YDEEVNETEST - OVERSIGT AFPRØVET, TESTET OG BEVIST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDEEVNETEST - OVERSIGT AFPRØVET, TESTET OG BEVIST"

Transkript

1 modificeret træ fra Accsys Technologies YDEEVNETEST - OVERSIGT AFPRØVET, TESTET OG BEVIST er et produkt fremstillet af Accsys Technologies

2 INDLEDNING er resultatet af over 8 års forskning og udvikling. Det højtydende træ er blevet skabt ved at kombinere den gennemprøvede modifikationsteknik, acetylering, med banebrydende patenteret teknologi. Træet kan anvendes til krævende udendørsbrug, vinduer og døre, terrasser og beklædning, broer og både. Træ til at skabe kommer fra bæredygtige skove og fremstilles ved hjælp af Accsys patenterede acetyleringsproces. Dets egenskaber overgår selv de bedste tropiske hårdttræer, og det kan håndtere de mest krævende anvendelser - selv dem, der i øjeblikket kun betragtes som gennemførlige med ikke-bæredygtige materialer. er et gennemprøvet produkt med tests fra mange forskellige perspektiver på verdensplan. Mange tests er blevet udført under autentiske forhold gennem mange år. Denne oversigt viser nogle af resultaterne. Fuldstændige rapporter om disse og lignende tests er tilgængelige efter anmodning. Mange kan allerede findes i downloadsektionen på accoya.com. INDHOLD 3 LCA og klimabelastning - Camco / TU Delft udkonkurrerer beton, stål og aluminium 4 LCA og klimabelastning - Camco / TU Delft s klimabelastning er mindre end stål, aluminium, PVC og ubæredygtigt fremskaffet tropisk hårdttræ 5 Overlegne livstidsomkostninger for vinduer har lavere levetidsomkostninger 6 Holdbarhedssammenligning - Scion Institute er mere holdbart end teak og andre naturligt holdbare træsorter 7 13-års vindue L-led-test - BRE L-leddene i udviser ingen råd eller forfald efter 13 år 8 6 års servicelevetid - BRE BRE bekræfter 6-års levetid i udendørs anvendelser 9 Formosan-termit holdbarhedstest - LSU demonstrerer holdbarhed i test med aggressive amerikanske termitter 1 Felttest Kagoshima-test, Japan demonstrerer holdbarhed i test med aggressive japanske termitter års test med kanalkanter udviser ingen råd eller forfald efter 16 års eksponering i vand og jord 12 Stabilitets-, holdbarheds- og styrketest - TP Fremragende resultater i amerikanske snedkerarbejdeteststandarder: vandafvisning, holdbarhed mod svamp samt bøjningsstyrke 13 9,5-års test på overfladebehandling - SHR excellerer i eksterne belægningstest måneds test på træbeskyttelse - TRADA -beklædning udkonkurrerer både fyr og sibirisk lærk 15 Dimensionsstabilitetstest - TRADA udkonkurrerer western red cedar, lærk og fyr 16 Dimensionsstabilitetstest - SHR udviser overlegen dimensionsstabilitet i forhold til andre naturligt holdbare arter 17 Forbedret termisk ydeevne - Buildcheck giver forbedret termisk ydeevne i den britiske BFRC-vinduesvurdering 18 Hårdheds- og slidtest - TRADA Test på s ydeevne i trykmærke-, ridsnings- og mekanisk slidtest 19 Test på flammespredning og røgudvikling - SwRI Ifølge en amerikansk datakilde kan klassificeres som klasse C Indledning 2

3 LCA OG KLIMABELASTNING - CAMCO / TU DELFT Klimabelastningsrapporterne fra Camco UK og livscyklusvurderingerne fra TU Delft, som blev udført ved hjælp af ISO 144-kompatible processer. Begge viser, at overgår konkurrerende byggematerialer og er mindre skadeligt for miljøet. ENERGIENHEDER, DER KRÆVES TIL FREMSTILLING AF 1 TON BYGGEMATERIALE Uafhængig forskning og tests har vist s overlegne miljøvenlighed. ACCOYA : Bruger mindre energi end cement, glas, stål og aluminium, når det anvendes som byggemateriale Dets fremstilling udleder færre drivhusgasser end andre konkurrerende materialer såsom PVC, aluminium og tropisk hårdttræ, når det anvendes i typiske applikationer såsom vinduesrammer Overgår aluminium, gran og tropisk hårdttræ såsom rød meranti på omkostninger, vedligeholdelse og levetid, når det bruges som byggemateriale 1 TON Træ 1 TON 1 TON 1 TON 1 TON Cement Glas Stål Aluminium LCA og klimabelastning - Camco / TU Delft 3

4 LCA OG KLIMABELASTNING - CAMCO / TU DELFT I en vurdering af klimabelastning måles de drivhusgasser, som udledes i løbet af livscyklussen for et produkt eller materiale, og de sammenlignes med alternative produkter. Kulstofbindingseffekten kan gennem træmodifikation derudover forlænges ved at øge træets holdbarhed. En klimabelastningsvurdering blev udført på ved hjælp af standard emissionsfaktorer, som der henvises til i Camco-undersøgelsen i overensstemmelse med World Business Council for Sustainable Development og World Resources Institute s (WBCSD / WRI) Greenhouse Gas (GHG) rapporteringsprotokols retningslinjer for bedste praksis (Bhatia og Ranganathan 24). Denne vurdering omfatter de seks drivhusgasser dækket af Kyoto-protokollen: (Kuldioxid (CO2), metan (CH4), nitrogenoxid (N2O), hydrofluorcarboner (HFC), perfluorcarboner (PFC) og svovlhexafluorid (SF6). Hver af disse gasser har forskellige indvirkninger på potentialet for global opvarmning, så de omsættes til en enkelt enhed: kuldioxid-ækvivalent (CO2eq). Dette er den mest udbredte metode til indberetning af alle Kyotodrivhusgasser. Graferne viser, at, hvad angår årligt klimabelastning, giver betydeligt bedre resultater end metaller (stål, aluminium), plast (PVC), beton og ubæredygtigt fremskaffet træ. I nogle tilfælde er bæredygtigt fremskaffet træ en klimabelastning på grund af kulstofbindingseffekten modelleret gennem PAS (Public Available Specification (Offentligt tilgængelig specifikation)) 25-retningslinjerne. Men når træet indkøbes på bæredygtig vis, så stiger de årlige emissioner dramatisk. Undersøgelsen viser de komparative resultater af en klimabelastningsvurdering for anvendelse af i en fodgængerbro og en vinduesramme. Produkter af modificeret træ baseret på hurtigtvoksende tømmer, såsom, har yderligere fordele, som ikke indgår i klimabelastningsvurdering. For det første er udbuddet af bæredygtigt fremskaffet, certificeret tropisk hårdttræ relativt lille, og for det andet er import af ucertificeret, og i nogle tilfælde ulovligt, hårdttræ stadig almindelig praksis DRIVHUSGASEMISSIONER PR. VINDUESRAMME PR. ÅR (KG C 2 EQ) Tropisk hårdttræ (bæredygtigt fremskaffet) PVC Aluminium Tropisk hårdttræ (ikkebæredygtigt fremskaffet) ÅRLIGE EMISSIONER PR. BRO (KG CO 2 /ÅR) 1-1 produktionssammensætning Asobe (bæredygtigt fremskaffet) Asobe (ikke-bæredygtigt fremskaffet) Beton Stål LCA og klimabelastning - Camco / TU Delft 4

5 OVERLEGNE LIVSTIDSOMKOSTNINGER FOR VINDUER En undersøgelse med en hollandsk vinduesproducent viser, at i første omgang er dyrere end andre træsorter, men derefter har lavere samlede omkostninger end vinduer af PVC, aluminium, fyr og hårdttræ over en rimelig ejerskabsperiode. ACCOYA : Sikrer lavere vedligeholdelsesomkostninger Sikrer længere perioder mellem vedligeholdelse Har udvidet holdbarhed - estimeret til 5 år Omkostninger (i 1.) LIVSTIDSOMKOSTNINGER FOR VINDUESRAMMER I ET TYPISK HOLLANDSK HJEM Tid (år) A B C Meranti PVC D E Gran - Hårdttræ Aluminium B D E C A 2 Livstidsvedligeholdelsesomkostninger Omkostningseffektivitet ( pr. 6+ år) PVC Aluminium Fyr Meranti Indledende pris Overlegne livstidsomkostninger for vinduer 5

6 HOLDBARHEDSSAMMENLIGNING - SCION Scion, tidligere kendt som New Zealand Forest Research Institute, udfører forskning og videnskabs- / teknologisk udvikling inden for skovbrug, træprodukter, biomaterialer og bioenergi. Scion testede holdbarheden af i forhold til andre naturligt holdbare og modificerede træsorter. Test-sitet udsætter træ for accelereret forfald samt for udendørs test med jordkontakt på Whakarewarewa-sitet. Testene har kørt i seks år og viser, at klarer sig bedre end teak, merbau, cypres, cedertræ og H3.2 (over jorden, ikke-belagt, horisontalt) og H4 (i jordkontakt) konserveringsbehandlet (CCA) træ, hvilket beviser, at har den højest mulige holdbarhedsklassifikation. Tilstandsindeks NEDBRYDNINGSTID FOR SVAMPE I CELLERNE 1 A B D 2 E C Tid (år) A D Merbau B CCA H4 E P.radiata C CCA H3.2 Tilstandsindeks NEDBRYDNINGSTID FOR TESTPINDE Tid (år) A B C CCA H4 CCA H3.2 D E F Teak B E Macrocarpa Cedertræ A C F D FORFALD/ INSEKTANGREB KLASSIFICERINGSSYSTEM (ASTM D 1758) 1 = Ingen forfald eller insektangreb T = Misfarvning eller spor af forfald, ikke med sikkerhed identificeret som forfald 9 = Mindre forfald, -3% af tværsnittet 8 = Let etableret forfald, 3-1% af tværsnittet 7 = Veletableret forfald, 1-3% af tværsnittet 6 = Omfattende forfald, 3-5% af tværsnittet 4 = Dybt og alvorlig forfald, mere end 5% af tværsnittet = Mislykket Holdbarhedssammenligning - Scion 6

7 13-ÅRS VINDUE L-LED- TEST - BRE BRE (Building Research Institute) er et uafhængigt institut med base i Watford, UK. I holdbarhedsfelttest ifølge den europæiske standard (EN) 33: hvilket svarer til America Wood Preservers Association (AWPA) E9 - samles, belægges og placeres simple slids- og tapstykker (L-led) udenfor. Belægningen over samlingen er bevidst ødelagt for at tillade almindelig vandindtrængning. Denne test er et worst case scenarie for snedkeriprodukter og kræver, at det behandlede træ bliver udsat for normale miljøfaktorer. I februar 1998 blev der installeret L-led på BRE Garston felteksponeringssitet (i Watford i Storbritannien) i retning mod det fremherskende sydvestligtvendte vejr på en forhøjet prøvestand. Testen er stadig i gang og den bliver inspiceret med jævne mellemrum. BRE rapporterede: I simulerede, accelererede felttests, der repræsenterer worst case scenarier for snedkeriprodukter ved at muliggøre fugtindtrængning i samlingen, klarer L-led af lettere acetyleret træ end efter 13 års eksponering i England sig rigtigt godt. Forsøget viser, at permeable træarter, der er acetyleret gennem tværsnittet til holdbarhedsklasse 1-niveau (f.eks. ), ville have en klassificering lavere end referencekonserveringsmidlet TnBTO. Dermed overstiger den biologiske referenceværdi og anses for at give tilstrækkelig beskyttelse til vinduesproduktion med lang levetid. Ikke-acetyleret træ, der viser tegn på råd og forfald Ikke-acetyleret træ, der viser større angreb Ikke-acetyleret træ, der viser alvorlige tegn på råd og forfald, der ikke viser nogen tegn på råd eller forfald Acetyleret træ, der ikke viser nogen tegn på råd eller forfald 13-års vindue L-led-test - BRE 7

8 6 ÅRS SERVICELEVETID - BRE Efter, at BRE udførte test og gennemgik eksterne og uafhængige data, konkluderede de, at, forudsat at praksis for bedste design følges, har en servicelevetid på 6 år, når det anvendes i udendørs applikationer såsom vinduer, døre, beklædning og balkoner. BRE erklærede, at viser fremragende holdbarheds- og stabilitetsegenskaber. Vi mener, at snedkerarbejde, beklædning og balkoner fremstillet af vil vise væsentligt forbedret belægningsydeevne. Hvis produkterne er designet og bygget i henhold til principperne for bedste praksis (for at minimere fugtindtrængning og maksimere vandafledning), fabriksfærdiggjort ved brug af kvalitetsbelægninger såsom Sikkens eller Teknos, installeret af kompetente entreprenører og forbundet til en anerkendt pakke for bedste praksis i vedligeholdelse og pleje, så vil det give udendørs træprodukter enestående holdbarhed og dimensionsstabilitet, der kan leve op til kravet om en 6-års servicelevetid. 6 års servicelevetid - BRE 8

9 FORMOSAN-TERMIT HOLDBARHEDSTEST - LSU LSU FORMOSAN-TERMIT TESTRESULTATER Coptotermes formosanus, kendt som Formosan-termitter, betragtes som en af verdens mest aggressive termitter. Louisiana State University (LSU) gennemførte en 99-dages Formosan-termit valg-test ved hjælp af ubehandlet radiata pine og (2 x 4 tømmer). New Zealand-radiata (udludet) New Zealand-radiata (ikke-udludet) % Vægttab Alle fire sider af det ubehandlede radiata pine blev angrebet og blev som følge deraf strukturelt kompromitteret. I stærk kontrast hertil blev kun let berørt. Resultaterne af standardiserede tests viser, at er 22 gange bedre end det ubehandlede radiata (målt i vægttab). Ikke- Chilensk radiata (udludet) Chilensk radiata (ikke-udludet) % Vægttab Sydligt fyrretræ (udludet) Sydligt fyrretræ (ikke-udludet) % Vægttab Ubehandlet SYP Choice Ikke- Formosan-termit holdbarhedstest - LSU 9

10 FELTTEST - KAGOSHIMA TEST- SITE, JAPAN Denne ekstreme to-års felttest var primært mellem to forskellige termittyper på to steder lokaliseret i Kagoshima i Japan. Coptotermes formosanus er til stede på et tørt område og Reticulitermes speratus er aktiv på et vådt område på lokationen. De to steder har også et sortiment af rådsvampe til stede, herunder hvidog brunråd. Ikke-acetyleret træ (både sugi og radiata) klarede sig dårligt. klarede sig rigtigt godt og forblev helt uskadt gennem de to år. Ikke-, vådt test-site, vådt test-site Ikke-, tørt test-site, tørt test-site Felttest - Kagoshima test-site, Japan 1

11 16-ÅRS TEST MED KANALKANTER s store modstandsdygtighed blev bevist med en 16- års test fra Waterschap Zuiderzeeland, i nærheden af N31 og N35 Nijkerk - Zeewolde. I april 1995 blev acetyleret og kontrol-træ anvendt til en kanalkant. Efter 16 års udsættelse for ferskvand viste det acetylerede træ ingen tegn på råd, forfald eller svampeangreb - hvilket fremhæver træets Klasse 1 holdbarhedsstatus. BS8417 indikerer en 3-års service for holdbarhedsklasse 1 i dette ferskvandsscenarie og kanalkanter i viser ægte, positive resultater. Disse kanalkantsbetingelser er særligt hårde, især ved vandlinjen, da træet udsættes for en kombination af vand, microbe rig jord og luft. Ikke- Ikke- 16-års test med kanalkanter 11

12 STABILITETS-, HOLDBARHEDS- OG STYRKETEST - TP NEDBRYDNING FOR ACCOYA OG UBEHANDLET TRÆ Trametes versicolour svamp Gloeophyllum trabeum svamp Timber Products Inspection (USA) foretog en række grundige og uafhængige tests, i overensstemmelse med USA s Window & Door Manufacturers Association (WDMA) krav, for at analysere s holdbarhed, stabilitet og styrkeegenskaber udkonkurrerede radiata pine i accelererede nedbrydningstests, hvilket fremhævede dets holdbarhed. Resultaterne viste, at havde en meget lav vægttabsprocent for både brunråd (Gloeophyllum trabeum) og hvidråd (Trametes versicolor) mod sådanne typer af nedbrydning. TP viste også, at de gennemsnitlige MOR- og WML-værdier for er en anelse højere end umodificeret træ og den gennemsnitlige MOE-værdi for er lidt lavere end for ubehandlede arter. Samlet set er styrkeegenskaberne for hovedsageligt de samme som for de ubehandlede kontrol-arter. Vægttab (%) Den endelige test viste, at opfylder WDMAs strenge rådbestandighedskrav, hvilket betyder, at det er et ideelt valg til vinduer og døre. Ubehandlet radiata træ radiata Ubehandlet træ TP-KONKLUSION Umodificeret MOR MOE WML *MOR *MOE *WML - MOR - brudmodul (ultimativ bøjningsstyrke) - MOE - elasticitetsmodul (Youngs elasticitet) - WML - Fungerer til maks. belastning Stabilitets-, holdbarheds- og styrketest - TP 12

13 9,5-ÅRS TEST PÅ OVERFLADEBEHANDLING - SHR Det uafhængige testinstitut SHR Timber Research i Holland gennemførte en omfattende overfladebehandlingstest på og ubehandlet træ med uigennemsigtig maling og bejdse. udkonkurrerede alle andre trætyper med bedre overfladebehandlingsydeevne og overlegen belægningsvedhæftning under både våde og tørre forhold. Den hvide uigennemsigtige overfladebehandling klarede sig særdeles godt og kræver stadig ikke vedligeholdelse efter 9,5 år - hvilket er en vigtig fordel for produktets livstidsomkostninger, da det sikrer, at har overlegne livstidsomkostninger i forhold til konkurrerende materialer. Umodificeret Umodificeret 9,5-års test på overfladebehandling - SHR 13

14 42-MÅNEDS TEST PÅ TRÆBESKYTTELSE - TRADA Accsys Technologies bestilte det førende tømmerforskningsinstitut, TRADA, til at levere en opdatering på en række eksponeringsforsøg. Accsys Technologies bestilte det førende tømmerforskningsinstitut, TRADA, til at levere en opdatering på en række eksponeringsforsøg. De igangværende forsøg med den samme overfladebehandling begyndte i februar 27 i Buckinghamshire i England, og testede -beklædningens resistens over for naturlig forvitring og opsplitning i forhold til fyr og sibirisk lærk. Efter 42 måneder klarede sig bedre end de konkurrerende former for facadebeklædning på flere områder - hvilket påviser træets fremragende egenskaber i henhold til overfladebehandling. Facadebeklædning af fyrretræ viste alvorlige tegn på revnedannelse, harpiksudskillelse, revnedannelse i enderne, maling, der falder af ved sprækkerne, afskalning og krumning af brædder, mens sibirisk lærk havde omfattende overfladesprækker og harpikslommer, der lækkede. Til gengæld var stadigvæk stabilt og uden rejsninger i træet, næsten ingen afskalning, sprækker eller revnedannelse. Eksternt snavs blev let renset væk, så en sund og ren overflade uden råd, forfald eller belægningsproblemer kunne ses. Denne test beviser, at har overlegne egenskaber i henhold til overfladebehandling i forhold til mange konkurrerende materialer. Fyr -beklædning Fyrretræsbeklædning Sibirisk lærk-beklædning 42-måneds test på træbeskyttelse - TRADA 14

15 DIMENSIONS- STABILITETSTEST - TRADA Det førende tømmerforskningsinstitut, TRADA, testede s stabilitet i forhold til andre udbredte former for træbeklædning ved at udsætte brædderne for et miljø med høj fugtighed og derefter akklimatisering. Forvrængning (mm) TRADA STABILITETSTEST GRAF Tid (timer) D B E F C A SAMMENLIGNENDE FORDREJNING AF BEKLÆDNINGSPROFILER Sibirisk lærk TRADA opdagede, at har ekstraordinær stabilitet og erklærede, at anvendt til facadebeklædning kunne stige fra standard 15mm brede profiler til 2mm, hvis de anvendes udendørs. A B C Europæisk lærk Western red cedar D E F Sibirisk lærk Fyrretræ Thermowood Western red cedar Denne øgede breddespecifikation viser s designfleksibilitet og overlegne ydeevne i forhold til Western red cedar, lærk og fyr. Dimensionsstabilitetstest - TRADA 15

16 DIMENSIONSSTABILITETS- TEST - SHR 8 7 TANGENTIELT SVIND* (%) 6 Det førende hollandske tømmerforskningsinstitut, SHR, iværksatte en række robuste undersøgelser for at vurdere s dimensionsstabilitet. udkonkurrerede en bred vifte af konkurrerende træprodukter såsom ipé, teak, selangan, japansk cypres, western red cedar, mørkerød meranti, radiata pine og japansk cedertræ. Denne test viser, at er ideelt til udendørs applikationer såsom vinduer, døre, beklædning, terrasser og større strukturer Teak Iroko Sapele Skovfyr * typisk tangentielt svind fra helt gennemblødt til ovntørret - den mest ekstreme laboratorietest Test på teak, Iroko, Sapele og skovfyr er taget fra de offentliggjorte data: Fysiske og relaterede egenskaber for 145 træarter Jan F. Rijsdijk og Peter B. Laming Kluwer Academic Publishers ISBN VOLUMENSVIND (%) Teak Western red cedar Japansk cypres Japansk ceder Radiata fyr Dimensionsstabilitetstest - SHR 16

17 y FORBEDRET TERMISK YDEEVNE Buildcheck, et vurderingsorgan godkendt af BFRC (British Fenestration Rating Council), har vist, at et vindues U-værdi kan forbedres betydeligt ved blot at ændre rammen fra traditionelt hårdttræ eller nåletræ til. Denne enkle ændring kan også forbedre vinduernes samlede energiforbrug, for eksempel fra C til B. Test, der følger hollandske og tyske nationale standarder af IFT Rosenheim, giver en erklæret termisk værdi for på y,12 W/(m/k). Test, der følger britiske og nordiske nationale standarder, bestemmer den termiske værdi til y,113 W/(m/k). ACCOYA : 17% mere termisk effektivt end typisk nåletræ 4% mere termisk effektivt end typisk hårdttræ Vinduer har opnået A-klassificeret status i henhold til BFRC-energiklassificeringssystemet Gennemsnitlig [W/(m/K)] SAMMENLIGNING MED ANDRE ARTER Nåletræ Hårdttræ Forbedret termisk ydeevne 17

18 Batı kırmızı sediri HÅRDHEDS- OG SLIDTEST - TRADA 5 TRADA GENNEMSNITLIG HÅRDHED 4 Uafhængige test fra det førende tømmerforskningsinstitut, TRADA, har bevist, at kan modstå meget barske miljøer. Belastning (kn) Sibirisk lærk Europæisk lærk WRC Western red cedar TRADAs test viste, at den hærdning, der opstår som et resultat af -processen resulterer i større modstand mod trykmærker end western red cedar og to typer lærk. Dette er især nyttigt, når der skal foretages specifikationsvalg for beklædning samt udendørsprodukter til stueetagen. Separate rivnings- og mekaniske slidtest udført af TRADA viser, at er lige så godt som, hvis ikke bedre end, de to typer lærk og væsentligt bedre end Western red cedar. Vægttab (g) SLIDTEST C D B A Sibirisk lærk Omdrejninger (rpm) A B WRC C D Europæisk lærk Sibirisk lærk Hårdheds- og slidtest - TRADA 18

19 TEST PÅ FLAMMESPREDNING OG RØGUDVIKLING - SWRI I marts 29 udførte Southwest Research Institute flammesprednings- og røgudviklingsforsøg i overensstemmelse med standardtestmetoden for byggematerialers egenskaber for overfladeforbrænding NFPA 255 (ANSI, UL 723 & UBC 8-1). Flammespredningstestresultaterne viste, at kan klassificeres i gruppen af standardtræsorter og opnår klasse C i dette amerikanske klassificeringssystem. Træ / art Lodgepole-fyr Eg 1 Sitkagran 1 Ahorn 14 Birk 15 Vestamerikansk balsampoppel 115 Flammespredningsindeks* * datakilde - USDA - USA Dept of Agriculture Wood Handbook (USAs Landbrugsministerium - håndbog). Lavere tal betyder mindre flammespredning. Flammespredningsklassifikation Flammespredningsklassificering eller indeks Klasse I (eller A) - 25 Klasse II (eller B) Klasse III (eller C) 76-2 Træ / art Gult cedertræ 9 Eg 1 Amerikansk hvidt fyrretræ Skovfyr 21 Western red cedar 213 Røgudviklingsindeks* * datakilde - USDA - USA Dept of Agriculture Wood Handbook (USAs Landbrugsministerium - håndbog). Lavere tal betyder mindre røg Test på flammespredning og røgudvikling - SwRI 19

20 Accsys Technologies Royal Albert House Sheet Street Windsor SL4 1BE Storbritannien Tel: +44 () Accsys Technologies Postbus CC ARNHEM Holland Tel: Accsys Technologies 5 Quorum Drive #62 Dallas, Texas USA Tel: For mere information og for at downloade de nyeste testrapporter om s fremragende ydeevne, som er testet af førende uafhængige institutter, så besøg download-sektionen på 2 Accsys Technologies er firmanavnet for Titan Wood Limited., og Trimarque Device er registrerede varemærker ejet af Titan Wood Limited og må ikke anvendes eller gengives uden skriftlig tilladelse. Efter Accsys Technologies PLCs bedste overbevisning er oplysningerne i dette dokument i overensstemmelse med fakta og gives på det grundlag, at Accsys Technologies PLC og/eller deres datterselskaber, funktionærer, medarbejdere eller rådgivere ikke hæfter for eventuelle tab eller skade i forbindelse med nøjagtighed eller fuldstændighed af sådanne oplysninger eller resultatet af at have handlet på dem. Accsys Technologies Royal Albert House Sheet Street Windsor SL4 1BE United Kingdom Brochure version TW-EUR/EU-Mar 12. Accsys Technologies januar 212 UK Patent No South Africa Patent No. 21/524

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad er Kebony? Kebony er et bæredygtigt alternativ til tropisk hårdttræ, når udseende og ydeevne er afgørende. Kebony teknologien er udviklet i Norge og er en miljøvenlig

Læs mere

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk fra Moelven Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk, det spændende nye alternativ ThermoAsk er en ny generation Thermo behandlet træ, der til udvendig

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

TEST AF YDEEVNE FOR ACCOYA

TEST AF YDEEVNE FOR ACCOYA TEST AF YDEEVNE FOR ACCOYA INDHOLD 4 Holdbarhedssammenligning SCION er mere holdbart end teak og andre naturligt holdbare træsorter 5 15-års test af vinduer L-led BRE L-leddene i udviser hverken råd eller

Læs mere

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk fra Moelven Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk det spændende nye alternativ ThermoAsk er en ny generation Thermo behandlet træ, der til udvendig

Læs mere

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Oversigt Meget er sagt om træ et par slides om begreber Øgede krav nødvendiggør

Læs mere

Cost Benefit Analyse for anvendelsen af modificeret træ i udvalgte produkttyper

Cost Benefit Analyse for anvendelsen af modificeret træ i udvalgte produkttyper Cost Benefit Analyse for anvendelsen af modificeret træ i udvalgte produkttyper Udarbejdet af Niels Morsing August 2010 Teknologisk Institut, Træbeskyttelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Produkttyper...

Læs mere

SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ

SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ Trygt og funktionelt, døgnet rundt, året rundt Globalt testet produkt som er blevet anvendt mere end 30 år worldwide under varierende klimaforhold. Certificeret i henhold til

Læs mere

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik ThermoWood Beklædning Moelven ThermoWood Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik ThermoWood det miljørigtige alternativ ThermoWood er en ny generation ThermoWoodbehandlet træ, produceret

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ 2010 og facade i hårdttræ Rosewood terrassebrædder Plantage Teak terrassebrædder Plantage Teak er en eksklusiv og formstabil træsort med de samme gode egenskaber som asiatisk teak. Plantage Teak er hurtigt

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Miljønyt Nr. 56 2000 Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Indhold 1 HVORFOR DENNE HÅNDBOG OM TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 5 2 HVORFOR BØR VI BEGRÆNSE BRUGEN AF TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 7 2.1 GODE

Læs mere

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut At bygge med træ muligheder og udfordringer Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut Træ som byggemateriale Udsagn om muligheder Træ er et miljøvenligt materiale Træ er billigt Træ har

Læs mere

Materialer til vinduesrammer og -karme

Materialer til vinduesrammer og -karme Materialer til vinduesrammer og -karme 1. generation [nu] Rammer og karme af massivt eller lamineret træ (PVA/PVAc lim), træ-alu eller PVC. Overfladelevetid 5-7 år. 2. generation [2020] Modificeret træ

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

Terrasse og facade I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Terrasse og facade I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com Terrasse og facade I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Miljø FSC certificeret terrasse og facade - træ fra bæredygtige kilder Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Træbeskyttelse med lang holdbarhed Træbeskyttelse med lang holdbarhed ÅR Unik varmereflekterende træbeskyttelse med køleeffekt, der reflekterer solens varme og skadelige infrarøde (IR) stråler Se alt om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Lad fantasien slå gnister. ROCKPANEL Brilliant

Lad fantasien slå gnister. ROCKPANEL Brilliant Lad fantasien slå gnister ROCKPANEL Brilliant Kreativitet kræver inspiration Forvandling fra vision til design Hver bygning har sin egen historie. Med ROCKPANEL facadebeklædning kan du give din bygning

Læs mere

Modstandsdygtighed af varmebehandlet lærketræ mod vednedbrydende svampe

Modstandsdygtighed af varmebehandlet lærketræ mod vednedbrydende svampe Modstandsdygtighed af varmebehandlet lærketræ mod vednedbrydende svampe Andreas Bergstedt Center for Skov & Landskab, Københavns Universitet Nødebovej 77A 3480 Fredensborg Baggrund Træ og holdbarhed Byggeaktiviteten

Læs mere

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ At være maler handler ikke blot om at arbejde med æstetiske værdier, men også med de menneskelige og materielle. Hvis du arbejder med brandbeskyttelsesmaling, har du en afgørende

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

NYHED! Gyptone Quattro 70

NYHED! Gyptone Quattro 70 NYHED! Akustiske lofter og vægge med fine perforeringer NYHED! Rene, lyse overflader med behagelig lyd Skab æstetiske omgivelser med et behageligt lydmiljø. Den nye serie gør det muligt at designe rum

Læs mere

-BambusDet naturlige valg

-BambusDet naturlige valg Breakfast Club 18/3-2011 -BambusDet naturlige valg Et bæredygtigt alternativ Hvem, hvad og hvorfor? Hvem er vi? Hvilket kundesegment? GreenDeck Bamboo ApS Producenter Etableret i oktober 2010 Private Eneforhandler

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Brandhæmmende Produkter I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Brandhæmmende Produkter I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2015 Brandhæmmende Produkter I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Indhold En GRØN brandimprægnering... side 3 Brandhæmmende plader... side 6 Brandhæmmende hårdttræ og krydsfiner... side 8 Bag om brandimprægnering...

Læs mere

WISA -Spruce Multifunktionelt krydsfiner

WISA -Spruce Multifunktionelt krydsfiner WISA -Spruce Multifunktionelt krydsfiner Strukturel brug og meget mere Langsomt voksende nordisk grantræ giver WISA-Spruce dets uovertrufne kombination af et æstetisk attraktivt udseende og højtydende

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ Plankegulve fra Wiking Gulve er din garanti for kvalitet skabt i hele værdikæden fra den omhyggelige udvælgelse af de enkelte træer til forarbejdning og produktion, hvor vi

Læs mere

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ KEIM Lignosil Silikatfarve til træ Træ et byggemateriale med sjæl og karakter Der findes næppe noget andet bygge- og konstruktionsmateriale, der er så knyttet til mennesket som træ. I træ fornemmer man

Læs mere

Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP)

Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP) Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP) 1 Anvendelsesområde Inventar er en bred produktgruppe, som omfatter meget forskellig former for inventar (stole, borde, garderobeskabe, hylder,

Læs mere

Lev naturligt med. Massive trægulve & paneler

Lev naturligt med. Massive trægulve & paneler Lev naturligt med Massive trægulve & paneler Ægte trægulve vokser på træerne Södra Interiör er en af nordens førende leverandører af massive lister, trægulve, paneler og interiørprodukter. I vores sortiment

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien.

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC F000100 FSC FSC F000208 A.C. All rights - FSC reserved Danmark - All rights reserved Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC Danmark 14/09/2016 FSC F000208 Hvad er FSC og hvad

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Næstegenerationsbehandling fra Dura-Bright med endnu bedre overfladebeskyttelse. Alcoa tilbyder dig hermed

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik Beklædning Moelven Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik det miljørigtige alternativ er en ny generation behandlet træ, produceret af fyrretræ. Fyrretræet gennemgår en avanceret og

Læs mere

Arkitektonik og Husbygning 1

Arkitektonik og Husbygning 1 Arkitektonik og Husbygning 1 Program lektion 7 9.00-9.45 U-værdi, Fugt- og dampspærre 9.45 10.00 Pause 10.00 10.45 Bygningsmaterialer (træ). Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet

Læs mere

Keflico A/S - Specialister i hårdttræ og plader gennem mere end 60 år. Terrasse og facade I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Keflico A/S - Specialister i hårdttræ og plader gennem mere end 60 år. Terrasse og facade I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com Keflico A/S - Specialister i hårdttræ og plader gennem mere end 60 år 2015 Terrasse og facade I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Indhold Terrassesortiment 2015... side 3 Terrasse tilbehør... side 10 Forarbejdning

Læs mere

MED VARME NATURLIGVIS www.lunawood.fi. Lunawood Varmbehandlet træ i den bedste kvalitet helt naturligt og uden kemikalier

MED VARME NATURLIGVIS www.lunawood.fi. Lunawood Varmbehandlet træ i den bedste kvalitet helt naturligt og uden kemikalier MED VARME NATURLIGVIS www.lunawood.fi Lunawood Varmbehandlet træ i den bedste kvalitet helt naturligt og uden kemikalier FINLAND. NATUR. LUNAWOOD. Finland: De tusind søer og skoves land. Det nordiske klima

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere!

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere! T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R holder længere! 2 T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at når træet er

Læs mere

Nova-profiler. Trælister - og paneler

Nova-profiler. Trælister - og paneler Nova-profiler Trælister - og paneler 2 Indholdsfortegnelse Værd at vide om træpaneler og -lister Side 4 Det miljørigtige valg Side 7 Træsorter Side 8-9 Skyggelister Side 10 Glaslister Side 10 Hjørnelister

Læs mere

Tekniske data for DK-ruller

Tekniske data for DK-ruller Tekniske data for DK-ruller Ligesom alle andre direkte termiske labels er Brother og -film ikke udviklet til særlig holdbar, permanent opmærkning. Men som følgende test imidlertid viser, er Brother - og

Læs mere

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2014 Bambusplader I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Spisebord i bambus natur produceret af Getama Danmark A/S - www.getama.dk Case: Bambus altanbord/tørrestativ Projekt: DryUnder Materiale: Bambus Carboniseret

Læs mere

Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter. 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut

Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter. 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut Plan for præsentationen Indledning Hvorfor biokompositter? Hvad er biokompositter?

Læs mere

Pakke 1. Cadenza - Alumba. Sansa Rimba Saxata. Congas - Medium

Pakke 1. Cadenza - Alumba. Sansa Rimba Saxata. Congas - Medium Pakkepriser 1 Pakke 1 Sansa Rimba Saxata Congas Cadenza - Alumba Sansa Rimba Saxata Congas - Medium Cadenza Alumba Cadenza - Alumba er en lille, stilfuld udendørs musikinstrument for én musiker, som straks

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader HardiePlank brædder HardiePanel plader Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

Lillebælt Bådservice IMPORT & MONTAGE TEAK KUNSTSTOFDÆK. Specielle opgaver Forsikringsskader Istandsættelser Reparationer Klargøring

Lillebælt Bådservice IMPORT & MONTAGE TEAK KUNSTSTOFDÆK. Specielle opgaver Forsikringsskader Istandsættelser Reparationer Klargøring Lillebælt Bådservice Specielle opgaver Forsikringsskader Istandsættelser Reparationer Klargøring IMPORT & MONTAGE TEAK KUNSTSTOFDÆK Lillebælt Bådservice er autoriseret importør og montør af de verdenskendte

Læs mere

10/9/2003. Kendt materiale - ny teknologi. Nyt konstruktivt træelement. Arkitektonik og husbygning. Program lektion 7

10/9/2003. Kendt materiale - ny teknologi. Nyt konstruktivt træelement. Arkitektonik og husbygning. Program lektion 7 Arkitektonik og husbygning Program lektion 7 8.30-10.00 H+H Fiboment/ Lars Nøbbe 10.00 10.30 Pause 10.30 12.00 Træ som byggelement Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet

Læs mere

Meget mere end bare fugebånd

Meget mere end bare fugebånd Meget mere end bare fugebånd Bedre isoleringseffekt Markedets bedste garantier Sikker support på byggepladsen December 2015 Professionelle fugeløsninger til professionelle fagfolk Stærke løsninger overalt

Læs mere

Udemaling tilbud. Udemaling tilbud

Udemaling tilbud. Udemaling tilbud Udemaling tilbud Vore allerbedste tilbud på udendørs produkter. Vandig eller oliebaseret træbeskyttelse, tagmaling m.m. Også facademaling til stærke priser Her gør du en god handel.. PENSELSÆT LUXUS 3

Læs mere

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Fundamenter, vægge, tage, dæk... Førende global teknologi til bæredygtigt byggeri. Den højeste miljømæssige ydelse

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER

UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER TEKNOLOGISK INSTITUT BYGGERI FREMSTILLING Industrielt blandeanlæg Beton-bladeanlægget giver mulighed for at demonstrere de

Læs mere

Den hurtigste, mest hygiejniske håndtørrer.

Den hurtigste, mest hygiejniske håndtørrer. Den hurtigste, mest hygiejniske håndtørrer. Problemet med andre håndtørrere Andre håndtørrere har ikke forandret sig meget i de seneste 60 år. De bruger gammeldags og ineffektiv teknologi, er dyre i drift

Læs mere

CEMBRIT WINDSTOPPER. Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til nybyg og renovering

CEMBRIT WINDSTOPPER. Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til nybyg og renovering Cembrit Windstopper Vindspærreplader til nybyg og renovering Bag Facaden Moderne byggerier ser ens ud udefra. Stærke, sunde og fejlfri. Flotte facader og smukke beklædninger. Men bag facaden er der stor

Læs mere

Hvis du bruger mere træ, kan du gavne klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien... træ er genialt

Hvis du bruger mere træ, kan du gavne klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien... træ er genialt Hvis du bruger mere træ, kan du gavne klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien... træ er genialt Træ er verdens mest miljøvenlige råstof Træ er nøglen til en bæredygtig fremtid:

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvægge

Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvægge Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvægge Gyproc Robust Ekstra slagfast og ekstra lydisolerende Gyproc Robust er en ekstra hård gipsplade med en kraftig glasfiberarmeret gipskerne og kraftig kartonoverflade.

Læs mere

Fontecryl SC 50. En vandbaseret akryl til metal industrien 09/02/12

Fontecryl SC 50. En vandbaseret akryl til metal industrien 09/02/12 Fontecryl SC 50 En vandbaseret akryl til metal industrien 09/02/12 Farverige visioner siden 1862 Tikkurila har i 150 år tilbudt skønhed og beskyttelse. En lille olie udvindende virksomhed er vokset til

Læs mere

Problemer med vinduer og termoruder

Problemer med vinduer og termoruder Problemer med vinduer og termoruder Vinduer Kravet om totaløkonomi i det støttede byggeri medfører ønske om lave vedligeholdelsesudgifter Hvordan håndterer rådgivere og entreprenører opgaven?? Træ/alu,

Læs mere

AvantGuard. redefinering af anti-korrosion

AvantGuard. redefinering af anti-korrosion AvantGuard redefinering af anti-korrosion AvantGuard redefinering af anti-korrosion Hempel introducerer AvantGuard, en helt ny innovativ korrosionsbeskyttende teknologi, baseret på aktiveret zink, som

Læs mere

Design by nature Crafted by. Q-stone Hårdt som sten varmt som træ

Design by nature Crafted by. Q-stone Hårdt som sten varmt som træ Design by nature Crafted by Q-stone Hårdt som sten varmt som træ Natural & Durable Exceptionelle karakterer bliver til over tid, organiseret af naturens egne rytmer. Resultatet, unik styrke og skønhed,

Læs mere

TRÆBESKYTTELSE Flottere finish med norsk træbeskyttelse

TRÆBESKYTTELSE Flottere finish med norsk træbeskyttelse TRÆBESKYTTELSE Flottere finish med norsk træbeskyttelse NORSK TRÆBESKYTTELSE Fra det ekstreme nord til dit træværk siden 1972 DEMIDEKK Holdbar træbeskyttelse til det skandinaviske klima Demidekk er norsk

Læs mere

ROCKFON ECLIPSE FLÅDER. www.rockfon.dk. Fax: 46 56 40 30. Tlf: 46 56 21 22. 2640 Hedehusene. Hovedgaden 501 (ROCKWOOL A/S) ROCKFON

ROCKFON ECLIPSE FLÅDER. www.rockfon.dk. Fax: 46 56 40 30. Tlf: 46 56 21 22. 2640 Hedehusene. Hovedgaden 501 (ROCKWOOL A/S) ROCKFON 09.2014 Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS Natural Colour System et system der er ejet af, og anvendes med licens fra, NCS Colour AB, Stockholm 2010. ROCKFON er et registreret varemærke. Der tages

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 SENIORFORSKER HARPA BIRGISDÓTTIR ? Hvilken rolle spiller indlejret energi og drivhusgasser i bygninger i Danmark i dag? 2 Nyeste tal Kontor Parcelhus

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Ved at implementere disse teknologier, har Honda foretaget følgende forbedringer:

Ved at implementere disse teknologier, har Honda foretaget følgende forbedringer: Honda's filosofi Honda har i mange år været i front, når det drejer sig om miljøhensyn, og har været sig sit ansvar som global bilproducent bevidst. Honda har taget arbejdet med at minimere bilernes påvirkning

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri Bæredygtigt træ i den Bæredygtigt træ i offentlige indkøb danske byggebranche og byggeri og offentlige indkøb Non-profit-organisation, der styrker FSC s brand og position Arbejder direkte med virksomheder,

Læs mere

ivaroyal Akustik- og vægpaneler Indendørs vægog loftpaneler Buede vægog Paneler til eksklusive lokaler 1:1

ivaroyal Akustik- og vægpaneler Indendørs vægog loftpaneler Buede vægog Paneler til eksklusive lokaler 1:1 Marts 2009 3.244 DK ivaroyal Akustik- og vægpaneler Indendørs vægog loftpaneler Buede vægog loftpaneler Paneler til eksklusive lokaler ivaroyal er finerede væg- og loftpaneler i naturlige materialer, som

Læs mere

B L A N K. Den lette tagløsning. scandinavien a/s

B L A N K. Den lette tagløsning. scandinavien a/s B L A N K Den lette tagløsning MetroBond BLANK er et stilrent og elegant kvalitets produkt, der med sin blanke overflade giver et eksklusivt udseende - og det tør vi godt give års garanti på! scandinavien

Læs mere

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI BEDRE PRODUKTER TIL EN BEDRE FREMTID Vi forstår, at når det drejer sig om at vælge teknologi, så placerer virksomheder pålidelighed og miljøpåvirkning øverst på deres liste.

Læs mere

Beton Bænke BETON BÆNKE. Beton har i mange år været anvendt til uderumsinventar ofte med træprofiler på

Beton Bænke BETON BÆNKE. Beton har i mange år været anvendt til uderumsinventar ofte med træprofiler på Beton Bænke FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM BETON BÆNKE Beton har i mange år været anvendt til uderumsinventar ofte med træprofiler på siddeflader og som ryglæn. Ligeså de klassiske og tidløse betonbænke

Læs mere

Fokus på den bedste løsning

Fokus på den bedste løsning Fokus på den bedste løsning 2 03 Luk dig ind i en verden af vinduer og døre Fokus på den bedste løsning Hos PT VINDUER har vi konstant fokus på at levere dig den bedst mulige løsning, når det gælder vinduer

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Velkommen TIL vores verden

Velkommen TIL vores verden Sibirisk Lærk Det naturlige og miljørigtige valg Velkommen TIL vores verden Vælg Sibirisk Lærk fra Wimex og få: Lang levetid Stor styrke Smuk glød»» minimalt vedligehold www.wimex.dk 1 Vi står klar til

Læs mere

REOLER I BAMBUS HOLDBART HÅNDVÆRK

REOLER I BAMBUS HOLDBART HÅNDVÆRK REOLER I BAMBUS HOLDBART HÅNDVÆRK A N N O 1 9 6 7 SÅDAN BLIVER EN BAMBUSPLADE TIL BAMBUSSEN HØSTES Efter bambussen er høstet fragtes bambusstænglerne på små lastbiler ned fra skovområderne i bjergene.

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Skræddersyede overflader: LPX og PUR Eco

Skræddersyede overflader: LPX og PUR Eco Skræddersyede overflader: LPX og PUR Eco Perfekt tilpassede linoleumsgulve med LPX og PUR Eco Den fabrikspåførte overfladebehandlingen beskytter linoleummet mod snavs, letter den daglige rengøring og forlænger

Læs mere

Cembrit planker & Cembrit paneler

Cembrit planker & Cembrit paneler Cembrit planker & Cembrit paneler 15 ÅRS CEMBRIT GARANTI Fibercement - et stærkt byggemateriale Et godt mix af egenskaber Cembrit fibercement er et enestående byggemateriale, der er ideelt til alle former

Læs mere

Håndbog til hjælp ved sortering af imprægneret træ

Håndbog til hjælp ved sortering af imprægneret træ Håndbog til hjælp ved sortering af imprægneret træ Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K Tlf. 32 66 01 00 Fax 32 66 04 79 www.mst.dk Udgivelsesår: 2002 Titel: Håndbog til hjælp ved sortering

Læs mere

VELFAC i DGNB-certificeret byggeri

VELFAC i DGNB-certificeret byggeri VELFAC i DGNB-certificeret byggeri Vælg VELFAC til bæredygtigt byggeri Bæredygtigt byggeri starter i forberedelserne og med et godt samarbejde. Som mønstervirksomhed er det en del af vores værdier og naturligt

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Vi har forpligtet os til bæredygtighed. www.formica.com

Vi har forpligtet os til bæredygtighed. www.formica.com Vi har forpligtet os til bæredygtighed www.formica.com Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion af Gavin Todd og oversigt 3. Carbon reduction-mærket 4. GREENGUARD og indendørs luftkvalitet Certificeret

Læs mere

RENOLIT MARITIME Dolphin S Anti-begronings folie

RENOLIT MARITIME Dolphin S Anti-begronings folie High performance folier til maritime applikationer Folie i stedet for maling RENOLIT s seneste innovative folier sætter helt nye standarder for maritim an vendelse. RENOLIT producerer folier til offshore

Læs mere