Større projekter. Indledning. Grønne Guider i Aarhus. FO-Aarhus og Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Større projekter. Indledning. Grønne Guider i Aarhus. FO-Aarhus og Aarhus Kommune"

Transkript

1

2 Indledning FO-Aarhus og Aarhus Kommune Vi er i FO-Aarhus meget glade for og stolte af det nære samarbejde vi har med Aarhus Kommune og dens politikere og embedsmænd i de forskellige forvaltninger omkring vores arrangementer under folkeoplysningslovens debatpulje. I løbet af 2010 var det f.eks. rådmand Laura Hay, der åbnede et arrangement i Idébutikken: Hold på energien - hvornår smelter isen? og rådmændene Marc Perera og Jacob Bundsgaard Johansen, der udvalgte vinderne og overrakte præmierne i vores kunstkonkurrence. I december måned tog borgmester Nicolai Wammen sig tid til at være auktionarius over malerier malet af hjemløse i Aarhus til fordel for hjemløse i Randers. Desuden støtter FO-Aarhus arbejdet med og debatten om at gøre Aarhus til europæisk kulturhovedstad i 2017 og vi har f.eks. lagt lokaler til debat og brainstorm omkring Aarhus Kommunes børne- og ungebyråd. Og endelig samarbejder FO-Aarhus med Aarhus Kommune omkring de grønne guider, hvor flere af kommunens forvaltninger og institutioner er med i samarbejdet. Den ny folkeoplysningslov og kommunerne De nationale Folkeoplysningsudvalg, der har arbejdet med forberedelse af den nye lov, peger netop på, hvordan folkeoplysningen kan indgå samarbejdsaftaler med kommunerne om at løse særligt prioriterede opgaver som f.eks. sundhed/forebyggelse, integration og brobygning til formel uddannelse og desuden skriver de: De folkeoplysende organisationer inddrages i udmøntningen af statslige kampagner inden for eksempelvis uddannelse, kultur, sundhed, integration og udvikling af demokrati. For at styrke denne udvikling af nye samarbejdsformer anbefaler udvalget, at kommunerne skal forpligtes til at udarbejde en politik og strategi for den folkeoplysende virksomhed og at Undervisningsministeriet skal tage initiativ til et Folkeoplysningens Dialogforum, som skal styrke samarbejdet mellem de folkeoplysningsområdets aktører og offentlige aktører. Hvis ovenstående virkelig bliver en del af en ny folkeoplysningslov, kan vi med rette sig, at vi er på forkant med udviklingen i FO-Aarhus, idet vi igennem mange år har haft kommunen som samarbejdspartner og hele tiden har ment at det er en naturlig ting for et oplysningsforbund at være med til at skabe kompetente, vidende og engagerede borgere og samtidig være et bindeled mellem den offentlige og den private sektor. Større projekter Grønne Guider i Aarhus En grøn guide er en lokal miljøvejleder, som skal få os til at tænke og handle mere miljøvenligt. De grønne guider arbejder for en bæredygtig udvikling i lokalområdet. Bæredygtigt betyder, at den måde, vi lever på i dag, ikke må forringe livsbetingelserne for kommende generationer. Den grønne guide arbejder primært i sit lokalområde, men udveksler viden og erfaringer med de andre grønne guider De mange grøn guide-projekter er ikke ens, og vægtningen af opgaver og målgrupper varierer. Men fælles for alle grønne guider er, at de arbejder med handlingsorienteret folkeoplysning. FO-Aarhus overtog pr. 1. jan administrationen af de grønne guider i Aarhus Kommune. Efter regeringens nedlæggelse af grøn guide-ordningen i 2002 påtog Aarhus Kommune sig 80 % af udgifterne til de 3 grønne guider i Aarhus og FO-Aarhus stiller underskudsgaranti fra sin debatpulje for de sidste 20 %. I 2011 bliver de grønne guider flyttet fra teknisk afdeling til børn- og ungeafdelingen i kommunen. I Aarhus arbejder flere af de grønne guider tæt sammen med kommunens forskellige afdelinger i forbindelse med konkrete miljøopgaver. F.eks. arbejdede guiderne i 2010 med følgende opgaver: Torben Dreier Rapport vedr. Folkeoplysningslovens debatpulje 2010 Udgivet af FO-Aarhus Frederiksgade 78C 8000 Århus C Tlf udg. 1. opl Redaktion: Torben Dreier, skoleleder, ansv. Inge Madsen, chefsekretær Lay-out: Dwayne Alan Bruny Oplag: 500 stk. Tryk: Huset Grafisk ISBN: EAN Frit Oplysningsforbund (FO) blev på landsplan grundlagt i 1952 af medlemmer af Det radikale Venstre. Oplysningsforbundets formål er at udbrede debatskabende samfundsoplysning. Pr. 1. januar 2004 fusionerede Frit Oplysningsforbund på landsplan med Dansk Husflid og har hermed ændret navn til oplysningsforbundet NETOP. I Århus hedder vi nu FO-Aarhus.

3 Grønne Guider i Aarhus Grønne Guider i Aarhus Naturhistoriske foreninger Der har været et godt samarbejde mellem guiderne og bl.a. Naturhistorisk Forening for Jylland, Jydsk Forening for Naturvidenskab og Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov, som har resulteret i en række arrangementer og udgivelse af Østjysk Naturkalender 2010, hvor en lang række grønne foreninger annoncerer for deres arrangementer hen over året. Se Bare Her Samarbejde omkring skoletjenester mv. i magistraten Teknik og Miljø. PR-aktiviteter omkring ny folder og udbygning af hjemmesiden mv. Der har især været arbejdet med at inddrage kommunens nye klimapolitik i de forskellige undervisningstilbud. Naturfotografering 9. feb. på Naturhistorisk Museum. Morten Hilmer fortalte om jobbet som naturfotograf og om nogle af de fantastiske oplevelser, han har haft i den danske og grønlandske natur og han gav gode råd til, hvordan man selv kan tage meget bedre fotos i naturen. Kampen mod dræbersneglen 4. mar. fortalte grøn guide Birte Buhl på Tilst Bibliotek om dræbersneglen, hvordan man bekæmper den og samtidig bevare glæden ved sin have. Der var mulighed for at udveksle erfaringer om snegle og for at få bestemt sneglene fra haven. Vinsmagning med årstidens vine 13. april på Naturhistorisk Museum. Jonna Pedersen fra Årstidens Vine i Vestergade fortalte om hvordan grundsmagene: surt, sødt, salt, bittert og umami, påvirker vinens smag. Hold Rent 17. og 18. april. I fem lokalområder i Aarhus Syd mødtes venner, naboer, unge og gamle og fjernede ved fælles hjælp det affald, som gennem vinteren var havnet i vejkanter og langs stier. Lægeplanter og spiselige vilde planter i Risskov 27. april. Naturen er fuld af spændende planter, som kan bruges i madlavningen: spiselige vilde planter og gamle lægeurter. Efter indsamling af urterne smagtes der på et par velsmagende retter af skovens urter og bålpandekager. Der blev udleveret opskrifter. Genbrug - Godt for miljøet 6. maj rundvisning på Averhoff A/S. Der var mulighed for at se og høre om deres nye shredder-anlæg til nedknusning af elektronikskrot og et indblik i hvordan elektronikaffald generelt behandles til genanvendelse i Danmark. Skovens Dag 9. maj. Et kommune-arrangement ved Moesgård strand med fokus på CO2. Der blev bl.a. delt træer ud til borgerne. Grøn guide deltog med en kondicykel, der bruger pedalkraft til at lave strøm. Arrangementer på UNO 14. sep. for natur og teknik-lærere. Mad i naturen, nødder, frø, og bær. 5. okt. for pædagoger. Tang - kreativt og til spise. Plantebestemmelse for begyndere 15. juni rundtur i Riis Skov med botaniker Peter Wind. Han fortalte om planterne og almen plantebestemmelse. På jagt efter urter til kryddersnapsen 1. sep. Oldermanden for Egå Brændevinslaug Gunnar Sørensen guidede en tur omkring Egå Marina, hvor der blev set nærmere på hvilke urter, bær og blade, man kan bruge til hjemmelavede kryddersnapse. Tur til Vorsø 16. maj. Jens Gregersen fortalte om den fredede øs historie og plante- og dyreliv. På sporet af pattedyr 25. okt. på Naturhistorisk Museum. Verner Frandsen fortalte om sine mange års erfaringer med og interesse for dyrespor, og zoologen Birger Jensen, fremviste præparater fra Naturhistorisk Museums store sporsamling. Vinternat i skoven 16. dec. Gåtur i den mørke Marselisborg Skov, hvor biologerne Katrine Meisner og Sussie Pagh fortalte om ræve. Spiselig tang i Aarhus bugten 24. aug. ved stranden ved Den Permanente. Rasmus Bjerregaard fra Marifood fortalte om sin tangproduktion, som er den eneste af sin art i Danmark. Måske bliver havet fremtidens nye marker og skove, som kan give føde og energi til kloden. Nogle tangarter kan bruges til menneskeføde, andre til dyrefoder eller til brændsel i form af fx bioetanol og tangolie. National Konference om Naturen i Byen på Naturhistorisk Museum 17. april. Gennem de seneste 100 år er den del af befolkningen, som bor i byerne vokset fra 38 til ca. 85 %. I dag tænker enhver byplanlægger på, at der af hensyn til befolkningen skal være plads til grønne arealer i byen, og den stigende udbygning af villakvartererne med de tilhørende haver skaber vigtige levesteder for mange arter. Den vilde natur i byen giver både anledning til naturoplevelser og konflikter. Konferencens formål var at give et bredt indtryk af naturen i byen i dag og i fremtiden: Svampetur på Vestre Kirkegård 2. okt. Museumsinspektør, Frank Jensen, fra Naturhistorisk Museum fortalte om de mange forskellige svampe på Vestre Kirkegård. Lav most af egne æbler 8. okt. i Beder og 16. okt. i Risskov. Der var både en håndreven mostmaskine og tre effektive motoriserede mosterier til rådighed. Alle kunne presse op til 25 kg æbler eller pærer. Vorsø et fristed for naturen 18. nov. på Naturhistorisk Museum. Jens Gregersen og Kaj Halberg viste billeder og fortalte om Vorsøs spændende natur og historie, i forbindelse med deres nye bog om Vorsø. Maratonløb og fotosafari 23. nov. på Naturhistorisk Museum. Inga Kofoed Andersen viste sine flotte fotos fra reservatet Ntabeni i Sydafrika og fortalte om strabadserne ved The Big Five Marathon. Green Drinks 7. dec. Miljøvenlig jul på cafe Løven i Nørregade i Aarhus: Lys inde og ude, mad (spild, økologi, tang m.v.), gaver og saltning, miljøvenligt julesne, bivokslys. Bioteknologi mellem terapi og doping 23. mar. på Naturhistorisk Museum, hvor Louis Klostergaard, fra Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet stillede spørgsmål ved, hvordan vi skelner mellem et rimeligt brug af bioteknologien til lindring, forbedring af sports-præstationer og til kosmetisk anvendelse. At skabe et overblik over hvilke arter og naturtyper, der findes i danske byer Teoretisk at forholde sig til, hvad det er for arter, der klarer sig i byerne, frem for andre arter, herunder både hjemmehørende og fremmede arter At give et bud på, hvordan fremtidens bynatur vil se ud, hvordan man i fremtiden kan øge befolkningens naturoplevelser og afbøde fremtidige konflikter Arrangør: Naturhistorisk Forening for Jylland www. floraogfauna.dk og Jydsk Forening For Naturvidenskab

4 Grønne Guider i Aarhus Aarhus Festuge Arrangementer for Seniordaghøjskolen Foredrag om Dansk Natur fra Istid til IT-tid d. 1. og 4. feb. Fugletur ved Egå Engsø d. 12. okt. Tangarrangement på i Risskov d. 27. og 28. okt. Spisetang på Sct. Annagade skole d. 25. nov. Forårets Aarhussamtaler 19. jan.: Kvalitet i branding af byer. Rolling Stones, Madonna og U2. Det bliver ikke meget større end i Horsens. Frank Panduro er manden, der har trukket verdensstjernerne til og forvandlet fængselsbyen til en kulturby. Men er det idoler og vellyd, der skal til for at gøre Horsens attraktiv for turister og tilflyttere? Er bybranding investeringen værd eller en forbigående trend? Samfundsforsker Johannes Andersen i samtale med direktør Frank Panduro. Tang i hverdagsretter 24. aug. og 29. sep. Brug af tang, både det danske, som man selv kan finde i bl.a. Aarhusbugten, og købetang. Om smag, næringsindhold, sundhedsværdi og hvordan man bruger tang i hverdagsretter som supper, salat og brød. Miljøtjek i Sejlklubber I løbet af januar/februar fik de 5 sejlklubber i Aarhus et tjek. Der blev skrevet en omfattende rapport til hver sejlklub, som efterfølgende blev afleveret til klubben. Affald i skolen I samarbejde med AffaldVarme, Aarhus Kommune. For klassetrin. 58 klasser med 1140 elever var igennem affaldsskolen, med grønne guider som undervisere i Åbent hus i passivhus i Malling 24. jan. fortalte Morten Lond Hansen om opførelse af et passiv hus, og familien Kæseler, som bor i huset kunne fortælle om hverdagen i passivhuset. Vandkampagne Samarbejde med Vand Plan Udvalget (VPU) og Aarhus Vand og Natur og Miljø i Aarhus Kommune om en vandkampagne for at begrænse brug af pesticider. Efterårets Aarhussamtaler om Magt og Opposition 27. aug.: Gæst: Statsminister Lars Løkke Rasmussen. Vært: Niels Krause-Kjær. Danmarks statsminister er i modsætning til mange andre regeringschefer udstyret med meget stor personlig magt. Han udnævner ministre, bestemmer deres porteføljer og kontrollerer på den måde alle statens medarbejdere. Alligevel kan magten være svær at holde styr på. 31. aug.: Gæst: Peter Aalbæk Jensen. Vært: Niels Krause-Kjær. Peter Aalbæk Jensen er gatekeeper for mange drømme blandt unge håbefulde og etablerede skuespillere og for mange af de danske film, vi ser i biografen og endnu flere af dem, vi aldrig ser. Som optakt vistes Pernille Fischer Christensens En Familie med introduktion af Peter Aalbæk Jensen. 1. sept.: Gæst: Christoffer Guldbrandsen. Vært: Synne Rifbjerg. Med film som Fogh bag facaden og Den hemmelige krig stiller journalist og dokumentarfilmsinstruktør Christoffer Guldbrandsen skarpt på den politiske virkelighed i Danmark. Han er blevet kaldt for en venstreorienteret propagandist og hans politiske dokumentarfilm er blevet mødt med både massiv kritik og stor begejstring. Som optakt introducerede Christoffer Guldbrandsen en visning af to af sine seneste film. 2. sept.: Gæst: Amos Schocken. Vært: Hanne Foighel. Gennem tre generationer har Schocken-familien udgivet Israels ældste avis, Haaretz, der også betragtes som et af landets mest indflydelsesrige medier. Den nuværende ejer, Amos Schocken, ønsker at rapportere indgående om forholdene for de palæstinensere, der bor i Israel og i de besatte områder. Dette skaber massiv kritik, og avisen beskyldes for at ødelægge Israels internationale omdømme. 4. sept.: Gæst: Einar Már Guðmundsson. Vært: Synne Rifbjerg. Guðmundsson er en af Islands mest markante debattører og forfattere. Hans seneste bog, Hvidbogen er en kritisk gennemhegling af finanskrisen på Island, hvor han bl.a. går i clinch med samarbejdet mellem erhvervslivet, de folkevalgte politikere og medierne. Et manifest ikke bare mod de islandske finansfyrster, men også mod selve det kapitalistiske system. Hjemmekompostering for begyndere 20. april. Næsten 1/3 af affaldet fra køkkenet kan omsættes til kompost i et hjørne af haven. Hjemmekompostering giver liv i havejorden og bedre plads i skraldespanden. Desværre er der en del som har problemer med lugt, fluer og langsom omsætning i beholderen. Grøn guide Erik Stryhn Rasmussen fortalte hvordan man ved at følge få enkle grundregler kan undgå disse problemer. Aarhus Festuge: Snuf Puppets Snuff Puppets er et dukke-kompagni fra Melbourne, Australien. En trup på 6 dukkeførere med speciale i at bygge kæmpe-dukker og udføre forestillinger udendørs/i offentlige rum helt tæt på publikum og med både overraskende og lidt grænseoverskridende elementer som f.eks. voldsomt tissende køer eller dyr, der flygter fra den drabelige slagter. I Festugen blev der lavet workshop, hvor en gruppe interesserede/kunstnere/børn i samarbejde med Snuff Puppets byggede en række dukker op omkring et unikt koncept beregnet på Aarhus. Workshoppen foregik over ca. 10 arbejdsdage á 8 timer. Dukkerne optrådte hver dag 3 x 25 minutter i hele festugen. Aarhus Festuge: Next en vidensfestival Innovation Lab, der er et internationalt videnscenter med tusinder af kontakter inden for forskning, produktionsudvikling og iværksætteri, stod bag Next, der afholdtes for 7. gang. Next tager fat i alt, der lugter af nyt inden for IT og teknologi. Dette års Next fik overskriften Stardust med forskellige emner: design, fødevarer, sundhed og grønne muligheder, hvilket gjorde den viden, der kom for dagen mere håndterbar. Over 3 dage afholdtes der 3 minikonferencer i FO-byen med en lang række markante personer, bl.a. chefen for Philips og skaberen af Flickr. Der var samtidig en udstilling med forskellige bud på fremtidig teknologi. 7

5 Studenterhus Aarhus Studenterhus Aarhus 10. febr.: Kan man leve af kultur? Er oplevelsesøkonomi den næste store vækstøkonomi? Der uddannes i dag langt flere kulturfolk end der umiddelbart er stillinger til på landets kulturinstitutioner. En vej uden om arbejdsløshedsstatistikkerne og direkte over i vækstøkonomien kan være at beskæftige sig selv, men hvordan kommer man i gang og hvordan er tilværelsen som selvstændig kulturiværksætter? V/ kulturelle iværksættere: Morten Nottelmann (Café Lobby), Sofie van Nord (Offday Eventbureau) og Henrik Jeppesen (ArcHauz). 17. mar.: Politiet i Medgang og Modgang Vold i gadebilledet og mennesket i ondskaben v/ Hans Jørgen Bonnichsen. 7.april: Når uddannelsen alene ikke er nok Aarhus har rigtig mange tiltag, der formidler studierelevante jobs. 3 af dem var til stede på Corporate Night i Studenterhus Aarhus: Louise Skjoldager, Kontaktmæglerne i Region Midtjylland og fra Studiejob Aarhus: Anders Bisgaard Andersen og Career Campus. 23. april: Vild med ord Det første nordiske mesterskab i Poetry Slam og efterfølgende koncert med trioen Dissing og Las i samarbejde med Vild med ORD. Deltagerne var fra Norge, Sverige og Danmark. 7.sept.: Jyder og sjællændere Skribent på Jyllands-Posten, Jakob Vølver, fortalte om sin nye, humoristiske bog Jydens håndbog til overlevelse i København. Vølver skriver om tendenser og fænomener i den virtuelle verden. Bogen er ment som brugbar satire baseret på løse rygter, eviggyldige fordomme og egne oplevelser. 16. sept.: Stjernedrømme V/Søren Arnholt og René Thalund fra Nephew. Om det hårde arbejde som studerende med et sideprojekt, der hed musik, til den dag gennembruddet kom. Hvordan en gruppe ikke bare er venner, men også forretningspartnere, afdelingsledere og sammen om at drive den virksomhed, deres fritidsprojekt har udviklet sig til. 23. sept.: Sådan kommer du ud over kanten Kristian Koch gennemgik hvordan musikere kan levere musikken, så publikum kan føle og mærke den, så det er fedt at stå på scenen. Hvordan man kan gå og stå på scenen, hvad man kan gøre mellem numrene, og hvordan man dramaturgisk kan opbygge en koncert. Med udgangspunkt i 50 forskellige videoklip med div. kunstnere. 21. okt.: Fornuft og følelse Sanger og sangskriver Jomi Massage holdt oplæg om den snævre kunst over for mainstream musikken. Jomi Massage er kunstnernavn for Signe Høirup Wille-Jørgensen, som også er kendt fra det alternative rock-band Speaker Bite Me. 4. nov.: Hvor er velfærdsstaten på vej hen? Debat om velfærdstatens krise og bekæmpelse af social marginalisering. V/Kasper Vieland (medredaktør af Kritisk Debat) om de udfordringer, velfærdsstaten står overfor vedr. marginalisering og lighed og v/hans Jørgen Tholstrup (forstander på Pensionen Skejby) om kriminalpræventivt arbejde i praksis. 18. nov.: Møder på Tværs: Er værdipolitikken død? Debatører: Arne Hardis og Niels Krause-Kjær. Den såkaldte værdipolitik har domineret dansk politik de seneste år og afgjort, hvem der har fået magten. Men bliver det ved? Bliver emner som islam og ytringsfrihed fortrængt af økonomi og klima? 7. okt.: Hvad er god musik? Metal-producer Tue Madsen gav et indblik i producerens rolle. Han har arbejdet med bands såsom The Haunted, Mnemic og Hatesphere. Idébutikken Uge 4: Lotus Care solgte cremer til fordel for tibetanske flygtninge via Tibet Charity. 24. mar.: How to make it in DK V/Jeremy David Evans fra bageriet Jeremys i Mejlgade og Andréa Ferreira, der har sin egen brassilianske lingeributik A2 Atelier. Andréa var selvstændig i Brasilien og det er hendes mål at kombinere de to kulturer - dansk kvalitet med brasiliansk liv og atmosfære. Jeremy startede ud med kun kr. og så er man tvunget til at tænke kreativt. 5. april: Laila & Symfobia Laila & Symfobia spiller Bertolt Brecht og Brechtspecialist Hartvig Dolberg fortalte om Brechts liv og kunst. Symfobia skaber et univers af lyd, der føles fuldstændig ukendt og eksotisk, skræmmende og dragende på samme tid. 28. april: Hop i havnen? Guidet cykeltur om planerne for at skabe liv og fornyelse på havneområdet. Inden cykelturen kunne man studere modellen af havneområdet. V/kommunikationsmedarbejder Lotte Pape fra Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer. 2. juni: East Gate Europe Warm Up Performance, debat og arttalk med performer Annika B. Lewis (DK), dramaturg Wojtek Klimczyk (PO), instruktør Ana Brzezinska (PO) og kunstnerisk leder hos Entré Scenen i Aarhus Jesper de Neergaard, der stod bag East Gate Europe (performance-teater og dansefestival juni på Entréscenen). Hvordan har performanceteater og dans det i Danmark og Østeuropa? I 1959 besatte kineserne Tibet. Med ét slag mistede tibetanerne alle rettigheder, som vi i Vesten sædvanligvis opfatter som almindelige, selvfølgelige menneskerettigheder. Pludselig kunne tibetanerne f.eks. ikke få arbejde i deres eget land, hvis de ikke talte kinesisk - og de skulle afsværge sig deres åndelige leder, Dalai Lama, som spirituel leder. De lande, tibetanerne flygter til, har selv en stor, fattig befolkningsgruppe. Tibetanerne kan derfor ikke få arbejde dér og selvfølgelig kan de ikke få socialhjælp. Hvis de har penge på sig, når de når til grænsen, bliver disse penge ofte røvet fra dem af grænsevagterne, som selv er meget fattige. Til trods for ufattelige strabadser vælger et flertal af den tibetanse befolkning at flygte. 8 9

6 Idébutikken Idébutikken Uge 15: Om bæredygtighed i I-lande og U-lande Idrætshøjskolen i Aarhus og et nyt NGO-tiltag i Aarhus bød indenfor til dialogcafé og kulturmøde mellem den afrikanske kultur og den danske/nordiske kultur. Det er ofte udstyret eller manglen på det, der afgør, om unge kenyanere har mulighed for at dyrke sport. Idrætshøjskolen i Aarhus besluttede derfor at indsamle brugt sportsudstyr og -tøj, som blev sendt til Kenya for at styrke idrætten i slumområdet Kibera i hovedstaden Nairobi og forbedre forholdene og livskvaliteten for børnene og de unge i kvarteret. Idrætshøjskolen arrangerede både udstillinger med kenyanske/afrikanske kunstnere, opvisning med kenyansk kultur, foredrag, film og smykke-workshops. Det var også muligt at tale med de tre kenyanske udvekslingsstuderende, der var kommet til Danmark for at blive bedre til håndbold, som en del af projektet. Det at komme til Danmark giver os en mulighed for at lære nyt om sporten og generelt om sportskultur, som vi kan lære fra os, når vi kommer hjem. Derudover viser det os, hvor vigtigt det er at samarbejde, og hvor effektivt det kan være, når man har en fælles sag som for eksempel sport, sagde Bixen Mbire Ngaita, en af de kenyanske studerende. Projektet sluttede med et brag af en dag, hvor DJALA spillede percussion afromusik og Idrætshøjskolen Aarhus eget band optrådte. Uge 10-11: Hold på energien - Hvornår smelter isen? Kunstneren Søren Lyngbye fremstillede isskulpturer og der var mulighed for selv at prøve at færdiggøre en påbegyndt skulptur. Arrangementet blev åbnet af rådmand Laura Hay. I Idé-butikken kunne man se AffaldVarmes udstilling om fjernvarme og varmebesparelser og en energirådgiver fra Lokalenergi viste, hvordan man kan termografere sin bolig for at finde revner og sprækker i husets varmeskjold. Lokalenergi demonstrerede også de nye, smarte og meget energibesparende LEDpærer. Der blev tilbudt særlige undervisningsforløb af 1½ times varighed for elever fra klasse. Uge 16: Vild med Ord-festivalen Se Vild med ORD-festival, side 12. Uge 22: Verdensbilleder med tema om foldbold-vm i Sydafrika: Se Verdensbilleder, side 14. Uge 23-30: Konkurrence: Kunstnerisk udsmykning FO-Aarhus søgte idéer til udsmykning af sine administrationslokaler i FO-byen. Opgave 1: Udsmykning af glaspartier FO-Aarhus administration er flyttet ind i kontorlokaler med mange glasvægge og -døre. Disse kan være svære for f.eks. sindslidende og personer med downs syndrom at få øje på og dermed undgå at støde ind i. Derfor ønskedes forslag til udsmykning af disse glaspartier i en frise med en højde af ca. 0,75-1 meter placeret i øjenhøjde. Opgave 2: Udsmykning af bue på endevæg i storrumskontor En endevæg i kontoret er markeret med en meget stor og høj bue, hvor FO-Aarhus gerne ville have en eller anden form for udsmykning, der gerne måtte bryde buens rammer og gerne hænge sammen med evt. kunst på gulvet/i rummet umiddelbart foran væggen. Vinderen af opgave 1 og 2 blev Tina Louise Hunderup, der vandt kr. Opgave 3: Udendørs udsmykning FO-Aarhus ønskede en kunstnerisk udsmykning, der i overført forstand sammenbinder 2 bygninger. Dvs. give det indtryk, at bygningerne så at sige indholdsmæssigt hører sammen. Udsmykningen kunne indeholde en overdækning og måtte ikke gå ud over de eksisterende p-pladser. Vinderne af opgave 3 blev John Stephansen og Vibeka Andersen fra Quasiart, der vandt kr. Præmerne blev overrakt af rådmændene Marc Perera og Jacob Bundsgaard Johansen den 1. dec. i FO-byen. Uge 35: Innovation Lab Next Se Aarhus Festuge: Next en vidensfestival, side 7. Uge 36-37: Aarhus Kommunes Børne- og Ungebyråd v/åuf. Målet var at skabe debat om børn og unge i Aarhus Kommune med udgangspunkt i det tidligere børnebyråds beslutninger og forslag, samt skabe opmærksomhed omkring valget til det nye børnebyråd, der skulle vælges 1. okt. Arrangementet var kombineret med rundvisning på Rådhuset og evt. DUFs demokratispil. Debatemnerne var: Ungdomsliv, herunder et Multihus til unge (ungdomshus uden at det bliver Jagtvej) og klima og miljø, herunder moderne, talende skraldespande, som blev afprøvet i festugen og som blev sat op uden for Idébutikken. Målet var at finde nye emner, som det kommende børnebyråd skal behandle i deres periode fra okt til april Arrangementerne var: Policy slam hvad rimer på indflydelse og ren by? Uge 41 og 42: Info- og salgssted for KulturNat Aarhus Et samarbejde mellem KulturNat Aarhus og Museum Ovartaci, der udstillede outsiderkunst og holdt oplæg. Der blev via kunsten skabt debat omkring kunstbe- Uge 43: Mostpresning (se under de grønne guider) Uge 49: Gi en gave Et solidaritetsprojekt, hvor de hjemløse i Aarhus fik en chance for at hjælpe andre hjemløse. De lavede en række malerier sammen med kunstneren Lise Thilo. Derudover var der æbleskiver, suppe, kaffe/te, soveposer, jakker og varmt tøj til deltagerne i projektet. Sidste dag var der fernisering og auktion over malerierne med borgmester Nicolai Vammen som auktionarius. De indsamlede penge gik til hjemløse på Perron 4, som er en varmestue i Randers randers.dk/site.aspx?roomid=3&newsid=10526&men uid=3&langref=1&splashid=110 Se interview og auktionen her: C320635CCCBC5849/2/qjYnkf3BwDY Graffitivæg i Aarhus? Er graffiti kultur eller er det bare grimt? (Frontløberne) Hvordan skal fremtidens folkeskoler i Aarhus være? (Debat med Danske Skoleelever) Til kamp mod skraldet skrald kan også være sjovt med musik og motion. Foreningslivet i Aarhus hvilke muligheder er der, og hvad er godt ved det? (Debat med ÅUF) Politik er for gamle røvhuller eller hvad? Oplæg og debat med aarhusianske ungdomspolitikere. Hvad er god Facebook-stil? Hvordan undgår man online-mobning? (Oplæg ved Cyberhus) grebet og sat spørgsmålstegn ved den traditionelle opfattelse af kunstnere, da udstillingen var baseret på kunst fra Psykiatrisk Museum. Uge 51 og 52: Uldenmetal v/johanna Ludvigsen. Poetisk kunst lavet over mængden af biler i dag. Udført i foto, collage og filt. Hvordan finder jeg en alternativ parkering plads? Hvorfor bliver så mange pindsvin kørt over? Hvad skal vi stille op med alle de biler i midtbyen? Vi graver huler, så bilerne kan komme under jorden. Vi bygger broer så de kan komme over vandet. I Aarhus bygger vi et parkeringshus med elevator til biler - det er lige før de kan flyve! 10 11

7 Andre større projekter Andre større projekter Debatbog om tidl. borgmester Bernhard Jensen Komikkontoret Stand Up for Haiti, 27. jan. i Turbinehallen Med udgangspunkt i jordskælvet i Haiti, optrådte 20 af landets bedste komikere i Turbinehallen til fordel for Læger Uden Grænsers Katastrofefond. Komikerne kom med deres vidt forskellige stilarter og skæve syn på katastrofen. Bl.a.: Simon Talbot, Elias Ehlers, Thomas Warberg, Jesper Juhl, Henrik Bruhn, Nikolaj Stokholm, Mikkel Malmberg, Morten Wichmann, Jan Svarre, Ruben Søltoft, Tommy Nielsen, Søren Dürr. Bl.a. følgende firmaer støttede op om arr.: Billetten.dk A/S, Kulturguiden.dk, Kulturpressen, Aarhus Stiftstidende, GO-FM, lasertryk.dk, FO-Aarhus. Demokrati og Comedy, 10. april: Humor og kommunikation. Med afsæt i sit arbejde for Cult a/s, Rådet for Større Færdselssikkerhed og EU stillede og svarede stand-up-komiker Tommy Nielsen på spørgsmålene: Kan balskørter sælge energi-drikke? Kan grin skabe øget trafiksikkerhed og hvilken forskel gør en Rap-sang om EU? Vild med ORD-festival, april Et forholdsvist nyt initiativ i det aarhusianske kulturmiljø, som løb af stablen for første gang i Litteraturfestivalen er arrangeret af frivillige, litteraturbegejstrede mennesker og køres non-profit. Vild med ORD sigter imod at etablere sig som en årligt tilbagevendende begivenhed, for derved at bidrage til byens målsætning om at gøre Aarhus til europæisk kulturhovedstad Hvad foregår der egentlig i hjernevindingerne hos forfatterne? Årest festival bestod af: Scandinavian Cup i Poetry Slam. Scenearrangementer og messestande med interviews, dialoger, samtaler, oplæsning og diskussioner mellem forfattere og litteraturfolk af alle slags. Forlagsmessen med deltagelse af bl.a. forlagene Glad Mad, 19. jan. - i samarbejde med BUS Bo- og Udviklingsfonden. Søren Gericke lagde op til debat om kost til unge med særlige behov ud fra sine erfaringer fra TV-Glad, som har startet projektet Glad Mad, hvor udviklingshæmmede bl.a. rejser rundt i bofællesskaber og underviser i sund og ernæringsrigtig madlavning samt etablerer suppekøkkener til hjemløse og natherberger. Her er Lancering af bogen skete den 13. april i samarbejde med JyllandsPosten. Samme dag afsløredes desuden statue af borgmester Bernhardt Jensen i Frederiksgade i Aarhus. Herudover stillede forfatteren af bogen Henrik Fode op til foredrag om bogen den 9. juni. Stand up med mening v/yannis Pappas, sept.: Yannis Pappas er født og opvokset i Brooklyn, New York og har optrådt i en lang række amerikanske tv-shows. Hans elskede og kontroversielle karakter Mr. Panos har været vist i det populære Lakis Lazopoulos Show. Yannis optrådte med sit syn på Danmark og danskhed. Yannis fik landsdækkende pressedækning i både Politikken og Metro Express. Og hans show fik 5 stjerner i Aarhus Stiftstidende. (http://stiften.dk/article/ / AAS/ ) Stand Up med Magnus Betnér, 14. nov.: Showet hed livets ord og er set af over svenskere. Magnus Betnér tog et humoristisk og provokerende livtag med både sit eget land og Danmark, som blev skarpt spiddet og ligefrem råbt til. Intet var helligt. Måske er det af samme grund at han flere gange er blevet censureret af svensk tv. Dejligt befriende at opleve en komiker, der hopper ud over grænsen og i den grad giver politikere og alt andet tørt på, udtalte Per storm, radio go! FM Klim, Modtryk og Hovedland samt boghandler Kristian F. Møller. Forskellige workshops, hvor man kom helt tæt på en eller flere forfattere. Børnenes Bogdag for skoler, fritidsklubber og læseklubber osv. En række forfattere optrådte med oplæg, oplæsning og dialoger. Deltagende forfattere: Svend Åge Madsen, Jørgen Leth, Jan Sonnergaard, Rune T. Kidde & Susanne Jorn, Jens Smærup Sørensen, Erling Jepsen, Elsebeth Egholm, Pablo Llambias, Merete Pryds Helle, Josefine Klougart, Lars Bukdahl, Martin Jensen, Stig Dalager, Kim Leine, Lene Kaaberbøl og mange flere... Søren Gericke mentor og chef. TV-Glad har gennem mange år bevist, at udviklingshæmmede sagtens kan bruges på arbejdsmarkedet nøjagtig som alle andre. Det langsigtede mål med TV-Glads initiativ er at opbygge arbejdspladsen Glad Catering for mennesker med udviklingshæmning. Grønt Kort/GoGreenAarhus Formålet med GoGreenAarhus var og er at øge folks bevidsthed om det bæredygtige Aarhus og give aarhusianerne et simpelt og stærkt dialogskabende redskab, som gør, at de kan forbruge grønt, få grønne oplevelser og følge med i Aarhus udvikling mod at blive CO2-neutral i Der sættes fokus på grønne, økologiske og bæredygtige butikker, virksomheder og offentlige grønne steder i Aarhus. Projektet har to formidlingskanaler: 1. Det fysiske kort: Et lille lækkert fold-ud-kort over det grønne Aarhus. Det viser vejen til det grønne forbrug, fx den grønne frisør, det økologiske supermarked, den bæredygtige tøjbutik og hotellet, der gør en ekstra indsats for miljøet. Det viser vejen til de grønne oplevelser, fx Friland, Samsø og Vestas forsøgscenter. Derudover er en masse af Aarhus grønne oaser plottet ind på kortet, både store og små. Det fysiske kort guider brugerne gennem de grønne ruter i Aarhus, hvor de kan handle, spise, sove og opleve bæredygtigt. 2. Det digitale kort: dk/forside/foreslaa-et-sted En dynamiske måler på det grønne Aarhus. Her opdateres og udbygges de grønne tiltag hos aarhusianske butikker, virksomheder og offentlige steder. Sitet har høj grad af brugerinddragelse med mulighed for at rate og kommentere. Hvor er det lige man finder de grønne oplevelser i Aarhus? Eller hvor er det, man går hen og finder den økologiske tøjbutik og frisør? Kultursalon 22. febr.: Hvordan bliver Aarhus et kulturelt epicenter? Hvad kan kunst og kultur gøre for en kommune og med hvilke motiver skal en kommune indgå i nært samarbejde? Kommunikationsmanden cand.comm. Rasmus Jønsson og kunstkender og journalist Michael Jeppesen debatterede de forskellige parters motiver, forventninger og behov: Kan kunst og kultur tiltrække ressourcestærke personer fra andre kommuner? Skræmmer kommunale tiltag den virkelige kultur fra at udfolde sig, fordi kultur altid kommer nedefra? 22. marts: Byen, kulturinstitutionerne og de kreative iværksættere - en diskussion om bygninger, oplevelsesøkonomi og kulturproduktion. Kan det direkte møde mellem kulturproducent og erhvervsvirksomhed skabe grundlag for byudvikling og vækst? Ph.D. og arkitekt Lasse Andersson fortalte om sit arbejde med Aalborg som case-story. Emnet er ikke mindst relevant i Aarhus, hvor Multimediehuset på Havnen og produktionscentret for scenekunst, billedkunst og litteratur på Godsbanen i Skovgaardsgade er store, aktuelle kulturbyggerier. 19. april: Ny teknologi og medieudvikling som ændret vilkår for kunstproduktionen og kulturformidlingen v/ Henrik Føhns, vært på DR-harddisken. Kommunikation og medierne på internettet forandrer sig i Kortet er oversat til de største turistsprog. Det digitale kort er et måleredskab for kommunale instanser og andre, som kunne have interesse i at følge og fremme udviklingen af Aarhus grønne profil. Samtidig kan butikkerne på sitet give hinanden gode råd og vejledning. Der blev trykt og udleveret bykort og skrevet mere end 30 artikler, foruden stor medieomtale i de største danske medier. GoGreenAarhus har en meget populær Facebook-profil med godt 1300 brugere, hvor folk debaterer og snakker bæredygtighed. Samarbejdspartner: WorldPerfect, der er en række kreative virksomheder og sociale entreprenører, som sammen ønsker at gøre en forskel ved at arbejde med bæredygtige projekter. Deres tværfaglige, unge og erfarne team af uddannede kaospiloter, grafikere, retorikere løser sammen opgaver på højt professionelt plan. Samarbejdspartnere i øvrigt: Visit Aarhus, Aarhus Kommune, de grønne guider, Radisson BLU & Scandic, Midtjysk Turisme, Kulturnat. disse år: Facebook og Twitter. Og det sker gerne via mobiltelefonen eller andre nye apparater som f.eks. Apples ipad. Hvad betyder det for typen af indhold, produktionen, distributionen og brugernes forventninger til indholdet? Går udviklingen for stærkt til at vi kan følge med? Og hvad gør den ved os som mennesker, samfund, kultur? 14. juni: Vision for scenekunsten i Danmark. Teaterudvalget, som er nedsat af Kulturministeriet, har haft til opgave at danne sig et overblik over scenekunstområdet og udpege de største udfordringer, scenekunsten står over for i de kommende år. Lars Seeberg, teaterudvalgets formand, og kulturrådmand Marc Perera Christensen drøftede nogle af rapportens forslag, der har særlig betydning for det aarhusianske teaterliv

8 Andre større projekter Andre større projekter 14 Verdensbilleder 4. juni - i samarbejde med Aarhus Cityforening. Tema: Verdensmesterskaber i fodbold i Sydafrika. Ned gennem gaden kunne man opleve en unik fotoudstilling, der viste fotos fra Manenberg, de farvedes ghetto uden for Cape Town i Sydafrika. Fotoudstillingen kom tæt ind på livet af de mennesker, der bor i ghettoen, og viste glimt fra deres liv, vilkår og valg. Billederne er taget af fotograf og antropolog Christian Vium. Den fantastiske kunstner Thomas Bossel, der fortolker livets mange aspekter igennem sine malerier med deres karakteristiske sort/hvide baggrund, hvorpå der optræder figurer af næsten tegnefilmsagtige dimensioner, var denne dag også at finde i gaden, hvor man kunne opleve art in the making, da han skabte et maleri, der i tema lagde sig op ad fotoudstillingen. Billedet kom derefter på Lauritz.com, hvor man kunne være med i auktionen over det. Pengene fra billedet blev doneret til Sydafrika Kontakt. Edge Board shop satte en slackline op uden for Idébutikken og inviterede alle til at komme og prøve denne supersjove og perfekte balancetræning og dagen igennem var der bordfodboldturnering på Cafe Slabberas og Tir na nog. FO-Aarhus sparkede WM i gang med dans, musik og sang på en scene ved Idébutikken: afrikanske rytmer, AarhusLinedanZe.dk, guitarspil af Claus Funder og hans elever, Åbyhøj Sangkor og Keep the Change Big Band. Designkonkurrence Et samarbejde med de Åbne Værksteder på Huset, Bureau Detours og Kulturhus Aarhus. Konkurrencen om fremtidens caféstol og -bord i robuste genbrugsmaterialer skulle synliggøre talentmassen blandt unge designere og arkitekter i regionen og bidrage til udvikling af deres potentiale og netværk. Møblerne skulle have markant udtryk og modernitet, træ og metal skulle være grundlæggende materialer og der skulle være tænkt over produktion og bortskaffelse og møblerne skulle kunne bruges i mange sammenhænge. De indkomne møbelforslag blev udstillet i Musikhuset Aarhus april og bagefter hos Bureau Detours på Godsbanen. Trine Kjær og Mette Risbæk Jensen fik førsteprisen på kr. for deres møbel Re:table - et cafébord i genbrugstræ. Café Demokrateket, 20. april Et samarbejde mellem FO-Aarhus og Bibliotekerne i Aarhus, som ønsker at udvikle og understøtte demokratiprocesser og -rum, hvor borgere kan mødes og udveksle meninger på tværs af alder, køn, kultur og uddannelse. Hvad skal fremtidens offentlige rum som f.eks. biblioteket og Multimediehuset tilbyde for at give de bedste rammer for demokratiske møder og samfundsdebat? Hvad er der brug for, når nye spørgsmål skal sættes til debat, når holdninger skal formidles, når foreninger mødes med borgere? Inviterede var foreninger, organisationer, grupper, politiske aktører og andre interesserede. Projektet Demokrateket finansieres af Aarhus Kommunes Biblioteker, FO- Aarhus samt Styrelsen for Bibliotek og Medier. www. demokrateket.dk og Kan man indrette en stue på 20 minutter? Et foredrag 19. maj om, hvordan man kan tænke i indretning v/ indretningskonsulent Mette Milling. Leg med livsstil og rum i et spændende univers i thevicshop. Leg bl.a. med kontraster: tungt & let, lyst & mørkt eller maskulint & feminint. Målet er at få os til at mærke, se, tænke og skabe nyt i bred forstand. At flytte grænser og finde nye muligheder for bedre funktion, mere glæde og smukkere omgivelser. Åbent Kulturarrangementet i Globus1, 11. april - i samarbejde med lokale foreninger, herunder Multikulturel Forening, Den Aktive Kvindeforening og Ramallah Spejder. Et kulturelt tilbud til beboerne i Gellerup med fokus på palæstinensernes identitet, danse og kultur. Der deltog ca. 500 beboere og Globus1-brugere - både børn og forældre, og der var rigtig god stemning, hvor alle var glade for indsatsen, folkedansen og talerne. I LOVE YOU Begær, romantik, magt, sex, smerte, lidenskab, had. Alle følelser var i spil, da 39 internationale kunstnere i en unik iscenesættelse på AROS satte spot på den stærkeste følelse et menneske kan opleve: kærligheden. En stærk sanselig og æstetisk rejse ind i kærlighedens univers. Udstillingen rejste en aktuel diskussion om parforhold og menneskets samhørighed og fremhævede kærlighed og tosomhed som det universelle i menneskets eksistens med alle de udfordringer, der følger i kølvandet på parforholdet. En nytænkende totaloplevelse, hvor kunst, arkitektur og iscenesættelse fusionerede og tilsammen skabte et sanseligt afsæt for alle perspektiver på kærligheden. CITY OF LOVE Byens butikker, gader, restauranter, hoteller m.fl. gik i samarbejde med ARoS og bød på kulturbegivenheder, musikevents og særlige tilbud. Aarhus forvandledes til CITY OF LOVE fra den 27. marts til den 12. sept. En unik skare af samarbejdspartnere, hvor folk med deres AROS-billet i hånden kunne fortsætte ud i Aarhus og få flere fordele. I Frederiksgade skete det via ophængning af et utal af kæmpe-hjerter i gaden - hvert hjerte med sit eget budskab med spot på kærlighedens mange former og afskygninger. En tur gennem Frederiksgade blev en stærk, sanselig og provokerende rejse ind i kærlighedens univers og man blev udfordret på sine meninger, følelser og eventuelle fordomme. Kærligheden blev nemlig sat til diskussion: er den altid positiv? Hvad med bagsiden af kærlighedens medalje: hadet og jalousien? Hvad sker der, når kærligheden går i stykker? Hvor længe kan man balancere på en lyserød sky, uden at falde ned? Folk blev opfordret til at indsende et kærlighedsbillede eller -citat og dermed få mulighed for at være med på et af hjerterne fra midten af juli måned og henover sommeren. Efterhånden som flere oploadede deres billeder eller citater på facebook eller indsendte pr. mail, blev der dannet et smukt og mangfoldigt billede af aarhusianernes og øvriges syn på kærlighed. Via hjerterne i Frederiksgade blev AROS udstillingstema I LOVE YOU forlænget ud i byens gader og ud til det publikum, der måske aldrig sætter deres ben i et kunstmuseum. Nordisk kor- og kulturfestival, 29. juni - 4. juli Den største danske korfestival til dato. Byens kulturelle centrum omkring Musikhus, Musikkonservatorium og ARoS samt midtbyens kirker summede i fem dage af liv. Målet var at placere Aarhus på kormusikkens verdenskort og skabe et musikalsk og socialt forum, som kan tiltrække både den folkelige breddekultur samt de bedste skandinaviske kor. Workshops for børne-, ungdoms- og voksenkor med de bedste nordiske instruktører. Nogle af disse i samspil med drama/dans og evt. andre kunstformer. International korkonkurrence med attraktive præmier og internationalt dommerpanel. International masterclass for dirigenter, rettet mod det højeste, professionelle niveau. Koncerter overalt i Aarhus med de mange tilrejsende, skandinaviske kor. Tre-fire profilkoncerter med ensembler, som ellers sjældent eller aldrig kommer til Danmark/Aarhus. Festivalens omfang, med mange kor, interesserede gæster samt et større antal tilrejsende deltagere fra ind- og udland gav forhåbentlig en mærkbar effekt på det lokale erhvervs- og kulturliv, og arrangementets høje kunstneriske niveau gav byen en væsentlig PRværdi. Følgende organisationer/institutioner står bag oprettelse af foreningen, og er registreret som medlemmer: Kor72, Kor72U, Dansk Amatørkor Union, Danske Folkekor, Danske Korledere, Folkekirkens Ungdomskor, Dansk Sangerforbund, Det Jyske Musikkonservatorium. Den kompetente borger Workshops sept. Et udviklingsprojekt med deltagelse af Netværk for voksenundervisning i Aarhus, Borgerservice og biblioteker. Et forsøg på at skabe en model for, hvordan decentrale samarbejdskonstellationer i fremtiden kan imødekomme den enkelte borgers behov for kompetenceudvikling. Dels kortlægge hvilke samarbejdserfaringer, der allerede findes i Aarhus, samt afdække barrierer og udviklingsmuligheder, dels samle idéer til fremtidige samarbejder gennem idéudviklingsworkshops og dels afprøve nye samarbejdskonstellationer. Målet var at bygge bro og skabe synergi mellem folkeoplysningen, frivillighedsaktører, voksenuddannelsesinstitutioner og folkebibliotekerne på kommunalt, regionalt og nationalt plan. Projektet var støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier i et samarbejde mellem FO-Aarhus, FOF Aarhus, VUC Aarhus, Lærdansk Aarhus, Fritid & Samfund, Borgerservice og Biblioteker. 15

9 Andre større projekter Større Arrangementer Taste Aarhus: Gastronomisk Undergrund Events 23. aug., 13. okt. og 10. nov., der gav unge kokke og konditorer mulighed for at teste, smage, føle og lege med produkterne og servere lige præcis dét for de spisende gæster, som de har lyst til at lave. Spot på den gastronomiske undergrundsscene og skabelse af en innovativ legeplads for det spirende kokkevækstlag. Al overskud går til almennyttige velgørende formål, som de deltagende kokke er med til at udpege fra gang til gang. Idéen er kommet fra de unge gastronomer selv. Taste Aarhus greb idéen med det samme og har med aftalen om køkkenfaciliteter hos FO-Byen i Aarhus skabt rammerne for de unge kokke. Klip fra TV2 Østjylland 23. aug. 2010: dk/player.aspx?id=561309&r=7 Aarhus 2017 I 2017 skal en by i Danmark være Europæisk Kulturhovedstad, og Aarhus har for længst meldt sig som kandidat. Seminar den 23. sept. med temaet: Vision om kulturlandskaber som en fornyelse i det fremtidige samfund. En af Aarhus absolutte styrker er, at byen er omgivet af bakker, skov, hav og sø. Ser vi på turisternes foretrukne steder i regionen, tegnes der et klart billede af, at det er kysterne og fredelige natursteder, som trækker. Ser vi på kulturgeografi i regionen, er den tæt forbundet med naturgeografien - erhvervsmæssigt, socialt og åndeligt. Denne sammenhæng er blevet underbygget i forbindelse med de SWOT workshops, der er gennemført med samtlige kommuner i Region Midt, men i særlig grad kommunerne i Kulturring Østjylland og i det midt- og vestjyske kultursamarbejde. Visionen for Aarhus 2017 er: At Aarhus er internationalt og nationalt kendt som en markant kulturby og bærer titlen Europæisk Kulturhovedstad i At Aarhus fortsat overrasker og udfordrer med unikke kulturoplevelser. At Aarhus har et kunst- og kulturliv, der er nyskabende, eksperimenterende, og som tør gå i front. At kulturen giver Aarhus PULS via kulturel mangfoldighed, globalt udsyn og lokal indsigt, levende brug af ny teknologi, vækstlag og talentudvikling. Projektnavn/Samarbejdspartner Arrangementstype/Medvirkende Indhold Antal delt. Aarhus-samtalerne Aarhus Festuge Next Aarhus Festuge Glad mad i Aarhus Bo- og udviklingsfonden Komikkontoret Bog om Bernhard Jensen JyllandsPosten Grønt Kort WorldPerfect Vild med Ord-festival Kultursalon Verdensbilleder Samtaler med Frank Panduro, Lars Løkke Rasmussen, Peter Aalbæk Jensen, Christoffer Guldbrandsen, Amos Schocken, Einar Már Gudmundsson Vidensfestival/Innovation Lab med mange internationale medvirkende Festugetemaet naboer blev her tolket som magt og opposition, der er to sider af samme medalje. 376 Alt der lugter af nyt inden for IT og teknologi. 500 Madlavning og debat med Søren Gericke Sund mad for unge med særlige behov. 25 Stand Up og foredrag med bl.a. Magnus Betnér, Yannis Pappas, Tommy Nielsen, Henrik Bruhn. Debatbog og foredrag af Henrik Fode Facebook-debat, uddeling af grønne bykort, debat i medierne, rådgivning, events Litteraturfestival, Poetry Slam Cup, interviews, debat, oplæsning, workshops f.eks. med Svend Aage Madsen og Jørgen Leth. Debatforedrag med f.eks. Rasmus Jønsson, Lasse Andersson, Lars Seeberg Fotoudstilling, oplevelser, musik. Fotos af Christian Vium og Thomas Bossel Støttearr. for Haiti, demokrati og comedy, danskerne spiddes af udenlandske komikere. Bog om tidl. borgmester i Aarhus Bernhard Jensen Tydeliggørelse af grønne virksomheder og områder i Aarhus Hvad sker der i hjernen på en forfatter? Hvad får dem til at skrive det ned og håbe at andre læser det? Aarhus - et kulturelt epicenter? Oplevelsesøkonomi, teknologi og medier som vilkår for kunst og kultur. Verdensmesterskaber i fodbold i Sydafrika, fotos fra ghettoer Større Arrangementer Designkonkurrence Huset, Bureau Detours, Kulturhus Aarhus Konkurrence med efterfølgende udstilling Kampen om den bedste caféstol i Aarhus i genbrugsmaterialer Projektnavn/Samarbejdspartner Arrangementstype/Medvirkende Indhold Antal delt. Grønne Guider Sussie Pagh, Aarhus Midtby. Birte Buhl, Aarhus Syd. Erik Stryhn Rasmussen, Aarhus Nord Diverse grønne aktiviteter, events, undervisning m.m. i lokalområderne Åbent Kulturarr. i Globus1 Multikulturel forening m.fl. Demokrateket Bibliotekerne i Aarhus Kulturarrangement: dans, optræden, foredrag Fokus på palæstinensisk identitet 500 Caféarrangement Borgerinddragelse og samfundsdebat 36 Studenterhus Aarhus Debatmøder, poetry slam, virksomhedsbesøg, teater, havnetur, møder på tværs... Kulturelt iværksætteri, studiejobs, Bertolt Brecht, vold i gadebilledet, jobcrawl, stjernedrømme, finanskrisen Kan man indrette en stue på 20 minutter? Thevicshop Foredrag, workshop, debat, shopping v/mette Milling Livsstil og indretning 35 Nordisk Kor- og Kulturfestival Workshops for alle typer kor, konkurrence, profilkoncerter m.m. Skabe musikalsk og socialt forum, både bredde- og elitemæssigt I love you Frederiksgade og Aros Ophængning af hjerter med budskab i Frederiksgade. Forlængelse af Aros-udstilling Kærlighed i alle dens former og modsætninger Globe Town Idrætsdaghøjskolen Dialogcafé, kulturmøde, udstilling, workshops, indsamling af sportstøj og -udstyr Styrke idrætten i slumområder i Afrika. Kenyansk kunst og kultur Den kompetente borger Hovedbiblioteket Workshops Samarbejdserfaringer i kulturlivet i Aarhus 22 Kunstkonkurrence Konkurrence Forslag til udsmykning af FO-Aarhus lokaliteter i FO-byen 11 Aarhus 2017 Seminar Aarhus som mulig europæisk kulturby i Idébutikken Udstillinger, indsamlinger, cafédebat, workshops, foredrag, information Kunst, kultur, energi, bæredygtighed, litteratur, sport, børne- og ungebyråd, hjemløse, trafik m.m Taste Aarhus Gastronomisk undergrund, madeksperimenter Unge kokke og konditorer tester, smager, føler og leger med produkterne og serverer for kritisk publikum 135 Snuff Puppets Aarhus Festuge Workshop med dukkefremstilling + optræden med dem i det offentlige rum Overraskende og grænseoverskridende oplevelser for de forbipasserende I alt

10 Enkeltstående arrangementer Dato Sted/Samarbejdspartner Foredragsholder Emne Antal delt. 10. jan. Christianskirken. Selskab for kristne psykologer Wolf-Dieter Hartmann Mindfulnes i et kristent perspektiv feb. Viby Bibliotek Bent Isager-Nielsen Man jager et bæst og fanger et menneske feb. FO-Aarhus Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset feb. Bakkegårdsskolen Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset mar. FO-Aarhus: Aftenskoleklubben Nicolaj Witte I Maya-folkets fodspor mar. Oplysningsforbundet DEO Hans Jørgen Bonnichsen EU, overvågning og politisamarbejde mar. Sabro-Korsvejskole Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset mar. Malling Skole Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset mar. Jakobskolen Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset april Aarhus Friskole Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset april Det gamle Gasværk Jørn Lund Oldtidsmenneskets liv i Brabrand juni Oplysningsforbundet DEO Claus Vastrup og Mogens Ove Madsen Hvad er fremtiden for Euroen? sept. Oplysningsforbundet DEO Poul Smith EU og pressens rolle sept. Skovvangsskolen Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset sept. Det gamle Gasværk Esben Just Om musik fra New Orleans sept. Søndervangsskolen Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset sept. Katrinebjerg Skole Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset sept. SkateMusicPark, Promus Caroline Lundholm og Marcus Wassberg Etablering af SkateMusicPark? okt. Brabrand sognegård Ole Hartling Okkultisme, healing og videnskab nov. EAPN-konference Hans Halvorsen m.fl. + Komikkontoret Fattigdomsgrænsen nov. De Splittergale, Skt. Johannes Kirke Dansetrup Romano Suno Debat om romaernes situation nov. Samsøgade Skole Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset nov. Viby Bibliotek Olav Hergel Om 2 bøger: Indvandreren og Flygtningen nov. Egebakkeskolen Jens Winther Hjælp - vi har en teenager i huset nov. Det gamle Gasværk Ole Andreassen Himalayas mangfoldighed 21 I alt

11 En god debat... Som medlem af kulturudvalget og folkeoplysningsudvalget er jeg meget optaget af aktiviteterne i Folkeoplysningsforbundet. For mig er folkeoplysningen i Aarhus en vigtig aktør i det debatskabende demokrati. Med sine mangfoldige tilbud gennem undervisning og enkeltstående arrangementer i aftenskolerne, vækker Folkeoplysningsforbundet borgernes nysgerrighed og øger interessen og engagementet omkring forskellige samfundsaktuelle temaer. Fra foredrag om børneopdragelse over arrangementer om udviklingen i Aarhus til dialogmøder om demokrati har FO-Aarhus en bred vifte af debatskabende og samfundsrelevante tilbud. Tilbud der i høj grad er med til at fremme debatkulturen ved bl.a. at sætte tingene på spidsen og afprøve vores holdninger. De skaber oplevelser og øger vores indsigt i de emner og problemstillinger, som optager os, og måske får os til at gentænke den måde vi oplever samfundet på. Jeg vil derfor opfordre alle byens borgere til at gøre brug af de mange tilbud og tage aktivt del i debatten og dialogen. Det er gennem dialogen og i mødet med andre, at vi bliver dannet som borgere, og at vi styrker det demokratiske medborgerskab og vores forståelse for hinanden. Med venlig hilsen Claus Thomasbjerg Medlem af Aarhus Byråd for SF Som medlem af Aarhus Byråd og herunder medlem af Kulturudvalget, har man en glæde og en pligt til at blande sig i den daglige debat. Det er et privilegium at leve i en by, hvor kulturen og debatten har så gode og brede vilkår. I en by som Aarhus spænder vi vidt, lige fra Verdensbilleder, håb om at blive Kulturhovedstad i 2017, Sculpture by the Sea, helt ny bydel på havnen og til den første og mest spændende nye folkeskole i 100 år. Vi er en by, der har som mål, at vi alle skal kunne tilbydes livslang læring, et tilbud og en vision, som spænder vidt, og som mange har en daglig glæde af. Vi aarhusianere blander os glad og gerne i den offentlige debat, og intet er for stort eller småt. Et kig i FO-Aarhus debatpuljerapport er et helt klart bevis på det. En vifte af debattilbud lige fra green drinks til spiselig tang fra Aarhus-bugten over hjemmekomposteringer for begyndere, ja alt er muligt, og heldigvis for det. Selv om vi lever i en tid, hvor finanskrisen har kradset landet over, er det en glæde at konstatere, det ikke er gået ud over debatlysten. Derfor kan jeg kun på det varmeste anbefale alle aarhusianere at tage med på endnu en runde i 2011-debatpuljen - et overflødighedshorn fra FO-Aarhus. Med venlig hilsen Jette Skive Medlem af Aarhus Byråd for DF

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Copyright Borgerservice

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Interview Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Mød KulturERhvervs medlem, Kim Bisgaard i et interview om hjertebarnet, Godsbanen

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

De har lavet adskillige nyskabende ferniseringer, workshop, shows m.m. alle relaterede til miljø og genbrug.

De har lavet adskillige nyskabende ferniseringer, workshop, shows m.m. alle relaterede til miljø og genbrug. Idé beskrivelse I december 2009 var København vært for FN s Klimakonvention, COP15. Den internationale opmærksomhed om værtskabet gav en unik mulighed for at markedsføre danske klima-venlige teknologier,

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Sager der Samler har nu eksisteret i halvandet år. Dette er bestyrelsens beretning på den første ordinære generalforsamling. Beretningen er en fortælling

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

De usikre! Give me direction!

De usikre! Give me direction! De usikre! Give me direction! Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme De får det ikke længere i folkeskolen Hjælp af en voksen,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 BYBIERNES ÅR 2013 Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 Natur, produktion og samfund Bybi er en virksomhed, der tager udgangspunkt i bierne. Vi vil skabe en industri i Danmarks byer, der sætter gang

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Knud s. e:6. Crypt ography. September 2013

Knud s. e:6. Crypt ography. September 2013 Knud s Crypt ography C e:6 September 2013 Lederen Skrevet af Mikkel Elliot, JCI Sct. Knud Sen udgave. Meget sen udgave. Resultatet af frivillighed er ofte at andre ting kommer foran. Denne udgave af bladdet

Læs mere

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET ERHVERVSSTRATEGI RANDERS - Randers Regnskov - --------- - Danish Crown VIBORG - Viborg Domkirke - Kongepladsen - -------------- HERNING -Boxen - Messecenter Herning

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

September 2013 Gratis magasin #Aarhuspanorama Januar/Februar 2014 P. Kend dit værtshus 50 NUANCER AF BRUN CARPARK NORTH GODSEJERNE

September 2013 Gratis magasin #Aarhuspanorama Januar/Februar 2014 P. Kend dit værtshus 50 NUANCER AF BRUN CARPARK NORTH GODSEJERNE Mediekit 2014 GRATIS MAGASIN September 2013 Gratis magasin #Aarhuspanorama Januar/Februar 2014 P NYT G R AT I S M AG A S I N TIL DIG Kend dit værtshus 50 NUANCER AF BRUN CARPARK NORTH + I HÆLENE PÅ EN

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Kreativt oprør i Ishøj

Kreativt oprør i Ishøj Kreativt oprør i Ishøj Oprør, skrot og drømme om livet i uge 47 rykker dagligstuen ind i Ishøj Bycenter Bibliotekerne gør oprør I uge 47 (21.-27. november 2011) medvirker Ishøj Bibliotek i en fælles temauge

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 Mad Events Byliv Rejse Lige midt i København ligger Danmarks nye højskole: Suhrs Madakademiet. Her får du masser af hands-on i køkkenerne, møder nogle af byens bedste kokke

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

12/1 Har sagt ja til at være med i Skanderborg kommunes nyoprettede billedkunstråd

12/1 Har sagt ja til at være med i Skanderborg kommunes nyoprettede billedkunstråd Hotel Vanitas mistede i februar Karen Degett et vilkår der efterlader os med et stort savn :Vi har altid opfattet Hotel Vanitas som en 3 benet taburet der var afhængig af alle ben så det faktum at det

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK WORKSHOPS OG UNDERVISNING FOR UNGE I DK FOKUS PÅ KUNST OG KULTUR, KREATIVT SAMARBEJDE OG GLOBALE PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Broen, der blev til kunst...

Broen, der blev til kunst... Broen, der blev til kunst... Velkommen til 2009 og velkommen til Storebælts kalender, som vi håber du vil få fornøjelse af gennem alle årets 12 måneder. I år har vi bedt 12 danske kunstnere om at komme

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere