Bilag i STYRELSEN. Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public. service-redegørelse fra TV 2/Nord for TV 2/Nord Radio- og tv-nævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag i STYRELSEN. Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public. service-redegørelse fra TV 2/Nord for TV 2/Nord Radio- og tv-nævnet"

Transkript

1 TV 2/Nord Radio- og tv-nævnet Gitte Østergaard J. nr Direkte tlf. : Att.: Pia Daugaard Konsulent Søparken 12. december Aabybro Bilag i STYRELSEN men -indslag til udsendelse p TV 2. om i en vis udstrækning at levere nyheds- og aktualitetsprogram Dækket valgkampen i tilstrækkelig grad og inden for de fastsatte Overholdt de plagte sendetider Indgået aftaler p forretningsmæssige vilkår med TV 2/Danmark tidspunkter ternettets formidlingsformer, som bidrager til stationernes public ophavsbvgk ningen,at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og Pset, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan ska Samarbejdet om at dække de grænseomrder, som er etableret Betjent handicappede ved at tekste programmer og udnytte nye Medvirket til at bevare og udvikle det danske sprog gennem en ak Tilstræbt, at over halvdelen af den sendetid i ty, der ikke består af Tilstræbt, at 10 % af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder, Gennemført dialog med befolkningen i regionen Drevet internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger in Udsendt meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolknin Medvirket til at give publikum adgang til, inden for rammerne af grambudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producen europæiske programmer sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10% af pro teknologier med kommunalreformen og folketingsvalgkredsinddelingen tiv sprogpolitik de mindreriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling gen Tilbudt nyheds- og aktualitetsprogrammer Styrket formidlingen af kunst og kultur i det regionale område Stationen har således: ter, der er uafhængige af tv-foretagender. En passende andel er nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til endvidere forbeholdt programmer af ny dato service-formål, og som er redaktionelt begrundet vice-redegørelsen fra TV 2/Nord for 2011, at stationen opfylder de i public service-kontrakten opstillede krav. Radio- og tv-nævnet finder p baggrund af sin gennemgang af public ser service-redegørelse fra TV 2/Nord for 2011 Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 grammer og tjenester, der ikke udgør nyheds- og aktualitetspro grammer samt nyheds- og aktualitetstjenester, fortrinsvis tilveje At TV 2/Nord ikke har været i stand til at oplyse, hvorvidt pro 2/Nords forklaring herpå gettet, ikke er afsat til europæiske programmer fra producenter, givenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller lo% af programbud der er uafhængige af tv-foretagender. Nævnet godtager dog TV 9dr Radio- og tv-nævnet Forma Chri ti herfig Med e lig hil en for kritisabelt. bringes fra øvrige producenter. Dette er et forhold, Nævnet anser At 10% af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder, sportsbe Radio- og tv-nævnet skal bemærke: 2

3 Direkte tlf. : J. nr Søvej december 2012 Att.: Direktør Ivar Brændgaard Konsulent 7500 Holstebro Gitte Østergaard TV/Midt-Vest Radio- og tv-nævnet Bilag 2 STYRELSEN europæiske programmer sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10% af pro Stationen har således: ter, der er uafhængige af tv-foretagender. En passende andel er tidspunkter mer/ -indslag til udsendelse p TV 2. tiv sprogpolitik de mindreriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling med kommunalreformen og folketingsvalgkredsinddelingen om i en vis udstrækning at levere nyheds- og aktualitetsprogram nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til endvidere forbeholdt programmer af ny dato te knolog ie r service-formål, og som er redaktionelt begrundet ophavslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og gen ternettets formidlingsformer, som bidrager til stationernes public grambudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producen vice-redegørelsen fra TV/Midt-Vest for 2011, at stationen opfylder de i Radio- og tv-nævnet finder p baggrund af sin gennemgang af public ser public service-kontrakten opstillede krav. service-redegørelse fra TV/Midt-Vest for 2011 Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public Tilbudt nyheds- og aktualitetsprogrammer Pset, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan ska Styrket formidlingen af kunst og kultur i det regionale område Samarbejdet om at dække de grænseomrder, som er etableret Betjent handicappede ved at tekste programmer og udnytte nye Medvirket til at bevare og udvikle det danske sprog gennem en ak Tilstræbt, at over halvdelen af den sendetid i ty, der ikke består af Tilstræbt, at 10 % af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder, Gennemført dialog med befolkningen i regionen Drevet internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger in Udsendt meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolknin Medvirket til at give publikum adgang til, inden for rammerne af a ktu al itetsu d send elser Dækket valgkamoen i tilstrækkelia arad oa inden for de fastsatte Overholdt de plagte sendetider Indgået aftaler p forretningsmæssige vilkår med TV 2/Danmark H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

4 grammer og tjenester, der ikke udgør nyheds- og aktualitetspro grammer samt nyheds- og aktualitetstjenester, fortrinsvis tilveje At TV/Midt-Vest ikke har været i stand til at oplyse, hvorvidt pro TV/Midt-Vests forklaring herpå gettet, ikke er afsat til europæiske programmer fra producenter, givenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10% af programbud der er uafhængige af tv-foretagender. Nævnet godtager dog Formaj for Radio- og tv-nævnet Christi Scherfig Med ( e lig h sen 77 / for kritisabelt. bringes fra Øvrige producenter. Dette er et forhold, Nævnet anser At 10% af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder, sportsbe Radio- og tv-nævnet skal bemærke: 4

5 TV 2/østjylland Radio- og tv-nævnet Gitte Østergaard Direkte tlf.: nr Att.: Peter Kramer Konsulent Skejbyparken december Århus N Bilag 3 STYRELSEN Tilbudt nyheds- og aktualitetsprogrammer Pset, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan ska Styrket formidlingen af kunst og kultur i det regionale område Samarbejdet om at dække de grænseomrder, som er etableret Betjent handicappede ved at tekste programmer og udnytte nye Medvirket til at bevare og udvikle det danske sprog gennem en ak Tilstræbt, at over halvdelen af den sendetid i ty, der ikke består af Tilstræbt, at 10 k af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder, Gennemført dialog med befolkningen i regionen Drevet internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger in Udsendt meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolknin Medvirket til at give publikum adgang til, inden for rammerne af ftpkkpt,lnkmrn i tiictri,frin nrzrl r ir Jcn frr fff-fc Overholdt de plagte sendetider Indgået aftaler p forretningsmæssige vilkår med TV 2/Danmark H.c. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København v tiv sprogpolitik men -indslag til udsendelse p TV 2. om i en vis udstrækning at levere nyheds- og aktualitetsprogram ternettets formidlingsformer, som bidrager til stationernes public grambudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producen europæiske programmer sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller bob af pro te kn o I og ier nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til med kommunalreformen og folketingsvalgkredsinddelingen de mindreriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling Stationen har således: tidspunkter aktualitetsudsendelser gen ter, der er uafhængige af tv-foretagender. En passende andel er endvidere forbeholdt programmer af ny dato service-formål, og som er redaktionelt begrundet ophavslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og vice-redegørelsen fra TV 2/østjylland for 2011, at stationen opfylder de i Radio- og tv-nævnet finder p baggrund af sin gennemgang af public ser public service-kontrakten opstillede krav. service-redegørelse fra TV 2/østjylland for 2011 Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public 4øé

6 for kritisabelt. programmer og tjenester, der ikke udgør nyheds- og aktualitets programmer samt nyheds- og aktualitetstjenester, fortrinsvis tilve jebringes fra øvrige producenter. Dette er et forhold, Nævnet anser Form for Radio- og tv-nævnet Chris Scherfig /1! /1 Med vniig 1sen fl/ / At TV 2/østjylland ikke har været i stand til at oplyse, hvorvidt Radio- og tv-nævnet skal bemærke: 6

7 Bilag 4 STYRELSEN TV Syd Radio- og tv-nævnet El-vej december Kolding Gitte Østergaard Att.: Hans Egon Lorenzen Konsulent Direkte tlf. : Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public service-redegørelse fra TV Syd for 2011 J. nr Radio- og tv-nævnet finder p baggrund at sin gennemgang af public ser vice-redegørelsen fra TV Syd for 2011, at stationen opfylder de i public service-kontrakten opstillede krav. Stationen har således: Tilbudt nyheds- og aktualitetsprogrammer Pset, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan ska de mindreriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling Styrket formidlingen af kunst og kultur i det regionale område Samarbejdet om at dække de grænseomrder, som er etableret med kommunalreformen og folketingsvalgkredsinddelingen Betjent handicappede ved at tekste programmer og udnytte nye teknologier Medvirket til at bevare og udvikle det danske sprog gennem en ak tiv sprogpolitik Tilstræbt, at over halvdelen af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til europæiske programmer Tilstræbt, at 10 % at den sendetid i ty, der ikke består at nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller lo% af pro grambudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producen ter, der er uafhængige at tv-foretagender. En passende andel er endvidere forbeholdt programmer af fly dato Gennemført dialog med befolkningen i regionen Drevet internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger in ternettets formidlingsformer, som bidrager til stationernes public service-formål, og som er redaktionelt begrundet Udsendt meddelelser at beredskabsmæssig betydning til befolknin gen Medvirket til at give publikum adgang til, inden for rammerne at ophavslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og aktualitetsudsendelser Læaae væat o forholdene i det dansk-tvçke orænseland, hrnndr det danske mindretal i Sydslesvig og deres vilkàr Dækket valgkampen i tilstrækkelig grad og inden for de fastsatte tidspunkter Overholdt de plagte sendetider Indgået aftaler p forretningsmæssige vilkår med TV 2/Danmark om i en vis udstrækning at levere nyheds- og aktualitetsprogram men -indslag til udsendelse p TV 2. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

8 Radio- og tv-nævnet skal bemærke: At TV Syd ikke har været i stand til at oplyse, hvorvidt programmer og tjenester, der ikke udgør nyheds- og aktualitetsprogrammer samt nyheds- og aktualitetstjenester, fortrinsvis tilvejebringes fra øvrige producenter. Dette er et forhold, Nævnet anser for kritisa belt. Med e lig ilsen ( Christi cherfig Forma kor Radio- og tv-nævnet 8

9 3. nr Direkte tlf. : Olfert Fischers Vej december 2012 Att.: Esben Seerup Konsulent Gitte Østergaard 5220 Odense TV 2/Fyn Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V Stationen har således: ter, der er uafhængige at tv-foretagender. En passende andel er te knolog ler nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til endvidere forbeholdt programmer af ny dato mer/ -indslag til udsendelse p TV 2. om i en vis udstrækning at levere nyheds- og aktualitetsprogram de mindreriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling med kommunalreformen og folketingsvalgkredsinddelingen Pset, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan ska Styrket formidlingen af kunst og kultur i det regionale område Samarbejdet om at dække de grænseomrder, som er etableret Betjent handicappede ved at tekste programmer og udnytte nye Tilstræbt, at over halvdelen at den sendetid i ty, der ikke består af Tilstræbt, at 10 % af den sendetid i ty, der ikke består at nyheder, Gennemført dialog med befolkningen i regionen Drevet internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger in Udsendt meddelelser at beredskabsmæssig betydning til befolknin Medvirket til at give publikum adgang til, inden for rammerne at Dækket valokamnn i tilçirpki(pii,, rirrl r.ri inrlcr frr rir, Cf, Overholdt de plagte sendetider Indgået aftaler p forretningsmæssige vilkår med TV 2/Danmark ophavslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og tidspun kter grambudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producen aktualitetsudsendelser gen ternettets formidlingsformer, som bidrager til stationernes public service-formi, og som er redaktionelt begrundet europæiske programmer sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10% af pro tiv sprogpolitik Tilbudt nyheds- og aktualitetsprogrammer Medvirket til at bevare og udvikle det danske sprog gennem en ak vice-redegørelsen fra TV 2/Fyn for 2011, at stationen opfylder de i public service-kontrakten opstillede krav. Radio- og tv-nævnet finder p baggrund af sin gennemgang af public ser service-redegørelse fra TV 2/Fyn for 2011 Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public Bilag 5 STYRELSEN

10 Me enlig,/hilsen sabelt. 2 fra øvrige producenter. Dette er et forhold, Nævnet anser for kriti mer og tjenester, der ikke udgør nyheds- og aktualitetsprogram mer samt nyheds- og aktualitetstjenester, fortrinsvis tilvejebringes Forn nd for Radio- og tv-nævnet Chi an Scherfig At TV 2/Fyn ikke har været i stand til at oplyse, hvorvidt program Radio- og tv-nævnet skal bemærke: 10

11 J. nr Direkte tlf. : Gitte Østergaard 4760 Vordingborg Kildemarksvej december 2012 Att.: Vagn Petersen Konsulent TV 2/øst Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V europæiske programmer sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10% af pro tidspunkter mer/ -indslag til udsendelse p TV 2. tiv sprogpolitik om i en vis udstrækning at levere nyheds- og aktualitetsprogram Samarbejdet om at dække de grænseomrder, som er etableret Medvirket til at bevare og udvikle det danske sprog gennem en ak Dækket vainkmnn tiictri,iéciis r..-d,-.,, nir e...- ç--- Indgået aftaler p forretningsmæssige vilkår med TV 2/Danmark med kommunalreformen og folketingsvalgkredsinddelingen de mindreriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling Tilbudt nyheds- og aktualitetsprogrammer Pset, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan ska Styrket formidlingen af kunst og kultur i det regionale område Betjent handicappede ved at tekste programmer og udnytte nye Tilstræbt, at over halvdelen af den sendetid i ty, der ikke består af Tilstræbt, at 10 % af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder, Gennemført dialog med befolkningen i regionen Drevet internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger in Udsendt meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolknin Medvirket til at give publikum adgang til, inden for rammerne af Overholdt de plagte sendetider grambudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producen aktualitetsudsendelser gen ternettets formidlingsformer, som bidrager til stationernes public Stationen har således: teknologier nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til ter, der er uafhængige af tv-foretagender. En passende andel er endvidere forbeholdt programmer af ny dato service-formål, og som er redaktionelt begrundet ophavslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og service-kontrakten opstillede krav. vice-redegørelsen fra TV 2/øst for 2011, at stationen opfylder de i public Radio- og tv-nævnet finder p baggrund af sin gennemgang af public ser service-redegørelse fra TV 2/øst for Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public Bilag 6 STYRELSEN

12 Med i ljisen sabelt. fra øvrige producenter. Dette er et forhold, Nævnet anser for kriti mer samt nyheds- og aktualitetstjenester, fortrinsvis tilvejebringes mer og tjenester, der ikke udgør nyheds- og aktualitetsprogram Fqffnand for Radio- og tv-nævnet Chrjén Scherfig At TV 2/øst ikke har været i stand til at oplyse, hvorvidt program Radio- og tv-nævnet skal bemærke: 12

13 Direkte tlf. : J. nr Allégade december 2012 Att.: Dan Tschernia Konsulent 2000 Frederiksberg Gitte Østergaard Lorry Radio- og tv-nævnet Bilag 7 STYRELSEN mri -indçin Fu iidççnriicc ri Ti ) med kommunalreformen og folketingsvalgkrecisinddelingen om i en vis udstrækning at levere nyheds- og aktualitetsprogram europæiske programmer tidspunkter aktualitetsudsendelser de mindreriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling Stationen har således: teknologier nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til service-formål, og som er redaktionelt begrundet ophavslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og gen ternettets formidlingsformer, som bidrager til stationernes public tiv sprogpolitik vice-redegørelsen fra Lorry for 2011, at stationen opfylder de i public ser vice-kontrakten opstillede krav. Radio- og tv-nævnet finder p baggrund af sin gennemgang at public ser service-redegørelse fra Lorry for 2011 Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public Tilbudt nyheds- og aktualitetsprogrammer Pset, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan ska Styrket formidlingen at kunst og kultur i det regionale område Samarbejdet om at dække de grænseomrder, som er etableret Betjent handicappede ved at tekste programmer og udnytte nye Medvirket til at bevare og udvikle det danske sprog gennem en ak Tilstræbt, at over halvdelen af den sendetid i ty, der ikke består at Gennemført dialog med befolkningen i regionen Drevet internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger in Udsendt meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolknin Medvirket til at give publikum adgang til, inden for rammerne at Dækket valgkampen i tilstrækkelig grad og inden for de fastsatte Overholdt de plagte sendetider Indgået aftaler p forretningsmæssige vilkår med TV 2/Danmark H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

14 forklaring herpå gige producenter er forbeholdt programmer af ny dato. Dette anser andel af sendetiden brugt p europæiske programmer fra uafhæn At Lorry ikke har været i stand til at oplyse, hvorvidt en passende gettet, ikke er afsat til europæiske programmer fra producenter, givenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10% af programbud der er uafhængige af tv-foretagender. Nævnet godtager dog Lorrys Forr11a for Radio- og tv-nævnet Chris i91i 1Scherfig Med verflig hiisen belt. øvrige producenter. Dette er et forhold, Nævnet anser for kritisa samt nyheds- og aktualitetstjenester, fortrinsvis tilvejebringes fra og tjenester, der ikke udgør nyheds- og aktualitetsprogrammer At Lorry ikke har været i stand til at oplyse, hvorvidt programmer Nævnet for kritisabelt At 10% af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder, sportsbe Radio- og tv-nævnet skal bemærke: 14

15 Bilag 8 STYRELSEN TV 2/Bornholm Radio- og tv-nævnet Brovangen i 12. december Aakirkeby Gitte Østergaard Att.: Jan Jørgensen Konsulent Direkte tlf. : Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public service-redegørelse fra TV 2/Bornholm for 2011 J. nr Radio- og tv-nævnet finder p baggrund af sin gennemgang af public ser vice-redegørelsen fra TV 2/Bornholm for 2011, at stationen opfylder de i public service-kontrakten opstillede krav. Stationen har således: Tilbudt nyheds- og aktualitetsprogrammer Pset, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan ska de mindreriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling Styrket formidlingen af kunst og kultur i det regionale område Samarbejdet om at dække de grænseomrder, som er etableret med kommunalreformen og folketingsvalgkredsinddelingen Betjent handicappede ved at tekste programmer og udnytte nye te kno log jer Medvirket til at bevare og udvikle det danske sprog gennem en ak tiv sprogpolitik Tilstræbt, at over halvdelen af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til europæiske programmer Tilstræbt, at 10 % af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10% af pro grambudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producen ter, der er uafhængige af tv-foretagender. En passende andel er endvidere forbeholdt programmer af ny dato Gennemført dialog med befolkningen i regionen Drevet internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger in ternettets formidlingsformer, som bidrager til stationernes public service-formål, og som er redaktionelt begrundet Udsendt meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolknin gen Medvirket til at give publikum adgang til, inden for rammerne af ophavslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og aktualitetsudsendelser I rit cprlin,pnt r t initit1,npr nn fnrrnirilr jnrfn f-r kultur og sport i samarbejde med bornholmske institutioner, for eninger m.v. med henblik p udsendelse af programmer m.v. Udøvet medieskoleaktiviteter for børn og unge bl.a. i samarbejde med skoler, uddannelsesinstitutioner m.v. med henblik p at udbre de kendskabet til ty- og internetmedier Dækket valgkampen i tilstrækkelig grad og inden for de fastsatte tidspunkter Overholdt de plagte sendetider H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

16 givenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller bob af programbud der er uafhængige af tv-foretagender. Nævnet godtager dog TV gettet, ikke er afsat til europæiske programmer fra producenter, At lo% af den sendetid i ty, der ikke består af nyheder, sportsbe Radio- og tv-nævnet skal bemærke: men -indslag til udsendelse p TV 2. For6d for Radio- og tv-nævnet Chris, Scherfig Med venlig,,kien for kritisabelt. grammer og tjenester, der ikke udgør nyheds- og aktualitetspro grammer samt nyheds- og aktualitetstjenester, fortrinsvis tilveje At TV 2/Bornholm ikke har været i stand til at oplyse, hvorvidt pro 2/Bornholms forklaring herpå bringes fra øvrige producenter. Dette er et forhold, Nævnet anser om i en vis udstrækning at levere nyheds- og aktualitetsprogram Indgået aftaler p forretningsmæssige vilkår med TV 2/Danmark 16

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2014

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2014 Til: TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 29.oktober 2015 Christina Sparre-Enger Lyngsig Fuldmægtig rtv@kulturstyrelsen.dk J.nr. 15/00985 Radio- og

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

nævnet om de regionale TV 2- virksomheders public service redegørelser for 2011 Udtalelse fra Radio- og ty STYRE LS EN

nævnet om de regionale TV 2- virksomheders public service redegørelser for 2011 Udtalelse fra Radio- og ty STYRE LS EN nævnet om de regionale TV 2- virksomheders public service redegørelser for 2011 Udtalelse fra Radio- og ty Nyheder 5 De specifikke forpligtelser 5 Public service-kontrakternes baggrund og formål 3 Indhoidsfortegnelse

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2012

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2012 Til TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 29. november 2013 Jarle Dalgaard Christensen Konsulent jdc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 82 J.nr.

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2013

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2013 Til TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 10. oktober 2014 Hasse Lundgaard Andersen Fuldmægtig han@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 36 J.nr.

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV MIDTVESTs PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public service-kontrakten

Læs mere

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 23. august 2006 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2015

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2015 RRTV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Jan Jørgensen 21. oktober 2016 Radio- og tv-nævnet Kasper Dalby kas@slks.dk +45 33 74 45 11 Jour. nr. 16/08764 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale

Læs mere

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006. MEDIESEKRETARIATET RADIO- OG TV-NÆVNET København den 17. september 2007 Radio og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2006 De otte regionale TV 2-virksomheder

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2 ØSTJYLLANDs PUBLIC SERVICE-VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2016

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2016 8. november 2017 Radio- og tv-nævnet Anders Sebastian Kauffeldt ask@slks.dk +45 33 74 51 90 Jour. nr. 17/06899 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser Mediesekretariatet 4. november 2009 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers

Læs mere

3.1. Public service redegørelse for 2010 fra TV 2/NORD s. 15-21. 3.4. Public service redegørelse for 2010 fra TV SYD s. 34-39

3.1. Public service redegørelse for 2010 fra TV 2/NORD s. 15-21. 3.4. Public service redegørelse for 2010 fra TV SYD s. 34-39 RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2011-010542 20. januar 2012 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent cbe@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3330 Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

København den 11. august

København den 11. august RADIO- OG TV-NÆVNET København den 11. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-stationers public service redegørelser for 2003 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2010-015592 29. november 2010 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder BEK nr 389 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2015-004251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om vedtægt

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet J. nr. 2008-0046 3. november 2008 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Efter TV 2s start i 1988 med kun én regional station - TV Syd - er det gået stærkt med udviklingen. Både i antal regionale stationer, i antallet

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 15. december 2014 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. december 2012 Sagsnr.: 2012-013815 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Udtalelse fra Radio- og tvnævnet om de regionale TV 2- virksomheders public serviceredegørelser

Udtalelse fra Radio- og tvnævnet om de regionale TV 2- virksomheders public serviceredegørelser Udtalelse fra Radio- og tvnævnet om de regionale TV 2- virksomheders public serviceredegørelser for 2011 Indholdsfortegnelse Public service-kontrakternes baggrund og formål... 3 De specifikke forpligtelser...

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. CPR-nummer Fornavn (inkl. mellemnavn) Efternavn Vejnavn, nummer Evt. c/o adresse

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV 5. april 2017 Sønderborg Lokal TV Sendt til: operation@sltv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV Sammendrag Radio-

Læs mere

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse.

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse. 2. februar 2017 TV Bella Sendt til: dzenna7@msn.com Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Tilsyn med TV Bella Sammendrag Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr: 2011-016247 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg. København den 2. maj Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry

TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg. København den 2. maj Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg København den 2. maj 2007 Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry Pia Spuur Larsen har ved mail af 17. november

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i %

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i % MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 TV BILAG: GRAF FER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 50,0 48,6 Antal

Læs mere

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed.

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2 s public service redegørelse for 2003 TV 2/DANMARK A/S har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5 og 6, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011 som ændret

Læs mere

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade 35 7100 Vejle Att: Claus Nielsen RADIO- OG TV-NÆVNET 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3334 Anmodning

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk

Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 187 Offentligt Regional tv-sening i Danmark Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk Seertal for oktober 2009, december 2009 og marts 2010 TNS Gallup har foretaget

Læs mere

København den 16. august 2005

København den 16. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. august 2005 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-stationers public service redegørelser for 2004 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

KNR. Public service redegørelse. for år

KNR. Public service redegørelse. for år Side 1 af 9 KNR Public service redegørelse for år 2007 I henhold til resultatkontraktens punkt 15, skal KNR hvert år indsende en redegørelse omkring overholdelse af kontrakten for det foregående år. Redegørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder BEK nr 1648 af 18/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2017-02856 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding Att.: Redaktionschef Ernst Møller Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2011-010098 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klage over reklamer for satireprogrammet Radio Karen vist på TV 2 ZULU

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klage over reklamer for satireprogrammet Radio Karen vist på TV 2 ZULU TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklamer for

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 62 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/01062 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om den

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 16. juni 2011 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C København den 17. januar 2006 Klage over Rundfunk sendt på TV 2 DANMARK A/S Karin Søndergård har i brev modtaget den 16. september 2005

Læs mere

Københavns Ungdoms-TV Allégade Frederiksberg. Klage over reklame for politiske partier sendt på Københavns Ungdoms-TV.

Københavns Ungdoms-TV Allégade Frederiksberg. Klage over reklame for politiske partier sendt på Københavns Ungdoms-TV. Københavns Ungdoms-TV Allégade 12 2000 Frederiksberg Radio- og tv-nævnet 8. marts 2012 Sagsnr.: 2011-015719 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 23. april 2008 Afgørelse vedrørende klage fra Den Tyrkiske Ambassade i Danmark Radio-

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5-7, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af dansk

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) BEK nr 145 af 18/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Kulturstyrelsen, j.nr. 2013-009476 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-018949 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V Radio- og tv-nævnet 1. maj 2013 Sagsnr.: 2013-002342 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré Lokalradioforening Birkerød Bispevej 4 2400 København NV Att.: Stefan Honoré RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Mandag-fredag: hver time mellem kl. 6-10 og ellers når der er meldinger efter behov

Mandag-fredag: hver time mellem kl. 6-10 og ellers når der er meldinger efter behov Vejret Alle personer 18-49 Eksponeringer/md. 260 Placering Mandag til fredag: hver time kl. 6-18 Pris/md. Kr. 24.000 En vigtig informationskilde, som alle nordjyder nyder godt af. Sponsor nævnes efter

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Mediesekretariatets høringsmøde d. 9/9-08

Mediesekretariatets høringsmøde d. 9/9-08 Mediesekretariatets høringsmøde d. 9/9-08 UHF sendenettet Fordelingsnettet Princippet med hostbroadcaster Principmodel for opkobling til DIGI-TV Princippet for den økonomiske afregningsmodel for så vidt

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

Udtalelse fra TV/MIDT-VEST i høring om en række programmer om supersygehusbyggeriet i Gødstrup bragt af TV/MIDT-VEST.

Udtalelse fra TV/MIDT-VEST i høring om en række programmer om supersygehusbyggeriet i Gødstrup bragt af TV/MIDT-VEST. Til EMNE: Kulturstyrelsen, Radio- og tv-nævnet Udtalelse fra TV/MIDT-VEST i høring om en række programmer om supersygehusbyggeriet i Gødstrup bragt af TV/MIDT-VEST. Dato: Holstebro, den 11. juni 2013 Indledning

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 37881 Produktionsnummer 10173003 Foreningens navn Foreningnen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2012-002145 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr.: 2012-018919 Att.: DR Jura, Politik og Strategi Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Jens Thorhauge, Direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Velkommen til konferencen Public service- de 10 bud. På vegne af Radio- og tv-nævnet

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

bekendtgørelse nr af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed

bekendtgørelse nr af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 3. maj 2007 Afgørelse vedrørende klage fra Radio and Television Supreme Council Radio-

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 20403381 Produktionsnummer 100428470 Foreningens navn

Læs mere

Radio Midtfyn Att. formand Annelise Simonsen Og næstformand Tage Nielsen

Radio Midtfyn Att. formand Annelise Simonsen Og næstformand Tage Nielsen Radio Midtfyn Att. formand Annelise Simonsen farmor_hj@hotmail.com Og næstformand Tage Nielsen taniel@jubii.dk RADIO- OG TV-NÆVNET 19. december 2008 Sagsnr: 2007-0711 og 2007-0049 Lill-Jana Vandmose Larsen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 2. maj 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 2. maj 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 2. maj 2016 Klage over

Læs mere