avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat"

Transkript

1 Marts 2012 Nr. 87 avisen ISSN FAGLIGT TALT... Program for temadagene i Aarhus Landsmøde 2012 Formandens beretning Folketingets 71 tilsyn Retssikkerhed og sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat VÆRD AT VIDE... Velkommen i LPD Retssikkerhed Klager over politiet LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark LPD avisen 1

2 LPD-avisen er udgivet af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Redaktion: Formand Ole Kølle Redaktionsmedarbejder: Ad. hoc-medlemmer efter behov. Ansvarlig i forhold til medie ansvarsloven: Ole Kølle Bladets ledende artikler produceres af LPD. Indholdet af andre artikler dækker ikke nødvendigvis LPD s holdninger Layout og tryk: Isager Bogtryk Bladet udkommer: Ca. 4-5 gange årligt og trykkes i et oplag på ca stk. Næste materiale-deadline 1. juni 2012 Redaktion og ekspedition: Ole Kølle Skovager 54, 4400 Kalundborg tlf / fax Artikler til bladet es på wordfil til: avisen Lederen... Foråret er på vej og vi går mod lysere tider. Det er rigtig dejligt, at træerne har sat knopper, erantis, krokus og vintergæk pibler op af jorden. Skønt med al den grøde i naturen. Kunne denne grøde dog blot overføres til psykiatrien, så ville fremtiden her også tegne lysere. Det er desværre ikke tilfældet. Der går næsten ikke en dag, hvor man ikke kan læse i dagspressen eller høre i medierne, at nu har denne eller hin psykisk syge person været involveret i en tragisk hændelse, hvor det enten handler om mord eller senest i Odense om overfald på 3 personaler. Nu vil mange jo nok sige, at det handler om, at der er for få ressourcer afsat til psykiatrien. Dette er ganske givet rigtigt. Der er nedlagt for mange sengepladser. De sidste 20 år er der nedlagt over 4000 sengepladser, så der nu kun er 3165 sengepladser. Dansk Psykiatrisk Selskab har lige udgivet en Hvidbog, der nøje beskriver denne problematik % af de adspurgte overlæger giver udtryk for, at de hver uge udskriver patienter for tidligt, fordi der står nogle i den anden ende af behandlersystemet, som er mere behandlingskrævende end de udskrevne. Dette er en meget uheldig situation, som politikerne må forholde sig til meget hurtigt. 8 overlæger giver udtryk for, at situationen ikke har noget med nedlæggelsen af sengepladser at gøre, men at den omgivende psykiatri måske ikke fungerer optimalt. De lærde er altså uenig i årsagerne til situationen på de psykiatriske afdelinger. Nu forholder jeg mig ikke specielt til årsagerne, men konstaterer blot, at behandlingssystemet ikke fungerer som det skal, og at det bestemt er noget, som både regionspolitikere og landspolitikere må forholde sig til temmelig hurtigt. Psykiatrien har i mange år været et underfinansieret område. Der mangler i den grad veluddannet personale på mange afdelinger, hvilket er med til, at området stadig lider under et andet image end somatien. Det er trods alt blevet bedre gennem de sidste snart 23 år, hvor jeg har haft tilknytning til området, ( den nye psykiatrilov blev Bestyrelsen i LPD: Ole Kølle formand og ans. red. Skovager Kalundborg tlf / Jan Labusz, næstformand Chr. Hansensvej Holbæk tlf / Rita Brix, Sekretær Skovgårdsvej 8, 1. tv Charlottenlund Mogens Michaelsen kasserer Strandvej 2, 4862 Guldborg tlf / Jens Ernst Nielsen medlem Gedhusvej Bording / Niels Simonsen medlem Solvej 9d, lejlighed 6, 7200 Grindsted Katrine Kleist - medlem Hyrdeengen Vallensbæk Poul Mødekjær Regnskabskontrollant Lyshøj Allé 1, st. tv Valby Ida Kramp Regnskabskontrollant suppleant Ketilsvej Bagsværd tlf Niels G. Pedersen 1. suppleant Georgegade 40 st., 5000 Odense C tlf Susan Lundgren 2. suppleant Tårup Byvej 13, 5871 Frørup tlf Andreas Morgan Håndbog / Hjemmeside tlf LPD avisen

3 vedtaget 24. maj 1989 og trådte i kraft den 1. oktober samme år ). Jeg har været med siden starten og kan bestemt se en positiv udvikling ikke mindst på området, der gælder god sygehusstandard. Næsten alle har i dag eneværelser og der er gode fritidsmuligheder de fleste steder. Den nye regering vil arbejde på, at unge med et handicap ikke nærmest pr. automatik kommer på førtidspension, men forsøges hjulpet ud på arbejdsmarkedet med den arbejdsevne, som den enkelte besidder, selv om der evt. er tale om små procenter. Her er det rigtig vigtigt, at der virkelig tages hensyn til det handicap, som den enkelte har og at ingen presses ud i et job, hvor det kun vil føre til nederlag og en forstærkelse af handicappet. En meget grundig visitation skal finde sted og jeg har så også tiltro, at mange vil få glæde af hjælpen til at få tilknytning til arbejdsmarkedet, så et øget selvværd også vil finde sted. Mit håb skal da sluttelig være i denne leder, at politikerne nu vil leve op til det ansvar, som ovennævnte politik indebærer og at den almene holdning til mennesker med psykiske problemer derved også bedres. Godt forår til alle. Lyset og solen kan vi heldigvis ikke bestemme over, så nyd dette i fulde drag. I N D H O L D Kort nyt... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat Fagligt talt... Program for temadagene i Aarhus Temadage - tilmelding Landsmøde Formandens beretning Retssikkerhed og sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen Folketingets 71 tilsyn Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg Værd at vide... Velkommen i LPD Retssikkerhed Klager over politiet Min mening Debat... Hvorfor er det forbudt at tale om psykiatriske sengepladser? Ole Kølle Formand/ ansvarsh.redaktør LPD avisen 3

4 Magt og afmagt i psykiatrien - en debatdag om etiske dilemmaer Psykiatri er et område, der altid har været omgærdet af forestillinger og meninger, tabuisering og stigmatisering. Der er noget ukendt og skræmmende over svær psykisk sygdom, men samtidig kalder den på vores medfølelse og ønsket om at hjælpe. Magt og afmagt opleves utvivlsomt af alle, som har svær psykisk sygdom inde på livet, både på det personlige, det professionelle og det politisk-administrative plan, fx: Magt fordi man som personale har nøglen til at forlade afdelingen Magt når man som patient bliver i stand til at håndtere og leve med sin sygdom Magt når man som politiker kan bevilge penge Afmagt fordi man har for lidt tid, for lidt uddannelse og bliver misforstået som skrankepave Afmagt når man behandles nedsættende og krænkende Afmagt når der er brug for pengene alle andre steder... Det Etiske Råd vil gerne medvirke til at skabe synlighed og debat om de etiske dilemmaer ved samfundets håndtering af svær psykisk sygdom og inviterer nu til debat om magt og afmagt i psykiatrien. Tilmelding - På debatdagen tages udgangspunkt i en række scenarier, som Rådet har udviklet i samarbejde med konsu lenthuset Dacapo og en bred skare af interessenter. Ved brug af metoder fra teatrets verden vil Dacapo med afsæt i disse scenarier føre deltagerne ind i debatten. Arrangementet vil indgå som en del af grundlaget for Det Etiske Råds efterfølgende anbefalinger for psykiatrien. i Landstingssalen på Christiansborg. Alle interesserede er velkomne. Begrænset deltagerantal. Kontaktperson Ulla Hybel DEBATDAG Fredag den 13. april 2012, kl til Landstingssalen, Christiansborg Det Etiske Råd 4 LPD avisen Deltagergebyr 250 kr. Tilmelding: Tilmeldingsfrist senest den

5 Kort nyt... Ny rigsadvokat Bragt i Dagbladet Nordvestnyt - onsdag en 14. marts 2012 KØBENHAVN: En afdelingschef i Justitsministeriet overtager posten som øverste chef for anklagemyndigheden. Afdelingschef Ole Hasselgaard er blevet udpeget af regeringen til stillingen, oplyser justitsminister Morten Bødskov (S). Udnævnelsen har været ventet i nogen tid. Netop Ole Hasselgaard har været tippet som den, der skulle efterfølge Jørgen Steen Sørensen, der for nylig blev Folketingets Ombudsmand. Og i ministeriet oplyses det da også til Ritzau, at der kun er en ansøger til den prestigefyldte post. Den 44-årige jurist har siden 2008 været afdelingschef i ministeriet, og tidligere har han været kontorchef og lovråd. I en kortere periode har han desuden prøvet at være dommer - nemlig som konstitueret landsdommer. Udnævnelsen viser, at regeringen holder fast i traditionen. Stillingen som rigsadvokat har i en lang årrække været forbeholdt topjurister i Justitsministeriet. De tidligere rigsadvokater Jørgen Steen Sørensen, Henning Fode og Asbjørn Jensen kom således alle fra chefstillinger i Justitsministeriets departement. Senest har Ole Hasselgaard været involveret i arbejdet med at forberede en lov om Politiets Efterretningstjeneste. Han sad med i det udvalg, som har foreslået en ny form for kontrol af PET. Fremover skal den foretages med hjælp af stikprøver; og de enkelte registreringer af borgere skal ikke længere have et ja fra kontrollører. Ole Hasselgaard har i PET-udvalget markeret sig på fløjen af embedsmænd, der ikke mener, at det nye kontrolorgan - PET-tilsynet - skal have magt til at give ordrer og forbud til PET. Derimod mener udvalgets anden fløj med dommere, en advokat og universitetsjurister, at tilsynet skal kunne gribe ind over for efterretningstjenesten. Ellers bliver kontrollen ikke reel. Rigsadvokaten er chef for samtlige anklagere i politikredsene og hos statsadvokaterne. Han fører også straffesager ved Højesteret. Ole Hasselgaard tiltræder 1. maj. LPD avisen 5

6 Fagligt talt... Program for Temadagene i Århus den maj 2012 Fredag den 11. maj Ankomst og indkvartering på Aarslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand. Tlf Mail: Aftensmad med en enkelt genstand pr. person ca Ulla Hybel, projektleder i Etisk Råd, vil komme og vise videoen fra temadagen på Christiansborg om Magt og afmagt i psykiatrien med etiske dilemmaer. Vi vil også høre lidt om Etisk Råds arbejde i dagligdagen. Herefter hyggeligt samvær. Lørdag den 12. maj Morgenmad på Aarslev Kro Transport til Psykiatrisk hospital i Risskov i egen bil. Deltagere, der er med tog, kører med hos os, der har plads i bilen. Hospitalets adresse er: Skovagervej 2, 8240 Risskov. Tlf Forkvinden for Dansk Psykiatrisk Selskab Jeanett Bauer kommer og fortæller om den nys udkomne Hvidbog, som Selskabet næsten lige har udgivet og som specielt sætter fokus på nedlæggelsen af de mange sengepladser i psykiatrien og betydningen af dette Kaffe og kagepause Jeanett Bauer fortsætter og tager mod spørgsmål til sit Indlæg Pause En politimand fra Aarhus politi vil kom - mentere indsendte spørgsmål vedrørende politiets kontakt til bistandsværgerne. Ud over dette vil der blive rig lejlighed til at supplere de indsendte spørgsmål. Spørgsmålene udsendes sammen med deltagerlisten Frokost i kantinen, hvor vi holder møde Psykisk syge mennesker og kreativitet. Oplæg til besøg på det stedlige museum, hvor der udelukkende udstilles arbejder lavet af psykisk syge. Der vil være guidet rundvisning på museet efter et kort oplæg Kaffe og kagepause i festsalen ca Overlæge ved R3 på Risskov vil fortælle om mødet med en psykisk syg person. Nogle vil få mulighed for at besøge selve afdelingen, som er en afdeling for grønlændere. Chefen for afdelingen overlæge Georg disponerer over den afsatte tid. Ca ? Aftensmad på Aarslev kro. Herefter er aftenen fri. Søndag den 13. maj Morgenmad og aflevering af værelse Spørgsmål til bestyrelsen om dagligdagens mange problemstillinger Kaffe- og kagepause Ved hjælp af en DVD, som er udarbejdet af Region Hovedstadens Psykiatri vil der blive sat fokus på 4 områder: Tvangsindlæggelse, Akut beroligende middel, Bæltefiksering og demonstration af psykofysiske greb. Formand og næstformand tilrettelægger disse timer. Der udleveres materiale til disse indlæg med grundige beskrivelser af emnerne Frokost. LANDSMØDE holdes kl ca på Aarslev kro. 6 LPD avisen

7 TEMADAGE for patientrådgivere og bistandsværger ALLE ER VELKOMNE Aarslev Kro den maj 2012 Tilmelding: Temadage Aarslev Kro, Riskov den maj 2012 Navn Jeg ønsker overnatning Jeg ønsker ikke overnatning Jeg ønsker kun overnatning fredag til lørdag Jeg ønsker kun overnatning lørdag til søndag Jeg har følgende kostønsker: Adresse E- mail Telefon Øvrige bemærkninger (evt. om samboende med en anden deltager mv.): Medlemsnr. Ankomst: den 11. maj Afrejse: den 13. maj Jeg er: patientrådgiver bistandsværge andet Jeg forventer at køre selv og har plads til i bilen. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (lave takst på 2,10 kr.). Udgift til broen dækkes kun ved originalbillet (ej brobizz ) Da det er først til mølle princippet og vi kun har et begrænset antal pladser skal tilmelding foregå temmelig hurtigt. Tilmeldingen skal være formanden i hænde senest den 15. april Se adresserne foran i LPD-avisen. Har man ikke modtaget bekræftelse på sin deltagelse senest en uge før kurset, ret da henvendelse til formanden. LPD 7 LPD avisen 7

8 Fagligt talt... Landsmøde 2012 på Aarslev kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand. Telefon Mail: Mødet starter kl og forventes afsluttet ca Foreløbig dagsorden: a. Valg af dirigent. b. Godkendelse af dagsorden for Landsmødet. c. Formandens beretning. d. Kassererens beretning ( herunder fremlæggelse af revideret regnskab) e. Kassererens budget for næste år (herunder fastsættelse af kontingent ) f. Behandling af indkomne forslag. g. Valg af formand på lige år. Jf. 5. Altså valg i år. h. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer + suppleanter. i. Valg af regnskabskontrollant + suppleant. j. Eventuelt Efter mødet holder den nye bestyrelse et kort møde. Vel mødt til Landsmøde Ole Kølle Formand 8 LPD avisen

9 Formanden: Skriftlig beretning 2011 Utroligt at vi allerede skriver 2012, hvilket betyder, at endnu et år er gået i LPD`s historie. Det har vanen tro været et meget travlt år, hvor især bistandsværgeområdet har fyldt rigtig meget. Det er jo kun dejligt, at flere og flere bistandsværger finder ud af, at der er noget, som hedder LPD og at man faktisk kan få rimelig god hjælp til de spørgsmål, som man henvender sig om. Spørgsmålene er mangeartede. Mange går på rent praktiske ting omkring honorarafregning kørsel mv. Mange går stadig på problematikken omkring den situation, at en bistandsværge skal være patientrådgiver, når en klient udsættes for en eller anden form for tvang. Her kniber det meget med at få kanaliseret besked ud til bistandsværgen og samtidig fortælle vedkommende, hvilken rolle man har som patientrådgiver. Mange pårørendebistandsværger har også fundet ud af, at der er noget som hedder LPD. At der findes en håndbog for patientrådgivere og bistandsværger samt en LPD avis, som man kan få gratis. Der er ligeledes let og hurtig information at få på Mange pårørendebistandsværger har kastet håndklædet i ringen og har overladt jobbet som bistandsværge for sønnen datteren el. hvem det nu måtte være til en listebistandsværge, så man nu blot kan være pårørende. Sidste henvendelse drejede sig om muligheden af at yde psykologhjælp i en given sag. Her blev der selvfølgelig henvist til egen læge, der kan henvise til psykolog. Alt for mange henvendelser går på, om det nu også kan være rigtigt, at bistandsværgen ikke må få denne eller hin oplysning om sin egen klient. Et bosted nægtede for nylig at fortælle bistandsværgen, hvornår hendes klient var indlagt og hvornår han evt. kom hjem igen. En opringning fra formanden afklarede også denne situation. Der er stadig forsvarsadvokater, som skriver til klienten, at vedkommende selv skal betale for domsprøvelsen, selv om 1014 a i straffeloven helt klart tilkendegiver det stik modsatte. Debatten om for få sengepladser ruller over tv-skærmen næsten hver eneste dag i skrivende stund. Dansk Psykiatrisk Selskab har lige udgivet en Hvidbog, der fortæller, at der er nedlagt 4500 sengepladser de sidste 15 år, så der nu kun er 3165 sengepladser tilbage, hvilket efter Selskabets mening er alt for få, idet en del udskrives før tiden inden de er færdigbehandlet, fordi en mere syg står udenfor og venter. 8 overlæger går imod Dansk Psykiatrisk Selskabs udlægning af følgevirkningerne af så mange nedlagte sengepladser. Fra er alene nedlagt 925 sengepladser.( Tal fra Sundhedsstyrelsen ). I 1998 var der 191 retspsykiatriske sengepladser, mens antallet i 2010 var steget til 331. Der er sket en eksplosiv udvikling i antallet af behandlings og anbringelsesdomme. I 1990 blev 654 idømt en behandlingsdom. I 2011 var dette antal næsten firedoblet og steget til Overlæge på Psykiatrisk Center København Henrik Day Poulsen (ph.d.) vurderer, at de voldelige patienter på landets retspsykiatriske afdelinger fylder for meget. På hans egen afdeling er % retspsykiatriske patienter, hvilket er alt for meget, udtaler han. Dette skyldes ganske enkelt for få sengepladser, hvilket politikkerne bør gøre noget ved. Han mener, at det ligeledes er vigtig at kigge på, hvordan vi kan forebygge. En revision af psykiatriloven er også nødvendig påpeger han bl. a. i Ekstrabladet i forbindelse med knivoverfaldet i Odense i marts måned, som han betegner som sørgeligt, at noget sådant kan ske. LPD avisen 9

10 Speciallæge Henrik Rindom er ikke enig med Henrik Day Poulsen og siger, at det intet har med sengepladser at gøre men med selve visitationen og det han kalder den passive sikkerhed. De lærde er altså på ingen måde enig i udlægningen. Her kunne det være fint, hvis en del bistandsværger og patientrådgivere kom med egne oplevelser af hverdagen i psykiatrien. Nogle oplever overbelægning på gangene eller sågar på badeværelset. Det er meget vigtigt, at vi som bistandsværger og patientrådgivere holder øjne og ører godt åbne, så vi hele tiden kan følge med i, hvad der sker inden for psykiatrien og på de afdelinger, bosteder psykiatriske plejehjem mv., som vi dagligt aflægger besøg. Vi må ikke glemme, at vi jo også har en opgave med at sikre, at god sygehusstandard finder sted, ( læs tidligere formand, og nuværende næstformand af 71 Tilsynet Karen Klindts definition på god sygehusstandard på LPD`s hjemmeside ). Vi er i gang med at opdatere vores Håndbog. Det er et besværligt arbejde og her har vi virkelig brug for Jeres hjælp. Har I, kære læsere, stødt på nogle ting, som er blevet forældet eller som I direkte mener mangler i Håndbogen, vil det være en stor hjælp, hvis I lige gider maile disse ting til LPD, ( Jan Labusz og Rita Brix, er tovholdere på projektet ). Vi håber, at rigtig mange udnytter dette gode og informative opslagsværk og kun ved fælles hjælp kan vi få det gjort tidssvarende. Vor hjemmeside på nettet er også under revidering. Det forventes, at der her snart kommer et spørgeforum, der giver medlemmerne mulighed for at stille spørgsmål. Såvel spørgsmål som svar vil efterfølgende blive gengivet, således at alle medlemmer får gavn heraf. LPD avisen er mange rigtig glade for og vi får rigtig mange positive tilbagemeldinger på avisen. Dette er vi selvfølgelig glade for, men den kunne blive endnu mere levende, hvis læserne af avisen ville sende nogle indlæg om egne oplevelser, om ting som I synes, vi i LPD burde arbejde med. (ud over de temaer, som i mange år har været en del af bestyrelsens arbejde). Her tænker jeg selvfølgelig at forbedre kilometergodtgørelsen at ændre lovteksten omkring Rettens udpegelse af bistandsværger, hvor LPD gerne vil have ændret teksten om, at Rettens skal prøve at finde en blandt familie/ pårørende i første omgang ( 71 stk. 1 i straffeloven ) til, at Retten skal finde den bedst egnede. Der er sket mange henvendelser til politikerne i denne sag. Desuden er en anden af LPD`s mærkesager reglen om, at Retten KAN beskikke en bistandsværge før en retssag, hvor vi vil have dette ændret til, at Retten SKAL beskikke en bistandsværge før en retssag, når der er udsigt til, at den tiltalte dømmes. Dette skyldes jo ikke mindst vores oplevelse af, at mange forsvarsadvokater ikke tager sager for psykisk syge særligt alvorligt. Det er dog blevet bedre i de senere år, men det er stadig op ad bakke. LPD afholder som regel to kurser hvert år. Et kursus, som er baseret på de mere erfarne bistandsværger og patientrådgivere, og et, som er for nye og dem, som ikke inden for en tidshorisont på 3 år fra deres tiltræden i jobbet, har været på kursus før. Vi har i år strammet en del op på deltagergruppen til specielt begynderkurset, idet det er meget vigtigt, at deltagerne her møder med næsten samme forudsætninger og at der ikke sidder nogle garvede bistandsværger eller patientrådgivere, som nemt vil kunne overtage debatten og diskussionen i både grupper og plenum. Ikke alle har været tilfredse med at blive afvist, men bestyrelsen står fast ved valgte procedure også fremover, hvilket det sidste begynderkursus var et godt eksempel på. I 2012 afholdes ( med forventet godkendelse af budgettet for 2012 i ministerierne ) modul 3-4 kursus den november 2012 og modul 1-2 kursus i januar LPD har stadig rigtig god kontakt til Folketingets 71 Tilsyn. Den 23. november havde vi møde med det nye Tilsyn under ledelse af en ny formand, nemlig Liselott Blixt 10 LPD avisen

11 fra DF. Vi havde som sædvanligt et godt og konstruktivt møde, hvor indsendte spørgsmål (tidligere bragt i LPDavisen) nøje blev gennemgået. Efterfølgende havde vi et længere møde med formanden, så denne helt præcist kunne få præciseret opgaverne for de to grupper. I dette nummer af LPD avisen bringes Tilsynets rapport fra Psykiatrisk Center Amager. Vi er meget glade for denne kontakt, hvilket vi også mener er modsatrettet, idet vi også får henvendelser fra Tilsynet. Vi ser frem til nok et godt år, hvor vi igen vil holde møde med Tilsynet. Skulle nogle af læserne have spørgsmål, som man mener kunne have Tilsynets interesse, modtager vi meget gerne sådanne spørgsmål. LPD har også en udmærket kontakt til Retsudvalget og forventer i løbet af de kommende måneder at holde et møde med udvalget, som jo har fået en af vores gode samarbejdspartnere, Anne Baastrup som formand. Vi er blevet bedt om at indsende nye spørgsmål til udvalget (og ikke blot gentage tidligere indsendte, som dog stadig er meget relevante. Læs disse tidligere i denne beretning). Spørgsmål til Retsudvalget gælder jo udelukkende det Retspsykiatriske område. Her er det jo også vigtigt, at få belyst alle de problematikker, som specielt kræver et politisk indgreb. Så spørgsmål her er også meget velkomment. Som noget nyt vil vi i indeværende år holde møde med Sundhedsudvalget, hvis formand er Özlem Zedek fra SF, som vi kender fra 71 Tilsynet. Vi ser frem til at få en tilbundsgående drøftelse af Patientrådgiverordningen, hvilket nok kunne være tiltrængt. Ikke mindst i de situationer, hvor bistandsværger også skal være patientrådgivere. Vi skal selvfølgelig også drøfte de mere generelle spørgsmål omkring kørsel honorarer osv. Kursusområdet ( som i sin tid startede med et rigtig godt samarbejde med netop Sundhedsministeriet og daværende kontorchef Peter Bak Mortensen (nu vicedirektør i Patientombuddet), der var med til at løfte denne vigtige opgave) vil også være et vigtigt punkt. Skal nye f. eks. være villig til et grundkursus inden for første år? Hvordan med problematikken om antallet af beskikkelser på et givet sted, hvor det næsten er den samme, der får alle beskikkelser, fordi han er jo så rar og klager aldrig over personalet? Der er nok at tage fat på. Kom også her med spørgsmål til bestyrelsen, som vi kan bringe med til udvalget. Som det kunne læses i dagspressen her i marts har landet fået ny Rigsadvokat. Det blev den 44 årige Ole Hasselgaard, der kommer fra en stilling som afdelingschef for lovafdelingen i Justitsministeriet. Han tiltræder den 1. maj. Han afløser Jørgen Steen Sørensen, der er blevet ny ombudsmand for Folketinget. LPD har fået et rigtig godt samarbejde med Etisk Råd, hvor undertegnede har været til møde med Rådet for at fortælle om LPD og selvfølgelig om bistandsværgerne og deres arbejde samt det samme om patientrådgiverne. Rådet har valgt at sætte fokus på tvang i psykiatrien og har holdt en workshop, hvor LPD også deltog aktivt og havde indgivet nogle forslag til Rådet vedrørende emner, som LPD mente var særdeles vigtige at arbejde med. Efterfølgende blev nogle af emnerne dramatiseret af teatergruppen Dacapo og derefter diskuteret i grupper. Det var en meget spændende dag, hvor LPD bestemt var med til at sætte dagsordenen. Den 13. april følges dette arbejde op ved en høring på Christiansborg fra , hvor LPD selvfølgelig er med. Vi deltager med formand, næstformand og kasserer. Dagens overskrift lyder: Magt og afmagt i psykiatrien en debatdag om etiske dilemmaer. Se tilmeldingen andet sted i LPD avisen. Deadline er godt nok den 30 marts, men hvis der er plads skulle en tilmelding nok kunne nås, så prøv det. Jeg er sikker på, at det bliver en meget spændende dag. Der optages en video fra selve dagen og denne video og arbejdet i Etisk Råd vil Ulla Hybel, som er projektleder i Etisk Råd, komme og vise og fortælle om arbejdet i Rådet fredag aften på vores temadage i Århus den maj. Se omtalen af LPD avisen 11

12 temadagene et andet sted i dette nummer af LPD avisen. LPD ser frem til det fortsatte gode samarbejde med Etisk Råd. Formanden har deltaget i et møde med Advokatsamfundet den 13. marts. Selve oplægget til mødet ses jo andet sted i avisen og indeholder de pejlemærker, som Advokatsamfundet ønsker, at der sættes fokus på i relation til borgernes RETSSIKKERHED. LPD`s indlæg til mødet kan læses samme sted som invitationen. Det var et meget spændende møde. Hvor der blev sat fokus på mange forskellige retsområder. Der blev skabt gode kontakter til bl.a. Det Danske Institut for Menneskerettigheder ved Nanna Margrethe Krusaa. Instituttet har lige udgivet en bog om Selvbestemmelse og værgemål i Danmark. Bogen tager bl. a. udgangspunkt i FN`s Handicapkonvention, der jo omhandler rettigheder for personer med et handicap. I Folketingsbeslutning nr. B 15 af 4. november 2010 omtales netop et særligt mandat til at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af konventionen. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe for at se på de forskellige Retssikkerhedsområder og her har LPD meddelt, at vi gerne deltager i en sådan gruppe. Vi ser frem til dette arbejde. Et område, som optager LPD meget, er Grønland og de grønlandsk anbragte klienter i Danmark, som er dømt via en grønlandsk ret (ofte forvaringsdømte), der sidder i Herstedvester. Herboende grønlændere som får en anbringelse eller en behandlingsdom har vi også meget fokus på. Det er Det Grønlandske Hus i København, som på vegne af Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager indstillingen af bistandsværger til ovennævnte grupper. Der bliver ofte rejst kritik fra de grønlandske bistandsværger om måden, hvorpå Det Grønlandske Hus varetager denne meget vigtige opgave. Der er eksempler på, at Huset har villet fratage en person jobbet som bistandsværge for nogle, der er tilknyttet Århusområdet, fordi vedkommende bor i København. Bistandsværgen har været værge for disse i mange år og er blevet beskikket af Retten i Nuuk i sin tid. Det Grønlandske Hus kan selvfølgelig ikke lege ret og fratage bistandsværger en beskikkelse, hvilket retten i Nuuk selvfølgelig måtte meddele Huset. En anden problemstilling er kørselsordningen til bistandsværgerne, som Huset har lavet sine egne regler omkring. Her får nogle lov til at køre i egen bil, mens andre kun kan få tilskud til brug af offentlig køremulighed selv om køretiden på denne måde ikke bliver under 7-8 timer. Direktøren i Huset mener selv at kunne tolke bekendtgørelsen og lave egne regler på området ud fra en anden lovgivning, som slet ikke har noget med området at gøre. Dette problem er for øjeblikket til afklaring i Justitsministeriet. Mange indkaldte møder af de grønlandske bistandsværger aflyses i sidste øjeblik. Området trænger i den grad til at revurderes med hensyn til, hvem der magter at bestride området på en tilfredsstillende måde. LPD arbejder videre med problematikken og har et tæt samarbejde med adskillige af de ca. 20 ansatte grønlandske bistandsværger. I skrivende stund har Retsudvalget den 14. marts været på besøg på Herstedvester, hvor der jo er en bestemt afdeling for grønlændere, som er dømt i Grønland for en så voldsom forbrydelse, at Retten har ment, at de skal afsone dommen i Danmark, idet der endnu ikke er nogen lukket afdeling i Grønland. Fængselsinspektør Hans Jørgen Engbo fra Herstedvester har lige skrevet en artikel i dagspressen, hvor han gør opmærksom på det uretfærdige i, at disse grønlændere bliver dobbeltstraffet, fordi de er blevet anbragt over 4000 km fra deres pårørende og flere ikke taler sproget. Der er meget at arbejde med på dette område. I dagligdagen er det jo Justitsministeriet, der er LPD`s tætteste samarbejdskontakt. Ministeriet står for ALLE udbetalinger i forbindelse med godkendte budgetter, afholdte kurser mv. En del af medlemmerne har somme tider svært ved at forstå, at sagsbehandlingstiden ofte kan være ret lang. Dette er en problematik, som LPD prøver at få ændret, men det er ikke den nemmeste opgave bestyrelsen er sat på. Det er stadig sådan, at alle kurser, håndbogen, LPD avisen og andre tiltag er gratis for ALLE bistandsværger og patientrådgivere. Det er derfor vigtigt, at LPD bliver bekendt med, hvem der bisidder 12 LPD avisen

13 disse job. Dette er også en problematik, som der arbejdes på. I september 2010 havde daværende næstformand Henry Sørensen og undertegnede et møde med 3 jurister hos Rigspolitiet, hvor der blev sat fokus på specielt udbetalingen af 3 månedersvederlaget samt kørselsgodtgørelsen. Vi blev lovet et svar i løbet af et halvt år. Der er rykket mange mange gange for dette svar. Seneste lovning på et svar er ved udgangen af andet kvartal i år. Det er dybt utilfredsstillende, at en sagsbehandling og en interesse for en bestemt gruppe af samfundsborgere, der varetager en meget vigtig og lovbestemt opgave, kan ligge et meget lille sted. Sådan opfattes det i hvert fald. LPD håber, at Rigspolitiet snart lever op til en rimelig sagsbehandlingstid. LPD må i modsat fald overveje alternative muligheder. Det er rigtig dejligt at se, at vi nu nærmer os 100 medlemmer. Vi har brug for endnu flere. Antallet af medlemmer viser med al tydelighed, at interessen for arbejdet i LPD er meget stigende. Dette viser det meget store antal henvendelser bestemt også. Bestyrelsen er mere og mere begyndt at spørge ind til medlemsnummeret på den, der henvender sig. Dette er selvfølgelig ikke, fordi vi ikke vil snakke med alle, som telefonisk eller skriftligt henvender sig til os. Vi må blot prioritere vores arbejdstid og selvfølgelig bruge mest tid på dem, som betaler det lille kontingent på kr. om året. Vi er rigtig glade for specielt Nordjyllands Politi, som pr. automatik udleverer en seddel til alle nye bistandsværger, om de ønsker at blive kontaktet af LPD. LPD`S kasserer prøver at kontakte de øvrige politikredse for en lignende ordning. Vi er i bestyrelsen rigtig rigtig glade for den store opbakning, hvilket giver ekstra kræfter til det efterhånden meget omfattende arbejde, som foregår i LPD`s bestyrelse. Som det måske kan læses ud af denne beretning, er der flere og flere organisationer, som i dagligdagen referer til politikerne på Christiansborg, der henvender sig til os. Det er vi rigtig glade for og en smule stolte af, idet vi tolker disse henvendelser som en tilkendegivelse af, at det ikke er helt ved siden af, det arbejde, som LPD foretager i hverdagen. Tak til alle Jer medlemmer for en flot opbakning, som vi ser frem til kan blive endnu større. Der skal også lyde en tak til bestyrelsen for en god opbakning i det daglige arbejde. Uden en loyal bestyrelse var det ikke muligt at lave det store arbejde, som der foregår i bestyrelsen. Nogle medlemmer bruger virkelig bestyrelsen meget og vi bestræber os på at svare på alle henvendelser, så hurtigt som muligt. Ofte må vi henvise til andre instanser, men dette er jo også et svar. Mange tror f.eks., Ombudsmandsinstitutionen kan bruges i alle klagesager. Dette er ikke tilfældet. Ombudsmanden kan IKKE behandle klager over forhold, som kan indbringes for en anden forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet en afgørelse. ( se ehr 14 i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand ). LPD vil i samme forbindelse også godt rette en tak til Ombudsmandsinstitutionen for et rigtig godt samarbejde i det forgangne år, specielt også når det gælder oplæg ved vores kurser, hvor vi aldrig går forgæves. Desuden skal der her lyde en rigtig stor tak til vores trofaste undervisere på kurser og temadage. En speciel tak skal lyde til kommitteret ved Statsforvaltningen Hovedstaden Henning Lund Sørensen, som altid er beredvillig til at give gode råd og trække i undervisningstrøjen. Stor tak til alle, som på en eller anden måde har samarbejdet med LPD for vi bedre kunne løse vores daglige arbejde. LPD ser frem til et spændende og arbejdsomt Ole Kølle Formand LPD avisen 13

14 Fagligt talt... Retssikkerhed og sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen Kære Ole Kølle Advokatrådet vil gerne invitere til et inspirationsmøde vedrørende ovenstående emne tirsdag den 13. marts 2012 kl i Advokaternes Hus, Kronprinsessegade 28, 1306 København K På mødet ønsker Advokatrådet at høre evt. forslag til, hvilket kommissorium og hvilken sammensætning en arbejdsgruppe om retssikkerhed og sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen, nedsat af Advokatrådet, bør have. Vi vil således gerne høre andres syn på, hvordan emnet kan afgrænses, herunder sikre koordinering med evt. andre aktørers tiltag vedrørende retssikkerhed i forvaltningsprocessen, særligt indenfor socialretten. Drøftelserne vil f.eks. kunne tage udgangspunkt i, at arbejdsgruppen kunne se nærmere på, hvorvidt forvaltningsprocessen (såvel regelgrundlag som administration) inden for hhv. socialretten, handicapområdet og miljøretten, i tilstrækkeligt omfang tilgodeser borgere og virksomheders retssikkerhed? I benægtende fald kunne arbejdsgruppen opstille konkrete forslag til, hvorledes evt. retssikkerhedsmæssige mangler kan udbedres, herunder hvor dette bedst løses ved øget adgang til sagkyndig bistand, f.eks. ved advokat. Advokatrådet hører i den forbindelse meget gerne om konkrete erfaringer med manglende retssikkerhed i forvaltningsprocessen hvad enten det måtte være konkrete sager, fast praksis m.v. og gerne også om evt. erfaringer med afhjælpning af sådanne mangler, f.eks. lokale konkrete initiativer. På de næste par sider orienterer vi lidt nærmere om baggrunden for invitationen, og har i den forbindelse gengivet relevante uddrag af Advokatrådets retssikkerhedsprogram fra Af hensyn til den praktiske afvikling af mødet bedes du venligst give besked om din deltagelse til sekretær Gitte Skov på eller på tlf senest den 24. februar Spørgsmål vedrørende mødet og baggrunden derfor kan rettes til advokat Lise-Lotte Skovsager Gümoes på advokatsamfundet.dk eller direkte tlf Med venlig hilsen f. Advokat Henrik Høpner Medlem af Advokatrådet 14 LPD avisen

15 Baggrund for invitationen I 1999 udgav Advokatrådet en rapport med titlen Retshjælp i forvaltningen. I rapporten påpegedes en række områder særligt inden for familieret, socialret og miljøretten, hvor Advokatrådet fandt anledning til, at der blev skabt mulighed for, at den/de involverede borger(e) kunne få beskikket en advokat, under forudsætning af, at betingelserne for at vedkommende kunne opnå fri proces var til stede. Udgivelsen blev fulgt op med en høring på Christiansborg i begyndelsen af Synspunkterne i rapporten blev her nuanceret, idet mange af paneldeltagerne gav udtryk for, at en del af problemløsningen også måtte findes i en bedre forvaltningskultur, herunder bedre overholdelse og anvendelse af retssikkerhedsloven og forvaltningsloven. I den forbindelse blev det også nævnt, at advokatmedvirken kunne lette sagsbehandlingen, idet advokater medvirkede til at skære sagen til og forkorte sagsbehandlingstiden, og at advokaterne måske besad nogle egenskaber, som de med fordel kunne undervise forvaltningen i. 10 år efter rapporten udgav Advokatrådet så i 2009 retssikkerhedsprogrammet. Til trods for nye tiltag som Borgerrådgivere, og Borgerservice centre, fandt Advokatrådet grundlag for en konkret anbefaling til justitsministeren om, at se nærmere på behovet for en styrkelse af retshjælp i forvaltningssager. Advokatrådet ønsker at medvirke aktivt til realisationen af en sådan analyse og nedsætter derfor nu en arbejdsgruppe, der kan forestå de indledende øvelser eller måske barsle med en ny fokuseret rapport, der kan medvirke til at dokumentere problemerne og anvise mulige løsninger. Umiddelbart er det tanken, at en sådan arbejdsgruppe skal se nærmere på, hvorvidt forvaltningsprocessen (såvel regelgrundlag som administration) inden for hhv. socialretten, handicapområdet og miljøretten, i tilstrækkeligt omfang tilgodeser borgere og virksomheders retssikkerhed. I benægtende fald ønskes opstillet konkrete forslag til, hvorledes evt. retssikkerhedsmæssige mangler kan udbedres, herunder hvor dette bedst løses ved øget adgang til sagkyndig bistand, herunder ved advokat. For at sikre det bedst dækkende kommissorium og den rette sammensætning af en sådan arbejdsgruppe har Advokatrådet inviteret repræsentanter for en række relevante organisationer og myndigheder, herunder de otte advokatkredse, samt udvalgte advokater til et inspirationsmøde den 13. marts 2012 kl Formålet med mødet er en åben og uformel drøftelse af problemstillingen i hovedtræk, at indkredse de konkrete emner, som Advokatrådets arbejdsgruppe bør rette sit fokus på, samt at sikre den bedst mulige tilgang til emnet, herunder den bedst mulige inddragelse af de vidensmæssige ressourcer, der er til rådighed for Advokatrådets arbejde med emnet. Uddrag af Advokatrådets Retssikkerhedsprogram 2009 Bistand til borgerne Advokatrådet nedsatte i foråret 1997 et udvalg, der blev bedt om at udarbejde en redegørelse om, hvorvidt der kunne være behov for retshjælp på udvalgte områder i forvaltningen. Redegørelsen blev færdig i januar Behovet for advokatbistand fremhæves ved de klageinstanser, der behandler indgribende og komplicerede sager på områder, hvor det for private parter kan være meget vanskeligt at varetage egne interesser. Redegørelsen peger på, at det særligt er på de familieretlige-, sociale- og miljømæssige områder, det kunne være relevant, at forvaltningen kunne beskikke en advokat for den pågældende borger. Forudsat, at vedkommende i øvrigt opfylder betingelserne i retsplejeloven for at få fri proces, anbefales det: at det bliver muligt for statsamterne i forbindelse med vilkårsforhandling ved separation og skilsmisse at beskikke en advokat for en eller begge parter, at statsamterne, i forbindelse med sager om placering af forældremyndighed, efter forældremyndighedsindehaverens død, kan beskikke en advokat for barnet, at statsamtet undtagelsesvis kan beskikke en advokat for parten i sager om værgemål mv. at de sociale nævn og den Sociale Ankestyrelse i særlige tilfælde kan beskikke en advokat for klageren i sager af væsentlig betydning for den pågældende, herunder særligt sager om social pension og vurdering af arbejdsskader, LPD avisen 15

16 at der gives Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet hjemmel til at beskikke en advokat for private borgere i særlig komplicerede og indgribende sager. Endvidere bør der være hjemmel til, at klagenævnene i sager mellem flere parter kan tillægge sagsomkostninger til de parter, der efter et omfattende og omkostningskrævende sagsforløb har fået medhold i klagesagen. Redegørelsen blev gjort til genstand for debat på en konference på Christiansborg i januar 2000, hvor mange sagkyndige deltagere tilsluttede sig, at der kunne være behov for advokatbistand i et vist omfang. Professor Lars Nordskov Nielsen udtalte blandt andet, at det er vigtigt for folk, hvordan de oplever forvaltningens behandling af sagen. I dag er det ofte sådan, at de tit føler sig slæbt rundt i systemet uden at kunne forstå reglerne. Det er et stort problem, at kommunerne ikke administrerer efter loven. Det er meget velbegrundet at give borgerne mulighed for advokatbistand, men også andre former for bistand må overvejes. Tildeling af advokatbistand burde foregå hos en neutral myndighed. Bestemmelsen burde i princippet være en generel regel i forvaltningsloven, men det er svært at overskue konsekvenserne af reglen, så det kunne være en mulighed at lave et forsøg f.eks. med det sociale område. Landsdommer Holger Kallehauge, som deltog i sin egenskab af formand for Foreningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede udtalte i henhold til referatet blandt andet, at han var enig i, at der var et problem med forvaltningskulturen i kommunerne. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne mener, det kommunale selvstyre legitimerer alt. De handler, som det passer dem, se eksemplet med Ishøj Kommune, der ikke, som foreskrevet i loven, tilbyder danskundervisning til flygtninge og indvandrere med den begrundelse, at budgettet var overskredet. Begrundelsen for at bryde loven er, at det er for dyrt med undervisning. Problemet i kommunerne er, at man ikke har en departementschef, ligesom en minister har det. En departementschef sørger for, at der ikke sker ulovligheder. Det andet problem er, at man har valgt at delegere næsten alt til disse kommuner, som savner respekt for loven. Retschef Jens Møller, Folketingets ombudsmand mente på konferencen, som gengivet i referatet, at der er et behov for, at man får juridisk bistand på et tidligt tidspunkt af sagsbehandlingen, og behovet herfor understreges af den løbende kompetenceforskydning, der er mellem forvaltningen og domstolene. I private erstatningssager dækker forsikringen også de omkostninger, man har ved at have en advokat til at opgøre erstatningskravet. Det gælder derimod ikke for arbejdsskadesager. Reglerne om sagkyndig bistand burde efter hans opfattelse samles som en generel regel i forvaltningsloven. Her har man i forvejen regler om vejledning og partsrepræsentation. I bemærkningerne til bestemmelsen kunne det uddybes inden for hvilke sagstyper, man typisk ville kunne få bistand. Redegørelsen og referatet af konferencen er tilgængelige på Siden offentliggørelsen af redegørelsen og afholdelsen af konferencen er der sket mange ændringer i lovgivningen, og der er gennemført tiltag for at forbedre borgernes adgang til information f.eks. gennem oprettelsen af portalen og gennem oprettelsen af borgerservicecentre i kommunerne. Nogle kommuner har endvidere på frivilligt grundlag indført en Borgerrådgiver, hvor borgerne kan henvende sig, hvis de er utilfredse med en kommunes sagsbehandling, embedsmænds adfærd mv. Uanset der er sket forbedringer i den offentlige forvaltning og det lovgrundlag, som regulerer forvaltningsprocessen siden redegørelsens fremkomst, er det dog Advokatrådets opfattelse, at der ikke er grundlag for at anfægte redegørelsens hovedkonklusion, nemlig at der er behov for, at der kan foretages beskikkelse af advokat for private borgere i særlig indgribende eller komplicerede forvaltningssager. Reglerne om advokatbeskikkelse bør muligvis, navnlig i sociale sager, suppleres med regler om beskikkelse af rådgivere med en anden faglig baggrund. Som følge af de ændringer, der er sket i reglerne om fri proces siden redegørelsens fremkomst, bør reglerne formentlig indrettes således, at fri proces i disse sager også bliver subsidiær til dækning i en privat retshjælpsforsikring. Retshjælpsforsikringernes dækningsområde må i så fald udvides. Hjemlen for en ny ordning kan enten tilvejebringes gennem en generel regel i forvaltningsloven eller ved hjemmel i speciallovgivningen. Under alle omstændigheder må der tages stilling til, hvem der skal beslutte, hvorvidt beskikkelse skal ske, idet det herved bemærkes, at en sådan afgørelse ikke bør henlægges til forsikringsselskaberne, således som det i vidt omfang er sket for så vidt angår de egentlige retssager. Under alle omstændigheder er der efter Advokatrådets opfattelse behov for en grundig analyse af behovet for professionel og uafhængig bistand til borgerne i forvaltningsprocessen. Advokatrådet skal derfor fremkomme med følgende anbefaling: Justitsministeren bør nedsætte et sagkyndigt udvalg, som skal undersøge behovet for, at hensynet til den enkelte borgers retssikkerhed tilgodeses gennem regler om beskikkelse af advokat eller anden uafhængig sagkyndig rådgiver i visse forvaltningssager, herunder evaluere de gældende beskikkelsesreglers anvendelse i praksis, og særligt på socialrettens område. Såfremt udvalget måtte finde behov for nye regler, kan udvalget fremsætte forslag herom. Udvalget bør have deltagelse af repræsentanter for regeringen, kommunerne, regionerne, Folketingets Ombudsmand, Danske Handicap Organisationer, Forbrugerrådet og Advokatrådet. 16 LPD avisen

17 LANDSFORENINGEN af Patientrådgivere & Bistandsværger i Danmark Guldborg, den Velkommen i LPD. Jeg har modtaget dine adresseoplysninger af Nordjyllands Politi. Du er nu registreret som modtager af LPD-avisen, der udkommer mindst 4 gange årligt. Du kan yderligere finde informationer på Som ny bistandsværge kunne det måske være en god ide, at deltage i temadage og LPD s landsmøde, som finder sted i Århus fra 11. til 13. maj Det kræver tilmelding hertil gerne pr mail - se i øvrigt Kurset og opholdet er gratis og yderligere betales kørselsgodtgørelse med den lave takst. Ved henvendelser bedes du oplyse dit registreringsnummer eller navn og adresse. Ønsker du medlemskab er letteste og billigste måde at indbetale kontingentet på, er ved betaling via net-bankoverførsel til reg. nr konto nr Et årligt medlemskab koster kr. 350,00 og giver tale og stemmeret på vore landsmøder ligesom medlemmer, der har indbetalt kontingent, kan få vederlagsfrit support og rådgivning. Ikke betalende medlemmer henvises alene til Med venlig hilsen Mogens Michaelsen kasserer LPD Mogens Michaelsen Guldborgvej Guldborg Telefon: Mobil Mail: el Bankforbindelse: Spar Lolland Reg nr.: Konto nr LPD avisen 17

18 Fagligt talt... Folketingets 71 tilsyn 18 LPD avisen

19 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 har ved brev af 20. januar 2012 på baggrund af et møde med Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger (LPD) bedt om bemærkninger til problemstillinger, rejst af LPD overfor tilsynet. Med hensyn til LPD s anbringende vedr. behovet for generationsskifte i patientrådgivergruppen kan der henvises til den tidligere sundhedsministers brev af 18. maj 2010 til 71-tilsynet, hvori det oplyses, at det på et møde med direktøren for Statsforvaltningen Hovedstaden og formanden for LPD blev konkluderet, at der ikke var noget problem med at rekruttere patientrådgivere, samt at der ikke var noget aktuelt problem med aldersfordelingen blandt patientrådgiverne. Statsforvaltningen Hovedstaden har den 6. februar 2012 oplyst, at der ikke foreligger oplysninger fra statsforvaltningerne om, at billedet skulle have forandret sig. Forud for det omtalte møde havde Statsforvaltningen Hovedstaden indhentet oplysninger fra statsforvaltningerne, der viste, at der er stor interesse for patientrådgiverhvervet, samt at der i flere statsforvaltninger er ansøgere, der venter på vakancer. LPD har ifølge det oplyste peget på, at den økonomiske kompensation for patientrådgiverbeskikkelse ikke følger med prisudviklingen. Det kan i den forbindelse oplyses, at taksterne for patientrådgiveres vederlag er fastsat i 17 i bekendtgørelse nr af 2. december 2010 om patientrådgivere. Det fremgår heraf, at beløbene reguleres årligt med den til enhver tid gældende reguleringsprocent for ansatte i regioner og kommuner. Der ydes vederlag i forhold til hver enkelt beskikkelse og beskikkelsens varighed. Beløbene dækker ud over honorar for patientrådgiverens arbejde i forbindelse med besøg, klagesager m.v. tillige de udgifter, der er forbundet med hvervet, herunder udgifter til telefon m.v. Patientrådgivere har endvidere krav på godtgørelse til befordring efter de regler, der gælder for ansatte i staten. Der er ikke herudover mulighed for kompensation ved eventuel tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med fremmøde med patienten i det psykiatri-ske patientklagenævn. Med hensyn til møderne i de lokale psykiatriske patientklagenævn kan det oplyses, at ministeriet allerede i 2001 opfordrede statsamterne og Københavns Overpræsidium (nu statsforvaltningerne) til at placere møderne først eller sidst på dagen. Statsforvaltningerne kan imidlertid ikke undgå, at nogle møder udstrækkes til midt på dagen, hvis der er mange klagesager på dagsordenen. Det fremgår af psykiatriloven, at patientrådgiveren så vidt muligt skal være til stede ved klagens behandling i det psykiatriske patientklagenævn. Bestemmelsen indebærer så-ledes, at der ikke er en pligt til at være til stede, når en konkret klagesag skal behandles i det psykiatriske patientklagenævn, men udtrykket så vidt muligt angiver, at det bør være en undtagelse, at patientrådgiveren ikke er til stede. Med hensyn til hvilke regler, herunder om honorering, der gælder i de situationer, hvor en bistandsværge også skal være patientrådgiver, kan det oplyses, at det fremgår af psykiatrilovens 40, stk. 4, at der ikke skal beskikkes en patientrådgiver til personer, som er omfattet af psykiatrilovens 40, (personer anbragt i Sikringsafdelingen i henhold til et farlighedsdekret) i tilfælde, hvor de pågældende i forvejen har fået beskikket en patientrådgiver eller en bistandsværge efter straffelovens 71. Endvidere følger det af 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 10. december 2010 om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse, at der ikke skal beskikkes patientrådgiver i de tilfælde, hvor patienten har en bistandsværge efter straffelovens 71. Det kan være tilfældet for personer, som er indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til en retsafgørelse, som er truffet i medfør af straffelovens 68 eller 69 eller retsplejelovens 765, 777 eller 809, stk. 2. Med hensyn til LPD s anbringender om, at kun en mindre del af patienterne reelt har medindflydelse på beskikkelsen af en patientrådgiver, jf. reglerne herom, kan det oplyses, at en psykiatrisk afdeling ikke lovligt kan fravige reglerne vedrørende beskikkelse af patientrådgiver. Det betyder, at en patient, forinden beskikkelsen sker, skal have lej-lighed til at udtale sig om den påtænkte beskikkelse, samt at patienten kan anmode om at få beskikket en anden patientrådgiver, herunder såvel en person, der er opført på fortegnelsen over patientrådgivere, som en person, der ikke er opført på fortegnelsen over patientrådgivere, jf. psykiatrilovens 25, stk. 3 og 4. Det fremgår af lovens 24, stk. 2, at patientrådgiveren skal vejlede og rådgive patienten med hensyn til alle forhold i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling, samt at patientråd-giveren skal bistå patienten med iværksættelse og gennemførelse af eventuelle klager. Således vil en patientrådgiver også have pligt til at vejlede og rådgive en patient om klagemulighederne, hvis beskikkelsen ikke er sket i henhold til reglerne herom. Med venlig hilsen Pia Olsen Dyhr / Susanne Beck Petersen LPD avisen 19

20 20 LPD avisen Fagligt talt...

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser 2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser En bistandsværge, som er optaget på en statsforvaltnings fortegnelse, modtager vederlag for sit arbejde efter reglerne

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Værgemål ud fra Region Syddanmarks erfaringer Middelfart, den 14. juni 2012 1 v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen VÆRGEMÅL 1) Hvad er værgemål? 2) Typer af værgemål 3) Betingelser

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget Børne- og Familieteamet Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i børn og ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

LPD AVISEN. LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. August 2007 Nr. 67

LPD AVISEN. LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. August 2007 Nr. 67 LPD AVISEN August 2007 Nr. 67 FAGLIG TALT: Svar til patientrådgiver fra Statsforvaltningen Sjælland. Svar til patientrådgiver fra Sundheds- og Indenrigsministeriet DEBAT: Indlæg om beskyttelsesfiksering

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND NOTAT 8. februar 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND Indledning I en konkret sag vedrørende indlæggelse på Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74 April 2009 Nr. 74 avisen VÆRD AT VIDE: Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) VÆRD AT VIDE: Indkaldelse til Landsmøde og temadage den 25. - 26. april 2009 ISSN

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Juli 2009 Nr. 75

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Juli 2009 Nr. 75 Juli 2009 Nr. 75 avisen KORT NYT: Kursus specielt for nye patientrådgivere og bistandsværger MIN MENING DEBAT... Kom med forslag og kommentarer! ISSN 1396-2620 VÆRD AT VIDE: Mindste middels princip LANDSFORENINGEN

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere