Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt AARHUS Modtager(e): Europaudvalget Angående foretræde for Folketingets Europaudvalg, fredag den 22. maj 2015 I forbindelse med vores foretræde for Folketingets Europaudvalg fredag d. 22. maj 2015, kl. 10:00, sender vi nogle enkelte slides som baggrundsinformation. Ydermere tilføjer vi en opdateret version af brevet sendt til Europaudvalget d. 30.april 2015 med tilhørende bilag. Adriënne Heijnen Seniorrådgiver/forsker Dato: 18. maj 2015 Ref: ahe Med venlig hilsen, Side 1/1 Martin Brynskov, M Koordinator af Det Danske Smart City-Netværk Chair, Connected Smart Cities Network / Open & Agile Smart Cities Forskningsleder, AU Smart Cities, Aarhus Universitet Adriënne Heijnen, M Seniorrådgiver/forsker AU Smart Cities, Aarhus Universitet AU Smart Cities, Aarhus Universitet Helsingforsgade Aarhus N Tlf.:

2 EN INDSATS FOR DANSKE SMARTE BYER I EUROPA Martin Brynskov Koordinator af Det Danske Smart City-Netværk Chair, Connected Smart Cities / Open & Agile Smart Cities Forskningsleder, AU Smart Cities, Aarhus Universitet / Adriënne Heijnen Seniorrådgiver/forsker / AU AARHUS

3 DIGITALISERING ER AFGØRENDE FOR DEMOKRATI & VÆKST Både Danmark og EU anser den digitale omstilling for helt afgørende. I EU er det fx Digital Single Market-strategien og en række investeringsinstrumenter, herunder EFSI til 315 mio. over 3 år. I Danmark er det fx redegørelsen om Danmarks digitale vækst. AU AARHUS

4 UDVIKLING AF BYER OG REGIONER: SMART CITIES Byer udgør 80% af verdens BNP Lokalregeringerne køber for mia/år Danmark er en global frontløber inden for smart cities 50% af danske kommuner arbejder med smart cities Danmark koordinerer Open & Agile Smart Cities-initiativet AU AARHUS

5 DANMARK MANGLER EN NATIONAL INDSATS 1. Single point of entry til Slotsholmen, med tilhørende intern koordinering. 2. Samlende operationel tilgang til åbne data i danske forvaltninger. 3. National investeringsplan for smart cities. 4. National forskningsinfrastruktur for digital by- og regionaludvikling. AU AARHUS

6 INVESTERINGSPLAN FOR SMART CITIES EFSI Juncker-planen: 315 mia ESIF Digital Single Market: 21 mia ERDF 5% til strategiske tiltag Horizon 2020 Research & Innovation AU AARHUS

7 AARHUS Modtager(e): Europaudvalget Att: Eva Kjer Hansen, formand for Europaudvalget, MF Christiansborg Aarhus, den 30. april 2015 (opdateret 18. maj 2015) Kære medlem af Europaudvalget, I november 2014 indsendte Danmark en liste med forslag til 26 projekter, der ønskes finansieret af European Fund for Strategic Investments, til en taskforce der består af repræsentanter af Europa-Kommissionen, European Investment Bank og EUs medlemsstater. Det er infrastrukturprojekter inden for transport, der dominerer den danske liste. Martin Brynskov Lektor, Ph.D. Investeringer i transportsektoren er anset for et velkomment økonomisk bidrag til allerede planlagte infrastrukturprojekter og forventes at styrke jobmarkedet i perioden at projekterne realiseres. Finansiering af disse infrastrukturer forventes dog at kunne blive tilvejebragt på andre, billigere, måder. Desuden vil en investering i sådanne projekter ikke fremme Danmarks strukturelle bæredygtige udvikling på den længere bane, som er essentiel for landets grønne profil og eksporten. Som koordinator for det Danske Smart Cities-netværk og det europæiske Connected Smart Cities Network vil jeg gerne gøre Europaudvalget opmærksom på, at vækst netop skabes i multisektorale samarbejder. En intelligent, sammenhængende investeringsplan, hvor flere sektorer spiller sammen, er til gavn for både den danske økonomi og for det danske samfund, også på længere sigt. Allerede i dag bor den største del af verdens befolkning i byer, og denne bevægelse forventes yderlige at ekspandere kraftigt de kommende år. Danmark er et af de EU-lande, der p.t. oplever størst flytning fra land til by. Byer er ikke blot enorm innovative og kreative centre, de er også ekstremt vigtige skabere af nye markeder. Det anslås, at omkring 80 % af verdens totale økonomisk aktivitet foregår i byer. Byer står overfor store investeringer, da befolkningspresset vil føre til komplekse udfordringer af social, sikkerhedsmæssig og ressourcemæssig karakter. Smart Cities er byer, der adresserer de store udfordringer ved at udnytte de nye informationsteknologier optimalt og kobler den grønne omstilling med innovation og vækst. Dette gøres ved at understøtte relationer mellem borgere, myndigheder, videninstitutioner, organisationer og virksomheder samt eksterne aktører, således at disse hurtigt og sikkert kan give, få, dele og påvirke data på digitale platforme og dermed udnytte muligheder eller løse problemer til gavn for hele samfundet. Dato: 18. maj 2015 Ref: brynskov Side 1/2 AU Smart Cities, Aarhus Universitet Helsingforsgade Aarhus N Tlf.:

8 AARHUS I Danmark arbejder over halvdelen af kommunerne i dag med Smart City-begrebet og en række kommuner er internationalt anerkendt for deres Smart City-arbejde. 1 Danmark har således et særdeles godt udgangspunkt for at skabe økonomisk vækst med dette afsæt. Det er i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at der aktuelt foregår et globalt udskilningsløb, hvor mange byer og lande i hele verden forsøger at opnå en førende position på det marked et marked, som i 2020 er estimeret til at have en værdi på $ 400 mia. 2 Fælles herfor er forventningen om, at disse byer vil være de første og bedste til at tiltrække internationale investorer og virksomheder, som skaber nye arbejdspladser og udvikler teknologier og løsninger med henblik på fremtidig eksport. 3 Hvis Danmark skal få del af disse investeringer, er det vigtigt at regeringen viser en ambitiøs tilgang til udvikling af bæredygtige byer ved hjælp af digitalisering og få dette emne højt på prioriteringslisten i forhold til fremtidige europæiske investeringer. Redegørelsen om Danmarks Digitale Vækst 4 er et første skridt i den rigtige retning. Udviklingen af en ambitiøs og samlet national indsats på Smart City-området er dog yderst presserende for at sikre at europæiske finansieringsinstrumenter, der aktuelt dedikeres til (en digital) udvikling af byer, anvendes til gavn for det danske samfund. Et forslag til en sådan national indsats er vedlagt. I Belgien har man allerede investeret 400 mio. euro i byer i et samarbejde mellem European Investment Bank og Belfius. Brian Field fra European Investment Bank (EIB) har på Europa- Kommissionens konference Net Futures i marts 2015, på en session arrangeret af Kommissionen med undertegnede som vært, oplyst, at EIB har investeringer til byer på prioriteringslisten. Dette bekræftes at den for nylig udkomne europæiske strategi for A Digital Single Market. 5 Danske politikere har krævet, at de midler, der flyttes fra Horizon 2020 til Junckers Investeringsplan, som minimum anvendes til det, de i forvejen var afsat til, således at gearingen giver mere aktivitet på de berørte områder. Andre har påpeget, at Junckers investeringsfond ikke blot skal skabe økonomisk værdi, men også skal forbedre folks levevilkår. Bæredygtig udvikling af byer er et område, der besvarer alle disse krav og forventninger. Hvis I har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, kan jeg fanges på mobil eller Med venlig hilsen Martin Brynskov Koordinator af Det Danske Smart City-Netværk Chair, Connected Smart Cities Network / Open & Agile Smart Cities Forskningsleder, AU Smart Cities, Aarhus Universite Bilag: Forslag til en national indsats på Smart City-området Side 2/2 1 Se rapporten: Smart City i de danske kommuner status og initiativer, Se rapporten: Smart Cities: Opportunities for the UK 3 Se artiklen : The smartcity race accelerates 4 Se redegørelsen: Om Danmarks Digitale Vækst 5 Se strategien : Digital Single Market

9 AARHUS Modtager(e): Europaudvalget Notat Angående Bilag: Forslag til en national indsats på Smart City-området En national indsats kunne indeholde følgende fire elementer: 1. Single point of entry til Slotsholmen, med tilhørende intern koordinering. Formål: At højne kvaliteten af Slotsholmens håndtering, herunder koordinering og prioritering, af (1) henvendelser fra stakeholders (hele quadrople helix), (2) EUinitiativer og (3) interne initiativer. Dette er nødvendigt for overhovedet at kunne anlægge et holistisk perspektiv og undgå markant sub-optimering, dvs. både mistede nye muligheder og mindre modstandsdygtighed over for de udfordringer, den digitale omstilling bringer med sig. Man kunne med fordel tage udgangspunkt i det tværministerielle netværk, der allerede eksisterer (MBBL sidder for bordenden, Camilla Hjortkjær, Martin Brynskov Lektor, Ph.D. Dato: 18. maj 2015 Ref: brynskov Side 1/2 2. En operationel tilgang til åbne data i danske forvaltninger. Formål: Et sæt enkle, men funktionelle guidelines for brug af åbne data i Danmark, så man opnår de facto interoperabilitet uden nævneværdige merudgifter til integration. Det kunne fx være en anbefaling af de fire simple mekanismer i Open & Agile Smart Cities [1]. Resultatet er, at smart cities-løsninger bliver et kommercielt bæredygtigt marked, men på byernes og samfundets præmisser, hvor konkurrencen bliver på kvalitet og funktionalitet. 3. En national investeringsplan for smart cities. Formål: At tiltrække udenlandske investeringer til finansieringen af den digital omstilling af danske byer og samfund. Det gælder både EU-midler og private investeringer. For EU-midlernes vedkommende er der over de næste tre år 315 mia. om året i European Fund for Strategic Investments (EFSI) [2], oven i de eksisterende årlige 70 mia. fra European Investment Bank (EIB). Dertil kommer strategisk udnyttelse af European Regional Development Fund (ERDF) [3], der fokuserer på Innovation and research samt The digital agenda. AU Smart Cities, Aarhus Universitet Helsingforsgade Aarhus N Tlf.:

10 AARHUS 4. En national forskningsinfrastruktur for digital by- og regionaludvikling. Side 2/2 Formål: At sikre systematisk forskning og udvikling i tæt tilknytning til de digitale udviklings- og omstillingsprocesser i byer og samfund. Hvor fysikerne har deres partikelaccelerator Large Hadron Collider på CERN kan Danmark opbygge en enestående og omfattende række af faciliteter, der understøtter den digitale omstilling af byer og samfund, herunder uddannelse af de nye kompetencer, der er behov for. Den bør bindes op på europæiske forskningsinfrastrukturer via fx GÉ- ANT. Der ligger allerede et forslag til en national forskningsinfrastruktur af denne art, kaldet "Urbana", i regi af det Nationale Udvalg for Forsknings-Infrastrukturer (NUFI) [4]. Disse fire indsatsområder er primært koordineringstiltag, dvs. at de ikke kræver nævneværdig ekstra finansiering, og de kan udvikles hver for sig. Samlet set vil de udgøre en væsentlig forbedring af Danmarks position på det globale marked for digitale løsninger til byer og samfund. [1] [2] [3] [4]

NOTAT. Rammenotat til EU-specialudvalget for transport

NOTAT. Rammenotat til EU-specialudvalget for transport NOTAT Dato J. nr. 24. maj 2013 Rammenotat til EU-specialudvalget for transport Revideret rammenotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Europaudvalget 2011 3156 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 3156 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 3156 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 1. marts 2012 2012-737 Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 22. marts 2012 Dagsordenspunkt

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

OKTOBER 2014. Viden til tiden. Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut.

OKTOBER 2014. Viden til tiden. Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut. OKTOBER 2014 Viden til tiden Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut. 2 OM ANALYSE OG ERHVERVSFREMME Center for Analyse og Erhvervsfremme beskæftiger 25 analytikere

Læs mere

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 29.marts 2006 /ebst Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 0. Forord EU's samhørighedspolitik og det strategiske dokument 1. Strategisk fokus I

Læs mere

Europas Digitale Dagsorden

Europas Digitale Dagsorden Europas Digitale Dagsorden ISBN-nummer: 978-87-87803-52-6 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2011 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2010 Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet

Læs mere

FREMTIDENS BYER ER DIGITALE OG MENNESKELIGE

FREMTIDENS BYER ER DIGITALE OG MENNESKELIGE forside er på side 45 FREMTIDENS BYER ER DIGITALE OG MENNESKELIGE FRA IDÉ TIL HANDLING MED SMART CITY-METODER EKSEMPELSAMLING Fremtidens byer er digitale og menneskelige fra idé til handling med Smart

Læs mere

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedrørende rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. juni 2006 i

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

DET FINANSIELLE DANMARK

DET FINANSIELLE DANMARK Det finansielle Danmark En del af løsningen Folkemødet 2014 Digitalisering for alle skaber et stærkere samfund Digitalisering af erhvervslivet øger væksten DET FINANSIELLE DANMARK Højere finansiel forståelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015 Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015. Redaktionen er afsluttet i januar 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere