YDEEVNETEST - OVERSIGT AFPRØVET, TESTET OG BEVIST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDEEVNETEST - OVERSIGT AFPRØVET, TESTET OG BEVIST"

Transkript

1 modificeret træ fra Accsys Technologies YDEEVNETEST - OVERSIGT AFPRØVET, TESTET OG BEVIST er et produkt fremstillet af Accsys Technologies

2 INDLEDNING er resultatet af over 8 års forskning og udvikling. Det højtydende træ er blevet skabt ved at kombinere den gennemprøvede modifikationsteknik, acetylering, med banebrydende patenteret teknologi. Træet kan anvendes til krævende udendørsbrug, vinduer og døre, terrasser og beklædning, broer og både. Træ til at skabe kommer fra bæredygtige skove og fremstilles ved hjælp af Accsys patenterede acetyleringsproces. Dets egenskaber overgår selv de bedste tropiske hårdttræer, og det kan håndtere de mest krævende anvendelser - selv dem, der i øjeblikket kun betragtes som gennemførlige med ikke-bæredygtige materialer. er et gennemprøvet produkt med tests fra mange forskellige perspektiver på verdensplan. Mange tests er blevet udført under autentiske forhold gennem mange år. Denne oversigt viser nogle af resultaterne. Fuldstændige rapporter om disse og lignende tests er tilgængelige efter anmodning. Mange kan allerede findes i downloadsektionen på accoya.com. INDHOLD 3 LCA og klimabelastning - Camco / TU Delft udkonkurrerer beton, stål og aluminium 4 LCA og klimabelastning - Camco / TU Delft s klimabelastning er mindre end stål, aluminium, PVC og ubæredygtigt fremskaffet tropisk hårdttræ 5 Overlegne livstidsomkostninger for vinduer har lavere levetidsomkostninger 6 Holdbarhedssammenligning - Scion Institute er mere holdbart end teak og andre naturligt holdbare træsorter 7 13-års vindue L-led-test - BRE L-leddene i udviser ingen råd eller forfald efter 13 år 8 6 års servicelevetid - BRE BRE bekræfter 6-års levetid i udendørs anvendelser 9 Formosan-termit holdbarhedstest - LSU demonstrerer holdbarhed i test med aggressive amerikanske termitter 1 Felttest Kagoshima-test, Japan demonstrerer holdbarhed i test med aggressive japanske termitter års test med kanalkanter udviser ingen råd eller forfald efter 16 års eksponering i vand og jord 12 Stabilitets-, holdbarheds- og styrketest - TP Fremragende resultater i amerikanske snedkerarbejdeteststandarder: vandafvisning, holdbarhed mod svamp samt bøjningsstyrke 13 9,5-års test på overfladebehandling - SHR excellerer i eksterne belægningstest måneds test på træbeskyttelse - TRADA -beklædning udkonkurrerer både fyr og sibirisk lærk 15 Dimensionsstabilitetstest - TRADA udkonkurrerer western red cedar, lærk og fyr 16 Dimensionsstabilitetstest - SHR udviser overlegen dimensionsstabilitet i forhold til andre naturligt holdbare arter 17 Forbedret termisk ydeevne - Buildcheck giver forbedret termisk ydeevne i den britiske BFRC-vinduesvurdering 18 Hårdheds- og slidtest - TRADA Test på s ydeevne i trykmærke-, ridsnings- og mekanisk slidtest 19 Test på flammespredning og røgudvikling - SwRI Ifølge en amerikansk datakilde kan klassificeres som klasse C Indledning 2

3 LCA OG KLIMABELASTNING - CAMCO / TU DELFT Klimabelastningsrapporterne fra Camco UK og livscyklusvurderingerne fra TU Delft, som blev udført ved hjælp af ISO 144-kompatible processer. Begge viser, at overgår konkurrerende byggematerialer og er mindre skadeligt for miljøet. ENERGIENHEDER, DER KRÆVES TIL FREMSTILLING AF 1 TON BYGGEMATERIALE Uafhængig forskning og tests har vist s overlegne miljøvenlighed. ACCOYA : Bruger mindre energi end cement, glas, stål og aluminium, når det anvendes som byggemateriale Dets fremstilling udleder færre drivhusgasser end andre konkurrerende materialer såsom PVC, aluminium og tropisk hårdttræ, når det anvendes i typiske applikationer såsom vinduesrammer Overgår aluminium, gran og tropisk hårdttræ såsom rød meranti på omkostninger, vedligeholdelse og levetid, når det bruges som byggemateriale 1 TON Træ 1 TON 1 TON 1 TON 1 TON Cement Glas Stål Aluminium LCA og klimabelastning - Camco / TU Delft 3

4 LCA OG KLIMABELASTNING - CAMCO / TU DELFT I en vurdering af klimabelastning måles de drivhusgasser, som udledes i løbet af livscyklussen for et produkt eller materiale, og de sammenlignes med alternative produkter. Kulstofbindingseffekten kan gennem træmodifikation derudover forlænges ved at øge træets holdbarhed. En klimabelastningsvurdering blev udført på ved hjælp af standard emissionsfaktorer, som der henvises til i Camco-undersøgelsen i overensstemmelse med World Business Council for Sustainable Development og World Resources Institute s (WBCSD / WRI) Greenhouse Gas (GHG) rapporteringsprotokols retningslinjer for bedste praksis (Bhatia og Ranganathan 24). Denne vurdering omfatter de seks drivhusgasser dækket af Kyoto-protokollen: (Kuldioxid (CO2), metan (CH4), nitrogenoxid (N2O), hydrofluorcarboner (HFC), perfluorcarboner (PFC) og svovlhexafluorid (SF6). Hver af disse gasser har forskellige indvirkninger på potentialet for global opvarmning, så de omsættes til en enkelt enhed: kuldioxid-ækvivalent (CO2eq). Dette er den mest udbredte metode til indberetning af alle Kyotodrivhusgasser. Graferne viser, at, hvad angår årligt klimabelastning, giver betydeligt bedre resultater end metaller (stål, aluminium), plast (PVC), beton og ubæredygtigt fremskaffet træ. I nogle tilfælde er bæredygtigt fremskaffet træ en klimabelastning på grund af kulstofbindingseffekten modelleret gennem PAS (Public Available Specification (Offentligt tilgængelig specifikation)) 25-retningslinjerne. Men når træet indkøbes på bæredygtig vis, så stiger de årlige emissioner dramatisk. Undersøgelsen viser de komparative resultater af en klimabelastningsvurdering for anvendelse af i en fodgængerbro og en vinduesramme. Produkter af modificeret træ baseret på hurtigtvoksende tømmer, såsom, har yderligere fordele, som ikke indgår i klimabelastningsvurdering. For det første er udbuddet af bæredygtigt fremskaffet, certificeret tropisk hårdttræ relativt lille, og for det andet er import af ucertificeret, og i nogle tilfælde ulovligt, hårdttræ stadig almindelig praksis DRIVHUSGASEMISSIONER PR. VINDUESRAMME PR. ÅR (KG C 2 EQ) Tropisk hårdttræ (bæredygtigt fremskaffet) PVC Aluminium Tropisk hårdttræ (ikkebæredygtigt fremskaffet) ÅRLIGE EMISSIONER PR. BRO (KG CO 2 /ÅR) 1-1 produktionssammensætning Asobe (bæredygtigt fremskaffet) Asobe (ikke-bæredygtigt fremskaffet) Beton Stål LCA og klimabelastning - Camco / TU Delft 4

5 OVERLEGNE LIVSTIDSOMKOSTNINGER FOR VINDUER En undersøgelse med en hollandsk vinduesproducent viser, at i første omgang er dyrere end andre træsorter, men derefter har lavere samlede omkostninger end vinduer af PVC, aluminium, fyr og hårdttræ over en rimelig ejerskabsperiode. ACCOYA : Sikrer lavere vedligeholdelsesomkostninger Sikrer længere perioder mellem vedligeholdelse Har udvidet holdbarhed - estimeret til 5 år Omkostninger (i 1.) LIVSTIDSOMKOSTNINGER FOR VINDUESRAMMER I ET TYPISK HOLLANDSK HJEM Tid (år) A B C Meranti PVC D E Gran - Hårdttræ Aluminium B D E C A 2 Livstidsvedligeholdelsesomkostninger Omkostningseffektivitet ( pr. 6+ år) PVC Aluminium Fyr Meranti Indledende pris Overlegne livstidsomkostninger for vinduer 5

6 HOLDBARHEDSSAMMENLIGNING - SCION Scion, tidligere kendt som New Zealand Forest Research Institute, udfører forskning og videnskabs- / teknologisk udvikling inden for skovbrug, træprodukter, biomaterialer og bioenergi. Scion testede holdbarheden af i forhold til andre naturligt holdbare og modificerede træsorter. Test-sitet udsætter træ for accelereret forfald samt for udendørs test med jordkontakt på Whakarewarewa-sitet. Testene har kørt i seks år og viser, at klarer sig bedre end teak, merbau, cypres, cedertræ og H3.2 (over jorden, ikke-belagt, horisontalt) og H4 (i jordkontakt) konserveringsbehandlet (CCA) træ, hvilket beviser, at har den højest mulige holdbarhedsklassifikation. Tilstandsindeks NEDBRYDNINGSTID FOR SVAMPE I CELLERNE 1 A B D 2 E C Tid (år) A D Merbau B CCA H4 E P.radiata C CCA H3.2 Tilstandsindeks NEDBRYDNINGSTID FOR TESTPINDE Tid (år) A B C CCA H4 CCA H3.2 D E F Teak B E Macrocarpa Cedertræ A C F D FORFALD/ INSEKTANGREB KLASSIFICERINGSSYSTEM (ASTM D 1758) 1 = Ingen forfald eller insektangreb T = Misfarvning eller spor af forfald, ikke med sikkerhed identificeret som forfald 9 = Mindre forfald, -3% af tværsnittet 8 = Let etableret forfald, 3-1% af tværsnittet 7 = Veletableret forfald, 1-3% af tværsnittet 6 = Omfattende forfald, 3-5% af tværsnittet 4 = Dybt og alvorlig forfald, mere end 5% af tværsnittet = Mislykket Holdbarhedssammenligning - Scion 6

7 13-ÅRS VINDUE L-LED- TEST - BRE BRE (Building Research Institute) er et uafhængigt institut med base i Watford, UK. I holdbarhedsfelttest ifølge den europæiske standard (EN) 33: hvilket svarer til America Wood Preservers Association (AWPA) E9 - samles, belægges og placeres simple slids- og tapstykker (L-led) udenfor. Belægningen over samlingen er bevidst ødelagt for at tillade almindelig vandindtrængning. Denne test er et worst case scenarie for snedkeriprodukter og kræver, at det behandlede træ bliver udsat for normale miljøfaktorer. I februar 1998 blev der installeret L-led på BRE Garston felteksponeringssitet (i Watford i Storbritannien) i retning mod det fremherskende sydvestligtvendte vejr på en forhøjet prøvestand. Testen er stadig i gang og den bliver inspiceret med jævne mellemrum. BRE rapporterede: I simulerede, accelererede felttests, der repræsenterer worst case scenarier for snedkeriprodukter ved at muliggøre fugtindtrængning i samlingen, klarer L-led af lettere acetyleret træ end efter 13 års eksponering i England sig rigtigt godt. Forsøget viser, at permeable træarter, der er acetyleret gennem tværsnittet til holdbarhedsklasse 1-niveau (f.eks. ), ville have en klassificering lavere end referencekonserveringsmidlet TnBTO. Dermed overstiger den biologiske referenceværdi og anses for at give tilstrækkelig beskyttelse til vinduesproduktion med lang levetid. Ikke-acetyleret træ, der viser tegn på råd og forfald Ikke-acetyleret træ, der viser større angreb Ikke-acetyleret træ, der viser alvorlige tegn på råd og forfald, der ikke viser nogen tegn på råd eller forfald Acetyleret træ, der ikke viser nogen tegn på råd eller forfald 13-års vindue L-led-test - BRE 7

8 6 ÅRS SERVICELEVETID - BRE Efter, at BRE udførte test og gennemgik eksterne og uafhængige data, konkluderede de, at, forudsat at praksis for bedste design følges, har en servicelevetid på 6 år, når det anvendes i udendørs applikationer såsom vinduer, døre, beklædning og balkoner. BRE erklærede, at viser fremragende holdbarheds- og stabilitetsegenskaber. Vi mener, at snedkerarbejde, beklædning og balkoner fremstillet af vil vise væsentligt forbedret belægningsydeevne. Hvis produkterne er designet og bygget i henhold til principperne for bedste praksis (for at minimere fugtindtrængning og maksimere vandafledning), fabriksfærdiggjort ved brug af kvalitetsbelægninger såsom Sikkens eller Teknos, installeret af kompetente entreprenører og forbundet til en anerkendt pakke for bedste praksis i vedligeholdelse og pleje, så vil det give udendørs træprodukter enestående holdbarhed og dimensionsstabilitet, der kan leve op til kravet om en 6-års servicelevetid. 6 års servicelevetid - BRE 8

9 FORMOSAN-TERMIT HOLDBARHEDSTEST - LSU LSU FORMOSAN-TERMIT TESTRESULTATER Coptotermes formosanus, kendt som Formosan-termitter, betragtes som en af verdens mest aggressive termitter. Louisiana State University (LSU) gennemførte en 99-dages Formosan-termit valg-test ved hjælp af ubehandlet radiata pine og (2 x 4 tømmer). New Zealand-radiata (udludet) New Zealand-radiata (ikke-udludet) % Vægttab Alle fire sider af det ubehandlede radiata pine blev angrebet og blev som følge deraf strukturelt kompromitteret. I stærk kontrast hertil blev kun let berørt. Resultaterne af standardiserede tests viser, at er 22 gange bedre end det ubehandlede radiata (målt i vægttab). Ikke- Chilensk radiata (udludet) Chilensk radiata (ikke-udludet) % Vægttab Sydligt fyrretræ (udludet) Sydligt fyrretræ (ikke-udludet) % Vægttab Ubehandlet SYP Choice Ikke- Formosan-termit holdbarhedstest - LSU 9

10 FELTTEST - KAGOSHIMA TEST- SITE, JAPAN Denne ekstreme to-års felttest var primært mellem to forskellige termittyper på to steder lokaliseret i Kagoshima i Japan. Coptotermes formosanus er til stede på et tørt område og Reticulitermes speratus er aktiv på et vådt område på lokationen. De to steder har også et sortiment af rådsvampe til stede, herunder hvidog brunråd. Ikke-acetyleret træ (både sugi og radiata) klarede sig dårligt. klarede sig rigtigt godt og forblev helt uskadt gennem de to år. Ikke-, vådt test-site, vådt test-site Ikke-, tørt test-site, tørt test-site Felttest - Kagoshima test-site, Japan 1

11 16-ÅRS TEST MED KANALKANTER s store modstandsdygtighed blev bevist med en 16- års test fra Waterschap Zuiderzeeland, i nærheden af N31 og N35 Nijkerk - Zeewolde. I april 1995 blev acetyleret og kontrol-træ anvendt til en kanalkant. Efter 16 års udsættelse for ferskvand viste det acetylerede træ ingen tegn på råd, forfald eller svampeangreb - hvilket fremhæver træets Klasse 1 holdbarhedsstatus. BS8417 indikerer en 3-års service for holdbarhedsklasse 1 i dette ferskvandsscenarie og kanalkanter i viser ægte, positive resultater. Disse kanalkantsbetingelser er særligt hårde, især ved vandlinjen, da træet udsættes for en kombination af vand, microbe rig jord og luft. Ikke- Ikke- 16-års test med kanalkanter 11

12 STABILITETS-, HOLDBARHEDS- OG STYRKETEST - TP NEDBRYDNING FOR ACCOYA OG UBEHANDLET TRÆ Trametes versicolour svamp Gloeophyllum trabeum svamp Timber Products Inspection (USA) foretog en række grundige og uafhængige tests, i overensstemmelse med USA s Window & Door Manufacturers Association (WDMA) krav, for at analysere s holdbarhed, stabilitet og styrkeegenskaber udkonkurrerede radiata pine i accelererede nedbrydningstests, hvilket fremhævede dets holdbarhed. Resultaterne viste, at havde en meget lav vægttabsprocent for både brunråd (Gloeophyllum trabeum) og hvidråd (Trametes versicolor) mod sådanne typer af nedbrydning. TP viste også, at de gennemsnitlige MOR- og WML-værdier for er en anelse højere end umodificeret træ og den gennemsnitlige MOE-værdi for er lidt lavere end for ubehandlede arter. Samlet set er styrkeegenskaberne for hovedsageligt de samme som for de ubehandlede kontrol-arter. Vægttab (%) Den endelige test viste, at opfylder WDMAs strenge rådbestandighedskrav, hvilket betyder, at det er et ideelt valg til vinduer og døre. Ubehandlet radiata træ radiata Ubehandlet træ TP-KONKLUSION Umodificeret MOR MOE WML *MOR *MOE *WML - MOR - brudmodul (ultimativ bøjningsstyrke) - MOE - elasticitetsmodul (Youngs elasticitet) - WML - Fungerer til maks. belastning Stabilitets-, holdbarheds- og styrketest - TP 12

13 9,5-ÅRS TEST PÅ OVERFLADEBEHANDLING - SHR Det uafhængige testinstitut SHR Timber Research i Holland gennemførte en omfattende overfladebehandlingstest på og ubehandlet træ med uigennemsigtig maling og bejdse. udkonkurrerede alle andre trætyper med bedre overfladebehandlingsydeevne og overlegen belægningsvedhæftning under både våde og tørre forhold. Den hvide uigennemsigtige overfladebehandling klarede sig særdeles godt og kræver stadig ikke vedligeholdelse efter 9,5 år - hvilket er en vigtig fordel for produktets livstidsomkostninger, da det sikrer, at har overlegne livstidsomkostninger i forhold til konkurrerende materialer. Umodificeret Umodificeret 9,5-års test på overfladebehandling - SHR 13

14 42-MÅNEDS TEST PÅ TRÆBESKYTTELSE - TRADA Accsys Technologies bestilte det førende tømmerforskningsinstitut, TRADA, til at levere en opdatering på en række eksponeringsforsøg. Accsys Technologies bestilte det førende tømmerforskningsinstitut, TRADA, til at levere en opdatering på en række eksponeringsforsøg. De igangværende forsøg med den samme overfladebehandling begyndte i februar 27 i Buckinghamshire i England, og testede -beklædningens resistens over for naturlig forvitring og opsplitning i forhold til fyr og sibirisk lærk. Efter 42 måneder klarede sig bedre end de konkurrerende former for facadebeklædning på flere områder - hvilket påviser træets fremragende egenskaber i henhold til overfladebehandling. Facadebeklædning af fyrretræ viste alvorlige tegn på revnedannelse, harpiksudskillelse, revnedannelse i enderne, maling, der falder af ved sprækkerne, afskalning og krumning af brædder, mens sibirisk lærk havde omfattende overfladesprækker og harpikslommer, der lækkede. Til gengæld var stadigvæk stabilt og uden rejsninger i træet, næsten ingen afskalning, sprækker eller revnedannelse. Eksternt snavs blev let renset væk, så en sund og ren overflade uden råd, forfald eller belægningsproblemer kunne ses. Denne test beviser, at har overlegne egenskaber i henhold til overfladebehandling i forhold til mange konkurrerende materialer. Fyr -beklædning Fyrretræsbeklædning Sibirisk lærk-beklædning 42-måneds test på træbeskyttelse - TRADA 14

15 DIMENSIONS- STABILITETSTEST - TRADA Det førende tømmerforskningsinstitut, TRADA, testede s stabilitet i forhold til andre udbredte former for træbeklædning ved at udsætte brædderne for et miljø med høj fugtighed og derefter akklimatisering. Forvrængning (mm) TRADA STABILITETSTEST GRAF Tid (timer) D B E F C A SAMMENLIGNENDE FORDREJNING AF BEKLÆDNINGSPROFILER Sibirisk lærk TRADA opdagede, at har ekstraordinær stabilitet og erklærede, at anvendt til facadebeklædning kunne stige fra standard 15mm brede profiler til 2mm, hvis de anvendes udendørs. A B C Europæisk lærk Western red cedar D E F Sibirisk lærk Fyrretræ Thermowood Western red cedar Denne øgede breddespecifikation viser s designfleksibilitet og overlegne ydeevne i forhold til Western red cedar, lærk og fyr. Dimensionsstabilitetstest - TRADA 15

16 DIMENSIONSSTABILITETS- TEST - SHR 8 7 TANGENTIELT SVIND* (%) 6 Det førende hollandske tømmerforskningsinstitut, SHR, iværksatte en række robuste undersøgelser for at vurdere s dimensionsstabilitet. udkonkurrerede en bred vifte af konkurrerende træprodukter såsom ipé, teak, selangan, japansk cypres, western red cedar, mørkerød meranti, radiata pine og japansk cedertræ. Denne test viser, at er ideelt til udendørs applikationer såsom vinduer, døre, beklædning, terrasser og større strukturer Teak Iroko Sapele Skovfyr * typisk tangentielt svind fra helt gennemblødt til ovntørret - den mest ekstreme laboratorietest Test på teak, Iroko, Sapele og skovfyr er taget fra de offentliggjorte data: Fysiske og relaterede egenskaber for 145 træarter Jan F. Rijsdijk og Peter B. Laming Kluwer Academic Publishers ISBN VOLUMENSVIND (%) Teak Western red cedar Japansk cypres Japansk ceder Radiata fyr Dimensionsstabilitetstest - SHR 16

17 y FORBEDRET TERMISK YDEEVNE Buildcheck, et vurderingsorgan godkendt af BFRC (British Fenestration Rating Council), har vist, at et vindues U-værdi kan forbedres betydeligt ved blot at ændre rammen fra traditionelt hårdttræ eller nåletræ til. Denne enkle ændring kan også forbedre vinduernes samlede energiforbrug, for eksempel fra C til B. Test, der følger hollandske og tyske nationale standarder af IFT Rosenheim, giver en erklæret termisk værdi for på y,12 W/(m/k). Test, der følger britiske og nordiske nationale standarder, bestemmer den termiske værdi til y,113 W/(m/k). ACCOYA : 17% mere termisk effektivt end typisk nåletræ 4% mere termisk effektivt end typisk hårdttræ Vinduer har opnået A-klassificeret status i henhold til BFRC-energiklassificeringssystemet Gennemsnitlig [W/(m/K)] SAMMENLIGNING MED ANDRE ARTER Nåletræ Hårdttræ Forbedret termisk ydeevne 17

18 Batı kırmızı sediri HÅRDHEDS- OG SLIDTEST - TRADA 5 TRADA GENNEMSNITLIG HÅRDHED 4 Uafhængige test fra det førende tømmerforskningsinstitut, TRADA, har bevist, at kan modstå meget barske miljøer. Belastning (kn) Sibirisk lærk Europæisk lærk WRC Western red cedar TRADAs test viste, at den hærdning, der opstår som et resultat af -processen resulterer i større modstand mod trykmærker end western red cedar og to typer lærk. Dette er især nyttigt, når der skal foretages specifikationsvalg for beklædning samt udendørsprodukter til stueetagen. Separate rivnings- og mekaniske slidtest udført af TRADA viser, at er lige så godt som, hvis ikke bedre end, de to typer lærk og væsentligt bedre end Western red cedar. Vægttab (g) SLIDTEST C D B A Sibirisk lærk Omdrejninger (rpm) A B WRC C D Europæisk lærk Sibirisk lærk Hårdheds- og slidtest - TRADA 18

19 TEST PÅ FLAMMESPREDNING OG RØGUDVIKLING - SWRI I marts 29 udførte Southwest Research Institute flammesprednings- og røgudviklingsforsøg i overensstemmelse med standardtestmetoden for byggematerialers egenskaber for overfladeforbrænding NFPA 255 (ANSI, UL 723 & UBC 8-1). Flammespredningstestresultaterne viste, at kan klassificeres i gruppen af standardtræsorter og opnår klasse C i dette amerikanske klassificeringssystem. Træ / art Lodgepole-fyr Eg 1 Sitkagran 1 Ahorn 14 Birk 15 Vestamerikansk balsampoppel 115 Flammespredningsindeks* * datakilde - USDA - USA Dept of Agriculture Wood Handbook (USAs Landbrugsministerium - håndbog). Lavere tal betyder mindre flammespredning. Flammespredningsklassifikation Flammespredningsklassificering eller indeks Klasse I (eller A) - 25 Klasse II (eller B) Klasse III (eller C) 76-2 Træ / art Gult cedertræ 9 Eg 1 Amerikansk hvidt fyrretræ Skovfyr 21 Western red cedar 213 Røgudviklingsindeks* * datakilde - USDA - USA Dept of Agriculture Wood Handbook (USAs Landbrugsministerium - håndbog). Lavere tal betyder mindre røg Test på flammespredning og røgudvikling - SwRI 19

20 Accsys Technologies Royal Albert House Sheet Street Windsor SL4 1BE Storbritannien Tel: +44 () Accsys Technologies Postbus CC ARNHEM Holland Tel: Accsys Technologies 5 Quorum Drive #62 Dallas, Texas USA Tel: For mere information og for at downloade de nyeste testrapporter om s fremragende ydeevne, som er testet af førende uafhængige institutter, så besøg download-sektionen på 2 Accsys Technologies er firmanavnet for Titan Wood Limited., og Trimarque Device er registrerede varemærker ejet af Titan Wood Limited og må ikke anvendes eller gengives uden skriftlig tilladelse. Efter Accsys Technologies PLCs bedste overbevisning er oplysningerne i dette dokument i overensstemmelse med fakta og gives på det grundlag, at Accsys Technologies PLC og/eller deres datterselskaber, funktionærer, medarbejdere eller rådgivere ikke hæfter for eventuelle tab eller skade i forbindelse med nøjagtighed eller fuldstændighed af sådanne oplysninger eller resultatet af at have handlet på dem. Accsys Technologies Royal Albert House Sheet Street Windsor SL4 1BE United Kingdom Brochure version TW-EUR/EU-Mar 12. Accsys Technologies januar 212 UK Patent No South Africa Patent No. 21/524

INDHOLDSFORTEGNELSE. Moderne. Holdbart. Miljøvenligt. Potentialet for dette, virkningen, er enorm - er det ikke... CNN

INDHOLDSFORTEGNELSE. Moderne. Holdbart. Miljøvenligt. Potentialet for dette, virkningen, er enorm - er det ikke... CNN DET NYE TRÆ Moderne Potentialet for dette, virkningen, er enorm - er det ikke... CNN INDHOLDSFORTEGNELSE En revolution indenfor træprodukter 4 Hvad er Kebony? 6 Mange alternativer mange skjulte fordele

Læs mere

Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ

Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ Forord I marts 2000 fremlagde Det Europæiske Råd i Lissabon en tiårig strategi med henblik på at gøre EU til verdens mest dynamiske og konkurrencedygtige økonomi.

Læs mere

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET. Miljøvenlig brug af træ i have og landskab

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET. Miljøvenlig brug af træ i have og landskab MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET RESUMÉ Ved brug af træ til småkonstruktioner i have og landskab må konstruktionens ønskede levetid afstemmes med træart og graden af konstruktiv

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

green dialogue DLW-gulvbelægninger til bæredygtigt byggeri The FLoor www.armstrong.eu

green dialogue DLW-gulvbelægninger til bæredygtigt byggeri The FLoor www.armstrong.eu green dialogue Armstrong Danmark A/S Naverland 8, 2. tv. DK-2600 Glostrup Denmark Tel. +45 (0) 44 91 00 36 Fax +45 (0) 44 91 00 10 service_denmark@armstrong.com www.armstrong-dlw.dk DLW-gulvbelægninger

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Vandtæt isoleringsystem Vores viden - din fordel ROCKWOOL Technical Insulation er et datterselskab i ROCKWOOL koncernen. Vi udvikler

Læs mere

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987

Læs mere

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning Forvandling fra vision til design Rockpanel facadebeklædning Hvis du vil forstå Rockpanels historie, behøver du bare se på facaden Enhver virksomhed og bygning har sin egen historie. Historier, der kan

Læs mere

Modellernes virkelighed Rapport

Modellernes virkelighed Rapport Etagebyggeri i træ - Fordele og ulemper Modellernes virkelighed Rapport Gruppe B308b ved Aalborg Universitet Esbjerg, forår 2014 1 Titelblad Tema: Modellernes virkelighed Afleveringsdato: 21.5.2014 - Modelanvendelse

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 Sag 267/2013 (1. afdeling) Papiruld Danmark A/S (advokat Jane Frederikke Land) mod Rockwool A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt

Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt paratorer, overboard dump ventiler og højtryksprocesvandsventiler. Mens de hver især er unikke

Læs mere

Ergonomiske Aflastnings- og sikkerhedsmåtter

Ergonomiske Aflastnings- og sikkerhedsmåtter Ergonomiske s- og sikkerhedsmåtter www.notrax.eu Catalogue No. 6 www.notrax.eu Indeks og vejledning Type. Produkt Side Notrax Måttevæv piktogrammer 3 Notrax Produkttest 3 Notrax Gulvmåtter 4/5 Fordele

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse 23. april 2012 RAPPORT Denne rapport er et led i CONCITOs strategi om at få større fokus på produkters rolle i udledningen af drivhusgasser. Dette

Læs mere

Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere

Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere Coordinator: Partners: Supported by: Europæisk bølgekraft har en stor mulighed for bidrag til elmarkedet trods det, at bølgeenergi ikke

Læs mere

Coating af pumper. Et projekt støttet af Elfor, under F&U midlerne

Coating af pumper. Et projekt støttet af Elfor, under F&U midlerne Coating af pumper Et projekt støttet af Elfor, under F&U midlerne November 2005 Projekttitel: Coating af pumper, Elfor projekt 336-008 Projektet startede i 2004 og finansieres på basis af PSO-midler, som

Læs mere

Varmeisolering Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb

Varmeisolering Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb Varmeisolering Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb Miljørigtige offentlige indkøb er et frivilligt instrument. Dette produktblad indeholder en sammenfatning af de kriterier, der er udviklet

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning Juni 2014 Foreløbig udgave Ved optagelse på www.retsinfo.dk er det versionen på Retsinfo,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Genbrug betaler sig Affaldsforebyggelse Storbritannien Ressourcerevolution skal opfylde verdens behov Ressource-effektivitet Verden Undervisning om

Genbrug betaler sig Affaldsforebyggelse Storbritannien Ressourcerevolution skal opfylde verdens behov Ressource-effektivitet Verden Undervisning om Genbrug betaler sig Affaldsforebyggelse Storbritannien Ressourcerevolution skal opfylde verdens behov Ressource-effektivitet Verden Undervisning om affald fremmer genanvendelse i hjemmet Affald generelt

Læs mere