avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat"

Transkript

1 Marts 2012 Nr. 87 avisen ISSN FAGLIGT TALT... Program for temadagene i Aarhus Landsmøde 2012 Formandens beretning Folketingets 71 tilsyn Retssikkerhed og sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat VÆRD AT VIDE... Velkommen i LPD Retssikkerhed Klager over politiet LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark LPD avisen 1

2 LPD-avisen er udgivet af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Redaktion: Formand Ole Kølle Redaktionsmedarbejder: Ad. hoc-medlemmer efter behov. Ansvarlig i forhold til medie ansvarsloven: Ole Kølle Bladets ledende artikler produceres af LPD. Indholdet af andre artikler dækker ikke nødvendigvis LPD s holdninger Layout og tryk: Isager Bogtryk Bladet udkommer: Ca. 4-5 gange årligt og trykkes i et oplag på ca stk. Næste materiale-deadline 1. juni 2012 Redaktion og ekspedition: Ole Kølle Skovager 54, 4400 Kalundborg tlf / fax Artikler til bladet es på wordfil til: avisen Lederen... Foråret er på vej og vi går mod lysere tider. Det er rigtig dejligt, at træerne har sat knopper, erantis, krokus og vintergæk pibler op af jorden. Skønt med al den grøde i naturen. Kunne denne grøde dog blot overføres til psykiatrien, så ville fremtiden her også tegne lysere. Det er desværre ikke tilfældet. Der går næsten ikke en dag, hvor man ikke kan læse i dagspressen eller høre i medierne, at nu har denne eller hin psykisk syge person været involveret i en tragisk hændelse, hvor det enten handler om mord eller senest i Odense om overfald på 3 personaler. Nu vil mange jo nok sige, at det handler om, at der er for få ressourcer afsat til psykiatrien. Dette er ganske givet rigtigt. Der er nedlagt for mange sengepladser. De sidste 20 år er der nedlagt over 4000 sengepladser, så der nu kun er 3165 sengepladser. Dansk Psykiatrisk Selskab har lige udgivet en Hvidbog, der nøje beskriver denne problematik % af de adspurgte overlæger giver udtryk for, at de hver uge udskriver patienter for tidligt, fordi der står nogle i den anden ende af behandlersystemet, som er mere behandlingskrævende end de udskrevne. Dette er en meget uheldig situation, som politikerne må forholde sig til meget hurtigt. 8 overlæger giver udtryk for, at situationen ikke har noget med nedlæggelsen af sengepladser at gøre, men at den omgivende psykiatri måske ikke fungerer optimalt. De lærde er altså uenig i årsagerne til situationen på de psykiatriske afdelinger. Nu forholder jeg mig ikke specielt til årsagerne, men konstaterer blot, at behandlingssystemet ikke fungerer som det skal, og at det bestemt er noget, som både regionspolitikere og landspolitikere må forholde sig til temmelig hurtigt. Psykiatrien har i mange år været et underfinansieret område. Der mangler i den grad veluddannet personale på mange afdelinger, hvilket er med til, at området stadig lider under et andet image end somatien. Det er trods alt blevet bedre gennem de sidste snart 23 år, hvor jeg har haft tilknytning til området, ( den nye psykiatrilov blev Bestyrelsen i LPD: Ole Kølle formand og ans. red. Skovager Kalundborg tlf / Jan Labusz, næstformand Chr. Hansensvej Holbæk tlf / Rita Brix, Sekretær Skovgårdsvej 8, 1. tv Charlottenlund Mogens Michaelsen kasserer Strandvej 2, 4862 Guldborg tlf / Jens Ernst Nielsen medlem Gedhusvej Bording / Niels Simonsen medlem Solvej 9d, lejlighed 6, 7200 Grindsted Katrine Kleist - medlem Hyrdeengen Vallensbæk Poul Mødekjær Regnskabskontrollant Lyshøj Allé 1, st. tv Valby Ida Kramp Regnskabskontrollant suppleant Ketilsvej Bagsværd tlf Niels G. Pedersen 1. suppleant Georgegade 40 st., 5000 Odense C tlf Susan Lundgren 2. suppleant Tårup Byvej 13, 5871 Frørup tlf Andreas Morgan Håndbog / Hjemmeside tlf LPD avisen

3 vedtaget 24. maj 1989 og trådte i kraft den 1. oktober samme år ). Jeg har været med siden starten og kan bestemt se en positiv udvikling ikke mindst på området, der gælder god sygehusstandard. Næsten alle har i dag eneværelser og der er gode fritidsmuligheder de fleste steder. Den nye regering vil arbejde på, at unge med et handicap ikke nærmest pr. automatik kommer på førtidspension, men forsøges hjulpet ud på arbejdsmarkedet med den arbejdsevne, som den enkelte besidder, selv om der evt. er tale om små procenter. Her er det rigtig vigtigt, at der virkelig tages hensyn til det handicap, som den enkelte har og at ingen presses ud i et job, hvor det kun vil føre til nederlag og en forstærkelse af handicappet. En meget grundig visitation skal finde sted og jeg har så også tiltro, at mange vil få glæde af hjælpen til at få tilknytning til arbejdsmarkedet, så et øget selvværd også vil finde sted. Mit håb skal da sluttelig være i denne leder, at politikerne nu vil leve op til det ansvar, som ovennævnte politik indebærer og at den almene holdning til mennesker med psykiske problemer derved også bedres. Godt forår til alle. Lyset og solen kan vi heldigvis ikke bestemme over, så nyd dette i fulde drag. I N D H O L D Kort nyt... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat Fagligt talt... Program for temadagene i Aarhus Temadage - tilmelding Landsmøde Formandens beretning Retssikkerhed og sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen Folketingets 71 tilsyn Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg Værd at vide... Velkommen i LPD Retssikkerhed Klager over politiet Min mening Debat... Hvorfor er det forbudt at tale om psykiatriske sengepladser? Ole Kølle Formand/ ansvarsh.redaktør LPD avisen 3

4 Magt og afmagt i psykiatrien - en debatdag om etiske dilemmaer Psykiatri er et område, der altid har været omgærdet af forestillinger og meninger, tabuisering og stigmatisering. Der er noget ukendt og skræmmende over svær psykisk sygdom, men samtidig kalder den på vores medfølelse og ønsket om at hjælpe. Magt og afmagt opleves utvivlsomt af alle, som har svær psykisk sygdom inde på livet, både på det personlige, det professionelle og det politisk-administrative plan, fx: Magt fordi man som personale har nøglen til at forlade afdelingen Magt når man som patient bliver i stand til at håndtere og leve med sin sygdom Magt når man som politiker kan bevilge penge Afmagt fordi man har for lidt tid, for lidt uddannelse og bliver misforstået som skrankepave Afmagt når man behandles nedsættende og krænkende Afmagt når der er brug for pengene alle andre steder... Det Etiske Råd vil gerne medvirke til at skabe synlighed og debat om de etiske dilemmaer ved samfundets håndtering af svær psykisk sygdom og inviterer nu til debat om magt og afmagt i psykiatrien. Tilmelding - På debatdagen tages udgangspunkt i en række scenarier, som Rådet har udviklet i samarbejde med konsu lenthuset Dacapo og en bred skare af interessenter. Ved brug af metoder fra teatrets verden vil Dacapo med afsæt i disse scenarier føre deltagerne ind i debatten. Arrangementet vil indgå som en del af grundlaget for Det Etiske Råds efterfølgende anbefalinger for psykiatrien. i Landstingssalen på Christiansborg. Alle interesserede er velkomne. Begrænset deltagerantal. Kontaktperson Ulla Hybel DEBATDAG Fredag den 13. april 2012, kl til Landstingssalen, Christiansborg Det Etiske Råd 4 LPD avisen Deltagergebyr 250 kr. Tilmelding: Tilmeldingsfrist senest den

5 Kort nyt... Ny rigsadvokat Bragt i Dagbladet Nordvestnyt - onsdag en 14. marts 2012 KØBENHAVN: En afdelingschef i Justitsministeriet overtager posten som øverste chef for anklagemyndigheden. Afdelingschef Ole Hasselgaard er blevet udpeget af regeringen til stillingen, oplyser justitsminister Morten Bødskov (S). Udnævnelsen har været ventet i nogen tid. Netop Ole Hasselgaard har været tippet som den, der skulle efterfølge Jørgen Steen Sørensen, der for nylig blev Folketingets Ombudsmand. Og i ministeriet oplyses det da også til Ritzau, at der kun er en ansøger til den prestigefyldte post. Den 44-årige jurist har siden 2008 været afdelingschef i ministeriet, og tidligere har han været kontorchef og lovråd. I en kortere periode har han desuden prøvet at være dommer - nemlig som konstitueret landsdommer. Udnævnelsen viser, at regeringen holder fast i traditionen. Stillingen som rigsadvokat har i en lang årrække været forbeholdt topjurister i Justitsministeriet. De tidligere rigsadvokater Jørgen Steen Sørensen, Henning Fode og Asbjørn Jensen kom således alle fra chefstillinger i Justitsministeriets departement. Senest har Ole Hasselgaard været involveret i arbejdet med at forberede en lov om Politiets Efterretningstjeneste. Han sad med i det udvalg, som har foreslået en ny form for kontrol af PET. Fremover skal den foretages med hjælp af stikprøver; og de enkelte registreringer af borgere skal ikke længere have et ja fra kontrollører. Ole Hasselgaard har i PET-udvalget markeret sig på fløjen af embedsmænd, der ikke mener, at det nye kontrolorgan - PET-tilsynet - skal have magt til at give ordrer og forbud til PET. Derimod mener udvalgets anden fløj med dommere, en advokat og universitetsjurister, at tilsynet skal kunne gribe ind over for efterretningstjenesten. Ellers bliver kontrollen ikke reel. Rigsadvokaten er chef for samtlige anklagere i politikredsene og hos statsadvokaterne. Han fører også straffesager ved Højesteret. Ole Hasselgaard tiltræder 1. maj. LPD avisen 5

6 Fagligt talt... Program for Temadagene i Århus den maj 2012 Fredag den 11. maj Ankomst og indkvartering på Aarslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand. Tlf Mail: Aftensmad med en enkelt genstand pr. person ca Ulla Hybel, projektleder i Etisk Råd, vil komme og vise videoen fra temadagen på Christiansborg om Magt og afmagt i psykiatrien med etiske dilemmaer. Vi vil også høre lidt om Etisk Råds arbejde i dagligdagen. Herefter hyggeligt samvær. Lørdag den 12. maj Morgenmad på Aarslev Kro Transport til Psykiatrisk hospital i Risskov i egen bil. Deltagere, der er med tog, kører med hos os, der har plads i bilen. Hospitalets adresse er: Skovagervej 2, 8240 Risskov. Tlf Forkvinden for Dansk Psykiatrisk Selskab Jeanett Bauer kommer og fortæller om den nys udkomne Hvidbog, som Selskabet næsten lige har udgivet og som specielt sætter fokus på nedlæggelsen af de mange sengepladser i psykiatrien og betydningen af dette Kaffe og kagepause Jeanett Bauer fortsætter og tager mod spørgsmål til sit Indlæg Pause En politimand fra Aarhus politi vil kom - mentere indsendte spørgsmål vedrørende politiets kontakt til bistandsværgerne. Ud over dette vil der blive rig lejlighed til at supplere de indsendte spørgsmål. Spørgsmålene udsendes sammen med deltagerlisten Frokost i kantinen, hvor vi holder møde Psykisk syge mennesker og kreativitet. Oplæg til besøg på det stedlige museum, hvor der udelukkende udstilles arbejder lavet af psykisk syge. Der vil være guidet rundvisning på museet efter et kort oplæg Kaffe og kagepause i festsalen ca Overlæge ved R3 på Risskov vil fortælle om mødet med en psykisk syg person. Nogle vil få mulighed for at besøge selve afdelingen, som er en afdeling for grønlændere. Chefen for afdelingen overlæge Georg disponerer over den afsatte tid. Ca ? Aftensmad på Aarslev kro. Herefter er aftenen fri. Søndag den 13. maj Morgenmad og aflevering af værelse Spørgsmål til bestyrelsen om dagligdagens mange problemstillinger Kaffe- og kagepause Ved hjælp af en DVD, som er udarbejdet af Region Hovedstadens Psykiatri vil der blive sat fokus på 4 områder: Tvangsindlæggelse, Akut beroligende middel, Bæltefiksering og demonstration af psykofysiske greb. Formand og næstformand tilrettelægger disse timer. Der udleveres materiale til disse indlæg med grundige beskrivelser af emnerne Frokost. LANDSMØDE holdes kl ca på Aarslev kro. 6 LPD avisen

7 TEMADAGE for patientrådgivere og bistandsværger ALLE ER VELKOMNE Aarslev Kro den maj 2012 Tilmelding: Temadage Aarslev Kro, Riskov den maj 2012 Navn Jeg ønsker overnatning Jeg ønsker ikke overnatning Jeg ønsker kun overnatning fredag til lørdag Jeg ønsker kun overnatning lørdag til søndag Jeg har følgende kostønsker: Adresse E- mail Telefon Øvrige bemærkninger (evt. om samboende med en anden deltager mv.): Medlemsnr. Ankomst: den 11. maj Afrejse: den 13. maj Jeg er: patientrådgiver bistandsværge andet Jeg forventer at køre selv og har plads til i bilen. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (lave takst på 2,10 kr.). Udgift til broen dækkes kun ved originalbillet (ej brobizz ) Da det er først til mølle princippet og vi kun har et begrænset antal pladser skal tilmelding foregå temmelig hurtigt. Tilmeldingen skal være formanden i hænde senest den 15. april Se adresserne foran i LPD-avisen. Har man ikke modtaget bekræftelse på sin deltagelse senest en uge før kurset, ret da henvendelse til formanden. LPD 7 LPD avisen 7

8 Fagligt talt... Landsmøde 2012 på Aarslev kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand. Telefon Mail: Mødet starter kl og forventes afsluttet ca Foreløbig dagsorden: a. Valg af dirigent. b. Godkendelse af dagsorden for Landsmødet. c. Formandens beretning. d. Kassererens beretning ( herunder fremlæggelse af revideret regnskab) e. Kassererens budget for næste år (herunder fastsættelse af kontingent ) f. Behandling af indkomne forslag. g. Valg af formand på lige år. Jf. 5. Altså valg i år. h. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer + suppleanter. i. Valg af regnskabskontrollant + suppleant. j. Eventuelt Efter mødet holder den nye bestyrelse et kort møde. Vel mødt til Landsmøde Ole Kølle Formand 8 LPD avisen

9 Formanden: Skriftlig beretning 2011 Utroligt at vi allerede skriver 2012, hvilket betyder, at endnu et år er gået i LPD`s historie. Det har vanen tro været et meget travlt år, hvor især bistandsværgeområdet har fyldt rigtig meget. Det er jo kun dejligt, at flere og flere bistandsværger finder ud af, at der er noget, som hedder LPD og at man faktisk kan få rimelig god hjælp til de spørgsmål, som man henvender sig om. Spørgsmålene er mangeartede. Mange går på rent praktiske ting omkring honorarafregning kørsel mv. Mange går stadig på problematikken omkring den situation, at en bistandsværge skal være patientrådgiver, når en klient udsættes for en eller anden form for tvang. Her kniber det meget med at få kanaliseret besked ud til bistandsværgen og samtidig fortælle vedkommende, hvilken rolle man har som patientrådgiver. Mange pårørendebistandsværger har også fundet ud af, at der er noget som hedder LPD. At der findes en håndbog for patientrådgivere og bistandsværger samt en LPD avis, som man kan få gratis. Der er ligeledes let og hurtig information at få på Mange pårørendebistandsværger har kastet håndklædet i ringen og har overladt jobbet som bistandsværge for sønnen datteren el. hvem det nu måtte være til en listebistandsværge, så man nu blot kan være pårørende. Sidste henvendelse drejede sig om muligheden af at yde psykologhjælp i en given sag. Her blev der selvfølgelig henvist til egen læge, der kan henvise til psykolog. Alt for mange henvendelser går på, om det nu også kan være rigtigt, at bistandsværgen ikke må få denne eller hin oplysning om sin egen klient. Et bosted nægtede for nylig at fortælle bistandsværgen, hvornår hendes klient var indlagt og hvornår han evt. kom hjem igen. En opringning fra formanden afklarede også denne situation. Der er stadig forsvarsadvokater, som skriver til klienten, at vedkommende selv skal betale for domsprøvelsen, selv om 1014 a i straffeloven helt klart tilkendegiver det stik modsatte. Debatten om for få sengepladser ruller over tv-skærmen næsten hver eneste dag i skrivende stund. Dansk Psykiatrisk Selskab har lige udgivet en Hvidbog, der fortæller, at der er nedlagt 4500 sengepladser de sidste 15 år, så der nu kun er 3165 sengepladser tilbage, hvilket efter Selskabets mening er alt for få, idet en del udskrives før tiden inden de er færdigbehandlet, fordi en mere syg står udenfor og venter. 8 overlæger går imod Dansk Psykiatrisk Selskabs udlægning af følgevirkningerne af så mange nedlagte sengepladser. Fra er alene nedlagt 925 sengepladser.( Tal fra Sundhedsstyrelsen ). I 1998 var der 191 retspsykiatriske sengepladser, mens antallet i 2010 var steget til 331. Der er sket en eksplosiv udvikling i antallet af behandlings og anbringelsesdomme. I 1990 blev 654 idømt en behandlingsdom. I 2011 var dette antal næsten firedoblet og steget til Overlæge på Psykiatrisk Center København Henrik Day Poulsen (ph.d.) vurderer, at de voldelige patienter på landets retspsykiatriske afdelinger fylder for meget. På hans egen afdeling er % retspsykiatriske patienter, hvilket er alt for meget, udtaler han. Dette skyldes ganske enkelt for få sengepladser, hvilket politikkerne bør gøre noget ved. Han mener, at det ligeledes er vigtig at kigge på, hvordan vi kan forebygge. En revision af psykiatriloven er også nødvendig påpeger han bl. a. i Ekstrabladet i forbindelse med knivoverfaldet i Odense i marts måned, som han betegner som sørgeligt, at noget sådant kan ske. LPD avisen 9

10 Speciallæge Henrik Rindom er ikke enig med Henrik Day Poulsen og siger, at det intet har med sengepladser at gøre men med selve visitationen og det han kalder den passive sikkerhed. De lærde er altså på ingen måde enig i udlægningen. Her kunne det være fint, hvis en del bistandsværger og patientrådgivere kom med egne oplevelser af hverdagen i psykiatrien. Nogle oplever overbelægning på gangene eller sågar på badeværelset. Det er meget vigtigt, at vi som bistandsværger og patientrådgivere holder øjne og ører godt åbne, så vi hele tiden kan følge med i, hvad der sker inden for psykiatrien og på de afdelinger, bosteder psykiatriske plejehjem mv., som vi dagligt aflægger besøg. Vi må ikke glemme, at vi jo også har en opgave med at sikre, at god sygehusstandard finder sted, ( læs tidligere formand, og nuværende næstformand af 71 Tilsynet Karen Klindts definition på god sygehusstandard på LPD`s hjemmeside ). Vi er i gang med at opdatere vores Håndbog. Det er et besværligt arbejde og her har vi virkelig brug for Jeres hjælp. Har I, kære læsere, stødt på nogle ting, som er blevet forældet eller som I direkte mener mangler i Håndbogen, vil det være en stor hjælp, hvis I lige gider maile disse ting til LPD, ( Jan Labusz og Rita Brix, er tovholdere på projektet ). Vi håber, at rigtig mange udnytter dette gode og informative opslagsværk og kun ved fælles hjælp kan vi få det gjort tidssvarende. Vor hjemmeside på nettet er også under revidering. Det forventes, at der her snart kommer et spørgeforum, der giver medlemmerne mulighed for at stille spørgsmål. Såvel spørgsmål som svar vil efterfølgende blive gengivet, således at alle medlemmer får gavn heraf. LPD avisen er mange rigtig glade for og vi får rigtig mange positive tilbagemeldinger på avisen. Dette er vi selvfølgelig glade for, men den kunne blive endnu mere levende, hvis læserne af avisen ville sende nogle indlæg om egne oplevelser, om ting som I synes, vi i LPD burde arbejde med. (ud over de temaer, som i mange år har været en del af bestyrelsens arbejde). Her tænker jeg selvfølgelig at forbedre kilometergodtgørelsen at ændre lovteksten omkring Rettens udpegelse af bistandsværger, hvor LPD gerne vil have ændret teksten om, at Rettens skal prøve at finde en blandt familie/ pårørende i første omgang ( 71 stk. 1 i straffeloven ) til, at Retten skal finde den bedst egnede. Der er sket mange henvendelser til politikerne i denne sag. Desuden er en anden af LPD`s mærkesager reglen om, at Retten KAN beskikke en bistandsværge før en retssag, hvor vi vil have dette ændret til, at Retten SKAL beskikke en bistandsværge før en retssag, når der er udsigt til, at den tiltalte dømmes. Dette skyldes jo ikke mindst vores oplevelse af, at mange forsvarsadvokater ikke tager sager for psykisk syge særligt alvorligt. Det er dog blevet bedre i de senere år, men det er stadig op ad bakke. LPD afholder som regel to kurser hvert år. Et kursus, som er baseret på de mere erfarne bistandsværger og patientrådgivere, og et, som er for nye og dem, som ikke inden for en tidshorisont på 3 år fra deres tiltræden i jobbet, har været på kursus før. Vi har i år strammet en del op på deltagergruppen til specielt begynderkurset, idet det er meget vigtigt, at deltagerne her møder med næsten samme forudsætninger og at der ikke sidder nogle garvede bistandsværger eller patientrådgivere, som nemt vil kunne overtage debatten og diskussionen i både grupper og plenum. Ikke alle har været tilfredse med at blive afvist, men bestyrelsen står fast ved valgte procedure også fremover, hvilket det sidste begynderkursus var et godt eksempel på. I 2012 afholdes ( med forventet godkendelse af budgettet for 2012 i ministerierne ) modul 3-4 kursus den november 2012 og modul 1-2 kursus i januar LPD har stadig rigtig god kontakt til Folketingets 71 Tilsyn. Den 23. november havde vi møde med det nye Tilsyn under ledelse af en ny formand, nemlig Liselott Blixt 10 LPD avisen

11 fra DF. Vi havde som sædvanligt et godt og konstruktivt møde, hvor indsendte spørgsmål (tidligere bragt i LPDavisen) nøje blev gennemgået. Efterfølgende havde vi et længere møde med formanden, så denne helt præcist kunne få præciseret opgaverne for de to grupper. I dette nummer af LPD avisen bringes Tilsynets rapport fra Psykiatrisk Center Amager. Vi er meget glade for denne kontakt, hvilket vi også mener er modsatrettet, idet vi også får henvendelser fra Tilsynet. Vi ser frem til nok et godt år, hvor vi igen vil holde møde med Tilsynet. Skulle nogle af læserne have spørgsmål, som man mener kunne have Tilsynets interesse, modtager vi meget gerne sådanne spørgsmål. LPD har også en udmærket kontakt til Retsudvalget og forventer i løbet af de kommende måneder at holde et møde med udvalget, som jo har fået en af vores gode samarbejdspartnere, Anne Baastrup som formand. Vi er blevet bedt om at indsende nye spørgsmål til udvalget (og ikke blot gentage tidligere indsendte, som dog stadig er meget relevante. Læs disse tidligere i denne beretning). Spørgsmål til Retsudvalget gælder jo udelukkende det Retspsykiatriske område. Her er det jo også vigtigt, at få belyst alle de problematikker, som specielt kræver et politisk indgreb. Så spørgsmål her er også meget velkomment. Som noget nyt vil vi i indeværende år holde møde med Sundhedsudvalget, hvis formand er Özlem Zedek fra SF, som vi kender fra 71 Tilsynet. Vi ser frem til at få en tilbundsgående drøftelse af Patientrådgiverordningen, hvilket nok kunne være tiltrængt. Ikke mindst i de situationer, hvor bistandsværger også skal være patientrådgivere. Vi skal selvfølgelig også drøfte de mere generelle spørgsmål omkring kørsel honorarer osv. Kursusområdet ( som i sin tid startede med et rigtig godt samarbejde med netop Sundhedsministeriet og daværende kontorchef Peter Bak Mortensen (nu vicedirektør i Patientombuddet), der var med til at løfte denne vigtige opgave) vil også være et vigtigt punkt. Skal nye f. eks. være villig til et grundkursus inden for første år? Hvordan med problematikken om antallet af beskikkelser på et givet sted, hvor det næsten er den samme, der får alle beskikkelser, fordi han er jo så rar og klager aldrig over personalet? Der er nok at tage fat på. Kom også her med spørgsmål til bestyrelsen, som vi kan bringe med til udvalget. Som det kunne læses i dagspressen her i marts har landet fået ny Rigsadvokat. Det blev den 44 årige Ole Hasselgaard, der kommer fra en stilling som afdelingschef for lovafdelingen i Justitsministeriet. Han tiltræder den 1. maj. Han afløser Jørgen Steen Sørensen, der er blevet ny ombudsmand for Folketinget. LPD har fået et rigtig godt samarbejde med Etisk Råd, hvor undertegnede har været til møde med Rådet for at fortælle om LPD og selvfølgelig om bistandsværgerne og deres arbejde samt det samme om patientrådgiverne. Rådet har valgt at sætte fokus på tvang i psykiatrien og har holdt en workshop, hvor LPD også deltog aktivt og havde indgivet nogle forslag til Rådet vedrørende emner, som LPD mente var særdeles vigtige at arbejde med. Efterfølgende blev nogle af emnerne dramatiseret af teatergruppen Dacapo og derefter diskuteret i grupper. Det var en meget spændende dag, hvor LPD bestemt var med til at sætte dagsordenen. Den 13. april følges dette arbejde op ved en høring på Christiansborg fra , hvor LPD selvfølgelig er med. Vi deltager med formand, næstformand og kasserer. Dagens overskrift lyder: Magt og afmagt i psykiatrien en debatdag om etiske dilemmaer. Se tilmeldingen andet sted i LPD avisen. Deadline er godt nok den 30 marts, men hvis der er plads skulle en tilmelding nok kunne nås, så prøv det. Jeg er sikker på, at det bliver en meget spændende dag. Der optages en video fra selve dagen og denne video og arbejdet i Etisk Råd vil Ulla Hybel, som er projektleder i Etisk Råd, komme og vise og fortælle om arbejdet i Rådet fredag aften på vores temadage i Århus den maj. Se omtalen af LPD avisen 11

12 temadagene et andet sted i dette nummer af LPD avisen. LPD ser frem til det fortsatte gode samarbejde med Etisk Råd. Formanden har deltaget i et møde med Advokatsamfundet den 13. marts. Selve oplægget til mødet ses jo andet sted i avisen og indeholder de pejlemærker, som Advokatsamfundet ønsker, at der sættes fokus på i relation til borgernes RETSSIKKERHED. LPD`s indlæg til mødet kan læses samme sted som invitationen. Det var et meget spændende møde. Hvor der blev sat fokus på mange forskellige retsområder. Der blev skabt gode kontakter til bl.a. Det Danske Institut for Menneskerettigheder ved Nanna Margrethe Krusaa. Instituttet har lige udgivet en bog om Selvbestemmelse og værgemål i Danmark. Bogen tager bl. a. udgangspunkt i FN`s Handicapkonvention, der jo omhandler rettigheder for personer med et handicap. I Folketingsbeslutning nr. B 15 af 4. november 2010 omtales netop et særligt mandat til at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af konventionen. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe for at se på de forskellige Retssikkerhedsområder og her har LPD meddelt, at vi gerne deltager i en sådan gruppe. Vi ser frem til dette arbejde. Et område, som optager LPD meget, er Grønland og de grønlandsk anbragte klienter i Danmark, som er dømt via en grønlandsk ret (ofte forvaringsdømte), der sidder i Herstedvester. Herboende grønlændere som får en anbringelse eller en behandlingsdom har vi også meget fokus på. Det er Det Grønlandske Hus i København, som på vegne af Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager indstillingen af bistandsværger til ovennævnte grupper. Der bliver ofte rejst kritik fra de grønlandske bistandsværger om måden, hvorpå Det Grønlandske Hus varetager denne meget vigtige opgave. Der er eksempler på, at Huset har villet fratage en person jobbet som bistandsværge for nogle, der er tilknyttet Århusområdet, fordi vedkommende bor i København. Bistandsværgen har været værge for disse i mange år og er blevet beskikket af Retten i Nuuk i sin tid. Det Grønlandske Hus kan selvfølgelig ikke lege ret og fratage bistandsværger en beskikkelse, hvilket retten i Nuuk selvfølgelig måtte meddele Huset. En anden problemstilling er kørselsordningen til bistandsværgerne, som Huset har lavet sine egne regler omkring. Her får nogle lov til at køre i egen bil, mens andre kun kan få tilskud til brug af offentlig køremulighed selv om køretiden på denne måde ikke bliver under 7-8 timer. Direktøren i Huset mener selv at kunne tolke bekendtgørelsen og lave egne regler på området ud fra en anden lovgivning, som slet ikke har noget med området at gøre. Dette problem er for øjeblikket til afklaring i Justitsministeriet. Mange indkaldte møder af de grønlandske bistandsværger aflyses i sidste øjeblik. Området trænger i den grad til at revurderes med hensyn til, hvem der magter at bestride området på en tilfredsstillende måde. LPD arbejder videre med problematikken og har et tæt samarbejde med adskillige af de ca. 20 ansatte grønlandske bistandsværger. I skrivende stund har Retsudvalget den 14. marts været på besøg på Herstedvester, hvor der jo er en bestemt afdeling for grønlændere, som er dømt i Grønland for en så voldsom forbrydelse, at Retten har ment, at de skal afsone dommen i Danmark, idet der endnu ikke er nogen lukket afdeling i Grønland. Fængselsinspektør Hans Jørgen Engbo fra Herstedvester har lige skrevet en artikel i dagspressen, hvor han gør opmærksom på det uretfærdige i, at disse grønlændere bliver dobbeltstraffet, fordi de er blevet anbragt over 4000 km fra deres pårørende og flere ikke taler sproget. Der er meget at arbejde med på dette område. I dagligdagen er det jo Justitsministeriet, der er LPD`s tætteste samarbejdskontakt. Ministeriet står for ALLE udbetalinger i forbindelse med godkendte budgetter, afholdte kurser mv. En del af medlemmerne har somme tider svært ved at forstå, at sagsbehandlingstiden ofte kan være ret lang. Dette er en problematik, som LPD prøver at få ændret, men det er ikke den nemmeste opgave bestyrelsen er sat på. Det er stadig sådan, at alle kurser, håndbogen, LPD avisen og andre tiltag er gratis for ALLE bistandsværger og patientrådgivere. Det er derfor vigtigt, at LPD bliver bekendt med, hvem der bisidder 12 LPD avisen

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus juli 2012 Nr. 88 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Brevet til Astrid Krag Kommisoriet Møde Folketingets Sundhedsudvalg Problematikken for de grønlandske bistandsværger Møde med Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

LPD AVISEN. LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. August 2007 Nr. 67

LPD AVISEN. LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. August 2007 Nr. 67 LPD AVISEN August 2007 Nr. 67 FAGLIG TALT: Svar til patientrådgiver fra Statsforvaltningen Sjælland. Svar til patientrådgiver fra Sundheds- og Indenrigsministeriet DEBAT: Indlæg om beskyttelsesfiksering

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt...

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... December 2013 Nr. 94 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Møde med 71-udvalget Kursusdage Fremtidens psykiatri Spørgsmål og svar Psykiatri-ligestilling

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1 oktober 2012 Nr. 89 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Vejledning om vederlag og godtgørelse til bistandsværger Kørselsgodtgørelse Formandens kommentar til afgørelsen fra Rigspolitiet Anstalten ved

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74 April 2009 Nr. 74 avisen VÆRD AT VIDE: Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) VÆRD AT VIDE: Indkaldelse til Landsmøde og temadage den 25. - 26. april 2009 ISSN

Læs mere

avisen I dette nr: Landsforeningen af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen I dette nr: Landsforeningen af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark November 2014 Nr. 97 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark I dette nr: Referat fra ekstraordinært landsmøde Ny formand for LPD Begynderkursus for bistandsværger, februar

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD September 2013 Nr. 93 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD Fremtidens psykiatri Mens vi venter på rapporten

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark September 2009 Nr. 76 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark KOrt nyt: Møde med 71-udvalget Min mening Debat... Få et gratis kurophold - på en af Danmarks psykiatriske afdelinger

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 1 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Udgivet af: Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177 2400

Læs mere

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JANUAR 2005 MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Et landsdækkende brugerblad om psykiatri Nr. 41 Marts & April 2003 OUT sideren ser psykiatrien indefra TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Foreningen Tidsskriftet

Læs mere

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak!

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2007 Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! Forsidefoto: Carl-Erik Nielsen

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2006 Nr. 3/2006 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Styr på arbejdspresset i Kriminalforsorgen 16 Dansk Fængselsforbund: For få påbud fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere TEMA LAP's fremtid Leder: Når samarbejde med brugerne kommer i fokus Nogle gange føler vi slet ikke vores indsats har

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet.

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 1 JANUAR 2014 ADVOKATENS STEMME Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. RETSSIKKERHEDEN

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold: Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma Nr. 3 18. årgang september 2008 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives af Alzheimerforeningen Sankt

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmødet tilbageblik og nye udfordringer Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 16. årgang marts 2006 Indhold Delegeretmødet 27. april 5 Præsentation af den foreløbige

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Den 17. Aug. EM 2012/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund Tvangsindlæggelser af psykiatriske patienter fandt før 1980 udelukkende sted

Læs mere

SmerteLiv. > No. 1-2015. amanda - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 1-2015. amanda - Fotolia.com SmerteLiv > No. 1-2015 amanda - Fotolia.com Indhold Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Sanne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere