Bose Personalized Amplification System -produktfamilien. Brugervejledning. TM Et tegn på kvalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bose Personalized Amplification System -produktfamilien. Brugervejledning. www.bose.com/musicians. TM Et tegn på kvalitet"

Transkript

1 Bose Personalized Amplification System -produktfamilien Brugervejledning TM Et tegn på kvalitet

2 DECLARATION OF CONFORMITY We, the offerer: Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA acknowledge our sole responsibility, that the product: Kind of equipment: Amplifier Type designation: PS1 In accordance with EMC Directive 89/336/EEC and Article 10(1) of the Directive, is in compliance with the following norm(s) or document(s): EN (E2), EN (E2) & in accordance with the Low Voltage Directive 73/23/EEC, is in compliance with the following norm(s) or document(s): Technical Regulations: EN60065/IEC60065 May 14, 2004 Bose Products B.V. Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam The Netherlands Nic Merks Vice President, Europe Manufacturer s authorized EU representative 2

3 Sikkerhedsinformation Læs denne brugervejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Hermed får du hjælp til at installere og betjene systemet korrekt, så du kan drage nytte af alle dets avancerede funktioner. Gem din brugervejledning til fremtidig brug. ADVARSEL: Systemet må ikke udsættes for regn eller fugtighed af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. ADVARSEL: Sørg for, at det brede kontaktben på ledningsstikket passer til den brede spalteåbning i stikkontakten af hensyn til risikoen for elektrisk stød. ADVARSEL: Skil ikke systemet ad, med mindre du er kvalificeret hertil af hensyn til risikoen for elektrisk stød. Overlad serviceringen til kvalificeret servicepersonale. De FORSIGTIG-mærker, der er vist her, er placeret på systemets kabinetter. FORSIGTIG-mærkerne kan være placeret på kabinettet til Personalized Amplification System PS1-forstærkerfoden: En ligebenet trekant med et lyn med pilehoved gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, der kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød. En ligebenet trekant med et udråbstegn, som markeret på systemet, skal henlede brugerens opmærksomhed på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning. FORSIGTIG: Der må ikke anbringes åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet. FORSIGTIG: Hvis netstikket anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at betjene. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Følg producentens installationsvejledning. 8. Installer ikke i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der frembringer varme. 9. Omgå ikke sikkerheden ved brug af et ikkejordforbundet stik. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. Et jordforbundet stik har to ben og et tredje jordben. Det brede ben eller tredje ben er der for din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at få stikkontakten udskiftet. 10. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af apparatet. 11. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten. 12. Brug kun den/det vogn, stativ, trefod, beslag eller bord, der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter. 13. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid. 14. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt. 15. Undgå at overbelaste stikkontakter, forlængerledninger eller indbyggede stik af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. 16. Undgå, at genstande eller væske kommer ind i produktet - da dette kan berøre steder med farlige spændinger eller kortslutte dele, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. 17. Se på bagbeklædningen angående mærkater, der er relevante for sikkerheden. 18. Brug korrekte strømkilder - Slut produktet til en korrekt strømkilde, som beskrevet i betjeningsvejledningen eller som markeret på produktet. 19. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller vandstænk, og objekter fyldt med vand som f.eks. en vase må ikke placeres på apparatet Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. 3

4 Indhold Her finder du... Installation Før du begynder Udpakning Korrekt placering af produktet i forhold til din optræden Samling af produktet Demontering Tilslutning af et B1-basmodul til PS1-forstærkerfoden (valgfrit) Tilslutning af et B1-basmodul Tilslutning af to B1-basmoduler Betjeningsfunktioner, indikatorer og tilslutninger Tilslutninger og betjeningsfunktioner til kanal 1/ Tilslutninger og betjeningsfunktioner til kanal 3/ Tilslutning af effektforstærker, bas, fjernbetjening og strøm Betjeningsfunktioner på R1-fjernbetjeningen Betjeningsvejledning Frembringelse af individualiseret lyd Brug af input channels 3 og Brug af effektprocessor Seriel forbindelsesmetode Parallel forbindelsesmetode Anvendelse af en seriel effektforbindelse med PS1-forstærkerfoden Anvendelse af en parallel effektforbindelse med PS1-forstærkerfoden Fejlfinding Kundeservice Rensning af produktet Begrænset garanti Tekniske oplysninger Mekanisk Elektrisk Lydindgange/udgange Oplysninger Produktets serienummer er placeret på bunden af hver komponent: PS1-forstærkerfodens serienummer: L1 Cylindrical Radiator -højttalerens serienummer: B1-basmodulets (valgfrit) serienummer: B1-basmodulets (valgfrit) serienummer: Forhandler: Forhandlers telefonnr.: Købsdato: Salgskvitteringen bør opbevares sammen med denne brugervejledning. 4

5 Installation Før du begynder Tak fordi du købte et af produkterne i Bose Personalized Amplification System -familien. Denne nye revolutionerende teknologi gør det muligt at udnytte fordelene ved den intime akustiske koncert til forstærker-understøttede optrædener. Fordele for musikere Du styrer lyden På samme måde som når du ikke bruger forstærker, er det dig og kun dig, der styrer lyden. Du behøver ikke længere bekymre dig om, hvordan du lyder over for de øvrige musikere eller over for publikum. Hurtig og let installation Personalized Amplification System -produktet er let at bære, og kan installeres i løbet af blot nogle minutter, ikke timer. Hermed er du fri for det tidskrævende, drænende og frustrerende arbejde, der kræves for at installere et konventionelt lydudstyr korrekt. Væsentlig præstationsforbedring Præstationen og fornøjelsen forbedres væsentligt, da du ikke længere skal anstrenge dig for at høre dig selv og de andre musikere. TM Et tegn på kvalitet Fordele for publikum Skaber spænding og følelser Den forbedrede musikerpræstation skaber den form for spænding og sindsbevægelse, som mere end noget andet er værdsat af musikelskere. Du hører, hvad publikum hører For første gang hører musikere, hvad deres publikum hører, og er derfor mindre tilbøjelig til at spille for højt. Musikken er naturligt dynamisk Alt fra de blødeste til de mere intense passager kan høres og nydes. Du tager dig bedre ud Der er ikke så meget rod på scenen, og der er mere plads. Lydgengivelse som aldrig før Publikum rapporterer, at den klarhed og den spænding, der opstår ved at høre den akkurate gengivelse af lyden fra hvert instrument, og ved at høre lyden fra hvert instrument fra dets position på scenen (i modsætning til mono eller endda stereo-mix af alle instrumenter) ikke lyder som noget, de tidligere har hørt ved en forstærker-understøttet koncert. Yderligere oplysninger Denne brugervejledning indeholder kun den grundlæggende installation og betjeningsvejledning. Besøg på internettet for detaljerede oplysninger om brugen af systemet, herunder tips, teknikker og ofte stillede spørgsmål. 5

6 Installation Udpakning Dine Personalized Amplification System -produkter leveres i to papkasser. Den ene kasse indeholder PS1-forstærkerfod, netledning, R1-fjernbetjening med kabel, beskyttelsesstik, brugervejledning og hurtig installationsvejledning, en PS1-taske, og CD-ROM, og ekstra sikringer. Den anden kasse indeholder L1 Cylindrical Radiator -højttaler og tasker (Figur 1). Hvis du har købt B1-basmoduler, bliver disse pakket separat med en taske og et (blåt) 4-leder-kabel til B1-basmodulet. ADVARSEL: Opbevar plastikposerne utilgængeligt for børn for at undgå risikoen for kvælning. Bemærk: Det er en god idé at notere de serienumre, der er angivet på bunden af disse komponenter, på side 5 i denne vejledning. Figur 1 Systemkomponenter R1-fjernbetjening PS1-forstærkerfod Kabel til fjernbetjening Netledning Øverste og nederste L1 Cylindrical Radiator -højttaler Figur 2 Medleveret udstyr Taske til PS1- forstærkerfod Brugervejledning og Hurtig installationsvejledning Tasker til L1 Cylindrical Radiator-højttaler Beskyttelsesstik ekstra sikringer Bemærk: Du finder en komplet liste over ekstraudstyr og tilbehør på CD-ROM Figur 3 Ekstraudstyr B1-basmodul, 4-leder-kabel (blåt) B1-basmodul Taske til B1-basmodul 6

7 Korrekt placering af produktet i forhold til din optræden Find den bedste placering til produktet, inden du begynder at samle det. Installation ADVARSEL: Den komplette enhed vejer ca. 27 kg. Vi fraråder at flytte den fuldt samlede enhed. Korrekt placering af PS1-forstærkerfoden er et vigtigt trin i opstillingen af dette produkt, så du kan skabe din egen personlige lyd. Den bedste placering for din optræden afhænger af flere ting: Størrelsen af sceneområdet, antal optrædende, og om du skal dele tilslutningerne på PS1-forstærkerfoden. De følgende retningslinjer hjælper dig i gang med opstillingen til en koncert eller et show. Bemærk: Besøg på internettet for yderligere oplysninger om opsætningen af dit Personalized Amplification System -produkt for at få en personlig lyd. Placer produktet på den bagerste del af scenen eller af det område, hvor du skal optræde. Placer om muligt produktet bag den optrædende. Undgå at stå for tæt på hinanden på scenen, hvis du er en del af en gruppe. Sørg for afstand (bedst med 2-2,5 m) mellem dig og L1 Cylindrical Radiator -højttaleren og en anden optrædende. Hermed kan lyden folde sig rundt om de optrædende og blive kastet tilbage fra omgivende overflader i rummet, hvorved der skabes et mere behageligt rumudfyldende og bredere lydbillede. Figur 4 Anbefalede placeringer Væg Ok 90 cm 90 cm 90 cm Keyboard 90 cm 90 cm Trommeslager Bas Væg Bedre 1,5 m 1,5 m 1,5 m Keyboard 1,5 m 1,5 m Trommeslager Bas Væg Bedst 2-2,5 m 2-2,5 m 2-2,5 m Keyboard 2-2,5 m 2-2,5 m Trommeslager Bas 7

8 Installation Samling af produktet 1. Placer PS1-forstærkerfoden på gulvet. Placer den på en flad, tør og stabil overflade på den bagerste del af scenen med håndtaget vendt fremad og bag den optrædende. ADVARSEL: Den samlede enhed vejer ca. 27 kg. Det kan ikke anbefales at flytte den fuldt samlede enhed. Se Korrekt placering af produktet i forhold til din optræden på side 7 for retningslinjer om placering. 2. Sæt den nederste del af L1 Cylindrical Radiator TM - højttaleren i PS1-forstærkerfoden. Du hører et blødt klik, når den er korrekt placeret og låst fast. Bemærk: Elektriske tilslutninger mellem PS1-forstærkerfoden og L1 Cylindrical Radiator - højttaleren sker automatisk, idet du samler produktet. 4. Tilslut R1-fjernbetjeningen til PS1- forstærkerfoden Tilslut R1-fjernbetjeningskablet til en af enderne på fjernbetjeningen. Tilslut kablet til Remotejackstikket på PS1-forstærkerfoden. 5. Placer R1-fjernbetjeningen, så du kan nå den derfra, hvor du vil optræde Hermed kan du både høre din optræden og kontrollere den direkte. Bemærk: Hvis du tænder for systemet uden R1-fjernbetjeningen, fungerer den som om alle knapper på R1-fjernbetjeningen er i midterposition (kl. 12). 6. Tilslut PS1-forstærkerfoden til nettet, og tænd for den. Sæt netledningens hunstik i AC Mainsjackstikket på PS1-forstærkerfoden. Sæt netledningens andet stik i stikkontakten. 3. Monter den øverste del af L1 Cylindrical Radiator -højttaleren. Placer den ene fod på PS1-forstærkerfoden, så du støtter ryggen. Før spyddet på den øverste del ned i den kanal, der løber langs bagsiden af den nederste del. Sænk den øverste del, indtil den flugter med toppen på den nederste del. Du hører et blødt klik, når den øverste del fastlåses. FORSIGTIG: Bose anbefaler, at man bruger en overspændingsafleder af god kvalitet til alt elektronisk udstyr. Spændingsvariationer og spidser kan beskadige elektroniske komponenter i alle systemer. En afleder af god kvalitet kan forhindre de fleste tilfælde af svigt, forårsaget af overspænding, og kan købes i elektronikforretninger. Dit Personalized Amplification System - produkt er nu sat op og klar til at blive tilsluttet andet udstyr. Se Tilslutning af et B1-basmodul til PS1- forstærkerfoden (valgfrit) på side 10. Se Brug af effektprocessor på side 17. 8

9 Installation Demontering ADVARSEL: Sluk for strømmen, og fjern dernæst netledningen og alle andre kabler fra PS1- forstærkerfoden, inden du demonterer systemet. Fjern den øverste L1 Cylindrical Radiator TM - højttalerdel Placer den ene fod på PS1-forstærkerfoden, så du støtter ryggen. Tag godt fat om den øverste del med den ene hånd. Brug den anden hånds tommelfinger til at trykke på udløserknappen, og fjern den øverste del fra den nederste del. Fjern den nederste L1 Cylindrical Radiator -højttalerdel Brug foden til at trykke pedalen på PS1- forstærkerfoden ned, og løft den nederste del af L1 Cylindrical Radiator -højttaleren op og væk fra PS1-forstærkerfoden. 9

10 Installation Tilslutning af et B1-basmodul til PS1-forstærkerfoden (valgfrit) B1 Bass Module (Amp 3 OUT)-jackstikket på PS1-forstærkerfoden kan udmærket drive en eller to B1-basmoduler. B1-basmodulerne kan stå lodret eller vandret på gulvet. I alt fire moduler kan stables oven på hinanden, når de står vandret (Figur 5). FORSIGTIG: Undlad at slutte mere end to B1-basmoduler til B1 Bass Module (Amp 3 OUT)- jackstikket på PS1-forstærkerfoden. Hvis der drives mere end to B1-basmoduler fra B1 Bass Module (Amp 3 OUT)-udgangen, bliver forstærkeren i PS1-forstærkerfoden belastet forkert, hvorved systemets ydeevne ikke er optimal. FORSIGTIG: Brug kun B1-basmoduler i B1 Bass Module (Amp 3 OUT)-jackstikket. Figur 5 Basmodulplaceringer B1-basmoduler kan stå lodret eller vandret Maksimalt fire B1-basmoduler kan stables oven på hinanden Tilslutning af et B1-basmodul Tilslut den ene ende af B1-basmodulets 4-leder-kabel til et af jackstikkene på B1- basmodulets bagpanel. Tilslut den anden ende af 4-leder-kablet til B1 Bass Module (Amp 3 OUT) -jackstikket på PS1-forstærkerfodens tilslutningspanel. Figur 6 B1-basmodul Tilslut ved at sætte stikket i jackstikket, og drej det med uret for at låse det fast. Til B1 Bass Module (Amp 3 OUT) Afbryd ved at skubbe metalpalen på stikkets krop tilbage, drej stikket mod uret, og træk det ud af jackstikket. B1-basmodul, 4-leder-kabel (blåt) Bemærk: Der lyder et blødt klik, når B1-basmodulstikket sidder korrekt. FORSIGTIG: Et B1-basmodul kan ikke deles mellem to PS1-forstærkerfødder. 10

11 Installation Tilslutning af to B1-basmoduler Slut det første B1-basmodul til PS1-forstærkerfoden som vist i Tilslutning af et B1- basmodul på side 10. Sæt den ene ende af det andet B1-basmoduls 4-leder kabel i det ledige jackstik på det første B1-basmoduls bagpanel. Sæt den anden ende af kablet i et af jackstikkene på det andet B1- basmoduls bagpanel. FORSIGTIG: Undlad at slutte mere end to B1-basmoduler til B1 Bass Module (Amp 3 OUT)- jackstikket på PS1-forstærkerfoden. Hvis der drives mere end to B1-basmoduler fra B1 Bass Module (Amp 3 OUT)-udgangen, bliver forstærkeren i PS1-forstærkerfoden belastet forkert, hvorved systemets ydeevne ikke er optimal. Bemærk: Brug kun det medleverede (blå) B1-basmodul 4-leder-kabel til at tilslutte B1-basmoduler til PS1-forstærkerfoden. PS1-forstærkerfoden bruger signalerne på to af de fire ledere til automatisk at føle, hvor mange B1-basmoduler der er forbundet til den. UNDLAD AT ERSTATTE det medleverede kabel med et 2-leder-højttalerkabel. Figur 7 Installation af to B1-basmoduler Til B1 Bass Module (Amp 3 OUT) 11

12 Betjeningsfunktioner, indikatorer og tilslutninger Tilslutninger og betjeningsfunktioner til kanal 1/2 Input...Kombinations-XLR-stik (mikrofon) eller 6,3-mm telefonstik til ubalanceret (line-)input. Hvis der indsættes et han-xlr-stik, sendes inputsignalet til en balanceret mikrofonforforstærker. Hvis der indsættes et 6,3-mm telefonstik, sendes inputsignalet til et ubalanceret linjeniveaukredsløb med høj impedans, der er velegnet til de fleste instrumenter som f.eks. aktive eller passive guitarer eller basser, keyboards osv. Begge input kan justeres med betjeningsfunktionen Trim. Trim Styrer indgangsniveauet. Signal/OL...Angiver tilstedeværelsen af et signal (grøn) eller signaloverbelastning (rød). Phantom Off/+24V...Når knappen trykkes ind, aktiveres den +24 V phantom power. Indikatoren lyser, når phantom power er aktiveret. Preset Select...Vælger omfattende equalizing af kanalerne, hvilket medfører normal eller brugbar lyd, når udstyret anvendes sammen med alment tilgængeligt udstyr som f.eks. mikrofoner, musikinstrumenter og lydprocessorer. De mulige indstillinger gælder kun for kanal 1 og 2. Indstillingerne er identiske på begge kanaler, men vælges uafhængigt. Se vejledningen til forvalgte indstillinger på indersiden af PS1-forstærkerfodens frontpanel. Line OUT...XLR-udgang, der sender signaler til eksternt optagerudstyr eller til konventionelle mikserpulte (hvis du vil anvende Bosesystemet ved større arrangementer). Insert...En TRS line-indgang/-udgang til tilslutning af eksternt udstyr, som digitale effektprocessorer. Bemærk: Brug et stereostik i indgangen Insert for at forbinde sende- og retursignaler. Ringen tilsluttes send, og spidsen tilsluttes Return. 12

13 Tilslutninger og betjeningsfunktioner til kanal 3/4 Betjeningsfunktioner, indikatorer og tilslutninger Line IN...6,3-mm telefonstik til ubalanceret line input Level Styrer indgangsniveauet for kilden 13

14 Betjeningsfunktioner, indikatorer og tilslutninger Tilslutning af effektforstærker, bas, fjernbetjening og strøm Anvendes kun når der IKKE er installeret en L1 Cylindrical Radiator -højttaler i PS1-forstærkerfoden. Amp 1 IN... Indgang til forstærker 1 Amp 2 IN... Indgang til forstærker 2 Amp 3 IN... Indgang til forstærker 3 All Amps IN... Indgang til alle forstærkere Amp 1 OUT... Udgang til forstærker 1 Amp 2 OUT... Udgang til forstærker 2 B1 Bass Module (Amp 3 OUT)... Basudgang (udgang til forstærker 3). Bruges til at drive et eller to B1-basmoduler Bass - Line OUT... Balanceret eller ubalanceret bassignaludgang til udvidet bas-konfiguration Data IN... Digital dataindgang. Anvendes til opdatering af produktsoftwaren Data OUT... Digtal udgang til kanal 1/2 Remote... Indgang til R1-fjernbetjeningen AC Mains... Indgang til 3-leder strømstik Fuse... Sikring On/Off... Afbryderknap til PS1-forstærkerfoden 14

15 Betjeningsfunktioner på R1-fjernbetjeningen Betjeningsfunktioner, indikatorer og tilslutninger CH 1 0 HIGH CH MID LOW SIG / OL LEVEL SIG / OL MASTER 0 12 CH1/CH2 HIGH Afbryder (-) eller skruer op for (+) højfrekvente lyde CH1/CH2 HIGH Afbryder (-) eller skruer op for (+) mellemfrekvente lyde CH1/CH2 HIGH Afbryder (-) eller skruer op for (+) lavfrekvente lyde CH1/CH2 LEVEL Justerer kanalens lydstyrkeniveau MASTER Justerer lydstyrkeniveauet for alle kanaler 15

16 Betjeningsvejledning Frembringelse af individualiseret lyd Dette produkt frembringer lyd, uanset om det er justeret korrekt eller ej. Hvis du bruger et par minutter på at følge en simpel opstartsprocedure, kan du imidlertid optimere lyden og få et bedre lydbillede, der passer til den måde, du foretrækker at optræde på. Dette gøres som regel kun én gang, medmindre du væsentligt ændrer den måde, du optræder på. 1. Stil alle Trim- og Level-betjeningsknapper på PS1-forstærkerfoden på nul (0). 2. Stil alle MASTER- og LEVEL-betjeningsknapper på R1-fjernbetjeningen på nul (0). 3. Stil alle Power-knappen på On. FORSIGTIG: Systemets maksimale inrush-strøm er ca. 16 A. Du skal tænde forstærkerne med en tidsforskydning, hvis mere end ét system er tilsluttet den samme strømkreds. Dette kan forhindre, at strømafbryderen udløses, eller at husets sikringer springer. 4. Tilslut din mikrofon eller dit instrument til Channel 1 eller 2 input-jackstikket. Hvis din mikrofon har behov for phantom power (kondensator eller elektret-/kondensatortype), skal du trykke på Phantom power-knappen. Bemærk: Du kan indstille et forvalg for at forbedre tonen for mange alment anvendte mikrofoner og musikinstrumenter. Forvalgslisten, som findes indvendig på bagpanelet, angiver de understøttede instrumenter. 5. Syng eller spil så højt, som du ville gøre, når du optræder, mens du følger trin 6 og Justér Trim-knappen således, at Signal/OL-indikatoren skifter fra at være uoplyst til grøn og endelig til sommetider at blinke rødt. Sørg for, at lydstyrken på dit instrument er indstillet på det højeste niveau, du regner med at bruge. Er du sanger, skal du synge så højt, som du ville gøre, når du optræder, for at få det maksimale, forventede indgangssignal. 7. Justér LEVEL-knappen på R1-fjernbetjeningen således, at Signal/OL-indikatoren skifter fra at være uoplyst til grøn og endelig til sommetider at blinke rødt. Det var alt! Du er færdig! Når du tager til din koncert eller forestilling: Brug CH 1 og 2 LEVEL-knapperne på R1-fjernbetjeningen til at justere Channel 1 og 2-lydstyrkeniveauet. Brug MASTER-knappen på R1-fjernbetjeningen til at justere lydniveauet for alle udgange. Brug HIGH, MID og LOW-equalization-knapperne på R1-fjernbetjeningen til at justere din lyds klangfarve. Hav først og fremmest R1-fjernbetjeningen i nærheden. Hermed har du mulighed for bekvemt at justere lydstyrken, når du begynder at spille. Du kan senere flytte den af vejen eller bag scenen, når systemet spiller på den ønskede måde. Bemærk: Besøg for mere information om forvalgindstillinger og forstærkning af den rette lyd fra dit/dine instrumenter. Brug af input channels 3 og 4 Channel 3 og 4-indgangene optimeres efter 0 db linjeniveausignaler, som f.eks. signalerne fra en effektprocessor, mikser eller cd-afspiller. Tilslut blot udstyret til PS1-forstærkerfoden, og forøg udgangsniveauet ved hjælp af Channel 3 og 4 Level-knappen på PS1- forstærkerfodens bagpanel. 16

17 Betjeningsvejledning Brug af effektprocessor VIGTIGT: Du skal fastslå og bruge den korrekte forbindelsesmetode (seriel eller parallel) til instrumentet, når du anvender en effektprocessor. Nogle effekter SKAL tilsluttes serielt. Seriel forbindelsesmetode Med den serielle metode sendes hele signalet direkte ind i en eller flere effektprocessorer. Serielt forbundne processorer forbindes kædevist og signalet behandles sekventielt. Næsten alle stomp-boxes til guitarer fungerer på denne måde, som f.eks. en overdrive efterfulgt af et ekko. I en seriel effektsammenkobling er det vigtigt i hvilken rækkefølge, effekterne kædes sammen. Det gør f.eks. en stor forskel, om du først laver en overdrive efterfulgt af ekko, eller om du laver ekko først efterfulgt af en overdrive. Bemærk: Forbind altid elektroniske equalizere, kompressorer og limiters serielt. Parallel forbindelsesmetode Den parallelle metode bruges primært i traditionelle miksere gennem aux - eller effect send/return-forbindelser og knapper. Effektprocessorerne modtager det originale (ubearbejdede) signal. Effektprocessorers udgangssignal lægges derefter sammen og til det originale, rene signal. Udgangssignalet indeholder en komponent fra det originale signal som f.eks. genlyd eller forsinkelse, som bruges i sang. Bemærk: Den parallelle metode mikser det originale signal med den bearbejdede version. I forbindelse med en equalizer genereres der yderst uønsket interferens og evt. faseannullering. Mange digitale effektprocessorer har en intern bearbejdningsforsinkelse, som signalet skal igennem, selvom der ikke er angivet nogen effektindstillinger. Ved miksning af dette forsinkede udgangssignal med det originale signal kan der opstå en utilsigtet kamfiltrering. 17

18 Betjeningsvejledning Anvendelse af en seriel effektforbindelse med PS1-forstærkerfoden Bemærk: Seriel tilslutning af en effektenhed forudsætter et TRS split insert -kabel (med et 6,3 mm TRS-stik i den ene ende og to mono 6,3 mm stik i den anden). Denne type kabel kan købes i de fleste musikinstrumentbutikker og på internettet. 1. Sæt TRS-stikket i Channel 1 Insert-jackstikket på PS1-forstærkerfoden. 2. Tilslut 6,3 mm monostikket (mærket send, ring eller right ) til effektprocessorens indgang. 3. Tilslut det andet 6,3 mm monostik (mærket return, tip eller left ) til effektprocessorens udgang. 4. Justér effektprocessorens effektniveau og miks. Bemærk: Et meget højt udgangssignal fra effektprocessoren kan overbelaste PS1- forstærkerfodens indgangssignal. Reducer udgangssignalet på din effektprocessor, hvis LED på fjernbetjeningen lyser rødt, selvom kanalen LEVEL på R1-fjernbetjeningen står før midterpositionen (kl. 12). Bemærk: Effektprocessoren forstyrrer lydvejen. Dette kan resultere i, at der ikke opnås et lydudgangssignal, når effektprocessoren er slukket. Sæt effektprocessoren i bypass-mode, i stedet for at slukke den, for at opnå et rent signal. Figur 8 Brug af en seriel effektforbindelse TRS TRS split insert -kabel Tilslut til Channel 1 Insert (Return, Left eller Tip) Tilslut til effektenhed Output (Send, Right eller Ring) Tilslut i INPUT på effektenhed Digital effektenhed PS1-forstærkerfod 18

19 Anvendelse af en parallel effektforbindelse med PS1-forstærkerfoden Betjeningsvejledning Bemærk: Parallel tilslutning af en effektenhed kræver et 6,3 mm ubalanceret (instrument) kabel, en Y -kabeladapter med et mono 6,3 mm stik (M) til dual mono 6,3 mm stik (F) og et TRS split insert -kabel (med et 6,3 mm TRS-stik i den ene ende og to mono 6,3 mm stik i den anden). 1. Sæt TRS-stikket i Channel 1 Insert-jackstikket på PS1-forstærkerfoden. 2. Tilslut begge 6,3 mm stik fra insert -kabelet til begge stik på Y -kabeladapteren. 3. Tilslut stikket fra Y -kabeladapteren til effektprocessorens indgang. 4. Tilslut det 6,3 mm ubalancerede (instrument) kabel fra effektprocessorens udgang til PS1-forstærkerfodens Channel 3 Line IN. 5. Skru helt op for processorens effektniveau, og drej effektprocessorens miksniveau til fuld wet. 6. Juster Channel 3 Level-knappen på PS1-forstærkerfoden for at opnå det ønskede effektmiks. Figur 9 Brug af en parallel effektforbindelse TRS split insert -kabel Tilslut til Channel 1 Insert 6,3 mm instrumentkabel Tilslut i OUTPUT på effektenhed Tilslut til Channel 3 Line IN 6,3 mm monostik (M - hanstik) til 6,3 mm dual-monostik (F - hunstik) Y -kabeladapter Tilslut i INPUT på effektenhed Digital effektenhed PS1-forstærkerfod 19

20 Fejlfinding Prøv følgende løsningsmuligheder, hvis du får problemer med produktet. Ring til supportnummeret for dit land, hvis det ikke løser problemet. Hvis dit land ikke er angivet, bedes du henvende dig til den forhandler, hvor du købte produktet. Deutschland: (Mo. - Fr. : Uhr, Sa. : Uhr) Nederland: (Ma. - Vr: Uur, Za : Uur) Anbefalede fejlfindingsværktøjer: Bærbart voltmeter B1-basmodul 4-leder-kabel (blåt) Kabeltester Ekstra T10AH-sikringer Spændingsmåler Ekstra netledning Kabler til XLR- og 6,3-mm telefonstik Problem Systemet er tilsluttet, afbryderknappen står på tændt, men strømindikatoren lyser ikke Strømindikatoren er tændt (lyser grønt), men der er ingen lyd Strømindikatoren lyserrødt, når PS1-forstærkerfoden er tændt Husets strømafbryder udløses konstant Når der ikke tilsluttet noget i ind- og udgangene til lyd på PS1-forstærkerfodens bagpanel, høres en let summen eller snurren fra L1 eller B1 B1-basmodul er tilsluttet, men der er ingen baslyd B1-basmodulet lyder, som det er ude af balance med det øvrige system Gør følgende Kontroller, at der er strøm i vægstikket. Prøv at tilslutte en lampe eller andet udstyr i samme vægstik, eller test stikket med spændingsmåleren. Sørg for, at netledningen til PS1-forstærkerfoden er sat ordentligt i vægstikket. Kontroller sikringen i PS1-forstærkerfoden. Sørg for, at der er skruet op for lyden til dit instrument. Sørg for, at der er skruet op på den relevante justeringsfunktion (Trim, eller Channel 3/4 Level på PS1-forstærkerfoden; CH 1/2 LEVEL og MASTER på R1-fjernbetjeningen). Kontroller, at dit instrument er tilsluttet i stikket Channel 1/2 Input eller Channel 3/4 Input. Forbind dit instrument med PS1-forstærkerfoden med et andet kabel. Slut instrumentet til i en anden forstærker for at sikre dig, at det fungerer. Ring til supportnummeret for dit land, hvis det ikke løser problemet. Hvis dit land ikke er angivet, bedes du henvende dig til den forhandler, hvor du købte produktet Hvis du har mere end én PS1-forstærkerfod tilsluttet den samme strømkreds, skal du forsøge at tænde forstærkerne med en tidsforskydning. Hver forstærkerfod har en inrush-strøm på ca. 16 ampere, når den tændes. Kontroller det vægstik, hvori PS1-forstærkerfoden er tilsluttet for sluttede eller åbne kontakter (varm, neutral og/eller jord). Hvis du bruger en forlængerledning, skal du sørge for, at den også testes som ovenfor. Sørg for, at du bruger det (blå) 4-leder-kabel, der fulgte med til B1-basmodulet. Kontroller, at kablet til B1-basmodulet er tilsluttet i B1 Bass Module (Amp 3 OUT) på PS1-forstærkerfoden. Prøv med et andet 4-leder-kabel. Sørg for, at konnektorerne på kablet til B1-basmodulet er fuldt indførte i indgangen. Prøv om muligt med et andet B1-basmodul. Sørg for, at du bruger det (blå) 4-leder-kabel, der fulgte med til B1-basmodulet. Sørg for, at gitteret på B1-basmodulet vender fremad mod musikere og publikum. 20

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio.

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio. 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere