Bose Personalized Amplification System -produktfamilien. Brugervejledning. TM Et tegn på kvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bose Personalized Amplification System -produktfamilien. Brugervejledning. www.bose.com/musicians. TM Et tegn på kvalitet"

Transkript

1 Bose Personalized Amplification System -produktfamilien Brugervejledning TM Et tegn på kvalitet

2 DECLARATION OF CONFORMITY We, the offerer: Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA acknowledge our sole responsibility, that the product: Kind of equipment: Amplifier Type designation: PS1 In accordance with EMC Directive 89/336/EEC and Article 10(1) of the Directive, is in compliance with the following norm(s) or document(s): EN (E2), EN (E2) & in accordance with the Low Voltage Directive 73/23/EEC, is in compliance with the following norm(s) or document(s): Technical Regulations: EN60065/IEC60065 May 14, 2004 Bose Products B.V. Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam The Netherlands Nic Merks Vice President, Europe Manufacturer s authorized EU representative 2

3 Sikkerhedsinformation Læs denne brugervejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Hermed får du hjælp til at installere og betjene systemet korrekt, så du kan drage nytte af alle dets avancerede funktioner. Gem din brugervejledning til fremtidig brug. ADVARSEL: Systemet må ikke udsættes for regn eller fugtighed af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. ADVARSEL: Sørg for, at det brede kontaktben på ledningsstikket passer til den brede spalteåbning i stikkontakten af hensyn til risikoen for elektrisk stød. ADVARSEL: Skil ikke systemet ad, med mindre du er kvalificeret hertil af hensyn til risikoen for elektrisk stød. Overlad serviceringen til kvalificeret servicepersonale. De FORSIGTIG-mærker, der er vist her, er placeret på systemets kabinetter. FORSIGTIG-mærkerne kan være placeret på kabinettet til Personalized Amplification System PS1-forstærkerfoden: En ligebenet trekant med et lyn med pilehoved gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, der kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød. En ligebenet trekant med et udråbstegn, som markeret på systemet, skal henlede brugerens opmærksomhed på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning. FORSIGTIG: Der må ikke anbringes åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet. FORSIGTIG: Hvis netstikket anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at betjene. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Følg producentens installationsvejledning. 8. Installer ikke i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der frembringer varme. 9. Omgå ikke sikkerheden ved brug af et ikkejordforbundet stik. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. Et jordforbundet stik har to ben og et tredje jordben. Det brede ben eller tredje ben er der for din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at få stikkontakten udskiftet. 10. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af apparatet. 11. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten. 12. Brug kun den/det vogn, stativ, trefod, beslag eller bord, der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter. 13. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid. 14. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt. 15. Undgå at overbelaste stikkontakter, forlængerledninger eller indbyggede stik af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. 16. Undgå, at genstande eller væske kommer ind i produktet - da dette kan berøre steder med farlige spændinger eller kortslutte dele, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. 17. Se på bagbeklædningen angående mærkater, der er relevante for sikkerheden. 18. Brug korrekte strømkilder - Slut produktet til en korrekt strømkilde, som beskrevet i betjeningsvejledningen eller som markeret på produktet. 19. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller vandstænk, og objekter fyldt med vand som f.eks. en vase må ikke placeres på apparatet Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. 3

4 Indhold Her finder du... Installation Før du begynder Udpakning Korrekt placering af produktet i forhold til din optræden Samling af produktet Demontering Tilslutning af et B1-basmodul til PS1-forstærkerfoden (valgfrit) Tilslutning af et B1-basmodul Tilslutning af to B1-basmoduler Betjeningsfunktioner, indikatorer og tilslutninger Tilslutninger og betjeningsfunktioner til kanal 1/ Tilslutninger og betjeningsfunktioner til kanal 3/ Tilslutning af effektforstærker, bas, fjernbetjening og strøm Betjeningsfunktioner på R1-fjernbetjeningen Betjeningsvejledning Frembringelse af individualiseret lyd Brug af input channels 3 og Brug af effektprocessor Seriel forbindelsesmetode Parallel forbindelsesmetode Anvendelse af en seriel effektforbindelse med PS1-forstærkerfoden Anvendelse af en parallel effektforbindelse med PS1-forstærkerfoden Fejlfinding Kundeservice Rensning af produktet Begrænset garanti Tekniske oplysninger Mekanisk Elektrisk Lydindgange/udgange Oplysninger Produktets serienummer er placeret på bunden af hver komponent: PS1-forstærkerfodens serienummer: L1 Cylindrical Radiator -højttalerens serienummer: B1-basmodulets (valgfrit) serienummer: B1-basmodulets (valgfrit) serienummer: Forhandler: Forhandlers telefonnr.: Købsdato: Salgskvitteringen bør opbevares sammen med denne brugervejledning. 4

5 Installation Før du begynder Tak fordi du købte et af produkterne i Bose Personalized Amplification System -familien. Denne nye revolutionerende teknologi gør det muligt at udnytte fordelene ved den intime akustiske koncert til forstærker-understøttede optrædener. Fordele for musikere Du styrer lyden På samme måde som når du ikke bruger forstærker, er det dig og kun dig, der styrer lyden. Du behøver ikke længere bekymre dig om, hvordan du lyder over for de øvrige musikere eller over for publikum. Hurtig og let installation Personalized Amplification System -produktet er let at bære, og kan installeres i løbet af blot nogle minutter, ikke timer. Hermed er du fri for det tidskrævende, drænende og frustrerende arbejde, der kræves for at installere et konventionelt lydudstyr korrekt. Væsentlig præstationsforbedring Præstationen og fornøjelsen forbedres væsentligt, da du ikke længere skal anstrenge dig for at høre dig selv og de andre musikere. TM Et tegn på kvalitet Fordele for publikum Skaber spænding og følelser Den forbedrede musikerpræstation skaber den form for spænding og sindsbevægelse, som mere end noget andet er værdsat af musikelskere. Du hører, hvad publikum hører For første gang hører musikere, hvad deres publikum hører, og er derfor mindre tilbøjelig til at spille for højt. Musikken er naturligt dynamisk Alt fra de blødeste til de mere intense passager kan høres og nydes. Du tager dig bedre ud Der er ikke så meget rod på scenen, og der er mere plads. Lydgengivelse som aldrig før Publikum rapporterer, at den klarhed og den spænding, der opstår ved at høre den akkurate gengivelse af lyden fra hvert instrument, og ved at høre lyden fra hvert instrument fra dets position på scenen (i modsætning til mono eller endda stereo-mix af alle instrumenter) ikke lyder som noget, de tidligere har hørt ved en forstærker-understøttet koncert. Yderligere oplysninger Denne brugervejledning indeholder kun den grundlæggende installation og betjeningsvejledning. Besøg på internettet for detaljerede oplysninger om brugen af systemet, herunder tips, teknikker og ofte stillede spørgsmål. 5

6 Installation Udpakning Dine Personalized Amplification System -produkter leveres i to papkasser. Den ene kasse indeholder PS1-forstærkerfod, netledning, R1-fjernbetjening med kabel, beskyttelsesstik, brugervejledning og hurtig installationsvejledning, en PS1-taske, og CD-ROM, og ekstra sikringer. Den anden kasse indeholder L1 Cylindrical Radiator -højttaler og tasker (Figur 1). Hvis du har købt B1-basmoduler, bliver disse pakket separat med en taske og et (blåt) 4-leder-kabel til B1-basmodulet. ADVARSEL: Opbevar plastikposerne utilgængeligt for børn for at undgå risikoen for kvælning. Bemærk: Det er en god idé at notere de serienumre, der er angivet på bunden af disse komponenter, på side 5 i denne vejledning. Figur 1 Systemkomponenter R1-fjernbetjening PS1-forstærkerfod Kabel til fjernbetjening Netledning Øverste og nederste L1 Cylindrical Radiator -højttaler Figur 2 Medleveret udstyr Taske til PS1- forstærkerfod Brugervejledning og Hurtig installationsvejledning Tasker til L1 Cylindrical Radiator-højttaler Beskyttelsesstik ekstra sikringer Bemærk: Du finder en komplet liste over ekstraudstyr og tilbehør på CD-ROM Figur 3 Ekstraudstyr B1-basmodul, 4-leder-kabel (blåt) B1-basmodul Taske til B1-basmodul 6

7 Korrekt placering af produktet i forhold til din optræden Find den bedste placering til produktet, inden du begynder at samle det. Installation ADVARSEL: Den komplette enhed vejer ca. 27 kg. Vi fraråder at flytte den fuldt samlede enhed. Korrekt placering af PS1-forstærkerfoden er et vigtigt trin i opstillingen af dette produkt, så du kan skabe din egen personlige lyd. Den bedste placering for din optræden afhænger af flere ting: Størrelsen af sceneområdet, antal optrædende, og om du skal dele tilslutningerne på PS1-forstærkerfoden. De følgende retningslinjer hjælper dig i gang med opstillingen til en koncert eller et show. Bemærk: Besøg på internettet for yderligere oplysninger om opsætningen af dit Personalized Amplification System -produkt for at få en personlig lyd. Placer produktet på den bagerste del af scenen eller af det område, hvor du skal optræde. Placer om muligt produktet bag den optrædende. Undgå at stå for tæt på hinanden på scenen, hvis du er en del af en gruppe. Sørg for afstand (bedst med 2-2,5 m) mellem dig og L1 Cylindrical Radiator -højttaleren og en anden optrædende. Hermed kan lyden folde sig rundt om de optrædende og blive kastet tilbage fra omgivende overflader i rummet, hvorved der skabes et mere behageligt rumudfyldende og bredere lydbillede. Figur 4 Anbefalede placeringer Væg Ok 90 cm 90 cm 90 cm Keyboard 90 cm 90 cm Trommeslager Bas Væg Bedre 1,5 m 1,5 m 1,5 m Keyboard 1,5 m 1,5 m Trommeslager Bas Væg Bedst 2-2,5 m 2-2,5 m 2-2,5 m Keyboard 2-2,5 m 2-2,5 m Trommeslager Bas 7

8 Installation Samling af produktet 1. Placer PS1-forstærkerfoden på gulvet. Placer den på en flad, tør og stabil overflade på den bagerste del af scenen med håndtaget vendt fremad og bag den optrædende. ADVARSEL: Den samlede enhed vejer ca. 27 kg. Det kan ikke anbefales at flytte den fuldt samlede enhed. Se Korrekt placering af produktet i forhold til din optræden på side 7 for retningslinjer om placering. 2. Sæt den nederste del af L1 Cylindrical Radiator TM - højttaleren i PS1-forstærkerfoden. Du hører et blødt klik, når den er korrekt placeret og låst fast. Bemærk: Elektriske tilslutninger mellem PS1-forstærkerfoden og L1 Cylindrical Radiator - højttaleren sker automatisk, idet du samler produktet. 4. Tilslut R1-fjernbetjeningen til PS1- forstærkerfoden Tilslut R1-fjernbetjeningskablet til en af enderne på fjernbetjeningen. Tilslut kablet til Remotejackstikket på PS1-forstærkerfoden. 5. Placer R1-fjernbetjeningen, så du kan nå den derfra, hvor du vil optræde Hermed kan du både høre din optræden og kontrollere den direkte. Bemærk: Hvis du tænder for systemet uden R1-fjernbetjeningen, fungerer den som om alle knapper på R1-fjernbetjeningen er i midterposition (kl. 12). 6. Tilslut PS1-forstærkerfoden til nettet, og tænd for den. Sæt netledningens hunstik i AC Mainsjackstikket på PS1-forstærkerfoden. Sæt netledningens andet stik i stikkontakten. 3. Monter den øverste del af L1 Cylindrical Radiator -højttaleren. Placer den ene fod på PS1-forstærkerfoden, så du støtter ryggen. Før spyddet på den øverste del ned i den kanal, der løber langs bagsiden af den nederste del. Sænk den øverste del, indtil den flugter med toppen på den nederste del. Du hører et blødt klik, når den øverste del fastlåses. FORSIGTIG: Bose anbefaler, at man bruger en overspændingsafleder af god kvalitet til alt elektronisk udstyr. Spændingsvariationer og spidser kan beskadige elektroniske komponenter i alle systemer. En afleder af god kvalitet kan forhindre de fleste tilfælde af svigt, forårsaget af overspænding, og kan købes i elektronikforretninger. Dit Personalized Amplification System - produkt er nu sat op og klar til at blive tilsluttet andet udstyr. Se Tilslutning af et B1-basmodul til PS1- forstærkerfoden (valgfrit) på side 10. Se Brug af effektprocessor på side 17. 8

9 Installation Demontering ADVARSEL: Sluk for strømmen, og fjern dernæst netledningen og alle andre kabler fra PS1- forstærkerfoden, inden du demonterer systemet. Fjern den øverste L1 Cylindrical Radiator TM - højttalerdel Placer den ene fod på PS1-forstærkerfoden, så du støtter ryggen. Tag godt fat om den øverste del med den ene hånd. Brug den anden hånds tommelfinger til at trykke på udløserknappen, og fjern den øverste del fra den nederste del. Fjern den nederste L1 Cylindrical Radiator -højttalerdel Brug foden til at trykke pedalen på PS1- forstærkerfoden ned, og løft den nederste del af L1 Cylindrical Radiator -højttaleren op og væk fra PS1-forstærkerfoden. 9

10 Installation Tilslutning af et B1-basmodul til PS1-forstærkerfoden (valgfrit) B1 Bass Module (Amp 3 OUT)-jackstikket på PS1-forstærkerfoden kan udmærket drive en eller to B1-basmoduler. B1-basmodulerne kan stå lodret eller vandret på gulvet. I alt fire moduler kan stables oven på hinanden, når de står vandret (Figur 5). FORSIGTIG: Undlad at slutte mere end to B1-basmoduler til B1 Bass Module (Amp 3 OUT)- jackstikket på PS1-forstærkerfoden. Hvis der drives mere end to B1-basmoduler fra B1 Bass Module (Amp 3 OUT)-udgangen, bliver forstærkeren i PS1-forstærkerfoden belastet forkert, hvorved systemets ydeevne ikke er optimal. FORSIGTIG: Brug kun B1-basmoduler i B1 Bass Module (Amp 3 OUT)-jackstikket. Figur 5 Basmodulplaceringer B1-basmoduler kan stå lodret eller vandret Maksimalt fire B1-basmoduler kan stables oven på hinanden Tilslutning af et B1-basmodul Tilslut den ene ende af B1-basmodulets 4-leder-kabel til et af jackstikkene på B1- basmodulets bagpanel. Tilslut den anden ende af 4-leder-kablet til B1 Bass Module (Amp 3 OUT) -jackstikket på PS1-forstærkerfodens tilslutningspanel. Figur 6 B1-basmodul Tilslut ved at sætte stikket i jackstikket, og drej det med uret for at låse det fast. Til B1 Bass Module (Amp 3 OUT) Afbryd ved at skubbe metalpalen på stikkets krop tilbage, drej stikket mod uret, og træk det ud af jackstikket. B1-basmodul, 4-leder-kabel (blåt) Bemærk: Der lyder et blødt klik, når B1-basmodulstikket sidder korrekt. FORSIGTIG: Et B1-basmodul kan ikke deles mellem to PS1-forstærkerfødder. 10

11 Installation Tilslutning af to B1-basmoduler Slut det første B1-basmodul til PS1-forstærkerfoden som vist i Tilslutning af et B1- basmodul på side 10. Sæt den ene ende af det andet B1-basmoduls 4-leder kabel i det ledige jackstik på det første B1-basmoduls bagpanel. Sæt den anden ende af kablet i et af jackstikkene på det andet B1- basmoduls bagpanel. FORSIGTIG: Undlad at slutte mere end to B1-basmoduler til B1 Bass Module (Amp 3 OUT)- jackstikket på PS1-forstærkerfoden. Hvis der drives mere end to B1-basmoduler fra B1 Bass Module (Amp 3 OUT)-udgangen, bliver forstærkeren i PS1-forstærkerfoden belastet forkert, hvorved systemets ydeevne ikke er optimal. Bemærk: Brug kun det medleverede (blå) B1-basmodul 4-leder-kabel til at tilslutte B1-basmoduler til PS1-forstærkerfoden. PS1-forstærkerfoden bruger signalerne på to af de fire ledere til automatisk at føle, hvor mange B1-basmoduler der er forbundet til den. UNDLAD AT ERSTATTE det medleverede kabel med et 2-leder-højttalerkabel. Figur 7 Installation af to B1-basmoduler Til B1 Bass Module (Amp 3 OUT) 11

12 Betjeningsfunktioner, indikatorer og tilslutninger Tilslutninger og betjeningsfunktioner til kanal 1/2 Input...Kombinations-XLR-stik (mikrofon) eller 6,3-mm telefonstik til ubalanceret (line-)input. Hvis der indsættes et han-xlr-stik, sendes inputsignalet til en balanceret mikrofonforforstærker. Hvis der indsættes et 6,3-mm telefonstik, sendes inputsignalet til et ubalanceret linjeniveaukredsløb med høj impedans, der er velegnet til de fleste instrumenter som f.eks. aktive eller passive guitarer eller basser, keyboards osv. Begge input kan justeres med betjeningsfunktionen Trim. Trim Styrer indgangsniveauet. Signal/OL...Angiver tilstedeværelsen af et signal (grøn) eller signaloverbelastning (rød). Phantom Off/+24V...Når knappen trykkes ind, aktiveres den +24 V phantom power. Indikatoren lyser, når phantom power er aktiveret. Preset Select...Vælger omfattende equalizing af kanalerne, hvilket medfører normal eller brugbar lyd, når udstyret anvendes sammen med alment tilgængeligt udstyr som f.eks. mikrofoner, musikinstrumenter og lydprocessorer. De mulige indstillinger gælder kun for kanal 1 og 2. Indstillingerne er identiske på begge kanaler, men vælges uafhængigt. Se vejledningen til forvalgte indstillinger på indersiden af PS1-forstærkerfodens frontpanel. Line OUT...XLR-udgang, der sender signaler til eksternt optagerudstyr eller til konventionelle mikserpulte (hvis du vil anvende Bosesystemet ved større arrangementer). Insert...En TRS line-indgang/-udgang til tilslutning af eksternt udstyr, som digitale effektprocessorer. Bemærk: Brug et stereostik i indgangen Insert for at forbinde sende- og retursignaler. Ringen tilsluttes send, og spidsen tilsluttes Return. 12

13 Tilslutninger og betjeningsfunktioner til kanal 3/4 Betjeningsfunktioner, indikatorer og tilslutninger Line IN...6,3-mm telefonstik til ubalanceret line input Level Styrer indgangsniveauet for kilden 13

14 Betjeningsfunktioner, indikatorer og tilslutninger Tilslutning af effektforstærker, bas, fjernbetjening og strøm Anvendes kun når der IKKE er installeret en L1 Cylindrical Radiator -højttaler i PS1-forstærkerfoden. Amp 1 IN... Indgang til forstærker 1 Amp 2 IN... Indgang til forstærker 2 Amp 3 IN... Indgang til forstærker 3 All Amps IN... Indgang til alle forstærkere Amp 1 OUT... Udgang til forstærker 1 Amp 2 OUT... Udgang til forstærker 2 B1 Bass Module (Amp 3 OUT)... Basudgang (udgang til forstærker 3). Bruges til at drive et eller to B1-basmoduler Bass - Line OUT... Balanceret eller ubalanceret bassignaludgang til udvidet bas-konfiguration Data IN... Digital dataindgang. Anvendes til opdatering af produktsoftwaren Data OUT... Digtal udgang til kanal 1/2 Remote... Indgang til R1-fjernbetjeningen AC Mains... Indgang til 3-leder strømstik Fuse... Sikring On/Off... Afbryderknap til PS1-forstærkerfoden 14

15 Betjeningsfunktioner på R1-fjernbetjeningen Betjeningsfunktioner, indikatorer og tilslutninger CH 1 0 HIGH CH MID LOW SIG / OL LEVEL SIG / OL MASTER 0 12 CH1/CH2 HIGH Afbryder (-) eller skruer op for (+) højfrekvente lyde CH1/CH2 HIGH Afbryder (-) eller skruer op for (+) mellemfrekvente lyde CH1/CH2 HIGH Afbryder (-) eller skruer op for (+) lavfrekvente lyde CH1/CH2 LEVEL Justerer kanalens lydstyrkeniveau MASTER Justerer lydstyrkeniveauet for alle kanaler 15

16 Betjeningsvejledning Frembringelse af individualiseret lyd Dette produkt frembringer lyd, uanset om det er justeret korrekt eller ej. Hvis du bruger et par minutter på at følge en simpel opstartsprocedure, kan du imidlertid optimere lyden og få et bedre lydbillede, der passer til den måde, du foretrækker at optræde på. Dette gøres som regel kun én gang, medmindre du væsentligt ændrer den måde, du optræder på. 1. Stil alle Trim- og Level-betjeningsknapper på PS1-forstærkerfoden på nul (0). 2. Stil alle MASTER- og LEVEL-betjeningsknapper på R1-fjernbetjeningen på nul (0). 3. Stil alle Power-knappen på On. FORSIGTIG: Systemets maksimale inrush-strøm er ca. 16 A. Du skal tænde forstærkerne med en tidsforskydning, hvis mere end ét system er tilsluttet den samme strømkreds. Dette kan forhindre, at strømafbryderen udløses, eller at husets sikringer springer. 4. Tilslut din mikrofon eller dit instrument til Channel 1 eller 2 input-jackstikket. Hvis din mikrofon har behov for phantom power (kondensator eller elektret-/kondensatortype), skal du trykke på Phantom power-knappen. Bemærk: Du kan indstille et forvalg for at forbedre tonen for mange alment anvendte mikrofoner og musikinstrumenter. Forvalgslisten, som findes indvendig på bagpanelet, angiver de understøttede instrumenter. 5. Syng eller spil så højt, som du ville gøre, når du optræder, mens du følger trin 6 og Justér Trim-knappen således, at Signal/OL-indikatoren skifter fra at være uoplyst til grøn og endelig til sommetider at blinke rødt. Sørg for, at lydstyrken på dit instrument er indstillet på det højeste niveau, du regner med at bruge. Er du sanger, skal du synge så højt, som du ville gøre, når du optræder, for at få det maksimale, forventede indgangssignal. 7. Justér LEVEL-knappen på R1-fjernbetjeningen således, at Signal/OL-indikatoren skifter fra at være uoplyst til grøn og endelig til sommetider at blinke rødt. Det var alt! Du er færdig! Når du tager til din koncert eller forestilling: Brug CH 1 og 2 LEVEL-knapperne på R1-fjernbetjeningen til at justere Channel 1 og 2-lydstyrkeniveauet. Brug MASTER-knappen på R1-fjernbetjeningen til at justere lydniveauet for alle udgange. Brug HIGH, MID og LOW-equalization-knapperne på R1-fjernbetjeningen til at justere din lyds klangfarve. Hav først og fremmest R1-fjernbetjeningen i nærheden. Hermed har du mulighed for bekvemt at justere lydstyrken, når du begynder at spille. Du kan senere flytte den af vejen eller bag scenen, når systemet spiller på den ønskede måde. Bemærk: Besøg for mere information om forvalgindstillinger og forstærkning af den rette lyd fra dit/dine instrumenter. Brug af input channels 3 og 4 Channel 3 og 4-indgangene optimeres efter 0 db linjeniveausignaler, som f.eks. signalerne fra en effektprocessor, mikser eller cd-afspiller. Tilslut blot udstyret til PS1-forstærkerfoden, og forøg udgangsniveauet ved hjælp af Channel 3 og 4 Level-knappen på PS1- forstærkerfodens bagpanel. 16

17 Betjeningsvejledning Brug af effektprocessor VIGTIGT: Du skal fastslå og bruge den korrekte forbindelsesmetode (seriel eller parallel) til instrumentet, når du anvender en effektprocessor. Nogle effekter SKAL tilsluttes serielt. Seriel forbindelsesmetode Med den serielle metode sendes hele signalet direkte ind i en eller flere effektprocessorer. Serielt forbundne processorer forbindes kædevist og signalet behandles sekventielt. Næsten alle stomp-boxes til guitarer fungerer på denne måde, som f.eks. en overdrive efterfulgt af et ekko. I en seriel effektsammenkobling er det vigtigt i hvilken rækkefølge, effekterne kædes sammen. Det gør f.eks. en stor forskel, om du først laver en overdrive efterfulgt af ekko, eller om du laver ekko først efterfulgt af en overdrive. Bemærk: Forbind altid elektroniske equalizere, kompressorer og limiters serielt. Parallel forbindelsesmetode Den parallelle metode bruges primært i traditionelle miksere gennem aux - eller effect send/return-forbindelser og knapper. Effektprocessorerne modtager det originale (ubearbejdede) signal. Effektprocessorers udgangssignal lægges derefter sammen og til det originale, rene signal. Udgangssignalet indeholder en komponent fra det originale signal som f.eks. genlyd eller forsinkelse, som bruges i sang. Bemærk: Den parallelle metode mikser det originale signal med den bearbejdede version. I forbindelse med en equalizer genereres der yderst uønsket interferens og evt. faseannullering. Mange digitale effektprocessorer har en intern bearbejdningsforsinkelse, som signalet skal igennem, selvom der ikke er angivet nogen effektindstillinger. Ved miksning af dette forsinkede udgangssignal med det originale signal kan der opstå en utilsigtet kamfiltrering. 17

18 Betjeningsvejledning Anvendelse af en seriel effektforbindelse med PS1-forstærkerfoden Bemærk: Seriel tilslutning af en effektenhed forudsætter et TRS split insert -kabel (med et 6,3 mm TRS-stik i den ene ende og to mono 6,3 mm stik i den anden). Denne type kabel kan købes i de fleste musikinstrumentbutikker og på internettet. 1. Sæt TRS-stikket i Channel 1 Insert-jackstikket på PS1-forstærkerfoden. 2. Tilslut 6,3 mm monostikket (mærket send, ring eller right ) til effektprocessorens indgang. 3. Tilslut det andet 6,3 mm monostik (mærket return, tip eller left ) til effektprocessorens udgang. 4. Justér effektprocessorens effektniveau og miks. Bemærk: Et meget højt udgangssignal fra effektprocessoren kan overbelaste PS1- forstærkerfodens indgangssignal. Reducer udgangssignalet på din effektprocessor, hvis LED på fjernbetjeningen lyser rødt, selvom kanalen LEVEL på R1-fjernbetjeningen står før midterpositionen (kl. 12). Bemærk: Effektprocessoren forstyrrer lydvejen. Dette kan resultere i, at der ikke opnås et lydudgangssignal, når effektprocessoren er slukket. Sæt effektprocessoren i bypass-mode, i stedet for at slukke den, for at opnå et rent signal. Figur 8 Brug af en seriel effektforbindelse TRS TRS split insert -kabel Tilslut til Channel 1 Insert (Return, Left eller Tip) Tilslut til effektenhed Output (Send, Right eller Ring) Tilslut i INPUT på effektenhed Digital effektenhed PS1-forstærkerfod 18

19 Anvendelse af en parallel effektforbindelse med PS1-forstærkerfoden Betjeningsvejledning Bemærk: Parallel tilslutning af en effektenhed kræver et 6,3 mm ubalanceret (instrument) kabel, en Y -kabeladapter med et mono 6,3 mm stik (M) til dual mono 6,3 mm stik (F) og et TRS split insert -kabel (med et 6,3 mm TRS-stik i den ene ende og to mono 6,3 mm stik i den anden). 1. Sæt TRS-stikket i Channel 1 Insert-jackstikket på PS1-forstærkerfoden. 2. Tilslut begge 6,3 mm stik fra insert -kabelet til begge stik på Y -kabeladapteren. 3. Tilslut stikket fra Y -kabeladapteren til effektprocessorens indgang. 4. Tilslut det 6,3 mm ubalancerede (instrument) kabel fra effektprocessorens udgang til PS1-forstærkerfodens Channel 3 Line IN. 5. Skru helt op for processorens effektniveau, og drej effektprocessorens miksniveau til fuld wet. 6. Juster Channel 3 Level-knappen på PS1-forstærkerfoden for at opnå det ønskede effektmiks. Figur 9 Brug af en parallel effektforbindelse TRS split insert -kabel Tilslut til Channel 1 Insert 6,3 mm instrumentkabel Tilslut i OUTPUT på effektenhed Tilslut til Channel 3 Line IN 6,3 mm monostik (M - hanstik) til 6,3 mm dual-monostik (F - hunstik) Y -kabeladapter Tilslut i INPUT på effektenhed Digital effektenhed PS1-forstærkerfod 19

20 Fejlfinding Prøv følgende løsningsmuligheder, hvis du får problemer med produktet. Ring til supportnummeret for dit land, hvis det ikke løser problemet. Hvis dit land ikke er angivet, bedes du henvende dig til den forhandler, hvor du købte produktet. Deutschland: (Mo. - Fr. : Uhr, Sa. : Uhr) Nederland: (Ma. - Vr: Uur, Za : Uur) Anbefalede fejlfindingsværktøjer: Bærbart voltmeter B1-basmodul 4-leder-kabel (blåt) Kabeltester Ekstra T10AH-sikringer Spændingsmåler Ekstra netledning Kabler til XLR- og 6,3-mm telefonstik Problem Systemet er tilsluttet, afbryderknappen står på tændt, men strømindikatoren lyser ikke Strømindikatoren er tændt (lyser grønt), men der er ingen lyd Strømindikatoren lyserrødt, når PS1-forstærkerfoden er tændt Husets strømafbryder udløses konstant Når der ikke tilsluttet noget i ind- og udgangene til lyd på PS1-forstærkerfodens bagpanel, høres en let summen eller snurren fra L1 eller B1 B1-basmodul er tilsluttet, men der er ingen baslyd B1-basmodulet lyder, som det er ude af balance med det øvrige system Gør følgende Kontroller, at der er strøm i vægstikket. Prøv at tilslutte en lampe eller andet udstyr i samme vægstik, eller test stikket med spændingsmåleren. Sørg for, at netledningen til PS1-forstærkerfoden er sat ordentligt i vægstikket. Kontroller sikringen i PS1-forstærkerfoden. Sørg for, at der er skruet op for lyden til dit instrument. Sørg for, at der er skruet op på den relevante justeringsfunktion (Trim, eller Channel 3/4 Level på PS1-forstærkerfoden; CH 1/2 LEVEL og MASTER på R1-fjernbetjeningen). Kontroller, at dit instrument er tilsluttet i stikket Channel 1/2 Input eller Channel 3/4 Input. Forbind dit instrument med PS1-forstærkerfoden med et andet kabel. Slut instrumentet til i en anden forstærker for at sikre dig, at det fungerer. Ring til supportnummeret for dit land, hvis det ikke løser problemet. Hvis dit land ikke er angivet, bedes du henvende dig til den forhandler, hvor du købte produktet Hvis du har mere end én PS1-forstærkerfod tilsluttet den samme strømkreds, skal du forsøge at tænde forstærkerne med en tidsforskydning. Hver forstærkerfod har en inrush-strøm på ca. 16 ampere, når den tændes. Kontroller det vægstik, hvori PS1-forstærkerfoden er tilsluttet for sluttede eller åbne kontakter (varm, neutral og/eller jord). Hvis du bruger en forlængerledning, skal du sørge for, at den også testes som ovenfor. Sørg for, at du bruger det (blå) 4-leder-kabel, der fulgte med til B1-basmodulet. Kontroller, at kablet til B1-basmodulet er tilsluttet i B1 Bass Module (Amp 3 OUT) på PS1-forstærkerfoden. Prøv med et andet 4-leder-kabel. Sørg for, at konnektorerne på kablet til B1-basmodulet er fuldt indførte i indgangen. Prøv om muligt med et andet B1-basmodul. Sørg for, at du bruger det (blå) 4-leder-kabel, der fulgte med til B1-basmodulet. Sørg for, at gitteret på B1-basmodulet vender fremad mod musikere og publikum. 20

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

L1 model II system. with ToneMatch port

L1 model II system. with ToneMatch port L1 model II system with ToneMatch port Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

L1 model 1S system. with ToneMatch port

L1 model 1S system. with ToneMatch port L1 model 1S system with ToneMatch port Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen B2 Bass Module Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands Italiano Français Español

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel Kort vejledning Version 1.0 august 2003 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Vejledning til Baghusets lydanlæg

Vejledning til Baghusets lydanlæg Vejledning til Baghusets lydanlæg Denne vejledning er inddelt i følgende kapitler med farvekoder: 1. Forstærker og Afbrydere 2. Minimixeren 3. Monitorhøjtalere (Medhør) 4. Subwhoofer 5. PA-mixeren 6. Linedrivere

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Sterling Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 12 Watt Mk 1 & 2 Stereo Plus 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated Remote 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Parallel

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers Installationsvejledning Sikkerhedsinformation Sikkerhedsadvarsler 1.1 Læs og gem alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner til fremtidig

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR Beoab 2 Vejledning FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning

BeoLab 1. Brugervejledning BeoLab 1 Brugervejledning Denne vejledning indeholder BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Easy Line Udgangsforstærker da Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Udgangsforstærker Installations- og brugsanvisninger da 2 Vigtige beskyttelsesforanstaltninger Før

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Betjeningsvejledning Version 1.0 november 2002 www.behringer.com DANSK Velkommen hos BEHRINGER! Tak for den tillid du har vist os ved købet af ULTRA-DI DI20. På scenen og i studiet sker det igen og igen,

Læs mere

Din brugermanual BEHRINGER UCA222 http://da.yourpdfguides.com/dref/2303488

Din brugermanual BEHRINGER UCA222 http://da.yourpdfguides.com/dref/2303488 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere