Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed"

Transkript

1 Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev

2 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE FUNKTION BASISENHEDEN TERMOSTAT ANTENNE MONTAGE BASISENHED PLACERING AF TERMOSTATERNE BETJENING INSTALLATION AF TELESTATER INSTALLATION AF BASISENHED PRE-INSTALLATION INSTALLATION AF TERMOSTATER INDSTILLING AF RUMTEMPERATUR LÅSNING AF MIN/MAX TEMPERATUR INDSTILLING AF NATSÆNKNING AF-INSTALLATION AT TERMOSTATER: SPECIALFUNKTIONER MASTER RESET TRANSMISSIONSTEST TERMOSTAT TEST MODE TELESTAT UDGANGSTEST ALARM FUNKTION TELESTATBESKYTTELSE NO/NC TELESTAT MULIGHED OMSTILLING TIL KEDELSTYRING OG PUMPEUDGANG TEKNISKE DATA KANALS BASISENHED 24V KANALS BASISENHED 230V KANALS BASISENHED - BÅDE 24V OG 230V KANALS BASISENHED 24V TERMOSTAT ILLUSTRATION AF 8 KANALS BASISENHED ILLUSTRATION AF 4 KANALS BASISENHED ILLUSTRATION AF 8 KANALS BASISENHED - TILSLUTNINGSDIAGRAM ILLUSTRATION AF 4 KANALS BASISENHED - TILSLUTNINGSDIAGRAM ILLUSTRATION AF TERMOSTAT REGISTRERINGSTABEL 8 KANAL OG 4 KANAL

3 Systemets anvendelse Denne specifikation beskriver systemets funktion og tekniske data. Det er et komplet enkeltrumsregulerings-system til gulvvarmeanlæg i boliger, kontorer, institutioner, erhvervsbygninger osv. Systemet er baseret på dataoverførsel via radiosignal, og er derfor meget nemt og hurtigt at installere. Det er udviklet med henblik på, at imødekomme de krav, der stilles med hensyn til komfort, varmeøkonomi, fleksibilitet, samt brugervenlig betjening. Systemet er CE mærket og godkendt til brug i EU og alle tidligere EFTA-lande. Power Mode OK Fig. 1 Illustration af en 8 kanals basisenhed, termostat og mulig ekstern antenne. 2. Funktion Basisenheden tilsluttes 230V forsyningsnet, og styrer via henholdsvis 4 eller 8 udgange de ventiler, der regulerer mængden af fremført varmt vand til de enkelte rum i boligen. Systemet kan endvidere styre cirkulationspumpe og kedel, samt anvendes med såvel N/O som N/C telestater (se specialfunktioner). 2.1 Basisenheden Basisenheden udgør brugerfladen i systemet. Opstår der fejl i den trådløse dataoverførsel, giver basisenheden alarm for at tilkalde sig brugerens opmærksomhed, fx hvis et batteri skal skiftes i en af termostaterne. Radiomodtageren skanner kontinuerligt det modtagne radiosignal for data fra de installerede termostater. Basisenheden placeres ved fordelerrøret i boligen, og monteres normalt ca. halvanden meter over gulvet for at gøre betjeningen let tilgængelig. Desuden vil placering i denne højde være gavnlig for systemets radiomæssige rækkevidde. 2.2 Termostat En termostat kan udmærket styre flere telestater. Termostaten indeholder et lille batteri, der leverer strøm til et elektronisk temperaturmålekredsløb med tilhørende radiosender. Med passende tidsintervaller overføres den målte temperatur som et radiosignal til radiomodtageren i betjeningsenheden. Termostaten er således helt uden eksterne ledningsforbindelser, hvilket gør det nemt at omkonfigurere anlægget, hvis et sådan behov opstår. Hver enkelt termostat er udstyret med et unikt identifikationsnummer (ID-nummer), der medsendes ved hver radiotransmission. Ved hjælp af dette ID-nummer kan basisenheden skelne mellem de enkelte termostater. Det er derfor nødvendigt at registrere en termostat i basisenheden, før denne er i stand til at modtage data fra termostaten. Under denne registrering overfører termostaten sit ID-nummer til basisenheden. IDnummeret forhindrer ligeledes, at der modtages fra termostater tilhørende et nabosystem, eller andre systemer baseret på radio teknologi. Termostaten er forsynet med en drejeknap, hvor den ønskede temperatur kan indstilles. Termostatens funktionsomskifter giver mulighed for at vælge mellem dag, tidsstyring eller nat. Dagstillingen svarer til normal temperatureindstilling. Ur-stillingen medfører, at basisenhedens sænkningsprogram anvendes, og nat-stillingen sænker rumtemperaturen 4 C. 2.3 Antenne Radiomodtageren i basisenheden benytter normalt en intern antenne. Der er mulighed for at sætte en ekstern antenne på basisenheden for at forøge dækningsarealet. 3

4 3. Montage og placering 3.1 Basisenhed Montering og installation af Systemet bør udføres af en autoriseret VVS-installatør i den nedenfor beskrevne rækkefølge. Basisenheden monteres først. Basisenheden monteres umiddelbart over fordelerrørene. Basisenheden skal monteres vandret, og der skal være nem adgang både til betjeningspanel, tilslutningerne af telestater samt til afmontering af basisenhedens låg. Basisenheden fastgøres til væggen med to skruer. Basisenheden må ikke udsættes for direkte vandstænk. 3.2 Termostaterne (se Fig. 2.a) En god placering er tæt på steder, hvor man normalt opholder sig, og i en højde på ca. en til to meter over gulvet. Normalt bør termostaten ikke placeres, så den udsættes for direkte sollys. I rum med megen fugt og damp, f.eks. badeværelser, bør termostaten placeres så langt væk fra den fugtafgivende kilde som muligt. En termostat må ikke placeres på en ydermur, eller i nærheden af varmekilder, f.eks. fjernsyn, stereoanlæg, brændeovn eller lignende. Termostaten må ikke udsættes for direkte vandstænk. 4. Betjening 4.1 Installation af telestater 1. Det sikres at der ingen forsyningsspænding er på basisenheden (træk stikket ud) 2. Basisenhedens låg vippes op, efter at frontskruerne er løsnet. 3. Den interne antenne afmonteres. 4. De blå telestat-klemmer løftes af printet. 5. Telestatledningerne fastgøres. 6. Telestatklemmerne placeres i tilordnet rækkefølge på printet. 7. Trækaflastning placeres (se fig. 3 og 4) 8. Intern antenne sættes på plads 9. Basisenheden lukkes. Fig. 3 Med en tang brækkes kanten forsigtig af for kabelgennemføring. Ca. 1,5m Fig. 2.a Rumtermostatens placering Fig. 4 Saml og skub kablet ind i kabelgennemføringen Installation af Basisenhed Når basisenheden er monteret på væggen, samt alle telestater og evt. kontakten til styring af pumpen er forbundet, kan registreringen af termostaterne begynde. Først sættes basisenhedens forsyningsstik i 230V stikdåsen, og strømmen tilsluttes. Den Grønne diode i power lyser Fig. 2.b Rumtermostatens montering 4

5 Power Mode OK MODE knappen i 3 sekunder, systemet er nu i Normal mode Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode fem minutter efter sidste tastaturbetjening Fig. 5 Betjeningspanelet. Henholdsvis 4 eller 8 lysdioder, samt diode for power. 4.3 Pre-Installation Termostaterne placeres først i de enkelte rum efter at de er registreret i basisenheden. Marker på bagsiden af termostaterne, hvilke rum de hører hjemme i. Det skal derfor på forhånd være fastlagt, hvilke kanaler der er forbundet til hvilke rum. Bemærk: Termostaterne bør ikke fastmonteres på væggen før registreringen til basisenheden er foretaget. 4.4 Installation af termostater Hold MODE og OK knapperne nede i tre sek., slip først MODE, og derefter OK. Systemet er nu i Installations Mode. Power Mode T r y k Fig. 6 Installation af termostat, her vist på en 8 kanals basisenhed. Tryk kort på termostatens transmissiomsknap, vælg vha. MODE knappen hvilken kanal termostaten skal tilordnes, tryk derefter på OK i tre sekunder (indtil lysdioden lyser konstant). Termostaten er nu installeret. Gentag for hver termostat. Efter alle termostater er installeret, trykkes på OK Power Mode Slip først Mode 3 sek. T r y k OK Slip dernæst OK 4.5 Indstilling af rumtemperatur Temperaturen indstilles ved at dreje knappen på termostaten til den ønskede temperatur. 4.6 Låsning af min/max temperatur Løft låget på termostaten. Indstil min./ max. vha. den røde hhv. den blå begrænser. 4.7 Indstilling af natsænkning Position sol => normal => ingen temperatur sænkning Position måne => natsænkning => 4 C ved 20 C Position ur => Tidsstyret sænkning (kun for basisenhed med 8 udgange) Ønskes tidsstyret natsænkning gøres dette via tidsuret/ timermodulet (Art. nr. FV ej standard, kan eftermonteres) 4.8 Af-installation at termostater: Hold MODE og OK knapperne nede i 3 sek., slip først OK, og derefter MODE. Nu er systemet i af-installationsmode. Tryk på termostatens transmissionsknap, vælg vha. MODE knappen hvilken kanal termostaten skal fjernes fra, pres derefter OK i tre sekunder (indtil dioden ikke merer lyser). Termostaten er nu fjernet fra kanalen. Gentag for hver termostat der ønskes fjernet Når det ønskede antal termostater er fjernet, trykkes på MODE knappen i 3 sekunder, systemet er nu i Normal mode. 5

6 Power Mode T ry k Fig. 8 Af-Installation af termostat, her illustreret på en 8 kanals basisenhed Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode fem minutter efter sidste tastaturbetjening. 5.1 Master reset Denne funktion sletter alle indkodede data, og stiller systemet tilbage til fabriksindstilling Sluk for forsyningsspændingen, tryk OK og MODE ned samtidig, hold dem nede og tilslut forsyningsspændingen. Lysdioderne vil nu blive tændt en efter en, fra 1 til 8, sluttelig vil alle 8 lysdioder blinke. Tilsvarende for basisenhed med 4 udgange, vil lysdioderne fra 1 til 4 tændes en efter en, og sluttelig alle 4 blinke. Slip herefter OK og MODE Systemet er nu indstillet som fra fabrikken. 5.2 Transmissionstest Tryk på OK knappen i 3 sekunder (alle dioder blinker). Alle kanaler med tilordnet termostat vil lyse i diodepanelet. Når en kanal har modtaget signal fra en termostat, vil lysdioden blinke 2 gange, og herefter slukkes. Denne test slutter automatisk hvis alle kanaler har modtaget signal fra deres tilordnede termostat. OK Power Mode Slip dernæst Mode 5. Specialfunktioner 3 sek. T ry k OK Slip først OK Hvis der ikke er modtaget signal, fra en eller flere termostater, vil disse manglende signaler fremstå som konstant lysende diode i led panelet. Når det ønskede antal termostater er kontrolleret, trykkes på MODE knappen i 3 sekunder, systemet er nu i Normal Mode Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode femten minutter efter sidste tastaturbetjening 5.3 Termostat test mode Transmissionsknappen på forsiden af termostaten pressen ind (evt. med spidsen af en kuglepen, m.m.) i min. 3 sek. Dette tvinger termostaten til at sende et signal hvert 7. sekund i 5-6 minutter. Derefter kan på basisenheden konstateres om der optræder signal fra termostaten med 7 sekunders interval (kan observeres ved at dioden for tilegnet kanal blinker. Testen afbrydes hvis transmissionsknappen på termostaten presses ind. Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode fem minutter efter sidste tastaturbetjening 5.4 Telestat udgangstest Tryk på MODE knappen i 3 sekunder (alle lysdioderne blinker). Den første lysdiode begynder nu at blinke. Tryk OK for at teste første kanal, lysdioden lyser nu 1 2 sekund hurtigt og 1 2 sekund slukket, (et lille klik kan høres efter ca.5 sekunder) udgangen er nu aktiveret. Tryk OK igen for at deaktivere udgangen. Tryk på MODE knappen for at vælge næste ugang for test. Derefter gentages ovenstående. Tryk på MODE knappen i tre sekunder for at afslutte denne test Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode ti minutter efter sidste tastaturbetjening 5.5 Alarm funktion Denne funktion træder automatisk i kraft ved manglende kommunikation Hvis basisenheden ikke modtager signal fra en tilordnet termostat indenfor 2 timer, vil den respektive lysdiode begynde at blinke. Samtidig 6

7 vil telestatudgangen være aktiveret i syv minutter og lukket i 14 minutter (kontinuerligt). Hvis basisenheden efter yderligere 8 timer ikke har modtaget signal fra termostaten, starter et akustisk signal ( buzzer ), dette signal kan slås fra ved at sætte omskifteren på alarm OFF i basisenheden (se fig. 9). Alarmen slukkes hvis der aktiveres en knap på betjeningspanelet eller basisenheden modtager signal fra termostaten. 5.8 Omstilling til Kedelstyring og Pumpeudgang - gælder kun for en 8 kanals basisenhed. Udgang 7 og 8 er som standard sat op til at styre telestater. Udgang 7 har endvidere funktionsmulighed for styring af kedel, med et ON/ OFF signal. Udgang 8 har som funktionsmulighed, styring af en tilsluttet pumpe. Ønskes systemet sat op til kedelstyring hhv. pumpestyring, konfigureres systemet som vist på fig. 10 og 11. Bemærk: Hvis der ikke installeres telestater på udgang 7 eller 8 gælder følgende: - Dioderne 7 og 8 lyser hvis der er varmebehov på en hvilken som helst anden kanal. - Udgang 8 har en efterløbstid på 10 min, dvs. dioden vil være tændt i 10 min. efter den har været aktiveret. Fig. 9 Omskifter Fig. 10 Omstilling til kedelstyring og pumpeudgang - trin 1. Fjern den højre lus. 5.6 Ventilbeskyttelse Denne funktion aktiveres én gang dagligt. Først bliver alle tilordnede udgange aktiveret i 5 min, derefter bliver pumpeudgangen aktiveret i 5 min. (kun hvis pumpeudgang er aktiveret). Denne funktion kan slås fra ved at sætte omskifteren EXERCISE på OFF. Se fig NO/NC telestat mulighed Denne funktion giver mulighed for at kunne bruge Normally Closed ( N/C ) eller Normally Open ( N/O ) telestater. Dette vælges på omskifteren. (Se fig. 9) Fig. 11 Omstilling til kedelstyring og pumpeudgang - trin 2. Bøj venstre lus som vist på illustrationen 7

8 6. Tekniske Data kanals basisenhed (24V): Netspænding primær: Netspænding sekundær: Udgang 1-6: Udgang 7-8: Max. antal termostater: Max antal telestater: Max. antal telestater pr. udgang: 230V 24V 24V, max 1A, relæstyret 24V, max 2 A, relæstyret, vekselbar til strømløs udgang 8 stk. 15 stk. (2W, I-max. 200mA) 3 stk. (2W, I-max. 200mA) kanals basisenhed (230V): Netspænding primær: Netspænding sekundær: Udgang 1-6: Udgang 7-8: Max. antal termostater: Max antal telestater: Max. antal telestater pr. udgang: 230V 230V 230V, 1A max. relæstyret 8A, 230V/ 50Hz, relæstyret, vekselbar til strømløs udgang 8 stk. 20 stk. 4 stk kanals basisenhed: For både 24V og 230V Efteraktivering på Udgang 8: 10 min. Telestataktivering: 1 gang daglig (ca. hver 24. time efter første gang der tilsluttes strøm) Indstilling efter strømudfald: Brugerindstillinger bibeholdes Beskyttelsesklasse: IP20 Mål: 310 x 110 x 55 Omgivelsestemperatur: 0-50 C Fugtighed: Mindre end 85 % kanals basisenhed 24V Netspænding primær: 230V Netspænding sekundær: 24V Udgang 1 4: 24V, max 1A, relæstyret Telestataktivering: 1 gang daglig Indstilling efter strømudfald: Brugerindstillinger bibeholdes Max. antal termostater: 4 stk. Max. antal telestater: 8 stk. Max. antal telestater pr. udgang: 2 stk. Beskyttelsesklasse: IP20 Omgivelsestemperatur: 0-50 C Fugtighed: Mindre end 85% 8

9 6.5 Termostat: Temperaturskala: 6-30 C. +/- 2K Hysterese: +/- 0,5 C Skalanøjagtighed: 2 C omkring set-punkt Natsænkning: C Frekvens: 433,70 MHZ Batteri levetid: Min. 5 år Batteritype: 3,6V litiumbatteri, 2100mAh, størrelse AA Transmissionsrækkevidde Typisk 30m, (kugleform) Transmissionsinterval: 2-30 min. Omgivelsestemperatur: 0-50 C Fugtighed: Mindre end 90% 7. Illustration af thermostat DANSK VVS IMPORT Lysdiode Transmissionsknap Min/ Max indstilling Indstilling af natsænkning 9

10 8. Illustration af 8 Kanals basisenhed Antennestik Stik for timermodul Specialfunktioner Sikringsholdere MMI MODULE TIMER ACTUATOR NC -> NO EXERCISE OFF -> ON BUZZER OFF -> ON COOL HEAT OUTPUT 7 MODE SELECTION OUTPUT 8 MODE SELECTION Telestatudg.1-6 Telestatudg. 7 Alternativ: Kedelstyringsudg. Telestatudg. 8 Alternativ: Pumpestyringsudg. 9. Illustration af 4 Kanals basisenhed Antennestik Specialfunktioner Sikringsholdere MMI MODULE ACTUATOR NC -> NO EXERCISE OFF -> ON BUZZER OFF -> ON Heating cooling selector N L Telestatudg.1-4 Pumpestyringsudg. 10

11 10. Illustration af 8 kanals basisenhed tilslutningsdiagram A n t e n n e 11. Illustration 4 kanals basisenhed tilslutningsdiagram A n t e n n e 230V 24V 24V 230V 11

12 12. Registreringstabel 8 Kanals Udgang Kanal Rum Kreds / 1 8 / 2 Eksempel: 1 1 Stue 1, Bad 3 Registreringstabel 4 Kanals Udgang Rum Kreds

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel +43 45 37 97, Fax + 43 45 43 10 www.wirsbo.dk Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0)21 10

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

DANEiK V\/Si IMPCIFIT A'Isi. Brugervejledning

DANEiK V\/Si IMPCIFIT A'Isi. Brugervejledning DANEiK V\/Si IMPCIFIT A'Isi Brugervejledning Tridlss Gulwarmeregulering, 24V 4 og 8 kanals basisenhed Tridlss Gutwarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Gotlandsvej 9 o 8700 Horsens Telf. 75 64 48 33.

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display 088U0214 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ601 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse justeringsknappen. Kan bruges i både varme og kølesystemer.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT Drift og vedligehold Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Fig. 1: Trådløs 8-kanals basisenhed, type DLP 841 M

Fig. 1: Trådløs 8-kanals basisenhed, type DLP 841 M DANSK VVS IMPORT A/S DLP 84 M. TRÅDLØS BASISENHED 2009.09 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 wireless system NW Fig. : Trådløs 8-kanals basisenhed, type DLP 84 M Fig. 2: Basisenhedens printkort, med div.klemmer, sikring,

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme 9.00 Gulvvarme FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Selvvirkende styring af blandekreds.......... 9.01 Vejrkompenseret styring af blandekreds....... 9.02 Fortrådet gulvvarmestyring................ 9.03-9.04 Trådløs

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler 088U0215 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR401 Danfoss 05/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Vejledning CF-RS Standardrumtermostat. DK Indhold

Vejledning CF-RS Standardrumtermostat. DK Indhold 088U0210 GB Instruction CF-RS Standard Room Thermostat D Instruktion CF-RS Raumthermostat (Standard) DK Vejledning CF-RS Standardrumtermostat F Instruction CF-RS Thermostat standard SE Bruksanvisning CF-RS

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Gulvvarme MONTERINGSVEJLEDNING Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Styreenheden vises med display, som kan købes seperat. Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Ekstraudstyr...

Læs mere

Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor. DK Indhold

Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor. DK Indhold 088U0213 GB Instruction CF-RF Room Thermostat with Infrared Floor Sensor D Instruktion CF-RF Raumthermostat mit Infrarot-Bodensensor DK Vejledning CF-RF Rumtermostat med infrarød gulvsensor F Instruction

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

TRÅDLØS BASISENHED 2009.09

TRÅDLØS BASISENHED 2009.09 DANSK VVS IMPORT A/S DLP 241 M TRÅDLØS BASISENHED 2009.09 Fig. 1:Trådløs 2 kanals basisenhed, type DLP 241 M Fig. 2: Basisenhedens printkort med div. Klemmer, sikring, DIP-switch. Systemets anvendelse

Læs mere

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control INSTALLATION & USER GUIDE Electronic control Fig. 1 Startup view Fig. 2 Rev. 1.1 2 PE L L N 230 V N SENSOR Fig. 3 Connections L / N: Mains 230-240VAC connection OUT / N: Heating cable connection Sensor:

Læs mere

HOMEtronic. Betjeningsvejledning Zoneregulator HCE60 Med tilhørende følere.

HOMEtronic. Betjeningsvejledning Zoneregulator HCE60 Med tilhørende følere. HOMEtronic Betjeningsvejledning Zoneregulator HCE60 Med tilhørende følere. OVERBLIK... 3 HOMETRONIC-SYSTEMET... 3 ZONEREGULATOR... 3 RUMFØLER... 4 FREMGANGSMÅDE VED INSTALLATION... 4 SÅDAN ANVENDES DEN

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions Indhold 1. Introduktion.... 4 2. CF2 + Systemoversigt... 4 3. Funktionsoversigt.... 4 4. Montage- og installationsprocedure

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

HOMEtronic. Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer

HOMEtronic. Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer HOMEtronic Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer Indholdsfortegnelse: side Gulvvarmeregulator...3 Rumenhed...3 Opdeling i temperaturzoner

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

SunFlux Varenr.: 03104

SunFlux Varenr.: 03104 SunFlux Varenr.: 03104 Guide og specifikationer for SunFlux Master Sensor LED loftlampe m. RF mikrobølge sensor & Master-Master trådløst netværk SunFlux Master Sensor Lampe V.2. er fjerde generations mikrobølgesensor

Læs mere

Danfoss Link Mobile Phone Butler

Danfoss Link Mobile Phone Butler MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning varme.danfoss.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Installation... 3 3 Grænseflader... 4 4 Ledningsføring... 4 5 Sms-kommandoer... 5 6 Tekniske

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Wavin AHC 9000 Serien wavin.dk Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Styreenheden vises med display, som kan købes seperat. Installationsvejledning for Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Solutions

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT INDHOLD 4 5 6 7 8 9 10 GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG TRÅDLØST RELÆ KOMBINERET GULVVARME- OG RADIATOR- SYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT MAKSIMUMKONFIGURATION

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring std Indholdsfortegnelse Copyright...2 Tekniske data...3 Elektriske tilslutninger...4 Valg af system...4 Opsætning af styringen...5 System 1 Én tank, uden ekstra

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere