Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

2 Kimo VT 300 side 2 Forord...4 Betjeningspanel...4 Tilslutninger...4 Introduktion af menuer...5 Pressure menu Tryk målemenu...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Autozero nuljustering:...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Units Enheder:...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Integration:...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Point by point average punkt/punkt gennemsnit:...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Automatic point by point average punkt/punkt gennemsnit med tidskonstant:...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Automatic Average Automatisk gennemsnit:...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Air velocity with Pitot Lufthastighed ved brug af Pitotrør:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Temp. Compensation Temperaturkompensering:...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Air velocity with Debimo Lufthastighed ved brug af Debimo:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Airflow with Pitot Luftflow ved brug af Pitotrør:...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Airflow with Debimo Luftmængde ved brug af Debimo: Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Airflow with K Factor Luftmængde ved brug af K-Faktor:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Temperature Menu Temperatur målemenu...5 Delta T Temperaturdifferens:...6 Hot-wire anemometry menu Varmetrådsaneometer målemenu...6 Units Enheder:...6 Automatic Average Automatisk gennemsnit:...7 Point by point average punkt/punkt gennemsnit:...7 Automatic point by point average punkt/punkt gennemsnit med tidskonstant:...7 Flow Luftmængde:...7 Delta T Temperaturdifferens:...8 Vane anemometry menu Vingehjulsanemometer målemenu...8 Units Enheder:...8 Automatic Average Automatisk gennemsnit:...8 Point by point average punkt/punkt gennemsnit:...8

3 Kimo VT 300 side 3 Automatic point by point average punkt/punkt gennemsnit med tidskonstant:...9 Flow Luftmængde:...9 Delta T Temperaturdifferens:...9 Hygrometry menu Hygrometer målemenu (Luftfugtighed)...10 Units Enheder:...10 Psychrometry Psykrometrisk målemenu:...10 Contact dew point temperature Kontakt dugpunktstemperatur:...11 Delta T Temperaturdifferens:...11 Tachometry menu Tachometer målemenu...11 Units Enheder:...11 Settings Indstillinger/opsætning...12 Date and hour Dato og klokkeslæt:...12 Backlight Displaybelysning:...12 Contrast Displaykontrast:...12 Beep on keys Tastatur lyd:...12 Languages Sprog:...13 Auto-Extinction Auto sluk:...13 Solenoid valve Magnetventil:...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Data recording, printning and deleting Datalogning, udprintning og sletning...13 New file Ny logning:...13 Print Udprintning:...14 Erase Sletning:...14 Service og vedligehold...14

4 Kimo VT 300 side 4

5 Kimo VT 300 side 5 Forord Tillykke med Dit nye Kimo instrument fra Elma Instruments. Kimo er en af verdens førende producenter af instrumenter til bl.a. ventilationsmarkedet og har det absolutte største udvalg af både håndholdt og stationært måleudstyr. Elma Instruments lagerfører stort set alle Kimo` produkter i håndholdte måleinstrumenter her i Danmark. Kimo producere alle deres instrumenter i Frankrig, hvor de også har lager, hvilket giver os og ikke mindst Dig som kunde en hurtig ekspeditionstid. Denne betjeningsvejledning skulle gerne bevirke at Du får stor glæde af Dit nye Kimo instrument, alle dets funktioner og hurtigt kan komme i gang med at bruge det. Har du yderligere spørgsmål, så ring endelig til os på: Betjeningspanel ON/OFF: Tænd og sluk instrument. ESC: Retur til opstartsmenu eller til forrige billede 2. Tryk 1 gang: Værdien i displayet fryses, HOLD 4. Tryk 2 gange: Max og Min værdi vises i displayet Tryk 3 gange: Vender tilbage til aktuel målefunktion Recording, giver mulighed for at gemme værdier 4. Scroll knap, bladre mellem de enkelte menuer ved at dreje på knappen. Bekræfte et valg ved at trykke på den. Tilslutninger 5. Printe data ud

6 Kimo VT 300 side 6 1. (T2) indgang til temperaturføler, Type K 2. (T1) indgang til temperaturføler, Type K 3. (C2) indgang til: PT 100 føler 4. (C1) indgang til: Varmetråd, vingehjul, hygrometer, tachometer og PT 100 føler 5. (Forefindes ikke på denne model). 6. (Forefindes ikke på denne model). USB port, tilslutning til pc eller printer Introduktion af menuer For at tænde instrumentet, trykkes der på ON/OFF. På skærmen vises modellen på instrumentet, dets serienummer, kalibreringsdato samt aktuel dato og tid. For at vælge målemenuen pressure (Tryk), bekræftes det ved at trykke på scroll knappen. Ønskes en anden målemenu, monteres den ønskede probe. Instrumentet vil øjeblikkelig genkende proben, såfremt det er en af typen SMART PRO, og info vedr. type og kalibreringsdato vil fremgå i displayet. Ønskes menuen, bekræftes det ved at trykke på scroll knappen. Temperature Menu Temperatur målemenu Monter temperaturproben (evt. flere) til instrumentet, Type K monteres i henholdsvis T1 og T2 og PT 100 i C1 og C2. Der kan tilsluttes optil 4 prober på en gang, 2 stk. Type K og 2 stk. PT 100. Temperaturerne vil umiddelbart efter kunne aflæses i displayet. Anvendes PT 100, skal det bekræftes ved tryk på scroll knappen inden temperaturen vises i displayet. Følgende undermenuer kan vælges: Units enheder (se tidligere) Delta T - ΔT (kun hvis der er tilsluttet 2 prober af samme type)

7 Kimo VT 300 side 7 Delta T Temperaturdifferens: Hvis der tilsluttet 2 stk. PT 100 følere eller 2 stk. Type K følere, er det muligt at beregne og få angivet Delta T. Delta T er differensen mellem T1 eller (C1) og T2 eller (C2). Enheder og Delta T ændres/vælges vha. scroll knappen. Hot-wire anemometry menu Varmetrådsaneometer målemenu Når varmetrådsproben tilsluttes instrumentet (C1) vil der i displayet fremgå info vedr. type på probe, kalibreringsdato samt serienummer. Husk at trække beskyttelsesringen øverst på varmetråden ned inden brug. Tryk på scroll knappen for at komme ind i målemenuen. På displayet kan du aflæse den aktuelle lufthastighed med den valgte enhed samt temperaturen. Nederst i displayet kan aflæses næste undermenu og der bladres mellem de enkelte undermenuer ved at dreje på scroll knappen. Følgende undermenuer kan vælges: Units enheder Automatic average Point by point average Automatic point by point average Flow Delta T (Kun hvis der er tilsluttet en PT 100 føler i C2, sammen med varmetråden) Units Enheder: Der er mulighed for at få målingen angivet i forskellige måleenheder. For at vælge en anden enhed trykkes der på scroll knappen under Units herefter kan der skiftes mellem de forskellige enheder ved at dreje på scroll knappen. Når den ønskede enhed er fundet bekræftes valget ved at trykke på scroll knappen og instrumentet vender tilbage til målingen.

8 Kimo VT 300 side 8 Automatic Average Automatisk gennemsnit: Denne funktion måler kontinuerlig over en tid. Tiden kan ikke forudindstilles, men er det interval der går fra man starter manuelt til man stopper manuelt. Der er dog mulighed for på displayet at se hvor lang tid målingen har været i gang. Man starter og stopper målingen ved at trykke på scroll knappen. Så snart man har stoppet målingen vil info vedr. Gennemsnit(AVG), Max, Min, Typ.diff og måleperiode fremgå på displayet. Point by point average punkt/punkt gennemsnit: Denne funktion giver et hurtig billede af gennemsnittet af en række målinger, evt. forskellige steder. Når funktionen er valgt ved at trykke på scroll knappen, kan der foretages alle de målinger man måtte have brug for, hver gang man ønsker at tage en måling trykkes der på scroll knappen. Efter endt måleserie har man så mulighed for at se gennemsnit(avg), antallet af målinger(nb of points), Max, Min og Typ.diff. Dette gøres ved at dreje et enkelt trin på scroll knappen så der i displayet står Average og herefter trykke på den for at bekræfte. Ydermere er der mulighed for at se de målte værdier for de enkelte punkter ved et der igen trykkes på scroll knappen. For at vende tilbage til en ny måling trykkes der på ESC knappen. Automatic point by point average punkt/punkt gennemsnit med tidskonstant: Denne målefunktion giver udover førnævnte, mulighed for at foretage en gennemsnitsmåling af hvert målepunkt over en given tid. Denne tid kan frit vælges 1 sek. til 4 min. og 59 sek. Tiden indstilles ved at dreje på, og bekræfte ved tryk på scroll knappen. Når tiden er indstillet, kan der foretages alle de målinger man måtte ønske at lave, hver gang man ønsker at tage en måling trykkes der på scroll knappen. Efter endt måleserie har man så mulighed for at se gennemsnit(avg), antallet af målinger(nb of points), Max, Min og Typ.diff. Dette gøres ved at dreje et enkelt trin på scroll knappen så der i displayet står Average og herefter trykke på den for at bekræfte. Ydermere er der mulighed for at se de målte værdier for de enkelte punkter ved et der igen trykkes på scroll knappen. For at vende tilbage til en ny måling trykkes der på ESC knappen. Flow Luftmængde: Varmetråden tilsluttes instrumentets bøsning C1. Instrumentet skal vide om der skal måles på en rektangulær en cirkulær eller om der anvendes en måletragt samt størrelsen af disse. Derfor vil der i displayet så snart funktionen er valg stå rectangular, bekræft eller vælg circular eller Cones med scroll knappen. Når typen er valgt skal størrelsen indtastes, diameter for cirkulær kanal, længde og bredde for en rektangulær samt tragttype. Længdeenheden kan indtastes i henholdsvis mm og tommer, enheden ændres og bekræftes med scroll knappen. Det samme gør sig gældende for dimensionerne. Måles der med en tragt (cones) skal instrumentet vide om der måles på indblæsning Supply eller udsugning Exhaust, disse valg foretages med scroll knappen. Når kanaltype, måletragt og størrelse er valgt kan følgende undermenuer vælges: Units (se tidligere) Automatic average (se tidligere) Point by point average (se tidligere) Point by point automatic average (se tidligere) OBS: måles der med måletragt kan der kun vælges undermenuen Units.

9 Kimo VT 300 side 9 Delta T Temperaturdifferens: Hvis der tilsluttet 2 stk. PT 100 følere, varmetråden som den ene, er det muligt at beregne og få angivet Delta T. Delta T er differensen mellem C1 og C2. Enheder og Delta T ændres/vælges vha. scroll knappen. Vane anemometry menu Vingehjulsanemometer målemenu Når vingehjulsproben tilsluttes instrumentet (C1) vil der i displayet fremgå info vedr. type på probe, kalibreringsdato samt serienummer. Tryk på scroll knappen for at komme ind i målemenuen. På displayet kan du aflæse den aktuelle lufthastighed med den valgte enhed samt temperaturen. Nederst i displayet kan aflæses næste undermenu og der bladres mellem de enkelte undermenuer ved at dreje på scroll knappen. Følgende undermenuer kan vælges: Units enheder Automatic average Point by point average Automatic point by point average Flow (Kun for vingehjul Ø100) Delta T (Kun hvis der er tilsluttet en PT 100 føler i C2, sammen med et vingehjul Ø70 eller Ø100) Units Enheder: Der er mulighed for at få målingen angivet i forskellige måleenheder. For at vælge en anden enhed trykkes der på scroll knappen under Units herefter kan der skiftes mellem de forskellige enheder ved at dreje på scroll knappen. Når den ønskede enhed er fundet bekræftes valget ved at trykke på scroll knappen og instrumentet vender tilbage til målingen. Automatic Average Automatisk gennemsnit: Denne funktion måler kontinuerlig over en tid. Tiden kan ikke forudindstilles, men er det interval der går fra man starter manuelt til man stopper manuelt. Der er dog mulighed for på displayet at se hvor lang tid målingen har været i gang. Man starter og stopper målingen ved at trykke på scroll knappen. Så snart man har stoppet målingen vil info vedr. Gennemsnit(AVG), Max, Min, Typ.diff og måleperiode fremgå på displayet. Point by point average punkt/punkt gennemsnit: Denne funktion giver et hurtig billede af gennemsnittet af en række målinger, evt. forskellige steder. Når funktionen er valgt ved at trykke på scroll knappen, kan der foretages alle de målinger man måtte have brug for, hver gang man ønsker at tage en måling trykkes der på scroll knappen. Efter endt måleserie har man så mulighed for at se gennemsnit(avg), antallet af målinger(nb of points), Max, Min og Typ.diff. Dette gøres ved at dreje et enkelt trin på scroll knappen så der i displayet står Average og herefter trykke på den for at bekræfte. Ydermere er der mulighed for at se de målte værdier for de enkelte punkter ved et der igen trykkes på scroll knappen. For at vende tilbage til en ny måling trykkes der på ESC knappen.

10 Kimo VT 300 side 10 Automatic point by point average punkt/punkt gennemsnit med tidskonstant: Denne målefunktion giver udover førnævnte, mulighed for at foretage en gennemsnitsmåling af hvert målepunkt over en given tid. Denne tid kan frit vælges 1 sek. til 4 min. og 59 sek. Tiden indstilles ved at dreje på, og bekræfte ved tryk på scroll knappen. Når tiden er indstillet, kan der foretages alle de målinger man måtte ønske at lave, hver gang man ønsker at tage en måling trykkes der på scroll knappen. Efter endt måleserie har man så mulighed for at se gennemsnit(avg), antallet af målinger(nb of points), Max, Min og Typ.diff. Dette gøres ved at dreje et enkelt trin på scroll knappen så der i displayet står Average og herefter trykke på den for at bekræfte. Ydermere er der mulighed for at se de målte værdier for de enkelte punkter ved et der igen trykkes på scroll knappen. For at vende tilbage til en ny måling trykkes der på ESC knappen. Flow Luftmængde: Vingehjulet tilsluttes instrumentets bøsning C1. Instrumentet skal vide om der skal måles på en rektangulær en cirkulær kanal samt størrelsen af disse eller om der anvendes en måletragt. Derfor vil der i displayet så snart funktionen er valg stå rectangular, bekræft eller vælg circular eller K25 Cone med scroll knappen. Der kan kun måles med tragt hvis der anvendes et vingehjul Ø100 og der kan ligeledes kun bruges en type tragt Når typen er valgt skal størrelsen indtastes, diameter for cirkulær kanal, længde og bredde for en rektangulær. Længdeenheden kan indtastes i henholdsvis mm og tommer, enheden ændres og bekræftes med scroll knappen. Det samme gør sig gældende for dimensionerne. Måles der med en tragt (cones) skal instrumentet vide om der måles på indblæsning Supply eller udsugning Exhaust, disse valg foretages med scroll knappen. Når kanaltype, måletragt og størrelse er valgt kan følgende undermenuer vælges: Units (se tidligere) Automatic average (se tidligere) Point by point average (se tidligere) Point by point automatic average (se tidligere) OBS: måles der med måletragt kan der kun vælges undermenuen Units. Delta T Temperaturdifferens: Hvis der tilsluttet 2 stk. PT 100 følere, vingehjulet som den ene, er det muligt at beregne og få angivet Delta T. Delta T er differensen mellem C1 og C2. Enheder og Delta T ændres/vælges vha. scroll knappen. Denne funktion kan kun vælges hvis der anvendes enten et vingehjul Ø70 eller Ø100.

11 Kimo VT 300 side 11 Hygrometry menu Hygrometer målemenu (Luftfugtighed) Når hygrometerproben tilsluttes instrumentets (C1) vil der i displayet fremgå info vedr. type på probe, kalibreringsdato samt serienummer. Tryk på scroll knappen for at komme ind i målemenuen. På displayet kan du aflæse: HR: Relativ fugtighed C1: Temperatur - hygrometerprobe l v: Absolut fuftighed Td: Dugpunktstemperatur C2: Temperatur for ekstern PT 100 føler Nederst i displayet kan aflæses næste undermenu og der bladres mellem de enkelte undermenuer ved at dreje på scroll knappen. Følgende undermenuer kan vælges: Units Psychrometry Contact Dew Point (kan kun vælges hvis der er monteret en PT 100 føler i C2) Delta T (kan kun vælges hvis der er monteret en PT 100 føler i C2) Units Enheder: Der er mulighed for at få målingen angivet i forskellige måleenheder. For at vælge en anden enhed trykkes der på scroll knappen under Units herefter kan der skiftes mellem de forskellige enheder ved at dreje på scroll knappen. Når den ønskede enhed er fundet bekræftes valget ved at trykke på scroll knappen og instrumentet vender tilbage til målingen. Psychrometry Psykrometrisk målemenu: Hvis denne menu vælges vil der i displayet kunne aflæses: C1: Temperatur - hygrometerprobe Tw: Våd temperatur HR: Relativ fugtighed l v: Absolut fuftighed i: Entalpi Menuen forlades ved at trykke på ESC.

12 Kimo VT 300 side 12 Contact dew point temperature Kontakt dugpunktstemperatur: Hvis denne menu vælges vil der i displayet kunne aflæses: Td: Dugpunktstemperatur (ekstern PT 100 føler) C2: Temperatur for ekstern PT 100 føler Td: Relativ fugtighed C1: Temperatur hygrometerprobe Menuen forlades ved at trykke på ESC. Delta T Temperaturdifferens: Hvis der tilsluttet 2 stk. PT 100 følere, hygrometerproben som den ene, er det muligt at beregne og få angivet Delta T. Delta T er differensen mellem C1 og C2. Enheder og Delta T ændres/vælges vha. scroll knappen. Tachometry menu Tachometer målemenu Når tachometerproben tilsluttes instrumentets (C1) vil der i displayet fremgå info vedr. type på probe, kalibreringsdato samt serienummer. Tryk på scroll knappen for at komme ind i målemenuen. Vælg med scroll knappen om der skal måles med optisk(optic) eller mekanisk(contact). Måles der med den optiske probe er det nødvendigt at anvende reflekstape. På displayet kan du aflæse: Units Units Enheder: Der er mulighed for at få målingen angivet i forskellige måleenheder. For at vælge en anden enhed trykkes der på scroll knappen under Units herefter kan der skiftes mellem de forskellige enheder ved at dreje på scroll knappen. Når den ønskede enhed er fundet bekræftes valget ved at trykke på scroll knappen og instrumentet vender tilbage til målingen.

13 Kimo VT 300 side 13 Settings Indstillinger/opsætning For at komme ind og ændre på instrumentets opsætning, gøres følgende: Tænd instrumentet uden prober monteret og tryk på ON/OFF. Midt i displayet kan aflæses næste menu og der bladres mellem de enkelte menuer ved at dreje på scroll knappen. Følgende indstillingsmenuer kan vælges: Date and hour Backlight Contrast Beep on keys Languages Auto-Extinction Solenoid valve For at komme ind i de enkelte menuer trykkes der på scroll knappen. Date and hour Dato og klokkeslæt: Indstil dato og klokkeslæt ved at dreje og bekræfte med tryk på scroll knappen. Backlight Displaybelysning: Følgende muligheder kan vælges: Auto: ON: OFF: Lyset tænder automatisk hvis omgivelserne dæmpes Lyset er konstant tændt Lyset er konstant slukket Ændres ved at dreje og bekræfte med tryk på scroll knappen. Contrast Displaykontrast: Kontrasten på displayet kan ændres fra 0 7 ved at dreje og bekræfte med tryk på scroll knappen. Beep on keys Tastatur lyd: Følgende muligheder kan vælges: ON: OFF: Lyd til Lyd fra Ændres ved at dreje og bekræfte med tryk på scroll knappen.

14 Kimo VT 300 side 14 Languages Sprog: Som standard står instrumentet til Engelsk, der kan vælges følgende andre sprog: Italiensk Spansk Portugisisk Fransk Ændres ved at dreje og bekræfte med tryk på scroll knappen. Auto-Extinction Auto sluk: Følgende muligheder kan vælges: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 eller 120 minutter: Instrumentet slukker automatisk efter valgt tid, såfremt der ingen aktivitet har været. OFF: Instrumentet slukker ikke automatisk Data recording, printning and deleting Datalogning, udprintning og sletning Før der kan foretages en datalogning eller gemmes en værdi, skal der først tilsluttes den probe der skal måles med. Der skal ligeledes i den pågældende målemenu vælges hvilken måling der skal foretages, størrelse og type på kanal mm. Herefter trykkes der på recording knappen (diskettesymbol). Nederst i displayet kan aflæses næste undermenu og der bladres mellem de enkelte undermenuer ved at dreje på scroll knappen. Følgende undermenuer kan vælges: New file Print Erase New file Ny logning: Det vil så være muligt at tilknytte målingen eller logningen et navn eller et referencenummer, så man på den måde kan strukturere sine målinger. Navnet kan være helt op til 12 karakter, hvor der både kan anvendes tal og bogstaver. Indtast navnet/numret vha. scroll knappen, tegnene skiftes ved at dreje og vælges ved at trykke. Har man skrevet et tegn forkert, trykkes der blot på ECS og det kan herefter rettes. Afslut indtastningen med tryk på scroll knappen og en af følgende muligheder skal vælges:

15 Kimo VT 300 side 15 Manuel: Vælges manuel, vender instrumentet tilbage til den ønskede måling. Her kan foretages alle de målinger der måtte være nødvendig på det pågældende sted eller i det pågældende målepunkt. Målingen gemmes hver gang der trykkes på scroll knappen og det vil senere være muligt at se Max, Min, gennemsnit mm for den totale måling. Der kan hele tiden aflæses i displayet hvor mange målepunkter der er taget. For at forlade logningen trykkes der recording knappen, instrumentet vil nu skrive i displayet om du vil stoppe logningen. Vælg: Cancel: Confirm: For at foretage flere målepunkter For at stoppe og gemme de målte værdier eller Automatic: Vælges automatic fungerer instrumentet som en datalogger, således at den automatisk står og måler over en periode med et givent interval. Intervallet(Interval) mellem målingerne skal vælges(minimum 5 sek. mellem hver) ved at dreje og bekræfte med tryk på scroll knappen. Herefter skal varigheden(duration) af logningen vælges, ligeledes med scroll knappen. For at starte logningen trykkes der to gange på scroll knappen, i displayet kan aflæses antallet af målte punkter. For at forlade logningen trykkes der recording knappen, instrumentet vil nu skrive i displayet om du vil stoppe logningen. Vælg: Cancel: Confirm: For at foretage flere målepunkter For at stoppe og gemme de målte værdier Print Udprintning: Når funktionen print er valgt kan der med scroll knappen bladres mellem de gemte filer, vælg den fil du vil udprinte og tryk på knappen med symbolet printer. Der kan også printes en aktuel måling ud som ikke er gemt. Erase Sletning: Ønskes alle filer slettet vælges Erase, og der bekræftes med tryk på scroll knappen. Service og vedligehold Elma Instruments A/S varetager reparation og kalibrering af alle Kimo produkter.

16 Kimo VT 300 side 16

17 Kimo VT 300 side 17

18 Kimo VT 300 side 18

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

MANUAL. SwemaAir 5. Dansk EAN:

MANUAL. SwemaAir 5. Dansk EAN: MANUAL SwemaAir 5 Dansk EAN: 5706445560066 Elma 1 DANSK/NORSK OBS! Før instrumentet tages i brug, læses denne manual grundigt. Hver specielt opmærksom på de i kapitlet "6. Grundlæggende indstillinger (Set)

Læs mere

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide Dansk/Norsk 2 Index Instrumentbeskrivelse... 3 Overblik... 3 Generel beskrivelse... 4 Strømforsyning... 4 Prøveledninger... 5 Tænd instrumentet og foretag første opsætning... 5 Måling... 6 RPE Kontinuitetstest

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT110 Varmetrådsanemometer

Betjeningsvejledning Kimo VT110 Varmetrådsanemometer Betjeningsvejledning Kimo VT110 Varmetrådsanemometer El.nr. 87 98 333 191 KIMO VT110 side 2 Instrumentoversigt OK Knap (Godkender) Tænd/sluk baggrundsbelysning Menu/funktionsvalg knap Tænd/sluk/Esc (returner)

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo MP120 Manometer

Betjeningsvejledning Kimo MP120 Manometer Betjeningsvejledning Kimo MP120 Manometer EAN: 5703534400029 MP120 KIMO MP120 side 2 Generelt KIMO MP120 mikromanometer er et smart mikromanometer til måling af differenstryk ± 0-1000Pa, samt lufthastighed

Læs mere

Betjeningsvejledning KIMO HD200 STD Termo/Hygrometer

Betjeningsvejledning KIMO HD200 STD Termo/Hygrometer Betjeningsvejledning KIMO HD200 STD Termo/Hygrometer El.nr. 87 98 334 475 Tekniske specifikationer 1 Generelle specifikationer 2 Introduktion 3 Beskrivelse 3 Forbindelser 4 Navigering i menuerne 5 Tænd

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5500, 5110 kortplotter/! NAVMAN TRACKER 5500, 5110 bruger C-MAP NT+ søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Tillæg til manual Centraliserede transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Rev, 01 Centraliserede transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring...

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5380 kortplotter! NAVMAN TRACKER 5380 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de kan ikke bruges

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Guide - Secvest IP FUAA10011

Guide - Secvest IP FUAA10011 Guide - Secvest IP FUAA10011 1 Indhold SECVEST IP - KOMPONENTER... 3 TILSLUTNING AF BATTERI OG STRØMFORSYNING... 4 PLACERING AF NØGLEKOMPONENTER... 5 INDKODNING AF DE TRÅDLØSE KOMPONENTER... 6 MENU 1 INDKODNING

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

Jasopels Farm Assist V3. Bruger vejledning

Jasopels Farm Assist V3. Bruger vejledning Jasopels Farm Assist V3 Bruger vejledning Denne bruger vejledning beskriver de forskellige funktioner som farm assisten indeholder. Ved opstart af farm assisten vises et skærm billede (se nedenfor) med

Læs mere

Kimo AMI310 EAN:

Kimo AMI310 EAN: MANUAL Kimo AMI310 EAN: 5706445791354 KIMO AMI 310 1 Indhold 1. Overblik... 2 1.1 Instrument beskrivelse... 2 1.2 Udskift batteri... 3 Indsæt SD kort... 3 2. Tilslutningsmuligheder AMI 310... 4 2.1 Funktioner...

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Termometer/vindmåler FTA 1

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Termometer/vindmåler FTA 1 Betjeningsvejledning Termometer/vindmåler FTA 1 LEVERINGSOMFANG Termometer/vindmåler, sensorhjul med 1,2 m kabel, batteri og kuffert. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER Følg altid instruktionerne i betjeningsvejledningen.

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere

NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide

NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 6600 kortplotter/fishfinder! NAVMAN TRACKFISH 6600 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation,

Læs mere

Manual. Kimo serie xx210. Dansk/Norsk side 1-28

Manual. Kimo serie xx210. Dansk/Norsk side 1-28 Manual Kimo serie xx210 Dansk/Norsk side 1-28 EAN: 570644579 2054 VT210 570644579 2047/0203/1538/1569/0197 MP210 570644579 2061/0296 HQ210 570644579 1347 TM210 KIMO VT210 MP210 HQ210 TM210 1 INDHOLD 1.

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Marts 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Oprettelse af ny sag............................. 3 3 Tilretning af kataloger............................

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen DiMAX 1200Z Digitalcentral Funktioner i DiMAX -valgfri Strømstyrke 4, 7, 12 Amp. -separat programmerings udtag -spændingsbegrænsning

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 FUNKTIONER SKÆRM DER VISER DIN NUVÆRENDE TRÆNING TID / TID 500M DISTANCE TRÆK I MINUTTET BRUGER DATA ROTAG / TOTAL ROTAG WATT / KALORIE FORBRUG H.R.C. (PULS) STORT DISPLAY

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016 BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

VT 210. Thermo-Hygrometer-Anemometer

VT 210. Thermo-Hygrometer-Anemometer VT 210 Thermo-Hygrometer-Anemometer 1 2 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation... 4 1.1. Instrument beskrivelse... 4 1.2. Beskrivelse af tasterne... 4 1.3. Fjern batteri... 5 2. Tilslutninger med VT210...

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run Styreboks Kamera Indledning.... 3 Tekniske data.... 4 Sikkerhed.... 5 Skift Mini SD kort... 6 Skift batteri... 7 Montage af WiseCam... 8 Installation

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

STARTVEJLEDNING. Microsoft Surface Hub. Indholdsfortegnelse. Se, hvordan du åbner op for gruppens fulde potentiale med Microsoft Surface Hub

STARTVEJLEDNING. Microsoft Surface Hub. Indholdsfortegnelse. Se, hvordan du åbner op for gruppens fulde potentiale med Microsoft Surface Hub STARTVEJLEDNING Microsoft Surface Hub Se, hvordan du åbner op for gruppens fulde potentiale med Microsoft Surface Hub Indholdsfortegnelse Starte din session Foretage et opkald Føje personer til et igangværende

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Indhold 1. Indledning side 3 2. Knapforklaringer side 3 3. Enkelt brugsanvisning side 4 4. Styktælling side 4 5. Kontrolvejning side 5 6. Totalvejning side 6 7. Dyrevejning side 6

Læs mere

Storage oscilloscope

Storage oscilloscope Dette dokument er et forsøg på at gøre brugen af GDS-1072A-U Digital Storage Oscilloscope lidt lettere. Hent: Fabrikantens Manual (PDF), En anden Manual: PC-software ( Brug PC-en sammen med Scopet ), Driver

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme 1 af 9 Grundlæggende. Følgende beskriver standard indstillinger på EKKO touch skærme. De viste skærmbilleder er kun eksempler, men principperne er

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Wii Software Modificering. Uber Guide

Wii Software Modificering. Uber Guide Wii Software Modificering Uber Guide Af Michael Bartholin (og Alice Raunsbæk) http://wii.m-r-a.dk Revision: 2.2 Side 1 af 13 Sidst opdateret: 01/03/2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Måle- og blandingsudstyr

Måle- og blandingsudstyr kap-dk 0-0-, 0. Måle- og blandingsudstyr kap-dk 0-0-, 0. Måle- og blandingsudstyr Viskositetsbæger DIN mm DIN mm, viskositetsbæger for at opnå en præcis sprøjteviskositet. Viskositetsbæger Lup En god og

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

Bruger manual ver. 2.81. Liquor Control (7)777

Bruger manual ver. 2.81. Liquor Control (7)777 Bruger manual Liquor Control (7)777 1. Vis individuel produkt link salg Tryk Pil ned indtil skæmbilledet viser SHOW GROUP som I fig.2 Når SHOW GROUP vises slippes PIL ned og skærmen viser fig. 3 SHOW GROUP

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system Betjeningsvejledning til Vandudvejning system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 1 Kundebetjening :...3 AFLÆSNING AF DATA: 3 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER : 3 FEJLMEDDELELSER : 3 Operatørbetjening

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

VEJLEDNING TIL PRINTUDLÆG

VEJLEDNING TIL PRINTUDLÆG VEJLEDNING TIL PRINTUDLÆG Eksempler på print: Printplader er beregnet til at fastholde komponenter og skabe permanente forbindelser mellem dem. En printplade består af en plade af glasfiber, belagt med

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Multilog - 5HS ver.2. 5 Kanals universal datalogger. ninasoft

Multilog - 5HS ver.2. 5 Kanals universal datalogger. ninasoft Multilog - 5HS ver.2 5 Kanals universal datalogger ninasoft MULTILOG-5HS / Ver.2 DATALOGGER. SIDE 1 Multilog-5HS er en dataopsamlings enhed, der både kan benyttes som en almindelig datalogger, og som et

Læs mere

Introduktion til denne manual

Introduktion til denne manual DdD Statusmanual Introduktion til denne manual Denne manual er delt i 4 mindre manualer, som du kan bruge samlet til en komplet statusmanual eller hver for sig. 1) En step by step guide a. Beskriver step-by-step

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Håndtering af samtaler Brug af kortnumre Kald log Personlig opsætning System funktioner Funktionstaster Håndtering af samtaler Din nye Avaya

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m.

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Formål... 1 Forudsætninger... 1 Generel navigation... 1 Indberetningsoversigt... 3 Søgefelter i oversigt... 4 Merarbejde... 6

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Betjening af JustSee inspektions-tv 1. Control Box

Betjening af JustSee inspektions-tv 1. Control Box 1. Control Box 1 Status LED 14 Power kontrol 2 Menu op 15 Hovedtelefon 3 Menu ned 16 Video output 4 Menu venstre 17 Opladerstik 5 Menu højre 18 Sikring 6 Stop 19 Video 1 Video 2 7 Retur 20 Flyt op, ned,

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

HT Kit Solar Basic EAN: 5706445500680

HT Kit Solar Basic EAN: 5706445500680 HT Kit Solar Basic Dansk Quickguide System effektivitet 2 Dansk Quickguide I-V Kurvetest uden remote enhed 4 Dansk Quickguide I-V Kurvetest med remote enhed 6 Forklarende skema over tekniske betegnelser

Læs mere