VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT"

Transkript

1 VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser overfor kunder, panelmedlemmer og den almene offentlighed. Når du deltager i en panelforskningsundersøgelse udført af vores organisation, kan du være sikker på, at enhver personlig oplysning, som du giver os, bliver hos os. Når du deltager som svarperson i en af vores panelundersøgelser, kan du være sikker på, at dine individuelle svar vil blive opbevaret fortroligt og aldrig tilknyttes dine personligt identificerbare oplysninger uden din udtrykkelige tilladelse. Du kan frit vælge, hvorvidt du vil deltage i en panelundersøgelse, hvorvidt du vil besvare specifikke spørgsmål, og hvorvidt du vil afbryde deltagelse på et hvilket som helst tidspunkt. VCCI s fortrolighedspolitik er en erklæring om principper og retningslinjer, som beskriver det niveau for beskyttelse af personlige oplysninger, som VCCI yder til svarpersoner og den almene offentlighed. Formålet med VCCI's fortrolighedspolitik er at fremme ansvarlig og transparent administration af personlige oplysninger på en måde, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i den canadiske "Personal Information Protection and Electronic Documents Act" (lov om beskyttelse af personlige oplysninger og elektroniske dokumenter). VCCI vil løbende revidere deres fortrolighedspolitik for at sikre, at den er relevant og forbliver på linje med skiftende industristandarder, teknologier og love. Hvis du er i tvivl om, hvordan privatlivets fred beskyttes hos VCCI, bedes du kontakte datasikkerhedslederen via på eller pr. post til: Suite 700, 858 Beatty Street Vancouver, BC V6B 1C1 Attention: Privacy Officer

2 BESKRIVELSE AF VCCI's FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OMFANG OG ANVENDELSE De ti principper, som udgør grundlaget for VCCI's fortrolighedspolitik, er indbyrdes forbundne og VCCI skal overholde de ti principper som en helhed. Hvert princip skal læses sammen med den ledsagende kommentar. Som tilladt i henhold til den canadiske lov, Personal Information Protection and Electronic Documents Act, er kommentaren i VCCI's fortrolighedspolitik formuleret, så den afspejler emner omkring personlige oplysninger, som er specifikke for VCCI. Omfanget og anvendelsen af VCCI's fortrolighedspolitik er som følger: - VCCI's fortrolighedspolitik omfatter personlige oplysninger, der indsamles, bruges eller videregives af VCCI i forbindelse med kommercielle aktiviteter. - VCCI's fortrolighedspolitik omfatter administration af personlige oplysninger i enhver form, hvad enten sådanne oplysninger er mundtlige, elektroniske eller skriftlige. - VCCI's fortrolighedspolitik lægger ikke begrænsninger på indsamlingen, brugen eller videregivelsen affølgende oplysninger af VCCI: (a) (b) (c) Ikke-personligt identificerbare oplysninger Navn, titel, forretningsadresse og/eller telefonnummer på en ansat i en organisation Andre oplysninger om en person, som er offentligt tilgængelige og som er lovbestemte i medfør af den canadiske lov "Personal Information Protection and Electronic Act" (lov om beskyttelse af personlige oplysninger og elektroniske dokumenter). - Anvendelsen af VCCI's fortrolighedspolitik er underlagt kravene og bestemmelserne i den canadiske lov "Personal Information Protection and Electronic Documents Act", de forskrifter der er vedtaget i henhold dertil, samt al anden relevant lovgivning eller bekendtgørelser, herunder "Personal Information Protection Act" (gældende for provinsen British Columbia i Canada).

3 DEFINITIONER indsamling: Det at samle, indhente, optage eller skaffe personlige oplysninger fra en hvilken som helst kilde, herunder tredjeparter, på en hvilken som helst måde. samtykke: Frivillig aftale om indsamling, brug og videregivelse af personlige oplysninger til bestemte formål. Samtykke kan enten være udtrykkeligt eller underforstået og kan gives direkte af den enkelte person eller af en bemyndiget repræsentant. Udtrykkeligt samtykke kan gives mundtligt, elektronisk eller skriftligt, men det er altid utvetydigt og kræver ikke nogen deltagelse af VCCI. Underforstået samtykke er samtykke, som med rimelighed kan udledes af en persons handling eller mangel på handling. videregivelse: At gøre personlige oplysninger tilgængelige for en tredjepart. ansat: En person, der er ansat af VCCI eller er uafhængig kontrahent for VCCI. personlige oplysninger: Oplysninger om en identificerbar person, som dog ikke inkluderer navn, titel, forretningsadresse eller telefonnummer på en ansat i en organisation, og som ikke inkluderer beskrivende, faktuelle oplysninger om en organisation. svarperson: Et medlem af offentligheden, som leverer personlige oplysninger til VCCI ved deltagelse i en panelundersøgelse, som foretages af VCCI. F.eks. er en svarperson en person, som videregiver personlige oplysninger til VCCI i forbindelse med en kvantitativ eller kvalitativ markedsføringsundersøgelse eller socialforskning. tredjepart: En person eller organisation uden for VCCI. brug: Behandling, håndtering og administration af personlige oplysninger af og inden for VCCI eller af en tredjepart med VCCI's viden og godkendelse.

4 DE TI PRINCIPPER FOR PRIVATLIVETS FRED PRINCIP 1 - ANSVARLIGHED VCCI er ansvarlig for personlige oplysninger, som er under deres kontrol, og vil udpege en eller flere personer, som har ansvaret for VCCI's overholdelse af følgende principper. Ansvaret for overholdelse af bestemmelserne i VCCI's fortrolighedspolitik hviler hos VCCI's datasikkerhedsleder. VCCI's datasikkerhedsleder kan kontaktes pr. eller pr. post til: Suite 700, 858 Beatty Street Vancouver, BC V6B 1C1 Attention: Privacy Officer Andre personer inden for VCCI kan blive udpeget til at handle på vegne af datasikkerhedslederen eller til at tage ansvar for den daglige indsamling og/eller behandling af personlige oplysninger. VCCI er ansvarlig for personlige oplysninger i deres besiddelse eller under deres kontrol og skal bruge kontraktmæssige metoder eller andre metoder til at levere et sammenligneligt beskyttelsesniveau ved tredjeparts behandling eller brug af oplysninger. PRINCIP 2 - FASTSÆTTELSE AF FORMÅLET MED INDSAMLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER VCCI skal fastsætte det formål, hvortil personlige oplysninger indsamles på eller før det tidspunkt, hvor oplysningerne indsamles. VCCI indsamler kun personlige oplysninger fra offentligheden med følgende formål: (a) (b) (c) For at udføre kvantitativ eller kvalitativ markedsføring og socialforskning For at forstå svarpersoners holdninger til at bestemme egnethed til yderligere kvantitativ og kvalitativ markedsføring og socialforskning For at opfylde juridiske og lovmæssige krav. Yderligere henvisning til "fastsatte formål" betyder de formål, der er nævnt i nærværende Princip. VCCI skal mundtligt, elektronisk eller skriftligt specificere de fastsatte formål til svarpersonen på eller før det tidspunkt, hvor personlige oplysninger indsamles i en spørgeundersøgelse. Efter anmodning skal personer, der indsamler personlige oplysninger, forklare disse fastsatte formål eller henvise personen til en udpeget person inden for VCCI, som kan forklare disse formål. Når personlige oplysninger, som er blevet indsamlet, skal bruges eller videregives til et formål, som ikke tidligere er fastsat, skal det nye formål fastsættes før brug. Medmindre det nye formål er tilladt eller påkrævet i henhold til lovgivningen, vil svarpersonens samtykke blive indhentet før oplysningerne bruges eller videregives til det nye formål. VCCI kan give kunder eller andre tredjeparter oplysninger fra enhver spørgeundersøgelse i samlet form. I samlet form er det umuligt at identificere en individuel svarpersons personlige oplysninger.

5 PRINCIP 3 - OPNÅELSE AF SAMTYKKE TIL INDSAMLING, BRUG ELLER VIDEREGIVELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER En persons viden og samtykke er påkrævet for at indsamle, bruge eller videregive personlige oplysninger, undtagen i tilfælde, hvor det ville være upassende. Deltagelse af svarpersoner i panelforskning er altid frivillig. Når en svarperson indvilliger i at deltage i en panelundersøgelse, giver han/hun sit samtykke til panelundersøgelsen ved sin deltagelse. Generelt videregives eventuelle personlige oplysninger indsamlet i forbindelse med en panelundersøgelse ikke til andre tredjeparter end til den kunde, som sponserer forskningsprojektet. I tilfælde, hvor VCCI videregiver oplysninger til en anden tredjepart end den kunde, som sponserer forskningsprojektet, forklarer VCCI altid årsagen til videregivelsen til svarpersonen og skaffer udtrykkelig tilladelse fra svarpersonen, før en sådan videregivelse foretages. En svarperson kan altid frit vælge, hvorvidt vedkommende vil deltage i en panelundersøgelse og hvorvidt vedkommende vil besvare specifikke spørgsmål og kan afbryde deltagelse på et hvilket som helst tidspunkt. Ved indhentning af samtykke skal VCCI gøre en rimelig indsats for at sikre, at en svarperson rådgives om de fastsatte formål, hvortil personlige oplysninger vil blive brugt eller videregivet. De fastsatte formål skal formuleres på en måde, som med rimelighed kan forstås af svarpersonen. Generelt skal VCCI indhente samtykke til at bruge og videregive personlige oplysninger samtidig med at oplysningerne indsamles. VCCI kan dog indhente samtykke til at bruge og/eller videregive personlige oplysninger efter at de er blevet indsamlet, men før de bruges og/eller videregives til et nyt formål. Ved bestemmelse af den passende samtykkeform, skal VCCI tage hensyn til følsomheden af de personlige oplysninger og deres svarpersoners rimelige forventninger. En svarpersons deltagelse i en kvantitativ eller kvalitativ markedsførings- eller socialforskningsundersøgelse kan opfattes som et underforstået samtykke til, at VCCI må indsamle, bruge og videregive personlige oplysninger til de fastsatte formål. PRINCIP 4 - BEGRÆNSNING AF INDSAMLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER VCCI skal begrænse indsamlingen af personlige oplysninger til det, som er nødvendigt til de formål, som er fastsat af VCCI. VCCI skal indsamle personlige oplysninger ved brug af rimelige og lovlige metoder. Ved udførelsen af spørgeundersøgelser begrænser VCCI den mængde og type af personlige oplysninger, som VCCI indsamler. Vi indsamler kun den mængde og type af oplysninger, der er nødvendig til de formål, som er nævnt for personerne. VCCI indsamler primært personlige oplysninger om en person fra denne person eller et medlem af denne persons husstand. Undtagen såfremt dette er tilladt i henhold til lovgivningen, indsamler VCCI kun personlige oplysninger fra eksterne kilder, såsom kundeorganisationer, hvis personerne har givet samtykke til en sådan indsamling.

6 PRINCIP 5 - BEGRÆNSNING AF BRUG, VIDEREGIVELSE OG TILBAGEHOLDELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER VCCI må ikke bruge eller videregive personlige oplysninger til andre formål end dem, som de blev indsamlet til, undtagen når personen giver samtykke hertil eller som påkrævet eller tilladt i henhold til lovgivningen. Personlige oplysninger må kun opbevares så længe det er nødvendigt for fuldførelsen af disse formål. VCCI kan videregive en svarpersons personlige oplysninger til: (a) (b) (c) (d) En af VCCI's kunder, hvor svarpersonen har givet sit samtykke til en sådan videregivelse En tredjepart, som er hyret af VCCI til at udføre opgaver på deres vegne En offentlig myndighed eller repræsentant for en offentlig myndighed, hvis der efter VCCI's rimelige skøn synes at være overhængende fare for liv eller ejendom, som ville kunne undgås eller minimeres ved videregivelse af oplysningerne En tredjepart eller -parter, hvor svarpersonen giver sit samtykke til en sådan videregivelse, eller såfremt videregivelse er påkrævet eller tilladt i henhold til lovgivningen. Kun VCCI's ansatte, med en reel forretningsmæssig interesse, eller hvis opgaver med rimelighed kræver det, som gives adgang til personlige oplysninger om svarpersoner. VCCI må kun opbevare personlige oplysninger så længe det forbliver nødvendigt eller relevant for de fastsatte formål, eller som det måtte være påkrævet ved lov. Afhængigt af omstændighederne skal VCCI, såfremt det måtte blive nødvendigt at en svarperson kontaktes igen med det formål at tydeliggøre svar på en spørgeundersøgelse eller for at søge yderligere svar, opbevare de personlige oplysninger i et tidsrum, som er rimeligt tilstrækkelig til at muliggøre denne gentagede kontakt. VCCI skal opretholde rimelige og systematiske kontrolfunktioner, planer og praksis for opretholdelse og destruering af oplysninger og optegnelser, hvad angår personlige oplysninger, som ikke længere er nødvendige eller relevante for de fastsatte formål eller hvor lovgivningen kræver, at de opretholdes. Sådanne oplysninger skal destrueres, slettes eller anonymiseres. PRINCIP 6 - PERSONLIGE OPLYSNINGERS NØJAGTIGHED Personlige oplysninger skal være så nøjagtige, fuldstændige og ajourførte som er nødvendigt for de formål, de skal bruges til. Personlige oplysninger, som bruges af VCCI, skal være tilstrækkeligt nøjagtige, fuldstændige og ajourførte for at minimere muligheden for, at ukorrekte oplysninger kan bruges til at træffe beslutninger om en svarperson. VCCI skal opdatere personlige oplysninger om svarpersoner og ansatte i nødvendigt omfang for at opfylde de fastsatte formål eller ved anmodning fra personen.

7 PRINCIP 7 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VCCI skal beskytte personlige oplysninger med sikkerhedsforanstaltninger, som er passende i forhold til oplysningernes følsomhed. VCCI skal beskytte personlige oplysninger mod sådanne risici som tab eller tyveri, ubemyndiget adgang, videregivelse, kopiering, brug, ændring eller tilintetgørelse ved hjælp af passende sikkerhedsforanstaltninger, uanset det format, som oplysningerne har. VCCI skal beskytte personlige oplysninger, som videregives til tredjeparter, ved kontraktmæssige aftaler vedrørende oplysningernes fortrolighed og de formål, som de skal bruges til. Alle VCCI's ansatte med adgang til personlige oplysninger skal respektere fortroligheden af disse oplysninger. PRINCIP 8 - ÅBENHED VEDRØRENDE POLITIKKER OG PROCEDURER VCCI skal gøre specifikke oplysninger om de politikker og procedurer, som er relateret til håndteringen af personlige oplysninger, hurtigt tilgængelige for enkeltpersoner. VCCI skal gøre oplysninger om deres politikker og procedurer letforståelige og herunder angive: (a) (b) (c) (d) Titel og adresse på den person eller de personer, som er ansvarlig for VCCI's overholdelse af deres fortrolighedspolitik, og som forespørgsler og/eller klager kan sendes til Metoden hvormed der opnås adgang til personlige oplysninger, som opbevares af VCCI En beskrivelse af typen af personlige oplysninger, som opbevares af VCCI, herunder en generel redegørelse for deres brug En beskrivelse af hvilke personlige oplysninger, der gøres tilgængelige for tilknyttede organisationer (f.eks. datterselskaber). PRINCIP 9 - INDIVIDUEL ADGANG TIL PERSONLIGE OPLYSNINGER Ved anmodning herom skal VCCI informere en person om eksistens, brug og videregivelse af hans eller hendes personlige oplysninger og skal give personen adgang disse oplysninger. En person skal kunne sætte spørgsmålstegn ved nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne og få dem ændret, hvis det er relevant. Ved skriftlig anmodning til datasikkerhedslederen vil VCCI informere en person om eksistens, brug og videregivelse af hans/hendes personlige oplysninger, og VCCI skal give ham/hende adgang til disse oplysninger. I visse situationer kan VCCI muligvis ikke give adgang til alle de personlige oplysninger, som VCCI har om en svarperson. VCCI kan f.eks. muligvis ikke give adgang til oplysninger, hvis dette sandsynligvis ville afsløre personlige oplysninger om en tredjepart eller med rimelighed kunne forventes at true en anden persons liv eller sikkerhed. VCCI kan muligvis heller ikke give adgang til oplysninger, hvis videregivelse ville afsløre fortrolige kommercielle oplysninger.

8 For at sikre personlige oplysninger, kan en svarperson blive afkrævet at fremvise tilstrækkelige identifikationsoplysninger til at tillade VCCI at redegøre for eksistens, brug og videregivelse af personlige oplysninger og godkende adgang til personens fil. Alle sådanne oplysninger må kun bruges til dette formål. VCCI skal straks korrigere eller fuldstændiggøre personlige oplysninger, som findes at være unøjagtige eller ufuldstændige. Alle uafklarede forskelligheder mht. nøjagtighed eller fuldstændighed skal noteres i personens fil. I det omfang det er relevant skal VCCI sende alle ændrede oplysninger eller meddelelse om eksistensen af eventuelle uafklarede forskelligheder til tredjeparter, som har adgang til de pågældende personlige oplysninger. Svarpersoner og ansatte kan indhente oplysninger eller søge adgang til deres individuelle filer ved at kontakte VCCI's datasikkerhedsleder. PRINCIP 10 - KRITIK AF OVERHOLDELSE En person skal kunne rette kritik vedrørende overholdelse af de ovenfor nævnte principper til den eller de udpegede person(er), som har ansvaret for VCCI's overholdelse af VCCI's fortrolighedspolitik. VCCI skal opretholde procedurer for behandling og besvarelse af alle forespørgsler eller klager fra deres svarpersoner, hvad angår VCCI's håndtering af personlige oplysninger. Efter skriftlig anmodning herom, skal VCCI informere deres svarpersoner om eksistensen af disse procedurer samt eksistensen af klageprocedurer. Den eller de personer, som har ansvar for overholdelse af VCCI's fortrolighedspolitik, kan i passende tilfælde søge ekstern rådgivning før der gives endeligt svar på individuelle klager. VCCI skal undersøge alle klager vedrørende overholdelse af deres fortrolighedspolitik. Hvis en klage viser sig at være berettiget, skal VCCI tage passende foranstaltninger til at finde en løsning på klagen, herunder ændre sine politikker og procedurer, om nødvendigt. Svarpersonen skal informeres om udfaldet af undersøgelsen af hans eller hendes klage. YDERLIGERE OPLYSNINGER For at få flere oplysninger om VCCI's fortrolighedspolitik bedes man kontakte VCCI's datasikkerhedsleder pr. på eller pr. post til: Suite 700, 858 Beatty Street Vancouver, BC V6B 1C1 Attention: Privacy Officer Besøg Canadas hjemmesides Kommissær for privatlivets fred (Privacy Commissioner) på

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

spørgsmål vedrørende privatlivets fred

spørgsmål vedrørende privatlivets fred Problemidentificerende spørgsmål vedrørende privatlivets fred Appendiks 4 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Brug af problemidentificerende spørgsmål... 3

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Privatlivspolitik. Hvilke oplysninger indsamler vi?

Privatlivspolitik. Hvilke oplysninger indsamler vi? Privatlivspolitik Udskriv Gem PDF Opdateret: 11 januar 2012 Disney Club Penguin ("Club Penguin") drives og præsenteres for brugere overalt af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere kendt som Club

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning. Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik

Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning. Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik Bivirkning betyder en uønsket, utilsigtet eller skadelig hændelse i forbindelse med brug

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Bilag 9 Databehandleraftale

Bilag 9 Databehandleraftale Bilag 9 Databehandleraftale Aftale om databehandling mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S (i det følgende betegnet som den Dataansvarlige) og XXX XX XX (i det

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

CNH INDUSTRIALS PRIVATLIVSPOLITIK

CNH INDUSTRIALS PRIVATLIVSPOLITIK CNH INDUSTRIALS PRIVATLIVSPOLITIK Generelle vilkår CNH Industrial værdsætter din interesse i virksomhedens produkter og dine besøg på denne hjemmeside. Beskyttelsen af dit privatliv i forbindelse med bearbejdningen

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS.

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Persondatapolitik for VIAVANA.COM 1 Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt 1.1. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabber ApS ( Chabber ApS, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter

Læs mere

Karrierecenter på www.amgen.dk PRIVATLIVSPOLITIK OG AFTALE

Karrierecenter på www.amgen.dk PRIVATLIVSPOLITIK OG AFTALE Karrierecenter på www.amgen.dk PRIVATLIVSPOLITIK OG AFTALE Amgen Inc., Amgen USA Inc., og dets tilknyttede entiteter (kollektivt betegnet, Amgen, vi, vores eller os ) forpligter os til at værne om dit

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGERE

VIRKSOMHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGERE Disse Virksomhedsregler vedrørende brugere er tilgængelige for Brugere til hver en tid via et link i den gældende Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Tjenesten. I. FORMÅL ebays mål er

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K P R I V A T L I V S P O L I T I K 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Neat Meal IVS ( Neat Meal, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Lichen Sclerosus Foreningen behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der

Læs mere

Privatlivspolitik for Hellers Massage

Privatlivspolitik for Hellers Massage Privatlivspolitik for Hellers Massage Overblik Jeg respekterer dit privatliv og gør mig umage for at beskytte dine data. Jeg indsamler derfor ikke data om dig uden dit samtykke og vil aldrig misbruge dine

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabs ApS ( Chabs, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter indhentede

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Struktur på privatlivsimplikationsrapporten

Struktur på privatlivsimplikationsrapporten Struktur på privatlivsimplikationsrapporten Appendiks 6 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Struktur på rapport over privatlivsimplikationsanalysen... 3 Introduktion...

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Privatlivspolitik for Zieglersoft.

Privatlivspolitik for Zieglersoft. Privatlivspolitik for Zieglersoft. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Kundedata: Hvad siger loven og forhandlerkontrakten?

Kundedata: Hvad siger loven og forhandlerkontrakten? Kundedata: Hvad siger loven og forhandlerkontrakten? Indhold - Hvilke oplysninger må du registrere - Hvordan skal oplysningerne opbevares - Hvad må du bruge oplysningerne til - Hvordan må du videregive

Læs mere

Wallet-regler og privatlivspolitik

Wallet-regler og privatlivspolitik Wallet-regler og privatlivspolitik Indledning og brug Denne wallet er en app til din mobiltelefon, som gør det muligt at opbevare en virtuel version af dit allerede eksisterende fysiske betalingskort på

Læs mere

Privatlivspolitik for nef Fiber A/S.

Privatlivspolitik for nef Fiber A/S. Privatlivspolitik for nef Fiber A/S. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED?

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? WEBCRM, SEPTEMBER 2017 Indholdsfortegnelse Overblik 3 Hvad indebærer GDPR? 4 Hvorfor er GDPR så vigtigt for alle virksomheder? 7 Hvordan skal

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Privatlivspolitik for Hjernesagen

Privatlivspolitik for Hjernesagen Privatlivspolitik for Hjernesagen Vi tager ansvaret for dine oplysninger alvorligt Når du bliver medlem hos Hjernesagen, så giver du os en række personlige oplysninger, som vi skal behandle ansvarligt.

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge.

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. 12. maj 2010 Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. Indledning Forsvarets Efterretningstjeneste har til

Læs mere

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her: P RIVATLIVSPOLITIK Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Dansk Fuels A/S (samlet betegnet Dansk Fuels, vi, os eller vores i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle kunder, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS.

Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS. Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer Del A Indsamlingsetiske retningslinjer De indsamlingsetiske retningslinjer, del A, beskriver de indsamlingsetiske grundprincipper, som er gældende for alle former for indsamlingsaktiviteter, der udføres

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard www.pwc.dk Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard September 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Personsdataforordningen igen. Udkast til erklæring i høring hos revisorer, advokater, databehandlere,

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

Data protection impact assessment

Data protection impact assessment Data protection impact assessment Data protection impact assessment DPIA Den dataansvarlige skal gennemføres en DPIA under forudsætning af: Anvendelse af nye teknologier Betydeligt omfang, formålets karakter,

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

BlackBerry s erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

BlackBerry s erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger BlackBerry s erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger BlackBerry Limited og dennes datterselskaber og tilknyttede virksomheder ( BlackBerry ) er forpligtede til og har en mangeårig politik for

Læs mere

RIM s erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

RIM s erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger RIM s erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Resarch In Motion Limited og dennes datterselskaber og tilknyttede virksomheder ( RIM ) er forpligtede til og har en mangeårig politik for at opretholde

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE DTU NDA - MARTS 2015 HEMMELIGHOLDELSESAFTALE mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30 06 09 46 (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomheds

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner www.pwc.dk Persondataforordningen Morgenmøde Henrik Aslund Pedersen Partner Revision. Skat. Rådgivning. Hvorfor en ny Persondataforordning? EU persondataforordning - Morgenmøde Hillerød 2 Hvorfor en ny

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup (CVR nr. 65120119) Rødovre Kommune Rødovre Parkvej

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

EasyParks Datapolitik

EasyParks Datapolitik EasyParks Datapolitik Gældende fra 16. December 2016 1. Om EasyParks Datapolitik Når du anvender Easy Park A/S, Jægersborg Alle 16, 3. th., DK-2920 Charlottenlund ( EasyPark ) tjenester, afgiver du visse

Læs mere

EU Kommisionens RFID henstilling.

EU Kommisionens RFID henstilling. Vi har behov for en proaktiv europæisk tilgang, så vi kan drage nytte af RFID teknologiens fordele, samtidigt med at vi giver borgere, forbrugere og virksomheder valgmulighed, gennemsigtighed og kontrol.

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere