Litteraturstudie vedr. koens ligge-, lægge- og rejseadfærd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteraturstudie vedr. koens ligge-, lægge- og rejseadfærd"

Transkript

1 Litteraturstudie vedr. koens ligge-, lægge- og rejseadfærd Udarbejdet september 2013 af Aksel Nielsen Dyrlæge Ølgod Dyrlæger Indhold Beskrivelse af malkekoens ligge-, lægge- og rejseadfærd... 2 Koens liggeadfærd... 2 Liggetid... 2 Søvn... 2 Liggestillinger... 3 Liggeareal... 5 Koens liggebehov... 5 Koens læggeadfærd... 6 Koens rejseadfærd... 6 Gældende lovgivning som beskæftiger sig med malkekoens ligge-, lægge- og rejseadfærd... 6 Vurdering af om der er biologisk belæg for gældende lovgivning som beskæftiger sig med malkekoens ligge-, lægge- og rejseadfærd... 8 Aktuelle vejledninger og standarter vedrørende mælkekoens ligge-, lægge og rejseadfærd Hvis malkekoens behov omkring ligge-, lægge- og rejseadfærd ikke er sikret Konsekvens for koen Afsluttende kommentar Litteraturliste

2 Beskrivelse af malkekoens ligge-, lægge- og rejseadfærd Strukturudviklingen i dansk landbrug har i de sidste mange år forløbet meget stærkt. Antallet af bedrifter med malkekvæg er reduceret stærkt. I 1980 var der omkring bedrifter med malkekvæg, og i 2013 er der ca bedrifter med malkekvæg. Antallet af malkekøer er ligeledes reduceret, fra ca i 1985 til ca i (1) Reduktionen i antallet af bedrifter har været noget større (1/10) end reduktionen i antallet af malkekøer (1/2), hvorfor der er sket en forøgelse af det gennemsnitlige antal malkekøer pr. bedrift. Sideløbende er der sket en væsentlig forøgelse i den gennemsnitlige mælkeydelse pr. ko. (1) Denne intensivering af malkekvægsproduktionen er en medvirkende årsag til, at der er blevet mere fokus på dyrenes velfærdsforhold i denne produktion. Diskussionen om velfærdsforhold er ofte problematisk og konfliktfyldt. For hvad er velfærd? Og hvad er nok velfærd? I dyreværnsloven er kravet, at dyrene skal passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. En anden indfaldsvinkel er, at vurdere dyrenes muligheder i staldsystemerne i forhold til forholdene i fri natur. En faktor i vurdering af malkekoens velfærd er en iagttagelse af, om koen har mulighed for at udøve naturlig adfærd. Naturlig adfærd hos malkekoen indeholder mange faktorer, men i nærværende artikel vil jeg beskrive og vurdere malkekoens (herefter: ko) ligge-, lægge-, og rejseadfærd. Koens liggeadfærd Liggetid Koen bruger forholdsvis meget tid på at ligge ned. Kalven ligger ned timer i døgnet. Dette reduceres med alderen, således, at koen ligger ned i timer. Disse timer er fordelt på perioder. (3,5,6) Liggetiden er afhængig af bl.a. staldtype, komforten i stalden, sengens type, lejets beskaffenhed (bl.a. hvor nemt er det at lægge og rejse sig), fodring, reproduktionsstatus, belægningsgrad og klima/miljø. (3,4,5,6) Den korteste liggeperiode forekommer hos køer på græs og den længste for køer på dybstrøelse, se tabel 1. Det fremgår af tabel 1, at der er variation imellem typerne af liggeunderlag, ligesom der er variation indenfor samme type liggeunderlag. Disse variationer kan i begge sammenhæng forklares med de samme faktorer, som: 1. Afstand til foder 2. Underlagets beskaffenhed 3. Adgangsmuligheder til underlaget En liggeperiode har typisk en længde på min. I de lange liggeperioder rejser koen sig flere gange og strækker sig, hvorefter den lægger sig igen, for det meste på den anden side. Liggeperioderne bruges til drøvtygning, til at døse (overfladisk søvn) og til at sove. (3,5,6) Søvn Køer døser mere end de sover og de kan stå op og døse. Egentlig dyb søvn forekommer kun i få minutter 5-10 gange i døgnet. Køer sover omkring 4 timer i døgnet, hovedsageligt i nattetimerne. Hver søvnperiode består af Slow Wave søvn (dyb søvn) og Rapid Eye Movement (REM) søvn karakteriseret af rask bevægelse af øjnene. (4). REM søvnen varer normalt 2-8 min. Normalt ligger koen ned når den sover og ligger altid ned ved REM søvn, hvorimod den kan gennemføre non- Rapid Eye Movement søvn (NREM) stående hvis der ikke er mulighed for at ligge ned.(3,4,5,6) 2

3 Tabel 1 5. Gennemsnitlig liggeperiode i 24 timer for malkekoen i forskellige studier Reference Bindestald Sengestald Dybstrøelse Græsmark Dechamps et al., timer 12,7 timer Krohn og Munksgaard, ,5 timer Haley et al., ,5 timer 14,7 timer 1 Haley et al., timer Rushen et al., timer Manninen et al., ,8-12,9 timer Tucker et al., ,6-13,0 timer 2 Cook et al., ,7-12,0 timer 3 Drissler et al., ,4-13,7 timer * Fregonesi et al., ,9 timer Norring et al., ,2-13,7 timer Fregonesi og Leaver, 11,9-13,6 timer 13,2-14,1 timer 2002 Singh et al., ,7 timer Endres og Barberg, ,3 timer Dalley et al., ,3-10,5 timer Wales et al., ,17 timer Botheras, ,7-10,1 timer Wechsler et al., ,93-13,27 timer 4 1 Store sengebåse med madras og let halmstrøelse 2 Forskel på båsenes bredde 3 Afhængig af gulvtypen i sengene * Afhængig af længden af sengene 4 Målt på forskellige underlag (stråmåtte og gummimåtter) 5 Tabellen gengivet fra (6) Liggestillinger Normalt ligger koen hvilende på brystbenet og det ene lår og med hovedet rejst. Se fig. 1. Normalt er forbenene trukket ind under koen. De er kun udstrukne 7 % af tiden. Koen ligger med hovedet rejst op i % af liggetiden. Resten af tiden hviler hovedet enten mod underlaget eller koens krop. (3,6) Dvs., at der kan beskrives 4 typiske liggestillinger: 1. Normal stilling med hovedet rejst, se fig Hovedet hvilende langs kroppen, se fig Hovedet hvilende på jorden, se fig Liggende fladt udstrakt på siden, se fig. 4. 3

4 Fig. 1. Ko i normal liggestilling med hovedet rejst Fig. 2. Ko med hovedet hvilende langs kroppen Fig. 3. Ko med hovedet hvilende på underlaget. 4

5 Fig. 4. Ko liggende fladt udstrakt på siden. De tre stillinger hvor hovedet er understøttet kaldes hvilestillinger. Den hvilestilling som forekommer oftest er den med hovedet hvilende langs kroppen. De to andre bruges kun i korte sammenhængende perioder. Koen indtager normalt en af hvilestillingerne når den sover; (3,4,5,6) Liggeareal Kravene til liggearealets overflade er, at det skal være isoleret, have den rigtige hårdhed, være holdbar og have tilstrækkelig friktion til at sikre problemfri lægge- og rejsebevægelser. Derudover skal overfladen være med til at optimere koens hud/hårhygiejne og sundhed samt minimere den daglige arbejdsindsats.(6) I EFSA (6) er nævnt adskillige kiler som anfører dokumentation for, at koen foretrækker at ligge på bløde overflader, at koen ligger længere tid på bløde overflader samt at bløde overflader reducerer antallet af skader både på for- og bagben. Her er ligeledes angivet forekomst af skader på hasen ved forskellige underlag. Antallet af køer uden nogen form for hase-læsioner: Stråmadras: 89% Kompost-madras: 59% Sandbund: 52% Lille mængde løs halm: 32% Komfortmåtter: 15% Gummimåtter: 10% Strøelsens beskaffenhed har ligeledes indflydelse på koens liggeadfærd. Køer som kun har liggearealer med fugtig strøelse til rådighed står mere op end køer som har adgang til arealer med tør strøelse.(3,4,5,6) Koens liggebehov Ko har et liggebehov på mindst 10 timer i døgnet (3), hvilket er konkluderet ud fra, at dyr der hindres i min. 10 timers hvile viser adfærdsmæssige og fysiologiske stressreaktioner. Reduktion i liggetiden medfører reduktion i væksthormonniveauet, hvilket vil have negativ indvirkning på mælkeproduktionen (Beskrevet af Munksgaard og Simonsen jf. 6). Der skete ligeledes en øget produktion af cortison, som indicerer stress. Jf. (5,6) beskrev Munksgaard et al. adfærden hos køer som kun har adgang til at ligge ned og æde i henholdsvis 12 og 15 timer. Sammenlignet med et kontrolhold prioriterede disse køer liggetiden betydelig højere end ædetiden. Dog kompenseredes den nedsatte ædetid delvis med en forøget ædehastighed. Jf. (5,6) beskrev Jensen et al. i 2005, at drægtige kvier er villige til at arbejde for at komme til at ligge ned i alt ca. 13 timer pr. døgn. Igen et bevis på, at liggetiden prioriteres højt. 5

6 Koens læggeadfærd Inden koen lægger sig bevæger den sig langsomt fremad, lugter/undersøger underlaget, eksplorerer, (som om den leder efter et liggested), derefter lægger den sig via 3 faser: 1. Den bøjer forbenene 2. Lægger sig på knæ 3. Trækker et ene bagben ind under sig og lader bagparten falde til jorden, se fig. 5. Koens rejseadfærd Rejseadfærden er en af koens største fysiske aktiviteter, og består af følgende faser: 1. Først samler den forbenene under brystkassen 2. Koen hæver forparten op på forknæene 3. Bagkroppen svinges op med forknæene som vippepunkt, se fig. 5. Fig. 5. Bevægelserne hos en ko der henholdsvis rejser og lægger sig (foto: C.C. Krohn fra (5)). Gældende lovgivning som beskæftiger sig med malkekoens ligge-, lægge- og rejseadfærd Grundlæggende er al husdyrhold i Danmark underlagt dyreværnsloven (13), og der er det specielt følgende ( 1,2 og 3) der har betydning for de nævnte adfærdsområder: 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. 6

7 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. 3. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf. 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. Dyreværnsloven har indtil 26. maj 2010 været eneste lovgivning som regulerede hold af malkekøer. Fra 26. maj 2010 har gældende lov været Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg (14) som senere er blevet udmøntet i Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg. (15). Med denne lov og bekendtgørelse foreligger der et meget detaljeret regelsæt vedrørende hold af malkekvæg. Det er dog karakteristisk at store dele af reglerne ikke var gældende fra vedtagelsesdatoen, men først har en senere ikraftsættelses dato. Dette er i sagens natur nødvendig, da det er hensigten at forbedre forholdene for dyrene, hvilket erhvervet ikke kunne imødekomme fra dag 1, hverken praktisk eller økonomisk. Af tabel 2 fremgår diverse overgangsdatoer for lovgivningens regler. Omkring ligge-, lægge- og rejseadfærd vil jeg beskæftige mig med koens forhold i sengebåsestalde, da denne staldtype er den absolut mest almindelige. Lovens ord er følgende: 19. Underlaget i hvilearealet i stalde skal bestå af et tørt og blødt materiale. Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om størrelsen og indretningen af hvilearealet, herunder størrelsen og indretningen af sengebåse. For bygninger, der er taget i brug før den 1. juli 2010, kan der ikke fastsættes regler for længden af sengebåse, der går videre end kravene i»indretning af stalde til kvæg Danske anbefalinger«fra I sengebåsestalde skal der være mindst én sengebås pr. ko. Stk. 2. Sengebåse skal være indrettet således, at koen kan lægge sig, hvile sig og rejse sig uden besvær. Bekendtgørelsens ord er følgende: 9. Længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en væg, skal være mindst 2,8 m for små racer og 3,0 m for store racer. For bygninger, der er taget i brug før den 1. juli 2010 skal længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en væg, dog kun være mindst 2,4 m for små racer og 2,6 m for store racer. Stk. 2. Længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en anden række eller har front mod et åbent areal, skal være mindst 2,65 m for små racer og 2,85 m for store racer. For bygninger som nævnt i stk. 1, 2. pkt., skal længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en anden række, dog kun være mindst 2,25 m for små racer og 2,45 m for store racer. Stk. 3. Bredden af sengebåse skal være mindst 1,10 m for små racer og 1,25 m for store racer. 7

8 Vurdering af om der er biologisk belæg for gældende lovgivning som beskæftiger sig med malkekoens ligge-, lægge- og rejseadfærd Vedr. loven: Ad 19: Fregonisi et al. beskrev i 2007 (6), at køer foretrækker tør strøelse frem for fugtig strøelse. Liggetiden er højere når strømaterialet er tørt. I EFSA-rapporten (6) er det velbeskrevet, at køer foretrækker blødt og deformerbart underlag frem for et hårdt underlag. Ligesom antallet af læsioner er mindre på blødt underlag. Ad 21: Som omtalt ovenfor har koen et konstant behov for at ligge og dette prioriteres højt. Hindres koen i dette stiger liggebehovet hvorfor det går udover bl.a. ædetiden. Dette samt at mere end én ko pr. sengebås medfører et øget aggressionsniveau og en øget frekvens af unormal adfærd. (2,3), er gode grunde for at kræve mindst en sengebås pr. ko. Det er beskrevet, at pladskravene i forbindelse med lægge- og rejseadfærd er en funktion af koens størrelse, (6). Det er beskrevet hvor langt hovedet kommer frem i forhold til udgangspositionen, hvilket fremgår det af fig. 6. Tabel 2. Oversigt over overgangsordninger i bekendtgørelse om hold af malkekvæg. Antal sengebåse Lovens 21. Stk. 1. I sengebåsestalde skal der være mindst én sengebås pr. ko/kalv. Stk. 2. Sengebåse skal være indrettet således, at koen kan lægge sig, hvile sig og rejse sig uden besvær. Bygninger taget i brug før 1. juli juli 2014 Bygninger taget i brug ml. 1. juli 2010 og 30. juli 2012 Ved ibrugtagning Bygninger taget i brug efter 1. juli 2012 Ved ibrugtagning Længde af sengebåse Bekendtgørelsens 9. Stk. 1. Længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en væg, skal være mindst 2,8 m for små racer og 3,0 m for store racer. For bygninger der er taget i brug før den 1. juli 2010 skal længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en væg, dog kun være mindst 2,4 m for små racer og 2,6 m for store racer. Stk. 2. Længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en anden række eller har front mod et åbent areal, skal være mindst 2,65 m for små racer og 2,85 m for store racer. For bygninger som nævnt i stk. 1, 2. pkt., skal længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en anden række, dog kun være mindst 2,25 m for må racer og 2,45 for store racer. Bekendtgørelsens 44. Bestemmelserne i 9, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., og 32, stk. 1, finder i øvrigt først anvendelse på bygninger, der tages i brug efter den 1. juli 2012 fra den 1. juli 2032, hvis 1) sengebåsene opfylder kravene i 9, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og 32, stk. 2 og 2) bygningen er opført i forlængelse af en bygning, der anvendes til at holde dyr omfattet af bekendtgørelsen Bredde af sengebåse Bekendtgørelsen 9, stk. 3 Bredden af sengebåse skal være mindst 1,10 m for små racer og 1,24 for store racer 1. juli juli 2027 Ved ibrugtagning (1. juli 2032 ved udv. af eksisterende bygninger, der er taget i brug før 1. juli 2010 se BEK 44) 1. juli juli 2032 Ved ibrugtagning Af fig. 6 fremgår det, at koen i forbindelse med rejseadfærden svinger hovedet cm fremad i bevægelsen, hvorved koen reelt har et pladskrav i længden på ca. 3 m. Tilsvarende pladsbehov er beskrevet i forbindelse med læggeadfærden (6). Det svarer til lovbestemte længde af sengebåse ved 8

9 ydermur. Længdekravet mod anden række er kun 2,85 m., men her kan koen stikke hovedet over i naboens bås. Derfor må det konkluderes, at de lovmæssige krav er biologisk begrundet hvad angår krav til liggeunderlag samt sengebåsens længde. Det er beskrevet, at koen pladskrav i bredden er ca. 180 % af hoftebredden. I fig. 7 er dette pladsbehov illustreret i forhold til koens bredde og position. (6) Fig. 6. Naturlig rejse-sig adfærd for kvæg (Svane, 1989 fra (2)). Fig. 7: Koens pladsbehov i forbindelse med liggeadfærd. De to nederst prikker angiver de positioner koens krop er ude i, i forbindelse med denne adfærd. (17) Med kravet om en sengebredde på 1,25 m, opfylder det ikke helt koens behov for uhindret at lægge sig. Undtagelsen vedrørende sengebåsenes længde i stalde opført før 2010 kan ikke siges at være biologisk begrundet, det er nærmere politisk begrundet. 9

10 Aktuelle vejledninger og standarter vedrørende mælkekoens ligge-, lægge og rejseadfærd Videncenter for Landbrug har i 2010 udgivet en tværfaglig rapport om indretning af stalde til kvæg, med danske anbefalinger i staldindretning. (2) Anbefalingerne fremgår af tabel 2. Tabel 2. Anbefalede mål på sengebåse. Bogstaverne i første kolonne refererer til målelinjerne på fig. 8 og 9. Stor race Jersey Bredde 1) -lakterende køer, m -goldkøer, m 1,25 1,30 1,10 1,15 A B C D E F Totallængde -for række mod væg, minimum, m -for række mod række 2), minimum, m Brystbom -afstand til bagkant 3),+/-0,05 m -højde 5), +/- 0,05 m Nakkebom -afstand til bagkant 3)4), +/- 0,05 m -højde 5), +/-0,05 m 3,0 2,85 1,80 0,1 1,75 1,20 2,80 2,65 1,65 0,1 1,60 1,05 Madras -længde med brystbom 6), min., +/- 0,05 m 1,80 1,65 C G Fald på sengebåseunderlag, +/- 1 pct. 5 pct. 5 pct. I Lejets højde over gulv i gangareal 7), +/- 0,05 0,25 0,25 J Afstand mellem bøjle og bagkant af sengebås, +/- 0,05 m 0,30 0,30 K Længde kumme 8), min., m 2,0 1,85 L Højde af bagkant i sengebåse med løst lejemateriale, +/- 0,05 m 0,25 0,25 1) I sengebåse mod lukket sideadskillelse, for eksempel mur ved ende af sengebåserække, skal bredden øges med 10 pct. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Forudsætter to rækker mod hinanden uden generende adskillelse. Nakkebom og brystbom kan med fordel være regulerbar. Afstanden måles vandret. Afstanden måles lodret fra overkant lejemateriale (for eksempel madras) til nakkebom. Uden brystbom skal madrassen være 0,20 m +/- 0,05 m længere. Angive højde på lejet over gulv inklusive eventuel madras. Når der er sand, dybstrøelse eller lignende løst materiale i sengebåsen 10

11 Fig. 8. Tværsnit af dobbeltrække sengebåse. Målelinjerne refererer til tabel 2. Fig. 9. Tværsnit af en sengebåserække mod væg. Målelinjerne refererer til tabel 2. Det fremgår, at anbefalingerne er sammenfaldende med lovgivningens krav. Derudover er der nogle anbefalinger angående nakkebom og brystplanke. Begge fænomener som har indvirkning på koens ligge-, lægge- og rejseadfærd. Formålet med nakkebommen er at give koen en markering som fortæller den hvor langt frem i sengebåsen den kan gå. Med en korrekt indstillet nakkebom vil koen træde et skridt tilbage, når den rejser sig, og på den måde undgå, at afsætte gødning og urin i lejet. (2) Formålet med brystbommen er at give koen en markering, så den ikke lægger sig for langt fremme i sengebåsen. Dermed reduceres risikoen for afsætning af gødning i sengebåsen under hvile, ligesom koen har lettere ved at rejse sig uden at komme i berøring med nakkebommen. (2) 11

12 Hvis malkekoens behov omkring ligge-, lægge- og rejseadfærd ikke er sikret Konsekvens for koen Hindres koen i at ligge, stiger motivationen for at ligge stærkt og overstiger derved andre basale behov så som at æde. Heri ligger der en konflikt for den højtydende ko. Den høje motivation for at ligge kan medføre, at den kommer i tidsnød vedrørende ædetid, og dermed risiko for at ydelsespotentialet ikke udnyttes. Denne situation kan opstå hvis der er mindre end en seng pr. ko, eller hvis stalden er indrettet så koen oplever tidsspilde pga. dårlig management og logistik. (3,5,18) Koen bevægelser kan være hæmmet af sengebåsens størrelse og/eller af et hårdt og glat underlag. Uhensigtsmæssig indretning af hvilearealet medfører en større eller mindre grad af unormal rejselæggeadfærd. (6) Koen kan blive nødt til at krænge/dreje hovedet til siden under rejseadfærden og/eller bevægelsen kan blive afbrudt adskillige gange på forskellige stadier af adfærden. Manglende plads foran koen kan ændre rejseadfærden så dyret rejser sig på strakte forben, hvorefter bagkroppen løftes (rejse sig som en hest). En anden lignende situation er, at koen sidder med strakte forben. Denne adfærd optræder i forbindelse med, at dyret skal lægge sig, og er næsten altid forårsaget af, at der er for lidt plads til at lægge sig normalt. (3,5,18) Smalle båse reducerer koens liggetid og køerne står med forbenene i båsen. Derved indtager koen en stilling som øger belastningen af bagklovene, medførende forøget risiko for klovlidelser. En lignende situation opstår hvis nakkebommen er placeret i for kort afstand fra sengebåsens bagkant. Reduceret liggetid (evt. for få senge) giver koen længere tid på drivegangen og dermed ligeledes øget risiko for klovlidelser pga. øget ophold i våde og urene elementer. (5) Gødningsforurening af hud og hår øges ved for brede båse, da koen derved vil afsætte gødning på liggearealet.(6) Overbelægning vil også øge risikoen for disse urenheder, da muligheden for at svage og lavtrangerende køer lægger sig på gangarealet vokser. (5) Koen ligger i længere tid og rejser og lægger sig oftere på et blødt underlag. På hårde gulve, f.eks. beton bliver liggetiden kortere og ståtiden længere. (3,5) Ligeledes er det med båsebredden. Bredde båse øger liggetiden. (3,6) Liggeunderlaget har indflydelse på bensundheden. Hårde liggeoverflader giver oftere hævede og beskadigede haser og forknæ. (5) Hudafskrabninger på ryg, nakke, hoftehjørne og sædeben er tegn på uhensigtsmæssigt placering af inventaret i sengebåsen i forhold til koen størrelse. (5) Af ovenstående kan det konkluderes, at der er negativ konsekvens via: Ufysiologiske stillinger ved lægge- og rejseadfærden Skader på hud, hår og krop pga. forkert indretning af sengebåsen Øget forurening af hud og hår Reduceret liggetid Forøgelse af forekomst af klovlidelser Reduceret foderindtag 12

13 Ud fra ovennævnte punkter, kan jeg næsten se tabekoen for mig: Koen har svært ved at komme op og ned i sengebåsen. Den rammer inventaret ved begge bevægelser. Får hermed trykninger og afskrabninger på kroppen. Den ligger for længe på for hårdt underlag hvilket giver trykninger på haserne ligesom den får trykninger på forknæene i forbindelse med bevægelserne. Dertil kommer tilstødende klovlidelser som fremtvinger endnu mere liggetid med forøgelse af de ovennævnte skader samt reduceret foderindtag og så er dødespiralen i gang. Afsluttende kommentar Koens ligge-, lægge- og rejseadfærd er velbeskrevet i litteraturen. Konsekvensen af uhensigtsmæssigt indretning af koens liggeområde er beskrevet via effekten på fysiologiske, anatomiske og adfærdsmæssige parametre for koen. Desuden forligger beskrivelser af: Effekten af malkefrekvensen på koens liggetid (11). Laktationsnummer og ydelsesniveauets indflydelse på liggetiden (8). Alderens og miljøets betydning for liggetiden (10). Yversundheden afhængighed af hvor hurtig koen lægger sig ned efter malkning (9). Koens prioritering af liggetid i forhold til ædetid (7). Alle disse undersøgelser og resultaterne er meget interessante. Men da det motiverende i forhold til mange landmænd er produktionsøkonomien, mener jeg, at der grundlæggende mangler undersøgelser over konsekvenserne af manglende opfyldelse af koens normale ligge-, lægge- og rejseadfærd. Der mangler undersøgelser og beskrivelser af: Konsekvens på sygdomsforekomst Effekten på mælkeydelsen og dermed konsekvens for produktionsøkonomien 13

14 14 Litteraturliste 1. Danmarks Statistik, dms.dk 2. Indretning af stalde til kvæg Danske anbefalinger. Tværfaglig rapport. 5. udgave Dansk Landbrugsrådgivning 3. Husdyrhold adfærd, velfærd og etik, Landbrugsforlaget. 4. Farm animal behaviour, characteristics for assessment of health and welfare 5. Velfærd hos malkekøer og kalve. DJF-rapport, husdyrbrug nr. 74, november Scientific report on the effects of farming systems on dairy cows welfare and disease. Scientific report of European Food Safety Authority, annex to the EFSA Journal (2009) 1143, Munksgaard, L. et al., Quantifying behavioural priorities-effects of time constraints on behavior of dairy cows, Bos Taurus. Applied Animal Behavior Science 92, Steensels, M. et al., Lying patterns of high producing healthy dairy cows after calving in commercial herds as affected by age, environmental conditions and production. Applied Animal Behavior Science 136, Watters, M. E. A. et al., Associations of herd- and cow-level factors, cow lying behavior, and risk of elevated somatic cell count in free-stall housed lactating dairy cows. Preventive Veterinary Medicine 111, Norring, M. et al., Milk yield affects time budget of dairy cows in tie-stalls. Journal of Dairy Science 95, Österman, S. og Redbo, I., Effects of milking frequency on lying down and getting up behaviour in dairy cows. Applied Animal Behavior Science 70, Anonym, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Bekendtgørelse af dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. december Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov nr. 520 af 26. maj retsinfo.dk 15. Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg. Retsinfo.dk 16. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger. Bek. Nr. 544 af 29/05/2013. retsinfo.dk 17. DVD produceret af Neil Anderson, Ontario Ministry of Agriculture & Food. Udgivet på dansk ved Boehringer Ingelheim Vetmedica, Bilag fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Forsker for en dag.

Færre halte køer med bedre kokomfort. Katy Proudfoot OSU College of Veterinary Medicine UBC Animal Welfare Program

Færre halte køer med bedre kokomfort. Katy Proudfoot OSU College of Veterinary Medicine UBC Animal Welfare Program Færre halte køer med bedre kokomfort Katy Proudfoot OSU College of Veterinary Medicine UBC Animal Welfare Program UBC Animal Welfare Program Dr. David Fraser Dr. Nina von Keyserlingk Dr. Dan Weary Undervisningsog

Læs mere

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 Orientering om Lov om hold af malkekvæg Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 1 Ikrafttrædelse Loven træder i kraft den 1. juli 2010 For bedrifter, der etableres efter 1-7-10 og tages i brug inden 30.

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg BEK nr 756 af 23/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5401-0068 Senere ændringer til forskriften BEK nr 498

Læs mere

Besætning A. Sengebåse med Green Stall og alm. jernbøjler

Besætning A. Sengebåse med Green Stall og alm. jernbøjler Besætning A. Sengebåse med og alm. jernbøjler Liggeadfærd i sengebåsene Tabel 2. Liggende køer i sengebåse med eller alm. jernbøjler. Alm. jernbøjler Lå lige 8 32 Lå på skrå/under bøjlen 9 4 Liggende køer

Læs mere

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afdeling for Rådgivning, Dansk Kvæg Produktionssygdomme årsager Besætningen/dyret

Læs mere

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 Madrasser er yt vi vil have sand Konsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Erstat madrasser med sand og opnå sundere køer og højere ydelse. Skiftet fra madras

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Inspiration og ideer til indretning og forbedring af økologiske Sengebåse

Inspiration og ideer til indretning og forbedring af økologiske Sengebåse Inspiration og ideer til indretning og forbedring af økologiske Sengebåse sengebåse Tekst og foto: Anja Juul Freudendal, Kirstine Lauridsen og Jens Chr. Skov Layout: ph7 kommunikation www.ph7.dk Tryk:

Læs mere

KØERS REJSE-SIG-ADFÆRD

KØERS REJSE-SIG-ADFÆRD KØERS REJSE-SIG-ADFÆRD Køers rejse sig adfærd Indhold Baggrundshistorie Formål Rejse sig adfærd en betydelig aktivitet i koen liv Registrering af rejse sig adfærd i en sengebåsestald Litteratur Øvelse

Læs mere

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS Innovative solutions designet og udviklet i Danmark FREEDOM FOR COWS COW-WELFARE COW-WELFARE FLEX STALLS EN WIN-WIN LØSNING Flex Stalls er udviklet til at fremme både dyrevelfærden

Læs mere

Kvæg nr FarmTest. Indretning og funktion af sengebåse

Kvæg nr FarmTest. Indretning og funktion af sengebåse Kvæg nr. 22 2006 FarmTest Indretning og funktion af sengebåse Indretning og funktion af sengebåse Af Jannie Rodenberg Hattesen, Anja Juul Freudendahl og Iben Alber Jakobsen, Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg LBK nr 470 af 15/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Læs din ko. Adfærd - en tidlig sygdomsindikator. Katy Proudfoot OSU College of Veterinary Medicine UBC Animal Welfare Program

Læs din ko. Adfærd - en tidlig sygdomsindikator. Katy Proudfoot OSU College of Veterinary Medicine UBC Animal Welfare Program Læs din ko Adfærd - en tidlig sygdomsindikator Katy Proudfoot OSU College of Veterinary Medicine UBC Animal Welfare Program UBC Animal Welfare Program Dr. David Fraser Dr. Nina von Keyserlingk Dr. Dan

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr. 2016-15-30-00050 Ref. CHRLI/KISE Dato: 30-10-2016 Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 41 2009. Sengebåse til ungdyr. Indretning og funktion KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 41 2009. Sengebåse til ungdyr. Indretning og funktion KVÆG FarmTest Kvæg nr. 41 2009 Sengebåse til ungdyr Indretning og funktion KVÆG Sengebåse til ungdyr indretning og funktion FarmTest nr. 41 september 2009 Forfatter Anne Marcher Holm Anja Juul Freudendal, DLBR

Læs mere

Indretning af stalde til kvæg

Indretning af stalde til kvæg Indretning af stalde til kvæg Danske anbefalinger, 4. udgave, 2005 Tabel 2.1 Sammenhæng mellem alder og vægt for ungkvæg af malkerace. Vægt, kg Alder Stor race Jersey Mdr. Dage Kvier Tyre Kvier Tyre 0,5

Læs mere

Styr på klovsundheden - hvordan?

Styr på klovsundheden - hvordan? Styr på klovsundheden - hvordan? Agri Nord Torsdag den 28 januar 2010 Pia Nielsen - Dyrlæge, Dansk Kvæg Hornrelaterede klovlidelser såleblødning sålesår dobbeltsål hul væg Nynne Capion 2004: Forekomst

Læs mere

Klovsundhed Hvordan og hvorfor? Klientmøde Kalvslund, d. 19. januar 2015

Klovsundhed Hvordan og hvorfor? Klientmøde Kalvslund, d. 19. januar 2015 Klovsundhed Hvordan og hvorfor? Klientmøde Kalvslund, d. 19. januar 2015 Aftenens program 19.00 20.00 Aftensmad 20.00 20.10 Baggrund + præsentation af besætninger 20.10 21.30 Hvad kan jeg se i klovregistreringer?

Læs mere

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Kortlægning af forekomst, udformning og anvendelse af sygebokse i danske malkekvægbesætninger. Houe, Hans; Forkman, Björn; Williams, Charlotte Amdi; Jensen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg LBK nr 58 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2017-32-30-00072 Senere ændringer

Læs mere

H r a k o k n o c n e c p e t p et e me m d e d æ d æ e d b e å b s å e s e fun u g n e g r e et e? O sdag d en 1 3. m art r s i T arm r

H r a k o k n o c n e c p e t p et e me m d e d æ d æ e d b e å b s å e s e fun u g n e g r e et e? O sdag d en 1 3. m art r s i T arm r Beskyttede ædebåse? Har konceptet med ædebåse fungeret? Indlæg ved Løsdriftsforeningens forårsarrangement Onsdag den 13. marts 2013 i Tarm af Agronom Niels Rørbech AGRINOVA Hvad er effekten af installation

Læs mere

Klov Signaler. Marie Skau Kvægdyrlæge, LVK Certificeret kosignaltræner. www.cowsignals.com www.vetvice.com

Klov Signaler. Marie Skau Kvægdyrlæge, LVK Certificeret kosignaltræner. www.cowsignals.com www.vetvice.com Klov Signaler Marie Skau Kvægdyrlæge, LVK Certificeret kosignaltræner www.cowsignals.com www.vetvice.com Sunde klove: 4 succes-faktorer 1. God klovkvalitet 2. Lavt smittetryk 3. Lille belastning 4. Tidlig

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Nu-situation Der er 260 ha, hvoraf 40 ha er skov Der ligger en miljøgodkendelse til 943 DE (543 køer og 70 % af normalt antal opdræt) Da byggeriet af et nyt staldanlæg

Læs mere

TEST AF UNDERLAG I SYGESTIER TIL SØER

TEST AF UNDERLAG I SYGESTIER TIL SØER TEST AF UNDERLAG I SYGESTIER TIL SØER ERFARING NR. 1109 Underlag i sygestier skal bestå af drænet halmmåtte eller bløde gummimåtter. Bløde gummimåtter skal være eftergivende overfor tryk med enten hånd

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

Nyt liv til sengene. Bygningskonsulent Cand. Agro. Inger Dalgaard. Den 24. februar 2014 MCH Herning Kongrescenter. Naturerhverv.dk

Nyt liv til sengene. Bygningskonsulent Cand. Agro. Inger Dalgaard. Den 24. februar 2014 MCH Herning Kongrescenter. Naturerhverv.dk Nyt liv til sengene Bygningskonsulent Cand. Agro. Inger Dalgaard Den 24. februar 2014 MCH Herning Kongrescenter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

Kvalitativ bedømmelse som screeningsmetode for dyrevelfærd - Oplæg om Ph.d.-projekt

Kvalitativ bedømmelse som screeningsmetode for dyrevelfærd - Oplæg om Ph.d.-projekt Kvalitativ bedømmelse som screeningsmetode for dyrevelfærd - Oplæg om Ph.d.-projekt Fotos: Sine Norlander Andreasen Dias 1 Åbningskonference, Videncenter for Dyrevelfærd (ViD), 18. november 2010 Sine Norlander

Læs mere

Forebyggelse frem for brandslukning

Forebyggelse frem for brandslukning Forebyggelse frem for brandslukning v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Klovlidelser Horn- & hudrelaterede Klovbeskæring Klovgrafer og lidt af hvert Hornrelaterede klovlidelser Såleblødning Sålesår Dobbeltsål

Læs mere

Forslag. Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Forslag. Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. december 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner

Læs mere

Huldændring i goldperioden og fedttræning

Huldændring i goldperioden og fedttræning Huldændring i goldperioden og fedttræning Vibeke Bjerre-Harpøth, Mogens Larsen, Martin Riis Weisbjerg og Birthe M. Damgaard Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet Indledning Vurdering af huld

Læs mere

Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser?

Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser? Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser? Hvordan klovregistreringer bruges for Digital Dermatitis vises på side 4. For at køre et scenarie, hvori en reduktion af hornrelaterede lidelser

Læs mere

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer November 2011 N O T A T Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer på græs I forbindelse med GUDP-projektet Teknik til afgræsning har Økologisk Landsforening interviewet

Læs mere

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE 2007 Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.

Læs mere

VELFÆRDSVURDERING mhp. EGENKONTROL CHR

VELFÆRDSVURDERING mhp. EGENKONTROL CHR Generelt: skala 1-9, hvor 9 = bedst (5 er grænse for, hvornår tiltag skal overvejes) Goldkøer Total lejelængde, m (mod væg 3 m, rk.mod rk. 2,85) Lejelængde, nakkerør til bagkant, m (1,75) Lejeblødhed (skala

Læs mere

Miljøbetinget mastitis, forebyggelse og betydning

Miljøbetinget mastitis, forebyggelse og betydning Miljøbetinget mastitis, forebyggelse og betydning s Kongres 2004 Lars Holst Pedersen, dyrlæge PhD, Afdeling for Veterinære forhold og Råvarekvalitet, Det burde være så simpelt! Mastitis opstår når bakterier

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd

Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd Dansk Kvægs kongres Tema 10 24/2 2009 kek@landscentret.dk Kvægfagdyrlæge & teamleder Sundhed & Velfærd, Dansk Kvæg Flowdiagram - Management

Læs mere

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse. Bekendtgørelse hestelov. Opdateret, den 27. oktober 2008. Bekendtgørelse af 21. oktober 2008 angående differentiret lodtshøjde. Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde I medfør af 6, stk. 2, og under

Læs mere

Koens tidsforbrug. FarmTest Kvæg nr. 89 2014. vfl.dk farmtest.dk

Koens tidsforbrug. FarmTest Kvæg nr. 89 2014. vfl.dk farmtest.dk Koens tidsforbrug FarmTest Kvæg nr. 89 2014 vfl.dk farmtest.dk Side 2 FarmTest, Kvæg nr. 89 Køernes tidsforbrug 2014 Koens tidsforbrug FarmTest Kvæg nr. 89 December 2014 Forfattere Anne Marcher Holm, VFL

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-0216

Læs mere

Gulvtypens påvirkning af klovene

Gulvtypens påvirkning af klovene FarmTest Kvæg nr. 74 2010 Gulvtypens påvirkning af klovene KVÆG side 2 FarmTest Kvæg nr. 62 Udtagningsteknik i ensilagestakke 2010 Gulvtypens påvirkning af klovene FarmTest nr. 74 september 2010 Forfatter

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

KROPSMÅL OG VÆGT PÅ JERSEYKVIER

KROPSMÅL OG VÆGT PÅ JERSEYKVIER FARMTEST KVÆG NR. 108 DECEMBER 2015 FarmTest KROPSMÅL OG VÆGT PÅ JERSEYKVIER Kropsmål og vægt på jerseykvier FARMTEST KVÆG NR. 108 DECEMBER 2015 er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 8200 Aarhus N

Læs mere

HAR GRISENES DØGNRYTME NOGET MED STALDINDRETNING AT GØRE?

HAR GRISENES DØGNRYTME NOGET MED STALDINDRETNING AT GØRE? HAR GRISENES DØGNRYTME NOGET MED STALDINDRETNING AT GØRE? Heidi Mai-Lis Andersen ØKOLOGIENS MÅL - SVINEPRODUKTION Svineproduktion: I den økologiske svineproduktion er dyrevelfærd i centrum. Dyrene skal

Læs mere

Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter

Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter Formålet med træningen er at forebygge, lindre og/eller afhjælpe graviditetsbetingede smerter og gener i bækken, ryg og underliv.

Læs mere

Dyrevelfærdshjertet: En mærkningsordning for dyrevelfærd

Dyrevelfærdshjertet: En mærkningsordning for dyrevelfærd Oktober 2016 Dyrevelfærdshjertet: En mærkningsordning for dyrevelfærd Niveaudelt dyrevelfærdsmærkning for mælk og oksekød fra opdræt og malkekøer fra malkekvægsbesætninger Dyrevelfærdsmærkning for mælk

Læs mere

NY FORSKNING FRA KONFERENCE I USA

NY FORSKNING FRA KONFERENCE I USA Fodringsdagen i Herning, 1. september 2015 Finn Strudsholm NY FORSKNING FRA KONFERENCE I USA JAM 2015 I ORLANDO, FLORIDA Over 1000 indlæg og posters heraf en pæn del om kvæg 2... 2. september 2015 FODRINGSDAG

Læs mere

AMS og afgræsning. Camilla Kramer, Videncentret for Landbrug, Økologi. Nordisk ByggeTræf, den september 2011

AMS og afgræsning. Camilla Kramer, Videncentret for Landbrug, Økologi. Nordisk ByggeTræf, den september 2011 AMS og afgræsning Camilla Kramer, Videncentret for Landbrug, Økologi Nordisk ByggeTræf, den 14.- 16. september 2011 Udfordringer med AMS og afgræsning Køerne skal frivilligt og rettidigt komme til robotten:

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger J. nr.: 2014-13-60-00057 Veterinær kontrolkampagne 04-11-2015 Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger INDLEDNING Klov- og lemmelidelser forårsager nedsat produktion og øget

Læs mere

Unge kvæglandmænd. ser både på biologi og følelser, når de vurderer velfærd i en malkekvægbesætning

Unge kvæglandmænd. ser både på biologi og følelser, når de vurderer velfærd i en malkekvægbesætning Unge kvæglandmænd ser både på biologi og følelser, når de vurderer velfærd i en malkekvægbesætning Et masterspeciale går i dybden med unge kvæglandmænds syn på og erfaringer med husdyrvelfærd TEKST AKSEL

Læs mere

Bidrag til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser af udskydelse af krav til sengebåse og ædepladser i malkekohold Hansen, Jens

Bidrag til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser af udskydelse af krav til sengebåse og ædepladser i malkekohold Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Bidrag til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser af udskydelse af krav til sengebåse og ædepladser i malkekohold Hansen, Jens Publication date: 2014

Læs mere

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde Fjerkræ nr. 6 2008 FarmTest Måling af lys i konsumægsstalde Måling af lys i konsumægs- stalde Af Palle Vinstrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Fjerkræ Titel: Måling af lys i konsumægsstalde

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

Til patienter og pårørende. Knæet. Træningsprogram. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken

Til patienter og pårørende. Knæet. Træningsprogram. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken Til patienter og pårørende Knæet Træningsprogram Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Knæet Udleveret af: Tlf.nr.: 79 97 61 63 Træningen begynder med det samme, hvis ikke andet er

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Arkivnr. 95.03-03 Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Udgivet Marts 1993 Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet

Læs mere

FarmTest Kvæg nr. 85 Ædebåse

FarmTest Kvæg nr. 85 Ædebåse FarmTest Kvæg nr. 85 Ædebåse marts 2011 vfl.dk farmtest.dk side 2 FarmTest Kvæg nr. 85 Ædebåse 2011 Ædebåse FarmTest Kvæg nr. 85 marts 2011 Forfatter: Niels Rørbech, Agrinova Review: Vibeke Fladkjær Nielsen

Læs mere

Laminitis / såleblødninger

Laminitis / såleblødninger Hornrelaterede K l o v klovsygdomme s u n d h e d Anne Mette Dansher, dyrlæge, ph.d., Københavns Universitet - Life Laminitis / såleblødninger Andre navne: Forfangenhed, pododermatitis aseptica diffusa

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/byggeri/stalde/kvaegstalde/sider/2487-kompostering...

https://www.landbrugsinfo.dk/byggeri/stalde/kvaegstalde/sider/2487-kompostering... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Byggeri > Stalde > Kvægstalde > Komposteringsstalde er dyrere end sengebåsestalde KvægInfo - 2487 Oprettet: 19-01-2016 Komposteringsstalde er dyrere end sengebåsestalde

Læs mere

Poul Henningsen, Himmerland SÅDAN FÅR VI 13.000 KG MÆLK I TANKEN

Poul Henningsen, Himmerland SÅDAN FÅR VI 13.000 KG MÆLK I TANKEN Poul Henningsen, Himmerland SÅDAN FÅR VI 13.000 KG MÆLK I TANKEN Vejen til 13.000 kg mælk i tanken FAKTA OM BEDRIFTEN Landmand i 30 år Byggede ny stald i 2010-270 køer med malkerobotter Alle dyr er samlet

Læs mere

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION Jesper Overgård Lehmann Videnskabelig assistant Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet DEFINITION AF FORLÆNGET LAKTATION Bevidst udsættelse af første

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Anmodning samt spørgsmålene 424 til 428 er vedhæftet besvarelsen.

Anmodning samt spørgsmålene 424 til 428 er vedhæftet besvarelsen. Justitsministeriet Bidrag til besvarelse af spørgsmål nr. 424-428 om minks velfærd fra Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fakultetssekretariatet Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning

Læs mere

Indretning af stalde til kvæg Danske anbefalinger

Indretning af stalde til kvæg Danske anbefalinger Indretning af stalde til kvæg Danske anbefalinger Tværfaglig rapport 5. udgave 2010 Videncentret for Landbrug, Kvæg Oktober 2010 Redaktører Korrektur Layout og opsætning Illustrationer Grafik Teknik Tryk

Læs mere

Vand. The CowSignals Diamond: hvad er det svageste punkt i din mælkeproduktion? Se, Tænk, Reager, gør noget for at gøre dine køer og dig selv glad!

Vand. The CowSignals Diamond: hvad er det svageste punkt i din mælkeproduktion? Se, Tænk, Reager, gør noget for at gøre dine køer og dig selv glad! Vand Forfatter: Joep Driessen - Vetvice www.cowsignals.com Oversat af certificeret kosignaltræner Marie Skau The CowSignals Diamond: hvad er det svageste punkt i din mælkeproduktion? Se, Tænk, Reager,

Læs mere

Øvelsesprogram til knæ-opererede

Øvelsesprogram til knæ-opererede Patientinformation Øvelsesprogram til knæ-opererede www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Øvelsesprogram til knæ-opererede Denne pjece indeholder øvelsesprogram til dig, der er blevet opereret i knæet.

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen.

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen. OFF SEASON 2012 På de følgende sider følger de træningsprogrammer, som alle spillere skal arbejde med i løbet af sommerperioden (fra start juni til slut august). Styrketræning med fokus på kropstamme Programmet

Læs mere

Til patienter og pårørende. Specifik knætræning. Øvelsesprogram for VMO. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken

Til patienter og pårørende. Specifik knætræning. Øvelsesprogram for VMO. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken Til patienter og pårørende Specifik knætræning Øvelsesprogram for VMO Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken VMO Udleveret af: Tlf.nr.: 79 97 61 63 VMO er en muskel og er en forkortelse

Læs mere

Et kig ind i maskinrummet hvordan blev lov om hold af malkekvæg til?

Et kig ind i maskinrummet hvordan blev lov om hold af malkekvæg til? Et kig ind i maskinrummet hvordan blev lov om hold af malkekvæg til? ViD s konference 2016 - Dyrevelfærd for fremtiden Hans Houe, Professor Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 21-11-2016 2 Indhold Tidsforløb

Læs mere

Sensorerne: SMART Madrassen er udbygget med én eller flere sensorer, som har kapacitet til at måle og sende informationer omkring:

Sensorerne: SMART Madrassen er udbygget med én eller flere sensorer, som har kapacitet til at måle og sende informationer omkring: Produkt navn: SMART Madrassen: Louisiane SMART og Innovative tekniske detaljer: Opfindelsen er en liggemadras (Louisiane komadras eller Pacific vandseng) til malke- eller kødkvæg med indbygget sensor,

Læs mere

Staldsystemer til kvæg. Konsulent Morten Lindgaard Jensen Dansk Kvæg

Staldsystemer til kvæg. Konsulent Morten Lindgaard Jensen Dansk Kvæg Staldsystemer til kvæg Konsulent Morten Lindgaard Jensen Dansk Kvæg Dyrevelfærd - klovsundhed Gyllebeholder 2% 1½ % Normtal udarbejdes af Plantedirektoratet Bedste staldsystem - gylle 6% NHз Defineret

Læs mere

Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde

Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde Fleksible staldsystemer til kødkvæg Billigt Funktionelt Kan begge dele lade sig gøre? Fleksible staldsystemer

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Drikkestedets indretning

Drikkestedets indretning FarmTest Kvæg nr. 47 2010 Drikkestedets indretning til ungdyr KVÆG Drikkestedets indretning til ungdyr FarmTest nr. 47 april 2010 Forfatter Anne Marcher Holm Review Inger Dalgaard Layout Inger Camilla

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregninger af de økonomiske omkostninger ved anvendelse af de beskrevne teknologier

Læs mere

Minimælk Halvt sortbroget halvt jerseymælk. Minimælk. Thise. Minimælk. Minimælk. 0,5 % fedt 0,5 % fedt 0,5 % 150 dage på græs

Minimælk Halvt sortbroget halvt jerseymælk. Minimælk. Thise. Minimælk. Minimælk. 0,5 % fedt 0,5 % fedt 0,5 % 150 dage på græs 1 Nettoindhold: Pasteuriseret. Ikke-homogeniseret. ikke-homogeniseret ikke-homogenisere Næringsindhold Energifordeling 150 dage på græs Malkekøer, der kommer på græs 150 dage hvert år, er de sundeste og

Læs mere

Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende blandede besætninger

Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende blandede besætninger Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende blandede besætninger Januar : Ingen indkomne afgørelser i januar 2012. Februar: 2011-20-057-00012 Skrivelse af d. 21. oktober

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 6

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 6 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 6 Nu-situation Bedriften er en blandet besætning bestående af frilandsgrise og kvæg 200 årskøer med fuldt opdræt Kostalden er en løsdriftsstald, med sengebåse og

Læs mere

EFFEKT AF SKIFT TIL SANDSENGE

EFFEKT AF SKIFT TIL SANDSENGE FARMTEST KVÆG NR. 107 JANUAR 2016 FarmTest EFFEKT AF SKIFT TIL SANDSENGE Økonomisk og praktisk EFFEKT AF SKIFT TIL SANDSENGE FARMTEST KVÆG NR. 107 JANUAR 2016 er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15

Læs mere

1. Beskrivelse af gulvsystemer der anvendes til kalve og ungdyr for at leve op til danske miljøkrav.

1. Beskrivelse af gulvsystemer der anvendes til kalve og ungdyr for at leve op til danske miljøkrav. Afrapportering - Projekt 2275, ap. 3, opstaldning Projektets titel: Klovsundhed: målrettet og effektfuld rådgivning og management -UDVIKLING Journal nr.: 14-0539936 ARBEJDSPAKKE 3 OPSTALDNINGENS INDFLYDELSE

Læs mere

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap)

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst og skal nu i gang med genoptræningen. I denne pjece finder du vores anvisninger til,

Læs mere

Den gammeldags chambon et longerings hjælpemiddel til optimal træning af hestens rygmuskler

Den gammeldags chambon et longerings hjælpemiddel til optimal træning af hestens rygmuskler Den gammeldags chambon et longerings hjælpemiddel til optimal træning af hestens rygmuskler Muskulus longissimus er en meget vigtig muskel, der ligger omkring hestens rygsøjle. Den ligger på begge sider

Læs mere

Landmandens forståelse af dyrevelfærd

Landmandens forståelse af dyrevelfærd Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... - om landbrugsskoleelevers syn på landbrugsdyrene og deres velfærd Jesper Lassen & Inger Anneberg Temadag om Landbrugsskoleelever og Dyrevelfærd Forskningscenter

Læs mere

Udgangsposition: Rygliggende med underbenene på en bold, bolden placeret under hælene.

Udgangsposition: Rygliggende med underbenene på en bold, bolden placeret under hælene. Boldøvelse 03 3 Rygliggende med underbenene på en bold, bolden placeret under hælene. Spænd muskelkorsettet og løft bagdelen fri af gulvet, lad tæerne pege opefter. Bliv oppe med kroppen, løft den ene

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med total knæprotese

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med total knæprotese Patientvejledning Træningsprogram efter operation med total knæprotese Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt Genoptræningen

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03

Læs mere

Vurdering af om dansk lovgivning er tilstrækkelig til at sikre koens adfærds- og velfærdsmæssige behov i forbindelse med sygdommen digital dermatitis

Vurdering af om dansk lovgivning er tilstrækkelig til at sikre koens adfærds- og velfærdsmæssige behov i forbindelse med sygdommen digital dermatitis Vurdering af om dansk lovgivning er tilstrækkelig til at sikre koens adfærds- og velfærdsmæssige behov i forbindelse med sygdommen digital dermatitis Udarbejdet oktober 2013 af Aksel Nielsen Dyrlæge Ølgod

Læs mere

Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008

Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008 Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008 Teamleder i Kødproduktion Per Spleth, Dansk Kvæg psp@landscentret.dk Tlf 8740 5301/30921774 Udfordringer kødkvæg 10.000

Læs mere

Øvelsesprogram til patienter efter pladsskabende rygoperation eller diskusprolaps

Øvelsesprogram til patienter efter pladsskabende rygoperation eller diskusprolaps Patientinformation Øvelsesprogram til patienter efter pladsskabende rygoperation eller diskusprolaps - Dekompression eller Diskusprolaps www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder øvelsesprogram

Læs mere

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Dette er et selvtræningsprogram beregnet til træning med henblik på at mindske dine smerter foran på knæet og under knæskallen. Desuden har øvelserne en

Læs mere

Helge Kromann. Bygningskonsulent, kvægstalde. Randers, Viborg og Vildbjerg

Helge Kromann. Bygningskonsulent, kvægstalde. Randers, Viborg og Vildbjerg Helge Kromann Bygningskonsulent, kvægstalde Disposition: Indledning Staldanlæg Starterstalde Slutstalde Nye trends inden for staldsystemer Anvendelse af eksisterende bygninger Priseksempler Afslutning

Læs mere

Måling af biologiske værdier omsat til praksis

Måling af biologiske værdier omsat til praksis Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Reproduktion > Måling af biologiske værdier omsat til praksis KvægInfo - 2510 Oprettet: 13-12-2016 Måling af biologiske værdier omsat til praksis Ældre køer med lav drøvtygningsaktivitet

Læs mere