YDEEVNETEST - OVERSIGT AFPRØVET, TESTET OG BEVIST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDEEVNETEST - OVERSIGT AFPRØVET, TESTET OG BEVIST"

Transkript

1 modificeret træ fra Accsys Technologies YDEEVNETEST - OVERSIGT AFPRØVET, TESTET OG BEVIST er et produkt fremstillet af Accsys Technologies

2 INDLEDNING er resultatet af over 8 års forskning og udvikling. Det højtydende træ er blevet skabt ved at kombinere den gennemprøvede modifikationsteknik, acetylering, med banebrydende patenteret teknologi. Træet kan anvendes til krævende udendørsbrug, vinduer og døre, terrasser og beklædning, broer og både. Træ til at skabe kommer fra bæredygtige skove og fremstilles ved hjælp af Accsys patenterede acetyleringsproces. Dets egenskaber overgår selv de bedste tropiske hårdttræer, og det kan håndtere de mest krævende anvendelser - selv dem, der i øjeblikket kun betragtes som gennemførlige med ikke-bæredygtige materialer. er et gennemprøvet produkt med tests fra mange forskellige perspektiver på verdensplan. Mange tests er blevet udført under autentiske forhold gennem mange år. Denne oversigt viser nogle af resultaterne. Fuldstændige rapporter om disse og lignende tests er tilgængelige efter anmodning. Mange kan allerede findes i downloadsektionen på accoya.com. INDHOLD 3 LCA og klimabelastning - Camco / TU Delft udkonkurrerer beton, stål og aluminium 4 LCA og klimabelastning - Camco / TU Delft s klimabelastning er mindre end stål, aluminium, PVC og ubæredygtigt fremskaffet tropisk hårdttræ 5 Overlegne livstidsomkostninger for vinduer har lavere levetidsomkostninger 6 Holdbarhedssammenligning - Scion Institute er mere holdbart end teak og andre naturligt holdbare træsorter 7 13-års vindue L-led-test - BRE L-leddene i udviser ingen råd eller forfald efter 13 år 8 6 års servicelevetid - BRE BRE bekræfter 6-års levetid i udendørs anvendelser 9 Formosan-termit holdbarhedstest - LSU demonstrerer holdbarhed i test med aggressive amerikanske termitter 1 Felttest Kagoshima-test, Japan demonstrerer holdbarhed i test med aggressive japanske termitter års test med kanalkanter udviser ingen råd eller forfald efter 16 års eksponering i vand og jord 12 Stabilitets-, holdbarheds- og styrketest - TP Fremragende resultater i amerikanske snedkerarbejdeteststandarder: vandafvisning, holdbarhed mod svamp samt bøjningsstyrke 13 9,5-års test på overfladebehandling - SHR excellerer i eksterne belægningstest måneds test på træbeskyttelse - TRADA -beklædning udkonkurrerer både fyr og sibirisk lærk 15 Dimensionsstabilitetstest - TRADA udkonkurrerer western red cedar, lærk og fyr 16 Dimensionsstabilitetstest - SHR udviser overlegen dimensionsstabilitet i forhold til andre naturligt holdbare arter 17 Forbedret termisk ydeevne - Buildcheck giver forbedret termisk ydeevne i den britiske BFRC-vinduesvurdering 18 Hårdheds- og slidtest - TRADA Test på s ydeevne i trykmærke-, ridsnings- og mekanisk slidtest 19 Test på flammespredning og røgudvikling - SwRI Ifølge en amerikansk datakilde kan klassificeres som klasse C Indledning 2

3 LCA OG KLIMABELASTNING - CAMCO / TU DELFT Klimabelastningsrapporterne fra Camco UK og livscyklusvurderingerne fra TU Delft, som blev udført ved hjælp af ISO 144-kompatible processer. Begge viser, at overgår konkurrerende byggematerialer og er mindre skadeligt for miljøet. ENERGIENHEDER, DER KRÆVES TIL FREMSTILLING AF 1 TON BYGGEMATERIALE Uafhængig forskning og tests har vist s overlegne miljøvenlighed. ACCOYA : Bruger mindre energi end cement, glas, stål og aluminium, når det anvendes som byggemateriale Dets fremstilling udleder færre drivhusgasser end andre konkurrerende materialer såsom PVC, aluminium og tropisk hårdttræ, når det anvendes i typiske applikationer såsom vinduesrammer Overgår aluminium, gran og tropisk hårdttræ såsom rød meranti på omkostninger, vedligeholdelse og levetid, når det bruges som byggemateriale 1 TON Træ 1 TON 1 TON 1 TON 1 TON Cement Glas Stål Aluminium LCA og klimabelastning - Camco / TU Delft 3

4 LCA OG KLIMABELASTNING - CAMCO / TU DELFT I en vurdering af klimabelastning måles de drivhusgasser, som udledes i løbet af livscyklussen for et produkt eller materiale, og de sammenlignes med alternative produkter. Kulstofbindingseffekten kan gennem træmodifikation derudover forlænges ved at øge træets holdbarhed. En klimabelastningsvurdering blev udført på ved hjælp af standard emissionsfaktorer, som der henvises til i Camco-undersøgelsen i overensstemmelse med World Business Council for Sustainable Development og World Resources Institute s (WBCSD / WRI) Greenhouse Gas (GHG) rapporteringsprotokols retningslinjer for bedste praksis (Bhatia og Ranganathan 24). Denne vurdering omfatter de seks drivhusgasser dækket af Kyoto-protokollen: (Kuldioxid (CO2), metan (CH4), nitrogenoxid (N2O), hydrofluorcarboner (HFC), perfluorcarboner (PFC) og svovlhexafluorid (SF6). Hver af disse gasser har forskellige indvirkninger på potentialet for global opvarmning, så de omsættes til en enkelt enhed: kuldioxid-ækvivalent (CO2eq). Dette er den mest udbredte metode til indberetning af alle Kyotodrivhusgasser. Graferne viser, at, hvad angår årligt klimabelastning, giver betydeligt bedre resultater end metaller (stål, aluminium), plast (PVC), beton og ubæredygtigt fremskaffet træ. I nogle tilfælde er bæredygtigt fremskaffet træ en klimabelastning på grund af kulstofbindingseffekten modelleret gennem PAS (Public Available Specification (Offentligt tilgængelig specifikation)) 25-retningslinjerne. Men når træet indkøbes på bæredygtig vis, så stiger de årlige emissioner dramatisk. Undersøgelsen viser de komparative resultater af en klimabelastningsvurdering for anvendelse af i en fodgængerbro og en vinduesramme. Produkter af modificeret træ baseret på hurtigtvoksende tømmer, såsom, har yderligere fordele, som ikke indgår i klimabelastningsvurdering. For det første er udbuddet af bæredygtigt fremskaffet, certificeret tropisk hårdttræ relativt lille, og for det andet er import af ucertificeret, og i nogle tilfælde ulovligt, hårdttræ stadig almindelig praksis DRIVHUSGASEMISSIONER PR. VINDUESRAMME PR. ÅR (KG C 2 EQ) Tropisk hårdttræ (bæredygtigt fremskaffet) PVC Aluminium Tropisk hårdttræ (ikkebæredygtigt fremskaffet) ÅRLIGE EMISSIONER PR. BRO (KG CO 2 /ÅR) 1-1 produktionssammensætning Asobe (bæredygtigt fremskaffet) Asobe (ikke-bæredygtigt fremskaffet) Beton Stål LCA og klimabelastning - Camco / TU Delft 4

5 OVERLEGNE LIVSTIDSOMKOSTNINGER FOR VINDUER En undersøgelse med en hollandsk vinduesproducent viser, at i første omgang er dyrere end andre træsorter, men derefter har lavere samlede omkostninger end vinduer af PVC, aluminium, fyr og hårdttræ over en rimelig ejerskabsperiode. ACCOYA : Sikrer lavere vedligeholdelsesomkostninger Sikrer længere perioder mellem vedligeholdelse Har udvidet holdbarhed - estimeret til 5 år Omkostninger (i 1.) LIVSTIDSOMKOSTNINGER FOR VINDUESRAMMER I ET TYPISK HOLLANDSK HJEM Tid (år) A B C Meranti PVC D E Gran - Hårdttræ Aluminium B D E C A 2 Livstidsvedligeholdelsesomkostninger Omkostningseffektivitet ( pr. 6+ år) PVC Aluminium Fyr Meranti Indledende pris Overlegne livstidsomkostninger for vinduer 5

6 HOLDBARHEDSSAMMENLIGNING - SCION Scion, tidligere kendt som New Zealand Forest Research Institute, udfører forskning og videnskabs- / teknologisk udvikling inden for skovbrug, træprodukter, biomaterialer og bioenergi. Scion testede holdbarheden af i forhold til andre naturligt holdbare og modificerede træsorter. Test-sitet udsætter træ for accelereret forfald samt for udendørs test med jordkontakt på Whakarewarewa-sitet. Testene har kørt i seks år og viser, at klarer sig bedre end teak, merbau, cypres, cedertræ og H3.2 (over jorden, ikke-belagt, horisontalt) og H4 (i jordkontakt) konserveringsbehandlet (CCA) træ, hvilket beviser, at har den højest mulige holdbarhedsklassifikation. Tilstandsindeks NEDBRYDNINGSTID FOR SVAMPE I CELLERNE 1 A B D 2 E C Tid (år) A D Merbau B CCA H4 E P.radiata C CCA H3.2 Tilstandsindeks NEDBRYDNINGSTID FOR TESTPINDE Tid (år) A B C CCA H4 CCA H3.2 D E F Teak B E Macrocarpa Cedertræ A C F D FORFALD/ INSEKTANGREB KLASSIFICERINGSSYSTEM (ASTM D 1758) 1 = Ingen forfald eller insektangreb T = Misfarvning eller spor af forfald, ikke med sikkerhed identificeret som forfald 9 = Mindre forfald, -3% af tværsnittet 8 = Let etableret forfald, 3-1% af tværsnittet 7 = Veletableret forfald, 1-3% af tværsnittet 6 = Omfattende forfald, 3-5% af tværsnittet 4 = Dybt og alvorlig forfald, mere end 5% af tværsnittet = Mislykket Holdbarhedssammenligning - Scion 6

7 13-ÅRS VINDUE L-LED- TEST - BRE BRE (Building Research Institute) er et uafhængigt institut med base i Watford, UK. I holdbarhedsfelttest ifølge den europæiske standard (EN) 33: hvilket svarer til America Wood Preservers Association (AWPA) E9 - samles, belægges og placeres simple slids- og tapstykker (L-led) udenfor. Belægningen over samlingen er bevidst ødelagt for at tillade almindelig vandindtrængning. Denne test er et worst case scenarie for snedkeriprodukter og kræver, at det behandlede træ bliver udsat for normale miljøfaktorer. I februar 1998 blev der installeret L-led på BRE Garston felteksponeringssitet (i Watford i Storbritannien) i retning mod det fremherskende sydvestligtvendte vejr på en forhøjet prøvestand. Testen er stadig i gang og den bliver inspiceret med jævne mellemrum. BRE rapporterede: I simulerede, accelererede felttests, der repræsenterer worst case scenarier for snedkeriprodukter ved at muliggøre fugtindtrængning i samlingen, klarer L-led af lettere acetyleret træ end efter 13 års eksponering i England sig rigtigt godt. Forsøget viser, at permeable træarter, der er acetyleret gennem tværsnittet til holdbarhedsklasse 1-niveau (f.eks. ), ville have en klassificering lavere end referencekonserveringsmidlet TnBTO. Dermed overstiger den biologiske referenceværdi og anses for at give tilstrækkelig beskyttelse til vinduesproduktion med lang levetid. Ikke-acetyleret træ, der viser tegn på råd og forfald Ikke-acetyleret træ, der viser større angreb Ikke-acetyleret træ, der viser alvorlige tegn på råd og forfald, der ikke viser nogen tegn på råd eller forfald Acetyleret træ, der ikke viser nogen tegn på råd eller forfald 13-års vindue L-led-test - BRE 7

8 6 ÅRS SERVICELEVETID - BRE Efter, at BRE udførte test og gennemgik eksterne og uafhængige data, konkluderede de, at, forudsat at praksis for bedste design følges, har en servicelevetid på 6 år, når det anvendes i udendørs applikationer såsom vinduer, døre, beklædning og balkoner. BRE erklærede, at viser fremragende holdbarheds- og stabilitetsegenskaber. Vi mener, at snedkerarbejde, beklædning og balkoner fremstillet af vil vise væsentligt forbedret belægningsydeevne. Hvis produkterne er designet og bygget i henhold til principperne for bedste praksis (for at minimere fugtindtrængning og maksimere vandafledning), fabriksfærdiggjort ved brug af kvalitetsbelægninger såsom Sikkens eller Teknos, installeret af kompetente entreprenører og forbundet til en anerkendt pakke for bedste praksis i vedligeholdelse og pleje, så vil det give udendørs træprodukter enestående holdbarhed og dimensionsstabilitet, der kan leve op til kravet om en 6-års servicelevetid. 6 års servicelevetid - BRE 8

9 FORMOSAN-TERMIT HOLDBARHEDSTEST - LSU LSU FORMOSAN-TERMIT TESTRESULTATER Coptotermes formosanus, kendt som Formosan-termitter, betragtes som en af verdens mest aggressive termitter. Louisiana State University (LSU) gennemførte en 99-dages Formosan-termit valg-test ved hjælp af ubehandlet radiata pine og (2 x 4 tømmer). New Zealand-radiata (udludet) New Zealand-radiata (ikke-udludet) % Vægttab Alle fire sider af det ubehandlede radiata pine blev angrebet og blev som følge deraf strukturelt kompromitteret. I stærk kontrast hertil blev kun let berørt. Resultaterne af standardiserede tests viser, at er 22 gange bedre end det ubehandlede radiata (målt i vægttab). Ikke- Chilensk radiata (udludet) Chilensk radiata (ikke-udludet) % Vægttab Sydligt fyrretræ (udludet) Sydligt fyrretræ (ikke-udludet) % Vægttab Ubehandlet SYP Choice Ikke- Formosan-termit holdbarhedstest - LSU 9

10 FELTTEST - KAGOSHIMA TEST- SITE, JAPAN Denne ekstreme to-års felttest var primært mellem to forskellige termittyper på to steder lokaliseret i Kagoshima i Japan. Coptotermes formosanus er til stede på et tørt område og Reticulitermes speratus er aktiv på et vådt område på lokationen. De to steder har også et sortiment af rådsvampe til stede, herunder hvidog brunråd. Ikke-acetyleret træ (både sugi og radiata) klarede sig dårligt. klarede sig rigtigt godt og forblev helt uskadt gennem de to år. Ikke-, vådt test-site, vådt test-site Ikke-, tørt test-site, tørt test-site Felttest - Kagoshima test-site, Japan 1

11 16-ÅRS TEST MED KANALKANTER s store modstandsdygtighed blev bevist med en 16- års test fra Waterschap Zuiderzeeland, i nærheden af N31 og N35 Nijkerk - Zeewolde. I april 1995 blev acetyleret og kontrol-træ anvendt til en kanalkant. Efter 16 års udsættelse for ferskvand viste det acetylerede træ ingen tegn på råd, forfald eller svampeangreb - hvilket fremhæver træets Klasse 1 holdbarhedsstatus. BS8417 indikerer en 3-års service for holdbarhedsklasse 1 i dette ferskvandsscenarie og kanalkanter i viser ægte, positive resultater. Disse kanalkantsbetingelser er særligt hårde, især ved vandlinjen, da træet udsættes for en kombination af vand, microbe rig jord og luft. Ikke- Ikke- 16-års test med kanalkanter 11

12 STABILITETS-, HOLDBARHEDS- OG STYRKETEST - TP NEDBRYDNING FOR ACCOYA OG UBEHANDLET TRÆ Trametes versicolour svamp Gloeophyllum trabeum svamp Timber Products Inspection (USA) foretog en række grundige og uafhængige tests, i overensstemmelse med USA s Window & Door Manufacturers Association (WDMA) krav, for at analysere s holdbarhed, stabilitet og styrkeegenskaber udkonkurrerede radiata pine i accelererede nedbrydningstests, hvilket fremhævede dets holdbarhed. Resultaterne viste, at havde en meget lav vægttabsprocent for både brunråd (Gloeophyllum trabeum) og hvidråd (Trametes versicolor) mod sådanne typer af nedbrydning. TP viste også, at de gennemsnitlige MOR- og WML-værdier for er en anelse højere end umodificeret træ og den gennemsnitlige MOE-værdi for er lidt lavere end for ubehandlede arter. Samlet set er styrkeegenskaberne for hovedsageligt de samme som for de ubehandlede kontrol-arter. Vægttab (%) Den endelige test viste, at opfylder WDMAs strenge rådbestandighedskrav, hvilket betyder, at det er et ideelt valg til vinduer og døre. Ubehandlet radiata træ radiata Ubehandlet træ TP-KONKLUSION Umodificeret MOR MOE WML *MOR *MOE *WML - MOR - brudmodul (ultimativ bøjningsstyrke) - MOE - elasticitetsmodul (Youngs elasticitet) - WML - Fungerer til maks. belastning Stabilitets-, holdbarheds- og styrketest - TP 12

13 9,5-ÅRS TEST PÅ OVERFLADEBEHANDLING - SHR Det uafhængige testinstitut SHR Timber Research i Holland gennemførte en omfattende overfladebehandlingstest på og ubehandlet træ med uigennemsigtig maling og bejdse. udkonkurrerede alle andre trætyper med bedre overfladebehandlingsydeevne og overlegen belægningsvedhæftning under både våde og tørre forhold. Den hvide uigennemsigtige overfladebehandling klarede sig særdeles godt og kræver stadig ikke vedligeholdelse efter 9,5 år - hvilket er en vigtig fordel for produktets livstidsomkostninger, da det sikrer, at har overlegne livstidsomkostninger i forhold til konkurrerende materialer. Umodificeret Umodificeret 9,5-års test på overfladebehandling - SHR 13

14 42-MÅNEDS TEST PÅ TRÆBESKYTTELSE - TRADA Accsys Technologies bestilte det førende tømmerforskningsinstitut, TRADA, til at levere en opdatering på en række eksponeringsforsøg. Accsys Technologies bestilte det førende tømmerforskningsinstitut, TRADA, til at levere en opdatering på en række eksponeringsforsøg. De igangværende forsøg med den samme overfladebehandling begyndte i februar 27 i Buckinghamshire i England, og testede -beklædningens resistens over for naturlig forvitring og opsplitning i forhold til fyr og sibirisk lærk. Efter 42 måneder klarede sig bedre end de konkurrerende former for facadebeklædning på flere områder - hvilket påviser træets fremragende egenskaber i henhold til overfladebehandling. Facadebeklædning af fyrretræ viste alvorlige tegn på revnedannelse, harpiksudskillelse, revnedannelse i enderne, maling, der falder af ved sprækkerne, afskalning og krumning af brædder, mens sibirisk lærk havde omfattende overfladesprækker og harpikslommer, der lækkede. Til gengæld var stadigvæk stabilt og uden rejsninger i træet, næsten ingen afskalning, sprækker eller revnedannelse. Eksternt snavs blev let renset væk, så en sund og ren overflade uden råd, forfald eller belægningsproblemer kunne ses. Denne test beviser, at har overlegne egenskaber i henhold til overfladebehandling i forhold til mange konkurrerende materialer. Fyr -beklædning Fyrretræsbeklædning Sibirisk lærk-beklædning 42-måneds test på træbeskyttelse - TRADA 14

15 DIMENSIONS- STABILITETSTEST - TRADA Det førende tømmerforskningsinstitut, TRADA, testede s stabilitet i forhold til andre udbredte former for træbeklædning ved at udsætte brædderne for et miljø med høj fugtighed og derefter akklimatisering. Forvrængning (mm) TRADA STABILITETSTEST GRAF Tid (timer) D B E F C A SAMMENLIGNENDE FORDREJNING AF BEKLÆDNINGSPROFILER Sibirisk lærk TRADA opdagede, at har ekstraordinær stabilitet og erklærede, at anvendt til facadebeklædning kunne stige fra standard 15mm brede profiler til 2mm, hvis de anvendes udendørs. A B C Europæisk lærk Western red cedar D E F Sibirisk lærk Fyrretræ Thermowood Western red cedar Denne øgede breddespecifikation viser s designfleksibilitet og overlegne ydeevne i forhold til Western red cedar, lærk og fyr. Dimensionsstabilitetstest - TRADA 15

16 DIMENSIONSSTABILITETS- TEST - SHR 8 7 TANGENTIELT SVIND* (%) 6 Det førende hollandske tømmerforskningsinstitut, SHR, iværksatte en række robuste undersøgelser for at vurdere s dimensionsstabilitet. udkonkurrerede en bred vifte af konkurrerende træprodukter såsom ipé, teak, selangan, japansk cypres, western red cedar, mørkerød meranti, radiata pine og japansk cedertræ. Denne test viser, at er ideelt til udendørs applikationer såsom vinduer, døre, beklædning, terrasser og større strukturer Teak Iroko Sapele Skovfyr * typisk tangentielt svind fra helt gennemblødt til ovntørret - den mest ekstreme laboratorietest Test på teak, Iroko, Sapele og skovfyr er taget fra de offentliggjorte data: Fysiske og relaterede egenskaber for 145 træarter Jan F. Rijsdijk og Peter B. Laming Kluwer Academic Publishers ISBN VOLUMENSVIND (%) Teak Western red cedar Japansk cypres Japansk ceder Radiata fyr Dimensionsstabilitetstest - SHR 16

17 y FORBEDRET TERMISK YDEEVNE Buildcheck, et vurderingsorgan godkendt af BFRC (British Fenestration Rating Council), har vist, at et vindues U-værdi kan forbedres betydeligt ved blot at ændre rammen fra traditionelt hårdttræ eller nåletræ til. Denne enkle ændring kan også forbedre vinduernes samlede energiforbrug, for eksempel fra C til B. Test, der følger hollandske og tyske nationale standarder af IFT Rosenheim, giver en erklæret termisk værdi for på y,12 W/(m/k). Test, der følger britiske og nordiske nationale standarder, bestemmer den termiske værdi til y,113 W/(m/k). ACCOYA : 17% mere termisk effektivt end typisk nåletræ 4% mere termisk effektivt end typisk hårdttræ Vinduer har opnået A-klassificeret status i henhold til BFRC-energiklassificeringssystemet Gennemsnitlig [W/(m/K)] SAMMENLIGNING MED ANDRE ARTER Nåletræ Hårdttræ Forbedret termisk ydeevne 17

18 Batı kırmızı sediri HÅRDHEDS- OG SLIDTEST - TRADA 5 TRADA GENNEMSNITLIG HÅRDHED 4 Uafhængige test fra det førende tømmerforskningsinstitut, TRADA, har bevist, at kan modstå meget barske miljøer. Belastning (kn) Sibirisk lærk Europæisk lærk WRC Western red cedar TRADAs test viste, at den hærdning, der opstår som et resultat af -processen resulterer i større modstand mod trykmærker end western red cedar og to typer lærk. Dette er især nyttigt, når der skal foretages specifikationsvalg for beklædning samt udendørsprodukter til stueetagen. Separate rivnings- og mekaniske slidtest udført af TRADA viser, at er lige så godt som, hvis ikke bedre end, de to typer lærk og væsentligt bedre end Western red cedar. Vægttab (g) SLIDTEST C D B A Sibirisk lærk Omdrejninger (rpm) A B WRC C D Europæisk lærk Sibirisk lærk Hårdheds- og slidtest - TRADA 18

19 TEST PÅ FLAMMESPREDNING OG RØGUDVIKLING - SWRI I marts 29 udførte Southwest Research Institute flammesprednings- og røgudviklingsforsøg i overensstemmelse med standardtestmetoden for byggematerialers egenskaber for overfladeforbrænding NFPA 255 (ANSI, UL 723 & UBC 8-1). Flammespredningstestresultaterne viste, at kan klassificeres i gruppen af standardtræsorter og opnår klasse C i dette amerikanske klassificeringssystem. Træ / art Lodgepole-fyr Eg 1 Sitkagran 1 Ahorn 14 Birk 15 Vestamerikansk balsampoppel 115 Flammespredningsindeks* * datakilde - USDA - USA Dept of Agriculture Wood Handbook (USAs Landbrugsministerium - håndbog). Lavere tal betyder mindre flammespredning. Flammespredningsklassifikation Flammespredningsklassificering eller indeks Klasse I (eller A) - 25 Klasse II (eller B) Klasse III (eller C) 76-2 Træ / art Gult cedertræ 9 Eg 1 Amerikansk hvidt fyrretræ Skovfyr 21 Western red cedar 213 Røgudviklingsindeks* * datakilde - USDA - USA Dept of Agriculture Wood Handbook (USAs Landbrugsministerium - håndbog). Lavere tal betyder mindre røg Test på flammespredning og røgudvikling - SwRI 19

20 Accsys Technologies Royal Albert House Sheet Street Windsor SL4 1BE Storbritannien Tel: +44 () Accsys Technologies Postbus CC ARNHEM Holland Tel: Accsys Technologies 5 Quorum Drive #62 Dallas, Texas USA Tel: For mere information og for at downloade de nyeste testrapporter om s fremragende ydeevne, som er testet af førende uafhængige institutter, så besøg download-sektionen på 2 Accsys Technologies er firmanavnet for Titan Wood Limited., og Trimarque Device er registrerede varemærker ejet af Titan Wood Limited og må ikke anvendes eller gengives uden skriftlig tilladelse. Efter Accsys Technologies PLCs bedste overbevisning er oplysningerne i dette dokument i overensstemmelse med fakta og gives på det grundlag, at Accsys Technologies PLC og/eller deres datterselskaber, funktionærer, medarbejdere eller rådgivere ikke hæfter for eventuelle tab eller skade i forbindelse med nøjagtighed eller fuldstændighed af sådanne oplysninger eller resultatet af at have handlet på dem. Accsys Technologies Royal Albert House Sheet Street Windsor SL4 1BE United Kingdom Brochure version TW-EUR/EU-Mar 12. Accsys Technologies januar 212 UK Patent No South Africa Patent No. 21/524

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad er Kebony? Kebony er et bæredygtigt alternativ til tropisk hårdttræ, når udseende og ydeevne er afgørende. Kebony teknologien er udviklet i Norge og er en miljøvenlig

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Miljønyt Nr. 56 2000 Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Indhold 1 HVORFOR DENNE HÅNDBOG OM TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 5 2 HVORFOR BØR VI BEGRÆNSE BRUGEN AF TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 7 2.1 GODE

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Modstandsdygtighed af varmebehandlet lærketræ mod vednedbrydende svampe

Modstandsdygtighed af varmebehandlet lærketræ mod vednedbrydende svampe Modstandsdygtighed af varmebehandlet lærketræ mod vednedbrydende svampe Andreas Bergstedt Center for Skov & Landskab, Københavns Universitet Nødebovej 77A 3480 Fredensborg Baggrund Træ og holdbarhed Byggeaktiviteten

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik Beklædning Moelven Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik det miljørigtige alternativ er en ny generation behandlet træ, produceret af fyrretræ. Fyrretræet gennemgår en avanceret og

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Keflico A/S - Specialister i hårdttræ og plader gennem mere end 60 år. Terrasse og facade I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Keflico A/S - Specialister i hårdttræ og plader gennem mere end 60 år. Terrasse og facade I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com Keflico A/S - Specialister i hårdttræ og plader gennem mere end 60 år 2015 Terrasse og facade I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Indhold Terrassesortiment 2015... side 3 Terrasse tilbehør... side 10 Forarbejdning

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere!

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere! T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R holder længere! 2 T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at når træet er

Læs mere

En smuk og naturlig løsning

En smuk og naturlig løsning En smuk og naturlig løsning Produktkatalog www.lemming-hegn.dk Lemming Hegn - den naturlige ramme om din bolig Lemming Hegn står for en gedigen kvalitet, der er let at montere. Lemming Hegn giver dig mulighed

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Vi har forpligtet os til bæredygtighed. www.formica.com

Vi har forpligtet os til bæredygtighed. www.formica.com Vi har forpligtet os til bæredygtighed www.formica.com Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion af Gavin Todd og oversigt 3. Carbon reduction-mærket 4. GREENGUARD og indendørs luftkvalitet Certificeret

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Håndbog for træambassadører. Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien

Håndbog for træambassadører. Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien Håndbog for træambassadører Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien Indhold 1. Træ er verdens mest miljøvenlige råstof Træ er fornyeligt Træ fjerner CO 2 fra luften

Læs mere

Verdi 30, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE

Verdi 30, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE Verdi 3, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE TERRASSELIV Livet på terrassen nydes allerbedst, når du ikke skal andet end lige netop det. Bare nyde og ikke tænke på vedligeholdelse,

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2015 Bambusplader I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Case Spisebord i bambus natur produceret af Getama Danmark A/S - www.getama.dk Case: Bambus altanbord/ tørrestativ Projekt: DryUnder Materiale: Bambus Carboniseret

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort!

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! ...når kvalitet, muligheder og bæredygtighed går op i en større enhed. Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! Facade-foldedøre Foldedøre til udestuer & vinterhaver Foldedøre til café, restaurant,

Læs mere

Aluminium. 2014 Til tag og facade i hårdt klima. Til: Villaer, fritidshuse og garager. Ved: Renovering, nybyggeri og tilbygning

Aluminium. 2014 Til tag og facade i hårdt klima. Til: Villaer, fritidshuse og garager. Ved: Renovering, nybyggeri og tilbygning 2014 Til tag og facade i hårdt klima. Til: Villaer, fritidshuse og garager. Ved: Renovering, nybyggeri og tilbygning 1 Tag- og facadebeklædning som kan klare al slags vind og vejr Sommerens sol, for- og

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Moderne. Holdbart. Miljøvenligt. Potentialet for dette, virkningen, er enorm - er det ikke... CNN

INDHOLDSFORTEGNELSE. Moderne. Holdbart. Miljøvenligt. Potentialet for dette, virkningen, er enorm - er det ikke... CNN DET NYE TRÆ Moderne Potentialet for dette, virkningen, er enorm - er det ikke... CNN INDHOLDSFORTEGNELSE En revolution indenfor træprodukter 4 Hvad er Kebony? 6 Mange alternativer mange skjulte fordele

Læs mere

DISANO BY HARO DET SUNDE DESIGNGULV.

DISANO BY HARO DET SUNDE DESIGNGULV. DISANO BY HARO DET SUNDE DESIGNGULV. SLIDSTÆRKT, ATTRAKTIVT DESIGN DISANO BY HARO Designgulve er meget trendy og det er der god grund til: De er slidstærke, ser flotte ud og er udstyret med attraktive

Læs mere

Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet«

Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet« Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet« Motive Power > Det unikke højkapacitetsbatteri til maksimal økonomisk effektivitet

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

GLUNZ SCANDINAVIA A/S

GLUNZ SCANDINAVIA A/S Produktbeskrivelse CEMSPÅN er cementbundne spånplader, et pladeprodukt til brug i byggeindustrien. Pladerne fremstilles ved presning af træspåner med tilsætning af Portland cement - og kemiske tilsætningsstoffer.

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK Seminar om certificeret træ -skærpede anbefalinger for offentligt indkøb af træ Dansk Design Center, 8 oktober 2008

Læs mere

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer VINDUER med STIL Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer 2 mejan - fremtidens VINDUER Fremtidens bolig skabes i dag. Hver eneste dag arbejder dygtige ingeniører, arkitekter, designere,

Læs mere

Planter påvirker dit velvære

Planter påvirker dit velvære 12 Planter påvirker dit velvære Planters betydning for indeklimaet Jeg vil her nævne nogle meget interessante undersøgelser. Rumforskningscentret NASA i USA har i mange år forsket i forbedring af luft

Læs mere

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings I solering Første Udgave Februar 2014 NÆSTE GENERATION AF ISOLERING Low Energy Low Carbon Buildings Introduktion Udfordringen Energioptimering er nøglen til at opnå mange af Europas økonomiske, energi-,

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Bring Home the POWER

Bring Home the POWER Bring Home the POWER Cyclo Vac Centralt støvsugersystem bringer Dem Specielt designet til hverdags brug Cyclo Vac s centrale enhed er let at installere i et opbevarings areal i deres hjem så som garage,

Læs mere

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com TYROLIT lamelskive PROGRAM Perfekte løsninger til alle formål Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Piktogrammer Premium Longlife til stål 4-5 Premium Cerabond

Læs mere

GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01

GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01 GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01 Trykimprægnering Vakuumimprægnering Dansk Imprægneringskontrol c/o Gregersensvej 3 Tlf.: 7220-2337 Fax: 7220-2191 E-mail: di-kontrol@teknologisk.dk Dansk Vindues

Læs mere

OPTIFORM SKAB SAMMENHÆNG I HUS OG HAVE

OPTIFORM SKAB SAMMENHÆNG I HUS OG HAVE OPTIFORM SKAB SAMMENHÆNG I HUS OG HAVE www.optimera.dk Skab sammenhæng Optiform-serien af træ til udendørs brug giver dig muligheder, du aldrig har haft før. Nu kan du nemlig få samme trætype overalt i

Læs mere

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish tyrolit premium POLERINGSPROGRAM Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish PREMIUM Lamelrondel SCM PREMIUM Forpolerings Rondel PREMIUM Polerings Rondel og polerings pasta

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste:

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: 1. Højeste ydeevne + Streng kvalitetssikring i hele produktionskæden Der er to faktorer, der spiller en afgørende rolle for udbyttet af solcelleanlæggene:

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

10% større dækflade 10% lettere montage

10% større dækflade 10% lettere montage 10% større dækflade 10% lettere montage DIAMANT TAgprofIl www.gerardroofs.eu EN VIRKsOMhED For over 50 år siden producerede Lou Fisher fra New Zealand verdens første pressede metaltag med stengranulat

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle Produkter til indpakning af afgrøder Optimerer værdien af hver balle Perfekte baller. Hver gang! Der er mange grunde til at vælge originale John Deere produkter til indpakning af afgrøder: Beregnet til

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE

KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE Smukke buede kvistvinduer, stavlamelspændte, monteret med bordt i massiv fyrretræ. Alle vore buede kvistvinduer leveres med 32 mm sprosser, hvilket sikrer et optimalt lysindfald.

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge ColorWood fra Moelven Moelven ColorWood Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge Moelven ColorWood Spar Tid og Penge Moelven ColorWood er en industrimalet facadebeklædning i gran. Sammenlignet

Læs mere

ARKAS D Ø R E O G P O R T E. Døre og Porte...mere end godt dansk håndværk

ARKAS D Ø R E O G P O R T E. Døre og Porte...mere end godt dansk håndværk ARKAS D Ø R E O G P O R T E Døre og Porte...mere end godt dansk håndværk TYPE: MODERN omlakeret i ral 9005 sort Vi gi r dig muligheder Vippeporte og hejseporte i træ eller stål. Døre til stalde, garager

Læs mere

Præsentation 1: Eksempler på brug af nanomaterialer på arbejdspladsen. www.nanodiode.eu

Præsentation 1: Eksempler på brug af nanomaterialer på arbejdspladsen. www.nanodiode.eu Præsentation 1: Eksempler på brug af r på arbejdspladsen www.nanodiode.eu Sektorer/produkter, der bruger r Byggeindustrien Mere generelt omfatter byggeanvendelser kompositmaterialer til forbedring af styrke,

Læs mere

de danske vinduesproducenters egen forening

de danske vinduesproducenters egen forening de danske vinduesproducenters egen forening Aktiv bestyrelse Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen består af fem direktører fra fem medlemsvirksomheder og vælges for to år ad gangen.

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier

Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier NEPENTHES Karoline Nolsø Aaen Jakob Futtrup Steffen Thomsen Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MÅL DESIGN GARANTI POLSTRING

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MÅL DESIGN GARANTI POLSTRING GRand Prix Arne Jacobsens Grand Prix stol blev introduceret af Fritz Hansen på designernes forårsudstilling på det Danske Kunstindustrimuseum i København i 1957. Senere samme år blev stolen udstillet på

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste:

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: 1. Højeste ydeevne Der er to faktorer, der spiller en afgørende rolle for udbyttet af solcelleanlæggene: Solcellemodulerne skal muliggøre

Læs mere

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10 I denne skrueguide er der 50 forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe dybe gevind sikrer en høj udtræksværdi i alle materialer.

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får

Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får Superimprægneret 1 2 3 Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får længere levetid. Samtidig er

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

Pust nyt liv i socialt udsat boligområde

Pust nyt liv i socialt udsat boligområde ROCKPANEL CASE STUDY /204 Pust nyt liv i socialt udsat boligområde Renovering af et socialt boligbyggeri, der taler til de næste mange generationer Før fornyelsen Den eksisterende bygning nærmede sig slutningen

Læs mere

Rapport over innovationsnetværksprojektet Modificeret træ til udendørsmøbler

Rapport over innovationsnetværksprojektet Modificeret træ til udendørsmøbler Rapport over innovationsnetværksprojektet Modificeret træ til udendørsmøbler December 2012 Udarbejdet af Thomas Mark Venås og Lars Hansen Teknologisk Institut, Træ og Miljø Indhold 1 Baggrund... 2 2 Formål...

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg A natural choice by moland - blik for nye muligheder Gulve, mærket med FSC, viser, at produktet støtter bære dygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC s regler.

Læs mere

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE Vinder af Byggeriets Energipris 2010 AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE 2 Rationel AURAPLUS TM er et nyt og banebrydende vindues- og dørkoncept, hvor energi, lysindfald

Læs mere