Planet Produkter Mennesker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planet Produkter Mennesker"

Transkript

1 Vi bevarer Naturens dyrebare gaver Ardo Corporate Responsibility Report Planet Produkter Mennesker Beskæftige sig med nuet......og forberede sig til fremtiden! I 2010 var Ardo vidner til et marked - hvor både leverandører og kunder - kæmpede for at affinde sig med den globale økonomiske afmatning. Samtidig steg virksomhedens produktions-omkostninger på grund af høje oliepriser, og udbytterne på afgrøderne blev påvirket af ekstreme vejrforhold, med tørke den første halvdel af året efterfulgt af vedvarende regn og frost og sne i slutningen af året. Forsyningskæden af råvare ser til stadighed langt større udsving, ofte grundet vejrlige forhold, hvilket vi tror, bliver mere udslagsgivende for priserne de kommende år. I 2010 bekræftede Ardo således vigtigheden i bæredygtighed. Det var ikke kun et spørgsmål om, hvordan virksomheden kunne vise sin miljømæssig bæredygtighed over en længere periode. Der var et langt vigtigere spørgsmål at have fokus på "Hvordan reagerer en europæisk producent af frossen frugt og grøntsager på den aktuelle markedssituation og forbliver rentable på kort, mellemlang og lang sigt?" Dette nye sæt af udfordringer inspirerede Ardo til at genoverveje sin operationelle strategi i detaljer, og at studere dens miljømæssige bæredygtighed og socialt ansvar via en undersøgelse indenfor hele gruppen. Undersøgelsen har taget virksomhedens landbrugs ressourcer og klimatiske forhold i betragtning i de forskellige voksende regioner, dens menneskelige ressourcer samt fabrikkernes ressourcer (og begrænsninger). Hver afgrøde, og hver Ardo fabrik, blev undersøgt nøje. Effektiviteten af driften, energiforbrug, mark- og fabriksudbytte, produktkvalitet, produktion årstider, markedskrav samt muligheder for fremtidige besparelser blev drøftet og sammenlignet. Som følge heraf blev en række områder identificeret, hvor ændringer af driftsprogrammer praksis ville medføre store forbedringer. Ved udgangen af 2010 blev planen om at strømline forretningen ved at involvere en betydelig forenkling og specialisering - afsluttet, og godt på vej til at blive implementeret. På kort sigt er virksomhedens prioritet at indføre ændringerne så gnidningsløst som muligt og samtidig vise den største respekt, sensibilitet og støtte til alle de Ardo medarbejdere der vil blive berørt af disse implementeringer. Planen vil resultere i en øget dansk produktion af ærter, gulerødder, pastinakker, jordskokker, sellerier, rødbeder, persillerod, og æbler. Det vil både være som konventionelle og økologiske, men med forbedret effektivitet, samt reducere el-, gas- og vandforbrug indenfor hele koncernen. Allerede i 2011 kunne man se de indledende fordele men de reelle fordelagtigheder vil være synlige i 2012 og Ardo s direktører er overbevist om, at reorganisering og repositionering af virksomheden, der er fastsat i denne plan vil sikre, at Ardo position som en førende producent af frugt og grøntsager i Europa opretholdes i de kommende år.

2 Planet Udvikling at naturlige ressourcer Vi arbejder konstant på at forbedre driftseffektiviteten indenfor alle områder af vores virksomhed. Ved at investere i mere effektivt udstyr og teknikker, ved at øge medarbejdernes bevidsthed og ved at motivere vores produktionsteams til at fungere på den mest effektive måde, har vi opnået følgende reduktioner i de ressourcer, vi bruger til at producere hver enkel ton frosset produkt, som vi sælger: Elektricitet Elektricitet (kwh/t) brugt til at nedfryse og opbevare enhver ton frossen frugt og grønsager i Ardo A/S Reduceret med 30 % I perioden mellem 2010 og 2011 Brændstof Brændstof (olie + gas) brugt (KwH/T) var Vand Vores vandforbrug (m³) Reduceret med 10 % Reduceret med 15 % I perioden mellem 2010 og 2011 I perioden 2010 og El - kwh/ton produceret Olie - l/ton produceret Vand - m3/ton produceret Produceret - indeks Produktion Vores produktion (ton) Øget med 21 % I perioden 2010 og 2011 De samlede reduktioner skyldes primært en væsentlig øget produktion.

3 Den bæredygtige historie bag Ardo s produkter Bæredygtig dyrkning samt historien bag vores produkter I dette års Corporate Responsibility Rapport, tager vi et grundigt kig på, hvordan vores råvarer frisk frugt og grønt dyrket for Ardo og høstet og leveret til vores fabrikker på det helt rigtige tidspunkt - bliver produceret. Vores dyrkere For at opnå den absolut bedste kvalitet af grøntsager har Ardo på europæisk plan brugt år på at identificere de mest optimale dyrkningsområder til levering af lokalt dyrkerede grøntager til vores frysehuse dag ind og dag ud, år efter år ud, og ud fra disse undersøgelser har Ardo placeret sine fabrikker med tilhørende frysefaciliteter. Det samme har vi gjort her i Danmark. I Orehoved på Nordfalster ligger vores produktionsfabrik. Her bliver der forarbejdet ærter som dyrkes og høstes i området. I januar 2011 offentliggjorde Ardo planer omkring afvikling og flytning af hele virksomhedens pakkeri i Nyborg til Orehoved, og dermed samles produktionen på fabrikken i Orehoved. Lokalt producerede produkter Jord til Bord Med de strategiske placeringer af fabrikkerne rundt om i Europa og ikke mindst med placeringen af produktionsenheden i Orehoved sikrer Ardo ikke kun forsyningen af råvarer, men også at vores dyrkere kan fortsætte med at dyrke miljømæssigt og socialt bæredygtige afgrøder af høj kvalitet, fra den ene generation til den næste. For Ardo har relationerne til vores dyrkere enorm stor betydning. Disse relationer som ofte fortsætter i generationer, er bygget på gensidig respekt, tillid, forståelse og gensidig fordel. Vi bruger vores team af mere end 40 agronomer (i Ardo gruppen), til at opretholde forbindelsen med vores landmænd og til at forbedre forståelsen af hinandens virksomheder og fælles mål. Projekter Der vil i forbindelse med de allerede omtalte planer om afvikling og flytning af hele virksomhedens pakkeri fra Nyborg til Orehoved, blive gennemført betydelige investeringer overalt på fabrikken i Orehoved. Disse investeringer omhandler foruden nye bygninger til frostlager, udlæsningsområde, emballagelager, samt omklædningsfaciliteter, en større andel af den nyeste teknologi der skal forbedre de eksisterende produktionsanlæg. Alle miljømæssige forhold herunder energioptimering, har haft afgørende betydning for hele projektet samt for valg af anlæg og materialer.

4 Miljøpolitik Ardo har stor fokus på miljø. Miljø omfatter arbejdsmiljø, herunder sikkerhed på arbejdspladsen og det ydre miljø (vand, luft og jord). Formålet er at sikre, at miljøindsatsen sker under hensyntagen til den enkelte medarbejder, arbejdsmiljøet og omgivelserne. Alle miljøspørgsmål skal kunne behandles i en åben og positiv dialog med medarbejdere, kunder, myndigheder, organisationer, presse og befolkning. Alle miljøaspekter skal indgå ved vurdering af produkter og produktion. Et minimumskrav er opfyldelse af lovkrav. Udover lovens krav vil Ardo A/S være tilbageholdende med hensyn til brug af stoffer og processer, der kan udgøre en unødig risiko for mennesker og miljøet. Ardo A/S vil forsøge aktivt at være med i en fornuftig miljømæssig udvikling i samfundet og medvirke til at love og regler bliver forståelige. Ardo A/S stiller miljøkrav til leverancer af råvarer, materialer og produkter samt tjeneste- og serviceydelser gennem dialog og samarbejde med leverandører og entreprenører. Ved valg af nye processer og ved ændring af bestående anlæg tilstræbes valg af de mest miljørigtige løsninger når det kommer til valg af materialer og hjælpestoffer. Et andet vigtigt element under Miljø er bæredygtig transport af fødevarer: Food Miles (den samlede transportafstand af fødevarer fra landbrug til forbruger). Ardo har stor fokus på Food Miles. Vi har indgået aftaler med andre producenter af frosne fødevarer omkring samdistribution. Derved kan vi holde omkostningerne nede både for os selv men også for kunderne og samtidig mindske Co2 udledningen. Den større andel af egenproducerede konventionelle og økologiske rodfrugter, bidrager ligeledes til mindre import at produkter som transporteres langt. En god begyndelse Som udgangspunkt er frøet begyndelsen for hele vores drift. Hvis frøet er af dårlig kvalitet, vil udbyttet også blive problematisk. Der har tidligere år været udført forsøg med bejdsning af ærtefrø. Resultatet af disse forsøg har betydet, at der i 2011 udelukkende blev arbejdet med bejdsede ærtefrø. Bejdsning af frøet har den positive effekt, at frøene i højere grad bliver mere resistente overfor sygdomme og skadedyr, hvilket bevirker at landmanden kan reducere brugen af sprøjtemidler på markerne betydeligt. Også i 2012 vil der blive arbejdet med bejdsede ærtefrø. Behandling af arealer efter høst I 2011 har et yderligere tiltag for at minimere brugen af sprøjtemidler været, at harve jorden straks efter høst af ærterne. Dermed får landmanden den optimale effekt af resthalmen fra ærterne, som kan bruges som naturligt kvælstof. Dette tiltag fortsætter i Ærter er i det hele taget en fantastisk miljøvenlig afgrøde, der optager meget CO2 fra luften, altså et filter. Og med de skærpede danske sprøjteregler i forhold til det øvrige EU, er det en god afgrøde for miljøet i Danmark.

5 Større fokus på økologiske grøntsager Stigende forbrugerbevidsthed har øget efterspørgslen på økologisk frugt samt økologiske grøntsager. Ardo har reageret på dette krav ved at trække på alle vores erfaringer indenfor både konventionel planteproduktion samt forarbejdning af økologisk frugt samt økologiske grønsager således at disse lever op til de samme kvalitetskrav, som Ardo stiller til konventionelt dyrkede råvarer. Overalt i Europa er der strenge lovgivninger omkring dyrkning af økologiske afgrøder som adskiller sig fra konventionelle afgrøder gennem høst, forarbejdning, pakning og opbevaring. Danmark er dog det eneste land i EU der har en statskontrol af både konventionelle og økologiske grønsager. I 2011 har vi øget vores produktion af især økologiske grøntsager og udvidet vores økologiske sortiment med nye emner her i Danmark især på økologiske ærter samt rodfrugter. Ærte retur på marken Al frasorteret ærtedele under forarbejdningen bliver genanvendt (foder til dyr) og størstedelen af spildevandet fra forarbejdningsprocessen bliver spredt ud på landbrugsarealer. Naturen udnytter selv næringsstofferne igen og disse går derfor ikke til spilde i miljøet. For hver eneste af de hektar jord der benyttes til dyrkning af grøntsager indenfor Ardogruppen, har vi det samme klare mål: At dyrke kommercielt konkurrencedygtige afgrøder af høj kvalitet på en bæredygtig måde, med hensyntagen til miljøet. Danske ærter hører til blandt verdens bedste ærter, hvilket bl.a. skyldes den langsomme vækst og det kølige klima. Ærterne sås i perioden fra slutningen af marts til ca. 20. juni alt afhængig af sort og planlagt høstperiode. Høsten starter op omkring 1. juli og fortsætter indtil begyndelsen af september.

6 Forsyningskæde For Ardo er det vigtigt at sætte samfundsansvaret højt i hele forsyningskæden. Derfor stilles der også krav til virksomhedens leverandører om at de lever op til virksomhedens standarder. For at sikre at dette sker, tages jævnligt på audit hos virksomhedens leverandører. Respekt er en af selskabets værdier. Det omhandler respekt for hinanden, kunder, leverandører, omgivelser m.v. Derfor er det vigtigt for selskabet, at der ikke er involveret børnearbejde i fremstillingen og leverancen af selskabets produkter. Af respekt for miljø og sundhed arbejdes der med at udvikle produkter der ikke tilføres kemiske ingredienser. Udviklingsindsatsen på nye fødevarer vil i årene fremover fortsat være fokuseret på sunde fødevarer, som gør det nemmere for forbrugerne at leve sundt. Derudover vil der være stor fokus på udvikling af dansk producerede fødevarer. Et af resultaterne af dette udviklingsarbejde er produktion af frosne rodfrugter baseret på både økologiske og konventionelle danske råvarer. Ardo har gennemført betydelige investeringer i nyt produktionsudstyr på fabrikken i Orehoved der kan snitte rodfrugter i forskellige størrelser og tykkelser. Dermed er Ardo i stand til at producere ca ton danske rodfrugter. Foruden udviklingen af rodfrugter fokuserer Ardo ligeledes i tæt samarbejde med kunder og kæder på udvikling af højtforædlede produkter baseret på nordiske traditioner og international fødevarekultur både til det danske og internationale marked. I forbindelse med udviklingsarbejdet lægges der især vægt på forarbejdningsprocessen med det formål at mindske svind og spild fra produktion. Alle Ardo s råvarer gennemgår løbende kontroller inden det endelige produkt frigives til salg. Der anvendes der udelukkende råvarer med fuld sporbarhed. Disse råvarer overholder de til enhver tid glædende lovgivninger. Madspild Ardo har stor fokus på madspild. Madspild, ikke kun i Danmark, men på verdensplan er et enormt problem og skal reduceres. Madspild er mere end de fødevarer som bliver smidt ud i den daglige husholdning. Madspild omhandler også om det spild der sker inden maden når slutbrugerne, det vil sige fra jord til bord (dyrkning, produktion, transport, håndtering, etc.) samt i forbindelse med tilberedning og servering, ikke kun i hjemmet men også i kantiner, storkøkkener, restauranter o.lign. Definition på madspild: 1) Madspild er madaffald, der kunne være spist af mennesker. 2) Skjult madspild er spild af planter eller dyr, der kunne have været spist af mennesker, hvis de blev behandlet eller udnyttet optimalt gennem hele kæden fra primærproduktion til detailhandel. 3) Biprodukter omfatter dele af fødevareproduktionen, der ikke er egnede som menneskeføde, men hvor det er relevant at diskutere, hvorvidt udnyttelsen af disse er optimal eller om der også her kan være tale om et spild af ressourcer. kilder: Aarhus Universitet, CONCITO - fra Fødevareministeriets konference 'Det skjulte madspild' i 2011

7 Én af løsningerne på madspild begynder ved Minus 18. De modne grøntsager er høstet og indfrosset kort tid efter høst. Dermed bevares størst mulig nærings- og vitaminindhold samt sprødheden og friskheden i grøntsagerne. Ardo s grøntsager er løsfrosne. Dette gør det muligt at tage lige netop den mængde grøntsager der er brug for, gemme resten til senere brug og dermed reducere madspild. Et andet område hvor Ardo har stor fokus på madspild er indenfor Biprodukter. Mængden af grønsager der allerede i marken bliver frasorteret alene på grund af størrelsen er enorm. I tæt samarbejde med vores produktudvikling samt produktionsenhed i Orehoved, og med fødevaresikkerhed og kvalitet i højsæde, modtager Ardo i dag frasorterede restprodukter fra dyrkere af både økologiske og konventionelle rodfrugter, som i produktionen bl.a. bruges til tern. Kvalitet For Ardo A/S har fødevaresikkerheden altid højeste prioritet. Derfor er virksomhedens kvalitetssystem og egenkontrolprogram opbygget efter principperne i HACCP Standarden DS3027. Derudover er virksomheden certificeret efter BRC Food Standard. Minimum én gang årligt auditeres virksomhedens system. De gennemførte BRC-audits førte i 2011 til følgende ratings for virksomheden. Fabrikken i Nyborg bevarede sin A-grade, og fabrikken i Orehoved bevarede sin B- grade. Følgende er kendetegnende for ARDO A/S og de fødevarer som vi fremstiller: vi producerer sikre fødevarer som overholder danske myndighedskrav, EU lovgivning samt kravene i BRC standarden vi har en høj hygiejnestandard, som følge af et gennemarbejdet og veldokumenteret HAACP system vi har en ensartet kvalitet vi kontrollerer produkterne fra jord til bord vi har fuld sporbarhed vi anvender så få tilsætningsstoffer som muligt vi anvender ikke GMO produkter vi deklarerer alle allergener efter gældende lovgivning vi er en markedsorienteret virksomhed, hvor kunden og kundens behov er i fokus vi tilstræber høj leveringssikkerhed vi har engagerede medarbejdere til at sikre fødevaresikkerheden og kvaliteten af vores produkter Opfyldelse af kvalitetspolitikken sker gennem proces-, råvare- og færdigvarekontrol, samt produkt-, emballage- og teknisk udvikling, med konstant fokus på løbende forbedringer. Som en del af vores kvalitetssystem HACCP gennemløber grøntsagerne en lang række processer, af både menneskelig og maskinel karakter, for at sikre den bedste kvalitet. Den første grovsortering finder sted allerede i marken, men på fabrikken følger processer som blæsning med luft for at fjerne insekter, skylleprocesser med stenfang, blanchering, rensning ved hjælp af optisk sortering, farvescannere og metaldetektorer samt maskinel og manuel inspektion.

8 Mennesker Respekt, engagement, troværdighed og humor er hjørnestenene i vores værdigrundlag. Det er selskabets ønske at være en social ansvarlig og rummelig arbejdsplads. Der er mulighed for at tage særlige medarbejderhensyn med fx oprettelse af flexjobs. Ved gennemførelse af de årlige medarbejdersamtaler fokuseres også på den enkelte medarbejders trivsel og udviklingsmuligheder. Gennem kompetenceanvendelse skal alle medarbejdere skabe øget vækst og indtjening for alle led i forsyningskæden. Den sociale og etiske bevidsthed viser sig også i de strategiske planer, som er lagt i forbindelse med flytning af produktion fra Nyborg til Orehoved. Det er udarbejdet en New Placement-plan for de opsagte medarbejdere. Udover de normale ting: opsigelsesvarsel og løn i opsigelsesperioden, samt fratrædelsesgodtgørelse i henhold til kollektiv overenskomst og funktionærlov tilbyder Ardo hjælp til at finde relevante kurser ved brug af kompetencefonden for både ledere, funktionærer samt timelønnede. Derudover er der indgået aftale om fastholdelsesgodtgørelse med det formål at fastholde medarbejder helt op til nedlukning og overflytning af produktion Grøn samvær I samarbejde med medarbejderforeningerne Grønærten i Nyborg og Grøn Fritid i Orehoved arrangeres der forskellige aktiviteter, der har til formål at styrke sammenholdet mellem de ansatte. Aktiviteterne spænder fra kunst-, kultur- og sportsarrangementer. Sundhed Selskabet ønsker at have medarbejdere som trives sundhedsmæssigt. Derfor tilbydes alle medarbejdere i virksomheden helbredssikring, gratis dagligt frugt og rygestopstilskud. Derudover har Ardo taget stilling til en rygepolitik samt en rusmiddelpolitik. Desværre er det trods øget fokus ikke lykkedes os at nedbringe sygefraværet tvær imod. Efter en nedgang i 2010 i forhold til 2009 er niveauet igen stigende i 2010 fra 3.37 % til % Sikkerhed Forebyggelse af ulykker på arbejdspladsen er af afgørende betydning for Ardo. Medarbejder undervises i de operationelle procedurer samt trænes i korrekt og sikker brug af maskinerne for at øge bevidstheden om potentielle risici. Hver afdeling har en sikkerhedsrepræsentant, der er ansvarlig for at sikre, at anlæg og udstyr er sikkert, og at medarbejderne overvejer deres egen og også deres kollegers sikkerhed forud for alt andet.

9 Ardo har ambitioner; Vi kalder det for vores Grønne Ambitioner Vi satte os for at udføre alle vores aktiviteter på en bevidst måde, hvor vi: Overvejer virkningen af hver handling for miljøet og de mennesker, denne kan påvirke Tager beslutninger med den rigtige motivation, som Ardo kan være stolte af Udfører vores aktiviteter på en styret og kontrolleret måde, i overensstemmelse med vores mål om at beskytte planeten og for at skabe vores produkter på en bæredygtig måde med respekt for mennesker Vi bevarer naturens dyrebare gaver

Planet Produkter Mennesker

Planet Produkter Mennesker Vi bevarer Naturens dyrebare gaver Ardo Corporate Responsibility Report Planet Produkter Mennesker Ardo har ambitioner......vi kalder dem grønne ambitioner Spørgsmålet som enhver virksomhed i øjeblikket

Læs mere

Planet Produkter Mennesker

Planet Produkter Mennesker Vi bevarer Naturens dyrebare gaver Ardo Corporate Responsibility Report Planet Produkter Mennesker Vi producerer simpelthen gode fødevarer... og vi går meget langt for at fremstille vores produkter på

Læs mere

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1 ØKOLOGISK OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken Frugt Karl øko folder NY.indd 1 T AR FRU G L I OLOG K Ø K 17/02/15 10.33 ØKOLOGI fra sværmeri til sund fornuft De første mange årtier var

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

KANTINE & PERSONALERESTAURANT

KANTINE & PERSONALERESTAURANT KANTINE & PERSONALERESTAURANT SUBSTANS startede oprindelig med at drive kantinen på Nordisk Ministerråd. Det gjorde vi i nogle år, før vi så valgte at starte et nyt køkken op med vores frokosttilbud. I

Læs mere

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a)

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Generelt: Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som: Virksomheders samfundsmæssige

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

MADSPILD I STORKØKKENER. Miljømæssigt perspektiv Økonomisk perspektiv Etisk perspektiv

MADSPILD I STORKØKKENER. Miljømæssigt perspektiv Økonomisk perspektiv Etisk perspektiv EKOLOGIKA MADSPILD I STORKØKKENER Miljømæssigt perspektiv Økonomisk perspektiv Etisk perspektiv Hvorfor er madspild et vigtigt emne? Det giver mening at arbejde med at reducere madspild, fordi man: Opfører

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Det Etiske Råd og Forbrugerrådet har stillet Forbrugerrådets Forbrugerpanel en række

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Årlig statusrapport 2010

Årlig statusrapport 2010 Årlig statusrapport 2010 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 14. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Hvorfor beskæftige sig med madspild? Der er to hovedårsager til, hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig med madspild:

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Hvorfor beskæftige sig med madspild? Der er to hovedårsager til, hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig med madspild: Viden om madspild Hvorfor beskæftige sig med madspild? Der er to hovedårsager til, hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig med madspild: 1) Mad er essentielt for alle mennesker der er ikke nok mad til

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft Vi har fokus på klima og energi Vores varmeveksler er mere end bare varm luft rokkedahl-energi.dk Om Rokkedahl Energi 50% Vi går op i besparelser. Derfor kan du altid forvente op til 50% i energibesparelse

Læs mere

Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi. Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer

Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi. Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer En analyse af en masse analyser Kvalitative Egne analyser GfK ConsumerScan 3000 panelister

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Novopan - først i Skandinavien

Novopan - først i Skandinavien novopan facts 2013 Nyt elektrofilter til rensning af luft fra tørreovne 2004 Mekanisk rensningsanlæg for træaffald startes 2000 Produktion i Glumsø lukker 2002 Nyt, stort og moderne opskæringsanlæg indvies

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

Fremtidens bæredygtige landbrug

Fremtidens bæredygtige landbrug Fremtidens bæredygtige landbrug I fremtiden forventes det, at landbruget ikke blot producerer fødevarer men bæredygtige fødevarer, der skaber merværdi for både landmanden, forbrugerne og samfundet som

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

ØKOLOGISK BARE FROSSEN

ØKOLOGISK BARE FROSSEN ØKOLOGISK BARE FROSSEN ØKOLOGISK BARE FROSSEN Vi arbejder målrettet for at dygtiggøre os inden for økologi. Der er et stykke vej endnu - det erkender vi. Vi har store ambitioner - og en klar målsætning

Læs mere

Pas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København

Pas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København Pas på huslejen og bevar den gode service Handleplan for AKB, København 2017-2020 Handleplan for AKB, København 2017-2020 Hvorfor en handleplan? I AKB, København vil vi passe på huslejen og bevare den

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Velkommen til en grøn virksomhed. Novopan - først i Skandinavien

Velkommen til en grøn virksomhed. Novopan - først i Skandinavien novopan facts 1950 1. spånplade produceres 1971 NORDALIM startes 1978 Produktion af melaminbelagte plader påbegyndes 1978 VIBOPAN købes 1982 Nye aktionærer optages I ejer-kredsen 1990 Overtagelse af konkurrende

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO 2 -udledningen?

Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO 2 -udledningen? Klimaændringer og CO 2 -målenes betydning for fremtidens planteavl Temadag 9. oktober 2007 kl. 9:30-15:30 på Landscentret Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO 2 -udledningen? Henrik

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

På disse sider har vi samlet de idéer til madspilds-aktiviteter, som blev udviklet under madspilds-eventen for medlemsvalgte en lørdag på Severin.

På disse sider har vi samlet de idéer til madspilds-aktiviteter, som blev udviklet under madspilds-eventen for medlemsvalgte en lørdag på Severin. Madspilds-event Lørdag, den 9. juni 2012 Severin kursuscenter På disse sider har vi samlet de idéer til madspilds-aktiviteter, som blev udviklet under madspilds-eventen for medlemsvalgte en lørdag på Severin.

Læs mere

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat?

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat? Du kan gøre en forskel Du har sikkert allerede hørt om klimaforandringer og drivhuseffekt. Om overforbrug og madspild. Du har sikkert også set billeder af isbjerge, der smelter, af oversvømmelser eller

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Neutral er Certificeret Responsibility.

Neutral er Certificeret Responsibility. Neutral er Certificeret Responsibility. Neutral er førsteklasses kvalitetstøj til mænd, kvinder og børn. Moderne stylet T-shirt, sweatshirt og meget mere, fremstillet af 100 % økologisk Fairtrade bomuld.

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden VANDET VI SPISER 2 Hvor meget vand spiser vi? Hvis man ser på, hvor meget vand en person dagligt spiser via sine fødevarer (altså hvor meget vand, der er brugt på at producere maden), så er det et sted

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

NSF. - innovation og koncepter

NSF. - innovation og koncepter NSF - innovation og koncepter NSF s baggrund Hvad kan NSF tilbyde sine kunder NSF (Nordisk Skoletavle Fabrik A/S) har gennem mere end 60 år produceret og markedsført en stor palette af produkter og koncepter

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Biscas politikker for samfundsansvar Bisca har valgt at præcisere arbejdet med samfundsansvar i et sæt politikker. Politikkerne tager afsæt i Biscas forretningsstrategi

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER KAPITEL 1: VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER Der er lang vej fra dyrkning af tobaksplanter, til der står cigaretpakker på hylderne i de danske forretninger. Tobakken skal dyrkes, høstes og

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

BEDRE UDBUD OG TILBUD

BEDRE UDBUD OG TILBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD Vandhuset, 28. januar 2016 V/ Kaj Stjernholm Stjernholm A/S Agenda: Generelt Hvad har vi gjort for at forsøge at møde påvirke forstå markedet! Gode eksempler - Herning Vand / Blue

Læs mere

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER LEKTION 5E ET PROBLEM MANGE LØSNINGER DET SKAL I BRUGE Tegneredskaber LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Livsgrundlag og produktion. I kan fortælle om, hvordan vores måde at leve på er forskellig alt efter, hvor

Læs mere

Landmandens stemme -

Landmandens stemme - Landmandens stemme - drømmen om lokal mad fra jord 2l bord Hvordan byen trækker og oplandet leverer Gensidig a5ængighed drivkra7 for bæredyg9ghed Per Kølster Landmand, brygger mv, Kølster Malt og Øl, Aars9derne

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg

Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg Fazer Food & Co er stolte over at drive kantinen for Socialog sundhedsskolen Esbjerg. Herunder kan du møde vores køkkenteam på skolen. På de

Læs mere

Synergier mellem fødevaresikkerhed og bæredygtighed. Mejeritekniskselskab 26. maj 2016 Mejeriingeniør, Karin Hansen

Synergier mellem fødevaresikkerhed og bæredygtighed. Mejeritekniskselskab 26. maj 2016 Mejeriingeniør, Karin Hansen Synergier mellem fødevaresikkerhed og bæredygtighed Mejeritekniskselskab 26. maj 2016 Mejeriingeniør, Karin Hansen Om Karin Hansen MSc Dairy Science & Technology (Thesis: Microfiltration of cheese milk,

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

2 maskiner. mom s. en time. Enkel servering. 16 kilo pommes frites på. kan tilberede. Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig

2 maskiner. mom s. en time. Enkel servering. 16 kilo pommes frites på. kan tilberede. Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig Enkel servering Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig billigere sundere hurtigere Servér hele menuer og snacks hele døgnet Færre omkostninger Større profit 2 maskiner kan tilberede 16 kilo pommes frites

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere