NEXUS 500-LT Serien Elektrosvejsemaskine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEXUS 500-LT Serien Elektrosvejsemaskine"

Transkript

1 MSA NEXUS ECU Brugervejledning MSA ENGINEERING SYSTEMS LIMITED NEXUS 500-LT Serien Elektrosvejsemaskine Brugervejledning Revision C Oplysningerne i denne manual er i overensstemmelse med MSA s viden på tidspunktet for offentliggørelsen. Enhver uautoriseret brug af dette udstyr til andet end det, som den var designet til, vil ophæve ethvert ansvar uden udtrykkelig skriftligt tilladelse af MSA Engineering Systems Limited. Dette påvirker ikke lovmæssige rettigheder..

2 Indhold Side nr. 1.0 Nødvendigt udstyr Tilbehørsliste Garanti Sikkerhed og pleje Generel sikkerhed Elektrisk sikkerhed Udstyr Specifikationer Indledning Beskrivelse Kontrol layout Indledende kontrol før drift Brugervejledning, farvekode Sprogvalg Kontrol af kalibreringsdato Betjening Ekstra skærme Vedligeholdelse Reservedele Test Service Appendiks Modeller og tilbehør NEXUS Modeller Tilbehør 23

3 1.0 Nødvendigt udstyr For at kunne udføre en elektrosvejsning på PE rør skal du bruge følgende udstyr: 1. En MSA NEXUS 500-LT Serien elektrosvejsemaskine 2. En TIN-12-certificeret generator (110/220Vac, afhængigt af enhed) med minimum 3.5 Kw udgang. 3. Holdeværktøj 4. Skrabeværktøj til afskrabning af PE rør 5. PE cleaner, til affedtning af svejsefladen 2.0 Tilbehørsliste Udstyr, der indgår i standard leveringen: MSA NEXUS 500-LT Serien elektrosvejsemaskine 4.0mm og 4.7mm tilslutningsstik Brugervejledning Kalibreringscertifikat Liste over tilgængeligt tilbehør findes i afsnit Garanti MSA NEXUS Svejsemaskine er garanteret mod defekte materialer eller fabrikationsfejl i en periode på 12 måneder fra købsdatoen. Alle enheder, med fejl i henhold til garantien, vil blive repareret eller udskiftet gratis efter skøn af MSA Engineering Systems Limited 4.0 Sikkerhed og pleje 4.1 Generel sikkerhed De fleste svejseopgaver kan betragtes som varmt arbejde på arbejdsstedet og kan være omfattet af særlige tilladelser. Dette udstyr bør kun anvendes af en operatør, der af arbejdsgiveren kan anses som værende kompetent på området. ADVARSEL: Såfremt du har fået indopereret en pacemaker, skal du kontakte din læge, før du går i nærheden af eller arbejder med udstyret. Magnetiske felter, der er forbundet med stærkstrøm kan påvirke disse enheder. Brug aldrig dette udstyr, hvis du er syg, har træthedsfornemmelse, eller er under indflydelse af alkohol eller narkotika. Bær praktisk beskyttelsesbeklædning, handsker og fodtøj. Sluk altid for udstyr, når det ikke er i brug. Brug aldrig svejseudstyr i nærheden computere eller følsomt elektronisk udstyr. 1

4 Dette udstyr er designet til at være inden for den tilladte maksimale vægt grænse. Sørg for, at arbejdsområdet er godt oplyst og ventileret. Sørg for at du ved, hvordan man slukker denne maskine, før du tænder for den, hvis du kommer i vanskeligheder. Kontroller tilstanden af maskinen før brug. Hvis den viser tegn på kraftig slitage eller beskadigelse, skal du kontakte din leverandør Elektrisk sikkerhed Hvis udstyret svigter, eller nogen af dets kabler eller stik bliver beskadiget, skal den returneres. Forsøg aldrig at reparere den selv. Hold kablerne væk fra arbejdsområdet så de ikke beskadiges. Alle ledninger bør være fuldt udrullet, løst oprullet og fjernet fra håndtaget. Brug remmen ved opbevaring eller transport af enheden. Før aldrig kablerne gennem vand eller over skarpe kanter. Dette udstyr er IP65-klassificeret, men husk på, at brugen af elektrisk udstyr under meget fugtige eller våde forhold kan være farligt 4.3 Udstyr (sikkerhed) Pres aldrig apparatet ud over dets grænser. Kontroller den tekniske specifikation for at sikre, at du bruger det rigtige udstyr. Når det ikke er i brug, opbevares udstyret et rent, tørt og sikkert sted. Hold udstyret rent. Det anbefales at rengøre apparatet med en tør klud. 2

5 5.0 Specifikationer Input spænding: 110V enhed 90Vac til 130Vac, Hz 220V enhed 190Vac til 260Vac, Hz Input strømstyrke: 32A (maksimum) på 110V enheden 16A (maksimum) på 220V enheden Udgangseffekt: 3.5kVA maksimum Output spænding: 8 48Vac RMS ± 0.5Vac RMS Output strømstyrke: 100A (maksimum) Driftscyklus, t d : t d = 30 minutter fuld belastning ved 40 o C eller 5 cyklusser á 10 minutter på ON og 10 minutter på OFF Driftstemperatur: -10 o C til +50 o C Fusions kapacitet: Diameter interval fra mm (BEMÆRK: kan svejse større end 315mm betinget af, at betingelserne for drifts-cyklus, og output-egenskaber kan overholdes). LTX enheden kan håndtere højere strømstyrker ved større fittings. ECU: 500(W) x 180(D) x 330(H) mm omtrentlige ydre dimensioner Input forsyningskabel: 3 meter STANDARD Output svejsekabel: 3 meter STANDARD / 6 meter til COMBI-enheder Nettovægt ECU: LT: 17.8Kg (110V) og 19.3Kg (220V) LTX: 20.5Kg (110V) og 22.0Kg (220V) Fusion Timer: tid i sekunder, tid i minutter (tallet 9 efterfulgt af 1 99 minutter). (Begrænset af transformer kapacitet) Input beskyttelse: 35A sikring nulstilles eksternt Tæthedsklasse: Elektrosvejsemaskine IP65 Display: Eksternt tastatur LCD 20 karakterer x 4 linjer, LED baggrundslys Data indtastning: 16 taster alfanumerisk system Svejsemetoder: 39.5V, 8-48V og Auto (stregkode) Temperaturkompensation: Ja i stregkodetilstand Lagring af hukommelse: 2048 svejsninger Ekstra funktioner: Data udtræk, til seriel RS232 PC download Temperaturkompensation i stregkodetilstand Fusions status med lyd indikator Svejsespænding i display Strømstyrke i display Indgangsspænding i display Omgivelsestemperatur i display Brugervenlig NEXUS 500 serien ECU klassificering I henhold til ISO 12176: Klassificeringsnummer: P 2 3US 2 VKADX P 2 Lav spændingsindgang 110V / 240V (AC) 3 Udgangseffekt maksimum 3kW U Reguleringstilstand Spænding S 2 Meget lav udgangsspænding 8V til 48V (RMS) V Styreenhedstype Variabel KA Data introduktion Manuel og automatisk D Udstyret med data lagring X Polyvalent og Multi-mode - i stand til at svejse en bred vifte af elektrosvejsefittings fra forskellige producenter 3

6 6.0 Indledning 6.1 Beskrivelse NEXUS svejsemaskinen er designet til at være ekstremt alsidig, og i stand til at svejse alle 8 til 48 Volt fittings fremstillet inden for specifikationerne for enheden.. NEXUS har til formål at levere en konstant udgangsspænding. Udgangsspændingen sikrer en fejlfri svejsning hver gang. Styringen overvåger også sin egen funktion samt strømmen ind - og udgangsspænding, og advarer brugeren hvis nogle parametre falder udenfor forudbestemte grænser. Brugerfladen er det alfanumeriske tastatur og et 4-linjers, 20-cifret baggrundsbelyst LCD display. Mikroprocessoren genererer advarsler og beskeder der instruerer og giver information, som overflødiggør brugervejledningen. Det digitale display viser den valgte svejse tid, og den resterende svejse tid Enhedens layout 1. 4-linjer, 20-cifre, alfanumerisk baggrundsbelyst LCD 2. Genvejstasterne A,B,C,D 3. ENTER/START knap 4. CLEAR/STOP knap 5. RS232 seriel port til stregkodescanner og PC dataoverførsel 6. RCD sikring 7. ON/OFF knap 8. Strømkabel 9. Sikring (2 sikringer monteret på 110V enhed) 10. Svejsekabler 4

7 6.3 Indledende kontrol før drift Der henvises til enhedens layout (afsnit 6.2) ovenfor. 1. For at tænde / slukke enheden brug knappen (7). 2. Check at RCD afbryder (6) er tændt. 3. Check at RCD vinduet (6) ikke er beskadiget, og er sikret for at opnå IP65, dvs. fingerskruen helt fast. 4. Check sikring (9) er trykket ind, altså ikke udløst.. 5. Check RS232 port (5) støvdæksel er monteret hele tiden, når den ikke bruges for at opnå IP Brugervejledning farvekode Følgende farver er brugt i denne manual for enkelhed. Nexus drifts underafsnit Nexus tænd / sluk - knap Nexus skærme Gå videre til underafsnit Operatør indgriben er nødvendig Tips og information Fejl skærme 6.5 Sprogvalg NEXUS LT enheden har 4 sprog som brugeren kan vælge (engelsk, dansk, spansk, tysk). Sådan vælger du sprog: Engelsk: Dansk: Spansk: Tysk: Tryk og hold KEY_0 og tænd NEXUS indtil operatør eller MENU1 vises. Tryk og hold KEY_1 og tænd NEXUS indtil operatør eller MENU1 vises. Tryk og hold KEY_2 og tænd NEXUS indtil operatør eller MENU1 vises. Tryk og hold KEY_3 og tænd NEXUS indtil operatør eller MENU1 vises. 6.6 Kontrol af kalibreringsdato Tryk og hold KEY_9 og tænd NEXUS indtil kalibrering vises som vist her. Last Calibrated on dd/mm/yy 5

8 7.0 Betjening A Tænd M/C Startup Display Operatør kode Gå til B MENU V 8V-48V Stregkode MENU 2 Gå til C Gå til D Gå til E Sæt tiden Sys Setup Se Info Download Gå til G Gå til H Gå til I Gå til J 6

9 B MSA ENG. SYSTEMS LTD NEX510 BR 220 LT V S/N: 2001 OPERATOR CODE 6 DIGITS: MSA123 Press ENT A=> B=< CLR=CLEAR Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 MENU1: A=39.5V B=8V 48V C=BARCODE D=MENU2 Operatør kode: Dette skærmbillede beder brugeren om en 6-cifret operatør kode, der anvendes som identifikation af brugeren. Denne kode indtastes på følgende måde: Brug alfanumeriske tastatur til at indtaste det ønskede tegn. Brug genvej KEY_A for at flytte markørens position til højre (næste tegn). Brug genvej KEY_B for at backspace markørens position til venstre (forrige tegn). Brug KEY_CLR for at slette alle tegn og starte forfra. Brug KEY_ENT for at acceptere og gemme koden. BEMÆRK: Operatør kode er valgfri, hvis du ikke ønsker at anvende disse data, skal du blot trykke KEY_ENT at fortsætte. 7

10 C MENU1: A=39.5V B=8V 48V C=BARCODE D=MENU2 Tryk A COOLING TIME Refer fitting data Cooling Time: 10 press ENT Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 FITTING SIZE Refer fitting data Fitting Size = 315mm press ENT Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 FITTING TYPE 1=CPLR 4=TDWT 7=RAYT 2=ELBW 5=TEES 8=SOKT 3=RDCR 6=TAPT 9=NONE Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 WELD 39.5V e.g: 032=32s,932=32m Fusion Time 062s STOP=Exit START=Weld Gå til F SVEJSNING 39.5V: Følgende skærmbilleder kan tændes / slukkes fra Menu 2 (se Menu 2 sektion for detaljer): COOLING TIME indtast krævet køletid som angivet på fittings. Enheden vil starte nedtælling af den indtastede køletid efter en svejsning. Denne information vil blive lagret i hukommelsen. FITTING SIZE denne information vil blive lagret i hukommelsen. FITTING TYPE denne information vil blive lagret i hukommelsen. Se nedenfor for oplysninger om forkortelse for fittings typer 8

11 CPLR = COUPLER = MUFFE ELBW = ELBOW = VINKEL RDCR = REDUCER = REDUKTION TDWT = TDW TAPPING TEE =SADDELGREN TEES = TEES = TEE TAPT = TAPPING TEE = TRYKANBORING RAYT = RAYTRANS = OVERGANG SOKT = SINGLE SOCKET = ENKELT MUFFE NONE = NONE OF ABOVE = INGEN AF OVENNÆVNTE Enheden vil acceptere svejsetid i sekunder og minutter i henhold til ISO Værdier mellem vil blive opfattet som sekunder og værdier mellem vil blive opfattet som minutter. Se eksemplet nedenfor: 32 sekunder skal indtastes som 032 eller sekunder bliver indtastet som minutter bliver indtastet som 932. KEY_STOP vil gå til MENU 1 skærm. KEY_START vil fortsætte til svejseprocessen. 9

12 D MENU1: A=39.5V B=8V 48V C=BARCODE D=MENU2 Tryk B COOLING TIME Refer fitting data Cooling Time: 10 press ENT Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 FITTING SIZE Refer fitting data Fitting Size = 315mm press ENT Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 FITTING TYPE 1=CPLR 4=TDWT 7=RAYT 2=ELBW 5=TEES 8=SOKT 3=RDCR 6=TAPT 9=NONE Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 WELD 8 48V e.g: 032=32s,932=32m Fusion Time 062s STOP=Exit ENTER=Next WELD 8 48V weld range 8V to 48V Fusion Volt = 40V STOP=Exit START=Weld Gå til F SVEJSNING 8-48V: Følgende skærmbilleder kan tændes / slukkes fra Menu 2 (se Menu 2 afsnit for detaljer): 10

13 COOLING TIME indtast krævet køletid som angivet på fittings. Enheden vil starte nedtælling af den indtastede køletid efter en svejsning. Denne information vil blive lagret i hukommelsen. FITTING SIZE denne information vil blive lagret i hukommelsen. FITTING TYPE denne information vil blive lagret i hukommelsen. Se nedenfor for oplysninger om forkortelse for fittings typer: CPLR = COUPLER = MUFFE ELBW = ELBOW = VINKEL RDCR = REDUCER = REDUKTION TDWT = TDW TAPPING TEE = SADDELGREN TEES = TEES = TEE TAPT = TAPPING TEE = TRYKANBORING RAYT = RAYTRANS = OVERGANG SOKT = SINGLE SOCKET = ENKELT MUFFE NONE = NONE OF ABOVE = INGEN AF OVENNÆVNTE Enheden vil acceptere svejsetid i sekunder og minutter i henhold til ISO Værdier mellem vil blive opfattet som sekunder og værdier mellem vil blive opfattet som minutter. Se eksemplet nedenfor: 32 sekunder skal indtastes som 032 eller sekunder bliver indtastet som minutter bliver indtastet som 932. KEY_STOP vil gå til MENU 1 skærm. KEY_START vil fortsætte til valg af svejsespænding. Svejsespænding skal være mellem 8V til 48V RMS. KEY_STOP vil gå til MENU 1 skærm. KEY_START vil fortsætte til svejseprocessen.. 11

14 E MENU1: A=39.5V B=8V 48V C=BARCODE D=MENU2 Tryk C This Feature not supported in model NEX500 MI/DR Contact MSA Eng. Ltd Stregkoder understøttes ikke i denne enhed WELD BARCODE Barcode Input Method A=Use Scanner B=Type Manually Tryk A or B Scan Fitting Fusion Brug scanner: Scan fittings Stregkode 24-cifre Code:************ ************ Press ENT A= B= C= D= CLR Indtast fittings stregkode 24-cifre manuelt Details C COUPLER d250mm 00.70Ω 40.0V 600s STOP=Exit START=Weld Recommend TIN12 Generator size 02.86kW STOP=Exit START=Weld Gå til F 12

15 STREGKODE: Denne svejsemetode understøttes ikke i modeller MI og DR. Fejlmeddelelse vil blive vist som vist ovenfor, hvis du forsøger at bruge stregkodefunktion. F Pipes scraped? Fitting connected? Continue with Weld? STOP=Exit START=Weld Fortsæt: Tryk START eller afslut: Tryk STOP CHECKING FITTING CONNECTION... Fitting connected? No : Connect now Yes: Resistance must be less than 200 ohm Fittings ikke fundet, tilslut fittings nu FITING CHECK CIRCUIT Detected: fitting is now connected STOP=Exit START=Weld Fortsæt: Tryk START eller afslut: Tryk STOP WELDING JOINT 0001 Vi=220.0V Vo=040.0V Ii=004.1A Io=020.0A Weld Time 00:20:59 Skærm 1 WELDING JOINT 0001 In:+00.0C Ex:+00.0C P=00.00kW R=00.000R Weld Time 00:20:59 Skærm 2 Welding Successful Cycle Complete Joint No 0001 press STOP Tryk STOP 13

16 SVEJSEPROCESSEN: Hvis hukommelsen er fuld, kan svejsning ikke lagres eller ikke gennemføres afhængigt af systemindstillinger fra MENU 2. Se afsnittet "Yderligere meddelelser" for flere detaljer om fejlmeddelelse. G MENU2: A=Set Time B=SysSetup C=ViewInfo D=Download Tryk A SETUP TIME (24hr) HOUR:MINUTE hh:mm press ENT Indstil tiden: Indtast tid i 24-timers format. F.eks. 08:00 AM = 08:00 08:00 PM = 20:00 Tryk på ENT - knappen for at acceptere. 14

17 H MENU2: A=Set Time B=SysSetup C=ViewInfo D=Download Tryk B Enter Code **** Tast Password for at udfylde nedenstående. Ring evt. MSA SETUP: Press ENTER 1=CoolingTime>OFF 2=FittingSize>OFF 3=FittingType>OFF Tænd/sluk skærm: Tryk 1, 2, 3. Afslut: ENT SETUP: Press ENTER 4=TRIP_LEVELS>ISO 5=OPCODE_SCRN>OFF 6=MEM_OVERWRT>OFF Skift værdier: Tryk 4, 5, 6. Afslut: Tryk ENT SETUP: Press ENTER 7=IO_Monitor>ON 8=Company Info Angiv værdier: Tryk 7, 8. Afslut: Tryk ENT Systemopsætning: Visse funktioner kan aktiveres eller deaktiveres med denne systemopsætnings menu. Følgende punkter er beskrevet nedenfor: 1. Cooling Time hvis aktiveret, vil maskinen bede om indtastning af fittings køletid for svejseproceduren. Denne oplysning vil blive gemt i hukommelsen, og maskinen vil starte nedtælling efter svejsningen er afsluttet 2. Fitting Size hvis aktiveret, vil maskinen bede om indtastning af fittings størrelse for svejseprocedure. Denne oplysning vil blive gemt i hukommelsen 3. Fitting Type hvis aktiveret, vil maskinen bede om indtastning af fittings type for svejseproceduren. Denne oplysning vil blive gemt i hukommelsen 4. Trip Levels til MSA internt brug, ændre venligst IKKE denne værdi. 15

18 5. Operator Code hvis aktiveret, vil maskinen bede om indtastning af operatørens navn, kode, ID osv. Denne 6-cifrede alfanumeriske kode gemmes i hukommelsen.. 6. Memory Overwrite hvis aktiveret, vil maskinen automatisk slette og overskrive de ældste svejseoplysninger, når hukommelsen er fuld. Hvis deaktiveret, vil den ikke tillade gennemførelse af svejsninger, når hukommelsen er fuld. 7. IO Monitor til MSA internt brug, ændre venligst IKKE denne værdi. 8. Company Info giver mulighed for indtastning af firmanavn og telefonnummer. Standardindstillingerne er: 1. CoolingTime = OFF 2. FittingSize = OFF 3. FittingType = OFF 4. Trip_Level = ISO 5. OPCODE_SCRN = OFF 6. MEM_OVERWRT = ON 7. IO_Monitor = ON 16

19 I MENU2: A=Set Time B=SysSetup C=ViewInfo D=Download Tryk C Date 02/03/09 Mon Time 13:20:56 In Ex C Last Joint No Tryk ENT eller CLR for at afslutte Vis information: Denne menu indeholder følgende oplysninger (du kan ikke redigere fra denne menu): Dato: 02/02/09 (i formatet dd / mm / åå) Dag: Man (dvs. mandag) Tid: 13:20:56 (24 timer formatet tt: mm: ss) Intern temperatur: +32,1 o C (temperatur i enheden) Ekstern temperatur: o C (temperatur i omgivelse) Seneste svejsenummer: 0001 (Antal af svejsninger udført af enheden) 17

20 J MENU2: A=Set Time B=SysSetup C=ViewInfo D=Download Tryk D DATA DOWNLOAD: Settings:19200,N,8,1 Last : 123 Joints CLR=Exit ENT=Print Download: Fra denne menu kan du overføre svejseoplysninger til pc. Dine computerindstillinger for serielle COM-porte bør være: Baud: Paritet: Ingen Data: 8 bits Stop: 1 bit Indtast antallet af svejsninger der skal udskrives, f.eks. 123 vil udskrive de sidste 123 svejsninger fra det samlede antal svejsninger, maskinen har gennemført. Tryk på tasten CLR for at afslutte. Tryk på tasten ENT for at udskrive (Download). 18

21 8.0 Ekstra skærme Please wait... ECU in cooling mode Time remaining 12m 36s Enheden er ved at nedkøle køletiden nedtælles ved countdown efter en svejsning. Tryk på On / Off for at lukke denne skærm. MEMORY FULL Joint 1234(12/05/06) Joint 5678(12/06/06) Delete? 1=Yes 2=No Dette skærmbillede vises, når hukommelsen er fuld. Trykkes på 1 slettes det ældste indhold efter accept på skærmen. Tryk 2 for at afslutte Requires Calibration Last Calibrated on dd/mm/yy Dette er KUN et serviceskærmbillede for at minde om, at enheden kræver kalibrering hver 12. måned i henhold til ISO / ECEstandarder. Det påvirker IKKE kvaliteten af selve svejsningen Battery Low! replace with CR1225 and contact MSA for new RTC code Dette skærmbillede vises, når batteriet i real-time uret (RTC)skal udskiftes. Skaf ny RTC kode fra leverandøren for at genindstille uret. BadgeNo :MSA123 Skill :Automatic Expiry :Jun 2009 Company :MS Nexus model TO benytter operatørskiltet til at tillade en svejseproces, afhængigt af brugerens evner, som er defineret i en 30- cifret stregkode. Dette for sporbarhed. Kontakt MSA for yderligere detaljer. Error! Invalid Badge The operator badge is expired,can not proceed further Denne fejlskærm vedrører Nexus model TO, når operatørskiltet er udløbet/ugyldigt. Kontakt MSA for yderligere detaljer. Enter Code **** Denne skærm vises, når enheden kræver et password.. Scan Pipe1 Tracecode CLR=Skip Nexus model TR/TO kræver scanninger af Pipe1 og Pipe 2 stregkoder for sporbarhed. Dette er en 40-cifret stregkode. Kontakt MSA for yderligere detaljer. Tryk CLR for at gå tilbage. Scan Fitting Trace CLR=Skip Nexus model TR/TO kræver scanninger af Fitting s stregkoder for sporbarhed. Dette er en 26-cifret stregkode. Kontakt MSA for yderligere detaljer. Tryk CLR for at gå tilbage. 19

22 Warning! Unit is very hot allow it to cool Please weld later Denne meddelelse vises, når den interne temperatur i Nexus LT overstiger 70 grader Celsius eller når sikkerhedstermostaten på enheden udløses. Lad enheden køle ned. invalid code Visse setup koder fra MSA kontrollerer for gyldighed af serienummer og dato. Skaf venligst en ny kode fra MSA og anvend den indenfor en 7-dages gyldighedsperiode. This Feature not supported in model NEX500 MI/DR Please contact MSA Nexus modellerne MI/DR understøtter ikke brug af stregkodefunktioner. Kontakt MSA hvis disse funktioner er påkrævet. MEMORY FULL!WILL NOT SAVE WELD! CLR=Clear Memory ENT=Continue Weld Dette skærmbillede vises, når MEM_OVERWRT=OFF i Systems Setup fra MENU 2. Svejsning er mulig, men vil ikke gemme svejseoplysningerne i hukommelsen. Welding Error Cycle Reset Joint No 0001 press STOP Operatøren afbrød svejsecyklus ved at trykke på STOP-tasten. Welding Error Output Voltage Fault Joint No 0001 press STOP Forkert udgangsspænding. Check at indgangsspændingen er indenfor specifikation under svejsning. Check at den korrekte tilslutning 4.0mm eller 4.7mm anvendes. Prøv en anden tilslutning. Kontakt evt. MSA Welding Error Fitting Shorted Joint No 0001 press STOP Check at indgangsspænding en er indenfor specifikation under svejsning. Prøv en anden tilslutning. Kontakt MSA hvis problemet stadig fortsætter. Welding Error Fitting Opened Joint No 0001 press STOP Check at indgangsspændingen er indenfor specifikation under svejsning. Check at den korrekte tilslutning 4.0mm eller 4.7mm anvendes. Prøv en anden tilslutning. Check at kabler ikke er beskadiget. Welding Error Input Voltage Fault Joint No 0001 press STOP Check at indgangsspændingen er indenfor specifikation under svejsning. Kontakt MSA hvis problemet stadig fortsætter. 20

23 Welding Error Thermal Tripped Joint No 0001 press STOP Denne meddelelse vises, når den interne temperatur i Nexus LT overstiger 70 grader Celsius eller når sikkerhedstermostaten på enheden udløses. Lad enheden køle ned. Detects low memory Joint space for 0056 Print or Download to create storage space Når Nexus registrerer en lav hukommelse til 56 samlinger eller derunder, vises denne skærm, så brugeren kan downloade data før den er fuld. This feature not supported in model NEX500 MI/BR Please contact MSA Data download understøttes ikke i Nexus modellerne MI/BR. Kontakt MSA hvis dette kræves. Warning! Unit warm, full weld may not be achieved STOP=Exit START=Weld Denne besked vises, når den interne temperatur i Nexus LT stadig overstiger 60 grader Celsius. Derved ved operatøren at, en komplet svejsning måske ikke kan nås, før Nexus overstiger 70 grader Celsius. 21

24 9.0 Vedligeholdelse 9.1 Reservedele Reservedele til enheden omfatter: Varenummer Beskrivelse Mængde Acc. til Model Håndbog IP68 støvhætte til stregkode læser stik IP68 støvhætte til stregkode læser stik på baseenhed 1 FL A Fittings tilslutning overgang mm 1 par FL A Fittings tilslutning overgang mm 1 par 9.2 Test Funktionsprøver (simulerer kortslutning og maks. belastningsforhold) er mulige ved brug af forskellige belastninger (kontakt MSA for yderligere information). PAT Test: Health and Safety Executive (HSE) har konstateret, at en fjerdedel af indberetningspligtige elektriske ulykker skyldes defekte bærbare apparater. Der er behov for at efterse og afprøve sådanne apparater, med henblik på at reducere antallet af ulykker. NEXUS 500-LT serien er klassificeret som klasse 2, derfor er den eneste test der kan udføres på enheden en isoleringstest. ADVARSEL! Udfør ikke FLASH TEST. 9.3 Service Det anbefales, at enheden er kalibreret mindst en gang om året (krav hvis maskinen anvendes til svejsning af gasledninger). MSA tilbyder en fuldstændig after-sales service med reparation og vedligeholdelse af NEXUS elektrosvejsemaskiner. Maskinen kan omprogrammeres til nye arbejdsgange eller opgraderet til også at omfatte brug af de nyeste automatiske kontrolsystemer. Maskiner, der sendes retur for service, skal være tydeligt mærket med mistanke om fejl og / eller ønsket service, samt navn på kontaktperson, adresse, telefon- og faxnumre, og nærmere oplysninger om returadresse. Alt udstyr skal sendes til vores salgs- og serviceafdeling på nedenstående adresse Gavatec I/S Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: , Fax :

25 10.0 Appendiks et Modeller og tilbehør 10.1 NEXUS Modeller Modeller NEX510 MI-LT* NEX510 BR-LT* NEX510 DR-LT* NEX510 BD-LT* NEX520 TR-LT* NEX520 TO-LT* Driftsmåder / Funktioner (110 eller 220/240V Input) Manual Input (39.5V fast & 8 til 48V variabel) Manual Input (39.5V fast & 8 til48v variabel) Stregkodelæsning (ISO TR 13950) Inc. CCD Scanner (NEX ) Manual Input (39.5V fast & 8 til 48V variabel) Data indsamling (svejseoplysninger) Manual Input (39.5V fast & 8 til 48V variabel) Stregkodelæsning (ISO TR 13950) Dataindsamling (svejseoplysninger) Inc. CCD Scanner (NEX ) Manual Input (39.5V fast & 8 til 48V variabel) Stregkodelæsning (ISO TR 13950) Sporbar stregkodelæsning Dataindsamling (sporbarhed & svejseoplysninger) Inc. CCD Scanner (NEX ) Manual Input (39.5V fast & 8 til 48V variabel) Stregkodelæsning (ISO TR 13950) Sporbar stregkodelæsning Operatør skilt/stregkodelæser Dataindsamling (sporbarhed & svejseoplysninger) Inc. CCD Scanner (NEX ) * Tilføj -H for control med håndholdt enhed * Tilføj X for LTX enhed (LTX enheden kan klare et højere strømtræk for større fittings) Tilbehør Varenummer NEX7100* DataSoft 3.* Beskrivelse CCD stregkodescanner (Gun Type) PC interface software & adapterledning (Dataindsamling sporbarhed & svejseoplysninger) Spørg Gavatec I/S om følgende tilbehør: Transport kasse plast eller aluminium Stregkodelæser som pen eller håndscanner Belastningsenhed og udstyr til afprøvning af maskinerne Selv-kalibreringstest af maskine/procedure ved hjælp af stregkode-scanner. 23

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 - hurtig og sikker samling af præisolerede rør Web-baseret dokumentation sikrer overblik over projektets status Multifunktionel svejsemaskine,

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : PC-program 714014 Program som kommunikerer med trykprøve stationer via. T-net/E-net. Fra programmet er det muligt at indstille parametre i de tilkoblede stationer. Programmet gemmer data

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run 1 Indhold Indledning. 3 Tekniske data. 4 Sikkerhed. 5 Skift Mini SD kort 6 Skift batteri 7 Kontrol af Batter niveau 9 Installation af MemoCam ip

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

INS mobilvægt TC2000

INS mobilvægt TC2000 INTERSOFT NEXØ A/S, DK 3730 NEXØ INS mobilvægt TC2000 version 2.26 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord 1. Mobilvægt TC2000 1.1 Tag systemet i brug 1.2 Drift 1.3 Vedligeholdelse

Læs mere