MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No

2 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formandens skriver Kasseeren skriver Generalforsamling Indmeldelse & Hjemmeside Myrup P&T & lånegrej til juniorer Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Aktive Feriedage sommer Bekendelser fra en lystfisker Pointstillingen Turprogram Geddevandet Bolmåen Småland Henrik Nielsen skrev Tilmelding til ture Aktive Feriedage efterår Foredrag på Næstved bibliotek om Susåen Turreferater Klubmesterskab i havfiskeri Klubmesterskab i Put & Take Undersøgelse af udvandring af unge havørreder fra Fladsåen Min tur til Lagan Næstved Kanal, havn og nedre Suså Adresseændringer & Kontigent Bestyrelsen og ansvarsområder i SFF Kolofon: Redaktør: Forside: Ca. oplag: Søren Hansen Vandløb i Næstved kommune 300 stk. 2

3 Formandens ord SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Formanden skriver Så er efterårs udgivelsen af Bundhugget kommet ud, og igen i år kan vi præsentere et turprogram der virkelig er spændende. Vi arbejder i øjeblikket på nogle flere ture og arrangementer, som i den skrivende stund ikke er på plads, men som vil blive præsenteret på hjemmesiden og næste Bundhug. Året har budt på virkelig mange positive ting, vi har haft kæmpe succes med Aktive feriedage og det har givet pote i 46 juniorer som er meldt ind som single medlemmer og et utal af juniorer er med i husstandskontingent. Derudover har kommunen bevilget et ekstra tilskud på 7500, grundet det store arbejde og den store opmærksomhed som dette arbejde har afstedkommet. Det er virkelig en godt stykke arbejde der er gjort, og der er ikke mange andre foreninger der kan gøre dette efter. Foreningen har også været repræsenteret i flere udstillinger og arrangementer i kommunen, og vi som forening er virkelig sat på landkortet. Under Aktive feriedage blev der gjort mange opsigtsvækkende fangster (se tur referater), juniorerne har virkelig fået en på opleveren. Dette har kun kunne lade sig gøre med entusiastiske og super dedikeret juniorleder og hjælpere, der har brugt sin ferie og mange timer både på planlægning og gennemførelsen af den mange arrangementer. Bestyrelsen satte en målsætning om flere faciliteter til medlemmerne, og vi kan konstatere at det har vi til fulde levet op til. Ny Alubåd med motor og trailer, en ny båd i Tystrup, samt fiskeret i Gøgsmosen og senest Susåen ved Herlufsholm. Den anden målsætning var at runde 250 medlemmer, dette er også opnået, så nu er tiden inde for at finde nye mål for foreningens fremtid. Vi hører gerne om ideer til nye faciliteter, og bestyrelsen har øje på nye fiskevande, som vi har startet forhandlinger om, så det bliver spændende om vi efter nytår kan præsentere endnu et fiskevand. Vores hjemmeside har lidt under at Morten ikke længere er webansvarlig og det har været derfor lidt sløjere end tidligere med at få opdateret siderne. Det forventer vi at få rettet op på henover julen, når de lange mørke aftener kan bruges til at fifle med nye tiltag. Tilmeldingen af fangster til vores konkurrencer er i år eksploderet, og aldrig er der fanget så mange fisk som i år. Carsten som har siddet tungt på konkurrencerne gennem mange år, er blevet udfordret, og lige nu ser det ud til at han må afgive guldet. Carsten har dog også brugt megen tid på juniorarbejdet, så hans eget fiskeri har været sat i baggrunden. Det bliver spændende at se hvordan det ender når året er omme, der er rigtige mange store fisk tilmeldt i år, og rigtig mange forskellige der har tilmeldt fisk. Jeg vil slutte af med at sige at det at være formand for en sådan driftig forening, hvor det bare går fremad og fremad, er en ren fornøjelse. Arbejdet der udføres af en gruppe entusiastiske medlemmer, gør det nemt at være formand, og der er altid en positiv indstilling når opgaver skal løses. Jeg håber vi kan fortsætte i samme spor, så vi kan bevare den gode forening og dele og nyde vores fælles interesse for lystfiskeriet. Henning Andersen Formand for Sportsfiskeriforeningen Fladså Gøgsmosen Foreningens juniorer har adgang til at fiske i de 3 små moser kaldet Gøgsmosen beliggende i Rønnede. Juniorerne må gerne have en senior med som også gerne må fiske. Begge skal være medlemmer af foreningen. Generelle fredningstider og mindstemål skal overholdes. Gedden er fredet i april og mindstemålet er 40 cm. Mindstemål for Ål er 45 cm. Det er ikke tilladt at fiske med levende agn. Moserne indeholder Aborre, Brasen, Karusse, Løje, Ål, Gedde, Skalle, Suder, Grundling. Alle fangster der ikke genudsættes, skal fjernes fra området, ligesom alt affald skal også fjernes. Vis hensyn, når i fisker - området er et rekreativt område, som mange af kommunens beboere benytter. Når der parkeres, vises hensyn til beboerne på vejene ned til moserne. 3

4 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Generalforsamling Kassereren skriver Kassereren sidder her ved udgangen af endnu et succesrigt år for foreningen og kigger på regnskabet som vil vise et overskud for 2010 selvom foreningen har investeret i 2 nye både og lejet et nyt fiskevand. Vi har heldigvis mødt stor velvilje hos både Friluftsrådet og Næstved Kommune, hvor vi har søgt om tilskud til indkøb af både mm. Desuden har Næstved Kommune påskønnet den store indsats som en del af bestyrelsen og forældre ulønnet har lagt i aktive feriedage både i sommerferien og i efterårsferien, vi har fået bevilget et ekstra tilskud på kr ,- som påskønnelse. Vi er pt. 234 medlemmer/husstande i foreningen heraf er der 46 direkte juniormedlemmer, der er 130 juniores i alt, så overliggeren skal nok hæves til mere end de 250 medlemmer/husstande som er et af målene for Sammen med det nye blad er der vedlagt et girokort som I, der ikke allerede har betalt for 2011 bedes benytte til indbetalingen af kontingentet. Med fiskehilsen En glad kasserer Ordinær Generalforsamling 2011 Afholdes den 22. februar 2011 kl igen i år hos Jyske Bank, Østergade 2, 4700 Næstved som velvilligt låner os deres store mødelokale. Inden generalforsamlingen starter vil en af Jyske Bank s medarbejdere lave lidt reklame for deres bank og fortælle om hvad de kan og hvorfor vi skal vælge netop deres bank. Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Formandens beretning Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab Behandling af indkomne forslag Valg til bestyrelse: På valg er Ernst Jørgensen, Søren Hansen (begge modtager genvalg). Efter generalforsamlingen er der præmieuddeling og Jyske Bank vil beværte med øl/vand og kaffe. Medlemmer der skal modtage pokaler og som ikke møder op kan afhente dem hos, hos Jan & Bo s Lystfiskershop senest den 1. marts 2011, herefter vil uafhentede pokaler gå videre til næste års konkurrence. Desuden er Bent Hasselberg og Svend- Erik, som blev valgt til suppleanter indtrådt i bestyrelsen, på valg. Valg af juniorrepræsentanter Valg af 2 nye suppleanter Valg af 2 revisorer Der er kun adgang for medlemmer der har betalt kontingent for Medbring medlemskortet. Bestyrelsen Eventuelt 4

5 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indmeldelse Hvis du ønsker at blive medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså, har du følgende muligheder for at indbetale kontingent: 1) Hvis du har Netbank, kan du overføre dit kontingent til vores konto i Danske Bank med registreringsnr og konto nr Det vil sige, du skal indtaste Skrive dit navn i feltet Meddelelse til beløbsmodtager. 2) Du kan også benytte vores girokonto med nr og indbetale på posthuset. 3) Du kan indbetale kontant til Carsten Nielsen i Jan og Bo s Lystfiskershop i Næstved. 4) Ringe til kassereren Søren Hansen, Kløvervænget 60, 4690 Haslev, tlf eller sende en til kassereren dk med navn, adresse og tlf.. Du vil så få tilsendt girokort. Kvitteringen fra Netbanken, girokortet eller kvitteringen fra Carsten er så dit medlemskort. Som nyt medlem, er det vigtigt, at vi har dit navn, adresse og fødselsdato (kun hvis du er under 25), samt evt. og telefonnummer. Hvis du ønsker et husstandskontingent, skal du tillige opgive navn, adresse og fødselsdato på samtlige i husstanden, der ønsker at være medlem. Husstand(samme adresse) gælder for samlever, dennes børn og egne børn. Indskud opkræves ikke længere. Kontingent for 2011: Senior 275.-, Junior(under 18 år) 175.-, Husstand Bestyrelsen Hjemmeside Du kan som medlem registrere dig på hjemmesiden, og tilmelde dig nyhedsbrev. Vi håber alle medlemmer vil tilmelde sig, det er meget nemt. Du kan også uploade dine fangstbilleder i forskellige kategorier, uploade videoklip (også i HD) indtaste din fangstrapport, forum, følge med i hvordan vejret bliver i dag, juniormedlemmer kan tilmelde sig turen direkte på siden. Eller udprinte facilitetsfolder og kort. Vi har også fået opdateret vores faciliteter, flere opdateringer følger. Hvis du har lavet en klubrekord, vil vi automatisk registrere fisken under klubrekorder. Indtast din fangstrapport, og vi vil registrere din fisk til konkurrencerne. Hjemmesiden vil blive opdateret hele tiden, så husk at holde øje med den hver dag. Vi ser frem til at denne nye facilitet bliver benyttet flittigt, nu hvor vi har en af landets flotteste og mest dynamiske sportsfisker hjemmeside. Husk du SKAL være registreret på siden for at benytte disse funktioner. Klik ind på og se den flotte hjemmeside!! Bestyrelsen 5

6 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Kort nyt Myrup Put & Take rabataftale Nu får du som medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså 10 % rabat når du fisker i Myrup Put & Take. Husk! Gyldigt medlemskort af foreningen, når du fisker i søen. Bestyrelsen Lånegrej til juniorer Sportsfiskerforeningen Fladså har 5 sæt fiskestænger med hjul. Disse fem sæt kan juniorerne kvit og frit låne, når vi skal på tur. Man skal blot informere turlederen, når man tilmelder sig en tur, at man godt vil låne grejet, så ordner turlederen resten. Grejet består af stænger, hjul, pirke, line, hægter og meget mere. Bestyrelsen 6

7 Fiskenyhederne SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Så er året ved at være gået, så klipning af grøden og udlægningen af gydegrus ved at være vel overstået for denne gang. Klipningen af grøden har været mere skånsom end vi plejer. Dvs man lader de gode vandplanter, som fiskene kan gemme sig under, være i fred. Så fiskene har mange flere skjulesteder at gemme sig i for deres fjender. Der er udlagt gydegrus og luftet gamle gydebanker, som aldrig før i Fladsåen samt tømt de 5 sandfang der er i Fladsåen og genslyngningen af stykket på 1,8 km ved Lille Tvede er vel overstået. Lige nu i november er vi i gang med at åbne et rørlagt stykke af Fladsåen ved Rådegård Gods, Everdrup på ca. 1,5 km. Dette stykke skal genslynges og en masse gydegrus og sten skal udlægges i åen. I april/maj blev der opsat en smoltfælde i Fladsåen tæt ved udløbet, for at se hvor stor udvandringen af smolt var. Resultatet var rigtigt godt, der udvandrede ca stk., et flot resultat, som på sigt gerne skulle blive endnu bedre. I den kommende sæson 2011 skal der opsættes smoltfælder i Saltø Å og Harrested Å, for at se hvor stort antallet af smolt er i disse vandløb. Jeg har netop i uge 44 været i Fladsåen og se Finn Lystrup fra Ringsted Naturskole elfiske efter moderfisk, som man tager æg fra, til udklækning og senere udsætning af smolt i år Der blev fanget ørreder op til 5-6 kg. Beskrivelse af smolt: Det er en ørred der har levet i et vandløb i 1-2 år, på et tidspunkt bliver den blank i farven, marts/april og så vandrer den ud i havet. Peter Nørregaard Nielsen : 7

8 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Aktive feriedage sommer Aktive Feriedage sommer Sportsfiskerforeningen Fladså har deltaget i Næstved Kommunes Aktive Feriedage, som er et tilbud til kommunens skoleelever. Foreningen deltog med aktiviteten Fiskeskole i 5 dage fra mandag til fredag i uge 42. Foreningen havde arrangeret to fiskedage i Næstved Kanal, en dag på Bavelse Sø, en dag i Glumsø Sø og en dag efter fladfisk ved Stigsnæs. Selve arrangementet blev en kæmpe succes. Der var plads til 20 deltagere og efter en uge var alle pladser optaget. 8 stod på venteliste. Og så var der alle dem, som ikke meldte tilbage, men bare måtte acceptere, at alt var optaget. Alle 20 tilmeldte fik fanget fisk i løbet af de 5 dage som Fiskeskolen varede. Der blev fanget aborre, løje, skalle, brasen, skælkarpe, gedde, sandart, rudskalle, torsk og fladfisk. Største fisk var en gedde på 3,7 kg. Og det var i øvrigt ikke den eneste. En anden gedde vejede 3,0 kg. Alt i alt var fiskeriet i særklasse og alle deltagere havde en succes oplevelse. En af dagene fik vi kage og to andre dage fik vi hjemmelavede fiskefrikadeller af de gedder, som var blevet fanget på turene. Det var i øvrigt noget forældrene stod for, uden vores indblanding. TAK SKAL I HA FOR DET. En dag kom Regionalradioen DR P4 på besøg og der blev sendt direkte ud til alle lytterne om vores hobby. Det blev vist meget godt, har jeg hørt. Sjællandske Tidende var også på besøg, da vi gæstede Glumsø Sø om tirsdagen. Det kom der en kæmpe indlæg ud af, som så var i avisen om onsdagen. Den bedste fiskedag var absolut om fredagen. Her fik alle fladfisk og vi fik også fanget en masse torsk. Så ungerne havde fisk med hjem til aftensmaden. Til sidst vil jeg sige tak til alle ungerne og til de forældre, som gav et nap med. Der skal ikke mindst lyde en tak til Kaj, Ernst, Bent, Brian, Per, Kasper og Lise, som alle brugte noget af deres ferie for at lave et godt arrangement. Det skal her nævnes, at alle deltog uden at få en øre for det. TAK SKAL I ALLE HA FOR DET. Håber ikke i er blevet skræmt væk. 8

9 Aktive feriedage sommer SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Næstved Kanal den 2. august

10 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Aktive feriedage sommer Glumsø sø den 3. august

11 Aktive feriedage sommer SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Bavelse sø den 4. august

12 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Aktive feriedage sommer Næstved Kanal den 5. august 2010 Stigsnæs den 6. august

13 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Bekendelser fra en lystfisker Det er udenfor enhver tvivl, at jeg glæder mig helt utrolig til hver eneste fisketur. Jeg melder mig til så mange havture, som jeg kan tage fri til. Herefter skal turene finansieres, med frisk mod og fuld af optimisme går jeg med tunge skridt den lange gang til husets kassemester for at få bevillingerne i hus. Det er ikke altid, man får alle ønsker opfyldt, men med lidt forhandling frem og tilbage ender det dog altid med en aftale, som jeg bestemt kan være tilfreds med. Så er det bare med at få sig tilmeldt de ønskede ture så hurtigt som muligt. Turen til Det gule rev vil jeg meget nødig være foruden, så tilmeldingen bliver ringet ind med det samme. I år var det ligeledes sildeturen samt et par eller 3 fladfisketure som jeg ville med på. I min iver meldte jeg mig til alle de ture hvor finansieringen var i hus, det skylder man jo nærmest sig selv, samt de i bestyrelsen der nu har arrangeret og datobestemt de forskellige ture, det er sikkert ikke altid helt nemt. Nu har jeg så været så pokkers uheldig at skulle betale for en tur, jeg ikke har deltaget i, jeg havde tilmeldt mig turen, men var nødt til at tage på job i stedet for fisketur, det er pokkers ærgerligt både at skulle betale, men især at jeg ikke kunne deltage. Jeg vidste godt, at jeg kunne risikere at få en lille hilsen fra kassereren, for det står jo så tydeligt i Bundhugget at alle tilmeldinger er bindende, med mindre der står en på ventelisten klar til at tage en afbudstur. Det blæste en del den pågældende dag og mine tanker var nok mere på havet end på jobbet, for jeg havde jo tidligere lovet, at der var fladfisk til aften. En lille, men særdeles aktiv flok af børnebørnene var i vores varetægt den selv samme dag, men da de ikke alle er helt pjattede med friske fisk, havde deres farmor arrangeret en meget fin æske med fiskepinde. Denne fine spise måtte jeg også sætte tænderne i samtidig med at fruen sendte mig det der kærlige men helt specielle smil, som kun jeg kender den fulde betydning af uha det var ikke rart. Til næste år tror jeg bare jeg melder mig til ventelisten, når turene falder på hverdage, hvor man risikerer at måtte udføre lønnet arbejde. Nu er det vigtigt at kunne glæde sig på andres vegne og det glæder mig næsten til tårer, at der lige præcis den dag syntes at være godt med fladfisk, der blev halet om bord. Mit store ønske og håb er nu, at det passerede ingen indflydelse får på den økonomiske støtte til næste sæsons ture på vandet. Tak for nogle super gode ture i sæsonen der nu er slut, jeg glæder mig allerede til den næste. Bedste hilsen Niels Berthelsen 13

14 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Pointstillingen Største fisk og Pointstillingen Her er stillingen i pointkonkurrencerne 2010, update 8/ Største fisk Art Fanger Dato Sted Vægt Point Aborre Rene Christensen Køge Å Ål Jan Pommergaard Suså Bækørred Kasper Jon Nielsen Hønefoss Norge Brasen Dorte Krogsgaard Suså Flire Kasper Jon Nielsen Suså Gedde Brian Christensen Urshult - Sverige Havørred Peter Franck Møn Helt Suså Hornfisk Rene Christensen Øresund Hvilling Rene Christensen Øresund Ising Rene Christensen Øresund Karpe Rasmus Larsen Hulemose sø Karusse Rene Christensen Hov sø Laks Per Sørensen Lagan, Sverige Lange Thomas Holmstrand Det gule rev Makrel Per Sørensen Sjællands odde Pighvar Ebbe Petersen Agersøsund Regnbueørred Rene Christensen St. Rosenbusk Rimte Rene Christensen Køge Å Rødspætte Rasmus Larsen Langelandsbæltet Sandart Rasmus Larsen Sorø Sø Sej Per Sørensen Det gule rev Skalle Rene Christensen Køge Å Skrubbe Rene Christensen Langelandsbæltet Suder Rasmus Larsen Toyotasøen Vordingborg Torsk Rene Christensen Øresund Ulk Asbjørn Olsen Stigsnæs

15 Pointstillingen SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Senior Point Rasmus Larsen 707 Rene Christensen Dorte Krogsgaard 163 Bo Pedersen 131 Per Sørensen 110 Brian Christensen 99 Peter Franck 56 Henrik Holm 22 John Enggaard Kinnerup 21 Martin Ladegaard Løvskjold 20 Jan Pommergaard 20 Thomas Holmstrand 20 Emil Rasmussen 20 Morten Frandsen 18 Kaj Nielsen 18 Thomas Blum 18 Henning Møller 17 Bjørn Rudolf Stub Jørgensen 11 Ebbe Petersen 7 Michael Knarreborg 7 Jesper Holmgren Olsen 6 Johann Wolff 3 Junior Point Asbjørn Olsen 228 Kasper Jon Nielsen 213 Frederik H. Pedersen 187 Mikkel Nielsen 183 Rikke Nielsen 111 Victor Krogsgaard Franck 104 Kasper Aakrogh % RABAT TIL ALLE MEDLEMMER KIG IND FOR ET GODT TILBUD EN OPLEVELSE I SIG SELV PROFESSIONEL VEJLEDNING I BUTIKKEN RINGSTEDGADE NÆSTVED TLF

16 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turprogram Turprogram 2011 Sportsfiskerforenigen Fladså Turprogram 2011 Dag Dato Sted Turleder søndag Helttur til Susåen tirsdag Generalforsamling søndag Helttur til Susåen søndag Kysttur Leif B. Jensen mandag Det Gule Rev, Bonito søndag Kysttur Søren Hansen søndag Kysttur søndag Ørsted put and take lørdag Åletur lørdag Åletur mandag Det Gule Rev, Bonito lørdag Fladfisketur Onsevig med Hanne Ernst Jørgensen søndag Makreltur Sjællands Odde med Jaws Søren Hansen uge Aktive feriedage fredag Fladfisketur Onsevig med Hanne Ernst Jørgensen søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Svend-Erik Larsen søndag Klubmesterskab i havfiskeri Onsevig med Hanne søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Henning Andersen søndag Bymatch Havfiskeri Stigsnæs med Turisten søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Søren Hansen torsdag-fredag Tur til Lagan, Sverige efter laks Per Sørensen fredag Fladfisketur Onsevig med Hanne Ernst Jørgensen søndag Klubmesterskab i put and take søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Svend-Erik Larsen onsdag Fladfisketur Onsevig med Hanne søndag Geddetur til Stege Nor, småbåde søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Leif B. Jensen onsdag Fladfisketur Onsevig med Hanne søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Søren Hansen søndag Fladfisketur Onsevig med Hanne Leif B. Jensen søndag Bymatch i put and take Helttur til Susåen Søndag d. 6. februar afholder vi årets første tur efter helt. Der vil være afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og vi forventer at slutte kl Prisen for turen er gratis. Husk godt med tigerorm og små kroge. Tilmelding til undertegnede på tlf Er vejret til det, varmer vi en pølse eller to. Foreningens ungdom er meget velkommen til at deltage. Hvis helten nu skulle svigte, er chancen for en stor aborre absolut tilstede. Sidste år fik Kaj Nielsen en flot fisk på godt 1500 gram. Vel mødt! Generalforsamling Afholdes den 22. februar 2011 kl igen i år hos Jyske Bank, Østergade 2, 4700 Næstved. Helttur til Susåen Søndag d. 6. marts finder årets anden fisketur sted. Vi skal fiske helt. Men! Er der ingen helt, fisker vi aborrer, skaller, og hvad der nu ellers hugger på krogen. Der vil være afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og vi forventer at slutte kl Prisen for turen er gratis. Husk godt 16

17 Turprogram SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ med tigerorm og små kroge. Tilmelding til undertegnede på tlf Ligesom på den første tur, vil der blive serveret en pølse eller to, hvis vejret er til det. Alle er velkommen til at deltage. Så det vil glæde bestyrelsen og undertegnede, hvis rigtig mange af foreningens juniorer ville tilmelde sig denne tur. Så frem med det varme tøj og mød op.vel mødt! Kysttur til Møn/Stevns Vi prøver igen med en kysttur. Denne gang finder den sted d. 10. april med afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop.Hjemkomst er, når vi ikke gider mere. Prisen er lig udgifter til benzin. Vi prøver igen Møn eller Stevns. Tilmelding senest d. 7. april til undertegnede på tlf Søren Hansen Kysttur til Møn/Stevns Vi prøver igen i år med en række kystture. Den første finder den sted d. 20. marts med afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop.Hjemkomst er, når vi ikke gider mere. Prisen er lig udgifter til benzin. Vi prøver igen Møn eller Stevns. Tilmelding senest d. 17. marts til undertegnede på tlf Leif b. Jensen Det Gule Rev Årets første tur til Det Gule Rev bliver mandag d. 4. april. Vi kører fra Næstved søndag aften/eftermiddag d. 3. april. Vi skal overnatte i Hanstholm. Mandag morgen kl sejler vi ud med Bonito, der er en af de bedste både til fiskeriet på revet. Vi er i havn igen ca. kl Vi skal primært fiske på knolde på meter vand. Er vejret til det, vil der blive mulighed for vragfiskeri på meter vand. Der vil blive afholdt et informationsmøde torsdag d. 24. marts i Jan & Bo fra kl til Her vil de som skal med på turen få 20 % rabat på de ting, som købes denne aften. Sidste tilmelding er søndag d. 6. marts til på tlf Prisen for turen er kr ,-. I prisen er sejlads, morgenmad og overnatning. Nærmere information kan fås ved at kontakte undertegnede. Få ledige pladser tilbage. Vel mødt! Kysttur til Møn/Stevns Det er nu de skal fanges. Søndag d. 17. april bliver der kysttur til Møn eller Stevns efter havørreder. Vejret spiller dog ind, hvor vi tager hen. Der bliver afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Hjemkomst er, når vi har fået nok. Prisen er lig udgifter til benzin. Den første tur vil gå til Møn. Er vejret ikke til det, kører vi til Stevns. Tilmelding til undertegnede på tlf senest d. 12. april. Vel mødt! Tur til Ørsted Put & Take Søndag d. 1. maj er der en tur til Ørsted Put & Take på programmet. Vi skal på denne tur fiske efter søernes mange ørreder. Det er bestyrelsens håb, at rigtig mange vil deltage på denne tur. Det er nemlig en form for fiskeri, som mange af vores medlemmer fisker. Så tilmeld jer nu. Der bliver afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Vi forventer at være tilbage i Næstved igen kl Prisen for turen er kr. 155,- plus kørsel. Vil du have mere information om fiskeriet deroppe eller bare om put & take fiskeri generelt, er du meget velkommen til at komme ind i Jan & Bo s Lystfiskershop i Næstved. Tilmelding til Carsten Nielsen på tlf senest tirsdag d. 26. april. Vi ses! 17

18 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Kort nyt Geddevandet Bolmåen Småland Bolmåen er en stor forbindelse mellem søerne Kösen og Exen. Den ca. 15 km lang og ca m bred og med dybder fra 1-5 m. Åen er naturligt inddelt i dybe rolige vande, hvor gedder og sandarter bor og stenede strømvand, hvor ørreden trives. Det skal her nævnes at den naturlige og i hele Sverige meget berømte ørredstamme, forsvandt for ca. 60 år siden, da man sløjfede lavvandede stenrøser m.m. for at flöte tømmer. Det stoppede man imidlertid kort efter med, da flötningen gik for langsomt og for meget tømmer gik tabt (til bunds). Det lortetømmer som dengang gik til bunds, kæmper vi si stadig med og har vel kostet tusindvis af spindere. Det er derfor, udsatte ørreder som lodsejerforeningen sætter ud. Fiskeriet starter 1. april og varer til 1. oktober. Der findes 2 små strækninger kun for fluefiskere og 1 fredningsstykke og resten af åen er så frit for alt fiskeri, mod køb af fiskekort. Før i tiden var vi altid 4 mand som startede sæsonen 1. april om morgenen med ørredfiskeri. Når vi så ved 9-10 tiden vendte hjem igen til morgenmaden var det sjældent at vi ikke havde 2 ørreder hver. Sidenhen er dette fiskeri gået gradvis tilbage, bla. Fordi gedde- og sandartbestanden er vokset voldsomt, hvorfor vi er konverteret til dette fiskeri. En dag da vi var på ørredfiskeri, fik jeg hug på lille ørred, som dog begyndte at tage rigtigt godt fat, så jeg tænkte, nå den er vist større end først antaget og stor var overraskelsen, da den kom ind til bredden og jeg fik øjenkontakt med - 4 øjne, en gedde på 3,5 kg havde taget min 1 kg s ørred midt på og ville ikke slippe. Jeg måtte ned på maven og tage gedden i gællerne og smide den op i græsset, før den slap. Vi har fanget adskillige gedder i kg s klassen og jeg har set en gut tage en på 19 kg, så der er virkelig store fisk. Vi fanger også en del sandarter, med den største på 6 kg, bla. Fordi vi ikke går specifikt efter dem, men får dem som bifangster under geddefiskeriet om dagen. Ernst og jeg sluttede sæsonen i år med en 3-dages tur efter gedder. Vi havde fisket koncentreret i 2 dage uden nævneværdige fangster. Sidste dags eftermiddag roede vi opstrøms imod et vand, hvor vi plejer at fange godt. På vej op fik Ernst bundhug, troede han, men det viste sig at være en sandart på 2,5 kg, som faktisk tager temmelig hårdt når man ror i 3 mils modstrøm. Da vi kom op til stedet begyndte vi med agnfisk som plejer at være bedst, men der skete intet, så vi fortsatte med store flydewobblere over åkanderne, som var 1 m. under overfladen. Pludselig bandede Ernst over bundhug igen, som dog snart viste sig at være et med liv i, efter en hård fight kom en 5-kg s gedde i båden. 5 min. Efter endnu en hård fight som gave en 6,5 kg s. Efter nogle minutter fik jeg også et tungt hug, som begyndte at gå ud imod strømmen. Jeg havde i kampens hede helt glemt at vi for anker, så fanden var løs, da den gik omkring ankertovet. Jeg fik dog viklet løst og fik ankeret op, hvorefter vi begyndte at drive stærkt nedad. Ernst fik så årepladsen og styrede nedad efter gedden som pludseligt røg til bredden og ind i nogle grene, jeg fik dog hevet den ud og efter adskillige voldsomme udløb, var den klar til at blive gaffet, men ak håndtaget på fangstkrogen knækkede, så først efter tredje forsøg, fik vi så en 9,2 kg s i båden. Det skal her nævnes at disse strømgedder er meget stærke. Denne tur gave en forrygende afslutning på sæsonen med 7 fisk fra 2 til 9,2 kg. Hilsen fra Ernst og Niels 18

19 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Henrik Nielsen skrev: Geddepremiere hej carsten fanger man noget eller er det kun mig (hehe) den 1.maj var jeg i en lokal grusgrav og fik 2 pæne fisk den ene på 4,0 kg og den største på 8,6kg og 103 cm.den var desværre lidt tynd. jeg vedhæfter et par billeder så du kan se hvordan det skal gøres med venlig hilsen storfangeren Tilmelding til ture Når man tilmelder sig ture i Sportsfiskerforeningen Fladså, er der bindende tilmelding. Et eksempel. Man tilmelder sig en fladfisketur i Langelandsbæltet med skibet Hanne. Man finder så senere ud af, at man ikke kan denne dag og ringer til turlederen for at melde afbud. Det kan man også godt gøre. Men! Man hæfter som medlem for turen. Den eneste grund til, at man ikke skal betale er, hvis der står et medlem på venteliste, som gerne vil med. Du skal altså betale for turen. Det uanset, om du dagen før brækker et ben eller opdager, at du skal til fest på den dag, hvor turen afholdes. Du hæfter uanset hvad for turen. Bestyrelsen 19

20 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Aktive Feriedage efterår Aktive Feriedage efterår Igen i år deltog Sportsfiskerforeningen Fladså med aktiviteten Fiskeskolen i skolernes efterårsferie. Og igen blev det en kæmpe succes med masser af fisk til de 20 deltagere i alderen 9-14 år. I år var der til og med 4 piger med på holdet. Så også her var der fremgang og spore. Det eneste negative var, at vi måtte aflyse turen på havet efter fladfisk, da det blæste for meget. Fiskeriet foregik i Næstved havn, Myrup Put & Take og på foreningens nye stykke af Susåen. Alle 3 steder blev der hevet godt med fisk i land. I havnen blev der primært fanget aborrer og skaller. Flere af skallerne var over 700 gram, hvilket er en meget stor skalle. I Myrup havde vi for første gang held til at fange ørreder eller var det dygtighed, skal jeg ikke kunne sige. Det lykkedes os i hvert fald at fange 4 pæne regnbueørreder. På vores nye stykke af Susåen, fik vi bevidst at stykket rummer nogle rigtig pæne gedder. Det lykkes os faktisk at overliste 3 pæne fisk på levende agnfisk. De tre fisk vejede 2,6 kg, 5,9kg og 9,5kg. En stor oplevelse var det at se de unges ansigtsudtryk, da de så de store fisk. Alt i alt en super uge. Flere forældre kom hen og sagde til mig, at det var godt vi gad gøre noget for de unge mennesker. De var i den grad ikke vandt til, at der blev gjort så stort et arbejde for de unge mennesker. Hvad vi fik for det, blev jeg spurgt. Ikke en krone, var svaret til forældrene. De kiggede lige en ekstra gang på mig, da jeg svarede dem. Jeg vil til sidst gerne takke deltagere, forældre for jeres positive tilbagemelding ved og om arrangementet. Ikke mindst skal der lyde en stor tak til Henrik, Kaj, Ernst og Per for jeres store hjælp. Uden jeres indsats var det simpelthen umuligt, at lave sådant et vellykket arrangement. På gensyn til næste år. Gedder fanget på Herlufholmstykket på 2,6, 5,9 og 9,5 kg. 20

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen Pointstilling Opdateret pr. 28.12.2016 Senior Carsten Nielsen Aborre 01-05-2016 Suså Orm 1190 13 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2700 16 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2475 14 Brasen 06-05-2016 Suså Orm 2450 14

Læs mere

BUNDHUGGET. Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00. Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No.

BUNDHUGGET. Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00. Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00 Nyt turprogram Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUNDHUGGET. Stort udvidet Juniorturprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Stort udvidet Juniorturprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Stort udvidet Juniorturprogram Copyrights 2012 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2012 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 5. NOVEMBER TUR REFERAT FLADFISKETUR. 2 FORMANDEN HAR ORDET. 3 GENERALFORSAMLING DEN 15. FEBRUAR 2007. 4 INDMELDELSE.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 5. NOVEMBER TUR REFERAT FLADFISKETUR. 2 FORMANDEN HAR ORDET. 3 GENERALFORSAMLING DEN 15. FEBRUAR 2007. 4 INDMELDELSE. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 5. NOVEMBER TUR REFERAT FLADFISKETUR... 2 FORMANDEN HAR ORDET... 3 GENERALFORSAMLING DEN 15. FEBRUAR 2007... 4 INDMELDELSE... 4 VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER... 5 TUR REFERATER...

Læs mere

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for 2013. Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for 2013. Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ 2 nye både på søerne Gratis Udlån af fiskesæt Stort turprogram for 2013 Copyrights 2013 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2013 Løssalg

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

BUNDHUGGET. Båd på Karrebæk Fjord og ny båd på Tystrup Sø i 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Båd på Karrebæk Fjord og ny båd på Tystrup Sø i 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Båd på Karrebæk Fjord og ny båd på Tystrup Sø i 2014 Copyrights 2013 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2013 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på Program 2017. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 3/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 7/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for 2014 40 Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2014 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen PROGRAM FOR TURE I 2012 Hermed fremsendes program for 2012, så husk at krydse af i kalenderen. Programmet kan ændres, men det vil naturligvis blive sendt ud når det er klart. Sammen med udsendelse af dette

Læs mere

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2015 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2015 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for 2015 Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2014 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2015 46. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne Alle danskere ved jo, hvad Færøerne er, men det er pudsigt, at så få har været på besøg deroppe. Denne gruppe af øer i nord Atlanten,

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4.

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4. Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4. maj Husk Fluekastekursus 10. juni Indholdsfortegnelse 2 lånegrej

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

FSKBH SPORTSFISKERI. Den samlede vinder af Torskefestivallen 2015 blev Birger(FORCE) - vinderen af TF1.

FSKBH SPORTSFISKERI. Den samlede vinder af Torskefestivallen 2015 blev Birger(FORCE) - vinderen af TF1. 21. oktober 2016 FSKBH SPORTSFISKERI ÅRSMØDE 2016 Referat BILAG - formandens beretning, regnskab/budget orienteringen og input til eventuelt. Afdelingens beretning 2015 ved formand Allan Schmøde. I 2015

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

DM i Fladfisk. Tredje DM i Fladfisk er afsluttet. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Tredje DM i Fladfisk er afsluttet. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Nyhedsbrev 2012/6 Danmarks næststørste fiskestævne 22-23 September 1 Tredje er afsluttet Tredje er afsluttet Med en ny rekord på 160 både og 440 fiskere, blev dette års DM åbnet i fredag d. 21. september.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden.

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 2. Formandsberetning i Raackmanns Sportsfiskeforening 2014 Indledning : Vil

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Hvaler på Det gule Rev

Hvaler på Det gule Rev Hvaler på Det gule Rev Spækhuggerflokken, der blev set af Team Thyfsisker på Det gule Rev, er ikke den eneste hvalart, der ofte ses på denne position. Udover marsvin er der også i de seneste år set hvidnæse,

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 3 2008

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 3 2008 Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 3 2008 Indholdsfortegnelse 2 FORMANDEN HAR ORDET 3 www.bundhugget.dk 3 ny facilitetsoversigt 4 Pointkonkurrencen 2008 4 største fisk 2008 4 ernst, kurt. peter

Læs mere

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 Indledning B-holdets oprindelige bemanding Peder Pral Friis, Svend O. Svenno Nielsen og Søren Fynne Christrup var på denne tur forstærket af John Fishfinder Rahbæk, som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 2 FTK 2013. Aktiviteter

Nyhedsbrev nr. 2 FTK 2013. Aktiviteter Nyhedsbrev nr. 2 FTK 2013 Aktiviteter Fisketur med svogrene fra Djæveløen! Der var dømt familie kom sammen i slutninger af juni måned. Familien fra Sjælland havde meddelt deres ankomst til lidt sommerhygge,

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

F E J L H U G G E T NR. 200 AUGUST 2015 38. ÅRGANG

F E J L H U G G E T NR. 200 AUGUST 2015 38. ÅRGANG F E J L H U G G E T NR. 200 AUGUST 2015 38. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39/E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED Høng Centret Tlf.: 5485 3610 Generelle Bestemmelser: Lørdag den 5. august starter

Læs mere

Laksetrolling Bornholm (Gulp Cup 2009)

Laksetrolling Bornholm (Gulp Cup 2009) Laksetrolling Bornholm (Gulp Cup 2009) Patrick Wiben Pedersen (med farmand Mogens), Jesper Uldbrant, Jens Lassen og undertegnede, mødtes (som Gulp Cup vindere 2009) på hotel Verona, Allinge, Bornholm,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

125 kg Stør hos Lystfiskergården.

125 kg Stør hos Lystfiskergården. 125 kg Stør hos Lystfiskergården. Det hele startede som det plejer at gøre. En aftale med min gode kammerat og fiskemakker, Henrik. Vi snakkede om, hvor turen skulle gå hen denne gang. Nu hvor vi har været

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne)

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 2. September 2009 41. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Medlemsblad / Turprogram. Egne Notater

Medlemsblad / Turprogram. Egne Notater Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2016. 24 WWW.SPIN-IND.DK Bestyrelsen 2016 Formand: Bent Ole Andersen Eriks vej 10 4930 Maribo. Tlf. 29 70 95 93 bent@spin-ind.dk Egne notater. Kasserer: Varetages

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

DM i Havfiskeri Småbåd & Trolling FTK Kalender

DM i Havfiskeri Småbåd & Trolling FTK Kalender DM i Havfiskeri Småbåd & Trolling FTK Kalender Forsiden på dette nyhedsbrev siger nærmest det hele: Det har været småt med fangsterne i den forgangne måned. Storebælt har været ekstremt stille og der er

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 NYHEDSBREV 20-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 3. Tilmelding til Vättern Rundt 2015. NU! 4. HJÆLP til Herlevugen! 5. Tønder/Bov turen 2014 6. Efterårets motionsløbstilbud

Læs mere

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ 2 nye både på søerne Gratis Udlån af fiskesæt Stort turprogram for 2013 Copyrights 2012 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2012 Løssalg

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2014.

Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2014. Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2014. 24 Bestyrelsen 2014 Formand: Bent Ole Andersen Eriks vej 10 4930 Maribo. Tlf. 29 70 95 93 bent@spin-ind.dk Egne notater. Kasserer: Kent Cohen Nystedvej 58

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere