MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No

2 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formandens skriver Kasseeren skriver Generalforsamling Indmeldelse & Hjemmeside Myrup P&T & lånegrej til juniorer Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Aktive Feriedage sommer Bekendelser fra en lystfisker Pointstillingen Turprogram Geddevandet Bolmåen Småland Henrik Nielsen skrev Tilmelding til ture Aktive Feriedage efterår Foredrag på Næstved bibliotek om Susåen Turreferater Klubmesterskab i havfiskeri Klubmesterskab i Put & Take Undersøgelse af udvandring af unge havørreder fra Fladsåen Min tur til Lagan Næstved Kanal, havn og nedre Suså Adresseændringer & Kontigent Bestyrelsen og ansvarsområder i SFF Kolofon: Redaktør: Forside: Ca. oplag: Søren Hansen Vandløb i Næstved kommune 300 stk. 2

3 Formandens ord SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Formanden skriver Så er efterårs udgivelsen af Bundhugget kommet ud, og igen i år kan vi præsentere et turprogram der virkelig er spændende. Vi arbejder i øjeblikket på nogle flere ture og arrangementer, som i den skrivende stund ikke er på plads, men som vil blive præsenteret på hjemmesiden og næste Bundhug. Året har budt på virkelig mange positive ting, vi har haft kæmpe succes med Aktive feriedage og det har givet pote i 46 juniorer som er meldt ind som single medlemmer og et utal af juniorer er med i husstandskontingent. Derudover har kommunen bevilget et ekstra tilskud på 7500, grundet det store arbejde og den store opmærksomhed som dette arbejde har afstedkommet. Det er virkelig en godt stykke arbejde der er gjort, og der er ikke mange andre foreninger der kan gøre dette efter. Foreningen har også været repræsenteret i flere udstillinger og arrangementer i kommunen, og vi som forening er virkelig sat på landkortet. Under Aktive feriedage blev der gjort mange opsigtsvækkende fangster (se tur referater), juniorerne har virkelig fået en på opleveren. Dette har kun kunne lade sig gøre med entusiastiske og super dedikeret juniorleder og hjælpere, der har brugt sin ferie og mange timer både på planlægning og gennemførelsen af den mange arrangementer. Bestyrelsen satte en målsætning om flere faciliteter til medlemmerne, og vi kan konstatere at det har vi til fulde levet op til. Ny Alubåd med motor og trailer, en ny båd i Tystrup, samt fiskeret i Gøgsmosen og senest Susåen ved Herlufsholm. Den anden målsætning var at runde 250 medlemmer, dette er også opnået, så nu er tiden inde for at finde nye mål for foreningens fremtid. Vi hører gerne om ideer til nye faciliteter, og bestyrelsen har øje på nye fiskevande, som vi har startet forhandlinger om, så det bliver spændende om vi efter nytår kan præsentere endnu et fiskevand. Vores hjemmeside har lidt under at Morten ikke længere er webansvarlig og det har været derfor lidt sløjere end tidligere med at få opdateret siderne. Det forventer vi at få rettet op på henover julen, når de lange mørke aftener kan bruges til at fifle med nye tiltag. Tilmeldingen af fangster til vores konkurrencer er i år eksploderet, og aldrig er der fanget så mange fisk som i år. Carsten som har siddet tungt på konkurrencerne gennem mange år, er blevet udfordret, og lige nu ser det ud til at han må afgive guldet. Carsten har dog også brugt megen tid på juniorarbejdet, så hans eget fiskeri har været sat i baggrunden. Det bliver spændende at se hvordan det ender når året er omme, der er rigtige mange store fisk tilmeldt i år, og rigtig mange forskellige der har tilmeldt fisk. Jeg vil slutte af med at sige at det at være formand for en sådan driftig forening, hvor det bare går fremad og fremad, er en ren fornøjelse. Arbejdet der udføres af en gruppe entusiastiske medlemmer, gør det nemt at være formand, og der er altid en positiv indstilling når opgaver skal løses. Jeg håber vi kan fortsætte i samme spor, så vi kan bevare den gode forening og dele og nyde vores fælles interesse for lystfiskeriet. Henning Andersen Formand for Sportsfiskeriforeningen Fladså Gøgsmosen Foreningens juniorer har adgang til at fiske i de 3 små moser kaldet Gøgsmosen beliggende i Rønnede. Juniorerne må gerne have en senior med som også gerne må fiske. Begge skal være medlemmer af foreningen. Generelle fredningstider og mindstemål skal overholdes. Gedden er fredet i april og mindstemålet er 40 cm. Mindstemål for Ål er 45 cm. Det er ikke tilladt at fiske med levende agn. Moserne indeholder Aborre, Brasen, Karusse, Løje, Ål, Gedde, Skalle, Suder, Grundling. Alle fangster der ikke genudsættes, skal fjernes fra området, ligesom alt affald skal også fjernes. Vis hensyn, når i fisker - området er et rekreativt område, som mange af kommunens beboere benytter. Når der parkeres, vises hensyn til beboerne på vejene ned til moserne. 3

4 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Generalforsamling Kassereren skriver Kassereren sidder her ved udgangen af endnu et succesrigt år for foreningen og kigger på regnskabet som vil vise et overskud for 2010 selvom foreningen har investeret i 2 nye både og lejet et nyt fiskevand. Vi har heldigvis mødt stor velvilje hos både Friluftsrådet og Næstved Kommune, hvor vi har søgt om tilskud til indkøb af både mm. Desuden har Næstved Kommune påskønnet den store indsats som en del af bestyrelsen og forældre ulønnet har lagt i aktive feriedage både i sommerferien og i efterårsferien, vi har fået bevilget et ekstra tilskud på kr ,- som påskønnelse. Vi er pt. 234 medlemmer/husstande i foreningen heraf er der 46 direkte juniormedlemmer, der er 130 juniores i alt, så overliggeren skal nok hæves til mere end de 250 medlemmer/husstande som er et af målene for Sammen med det nye blad er der vedlagt et girokort som I, der ikke allerede har betalt for 2011 bedes benytte til indbetalingen af kontingentet. Med fiskehilsen En glad kasserer Ordinær Generalforsamling 2011 Afholdes den 22. februar 2011 kl igen i år hos Jyske Bank, Østergade 2, 4700 Næstved som velvilligt låner os deres store mødelokale. Inden generalforsamlingen starter vil en af Jyske Bank s medarbejdere lave lidt reklame for deres bank og fortælle om hvad de kan og hvorfor vi skal vælge netop deres bank. Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Formandens beretning Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab Behandling af indkomne forslag Valg til bestyrelse: På valg er Ernst Jørgensen, Søren Hansen (begge modtager genvalg). Efter generalforsamlingen er der præmieuddeling og Jyske Bank vil beværte med øl/vand og kaffe. Medlemmer der skal modtage pokaler og som ikke møder op kan afhente dem hos, hos Jan & Bo s Lystfiskershop senest den 1. marts 2011, herefter vil uafhentede pokaler gå videre til næste års konkurrence. Desuden er Bent Hasselberg og Svend- Erik, som blev valgt til suppleanter indtrådt i bestyrelsen, på valg. Valg af juniorrepræsentanter Valg af 2 nye suppleanter Valg af 2 revisorer Der er kun adgang for medlemmer der har betalt kontingent for Medbring medlemskortet. Bestyrelsen Eventuelt 4

5 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indmeldelse Hvis du ønsker at blive medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså, har du følgende muligheder for at indbetale kontingent: 1) Hvis du har Netbank, kan du overføre dit kontingent til vores konto i Danske Bank med registreringsnr og konto nr Det vil sige, du skal indtaste Skrive dit navn i feltet Meddelelse til beløbsmodtager. 2) Du kan også benytte vores girokonto med nr og indbetale på posthuset. 3) Du kan indbetale kontant til Carsten Nielsen i Jan og Bo s Lystfiskershop i Næstved. 4) Ringe til kassereren Søren Hansen, Kløvervænget 60, 4690 Haslev, tlf eller sende en til kassereren dk med navn, adresse og tlf.. Du vil så få tilsendt girokort. Kvitteringen fra Netbanken, girokortet eller kvitteringen fra Carsten er så dit medlemskort. Som nyt medlem, er det vigtigt, at vi har dit navn, adresse og fødselsdato (kun hvis du er under 25), samt evt. og telefonnummer. Hvis du ønsker et husstandskontingent, skal du tillige opgive navn, adresse og fødselsdato på samtlige i husstanden, der ønsker at være medlem. Husstand(samme adresse) gælder for samlever, dennes børn og egne børn. Indskud opkræves ikke længere. Kontingent for 2011: Senior 275.-, Junior(under 18 år) 175.-, Husstand Bestyrelsen Hjemmeside Du kan som medlem registrere dig på hjemmesiden, og tilmelde dig nyhedsbrev. Vi håber alle medlemmer vil tilmelde sig, det er meget nemt. Du kan også uploade dine fangstbilleder i forskellige kategorier, uploade videoklip (også i HD) indtaste din fangstrapport, forum, følge med i hvordan vejret bliver i dag, juniormedlemmer kan tilmelde sig turen direkte på siden. Eller udprinte facilitetsfolder og kort. Vi har også fået opdateret vores faciliteter, flere opdateringer følger. Hvis du har lavet en klubrekord, vil vi automatisk registrere fisken under klubrekorder. Indtast din fangstrapport, og vi vil registrere din fisk til konkurrencerne. Hjemmesiden vil blive opdateret hele tiden, så husk at holde øje med den hver dag. Vi ser frem til at denne nye facilitet bliver benyttet flittigt, nu hvor vi har en af landets flotteste og mest dynamiske sportsfisker hjemmeside. Husk du SKAL være registreret på siden for at benytte disse funktioner. Klik ind på og se den flotte hjemmeside!! Bestyrelsen 5

6 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Kort nyt Myrup Put & Take rabataftale Nu får du som medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså 10 % rabat når du fisker i Myrup Put & Take. Husk! Gyldigt medlemskort af foreningen, når du fisker i søen. Bestyrelsen Lånegrej til juniorer Sportsfiskerforeningen Fladså har 5 sæt fiskestænger med hjul. Disse fem sæt kan juniorerne kvit og frit låne, når vi skal på tur. Man skal blot informere turlederen, når man tilmelder sig en tur, at man godt vil låne grejet, så ordner turlederen resten. Grejet består af stænger, hjul, pirke, line, hægter og meget mere. Bestyrelsen 6

7 Fiskenyhederne SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Så er året ved at være gået, så klipning af grøden og udlægningen af gydegrus ved at være vel overstået for denne gang. Klipningen af grøden har været mere skånsom end vi plejer. Dvs man lader de gode vandplanter, som fiskene kan gemme sig under, være i fred. Så fiskene har mange flere skjulesteder at gemme sig i for deres fjender. Der er udlagt gydegrus og luftet gamle gydebanker, som aldrig før i Fladsåen samt tømt de 5 sandfang der er i Fladsåen og genslyngningen af stykket på 1,8 km ved Lille Tvede er vel overstået. Lige nu i november er vi i gang med at åbne et rørlagt stykke af Fladsåen ved Rådegård Gods, Everdrup på ca. 1,5 km. Dette stykke skal genslynges og en masse gydegrus og sten skal udlægges i åen. I april/maj blev der opsat en smoltfælde i Fladsåen tæt ved udløbet, for at se hvor stor udvandringen af smolt var. Resultatet var rigtigt godt, der udvandrede ca stk., et flot resultat, som på sigt gerne skulle blive endnu bedre. I den kommende sæson 2011 skal der opsættes smoltfælder i Saltø Å og Harrested Å, for at se hvor stort antallet af smolt er i disse vandløb. Jeg har netop i uge 44 været i Fladsåen og se Finn Lystrup fra Ringsted Naturskole elfiske efter moderfisk, som man tager æg fra, til udklækning og senere udsætning af smolt i år Der blev fanget ørreder op til 5-6 kg. Beskrivelse af smolt: Det er en ørred der har levet i et vandløb i 1-2 år, på et tidspunkt bliver den blank i farven, marts/april og så vandrer den ud i havet. Peter Nørregaard Nielsen : 7

8 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Aktive feriedage sommer Aktive Feriedage sommer Sportsfiskerforeningen Fladså har deltaget i Næstved Kommunes Aktive Feriedage, som er et tilbud til kommunens skoleelever. Foreningen deltog med aktiviteten Fiskeskole i 5 dage fra mandag til fredag i uge 42. Foreningen havde arrangeret to fiskedage i Næstved Kanal, en dag på Bavelse Sø, en dag i Glumsø Sø og en dag efter fladfisk ved Stigsnæs. Selve arrangementet blev en kæmpe succes. Der var plads til 20 deltagere og efter en uge var alle pladser optaget. 8 stod på venteliste. Og så var der alle dem, som ikke meldte tilbage, men bare måtte acceptere, at alt var optaget. Alle 20 tilmeldte fik fanget fisk i løbet af de 5 dage som Fiskeskolen varede. Der blev fanget aborre, løje, skalle, brasen, skælkarpe, gedde, sandart, rudskalle, torsk og fladfisk. Største fisk var en gedde på 3,7 kg. Og det var i øvrigt ikke den eneste. En anden gedde vejede 3,0 kg. Alt i alt var fiskeriet i særklasse og alle deltagere havde en succes oplevelse. En af dagene fik vi kage og to andre dage fik vi hjemmelavede fiskefrikadeller af de gedder, som var blevet fanget på turene. Det var i øvrigt noget forældrene stod for, uden vores indblanding. TAK SKAL I HA FOR DET. En dag kom Regionalradioen DR P4 på besøg og der blev sendt direkte ud til alle lytterne om vores hobby. Det blev vist meget godt, har jeg hørt. Sjællandske Tidende var også på besøg, da vi gæstede Glumsø Sø om tirsdagen. Det kom der en kæmpe indlæg ud af, som så var i avisen om onsdagen. Den bedste fiskedag var absolut om fredagen. Her fik alle fladfisk og vi fik også fanget en masse torsk. Så ungerne havde fisk med hjem til aftensmaden. Til sidst vil jeg sige tak til alle ungerne og til de forældre, som gav et nap med. Der skal ikke mindst lyde en tak til Kaj, Ernst, Bent, Brian, Per, Kasper og Lise, som alle brugte noget af deres ferie for at lave et godt arrangement. Det skal her nævnes, at alle deltog uden at få en øre for det. TAK SKAL I ALLE HA FOR DET. Håber ikke i er blevet skræmt væk. 8

9 Aktive feriedage sommer SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Næstved Kanal den 2. august

10 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Aktive feriedage sommer Glumsø sø den 3. august

11 Aktive feriedage sommer SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Bavelse sø den 4. august

12 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Aktive feriedage sommer Næstved Kanal den 5. august 2010 Stigsnæs den 6. august

13 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Bekendelser fra en lystfisker Det er udenfor enhver tvivl, at jeg glæder mig helt utrolig til hver eneste fisketur. Jeg melder mig til så mange havture, som jeg kan tage fri til. Herefter skal turene finansieres, med frisk mod og fuld af optimisme går jeg med tunge skridt den lange gang til husets kassemester for at få bevillingerne i hus. Det er ikke altid, man får alle ønsker opfyldt, men med lidt forhandling frem og tilbage ender det dog altid med en aftale, som jeg bestemt kan være tilfreds med. Så er det bare med at få sig tilmeldt de ønskede ture så hurtigt som muligt. Turen til Det gule rev vil jeg meget nødig være foruden, så tilmeldingen bliver ringet ind med det samme. I år var det ligeledes sildeturen samt et par eller 3 fladfisketure som jeg ville med på. I min iver meldte jeg mig til alle de ture hvor finansieringen var i hus, det skylder man jo nærmest sig selv, samt de i bestyrelsen der nu har arrangeret og datobestemt de forskellige ture, det er sikkert ikke altid helt nemt. Nu har jeg så været så pokkers uheldig at skulle betale for en tur, jeg ikke har deltaget i, jeg havde tilmeldt mig turen, men var nødt til at tage på job i stedet for fisketur, det er pokkers ærgerligt både at skulle betale, men især at jeg ikke kunne deltage. Jeg vidste godt, at jeg kunne risikere at få en lille hilsen fra kassereren, for det står jo så tydeligt i Bundhugget at alle tilmeldinger er bindende, med mindre der står en på ventelisten klar til at tage en afbudstur. Det blæste en del den pågældende dag og mine tanker var nok mere på havet end på jobbet, for jeg havde jo tidligere lovet, at der var fladfisk til aften. En lille, men særdeles aktiv flok af børnebørnene var i vores varetægt den selv samme dag, men da de ikke alle er helt pjattede med friske fisk, havde deres farmor arrangeret en meget fin æske med fiskepinde. Denne fine spise måtte jeg også sætte tænderne i samtidig med at fruen sendte mig det der kærlige men helt specielle smil, som kun jeg kender den fulde betydning af uha det var ikke rart. Til næste år tror jeg bare jeg melder mig til ventelisten, når turene falder på hverdage, hvor man risikerer at måtte udføre lønnet arbejde. Nu er det vigtigt at kunne glæde sig på andres vegne og det glæder mig næsten til tårer, at der lige præcis den dag syntes at være godt med fladfisk, der blev halet om bord. Mit store ønske og håb er nu, at det passerede ingen indflydelse får på den økonomiske støtte til næste sæsons ture på vandet. Tak for nogle super gode ture i sæsonen der nu er slut, jeg glæder mig allerede til den næste. Bedste hilsen Niels Berthelsen 13

14 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Pointstillingen Største fisk og Pointstillingen Her er stillingen i pointkonkurrencerne 2010, update 8/ Største fisk Art Fanger Dato Sted Vægt Point Aborre Rene Christensen Køge Å Ål Jan Pommergaard Suså Bækørred Kasper Jon Nielsen Hønefoss Norge Brasen Dorte Krogsgaard Suså Flire Kasper Jon Nielsen Suså Gedde Brian Christensen Urshult - Sverige Havørred Peter Franck Møn Helt Suså Hornfisk Rene Christensen Øresund Hvilling Rene Christensen Øresund Ising Rene Christensen Øresund Karpe Rasmus Larsen Hulemose sø Karusse Rene Christensen Hov sø Laks Per Sørensen Lagan, Sverige Lange Thomas Holmstrand Det gule rev Makrel Per Sørensen Sjællands odde Pighvar Ebbe Petersen Agersøsund Regnbueørred Rene Christensen St. Rosenbusk Rimte Rene Christensen Køge Å Rødspætte Rasmus Larsen Langelandsbæltet Sandart Rasmus Larsen Sorø Sø Sej Per Sørensen Det gule rev Skalle Rene Christensen Køge Å Skrubbe Rene Christensen Langelandsbæltet Suder Rasmus Larsen Toyotasøen Vordingborg Torsk Rene Christensen Øresund Ulk Asbjørn Olsen Stigsnæs

15 Pointstillingen SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Senior Point Rasmus Larsen 707 Rene Christensen Dorte Krogsgaard 163 Bo Pedersen 131 Per Sørensen 110 Brian Christensen 99 Peter Franck 56 Henrik Holm 22 John Enggaard Kinnerup 21 Martin Ladegaard Løvskjold 20 Jan Pommergaard 20 Thomas Holmstrand 20 Emil Rasmussen 20 Morten Frandsen 18 Kaj Nielsen 18 Thomas Blum 18 Henning Møller 17 Bjørn Rudolf Stub Jørgensen 11 Ebbe Petersen 7 Michael Knarreborg 7 Jesper Holmgren Olsen 6 Johann Wolff 3 Junior Point Asbjørn Olsen 228 Kasper Jon Nielsen 213 Frederik H. Pedersen 187 Mikkel Nielsen 183 Rikke Nielsen 111 Victor Krogsgaard Franck 104 Kasper Aakrogh % RABAT TIL ALLE MEDLEMMER KIG IND FOR ET GODT TILBUD EN OPLEVELSE I SIG SELV PROFESSIONEL VEJLEDNING I BUTIKKEN RINGSTEDGADE NÆSTVED TLF

16 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turprogram Turprogram 2011 Sportsfiskerforenigen Fladså Turprogram 2011 Dag Dato Sted Turleder søndag Helttur til Susåen tirsdag Generalforsamling søndag Helttur til Susåen søndag Kysttur Leif B. Jensen mandag Det Gule Rev, Bonito søndag Kysttur Søren Hansen søndag Kysttur søndag Ørsted put and take lørdag Åletur lørdag Åletur mandag Det Gule Rev, Bonito lørdag Fladfisketur Onsevig med Hanne Ernst Jørgensen søndag Makreltur Sjællands Odde med Jaws Søren Hansen uge Aktive feriedage fredag Fladfisketur Onsevig med Hanne Ernst Jørgensen søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Svend-Erik Larsen søndag Klubmesterskab i havfiskeri Onsevig med Hanne søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Henning Andersen søndag Bymatch Havfiskeri Stigsnæs med Turisten søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Søren Hansen torsdag-fredag Tur til Lagan, Sverige efter laks Per Sørensen fredag Fladfisketur Onsevig med Hanne Ernst Jørgensen søndag Klubmesterskab i put and take søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Svend-Erik Larsen onsdag Fladfisketur Onsevig med Hanne søndag Geddetur til Stege Nor, småbåde søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Leif B. Jensen onsdag Fladfisketur Onsevig med Hanne søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Søren Hansen søndag Fladfisketur Onsevig med Hanne Leif B. Jensen søndag Bymatch i put and take Helttur til Susåen Søndag d. 6. februar afholder vi årets første tur efter helt. Der vil være afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og vi forventer at slutte kl Prisen for turen er gratis. Husk godt med tigerorm og små kroge. Tilmelding til undertegnede på tlf Er vejret til det, varmer vi en pølse eller to. Foreningens ungdom er meget velkommen til at deltage. Hvis helten nu skulle svigte, er chancen for en stor aborre absolut tilstede. Sidste år fik Kaj Nielsen en flot fisk på godt 1500 gram. Vel mødt! Generalforsamling Afholdes den 22. februar 2011 kl igen i år hos Jyske Bank, Østergade 2, 4700 Næstved. Helttur til Susåen Søndag d. 6. marts finder årets anden fisketur sted. Vi skal fiske helt. Men! Er der ingen helt, fisker vi aborrer, skaller, og hvad der nu ellers hugger på krogen. Der vil være afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og vi forventer at slutte kl Prisen for turen er gratis. Husk godt 16

17 Turprogram SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ med tigerorm og små kroge. Tilmelding til undertegnede på tlf Ligesom på den første tur, vil der blive serveret en pølse eller to, hvis vejret er til det. Alle er velkommen til at deltage. Så det vil glæde bestyrelsen og undertegnede, hvis rigtig mange af foreningens juniorer ville tilmelde sig denne tur. Så frem med det varme tøj og mød op.vel mødt! Kysttur til Møn/Stevns Vi prøver igen med en kysttur. Denne gang finder den sted d. 10. april med afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop.Hjemkomst er, når vi ikke gider mere. Prisen er lig udgifter til benzin. Vi prøver igen Møn eller Stevns. Tilmelding senest d. 7. april til undertegnede på tlf Søren Hansen Kysttur til Møn/Stevns Vi prøver igen i år med en række kystture. Den første finder den sted d. 20. marts med afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop.Hjemkomst er, når vi ikke gider mere. Prisen er lig udgifter til benzin. Vi prøver igen Møn eller Stevns. Tilmelding senest d. 17. marts til undertegnede på tlf Leif b. Jensen Det Gule Rev Årets første tur til Det Gule Rev bliver mandag d. 4. april. Vi kører fra Næstved søndag aften/eftermiddag d. 3. april. Vi skal overnatte i Hanstholm. Mandag morgen kl sejler vi ud med Bonito, der er en af de bedste både til fiskeriet på revet. Vi er i havn igen ca. kl Vi skal primært fiske på knolde på meter vand. Er vejret til det, vil der blive mulighed for vragfiskeri på meter vand. Der vil blive afholdt et informationsmøde torsdag d. 24. marts i Jan & Bo fra kl til Her vil de som skal med på turen få 20 % rabat på de ting, som købes denne aften. Sidste tilmelding er søndag d. 6. marts til på tlf Prisen for turen er kr ,-. I prisen er sejlads, morgenmad og overnatning. Nærmere information kan fås ved at kontakte undertegnede. Få ledige pladser tilbage. Vel mødt! Kysttur til Møn/Stevns Det er nu de skal fanges. Søndag d. 17. april bliver der kysttur til Møn eller Stevns efter havørreder. Vejret spiller dog ind, hvor vi tager hen. Der bliver afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Hjemkomst er, når vi har fået nok. Prisen er lig udgifter til benzin. Den første tur vil gå til Møn. Er vejret ikke til det, kører vi til Stevns. Tilmelding til undertegnede på tlf senest d. 12. april. Vel mødt! Tur til Ørsted Put & Take Søndag d. 1. maj er der en tur til Ørsted Put & Take på programmet. Vi skal på denne tur fiske efter søernes mange ørreder. Det er bestyrelsens håb, at rigtig mange vil deltage på denne tur. Det er nemlig en form for fiskeri, som mange af vores medlemmer fisker. Så tilmeld jer nu. Der bliver afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Vi forventer at være tilbage i Næstved igen kl Prisen for turen er kr. 155,- plus kørsel. Vil du have mere information om fiskeriet deroppe eller bare om put & take fiskeri generelt, er du meget velkommen til at komme ind i Jan & Bo s Lystfiskershop i Næstved. Tilmelding til Carsten Nielsen på tlf senest tirsdag d. 26. april. Vi ses! 17

18 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Kort nyt Geddevandet Bolmåen Småland Bolmåen er en stor forbindelse mellem søerne Kösen og Exen. Den ca. 15 km lang og ca m bred og med dybder fra 1-5 m. Åen er naturligt inddelt i dybe rolige vande, hvor gedder og sandarter bor og stenede strømvand, hvor ørreden trives. Det skal her nævnes at den naturlige og i hele Sverige meget berømte ørredstamme, forsvandt for ca. 60 år siden, da man sløjfede lavvandede stenrøser m.m. for at flöte tømmer. Det stoppede man imidlertid kort efter med, da flötningen gik for langsomt og for meget tømmer gik tabt (til bunds). Det lortetømmer som dengang gik til bunds, kæmper vi si stadig med og har vel kostet tusindvis af spindere. Det er derfor, udsatte ørreder som lodsejerforeningen sætter ud. Fiskeriet starter 1. april og varer til 1. oktober. Der findes 2 små strækninger kun for fluefiskere og 1 fredningsstykke og resten af åen er så frit for alt fiskeri, mod køb af fiskekort. Før i tiden var vi altid 4 mand som startede sæsonen 1. april om morgenen med ørredfiskeri. Når vi så ved 9-10 tiden vendte hjem igen til morgenmaden var det sjældent at vi ikke havde 2 ørreder hver. Sidenhen er dette fiskeri gået gradvis tilbage, bla. Fordi gedde- og sandartbestanden er vokset voldsomt, hvorfor vi er konverteret til dette fiskeri. En dag da vi var på ørredfiskeri, fik jeg hug på lille ørred, som dog begyndte at tage rigtigt godt fat, så jeg tænkte, nå den er vist større end først antaget og stor var overraskelsen, da den kom ind til bredden og jeg fik øjenkontakt med - 4 øjne, en gedde på 3,5 kg havde taget min 1 kg s ørred midt på og ville ikke slippe. Jeg måtte ned på maven og tage gedden i gællerne og smide den op i græsset, før den slap. Vi har fanget adskillige gedder i kg s klassen og jeg har set en gut tage en på 19 kg, så der er virkelig store fisk. Vi fanger også en del sandarter, med den største på 6 kg, bla. Fordi vi ikke går specifikt efter dem, men får dem som bifangster under geddefiskeriet om dagen. Ernst og jeg sluttede sæsonen i år med en 3-dages tur efter gedder. Vi havde fisket koncentreret i 2 dage uden nævneværdige fangster. Sidste dags eftermiddag roede vi opstrøms imod et vand, hvor vi plejer at fange godt. På vej op fik Ernst bundhug, troede han, men det viste sig at være en sandart på 2,5 kg, som faktisk tager temmelig hårdt når man ror i 3 mils modstrøm. Da vi kom op til stedet begyndte vi med agnfisk som plejer at være bedst, men der skete intet, så vi fortsatte med store flydewobblere over åkanderne, som var 1 m. under overfladen. Pludselig bandede Ernst over bundhug igen, som dog snart viste sig at være et med liv i, efter en hård fight kom en 5-kg s gedde i båden. 5 min. Efter endnu en hård fight som gave en 6,5 kg s. Efter nogle minutter fik jeg også et tungt hug, som begyndte at gå ud imod strømmen. Jeg havde i kampens hede helt glemt at vi for anker, så fanden var løs, da den gik omkring ankertovet. Jeg fik dog viklet løst og fik ankeret op, hvorefter vi begyndte at drive stærkt nedad. Ernst fik så årepladsen og styrede nedad efter gedden som pludseligt røg til bredden og ind i nogle grene, jeg fik dog hevet den ud og efter adskillige voldsomme udløb, var den klar til at blive gaffet, men ak håndtaget på fangstkrogen knækkede, så først efter tredje forsøg, fik vi så en 9,2 kg s i båden. Det skal her nævnes at disse strømgedder er meget stærke. Denne tur gave en forrygende afslutning på sæsonen med 7 fisk fra 2 til 9,2 kg. Hilsen fra Ernst og Niels 18

19 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Henrik Nielsen skrev: Geddepremiere hej carsten fanger man noget eller er det kun mig (hehe) den 1.maj var jeg i en lokal grusgrav og fik 2 pæne fisk den ene på 4,0 kg og den største på 8,6kg og 103 cm.den var desværre lidt tynd. jeg vedhæfter et par billeder så du kan se hvordan det skal gøres med venlig hilsen storfangeren Tilmelding til ture Når man tilmelder sig ture i Sportsfiskerforeningen Fladså, er der bindende tilmelding. Et eksempel. Man tilmelder sig en fladfisketur i Langelandsbæltet med skibet Hanne. Man finder så senere ud af, at man ikke kan denne dag og ringer til turlederen for at melde afbud. Det kan man også godt gøre. Men! Man hæfter som medlem for turen. Den eneste grund til, at man ikke skal betale er, hvis der står et medlem på venteliste, som gerne vil med. Du skal altså betale for turen. Det uanset, om du dagen før brækker et ben eller opdager, at du skal til fest på den dag, hvor turen afholdes. Du hæfter uanset hvad for turen. Bestyrelsen 19

20 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Aktive Feriedage efterår Aktive Feriedage efterår Igen i år deltog Sportsfiskerforeningen Fladså med aktiviteten Fiskeskolen i skolernes efterårsferie. Og igen blev det en kæmpe succes med masser af fisk til de 20 deltagere i alderen 9-14 år. I år var der til og med 4 piger med på holdet. Så også her var der fremgang og spore. Det eneste negative var, at vi måtte aflyse turen på havet efter fladfisk, da det blæste for meget. Fiskeriet foregik i Næstved havn, Myrup Put & Take og på foreningens nye stykke af Susåen. Alle 3 steder blev der hevet godt med fisk i land. I havnen blev der primært fanget aborrer og skaller. Flere af skallerne var over 700 gram, hvilket er en meget stor skalle. I Myrup havde vi for første gang held til at fange ørreder eller var det dygtighed, skal jeg ikke kunne sige. Det lykkedes os i hvert fald at fange 4 pæne regnbueørreder. På vores nye stykke af Susåen, fik vi bevidst at stykket rummer nogle rigtig pæne gedder. Det lykkes os faktisk at overliste 3 pæne fisk på levende agnfisk. De tre fisk vejede 2,6 kg, 5,9kg og 9,5kg. En stor oplevelse var det at se de unges ansigtsudtryk, da de så de store fisk. Alt i alt en super uge. Flere forældre kom hen og sagde til mig, at det var godt vi gad gøre noget for de unge mennesker. De var i den grad ikke vandt til, at der blev gjort så stort et arbejde for de unge mennesker. Hvad vi fik for det, blev jeg spurgt. Ikke en krone, var svaret til forældrene. De kiggede lige en ekstra gang på mig, da jeg svarede dem. Jeg vil til sidst gerne takke deltagere, forældre for jeres positive tilbagemelding ved og om arrangementet. Ikke mindst skal der lyde en stor tak til Henrik, Kaj, Ernst og Per for jeres store hjælp. Uden jeres indsats var det simpelthen umuligt, at lave sådant et vellykket arrangement. På gensyn til næste år. Gedder fanget på Herlufholmstykket på 2,6, 5,9 og 9,5 kg. 20

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUNDHUGGET. Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00. Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No.

BUNDHUGGET. Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00. Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00 Nyt turprogram Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for 2014 40 Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2014 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4.

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4. Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4. maj Husk Fluekastekursus 10. juni Indholdsfortegnelse 2 lånegrej

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 1 marts 2008 40 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Formandens beretning for året 2009.

Formandens beretning for året 2009. Formandens beretning for året 2009. Velkommen til årets generalforsamling. I 2009 fyldte Politiets fiskeklub Viktor 25 år. Det der startede for 25 år siden som en lokal fiskeklub for nogle initiativrige

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang

Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2012 44. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte e-mail henning@loesch.dk

Læs mere

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 O.S.K. MOSEBRYG Medlemsblad for ODENSE SPORTSFISKER KLUB Medlem af D.S.F. og Odense Å Sam. Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 Lidt billeder fra kyst turene, B.la. med Steens flotte fisk på 6,9 kg

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Årgang 25. Nr. 1 - Februar 2005. Stand- Pladsen

Årgang 25. Nr. 1 - Februar 2005. Stand- Pladsen Årgang 25 Nr Nr. 1 - Februar 2005 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 schjoenning@mail.tele.dk Bestyrelse, mv: Næstformand: Preben Rasmussen Fasanhaven 67, 2th

Læs mere

AUGUSTMORGEN VED LAGAN

AUGUSTMORGEN VED LAGAN AUGUSTMORGEN VED LAGAN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 2 september 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

FISKERI 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI

FISKERI 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI FISKERI 2014 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI PUT&TAKE FÅ DIN DRØMMEFANGST PÅ FLUE! FANGER DU DEN STØRSTE FISK, VINDER DU ET SCIERRA FLUESÆT TIL EN VÆRDI AF KR. 5.000,-

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden FTK Auktion 8 jan kl 19.00 I klubhuset Tilmelding til VHF kursus Havfiskeri 29 dec i Nyborg 11 Jan i Middelfart 4 dec Jule Tam tam Lørdag den 16 nov., mødte

Læs mere

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned Ny sponsor Vi har nu lavet en aftale med Danish Lure og kan således udtrække yderligere 15 blink hver måned, startende med fangstrapporter fra juli måned, altså til afhentning i klubben fra 1. september.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

NICILAJS FLOTTE SPEJLKARPE

NICILAJS FLOTTE SPEJLKARPE NICILAJS FLOTTE SPEJLKARPE Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 2 august 2011 43. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk ö ö Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk E Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage 2007.

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

VINDERTORSKEN 9,2 KG

VINDERTORSKEN 9,2 KG VINDERTORSKEN 9,2 KG Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 1 april 2005 37. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsl.dk

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Årgang 21. Stand- Pladsen

Årgang 21. Stand- Pladsen Årgang 21 Nr. 2 - Maj 2001 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 schjoenning@mail.tele.dk Bestyrelse, mv: Næstformand: Preben Rasmussen Egersundvej 23 4220 Korsør

Læs mere

Er det farligt at være spejder?

Er det farligt at være spejder? Er det farligt at være spejder? v/ aut. kloakmester, Jakob Broegaard Skårupørevej 9-11 5881 Skårup Tlf. 62 23 12 08 Fax. 62 23 19 04 NEJ - DET ER SJOVT!! Årgang 46 NR. 8 September 2006 Udgivet af KFUM-Spejderne

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE ÅRØSUND HAVN VED FYRET - LØRDAG 2. APRIL 2011 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyhedsbrev juni Langemosen

Nyhedsbrev juni Langemosen NYBORG UNGDOMSSKOLE Nyhedsbrev juni Langemosen Juni 2015 DENN E G ANG: Nyt på skolen 1 Program for resten af skoleåret 2 Tider for mundtlige prøver i uge 25 Invitation til dimission 3 Københavnertur d.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere