NEXUS 500-LT Serien Elektrosvejsemaskine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEXUS 500-LT Serien Elektrosvejsemaskine"

Transkript

1 MSA NEXUS ECU Brugervejledning MSA ENGINEERING SYSTEMS LIMITED NEXUS 500-LT Serien Elektrosvejsemaskine Brugervejledning Revision C Oplysningerne i denne manual er i overensstemmelse med MSA s viden på tidspunktet for offentliggørelsen. Enhver uautoriseret brug af dette udstyr til andet end det, som den var designet til, vil ophæve ethvert ansvar uden udtrykkelig skriftligt tilladelse af MSA Engineering Systems Limited. Dette påvirker ikke lovmæssige rettigheder..

2 Indhold Side nr. 1.0 Nødvendigt udstyr Tilbehørsliste Garanti Sikkerhed og pleje Generel sikkerhed Elektrisk sikkerhed Udstyr Specifikationer Indledning Beskrivelse Kontrol layout Indledende kontrol før drift Brugervejledning, farvekode Sprogvalg Kontrol af kalibreringsdato Betjening Ekstra skærme Vedligeholdelse Reservedele Test Service Appendiks Modeller og tilbehør NEXUS Modeller Tilbehør 23

3 1.0 Nødvendigt udstyr For at kunne udføre en elektrosvejsning på PE rør skal du bruge følgende udstyr: 1. En MSA NEXUS 500-LT Serien elektrosvejsemaskine 2. En TIN-12-certificeret generator (110/220Vac, afhængigt af enhed) med minimum 3.5 Kw udgang. 3. Holdeværktøj 4. Skrabeværktøj til afskrabning af PE rør 5. PE cleaner, til affedtning af svejsefladen 2.0 Tilbehørsliste Udstyr, der indgår i standard leveringen: MSA NEXUS 500-LT Serien elektrosvejsemaskine 4.0mm og 4.7mm tilslutningsstik Brugervejledning Kalibreringscertifikat Liste over tilgængeligt tilbehør findes i afsnit Garanti MSA NEXUS Svejsemaskine er garanteret mod defekte materialer eller fabrikationsfejl i en periode på 12 måneder fra købsdatoen. Alle enheder, med fejl i henhold til garantien, vil blive repareret eller udskiftet gratis efter skøn af MSA Engineering Systems Limited 4.0 Sikkerhed og pleje 4.1 Generel sikkerhed De fleste svejseopgaver kan betragtes som varmt arbejde på arbejdsstedet og kan være omfattet af særlige tilladelser. Dette udstyr bør kun anvendes af en operatør, der af arbejdsgiveren kan anses som værende kompetent på området. ADVARSEL: Såfremt du har fået indopereret en pacemaker, skal du kontakte din læge, før du går i nærheden af eller arbejder med udstyret. Magnetiske felter, der er forbundet med stærkstrøm kan påvirke disse enheder. Brug aldrig dette udstyr, hvis du er syg, har træthedsfornemmelse, eller er under indflydelse af alkohol eller narkotika. Bær praktisk beskyttelsesbeklædning, handsker og fodtøj. Sluk altid for udstyr, når det ikke er i brug. Brug aldrig svejseudstyr i nærheden computere eller følsomt elektronisk udstyr. 1

4 Dette udstyr er designet til at være inden for den tilladte maksimale vægt grænse. Sørg for, at arbejdsområdet er godt oplyst og ventileret. Sørg for at du ved, hvordan man slukker denne maskine, før du tænder for den, hvis du kommer i vanskeligheder. Kontroller tilstanden af maskinen før brug. Hvis den viser tegn på kraftig slitage eller beskadigelse, skal du kontakte din leverandør Elektrisk sikkerhed Hvis udstyret svigter, eller nogen af dets kabler eller stik bliver beskadiget, skal den returneres. Forsøg aldrig at reparere den selv. Hold kablerne væk fra arbejdsområdet så de ikke beskadiges. Alle ledninger bør være fuldt udrullet, løst oprullet og fjernet fra håndtaget. Brug remmen ved opbevaring eller transport af enheden. Før aldrig kablerne gennem vand eller over skarpe kanter. Dette udstyr er IP65-klassificeret, men husk på, at brugen af elektrisk udstyr under meget fugtige eller våde forhold kan være farligt 4.3 Udstyr (sikkerhed) Pres aldrig apparatet ud over dets grænser. Kontroller den tekniske specifikation for at sikre, at du bruger det rigtige udstyr. Når det ikke er i brug, opbevares udstyret et rent, tørt og sikkert sted. Hold udstyret rent. Det anbefales at rengøre apparatet med en tør klud. 2

5 5.0 Specifikationer Input spænding: 110V enhed 90Vac til 130Vac, Hz 220V enhed 190Vac til 260Vac, Hz Input strømstyrke: 32A (maksimum) på 110V enheden 16A (maksimum) på 220V enheden Udgangseffekt: 3.5kVA maksimum Output spænding: 8 48Vac RMS ± 0.5Vac RMS Output strømstyrke: 100A (maksimum) Driftscyklus, t d : t d = 30 minutter fuld belastning ved 40 o C eller 5 cyklusser á 10 minutter på ON og 10 minutter på OFF Driftstemperatur: -10 o C til +50 o C Fusions kapacitet: Diameter interval fra mm (BEMÆRK: kan svejse større end 315mm betinget af, at betingelserne for drifts-cyklus, og output-egenskaber kan overholdes). LTX enheden kan håndtere højere strømstyrker ved større fittings. ECU: 500(W) x 180(D) x 330(H) mm omtrentlige ydre dimensioner Input forsyningskabel: 3 meter STANDARD Output svejsekabel: 3 meter STANDARD / 6 meter til COMBI-enheder Nettovægt ECU: LT: 17.8Kg (110V) og 19.3Kg (220V) LTX: 20.5Kg (110V) og 22.0Kg (220V) Fusion Timer: tid i sekunder, tid i minutter (tallet 9 efterfulgt af 1 99 minutter). (Begrænset af transformer kapacitet) Input beskyttelse: 35A sikring nulstilles eksternt Tæthedsklasse: Elektrosvejsemaskine IP65 Display: Eksternt tastatur LCD 20 karakterer x 4 linjer, LED baggrundslys Data indtastning: 16 taster alfanumerisk system Svejsemetoder: 39.5V, 8-48V og Auto (stregkode) Temperaturkompensation: Ja i stregkodetilstand Lagring af hukommelse: 2048 svejsninger Ekstra funktioner: Data udtræk, til seriel RS232 PC download Temperaturkompensation i stregkodetilstand Fusions status med lyd indikator Svejsespænding i display Strømstyrke i display Indgangsspænding i display Omgivelsestemperatur i display Brugervenlig NEXUS 500 serien ECU klassificering I henhold til ISO 12176: Klassificeringsnummer: P 2 3US 2 VKADX P 2 Lav spændingsindgang 110V / 240V (AC) 3 Udgangseffekt maksimum 3kW U Reguleringstilstand Spænding S 2 Meget lav udgangsspænding 8V til 48V (RMS) V Styreenhedstype Variabel KA Data introduktion Manuel og automatisk D Udstyret med data lagring X Polyvalent og Multi-mode - i stand til at svejse en bred vifte af elektrosvejsefittings fra forskellige producenter 3

6 6.0 Indledning 6.1 Beskrivelse NEXUS svejsemaskinen er designet til at være ekstremt alsidig, og i stand til at svejse alle 8 til 48 Volt fittings fremstillet inden for specifikationerne for enheden.. NEXUS har til formål at levere en konstant udgangsspænding. Udgangsspændingen sikrer en fejlfri svejsning hver gang. Styringen overvåger også sin egen funktion samt strømmen ind - og udgangsspænding, og advarer brugeren hvis nogle parametre falder udenfor forudbestemte grænser. Brugerfladen er det alfanumeriske tastatur og et 4-linjers, 20-cifret baggrundsbelyst LCD display. Mikroprocessoren genererer advarsler og beskeder der instruerer og giver information, som overflødiggør brugervejledningen. Det digitale display viser den valgte svejse tid, og den resterende svejse tid Enhedens layout 1. 4-linjer, 20-cifre, alfanumerisk baggrundsbelyst LCD 2. Genvejstasterne A,B,C,D 3. ENTER/START knap 4. CLEAR/STOP knap 5. RS232 seriel port til stregkodescanner og PC dataoverførsel 6. RCD sikring 7. ON/OFF knap 8. Strømkabel 9. Sikring (2 sikringer monteret på 110V enhed) 10. Svejsekabler 4

7 6.3 Indledende kontrol før drift Der henvises til enhedens layout (afsnit 6.2) ovenfor. 1. For at tænde / slukke enheden brug knappen (7). 2. Check at RCD afbryder (6) er tændt. 3. Check at RCD vinduet (6) ikke er beskadiget, og er sikret for at opnå IP65, dvs. fingerskruen helt fast. 4. Check sikring (9) er trykket ind, altså ikke udløst.. 5. Check RS232 port (5) støvdæksel er monteret hele tiden, når den ikke bruges for at opnå IP Brugervejledning farvekode Følgende farver er brugt i denne manual for enkelhed. Nexus drifts underafsnit Nexus tænd / sluk - knap Nexus skærme Gå videre til underafsnit Operatør indgriben er nødvendig Tips og information Fejl skærme 6.5 Sprogvalg NEXUS LT enheden har 4 sprog som brugeren kan vælge (engelsk, dansk, spansk, tysk). Sådan vælger du sprog: Engelsk: Dansk: Spansk: Tysk: Tryk og hold KEY_0 og tænd NEXUS indtil operatør eller MENU1 vises. Tryk og hold KEY_1 og tænd NEXUS indtil operatør eller MENU1 vises. Tryk og hold KEY_2 og tænd NEXUS indtil operatør eller MENU1 vises. Tryk og hold KEY_3 og tænd NEXUS indtil operatør eller MENU1 vises. 6.6 Kontrol af kalibreringsdato Tryk og hold KEY_9 og tænd NEXUS indtil kalibrering vises som vist her. Last Calibrated on dd/mm/yy 5

8 7.0 Betjening A Tænd M/C Startup Display Operatør kode Gå til B MENU V 8V-48V Stregkode MENU 2 Gå til C Gå til D Gå til E Sæt tiden Sys Setup Se Info Download Gå til G Gå til H Gå til I Gå til J 6

9 B MSA ENG. SYSTEMS LTD NEX510 BR 220 LT V S/N: 2001 OPERATOR CODE 6 DIGITS: MSA123 Press ENT A=> B=< CLR=CLEAR Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 MENU1: A=39.5V B=8V 48V C=BARCODE D=MENU2 Operatør kode: Dette skærmbillede beder brugeren om en 6-cifret operatør kode, der anvendes som identifikation af brugeren. Denne kode indtastes på følgende måde: Brug alfanumeriske tastatur til at indtaste det ønskede tegn. Brug genvej KEY_A for at flytte markørens position til højre (næste tegn). Brug genvej KEY_B for at backspace markørens position til venstre (forrige tegn). Brug KEY_CLR for at slette alle tegn og starte forfra. Brug KEY_ENT for at acceptere og gemme koden. BEMÆRK: Operatør kode er valgfri, hvis du ikke ønsker at anvende disse data, skal du blot trykke KEY_ENT at fortsætte. 7

10 C MENU1: A=39.5V B=8V 48V C=BARCODE D=MENU2 Tryk A COOLING TIME Refer fitting data Cooling Time: 10 press ENT Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 FITTING SIZE Refer fitting data Fitting Size = 315mm press ENT Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 FITTING TYPE 1=CPLR 4=TDWT 7=RAYT 2=ELBW 5=TEES 8=SOKT 3=RDCR 6=TAPT 9=NONE Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 WELD 39.5V e.g: 032=32s,932=32m Fusion Time 062s STOP=Exit START=Weld Gå til F SVEJSNING 39.5V: Følgende skærmbilleder kan tændes / slukkes fra Menu 2 (se Menu 2 sektion for detaljer): COOLING TIME indtast krævet køletid som angivet på fittings. Enheden vil starte nedtælling af den indtastede køletid efter en svejsning. Denne information vil blive lagret i hukommelsen. FITTING SIZE denne information vil blive lagret i hukommelsen. FITTING TYPE denne information vil blive lagret i hukommelsen. Se nedenfor for oplysninger om forkortelse for fittings typer 8

11 CPLR = COUPLER = MUFFE ELBW = ELBOW = VINKEL RDCR = REDUCER = REDUKTION TDWT = TDW TAPPING TEE =SADDELGREN TEES = TEES = TEE TAPT = TAPPING TEE = TRYKANBORING RAYT = RAYTRANS = OVERGANG SOKT = SINGLE SOCKET = ENKELT MUFFE NONE = NONE OF ABOVE = INGEN AF OVENNÆVNTE Enheden vil acceptere svejsetid i sekunder og minutter i henhold til ISO Værdier mellem vil blive opfattet som sekunder og værdier mellem vil blive opfattet som minutter. Se eksemplet nedenfor: 32 sekunder skal indtastes som 032 eller sekunder bliver indtastet som minutter bliver indtastet som 932. KEY_STOP vil gå til MENU 1 skærm. KEY_START vil fortsætte til svejseprocessen. 9

12 D MENU1: A=39.5V B=8V 48V C=BARCODE D=MENU2 Tryk B COOLING TIME Refer fitting data Cooling Time: 10 press ENT Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 FITTING SIZE Refer fitting data Fitting Size = 315mm press ENT Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 FITTING TYPE 1=CPLR 4=TDWT 7=RAYT 2=ELBW 5=TEES 8=SOKT 3=RDCR 6=TAPT 9=NONE Denne skærm kan tændes / slukkes fra MENU 2 WELD 8 48V e.g: 032=32s,932=32m Fusion Time 062s STOP=Exit ENTER=Next WELD 8 48V weld range 8V to 48V Fusion Volt = 40V STOP=Exit START=Weld Gå til F SVEJSNING 8-48V: Følgende skærmbilleder kan tændes / slukkes fra Menu 2 (se Menu 2 afsnit for detaljer): 10

13 COOLING TIME indtast krævet køletid som angivet på fittings. Enheden vil starte nedtælling af den indtastede køletid efter en svejsning. Denne information vil blive lagret i hukommelsen. FITTING SIZE denne information vil blive lagret i hukommelsen. FITTING TYPE denne information vil blive lagret i hukommelsen. Se nedenfor for oplysninger om forkortelse for fittings typer: CPLR = COUPLER = MUFFE ELBW = ELBOW = VINKEL RDCR = REDUCER = REDUKTION TDWT = TDW TAPPING TEE = SADDELGREN TEES = TEES = TEE TAPT = TAPPING TEE = TRYKANBORING RAYT = RAYTRANS = OVERGANG SOKT = SINGLE SOCKET = ENKELT MUFFE NONE = NONE OF ABOVE = INGEN AF OVENNÆVNTE Enheden vil acceptere svejsetid i sekunder og minutter i henhold til ISO Værdier mellem vil blive opfattet som sekunder og værdier mellem vil blive opfattet som minutter. Se eksemplet nedenfor: 32 sekunder skal indtastes som 032 eller sekunder bliver indtastet som minutter bliver indtastet som 932. KEY_STOP vil gå til MENU 1 skærm. KEY_START vil fortsætte til valg af svejsespænding. Svejsespænding skal være mellem 8V til 48V RMS. KEY_STOP vil gå til MENU 1 skærm. KEY_START vil fortsætte til svejseprocessen.. 11

14 E MENU1: A=39.5V B=8V 48V C=BARCODE D=MENU2 Tryk C This Feature not supported in model NEX500 MI/DR Contact MSA Eng. Ltd Stregkoder understøttes ikke i denne enhed WELD BARCODE Barcode Input Method A=Use Scanner B=Type Manually Tryk A or B Scan Fitting Fusion Brug scanner: Scan fittings Stregkode 24-cifre Code:************ ************ Press ENT A= B= C= D= CLR Indtast fittings stregkode 24-cifre manuelt Details C COUPLER d250mm 00.70Ω 40.0V 600s STOP=Exit START=Weld Recommend TIN12 Generator size 02.86kW STOP=Exit START=Weld Gå til F 12

15 STREGKODE: Denne svejsemetode understøttes ikke i modeller MI og DR. Fejlmeddelelse vil blive vist som vist ovenfor, hvis du forsøger at bruge stregkodefunktion. F Pipes scraped? Fitting connected? Continue with Weld? STOP=Exit START=Weld Fortsæt: Tryk START eller afslut: Tryk STOP CHECKING FITTING CONNECTION... Fitting connected? No : Connect now Yes: Resistance must be less than 200 ohm Fittings ikke fundet, tilslut fittings nu FITING CHECK CIRCUIT Detected: fitting is now connected STOP=Exit START=Weld Fortsæt: Tryk START eller afslut: Tryk STOP WELDING JOINT 0001 Vi=220.0V Vo=040.0V Ii=004.1A Io=020.0A Weld Time 00:20:59 Skærm 1 WELDING JOINT 0001 In:+00.0C Ex:+00.0C P=00.00kW R=00.000R Weld Time 00:20:59 Skærm 2 Welding Successful Cycle Complete Joint No 0001 press STOP Tryk STOP 13

16 SVEJSEPROCESSEN: Hvis hukommelsen er fuld, kan svejsning ikke lagres eller ikke gennemføres afhængigt af systemindstillinger fra MENU 2. Se afsnittet "Yderligere meddelelser" for flere detaljer om fejlmeddelelse. G MENU2: A=Set Time B=SysSetup C=ViewInfo D=Download Tryk A SETUP TIME (24hr) HOUR:MINUTE hh:mm press ENT Indstil tiden: Indtast tid i 24-timers format. F.eks. 08:00 AM = 08:00 08:00 PM = 20:00 Tryk på ENT - knappen for at acceptere. 14

17 H MENU2: A=Set Time B=SysSetup C=ViewInfo D=Download Tryk B Enter Code **** Tast Password for at udfylde nedenstående. Ring evt. MSA SETUP: Press ENTER 1=CoolingTime>OFF 2=FittingSize>OFF 3=FittingType>OFF Tænd/sluk skærm: Tryk 1, 2, 3. Afslut: ENT SETUP: Press ENTER 4=TRIP_LEVELS>ISO 5=OPCODE_SCRN>OFF 6=MEM_OVERWRT>OFF Skift værdier: Tryk 4, 5, 6. Afslut: Tryk ENT SETUP: Press ENTER 7=IO_Monitor>ON 8=Company Info Angiv værdier: Tryk 7, 8. Afslut: Tryk ENT Systemopsætning: Visse funktioner kan aktiveres eller deaktiveres med denne systemopsætnings menu. Følgende punkter er beskrevet nedenfor: 1. Cooling Time hvis aktiveret, vil maskinen bede om indtastning af fittings køletid for svejseproceduren. Denne oplysning vil blive gemt i hukommelsen, og maskinen vil starte nedtælling efter svejsningen er afsluttet 2. Fitting Size hvis aktiveret, vil maskinen bede om indtastning af fittings størrelse for svejseprocedure. Denne oplysning vil blive gemt i hukommelsen 3. Fitting Type hvis aktiveret, vil maskinen bede om indtastning af fittings type for svejseproceduren. Denne oplysning vil blive gemt i hukommelsen 4. Trip Levels til MSA internt brug, ændre venligst IKKE denne værdi. 15

18 5. Operator Code hvis aktiveret, vil maskinen bede om indtastning af operatørens navn, kode, ID osv. Denne 6-cifrede alfanumeriske kode gemmes i hukommelsen.. 6. Memory Overwrite hvis aktiveret, vil maskinen automatisk slette og overskrive de ældste svejseoplysninger, når hukommelsen er fuld. Hvis deaktiveret, vil den ikke tillade gennemførelse af svejsninger, når hukommelsen er fuld. 7. IO Monitor til MSA internt brug, ændre venligst IKKE denne værdi. 8. Company Info giver mulighed for indtastning af firmanavn og telefonnummer. Standardindstillingerne er: 1. CoolingTime = OFF 2. FittingSize = OFF 3. FittingType = OFF 4. Trip_Level = ISO 5. OPCODE_SCRN = OFF 6. MEM_OVERWRT = ON 7. IO_Monitor = ON 16

19 I MENU2: A=Set Time B=SysSetup C=ViewInfo D=Download Tryk C Date 02/03/09 Mon Time 13:20:56 In Ex C Last Joint No Tryk ENT eller CLR for at afslutte Vis information: Denne menu indeholder følgende oplysninger (du kan ikke redigere fra denne menu): Dato: 02/02/09 (i formatet dd / mm / åå) Dag: Man (dvs. mandag) Tid: 13:20:56 (24 timer formatet tt: mm: ss) Intern temperatur: +32,1 o C (temperatur i enheden) Ekstern temperatur: o C (temperatur i omgivelse) Seneste svejsenummer: 0001 (Antal af svejsninger udført af enheden) 17

20 J MENU2: A=Set Time B=SysSetup C=ViewInfo D=Download Tryk D DATA DOWNLOAD: Settings:19200,N,8,1 Last : 123 Joints CLR=Exit ENT=Print Download: Fra denne menu kan du overføre svejseoplysninger til pc. Dine computerindstillinger for serielle COM-porte bør være: Baud: Paritet: Ingen Data: 8 bits Stop: 1 bit Indtast antallet af svejsninger der skal udskrives, f.eks. 123 vil udskrive de sidste 123 svejsninger fra det samlede antal svejsninger, maskinen har gennemført. Tryk på tasten CLR for at afslutte. Tryk på tasten ENT for at udskrive (Download). 18

21 8.0 Ekstra skærme Please wait... ECU in cooling mode Time remaining 12m 36s Enheden er ved at nedkøle køletiden nedtælles ved countdown efter en svejsning. Tryk på On / Off for at lukke denne skærm. MEMORY FULL Joint 1234(12/05/06) Joint 5678(12/06/06) Delete? 1=Yes 2=No Dette skærmbillede vises, når hukommelsen er fuld. Trykkes på 1 slettes det ældste indhold efter accept på skærmen. Tryk 2 for at afslutte Requires Calibration Last Calibrated on dd/mm/yy Dette er KUN et serviceskærmbillede for at minde om, at enheden kræver kalibrering hver 12. måned i henhold til ISO / ECEstandarder. Det påvirker IKKE kvaliteten af selve svejsningen Battery Low! replace with CR1225 and contact MSA for new RTC code Dette skærmbillede vises, når batteriet i real-time uret (RTC)skal udskiftes. Skaf ny RTC kode fra leverandøren for at genindstille uret. BadgeNo :MSA123 Skill :Automatic Expiry :Jun 2009 Company :MS Nexus model TO benytter operatørskiltet til at tillade en svejseproces, afhængigt af brugerens evner, som er defineret i en 30- cifret stregkode. Dette for sporbarhed. Kontakt MSA for yderligere detaljer. Error! Invalid Badge The operator badge is expired,can not proceed further Denne fejlskærm vedrører Nexus model TO, når operatørskiltet er udløbet/ugyldigt. Kontakt MSA for yderligere detaljer. Enter Code **** Denne skærm vises, når enheden kræver et password.. Scan Pipe1 Tracecode CLR=Skip Nexus model TR/TO kræver scanninger af Pipe1 og Pipe 2 stregkoder for sporbarhed. Dette er en 40-cifret stregkode. Kontakt MSA for yderligere detaljer. Tryk CLR for at gå tilbage. Scan Fitting Trace CLR=Skip Nexus model TR/TO kræver scanninger af Fitting s stregkoder for sporbarhed. Dette er en 26-cifret stregkode. Kontakt MSA for yderligere detaljer. Tryk CLR for at gå tilbage. 19

22 Warning! Unit is very hot allow it to cool Please weld later Denne meddelelse vises, når den interne temperatur i Nexus LT overstiger 70 grader Celsius eller når sikkerhedstermostaten på enheden udløses. Lad enheden køle ned. invalid code Visse setup koder fra MSA kontrollerer for gyldighed af serienummer og dato. Skaf venligst en ny kode fra MSA og anvend den indenfor en 7-dages gyldighedsperiode. This Feature not supported in model NEX500 MI/DR Please contact MSA Nexus modellerne MI/DR understøtter ikke brug af stregkodefunktioner. Kontakt MSA hvis disse funktioner er påkrævet. MEMORY FULL!WILL NOT SAVE WELD! CLR=Clear Memory ENT=Continue Weld Dette skærmbillede vises, når MEM_OVERWRT=OFF i Systems Setup fra MENU 2. Svejsning er mulig, men vil ikke gemme svejseoplysningerne i hukommelsen. Welding Error Cycle Reset Joint No 0001 press STOP Operatøren afbrød svejsecyklus ved at trykke på STOP-tasten. Welding Error Output Voltage Fault Joint No 0001 press STOP Forkert udgangsspænding. Check at indgangsspændingen er indenfor specifikation under svejsning. Check at den korrekte tilslutning 4.0mm eller 4.7mm anvendes. Prøv en anden tilslutning. Kontakt evt. MSA Welding Error Fitting Shorted Joint No 0001 press STOP Check at indgangsspænding en er indenfor specifikation under svejsning. Prøv en anden tilslutning. Kontakt MSA hvis problemet stadig fortsætter. Welding Error Fitting Opened Joint No 0001 press STOP Check at indgangsspændingen er indenfor specifikation under svejsning. Check at den korrekte tilslutning 4.0mm eller 4.7mm anvendes. Prøv en anden tilslutning. Check at kabler ikke er beskadiget. Welding Error Input Voltage Fault Joint No 0001 press STOP Check at indgangsspændingen er indenfor specifikation under svejsning. Kontakt MSA hvis problemet stadig fortsætter. 20

23 Welding Error Thermal Tripped Joint No 0001 press STOP Denne meddelelse vises, når den interne temperatur i Nexus LT overstiger 70 grader Celsius eller når sikkerhedstermostaten på enheden udløses. Lad enheden køle ned. Detects low memory Joint space for 0056 Print or Download to create storage space Når Nexus registrerer en lav hukommelse til 56 samlinger eller derunder, vises denne skærm, så brugeren kan downloade data før den er fuld. This feature not supported in model NEX500 MI/BR Please contact MSA Data download understøttes ikke i Nexus modellerne MI/BR. Kontakt MSA hvis dette kræves. Warning! Unit warm, full weld may not be achieved STOP=Exit START=Weld Denne besked vises, når den interne temperatur i Nexus LT stadig overstiger 60 grader Celsius. Derved ved operatøren at, en komplet svejsning måske ikke kan nås, før Nexus overstiger 70 grader Celsius. 21

24 9.0 Vedligeholdelse 9.1 Reservedele Reservedele til enheden omfatter: Varenummer Beskrivelse Mængde Acc. til Model Håndbog IP68 støvhætte til stregkode læser stik IP68 støvhætte til stregkode læser stik på baseenhed 1 FL A Fittings tilslutning overgang mm 1 par FL A Fittings tilslutning overgang mm 1 par 9.2 Test Funktionsprøver (simulerer kortslutning og maks. belastningsforhold) er mulige ved brug af forskellige belastninger (kontakt MSA for yderligere information). PAT Test: Health and Safety Executive (HSE) har konstateret, at en fjerdedel af indberetningspligtige elektriske ulykker skyldes defekte bærbare apparater. Der er behov for at efterse og afprøve sådanne apparater, med henblik på at reducere antallet af ulykker. NEXUS 500-LT serien er klassificeret som klasse 2, derfor er den eneste test der kan udføres på enheden en isoleringstest. ADVARSEL! Udfør ikke FLASH TEST. 9.3 Service Det anbefales, at enheden er kalibreret mindst en gang om året (krav hvis maskinen anvendes til svejsning af gasledninger). MSA tilbyder en fuldstændig after-sales service med reparation og vedligeholdelse af NEXUS elektrosvejsemaskiner. Maskinen kan omprogrammeres til nye arbejdsgange eller opgraderet til også at omfatte brug af de nyeste automatiske kontrolsystemer. Maskiner, der sendes retur for service, skal være tydeligt mærket med mistanke om fejl og / eller ønsket service, samt navn på kontaktperson, adresse, telefon- og faxnumre, og nærmere oplysninger om returadresse. Alt udstyr skal sendes til vores salgs- og serviceafdeling på nedenstående adresse Gavatec I/S Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: , Fax :

25 10.0 Appendiks et Modeller og tilbehør 10.1 NEXUS Modeller Modeller NEX510 MI-LT* NEX510 BR-LT* NEX510 DR-LT* NEX510 BD-LT* NEX520 TR-LT* NEX520 TO-LT* Driftsmåder / Funktioner (110 eller 220/240V Input) Manual Input (39.5V fast & 8 til 48V variabel) Manual Input (39.5V fast & 8 til48v variabel) Stregkodelæsning (ISO TR 13950) Inc. CCD Scanner (NEX ) Manual Input (39.5V fast & 8 til 48V variabel) Data indsamling (svejseoplysninger) Manual Input (39.5V fast & 8 til 48V variabel) Stregkodelæsning (ISO TR 13950) Dataindsamling (svejseoplysninger) Inc. CCD Scanner (NEX ) Manual Input (39.5V fast & 8 til 48V variabel) Stregkodelæsning (ISO TR 13950) Sporbar stregkodelæsning Dataindsamling (sporbarhed & svejseoplysninger) Inc. CCD Scanner (NEX ) Manual Input (39.5V fast & 8 til 48V variabel) Stregkodelæsning (ISO TR 13950) Sporbar stregkodelæsning Operatør skilt/stregkodelæser Dataindsamling (sporbarhed & svejseoplysninger) Inc. CCD Scanner (NEX ) * Tilføj -H for control med håndholdt enhed * Tilføj X for LTX enhed (LTX enheden kan klare et højere strømtræk for større fittings) Tilbehør Varenummer NEX7100* DataSoft 3.* Beskrivelse CCD stregkodescanner (Gun Type) PC interface software & adapterledning (Dataindsamling sporbarhed & svejseoplysninger) Spørg Gavatec I/S om følgende tilbehør: Transport kasse plast eller aluminium Stregkodelæser som pen eller håndscanner Belastningsenhed og udstyr til afprøvning af maskinerne Selv-kalibreringstest af maskine/procedure ved hjælp af stregkode-scanner. 23

Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL

Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL Indhold Erklæring om ophavsret... 3 1. Indledning... 4 1.1. Introduktion... 4 1.2. Sådan bruges manualen... 4 1.3. Anvendte betegnelser (Advarsel, Bemærkning, Note)...

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply 990-2690 02/2006 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Brugervejledning Internet radio

Brugervejledning Internet radio Tuned into The world Brugervejledning vantage 1 INDHOLD Sikkerhedsinformation... 3 Sikkerhedsforskrsifter... 4 Gode råd... 5 Radioen set forfra... 6 Radioen et bagfra... 7 Stik til strømforsyning.... 7

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Stealth Cam Limited Warranty

Stealth Cam Limited Warranty Stealth Cam Limited Warranty Dit Stealth Cam er omfattet af en 90 dages begrænsede garanti på reservedele og arbejdskraft fra datoen for den oprindelige køber, og købet skal være foregået via en autoriseret

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 BRUGERVEJLEDNING Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 VIGTIGT! Tillykke med købet af ét af de bedste vildt-kameraer på markedet! Bushnell er meget stolt af udviklingen af dette produkt,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE WWW.ELEKTROPARTNER.DK DANSK...7 da 2 INDHOLD da Introduktion...7 1 GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...8 1.1 Ordforklaring...8 1.2 Operatør sikkerhedsforanstaltninger...8

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Acer Projektor P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer Projector P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien - Brugervejledning

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

SPROG II DCC Dekoder Programmer Brugervejledning Til brug for DecoderPro Version 2.1.7

SPROG II DCC Dekoder Programmer Brugervejledning Til brug for DecoderPro Version 2.1.7 1 SPROG II DCC Dekoder Programmer Brugervejledning Til brug for DecoderPro Version 2.1.7 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...4 Nødvendigt udstyr...4 Funktioner...4 Specifikation/Driftsbetingelser...5

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING

SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING 03/09/2012 Rel 1.1.5 SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING Callegari S.p.A. Via Adamello 2/a 43122 Parma ITALY - ph: +39 0521 273274 - www.callegari1930.com 1 CONTENTS FILE 0 ADVARSLER... 7 GENEREL INFORMATION...

Læs mere