NEXUS 500-LT Serien Elektrosvejsemaskine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEXUS 500-LT Serien Elektrosvejsemaskine"

Transkript

1 MSA NEXUS ECU Brugervejledning MSA ENGINEERING SYSTEMS LIMITED NEXUS 500-LT Serien Elektrosvejsemaskine Brugervejledning Revision C Oplysningerne i denne manual er i overensstemmelse med MSA s viden på tidspunktet for offentliggørelsen. Enhver uautoriseret brug af dette udstyr til andet end det, som den var designet til, vil ophæve ethvert ansvar uden udtrykkelig skriftligt tilladelse af MSA Engineering Systems Limited. Dette påvirker ikke lovmæssige rettigheder..

2 Indhold Side nr. 1.0 Nødvendigt udstyr Tilbehørsliste Garanti Sikkerhed og pleje Generel sikkerhed Elektrisk sikkerhed Udstyr Specifikationer Indledning Beskrivelse Kontrol layout Indledende kontrol før drift Brugervejledning, farvekode Sprogvalg Kontrol af kalibreringsdato Betjening Ekstra skærme Vedligeholdelse Reservedele Test Service Appendiks Modeller og tilbehør NEXUS Modeller Tilbehør 23

3 1.0 Nødvendigt udstyr For at kunne udføre en elektrosvejsning på PE rør skal du bruge følgende udstyr: 1. En MSA NEXUS 500-LT Serien elektrosvejsemaskine 2. En TIN-12-certificeret generator (110/220Vac, afhængigt af enhed) med minimum 3.5 Kw udgang. 3. Holdeværktøj 4. Skrabeværktøj til afskrabning af PE rør 5. PE cleaner, til affedtning af svejsefladen 2.0 Tilbehørsliste Udstyr, der indgår i standard leveringen: MSA NEXUS 500-LT Serien elektrosvejsemaskine 4.0mm og 4.7mm tilslutningsstik Brugervejledning Kalibreringscertifikat Liste over tilgængeligt tilbehør findes i afsnit Garanti MSA NEXUS Svejsemaskine er garanteret mod defekte materialer eller fabrikationsfejl i en periode på 12 måneder fra købsdatoen. Alle enheder, med fejl i henhold til garantien, vil blive repareret eller udskiftet gratis efter skøn af MSA Engineering Systems Limited 4.0 Sikkerhed og pleje 4.1 Generel sikkerhed De fleste svejseopgaver kan betragtes som varmt arbejde på arbejdsstedet og kan være omfattet af særlige tilladelser. Dette udstyr bør kun anvendes af en operatør, der af arbejdsgiveren kan anses som værende kompetent på området. ADVARSEL: Såfremt du har fået indopereret en pacemaker, skal du kontakte din læge, før du går i nærheden af eller arbejder med udstyret. Magnetiske felter, der er forbundet med stærkstrøm kan påvirke disse enheder. Brug aldrig dette udstyr, hvis du er syg, har træthedsfornemmelse, eller er under indflydelse af alkohol eller narkotika. Bær praktisk beskyttelsesbeklædning, handsker og fodtøj. Sluk altid for udstyr, når det ikke er i brug. Brug aldrig svejseudstyr i nærheden computere eller følsomt elektronisk udstyr. 1

4 Dette udstyr er designet til at være inden for den tilladte maksimale vægt grænse. Sørg for, at arbejdsområdet er godt oplyst og ventileret. Sørg for at du ved, hvordan man slukker denne maskine, før du tænder for den, hvis du kommer i vanskeligheder. Kontroller tilstanden af maskinen før brug. Hvis den viser tegn på kraftig slitage eller beskadigelse, skal du kontakte din leverandør Elektrisk sikkerhed Hvis udstyret svigter, eller nogen af dets kabler eller stik bliver beskadiget, skal den returneres. Forsøg aldrig at reparere den selv. Hold kablerne væk fra arbejdsområdet så de ikke beskadiges. Alle ledninger bør være fuldt udrullet, løst oprullet og fjernet fra håndtaget. Brug remmen ved opbevaring eller transport af enheden. Før aldrig kablerne gennem vand eller over skarpe kanter. Dette udstyr er IP65-klassificeret, men husk på, at brugen af elektrisk udstyr under meget fugtige eller våde forhold kan være farligt 4.3 Udstyr (sikkerhed) Pres aldrig apparatet ud over dets grænser. Kontroller den tekniske specifikation for at sikre, at du bruger det rigtige udstyr. Når det ikke er i brug, opbevares udstyret et rent, tørt og sikkert sted. Hold udstyret rent. Det anbefales at rengøre apparatet med en tør klud. 2

5 5.0 Specifikationer Input spænding: 110V enhed 90Vac til 130Vac, Hz 220V enhed 190Vac til 260Vac, Hz Input strømstyrke: 32A (maksimum) på 110V enheden 16A (maksimum) på 220V enheden Udgangseffekt: 3.5kVA maksimum Output spænding: 8 48Vac RMS ± 0.5Vac RMS Output strømstyrke: 100A (maksimum) Driftscyklus, t d : t d = 30 minutter fuld belastning ved 40 o C eller 5 cyklusser á 10 minutter på ON og 10 minutter på OFF Driftstemperatur: -10 o C til +50 o C Fusions kapacitet: Diameter interval fra mm (BEMÆRK: kan svejse større end 315mm betinget af, at betingelserne for drifts-cyklus, og output-egenskaber kan overholdes). LTX enheden kan håndtere højere strømstyrker ved større fittings. ECU: 500(W) x 180(D) x 330(H) mm omtrentlige ydre dimensioner Input forsyningskabel: 3 meter STANDARD Output svejsekabel: 3 meter STANDARD / 6 meter til COMBI-enheder Nettovægt ECU: LT: 17.8Kg (110V) og 19.3Kg (220V) LTX: 20.5Kg (110V) og 22.0Kg (220V) Fusion Timer: tid i sekunder, tid i minutter (tallet 9 efterfulgt af 1 99 minutter). (Begrænset af transformer kapacitet) Input beskyttelse: 35A sikring nulstilles eksternt Tæthedsklasse: Elektrosvejsemaskine IP65 Display: Eksternt tastatur LCD 20 karakterer x 4 linjer, LED baggrundslys Data indtastning: 16 taster alfanumerisk system Svejsemetoder: 39.5V, 8-48V og Auto (stregkode) Temperaturkompensation: Ja i stregkodetilstand Lagring af hukommelse: 2048 svejsninger Ekstra funktioner: Data udtræk, til seriel RS232 PC download Temperaturkompensation i stregkodetilstand Fusions status med lyd indikator Svejsespænding i display Strømstyrke i display Indgangsspænding i display Omgivelsestemperatur i display Brugervenlig NEXUS 500 serien ECU klassificering I henhold til ISO 12176: Klassificeringsnummer: P 2 3US 2 VKADX P 2 Lav spændingsindgang 110V / 240V (AC) 3 Udgangseffekt maksimum 3kW U Reguleringstilstand Spænding S 2 Meget lav udgangsspænding 8V til 48V (RMS) V Styreenhedstype Variabel KA Data introduktion Manuel og automatisk D Udstyret med data lagring X Polyvalent og Multi-mode - i stand til at svejse en bred vifte af elektrosvejsefittings fra forskellige producenter 3

6 6.0 Indledning 6.1 Beskrivelse NEXUS svejsemaskinen er designet til at være ekstremt alsidig, og i stand til at svejse alle 8 til 48 Volt fittings fremstillet inden for specifikationerne for enheden.. NEXUS har til formål at levere en konstant udgangsspænding. Udgangsspændingen sikrer en fejlfri svejsning hver gang. Styringen overvåger også sin egen funktion samt strømmen ind - og udgangsspænding, og advarer brugeren hvis nogle parametre falder udenfor forudbestemte grænser. Brugerfladen er det alfanumeriske tastatur og et 4-linjers, 20-cifret baggrundsbelyst LCD display. Mikroprocessoren genererer advarsler og beskeder der instruerer og giver information, som overflødiggør brugervejledningen. Det digitale display viser den valgte svejse tid, og den resterende svejse tid Enhedens layout 1. 4-linjer, 20-cifre, alfanumerisk baggrundsbelyst LCD 2. Genvejstasterne A,B,C,D 3. ENTER/START knap 4. CLEAR/STOP knap 5. RS232 seriel port til stregkodescanner og PC dataoverførsel 6. RCD sikring 7. ON/OFF knap 8. Strømkabel 9. Sikring (2 sikringer monteret på 110V enhed) 10. Svejsekabler 4

7 6.3 Indledende kontrol før drift Der henvises til enhedens layout (afsnit 6.2) ovenfor. 1. For at tænde / slukke enheden brug knappen (7). 2. Check at RCD afbryder (6) er tændt. 3. Check at RCD vinduet (6) ikke er beskadiget, og er sikret for at opnå IP65, dvs. fingerskruen helt fast. 4. Check sikring (9) er trykket ind, altså ikke udløst.. 5. Check RS232 port (5) støvdæksel er monteret hele tiden, når den ikke bruges for at opnå IP Brugervejledning farvekode Følgende farver er brugt i denne manual for enkelhed. Nexus drifts underafsnit Nexus tænd / sluk - knap Nexus skærme Gå videre til underafsnit Operatør indgriben er nødvendig Tips og information Fejl skærme 6.5 Sprogvalg NEXUS LT enheden har 4 sprog som brugeren kan vælge (engelsk, dansk, spansk, tysk). Sådan vælger du sprog: Engelsk: Dansk: Spansk: Tysk: Tryk og hold KEY_0 og tænd NEXUS indtil operatør eller MENU1 vises. Tryk og hold KEY_1 og tænd NEXUS indtil operatør eller MENU1 vises. Tryk og hold KEY_2 og tænd NEXUS indtil operatør eller MENU1 vises. Tryk og hold KEY_3 og tænd NEXUS indtil operatør eller MENU1 vises. 6.6 Kontrol af kalibreringsdato Tryk og hold KEY_9 og tænd NEXUS indtil kalibrering vises som vist her. Last Calibrated on dd/mm/yy 5

8 7.0 Betjening A Tænd M/C Startup Display Operatør kode Gå til B MENU V 8V-48V Stregkode MENU 2 Gå til C Gå til D Gå til E Sæt tiden Sys Setup Se Info Download Gå til G Gå til H Gå til I Gå til J 6

9 B MSA ENG. SYSTEMS LTD NEX510 BR 220 LT V S/N: 2001 OPERATOR CODE 6 DIGITS: MSA123 Press ENT A=> B=< CLR=CLEAR Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 MENU1: A=39.5V B=8V 48V C=BARCODE D=MENU2 Operatør kode: Dette skærmbillede beder brugeren om en 6-cifret operatør kode, der anvendes som identifikation af brugeren. Denne kode indtastes på følgende måde: Brug alfanumeriske tastatur til at indtaste det ønskede tegn. Brug genvej KEY_A for at flytte markørens position til højre (næste tegn). Brug genvej KEY_B for at backspace markørens position til venstre (forrige tegn). Brug KEY_CLR for at slette alle tegn og starte forfra. Brug KEY_ENT for at acceptere og gemme koden. BEMÆRK: Operatør kode er valgfri, hvis du ikke ønsker at anvende disse data, skal du blot trykke KEY_ENT at fortsætte. 7

10 C MENU1: A=39.5V B=8V 48V C=BARCODE D=MENU2 Tryk A COOLING TIME Refer fitting data Cooling Time: 10 press ENT Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 FITTING SIZE Refer fitting data Fitting Size = 315mm press ENT Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 FITTING TYPE 1=CPLR 4=TDWT 7=RAYT 2=ELBW 5=TEES 8=SOKT 3=RDCR 6=TAPT 9=NONE Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 WELD 39.5V e.g: 032=32s,932=32m Fusion Time 062s STOP=Exit START=Weld Gå til F SVEJSNING 39.5V: Følgende skærmbilleder kan tændes / slukkes fra Menu 2 (se Menu 2 sektion for detaljer): COOLING TIME indtast krævet køletid som angivet på fittings. Enheden vil starte nedtælling af den indtastede køletid efter en svejsning. Denne information vil blive lagret i hukommelsen. FITTING SIZE denne information vil blive lagret i hukommelsen. FITTING TYPE denne information vil blive lagret i hukommelsen. Se nedenfor for oplysninger om forkortelse for fittings typer 8

11 CPLR = COUPLER = MUFFE ELBW = ELBOW = VINKEL RDCR = REDUCER = REDUKTION TDWT = TDW TAPPING TEE =SADDELGREN TEES = TEES = TEE TAPT = TAPPING TEE = TRYKANBORING RAYT = RAYTRANS = OVERGANG SOKT = SINGLE SOCKET = ENKELT MUFFE NONE = NONE OF ABOVE = INGEN AF OVENNÆVNTE Enheden vil acceptere svejsetid i sekunder og minutter i henhold til ISO Værdier mellem vil blive opfattet som sekunder og værdier mellem vil blive opfattet som minutter. Se eksemplet nedenfor: 32 sekunder skal indtastes som 032 eller sekunder bliver indtastet som minutter bliver indtastet som 932. KEY_STOP vil gå til MENU 1 skærm. KEY_START vil fortsætte til svejseprocessen. 9

12 D MENU1: A=39.5V B=8V 48V C=BARCODE D=MENU2 Tryk B COOLING TIME Refer fitting data Cooling Time: 10 press ENT Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 FITTING SIZE Refer fitting data Fitting Size = 315mm press ENT Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 FITTING TYPE 1=CPLR 4=TDWT 7=RAYT 2=ELBW 5=TEES 8=SOKT 3=RDCR 6=TAPT 9=NONE Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 WELD 8 48V e.g: 032=32s,932=32m Fusion Time 062s STOP=Exit ENTER=Next WELD 8 48V weld range 8V to 48V Fusion Volt = 40V STOP=Exit START=Weld Gå til F SVEJSNING 8-48V: Følgende skærmbilleder kan tændes / slukkes fra Menu 2 (se Menu 2 afsnit for detaljer): 10

13 COOLING TIME indtast krævet køletid som angivet på fittings. Enheden vil starte nedtælling af den indtastede køletid efter en svejsning. Denne information vil blive lagret i hukommelsen. FITTING SIZE denne information vil blive lagret i hukommelsen. FITTING TYPE denne information vil blive lagret i hukommelsen. Se nedenfor for oplysninger om forkortelse for fittings typer: CPLR = COUPLER = MUFFE ELBW = ELBOW = VINKEL RDCR = REDUCER = REDUKTION TDWT = TDW TAPPING TEE = SADDELGREN TEES = TEES = TEE TAPT = TAPPING TEE = TRYKANBORING RAYT = RAYTRANS = OVERGANG SOKT = SINGLE SOCKET = ENKELT MUFFE NONE = NONE OF ABOVE = INGEN AF OVENNÆVNTE Enheden vil acceptere svejsetid i sekunder og minutter i henhold til ISO Værdier mellem vil blive opfattet som sekunder og værdier mellem vil blive opfattet som minutter. Se eksemplet nedenfor: 32 sekunder skal indtastes som 032 eller sekunder bliver indtastet som minutter bliver indtastet som 932. KEY_STOP vil gå til MENU 1 skærm. KEY_START vil fortsætte til valg af svejsespænding. Svejsespænding skal være mellem 8V til 48V RMS. KEY_STOP vil gå til MENU 1 skærm. KEY_START vil fortsætte til svejseprocessen.. 11

14 E MENU1: A=39.5V B=8V 48V C=BARCODE D=MENU2 Tryk C This Feature not supported in model NEX500 MI/DR Contact MSA Eng. Ltd Stregkoder understøttes ikke i denne enhed WELD BARCODE Barcode Input Method A=Use Scanner B=Type Manually Tryk A or B Scan Fitting Fusion Brug scanner: Scan fittings Stregkode 24-cifre Code:************ ************ Press ENT A= B= C= D= CLR Indtast fittings stregkode 24-cifre manuelt Details C COUPLER d250mm 00.70Ω 40.0V 600s STOP=Exit START=Weld Recommend TIN12 Generator size 02.86kW STOP=Exit START=Weld Gå til F 12

15 STREGKODE: Denne svejsemetode understøttes ikke i modeller MI og DR. Fejlmeddelelse vil blive vist som vist ovenfor, hvis du forsøger at bruge stregkodefunktion. F Pipes scraped? Fitting connected? Continue with Weld? STOP=Exit START=Weld Fortsæt: Tryk START eller afslut: Tryk STOP CHECKING FITTING CONNECTION... Fitting connected? No : Connect now Yes: Resistance must be less than 200 ohm Fittings ikke fundet, tilslut fittings nu FITING CHECK CIRCUIT Detected: fitting is now connected STOP=Exit START=Weld Fortsæt: Tryk START eller afslut: Tryk STOP WELDING JOINT 0001 Vi=220.0V Vo=040.0V Ii=004.1A Io=020.0A Weld Time 00:20:59 Skærm 1 WELDING JOINT 0001 In:+00.0C Ex:+00.0C P=00.00kW R=00.000R Weld Time 00:20:59 Skærm 2 Welding Successful Cycle Complete Joint No 0001 press STOP Tryk STOP 13

16 SVEJSEPROCESSEN: Hvis hukommelsen er fuld, kan svejsning ikke lagres eller ikke gennemføres afhængigt af systemindstillinger fra MENU 2. Se afsnittet "Yderligere meddelelser" for flere detaljer om fejlmeddelelse. G MENU2: A=Set Time B=SysSetup C=ViewInfo D=Download Tryk A SETUP TIME (24hr) HOUR:MINUTE hh:mm press ENT Indstil tiden: Indtast tid i 24-timers format. F.eks. 08:00 AM = 08:00 08:00 PM = 20:00 Tryk på ENT - knappen for at acceptere. 14

17 H MENU2: A=Set Time B=SysSetup C=ViewInfo D=Download Tryk B Enter Code **** Tast Password for at udfylde nedenstående. Ring evt. MSA SETUP: Press ENTER 1=CoolingTime>OFF 2=FittingSize>OFF 3=FittingType>OFF Tænd/sluk skærm: Tryk 1, 2, 3. Afslut: ENT SETUP: Press ENTER 4=TRIP_LEVELS>ISO 5=OPCODE_SCRN>OFF 6=MEM_OVERWRT>OFF Skift værdier: Tryk 4, 5, 6. Afslut: Tryk ENT SETUP: Press ENTER 7=IO_Monitor>ON 8=Company Info Angiv værdier: Tryk 7, 8. Afslut: Tryk ENT Systemopsætning: Visse funktioner kan aktiveres eller deaktiveres med denne systemopsætnings menu. Følgende punkter er beskrevet nedenfor: 1. Cooling Time hvis aktiveret, vil maskinen bede om indtastning af fittings køletid for svejseproceduren. Denne oplysning vil blive gemt i hukommelsen, og maskinen vil starte nedtælling efter svejsningen er afsluttet 2. Fitting Size hvis aktiveret, vil maskinen bede om indtastning af fittings størrelse for svejseprocedure. Denne oplysning vil blive gemt i hukommelsen 3. Fitting Type hvis aktiveret, vil maskinen bede om indtastning af fittings type for svejseproceduren. Denne oplysning vil blive gemt i hukommelsen 4. Trip Levels til MSA internt brug, ændre venligst IKKE denne værdi. 15

18 5. Operator Code hvis aktiveret, vil maskinen bede om indtastning af operatørens navn, kode, ID osv. Denne 6-cifrede alfanumeriske kode gemmes i hukommelsen.. 6. Memory Overwrite hvis aktiveret, vil maskinen automatisk slette og overskrive de ældste svejseoplysninger, når hukommelsen er fuld. Hvis deaktiveret, vil den ikke tillade gennemførelse af svejsninger, når hukommelsen er fuld. 7. IO Monitor til MSA internt brug, ændre venligst IKKE denne værdi. 8. Company Info giver mulighed for indtastning af firmanavn og telefonnummer. Standardindstillingerne er: 1. CoolingTime = OFF 2. FittingSize = OFF 3. FittingType = OFF 4. Trip_Level = ISO 5. OPCODE_SCRN = OFF 6. MEM_OVERWRT = ON 7. IO_Monitor = ON 16

19 I MENU2: A=Set Time B=SysSetup C=ViewInfo D=Download Tryk C Date 02/03/09 Mon Time 13:20:56 In Ex C Last Joint No Tryk ENT eller CLR for at afslutte Vis information: Denne menu indeholder følgende oplysninger (du kan ikke redigere fra denne menu): Dato: 02/02/09 (i formatet dd / mm / åå) Dag: Man (dvs. mandag) Tid: 13:20:56 (24 timer formatet tt: mm: ss) Intern temperatur: +32,1 o C (temperatur i enheden) Ekstern temperatur: o C (temperatur i omgivelse) Seneste svejsenummer: 0001 (Antal af svejsninger udført af enheden) 17

20 J MENU2: A=Set Time B=SysSetup C=ViewInfo D=Download Tryk D DATA DOWNLOAD: Settings:19200,N,8,1 Last : 123 Joints CLR=Exit ENT=Print Download: Fra denne menu kan du overføre svejseoplysninger til pc. Dine computerindstillinger for serielle COM-porte bør være: Baud: Paritet: Ingen Data: 8 bits Stop: 1 bit Indtast antallet af svejsninger der skal udskrives, f.eks. 123 vil udskrive de sidste 123 svejsninger fra det samlede antal svejsninger, maskinen har gennemført. Tryk på tasten CLR for at afslutte. Tryk på tasten ENT for at udskrive (Download). 18

21 8.0 Ekstra skærme Please wait... ECU in cooling mode Time remaining 12m 36s Enheden er ved at nedkøle køletiden nedtælles ved countdown efter en svejsning. Tryk på On / Off for at lukke denne skærm. MEMORY FULL Joint 1234(12/05/06) Joint 5678(12/06/06) Delete? 1=Yes 2=No Dette skærmbillede vises, når hukommelsen er fuld. Trykkes på 1 slettes det ældste indhold efter accept på skærmen. Tryk 2 for at afslutte Requires Calibration Last Calibrated on dd/mm/yy Dette er KUN et serviceskærmbillede for at minde om, at enheden kræver kalibrering hver 12. måned i henhold til ISO / ECEstandarder. Det påvirker IKKE kvaliteten af selve svejsningen Battery Low! replace with CR1225 and contact MSA for new RTC code Dette skærmbillede vises, når batteriet i real-time uret (RTC)skal udskiftes. Skaf ny RTC kode fra leverandøren for at genindstille uret. BadgeNo :MSA123 Skill :Automatic Expiry :Jun 2009 Company :MS Nexus model TO benytter operatørskiltet til at tillade en svejseproces, afhængigt af brugerens evner, som er defineret i en 30- cifret stregkode. Dette for sporbarhed. Kontakt MSA for yderligere detaljer. Error! Invalid Badge The operator badge is expired,can not proceed further Denne fejlskærm vedrører Nexus model TO, når operatørskiltet er udløbet/ugyldigt. Kontakt MSA for yderligere detaljer. Enter Code **** Denne skærm vises, når enheden kræver et password.. Scan Pipe1 Tracecode CLR=Skip Nexus model TR/TO kræver scanninger af Pipe1 og Pipe 2 stregkoder for sporbarhed. Dette er en 40-cifret stregkode. Kontakt MSA for yderligere detaljer. Tryk CLR for at gå tilbage. Scan Fitting Trace CLR=Skip Nexus model TR/TO kræver scanninger af Fitting s stregkoder for sporbarhed. Dette er en 26-cifret stregkode. Kontakt MSA for yderligere detaljer. Tryk CLR for at gå tilbage. 19

22 Warning! Unit is very hot allow it to cool Please weld later Denne meddelelse vises, når den interne temperatur i Nexus LT overstiger 70 grader Celsius eller når sikkerhedstermostaten på enheden udløses. Lad enheden køle ned. invalid code Visse setup koder fra MSA kontrollerer for gyldighed af serienummer og dato. Skaf venligst en ny kode fra MSA og anvend den indenfor en 7-dages gyldighedsperiode. This Feature not supported in model NEX500 MI/DR Please contact MSA Nexus modellerne MI/DR understøtter ikke brug af stregkodefunktioner. Kontakt MSA hvis disse funktioner er påkrævet. MEMORY FULL!WILL NOT SAVE WELD! CLR=Clear Memory ENT=Continue Weld Dette skærmbillede vises, når MEM_OVERWRT=OFF i Systems Setup fra MENU 2. Svejsning er mulig, men vil ikke gemme svejseoplysningerne i hukommelsen. Welding Error Cycle Reset Joint No 0001 press STOP Operatøren afbrød svejsecyklus ved at trykke på STOP-tasten. Welding Error Output Voltage Fault Joint No 0001 press STOP Forkert udgangsspænding. Check at indgangsspændingen er indenfor specifikation under svejsning. Check at den korrekte tilslutning 4.0mm eller 4.7mm anvendes. Prøv en anden tilslutning. Kontakt evt. MSA Welding Error Fitting Shorted Joint No 0001 press STOP Check at indgangsspænding en er indenfor specifikation under svejsning. Prøv en anden tilslutning. Kontakt MSA hvis problemet stadig fortsætter. Welding Error Fitting Opened Joint No 0001 press STOP Check at indgangsspændingen er indenfor specifikation under svejsning. Check at den korrekte tilslutning 4.0mm eller 4.7mm anvendes. Prøv en anden tilslutning. Check at kabler ikke er beskadiget. Welding Error Input Voltage Fault Joint No 0001 press STOP Check at indgangsspændingen er indenfor specifikation under svejsning. Kontakt MSA hvis problemet stadig fortsætter. 20

23 Welding Error Thermal Tripped Joint No 0001 press STOP Denne meddelelse vises, når den interne temperatur i Nexus LT overstiger 70 grader Celsius eller når sikkerhedstermostaten på enheden udløses. Lad enheden køle ned. Detects low memory Joint space for 0056 Print or Download to create storage space Når Nexus registrerer en lav hukommelse til 56 samlinger eller derunder, vises denne skærm, så brugeren kan downloade data før den er fuld. This feature not supported in model NEX500 MI/BR Please contact MSA Data download understøttes ikke i Nexus modellerne MI/BR. Kontakt MSA hvis dette kræves. Warning! Unit warm, full weld may not be achieved STOP=Exit START=Weld Denne besked vises, når den interne temperatur i Nexus LT stadig overstiger 60 grader Celsius. Derved ved operatøren at, en komplet svejsning måske ikke kan nås, før Nexus overstiger 70 grader Celsius. 21

24 9.0 Vedligeholdelse 9.1 Reservedele Reservedele til enheden omfatter: Varenummer Beskrivelse Mængde Acc. til Model Håndbog IP68 støvhætte til stregkode læser stik IP68 støvhætte til stregkode læser stik på baseenhed 1 FL A Fittings tilslutning overgang mm 1 par FL A Fittings tilslutning overgang mm 1 par 9.2 Test Funktionsprøver (simulerer kortslutning og maks. belastningsforhold) er mulige ved brug af forskellige belastninger (kontakt MSA for yderligere information). PAT Test: Health and Safety Executive (HSE) har konstateret, at en fjerdedel af indberetningspligtige elektriske ulykker skyldes defekte bærbare apparater. Der er behov for at efterse og afprøve sådanne apparater, med henblik på at reducere antallet af ulykker. NEXUS 500-LT serien er klassificeret som klasse 2, derfor er den eneste test der kan udføres på enheden en isoleringstest. ADVARSEL! Udfør ikke FLASH TEST. 9.3 Service Det anbefales, at enheden er kalibreret mindst en gang om året (krav hvis maskinen anvendes til svejsning af gasledninger). MSA tilbyder en fuldstændig after-sales service med reparation og vedligeholdelse af NEXUS elektrosvejsemaskiner. Maskinen kan omprogrammeres til nye arbejdsgange eller opgraderet til også at omfatte brug af de nyeste automatiske kontrolsystemer. Maskiner, der sendes retur for service, skal være tydeligt mærket med mistanke om fejl og / eller ønsket service, samt navn på kontaktperson, adresse, telefon- og faxnumre, og nærmere oplysninger om returadresse. Alt udstyr skal sendes til vores salgs- og serviceafdeling på nedenstående adresse Gavatec I/S Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: , Fax :

25 10.0 Appendiks et Modeller og tilbehør 10.1 NEXUS Modeller Modeller NEX510 MI-LT* NEX510 BR-LT* NEX510 DR-LT* NEX510 BD-LT* NEX520 TR-LT* NEX520 TO-LT* Driftsmåder / Funktioner (110 eller 220/240V Input) Manual Input (39.5V fast & 8 til 48V variabel) Manual Input (39.5V fast & 8 til48v variabel) Stregkodelæsning (ISO TR 13950) Inc. CCD Scanner (NEX ) Manual Input (39.5V fast & 8 til 48V variabel) Data indsamling (svejseoplysninger) Manual Input (39.5V fast & 8 til 48V variabel) Stregkodelæsning (ISO TR 13950) Dataindsamling (svejseoplysninger) Inc. CCD Scanner (NEX ) Manual Input (39.5V fast & 8 til 48V variabel) Stregkodelæsning (ISO TR 13950) Sporbar stregkodelæsning Dataindsamling (sporbarhed & svejseoplysninger) Inc. CCD Scanner (NEX ) Manual Input (39.5V fast & 8 til 48V variabel) Stregkodelæsning (ISO TR 13950) Sporbar stregkodelæsning Operatør skilt/stregkodelæser Dataindsamling (sporbarhed & svejseoplysninger) Inc. CCD Scanner (NEX ) * Tilføj -H for control med håndholdt enhed * Tilføj X for LTX enhed (LTX enheden kan klare et højere strømtræk for større fittings) Tilbehør Varenummer NEX7100* DataSoft 3.* Beskrivelse CCD stregkodescanner (Gun Type) PC interface software & adapterledning (Dataindsamling sporbarhed & svejseoplysninger) Spørg Gavatec I/S om følgende tilbehør: Transport kasse plast eller aluminium Stregkodelæser som pen eller håndscanner Belastningsenhed og udstyr til afprøvning af maskinerne Selv-kalibreringstest af maskine/procedure ved hjælp af stregkode-scanner. 23

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160 Holm & Holm A/S. Svejsemaskine OMISA De tekniske data I denne brugervejledning er kun til generel information. Vi forbeholder os retten til at lave ændringer uden varsel. I tvivlstilfælde sammenholdes

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning Trust Energy Protector 325/525 Brugervejledning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Kimo VT 300 side 2 Forord...4 Betjeningspanel...4 Tilslutninger...4 Introduktion af menuer...5 Pressure menu Tryk målemenu...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Autozero

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning TPM II Sensor Controller Installationsvejledning Introduktion: Tak fordi du besluttede at købe TPM II Sensor Controllert. De følgende sider vil gøre dig fortrolig med programmeringsværktøjet og programmerings-app

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

Butterfly Brugervejledning D3030B

Butterfly Brugervejledning D3030B Butterfly Brugervejledning D3030B Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Back-UPS RS 550 Installation og betjening

Back-UPS RS 550 Installation og betjening Back-UPS RS 550 Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed Installér ikke UPS'en idirekte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. bu001a Undlad at tilslutte en laserprinter

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 - hurtig og sikker samling af præisolerede rør Web-baseret dokumentation sikrer overblik over projektets status Multifunktionel svejsemaskine,

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide Dansk/Norsk 2 Index Instrumentbeskrivelse... 3 Overblik... 3 Generel beskrivelse... 4 Strømforsyning... 4 Prøveledninger... 5 Tænd instrumentet og foretag første opsætning... 5 Måling... 6 RPE Kontinuitetstest

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Betjeningsvejledning Equitest 5070. El.nr. 87 98 339 564

Betjeningsvejledning Equitest 5070. El.nr. 87 98 339 564 Betjeningsvejledning Equitest 5070 El.nr. 87 98 339 564 1 1.Sikkerhedsregler og procedurer 4 1.2 Informationer før du måler 4 1.2 Informationer under test 5 2. Generel beskrivelse 5 2.1 Instrument beskrivelse

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 Brugervejledning IS frankeringsmaskiner Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 IS 440 IS 480 Indhold Introduktion... 3 Bruger afsnit... 4 Ændring

Læs mere