JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne"

Transkript

1 JAg ten På den JAg ten gemte På Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde! Guide til adfærdskampagne

2 Indhold 1Få ledelsens opbakning side 4 2Sæt mål Side 5 Spar penge med gode vaner! Spar 5-10 % på jeres regning med gode vaner. 3Find de rigtige budskaber side 6 4Levende kampagne fra start til slut side 8 5Sådan motiverer I kollegerne side 10 6Husk teknikken med kollegernes hjælp side 14 Erfaringer viser, at de fleste virksomheder og offentlige institutioner kan reducere deres regning med 5-10 % helt uden investeringer blot ved at indføre gode vaner i hverdagen. I kan opnå endnu større besparelser ved at benytte en adfærdskampagne til at indsamle ideer til forbedringer fra medarbejderne, der kender bygningerne, maskinerne og arbejdsgangene. Jagten på er temaet for Energistyrelsens materialer til adfærdskampagner på arbejdspladsen. Materialerne sætter fokus på udstyr og på situationer, hvor det er muligt at finde besparelser, som mange overser i hverdagen. Kig eventuelt i det medfølgende katalog, der giver jer et overblik over adfærdsmaterialerne. Inspiration fra andre Bagest i denne guide kan I hente inspiration til jeres kampagne ved at læse om andre arbejdspladsers erfaringer med adfærdskampagner. 7Følg op side 15 Case lavere elforbrug og god stemning hos foss Side 16 medarbejderne gør en forskel HOS SUN CHEMICAL Side 18 Denne kampagneguide er skrevet til arbejdspladser, som vil gennemføre en adfærdskampagne og har ressourcer til at lægge et stykke arbejde i planlægning og organisering af kampagnen, så den bliver levende og nærværende for alle medarbejdere. Guiden er skrevet til arbejdspladsens kampagneansvarlige. Den fører jer igennem syv enkle trin til en levende og effektiv kampagne. Med de gratis kampagnematerialer bliver det nemt for jer at gennemføre kampagnen. Bestil dem på Energieffektivitet lå allerede tæt på vores værdier, og samtidig er det en besparelse, som vi kan se på bundlinjen. Kirsten Haug, kommunikationskonsulent hos Foss. 2 3

3 1 2 Få ledelsens opbakning Ledelsens blåstempling af kampagnen udgør ofte forskellen på succes og fiasko. Ledelsen skal afsætte de fornødne timer og ressourcer til kampagnen og sende et klart signal til medarbejderne om, at gode vaner er en del af jobbet f.eks. ved selv at gå forrest. Tal derfor med ledelsen om: Hvordan I vil lancere kampagnen. Hvordan ledelsen melder ud. Hvilke ledelsesniveauer I skal inddrage, og hvem der skal have ansvar. Hvilke belønninger og ressourcer ledelsen vil afsætte. I dialogen med ledelsen kan I eventuelt benytte et beslutningsoplæg til ledel sen, der kan downloades sammen med de øvrige adfærdsmaterialer på: sæt mål Det er vigtigt, at I opstiller mål for indsatsen, hvis jeres kampagne skal blive en succes. I kan f.eks. sætte jer som mål, at I skal reducere jeres forbrug med en vis procent. Det kræver, at I har mulighed for at følge jeres forbrug se boksen nedenfor. I kan f.eks. sætte jer som mål, at: alt lys er slukket, når I går hjem, hver dag i hele kampagneperioden. en særligt slugende maskine er slukket, når I går hjem, hver dag i hele kampagneperioden. formulere ti gode vaner, som kan gælde på arbejdspladsen, efter at kampagnen er slut. kåre medarbejderen med de bedste vaner hver uge i kampagneperioden. Spar 5 % på varmeregningen, for hver grad I sænker rumtemperaturen i opvarmningssæsonen. tage mindst ét billede om ugen af en situation, som har med besparelser at gøre. finde på mindst fem forslag til forbedringer hver uge i kampagneperioden I kan f.eks. indsamle dem via en fælles idékasse. reducere det ugentlige forbrug med 5 % i forhold til ugen inden kampagnestart (hvis I nemt kan aflæse jeres forbrug før og efter kampagnen). I kan selv finde på mål, der passer til netop jeres virksomhed. Sådan kan I følge forbruget Ledelsens opbakning har helt klart gjort det nemmere at gennemføre en succ esfuld kampagne, fordi det har sendt et signal til medarbejderne om, at gode vaner er en vigtig del af at arbejde hos os. Kirsten Haug, kommunikationskonsulent hos Foss. Hvis I har et styringssystem som f.eks. MinEnergi, Omega eller KeepFocus, kan I aflæse arbejdspladsens forbrug dér. Typisk kan I aflæse både el-, vand- og varmeforbrug. Hvis I er tilmeldt Se-Elforbrug.dk, kan I få overblik over, hvor meget strøm I bruger og hvornår. I kan også få oplysninger om jeres forbrug ved at kontakte jeres selskab. Aflæs jeres forbrug i minimum en uge før kampagnestart, f.eks. fra mandag til mandag, så weekendens forbrug også kommer med. Så har I et udgangspunkt at sammenligne med, når kampagnen kører. 4 5

4 3 Find budskaber, der passer til jer Overvej kampagnebudskaberne, inden I går i gang. Det er vigtigt, at I vælger nogle spareråd, der passer til jeres arbejdsplads. Involver om muligt en teknisk medarbejder, én fra HR og én fra kommunikation for at sikre, at jeres budskaber rammer rigtigt. Nogle spareråd kan det være en fordel at diskutere med leverandører og/eller andre fageksperter f.eks. dem, der handler om jeres it-udstyr, klimaanlæg eller fintfølende maskiner. Aftal også budskaberne med de relevante driftspersoner inden kampagnestart f.eks. varmemesteren eller den it-ansvarlige. Det er afgørende, at jeres budskaber ikke kommer i konflikt med den daglige drift. I kan hente inspiration til konkrete budskaber på modsatte side. Sluk computer og skærm, når I går hjem det sparer kr. om året per computer. Gode vaner på kontoret Skru ned for varmen, når I lufter ud. Luft ud med gennemtræk i højst fem minutter. Indstil alle radiatortermostater i rummet ens. Indstil radiatortermostaterne på højst tre. Det svarer til 21 C. Sluk for skærme, arbejdslamper og lys, når I går til frokost, møde eller pause. Sluk for lys, projektor, smartboard osv., når I forlader mødelokalet. Sluk for lyset, når der er dagslys nok. Sluk for lys, computer, printer, kopimaskine og kaffemaskine, når I går hjem. Sluk alt, når I forlader mødelokalet og spar % af apparaternes elforbrug. Gode vaner på værkstedet Sluk arbejdslamper og øvrigt lys, når I forlader rummet, eller når der er dagslys nok. I den kolde tid: Luk porten straks, når et køretøj er kørt ind eller ud. Sluk for rensebaren efter brug og uden for arbejdstid. Sluk om muligt for punktudsugningen, når der ikke er behov for den. Sluk for kompressorerne uden for arbejdstid. Giv besked til den værkstedsansvarlige, hvis I bemærker lækager i trykluftsystemet. Udnyt truck-kapaciteten, så du ikke kører med en halvt lastet truck. Gode vaner i butikken Sluk lyset efter jer på lageret og i baglokalet. Dæmp eller sluk lyset, når der er dagslys nok. Sluk lys og klimaanlæg/ventilator, når I lukker butikken. Tildæk åbne fryse- og kølemontrer, når I lukker butikken. Sørg for, at der ikke er koldere end nødvendigt i køleskabe/-montrer (2-5 C) og frysere (-18 C). Sørg for, at låger på køleskabe og frysere lukker helt til. Udskift om nødvendigt defekte gummilister. Overfyld ikke de åbne køle- og frysemontrer. Afrim fryserne jævnligt. Nedkøl ikke indeklimaet mere end nødvendigt, dvs. ikke under 24 C om sommeren. Sørg for, at indgangsdøren ikke står åben i lang tid ad gangen, når der er tændt for varme eller køling i butikken. Spar 20 % af de åbne kølemontrers elforbrug ved at tildække dem, når I lukker butikken. Spar 20 % af klimaanlæggets elforbrug ved at slukke det uden for butikkens åbningstid. En lækage i trykluftsystemet på 1 mm kan koste kr. om året. En lækage på 5 mm kan koste over kr. om året. 6 7

5 4 Eksempler på materialerne til adfærdskampagne Kampagnen får størst effekt, hvis I sørger for at gøre den levende hele vejen fra start til slut. Det er en god idé at afgrænse kampagneperioden til mellem fire og seks uger. Et intensivt forløb giver de største besparelser og gør det lettere at bevare motivationen. Skyd kampagnen i gang Fortæl alle om kampagnen, så de er med fra første dag. Sørg for, at alle kender de mål og budskaber, I har valgt at koncentrere jer om. Brug opslagstavler, s eller andre kommunikationskanaler til at informere om kampagnen og om eventuelle belønninger eller konkurrencer. Fortæl også om kampagnen på et personalemøde eller på møder i de enkelte afdelinger eller grupper. I kan hente inspiration til at introducere kampagnen på 40 % af et værksteds forbrug går til rumopvarmning. Brug kampagnematerialerne På Energistyrelsens hjemmeside kan I også bestille gratis kampagnematerialer, der passer til jeres arbejdsplads. Kig eventuelt i det medfølgende katalog, der giver jer et overblik over materialerne. I må gerne sætte jeres eget logo på de trykte kampagnematerialer, så længe materialerne er til intern brug. Logoet må dog ikke dække eksisterende tekst eller logoer. Placer materialerne på relevante steder f.eks. ved lyskontakten, på køleskabet eller fryseren, ved trykluftudstyret eller ved vinduer, der ofte er åbne. Så bliver I husket på de gode vaner, når I er i situationen. Brug Post-it-noter til at sætte på maskiner eller apparater, der ikke er blevet slukket. Og fortæl medarbejderne, at de kan gøre det samme. I kan også alliere jer med rengøringspersonalet eller nattevagterne, så de sætter Post-it-noter på ting, der står tændt uden for arbejdstid. Hold dampen oppe Det er vigtigt at holde dampen oppe, når kampagnen kører. Lav eventuelt en plan over jeres aktiviteter, og fordel jeres budskaber på ugetemaer. I kan f.eks. sætte særlig fokus på belysning i uge et, trykluft i uge to osv. I hver uge kan I så bruge de kampagnematerialer, der passer til ugens tema. Hver uge kan I også fortælle om resultaterne af indsatsen, status på eventuelle konkurrencer og temaet i den kommende uge f.eks. på fælles møder, på intranettet og/eller på en opslagstavle. Brug gerne humor, og vær direkte og konkret. I kan hente inspiration til de løbende opdateringer i kampagneperioden på Energistyrelsens hjemmeside. JAGTEN På ENErGi Klistermærke 56x63 mm Placer ved lyskontakter, computere eller andet udstyr, der kan slukkes uden for arbejdstid. har lagt en te. Vi ind på den gem Nu går jagten splads. Følg dem på din arbejd ud åd rer spa hverdag. I kan række spor og, du møder i din slugere e kolleger og nedlæg de hvis du og din rgiregningen, ene på % 0 spare 5-1 t! jag gen op. Go tager udfordrin Plakat A2. Placer et centralt sted. Løs kryds og tværsen, så ved du præcis, hvad den optimale rumtemperatur er! Afslut med manér Når adfærdskampagnen er slut, er det en god idé at takke kollegerne for indsatsen og fortælle, hvad I opnåede med kampagnen. F.eks. via opslagstavler, en eller på et fælles møde. I beskeden kan I også opfordre dem til at tage de gode vaner med hjem. JAg På JAgten ten På den gemte ergi en R % af forbruget i det offentlige og erhvervslivet går til udstyr, der er tændt, men ikke i brug. For hver grad, I sænker rumtemperaturen i fyringssæsonen, sparer I 5 % på varmeregningen. Vidste du det? Post-it 75x100 mm Placer på skriveborde, kantineborde, computere og lign. 8 Sluk mig, når du går hjem % af forbruget på arbejdspladsen går til udstyr, som er tændt, men ikke i brug. PS: Se løsningen på bagsiden. Levende kampagne fra start til slut går du bare fra mig? Gamekort 90 mm x 130 mm Placer på f.eks. kantineborde, toiletdøre, opslagstavler og lign. Løsning: Enogtyve grader. 9

6 Sådan motiverer I kollegerne I kan motivere jeres kolleger på en række forskellige måder. Her er nogle af dem: Fælles sag fælles præmie Energibesparelser er en fælles opgave. Derfor skal alle kunne mærke resultaterne. I kan f.eks. udlove en fælles præmie, hvis I når jeres mål. Konkurrencer giver kampgejst Konkurrencer får kollegerne op af stolene og gør kampagneforløbet sjovt. I kan f.eks. lave ugentlige konkurrencer og en stor konkurrence for hele perioden. Vinderne kan I kåre på baggrund af besparelserne i hver bygning eller afdeling, hvis I kan måle dem. I kan også konkurrere på andre kriterier, f.eks. ved at optælle tændte maskiner eller tændt lys efter arbejdstid. Eller I kan konkurrere om ugens bedste spareråd. 5 Vi siger til vores medarbejdere, at uanset om de kommer med en stor eller lille idé, så er vi glade. Alle skal have mulighed for at bidrage til processen. Det er blandt andet derfor, vi valgte at anerkende alle medarbejdere ved at uddele flyers og chokolade, da vi rundede den første million kwh i besparelser. Charlotte Berg, koordinator hos Sun Chemical. Sørg for at melde reglerne for konkurrencer ud på forhånd. Aftal præmier med ledelsen. Det kan f.eks. være tilskud til en firmafest, en frugtordning eller vinderkager. Husk at informere medarbejderne om resultaterne i løbet af perioden. Rund gerne konkurrencer af med stor ståhej og præmieoverrækkelse. Spiselig opmuntring Med kampagneæsken til spiselig opmuntring har I også mulighed for at gøre opmærksom på kampagnen og belønne i det små. Stil æsken et sted på arbejdspladsen, som I ofte kommer forbi. I kan også kompensere dem, der måtte opleve gener på grund af de nye vaner. F.eks. nattevagten, der ikke kan få varm kaffe, fordi en spareivrig kollega har slukket for kaffemaskinen. 30 % af en butiks forbrug går til rumopvarmning. Sluk printeren uden for arbejdstid og spar % af dens elforbrug. Ambassadører Det kan være en god idé at få kolleger, til at være ambassadører for kampagnen i de forskellige afdelinger eller bygninger. De kan hjælpe med at organisere indsatsen og gøre kampagnen nærværende og vedkommende for deres kolleger. Gå efter ambassadører, som er anerkendte blandt deres kolleger. Det er desuden nemmere for den enkelte ambassadør at blive en god rollemodel, hvis han eller hun har cirka samme funktion som de andre i afdelingen. Ambassadørerne kan dog også være de lokale ansvarlige, driftschefer eller lignende. Det er afgørende, at ambassadørerne er helt klar over deres rolle. Hold et møde inden kampagnestart, hvor I fortæller om besparelser og om kampagneplanen og forsyner ambassadørerne med kampagnematerialer. Få løbende input fra ambassadørerne om, hvad der fungerer godt og mindre godt i kampagnen. De input kan I også bruge i evalueringen af kampagnen. Vi siger til vores medarbejdere, at uanset om de kommer med en stor eller lille idé, så er vi glade. Alle skal have mulighed for at bidrage til processen. Det er blandt andet derfor, vi valgte at anerkende alle medarbejdere ved at uddele flyers og chokolade, da vi rundede den første million kwh i besparelser. Charlotte Berg, koordinator hos Sun Chemical

7 Synliggør potentialet og kollegernes bidrag Informer jeres kolleger om, hvor mange penge jeres arbejdsplads bruger på i løbet af f.eks. et år. Vis dem også, hvor meget I kan spare ved at indføre gode vaner. Lav om muligt et konkret regneeksempel, der viser, hvor meget I kan spare, hvis I alle sammen i et helt år følger ét af de spareråd, I bruger i kampagnen. I kan også synliggøre fremdriften undervejs, f.eks. med dagskemaet, som er en del af kampagnematerialerne. Her kan hver enkelt medarbejder dag for dag krydse af, hvilke spareråd han har fulgt og dermed se sit eget bidrag til kampagnen. 40 % af elforbruget i kontorer ligger uden for arbejdstid. jagten på den gemte er gået ind! Aflæs måleren hver uge, og se hvor meget I sparer. JAg ten På Vis, at kampagnen virker Fortæl løbende om kampagnen på personalemøder, opslagstavler, intranettet, i personaleblade eller andre kanaler. Hvis I følger jeres forbrug, kan I bruge plakaten med kurven til at vise, at I er på vej mod målet. I kan sætte en glad smiley på kurven, når jeres forbrug falder i en uge og en sur smiley, hvis det stiger. Hæng plakaten op et sted, hvor alle ser den, f.eks. ved kaffemaskinen. Det er vigtigt at vise, at det nytter noget at vise omtanke og få gode vaner både på arbejds pladsen og derhjemme. Derfor har vi fulgt udviklingen i forbruget før, under og efter kampagnen, og vi har op For dret medarbejderne til at følge for bruget på Se-Elforbrug.dk. Kirsten Haug, kommunikationskonsulent hos Foss ForbrUg i % Kampagnestart 85 Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Sådan bruger I plakaten: Den blå prik ved 100 % angiver jeres udgangspunkt. Hvis I vil skære 10 % af jeres forbrug, starter I med at trække en vandret sort linje med Vores mål ud for 90 %. Hvis I f.eks. på nuværende tidspunkt bruger kwh om ugen, svarer det til 100 %. Hvis forbruget i den følgende uge kun er kwh, er jeres forbrug altså faldet til 98 %. Regnestykket ser således ud: = 98 % Plakat A2 Spar 5 % af klimaanlæggets elforbrug, for hver grad I hæver rumtemperaturen i sommerperioden. Plakaten med kurven er let at bruge. Den blå prik ved 100 % angiver jeres udgangspunkt. Hvis I vil skære 10 % af jeres forbrug, starter I med at trække en vandret sort linje med Vores mål ud for 90 %. Hvis I f.eks. på nuværende tidspunkt bruger kwh om ugen, svarer det til 100 %. Hvis forbruget i den følgende uge kun er kwh, er jeres forbrug altså faldet til 98 %. Regnestykket ser således ud: = 98 %

8 6 7 Spar Husk teknikken med kollegernes hjælp Følg op omkring kr./år ved at slukke kompressoren uden for arbejdstid. I kan spare meget på regningen ved hjælp af teknik. Overvej f.eks., om I kan styre jeres belysning ved hjælp af bevægelses- og dagslyssensorer. Eller måske kan I indstille jeres udstyr mere effektivt. Monter eventuelt tænd og sluk-ure på noget af det. Overvej også, om I med andre tekniske tiltag kan spare til belysning, ventilation, køling, opvarmning eller trykluft. En teknisk gennemgang med en ekstern ekspert af f.eks. jeres ventilations- eller varmeanlæg kan være en rigtig god forretning. Involver medarbejderne Det motiverer at blive inddraget, og hvis I indsamler og bruger medarbejdernes gode ideer, vil I ofte kunne opnå store besparelser. De kender bygningerne, installationerne, maskinerne og arbejdsgangene. Det er afgørende for motivationen, at I afsætter ressourcer til at håndtere de indkomne forslag. Fortæl kollegerne, hvilke forslag I går videre med og hvorfor og fortæl om resultaterne. Lad eventuelt kollegerne følge fremdriften, f.eks. ved hjælp af processkemaet, som er en del af kampagnematerialet. I kan f.eks. oprette en fælles idékasse til spareforslagene. I kan også få kollegerne til at komme med ideer vha. gamekortene, som er en del af kampagnematerialet. Med et SparOmeter kan medarbejderne blive involveret og hjælpe hinanden konkret ved at finde de mest strømslugende maskiner, hvor det er ekstra vigtigt at slukke for strømmen. Har I større forbrugende udstyr, kan I også kontakte leverandører og undersøge mulighederne for at slukke udstyret, skrue ned for det eller indstille det til at gå i dvale. Drøft med ledelsen, hvordan kampagnen gik. Har I nået jeres mål? Hvad gik godt? Og hvilke udfordringer var der? Sæt flere aktiviteter i gang Når adfærdskampagnen er afsluttet, er det en god idé at følge op med flere sparetiltag. F.eks. er der meget at hente ved at udskifte gamle apparater og tekniske anlæg med mere effektive typer. Måske kan I bruge forslag, der kom frem under kampagnen. Gentag kampagnen? Følg op efter et stykke tid, f.eks. efter et år. Hvordan går det nu med vanerne, og er der behov for en kampagne igen? Indfør ledelse Det kan være oplagt at gøre adfærdskampagnen til første skridt i en ledelsesindsats på arbejdspladsen. Energistyrelsen har udviklet vejledninger i enkel ledelse læs mere på bagsiden af kampagneguiden. Tag de gode vaner med hjem Tænk også videre end arbejdspladsen. Behovet for at spare på en slutter ikke med arbejdsdagen. Private husstande står for ca. 30 % af Danmarks samlede forbrug, så der er mange penge at spare ved at tage de nye vaner med hjem. På kan I få gode råd om, hvordan I kan nedbringe forbruget derhjemme. Uden medarbejdernes viden om den daglige produktion og deres aktive deltagelse er det svært at få identificeret og gennemført besparelserne. Derfor har alle mulighed for at komme med forslag til forbedringer, som vi drøfter på vores daglige tavlemøder. For os er det vigtigt, at er blevet en integreret del af vores leankultur og det løbende arbejde med at optimere produktionen. Charlotte Berg, koordinator hos Sun Chemical. Det, der drev medarbejderne, var, at man kunne tage erfaringerne med hjem. Det talte meget. Karen Margrethe Dausgaard, koordinator i SKAT

9 CASE Lavere elforbrug og god stemning hos foss Fakta om Foss Foss producerer udstyr til analyse og kvalitetskontrol af fødevarer, medicin og kemikalier. Virksomheden har omkring ansatte på verdensplan. Hoved kontoret ligger i Hillerød, hvor 300 medarbej dere deltog i en adfærdskampagne i april og maj Plakater på centrale steder, sjove notitser og løbende opdateringer på intranettet har bidraget til, at 300 medarbejdere hos Foss i Hillerød har sænket deres elforbrug med 6 %. Resultaterne er til at tage og føle på, når teknologivirksomheden Foss skal beskrive den kampagne om gode vaner, som virksomheden gennemførte på hovedkontoret i Hillerød i foråret Ud over at sprede god stemning med små notitser og humoristiske nyheder på intranettet lykkedes det at reducere elforbruget fra januar til maj 2011 med 6 % i forhold til samme periode i Det fortæller kommunikationskonsulent Kirsten Haug, som var med til at gennemføre kampagnen. Det har øget vores fokus på gode vaner. Der er helt klart sket en adfærdsændring på arbejdspladsen, og vi har opfordret til samme adfærd derhjemme. Folk er blandt andet blevet mere opmærksomme på at slukke lyset og slukke krævende apparater eller sætte dem i dvale, når de ikke er i brug, fortæller Kirsten Haug. Energivenlige værdier Adfærdskampagnen er udsprunget af et pilotprojekt på arbejdspladsen. Projektet, som hed Be bright turn off the light, resulterede i, at Foss indgik en Kurve knækkeraftale med nu nedlagte Go Energi om at sænke det samlede forbrug med 2 % inden udgangen af Bedst mulig udnyttelse af naturens muligheder er en del af vores brand, så effektivitet lå allerede tæt på vores værdier. Samtidig er det en økonomisk besparelse for Foss. Derfor fik vi frie hænder til at gå i gang, og efter at pilotprojektet var gennemført, besluttede ledelsen at indgå en aftale med nu nedlagte Go Energi, samtidig med at vi planlagde en ny kampagne. Ledelsens opbakning har helt klart gjort det nemmere at gennemføre en succesfuld kampagne, fordi det har sendt et signal til medarbejderne om, at gode vaner er en vigtig del af at arbejde hos os, siger Kirsten Haug. Medarbejdere vil have målinger Foss har mange ingeniører, ph.d.er og andre højtuddannede ansatte, som blandt andet fremstiller måleudstyr til fødevareindustrien. Derfor var det ekstra vigtigt for Foss-medarbejderne at kunne følge med i elforbruget fra pilotprojektet og det næste halve år frem. På den måde kan de ansatte se, at de gør en forskel. Vi har fulgt udviklingen i forbruget før, under og efter kampagnen, og vi har opfordret medarbejderne til at følge forbruget på Se-Elforbrug.dk. Det er vigtigt at vise, at det nytter noget med gode vaner både på arbejdspladsen og derhjemme, siger Kirsten Haug. Lyt til engagerede medarbejdere Foss har lagt stor vægt på at lytte til de medarbejdere, som er kommet med forslag til forbedringer. Når vi har skrevet om kampagnen på intranettet, har vi altid opfordret medarbejderne til at komme med forslag til forbedringer. Det har resulteret i forslag om alt fra at udskifte gamle køleskabe og bruge tænd og sluk-ure på printere og kopimaskiner til at opstille ladestandere til elbiler på arbejdspladsen. Det har helt sikkert understøttet medarbejdernes engagement, fortæller Kirsten Haug. På kan I læse om flere arbejdspladsers erfaringer med adfærdskampagner

10 CASE Medarbejderne gør en forskel hos sun chemical Sun Chemical i Køge har valgt at involvere og engagere sine medarbejdere i arbejdet. Det giver kontante besparelser på bundlinjen og styrker konkurrenceevnen. Energi koster, og besparelser gør en kontant forskel på bundlinjen. Derfor er det vigtigt at involvere medarbejderne i arbejdet. Det er nemlig dem, der kan finde besparelserne på udgifterne. Det har de erfaret hos Sun Chemical i Køge, hvor koordinator Charlotte Berg arbejder med at involvere medarbejderne i virksomhedens effektiviseringer. Vi har gjort til en del af vores leankultur for at gøre arbejdet synligt og engagere medarbejderne. Alle medarbejdere har mulighed for at komme med forslag til forbedringer, som vi drøfter på vores daglige tavlemøder, siger Charlotte Berg. Dermed er blevet en integreret del af Sun Chemicals løbende arbejde med at optimere produktionen. Der er også en fast projektleder på området, der vurderer alle forslag og sørger for, at der er fremdrift i projekterne. Det gør en forskel og det er vigtigt at fortælle medarbejderne om. Vi styrket vores korps, som hjælper med til at holde fokus på effektiv brug af ude i de enkelte afdelinger. Og vi fortæller løbende om medarbejdernes forslag og resultaterne af gennemførte projekter via opslag på produktionstavlerne, i nyhedsbreve og på menukort i vores kantine, pauserum og mødelokaler. Det er alt sammen med til at holde gryden i kog, fortæller Charlotte Berg. Alle forslag er vigtige små som store Ledelsen bakker op om arbejdet ved at afsætte ressourcer og penge til arbejdet. Det er vigtigt for at sikre medarbejderressourcer og penge til arbejdet, siger Charlotte Berg. Medarbejderne og korpset spiller også en central rolle for arbejdets succes. Uden deres viden om den daglige produktion og deres aktive deltagelse er det svært at identificere og gennemføre besparelserne. Vi siger til vores medarbejdere, at uanset om de kommer med en stor eller lille idé, så er vi glade. Det er vigtigt for os, at alle har mulighed for at bidrage til processen. Det er blandt andet derfor, vi valgte at anerkende alle medarbejdere ved at uddele flyers og chokolade, da vi rundede den første million kwh i besparelser, fortæller Charlotte Berg. Fakta om Sun Chemical Sun Chemical producerer farvestoffer til trykfarve industrien. Virksomheden har ca. 200 ansatte i Danmark og på verdensplan. Den største afdeling i Danmark ligger i Køge, hvor 150 med arbejdere løbende bliver taget med på råd om effektiviseringer i produktionen MWh lavere forbrug Medarbejderne hos Sun Chemical i Danmark har bidraget til indsatsen med forslag om alt lige fra etablering af LED-belysning, behovsstyring af lys og ventilation samt reparation af trykluftlækager til isolering af bygninger og opstilling af vindmøller. I 2010 var virksomhedens mål en besparelse på 10 % af elforbruget og 6 % af gasforbruget sammenlignet med Vi nåede kun en besparelse på 5 % af vores elforbrug, men til gengæld opnåede vi en reduktion af gasforbruget på 15 %. Den samlede besparelse er på MWh, og da vores forbrug ligger på MWh i 2010, så er der rundt regnet tale om en besparelse på godt 10 % alene i Charlotte Berg, koordinator hos Sun Chemical. På kan I læse om flere arbejdspladsers erfaringer med adfærdskampagner

11 den JAg JAg ten ten gemte På På Vil i gøre mere? ISBN Svanemærket tryksag Januar 2013 Så hent inspiration i guiden til adfærdskampagne her findes en række anbefalinger til jer, der har mulighed for at bruge mere tid på at organisere kampagnen. I kan også læse om erfaringer fra andre arbejdspladser. Find guiden på Indfør ledelse I kan gøre adfærdskampagnen til første skridt i en ledelsesindsats på arbejdspladsen. Med ledelse systematiserer I jeres indsats, så I sætter ind dér, hvor I opnår de største besparelser. Energiledelse behøver ikke at være en tung proces, men kan tilpasses jeres ambitioner. Energistyrelsen har udviklet vejledninger, der gør det nemt at komme i gang med ledelse på forskellige typer af arbejdspladser. Find dem på Hvis I har brug for mere information om, hvordan I kan nedbringe forbruget, så læs videre på Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K, telefon ,

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

JAG TEN På den gemte ENErGi. ENErGi. Kan man. jage. gemte. Materialekatalog. Oversigt over Go Energis GRATIS materialer til adfærdskampagne

JAG TEN På den gemte ENErGi. ENErGi. Kan man. jage. gemte. Materialekatalog. Oversigt over Go Energis GRATIS materialer til adfærdskampagne den JAG TEN gemte På Kan man jage den gemte energi? Materialekatalog Oversigt over Go Energis GRATIS materialer til adfærdskampagne JA, det ka n man vil du være med? Indhold go jagt! side 4 Kampagneguider

Læs mere

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Guide til Elsparefondens medarbejderkampagne Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Jeg troede, der var en anden, der gjorde det Følg kampagneguiden og hjælp kollegerne med at spare på strømmen

Læs mere

JAg ten På den gemte energi. energi? Kan man. jage. gemte. Materialekatalog Oversigt over Energistyrelsens materialer til adfærdskampagner

JAg ten På den gemte energi. energi? Kan man. jage. gemte. Materialekatalog Oversigt over Energistyrelsens materialer til adfærdskampagner t t Kan man jage? Materialekatalog Oversigt over Enstyrelss materialer til adfærdskampagner JA, det kan man vil du være med? Indhold Go jagt! Kampagneguider side 5 og foldere om drift side 4 kontorer side

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013

Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013 Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013 Dato: 2012-2013. Myndighed: Departementet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Adresse: Staldmestergården.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Grøn Adfærd i Post Danmark DFM 12.06.2012

Grøn Adfærd i Post Danmark DFM 12.06.2012 Grøn Adfærd i Post Danmark DFM 12.06.2012 Postnord Omsætning 39.400mio. DKK Ebit 1.571 mio. DKK BESTYRELSE Antal ansatte 40.000 INTERN REVISION Antal m2 1.650.000 KONCERNCHEF FINANS / ØKONOMI BIS KOMMUNIKATION

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Firmafrugt et sundt personalegode 2 Hvad er firmafrugt? 2 Hvorfor firmafrugt? 3 Kom godt i gang 4 Tips til mere frugt og grønt på arbejdspladsen

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Europamester i at spare energi

Europamester i at spare energi Europamester i at spare energi Kan du se din virksomhed som en frontløber for energibesparelser? Kunne du tænke dig europæisk anerkendelse for resultaterne? Så deltag i energisparekonkurrencen European

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Bæredygtighed i CAS Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Ganske kort om min baggrund Akademiingeniør-Byg i 1991, Lyngby Underviste 1 år på Teknisk skole i Gladsaxe

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

En digital sundhedskampagne med fokus på forebyggelse af sygefravær. MILLA A/S leverandør af digitale hjerteprojekter

En digital sundhedskampagne med fokus på forebyggelse af sygefravær. MILLA A/S leverandør af digitale hjerteprojekter En digital sundhedskampagne med fokus på forebyggelse af sygefravær MILLA A/S leverandør af digitale hjerteprojekter Baggrunden for digitale sundhedstiltag Hvem og hvad er MILLA A/S? MILLA har eksisteret

Læs mere

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere)

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) EC Network www.ecnetwork.dk Det Syddanske EU Kontor www.sdeo.dk Et overblik

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8

Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8 Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8 Fra drift- til salgskultur Ambitionen for Q8 at foretage et fokusskifte fra en drift- til en salgskultur. Q8 er derfor startet med salgslederne,

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012.

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. TBWA\ Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. 2 Baggrund Hvis vi kan få alle danske bilister til at følge

Læs mere

Fremstillingsform; Interaktiv miljøblog på nettet (se ovenstående link) som alle skolens elever, forældre og personale har adgang.

Fremstillingsform; Interaktiv miljøblog på nettet (se ovenstående link) som alle skolens elever, forældre og personale har adgang. Klasse; 6.z. Ny Holte skole. Lærer; Bjarke Lundholm, Natur & Teknik. Navn på forløb; Miljøbloggerner fra 6.z. 6.z. blogger om el, vand og varme på Ny Holte skole. Endvidere tages der løbende temperatur

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere