Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f."

Transkript

1 Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen, Dalbyneder, N.P. Velling, Udbyover. Af Niels Mortensen købte de for 457 kr. det stykke jord, hvor nu møllen ligger, den hed da "Lushøj". De forpligtede sig til at holde stykket forsvarlig indhegnet, og skulle alene betale alle udgifter ved udstykning, skødets udstedelse og tinglysning. Af en hr. Niels Kragh lånte de kr., mod første pant i møllen, til byggeriet. Samtlige 7 bestyrelsesmedlemmer skrev under på. skøde og panteobligation til Niels Kragh med vitterlighedsvidnerne N. M. Jensen og Anders Christensen. Skøde den 12. sept., læst den 18. sept. 1895, og byggeriet kunne begynde. Forhandlingsprotokollen fra de første mange år er væk, men det var en møllebygger Larsen, fra Randers, der fik byggeriet i entreprise, og han havde to svende, brødrene Mikkelsen, der byggede den, og den ene af dem blev som den første bestyrer, var der i fire år for en løn af 900 kr. årlig, og så måtte han føde to grise op til sig selv. I de år, han var der, eksperimenterede han med at lave møllesten, og da han rejste derfra, etablerede han og en broder møllestensfabrikken "Engsko" i Randers. Den første nov kom Chresten Andersen som bestyrer, var der i syv år og drev en ikke så lille cykelhandel og kaninopdræt. Da han rejste, købte han en gammel vindmølle i Randers til nedbryd ning og opførte den ved Gudumholm, hvor han rejste hen. Ca I 1906 kom Rasmus Christensen, født i Sødring, lært mølleri i Kastbjerg, gift med Jensine Jensen fra Skanderuphuset, var der til Han havde en møllersvend, Marius Dahl fra Sødring, som blev bestyrer i 1916, var der i fire år, blev gift og rejste over til Als. I 1920 blev Jens Jensen bestyrer, han havde i mange år været møller ved købmanden i Udbyhøj, var der i fire år til interessentselskabet opløstes. Efter at elektriciteten kom til egnen i 1914 fik de fleste medlemmer motor og kværn og ville selv male. I 1924 besluttede bestyrelsen at likvidere, det blev vedtaget på, en generalforsamling, og møllen blev solgt til Ejnar Madsen. Daværende bestyrelse var Mads Brath, Udbyneder, Edvard Jørgensen, Sletten, og?, som gav Madsen skøde. 1

2 Avisartikkel: Lyshøj Mølle pr. Havndal. Ejer: Ejnar Madsen, f. 11. Marts 1902, Rask Mølle Station gift med Agathe, f. Christensen, Datter af Møllejer Henning Christensen, Terp Mølle, nu Bjerregrav Korn og Foderstofforretning. Lyshøj Mølle er en holl. Vindmølle, anlagt I 1894 som Andelsmølle med ca. 200 Andelshavere. Imidlertid overtoges møllen I 1924 af nuværende Ejer som har mordiniseret denne, og driver den ogsaa som Handelsmølle. Møllen har et Vindfang paa 32 Alen, og har installeret en HK.»Hein «Motor, som i 1934 blev udskiftet med en HK.»B & W«Dieselmotor. Avisartikkel: MADSEN, EJNAR, Møller, Lyshøj Mølle, Havndal, er født i Hvirring, Forældre: Peder Madsen og Hustru Karen, f. Eskildsdatter: Ejnar Madsen er gift med Agathe, f. Christensen i Kovsted-Raasted Forældre: Henning Christensen og Hustru Margrethe, f. Lærche. I Ægteskabet er 4 Børn: Jørgen , Ingeborg, Henning og Knud Einar Madsen købte i 1924 Møllen Matr. Nr. 4f, og 4i af et Andelsselskab, som blev oprettet 1894 og drev Møllen som Andelsmølle indtil Madsen har siden Overtagelsen udvidet Møllen, idet der er bygget Pakhus og lagt nyt Tag paa Stuehuset. Der er flyttet ca Læs Jord for at faa Plads til Pakhuset. Madsen har lært Mølleriet paa Aale Mølle samt arbejdet paa Rækker Mølle ved Skjern, været Lagerforvalter i Købmandsgaarden i Viborg og været paa Terp Mølle. Siden Overtagelsen her har Madsen tilkøbt 1½ Tdr. Ld. 2

3 Avisartikkel: Den ny tids teknik truer de gamle vindmøller... Ved gunstig vind har Lyshøj mølles kværnsten endnu naturen som drivkraft.. men også her er det kun et spørgsmål om tid VED sommer eller vinter... der er en egen stemning over et landskab, når man træffer på de gode gamle møller... de møller, som har bevaret deres vinger og stadig - i hvert fald tildels - drager nytte af den danske blæst til drivkraft for kværnstenene. Og der er stemning over det landskab, i hvilket L y s h ø j mølle knejser med sine fire vinger og sin sorte kalot. Som et værdigt minde over en epoke, der snart er historie, ligger møllen på sin høj mellem Havndal og Udbyneder på det sted, hvor vejen slår et skarpt sving, og den pynter i landskabet. Ikke så underligt, at beboerne på egnen har talt om at træde udi aktion, hvis det en dag skulle komme dertil, at blæsten og tidens tæring bringer møllevingerne i farezonen. En mølle uden vinger er sådan noget underligt halvt noget, men på den anden side er det også indlysende, at møllevinger er noget kostbart noget at vedligeholde... ikke mindst når mølleren har stående en dejlig stor og stærk dieselmotor, som kan præstere betydeligt mere, end den danske blæst normalt er i stand til. Men er der end stemning udenfor Lysh j mølle, så er der tifold mere inden døre... derinde hvor møllestenene durrer i deres omdrejninger og hvor den primitive teknik ligesom skruer tiden tilbage. Indviklet mekanik findes ikke her... det er en århundredgammel teknik, som stadig gør fyldest, dog med den afvigelse fra de gamle traditioner, at dieselmotoren har overtaget mere og mere af energiforsyningen. Mølleren - Ejnar M a d s e n - er en besindig mand med begge ben på jorden. Storme - både af den ene og den anden art - kan ryste hans mølle, men han kender sin plads og gør sit arbejde ud fra den devise, at kunderne skal have en ordentlig behandling. Derfor kan han også dag ud og dag ind holde kværnene i gang - med eller uden vindens hjælp. Et af de første spørgsmål, man får lyst til at stille den hvidpudrede møller, gælder selve møllen. Hvorfra stammer Lyshøj mølle? - Ordet Lyshøj stammer fra helt gammel tid, siger Ejnar Madsen. Højen her var en af de høje, man brugte til blusning, når der skulle bringes budskab ud over landet. Oprindelig hed den Ljushøj, og det blev siden i folkemunde til Lushøj, men da andelsselskabet byggede møllen, fandt man, at Lushøj var et sært navn, og så blev det til Lyshøj. Der er ingen tvivl om, at havet i sin tid har strakt sig helt ind til højderne her ved siden af, og det betyder, at højen har været en af de yderste blushøje ved havet. I terrænet herudenfor har man da også fundet strandskaller i jorden. - Hvor gammel er møllen? - Møllen er bygget i som nævnt af et andelsselskab. Den gamle 3

4 Overgaards mølle kunne ikke mere klare det hele, og da en hel del af Udbyneder brændte, såvidt jeg husker i 1892, valgte man at bygge en ny m lle herude. Der var ifølge de gamle papirer 234 andelshavere, og møllen havde et udstrakt område at betjene. - Da jeg i købte møllen af andelsselskabet, stod her en 12 hestes petroleumsmotor som hjælpedrivkraft, fortsætter Lyshøjmølleren. Jeg lavede den om til hk, i 1933 blev den udskiftet med en brugt hestes dieselmotor, og i 1941 købte jeg en ny hestes diesel. - Det tager noget af romantiken, at der er motorkraft i en mølle... - Ganske vist; men tiden er blevet sådan, at folk ikke kan vente på deres varer. Vi skal kunne ekspedere godt og hurtigt, og derfor er vi nødt til at have konstant kraft. - Betyder vinden slet intet i driften? - Når der er en god vind, bruger vi den, men det betyder egentlig så lidt med hensyn til oliebesparing, idet vi kun har få rigtige blæst-dage. - Der er ellers mange, som mener, at det blæser rigeligt i Danmark... - Ja, men for ukonstant. Sagen har desuden den side, at vi biller vore kværne efter et stort kvantum. Skulle vi udnytte vinden hele tiden, måtte vi faktisk have en særlig billet kværn til vindkraft, og det er for omstændeligt. Vi er hele tiden nødt til at have et stort omdrejningstal. - Vindkraftens betydning er altså minimal...? - På sin vis er den. De gode vind-dage udnyttes som sagt i møllen, ved småvind går m llen som vandpumpe, idet vi har eget vandværk. - Bevarer møllen sine vinger? - Det er et spørgsmål... det er for dyrt at holde dem vedlige, og i hvert fald har jeg opsagt stormskadeforsikringen. - Næste gang der sker noget, regner jeg ikke med at gøre dem i stand. Det er pitch-pine, altså dyrt amerikansk træ, som sidder i dem. Noget helt andet er, at de gamle møllebyggere er ved at dø ud. Tiden og tekniken er løbet fra de gammeldags møller... men jeg skal ærligt indrømme, at det er en skam, de gamle møller forsvinder. - Har der ikke været nogen snak om, at egnens beboere vil søge at bevare møllen i dens nuværende ydre skikkelse? - Det har der vistnok, i hvert fald er der enkelte, som har ymtet noget om det, men hvor meget der er om snakken, ved jeg faktisk ikke. Folk vil som regel gerne bevare noget smukt, så længe det ikke berører deres egen pengepung. - Spøger det i Deres mølle? - Det har jeg aldrig mærket noget til... den er vist ikke gammel nok endnu, så skulle der i være tale om spøgeri, måtte det, nærmest være nede i højen. Men alvorligt talt, der er nu intet, som tyder på, at det skulle være nogen gammel gravhøj. Mig bekendt fandt man i hvert fald intet af interesse, da der i sin tid blev gravet ud til møllens fundament, og siden har jeg planeret en hel del udenom; også uden at finde noget. - tt. 4

5 Lyshøj mølle ligger idyllisk på sin bakke mellem Havndal og Udbyneder, og nægtes kan det ikke, at det i særlig grad er de fire vingefang, som gør møllen karakteristisk og Smuk. Mister møllen vinger, vil også landskabet tabe noget. 5

6 Lyshøj-mølleren, Ejnar Madsen, betragter den dieselmotor, som sikrer hans mølle konstant drivkraft. Det gør den danske vind ikke. 6

7 Møllersvenden fylder sæk på sæk... mens kværnstenene maler og møllen durrer under de mange akslers og hjuls mange omdrejninger 7

8 8

9 9

10 Møllebestyrer: Jørgen Dahl Hustru: Agnes Jørgens Søster: Hanne 10

11 Jørgen Madsen Marie Hjorth Agathe Madsen Einer Madsen 11

12 12

13 Agathe Madsen 13

14 Avisartikkel: Køberen af Lyshøj mølle; Jeg kan lide at lege med møller Den 74 år gamle Lyshøj Mølle er solgt. Talepædagog Jens Møller Pedersen, Havndal, har købt den for kr. af møller Ejnar Madsen. Overtagelsen ventes at ske i I løbet af december. Mølleriet nedlægges. Det er køberens tanke at lade møllen stå i sin nuværende form. - Som andre han lide at lege med elektrisk tog, så kan jeg lide at lege med en mølle, siger køberen. Det er tanken, at Jens Møller Pedersen vil gøre møllen i stand i fritiden. Der har i årenes løb været udført en del reparationer på møllen, blandt andet på grund øf stormskader, og over læs jord fra møllebakken er flyttet. Ejnar Madsen har ledet møllen i 44 år. Avisartikkel: 7. juli

15 Festdag for Lyshøj Mølle I anledning af Lyshøj Mølles overdragelse fra privat eje til en fond fredag d. 25. juni, var Sparekassen for Randers By og Omegn vært ved en reception, hvortil der var indbudt ca. 40 gæster. Der blev i adskillige taler udtrykt tilfredshed med, at restaureringen nu var tilendebragt og håb om, at der fremover ville være mulighed for at bevare dette smukke vartegn for egnen. Senere var der rundvisning i møllen, hvor to sønner af den sidste aktive møller, Einar Madsen, kunne fortælle meget om møllens funktion. Om aftenen kom borgerne fra Udbyneder, ca. 50 mennesker, gående i procession for at udtrykke deres anerkendelse af færdiggørelsen af møllen. Også de fik lejlighed til at bese møllen og nyde godt af Sparekassens pølsebord, som var leveret af den lokale slagter. Lyshøj Mølle vil være åben for besøgende hver fredag fra kl mod en beskeden entre. Mange bidrag små, får møllen til at gå. Lyshøj Mølle - selvejende institution. Lyshøj Mølle blev bygget i 1894 som andelsmølle. Senere overgik den til privat drift og fungerede indtil 15. nov Mølleren gennem 44 år, Einar Madsen, solgte den da til talepædagog Jens Møller Pedertsen og hustru, lærer Inger Steensig. Møllen blev stærkt beskadiget under en storm i 1969 og et omfattende restureringsarbejde påbegyndtes. Møllen blev tækket med spåner og fik udskiftet brædder og vinduer. Havndal Sparekasses 15

16 gavefond bevilgede rente- og afdragsfrit lån til opsætning af vingestammer. Efter Jens Møller Pedersens død gik restaureringen i stå indtil sommeren 1981, da Sparekassens gavefond igen tog initiativ til færdiggørelse af vingerne og krøjværket. Da alle maskinerne i møllen er velbevarede, er den i dag fuldt funktionsdygtig som mølleri. Den 25. juni 1982 skænkede Inger Steensig Lyshøj Mølle til en fond. Kort forinden havde hun modtaget Mariager kommunes bronzeplade for det store arbejde, der er gjort for at bevare Lyshøj Mølle. Sparekassen i Havndal og Randers eftergav derpå fonden al gæld. Avisartikkel: 19. september 1972 Et smukt vartegn for Havndal-egnen Lyshøj mølle mellem Udbyoveri og Udbyneder er eksemplet på4 hvad privat foretagsomhed kan resultare i. For nogle år siden overtog talepædagog Jens Møller Pedersen den gamie mølle. og begyndte en systematisk restaurering af møllebygningen. Arbejdstimerne har været utallige, men glæden ved det færdige resultat kan snart skimtes forude. Møllen er fortsat under restaurering, men Møller Pedersens energi og fingersnilde kan tydeligt aflæses. Frem for at forfalde er møllen blevet et smukt vartegn for den østlige del af den langstrakte Mariager kommune. Indtil for seks-syv år siden var møllen i arbejde - den ejedes dengang af mølleejer Ejnar Madsen, der sidenhen er flyttet til Randers - og den er fortsat intakt. Som påskønnelse for det, arbejde, Jens Møller Pedersen gør, blev han ved Havndal sparekasses 100 års jubilæum for et par år siden betænkt med kr. givet som rente- og aidragsfrit lån. Beløbet skal dog tilbagabetales, hvis møllen sælges inden for en overskuelig fremtid. 16

17 Lyshøj Mølle - i fin stand efter privatfinasieret restaurering. Hjælp på vej til Lyshøj Mølle MARIAGER - Et vartegn for den østlige del af Mariager Kommune - Lyshøj Mølle - mellem Udbyover og Udbyneder skulle gerne bevares i den tilstand, møllen har i dag. For år tilbage blev møllen gennemgribende restaureret for private midler, og vartegnet står nu i en vedligeholdelsesmæssig stand, der ikke kan være bedre. Det erkendes bl.a. af Mariager Kommunes økonomiudvalg. Udvalget har til byrådsmødet torsdag anbefalet, at kommunen til den løbende møllevedligeholdelse bidrager med 1200 kr. årligt i en 10-årig periode. Beløbet stilles til rådighed for»fonden for Lyshøj Mølle«under stiftelse, og kommunen betinger sig samtidig mulighed for at udpege et medlem til fondens bestyrelse. Lyshøj Mølle ejes af lærer Inger Steensig. Det er overvejet at lade offentligheden få adgang til møllen; dog kun en enkelt dag ugentlig. Avisartikkel: 30. juli

18 Et eksempel til efterfølgelse MARIAGER - Lyshøj Mølle ved Udbyover er et eksempel på en mølle, der er reddet fra forfald. Den var i drift til november 1968, hvorefter den solgtes til en famille, der siden brugte tusindvis af timer på at sætte den i stand. Og det lykkedes. I dag ligger den som et idyllisk vartegn i en i forvejen smuk natur. Lyshøj Mølle byggedes som andelsmølle i 1884 og var i drift til november Den sidste møller hed Ejnar Madsen og bor i dag i Randers. Nuværende ejer er lærer Inger Steensig, som sammen med sin mand brugte bunker af tid og sammensparet kapital på at bringe møllen i den etand,, den har. Avisartikkel: Januar 1974 Da Lyshøjmølle blev rejst MARIAGER - Den smukt beliggende Lyshøj mølle mellem Udbyover og Udbyneder i den østlige del af Mariager kommune blev bygget 1895, fortæller egnshistorikeren, fhv. vognmand Marius Dahl, Havndal. Møllen blev rejst som en andelsmølle, og af en vis hr. Niels Kragh lånte initiativtagerne kr. mod første pant i møllen til byggeriet. Forhandlingsprotokollen fra de første år er væk, men det var en møllebygger Larsen fra Randers, der fik byggeriet i entreprise, og en svend fra firmaet blev møllens første bestyrer. Han var der i fire år for en løn af 900 kr. om året, og eksperimen- terede ved siden af med at lave møllesten. Da han rejste fra Lyshøj mølle I begynte han og en bror møllestensfabrikken Engsko" i Randers. Den næste bestyrer var Chresten Andersen og han tiltrådte i Foruden at være møller havde han cykelhandel og kaninopdræt. I 1906 kom Rasmus Christensen til og i 1916 Marius Dahl blev Jens Jensen bestyrer - han havde i mange år været møller hos købmanden I Udbyhøj - og var der i fire år, til 18

19 interessentskabet opløstes. Elektriciteten kom til egnen 1914, og mange installerede herefter motor og kværn derhjemme, så Lyshøj mølle efterhånden blev overflødig. I 1924 besluttede bestyrelsen at likvidere, og møllen blev herefter solgt til Ejnar Madsen. Lyshøj mølles nuværende ejer, talepædagog Jens Møller Pedersen, har sat den i stand p$ en meget smuk måde, så den fortsat markerer sig fint i landskabet. 19

20 Møllen mellem Udbyover og Udbyneder byggedes i 1894 som en andelsmølle. I 1940 satte ejeren en dieselmotor ind for at møllen kunne arbejde, når naturen holdt hviledag. Møllens historie Lyshøj Mølles historie skriver sig tilbage til Da besluttede egnes landmænd, at de ville have en mølle nøjagtig som andre egnens landmænd havde fået det. Lyshøj Mølle byggedes på andele. Hver landmand skød penge i det fælles foretagende, og man sendte bud efter en møllebygger fra Randers - Larsen, hed han. Han byggede møllen på Lushøj, der med et omliggende areal var købt af fællesforetagendet for 457 kr. 20

21 Som andelsmølle fungerede Lyshøj frem til Da havde landmændene selv fået maskiner hjemme på gårdene, og for mange var det ikke længere nødvendigt at age til mølle. Man likviderede selskabet, og møllen sattes til salg. En ung møllersvend, Einar Madsen, dukkede op. Han overtog Lyshøj, og drev den til 15. november I 1940 havde Madsen købt en dieselmotor, en Alpha- Diesel, så der også kunne arbejdes, når vinden svigtede. Og Einar Madsen var lidt mere end blot møller. Mange af hans forretningspapirer har man stadig, og i en reklametryksag for sig selv tilbyder mølleren»korn, foderstoffer, mel, gryn, hønse- og kyllingefoder, men også kunstgødning, kul, koks, briketter og cement«. Altså noget af en blandet landhandel. I 1968 var det slut med mølleriet. Madsen gik på pension, og møllen blev overtaget af ægteparret Inger Steensig og Jens Møller Pedersen. Hun lærer ved Havndal Skole, han høre- og talepædagog. Det er ikke mindst deres fortjeneste, at Lyshøj Mølle gennemrestaureret er gledet videre til den selvejende institution. Begge ofrede i tusindvis af fritimer på møllerestaureringen. Møllens sider er f.eks. forsynet med træspåner, alle skåret til og påsat. Og det var med følelse for det gamle, at fritidsarbejdet sattes i værk. Møller Pedersen døde for nogle år siden, og Inger Steensig stod tilbage med et klenodie, hun ikke magtede alene. Resultatet blev den selvejende institution. Prikken over I'et blev sat, da Sparekassen i Havndal - og dermed også Randers Sparekasse - af sin gavefond bekostede opsætning af møllevinger. Unægtelig en gave. Sparekasserne har ikke hidtil villet sige, hvad gaven har stået i, men det er blevet lidt af en offentlig hemmelighed, at prisen løb op i ca kr. 21

22 Lyshøj Mølle er en trestjernet attraktion. Alt er intakt og kan arbejde. Møllen havde sin sidste arbejdsdag i og sækken, som der her sendes korn i, etammer fra den tid. 22

23 Sådan finder De Lyshøj Mølle Lyshøj Mølle finder De i det yderste nordøstlige hjørne af Mariager Kommune, ikke langt fra hverken Mariager Fjord eller Kattegat. Kør ad Randers-Hadsundlandevejen og drej fra i Kastbjerg - efter Havndal. Møllen (24 km fra Randers), ligger på bakketoppen Lushøj mellem Udbyover og Udbyneder. Møllen har fast åbningstid fredage mellem og Entre 5 kr. for voksne, børn gratis. Men skulle De komme uden for denne tid, vil der også være mulighed for at se møllen. Kontakt evt. Chr. Thomsen, tlf , eller Carl E. Mortensen, tlf , og aftal nærmere. Og når De nu er på disse kanter, så kan besøg på disse attraktioner også anbefales: Udbyneder Kirke med meget smukke kalkmalerier og godset Overgård, specielt kendt omkring den tragiske auktionssag for godt et år siden. Avisartikkel: De gamle var ikke så tossede endda Udover det nymodens isenkram til vindmøller, der skød frem som paddehatte efter oliekrisen, er der ikke mange af de oprindelige træmøller tilbage i det danske landskab. Og de, der endnu ligger på deres bakketoppe, ser som oftest " sølle og medtagne ud - eller er taget ind til andre formål. Som sommerhuse f.eks., som observationsposter eller lignende. Lyshøj Mølle mellem Udbyover og Udbyneder er i dag et af de enkeltstående danske eksempler på, hvordan dansk mølletradition kan bevares for eftertiden, hvis der gribes ind i - tide. Lyshøj Mølle havde givet set helt anderledes ud, hvis rette folk ikke var kommet til på rette tid. I dag er møllen bevaret som da den byggedes i Alt er intakt: hvert et tandhjul fungerer, to kværne, en valse, en havregrynsmaskine, en afskaller, et renseri, en melsigte m.v. sættes i gang blot vinden blæser og møllevingerne får lov at snurre. Stort set alt lavet i træ - af dansk håndværk, da det var bedst. Imponerende Det er imponerende altsammen. Måske specielt for de opvoksende generationer - de, der er flasket op med motorer, elektronik og andet krims krams og som i almindelig sløvhed og åndsforladthed tror, at sådan skal det være. Et besøg på denne gamle fabrik giver en klar fornemmelse af, at de gamle slet ikke var så tossede endda! De kunne sandelig deres kram, men på et andet felt, og mange Storm P-lignende konstruktioner viser fantasi og iderigdom, der kommer helt bag på en. 23

24 Ikke mindst derfor er et besøg på Lyshøj Mølle opløftende. Tag Dem god tid, og tag en fremmedfører med. Kun derved sikres det fulde udbytte af visitten. Og endnu et godt råd: Klæd Dem fornuftig på. Det lette* sommertøj hører ikke hjemme her. Det kan være forbistrende koldt i de gamle bygninger og på den vimdomsuste bakketop. Brug for arbejdskraft Lyshøj Mølle er gennemrestaureret. I dens indre, fire etager, bevæger man sig omkring på ofte spinkle træstiger, der vidner om møllerfolkets aktivitet i generationer. Det er slidte trin, man går ad. Man kan komme op i hatten og overraskes over de træaksler, hvorom det hele kører. Selv tandhjulene er af træ. Hatten er sådan indrettet, at også den drejer, så møllevingerne hele tiden fanger vinden i det hjørne, den måtte komme fra. Lyshøj Mølle er i dag en selvejende institution. Den stiftedes 25. juni i fjor, og det er en kreds af folk fra egnen, som håber at kunne holde liv i dette kulturhistoriske klenodie. Offentlige tilskud har der ikke hidtil været meget af (1200 kr. årligt fra Mariager Kommune), og penge til almindeligt vedligehold skal skaffes gennem entre, salg af postkort m.v. Vedligeholdelsen skal klares af de folk, der har veneration for det gamle. En forening, Lyshøj Mølles Venner, er netop stiftet. Og vennerne har brug for al mulig hjælp og ekstra arbejdskraft. Derfor: Ingen behøver holde sig tilbage. Her er altid ledige jobs at få - selv i en arbejdsløshedstid! 24

25 Carl E. Mortensen ved Lyshøj Mølle. Vingerne blev i fjor bekostet af sparekassernes gavefond træspåner beklæder møllens sider - og hver eneste spån er sat op manuelt. Lyshøj Mølle ny attraction 25

26 Med den gennemrestaurerede Lyshøj Mølle i baggrunden ses fra venstre Marianne Christensen, Havndal (Mariager Byråds repræsentant i mølleudvalget), fru Agathe Madsen, Randers (enke efter tidl. møller gennem 44 år, Ejnar Madsen), lærer Inger Steensig, der har foræret møllen til den selvejende institution, samt mølleudvalgets formand, gårdejer Carl Erikstrup Mortensen, Mortensminde, Havndal. MARIAGER -- Endnu en attraktion er skabt i det østligste af Mariager Kommune: Lyshøj Mølle. En gennemrestaureret mølle, som fra at være i privateje i går overgik til en selvejende institution. Ændringen medfører, at møllen åbnes for offentligheden med een ugentlig åbningsdag, hvor der også bliver mulighed for rundvisning. Møllen er gennemrestaureret og fremtræder i dag som tidligere tiders møller - vingerne kan rotere, og i bygningerne kan maskiner kobles til, så landmanden nu som førhen kan få sit korn malet. Det sidste er der dog ingen aktuelle planer om. Møllen genåbnes som den står nu, og indtægterne fra offentlighedens adgang skal sammen med tilskud fra offentlige midler og andre fonds gøre det muligt at holde den vedlige i al fremtid. Møllen kan sammen med den nærliggende Udbyneder Kirke (imponerende flotte kalkmalerier) og Overgård Gods være et mål for bl.a. store turistbusselskaber. Mariagers turist- og erhvervschet, Niels A. Nielsen, gav da også i går tilsagn om at ville være med til at åbne folks øjne for disse tre faciliteter. Han slog samtidig fast, at kun et fåtal på den anden side Hadsund-Randers-landevejen vidste, hvad Lyshøj Mølle var - og at der også i den sammenhæng var noget at virke for. 26

27 En donation fra Sparekassen i Randers og Havndal har gjort det muligt at fuldende restaureringen, som ellers har været foretaget privat af ægteparret Jens Møller Pedersen og Inger Steensig. Jens Møller Pedersen døde for få år siden, og Inger Steensig havde på det nærmeste opgivet at fuldende restaureringen, indtil Sparekassen tilbød at gå ind med midler. Ved receptionen, der markerede overgang fra privateje til selvejende institution, havde en række gæster ordet for at byde det ny initiativ velkomment. Fonden for Bevarelse af gamle Bygninger i Mariager Kommune overrakte en bronzeplade som påskønnelse for det arbejde og den indsats, der er lagt i vedligeholdelsen. Overrækkelsen fandt sted tidligere end normalt og f oretoges af formanden, smedemester Erik Østergård, Kastbjerg. Amtsavisen Udbyneder hår endnu et smukt landsbymiljø MARIAGER - Udvalget, der har bedømt gamle huse og bygninger i Mariager Kommune, er bl.a. standset op ved Udbyneder. I en»udvalgsbetænkning«hedder det om denne by: - Udbyneder har som landsby endnu betydelige miljøkvaliteter. Der er sket flere uheldige ændringer, men ved passende nænsomhed og opretning af tidligere uheldige, både store og små indgreb, vil landsbymiljøet endnu kunne rettes op og blive smukt. Udvalget, der består af arkitekt Johs. Exner, Århus, bestyrer L. Baumann, Assens, og smedemester Erik Østergård, Kastbjerg, fandt ved en gennemgang af den sørlige del af kommunen, den tidligere Udbyneder-Kastbjerg Kommune, tre ejendomme, som præmieredes. Det var som nævnt fru Inga Freislebens hus i Kastbjerg, vejmand Sv. Jespersens hus i Udbyneder og gartner Frederik Jensens ejendom, Klattrupgade 3, Havndal. Præmierne er henholdsvis 1500, 1000 og 500 kroner. De blev overrakt ved en sammenkomst på Borgmesterkontoret i Mariager. Andre huse Men også andre huse end de tre nævnte havde udvalget øje for. Der er således rosende ord overfor Kresten Søndergårds og Marie Sommers huse i Kastbjerg, Ernst Thomsens, Hans Nielsens, og Jens Hjorts og Holger Christensens huse i Havndal. Af velbevarede og bemærkelses. værdige landejendomme frem. hæver udvalget Valborg Jessen,, i Udbyover, Anna Møllers i Udbyneder, og Arne Østergårds gård»charlottendal«. Endvidere Søren Hjorts ejendom i Havndal, Søren Ranks i Kastbjerg og Kaj Erikstrups Overgårds Mølle. De tre medlemmer har dog ikke kun rosende ord tilovers for bygningerne i den gamle Udbyneder-Kastbjerg Kommune. Der dryppes lidt malurt i bægeret med disse ord: 27

28 - Det var karakteristisk, at mange huse og landejendomme i de allerseneste tider havde gennemgået ændringer, som havde påvirket bygningernes udseende i uheldig retning. - For tagenes vedkommende var stråtage og tegltage erstattet med bølgeeternit eller lign. og havde ofte fået stort tagudhæng, hvorved den oprindelige enkle og smukke hovedform var blevet sløret eller helt gået tabt. Visse steder havde huset samtidig fået en ydre skalmuring og nye store thermoruder, hvorved det var helt forandret til det ukendelige. Flere karakteristiske landhuse havde mistet deres karakteristiske ydre og lignede istedet et ligegyldigt og vilkårligt forstadshus. Lært af hinanden Udvalgets sammensætning - en fagmand, Johs. Exner, og to lægmænd, L. Baumann og Erik Østergård, - skinner nok igennem i denne»udvalgsbetænkning«. Det blev da også fremhævet ved præmieringen i Mariager, af Erik Østergård og L. Baumann, at de havde lært en hel masse om huse efter at have været sammen med arkitekt Johs. Exner. Han er leder af Arkitektskolen i Århus, og iøvrigt søn af provst emeritus J. Exner, Mariager. Avisartikkel: 7. juli 1882 Festdag for Lyshøj Mølle I anledning af Lyshøj Mølles overdragelse fra privat eje til en fond fredag d. 25. juni, var Sparekassen for Randers By og Omegn vært ved en reception, hvortil der var indbudt ca. 40 gæster. Der blev i adskillige taler udtrykt tilfredshed med, at restaureringen nu var tilendebragt og håb om, at der fremover ville være mulighed for at bevare dette smukke vartegn for egnen. Senere var der rundvisning i møllen, hvor to sønner af den sidste aktive møller, Einar Madsen, kunne fortælle meget om møllens funktion. Om aftenen kom borgerne fra Udbyneder, ca. 50 mennesker, gående i procession for at udtrykke deres anerkendelse af færdiggørelsen af møllen. Også de fik lejlighed til at bese møllen og nyde godt af Sparekassens pølsebord, som var leveret af den lokale slagter. Lyshøj Mølle vil være åben for besøgende hver fredag fra kl mod en beskeden entre. Mange bidrag små, får møllen til at gå. Lyshøj Mølle - selvejende institution. Lyshøj Mølle blev bygget i 1894 som andelsmølle. Senere overgik den til privat drift og fungerede indtil 15. nov Mølleren gennem 44 år, Einar Madsen, solgte den da til talepædagog Jens Møller Pedertsen og hustru, lærer Inger Steensig. Møllen blev stærkt beskadiget under en storm i 1969 og et omfattende restureringsarbejde påbegyndtes. Møllen blev tækket med spåner og fik udskiftet brædder og vinduer. Havndal Sparekasses gavefond bevilgede rente- og afdragsfrit lån til opsætning af 28

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Tidligere møller i Rørvig

Tidligere møller i Rørvig Rørvig Mølle Rørvig Mølle blev tilbage i 1928 overtaget af Rørvig Naturfredningsforening, som dengang hed Foreningen til Værn om Rørvig Sogns Naturskønhed, to år efter foreningens oprettelse i 1926. Foreningen

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

KODE OG KOMPAS AKTIVITET

KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET Nedenfor er beskrevet delaktiviteterne. I opbygningen af aktiviteterne er der lagt vægt på følgende forhold: 1. Opgaverne skal løses samlet. Det vil sige,

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Stafet For Livet samler først og fremmest penge ind via holdene. Holdene kan samle penge ved diverse aktiviteter for ud for stafetterne og ved at lave aktiviteter på

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996 Nr. Rind Vandværk Historie op til sammenslutning med Vejlebakkens Vandværk Fra 1902 til 1934 og igen fra 1934 til 1978 og 1978 til 1996 gennemgået af Peter Lund Nr. Rind Vandværk fra 1902-1934. Der findes

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Mariager, december 1993. Lizzi og Ib Damsgaard

Mariager, december 1993. Lizzi og Ib Damsgaard Forord Dette hæfte udgives som en hyldest til en hundredårig - og som en hyldest til den gruppe mennesker, der har påtaget sig det store arbejde, det er at holde den gamle mølle køreklar. Men hæftet er

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Den 9. marts 1985 blev Ubberud Hallen indviet og jubilæet blev markeret 6. februar 2010. Men hvordan gik det egentligt til at vi fik en idrætshal i Ubberud? For

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Fortælling om et langt arbejdsliv for Ditte og Poul Ahm Havndal

Fortælling om et langt arbejdsliv for Ditte og Poul Ahm Havndal Fortælling om et langt arbejdsliv for Ditte og Poul Ahm Havndal Ditte og Poul Ahm fortæller. Poul Ahm, født 15. marts 1924, og Ditte Ahm, født 21. juni 1934, ser tilbage på tiden fra 1950 erne, hvor parret

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Jørn Utzon og Svaneke

Jørn Utzon og Svaneke Jørn Utzon og Svaneke PHOTO / Ulf Nilsen / Scanpix Arkitekten Jørn Utzon sidder ved sit arbejdsbord i hjemmet i Hellebæk i Nordsjælland tirsdag den 29. januar 1957. Han har samme dag fået at vide, at hans

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

FORMÅL L FOR SILLERUP MØLLEM

FORMÅL L FOR SILLERUP MØLLEM SILLERUP MØLLE LAUGS 2014 Mølle folderen er til glæde for dig som mølle ven eller nyerhvervet medlem i et af møllens arbejdende mølle laug. Det er vigtigt at kende til møllens historie og de forskellige

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere