GISELA OG BODO DAETZ' KOBBERMØLLEARKIV. Desuden omfatter samlingen en del kopier af originaler i andre arkiver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GISELA OG BODO DAETZ' KOBBERMØLLEARKIV. Desuden omfatter samlingen en del kopier af originaler i andre arkiver."

Transkript

1 Erhvervsarkiver Arkiv E 4 Kobbermøllen, Kruså GISELA OG BODO DAETZ' KOBBERMØLLEARKIV Indledning Samlingen er afleveret til Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig den 4. april 1995, jvfr. afl. jr. 1995/E 5. Materialet er tilgængeligt i henhold til aftale mellem Arkivet og Gisela og Bodo Daetz af oktober 1995, dvs. 50 år efter afleveringen. Benyttelse før udløb af denne frist forudsætter skriftlig accept fra Gisela eller Bodo Daetz, derefter fra arkivaren (se nærmere i afleveringssagen). Hovedparten af materialet hidrører fra perioden Hertil kommer enkelte ældre og enkelte nyere akter. Langt hovedparten er dokumenter fra Lotz-familiens ejertid (se bilag 1 familien Lotz). Desuden omfatter samlingen en del kopier af originaler i andre arkiver. Materialet falder i forskellige grupper: A. Crusauer Kupfer- und Messingfabrik, A.G. ( ): Juridisk set blev fabrikken i Kobbermølle fra 1890 til 1919 drevet som sædvanligt aktieselskab med forretningssæde i Hamborg opkøbte familien Lotz samtlige aktier i selskabet. (Købt af det jødiske bankhus Bromberg. Eduard Lotz var ansat hos Bromberg, og købte aktierne i 1919) købte Kobbermøllen A/S et fabriksanlæg i Mügeln/Sachsen. B. Crusauer Kupfer- und Messingwerke GmbH. ( ): 1919 stiftede aktieselskabet et GmbH (Crusauer Kupfer- und Messingwerke GmbH) med sæde i Kupfermühle. Anpartsselskabet overtog driften af fabrikkerne i Kobbermølle og Mügeln og overtog alle produktionsanlæg, bygninger og grunde i Tyskland. Aktieselskabet flyttede samtidigt fra Hamborg til Aabenraa. (se bilag 2: Oversigt over GmbH's ejendomme). D. Nordslesvigsk Export Kompagni: Efter afstemningen i 1920 fik aktieselskabet navnet Nordslesvigsk Export Compagni A/S og forblev i Danmark flyttede selskabet til København. Skoleleder ved Kobbermølle danske Skole Bodo Daetz erhvervede i 1963 alle aktier i selskabet. Han solgte dem igen i gik Crusauer Kupfer- und Messingwerke GmbH i betalingsstandsning. Efter en frivillig akkord 1958 fortsatte selskabet frem til 1962, hvorefter det blev likvideret. Fra 1956 til 1962

2 var Georg Lotz selskabets direktør og mindretals- anpartsejer. Kobbermøllens dokumenter var fordelt på et fortroligt direktionsarkiv, der blev opbevaret i et pengeskab, og et sædvanligt fabriksarkiv. Opdelingen afspejlede det forhold, at Kobbermøllefabrikken var en brik i Lotz-familiens samlede forretningsimperium. Ud over dokumenter fra A. Crusauer Kupfer- und Messing Fabrik AG in Hamburg ( ), B. Crusauer Kupfer und Messingwerke GmbH ( ) og D. Nordslesvigsk Export Compagni A/S ( ) rummer materialet en række samlinger af dokumenter fra Lotz-familiens øvrige firmaer og selskaber (Bankhaus Paul Lotz und Co., Paul Lotz privat, Eduard Lotz privat, Chemische Werke Bad Doberan mbh. m.v.) (C). Hertil kommer dokumenter fra E. Bodo Daetz' tid som ejer af arbejderboligerne ( ca. 1980) samt F. Gisela og Bodo Daetz' samlinger vedr. Kobbermøllens historie, heriblandt en betydelig samling kopier af akter i andre akiver. Det egentlige fabriksarkiv i øvrigt opbevares i Stadtarchiv Flensburg (Abteilung XII FaKu, jvfr. arkivfortegnelse i pk. 53). Nærværende undersøgelser vedr. Kobbermøllearkivets struktur og opbygning er foretaget 1995 af cand. jur. Jens-Peter Hansen, Aabenraa, som også har forestået dele af ordnings- og registreringsarbejdet. Den afsluttende registrering og pakning er foretaget 1995 af arkivar Lars N. Henningsen. Bilag 1.

3 Familien Lotz Johann Bernhard Lotz, f. Hamborg 26/9 1840, d. Hamborg 11/ Børn: 1. Eduard Lotz, f. 13/9 1873, d. 18/ Paul Lotz, f. 20/4 1880, d. 12/ Georg Lotz, f. 26/ i Ahrensburg direktør for Crusauer Kupfer- und Messingwerke Leiter der Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Flensburg. Bilag 2 Gmbh's ejendomme 1912 fabrikken i Kobbermølle med tilligende kvm Gasstraße nr " 1917 Mügeln/Heidenau " 1921 Trollseeweg/Batterisstr " 1921 Jardelund 164 ha Seegarten kvm Villa Raben med skov " 1926 Wassersleben Ackerland " 1926 Junkerhohlweg " ARKIVFORTEGNELSE

4 A. Crusauer Kupfer- und Messingfabrik A.G Årsberetninger, formueanliggender m.v pk. 1. U. år. Taxation der Crusauer Kupfer- und Messingfabrik Jahresberichte des Vorstandes Berufs- und Betriebszählung Sager vedr. Betriebsleiter Wilfried König Grundsteuermutterrollen Gebäudesteuerrollen Grundbogssager vedr. Kobbermølle, og Jardelund - Hypotheken-Abträge Friedr. Raben. Med kort Veksler. 8. U. år. Prospekt: Profile in Crusauer Stahl- bronze, Messing, Kupfer und Aluminium - med prospekt af fabriksanlægget Notariats-Protokoll Korrespondance med fa. William Schmidtgen, Dresden A pk. Anm.: Forretningskorrespondance vedr. produktionen under krigskonjunkturer, især leverance af messingstænger m.v. til Dresden (Artilleriewerkstatt) og metalspåner, kobberaffald, letmessing, messingblik til Kobbermølle. Omfatter månederne april - dec Korrespondance med fa. William Schmidtgen, Dresden og fa. Sächs. Aluminium werk, Potschappel, Dresden... 1 pk. Anm.: Foretningskorrespondance vedr. produktionen under krigskonjunkturer, som pk jan.-april. Fa. William Schmidtgen, Dresden A marts-juli. Fa. Sächs. Aluminiumwerk, Potschappel, Dresden aug. Fa. Sächs. Aluminiumwerk sept. Fa. Sächs. Aluminiumwerk okt.-dec. Fa. Sächs. Aluminiumwerk jan.-august. Fa. Sächs. Aluminiumwerk. Bogholderi Kladdebøger debitorer... 3 bd. Nemlig: bd. Anm.: T - Januar - Mai - September. 4

5 bd. Anm.: U - Februar - Juni - Oktober bd. Anm.: W - April - August - Dezember Hovedbog... 1 bd. Anm.: Med register. 7a C. Bromberg Hamburg - hovedbog... 1 bd. B. Crusauer Kupfer- und Messingwerke G.m.b.H a Gemeinschaftsbuch der Crusauer Kupferund Messingwerke GmbH bd. Anm.: Vedlagt kopi. Meget værdifuld kilde til virksomhedens historie , især i forhold til det tredje riges ideologi. Værket er anlagt i henhold til Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit Indeholder: Johann Petersen: Die Kupfermühle an der Krusau. Ein Beitrag zur Chronik der Kupfer- und Messingfabrik bei Flensburg. Protokolle des Vertrauensrates Sager vedr. G.m.b.H pk Sager vedr. G.m.b.H. og Handelsregistereintragungen: selskabet og dets kapital, Geschäftsanteile og Geschäftsführer/Gesellschafter. 2. (1921) Sager vedr. G.m.b.H., Gesellschaftsvertrag, Aufsichtsrat Grundschuldbriefe, Grundschulden og deres slettelse Einheitswerte for grundejendomme Schuldurkunde Udskrift af Handelsregister B Liste der gesamten Vergleichsgläubiger: Vergleichsverhandlung Bilanzen Metallhandelsgesellschaft Hamburg: Bericht über Betriebsprüfung. Bilanz-Unterlagen Zweiter Bericht des Vergleichs-verwalters... über das Vermögen der Crusauer Kupfer- und Messingfabrik GmbH Aktennotize... 1 pk Aktennotize - protokoller for møder i Aufsichtsrat og mellem Vertreter, om drift, produktion og løbende udvikling Metallinventur - Werk- und Fertiglager, Magazinbestand. 5

6 Statistische Meldungen und Unterlagen... 1 pk Omkostninger og materialeforbrug Produktion, materialeforbrug og lønninger Statistische Meldungen und Unterlagen (månedlige opgørelser over omsætning, produktion, likviditet, lagre, provisioner m.v.) (2) Statistische Meldungen und Unterlagen (som 1961). (2) , 1938, Postkortbestillinger af produkter fra CKMW Indkøb af regnemaskine - pris milliarder mark. 10a Sidste år og likvidation... 1 pk Berichte über Betriebsprüfung Taxe über Gebäude und Baulichkeiten Metallhandelsgesellschaft Gesellschaftsversammlungen und notarielle Protokolle. Ejendomme Lejesager - Mietverträge A - Z... 1 pk. Anm.: Indeholder individuelle sager vedr. udlejning af ejendomme og grunde, alfabetisk ordnet. Desuden enkelte generelle lejesager Ejendomssager generelt... 1 pk. 1. Grundstykker - nyfastsættelse af lejer for boliger Lejeforhold generelt, juridiske forhold Huslejefortegnelser Volks- Berufs- und Arbeits-stättenzählung - Gebäudeliste Etablering af offentlig telefon Sanitære forhold (renovation, drikkevand, kloakering, rottebekæmpelse Større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder Brandsyn Viceværter - kvitteringer Haver, mark og eng Forpagtning af dam- og fiskerettigheder, opstemning Forpagtning af engarealer i Kobbermølle Salg af skovareal til Flensborg by Salg af ubebygget areal i Wassersleben Grundsalg til Georg og Ingrid Lotz Salg af arealer til vejformål, Bundesstr. 76 (med kort) Salget af Villa Seegarten. 6

7 Salget af Strasburger Gehölz Salget af Beckers Garten - Strasburger Gehölz Grundstykker, især sager vedr. frasalg i Kobbermølle- området Ejendomme... 1 pk Korrespondance vedr. samtlige ejendomme A-D Korrespondance vedr. samtlige ejendomme F-K Korrespondance vedr. samtlige ejendomme L-W Fortegnelser over areal, benyttelse og værdi Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch Grundbogssager Harreslev-Kobbermølle Grundstücke... 1 pk. Anm.: Vedrører samtlige ejendomme: Kobbermølle, Wassersleben, Flensborg-Gasstrasse, Junkerhohlweg, Trollseeweg, Jardelund, Heidenau, dog især vedr. Kobbermølle Fragebogen zur Industriebelastung Bekanntmachungen, Gesetze etc Wert-Zusammenstellung aller Grundstücke. 4. Kupfermühle: Grundbuchbezeichnung, Veranlagung zur Grundvermögenssteuer, Steuerzettel, Gebäudesteuer. 5. Kupfermühle: Gebäudewerte, Steuerwerte. 6. Kupfermühle: Hauszinssteuer. 7. Kupfermühle: Rentner, Hauszinssteuer. 8. Kupfermühle: 1926 og u. år. Friedensmieten. 9. Kupfermühle: Einheitswert, Wehrbeitragswert Salg af grundstykker Trollseeweg, salg af parcel til Flensborg by Forsikringer... 1 pk Oversigt over forsikringer Kobbermøllen Kobbermøllen, Vorräte Kobbermøllen, Wohngebäude Gasstraße Trollseeweg. 7

8 Villa Raben Seegarten Junkerhohlweg- Gebäude Junkerhohlweg - maskiner Jardelund - Gebäude Jardelund, Inventar, Vorräte Jardelund, Viehbestand Mobiliar Seegarten Mobiliar Seegarten - früher E. Lotz gehörig Korrespondance vedr. forsikringer. Grunde og ejendomme - internt arkiv Arkivet befandt sig 1962 i et afløst pengeskab på direktørens kontor. Arkivet rummer Lotzfamiliens følsomme forretningspapirer vedrørende andre engagementer end Kobbermøllen (GmbH). I enkelte sager indgår Kobbermøllen som en brik i det samlede, komplicerede spil. Kobbermøllens rolle var bl.a. at figurere som ejer af de grunde og bygninger, de øvrige engagementer endte op i. Det vides ikke, om pengeskabet rummede andet end arkivet. Der foreligger p.t. ingen sikre oplysninger om den personkreds, der havde adgang til pengeskabet gennem tiderne. Iøvrigt stammer papirerne fra Lotzfamiliens hånd. Hvor mange af papirerne, der altid har befundet sig i pengeskabet, og hvad der er udtaget og lagt ind i tidens løb lader sig ikke afgøre. I det interne arkiv indgår også akter vedr. Flensburger Elektromotoren-Gesellschaft m.b.h. Flensburger Möbelfabrik Lemcke & Co. Kontakten Lotz-Lemcke blev etableret i forbindelse med ombygningen 1925 af ejendommen Seegarten i Wassersleben. Lemcke startede sin beskedne møbelfabrik i Norderstrasse 42/44 i I 1919 købte han sammen med en kampagnon den tidligere mejeribygning i Junkerhohlweg 11 og nyindrettede værkstederne. Genforeningen hæmmede afsætningen til hans primære marked, købstæderne i Nordslesvig. Lemckes virksomhed var ved årskiftet 1925/26 nødlidende og havde været det siden inflationsåret Hans ejendom Junkerhohlweg 11 med bolig og værksteder var truet af tvangsauktion. Møbelproduktionen lå stille. Eduard Lotz tilbød at blive "stiller Teilhaber" i virksomheden formedelst RM. Lemcke var mere interesseret i driftsmidler mod sikkerhedsstillelse. Samme år erhvervede Lotz (formelt Kobbermøllen GmbH) ejendommen Junkerhohlweg 11 af højstbydende på tvangsauktionen. Lotz (formelt Bankhaus Paul Lotz, Hamburg) financierede herefter Lemckes produktion med sikkerhed i maskiner, værktøj og andet inventar, råmaterialer og kundefordringer. Senere var det lejlighedsvis Lotz selv (formelt Kobbermøllen GmbH), der afsluttede kontrakter på vegne Lemcke. Nu blev materialerne indkøbt til møbelproduktionen af Lotz (formelt Kobbermøllen GmbH). Lemcke modtog alene betaling for forarbejdningen af materialerne. (Samme model som Lotz brugte i Kobbermøllen). Lemckes produktion ophørte omkring Junkerhohlweg 11 blev udlejet til anden side. 8

9 Grunde og ejendomme - internt arkiv 1 Kobbermølle - Wassersleben... 1 pk. Villa Raben Villa/Grundstück Raben - grundbogs- og skattesager (Einheitswert, Grundsteuer, Rentenbankbelastung, Hauszinssteuer, Grundvermögenssteuer) Grundstück Raben (Kaufvertrag, Grundbuchauszüge, Korrespondenz). Ackerland Wassersleben Ackerland Wassersleben - grundbogs- og skattesager. Villa/Hotel Seegarten Villa/Hotel Seegarten - tegninger til ombygning Villa/Hotel Seegarten - grundbogs- og skattesager (Kirchensteuer, Grundsteuer, Einheitswert, Hauszinssteuer) Grundstück Seegarten (Kaufverträge, Grundbuchsachen, Korrespondenz) Grunde og ejendomme - internt arkiv 2 Jardelund og Flensborg... 1 pk. Jardelundhof Jardelundhof, grundbogs- og skattesager (Einheitswert, Rentenbankzinsen, Grunderwerbssteuer, Wehrbeitragswert, Grundvermögenssteuer, vejsager) Jardelundhof - jordforbedring, mosebrug, tørveproduktion m.v Jardelundhof - lønningsregnskab Jardelundhof - balancer, inventarer, afregninger, status. Trollseeweg, Flensborg Trollseeweg - købekontrakter, grundbogs- og skattesager. Gasstraße 14, Flensborg Gasstraße 14 - grundbogs- og skattesager, med tegninger Gasstraße 14, købekontrakter Stadt Flensburg, med tegninger. Junkerhohlweg 11, Flensborg Junkerhohlweg 11, skattesager (Einheitswert, Hauszinssteuer) Junkerhohlweg 11, sager vedr. erhvervelsen Grunde og ejendomme - internt arkiv 3 Mügeln/Heidenau... 1 pk Grund- og bygningstegninger (14 stk.) Fabriks- og bygningstegninger Fabrikskompleks i Mügeln-Heidenau - køb og besiddelse Grundbogs- og skattesager (Einheitswert, Wehrbeitragswert, Hauszinssteuer, Grundsteuer, Aufwertungssteuer) Fabrikskomplekset i Mügeln/Heidenau - korrespondance. 9

10 Grunde og ejendomme - internt arkiv 4 Flensburger Elektromotoren- Gesellschaft m.b.h pk Kaffeemühlen-Verkauf, Zahlungsaufforderungen (med indholdsfortegnelse) Zessionen, Zahlungsklagen, auch betr. Kaffeemühlen (med indholdsfortegnelse) Verträge, Übereignungen Lageraufgaben Pfändungen Überlassene Kaffeemühlen Kontoauszüge, Lagerlisten, Pachtverträge Grunde og ejendomme - internt arkiv 5 Flensburger Möbelfabrik Lemcke & Co. Junkerhohlweg pk Lieferungs-Vertrag (med detaljeret indholdsfortegnelse) Sicherungsübereignungen Korrespondance og regnskabsmateriale. Teknisk arkiv - tegninger Samlingen omfatter tegninger af bygninger, maskiner, maskindele, værktøj, antageligt fra værkførerens kontor. Registreringen følger virksomhedens egen systematik jfr. tegninger i virksomhedsarkivet i Stadtarchiv Flensburg Tegninger pk. Indhold mangler 2.1. Hafenbahn Flensburg, 5 Karten, Umbau der Gleisanlage in der Werftstrasse, 1922 (3 oversigtstegninger, heraf 2 grundkort) 2. Anordnung einer Weiche (2 identiske tegninger) 2.2. Maskindel af støbejern, 1 tegning, udateret 2.3. Maschine zur Reinigung der Bleche, 1 tegning, Skizze zu einem geplanten Neubau des Kupferwerkes, 2 tegninger, Skizze zu einem proj. Bau eines Versandlagers nebst Tischlerei tegninger. Lageplan der Crusauer Kupfer- und Messing Werke GmbH tegning Skizze, proj. Umbau der Yellow-Schmelze, 2 tegninger, Schamottesteine für Flammöfen, 1 hovedtegning, 2 bitegninger, Glühofen im Messingwerk, 3 identiske tegninger, Flammofen, 1 tegning, Giessflaschen (Bolzen-Rohr-Flaschen), 3 tegninger fra 1923, 10

11 omfattende korrespondence med leverandører (forskellige jernstøberier) 3.5. Tiegel mit Untersatz, 2 tegninger, a Tiegel mit Untersatz, 3 tegninger, mangler 3.7. Chamottesteine für Muffel-Oefen, 2 tegninger, Skizze für einen Rohrglühofen, 1 hovedtegning, 5 detailtegninger, Wölbsteine (für neuen Glühofen, 1 hovedtegning, 5 detailtegninger, Glühofen im Messingwerk, 2 delvist identiske tegninger, a Derken und Auslaufsteine, 1 tegning, 1926, med leverandørkorrespondance fra Gewölbesteine für Halbgasofen, 1 tegning, udateret Stumpfe Keilsteine, 2 skitser, udateret Kanalsteine No. 32, 1 tegning, udateret Bogensteine No. 41, 4 tegninger, Türplatten, 5 tegninger, 1 skitse, 1928, Platten, 2 tegninger, udateret Türplatten für Halbgas-Flammofen, 2 tegninger, Türplatten für Halbgas-Retortenofen, 2 tegninger, Feuerfeste Steine (tegningen mangler), korrespondance med leverandør, Chamottenventile, 1 tegning, 1 skitse, 1929, korrespondance med leverandør Türplatten für Halbgas-Retortenofen, 2 tegninger, 1935 korrespondance med leverandør Türplatten Ofen Walzwerk, 2 tegninger, 1935, 1 brev til leverandør Lageplan der Crusauer Kupfer und Messing Werke, 1 tegning, mangler 4.21a. Luftschutzraum, Grundriss og Schnitt A-B, 2 tegninger, januar 1941, korrespondance med Werkluftschutz Tegninger 5.1-5/23a... 1 pk Kurbelwelle, 1 tegning, datering ulæselig 5.3. Kurbelscheere für Kupferbleche, 1 stor tegning, Luftehammer, 1 stor tegning, tømt Klauenmuffe für Kupferwerk, 1 tegning 1924 korrespondance med leverandør 5.8. Zahnstange für Yellowwerk, 1 tegning 1925, korrespondance Zahnräder, 2 tegninger, 1929, korrespondance Zahnräder für Laufkran im Neubau, 2 tegninger 1929, korrespondance Lager für Kammwalze Yellowwerk, 2 tegninger, 1929, korrespondance Scherenmesser, 4 tegninger, 1929, korrespondance Einfüllöffnung für Horizontal-Kammerofen, 2 tegninger, 1929, korrespondance

12 5.14. Ofen-Wand, 1 tegning, 2 skitser, 1929, korrespondance Ofenwand Rohrzug, 2 tegninger, 1930, korrespondance Zughaken, Zugkette Ziehbank I, 2 tegninger, 1930, korrespondance Zahnräder, 3 tegninger, 1931, korrespondance a. Stirntrieb, 1 tegning, 1933, korrespondance Lagerbücke, Handkettenrad, Handkette, 1 blyantstegning 1932, korrespondance Zahnstange Neubau Kupferwerk, 4 tegninger, 1932 med korrespondance Zahnräder, 4 tegninger, 1932, med korrespondance Zahnrad, Zahnrad, 2 forskellige tandhjul, ialt 4 tegninger 1932, korrespondance Winkelräder und Lagerkopf 3 tegninger, 1933, med korrespondance Zahnrad, 5.23a Zahnrad, 8 tegninger, 1934, med korrespondance Tegninger 6.1-6/33a... 1 pk Laufrollen für einen Laufkrahn, 1 tegning, Herdplatte zum Glühofen im Walzwerk, 1 tegning, Mahltrommel für die Kugelmühle, 2 tegninger, 1924, med korrespondance Schiebkarren-Räder, 8 tegninger, 1924, med omfattende korrespondance Cylinder zum Luftdruckhammer, Einsätze zum Luftdruckhammer, 2 tegninger, 1926, med korrespondance Scherenmesser, 4 tegninger , med korrespondance Scherenmesser, Kupferwerk, 1 tegning, 1929, med korrespondance Scherenarm, 2 tegninger, 1925, med korrespondance Abstreichmesser, 3 tegninger 1921, med korrespondance Bolzen u. Laschen für Rohrziehbänke, 2 tegninger, Dichtungsring für die hydraulichsche Presse, 1 tegning 1923, med bestilling Mahlplatten für die Kugelmühle, 6 tegninger 1923, bestillinger 1924, Teil mit Mannloch für die Kugelmühle, 4 tegninger, bestillinger 1924, Lagerzapfen mit Gewinde für die Kugelmühle I, 3 tegninger 1925, med bestillinger Riemenscheibe mit Laufbuchse für Kugelmühle III, 2 tegninger Kettenrad für Bank No. III, 2 tegninger 1925, med bestilling (ulæselig datering) Kettenrad für Bank No. II, 2 tegninger 1925, med bestilling (ikke læselig datering) Holzrahmen für die grosse Kugelmühle, 1 tegning, Scherenmesser, 2 tegninger 1925, bestilling Amboss für den Lufthammer, 1 tegning 1925, bestilling Gliederkette für kleine Ziehbank, 1 tegning 1925, bestillinger

13 6.25. Kettenrad für Rohrziehbank, 1 tegning 1925, bestillinger Kettenrad, 1 tegning 1925, 6.26a Ketten Spannrolle, 2 tegninger 1935, korresp. med leverandører Zugkette für Rohrziehbank No. I, 2 tegninger 1925, korrespondance med leverandører Glühplatte, 2 skitser 1926, korrespondance med leverandører Herdplatte für neuen Halbgas=Glüh=Flammofen (Messingwerk), 2 tegninger 1927, korrespondondance med lev. 1927, Herdplatte für neuen Retorten=Glüh=Ofen (Messingwerk), 3 skitser 1927, korresp. med lev. 1927, Ofenplatten, 2 skitser 1928, korrespondance med lev Ofenplatten (Seitenwände), 3 skitser 1929, korresp. med lev Glühwagenschlitten für Messingwerk, 1 orig. tegning udefra 1931, 5 egne tegninger a. Laufrollen, 5 tegninger 1934, korrespond. med lev Tegninger pk Hartgusswalze für Kupferwerk, 2 tegninger uden dato 7.2. Hartgusswalze für Kupferwerk, 2 tegninger uden dato 7.2a. Hartgusswalze für Kupferwerk, 2 tegninger uden dato, med bestillingsseddel af Hartgusswalze für Yellow Werk, 1 tegning, ændret Hartgusswalze für Yellow Werk, 4 tegninger uden dato 7.5. Hartgusswalze für Yellow Werk, 5 tegninger uden dato, bestillingsseddel Hartgusswalze für Yellow Werk No. 4, 1 tegning uden dato, med anmærkning : Valsen flyttet til kobberværket Hartgusswalze für Messing=Walz Werk Walze No. 1, 5 tegninger uden dato 7.8. Hartgusswalze für Messing=Walz Werk Walze No. 2, 1 tegning uden dato, med anmærkning : Ændring af valse efter aftale Hartgusswalze für Messing-Walz Werk, Walze No. 3, 3 tegninger uden dato, med bestillingsseddel af Hartgusswalze für Neues Walz Werk, Walze No. 1, 1 tegning uden dato Hartgusswalze für Neues Walz Werk, Walze No. 2, 1 tegning uden dato Hartgusswalze für Neues Walz Werk, Walze No. 3, 1 tegning uden dato Hartgusswalze für Neues Walz Werk, Walze No. 3, 1 tegning uden dato Ober u. Mittel Lager Deckel, 1 tegning 1924, med anmærkningsseddel: leveringer i 1924 og Walzen Lagerbock, 2 tegninger 1923, med anmærkningsseddel: bestilt hos FSG Flensburg 5. dec Walzen Lagerbock, 1 tegning fra Vereinigte Stahlwerke, 1 opkopiering 1923, med anmærkningsseddel: bestilt hos Deutsche Werke Spandau 29. dec og bestilling Mittel Lagerdeckel, 1 tegning

14 7.18. Walzen Lagerbock, 4 tegninger, med anmærkningsseddel: bestilt 3 eksempl. hos Deutsche Werke Spandau og korrespond. med lev Ober u. Mittellager, 2 tegninger 1924, korresp. med lev.1924, Walzenbock fuer Kupferwerk, 8 tegninger 1925, korrespond. med lev Walzen-Lagerschalen, 7 tegninger 1927, korrespond. med lev. 1927, Walzenlager, 1 tegning (som 7.21) uden dato Walzen Lagerbock, 4 tegninger på grundlag af Blanco Zeichnung 7. 16, korrespond. med lev Oberes Walzenlager, 4 tegninger, 1 skitse uden datering, korrespond. med lev a Oberes Walzenlager, Walze II Neubau, efter 7. 24, 2 tegninger uden datering, korrespond. med lev. 1929, Oberes Walzenlager, rechts, Walze I Kupferwerk, 1 tegning, 2 skitser 1929, korrespond. med lev Walzwerk=Anlage Neubau, 3 tegninger a. Walzwerk=Anlage Neubau, 4 tegninger uden dato, med korrespond. med lev Walzenständer, Walze II, Neubau, 4 tegninger Tegninger pk Herdplatte für den Halbgasofen im Yellowwerk, 2 tegninger 1925, 2 påhæftede skitser, korrespond. med lev. 1925, 1929, a Grundstücksplan Max & Ernst Hartmann Maschienenfabrik Deuben, 1 tegning Rohhautritzel für Motor an Ziehbank, 3 tegninger 1925, korrespond. med lev Zahnräder, 3 tegninger 1926, korrespond. med lev Regulatorfeder fuer Maschine I, 1 tegning (revet ud af omslag), uden dato, med korrespond. med lev Windkasten für Baumannoefen, 2 tegninger 1926, 1927, med korrespond. med lev Hebearme mit Zahnkranz fuer Kippoefen, 6 tegninger Grosser Keil für Walzwerke, 4 tegninger 1926, med korrespond. med lev a. Walzen Stellvorrichtung, 2 tegninger uden dato med korrespond. med lev Kleiner Keil fuer Walzwerke, 2 tegninger 1926, med korrespond. med lev. 1926, 1930, a. Schlitten fuer den grossen Keil, 4 tegninger 1930, med korrespond. med lev Gleitschienen für Ofenschieber, 2 (løse) tegninger 1926, med korrespond. med lev Scherenmesser, 4 tegninger 1926, med korrespond. med lev. 1926, Heberleitung (für Säuretankanlage im Fbg. Lager), 1 tegning 1926, med korrespond. med lev

15 8.12. Scherenmesser, 4 tegninger 1926, 1928, 1938, omfattende korrespond. med lev Zweiteilige Kettenräder, 2 tegninger 1926, med korrespond. med lev a. Kettenrad, 2 tegninger uden dato, korrespond. med lev Zahnrad, 3 tegninger 1926, med korrespond. med lev Vorgelege mit Kuggellager, Welle und Scheibe, 2 tegninger 1926, med korrespond. med lev Scherenmesser, 6 tegninger 1926, med korrespond. med lev Räder für Transportwagen, 3 tegninger 1925, med korrespond. med lev Winkelräder, 2 tegninger 1927, med håndskrevne bemærkninger vedr. bestillinger Windkasten fuer kleine Baumannoefen (ref. 8.5), 3 tegninger 1927, med korrespond. med lev. 1928, Zahnrad, 3 tegninger a. Zahnrad, 2 tegninger 1916, med korrespond. med lev Anlage eines Baumannofens, 5 tegninger a.Gussteile für einen kleinen Baumannofen, 4 tegninger Restarting Injektor Mod. 1910, 1 tegning fra leverandør uden dato, korrespond. med lev Rohautritzel, 1 tegning 1929, med korrespond. med lev Tegninger pk Zahnrad für Ezcenterschere im Metallmagazin, 5 tegninger 1927, med korrespond. med lev Kammwalzen für Walzwerk Neubau, 5 tegninger 1927, detailtegning "Kammwalzen Kleeblatt" 1927 i 4 eksemplarer, med meget omfattende korrespondance med lev , Kammwalzen Yellow Werk, 3 tegninger 1928, detailtegning Kammwalzen Kleeblatt 1 eksemplar 1928, med korrespond. med lev Tischplatte für Tagelschere, 3 tegninger 1928, med korrespond. med Klaumuffen für Neubau, 2 tegninger 1928, med korrespond. med lev. 1928, Herdplatte fuer Schrankoefen, 2 blyantstegninger uden dato, med korrespond med lev Klaumuffen für Kupferwerk, 2 tegninger 1928, med korrespond. med lev Grundplatte mit Lagerbock (für Kammwalze Walzwerk Neubau), 6 tegninger 1928, med korrespond. med lev Hardplatte (fuer Glühofen Neubau), 2 skitser uden dato, korrespond. med lev Kammwalzen für Messingwerk, 1 hovedtegning i 5 eksemplarer 1928, 1 detailtegning Kleeblatt für Kammwalzen i 5 eksemplarer 1928, med korrespond. med lev Rohrzug Zangenbacken, 4 tegninger 1928, med korrespond. med lev Rohrzug Zangenbacken, 3 tegninger 1928, korrespond. med lev

16 9.13. Scherenarm, 1 tegning Kammwalzen für Kupferwerk, 2 tegninger fra leverandør 1928, 3 egne tegninger 1928, korrespond. med leverandører , derefter henvisning til korrespond. i 9.2 og Rohrzug Zangenbacken, 1 tegning uden dato, korrespond. med lev. 1928, Winkelräder für Walze I, Kupferwerk, 1 tegning fra leverandør 1931, 3 egne tegninger 1931, korrespond. med lev Zahnrad, 4 tegninger 1931, korrespond. med lev Grundplatte, Walze (I Neubau, 2 tegninger 1934, korrespond. med lev Rohrzug Zangenbacken, 3 tegninger uden dato, korrespond. med lev Tegninger pk Rückwand zur Feuerbrücke (Lokomobile), 4 tegninger uden dato, korrespond. med lev Stahlwalzen, 1 tegning 1934, med korrespond. med lev Laufrolle, 2 tegninger 1934, korrespond. med lev Scherenmesser, 1 tegning fra leverandør Zahnrad für Kopforebank, 3 tegninger med korrespond. med lev , Zahnräder für Kupfermühle, 1 tegning udfærdiget af Anthon & Soehne, Flensborg 1938, korrespond. med lev. 1938, Pressplunger für Metallstangenpresse, 2 tegninger 1939, korresp. med lev Rohhautritzel, 1 tegning udført af leverandør Edler & Sohn, Braunschweig 1940, korresp. med lev Pressstempel, 1 tegning udført af leverandør 1940 korresp. med lev Matrizenhalter, 2 tegninger u. dato, korrespond. med lev Rückzug-Kolben, 2 tegninger uden dato, korresp. med lev.l Walzen-Blanco-Pausen, 6 tegninger uden dato Hydraulik, Leverandørtegninger til opstilling af hydraulisk metalpresse Andre tegninger fra leverandører og fra kunder. Korrespondance med leverandøren (Hanomag) 1915 (til fabrikken i Mügeln, Heidenau, fremstilling af tændsatser Sohlplatten für eine Walzenstraße tegning Glühofen - Beschickungseinrichtung mit Heb- und senkbarem Beschickungswagen. 1 tegning, 3 fotos Schmelzliegel, 1922, 1 tegning Kupferschmelzofen, 1 tegning Muffelofen/Kistenglühofen mit Gasfeurungsbetrieb, 4 tegninger og korrespondance Umbau für die Crusauer Kupfer- und Messingwerke Kupfermühle, 1 tegning Diagram Fertigungsablauf der Crusauer Kupfer- und Messingwerke (oversigtstegning over smelte- og valseanlæg incl. nybygning), 1 tegning Lageplan Crusauer Kupfer- und Messingwerke, 1956, 1 tegning Liegeplan der Drain- und Abfluß- rohre im Direktionsgarten, uden år. 16

17 Personale Bygningstegninger, 2 tegninger, uden år Warmblechwalzwerk 1957, 1 tegning Technischer Bericht: Untersuchung des Betriebsverhaltens des E.-Diesels V 6 M 436, 1960 (med figurer) Lønningsregnskaber m.v pk Arbejds- og lønningsbog (med oplysning om udførte reparationer m.v. og udbetalt løn). 2. Betriebskrankenkasse der Crusauer Kupfer- und Messingwerke - Vermögensübersicht - ej udfyldt - uden år. 3. Sparekassebog Betriebskrankenkasse der Krusauer Kupfer- und Messingwerke. 4. Sparekassebog für Krankenkasserendant Joh. Petersen Lohnabrechnungen (for hver enkelt medarbejder) Lohnabrechnungen Lohnabrechningen Lohnabrechnungen Lohnabrechnungen Lohnabrechnungen. 10a Personsag Bruno Schultz (Ausweis, vidnesbyrd, afnazificering, strejkesag). 10b Personsag Ewald Lekkat (Zeugnis, Steuerbescheinigung, Arbeitsbescheinigung). Tillæg: 11. Tabeller: Verstärken für Bleche Figurer over produktion og omsætning Ausgangs- und Eingangsbuch x. Lagerbog (ej benyttet). 28a Lohnkonto... 1 bd. Anm.: Kontokort for de enkelte ansatte Personalekartoteker... 3 pk. Nemlig: 29. A-H... 1 pk. 30. I-S... 1 pk. 31. Sch - Z og blandede... 1 pk. 17

18 Bogholderi Ziel-Kontroll-Bücher... 1 pk Ziel-Kontroll-Buch og Kunden... 1 pk Ziel-Kontroll-Buch Kunden III. Ausländische Kunden Kontokort forretningsforbindelser... 1 kartotek 34a Ausgangsbuch... 1 bd. Tryksager Annoncering... 1 pk. Anm.: Indeholder uopfordret tilsendte tilbud på annoncering, gaveartikler m.v. fra en lang række tyske og enkelte udenlandske forlag, tidsskrifter og reklameagenter, fra fabrikanter og forhandlere af gaveartikler m.v. I alt ca. 130 forskellige henvendelser. En række henvendelser rummer klip af Kobbermøllens annoncer i andre fagblade, håndbøger m.v. Værdifuldt materiale til reklamebrancens historie. Kronologisk ordnet Blade og tidsskrifter... 4 pk. Nemlig: "Der Apparatebau"... 1 pk. Anm.: Fachzeitschrift für Apparate- und Maschinenbau Anstalten, Kessel-, Kupfer- und Aluminiumsschmiedereien usw. Ukomplette årgange. Bladet udkom hver 14. dag. Hvert blad rummer en annonce fra Crusau GmbH nr. 2-8, nr. 1-2, 4, 6-14, 18-19, 21-24, nr. 1-2, 10-1, 13, 15, 18, nr "Deutscher Submissions-Anzeiger"... 1 pk. Anm.: Komplet årgang nr Dagblad for offentlige udbud og licitationer. 18

19 "Deutsche Steuer-Zeitung"... 1 pk. Anm.: Månedblad for skattesager. Komplet. Omfatter 1919/20 nr og 1920/21 nr Forskellige fagblade og tidsskrifter... 1 pk "Mitteilungen der Wirtschaftlichen Vereinigung deutscher Messingwerke". Anm.: Fagblad. Indeholder oplysninger om krigsreguleringerne, bla. inddragelseaf bronze, kobber og messinggenstande til krigsformål samt oplysninger om fabrikkernes økonomiske resultater nr. 10, 11 (om Kobbermøllen s. 18) 1917 nr. 12 (om Kobbermøllen s. 23), 13, nr. 15, 16 (om Kobbermøllen s. 26), nr. 18, 21 (om Kobbermøllen s. 15) "Nachrichten für Handel, Industrie und Landwirtschaft. Hrsg. vom Auswärtigen Amt. Anm.: Udkom på hverdage. Vedr. internationale forhold. C. Albrecht Chemische Fabrik Bad Doberan und Hamburg Chemische Werke Doberan m.b.h. Internt Lotz-arkiv Albrecht Chemische Fabrik, Chemische Werke Doberan m.b.h pk Korrespondance (fortegnelse vedlagt) Verträge etc. Bad Doberan Paul Lotz Steuererklärungen, Unkosten, Hautbuch-Konten Geldverkehr und Zeichnungs-berechtigung Chem. Werke Doberan Bilanzen Grundstücke - Pachtverträge Albrecht Chemische Fabrik, Chemische Werke Doberan m.b.h. 2 Regnskabsbøger... 1 pk Lieferanten und Diverse Hauptbuch Journal. D. Nordslesvigsk Eksportkompagni Regnskaber og korrespondance... 1 pk. 19

20 , Vedtægter. Udskrift af aktieselskabsregistret Regnskaber og status Generalforsamlinger Regnskabs- og ejendomssager Regnskabs- og ejendoms/frednings-sager Forskelligt Erstatning fra DDR Regnskab Værdipapirer Hovedbog Korrespondance og regnskabssager... 1 pk. E. Kobbermøllen 1963ff - Bodo Daetz' ejertid Husleje- og bygningssager...1 pk Sager vedr. udlejning af husene i Kobbermølle Sager vedr. ejendommene i Kobbermølle (med tegninger) Forsikringssager Kobbermølle Grundbuch Harrislee Bd. 36 Bl Bodo Daetz' akter vedr. Chemische Werke Doberan mbh pk. F. Gisela og Bodo Daetz' samlinger vedr. Kobbermøllen 45a Sammlung Gisela u. Bodo Daetz Stiftung... 1 bd. Anm.: Indeholder fortegnelse med beskrivelse og foto af samtlige genstande, dokumenter og inventar tilhørende Sammlung Gisela u. Bodo Daetz Stiftung, incl. dokumenter vedr. stiftelsens fundats. Vedlagt CD med bl.a. billedfiler. ( ) Samlinger nr pk. Nemlig: 46. nr. 1-2, pk Handelsbrev underskrevet af Josias og Nikolaus thor Straten En stor del af fabrikkens produktion blev afsat til hollandske kedelførere, som rejste rundt i landet og videresolgte kobber- og mesinggenstandene, fortrinsvis til landbefolkningen. Disse kedelførere 20

b obbermølle Museum og

b obbermølle Museum og Kupfermühle Museum und K Industriemuseum Kupfermühle e.v. 1997 wurde das private Kupfermühle Museum eröffnet, welches sich jetzt im Turmgebäude bei den alten, restaurierten Arbeiterwohnungen befindet.

Læs mere

Den problemfyldte vej til oprettelsen af et apotek på Broagerland

Den problemfyldte vej til oprettelsen af et apotek på Broagerland Apoteket i Broager Den problemfyldte vej til oprettelsen af et apotek på Broagerland Af Jürgen Hansen og Verner Andersen I værket De danske Apotekers Historie er de sønderjyske apotekers historie fra 1864

Læs mere

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2007. www.dcbib.dk

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2007. www.dcbib.dk Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Beretning 2007 www.dcbib.dk 1 2 Den politiske verden Bestyrelsen i arbejdstøjet 4 Overenskomster Afslutningen af et regnskabsår giver altid anledning til at tage

Læs mere

Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted

Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted 21-08-1588 Anno 1624 01-01-1624 Flensborg Skipperhuset Der ansættes en dansk præst ved Helligåndskirken i Flensborg. Fra 1782

Læs mere

3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død.

3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død. Private personarkiver Arkiv P 25, førstepræst, Flensborg-Satrup, 1898-1966. afl. jr. 1996/P 546. Se også Johanne Petersens arkiv P 187 samt 1. 1925-51. Mærkedage 1... 1 pk. 1925-26. Breve i forbindelse

Læs mere

Kieler Umschlag EN ANALYSE AF PENGEMARKEDET I KIEL I DET 16. OG 17. ÅRHUNDREDE JOHN CHRISTIANSEN

Kieler Umschlag EN ANALYSE AF PENGEMARKEDET I KIEL I DET 16. OG 17. ÅRHUNDREDE JOHN CHRISTIANSEN Kieler Umschlag EN ANALYSE AF PENGEMARKEDET I KIEL I DET 16. OG 17. ÅRHUNDREDE AF JOHN CHRISTIANSEN Kieler Umschlag var det vigtigste regionale, men også det vigtigste internationale penge- og kreditmarked

Læs mere

Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE. København

Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE. København Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE V København 1982 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A49 - A73...4 Landsarkivet for

Læs mere

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800 En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Marts 1996 Udgivelse af danske litterære

Læs mere

Roskilde Lervarefabrik

Roskilde Lervarefabrik Roskilde Lervarefabrik Af Mette Høj En af Brack & Sønners store succes'er er spisestellet B&S Ildfast, der blev produceret fra 1941 til 1960'erne. Foto Henrik Jørgensen, Roskilde Museum. Mange vil sikkert

Læs mere

På det tysk-russiske museum i Karlshorst i

På det tysk-russiske museum i Karlshorst i 94 F.L. SMIDTH & CO. OG SPØRGS- MÅLET OM DEN GAMLE, KONSE- KVENTE LINIE Port Kunda Cement fra mønsterfabrik til tvangsarbejde 1893-1944 Af Joachim Lund Artiklen skildrer den politiske og virksomhedshistoriske

Læs mere

CATHRINESMINDE TEGLVÆRK

CATHRINESMINDE TEGLVÆRK USEUM ØNDER JYLLAND CATHRINESMINDE TEGLVÆRK Illerstrandvej 7 DK 6310 Broager Tel. +45 7444 9474 Cathrinesminde@museum-sondenylland.dlc www.museurn-sondenylland.dlc INDGÅET 8 JULI 2C15 Hedensted Kommune

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

RENDSBORG, 24. MARTS 1848

RENDSBORG, 24. MARTS 1848 RENDSBORG, 24. MARTS 1848 PRINS FREDERIK AF NØRS KUP MOD HELSTATENS FÆSTNING I HERTUGDØMMERNE HANS SCHULTZ HANSEN EN DATO MED HISTORISK RÆKKEVIDDE ET DRAMA MED FORSKELLIGE INDFALDSVINKLER Da rigsarkivar

Læs mere

Opklaringen af bogtyverierne på Det Kongelige Bibliotek i 1970 erne

Opklaringen af bogtyverierne på Det Kongelige Bibliotek i 1970 erne Opklaringen af bogtyverierne på Det Kongelige Bibliotek i 1970 erne Redegørelse til Kulturministeriet Det Kongelige Bibliotek Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Indledning...5 1.1 Redegørelsens formål og

Læs mere

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland AF JOHN JUHLER HANSEN Da ny teknologi kom til Danmark i sidste halvdel af det 19. århundrede, var det ude på landet først synligt med

Læs mere

Stimmen aus den Minderheiten

Stimmen aus den Minderheiten Stimmen aus den Minderheiten Stemmer fra mindretallene Stemmer fra mindretallene Stimmen aus den Minderheiten 2 Omslagsbilleder Nederst, billeder fra bogen s. 144, 124, 37, 179 Umschlagsbilder Oben, Bilder

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 EN UNGDOMS DRØM -EN HISTORIE OM GRUNDLÆGGEREN AF DRONNINGBORG MASKINFABRIK, NIELS KRISTIAN NIELSEN af Kirsten Møller Nielsen Dronningborg Maskinfabrik var Niels

Læs mere

Gravmindevandring i Sankt Petri Kirke i København

Gravmindevandring i Sankt Petri Kirke i København Kirkehistoriske Samlinger 2013 Gravmindevandring i Sankt Petri Kirke i København Af Jürgen Beyer Sankt Petri Kirke i København rummer mange gravminder. I artiklen betragtes tre familiers gravminder fra

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. oktober 2008.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. oktober 2008. København, den 11. juni 2009 J.nr. 2008-02-1019 PBI/PBI K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat Per Harder på vegne klagerne, Mogens de Linde og Lorentz Jørgensen, klaget over indklagede,

Læs mere

- 2 - Påstande. med tillæg af rente fra den 30. september 2010,

- 2 - Påstande. med tillæg af rente fra den 30. september 2010, D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Hans-Jørgen Nymark Beck og Esben Hvam (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 0258 11 ebh fonden under konkurs (advokat Torben

Læs mere

REDERE, REJSER og REGNSKABER

REDERE, REJSER og REGNSKABER REDERE, REJSER og REGNSKABER OLE VENTEGODT REDERE, REJSER og REGNSKABER Et par flensborgske partrederiregnskaber 1783-1812 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig FLENSBORG

Læs mere

Sammenslutningen BOSS OF SCANDINAVIA

Sammenslutningen BOSS OF SCANDINAVIA BETÆNKNING om Sammenslutningen BOSS OF SCANDINAVIA Afgivet af Boss-udvalget BETÆNKNING NR. 690 KØBENHAVN 1973 Statens trykningskontor Ha 00-404 bet. Indholdsfortegnelse KAPITEL I. KAPITEL II. Side Udvalgets

Læs mere

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Jubilæumsskrift udgivet i anledning af logens 50 års stiftelsesdag den 3. maj 2001 REDAKTION: Broder Exmester Knud Hersbøll. Broder Arkivar

Læs mere

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III København 1978 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...19 Andre institutioner

Læs mere

Forretninger i Tyskland

Forretninger i Tyskland Forretninger i Tyskland Udarbejdet af advokat og Rechtsanwalt Stefan Reinel, Bang + Regnarsen Udgivet af Danske Bank Forord Forretninger i Tyskland er tænkt som en introduktion til de retlige spørgsmål,

Læs mere

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48 Nr. 3 2009 MAJ 70. ÅRGANG LØSSALG KR. 45,00 Ny artikelserie: Om at udstille Side 16 Findes der Grønlandske søndagsbreve? Side 22 Det dyre slik Side 44 Spørgekassen Side 48 M1 Den første trykmaskine Side

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 8. maj 2012 V-124-10 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Montana Møbler A/S (advokat Hans Henrik Skjødt) Indledning Sagens hovedspørgsmål er,

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

»Slesvigland« Inhalt / Indhold

»Slesvigland« Inhalt / Indhold Dette pdf-dokument er optimeret til Internettet. Der er lagt vægt på hastighed, men også læse-venlighed. Derfor vil små illustrationer kunne være vanskelige at se. For at se disse i højere kvalitet, hent

Læs mere

Nr. 2 Maj 2009. Harald Blåtands mønter. Privat udmøntning af speciedalere under Frederik II og Christian IV. Peter Uldalls rejse 1788

Nr. 2 Maj 2009. Harald Blåtands mønter. Privat udmøntning af speciedalere under Frederik II og Christian IV. Peter Uldalls rejse 1788 Nr. 2 Maj 2009 Harald Blåtands mønter Privat udmøntning af speciedalere under Frederik II og Christian IV Peter Uldalls rejse 1788 Møntfund i Hedeby Digital stempeltegning Bøger om norsk mønthistorie Silvia

Læs mere