GISELA OG BODO DAETZ' KOBBERMØLLEARKIV. Desuden omfatter samlingen en del kopier af originaler i andre arkiver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GISELA OG BODO DAETZ' KOBBERMØLLEARKIV. Desuden omfatter samlingen en del kopier af originaler i andre arkiver."

Transkript

1 Erhvervsarkiver Arkiv E 4 Kobbermøllen, Kruså GISELA OG BODO DAETZ' KOBBERMØLLEARKIV Indledning Samlingen er afleveret til Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig den 4. april 1995, jvfr. afl. jr. 1995/E 5. Materialet er tilgængeligt i henhold til aftale mellem Arkivet og Gisela og Bodo Daetz af oktober 1995, dvs. 50 år efter afleveringen. Benyttelse før udløb af denne frist forudsætter skriftlig accept fra Gisela eller Bodo Daetz, derefter fra arkivaren (se nærmere i afleveringssagen). Hovedparten af materialet hidrører fra perioden Hertil kommer enkelte ældre og enkelte nyere akter. Langt hovedparten er dokumenter fra Lotz-familiens ejertid (se bilag 1 familien Lotz). Desuden omfatter samlingen en del kopier af originaler i andre arkiver. Materialet falder i forskellige grupper: A. Crusauer Kupfer- und Messingfabrik, A.G. ( ): Juridisk set blev fabrikken i Kobbermølle fra 1890 til 1919 drevet som sædvanligt aktieselskab med forretningssæde i Hamborg opkøbte familien Lotz samtlige aktier i selskabet. (Købt af det jødiske bankhus Bromberg. Eduard Lotz var ansat hos Bromberg, og købte aktierne i 1919) købte Kobbermøllen A/S et fabriksanlæg i Mügeln/Sachsen. B. Crusauer Kupfer- und Messingwerke GmbH. ( ): 1919 stiftede aktieselskabet et GmbH (Crusauer Kupfer- und Messingwerke GmbH) med sæde i Kupfermühle. Anpartsselskabet overtog driften af fabrikkerne i Kobbermølle og Mügeln og overtog alle produktionsanlæg, bygninger og grunde i Tyskland. Aktieselskabet flyttede samtidigt fra Hamborg til Aabenraa. (se bilag 2: Oversigt over GmbH's ejendomme). D. Nordslesvigsk Export Kompagni: Efter afstemningen i 1920 fik aktieselskabet navnet Nordslesvigsk Export Compagni A/S og forblev i Danmark flyttede selskabet til København. Skoleleder ved Kobbermølle danske Skole Bodo Daetz erhvervede i 1963 alle aktier i selskabet. Han solgte dem igen i gik Crusauer Kupfer- und Messingwerke GmbH i betalingsstandsning. Efter en frivillig akkord 1958 fortsatte selskabet frem til 1962, hvorefter det blev likvideret. Fra 1956 til 1962

2 var Georg Lotz selskabets direktør og mindretals- anpartsejer. Kobbermøllens dokumenter var fordelt på et fortroligt direktionsarkiv, der blev opbevaret i et pengeskab, og et sædvanligt fabriksarkiv. Opdelingen afspejlede det forhold, at Kobbermøllefabrikken var en brik i Lotz-familiens samlede forretningsimperium. Ud over dokumenter fra A. Crusauer Kupfer- und Messing Fabrik AG in Hamburg ( ), B. Crusauer Kupfer und Messingwerke GmbH ( ) og D. Nordslesvigsk Export Compagni A/S ( ) rummer materialet en række samlinger af dokumenter fra Lotz-familiens øvrige firmaer og selskaber (Bankhaus Paul Lotz und Co., Paul Lotz privat, Eduard Lotz privat, Chemische Werke Bad Doberan mbh. m.v.) (C). Hertil kommer dokumenter fra E. Bodo Daetz' tid som ejer af arbejderboligerne ( ca. 1980) samt F. Gisela og Bodo Daetz' samlinger vedr. Kobbermøllens historie, heriblandt en betydelig samling kopier af akter i andre akiver. Det egentlige fabriksarkiv i øvrigt opbevares i Stadtarchiv Flensburg (Abteilung XII FaKu, jvfr. arkivfortegnelse i pk. 53). Nærværende undersøgelser vedr. Kobbermøllearkivets struktur og opbygning er foretaget 1995 af cand. jur. Jens-Peter Hansen, Aabenraa, som også har forestået dele af ordnings- og registreringsarbejdet. Den afsluttende registrering og pakning er foretaget 1995 af arkivar Lars N. Henningsen. Bilag 1.

3 Familien Lotz Johann Bernhard Lotz, f. Hamborg 26/9 1840, d. Hamborg 11/ Børn: 1. Eduard Lotz, f. 13/9 1873, d. 18/ Paul Lotz, f. 20/4 1880, d. 12/ Georg Lotz, f. 26/ i Ahrensburg direktør for Crusauer Kupfer- und Messingwerke Leiter der Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Flensburg. Bilag 2 Gmbh's ejendomme 1912 fabrikken i Kobbermølle med tilligende kvm Gasstraße nr " 1917 Mügeln/Heidenau " 1921 Trollseeweg/Batterisstr " 1921 Jardelund 164 ha Seegarten kvm Villa Raben med skov " 1926 Wassersleben Ackerland " 1926 Junkerhohlweg " ARKIVFORTEGNELSE

4 A. Crusauer Kupfer- und Messingfabrik A.G Årsberetninger, formueanliggender m.v pk. 1. U. år. Taxation der Crusauer Kupfer- und Messingfabrik Jahresberichte des Vorstandes Berufs- und Betriebszählung Sager vedr. Betriebsleiter Wilfried König Grundsteuermutterrollen Gebäudesteuerrollen Grundbogssager vedr. Kobbermølle, og Jardelund - Hypotheken-Abträge Friedr. Raben. Med kort Veksler. 8. U. år. Prospekt: Profile in Crusauer Stahl- bronze, Messing, Kupfer und Aluminium - med prospekt af fabriksanlægget Notariats-Protokoll Korrespondance med fa. William Schmidtgen, Dresden A pk. Anm.: Forretningskorrespondance vedr. produktionen under krigskonjunkturer, især leverance af messingstænger m.v. til Dresden (Artilleriewerkstatt) og metalspåner, kobberaffald, letmessing, messingblik til Kobbermølle. Omfatter månederne april - dec Korrespondance med fa. William Schmidtgen, Dresden og fa. Sächs. Aluminium werk, Potschappel, Dresden... 1 pk. Anm.: Foretningskorrespondance vedr. produktionen under krigskonjunkturer, som pk jan.-april. Fa. William Schmidtgen, Dresden A marts-juli. Fa. Sächs. Aluminiumwerk, Potschappel, Dresden aug. Fa. Sächs. Aluminiumwerk sept. Fa. Sächs. Aluminiumwerk okt.-dec. Fa. Sächs. Aluminiumwerk jan.-august. Fa. Sächs. Aluminiumwerk. Bogholderi Kladdebøger debitorer... 3 bd. Nemlig: bd. Anm.: T - Januar - Mai - September. 4

5 bd. Anm.: U - Februar - Juni - Oktober bd. Anm.: W - April - August - Dezember Hovedbog... 1 bd. Anm.: Med register. 7a C. Bromberg Hamburg - hovedbog... 1 bd. B. Crusauer Kupfer- und Messingwerke G.m.b.H a Gemeinschaftsbuch der Crusauer Kupferund Messingwerke GmbH bd. Anm.: Vedlagt kopi. Meget værdifuld kilde til virksomhedens historie , især i forhold til det tredje riges ideologi. Værket er anlagt i henhold til Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit Indeholder: Johann Petersen: Die Kupfermühle an der Krusau. Ein Beitrag zur Chronik der Kupfer- und Messingfabrik bei Flensburg. Protokolle des Vertrauensrates Sager vedr. G.m.b.H pk Sager vedr. G.m.b.H. og Handelsregistereintragungen: selskabet og dets kapital, Geschäftsanteile og Geschäftsführer/Gesellschafter. 2. (1921) Sager vedr. G.m.b.H., Gesellschaftsvertrag, Aufsichtsrat Grundschuldbriefe, Grundschulden og deres slettelse Einheitswerte for grundejendomme Schuldurkunde Udskrift af Handelsregister B Liste der gesamten Vergleichsgläubiger: Vergleichsverhandlung Bilanzen Metallhandelsgesellschaft Hamburg: Bericht über Betriebsprüfung. Bilanz-Unterlagen Zweiter Bericht des Vergleichs-verwalters... über das Vermögen der Crusauer Kupfer- und Messingfabrik GmbH Aktennotize... 1 pk Aktennotize - protokoller for møder i Aufsichtsrat og mellem Vertreter, om drift, produktion og løbende udvikling Metallinventur - Werk- und Fertiglager, Magazinbestand. 5

6 Statistische Meldungen und Unterlagen... 1 pk Omkostninger og materialeforbrug Produktion, materialeforbrug og lønninger Statistische Meldungen und Unterlagen (månedlige opgørelser over omsætning, produktion, likviditet, lagre, provisioner m.v.) (2) Statistische Meldungen und Unterlagen (som 1961). (2) , 1938, Postkortbestillinger af produkter fra CKMW Indkøb af regnemaskine - pris milliarder mark. 10a Sidste år og likvidation... 1 pk Berichte über Betriebsprüfung Taxe über Gebäude und Baulichkeiten Metallhandelsgesellschaft Gesellschaftsversammlungen und notarielle Protokolle. Ejendomme Lejesager - Mietverträge A - Z... 1 pk. Anm.: Indeholder individuelle sager vedr. udlejning af ejendomme og grunde, alfabetisk ordnet. Desuden enkelte generelle lejesager Ejendomssager generelt... 1 pk. 1. Grundstykker - nyfastsættelse af lejer for boliger Lejeforhold generelt, juridiske forhold Huslejefortegnelser Volks- Berufs- und Arbeits-stättenzählung - Gebäudeliste Etablering af offentlig telefon Sanitære forhold (renovation, drikkevand, kloakering, rottebekæmpelse Større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder Brandsyn Viceværter - kvitteringer Haver, mark og eng Forpagtning af dam- og fiskerettigheder, opstemning Forpagtning af engarealer i Kobbermølle Salg af skovareal til Flensborg by Salg af ubebygget areal i Wassersleben Grundsalg til Georg og Ingrid Lotz Salg af arealer til vejformål, Bundesstr. 76 (med kort) Salget af Villa Seegarten. 6

7 Salget af Strasburger Gehölz Salget af Beckers Garten - Strasburger Gehölz Grundstykker, især sager vedr. frasalg i Kobbermølle- området Ejendomme... 1 pk Korrespondance vedr. samtlige ejendomme A-D Korrespondance vedr. samtlige ejendomme F-K Korrespondance vedr. samtlige ejendomme L-W Fortegnelser over areal, benyttelse og værdi Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch Grundbogssager Harreslev-Kobbermølle Grundstücke... 1 pk. Anm.: Vedrører samtlige ejendomme: Kobbermølle, Wassersleben, Flensborg-Gasstrasse, Junkerhohlweg, Trollseeweg, Jardelund, Heidenau, dog især vedr. Kobbermølle Fragebogen zur Industriebelastung Bekanntmachungen, Gesetze etc Wert-Zusammenstellung aller Grundstücke. 4. Kupfermühle: Grundbuchbezeichnung, Veranlagung zur Grundvermögenssteuer, Steuerzettel, Gebäudesteuer. 5. Kupfermühle: Gebäudewerte, Steuerwerte. 6. Kupfermühle: Hauszinssteuer. 7. Kupfermühle: Rentner, Hauszinssteuer. 8. Kupfermühle: 1926 og u. år. Friedensmieten. 9. Kupfermühle: Einheitswert, Wehrbeitragswert Salg af grundstykker Trollseeweg, salg af parcel til Flensborg by Forsikringer... 1 pk Oversigt over forsikringer Kobbermøllen Kobbermøllen, Vorräte Kobbermøllen, Wohngebäude Gasstraße Trollseeweg. 7

8 Villa Raben Seegarten Junkerhohlweg- Gebäude Junkerhohlweg - maskiner Jardelund - Gebäude Jardelund, Inventar, Vorräte Jardelund, Viehbestand Mobiliar Seegarten Mobiliar Seegarten - früher E. Lotz gehörig Korrespondance vedr. forsikringer. Grunde og ejendomme - internt arkiv Arkivet befandt sig 1962 i et afløst pengeskab på direktørens kontor. Arkivet rummer Lotzfamiliens følsomme forretningspapirer vedrørende andre engagementer end Kobbermøllen (GmbH). I enkelte sager indgår Kobbermøllen som en brik i det samlede, komplicerede spil. Kobbermøllens rolle var bl.a. at figurere som ejer af de grunde og bygninger, de øvrige engagementer endte op i. Det vides ikke, om pengeskabet rummede andet end arkivet. Der foreligger p.t. ingen sikre oplysninger om den personkreds, der havde adgang til pengeskabet gennem tiderne. Iøvrigt stammer papirerne fra Lotzfamiliens hånd. Hvor mange af papirerne, der altid har befundet sig i pengeskabet, og hvad der er udtaget og lagt ind i tidens løb lader sig ikke afgøre. I det interne arkiv indgår også akter vedr. Flensburger Elektromotoren-Gesellschaft m.b.h. Flensburger Möbelfabrik Lemcke & Co. Kontakten Lotz-Lemcke blev etableret i forbindelse med ombygningen 1925 af ejendommen Seegarten i Wassersleben. Lemcke startede sin beskedne møbelfabrik i Norderstrasse 42/44 i I 1919 købte han sammen med en kampagnon den tidligere mejeribygning i Junkerhohlweg 11 og nyindrettede værkstederne. Genforeningen hæmmede afsætningen til hans primære marked, købstæderne i Nordslesvig. Lemckes virksomhed var ved årskiftet 1925/26 nødlidende og havde været det siden inflationsåret Hans ejendom Junkerhohlweg 11 med bolig og værksteder var truet af tvangsauktion. Møbelproduktionen lå stille. Eduard Lotz tilbød at blive "stiller Teilhaber" i virksomheden formedelst RM. Lemcke var mere interesseret i driftsmidler mod sikkerhedsstillelse. Samme år erhvervede Lotz (formelt Kobbermøllen GmbH) ejendommen Junkerhohlweg 11 af højstbydende på tvangsauktionen. Lotz (formelt Bankhaus Paul Lotz, Hamburg) financierede herefter Lemckes produktion med sikkerhed i maskiner, værktøj og andet inventar, råmaterialer og kundefordringer. Senere var det lejlighedsvis Lotz selv (formelt Kobbermøllen GmbH), der afsluttede kontrakter på vegne Lemcke. Nu blev materialerne indkøbt til møbelproduktionen af Lotz (formelt Kobbermøllen GmbH). Lemcke modtog alene betaling for forarbejdningen af materialerne. (Samme model som Lotz brugte i Kobbermøllen). Lemckes produktion ophørte omkring Junkerhohlweg 11 blev udlejet til anden side. 8

9 Grunde og ejendomme - internt arkiv 1 Kobbermølle - Wassersleben... 1 pk. Villa Raben Villa/Grundstück Raben - grundbogs- og skattesager (Einheitswert, Grundsteuer, Rentenbankbelastung, Hauszinssteuer, Grundvermögenssteuer) Grundstück Raben (Kaufvertrag, Grundbuchauszüge, Korrespondenz). Ackerland Wassersleben Ackerland Wassersleben - grundbogs- og skattesager. Villa/Hotel Seegarten Villa/Hotel Seegarten - tegninger til ombygning Villa/Hotel Seegarten - grundbogs- og skattesager (Kirchensteuer, Grundsteuer, Einheitswert, Hauszinssteuer) Grundstück Seegarten (Kaufverträge, Grundbuchsachen, Korrespondenz) Grunde og ejendomme - internt arkiv 2 Jardelund og Flensborg... 1 pk. Jardelundhof Jardelundhof, grundbogs- og skattesager (Einheitswert, Rentenbankzinsen, Grunderwerbssteuer, Wehrbeitragswert, Grundvermögenssteuer, vejsager) Jardelundhof - jordforbedring, mosebrug, tørveproduktion m.v Jardelundhof - lønningsregnskab Jardelundhof - balancer, inventarer, afregninger, status. Trollseeweg, Flensborg Trollseeweg - købekontrakter, grundbogs- og skattesager. Gasstraße 14, Flensborg Gasstraße 14 - grundbogs- og skattesager, med tegninger Gasstraße 14, købekontrakter Stadt Flensburg, med tegninger. Junkerhohlweg 11, Flensborg Junkerhohlweg 11, skattesager (Einheitswert, Hauszinssteuer) Junkerhohlweg 11, sager vedr. erhvervelsen Grunde og ejendomme - internt arkiv 3 Mügeln/Heidenau... 1 pk Grund- og bygningstegninger (14 stk.) Fabriks- og bygningstegninger Fabrikskompleks i Mügeln-Heidenau - køb og besiddelse Grundbogs- og skattesager (Einheitswert, Wehrbeitragswert, Hauszinssteuer, Grundsteuer, Aufwertungssteuer) Fabrikskomplekset i Mügeln/Heidenau - korrespondance. 9

10 Grunde og ejendomme - internt arkiv 4 Flensburger Elektromotoren- Gesellschaft m.b.h pk Kaffeemühlen-Verkauf, Zahlungsaufforderungen (med indholdsfortegnelse) Zessionen, Zahlungsklagen, auch betr. Kaffeemühlen (med indholdsfortegnelse) Verträge, Übereignungen Lageraufgaben Pfändungen Überlassene Kaffeemühlen Kontoauszüge, Lagerlisten, Pachtverträge Grunde og ejendomme - internt arkiv 5 Flensburger Möbelfabrik Lemcke & Co. Junkerhohlweg pk Lieferungs-Vertrag (med detaljeret indholdsfortegnelse) Sicherungsübereignungen Korrespondance og regnskabsmateriale. Teknisk arkiv - tegninger Samlingen omfatter tegninger af bygninger, maskiner, maskindele, værktøj, antageligt fra værkførerens kontor. Registreringen følger virksomhedens egen systematik jfr. tegninger i virksomhedsarkivet i Stadtarchiv Flensburg Tegninger pk. Indhold mangler 2.1. Hafenbahn Flensburg, 5 Karten, Umbau der Gleisanlage in der Werftstrasse, 1922 (3 oversigtstegninger, heraf 2 grundkort) 2. Anordnung einer Weiche (2 identiske tegninger) 2.2. Maskindel af støbejern, 1 tegning, udateret 2.3. Maschine zur Reinigung der Bleche, 1 tegning, Skizze zu einem geplanten Neubau des Kupferwerkes, 2 tegninger, Skizze zu einem proj. Bau eines Versandlagers nebst Tischlerei tegninger. Lageplan der Crusauer Kupfer- und Messing Werke GmbH tegning Skizze, proj. Umbau der Yellow-Schmelze, 2 tegninger, Schamottesteine für Flammöfen, 1 hovedtegning, 2 bitegninger, Glühofen im Messingwerk, 3 identiske tegninger, Flammofen, 1 tegning, Giessflaschen (Bolzen-Rohr-Flaschen), 3 tegninger fra 1923, 10

11 omfattende korrespondence med leverandører (forskellige jernstøberier) 3.5. Tiegel mit Untersatz, 2 tegninger, a Tiegel mit Untersatz, 3 tegninger, mangler 3.7. Chamottesteine für Muffel-Oefen, 2 tegninger, Skizze für einen Rohrglühofen, 1 hovedtegning, 5 detailtegninger, Wölbsteine (für neuen Glühofen, 1 hovedtegning, 5 detailtegninger, Glühofen im Messingwerk, 2 delvist identiske tegninger, a Derken und Auslaufsteine, 1 tegning, 1926, med leverandørkorrespondance fra Gewölbesteine für Halbgasofen, 1 tegning, udateret Stumpfe Keilsteine, 2 skitser, udateret Kanalsteine No. 32, 1 tegning, udateret Bogensteine No. 41, 4 tegninger, Türplatten, 5 tegninger, 1 skitse, 1928, Platten, 2 tegninger, udateret Türplatten für Halbgas-Flammofen, 2 tegninger, Türplatten für Halbgas-Retortenofen, 2 tegninger, Feuerfeste Steine (tegningen mangler), korrespondance med leverandør, Chamottenventile, 1 tegning, 1 skitse, 1929, korrespondance med leverandør Türplatten für Halbgas-Retortenofen, 2 tegninger, 1935 korrespondance med leverandør Türplatten Ofen Walzwerk, 2 tegninger, 1935, 1 brev til leverandør Lageplan der Crusauer Kupfer und Messing Werke, 1 tegning, mangler 4.21a. Luftschutzraum, Grundriss og Schnitt A-B, 2 tegninger, januar 1941, korrespondance med Werkluftschutz Tegninger 5.1-5/23a... 1 pk Kurbelwelle, 1 tegning, datering ulæselig 5.3. Kurbelscheere für Kupferbleche, 1 stor tegning, Luftehammer, 1 stor tegning, tømt Klauenmuffe für Kupferwerk, 1 tegning 1924 korrespondance med leverandør 5.8. Zahnstange für Yellowwerk, 1 tegning 1925, korrespondance Zahnräder, 2 tegninger, 1929, korrespondance Zahnräder für Laufkran im Neubau, 2 tegninger 1929, korrespondance Lager für Kammwalze Yellowwerk, 2 tegninger, 1929, korrespondance Scherenmesser, 4 tegninger, 1929, korrespondance Einfüllöffnung für Horizontal-Kammerofen, 2 tegninger, 1929, korrespondance

12 5.14. Ofen-Wand, 1 tegning, 2 skitser, 1929, korrespondance Ofenwand Rohrzug, 2 tegninger, 1930, korrespondance Zughaken, Zugkette Ziehbank I, 2 tegninger, 1930, korrespondance Zahnräder, 3 tegninger, 1931, korrespondance a. Stirntrieb, 1 tegning, 1933, korrespondance Lagerbücke, Handkettenrad, Handkette, 1 blyantstegning 1932, korrespondance Zahnstange Neubau Kupferwerk, 4 tegninger, 1932 med korrespondance Zahnräder, 4 tegninger, 1932, med korrespondance Zahnrad, Zahnrad, 2 forskellige tandhjul, ialt 4 tegninger 1932, korrespondance Winkelräder und Lagerkopf 3 tegninger, 1933, med korrespondance Zahnrad, 5.23a Zahnrad, 8 tegninger, 1934, med korrespondance Tegninger 6.1-6/33a... 1 pk Laufrollen für einen Laufkrahn, 1 tegning, Herdplatte zum Glühofen im Walzwerk, 1 tegning, Mahltrommel für die Kugelmühle, 2 tegninger, 1924, med korrespondance Schiebkarren-Räder, 8 tegninger, 1924, med omfattende korrespondance Cylinder zum Luftdruckhammer, Einsätze zum Luftdruckhammer, 2 tegninger, 1926, med korrespondance Scherenmesser, 4 tegninger , med korrespondance Scherenmesser, Kupferwerk, 1 tegning, 1929, med korrespondance Scherenarm, 2 tegninger, 1925, med korrespondance Abstreichmesser, 3 tegninger 1921, med korrespondance Bolzen u. Laschen für Rohrziehbänke, 2 tegninger, Dichtungsring für die hydraulichsche Presse, 1 tegning 1923, med bestilling Mahlplatten für die Kugelmühle, 6 tegninger 1923, bestillinger 1924, Teil mit Mannloch für die Kugelmühle, 4 tegninger, bestillinger 1924, Lagerzapfen mit Gewinde für die Kugelmühle I, 3 tegninger 1925, med bestillinger Riemenscheibe mit Laufbuchse für Kugelmühle III, 2 tegninger Kettenrad für Bank No. III, 2 tegninger 1925, med bestilling (ulæselig datering) Kettenrad für Bank No. II, 2 tegninger 1925, med bestilling (ikke læselig datering) Holzrahmen für die grosse Kugelmühle, 1 tegning, Scherenmesser, 2 tegninger 1925, bestilling Amboss für den Lufthammer, 1 tegning 1925, bestilling Gliederkette für kleine Ziehbank, 1 tegning 1925, bestillinger

13 6.25. Kettenrad für Rohrziehbank, 1 tegning 1925, bestillinger Kettenrad, 1 tegning 1925, 6.26a Ketten Spannrolle, 2 tegninger 1935, korresp. med leverandører Zugkette für Rohrziehbank No. I, 2 tegninger 1925, korrespondance med leverandører Glühplatte, 2 skitser 1926, korrespondance med leverandører Herdplatte für neuen Halbgas=Glüh=Flammofen (Messingwerk), 2 tegninger 1927, korrespondondance med lev. 1927, Herdplatte für neuen Retorten=Glüh=Ofen (Messingwerk), 3 skitser 1927, korresp. med lev. 1927, Ofenplatten, 2 skitser 1928, korrespondance med lev Ofenplatten (Seitenwände), 3 skitser 1929, korresp. med lev Glühwagenschlitten für Messingwerk, 1 orig. tegning udefra 1931, 5 egne tegninger a. Laufrollen, 5 tegninger 1934, korrespond. med lev Tegninger pk Hartgusswalze für Kupferwerk, 2 tegninger uden dato 7.2. Hartgusswalze für Kupferwerk, 2 tegninger uden dato 7.2a. Hartgusswalze für Kupferwerk, 2 tegninger uden dato, med bestillingsseddel af Hartgusswalze für Yellow Werk, 1 tegning, ændret Hartgusswalze für Yellow Werk, 4 tegninger uden dato 7.5. Hartgusswalze für Yellow Werk, 5 tegninger uden dato, bestillingsseddel Hartgusswalze für Yellow Werk No. 4, 1 tegning uden dato, med anmærkning : Valsen flyttet til kobberværket Hartgusswalze für Messing=Walz Werk Walze No. 1, 5 tegninger uden dato 7.8. Hartgusswalze für Messing=Walz Werk Walze No. 2, 1 tegning uden dato, med anmærkning : Ændring af valse efter aftale Hartgusswalze für Messing-Walz Werk, Walze No. 3, 3 tegninger uden dato, med bestillingsseddel af Hartgusswalze für Neues Walz Werk, Walze No. 1, 1 tegning uden dato Hartgusswalze für Neues Walz Werk, Walze No. 2, 1 tegning uden dato Hartgusswalze für Neues Walz Werk, Walze No. 3, 1 tegning uden dato Hartgusswalze für Neues Walz Werk, Walze No. 3, 1 tegning uden dato Ober u. Mittel Lager Deckel, 1 tegning 1924, med anmærkningsseddel: leveringer i 1924 og Walzen Lagerbock, 2 tegninger 1923, med anmærkningsseddel: bestilt hos FSG Flensburg 5. dec Walzen Lagerbock, 1 tegning fra Vereinigte Stahlwerke, 1 opkopiering 1923, med anmærkningsseddel: bestilt hos Deutsche Werke Spandau 29. dec og bestilling Mittel Lagerdeckel, 1 tegning

14 7.18. Walzen Lagerbock, 4 tegninger, med anmærkningsseddel: bestilt 3 eksempl. hos Deutsche Werke Spandau og korrespond. med lev Ober u. Mittellager, 2 tegninger 1924, korresp. med lev.1924, Walzenbock fuer Kupferwerk, 8 tegninger 1925, korrespond. med lev Walzen-Lagerschalen, 7 tegninger 1927, korrespond. med lev. 1927, Walzenlager, 1 tegning (som 7.21) uden dato Walzen Lagerbock, 4 tegninger på grundlag af Blanco Zeichnung 7. 16, korrespond. med lev Oberes Walzenlager, 4 tegninger, 1 skitse uden datering, korrespond. med lev a Oberes Walzenlager, Walze II Neubau, efter 7. 24, 2 tegninger uden datering, korrespond. med lev. 1929, Oberes Walzenlager, rechts, Walze I Kupferwerk, 1 tegning, 2 skitser 1929, korrespond. med lev Walzwerk=Anlage Neubau, 3 tegninger a. Walzwerk=Anlage Neubau, 4 tegninger uden dato, med korrespond. med lev Walzenständer, Walze II, Neubau, 4 tegninger Tegninger pk Herdplatte für den Halbgasofen im Yellowwerk, 2 tegninger 1925, 2 påhæftede skitser, korrespond. med lev. 1925, 1929, a Grundstücksplan Max & Ernst Hartmann Maschienenfabrik Deuben, 1 tegning Rohhautritzel für Motor an Ziehbank, 3 tegninger 1925, korrespond. med lev Zahnräder, 3 tegninger 1926, korrespond. med lev Regulatorfeder fuer Maschine I, 1 tegning (revet ud af omslag), uden dato, med korrespond. med lev Windkasten für Baumannoefen, 2 tegninger 1926, 1927, med korrespond. med lev Hebearme mit Zahnkranz fuer Kippoefen, 6 tegninger Grosser Keil für Walzwerke, 4 tegninger 1926, med korrespond. med lev a. Walzen Stellvorrichtung, 2 tegninger uden dato med korrespond. med lev Kleiner Keil fuer Walzwerke, 2 tegninger 1926, med korrespond. med lev. 1926, 1930, a. Schlitten fuer den grossen Keil, 4 tegninger 1930, med korrespond. med lev Gleitschienen für Ofenschieber, 2 (løse) tegninger 1926, med korrespond. med lev Scherenmesser, 4 tegninger 1926, med korrespond. med lev. 1926, Heberleitung (für Säuretankanlage im Fbg. Lager), 1 tegning 1926, med korrespond. med lev

15 8.12. Scherenmesser, 4 tegninger 1926, 1928, 1938, omfattende korrespond. med lev Zweiteilige Kettenräder, 2 tegninger 1926, med korrespond. med lev a. Kettenrad, 2 tegninger uden dato, korrespond. med lev Zahnrad, 3 tegninger 1926, med korrespond. med lev Vorgelege mit Kuggellager, Welle und Scheibe, 2 tegninger 1926, med korrespond. med lev Scherenmesser, 6 tegninger 1926, med korrespond. med lev Räder für Transportwagen, 3 tegninger 1925, med korrespond. med lev Winkelräder, 2 tegninger 1927, med håndskrevne bemærkninger vedr. bestillinger Windkasten fuer kleine Baumannoefen (ref. 8.5), 3 tegninger 1927, med korrespond. med lev. 1928, Zahnrad, 3 tegninger a. Zahnrad, 2 tegninger 1916, med korrespond. med lev Anlage eines Baumannofens, 5 tegninger a.Gussteile für einen kleinen Baumannofen, 4 tegninger Restarting Injektor Mod. 1910, 1 tegning fra leverandør uden dato, korrespond. med lev Rohautritzel, 1 tegning 1929, med korrespond. med lev Tegninger pk Zahnrad für Ezcenterschere im Metallmagazin, 5 tegninger 1927, med korrespond. med lev Kammwalzen für Walzwerk Neubau, 5 tegninger 1927, detailtegning "Kammwalzen Kleeblatt" 1927 i 4 eksemplarer, med meget omfattende korrespondance med lev , Kammwalzen Yellow Werk, 3 tegninger 1928, detailtegning Kammwalzen Kleeblatt 1 eksemplar 1928, med korrespond. med lev Tischplatte für Tagelschere, 3 tegninger 1928, med korrespond. med Klaumuffen für Neubau, 2 tegninger 1928, med korrespond. med lev. 1928, Herdplatte fuer Schrankoefen, 2 blyantstegninger uden dato, med korrespond med lev Klaumuffen für Kupferwerk, 2 tegninger 1928, med korrespond. med lev Grundplatte mit Lagerbock (für Kammwalze Walzwerk Neubau), 6 tegninger 1928, med korrespond. med lev Hardplatte (fuer Glühofen Neubau), 2 skitser uden dato, korrespond. med lev Kammwalzen für Messingwerk, 1 hovedtegning i 5 eksemplarer 1928, 1 detailtegning Kleeblatt für Kammwalzen i 5 eksemplarer 1928, med korrespond. med lev Rohrzug Zangenbacken, 4 tegninger 1928, med korrespond. med lev Rohrzug Zangenbacken, 3 tegninger 1928, korrespond. med lev

16 9.13. Scherenarm, 1 tegning Kammwalzen für Kupferwerk, 2 tegninger fra leverandør 1928, 3 egne tegninger 1928, korrespond. med leverandører , derefter henvisning til korrespond. i 9.2 og Rohrzug Zangenbacken, 1 tegning uden dato, korrespond. med lev. 1928, Winkelräder für Walze I, Kupferwerk, 1 tegning fra leverandør 1931, 3 egne tegninger 1931, korrespond. med lev Zahnrad, 4 tegninger 1931, korrespond. med lev Grundplatte, Walze (I Neubau, 2 tegninger 1934, korrespond. med lev Rohrzug Zangenbacken, 3 tegninger uden dato, korrespond. med lev Tegninger pk Rückwand zur Feuerbrücke (Lokomobile), 4 tegninger uden dato, korrespond. med lev Stahlwalzen, 1 tegning 1934, med korrespond. med lev Laufrolle, 2 tegninger 1934, korrespond. med lev Scherenmesser, 1 tegning fra leverandør Zahnrad für Kopforebank, 3 tegninger med korrespond. med lev , Zahnräder für Kupfermühle, 1 tegning udfærdiget af Anthon & Soehne, Flensborg 1938, korrespond. med lev. 1938, Pressplunger für Metallstangenpresse, 2 tegninger 1939, korresp. med lev Rohhautritzel, 1 tegning udført af leverandør Edler & Sohn, Braunschweig 1940, korresp. med lev Pressstempel, 1 tegning udført af leverandør 1940 korresp. med lev Matrizenhalter, 2 tegninger u. dato, korrespond. med lev Rückzug-Kolben, 2 tegninger uden dato, korresp. med lev.l Walzen-Blanco-Pausen, 6 tegninger uden dato Hydraulik, Leverandørtegninger til opstilling af hydraulisk metalpresse Andre tegninger fra leverandører og fra kunder. Korrespondance med leverandøren (Hanomag) 1915 (til fabrikken i Mügeln, Heidenau, fremstilling af tændsatser Sohlplatten für eine Walzenstraße tegning Glühofen - Beschickungseinrichtung mit Heb- und senkbarem Beschickungswagen. 1 tegning, 3 fotos Schmelzliegel, 1922, 1 tegning Kupferschmelzofen, 1 tegning Muffelofen/Kistenglühofen mit Gasfeurungsbetrieb, 4 tegninger og korrespondance Umbau für die Crusauer Kupfer- und Messingwerke Kupfermühle, 1 tegning Diagram Fertigungsablauf der Crusauer Kupfer- und Messingwerke (oversigtstegning over smelte- og valseanlæg incl. nybygning), 1 tegning Lageplan Crusauer Kupfer- und Messingwerke, 1956, 1 tegning Liegeplan der Drain- und Abfluß- rohre im Direktionsgarten, uden år. 16

17 Personale Bygningstegninger, 2 tegninger, uden år Warmblechwalzwerk 1957, 1 tegning Technischer Bericht: Untersuchung des Betriebsverhaltens des E.-Diesels V 6 M 436, 1960 (med figurer) Lønningsregnskaber m.v pk Arbejds- og lønningsbog (med oplysning om udførte reparationer m.v. og udbetalt løn). 2. Betriebskrankenkasse der Crusauer Kupfer- und Messingwerke - Vermögensübersicht - ej udfyldt - uden år. 3. Sparekassebog Betriebskrankenkasse der Krusauer Kupfer- und Messingwerke. 4. Sparekassebog für Krankenkasserendant Joh. Petersen Lohnabrechnungen (for hver enkelt medarbejder) Lohnabrechnungen Lohnabrechningen Lohnabrechnungen Lohnabrechnungen Lohnabrechnungen. 10a Personsag Bruno Schultz (Ausweis, vidnesbyrd, afnazificering, strejkesag). 10b Personsag Ewald Lekkat (Zeugnis, Steuerbescheinigung, Arbeitsbescheinigung). Tillæg: 11. Tabeller: Verstärken für Bleche Figurer over produktion og omsætning Ausgangs- und Eingangsbuch x. Lagerbog (ej benyttet). 28a Lohnkonto... 1 bd. Anm.: Kontokort for de enkelte ansatte Personalekartoteker... 3 pk. Nemlig: 29. A-H... 1 pk. 30. I-S... 1 pk. 31. Sch - Z og blandede... 1 pk. 17

18 Bogholderi Ziel-Kontroll-Bücher... 1 pk Ziel-Kontroll-Buch og Kunden... 1 pk Ziel-Kontroll-Buch Kunden III. Ausländische Kunden Kontokort forretningsforbindelser... 1 kartotek 34a Ausgangsbuch... 1 bd. Tryksager Annoncering... 1 pk. Anm.: Indeholder uopfordret tilsendte tilbud på annoncering, gaveartikler m.v. fra en lang række tyske og enkelte udenlandske forlag, tidsskrifter og reklameagenter, fra fabrikanter og forhandlere af gaveartikler m.v. I alt ca. 130 forskellige henvendelser. En række henvendelser rummer klip af Kobbermøllens annoncer i andre fagblade, håndbøger m.v. Værdifuldt materiale til reklamebrancens historie. Kronologisk ordnet Blade og tidsskrifter... 4 pk. Nemlig: "Der Apparatebau"... 1 pk. Anm.: Fachzeitschrift für Apparate- und Maschinenbau Anstalten, Kessel-, Kupfer- und Aluminiumsschmiedereien usw. Ukomplette årgange. Bladet udkom hver 14. dag. Hvert blad rummer en annonce fra Crusau GmbH nr. 2-8, nr. 1-2, 4, 6-14, 18-19, 21-24, nr. 1-2, 10-1, 13, 15, 18, nr "Deutscher Submissions-Anzeiger"... 1 pk. Anm.: Komplet årgang nr Dagblad for offentlige udbud og licitationer. 18

19 "Deutsche Steuer-Zeitung"... 1 pk. Anm.: Månedblad for skattesager. Komplet. Omfatter 1919/20 nr og 1920/21 nr Forskellige fagblade og tidsskrifter... 1 pk "Mitteilungen der Wirtschaftlichen Vereinigung deutscher Messingwerke". Anm.: Fagblad. Indeholder oplysninger om krigsreguleringerne, bla. inddragelseaf bronze, kobber og messinggenstande til krigsformål samt oplysninger om fabrikkernes økonomiske resultater nr. 10, 11 (om Kobbermøllen s. 18) 1917 nr. 12 (om Kobbermøllen s. 23), 13, nr. 15, 16 (om Kobbermøllen s. 26), nr. 18, 21 (om Kobbermøllen s. 15) "Nachrichten für Handel, Industrie und Landwirtschaft. Hrsg. vom Auswärtigen Amt. Anm.: Udkom på hverdage. Vedr. internationale forhold. C. Albrecht Chemische Fabrik Bad Doberan und Hamburg Chemische Werke Doberan m.b.h. Internt Lotz-arkiv Albrecht Chemische Fabrik, Chemische Werke Doberan m.b.h pk Korrespondance (fortegnelse vedlagt) Verträge etc. Bad Doberan Paul Lotz Steuererklärungen, Unkosten, Hautbuch-Konten Geldverkehr und Zeichnungs-berechtigung Chem. Werke Doberan Bilanzen Grundstücke - Pachtverträge Albrecht Chemische Fabrik, Chemische Werke Doberan m.b.h. 2 Regnskabsbøger... 1 pk Lieferanten und Diverse Hauptbuch Journal. D. Nordslesvigsk Eksportkompagni Regnskaber og korrespondance... 1 pk. 19

20 , Vedtægter. Udskrift af aktieselskabsregistret Regnskaber og status Generalforsamlinger Regnskabs- og ejendomssager Regnskabs- og ejendoms/frednings-sager Forskelligt Erstatning fra DDR Regnskab Værdipapirer Hovedbog Korrespondance og regnskabssager... 1 pk. E. Kobbermøllen 1963ff - Bodo Daetz' ejertid Husleje- og bygningssager...1 pk Sager vedr. udlejning af husene i Kobbermølle Sager vedr. ejendommene i Kobbermølle (med tegninger) Forsikringssager Kobbermølle Grundbuch Harrislee Bd. 36 Bl Bodo Daetz' akter vedr. Chemische Werke Doberan mbh pk. F. Gisela og Bodo Daetz' samlinger vedr. Kobbermøllen 45a Sammlung Gisela u. Bodo Daetz Stiftung... 1 bd. Anm.: Indeholder fortegnelse med beskrivelse og foto af samtlige genstande, dokumenter og inventar tilhørende Sammlung Gisela u. Bodo Daetz Stiftung, incl. dokumenter vedr. stiftelsens fundats. Vedlagt CD med bl.a. billedfiler. ( ) Samlinger nr pk. Nemlig: 46. nr. 1-2, pk Handelsbrev underskrevet af Josias og Nikolaus thor Straten En stor del af fabrikkens produktion blev afsat til hollandske kedelførere, som rejste rundt i landet og videresolgte kobber- og mesinggenstandene, fortrinsvis til landbefolkningen. Disse kedelførere 20

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908-

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908- Private personarkiver Arkiv P 225 grosserer, Flensborg, f. 1908- afl. jr. 1998/P 608 og 617 Litt: Bruno Uldall: Geschichte der Firma Uldall & Co. 1902-1980 (1989) Bruno Uldall: Sådan var det. Erindringer

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

b obbermølle Museum og

b obbermølle Museum og Kupfermühle Museum und K Industriemuseum Kupfermühle e.v. 1997 wurde das private Kupfermühle Museum eröffnet, welches sich jetzt im Turmgebäude bei den alten, restaurierten Arbeiterwohnungen befindet.

Læs mere

gl. arkiv nr. 159 d: I.1941. Afskrift af Vereinsregister, med korrespondance. II.1927-40. Broderlister (10 stk.).

gl. arkiv nr. 159 d: I.1941. Afskrift af Vereinsregister, med korrespondance. II.1927-40. Broderlister (10 stk.). Private foreningsarkiver Arkiv F 58 gl. arkiv nr. 159. Modtaget via bibliotekar Fr. Mommsen efter advokat Chr. Ravns død. Desuden afl. jr. 1994/F 201, 1996/F 224 og 1998/F 266. Se også: Christians-Garde

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk.

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk. Private personarkiver Arkiv P 131, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. Afl. jr. 1993/P 414 og 2002/P 771. Beretninger og rapporter 1945-64. Beretninger og rapporter... 4 pk. Nemlig: 1. 1945-48. H.R.J.

Læs mere

www.atelierbilledhuset.dk

www.atelierbilledhuset.dk Din professionelle fotograf i mere end 25 år i Sønderjylland Storegade 29 6430 Nordborg Sundsmarkvej 20 6400 Sønderborg Østergade 3 6330 Padborg Tlf. 74 45 35 40 Email: billedhuset@gmail.com www.atelierbilledhuset.dk

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk A Susanne Troensegaard

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsætter

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

10 punkter omkring entrymuligheder. succes den faktuelle vinkel

10 punkter omkring entrymuligheder. succes den faktuelle vinkel 10 punkter omkring entrymuligheder og den langsigtede succes den faktuelle vinkel Michael Haas og Lars Kjellsson Ericusspitze 4 20457 Hamburg T +49 (0) 40 30 10 07 0 Kurfürstendamm 186 10707 Berlin T +49

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsætter B Tina

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud.

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. Kopiark 1 Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. 21 25 29 32 34 36 40 49 53 58 67 81 Kopiark 2a Meine Familie Klip familiekortene ud. Hver elev skal have ét kort. Ich bin

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Stiftelse af anpartsselskabet

Stiftelse af anpartsselskabet Stiftelse af anpartsselskabet 1. Anpartshaverer Der er ikke foreskrevet noget minimum- eller maksimum-antal af anpartshaverere. Også etablering af et anpartsselskab af en enkelt person er muligt. Stifterne

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Aktivitäten in und um Flensburg

Aktivitäten in und um Flensburg Aktivitäten in und um Flensburg Wir, die Schüler und Schülerinnen der Dänischklasse G 9.2/3, haben Information über unsere Stadt und ihre Umgebung herausgesucht und für unsere dänischen Freunde kleine

Læs mere

Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak

Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak 1. Gehen Sie auf die Internetseite www.krak.dk 2. Geben Sie in das Feld Hvad (=Was) den Suchbegriff Haandvaerkere ein. Klicken Sie auf das Feld Søg

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Nye regnskabsregler mm. Tyskland

Nye regnskabsregler mm. Tyskland Nye regnskabsregler mm. Tyskland Velkommen DANTAX historie personer hjemsted Speciale stiftet 1987 4 partner over 60 medarbejdere Flensburg-Harrislee tæt ved grænsen dansktalende medarbejdere 250 mølleselskaber

Læs mere

Newsletter No.2 June 2014. Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics statt.

Newsletter No.2 June 2014. Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics statt. Newsletter No.2 June 2014 3. Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Fredericia HF netundervisning Tysk

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold,

Læs mere

Udbud af rengøring. VitaPark. Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1

Udbud af rengøring. VitaPark. Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1 Udbud af rengøring VitaPark Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1 Indledning Odder Kommune udbyder hermed opgaven med rengøring i Bygningskomplekset VitaPark, beliggende Randlevvej 2, 8300 Odder.. Rengøringen

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Studie- tur til. Dato 28/3-1/4

Studie- tur til. Dato 28/3-1/4 Studie- tur til Dato 28/3-1/4 Lørdag d.28/3: 08.30 Fælles afrejse fra Vejle Busterminal 17.00 Ankomst til Berlin ZOB Indkvartering på Pegasus Hostel Fælles aftensmad på Pegasus Hostel Søndag d.29/3: 08.00

Læs mere

Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere

Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere Kunde håndtering Kalender Markedsføring Du behøver ikke være på kontoret for at håndtere dine kunder AMPAREX s unikke opbygning

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

26. Kronologisk samling 9500-9599

26. Kronologisk samling 9500-9599 Diversearkiver 26. Kronologisk samling 9500-9599 D 9500 1644. Slaget ved Listerdyb, Sild... 1 læg D 9500a 1848. Løbeseddel vedr. revolutionsbegivenheder i Østrig 1848... 1 læg D 9501 1849. Fredericiaslaget....

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Moderne dansk kortprosa i dialog

Moderne dansk kortprosa i dialog Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur 12 Moderne dansk kortprosa i dialog En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv Bearbeitet von Aldona Zanko 1. Auflage 2015.

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Oktober 2013 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog, B LS 2 a TyFB2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere