INDHOLDSFORTEGNELSE NOVEMBER TUR REFERAT FLADFISKETUR. 2 FORMANDEN HAR ORDET. 3 GENERALFORSAMLING DEN 15. FEBRUAR INDMELDELSE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 5. NOVEMBER TUR REFERAT FLADFISKETUR. 2 FORMANDEN HAR ORDET. 3 GENERALFORSAMLING DEN 15. FEBRUAR 2007. 4 INDMELDELSE."

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE NOVEMBER TUR REFERAT FLADFISKETUR... 2 FORMANDEN HAR ORDET... 3 GENERALFORSAMLING DEN 15. FEBRUAR INDMELDELSE... 4 VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER... 5 TUR REFERATER... 5 FLADSÅEN... 5 & 6 HARALDSTED SØ... 6 & JUNI TUR REFERAT ÅLETUR... 7 & JUNI TUR REFERAT RIMTETUR JULI TUR REFERAT ÅLETUR AUGUST TUR REFERAT DET GULE REV SEPTEMBER TUR REFERAT KARREBÆK CUP SEPTEMBER TUR REFERAT KLUBMESTERSKAB I HAVFISKERI OKTOBER TUR REFERAT FLADE OKTOBER TUR REFERAT SILDETUR OKTOBER TUR REFERAT KYSTTUR TEMPELKROGEN & OKTOBER TUR REFERAT KLUBMESTERSKAB I PUT & TAKE...11 KOMMENDE TURE JANUAR FLADFISKETUR JANUAR FLADFISKETUR FEBRUAR HELTTUR & FEBRUAR FLADFISKETUR MARTS HELTTUR MARTS ABORRETUR NAKSKOV INDERFJORD APRIL ABORRETUR TIL TRYGGEVÆLDE Å MAJ HORNFISKETUR...14 KONTINGENTER...14 SYDSJÆLLANDS ØRREDFONDS BERETNING & 15 POINTKONKURRENCEN...15, 16, 17, 18 & 19 STØRSTE FISK...19 TUR POKALEN...20 ADRESSEÆNDRINGER...20 ANNONCE VESTERLED PUT & TAKE...20 ANNONCE TEAM JANNIK...21 ANNONCE JAN & BO S LYSTFISKERSHOP NOVEMBER TUR REFERAT BYMATCH I PUT & TAKE & 23 ADRESSELISTE...23 BESTYRELSEN...24 Fladfisketur Søndag d. 5. november havde vi en fladfisketur på programmet. Om lørdagen havde de lovet kuling. Så undertegnede ringede til skipper for at høre om turen blev til noget. Skipper mente nok vi kunne finde læ inde under Sprogø. Søndag morgen var vi derfor et hold fra foreningen som stod klokken 8.00 på kajen i Korsør. Det blæste temmelig meget, så vi frygtede det værste. Nu er "Bien" en temmelig stor båd, så den lå trods blæsevejret godt på vandet. Vandet var dog beskidt og der løb temmelig meget strøm. Det var derfor ikke de bedste betingelser for et godt fiskeri. Det viste sig at holde stik. De 22 mand ombord kunne efter seks timers fiskeri indveje hele to fladfisk. De blev fanget af Ernst Jørgensen og Ib Pedersen. Ernst fisk var den største og vejede 740 gram. Ib s fisk vejede 650 gram. Tak til alle for en blæsende dag på Storebælt. 2

3 Så er året ved at rinde ud, og tid til at se tilbage for hvad året indtil nu har bragt. Først må vi sige, at det er lykkedes os at få sparet en del sammen på foreningskontoen, så vi nu er parate til at kunne investere i større og bedre faciliteter til foreningen. Som det ser ud nu, vil vi være i stand til at betale for fiskeretten i et nyt fiskevand, hvis et sådant tilbyder sig. Derfor har bestyrelsen intensiveret jagten på et fiskevand, men pt. er der ingen potentielle på listen. Vi vil derfor opfordre alle medlemmer til at henvende sig, hvis der er ideer eller forslag hertil. Vi har talt om igen at få fiskeret og båd til Tystrup-Bavelse Sø, og den investering vil vi gerne gøre, hvis der er sandsynlighed for, at faciliteten bliver benyttet. Året har indtil nu også vist en tiltagende interesse for foreningsturene, og nu med flere nye deltagere - en meget positiv udvikling. Et andet nyt tiltag har været oprettelsen af en juniorafdeling. Her har Lars Frandsen, gjort et stort stykke arbejde med at vække juniorerne og trække dem væk fra pc en og ud i naturen. Det er ikke en nem opgave, for det er det samme problem i alle foreninger, men jeg er sikker på, at det nok skal lykkes. Lars har tillige gjort et pionérarbejde i kampen for at skaffe fiskevande - og det er lykkedes os at få adgang til det bedste stykke af Even Å. Erobringen af Even Å stykket blev vist på forsiden af Sjællandske og med en helside inde i bladet - bedre reklame for foreningen kan ikke fås!! Det altid har været foreningens mål, at få så mange medlemmer som muligt til at deltage i turene, benytte faciliteterne og deltage i konkurrencerne. Vi forsøger derfor hele tiden at lave ture som er alsidige og går meget bredt. Jeg kender ikke mange foreninger, som har så bredt et turprogram, og det vil vi gerne holde fast i. Det betyder selvfølgelig, at nogle ture er fuldt besat, ligefrem med ventelister, mens andre må aflyses på grund af manglende tilslutning. For at få flere til at deltage i foreningens konkurrencer, forsøger vi hele tiden at indrette reglerne, så de bliver så retfærdige som muligt. Meningen er, at der skal være mulighed for alle kan deltage, også selvom man ikke fanger store fisk. Derfor optager vi så mange forskellige arter på pointlisten, og selv mindre fisk kan tilmeldes. På den måde kan alle være med. Midt i 80 erne indførte vi tillige den regel, der siger, at man kun kan tilmelde fangster til foreningens konkurrencer, hvis de ikke er tilmeldt andre foreningers konkurrencer. Reglen blev indført for at modvirke, at folk blot indmeldte sig for at tilmelde en eller flere større fangster, og for med samme fisk/fangster at kunne vinde i alle de foreninger, de var medlem af. En anden regel er, at man kun kan tilmelde 5 fisk pr. art. Dette skal sikre, at de som har adgang til et godt fiskevand, ikke har fordele frem for dem, som ikke har denne adgang. Denne regel bliver fra 2007 udvidet til, at man fremover kun kan tilmelde fisk, som er fanget i fiskevande, hvor der er offentlig adgang. Det betyder, at fisken skal være fanget i et fiskevand, som alle frit kan få adgang til. Med fri adgang menes også fiskevande, der kræver dagkort eller medlemskab af en forening. Kravet er dog, at foreningen er en åben forening, hvor alle kan indmelde sig. Reglen betyder derfor, at når en fangst ønskes tilmeldt foreningens konkurrencer, skal fangststedet være præcist angivet. Bestyrelsen vil afvise alle fangstrapporter, der ikke er præcise nok. Den sidste tilpasning af konkurrencereglerne gælder fredningstider og mindstemål. Ingen fisk kan tilmeldes, hvis de er fanget i fredningstid eller er under mindstemålet. Her er det danske regler, der gøres gældende. Hvis en fisk er fanget i udlandet, og det pågældende lands egen fredningstid eller mindstemål er skrappere end de danske, gøres dette gældende. I sidste nr. af Bundhugget opfordrede vi til, at man tilkendegav, om man ønskede Bundhugget tilsendt elektronisk. Formålet var at spare på forsendelse og tryk. Vi skrev faktisk, at hvis man ikke svarede, så kom bladet ikke automatisk. Det trækker vi tilbage - vi fik stort set ingen henvendelser - og vi har derfor besluttet fortsat at udsende Bundhugget med posten. Vores hjemmeside har været flittigt besøgt og indtil nu har vi haft mere end 3300 besøgende, hvilket må siges at være temmelig mange. Hjemmesiden vil i løbet af foråret blive udvidet, med flere spændende tiltag, så jeg kan kun opfordre til løbende at besøge siden. Henning 3

4 hos Askov Ridecenter, Den gamle stue Askovvej 49, 4733 Tappernøje Dagsorden ifølge vedtægterne På valg er: Morten V. Frandsen (modtager genvalg) Lars V. Frandsen (modtager genvalg) En ny juniorrepræsentant idet Mark Andersen bliver senior Der er kun adgang for medlemmer, der har betalt kontingent for Du skal således medbringe medlemskortet. Efter generalforsamlingen er der præmieuddeling, og foreningen vil beværte med øl/vand og kaffe. Medlemmer, der skal modtage pokaler og som ikke møder op, kan afhente dem hos i Jan & Bo s Lystfiskershop senest den 1. marts Herefter vil uafhentede pokaler gå videre til næste års konkurrence. Hvis du ønsker at blive medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså, har du følgende 5 muligheder for at indbetale kontingent: 1) Hvis du har Netbank, kan du overføre dit kontingent til vores konto i Jyske Bank med registreringsnr og konto nr dvs. du skal indtaste Skriv dit navn i feltet "Meddelelse til beløbsmodtager". 2) Du kan også benytte vores girokonto med nr og indbetale på posthuset. 3) Du kan indbetale kontant til i Jan og Bo s Lystfiskershop i Næstved. 4) Ringe til kassereren (se adresselisten) og få tilsendt girokort. 5) Sende en til med navn, adresse, fødselsdato (hvis du er under 18), og du vil herefter modtage et girokort. Kvitteringen fra Netbanken, girokortet eller kvitteringen fra Carsten er så dit medlemskort. Som nyt medlem, er det vigtigt, at vi har dit navn, adresse og fødselsdato (kun hvis du er under 18), samt evt. e- mail adresse og telefonnummer. Hvis du ønsker et husstandskontingent, skal du tillige opgive navn, adresse og fødselsdato på samtlige i husstanden, der ønsker at være medlem. Kontingent for 2007 er: Senior 250.-, Junior 150.-, Husstand Indskud opkræves ikke længere. Husstand gælder for samlever, dennes børn og egne børn. 4

5 Tom Agerskov Per Grøntved-Svendsen Bent Hasselberg Brian Jørgensen Karsten Larsen Hans Majlinder Anette Nielsen Kurt Nielsen Ib B. Pedersen Gunnar Rasmussen Pr Fladsåen En lille artikel om et af vores foreningsvande, Fladsåen som jeg mener er et overset fiskevand med masser af potentiale. Artiklen skal prøve at hjælpe lidt på vej. Der findes mange forskellige overskrifts muligheder til denne artikel, men valgte nu bare den enkelte. For mig er der noget mystisk ved den å, nogen siger det ene, nogen det andet, egne erfaringer har fået mig til at rive i håret nogle gange, og nogle gange har den givet fisk fra sig. Spørgsmålet lyder således hvordan fanger man fisk i den å, som faktisk har en stor historie bag sig. Det er ca. 15 år siden jeg først stiftede bekendtskab med Fladsåen for første gang, det var min far der flyttede til området, og med stor hang til lystfiskeri var medlemskabet på plads med SFF kort tid efter. De første par gange vi var dernede, var lige på den anden side af vejen ved Mogenstrup kro. I første omgang kan jeg huske jeg var lidt skuffet, nok mest på grund af bredden af åen, men også fordi dybden ikke var mere end en hvad gummistøvler lige kunne klare, umiddelbart en umulig opgave vi var kommet på. Efter et par måneder, kørte vi ved en tilfældighed forbi ved kroen igen, og besluttede os for at kigge på stedet igen, og denne gang var situationen helt anderledes. Vandstanden var steget voldsomt pga. en regnfuld periode. En time senere kastede jeg så mit flåd for første gang i Fladsåen, med en lille orm på, og lod den glide i strømmen derned af, og før jeg egentligt fik tænkt mig om, gik flåddet under første gang. Det var godt nok ikke en rekord fisk, men en rigtig pæn bækørred, lige under målet. De timer vi fiskede på det stykke, lige under vejen fra kroen, fangede vi godt og vel 10 bækørreder, en enkelt lige over målet. I årene efter har jeg flere gange besøgt samme sted med samme resultat, men ingen fisk som satte rekorder. Fladsåen har aldrig rigtig været stedet hvor rekord fisken fanges, men mine erfaringer siger mig, at det sagtens kan lade sig gøre. Det er faktisk også sådan, at hvis man spørger de fiskekloge på redaktionen for Fisk og Fri magasinet, så vil de alle nævne Fladsåen på Sydsjælland som en af Danmarks bedste bækørred steder, og det kommer fra en artikel de selv har bragt i Sydsjællands ørredfond har selv meldt ud at Fladsåen er en af de åer på sjælland med mest yngel i, eller det sidste nye om den havørred der var på land i et kort øjeblik, nede ved Mogenstrup stykket, vægten skulle være blevet skudt til ca. 8 kg. Lige før sommeren, blev 5

6 En mink dukkede op ved bredden, da jeg var ved at tage billeder af åen i sommers. der så af en vores medlemmer i foreningen fanget en bækørred på knap et kilo. Nok kan man sige om at vandstanden er lav, åen for smal visse steder, men beviser for potentiale osv. er enorme. Dertil skal det siges at disse fisk jeg nævner her, kun bliver fanget ved at man selv at prøver at fiske i åen. Jeg skal gerne være den første til at sige, det er en meget svær å at fiske i, og man skal også have en form for dygtighed for at fange fisk der. Dette er ikke en put and take sø, men en å, man virkelig skal bruge tid på. Jeg anbefaler helt klart perioden på året hvor der kommer mest vand ned fra oven, det er der, der skal fiskes intens, imens man om sommeren danner et overblik over hvor de forskellige huller er. Midt på årets varmeste tidspunkt er det nemlig muligt at se bunden over hele Fladsåen, så fiskeriet er ikke nemt. For at bryde vandoverfladen kan Polaroid solbriller erhverves i alle fiskebutikker, der gør det muligt at se alle de steder, hvor der evt. skulle være et hul. Og det er der fiskene står. Hvis man går det meste af åen igennem på denne måde, kan man sagtens spotte fisk, der står på lur. Det er de huller du vender tilbage til når bunden ikke kan ses mere, fordi vandet nu er steget fra 30 cm til 60 cm. Fluefiskeri, evt. sort flue fordi vandet kan være grumset, min egen foretrukne metode er flådfiskeri, hvor jeg lader det glide med en lille orm på. Husk det er meget vigtigt, du hverken bruger for store kroge, for tyk line, for store orme og vigtigst af alt. Stilhed. Det er stilheden der belønner dig. Nærmere hvor i åen du må fiske, er specificeret på Jeg håber inderligt at nogen ved disse ord, får mere mod på at fiske i denne å. Jeg selv sidder med lysten til at hoppe ud af døren nu, men det er mandag d. 31/10 klokken er 11, og regnen vælter ned, det kan kun blive ved tanken, og tanken om at det er i disse perioder med meget nedbør at bækørreden fanges i Fladsåen. Fladsåen er også meget mere end fiskeri, naturen er helt i top, absolut i en klasse for sig selv. Morten Vestergaard Frandsen Haraldsted Sø En lille fortælling om en fisketur til Haraldsted Sø ved Ringsted. Turen var arrangeret af selveste min chef. Nok engang på en søndag morgen, hvor man burde ligge og sove, er det tid til fisketur, og denne gang til Haraldsted Sø ved Ringsted. Det er faktisk Nicolai, min chef i det daglige, der har valgt at dele hans viden omkring geddefiskeri, i hans mange års erfaring på området. En viden der senere hen vil vise sig at holde stik. Geddefiskeri er min passion, det har det været i mange år, og så direkte at få en invitation til sådan en tur, var helt fantastisk. Det første morgentog fra Næstved til Roskilde, havde jeg valgt som mit transportmiddel, til stor fortrydelse, for det er ikke nemt at navigere rundt med så meget grej, blandt fulde unge mennesker på vej hjem fra byen i et tog. Oplevelse nummer 2 var da jeg ankom til Ringsted Station, og blev modtaget af ca. 100 F. C. København hooligans, der var på vej til fodbold i Odense. De var ikke i verdens bedste humør, og mente det var underligt med sådan en nar med fiskekluns og sine stænger midt på Ringsted Station. Men trods tilråb, og min hemmelighed bevaret om at jeg er til arvefjenderne, lykkes det mig at finde Nicolai i hans bil foran stationen. Haraldsted Sø er kæmpe stor, jeg har aldrig fisket i en sø af den størrelse, og det krævede da også båd, for at komme af sted. En ny form for fiskeri skulle jeg prøve i dag. Vi skulle dørge, som er en teknik, med et flåd efter båden mens man sejler stille og roligt. Udover det havde vi hightech udstyr som: Dybdemåler og ekkolod med ombord, igen noget jeg aldrig har brugt i forbindelse med geddefiskeri. 6

7 Trods jeg var skeptisk grundet søens størrelse, havde vi allerede første gedde ombord efter 20 min, og 5 min efter den, en enkelt mere. Begge var fanget af Nicolai, og begge var omkring de halvandet kilo. Og i samme øjeblik som jeg var sikker på at det var min skalle der var bid på, hiver Nicolai nummer 3 op - samme størrelse. Der var slet ingen tvivl om at han var på hjemmebane, og på det tidspunkt havde jeg egentlig opgivet. Men ak og ve, men opgiver vel ikke, og skiftede taktik i håb om det nok skulle vende, pillede skallen af krogen, riggede af og riggede så derfor min favorit wobler på i stedet. Efter første kast var jeg helt sikker på det nok skulle give noget, vandet var vildt lækkert, og der var en god fornemmelse af hvordan wobleren arbejde i vandet. Endelig gav mit fiskeri pote, efter ca. 20 minutters kasten med wobleren, bøjede min stang helt omkring stort set, var klar over jeg havde en pæn fisk på. Og efter ca. 15 min fejden, kunne vi lande en flot gedde på 5 kg. Jeg følte på det tidspunkt sejren var min, da det var årets første gedde, og så af den størrelse, havde jeg på fornemmelsen af det blev en god sæson. En enkelt mere på 2,5 kg, fik jeg fanget og Nicolai en mere. Samlet resultat for 5 timers fiskeri og ømme arme, fra både at fighte fiske, men også af at ro, var 6 gedder fra 1-5 kg og en enkelt aborre på et kilo ca. De fleste fisk fanget på levende skaller, hvor den største blev fanget på wobler. Fiskeri i Haraldsted Sø kan kun lade sig gøre ved at være medlem af lystfiskeriforeningen. Derfra kan man leje både, og sejle ud så armene ikke kan længere. Det kan også lade sig gøre, da der er en regel der hedder, at medlemmer af lystfiskeriforeningen kan have op til 2 deltagere med på deres fisketure af gangen, dog må det ikke være de samme personer der inviteres hver gang. Så kender du en der er medlem, så er det bare med at spørge om lov. Denne sø kan varmt anbefales, og ud af 5 stjerner, vil den få 4, og det er vel nok kun fordi jeg synes den er alt for stor. Morten Vestergaard Frandsen Åletur Snakes. Lørdag d. 10. juni havde vi årets første åletur ud af to. Fire medlemmer havde tilmeldt sig turen. Men kun et medlem mødte op. Det var Kaj Nielsen. Vi besluttede, trods det ringe fremmøde, at gennemføre turen. Jeg havde i dagene op til turen fået flere gode ål i Susåen ved Herlufsholm Kostskole. De største havde vejet op til 990gram. En ven havde taget fisk op til små 1900 gram med flere over kiloet. Vi kørte derfor ned til broen ved Herlufsholm. Her parkerede vi, så vi ikke generede trafikken. Vi var i god tid, så vi fik en god snak om alt inden for fiskeri. Ja! Vi fik også flere gode ideer til kommende ture. Nå! Men tilbage til fiskeriet. Kaj fiskede med een stang, og undertegnede havde taget fem stænger med. Agnen var Skovorm fra Jan & Bo s Lystfiskershop. De havde allerede vist sig særdeles gode. Ja! Faktisk så gode, at den gode danske orm kan føle sig tryg. Ålen foretrækker klart Skovorm. Det var en dejlig aften. Næsten ingen vind og behageligt varmt. Det eneste der manglede var bare ål. Tacklet til dette fiskeri bestod af en krog og et blylod på 10-20gram. Krogen var en Owner str. 2. Stængerne var 9 fods stænger. Hjulene var fyldt op med 0,40mm nylonline eller fletline i tykkelsen 0,20mm. Fiskeriet var ikke noget at råbe op om. Undertegnede fik to ål. De vejede 475gram og 650gram. Trods det ringe fremmøde og fiskeri havde vi en dejlig aften. Håber der møder flere op til næste års ture. 7

8 Rimtetur Lørdag d. 17. juni var vi fem fra foreningen, som mødte frem kl foran Jan & Bo s Lystfiskershop. Turen gik til Susåen, hvor vi skulle fiske efter rimter. Vi havde valgt at fiske på Herlufsholm stykket, hvor Kostskolen ligger. Denne dag skulle der fiskes igennem. Vi lagde ud med at smide toastbrød ud, for at lokke fiskene til. Med det samme var der fisk i overfladen for at ta del i det meget brød. Desværre var det skaller og rudskaller i mindre størrelser. Vi gav dog ikke så let op. Vi fulgte brødet ned ad åen. Nede i skoven kom der endelig gang i fiskene. Overfladen blev brudt af fisk, der tog brødet. Vi fik straks gang i stængerne. Agnet krogen med brød. Nu gik jagten så ind. Men! Det var ikke så nemt, som vi troede, det ville blive. Fiskene var sky. Måske på grund af den bagende varme eller de mange ænder der mæskede sig i vort medbragte brød. Efter små tre timers fiskeri var det lykkedes os at få tre fisk på land. Kaj Nielsen havde fået den største på 1220gram. Undertegnede havde fisk på 1210 og 1200gram. Vi besluttede os for at stoppe fiskeriet lidt før tid. Trods det lidt sløje fiskeri havde vi haft en dejlig aften. På gensyn til næste års fiskeri. Åletur Årets anden tur efter ål var lørdag d. 8. juli. Vi var tre, som skulle mødes ved Jan & Bo s Lystfiskershop kl Men efter et kort tlf. møde blev vi enige om, at udskyde det til kl Alle var mødt rettidigt op. Nu skulle der fiskes ål. Turen gik til Susåen ved Herlufsholm. Her fik vi rigget stængerne til med friske Skovorm fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Klokken fik undertegnede den første ål på 710gram. Bjarne og Kaj havde også fået fisk. Dog ikke ål, men nogle aborrer af mindre størrelse. Lidt over elleve fik jeg et monster hug. Efter en drabelig fight lykkedes det at få den ind. Ålen vejede 1220gram. Bjarne og kaj havde stadig den første ål til gode. Lidt i tolv var den så gal igen. Her var en af mine stænger på vej i vandet. Jeg nåede dog lige at få fat i håndtaget på stangen. Efter en kort fight, kunne jeg lande en ål på 650gram. Totalt fangede vi tre ål. Alle fanget af undertegnede. Måske de herrer, Kaj og Bjarne skulle lægge tobakken på hylden. Eller i hvert fald, når der skal fiskes ål. Vi ses til næste år. Det Gule Rev Torsdag d. 3. august skulle vi have haft en tur til Revet. Desværre måtte jeg skuffende meddele deltagerne på turen, at turen var aflyst. Grunden var den, at der var lovet kuling, og så bliver man altså bare hjemme. Vi forsøger dog igen til næste år. På gensyn!! 8

9 Karrebæk Cup Traditionen tro blev der afholdt Karrebæk Cup i Næstved d. 17. september. Der blev fisket fra land og i båd på Karrebæk Fjord, Næstved Kanal og på havnen i Karrebæksminde. 47 deltagere deltog i konkurrencen om en samlet præmiesum på over kr ,-. Vejret var pænt, solskinsvejr men blæsende fra øst. Ved indvejningen var det småt med fladfisk, men stort set alle havde fanget aborre. Største fladfisk vejede 1170gram og blev fanget af Jon Nielsen. Nummer to blev Poul Larsen med en fladfisk på 760gram. Hvert år bliver der i Karrebæk Fjord fanget aborrer over 2 kilo af erhvervsfiskerne og lystfiskere. Til konkurrencen har vi endnu ikke indvejet en over 2 kilo, så det var med en vis spænding vi så frem til indvejningen. Største aborre blev fanget af Jan Pommergaard og den vejede 1225gram. Nummer to blev Michael Nielsen med en fisk på 1160gram. Nummer tre blev Bent Jeppesen med en aborre på 800gram. Tak til alle der deltog i arrangementet., Jan & Bo s Lystfiskershop Klubmesterskab i havfiskeri Succes!! Hvor er det dejligt, at medlemmerne bakker op om foreningens ture. For første gang måtte jeg skuffe fire medlemmer med, at turen var overtegnet. Tilmed en måned før turens afholdelse. Der skal fra bestyrelsen lyde en tak til alle for opbakningen. Turen vi her snakker om er naturligvis vort årlige klubmesterskab i havfiskeri, der blev afholdt d. 24. september. Vi havde lejet skibet Turisten ovre fra Agersø. Forinden havde vi været forbi Jan & Bo s Lystfiskershop og forsynet os med friske børsteorm. Klokken 9.00 skulle vi være i Stigsnæs, hvor Turisten ville tage os med. Vejret var blæsende. Men heldigvis kom vinden fra sydøst. Det gjorde at vi lå i læ af Sjælland. Trods det var fiskeriet svært. Vind og strøm gjorde, at vi drev temmelig hurtigt nordpå. Det betød, at det var temmelig svært at holde bund med forfanget. Hurtigt blev det klart, at årets mester skulle findes mellem Jan Pommergaard og undertegnede. Dagen igennem fik vi pænt med fisk. Det kneb lidt for de andre. Undertegnedes fisk var dog væsentlig større. Det betød at jeg løb med titlen med en samlet fangst på 7,50 kilo. Nummer to blev Jan Pommergaard med 4,55 kilo. Tredje pladsen var der til gengæld mere rift om. Her havde 3 deltagere nemlig fanget seks fisk. De tre var Søren Hansen, Mark Andersen og Bent Hasselberg. Efter indvejningen stod det dog klart, at Søren Hansen havde taget tredje pladsen med 2,625 kilo. Totalt havde vi fanget 64 fladfisk med den største på 960 gram. Tak til alle for en dejlig dag på havet og på gensyn til næste år. Flade Vi var to medlemmer, der bare ikke kan få nok, når det gælder fladfisk. Ugen efter klubmesterskabet i havfiskeri, som foregik d. 24. september, var vi ude efter fladfisk igen. Vinden var svag fra sydøst. Vi besluttede os for at prøve Mølledybet. Desværre uden resultat. Herefter blev et par positioner ved Helleholm prøvet. Ligeledes uden resultat. Vi prøvede også et par pladser i Omøsund. Dette resulterede i to mindre fladfisk. Så gik turen til Egholm, der er nordsiden af Agersø. Her gik det straks lidt bedre. Dog ikke noget vildt. Vi gik afslutningsvis ned på tærsklen. Her var der straks gang i den. Totalt nåede Kaj og jeg at lande 27 flade. De fleste fanget inden for to timers fiskeri. Men hvad, vi havde haft en dejlig dag på havet. Inde ved rampen mødte vi en del jægere, der havde nedlagt adskillige edderfugle. Her mødte vi ligeledes Niels og Frederik. De kunne berette om en ny båd rekord. En pæn skrubbe på 1600gram var nu ny båd rekord. Tillykke med den, Niels. Tak for en dejlig dag på havet, Kaj. 9

10 Sildetur Lørdag d. 7. oktober var vi seks medlemmer fra foreningen, der skulle på Øresund efter sild. Vi skulle sejle med skibet Skjold fra Vedbæk klokken John Trap er skipper ombord. Vi mødtes klokken 5.00 foran Jan og Bo s Lystfiskershop og ankom til Vedbæk lidt over seks. Trods det tidlige tidspunkt var vi ikke de første fremmødte. Vi brugte ventetiden med at rigge grejet til. Lidt i syv kom skipper. Skjold stod ud igennem havnen og satte kursen nordpå. Det blæste 8-13 m/sek. fra sydvest med vindstød op til kuling. Skipper John besluttede derfor at sejle nordpå for at ligge i læ af Hven(svensk ø i Øresund). Her blev vi mødt af Øresunds samlede turbåde der var vel både. De havde som vi søgt læ under Hven. Her lå vi så og fiskede sild. Der var så mange, at vi kun behøvede at flytte 2-3 gange på hele dagen. Alle havde godt med sild i kurven. Enkelte torsk var det også blevet til. Jan Pommergaard havde fanget den største på 5,7 kilo. Skipper ringede af ved elvetiden. Vi skulle være i havn igen klokken 12.00, da der ventede et nyt hold lystfiskere, der skulle med ud om eftermiddagen. Vi var tilbage igen i Næstved klokken halv to. Tak til alle for turen. Tur til tempelkrogen d. 15/10-06 Imens det meste af Danmark ligger midt i deres nattesøvn, er det nok engang tid til foreningstur. Denne gang ved et af Danmarks bedste havørred steder. Omkring Munkholmbroen, også kendt som Tempelkrogen. Klokken 0600 stod 4 mand klar til afgang fra Næstved banegård, Morten Nielsen, Gregers, Jumbo og som turleder mig selv. Når jeg sidder her til aften og tænker over dagen, er jeg mere end taknemmelig for at Morten deltog, da han som den eneste udover GPS, fandt vej i nattens mulm og mørke. Efter ca. en times kørsel og 47 sving, en oplevelse på vejen der lignede noget der havde været en biljagt, fandt vi frem til vores fiskeplads ud foran ishuset. En anden lystfisker kom forbi netop som vi stod og riggede til, og gode råd blev givet til de 4 foreningsmedlemmer omkring de gode fiskepladser. Med 35 meter mellem hinanden, 3 med blink og een på flue, blev der lagt op til noget der burde have været en fangstmæssig oplevelse. Efter ca. en times intens fiskeri var det Morten N der først havde et lille hug, det gav resolut håb om den nok skulle komme i næste sving, og håb til os andre om det næste gang var os. Næste fisk der huggede, var på min egen stang, men igen som den anden Morten, kun et hug. Efter et nyt råd, denne gang fra en jæger, der fra sin båd fortalte at vi skulle gå længere derudaf. Og efter vi havde stået og kigget på hinanden, besluttede vi os for at vandre de godt 700 meter i vand og mudder, over til det nye sted. Det nye sted, gjorde at motivationen var helt i top, og der blev fisket igen. Men da klokken blev ca havde vi stadig ikke fanget noget, og en konstatering var nok at måske var vandet for varmt, lavvandet samt vinden var helt stille. Ikke det optimale til havørredfiskeri. Den eneste der fik noget vådt med hjem var mig selv, efter jeg først tabte et blink i vandet, og i min iver for at samle det op fra en meters vand, gjorde også at min mobiltelefon måtte lide skæbnen. Til den skal siges at mobilen nåede jeg at få op trods den er helt død nu. En konstatering fra min side er at Tempelkrogen er en af de bedste havørred pladser i det danske rige, dog ikke i dag, hvor klimatiske forhold måske drillede lidt. Desuden er jeg vildt imponeret over naturen deroppe, også helt klart noget af det bedste vi har. Man behøves ikke engang tage herop for at fiske kun, for stedet i sig selv giver et kick. Efter et besøg i det søde lille ishus, hvor junkfood blev fortæret, gik turen mod Næstved. Nu tror i sikkert historien er slut, men det er den ikke, for vi havde en lille plan i baglommen. 10

11 Fisk ville vi fange, så planen var at køre mod Ydernæs i Næstved, hvor vi fiskede langs kanalen. Dog uden Mortens N. Men nok engang måtte vi erkende at dagen ikke var vores, selvom vi startede med at se en lille dreng hive en pæn stor aborre op, fangede vi ikke noget. Konklusion: Tempelkrogen, verdensklasse natur, verdensklasse potentiale på dagen, men skuffende i dag. Men en ting er sikkert, Sportsfiskerforeningen Fladså vender helt sikkert tilbage. Morten Vestergaard Frandsen Klubmesterskab i Put & Take Søndag d. 22. oktober var vi 12 medlemmer fra foreningen, som mødtes klokken 7.00 ved Vesterled Put & Take i Bårse. Der blev trukket lod om pladserne, og man fordelte sig så rundt om søen. Klokken 8.00 blev fiskeriet fløjtet i gang. Der var masser af fisk i søen. Adskillige af dem var lige oppe at sige goddag. Men bide var de ikke meget for. Ny mand i foreningens juniorafdeling, Mark Hammershøj havde et lille hjørne af søen for sig selv. Her lykkedes det ham at overliste mesterskabets første ørred. En fisk på 750gram havde taget hans spinder. Den næste fisk blev taget af undertegnede på et blink, som hedder Stripper. Forinden havde jeg dog mistet en og mærket to, som skubbede til blinket. Sidste års mester Keld Salminen havde det ikke godt. Han havde endnu ikke fanget fisk. Han begyndte så at gå rundt om søen. Her lykkedes det ham at kroge en fisk. Men efter en kortvarig fight, tabte han den. Fiskeriet var temmelig sløjt. Indtil klokken halv et var der kun fanget to fisk. Keld havde godt nok tabt to fisk, men endnu havde han ingen på land. Han skiftede så over til Power Bait. Her lykkedes det ham at overliste hele fire fisk. Det betød, at han igen i år blev klubmester. Tillykke med det. I øvrigt andet år i trak. SÅDAN!! Facit blev at Keld Salminen blev mester. Nummer to blev og på tredje pladsen kom Mark Hammershøj. Disse tre skal repræsentere foreningen ved en bymatch i november. Tak til alle for en dejlig dag. Fangstmæssigt var det for ringe. 12 medlemmer skal fange mere end 6 fisk. Men når nu fiskene ikke vil hugge, kan man bare ikke gøre noget. Håber vi ses til næste års mesterskab. Keld skal nemlig ikke vinde for tredje år i træk. På gensyn! 11

12 Turprogram 2007 December Nytårstur???? 10. januar Fladfisketur Carsten 21. januar Fladfisketur Carsten 4. februar Helttur Carsten 5. februar Fladfisketur Carsten 4. marts Helttur Carsten 11. marts Aborretur Nakskov Indrefjord Carsten 15. april Aborretur Tryggen Carsten 6. maj Geddetur Morten F 17. maj Hornfisketur Henning 19. maj Åletur Carsten 3. juni Rimtetur Carsten 17. juni Karpetur Lammefjordskanalerne Lars F 7. juli Åletur Carsten 5. august Fladfisketur Carsten 11. august P&T aften/natfiskeri familietur Morten & Morten 25. august Karpetur Henning 8. september Fluefiskedag Henning 23. september Klubmesterskab i Havfiskeri Carsten 6. oktober Sildetur Carsten 14. oktober Kysttur Morten F 21. oktober Klubmesterskab i P&T Carsten 28. oktober Geddetur Stege Nor Carsten 17. november Gudenå/Varde Å Morten F Fladfisketur Onsdag d. 10. januar har vi årets første fisketur. Vi skal på denne hverdag en tur til Onsevig efter fladfisk. Der vil være afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop klokken 6.00 med forventet hjemkomst ca. klokken Vi skal sejle med Hanne og Erik Johannesen ved roret. Prisen for turen er kr. 275,- + kørsel. Børsteorm skal bestilles hos Jan & Bo s Lystfiskershop. Sidste tilmelding er søndag 7. januar til på tlf Fladfisketur Søndag d. 21. januar har vi årets anden fladfisketur. Vi skal endnu engang en tur til Onsevig. Der vil være afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop klokken 6.00 med forventet hjemkomst ca. klokken Vi skal sejle med Hanne og Erik Johannesen ved roret. Prisen for turen er kr. 275,- + kørsel. Børsteorm skal bestilles hos Jan & Bo s Lystfiskershop. Sidste tilmelding er onsdag d. 17. januar til på tlf Helttur Søndag d. 4. februar afholder vi årets første helttur. Turen går til Susåen, hvor vi skal fiske på den nedre del af Susåen. Nærmere bestemt skal vi fiske ved Rådmandshaven i Næstved. Denne dag skal vi fiske efter helt, der er en laksefisk. Helten har et mindstemål på 36 cm. Fisken kan veje op til 5-7 kilo. Herhjemme kommer den dog aldrig over 2-3 kilo. Grejet du skal bruge til at fange fisken med er en almindelig spinnestang og et fastspolehjul med 0,20-0,25 mm line. Krogene skal være i str Grunden til, at du skal have forskellige størrelser kroge med er, at på visse dage kan fisken være meget sky. Da skal du ned i meget små størrelser. Du kan fange fisken enten på bund eller på flåd. Det 12

13 mest anvendte er nok flådfiskeriet, som er det sjoveste. Dog kan bund være en fordel de dage hvor fisken står og trykker sig ude i strømmen. Den mest brugte agn er tigerorm. Den skal du knække over i 2-3 stykker. Grunden er, at helten har en meget lille mund. Ved for stor agn kroges fisken ikke. Der vil være afgang fra Jan og Bo s Lystfiskershop klokken og vi forventer at være tilbage hertil igen klokken Prisen for turen er GRATIS. Har du spørgsmål til fiskeriet er du mere end velkommen til at ringe på tlf Tilmelding foregår ligeledes på samme tlf. Fladfisketur Mandag d. 5. februar har vi årets tredje fladfisketur. Vi skal endnu engang en tur til Onsevig. Der vil være afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop klokken 6.00 med forventet hjemkomst ca. klokken Vi skal sejle med Hanne og Erik Johannesen ved roret. Prisen for turen er kr. 275,- + kørsel. Børsteorm skal bestilles hos Jan & Bo s Lystfiskershop. Sidste tilmelding er onsdag d. 31. januar til på tlf Helttur Var du forhindret på den første tur efter helt, har du endnu en mulighed. Den 4.marts prøver vi nemlig igen. Der vil være afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop klokken og vi forventer at være tilbage igen klokken Tilmelding til på tlf Turen er GRATIS. Aborretur Nakskov Inderfjord Vi prøver igen! Sidste år gik turen til Nakskov Inderfjord i vasken på grund af is på fjorden. Den 11. marts bliver der afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop klokken 7.00 for den morgenfriske. Vi forventer at være tilbage i Næstved igen klokken ca Skulle du høre til en af dem, der ikke har prøvet at være Nakskov før, skulle du tage at tilmelde dig. Der er normalt fangstgaranti. Alt fra spinnere, jigs, woblere, fluer og orm kan anvendes. Stangen kan være 7-8fod og hjulet et fastspolehjul med 0,20-0,25 nylon line eller fireline i 0,15mm. Har du spørgsmål, så ring til mig. Sidste tilmelding er lørdag d. 3. marts til på tlf Aborretur Tryggevælde Å Tryggen bliver den kaldt i det daglige, når vi taler om Tryggevælde Å ved Køge. Sidste år var aborrefiskeriet i åen katastrofalt. Næsten ingen fisk. Hvad det så mon skyldes. Gisningerne har i hvert fald været mange fra forurening, overfiskning, global opvarmning m.m.. Det skal dog ikke afholde os fra at prøve søndag d. 15. april. Der vil være afgang klokken 6.00 fra Shoppen med forventet hjemkomst hertil klokken ca Til fiskeriet kan man anvende en 7-9 fods spinnestang og et fastspolehjul med 0,20mm nylon line eller fireline i tykkelsen 0,15mm. Af agn kan spindere, blink, woblere, fluer, orm og små skaller anvendes. Den absolutte topagn er dog levende fjordrejer. De kan dog være svære at anskaffe. Jeg vil dog forsøge at skaffe nogle til turen. Prisen for turen er kr. 75,-(dagkort) + kørsel. Sidste tilmelding er til på tlf Vel mødt! 13

14 Hornfisketur fra småbåd 17. maj 2007 Igen i år laver vi en småbådstur, og har du en båd og evt. et par pladser ledige, så tilmeld dig. Foreningsbåden har plads til 3, og det kræver selvfølgelig bil med anhængertræk. Interesserede der ikke har båd, kan selvfølgelig tilmelde sig og vi vil så forsøge at skaffe pladser/både. Afgangshavnen afhænger af vejr og vind. Tilmelding senest den 1. april, da vi skal bruge lidt tid til at koordinere/skaffe pladser. Vi kan desværre ikke garantere pladser til alle, da det afhænger af hvor mange der stiller båd og pladser til rådighed. Prisen bliver udgiften til benzin til båd/bil. Tilmelding til Henning tlf Henning Andersen Kontingenter gældende fra 1. januar 2007 til 31. december 2007 Senior ,00 kr. Junior...150,00 kr. Husstand(familie) ,00 kr. I Sportsfiskerforeningen Fladså betaler man ikke indmeldelsesgebyr. Med dette nummer af Bundhugget er vedlagt et girokort for året Kontingentet skal være betalt inden d. 31. januar Vigtigt! Når du udfylder girokortet skriv da din adresse og telefonnummer på girokortet. Du skal stadig skrive navn, adresse, postnr. og by som du plejer. Allerhelst ser jeg, at du skriver med blokbogstaver. Det gør det nemmere for mig at tyde. Undertiden har jeg svært ved at se hvad der står. Din kontingent indbetaling er med til at foreningen kan have det høje aktivitetsniveau som vi har, og stadig ønsker at forbedre. Kort sagt er din indbetaling livsnerven i Sportsfiskerforeningen Fladså. Uden din indbetaling, ingen forening. Lodtrækning! Til alle der indbetaler rettidigt vil der blive trukket lod om 3 fiskehjul. Glædelig jul og godt nytår!, kassereren Vores hovedopgave, nemlig udsætningerne, foregår normalt over tre hektiske dage, hvor fondsbestyrelsesmedlemmerne i samarbejde med Flemming Skov fra Vork Dambrug udsætter omkring fisk. I 2006 var det imidlertid anderledes, da udsætningsplanen for vandløbene, som løber til Smålandshavet, skulle revideres. Det betød, at der ikke skulle udsættes fisk i bl.a. hele Suså systemet. Da vi samtidig heller ikke kunne skaffe fisk af lokale stammer til hele Østsjællands-området, skulle vi heller ikke udsætte der. Så forårsudsætningen var klaret på en formiddag! Så det var en lidt blandet oplevelse, som vi ikke kunne andet end at tage til efterretning. I efteråret 2005 deltog vi i el-fiskeriet i forbindelse med revisionen af udsætningsplanen for vandløbene, som løber til Smålandshavet. Det er altid et arbejde, som bestyrelsen glæder sig meget til, da det giver alle tiders mulighed for at se, hvad vores vandløb egentlig indeholder, - samt om vores arbejde bærer frugt. Og det er faktisk altid positive oplevelser, vi kommer ud for, da vi i langt de fleste tilfælde kan se, at der er en stabil eller stigende fiskebestand. - Et eksempel på, at fondens arbejde giver resultat, og at forholdene for ørrederne i vores vandløb trods alt bliver bedre. Konsekvenserne af den ændrede udsætningsplan blev lidt færre udsætningsfisk i selve Susåen, samt at 1-års fiskene bliver konverteret til ½-års fisk. Det vil forhåbentlig sikre en bedre overlevelse og dermed genfangst. For vi må jo sige, at med de mængder 14

15 af fisk, som vi udsætter i Susåen, burde genfangsterne være langt større. Men fiskene havner måske i gedde- eller skarvmaver eller i garnene i Karrebæk Fjord? Efterårsudsætningen foregik den 19. oktober. Sidste år besluttede vi, at der skulle etableres en dam i Vork Dambrug, hvor vi kunne have fisk af Mern å- og Fladsåstammen gående som moderfisk. Dammen bliv sidste år fyldt op med yngel, og den lever i bedste velgående, og vil således kunne danne grundstammen for de lokale fisk" som der er krav om, at vi udsætter. Sagen om flytning af fredningsbæltet ved Susåens udmunding er endnu ikke afsluttet, men følg med på vores hjemmeside og se, hvad der sker i sagen. Redaktionen sluttet 7. november 2006 Søren Grothe Petersen, fmd. Fanger Art Dato Fangststed Agn Vægt Point rimte Suså brød rimte Suså brød rimte Suså brød rimte Suså brød rimte Suså orm skalle Suså brød skalle Suså brød skalle Suså brød skalle Suså brød skalle Suså brød hornfisk Faksebugten blink hornfisk Faksebugten blink hornfisk Faksebugten blink hornfisk Faksebugten blink hornfisk Faksebugten blink lubbe Gule rev pirk torsk Gule rev pirk torsk Gule rev pirk torsk Øresund pirk sej Gule rev pirk brasen Tryggevælde Å orm brasen Tryggevælde Å orm brasen Tryggevælde Å orm brasen Tryggevælde Å orm brasen Tryggevælde Å orm aborre Tryggevælde Å orm aborre Tryggevælde Å orm aborre Tryggevælde Å orm aborre Tryggevælde Å orm karpe Suså majs karpe Lokal Sø majs karpe Lokal Sø majs karpe Lokal Sø majs Karusse Lokal Sø majs Karusse Lokal Sø majs Karusse Lokal Sø majs Karusse Lokal Sø majs Karusse Lokal Sø majs ising Langelandsbæltet orm ising Langelandsbæltet orm ising Langelandsbæltet orm ising Langelandsbæltet orm ising Langelandsbæltet orm

16 torsk Gule Rev pirk torsk Gule rev pirk skrubbe Agersøsund orm skrubbe Agersøsund orm skrubbe Agersøsund orm skrubbe Agersøsund orm skrubbe Agersøsund orm ål Suså orm ål Suså orm ål Suså orm ål Suså orm ål Suså orm Mikkel Nielsen skalle Suså skalle Suså skalle Suså skalle Suså skalle Suså aborre Køge Havn orm aborre Køge Havn orm aborre Køge Havn lev agn aborre Køge Havn lev agn aborre Køge Havn rimte Suså rimte Suså rimte Suså rimte Suså brød rimte Suså brød hornfisk Stignæs hornfisk Stignæs hornfisk Stignæs hornfisk Stignæs hornfisk Stignæs brasen Tryggevælde Å brasen Tryggevælde Å brasen Tryggevælde Å brasen Tryggevælde Å brasen Tryggevælde Å karusse lokal sø brød karusse lokal sø brød karusse lokal sø brød karusse lokal sø brød karusse lokal sø brød ising Bønnerup orm makrel Østjysk Havn sild makrel Østjysk Havn sild makrel Østjysk Havn sild makrel Østjysk Havn sild makrel Østjysk Havn sild karpe lokal sø brød karpe lokal sø brød karpe lokal sø brød karpe lokal sø brød karpe lokal sø brød regnbueørred Vesterled power bait regnbueørred Roskilde fiskeland flue regnbueørred Roskilde fiskeland flue ål lokal sø orm ål lokal sø orm

17 ål lokal sø orm ål lokal sø orm Rikke Nielsen hornfisk Stigsnæs hornfisk Stigsnæs hornfisk Jysk havn hornfisk Stigsnæs hornfisk Stigsnæs brasen brasen brasen brasen brasen rimte rimte rimte Suså brød rimte Suså brød rimte Suså brød skrubbe Storebælt orm skrubbe Stigsnæs orm skrubbe Jysk havn ising Storebælt orm ising Storebælt orm ising Storebælt orm ising Storebælt orm ising Storebælt orm slethvarre Storebælt orm karusse Lokal sø brød karusse Lokal sø brød karusse Lokal sø brød karusse Lokal sø brød karusse Lokal sø brød karpe Lokal sø brød karpe Lokal sø brød karpe Lokal sø brød karpe Lokal sø brød karpe Lokal sø brød makrel Jysk havn sild makrel Jysk havn sild makrel Jysk havn sild makrel Jysk havn sild makrel Jysk havn sild Kim R Nielsen torsk jan Øresund pirk ising Langelandsbæltet orm ising Langelandsbæltet orm ising Langelandsbæltet orm ising Langelandsbæltet orm ising Langelandsbæltet orm aborre Tryggevælde Å skalle Tryggevælde Å rimte Suså rimte Suså rimte Suså rimte Suså rimte Suså makrel Sj. Odde makrel Sj. Odde makrel Sj. Odde

18 karpe lokal sø karpe lokal sø karpe lokal sø karpe lokal sø karpe lokal sø hornfisk hornfisk hornfisk hornfisk hornfisk Jan Pommergaard Ål Suså orm Ål Suså orm Ål Suså orm Ål Suså orm Ål Suså orm Havørred Karrebæk Blink Aborre Karrebæk Blink Skrubbe Agersøsund orm Skrubbe Agersøsund orm Skrubbe Agersøsund orm Skrubbe Agersøsund orm Skrubbe Agersøsund orm Ising Agersøsund orm Mark Andersen regnbueørred Løgtvedgård Power Bait hornfisk Faksebugten blink hornfisk Faksebugten blink hornfisk Faksebugten blink hornfisk Faksebugten blink gedde Bolmen Sø wobler gedde Bolmen Sø wobler gedde Bolmen Sø wobler gedde Bolmen Sø wobler gedde Bolmen Sø wobler sandart Bolmå wobler sandart Bolmen Sø wobler sandart Bolmen Sø wobler brasen Bolmå orm skalle Suså brød skalle Suså brød skrubbe Agersøsund orm skrubbe Agersøsund orm skrubbe Agersøsund orm skrubbe Agersøsund orm skrubbe Agersøsund orm rimte Suså brød

19 Henning Andersen hornfisk Faksebugten blink hornfisk Faksebugten blink hornfisk Faksebugten blink hornfisk Faksebugten blink karpe Frankrig pellets karpe Frankrig pellets karpe Frankrig pellets karpe Frankrig pellets karpe Frankrig pellets gedde Bolmen Sø wobbler gedde Bolmen Sø wobbler gedde Bolmen Sø wobbler gedde Bolmen Sø wobbler brasen Bolmen Sø orm sandart Bolmen Sø wobbler rimte Suså brød Morten V Frandsen Gedde Haraldsted Sø wobler Gedde Børges mose wobler Gedde Haraldsted Sø blink Gedde Børges mose spinner Gedde Børges mose lev agn Aborre Børges mose spinner Aborre Børges mose spinner Suder Børges mose orm Kaj Nielsen rimte Suså Brød Hornfisk Faksebugten Blink Hornfisk Faksebugten Blink Hornfisk Faksebugten Blink Gregers Rasmussen Brasen Tryggevælde Å Brasen Tryggevælde Å Brasen Tryggevælde Å Keld Salminen regnbueørred Vesterled isfiskeri regnbueørred Myrup flue Art Vægt Fanger Fangststed Aborre Jan Pommergaard Karrebæk Bækørred Fladfisk (Skrubbe) 960 Agersøsund Fredfisk (ål) Jan Pommergaard Suså Gedde Morten V. Frandsen Haralsted Sø Havørred Jan Pommergaard Karrebæk Torsk Øresund 19

20 Dato->>> Ant Gregers Rasmussen Jan Pommergaard Mark Andersen Kaj Nielsen 5+? Henning Andersen Morten P Nielsen Morten Frandsen Mark Hammershøj Keld Pedersen Keld Salminen Ernst Jørgensen Bjarne Olsen Kurt Nielsen Lars Hammershøj Tom Agerskov Poul Carlsen Ilse Andresen Jacob Larsen Dennis Hougaard Christina Bongart Gunnar Rasmussen Søren Hansen Bent Hasselberg Lars Frandsen Thomas Frandsen medlemmer 67 Det skal meddeles mig, hvis I skulle skifte adresse. Der har været gamle medlemmer, som ikke har fået girokort eller medlemsblad grundet flytning. Derfor opfordres I til at informere mig ved ny adresse. Ejlersvej 56, 2. tv Næstved Tlf VESTERLED PUT AND TAKE LUNDBYVEJ 20, BÅRSE 4720 Præstø Tlf & NYHED: Vi udsætter ørreder på op til 15 kilo! 20

21 Er du en af de mange der får ondt i ryggen i forbindelse med dit arbejde eller dine fisketure? Udsalgspris 668,- Incl. Moms og fragt i hele Telefon: Fax: Mobil: Adresse: Askovvej 49, Askov, DK-4733 Tappernøje lars- 21

22 PROFESSIONEL VEJLEDNING I BUTIKKEN 10% RABAT TIL ALLE MEDLEMMER KIG IND FOR ET GODT TILBUD EN OPLEVELSE I SIG SELV RINGSTEDGAD NÆSTVED TLF

23 Bymatch i Put & Take Foreningen havde i år stablet et samarbejde mellem Suså Sportsfiskerforeing, Haslev Sportsfiskerforening, Glumsø Sportsfiskerforeing og så os selv på benene. Det første arrangement var planlagt til den 19 november, hvor vi skulle afholde en match i Put & Take fiskeri. Holdet bestod af Keld Salminen, Mark Hammershøj, Kim Mortensen og. Suså havde dog haft svært ved at samle et hold, men til næste år ville de være der. De tre foreninger mødtes klokken syv ved Vesterled Put & Take. Her blev der så trukket lod om pladserne. Klokken otte gik fiskeriet i gang. Straks fra starten havde Keld og Kim fra foreningen godt gang i fiskeriet. De havde fundet stedet hvor fiskene havde stillet sig. Her pillede de hurtigt 6-7 fisk uden de helt store problemer. Som dagen skred frem stod det hurtigt klart at vi ville vinde arrangementet. Vi havde jævnligt fisk på land og tillige kunne vi se at de andre ikke havde fundet melodien. Næsten alle de fisk vi fangede blev taget på blinket "Stripper" eller gennemløber. Jigshaler var også en hitter. Klokken stoppede fiskeriet. Fiskene blev talt op. Foreningen havde givet de andre BANK. Vinder blev Sportsfiskerforeningen Fladså med 19 fisk på land. På anden pladsen kom G.A.F. Glumsø med 3 fisk og Haslev Sportsfiskerforening blev sidst med 0 fisk. Til næste års match vil der være 5 foreninger med. Tak til alle foreningerne for en dejlig dag ved Vesterled Put & Take. Ikke mindst en tak for opbakningen omkring arrangementet. Det kunne være interessant, hvis vi kunne udbygge det på andre områder. Formand Henning Andersen Kansasvej 11 Næstformand Morten P. Nielsen Spurvevej 70 Kasserer Ejlersvej 56 2.tv. Bestyrelsesmedlem Morten Frandsen Kornbakken 27 st. th. Bestyrelsesmedlem Lars Stig Løvkvist Højen 14, Mogenstrup Juniorleder Lars Frandsen Askovvej 49, Askov Juniorrepræsentant Mark Hammershøj Gl. Skolevej 1, Askov Juniorrepræsentant Mark Andersen Kansasvej 11 Fangstrapporter Mark Andersen Kansasvej 11 Sydsj. Ørredfond Niels Mondrup Ringstedgade124 Sydsj. Ørredfond Niels E. Jensen Fredskovvej 7, Bonderup Webmaster Mark Andersen Kansasvej 11 Bådbestilling Lars Frandsen Askovvej 49, Askov København S Glumsø 4700 Næstved Næstved Næstved Tappernøje Tappernøje 2300 København S København S Næstved Næstved København S Tappernøje

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen Pointstilling Opdateret pr. 28.12.2016 Senior Carsten Nielsen Aborre 01-05-2016 Suså Orm 1190 13 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2700 16 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2475 14 Brasen 06-05-2016 Suså Orm 2450 14

Læs mere

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4.

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4. Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4. maj Husk Fluekastekursus 10. juni Indholdsfortegnelse 2 lånegrej

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

BUNDHUGGET. Båd på Karrebæk Fjord og ny båd på Tystrup Sø i 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Båd på Karrebæk Fjord og ny båd på Tystrup Sø i 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Båd på Karrebæk Fjord og ny båd på Tystrup Sø i 2014 Copyrights 2013 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2013 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

BUNDHUGGET. Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00. Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No.

BUNDHUGGET. Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00. Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00 Nyt turprogram Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen

Læs mere

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for 2013. Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for 2013. Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ 2 nye både på søerne Gratis Udlån af fiskesæt Stort turprogram for 2013 Copyrights 2013 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2013 Løssalg

Læs mere

BUNDHUGGET. Stort udvidet Juniorturprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Stort udvidet Juniorturprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Stort udvidet Juniorturprogram Copyrights 2012 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2012 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for 2014 40 Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2014 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2010 SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden.

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 2. Formandsberetning i Raackmanns Sportsfiskeforening 2014 Indledning : Vil

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne Alle danskere ved jo, hvad Færøerne er, men det er pudsigt, at så få har været på besøg deroppe. Denne gruppe af øer i nord Atlanten,

Læs mere

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2015 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2015 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for 2015 Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2014 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

Medlemsblad / Turprogram. Egne Notater

Medlemsblad / Turprogram. Egne Notater Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2016. 24 WWW.SPIN-IND.DK Bestyrelsen 2016 Formand: Bent Ole Andersen Eriks vej 10 4930 Maribo. Tlf. 29 70 95 93 bent@spin-ind.dk Egne notater. Kasserer: Varetages

Læs mere

Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2014.

Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2014. Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2014. 24 Bestyrelsen 2014 Formand: Bent Ole Andersen Eriks vej 10 4930 Maribo. Tlf. 29 70 95 93 bent@spin-ind.dk Egne notater. Kasserer: Kent Cohen Nystedvej 58

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

DM i Havfiskeri Småbåd & Trolling FTK Kalender

DM i Havfiskeri Småbåd & Trolling FTK Kalender DM i Havfiskeri Småbåd & Trolling FTK Kalender Forsiden på dette nyhedsbrev siger nærmest det hele: Det har været småt med fangsterne i den forgangne måned. Storebælt har været ekstremt stille og der er

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på Program 2017. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 3/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 7/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen PROGRAM FOR TURE I 2012 Hermed fremsendes program for 2012, så husk at krydse af i kalenderen. Programmet kan ændres, men det vil naturligvis blive sendt ud når det er klart. Sammen med udsendelse af dette

Læs mere

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 3 2008

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 3 2008 Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 3 2008 Indholdsfortegnelse 2 FORMANDEN HAR ORDET 3 www.bundhugget.dk 3 ny facilitetsoversigt 4 Pointkonkurrencen 2008 4 største fisk 2008 4 ernst, kurt. peter

Læs mere

DM i Fladfisk. Tredje DM i Fladfisk er afsluttet. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Tredje DM i Fladfisk er afsluttet. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Nyhedsbrev 2012/6 Danmarks næststørste fiskestævne 22-23 September 1 Tredje er afsluttet Tredje er afsluttet Med en ny rekord på 160 både og 440 fiskere, blev dette års DM åbnet i fredag d. 21. september.

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

F E J L H U G G E T NR. 200 AUGUST 2015 38. ÅRGANG

F E J L H U G G E T NR. 200 AUGUST 2015 38. ÅRGANG F E J L H U G G E T NR. 200 AUGUST 2015 38. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39/E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

FSKBH SPORTSFISKERI. Den samlede vinder af Torskefestivallen 2015 blev Birger(FORCE) - vinderen af TF1.

FSKBH SPORTSFISKERI. Den samlede vinder af Torskefestivallen 2015 blev Birger(FORCE) - vinderen af TF1. 21. oktober 2016 FSKBH SPORTSFISKERI ÅRSMØDE 2016 Referat BILAG - formandens beretning, regnskab/budget orienteringen og input til eventuelt. Afdelingens beretning 2015 ved formand Allan Schmøde. I 2015

Læs mere

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG FORSIDE NR. 180 NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ 2 nye både på søerne Gratis Udlån af fiskesæt Stort turprogram for 2013 Copyrights 2012 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2012 Løssalg

Læs mere

NR. 193 November ÅRGANG

NR. 193 November ÅRGANG NR. 193 November 2013 36. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG: BLADUDVALG:

Læs mere

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne)

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 2. September 2009 41. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

FORSIDE NR. 176 NOVEMBER 2009 32. ÅRGANG

FORSIDE NR. 176 NOVEMBER 2009 32. ÅRGANG FORSIDE NR. 176 NOVEMBER 2009 32. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 Indledning B-holdets oprindelige bemanding Peder Pral Friis, Svend O. Svenno Nielsen og Søren Fynne Christrup var på denne tur forstærket af John Fishfinder Rahbæk, som

Læs mere

Fyns Trolling Klub Nyhedsbrev september ekstra 2017

Fyns Trolling Klub Nyhedsbrev september ekstra 2017 Fyns Trolling Klub Nyhedsbrev september ekstra 2017 Medlemsblad for Fyns Trolling Klub FTK Debataften 6.september 2017 Til vor første klubaften efter sommerferien, var temaet DEBATAFTEN. Der var fremmødt

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet, hvoraf 3. og 4. afdeling afholdes som dobbelt weekend, i år i Nyborg Lystbådehavn.

Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet, hvoraf 3. og 4. afdeling afholdes som dobbelt weekend, i år i Nyborg Lystbådehavn. Trollingudvalget ønsker igen i år alle velkommen til klubmesterskabet i Trolling 2016. Vi ser frem til at se jer alle til forhåbentlig godt vejr og mange fisk i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE Aarøsund havn ved fyret - LØRDAG 28. APRIL 2012 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Tremare. det sidste nye indenfor moderne ørredfiskeri. magazine vol. 3. Af Per Korsgaard

Tremare. det sidste nye indenfor moderne ørredfiskeri. magazine vol. 3. Af Per Korsgaard Tremare det sidste nye indenfor moderne ørredfiskeri Af Per Korsgaard www.tremarella.net korsgaard@golfnet.dk 42 Fight magazine vol. 3 lla Fight magazine vol. 3 43 I gamle dage blev der primært fisket

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Formandens beretning for året 2014.

Formandens beretning for året 2014. 1 Formandens beretning for året 2014. Velkommen til årets generalforsamling. Det er med stor sorg at bestyrelsen i Politiets fiskeklub Viktor i løbet af 2013 har modtaget meddelelse om 2 dødsfald blandt

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Årgang 24. Nr. 1 - januar 2004. Stand- Pladsen

Årgang 24. Nr. 1 - januar 2004. Stand- Pladsen Årgang 24 Nr Nr. 1 - januar 2004 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 schjoenning@mail.tele.dk Bestyrelse, mv: Næstformand: Preben Rasmussen Fasanhaven 67, 2th 4220

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

F E J L H U G G E T NR. 205 NOVEMBER ÅRGANG. RSF1935.dk

F E J L H U G G E T NR. 205 NOVEMBER ÅRGANG. RSF1935.dk F E J L H U G G E T NR. 205 NOVEMBER 2016 39. ÅRGANG RSF1935.dk RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG:

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Kredsmesterskabet SJ UV-JAGT 26. August Sprogø

Kredsmesterskabet SJ UV-JAGT 26. August Sprogø Kredsmesterskabet SJ 2017 UV-JAGT 26. August Sprogø Sjællandsmesteren 2017 skal findes ved Sprogø, der regnes for noget af det bedste, mest udfordrende og fiskerige vand, der kan tilbydes undervandsjægere

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

DM i Fladfisk. Odense-fiskere vandt flest præmier til DM i fladfisk. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Odense-fiskere vandt flest præmier til DM i fladfisk. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Nyhedsbrev 2014/6 Danmarks hyggeligste fiskestævne 1 Odense-fiskere vandt flest præmier til DM i fladfisk Fiskestævnet DM i fladfisk i Onsevig var igen i år en stor succes også selv om fiskeriet blev aflyst

Læs mere

Årgang 25. Nr. 1 - Februar 2005. Stand- Pladsen

Årgang 25. Nr. 1 - Februar 2005. Stand- Pladsen Årgang 25 Nr Nr. 1 - Februar 2005 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 schjoenning@mail.tele.dk Bestyrelse, mv: Næstformand: Preben Rasmussen Fasanhaven 67, 2th

Læs mere

Pighvar tur til Børsmose strand.

Pighvar tur til Børsmose strand. Pighvar tur til Børsmose strand. Lørdag 29/4-2017. Mødested: Parkeringspladsen overfor campingpladsen. Møde tidspunkt: Aftales nærmere i forhold til tidevand. Sidste frist for tilmelding: 27/4-2017 Pris:

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 29 juni 2011

Nyhedsbrev nr. 29 juni 2011 Formanden har ordet Siden sidst Siden årsmødet har vi haft den glæde at modtage ca. 5.000 stykker nyt, frasorteret pigetøj fra QueenZ i Haslev som en gave til vores hjælpearbejde i Rumænien. Tøjet vil

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Formandens beretning for året 2009.

Formandens beretning for året 2009. Formandens beretning for året 2009. Velkommen til årets generalforsamling. I 2009 fyldte Politiets fiskeklub Viktor 25 år. Det der startede for 25 år siden som en lokal fiskeklub for nogle initiativrige

Læs mere

125 kg Stør hos Lystfiskergården.

125 kg Stør hos Lystfiskergården. 125 kg Stør hos Lystfiskergården. Det hele startede som det plejer at gøre. En aftale med min gode kammerat og fiskemakker, Henrik. Vi snakkede om, hvor turen skulle gå hen denne gang. Nu hvor vi har været

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

FORSIDE NR. 177 FEBRUAR 2010 32. ÅRGANG

FORSIDE NR. 177 FEBRUAR 2010 32. ÅRGANG FORSIDE NR. 177 FEBRUAR 2010 32. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

FISKERI 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI

FISKERI 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI FISKERI 2014 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI PUT&TAKE FÅ DIN DRØMMEFANGST PÅ FLUE! FANGER DU DEN STØRSTE FISK, VINDER DU ET SCIERRA FLUESÆT TIL EN VÆRDI AF KR. 5.000,-

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere