JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne"

Transkript

1 JAg ten På den JAg ten gemte På Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde! Guide til adfærdskampagne

2 Indhold 1Få ledelsens opbakning side 4 2Sæt mål Side 5 Spar penge med gode vaner! Spar 5-10 % på jeres regning med gode vaner. 3Find de rigtige budskaber side 6 4Levende kampagne fra start til slut side 8 5Sådan motiverer I kollegerne side 10 6Husk teknikken med kollegernes hjælp side 14 Erfaringer viser, at de fleste virksomheder og offentlige institutioner kan reducere deres regning med 5-10 % helt uden investeringer blot ved at indføre gode vaner i hverdagen. I kan opnå endnu større besparelser ved at benytte en adfærdskampagne til at indsamle ideer til forbedringer fra medarbejderne, der kender bygningerne, maskinerne og arbejdsgangene. Jagten på er temaet for Energistyrelsens materialer til adfærdskampagner på arbejdspladsen. Materialerne sætter fokus på udstyr og på situationer, hvor det er muligt at finde besparelser, som mange overser i hverdagen. Kig eventuelt i det medfølgende katalog, der giver jer et overblik over adfærdsmaterialerne. Inspiration fra andre Bagest i denne guide kan I hente inspiration til jeres kampagne ved at læse om andre arbejdspladsers erfaringer med adfærdskampagner. 7Følg op side 15 Case lavere elforbrug og god stemning hos foss Side 16 medarbejderne gør en forskel HOS SUN CHEMICAL Side 18 Denne kampagneguide er skrevet til arbejdspladser, som vil gennemføre en adfærdskampagne og har ressourcer til at lægge et stykke arbejde i planlægning og organisering af kampagnen, så den bliver levende og nærværende for alle medarbejdere. Guiden er skrevet til arbejdspladsens kampagneansvarlige. Den fører jer igennem syv enkle trin til en levende og effektiv kampagne. Med de gratis kampagnematerialer bliver det nemt for jer at gennemføre kampagnen. Bestil dem på Energieffektivitet lå allerede tæt på vores værdier, og samtidig er det en besparelse, som vi kan se på bundlinjen. Kirsten Haug, kommunikationskonsulent hos Foss. 2 3

3 1 2 Få ledelsens opbakning Ledelsens blåstempling af kampagnen udgør ofte forskellen på succes og fiasko. Ledelsen skal afsætte de fornødne timer og ressourcer til kampagnen og sende et klart signal til medarbejderne om, at gode vaner er en del af jobbet f.eks. ved selv at gå forrest. Tal derfor med ledelsen om: Hvordan I vil lancere kampagnen. Hvordan ledelsen melder ud. Hvilke ledelsesniveauer I skal inddrage, og hvem der skal have ansvar. Hvilke belønninger og ressourcer ledelsen vil afsætte. I dialogen med ledelsen kan I eventuelt benytte et beslutningsoplæg til ledel sen, der kan downloades sammen med de øvrige adfærdsmaterialer på: sæt mål Det er vigtigt, at I opstiller mål for indsatsen, hvis jeres kampagne skal blive en succes. I kan f.eks. sætte jer som mål, at I skal reducere jeres forbrug med en vis procent. Det kræver, at I har mulighed for at følge jeres forbrug se boksen nedenfor. I kan f.eks. sætte jer som mål, at: alt lys er slukket, når I går hjem, hver dag i hele kampagneperioden. en særligt slugende maskine er slukket, når I går hjem, hver dag i hele kampagneperioden. formulere ti gode vaner, som kan gælde på arbejdspladsen, efter at kampagnen er slut. kåre medarbejderen med de bedste vaner hver uge i kampagneperioden. Spar 5 % på varmeregningen, for hver grad I sænker rumtemperaturen i opvarmningssæsonen. tage mindst ét billede om ugen af en situation, som har med besparelser at gøre. finde på mindst fem forslag til forbedringer hver uge i kampagneperioden I kan f.eks. indsamle dem via en fælles idékasse. reducere det ugentlige forbrug med 5 % i forhold til ugen inden kampagnestart (hvis I nemt kan aflæse jeres forbrug før og efter kampagnen). I kan selv finde på mål, der passer til netop jeres virksomhed. Sådan kan I følge forbruget Ledelsens opbakning har helt klart gjort det nemmere at gennemføre en succ esfuld kampagne, fordi det har sendt et signal til medarbejderne om, at gode vaner er en vigtig del af at arbejde hos os. Kirsten Haug, kommunikationskonsulent hos Foss. Hvis I har et styringssystem som f.eks. MinEnergi, Omega eller KeepFocus, kan I aflæse arbejdspladsens forbrug dér. Typisk kan I aflæse både el-, vand- og varmeforbrug. Hvis I er tilmeldt Se-Elforbrug.dk, kan I få overblik over, hvor meget strøm I bruger og hvornår. I kan også få oplysninger om jeres forbrug ved at kontakte jeres selskab. Aflæs jeres forbrug i minimum en uge før kampagnestart, f.eks. fra mandag til mandag, så weekendens forbrug også kommer med. Så har I et udgangspunkt at sammenligne med, når kampagnen kører. 4 5

4 3 Find budskaber, der passer til jer Overvej kampagnebudskaberne, inden I går i gang. Det er vigtigt, at I vælger nogle spareråd, der passer til jeres arbejdsplads. Involver om muligt en teknisk medarbejder, én fra HR og én fra kommunikation for at sikre, at jeres budskaber rammer rigtigt. Nogle spareråd kan det være en fordel at diskutere med leverandører og/eller andre fageksperter f.eks. dem, der handler om jeres it-udstyr, klimaanlæg eller fintfølende maskiner. Aftal også budskaberne med de relevante driftspersoner inden kampagnestart f.eks. varmemesteren eller den it-ansvarlige. Det er afgørende, at jeres budskaber ikke kommer i konflikt med den daglige drift. I kan hente inspiration til konkrete budskaber på modsatte side. Sluk computer og skærm, når I går hjem det sparer kr. om året per computer. Gode vaner på kontoret Skru ned for varmen, når I lufter ud. Luft ud med gennemtræk i højst fem minutter. Indstil alle radiatortermostater i rummet ens. Indstil radiatortermostaterne på højst tre. Det svarer til 21 C. Sluk for skærme, arbejdslamper og lys, når I går til frokost, møde eller pause. Sluk for lys, projektor, smartboard osv., når I forlader mødelokalet. Sluk for lyset, når der er dagslys nok. Sluk for lys, computer, printer, kopimaskine og kaffemaskine, når I går hjem. Sluk alt, når I forlader mødelokalet og spar % af apparaternes elforbrug. Gode vaner på værkstedet Sluk arbejdslamper og øvrigt lys, når I forlader rummet, eller når der er dagslys nok. I den kolde tid: Luk porten straks, når et køretøj er kørt ind eller ud. Sluk for rensebaren efter brug og uden for arbejdstid. Sluk om muligt for punktudsugningen, når der ikke er behov for den. Sluk for kompressorerne uden for arbejdstid. Giv besked til den værkstedsansvarlige, hvis I bemærker lækager i trykluftsystemet. Udnyt truck-kapaciteten, så du ikke kører med en halvt lastet truck. Gode vaner i butikken Sluk lyset efter jer på lageret og i baglokalet. Dæmp eller sluk lyset, når der er dagslys nok. Sluk lys og klimaanlæg/ventilator, når I lukker butikken. Tildæk åbne fryse- og kølemontrer, når I lukker butikken. Sørg for, at der ikke er koldere end nødvendigt i køleskabe/-montrer (2-5 C) og frysere (-18 C). Sørg for, at låger på køleskabe og frysere lukker helt til. Udskift om nødvendigt defekte gummilister. Overfyld ikke de åbne køle- og frysemontrer. Afrim fryserne jævnligt. Nedkøl ikke indeklimaet mere end nødvendigt, dvs. ikke under 24 C om sommeren. Sørg for, at indgangsdøren ikke står åben i lang tid ad gangen, når der er tændt for varme eller køling i butikken. Spar 20 % af de åbne kølemontrers elforbrug ved at tildække dem, når I lukker butikken. Spar 20 % af klimaanlæggets elforbrug ved at slukke det uden for butikkens åbningstid. En lækage i trykluftsystemet på 1 mm kan koste kr. om året. En lækage på 5 mm kan koste over kr. om året. 6 7

5 4 Eksempler på materialerne til adfærdskampagne Kampagnen får størst effekt, hvis I sørger for at gøre den levende hele vejen fra start til slut. Det er en god idé at afgrænse kampagneperioden til mellem fire og seks uger. Et intensivt forløb giver de største besparelser og gør det lettere at bevare motivationen. Skyd kampagnen i gang Fortæl alle om kampagnen, så de er med fra første dag. Sørg for, at alle kender de mål og budskaber, I har valgt at koncentrere jer om. Brug opslagstavler, s eller andre kommunikationskanaler til at informere om kampagnen og om eventuelle belønninger eller konkurrencer. Fortæl også om kampagnen på et personalemøde eller på møder i de enkelte afdelinger eller grupper. I kan hente inspiration til at introducere kampagnen på 40 % af et værksteds forbrug går til rumopvarmning. Brug kampagnematerialerne På Energistyrelsens hjemmeside kan I også bestille gratis kampagnematerialer, der passer til jeres arbejdsplads. Kig eventuelt i det medfølgende katalog, der giver jer et overblik over materialerne. I må gerne sætte jeres eget logo på de trykte kampagnematerialer, så længe materialerne er til intern brug. Logoet må dog ikke dække eksisterende tekst eller logoer. Placer materialerne på relevante steder f.eks. ved lyskontakten, på køleskabet eller fryseren, ved trykluftudstyret eller ved vinduer, der ofte er åbne. Så bliver I husket på de gode vaner, når I er i situationen. Brug Post-it-noter til at sætte på maskiner eller apparater, der ikke er blevet slukket. Og fortæl medarbejderne, at de kan gøre det samme. I kan også alliere jer med rengøringspersonalet eller nattevagterne, så de sætter Post-it-noter på ting, der står tændt uden for arbejdstid. Hold dampen oppe Det er vigtigt at holde dampen oppe, når kampagnen kører. Lav eventuelt en plan over jeres aktiviteter, og fordel jeres budskaber på ugetemaer. I kan f.eks. sætte særlig fokus på belysning i uge et, trykluft i uge to osv. I hver uge kan I så bruge de kampagnematerialer, der passer til ugens tema. Hver uge kan I også fortælle om resultaterne af indsatsen, status på eventuelle konkurrencer og temaet i den kommende uge f.eks. på fælles møder, på intranettet og/eller på en opslagstavle. Brug gerne humor, og vær direkte og konkret. I kan hente inspiration til de løbende opdateringer i kampagneperioden på Energistyrelsens hjemmeside. JAGTEN På ENErGi Klistermærke 56x63 mm Placer ved lyskontakter, computere eller andet udstyr, der kan slukkes uden for arbejdstid. har lagt en te. Vi ind på den gem Nu går jagten splads. Følg dem på din arbejd ud åd rer spa hverdag. I kan række spor og, du møder i din slugere e kolleger og nedlæg de hvis du og din rgiregningen, ene på % 0 spare 5-1 t! jag gen op. Go tager udfordrin Plakat A2. Placer et centralt sted. Løs kryds og tværsen, så ved du præcis, hvad den optimale rumtemperatur er! Afslut med manér Når adfærdskampagnen er slut, er det en god idé at takke kollegerne for indsatsen og fortælle, hvad I opnåede med kampagnen. F.eks. via opslagstavler, en eller på et fælles møde. I beskeden kan I også opfordre dem til at tage de gode vaner med hjem. JAg På JAgten ten På den gemte ergi en R % af forbruget i det offentlige og erhvervslivet går til udstyr, der er tændt, men ikke i brug. For hver grad, I sænker rumtemperaturen i fyringssæsonen, sparer I 5 % på varmeregningen. Vidste du det? Post-it 75x100 mm Placer på skriveborde, kantineborde, computere og lign. 8 Sluk mig, når du går hjem % af forbruget på arbejdspladsen går til udstyr, som er tændt, men ikke i brug. PS: Se løsningen på bagsiden. Levende kampagne fra start til slut går du bare fra mig? Gamekort 90 mm x 130 mm Placer på f.eks. kantineborde, toiletdøre, opslagstavler og lign. Løsning: Enogtyve grader. 9

6 Sådan motiverer I kollegerne I kan motivere jeres kolleger på en række forskellige måder. Her er nogle af dem: Fælles sag fælles præmie Energibesparelser er en fælles opgave. Derfor skal alle kunne mærke resultaterne. I kan f.eks. udlove en fælles præmie, hvis I når jeres mål. Konkurrencer giver kampgejst Konkurrencer får kollegerne op af stolene og gør kampagneforløbet sjovt. I kan f.eks. lave ugentlige konkurrencer og en stor konkurrence for hele perioden. Vinderne kan I kåre på baggrund af besparelserne i hver bygning eller afdeling, hvis I kan måle dem. I kan også konkurrere på andre kriterier, f.eks. ved at optælle tændte maskiner eller tændt lys efter arbejdstid. Eller I kan konkurrere om ugens bedste spareråd. 5 Vi siger til vores medarbejdere, at uanset om de kommer med en stor eller lille idé, så er vi glade. Alle skal have mulighed for at bidrage til processen. Det er blandt andet derfor, vi valgte at anerkende alle medarbejdere ved at uddele flyers og chokolade, da vi rundede den første million kwh i besparelser. Charlotte Berg, koordinator hos Sun Chemical. Sørg for at melde reglerne for konkurrencer ud på forhånd. Aftal præmier med ledelsen. Det kan f.eks. være tilskud til en firmafest, en frugtordning eller vinderkager. Husk at informere medarbejderne om resultaterne i løbet af perioden. Rund gerne konkurrencer af med stor ståhej og præmieoverrækkelse. Spiselig opmuntring Med kampagneæsken til spiselig opmuntring har I også mulighed for at gøre opmærksom på kampagnen og belønne i det små. Stil æsken et sted på arbejdspladsen, som I ofte kommer forbi. I kan også kompensere dem, der måtte opleve gener på grund af de nye vaner. F.eks. nattevagten, der ikke kan få varm kaffe, fordi en spareivrig kollega har slukket for kaffemaskinen. 30 % af en butiks forbrug går til rumopvarmning. Sluk printeren uden for arbejdstid og spar % af dens elforbrug. Ambassadører Det kan være en god idé at få kolleger, til at være ambassadører for kampagnen i de forskellige afdelinger eller bygninger. De kan hjælpe med at organisere indsatsen og gøre kampagnen nærværende og vedkommende for deres kolleger. Gå efter ambassadører, som er anerkendte blandt deres kolleger. Det er desuden nemmere for den enkelte ambassadør at blive en god rollemodel, hvis han eller hun har cirka samme funktion som de andre i afdelingen. Ambassadørerne kan dog også være de lokale ansvarlige, driftschefer eller lignende. Det er afgørende, at ambassadørerne er helt klar over deres rolle. Hold et møde inden kampagnestart, hvor I fortæller om besparelser og om kampagneplanen og forsyner ambassadørerne med kampagnematerialer. Få løbende input fra ambassadørerne om, hvad der fungerer godt og mindre godt i kampagnen. De input kan I også bruge i evalueringen af kampagnen. Vi siger til vores medarbejdere, at uanset om de kommer med en stor eller lille idé, så er vi glade. Alle skal have mulighed for at bidrage til processen. Det er blandt andet derfor, vi valgte at anerkende alle medarbejdere ved at uddele flyers og chokolade, da vi rundede den første million kwh i besparelser. Charlotte Berg, koordinator hos Sun Chemical

7 Synliggør potentialet og kollegernes bidrag Informer jeres kolleger om, hvor mange penge jeres arbejdsplads bruger på i løbet af f.eks. et år. Vis dem også, hvor meget I kan spare ved at indføre gode vaner. Lav om muligt et konkret regneeksempel, der viser, hvor meget I kan spare, hvis I alle sammen i et helt år følger ét af de spareråd, I bruger i kampagnen. I kan også synliggøre fremdriften undervejs, f.eks. med dagskemaet, som er en del af kampagnematerialerne. Her kan hver enkelt medarbejder dag for dag krydse af, hvilke spareråd han har fulgt og dermed se sit eget bidrag til kampagnen. 40 % af elforbruget i kontorer ligger uden for arbejdstid. jagten på den gemte er gået ind! Aflæs måleren hver uge, og se hvor meget I sparer. JAg ten På Vis, at kampagnen virker Fortæl løbende om kampagnen på personalemøder, opslagstavler, intranettet, i personaleblade eller andre kanaler. Hvis I følger jeres forbrug, kan I bruge plakaten med kurven til at vise, at I er på vej mod målet. I kan sætte en glad smiley på kurven, når jeres forbrug falder i en uge og en sur smiley, hvis det stiger. Hæng plakaten op et sted, hvor alle ser den, f.eks. ved kaffemaskinen. Det er vigtigt at vise, at det nytter noget at vise omtanke og få gode vaner både på arbejds pladsen og derhjemme. Derfor har vi fulgt udviklingen i forbruget før, under og efter kampagnen, og vi har op For dret medarbejderne til at følge for bruget på Se-Elforbrug.dk. Kirsten Haug, kommunikationskonsulent hos Foss ForbrUg i % Kampagnestart 85 Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Sådan bruger I plakaten: Den blå prik ved 100 % angiver jeres udgangspunkt. Hvis I vil skære 10 % af jeres forbrug, starter I med at trække en vandret sort linje med Vores mål ud for 90 %. Hvis I f.eks. på nuværende tidspunkt bruger kwh om ugen, svarer det til 100 %. Hvis forbruget i den følgende uge kun er kwh, er jeres forbrug altså faldet til 98 %. Regnestykket ser således ud: = 98 % Plakat A2 Spar 5 % af klimaanlæggets elforbrug, for hver grad I hæver rumtemperaturen i sommerperioden. Plakaten med kurven er let at bruge. Den blå prik ved 100 % angiver jeres udgangspunkt. Hvis I vil skære 10 % af jeres forbrug, starter I med at trække en vandret sort linje med Vores mål ud for 90 %. Hvis I f.eks. på nuværende tidspunkt bruger kwh om ugen, svarer det til 100 %. Hvis forbruget i den følgende uge kun er kwh, er jeres forbrug altså faldet til 98 %. Regnestykket ser således ud: = 98 %

8 6 7 Spar Husk teknikken med kollegernes hjælp Følg op omkring kr./år ved at slukke kompressoren uden for arbejdstid. I kan spare meget på regningen ved hjælp af teknik. Overvej f.eks., om I kan styre jeres belysning ved hjælp af bevægelses- og dagslyssensorer. Eller måske kan I indstille jeres udstyr mere effektivt. Monter eventuelt tænd og sluk-ure på noget af det. Overvej også, om I med andre tekniske tiltag kan spare til belysning, ventilation, køling, opvarmning eller trykluft. En teknisk gennemgang med en ekstern ekspert af f.eks. jeres ventilations- eller varmeanlæg kan være en rigtig god forretning. Involver medarbejderne Det motiverer at blive inddraget, og hvis I indsamler og bruger medarbejdernes gode ideer, vil I ofte kunne opnå store besparelser. De kender bygningerne, installationerne, maskinerne og arbejdsgangene. Det er afgørende for motivationen, at I afsætter ressourcer til at håndtere de indkomne forslag. Fortæl kollegerne, hvilke forslag I går videre med og hvorfor og fortæl om resultaterne. Lad eventuelt kollegerne følge fremdriften, f.eks. ved hjælp af processkemaet, som er en del af kampagnematerialet. I kan f.eks. oprette en fælles idékasse til spareforslagene. I kan også få kollegerne til at komme med ideer vha. gamekortene, som er en del af kampagnematerialet. Med et SparOmeter kan medarbejderne blive involveret og hjælpe hinanden konkret ved at finde de mest strømslugende maskiner, hvor det er ekstra vigtigt at slukke for strømmen. Har I større forbrugende udstyr, kan I også kontakte leverandører og undersøge mulighederne for at slukke udstyret, skrue ned for det eller indstille det til at gå i dvale. Drøft med ledelsen, hvordan kampagnen gik. Har I nået jeres mål? Hvad gik godt? Og hvilke udfordringer var der? Sæt flere aktiviteter i gang Når adfærdskampagnen er afsluttet, er det en god idé at følge op med flere sparetiltag. F.eks. er der meget at hente ved at udskifte gamle apparater og tekniske anlæg med mere effektive typer. Måske kan I bruge forslag, der kom frem under kampagnen. Gentag kampagnen? Følg op efter et stykke tid, f.eks. efter et år. Hvordan går det nu med vanerne, og er der behov for en kampagne igen? Indfør ledelse Det kan være oplagt at gøre adfærdskampagnen til første skridt i en ledelsesindsats på arbejdspladsen. Energistyrelsen har udviklet vejledninger i enkel ledelse læs mere på bagsiden af kampagneguiden. Tag de gode vaner med hjem Tænk også videre end arbejdspladsen. Behovet for at spare på en slutter ikke med arbejdsdagen. Private husstande står for ca. 30 % af Danmarks samlede forbrug, så der er mange penge at spare ved at tage de nye vaner med hjem. På kan I få gode råd om, hvordan I kan nedbringe forbruget derhjemme. Uden medarbejdernes viden om den daglige produktion og deres aktive deltagelse er det svært at få identificeret og gennemført besparelserne. Derfor har alle mulighed for at komme med forslag til forbedringer, som vi drøfter på vores daglige tavlemøder. For os er det vigtigt, at er blevet en integreret del af vores leankultur og det løbende arbejde med at optimere produktionen. Charlotte Berg, koordinator hos Sun Chemical. Det, der drev medarbejderne, var, at man kunne tage erfaringerne med hjem. Det talte meget. Karen Margrethe Dausgaard, koordinator i SKAT

9 CASE Lavere elforbrug og god stemning hos foss Fakta om Foss Foss producerer udstyr til analyse og kvalitetskontrol af fødevarer, medicin og kemikalier. Virksomheden har omkring ansatte på verdensplan. Hoved kontoret ligger i Hillerød, hvor 300 medarbej dere deltog i en adfærdskampagne i april og maj Plakater på centrale steder, sjove notitser og løbende opdateringer på intranettet har bidraget til, at 300 medarbejdere hos Foss i Hillerød har sænket deres elforbrug med 6 %. Resultaterne er til at tage og føle på, når teknologivirksomheden Foss skal beskrive den kampagne om gode vaner, som virksomheden gennemførte på hovedkontoret i Hillerød i foråret Ud over at sprede god stemning med små notitser og humoristiske nyheder på intranettet lykkedes det at reducere elforbruget fra januar til maj 2011 med 6 % i forhold til samme periode i Det fortæller kommunikationskonsulent Kirsten Haug, som var med til at gennemføre kampagnen. Det har øget vores fokus på gode vaner. Der er helt klart sket en adfærdsændring på arbejdspladsen, og vi har opfordret til samme adfærd derhjemme. Folk er blandt andet blevet mere opmærksomme på at slukke lyset og slukke krævende apparater eller sætte dem i dvale, når de ikke er i brug, fortæller Kirsten Haug. Energivenlige værdier Adfærdskampagnen er udsprunget af et pilotprojekt på arbejdspladsen. Projektet, som hed Be bright turn off the light, resulterede i, at Foss indgik en Kurve knækkeraftale med nu nedlagte Go Energi om at sænke det samlede forbrug med 2 % inden udgangen af Bedst mulig udnyttelse af naturens muligheder er en del af vores brand, så effektivitet lå allerede tæt på vores værdier. Samtidig er det en økonomisk besparelse for Foss. Derfor fik vi frie hænder til at gå i gang, og efter at pilotprojektet var gennemført, besluttede ledelsen at indgå en aftale med nu nedlagte Go Energi, samtidig med at vi planlagde en ny kampagne. Ledelsens opbakning har helt klart gjort det nemmere at gennemføre en succesfuld kampagne, fordi det har sendt et signal til medarbejderne om, at gode vaner er en vigtig del af at arbejde hos os, siger Kirsten Haug. Medarbejdere vil have målinger Foss har mange ingeniører, ph.d.er og andre højtuddannede ansatte, som blandt andet fremstiller måleudstyr til fødevareindustrien. Derfor var det ekstra vigtigt for Foss-medarbejderne at kunne følge med i elforbruget fra pilotprojektet og det næste halve år frem. På den måde kan de ansatte se, at de gør en forskel. Vi har fulgt udviklingen i forbruget før, under og efter kampagnen, og vi har opfordret medarbejderne til at følge forbruget på Se-Elforbrug.dk. Det er vigtigt at vise, at det nytter noget med gode vaner både på arbejdspladsen og derhjemme, siger Kirsten Haug. Lyt til engagerede medarbejdere Foss har lagt stor vægt på at lytte til de medarbejdere, som er kommet med forslag til forbedringer. Når vi har skrevet om kampagnen på intranettet, har vi altid opfordret medarbejderne til at komme med forslag til forbedringer. Det har resulteret i forslag om alt fra at udskifte gamle køleskabe og bruge tænd og sluk-ure på printere og kopimaskiner til at opstille ladestandere til elbiler på arbejdspladsen. Det har helt sikkert understøttet medarbejdernes engagement, fortæller Kirsten Haug. På kan I læse om flere arbejdspladsers erfaringer med adfærdskampagner

10 CASE Medarbejderne gør en forskel hos sun chemical Sun Chemical i Køge har valgt at involvere og engagere sine medarbejdere i arbejdet. Det giver kontante besparelser på bundlinjen og styrker konkurrenceevnen. Energi koster, og besparelser gør en kontant forskel på bundlinjen. Derfor er det vigtigt at involvere medarbejderne i arbejdet. Det er nemlig dem, der kan finde besparelserne på udgifterne. Det har de erfaret hos Sun Chemical i Køge, hvor koordinator Charlotte Berg arbejder med at involvere medarbejderne i virksomhedens effektiviseringer. Vi har gjort til en del af vores leankultur for at gøre arbejdet synligt og engagere medarbejderne. Alle medarbejdere har mulighed for at komme med forslag til forbedringer, som vi drøfter på vores daglige tavlemøder, siger Charlotte Berg. Dermed er blevet en integreret del af Sun Chemicals løbende arbejde med at optimere produktionen. Der er også en fast projektleder på området, der vurderer alle forslag og sørger for, at der er fremdrift i projekterne. Det gør en forskel og det er vigtigt at fortælle medarbejderne om. Vi styrket vores korps, som hjælper med til at holde fokus på effektiv brug af ude i de enkelte afdelinger. Og vi fortæller løbende om medarbejdernes forslag og resultaterne af gennemførte projekter via opslag på produktionstavlerne, i nyhedsbreve og på menukort i vores kantine, pauserum og mødelokaler. Det er alt sammen med til at holde gryden i kog, fortæller Charlotte Berg. Alle forslag er vigtige små som store Ledelsen bakker op om arbejdet ved at afsætte ressourcer og penge til arbejdet. Det er vigtigt for at sikre medarbejderressourcer og penge til arbejdet, siger Charlotte Berg. Medarbejderne og korpset spiller også en central rolle for arbejdets succes. Uden deres viden om den daglige produktion og deres aktive deltagelse er det svært at identificere og gennemføre besparelserne. Vi siger til vores medarbejdere, at uanset om de kommer med en stor eller lille idé, så er vi glade. Det er vigtigt for os, at alle har mulighed for at bidrage til processen. Det er blandt andet derfor, vi valgte at anerkende alle medarbejdere ved at uddele flyers og chokolade, da vi rundede den første million kwh i besparelser, fortæller Charlotte Berg. Fakta om Sun Chemical Sun Chemical producerer farvestoffer til trykfarve industrien. Virksomheden har ca. 200 ansatte i Danmark og på verdensplan. Den største afdeling i Danmark ligger i Køge, hvor 150 med arbejdere løbende bliver taget med på råd om effektiviseringer i produktionen MWh lavere forbrug Medarbejderne hos Sun Chemical i Danmark har bidraget til indsatsen med forslag om alt lige fra etablering af LED-belysning, behovsstyring af lys og ventilation samt reparation af trykluftlækager til isolering af bygninger og opstilling af vindmøller. I 2010 var virksomhedens mål en besparelse på 10 % af elforbruget og 6 % af gasforbruget sammenlignet med Vi nåede kun en besparelse på 5 % af vores elforbrug, men til gengæld opnåede vi en reduktion af gasforbruget på 15 %. Den samlede besparelse er på MWh, og da vores forbrug ligger på MWh i 2010, så er der rundt regnet tale om en besparelse på godt 10 % alene i Charlotte Berg, koordinator hos Sun Chemical. På kan I læse om flere arbejdspladsers erfaringer med adfærdskampagner

11 den JAg JAg ten ten gemte På På Vil i gøre mere? ISBN Svanemærket tryksag Januar 2013 Så hent inspiration i guiden til adfærdskampagne her findes en række anbefalinger til jer, der har mulighed for at bruge mere tid på at organisere kampagnen. I kan også læse om erfaringer fra andre arbejdspladser. Find guiden på Indfør ledelse I kan gøre adfærdskampagnen til første skridt i en ledelsesindsats på arbejdspladsen. Med ledelse systematiserer I jeres indsats, så I sætter ind dér, hvor I opnår de største besparelser. Energiledelse behøver ikke at være en tung proces, men kan tilpasses jeres ambitioner. Energistyrelsen har udviklet vejledninger, der gør det nemt at komme i gang med ledelse på forskellige typer af arbejdspladser. Find dem på Hvis I har brug for mere information om, hvordan I kan nedbringe forbruget, så læs videre på Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K, telefon ,

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere