MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No

2 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formandens skriver Kasseeren skriver Generalforsamling Indmeldelse & Hjemmeside Myrup P&T & lånegrej til juniorer Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Aktive Feriedage sommer Bekendelser fra en lystfisker Pointstillingen Turprogram Geddevandet Bolmåen Småland Henrik Nielsen skrev Tilmelding til ture Aktive Feriedage efterår Foredrag på Næstved bibliotek om Susåen Turreferater Klubmesterskab i havfiskeri Klubmesterskab i Put & Take Undersøgelse af udvandring af unge havørreder fra Fladsåen Min tur til Lagan Næstved Kanal, havn og nedre Suså Adresseændringer & Kontigent Bestyrelsen og ansvarsområder i SFF Kolofon: Redaktør: Forside: Ca. oplag: Søren Hansen Vandløb i Næstved kommune 300 stk. 2

3 Formandens ord SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Formanden skriver Så er efterårs udgivelsen af Bundhugget kommet ud, og igen i år kan vi præsentere et turprogram der virkelig er spændende. Vi arbejder i øjeblikket på nogle flere ture og arrangementer, som i den skrivende stund ikke er på plads, men som vil blive præsenteret på hjemmesiden og næste Bundhug. Året har budt på virkelig mange positive ting, vi har haft kæmpe succes med Aktive feriedage og det har givet pote i 46 juniorer som er meldt ind som single medlemmer og et utal af juniorer er med i husstandskontingent. Derudover har kommunen bevilget et ekstra tilskud på 7500, grundet det store arbejde og den store opmærksomhed som dette arbejde har afstedkommet. Det er virkelig en godt stykke arbejde der er gjort, og der er ikke mange andre foreninger der kan gøre dette efter. Foreningen har også været repræsenteret i flere udstillinger og arrangementer i kommunen, og vi som forening er virkelig sat på landkortet. Under Aktive feriedage blev der gjort mange opsigtsvækkende fangster (se tur referater), juniorerne har virkelig fået en på opleveren. Dette har kun kunne lade sig gøre med entusiastiske og super dedikeret juniorleder og hjælpere, der har brugt sin ferie og mange timer både på planlægning og gennemførelsen af den mange arrangementer. Bestyrelsen satte en målsætning om flere faciliteter til medlemmerne, og vi kan konstatere at det har vi til fulde levet op til. Ny Alubåd med motor og trailer, en ny båd i Tystrup, samt fiskeret i Gøgsmosen og senest Susåen ved Herlufsholm. Den anden målsætning var at runde 250 medlemmer, dette er også opnået, så nu er tiden inde for at finde nye mål for foreningens fremtid. Vi hører gerne om ideer til nye faciliteter, og bestyrelsen har øje på nye fiskevande, som vi har startet forhandlinger om, så det bliver spændende om vi efter nytår kan præsentere endnu et fiskevand. Vores hjemmeside har lidt under at Morten ikke længere er webansvarlig og det har været derfor lidt sløjere end tidligere med at få opdateret siderne. Det forventer vi at få rettet op på henover julen, når de lange mørke aftener kan bruges til at fifle med nye tiltag. Tilmeldingen af fangster til vores konkurrencer er i år eksploderet, og aldrig er der fanget så mange fisk som i år. Carsten som har siddet tungt på konkurrencerne gennem mange år, er blevet udfordret, og lige nu ser det ud til at han må afgive guldet. Carsten har dog også brugt megen tid på juniorarbejdet, så hans eget fiskeri har været sat i baggrunden. Det bliver spændende at se hvordan det ender når året er omme, der er rigtige mange store fisk tilmeldt i år, og rigtig mange forskellige der har tilmeldt fisk. Jeg vil slutte af med at sige at det at være formand for en sådan driftig forening, hvor det bare går fremad og fremad, er en ren fornøjelse. Arbejdet der udføres af en gruppe entusiastiske medlemmer, gør det nemt at være formand, og der er altid en positiv indstilling når opgaver skal løses. Jeg håber vi kan fortsætte i samme spor, så vi kan bevare den gode forening og dele og nyde vores fælles interesse for lystfiskeriet. Henning Andersen Formand for Sportsfiskeriforeningen Fladså Gøgsmosen Foreningens juniorer har adgang til at fiske i de 3 små moser kaldet Gøgsmosen beliggende i Rønnede. Juniorerne må gerne have en senior med som også gerne må fiske. Begge skal være medlemmer af foreningen. Generelle fredningstider og mindstemål skal overholdes. Gedden er fredet i april og mindstemålet er 40 cm. Mindstemål for Ål er 45 cm. Det er ikke tilladt at fiske med levende agn. Moserne indeholder Aborre, Brasen, Karusse, Løje, Ål, Gedde, Skalle, Suder, Grundling. Alle fangster der ikke genudsættes, skal fjernes fra området, ligesom alt affald skal også fjernes. Vis hensyn, når i fisker - området er et rekreativt område, som mange af kommunens beboere benytter. Når der parkeres, vises hensyn til beboerne på vejene ned til moserne. 3

4 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Generalforsamling Kassereren skriver Kassereren sidder her ved udgangen af endnu et succesrigt år for foreningen og kigger på regnskabet som vil vise et overskud for 2010 selvom foreningen har investeret i 2 nye både og lejet et nyt fiskevand. Vi har heldigvis mødt stor velvilje hos både Friluftsrådet og Næstved Kommune, hvor vi har søgt om tilskud til indkøb af både mm. Desuden har Næstved Kommune påskønnet den store indsats som en del af bestyrelsen og forældre ulønnet har lagt i aktive feriedage både i sommerferien og i efterårsferien, vi har fået bevilget et ekstra tilskud på kr ,- som påskønnelse. Vi er pt. 234 medlemmer/husstande i foreningen heraf er der 46 direkte juniormedlemmer, der er 130 juniores i alt, så overliggeren skal nok hæves til mere end de 250 medlemmer/husstande som er et af målene for Sammen med det nye blad er der vedlagt et girokort som I, der ikke allerede har betalt for 2011 bedes benytte til indbetalingen af kontingentet. Med fiskehilsen En glad kasserer Ordinær Generalforsamling 2011 Afholdes den 22. februar 2011 kl igen i år hos Jyske Bank, Østergade 2, 4700 Næstved som velvilligt låner os deres store mødelokale. Inden generalforsamlingen starter vil en af Jyske Bank s medarbejdere lave lidt reklame for deres bank og fortælle om hvad de kan og hvorfor vi skal vælge netop deres bank. Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Formandens beretning Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab Behandling af indkomne forslag Valg til bestyrelse: På valg er Ernst Jørgensen, Søren Hansen (begge modtager genvalg). Efter generalforsamlingen er der præmieuddeling og Jyske Bank vil beværte med øl/vand og kaffe. Medlemmer der skal modtage pokaler og som ikke møder op kan afhente dem hos, hos Jan & Bo s Lystfiskershop senest den 1. marts 2011, herefter vil uafhentede pokaler gå videre til næste års konkurrence. Desuden er Bent Hasselberg og Svend- Erik, som blev valgt til suppleanter indtrådt i bestyrelsen, på valg. Valg af juniorrepræsentanter Valg af 2 nye suppleanter Valg af 2 revisorer Der er kun adgang for medlemmer der har betalt kontingent for Medbring medlemskortet. Bestyrelsen Eventuelt 4

5 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indmeldelse Hvis du ønsker at blive medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså, har du følgende muligheder for at indbetale kontingent: 1) Hvis du har Netbank, kan du overføre dit kontingent til vores konto i Danske Bank med registreringsnr og konto nr Det vil sige, du skal indtaste Skrive dit navn i feltet Meddelelse til beløbsmodtager. 2) Du kan også benytte vores girokonto med nr og indbetale på posthuset. 3) Du kan indbetale kontant til Carsten Nielsen i Jan og Bo s Lystfiskershop i Næstved. 4) Ringe til kassereren Søren Hansen, Kløvervænget 60, 4690 Haslev, tlf eller sende en til kassereren dk med navn, adresse og tlf.. Du vil så få tilsendt girokort. Kvitteringen fra Netbanken, girokortet eller kvitteringen fra Carsten er så dit medlemskort. Som nyt medlem, er det vigtigt, at vi har dit navn, adresse og fødselsdato (kun hvis du er under 25), samt evt. og telefonnummer. Hvis du ønsker et husstandskontingent, skal du tillige opgive navn, adresse og fødselsdato på samtlige i husstanden, der ønsker at være medlem. Husstand(samme adresse) gælder for samlever, dennes børn og egne børn. Indskud opkræves ikke længere. Kontingent for 2011: Senior 275.-, Junior(under 18 år) 175.-, Husstand Bestyrelsen Hjemmeside Du kan som medlem registrere dig på hjemmesiden, og tilmelde dig nyhedsbrev. Vi håber alle medlemmer vil tilmelde sig, det er meget nemt. Du kan også uploade dine fangstbilleder i forskellige kategorier, uploade videoklip (også i HD) indtaste din fangstrapport, forum, følge med i hvordan vejret bliver i dag, juniormedlemmer kan tilmelde sig turen direkte på siden. Eller udprinte facilitetsfolder og kort. Vi har også fået opdateret vores faciliteter, flere opdateringer følger. Hvis du har lavet en klubrekord, vil vi automatisk registrere fisken under klubrekorder. Indtast din fangstrapport, og vi vil registrere din fisk til konkurrencerne. Hjemmesiden vil blive opdateret hele tiden, så husk at holde øje med den hver dag. Vi ser frem til at denne nye facilitet bliver benyttet flittigt, nu hvor vi har en af landets flotteste og mest dynamiske sportsfisker hjemmeside. Husk du SKAL være registreret på siden for at benytte disse funktioner. Klik ind på og se den flotte hjemmeside!! Bestyrelsen 5

6 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Kort nyt Myrup Put & Take rabataftale Nu får du som medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså 10 % rabat når du fisker i Myrup Put & Take. Husk! Gyldigt medlemskort af foreningen, når du fisker i søen. Bestyrelsen Lånegrej til juniorer Sportsfiskerforeningen Fladså har 5 sæt fiskestænger med hjul. Disse fem sæt kan juniorerne kvit og frit låne, når vi skal på tur. Man skal blot informere turlederen, når man tilmelder sig en tur, at man godt vil låne grejet, så ordner turlederen resten. Grejet består af stænger, hjul, pirke, line, hægter og meget mere. Bestyrelsen 6

7 Fiskenyhederne SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Så er året ved at være gået, så klipning af grøden og udlægningen af gydegrus ved at være vel overstået for denne gang. Klipningen af grøden har været mere skånsom end vi plejer. Dvs man lader de gode vandplanter, som fiskene kan gemme sig under, være i fred. Så fiskene har mange flere skjulesteder at gemme sig i for deres fjender. Der er udlagt gydegrus og luftet gamle gydebanker, som aldrig før i Fladsåen samt tømt de 5 sandfang der er i Fladsåen og genslyngningen af stykket på 1,8 km ved Lille Tvede er vel overstået. Lige nu i november er vi i gang med at åbne et rørlagt stykke af Fladsåen ved Rådegård Gods, Everdrup på ca. 1,5 km. Dette stykke skal genslynges og en masse gydegrus og sten skal udlægges i åen. I april/maj blev der opsat en smoltfælde i Fladsåen tæt ved udløbet, for at se hvor stor udvandringen af smolt var. Resultatet var rigtigt godt, der udvandrede ca stk., et flot resultat, som på sigt gerne skulle blive endnu bedre. I den kommende sæson 2011 skal der opsættes smoltfælder i Saltø Å og Harrested Å, for at se hvor stort antallet af smolt er i disse vandløb. Jeg har netop i uge 44 været i Fladsåen og se Finn Lystrup fra Ringsted Naturskole elfiske efter moderfisk, som man tager æg fra, til udklækning og senere udsætning af smolt i år Der blev fanget ørreder op til 5-6 kg. Beskrivelse af smolt: Det er en ørred der har levet i et vandløb i 1-2 år, på et tidspunkt bliver den blank i farven, marts/april og så vandrer den ud i havet. Peter Nørregaard Nielsen : 7

8 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Aktive feriedage sommer Aktive Feriedage sommer Sportsfiskerforeningen Fladså har deltaget i Næstved Kommunes Aktive Feriedage, som er et tilbud til kommunens skoleelever. Foreningen deltog med aktiviteten Fiskeskole i 5 dage fra mandag til fredag i uge 42. Foreningen havde arrangeret to fiskedage i Næstved Kanal, en dag på Bavelse Sø, en dag i Glumsø Sø og en dag efter fladfisk ved Stigsnæs. Selve arrangementet blev en kæmpe succes. Der var plads til 20 deltagere og efter en uge var alle pladser optaget. 8 stod på venteliste. Og så var der alle dem, som ikke meldte tilbage, men bare måtte acceptere, at alt var optaget. Alle 20 tilmeldte fik fanget fisk i løbet af de 5 dage som Fiskeskolen varede. Der blev fanget aborre, løje, skalle, brasen, skælkarpe, gedde, sandart, rudskalle, torsk og fladfisk. Største fisk var en gedde på 3,7 kg. Og det var i øvrigt ikke den eneste. En anden gedde vejede 3,0 kg. Alt i alt var fiskeriet i særklasse og alle deltagere havde en succes oplevelse. En af dagene fik vi kage og to andre dage fik vi hjemmelavede fiskefrikadeller af de gedder, som var blevet fanget på turene. Det var i øvrigt noget forældrene stod for, uden vores indblanding. TAK SKAL I HA FOR DET. En dag kom Regionalradioen DR P4 på besøg og der blev sendt direkte ud til alle lytterne om vores hobby. Det blev vist meget godt, har jeg hørt. Sjællandske Tidende var også på besøg, da vi gæstede Glumsø Sø om tirsdagen. Det kom der en kæmpe indlæg ud af, som så var i avisen om onsdagen. Den bedste fiskedag var absolut om fredagen. Her fik alle fladfisk og vi fik også fanget en masse torsk. Så ungerne havde fisk med hjem til aftensmaden. Til sidst vil jeg sige tak til alle ungerne og til de forældre, som gav et nap med. Der skal ikke mindst lyde en tak til Kaj, Ernst, Bent, Brian, Per, Kasper og Lise, som alle brugte noget af deres ferie for at lave et godt arrangement. Det skal her nævnes, at alle deltog uden at få en øre for det. TAK SKAL I ALLE HA FOR DET. Håber ikke i er blevet skræmt væk. 8

9 Aktive feriedage sommer SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Næstved Kanal den 2. august

10 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Aktive feriedage sommer Glumsø sø den 3. august

11 Aktive feriedage sommer SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Bavelse sø den 4. august

12 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Aktive feriedage sommer Næstved Kanal den 5. august 2010 Stigsnæs den 6. august

13 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Bekendelser fra en lystfisker Det er udenfor enhver tvivl, at jeg glæder mig helt utrolig til hver eneste fisketur. Jeg melder mig til så mange havture, som jeg kan tage fri til. Herefter skal turene finansieres, med frisk mod og fuld af optimisme går jeg med tunge skridt den lange gang til husets kassemester for at få bevillingerne i hus. Det er ikke altid, man får alle ønsker opfyldt, men med lidt forhandling frem og tilbage ender det dog altid med en aftale, som jeg bestemt kan være tilfreds med. Så er det bare med at få sig tilmeldt de ønskede ture så hurtigt som muligt. Turen til Det gule rev vil jeg meget nødig være foruden, så tilmeldingen bliver ringet ind med det samme. I år var det ligeledes sildeturen samt et par eller 3 fladfisketure som jeg ville med på. I min iver meldte jeg mig til alle de ture hvor finansieringen var i hus, det skylder man jo nærmest sig selv, samt de i bestyrelsen der nu har arrangeret og datobestemt de forskellige ture, det er sikkert ikke altid helt nemt. Nu har jeg så været så pokkers uheldig at skulle betale for en tur, jeg ikke har deltaget i, jeg havde tilmeldt mig turen, men var nødt til at tage på job i stedet for fisketur, det er pokkers ærgerligt både at skulle betale, men især at jeg ikke kunne deltage. Jeg vidste godt, at jeg kunne risikere at få en lille hilsen fra kassereren, for det står jo så tydeligt i Bundhugget at alle tilmeldinger er bindende, med mindre der står en på ventelisten klar til at tage en afbudstur. Det blæste en del den pågældende dag og mine tanker var nok mere på havet end på jobbet, for jeg havde jo tidligere lovet, at der var fladfisk til aften. En lille, men særdeles aktiv flok af børnebørnene var i vores varetægt den selv samme dag, men da de ikke alle er helt pjattede med friske fisk, havde deres farmor arrangeret en meget fin æske med fiskepinde. Denne fine spise måtte jeg også sætte tænderne i samtidig med at fruen sendte mig det der kærlige men helt specielle smil, som kun jeg kender den fulde betydning af uha det var ikke rart. Til næste år tror jeg bare jeg melder mig til ventelisten, når turene falder på hverdage, hvor man risikerer at måtte udføre lønnet arbejde. Nu er det vigtigt at kunne glæde sig på andres vegne og det glæder mig næsten til tårer, at der lige præcis den dag syntes at være godt med fladfisk, der blev halet om bord. Mit store ønske og håb er nu, at det passerede ingen indflydelse får på den økonomiske støtte til næste sæsons ture på vandet. Tak for nogle super gode ture i sæsonen der nu er slut, jeg glæder mig allerede til den næste. Bedste hilsen Niels Berthelsen 13

14 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Pointstillingen Største fisk og Pointstillingen Her er stillingen i pointkonkurrencerne 2010, update 8/ Største fisk Art Fanger Dato Sted Vægt Point Aborre Rene Christensen Køge Å Ål Jan Pommergaard Suså Bækørred Kasper Jon Nielsen Hønefoss Norge Brasen Dorte Krogsgaard Suså Flire Kasper Jon Nielsen Suså Gedde Brian Christensen Urshult - Sverige Havørred Peter Franck Møn Helt Suså Hornfisk Rene Christensen Øresund Hvilling Rene Christensen Øresund Ising Rene Christensen Øresund Karpe Rasmus Larsen Hulemose sø Karusse Rene Christensen Hov sø Laks Per Sørensen Lagan, Sverige Lange Thomas Holmstrand Det gule rev Makrel Per Sørensen Sjællands odde Pighvar Ebbe Petersen Agersøsund Regnbueørred Rene Christensen St. Rosenbusk Rimte Rene Christensen Køge Å Rødspætte Rasmus Larsen Langelandsbæltet Sandart Rasmus Larsen Sorø Sø Sej Per Sørensen Det gule rev Skalle Rene Christensen Køge Å Skrubbe Rene Christensen Langelandsbæltet Suder Rasmus Larsen Toyotasøen Vordingborg Torsk Rene Christensen Øresund Ulk Asbjørn Olsen Stigsnæs

15 Pointstillingen SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Senior Point Rasmus Larsen 707 Rene Christensen Dorte Krogsgaard 163 Bo Pedersen 131 Per Sørensen 110 Brian Christensen 99 Peter Franck 56 Henrik Holm 22 John Enggaard Kinnerup 21 Martin Ladegaard Løvskjold 20 Jan Pommergaard 20 Thomas Holmstrand 20 Emil Rasmussen 20 Morten Frandsen 18 Kaj Nielsen 18 Thomas Blum 18 Henning Møller 17 Bjørn Rudolf Stub Jørgensen 11 Ebbe Petersen 7 Michael Knarreborg 7 Jesper Holmgren Olsen 6 Johann Wolff 3 Junior Point Asbjørn Olsen 228 Kasper Jon Nielsen 213 Frederik H. Pedersen 187 Mikkel Nielsen 183 Rikke Nielsen 111 Victor Krogsgaard Franck 104 Kasper Aakrogh % RABAT TIL ALLE MEDLEMMER KIG IND FOR ET GODT TILBUD EN OPLEVELSE I SIG SELV PROFESSIONEL VEJLEDNING I BUTIKKEN RINGSTEDGADE NÆSTVED TLF

16 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turprogram Turprogram 2011 Sportsfiskerforenigen Fladså Turprogram 2011 Dag Dato Sted Turleder søndag Helttur til Susåen tirsdag Generalforsamling søndag Helttur til Susåen søndag Kysttur Leif B. Jensen mandag Det Gule Rev, Bonito søndag Kysttur Søren Hansen søndag Kysttur søndag Ørsted put and take lørdag Åletur lørdag Åletur mandag Det Gule Rev, Bonito lørdag Fladfisketur Onsevig med Hanne Ernst Jørgensen søndag Makreltur Sjællands Odde med Jaws Søren Hansen uge Aktive feriedage fredag Fladfisketur Onsevig med Hanne Ernst Jørgensen søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Svend-Erik Larsen søndag Klubmesterskab i havfiskeri Onsevig med Hanne søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Henning Andersen søndag Bymatch Havfiskeri Stigsnæs med Turisten søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Søren Hansen torsdag-fredag Tur til Lagan, Sverige efter laks Per Sørensen fredag Fladfisketur Onsevig med Hanne Ernst Jørgensen søndag Klubmesterskab i put and take søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Svend-Erik Larsen onsdag Fladfisketur Onsevig med Hanne søndag Geddetur til Stege Nor, småbåde søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Leif B. Jensen onsdag Fladfisketur Onsevig med Hanne søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Søren Hansen søndag Fladfisketur Onsevig med Hanne Leif B. Jensen søndag Bymatch i put and take Helttur til Susåen Søndag d. 6. februar afholder vi årets første tur efter helt. Der vil være afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og vi forventer at slutte kl Prisen for turen er gratis. Husk godt med tigerorm og små kroge. Tilmelding til undertegnede på tlf Er vejret til det, varmer vi en pølse eller to. Foreningens ungdom er meget velkommen til at deltage. Hvis helten nu skulle svigte, er chancen for en stor aborre absolut tilstede. Sidste år fik Kaj Nielsen en flot fisk på godt 1500 gram. Vel mødt! Generalforsamling Afholdes den 22. februar 2011 kl igen i år hos Jyske Bank, Østergade 2, 4700 Næstved. Helttur til Susåen Søndag d. 6. marts finder årets anden fisketur sted. Vi skal fiske helt. Men! Er der ingen helt, fisker vi aborrer, skaller, og hvad der nu ellers hugger på krogen. Der vil være afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og vi forventer at slutte kl Prisen for turen er gratis. Husk godt 16

17 Turprogram SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ med tigerorm og små kroge. Tilmelding til undertegnede på tlf Ligesom på den første tur, vil der blive serveret en pølse eller to, hvis vejret er til det. Alle er velkommen til at deltage. Så det vil glæde bestyrelsen og undertegnede, hvis rigtig mange af foreningens juniorer ville tilmelde sig denne tur. Så frem med det varme tøj og mød op.vel mødt! Kysttur til Møn/Stevns Vi prøver igen med en kysttur. Denne gang finder den sted d. 10. april med afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop.Hjemkomst er, når vi ikke gider mere. Prisen er lig udgifter til benzin. Vi prøver igen Møn eller Stevns. Tilmelding senest d. 7. april til undertegnede på tlf Søren Hansen Kysttur til Møn/Stevns Vi prøver igen i år med en række kystture. Den første finder den sted d. 20. marts med afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop.Hjemkomst er, når vi ikke gider mere. Prisen er lig udgifter til benzin. Vi prøver igen Møn eller Stevns. Tilmelding senest d. 17. marts til undertegnede på tlf Leif b. Jensen Det Gule Rev Årets første tur til Det Gule Rev bliver mandag d. 4. april. Vi kører fra Næstved søndag aften/eftermiddag d. 3. april. Vi skal overnatte i Hanstholm. Mandag morgen kl sejler vi ud med Bonito, der er en af de bedste både til fiskeriet på revet. Vi er i havn igen ca. kl Vi skal primært fiske på knolde på meter vand. Er vejret til det, vil der blive mulighed for vragfiskeri på meter vand. Der vil blive afholdt et informationsmøde torsdag d. 24. marts i Jan & Bo fra kl til Her vil de som skal med på turen få 20 % rabat på de ting, som købes denne aften. Sidste tilmelding er søndag d. 6. marts til på tlf Prisen for turen er kr ,-. I prisen er sejlads, morgenmad og overnatning. Nærmere information kan fås ved at kontakte undertegnede. Få ledige pladser tilbage. Vel mødt! Kysttur til Møn/Stevns Det er nu de skal fanges. Søndag d. 17. april bliver der kysttur til Møn eller Stevns efter havørreder. Vejret spiller dog ind, hvor vi tager hen. Der bliver afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Hjemkomst er, når vi har fået nok. Prisen er lig udgifter til benzin. Den første tur vil gå til Møn. Er vejret ikke til det, kører vi til Stevns. Tilmelding til undertegnede på tlf senest d. 12. april. Vel mødt! Tur til Ørsted Put & Take Søndag d. 1. maj er der en tur til Ørsted Put & Take på programmet. Vi skal på denne tur fiske efter søernes mange ørreder. Det er bestyrelsens håb, at rigtig mange vil deltage på denne tur. Det er nemlig en form for fiskeri, som mange af vores medlemmer fisker. Så tilmeld jer nu. Der bliver afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Vi forventer at være tilbage i Næstved igen kl Prisen for turen er kr. 155,- plus kørsel. Vil du have mere information om fiskeriet deroppe eller bare om put & take fiskeri generelt, er du meget velkommen til at komme ind i Jan & Bo s Lystfiskershop i Næstved. Tilmelding til Carsten Nielsen på tlf senest tirsdag d. 26. april. Vi ses! 17

18 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Kort nyt Geddevandet Bolmåen Småland Bolmåen er en stor forbindelse mellem søerne Kösen og Exen. Den ca. 15 km lang og ca m bred og med dybder fra 1-5 m. Åen er naturligt inddelt i dybe rolige vande, hvor gedder og sandarter bor og stenede strømvand, hvor ørreden trives. Det skal her nævnes at den naturlige og i hele Sverige meget berømte ørredstamme, forsvandt for ca. 60 år siden, da man sløjfede lavvandede stenrøser m.m. for at flöte tømmer. Det stoppede man imidlertid kort efter med, da flötningen gik for langsomt og for meget tømmer gik tabt (til bunds). Det lortetømmer som dengang gik til bunds, kæmper vi si stadig med og har vel kostet tusindvis af spindere. Det er derfor, udsatte ørreder som lodsejerforeningen sætter ud. Fiskeriet starter 1. april og varer til 1. oktober. Der findes 2 små strækninger kun for fluefiskere og 1 fredningsstykke og resten af åen er så frit for alt fiskeri, mod køb af fiskekort. Før i tiden var vi altid 4 mand som startede sæsonen 1. april om morgenen med ørredfiskeri. Når vi så ved 9-10 tiden vendte hjem igen til morgenmaden var det sjældent at vi ikke havde 2 ørreder hver. Sidenhen er dette fiskeri gået gradvis tilbage, bla. Fordi gedde- og sandartbestanden er vokset voldsomt, hvorfor vi er konverteret til dette fiskeri. En dag da vi var på ørredfiskeri, fik jeg hug på lille ørred, som dog begyndte at tage rigtigt godt fat, så jeg tænkte, nå den er vist større end først antaget og stor var overraskelsen, da den kom ind til bredden og jeg fik øjenkontakt med - 4 øjne, en gedde på 3,5 kg havde taget min 1 kg s ørred midt på og ville ikke slippe. Jeg måtte ned på maven og tage gedden i gællerne og smide den op i græsset, før den slap. Vi har fanget adskillige gedder i kg s klassen og jeg har set en gut tage en på 19 kg, så der er virkelig store fisk. Vi fanger også en del sandarter, med den største på 6 kg, bla. Fordi vi ikke går specifikt efter dem, men får dem som bifangster under geddefiskeriet om dagen. Ernst og jeg sluttede sæsonen i år med en 3-dages tur efter gedder. Vi havde fisket koncentreret i 2 dage uden nævneværdige fangster. Sidste dags eftermiddag roede vi opstrøms imod et vand, hvor vi plejer at fange godt. På vej op fik Ernst bundhug, troede han, men det viste sig at være en sandart på 2,5 kg, som faktisk tager temmelig hårdt når man ror i 3 mils modstrøm. Da vi kom op til stedet begyndte vi med agnfisk som plejer at være bedst, men der skete intet, så vi fortsatte med store flydewobblere over åkanderne, som var 1 m. under overfladen. Pludselig bandede Ernst over bundhug igen, som dog snart viste sig at være et med liv i, efter en hård fight kom en 5-kg s gedde i båden. 5 min. Efter endnu en hård fight som gave en 6,5 kg s. Efter nogle minutter fik jeg også et tungt hug, som begyndte at gå ud imod strømmen. Jeg havde i kampens hede helt glemt at vi for anker, så fanden var løs, da den gik omkring ankertovet. Jeg fik dog viklet løst og fik ankeret op, hvorefter vi begyndte at drive stærkt nedad. Ernst fik så årepladsen og styrede nedad efter gedden som pludseligt røg til bredden og ind i nogle grene, jeg fik dog hevet den ud og efter adskillige voldsomme udløb, var den klar til at blive gaffet, men ak håndtaget på fangstkrogen knækkede, så først efter tredje forsøg, fik vi så en 9,2 kg s i båden. Det skal her nævnes at disse strømgedder er meget stærke. Denne tur gave en forrygende afslutning på sæsonen med 7 fisk fra 2 til 9,2 kg. Hilsen fra Ernst og Niels 18

19 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Henrik Nielsen skrev: Geddepremiere hej carsten fanger man noget eller er det kun mig (hehe) den 1.maj var jeg i en lokal grusgrav og fik 2 pæne fisk den ene på 4,0 kg og den største på 8,6kg og 103 cm.den var desværre lidt tynd. jeg vedhæfter et par billeder så du kan se hvordan det skal gøres med venlig hilsen storfangeren Tilmelding til ture Når man tilmelder sig ture i Sportsfiskerforeningen Fladså, er der bindende tilmelding. Et eksempel. Man tilmelder sig en fladfisketur i Langelandsbæltet med skibet Hanne. Man finder så senere ud af, at man ikke kan denne dag og ringer til turlederen for at melde afbud. Det kan man også godt gøre. Men! Man hæfter som medlem for turen. Den eneste grund til, at man ikke skal betale er, hvis der står et medlem på venteliste, som gerne vil med. Du skal altså betale for turen. Det uanset, om du dagen før brækker et ben eller opdager, at du skal til fest på den dag, hvor turen afholdes. Du hæfter uanset hvad for turen. Bestyrelsen 19

20 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Aktive Feriedage efterår Aktive Feriedage efterår Igen i år deltog Sportsfiskerforeningen Fladså med aktiviteten Fiskeskolen i skolernes efterårsferie. Og igen blev det en kæmpe succes med masser af fisk til de 20 deltagere i alderen 9-14 år. I år var der til og med 4 piger med på holdet. Så også her var der fremgang og spore. Det eneste negative var, at vi måtte aflyse turen på havet efter fladfisk, da det blæste for meget. Fiskeriet foregik i Næstved havn, Myrup Put & Take og på foreningens nye stykke af Susåen. Alle 3 steder blev der hevet godt med fisk i land. I havnen blev der primært fanget aborrer og skaller. Flere af skallerne var over 700 gram, hvilket er en meget stor skalle. I Myrup havde vi for første gang held til at fange ørreder eller var det dygtighed, skal jeg ikke kunne sige. Det lykkedes os i hvert fald at fange 4 pæne regnbueørreder. På vores nye stykke af Susåen, fik vi bevidst at stykket rummer nogle rigtig pæne gedder. Det lykkes os faktisk at overliste 3 pæne fisk på levende agnfisk. De tre fisk vejede 2,6 kg, 5,9kg og 9,5kg. En stor oplevelse var det at se de unges ansigtsudtryk, da de så de store fisk. Alt i alt en super uge. Flere forældre kom hen og sagde til mig, at det var godt vi gad gøre noget for de unge mennesker. De var i den grad ikke vandt til, at der blev gjort så stort et arbejde for de unge mennesker. Hvad vi fik for det, blev jeg spurgt. Ikke en krone, var svaret til forældrene. De kiggede lige en ekstra gang på mig, da jeg svarede dem. Jeg vil til sidst gerne takke deltagere, forældre for jeres positive tilbagemelding ved og om arrangementet. Ikke mindst skal der lyde en stor tak til Henrik, Kaj, Ernst og Per for jeres store hjælp. Uden jeres indsats var det simpelthen umuligt, at lave sådant et vellykket arrangement. På gensyn til næste år. Gedder fanget på Herlufholmstykket på 2,6, 5,9 og 9,5 kg. 20

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Nr. 3 September 2010 23 årg.

Nr. 3 September 2010 23 årg. Nr. 3 September 2010 23 årg. Forside: Jes Hansen med kongelaks på 23 kg. fanget i Alaska Se mere i artiklen på side 30. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING INDHOLD: Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Center : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Enhed : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 84. 29 Årgang December. 2013 www.skagen-havfiskeklub.dk Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 29 64 36 69 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J u n i 2 0 1 1 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 2 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor

Læs mere

cardinalen c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1

cardinalen c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J U N I 2 0 1 4 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen Hasselvænget 47, 7800

Læs mere

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176

Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176 Adresselabel B Afs. Dyssevej 9 9541 Suldrup Frimærke Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176 Almas, Aalborg Gugvej 138 9210 Aalborg SØ Almas, Hadsund Industriparken

Læs mere

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26 Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85 Medlemsorientering for LF26 WWW.LF26.DK Lystfiskerforeningen af 1926 s bestyrelse 2011 Formand: Finn Høj Dahl Godthåbsvej 42 7000 Fredericia Tlf. 75 92 92 19 Mail: finn.hoj.dahl@gmail.com

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 2 december 2014 29. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Mark Hojfeldt Jan Nielsen Mark Hojfeldt Nordjysk Lystfiskeriforening afholder ordinær generalforsamling

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

-Bladet NR. 1 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne.

-Bladet NR. 1 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne. -Bladet Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne. NR. 1 2009 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

1 Februar 2004. 61. Årgang * Marineidræt 1/2004*

1 Februar 2004. 61. Årgang * Marineidræt 1/2004* 1 Februar 2004 61. Årgang * Marineidræt 1/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn E. Harder, E. Jørgensen, E. Christiansen

Læs mere

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg ALF Medlemsblad for Aarhus Lystfiskerforening 02 / 2011 41. årgang 2 3 stk. kun 89,- 200,- A.Jensen vandtætte flue æsker Flere varianter. Frit valg. Pr. stk. 4 stk. kun 100,- Loop Incite fluesæt. Fås i

Læs mere

Årgang 25. Nr. 1 - Februar 2005. Stand- Pladsen

Årgang 25. Nr. 1 - Februar 2005. Stand- Pladsen Årgang 25 Nr Nr. 1 - Februar 2005 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 schjoenning@mail.tele.dk Bestyrelse, mv: Næstformand: Preben Rasmussen Fasanhaven 67, 2th

Læs mere

Henning Blik med laks på 3.2 kg. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2011 43. Årgang

Henning Blik med laks på 3.2 kg. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2011 43. Årgang Henning Blik med laks på 3.2 kg Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2011 43. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum,

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 27. årgang nr. 1 januar 2011 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Årsafslutningen 2010 Syddanske Lystfiskere

Læs mere

Nyt fiskevand ved Skjern å og Karstofte å

Nyt fiskevand ved Skjern å og Karstofte å Afsender: Vejle Sportsfiskerforening Kasserer: Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C 7100 Vejle A Medlemsblad Nr. 2 2005 10. Årgang Marts - april Nyt fiskevand ved Skjern å og Karstofte å Sidste klubaften

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders

Lystfiskerforeningen Waders Lystfiskerforeningen Waders Næste blad udkommer november 2012. Deadline 20 oktober. Foreningsadressen: LF Waders Dyssevej 9 9541 Suldrup LF@waders.dk www.waders.dk Formand: Brian Thomsen Dyssevej 9 9541

Læs mere

Nr. 1 2014 67. årgang. Medlemsblad for Lystfisker-Klubben af 1940. www.lfk1940.dk

Nr. 1 2014 67. årgang. Medlemsblad for Lystfisker-Klubben af 1940. www.lfk1940.dk Nr. 1 2014 67. årgang Medlemsblad for Lystfisker-Klubben af 1940 www.lfk1940.dk Af Nils Højsgaard Hansen Dejlig julemad og hygge med fiskevenner Med både hjemmelavet flæskesteg og lækkerier fra slagteren

Læs mere