Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år"

Transkript

1 Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

2 Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser. Indbruddet skete nøjagtigt der hvor klubbens pengeskab stod. Pengeskabet blev trukket ud gennem hullet i muren og kørt bort. Det blev senere fundet i en mose ved Aså i Østvendsyssel. Skabet var åbnet og indholdet spredt for alle vinde og ødelagt. Der var ikke de store pengebeløb i skabet, men det indeholdt desværre alle klubbens dokumenter inclusiv bestyrelsens forhandlingsprotokoller, og dermed klubbens historie. For at bevare klubbens historie for eftertiden har Poul Pedersen og Niels Hansen, der var henholdsvis klubbens første formand og første næstformand, med dette skrift forsøgt, efter hukommelsen, og ved hjælp af tilgængelige eksisterende notater, at beskrive hvad der skete omkring etableringen af klubben og banen, samt driften i det første halve snes år. Der har været rigtig mange medlemmer der har ydet et frivilligt bidrag, eller ydet et arbejdsmæssigt bidrag til klubbens etablering og første drift. Denne frivillige indsats fortsættes heldigvis stadig. Det er umuligt for os at huske alle, og dermed at nævne alle der har bidraget. Hermed rettes en stor tak til de mange, der har bidraget. 2

3 Forarbejdet begyndte en turnering på Hvide Klit Golfbane, der hed Hirtshals Closed og som blev spillet der de første mange år af spillere med bopæl i Hirtshals Kommune. Det var vel det allerførste spæde pip til en golfklub i Hirtshals. Vandrepokalen - et tinkrus - står i dag i klubhuset i Kjul med navne på vinderne i de 22 år matchen har eksisteret. Formålet med matchen var at udbrede interessen for golf i Hirtshals Kommune. I et par år blev matchen dog afholdt på banen i Hjørring. Første gang, i 1991, blev matchen afholdt på vores egen bane. I 1984 blev der udarbejdet idrætsplan for Hirtshals Kommune. Allerede dengang var der tænkt på en golfbane, og det blev i idrætsplanen indføjet som et fremtidsperspektiv at et område skulle udlægges til en sådan. Senere blev et areal ved Ulvkær Mose inddraget til dette formål på lokalplanen. Via det grønne udvalg, blev der rettet henvendelse til golfarkitekt Anders Amillon, som lavede en skitse for en 9 hullers bane. Deltagerne i Hirtshals Closed matchen opfordrede, efter matchen i 1987, H.C. Pedersen og Norbert Wagner til at arbejdede videre med projektet. Der var ved at komme en voksende interesse for golf i landsdelen. Hvide Klit var den første bane (efter Ålborg) herefter Brønderslev og så Hjørring. Ikke mindst vort svenske broderfolk besøgte i et stigende antal vore baner. Roger Glenvik, der var leder af Olka Resor fra Gøteborg, var begyndt at sende mange svenske greenfeespillere til Hvide Klit. Det udviklede sig til en invasion af svenske spillere til Vendsyssel, der på grund af den svenske vinter meget gerne ville besøge vore grønne fairways om vinteren. Det var dengang, der var noget vi kaldte grønne vintre. Besværet med at få plads til at spille golf for Hirtshalsboerne ansporede til en ekstra indsats for at skabe en ny bane i Hirtshals. Etablering af Klubben. I efteråret 1989 startede Niels Hansen en gruppe med henblik på at få etableret en golfklub og -bane i Hirtshals. Gruppen bestod af Niels Hansen, Poul Pedersen, H.C. Pedersen, Ingelise Espersen, Palle Kristensen, Børge Vinther-Jensen og Norbert Wagner. Poul Pedersen blev valgt som ordfører for gruppen. Det første møde afholdtes på Rådhuset i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det blev besluttet at gruppen, skulle udarbejde et oplæg til en golfklub med udkast til vedtægter, samt undersøge mulighederne for at finde et areal, hvorpå der kunne anlægges en bane. Oplægget fra gruppen var, at der skulle etableres en medlemsejet klub med en 18 hullers bane i henhold til The Royal and Ancient St. Andrews regler, en 9 hullers par 3

4 Klubbens første bestyrelse. Fra venstre Norbert Wagner, Palle Kristensen, Børge Vinther- Jensen, Poul Pedersen, Niels Hansen, Ingerlise Espersen samt H. C. Pedersen som tog billedet tre bane, driving range og øvrige øvefaciliteter samt klubhus. Gruppen indkaldte til en stiftende generalforsamling d. 19. april 1990 på Den gamle Station, hvor 35 personer stiftede Hirtshals golfklub. Følgende blev valgt til klubbens første bestyrelse: Niels Hansen, Poul Pedersen, H.C. Pedersen, Ingelise Espersen, Palle Kristensen, Børge Vinther-Jensen og Norbert Wagner. Poul Pedersen blev valgt som formand for bestyrelsen. Ved stiftelsen var der 70 medlemmer, der indgik et bindende medlemskab. Det var vigtigt for bestyrelsen, udover at etablere en bane, at få gang i nogle aktiviteter. Så efter dannelsen af klubben lykkedes det at få et areal stillet til rådighed af kommunen, endog med en skurvogn, hvor vi kunne have bolde og køller liggende. Arealet lå vest for Emmersbæk kirke. Det var dog ikke let i de første måneder. Indbrud, tyveri og smadrede vinduer i skurvognen hørte næsten til dagens orden. En hundeforening, der holdt øvelser på en mark ved siden af os, var vist stifteren af en klub, hvis formål var at få golfklubben nedlagt. Vi brugte arealet til at slå bolde ud på, og efterhånden blev der etableret en meget primitiv par 3 bane. Vi brugte dog mest arealet som driving range. Vore bolde forsvandt dog meget hurtigt. 4

5 Placering af banen. Problemerne med at få samlet jord nok til en golfbane var meget store. Det stod hurtigt klart, at man måtte opgive at anlægge en bane bag Emmersbæk Kirke. Det viste sig at Byrådet ikke havde givet anlægget af en golfbane 1. prioritet i idrætsplanen fra 1984, bla pga indsigelser fra naturfredningsforeningen, da der voksede fredede planter på arealet. Vi blev der efter henvist til et areal der lå syd for træningsbanen i Nr. Tornby. En stor del af arealet bestod af små jordlodder der var ca. 1-2 m brede og 1 km lange, så vi måtte se i øjnene, at vi skulle i gang med et utal af handler og vi ville ikke engang have nok jord, om vi var så heldige at alle handler lykkedes. Skæbnen stod os bi. Niels Hansen blev ringet op af en journalist, der bl.a. spurgte om hvor banen skulle ligge, og for ikke at røbe tanken om arealet i Tornby blev Kjul nævnt som en afværge manøvre. Tage Bak der var ejer af gården Rimmen læste i avisen om vor interesse i Kjul. Han ville gerne sælge sin gård, og ringede derfor til Poul Pedersen og spurgte, om vi ikke var interesserede i at se på hans gård. Det var i juni måned i et strålende solskinvejr, og vi kørte ind fra Lilleheden Skovvej tværs over det nuværende hul 8 og derefter hul 18 til vestenden af gårdspladsen. Holdende her med udsigt til en gårdsplads, hvor man uden de store anstrengelser kunne forestille sig små borde med glade spillere i gang med en velfortjent forfriskning efter 18 huller. Derefter fulgte en tur ud på det areal, som senere udgør hovedparten af vores bane. Vi var overvældede. Arealet var som skabt til en golfbane med megen bevoksning, grøfter, frie arealer og let sandet jord de fleste steder. Der var enighed om, at såfremt der kunne skaffes yderligere land ville vi forsøge at udarbejde et projekt. Der blev lavet en aftale med Tage Bak, der var betinget af, at det nødvendige areal kunne erhverves og finansieringen kunne skaffes. Arealbehovet til en 18 hullers bane er ca. 120 tdr. land. Rimmen var på 65 tdr. land, så der manglede 55 tdr. land. Vi måtte derfor i gang med at købe tilstødende jord. De næste måneder blev brugt til at finde det resterende areal samt at forhandle om købet af det. På det tidspunkt betalte vi kr. pr. td. land. Efter få år viste det sig at have været en god forretning. Vi handlede med Kristoffersen, som ejede den sydligste del af par tre banen, med Bent Sørensen som ejede den nordre del af hul 15. Ole Klit-Holm, som ejede et stykke omkring 11 og 12 havde det desværre meget svært med at bestemme sig. Toft Fjerritslev ejede jorden hvorpå hul 17 ligger. Birthe og Bo Kærsgård, der ejer det meste af hul 8 og 9 samt en del af par 3 banen, var ikke interesserede i at sælge jorden. I stedet fik vi en lejeaftale på arealet på 30 år - aftalen udløber i En ret speciel oplevelse var vor handel med Halvor Risager. Det lykkedes ham, under henvisning til loven om jordfordeling at gøre krav på en del af den jord, der tilhørte Tage Bak. Der blev ført uendelige forhandlinger og vendt og drejet med de forskellige lodder, som var det brikker i et puslespil. Endelig i elvte time lykkedes det, og hele 5

6 arealet var på plads og priserne aftalt. Var det ikke lykkedes at få en løsning med Risager, havde vi ikke haft jord nok til hele baneanlægget. Der var to små problemer tilbage omkring køb af areal. Arealet mellem hul 12 og hul 13, der tilhørte Ole Klitholm, kunne ikke erhverves, da det var udlejet på en langtidskontrakt. Arealet strakte sig gennem hele banens bredde fra syd til nord, således at der ikke var forbindelse mellem den østlige og vestlige del af banen. Dette areal er dog senere erhvervet af golfklubben ved køb af 5,2 ha i I købet af Rimmen var der et lille areal der lå inde i Ole Klitholms mark syd for golfbanen. Det lykkedes at lave et mageskifte med ham, således at golfklubben fik et tilsvarende areal mod nord, så der kunne etableres forbindelse mellem hul 12 og 13 samt mellem hul 17 og 18. For at få en åbning til green på hul 7 var det nødvendigt at købe et lille hjørne af statsskoven for enden af de høje graner der står på højre side af hul 7 s fairway. Da det var klubben, der ønskede at købe arealet måtte vi betale alle udgifterne, som var meget store i forhold til det begrænsede areal der blev købt. Det betyder at denne trekant er det dyreste stykke jord der er på golfbanen. De mange handler, vi skulle igennem, var en oplevelse i sig selv. Der er flere eksempler på hvilke sjove krav vi blev mødt med i forbindelse med erhvervelsen af jorden. Et tilsyneladende væsentligt problem, udover prisen på jorden, var de træer, der skulle fældes på arealet. Alle skulle have sin part af træet, og det skulle næsten vejes på en guldvægt. For at skabe ro om projektet, blev vi blev enige om at give efter og lade dem få træet, selvom vi rent faktisk havde retten til det. Rimmen havde en lejer, som boede i stuehuset. Vi kunne jo ifølge lejeloven ikke bare ophæve lejemålet. Der var en lang opsigelsesfrist, men da der begyndte at blive megen aktivitet omkring gården, valgte han hurtigt at flytte. Retten til at drive jagt på arealet var også til diskussion. Tage Bak ønskede f.eks. at have jagtretten i 10 år efter overdragelsen. Dette kunne selvfølgelig ikke accepteres. En anden af sælgerne ville ikke acceptere, at der måtte drives jagt på det areal han solgte. Dette krav var let at imødekomme. En række af naboerne fremsendte nedenstående tekst, som er citeret og, som de krævede indføjet i klubbens vedtægter: Vi underskrevne landmænd kræver, at der i Golfklubbens vedtægter indføjes en paragraf med følgende indhold: Golfbanen forpligter sig til ingensinde at gøre indsigelse mod landbrugsmæssig drift af de omliggende arealer, herunder udkørsel af gylle, ligesom golfbanen forpligter sig til ingensinde at modsætte sig udvidelse af den animalske produktion på de omkringlig-gende landbrug. Denne paragraf kan kun ændres efter samtykke fra samtlige land-mænd omkring golfbanen. Endvidere ønsker vi oplyst, hvordan vejretten til golfbanen skal være. 6

7 Man forsøgte at få myndighederne - Jordbrugskommissionen og Hirtshals Kommune - til at kræve, at deres ønske blev gennemført, men begge afslog under henvisning til at golfbanen lå i landzone, og derfor skulle overholde de regler der til enhver tid var gældende for tilstedeværelse i landzone. Kommunen meddelte endvidere at vejretten fremgik af lokalplanen. Toft Fjerritslev på Charlottenborg, der ejede jorden på det nuværende hul 17 ville ikke sælge, da han troede, at der skulle drives jagt på jorden. Det lykkedes ad ret indviklede veje at få handlen igennem. Niels Hansen kontaktede Nina, som var gift med Finn, der var søn af Toft Fjerritslev. Finn kontaktede sin søster Jonna, der havde evnen til at tale med den ældre herre på 85, således at han gik med til at sælge jorden på den betingelse, at såfremt der var nogen der fik en højere betaling for jord end han gjorde, skulle den pris, han fik, reguleres. I forhandlingerne med Tage Bak blev der indsat en betingelse om, at vi skulle overtage gården senest den 1. juni 1991, så han var jo nødt til at tilså jorden, for i tilfælde af at handelen ikke blev gennemført ville han jo miste et helt års afgrøde. Det blev aftalt, at hvis handelen blev gennemført så skulle golfklubben betale udgifterne ved tilsåning og gødskning, men så skulle afgrøden til gengæld tilfalde klubben. Bestyrelsen interesserede sig derfor i 1991 meget for priserne på korn og raps. Høsten gik godt, og vi havde ikke tab på den aftale, men forstod modsat også hvor vanskeligt det var at tjene penge på landbrugsdrift. Det var i perioder noget vanskeligt at få tingene aftalt og der var mange juridiske 7

8 forhold der skulle løses. Advokat Svend Ravn var til uvurderlig hjælp under hele processen, og han brugte megen tid på projektet som han aldrig fakturerede klubben for. I fasen før anlægget af banen modtog klubben megen hjælp fra Dansk Golf Union i form af rapporter omkring alle de forhold man skulle være opmærksom på inden etableringen kunne påbegyndes. Unionens konsulent Ib Helm Pedersen var til uvurderlig hjælp. Klubben havde i hele opbygningsfasen og også i tiden derefter stor gavn af Denis Kastrups erfaring som ingeniør, med stor viden om styring af projekter, og løsninger på mange praktiske forhold. Denis var dengang medlem af bestyrelsen. Finansiering Vi var nu så vidt, at vi kunne begynde at danne os et indtryk af hvor stor investeringen af hele anlægget ville være. Den samlede pris for bygninger og jord var ca. 2.6 mio. kr. og prisen for at etablere banen var, i følge tilbud 5.4 mio. kr. Af praktiske årsager valgte vi at lade klubben stifte et aktieselskab med klubben som eneejer af aktierne. A/S et skulle eje jord og bygninger samt stå for etablering og drift af banen. Derved fik vi en mulighed for at modregne momsen for etableringsomkostningerne. Det betød et mindre kapitalbehov i etableringsfasen. På det tidspunkt var der 70 medlemmer, der hver havde tegnet sig bindende for et indskud på kr., hvilket gav et beløb på kr Målet var at 300 skulle tegne sig som medlemmer inden banen var færdig, hvilket skulle give en indskudskapital på kr Der blev ansøgt EF s Regionalfond om et tilskud til etableringen på kr , som blev bevilget. Dette beløb kunne udbetales, når der var investeret for 1 mio.kr. Chris Espersen, der var aktieselskabets første formand, formåede at få en række af virksomhederne på havnen til at sponsorere sammenlagt kr , der kunne udbetales når de 18 huller var færdigetableret. Der blev søgt lån til finansiering af købet af jord og bygninger. Nykredit ydede et lån på kr. 1.1 mio. Der var på gården en minkfarm der dog ikke var i brug. Tage Bak ville gerne beholde den. Det ville vi ikke acceptere, da det ville være utænkeligt at have en minkfarm liggende inde midt på en golfbane. Det blev derfor aftalt at Tage Bak indenfor 2 år efter handelstidspunktet skulle afvikle farmen, og rydde grunden, hvilket han også overholdt. Der blev senere lavet parkeringsplads på arealet og bygningerne bruges af greenkeeperne. Derefter kom så en kamp for at finde en bank, som troede på os. Det holdt hårdt, men til sidst lykkedes det. Vi forhandlede med Den Danske Bank om finansieringen af 8

9 resten af anlægget samt om en driftskredit. Banken bevilgede en kredit på kr. 1 mio. med et krav om, at der ikke kunne trækkes på kontoen, før vi selv havde indsamlet kr. 1 mio. Det mente vi at vi allerede havde præsteret med ovenstående. Banken ændrede så senere kravet til at der skulle være 330 medlemmer, der hver havde indbetalt et indskud på kr før der kunne trækkes på kontoen. Dette var et umuligt krav at opfylde, da der var mange der lige ville vente og se om det hele nu blev til noget, før de meldte sig ind. Banken meddelte derefter, at den trak sit tilbud tilbage. Vi forhandlede med de øvrige banker, der var i Hirtshals. De var ikke særligt interesserede i at samarbejde med klubben. Efter kort tid meldte den daværende Unibank - nu Nordea Bank - at den ville yde klubben de ønskede lån og kreditter. Vi fik købt Rimmen med forbehold og bestyrelsen skrev under på en købskontrakt. Hirtshals Kommune stillede en kaution for klubben på kr. 1.5 mio. Derudover har en række virksomheder og handlende ydet sponsorater til klubben, i form af enten naturalier eller penge. Værdien af disse sponsorater blev vurderet til ca. kr Etablering af banen Sideløbende med arbejdet med at få skaffet jord nok blev selve udformningen af banen påbegyndt. Det var tanken at Anders Amilon, der bl.a. har tegnet banen i Hvide Klit, skulle tegne banen, men ulykkeligvis mistede han sin kone og kunne derfor ikke påtage sig opgaven. Det lykkedes at få fat i Arkitekt Erik Nielsen, Knebel, som fik lavet en skitse på rekordtid. Opgaven til ham lød på at han skulle udforme banen på en sådan måde, at der blev taget mest muligt hensyn til den specielle natur, det være sig bevoksning, vandløb og terrænets naturlige forløb. Allerede fra klubbens første tid, efter at vi havde købt jorden, fik vi en uvurderlig hjælp fra Johannes Skov, gartner ved Hirtshals Kommune. Han gennemgik banen og lavede en plan, hvorefter vi kunne fælde og plante. Det er jo et stort areal at skulle holde rede på. Hans store erfaring har givetvis sparet os for både ærgrelser og penge. Dog står stadigt nogle af de træer, som han mente ville omkomme i en efterårsstorm - bl.a. på nordsiden af hul 7. En anden vigtig person var landinspektør Mogens Hjørne, som målte banen op, og som var til stor hjælp med at få de forskellige ekstra jordlodder erhvervet. Han imponerede os ved at fortælle, at den største forskel på højden på banen var 5 meter. Banen blev målt op af bestyrelsen ved hjælp af et målebånd på 50 m. Det var en vis indsats der skulle til. Der var mange dybe knæbøjninger, men igennem kom vi da, og efter at banen blev målt op med videnskabelig præcision var differencen ikke større, end vi kunne bære den. 9

10 Der blev indhentet et tilbud fra Thomsens Anlægsgartneri ApS, Skalborg, der var et af de anerkendte firmaer til anlæg af golfbaner. Tilbuddet, der omfattede anlæg af 18 huller, en 9 hullers par 3 bane samt en driving range, var på kr.5.85 mio. Vi havde fået kontakt med Arne Kjær, som var en habil greenkeeper. Vi var interesserede i at Arne var med i opbygningen af banen, så han indgik også i etableringsfasen i kontrakten med Thomsens Anlægsgartneri. Anlægget af banen blev påbegyndt d 20. aug. 1991, og p.g.a. det sene tidspunkt på året blev det aftalt med Thomsen, at de skulle koncentrere sig om at lave hullerne 1-9 samt drivingrangen og øvebanen først. De var tilsået i begyndelsen af oktober 1991 og blev taget i brug efter en åbningsmatch, der blev afholdt 5. august Første slag blev slået af Viceborgmester i Hirtshals Kommune Ole Albæk. Åbning af de første ni huller i august Viceborgmester Ole Albæk slår det første slag. Da de første 9 huller var lavet færdig fra entreprenørens side, var klubben i svare økonomiske vanskeligheder. Der var flere alvorlige mangler fra entreprenørens side der var skyld i at åbningen trak så længe ud. Dette indebar at de sponsorater fra virksomhederne på kr ikke kunne udbetales, og at mange ventede med at slutte sig endeligt til, indtil de var sikre på at projektet blev realiseret, og dermed fik klubben en manglende indtægt. Endeligt fik klubben overhovedet ikke de forventede indtægter fra greenfeespillere den første sommer. Manglerne på banen var så alvorlige, at vi 10

11 så os nødsaget til at tilbageholde kr fra entreprenøren indtil manglerne var udbedret. Bestyrelsen fandt det nødvendigt at indstille anlægget af de sidste 9 huller, indtil der var styr på økonomien. Samarbejdet med entreprenøren udviklede sig meget negativt og endte med beskyldninger fra hans side, om at vi i strid med aftalen, var begyndt at bygge videre på banen med andre entreprenører end ham, uden først at betale for det arbejde, han havde udført. Fakta var, at det område, der i dag udgør det meste af hul 17 s fairway var en opdyrket mark, som lå brak. Vi købte græsfrø og såede det til for at undgå at den skulle vokse til med en masse ukrudt og buske, som senere ville besværliggøre anlægget. Bestyrelsen følte, at det ville være umuligt at genskabe tålelige forhold til entreprenøren, så derfor afbrød vi alt yderligere samarbejde med ham. Den resterende del af banen blev lavet af greenkeeper Arne Kjær og hans mandskab med bistand fra en lokal maskinstation til at udføre de større jordarbejder, i den takt vi havde midlerne dertil. Arbejdet blev delt i 2 faser, hvor hullerne 10, 11,12 og 18 blev lavet først, og de resterende 13, 14, 15, 16 og 17, blev lavet sidst. Hele den 18 hullers Hul 1 tilsås i oktober Borgmester Knud Størup sår de første frø. Den mørkklædte mand med kasket er banearkitekten, Erik Nielsen. bane blev indviet ved en åbningsmatch, der blev afholdt den 23. maj Hirtshals- Borgmester Knud Størup og DGU s sekretær Erling Heidler indviede banen. Både ved indvielsen af de første 9 huller og ved den endelige indvielse af hele banen blev der 11

12 holdt minderige fester i laden, hvor der nu er etableret bagrum. Klubben blev optaget i Dansk Golfunion som klub nr. 81, og der er i dag (2011) optaget 186 klubber i DGU. Ved åbningen i 1995 var medlemstallet på 370 og der var derudover tilmeldt 50 prøvemedlemmer. Dermed var de oprindelig forventede indbetalinger af indskud nået. For at få de sidste midler samlet til den endelige færdiggørelse, tilbød 20 medlemmer at indbetale 10 års kontingent på engang. Umiddelbart efter at jorden var erhvervet, blev der indgået en aftale med Hirtshals Kommunes Beskæftigelsesafdeling om at rydde de områder for træer, hvorpå der skulle anlægges fairways. Arbejdet, der på et tidspunkt omfattede 27 mand, blev administreret af Mogens Nielsen (Taars) der var leder af Kommunens Beskæftigelsesafdeling, og Finn Christensen der ledede det praktiske arbejde som blev udført uden udgift for golfklubben. Finn Christensen gik altid med agern og bog i lommerne, og dem borede han ned i jorden rundt omkring på arealet. Resultatet kan i dag ses blandt andet langs vejen fra hul 17 til 18. I flere år var der et fast hold af medlemmerne, der som regel hver lørdag formiddag udførte et stykke arbejde, og ofte kom andre også og hjalp til. Arbejde bestod i at trække stød op ved hjælp af en jernkæde, skovle, skovmandsøkse og en traktor. Der blev plantet pil bl.a. på hul 2. Der gik lang tid hvor vi ikke kunne forstå hvor pilen blev af, indtil vi opdagede at greenkeeperne slog roughen og dermed også vores pil flere gange om året. Da de holdt op med det, fik vi pilen til at vokse mellem hul 2 og 3. Vi hyggede os medens vi arbejdede og klubben gav så en sildemad og en øl inden vi gik hjem. En ting, der var bemærkelsesværdigt, var den omhu og nidkærhed, som klubbens første medlemmer følte overfor banen. Papir og affald blev samlet op, det var nemlig vores bane og ikke en losseplads. Der var en stor lyst og vilje fra medlemmerne til at give en hånd med til at skabe den bane, som vi i Medlemmerne hjalp til med etableringen af de sidste ni huller. Per Kjær Rasmussen og Knud Christensen trækker tromlen og Jørgen Christensen river. 12

13 dag har glæde af. Grøfter på hul 15 foran green er gravet af medlemmer og greenkeepere i skøn forening. De drænede noget af det vand væk, der fandtes i rigeligt mål på den nordre ende af hul 15. Der er stadig i perioder rigeligt med vand på hul 15, men et af problemerne er at grøften (Landsig grøften) øst for golfbanen ikke bliver renset ordentligt op, således at vandet bliver stående i stedet for at ende i Uggerby å. Driving rangen i Emmersbæk blev kun brugt indtil vi overtog Rimmen d. 1. juni Der blev indrettet en meget primitiv bane. Den lå på den vestligste del af det nuværende hul 18 og nåede ned til perleporten og op til vejen, der går fra hul 8 til gårdspladsen. Der blev lavet 9 huller og enhver kan forestille sig den dødsforagt, der var nødvendig for at spille på denne bane. Boldene susede rundt imellem spillerne. På det tidspunkt var der ingen træner, men Christian Eriksen var beredvilligt trådt til. Vi blev hurtigt enige om at risikoen for skadede spillere var for overhængende, så der måtte findes en anden løsning. Hul 1 lå ude på hul 16 og så spillede man østpå. Green lå op mod skoven på hul 15. Hul 2 gik sydpå og teestedet lå lige inden den nu gravede drængrøft. Green til hul 2 lå på hul 16. Så gik man gennem skoven til et teested i det nordøstlige hjørne af hul 17. Fairway var på dette tidspunkt pløjemark, så den blev lynhurtigt lavet om til en vandhasard. Green på hul 3 lå sydpå lige før de østrigske fyrretræer. Så sydpå til hul 13 hvor teestedet var svarende til det højeste punkt på hul 13. Green var meget lille og lå omgivet af gråpil, lyng og højt græs. Placeringen var ca. der hvor herrernes tee på hul 13 er. Så ned til hul 10, hvor man havde et meget stort hul, hvorfra man havde fjernet flere store stød med mange rødder. Hul 5 s green lå hvor herrernes tee ligger i dag. Jeg tror, vi havde et hul på hul 18 mod vest og derfra gik vi over på hul 8 og slog over træerne over mod laden hvor green lå mellem de 2 træer. Herfra et kort hul på det nuværende hul 18. I starten brugte vi Hønsehuset som klubhus, der hvor de elektriske 2 og 4 hjulede golfvogne holder i dag. Rummet var forsynet med bænke og dertilhørende borde. Et elektrisk kogeaggregat med 2 plader udgjorde udstyret til rummet. Vi holdt en fast søndagsmatch, hvor der blev spillet om 1 flaske Gammel Dansk til dem der kom nærmest flaget på hul 8. Der var en utrolig stemning i det hønsehus, og Tage Bak var ved at omkomme af grin, da han en dag så, at vi pudsede vinduerne i huset. Da lejeren flyttede ud af stuehuset blev det brugt til klublokale. Det blev, ad flere omgange, ved frivillig indsats fra et antal medlemmer bygget om, således at vi i dag har et velfungerende lokale. I kostalden blev der lavet en proshop, 2 baderum, fyrrum, et rum til greenfee-betaling og information samt et sekretariat. I grisestalden blev der indrettet bagrum. Bagskabene blev produceret på Hirtshals Kommunes beskæftigelsesafdeling. 13

14 Laden blev i de første år brugt til at holde klubfester. Senere er den sammen med loftet over stalden, inddraget til bagskabe. På minkfarmen var der en velfærdsbygning, der efter at Tage Bak var flyttet, blev brugt til greenkeeperne, og den store trælade blev brugt til maskiner.laden var i en dårlig forfatning, og Fest i Laden i forbindelse med åbningen af de første ni huller. blev også hurtig for lille. Den er senere blevet fjernet og erstattet med en ny og større hal. Vi havde problemer med indbrud o. lign. i skurvognen i Emmersbæk. Disse problemer fulgte med til Rimmen. For at dæmme op for det, blev der lavet et muret rum inde midt i huset mellem laden og kostalden. Der blev sat en ståldør med dobbelt låse i, men tyven brød så gennem muren. For at forhindre det, blev væggene indvendigt beklædt med stålplader hele vejen rundt. Det virkede også. Indbrud blev forsøgt to gange uden held. Da det var umuligt at komme den vej ind kravlede tyven så op på loftet og lavede hul og gik den vej ned, så derfor måtte der også sættes en stålplade op under loftet. Det virkede fint. Efter et par forgæves forsøg blev også den vej opgivet af tyven. Så vidt vides har det siden kun været muligt at komme ind i rummet gennem døren med brug af nøgle. Rummet blev meget sigende døbt Bomberummet. På grund af problemerne med ubudne gæster, var det nødvendigt at have lidt opsyn med bygningerne. Det var en utrolig hjælp til klubben at Knud Larsen og hans kone Karen, der var blevet meget interesseret i at spille golf, og som boede lige overfor Rimmen på Kjulvej, tilbød at se efter den. Knud åbnede klubhuset hver morgen, fyldte ølautomaten op med øl, så at alt fungerede og lukkede igen om aftenen. Knud og Karen har betydet meget for hele udviklingen af vor klub. Spillere som har nogle år på bagen husker Karens kringler, som vi mange gange fik efter en match. Senere trådte Knud Hansen og hans kone Ketty også til og arbejdede i flere år sammen med Knud og Karen. Knud var meget aktiv for at få startet Kjul Veteranerne, som vel nok i dag er den største klub i klubben nu med ca. 80 medlemmer. 14

15 Kommunegartner Johs. Skov havde anbefalet Arne Kjær som green keeper. Under opbygningen af de første 9 huller var han ansat af entreprenøren, og han blev den ledende mand i opbygningen af resten af banen. Hans job i de første år var ikke nogen dans på roser. De maskiner, som vi havde fået fat i, var både billige og slidte. Arnes ukuelige vilje til at få skidtet til at virke, har sparet os for mange kroner. Om reparationerne blev lavet med ståltråd og elastikker vides ikke, men det virkede i de år hvor pengene var meget små. Greenkeeperne holdt til i den røde bygning, som Tage Bak havde brugt i forbindelse med minkfarmen. Finn Frandsen var den første lærling, som blev uddannet hos os, og som havde gået på Sandmosens kursus for greenkeepere. Senere er andre kommet til. Ikke mindst Anders som både er mekaniker og pladesmed. Han har kunnet frigøre Arne for meget reparations- og vedligeholdelsesarbejde. Vore greenkeepere fortjener megen ros for det store arbejde de har lagt i banen. Både vedligeholdelse samt nye tiltag af forskellig art, som har forbedret hele anlægget. Det er en fryd at høre gæster tale pænt om vores bane og ikke mindst, hvor godt den er vedligeholdt. Allerede tidligt i klubbens historie fik vi etableret et samarbejde med den professionelle træner ved Hvide Klit Golfklub, Ole Schmidt, idet han kom 1-2 gange om ugen i golfsæsonen og instruerede nye som mere øvede spillere. Efter forskellige tiltag endte vi med Ole Schmidts assistenttræner Carlo Frederiksen. Han blev i 2001 fast træner og fik i 2002 butik. Carlo har betydet meget for klubbens liv ikke mindst blandt juniorerne. Han har været midtpunktet i bestræbelserne på at få en anerkendt placering i klubturneringer i vor landsdel og på landsplan. Desuden har han taget sit slæb med nye medlemmers introduktion i golfens mysterier. Han er en væsentlig person i klubbens liv. Regnskabet blev i de første år passet af Gitte Kastrup, og Inge Pedersen stod for booking af tider til greenfeegæster. Senere overtog Orla Nielsen hvervet som kasserer i klubben. Han er statsautoriseret revisor, og vi havde således glæde af ham i knapt 5 år. På kontoret fik vi i de første år, med bistand fra Kommunen, hjælp af forskellige.. Det var en værdifuld hjælp til en slunken klubkasse. Den første var Åse Jensen så Mette Houkjær og derefter Per Kjær Rasmussen, som yderligere besnærede vore greenfeegæster med hjemmegjorte frikadeller. Per har fortalt, hvordan en greenfeegæst kom ind til Per og beklagede sig over den høje rough, hvortil Per bemærkede, at han bare skulle spille på fairway. Per havde indtryk af, at manden ikke helt forstod kommentaren. Herefter kom Knud Eriksen. Knud havde i en periode en tjans ved siden af kontoret med salg af golfgrej for Carlo. Kontorarbejdet voksede og efter adskillige overvejelser i bestyrelsen blev Jens Jørgen Svenningsen ansat, først deltids og senere på fuld tid, og betalt af klubben. 15

16 Greenfespillere En af betingelserne fra EU s Regionalfond, for at give tilskuddet på kr til etablering af banen var bl.a., at der skulle være samme adgang for turister som for medlemmer til at spille på banen, selvfølgelig under iagttagelse af de regler der var fastsat i klubbens vedtægter. Vedtægterne skulle godkendes af Hirtshals Kommune. De budgetter der blev lavet før projektet blev sat i gang indebar, at der udover de forventede min. 300 fuldt betalende medlemmer også skulle være en betydelig indtægt fra greenfeespillere. Der var nogen diskussion og en vis spænding, om vi nu nåede den fastsatte indtægt og hvorfra spillerne ville komme. Greenfeespillerne fordelte sig i de første år nogenlunde på følgende grupper: Samarbejdende Nordjyske Golfklubber (SNG) 29% Øvrige Danske Golfklubber, 23% Svenske spillere 36% Norske spillere * 6% Øvrige udenlandske spillere 4% DGU spillere 2% Golfspillet begyndte først rigtigt i slutningen af 90 erne i Norge. Som vist udgjorde svenskerne i de første år den største gruppe. Det ændrede sig dog efter nogle år især bla. p.g.a. en stærkt faldende værdi af den svenske krone. Der blev etableret mange golfklubber i Nordjylland i de år, så konkurencen om at kapre greenfeespillere var hård. Omsætningen fra greenfeespillere var i 1992, hvor der kun var 9 huller, på kr men steg efter åbningen af alle 18 huller i maj I 1996 var den på kr og i årene efter var den jævnt stigende til 2003 hvor den toppede med godt kr. 1 mio. De Nordjyske Golfklubber fandt hurtigt ud af at samarbejde omkring en fælles markedsføring af banerne. Man lavede med bidrag fra Nordjysk Turistnetværk en fælles brochure der fremstillede Nordjylland som et sted, hvor man kunne spille golf på forskellige baner inden for et begrænset område. Markedsføringen blev rettet mod danske, svenske, norske og tyske spillere. Netværket havde informationer med på de forskellige turistmesser i ind- og udlandet. Samarbejdet blev kaldt: Samarbejdende Golfklubber i Nordjylland - i daglig tale kaldt SGN. Turistnetværkets bevillinger er ophørt, men SGN eksisterer stadig og er et godt aktiv for klubberne. Bl.a. har man i det regi lavet en aftale om at medlemmerne kan spille til 50 % greenfee på hinandens baner. Klubberne i Løkken, Sindal og Hirtshals er senere gået et skridt videre i sam 16

17 arbejdet, ved at beslutte at medlemmerne af de tre klubber kan spille gratis på de tre baner. Efterskrift Det er lykkedes at få etableret et særdeles smukt og attraktivt anlæg, med alle nødvendige faciliteter. Det kræver en stor indsats at holde tingene vedlige og i orden. Naturen på banen og de omliggende arealer vokser stadig, den skal passes og plejes så den ikke går i urskov. Bygningerne har mange år på bagen. Stuehuset, der er mere end 100 år gammelt, skal vedligeholdes. Det sker alt sammen til medlemmernes store tilfredshed. Udover at have en flot bane er der også skabt et flot naturområde. Der er områder, f. eks. den nordligste del af hul 13 omkring teestederne, hvor den fredede gøgeurt (Danmarks orkidé) vokser. Omkring green på hul 8 og hul 9 s teested samt omkring teestedet på hul 13 er der et bunddække af en lyslilla blomst der i følge eksperters udsagn hedder Sibirisk Vinterportulak. Bag teestedet på hul 15 er der et fredet stykke jord, der oprindeligt hørte under Rimmen. Dette areal er en gammel såkaldt oldager, hvor der vokser flere oprindelige plantearter. Dette areal tilhører nu Halvor Risager, der fik det tildelt i forbindelse med den jordfordeling der fandt sted ved klubbens start. Rimmen som den så ud omkring år

18 Haven og gården Rimmen Rimmen set fra oven med gammel lade. Omgivet af hul 1, 3, 18 og drivingrange. Hans Rimmen. 92 år gammel i Haven, vest for gården er et kapitel helt for sig. En af de tidligere ejere Hans Rimmen anlagde på sine gamle dage en fantastisk have, der havde mange specielle planter og træer. Haven var så fantastisk at den til sidst blev et yndet udflugtsmål og blev besøgt af mange, der kom langvejs fra. Der findes en større artikel om ham og hans liv på Rimmen: Hans Rimmen i Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals Kommunes Årsskrift fra Hans haveanlæg er stort set forsvundet i dag, fordi efterkommerne ikke har holdt det vedlige. Der er dog diget, der ligger lige foran hul 9 s green samt en del af en grøft nord for samme green. De store træer stammer fra dengang. Der er midt på græsplænen en ægte kastanje, som er meget sjælden på disse kanter. Det siges at dette træ er det nordligst voksende i Danmark. Træet er måske en efterkommer af de sjældne træer, Hans Rimmen plantede i sin tid. Hans Rimmen havde også en kunstnerisk åre. Han huggede flere granitblokke med datoer på forskellige mærkedage. Disse findes ikke længere men, i haven står der stadig et kunstværk der bærer navnet Woj-Grete, som han lavede. Hvilke tanker han har haft med Woj-Grete har ifølge artiklens forfatter ikke kunnet opklares. Så meget om floraen, men faunaen er der også. Der er rige muligheder for enestående naturoplevelser, måske fordi der ikke er jagt på jorden længere. Rådyr ses på banen. De står ofte i skjul mellem træer og buske og kan være vanskelige at få øje på. 18

19 De mange remiser giver ideelle skjulesteder. Vi har både ræve og grævlinger, som har deres grave spredt over banen. Haren, som jo angiveligt skulle være sjælden, ses ret ofte i boksekamp på fairway. Fuglene er godt repræsenteret. En hvepsevåge er både set, og den gjorde sin pligt ved at fjerne et hvepsebo fra stien fra hul 8 s green til 9 erens tee. Musvågerne er desværre gået tilbage i antal, nok på grund af de hårde vintre, vi har haft. Mange husker musvågen Åge - døbt af greenkeeperne - som skridtede 18 s fairway af i vintertid for at spise regnorme. Enkelte besøg af ørne har også fundet sted, og det er jo altid et meget betagende syn. Kort sagt: Hirtshals Golfbane er en sjælden god og spændende bane med megen dejlig natur. Tekst: Poul Pedersen & Niels Hansen, marts

20 Hirtshals Golfklubs første 20 år har været fyldt af entrepeneurship, gejst, opfindsomhed, vilje og meget stor arbejdssomhed, som det fremgår af Poul Pedersen og Niels Hansens tekst på disse sider. Den nuværende bestyrelse vil gerne medvirke til at dette fortsætter, således at Hirtshals Golfklub er et sted, hvor det er rart at være uanset om man er ung eller ældre, om man er elitespiller, kanin, højhandicapper, gæst, ansat eller medlem. Hirtshals Golfklub er et sted, hvor der med respekt for stedets historie, atmosfære og karakter er taget hånd om klubbens bygninger, så de fremstår velholdte og klar til at modtage gæster og klubbens medlemmer, samtidig med de er en velfungerende arbejdsplads for klubbens ansatte. Hirtshals Golfklub er et sted, hvor der konstant findes en velplejet 18 huls golfbane, som fremstår i god og indbydende stand, som byder på glæder og udfordringer for såvel lav- som højhandicappere. Hirtshals Golfklub er et sted, hvor der findes gode, velplejede og indbydende træningsfaciliteter i form af 9 huls par tre bane, drivingrange, chipping- og puttegreen. Hirtshals Golfklub er et sted, hvor der fortsat findes klubånd og sammenhold blandt medlemmerne, således at entrepeneurship, gejst, opfindsomhed, vilje og meget stor arbejdssomhed danner fundament for fortsat fremgang i Hirtshals Golfklub. Bestyrelsen for Hirtshals Golfklub, juni 2012.

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Klubbens medlemmer har gennem klubbladet modtaget bestyrelsens skriftlige beretning samt beretninger fra nogle af udvalgene. Jeg skal her blot tilføje nogle yderligere

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Få kontakt til hele Djursland.

Få kontakt til hele Djursland. Sponsor for Norddjurs Golfklub Få kontakt til hele Djursland. 800 medlemmer fra Randers i vest til Grenå i øst, og mindst 2000 betalende gæster årligt. Om Norddjurs Golfklub Hvorfor sponsorstøtte? Norddjurs

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Banen Flotte resultater af klubbens juniorer 3 Hole in One på 3 dage Resultater fra SuperSenior 14. NYHEDSBREV 22. september 2011 Banen Banen skal klippes

Læs mere

Sjælland Open i golf Fredag d. 24. april 2015

Sjælland Open i golf Fredag d. 24. april 2015 Sjælland Open i golf Fredag d. 24. april 2015 Trelleborg Golfklubs bane Oksebrovej 13 4200 Slagelse Arrangør: PI Slagelse Dansk Politiidrætsforbund Lad os sammen slå et slag for Slagelse Endnu engang har

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Fredensborg Golf Center 25 års jubilæum

Fredensborg Golf Center 25 års jubilæum Fredensborg Golf Center 25 års jubilæum Den 12. september i år var det 25 år siden, at Fredensborg Golf Center blev åbnet. Fredensborg Golf Center bestod i realiteten af Fredensborg Golf A/S og Fredensborg

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Velkomst. Kære medlemmer. Traditionen tro holder vi jo vores generalforsamling her i midten af marts måned. Det plejer at være omkring det tidspunkt,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Leth Michael Svendsen Peter Norskov Jens Erik Poulsen Afbud: Henrik Jørgensen Dagsorden:

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane" en golffamilies 40 års tilbageblik.

Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane en golffamilies 40 års tilbageblik. Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane" en golffamilies 40 års tilbageblik. I 1972 kom der en golfbane til byen, og så med den en ENGLÆNDER!!! som træner - Det var noget underligt noget! Men efter

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014 Tikøb den 14.01.15 REFERAT af AFDELINGSGENERALFORSAMLING I TIKØB GOLF 14.01.15 1. a. Valg af dirigent: Per Svendsen blev valgt som dirigent. Oplyste at indkaldelsen havde været i Helsingør Dagblad med

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Dansk Baneguide

Dansk Baneguide Dansk Baneguide 009-00 Danish Air Photo Velkommen til Solrød Golf Klub Solrød Golf klub går nu ind i sin. fulde sæson som 8 huls golfbane. Og der er sket mangt og meget på de år som er gået, siden klubben

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015.

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Generelt Klubbens aktive medlemmer - der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne - har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende

Læs mere

Hul 1 TEE B gul. Hul 2 TEE C hvid. Hul 3 Tee B gul.

Hul 1 TEE B gul. Hul 2 TEE C hvid. Hul 3 Tee B gul. Hul 1 TEE B gul. Fra TEE stedet kan du se flaget på green, men pas på bunker i højre side umiddelbart før green, samt på out of bound ved asfaltvejen i venstre side af fairway. Hul 2 TEE C hvid. Fra TEE

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere

Alt afhængig af vækstbetingelserne begynder formning af klipninger i forhold til klippeplanen, typisk i april måned.

Alt afhængig af vækstbetingelserne begynder formning af klipninger i forhold til klippeplanen, typisk i april måned. Skovbo, 15/6 2017 Vision og tanker omkring banens udseende: Klubben ønsker at alle golfspillere skal have en god oplevelse, når de spiller Skovbo Golfklub. Banen skal være fair og smuk at spille. Roughen

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012 Referat fra medlemsmøde Søndag d. 26. februar var der mødt ca. 45 aktive klubmedlemmer op i klubhuset til medlemsmøde nr. 2 om Lærkeager. Jens Peter bød velkommen og gennemgik kort dagsorden og formål

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

De seneste års forbedringer.

De seneste års forbedringer. INDLEDNING Albertslund Golfbane placeret i et gammelt kulturområde, tæt ved Store Vejleå og afgrænset mod sydøst af motorring 4, og mod vest en cykel/gangsti der støder op til kommunegrænsen til Høje-Taastrup.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018.

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Denne plan er udarbejdet af baneudvalget med input og ideer fra personer rundt om baneudvalget. Denne udviklingsplan vil beskrive banepleje og målsætning

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 12. september Arrangør: PI Nordsjælland

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 12. september Arrangør: PI Nordsjælland Dansk Politiidrætsforbund Nordsjælland Open den 12. september 2014 Arrangør: PI Nordsjælland Velkommen til Nordsjælland Open i golf 2014 Det er en stor glæde at byde kollegaer, sportsudøvere, dommere,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 5-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 1-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer

Bestyrelsesmøde. Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 1-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer Bestyrelsesmøde Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 1-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen () Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Mandag den 23. marts 2015 kl

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Mandag den 23. marts 2015 kl Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Mandag den 23. marts 2015 kl. 17.30 Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Andelsboligforeningen købte herefter grunden del nr. 4 af matr.nr. 7h, Agtrup by, Sdr. Bjert på 9943 m2. Købsprisen var kr.

Andelsboligforeningen købte herefter grunden del nr. 4 af matr.nr. 7h, Agtrup by, Sdr. Bjert på 9943 m2. Købsprisen var kr. Foreningens historie Dannelsen af foreningen Forud for dannelsen af foreningen var der informationsmøde den 29. maj 2001 på Sdr. Bjert Kro om det planlagte byggeri. Initiativtagerne til mødet var ejendomsmægler

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 06. september 2016 kl

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 06. september 2016 kl Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 06. september 2016 kl. 17.30 Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Sidste generalforsamling o Vinsmagning og oste-pølsebord Sidste generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke. Dette kunne selvfølgelig skyldes de spændende emner, der var på

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Jørgensen Henrik Leth Peter Norskov Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Nordborg Golfklub har netop afsluttet etableringen af en 18 hullers golfbane, beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg.

Nordborg Golfklub har netop afsluttet etableringen af en 18 hullers golfbane, beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. NORDBORG GOLFKLUB www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 27. juli 2003 Skal Deres firma være synlig på golfbanen? Nordborg Golfklub har netop afsluttet etableringen af en 18 hullers golfbane, beliggende

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Medlemsmøde 26. November 2014

Medlemsmøde 26. November 2014 Medlemsmøde 26. November 2014 Velkomst & Dagsorden Velkomst Økonomi pr. 31.10 og prognose årsregnskab Medlemstal & MGP status Medlemsskaber, vedtægter & betalinger -> GF2015 Stander i foyer og ombygning

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. Dagsordnen

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Målsætninger for banen. Sydsjællands Golfklub Mogenstrup er en parkbane. Banens forhindringer skal bestå af søer, vandløb, bunkers og løvfældende træer. Greens skal bestå

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG VELKOMMEN TIL KETTRUP BJERGE 1 Grundejerforeningen Ørnbjerg v / formand Søren Dam Søndergade 58 9700 Brønderslev Tlf.: 98 80 09 26 Mail: soerendam@mail.dk Kettrup Bjerge. XXXX

Læs mere

Med Golfhäftet gennem Sverige

Med Golfhäftet gennem Sverige Med Golfhäftet gennem Sverige Tekst og foto: Jesper Vinzents Der er rigtigt mange golfbaner i Sverige og med Golfhäftet i baggen er der gode muligheder for at spille med rabat (halvt greenfee). Desuden

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013.

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013. Baneudvalgsmøde den 07.05.2013. Deltagere: Afbud: Poul Hansen PH, Finn Gertov FG, Alf Abildgaard AA, Johnny Vilsen (greenkeeper), Børge Larsen BL (ref.) Knud Erik Kristensen KEK, Hans Jørgen Andersen HJA.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Cross-Country & Adventure baneguiden

Cross-Country & Adventure baneguiden Cross-Country & Adventure baneguiden Baneguide: Læs baneguiden omhyggelig. Her finder du oplysninger om tee-stedets placering, fairwayforløb og hvilke greens du skal spille til. Læg specielt mærke til

Læs mere