Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f."

Transkript

1 Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen, Dalbyneder, N.P. Velling, Udbyover. Af Niels Mortensen købte de for 457 kr. det stykke jord, hvor nu møllen ligger, den hed da "Lushøj". De forpligtede sig til at holde stykket forsvarlig indhegnet, og skulle alene betale alle udgifter ved udstykning, skødets udstedelse og tinglysning. Af en hr. Niels Kragh lånte de kr., mod første pant i møllen, til byggeriet. Samtlige 7 bestyrelsesmedlemmer skrev under på. skøde og panteobligation til Niels Kragh med vitterlighedsvidnerne N. M. Jensen og Anders Christensen. Skøde den 12. sept., læst den 18. sept. 1895, og byggeriet kunne begynde. Forhandlingsprotokollen fra de første mange år er væk, men det var en møllebygger Larsen, fra Randers, der fik byggeriet i entreprise, og han havde to svende, brødrene Mikkelsen, der byggede den, og den ene af dem blev som den første bestyrer, var der i fire år for en løn af 900 kr. årlig, og så måtte han føde to grise op til sig selv. I de år, han var der, eksperimenterede han med at lave møllesten, og da han rejste derfra, etablerede han og en broder møllestensfabrikken "Engsko" i Randers. Den første nov kom Chresten Andersen som bestyrer, var der i syv år og drev en ikke så lille cykelhandel og kaninopdræt. Da han rejste, købte han en gammel vindmølle i Randers til nedbryd ning og opførte den ved Gudumholm, hvor han rejste hen. Ca I 1906 kom Rasmus Christensen, født i Sødring, lært mølleri i Kastbjerg, gift med Jensine Jensen fra Skanderuphuset, var der til Han havde en møllersvend, Marius Dahl fra Sødring, som blev bestyrer i 1916, var der i fire år, blev gift og rejste over til Als. I 1920 blev Jens Jensen bestyrer, han havde i mange år været møller ved købmanden i Udbyhøj, var der i fire år til interessentselskabet opløstes. Efter at elektriciteten kom til egnen i 1914 fik de fleste medlemmer motor og kværn og ville selv male. I 1924 besluttede bestyrelsen at likvidere, det blev vedtaget på, en generalforsamling, og møllen blev solgt til Ejnar Madsen. Daværende bestyrelse var Mads Brath, Udbyneder, Edvard Jørgensen, Sletten, og?, som gav Madsen skøde. 1

2 Avisartikkel: Lyshøj Mølle pr. Havndal. Ejer: Ejnar Madsen, f. 11. Marts 1902, Rask Mølle Station gift med Agathe, f. Christensen, Datter af Møllejer Henning Christensen, Terp Mølle, nu Bjerregrav Korn og Foderstofforretning. Lyshøj Mølle er en holl. Vindmølle, anlagt I 1894 som Andelsmølle med ca. 200 Andelshavere. Imidlertid overtoges møllen I 1924 af nuværende Ejer som har mordiniseret denne, og driver den ogsaa som Handelsmølle. Møllen har et Vindfang paa 32 Alen, og har installeret en HK.»Hein «Motor, som i 1934 blev udskiftet med en HK.»B & W«Dieselmotor. Avisartikkel: MADSEN, EJNAR, Møller, Lyshøj Mølle, Havndal, er født i Hvirring, Forældre: Peder Madsen og Hustru Karen, f. Eskildsdatter: Ejnar Madsen er gift med Agathe, f. Christensen i Kovsted-Raasted Forældre: Henning Christensen og Hustru Margrethe, f. Lærche. I Ægteskabet er 4 Børn: Jørgen , Ingeborg, Henning og Knud Einar Madsen købte i 1924 Møllen Matr. Nr. 4f, og 4i af et Andelsselskab, som blev oprettet 1894 og drev Møllen som Andelsmølle indtil Madsen har siden Overtagelsen udvidet Møllen, idet der er bygget Pakhus og lagt nyt Tag paa Stuehuset. Der er flyttet ca Læs Jord for at faa Plads til Pakhuset. Madsen har lært Mølleriet paa Aale Mølle samt arbejdet paa Rækker Mølle ved Skjern, været Lagerforvalter i Købmandsgaarden i Viborg og været paa Terp Mølle. Siden Overtagelsen her har Madsen tilkøbt 1½ Tdr. Ld. 2

3 Avisartikkel: Den ny tids teknik truer de gamle vindmøller... Ved gunstig vind har Lyshøj mølles kværnsten endnu naturen som drivkraft.. men også her er det kun et spørgsmål om tid VED sommer eller vinter... der er en egen stemning over et landskab, når man træffer på de gode gamle møller... de møller, som har bevaret deres vinger og stadig - i hvert fald tildels - drager nytte af den danske blæst til drivkraft for kværnstenene. Og der er stemning over det landskab, i hvilket L y s h ø j mølle knejser med sine fire vinger og sin sorte kalot. Som et værdigt minde over en epoke, der snart er historie, ligger møllen på sin høj mellem Havndal og Udbyneder på det sted, hvor vejen slår et skarpt sving, og den pynter i landskabet. Ikke så underligt, at beboerne på egnen har talt om at træde udi aktion, hvis det en dag skulle komme dertil, at blæsten og tidens tæring bringer møllevingerne i farezonen. En mølle uden vinger er sådan noget underligt halvt noget, men på den anden side er det også indlysende, at møllevinger er noget kostbart noget at vedligeholde... ikke mindst når mølleren har stående en dejlig stor og stærk dieselmotor, som kan præstere betydeligt mere, end den danske blæst normalt er i stand til. Men er der end stemning udenfor Lysh j mølle, så er der tifold mere inden døre... derinde hvor møllestenene durrer i deres omdrejninger og hvor den primitive teknik ligesom skruer tiden tilbage. Indviklet mekanik findes ikke her... det er en århundredgammel teknik, som stadig gør fyldest, dog med den afvigelse fra de gamle traditioner, at dieselmotoren har overtaget mere og mere af energiforsyningen. Mølleren - Ejnar M a d s e n - er en besindig mand med begge ben på jorden. Storme - både af den ene og den anden art - kan ryste hans mølle, men han kender sin plads og gør sit arbejde ud fra den devise, at kunderne skal have en ordentlig behandling. Derfor kan han også dag ud og dag ind holde kværnene i gang - med eller uden vindens hjælp. Et af de første spørgsmål, man får lyst til at stille den hvidpudrede møller, gælder selve møllen. Hvorfra stammer Lyshøj mølle? - Ordet Lyshøj stammer fra helt gammel tid, siger Ejnar Madsen. Højen her var en af de høje, man brugte til blusning, når der skulle bringes budskab ud over landet. Oprindelig hed den Ljushøj, og det blev siden i folkemunde til Lushøj, men da andelsselskabet byggede møllen, fandt man, at Lushøj var et sært navn, og så blev det til Lyshøj. Der er ingen tvivl om, at havet i sin tid har strakt sig helt ind til højderne her ved siden af, og det betyder, at højen har været en af de yderste blushøje ved havet. I terrænet herudenfor har man da også fundet strandskaller i jorden. - Hvor gammel er møllen? - Møllen er bygget i som nævnt af et andelsselskab. Den gamle 3

4 Overgaards mølle kunne ikke mere klare det hele, og da en hel del af Udbyneder brændte, såvidt jeg husker i 1892, valgte man at bygge en ny m lle herude. Der var ifølge de gamle papirer 234 andelshavere, og møllen havde et udstrakt område at betjene. - Da jeg i købte møllen af andelsselskabet, stod her en 12 hestes petroleumsmotor som hjælpedrivkraft, fortsætter Lyshøjmølleren. Jeg lavede den om til hk, i 1933 blev den udskiftet med en brugt hestes dieselmotor, og i 1941 købte jeg en ny hestes diesel. - Det tager noget af romantiken, at der er motorkraft i en mølle... - Ganske vist; men tiden er blevet sådan, at folk ikke kan vente på deres varer. Vi skal kunne ekspedere godt og hurtigt, og derfor er vi nødt til at have konstant kraft. - Betyder vinden slet intet i driften? - Når der er en god vind, bruger vi den, men det betyder egentlig så lidt med hensyn til oliebesparing, idet vi kun har få rigtige blæst-dage. - Der er ellers mange, som mener, at det blæser rigeligt i Danmark... - Ja, men for ukonstant. Sagen har desuden den side, at vi biller vore kværne efter et stort kvantum. Skulle vi udnytte vinden hele tiden, måtte vi faktisk have en særlig billet kværn til vindkraft, og det er for omstændeligt. Vi er hele tiden nødt til at have et stort omdrejningstal. - Vindkraftens betydning er altså minimal...? - På sin vis er den. De gode vind-dage udnyttes som sagt i møllen, ved småvind går m llen som vandpumpe, idet vi har eget vandværk. - Bevarer møllen sine vinger? - Det er et spørgsmål... det er for dyrt at holde dem vedlige, og i hvert fald har jeg opsagt stormskadeforsikringen. - Næste gang der sker noget, regner jeg ikke med at gøre dem i stand. Det er pitch-pine, altså dyrt amerikansk træ, som sidder i dem. Noget helt andet er, at de gamle møllebyggere er ved at dø ud. Tiden og tekniken er løbet fra de gammeldags møller... men jeg skal ærligt indrømme, at det er en skam, de gamle møller forsvinder. - Har der ikke været nogen snak om, at egnens beboere vil søge at bevare møllen i dens nuværende ydre skikkelse? - Det har der vistnok, i hvert fald er der enkelte, som har ymtet noget om det, men hvor meget der er om snakken, ved jeg faktisk ikke. Folk vil som regel gerne bevare noget smukt, så længe det ikke berører deres egen pengepung. - Spøger det i Deres mølle? - Det har jeg aldrig mærket noget til... den er vist ikke gammel nok endnu, så skulle der i være tale om spøgeri, måtte det, nærmest være nede i højen. Men alvorligt talt, der er nu intet, som tyder på, at det skulle være nogen gammel gravhøj. Mig bekendt fandt man i hvert fald intet af interesse, da der i sin tid blev gravet ud til møllens fundament, og siden har jeg planeret en hel del udenom; også uden at finde noget. - tt. 4

5 Lyshøj mølle ligger idyllisk på sin bakke mellem Havndal og Udbyneder, og nægtes kan det ikke, at det i særlig grad er de fire vingefang, som gør møllen karakteristisk og Smuk. Mister møllen vinger, vil også landskabet tabe noget. 5

6 Lyshøj-mølleren, Ejnar Madsen, betragter den dieselmotor, som sikrer hans mølle konstant drivkraft. Det gør den danske vind ikke. 6

7 Møllersvenden fylder sæk på sæk... mens kværnstenene maler og møllen durrer under de mange akslers og hjuls mange omdrejninger 7

8 8

9 9

10 Møllebestyrer: Jørgen Dahl Hustru: Agnes Jørgens Søster: Hanne 10

11 Jørgen Madsen Marie Hjorth Agathe Madsen Einer Madsen 11

12 12

13 Agathe Madsen 13

14 Avisartikkel: Køberen af Lyshøj mølle; Jeg kan lide at lege med møller Den 74 år gamle Lyshøj Mølle er solgt. Talepædagog Jens Møller Pedersen, Havndal, har købt den for kr. af møller Ejnar Madsen. Overtagelsen ventes at ske i I løbet af december. Mølleriet nedlægges. Det er køberens tanke at lade møllen stå i sin nuværende form. - Som andre han lide at lege med elektrisk tog, så kan jeg lide at lege med en mølle, siger køberen. Det er tanken, at Jens Møller Pedersen vil gøre møllen i stand i fritiden. Der har i årenes løb været udført en del reparationer på møllen, blandt andet på grund øf stormskader, og over læs jord fra møllebakken er flyttet. Ejnar Madsen har ledet møllen i 44 år. Avisartikkel: 7. juli

15 Festdag for Lyshøj Mølle I anledning af Lyshøj Mølles overdragelse fra privat eje til en fond fredag d. 25. juni, var Sparekassen for Randers By og Omegn vært ved en reception, hvortil der var indbudt ca. 40 gæster. Der blev i adskillige taler udtrykt tilfredshed med, at restaureringen nu var tilendebragt og håb om, at der fremover ville være mulighed for at bevare dette smukke vartegn for egnen. Senere var der rundvisning i møllen, hvor to sønner af den sidste aktive møller, Einar Madsen, kunne fortælle meget om møllens funktion. Om aftenen kom borgerne fra Udbyneder, ca. 50 mennesker, gående i procession for at udtrykke deres anerkendelse af færdiggørelsen af møllen. Også de fik lejlighed til at bese møllen og nyde godt af Sparekassens pølsebord, som var leveret af den lokale slagter. Lyshøj Mølle vil være åben for besøgende hver fredag fra kl mod en beskeden entre. Mange bidrag små, får møllen til at gå. Lyshøj Mølle - selvejende institution. Lyshøj Mølle blev bygget i 1894 som andelsmølle. Senere overgik den til privat drift og fungerede indtil 15. nov Mølleren gennem 44 år, Einar Madsen, solgte den da til talepædagog Jens Møller Pedertsen og hustru, lærer Inger Steensig. Møllen blev stærkt beskadiget under en storm i 1969 og et omfattende restureringsarbejde påbegyndtes. Møllen blev tækket med spåner og fik udskiftet brædder og vinduer. Havndal Sparekasses 15

16 gavefond bevilgede rente- og afdragsfrit lån til opsætning af vingestammer. Efter Jens Møller Pedersens død gik restaureringen i stå indtil sommeren 1981, da Sparekassens gavefond igen tog initiativ til færdiggørelse af vingerne og krøjværket. Da alle maskinerne i møllen er velbevarede, er den i dag fuldt funktionsdygtig som mølleri. Den 25. juni 1982 skænkede Inger Steensig Lyshøj Mølle til en fond. Kort forinden havde hun modtaget Mariager kommunes bronzeplade for det store arbejde, der er gjort for at bevare Lyshøj Mølle. Sparekassen i Havndal og Randers eftergav derpå fonden al gæld. Avisartikkel: 19. september 1972 Et smukt vartegn for Havndal-egnen Lyshøj mølle mellem Udbyoveri og Udbyneder er eksemplet på4 hvad privat foretagsomhed kan resultare i. For nogle år siden overtog talepædagog Jens Møller Pedersen den gamie mølle. og begyndte en systematisk restaurering af møllebygningen. Arbejdstimerne har været utallige, men glæden ved det færdige resultat kan snart skimtes forude. Møllen er fortsat under restaurering, men Møller Pedersens energi og fingersnilde kan tydeligt aflæses. Frem for at forfalde er møllen blevet et smukt vartegn for den østlige del af den langstrakte Mariager kommune. Indtil for seks-syv år siden var møllen i arbejde - den ejedes dengang af mølleejer Ejnar Madsen, der sidenhen er flyttet til Randers - og den er fortsat intakt. Som påskønnelse for det, arbejde, Jens Møller Pedersen gør, blev han ved Havndal sparekasses 100 års jubilæum for et par år siden betænkt med kr. givet som rente- og aidragsfrit lån. Beløbet skal dog tilbagabetales, hvis møllen sælges inden for en overskuelig fremtid. 16

17 Lyshøj Mølle - i fin stand efter privatfinasieret restaurering. Hjælp på vej til Lyshøj Mølle MARIAGER - Et vartegn for den østlige del af Mariager Kommune - Lyshøj Mølle - mellem Udbyover og Udbyneder skulle gerne bevares i den tilstand, møllen har i dag. For år tilbage blev møllen gennemgribende restaureret for private midler, og vartegnet står nu i en vedligeholdelsesmæssig stand, der ikke kan være bedre. Det erkendes bl.a. af Mariager Kommunes økonomiudvalg. Udvalget har til byrådsmødet torsdag anbefalet, at kommunen til den løbende møllevedligeholdelse bidrager med 1200 kr. årligt i en 10-årig periode. Beløbet stilles til rådighed for»fonden for Lyshøj Mølle«under stiftelse, og kommunen betinger sig samtidig mulighed for at udpege et medlem til fondens bestyrelse. Lyshøj Mølle ejes af lærer Inger Steensig. Det er overvejet at lade offentligheden få adgang til møllen; dog kun en enkelt dag ugentlig. Avisartikkel: 30. juli

18 Et eksempel til efterfølgelse MARIAGER - Lyshøj Mølle ved Udbyover er et eksempel på en mølle, der er reddet fra forfald. Den var i drift til november 1968, hvorefter den solgtes til en famille, der siden brugte tusindvis af timer på at sætte den i stand. Og det lykkedes. I dag ligger den som et idyllisk vartegn i en i forvejen smuk natur. Lyshøj Mølle byggedes som andelsmølle i 1884 og var i drift til november Den sidste møller hed Ejnar Madsen og bor i dag i Randers. Nuværende ejer er lærer Inger Steensig, som sammen med sin mand brugte bunker af tid og sammensparet kapital på at bringe møllen i den etand,, den har. Avisartikkel: Januar 1974 Da Lyshøjmølle blev rejst MARIAGER - Den smukt beliggende Lyshøj mølle mellem Udbyover og Udbyneder i den østlige del af Mariager kommune blev bygget 1895, fortæller egnshistorikeren, fhv. vognmand Marius Dahl, Havndal. Møllen blev rejst som en andelsmølle, og af en vis hr. Niels Kragh lånte initiativtagerne kr. mod første pant i møllen til byggeriet. Forhandlingsprotokollen fra de første år er væk, men det var en møllebygger Larsen fra Randers, der fik byggeriet i entreprise, og en svend fra firmaet blev møllens første bestyrer. Han var der i fire år for en løn af 900 kr. om året, og eksperimen- terede ved siden af med at lave møllesten. Da han rejste fra Lyshøj mølle I begynte han og en bror møllestensfabrikken Engsko" i Randers. Den næste bestyrer var Chresten Andersen og han tiltrådte i Foruden at være møller havde han cykelhandel og kaninopdræt. I 1906 kom Rasmus Christensen til og i 1916 Marius Dahl blev Jens Jensen bestyrer - han havde i mange år været møller hos købmanden I Udbyhøj - og var der i fire år, til 18

19 interessentskabet opløstes. Elektriciteten kom til egnen 1914, og mange installerede herefter motor og kværn derhjemme, så Lyshøj mølle efterhånden blev overflødig. I 1924 besluttede bestyrelsen at likvidere, og møllen blev herefter solgt til Ejnar Madsen. Lyshøj mølles nuværende ejer, talepædagog Jens Møller Pedersen, har sat den i stand p$ en meget smuk måde, så den fortsat markerer sig fint i landskabet. 19

20 Møllen mellem Udbyover og Udbyneder byggedes i 1894 som en andelsmølle. I 1940 satte ejeren en dieselmotor ind for at møllen kunne arbejde, når naturen holdt hviledag. Møllens historie Lyshøj Mølles historie skriver sig tilbage til Da besluttede egnes landmænd, at de ville have en mølle nøjagtig som andre egnens landmænd havde fået det. Lyshøj Mølle byggedes på andele. Hver landmand skød penge i det fælles foretagende, og man sendte bud efter en møllebygger fra Randers - Larsen, hed han. Han byggede møllen på Lushøj, der med et omliggende areal var købt af fællesforetagendet for 457 kr. 20

21 Som andelsmølle fungerede Lyshøj frem til Da havde landmændene selv fået maskiner hjemme på gårdene, og for mange var det ikke længere nødvendigt at age til mølle. Man likviderede selskabet, og møllen sattes til salg. En ung møllersvend, Einar Madsen, dukkede op. Han overtog Lyshøj, og drev den til 15. november I 1940 havde Madsen købt en dieselmotor, en Alpha- Diesel, så der også kunne arbejdes, når vinden svigtede. Og Einar Madsen var lidt mere end blot møller. Mange af hans forretningspapirer har man stadig, og i en reklametryksag for sig selv tilbyder mølleren»korn, foderstoffer, mel, gryn, hønse- og kyllingefoder, men også kunstgødning, kul, koks, briketter og cement«. Altså noget af en blandet landhandel. I 1968 var det slut med mølleriet. Madsen gik på pension, og møllen blev overtaget af ægteparret Inger Steensig og Jens Møller Pedersen. Hun lærer ved Havndal Skole, han høre- og talepædagog. Det er ikke mindst deres fortjeneste, at Lyshøj Mølle gennemrestaureret er gledet videre til den selvejende institution. Begge ofrede i tusindvis af fritimer på møllerestaureringen. Møllens sider er f.eks. forsynet med træspåner, alle skåret til og påsat. Og det var med følelse for det gamle, at fritidsarbejdet sattes i værk. Møller Pedersen døde for nogle år siden, og Inger Steensig stod tilbage med et klenodie, hun ikke magtede alene. Resultatet blev den selvejende institution. Prikken over I'et blev sat, da Sparekassen i Havndal - og dermed også Randers Sparekasse - af sin gavefond bekostede opsætning af møllevinger. Unægtelig en gave. Sparekasserne har ikke hidtil villet sige, hvad gaven har stået i, men det er blevet lidt af en offentlig hemmelighed, at prisen løb op i ca kr. 21

22 Lyshøj Mølle er en trestjernet attraktion. Alt er intakt og kan arbejde. Møllen havde sin sidste arbejdsdag i og sækken, som der her sendes korn i, etammer fra den tid. 22

23 Sådan finder De Lyshøj Mølle Lyshøj Mølle finder De i det yderste nordøstlige hjørne af Mariager Kommune, ikke langt fra hverken Mariager Fjord eller Kattegat. Kør ad Randers-Hadsundlandevejen og drej fra i Kastbjerg - efter Havndal. Møllen (24 km fra Randers), ligger på bakketoppen Lushøj mellem Udbyover og Udbyneder. Møllen har fast åbningstid fredage mellem og Entre 5 kr. for voksne, børn gratis. Men skulle De komme uden for denne tid, vil der også være mulighed for at se møllen. Kontakt evt. Chr. Thomsen, tlf , eller Carl E. Mortensen, tlf , og aftal nærmere. Og når De nu er på disse kanter, så kan besøg på disse attraktioner også anbefales: Udbyneder Kirke med meget smukke kalkmalerier og godset Overgård, specielt kendt omkring den tragiske auktionssag for godt et år siden. Avisartikkel: De gamle var ikke så tossede endda Udover det nymodens isenkram til vindmøller, der skød frem som paddehatte efter oliekrisen, er der ikke mange af de oprindelige træmøller tilbage i det danske landskab. Og de, der endnu ligger på deres bakketoppe, ser som oftest " sølle og medtagne ud - eller er taget ind til andre formål. Som sommerhuse f.eks., som observationsposter eller lignende. Lyshøj Mølle mellem Udbyover og Udbyneder er i dag et af de enkeltstående danske eksempler på, hvordan dansk mølletradition kan bevares for eftertiden, hvis der gribes ind i - tide. Lyshøj Mølle havde givet set helt anderledes ud, hvis rette folk ikke var kommet til på rette tid. I dag er møllen bevaret som da den byggedes i Alt er intakt: hvert et tandhjul fungerer, to kværne, en valse, en havregrynsmaskine, en afskaller, et renseri, en melsigte m.v. sættes i gang blot vinden blæser og møllevingerne får lov at snurre. Stort set alt lavet i træ - af dansk håndværk, da det var bedst. Imponerende Det er imponerende altsammen. Måske specielt for de opvoksende generationer - de, der er flasket op med motorer, elektronik og andet krims krams og som i almindelig sløvhed og åndsforladthed tror, at sådan skal det være. Et besøg på denne gamle fabrik giver en klar fornemmelse af, at de gamle slet ikke var så tossede endda! De kunne sandelig deres kram, men på et andet felt, og mange Storm P-lignende konstruktioner viser fantasi og iderigdom, der kommer helt bag på en. 23

24 Ikke mindst derfor er et besøg på Lyshøj Mølle opløftende. Tag Dem god tid, og tag en fremmedfører med. Kun derved sikres det fulde udbytte af visitten. Og endnu et godt råd: Klæd Dem fornuftig på. Det lette* sommertøj hører ikke hjemme her. Det kan være forbistrende koldt i de gamle bygninger og på den vimdomsuste bakketop. Brug for arbejdskraft Lyshøj Mølle er gennemrestaureret. I dens indre, fire etager, bevæger man sig omkring på ofte spinkle træstiger, der vidner om møllerfolkets aktivitet i generationer. Det er slidte trin, man går ad. Man kan komme op i hatten og overraskes over de træaksler, hvorom det hele kører. Selv tandhjulene er af træ. Hatten er sådan indrettet, at også den drejer, så møllevingerne hele tiden fanger vinden i det hjørne, den måtte komme fra. Lyshøj Mølle er i dag en selvejende institution. Den stiftedes 25. juni i fjor, og det er en kreds af folk fra egnen, som håber at kunne holde liv i dette kulturhistoriske klenodie. Offentlige tilskud har der ikke hidtil været meget af (1200 kr. årligt fra Mariager Kommune), og penge til almindeligt vedligehold skal skaffes gennem entre, salg af postkort m.v. Vedligeholdelsen skal klares af de folk, der har veneration for det gamle. En forening, Lyshøj Mølles Venner, er netop stiftet. Og vennerne har brug for al mulig hjælp og ekstra arbejdskraft. Derfor: Ingen behøver holde sig tilbage. Her er altid ledige jobs at få - selv i en arbejdsløshedstid! 24

25 Carl E. Mortensen ved Lyshøj Mølle. Vingerne blev i fjor bekostet af sparekassernes gavefond træspåner beklæder møllens sider - og hver eneste spån er sat op manuelt. Lyshøj Mølle ny attraction 25

26 Med den gennemrestaurerede Lyshøj Mølle i baggrunden ses fra venstre Marianne Christensen, Havndal (Mariager Byråds repræsentant i mølleudvalget), fru Agathe Madsen, Randers (enke efter tidl. møller gennem 44 år, Ejnar Madsen), lærer Inger Steensig, der har foræret møllen til den selvejende institution, samt mølleudvalgets formand, gårdejer Carl Erikstrup Mortensen, Mortensminde, Havndal. MARIAGER -- Endnu en attraktion er skabt i det østligste af Mariager Kommune: Lyshøj Mølle. En gennemrestaureret mølle, som fra at være i privateje i går overgik til en selvejende institution. Ændringen medfører, at møllen åbnes for offentligheden med een ugentlig åbningsdag, hvor der også bliver mulighed for rundvisning. Møllen er gennemrestaureret og fremtræder i dag som tidligere tiders møller - vingerne kan rotere, og i bygningerne kan maskiner kobles til, så landmanden nu som førhen kan få sit korn malet. Det sidste er der dog ingen aktuelle planer om. Møllen genåbnes som den står nu, og indtægterne fra offentlighedens adgang skal sammen med tilskud fra offentlige midler og andre fonds gøre det muligt at holde den vedlige i al fremtid. Møllen kan sammen med den nærliggende Udbyneder Kirke (imponerende flotte kalkmalerier) og Overgård Gods være et mål for bl.a. store turistbusselskaber. Mariagers turist- og erhvervschet, Niels A. Nielsen, gav da også i går tilsagn om at ville være med til at åbne folks øjne for disse tre faciliteter. Han slog samtidig fast, at kun et fåtal på den anden side Hadsund-Randers-landevejen vidste, hvad Lyshøj Mølle var - og at der også i den sammenhæng var noget at virke for. 26

27 En donation fra Sparekassen i Randers og Havndal har gjort det muligt at fuldende restaureringen, som ellers har været foretaget privat af ægteparret Jens Møller Pedersen og Inger Steensig. Jens Møller Pedersen døde for få år siden, og Inger Steensig havde på det nærmeste opgivet at fuldende restaureringen, indtil Sparekassen tilbød at gå ind med midler. Ved receptionen, der markerede overgang fra privateje til selvejende institution, havde en række gæster ordet for at byde det ny initiativ velkomment. Fonden for Bevarelse af gamle Bygninger i Mariager Kommune overrakte en bronzeplade som påskønnelse for det arbejde og den indsats, der er lagt i vedligeholdelsen. Overrækkelsen fandt sted tidligere end normalt og f oretoges af formanden, smedemester Erik Østergård, Kastbjerg. Amtsavisen Udbyneder hår endnu et smukt landsbymiljø MARIAGER - Udvalget, der har bedømt gamle huse og bygninger i Mariager Kommune, er bl.a. standset op ved Udbyneder. I en»udvalgsbetænkning«hedder det om denne by: - Udbyneder har som landsby endnu betydelige miljøkvaliteter. Der er sket flere uheldige ændringer, men ved passende nænsomhed og opretning af tidligere uheldige, både store og små indgreb, vil landsbymiljøet endnu kunne rettes op og blive smukt. Udvalget, der består af arkitekt Johs. Exner, Århus, bestyrer L. Baumann, Assens, og smedemester Erik Østergård, Kastbjerg, fandt ved en gennemgang af den sørlige del af kommunen, den tidligere Udbyneder-Kastbjerg Kommune, tre ejendomme, som præmieredes. Det var som nævnt fru Inga Freislebens hus i Kastbjerg, vejmand Sv. Jespersens hus i Udbyneder og gartner Frederik Jensens ejendom, Klattrupgade 3, Havndal. Præmierne er henholdsvis 1500, 1000 og 500 kroner. De blev overrakt ved en sammenkomst på Borgmesterkontoret i Mariager. Andre huse Men også andre huse end de tre nævnte havde udvalget øje for. Der er således rosende ord overfor Kresten Søndergårds og Marie Sommers huse i Kastbjerg, Ernst Thomsens, Hans Nielsens, og Jens Hjorts og Holger Christensens huse i Havndal. Af velbevarede og bemærkelses. værdige landejendomme frem. hæver udvalget Valborg Jessen,, i Udbyover, Anna Møllers i Udbyneder, og Arne Østergårds gård»charlottendal«. Endvidere Søren Hjorts ejendom i Havndal, Søren Ranks i Kastbjerg og Kaj Erikstrups Overgårds Mølle. De tre medlemmer har dog ikke kun rosende ord tilovers for bygningerne i den gamle Udbyneder-Kastbjerg Kommune. Der dryppes lidt malurt i bægeret med disse ord: 27

28 - Det var karakteristisk, at mange huse og landejendomme i de allerseneste tider havde gennemgået ændringer, som havde påvirket bygningernes udseende i uheldig retning. - For tagenes vedkommende var stråtage og tegltage erstattet med bølgeeternit eller lign. og havde ofte fået stort tagudhæng, hvorved den oprindelige enkle og smukke hovedform var blevet sløret eller helt gået tabt. Visse steder havde huset samtidig fået en ydre skalmuring og nye store thermoruder, hvorved det var helt forandret til det ukendelige. Flere karakteristiske landhuse havde mistet deres karakteristiske ydre og lignede istedet et ligegyldigt og vilkårligt forstadshus. Lært af hinanden Udvalgets sammensætning - en fagmand, Johs. Exner, og to lægmænd, L. Baumann og Erik Østergård, - skinner nok igennem i denne»udvalgsbetænkning«. Det blev da også fremhævet ved præmieringen i Mariager, af Erik Østergård og L. Baumann, at de havde lært en hel masse om huse efter at have været sammen med arkitekt Johs. Exner. Han er leder af Arkitektskolen i Århus, og iøvrigt søn af provst emeritus J. Exner, Mariager. Avisartikkel: 7. juli 1882 Festdag for Lyshøj Mølle I anledning af Lyshøj Mølles overdragelse fra privat eje til en fond fredag d. 25. juni, var Sparekassen for Randers By og Omegn vært ved en reception, hvortil der var indbudt ca. 40 gæster. Der blev i adskillige taler udtrykt tilfredshed med, at restaureringen nu var tilendebragt og håb om, at der fremover ville være mulighed for at bevare dette smukke vartegn for egnen. Senere var der rundvisning i møllen, hvor to sønner af den sidste aktive møller, Einar Madsen, kunne fortælle meget om møllens funktion. Om aftenen kom borgerne fra Udbyneder, ca. 50 mennesker, gående i procession for at udtrykke deres anerkendelse af færdiggørelsen af møllen. Også de fik lejlighed til at bese møllen og nyde godt af Sparekassens pølsebord, som var leveret af den lokale slagter. Lyshøj Mølle vil være åben for besøgende hver fredag fra kl mod en beskeden entre. Mange bidrag små, får møllen til at gå. Lyshøj Mølle - selvejende institution. Lyshøj Mølle blev bygget i 1894 som andelsmølle. Senere overgik den til privat drift og fungerede indtil 15. nov Mølleren gennem 44 år, Einar Madsen, solgte den da til talepædagog Jens Møller Pedertsen og hustru, lærer Inger Steensig. Møllen blev stærkt beskadiget under en storm i 1969 og et omfattende restureringsarbejde påbegyndtes. Møllen blev tækket med spåner og fik udskiftet brædder og vinduer. Havndal Sparekasses gavefond bevilgede rente- og afdragsfrit lån til opsætning af 28

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune.

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. PÅ VEJ TIL 1 Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. Jeg håber, hæftet i sin nuværende form vil vække interesse for møllens historiske betydning.

Læs mere

Maler. Dybbøl Mølle stadig. De fleste mennesker, der har DANMARK DEJLIGST

Maler. Dybbøl Mølle stadig. De fleste mennesker, der har DANMARK DEJLIGST DANMARK DEJLIGST Maler I dag er det vindmøllerne, der har vind i sejlene. Men Camping-Fritids Jan Hovard har søgt tilbage i den danske møllehistorie, og den er ikke mindre interessant. Dybbøl Mølle stadig

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

KODE OG KOMPAS AKTIVITET

KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET Nedenfor er beskrevet delaktiviteterne. I opbygningen af aktiviteterne er der lagt vægt på følgende forhold: 1. Opgaverne skal løses samlet. Det vil sige,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Bymølle Arkiv nr. Løbenr. 55 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Lidt om Bjergby Lokalforening.

Lidt om Bjergby Lokalforening. Lidt om Bjergby Lokalforening. Billeder og tekst af Erik Skjoldager Pr. 1. maj 1962 blev jeg ansat som foderstofuddeler i Bjergby Lokal-forening og Hovbak Gødningsforetning, der indtil da havde været en

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Minder om et sted. fra Sorensminde. Istandsættelsen af det lille hus er præget af stor. fællesskab omkring projektet.

Minder om et sted. fra Sorensminde. Istandsættelsen af det lille hus er præget af stor. fællesskab omkring projektet. Sorensminde Minder om et sted I den lille landsby Gerå i Nordjylland har tidligere indbyggere altid et sted at være, når de kommer for at besøge deres barndoms by. Et forfaldent bindingsværkshus, lokal

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN

MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN Randers Amtsavis 7. Maj 2011 MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN Mølestensfabrikken Engsko var en af Randers' tidlige eksportsucceser. Af Tina Knudsen Jensen, arkivar Randers Lokalhistoriske Arkiv. Ekspreskværnen

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 2. SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 Lad dit ord med glæden springe I vor høje gæstehal. Lad

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Med den ensomt beliggende kirke Himmerland er så rig på prægtige

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Tidligere møller i Rørvig

Tidligere møller i Rørvig Rørvig Mølle Rørvig Mølle blev tilbage i 1928 overtaget af Rørvig Naturfredningsforening, som dengang hed Foreningen til Værn om Rørvig Sogns Naturskønhed, to år efter foreningens oprettelse i 1926. Foreningen

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Bolig med karakter 03: Et liv med modeller

Bolig med karakter 03: Et liv med modeller Bolig med karakter 03: Et liv med modeller Erik har en hobby, der for alvor har sat spor i huset. I sin dagligstue har han et kæmpe modeltog-anlæg, hvor nogle af de 125 lokomotiver med vogne kører rundt

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Eventyret om det skæve slot

Eventyret om det skæve slot 24 Eventyret om det skæve slot Tema I Børnekulturhus Ama r er et eventyr om, hvordan det lykkedes at bygge landets første børnekulturhus opført fra grunden på baggrund af hårdt arbejde fra en ildsjæl og

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt Kinsman Cup 2014 Gladsaxe Søborg Badmintonklub (GSB) og Carshalton Junior Badminton Club, fra Sutton, England mødtes for 31. gang til den årlige Påsketurnering Kinsman Cup. I år gik turen til Sutton, hvor

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere