Glarmesteri Fisketorvet revitaliseret. Isblok til kunst. Teknologi BAU 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glarmesteri Fisketorvet revitaliseret. Isblok til kunst. Teknologi BAU 2013"

Transkript

1 Glarmesteri Fisketorvet revitaliseret ARKITEKTUR Isblok til kunst Teknologi BAU 2013

2 2 Arkitektur glas

3 Velkommen til glasbranchens nye blad! Det nye GLAS udgives af GLAS Glasteknisk Forening. Foreningen bygger på et samarbejde mellem Glasindustrien og Glarmesterlauget i Danmark. Vi er enige om, at alle i den danske glasbranche må stå sammen og hævde vores branches fælles interesser. Vi har derfor besluttet at udgive GLAS som et fælles projekt, at styrke det tekniske samarbejde samt ikke mindst varetage vores fælles branchepolitiske interesser. Der sker, og der vil fortsat ske mange ændringer i vores branche. Det gælder branchens virksomheder, det gælder udvikling af nye produkter, nye salgs- og markedsføringsmåder og nye krav til branchens forskellige fagfolk. Presset fra udlandet er ikke til at overse. Det gælder producent og leverandørleddet, det gælder udenlandsk arbejdskraft, og det gælder reguleringen fra EU. Dette må også glasbranchen forholde sig til. De konstaterede og forventede ændringer samt den nuværende øko nomiske krise er en klar udfordring. Men lad det være sagt meget klart. Glasbranchen vil i de kommende år nærmest få mange muligheder for udvikling og vækst foræret. Anvendelsen af glas i byggeriet og i biler vil stige. Vi vil se et hav af nye komplekse produkter og anvendelsesmuligheder, som vil kunne få energirude-boomet til at ligne et mindre bølgeskvulp. Såfremt glasbranchen skal have fuldt udbytte af denne udvikling, så skal vi forberede os. Det skal ske internt, sammen og hver for sig. Vi skal inddrage forskere, undervisere på alle niveauer, arkitekter og rådgivere. Vi skal samle og vurdere nationale og internationale erfaringer. Kort sagt. Vi skal dygtiggøre os. Det er derfor Glarmesterlauget og Glasindustrien har stiftet GLAS Glasteknisk Forening. Det er derfor vi udgiver det blad, du netop sidder med. Lige en ting mere. GLAS udkommer 4 gange om året, hver gang med et oplag på over eksemplarer. Så behøver vi at nævne, at alle i branchen med GLAS tilbydes en fin mulighed for at profilere sig over for bladets målgruppe, nemlig alle, som tænker i glas i byggeriet. Februar 2013 Jens Otto Damborg, Formand for Glasindustrien Bjarne Andersen, Laugsoldermand glas Arkitektur leder 3

4 Arkitektur indhold glas

5 Indhold 6 Minister velsigner energi selskabernes enevælde opinion 8 Fisketorvet fornyr sig glarmesteri 12»Isblok«til kunst arkitektur 14 Glasdag 2013 reportage 16 ClimaWin det utætte vindue produktnyt 18 TSSA Næste generation af»spider«-facader glarmesteri 21 BAU 2013 innovation 23 Ny viden om brandsikring standarter 27 Ulykker arbejdsmiljø 28 En verden af glas V.2 ps Udgiver GLAS Glasteknisk Forening Gothersgade 160, 2.th København K Telefon Fax Redaktion Hans-Georg Nielsen (ansvh.), Linette Bekhøi, Jens Otto Damborg, Robert Lau, Poul Henrik Madelung, Morten Redtz og Poul Sabroe. Grafisk tilrettelæggelse Pernille Sys Hansen, Damp Design Annoncer Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund Telefon telefax ISSN Trykt hos Oberthur A/S Næste udgave udkommer i uge 20/2013. Redaktion slutter den 19. april 2013 GLAS magasin fra glasbranchen udgives fire gang om året af GLAS Glasteknisk Forening, som er dannet af Glasindustrien og Glarmesterlauget i Danmark. Magasinet udsendes til arkitekter, ingeniører, producenter, glarmestre, glarmestersvende og andre med interesse for glas. Abonnement Kr. 200, ex. moms. Oplag Tilsluttet Danske Specialmedier FMK glas Arkitektur indhold 5

6 Minister velsigner energiselskabernes enevælde Den radikale minister for klima, energi og bygninger har ingen betænkeligheder ved, at energiselskaberne alene administrerer incitamenterne til byggeriets energirenovering Af Poul Sabroe Energiforsyningsselskabernes spareforpligtelse øges i 2013 med kr. 700 mio. Det skal gå lige op med, at boligjob-ordningen er væk og, at en pulje på kr. 500 mio. i direkte støtte til energirenovering af boliger er fjernet fra regeringens planer. Det vurderer ministeren for klima, energi og bygninger, Martin Lidegaard (R), i et svar til GLAS. Der har været stort fokus på, at vi droppede energirenoveringspuljen. Men faktisk har vi samtidig øget energiselskabernes indsats med ca. 700 mio. Det svarer til en ekstra pulje på 1,3 mia. i 2020, så den samlede indsats i 2020 kommer Ved indgangen til 2013 ophørte boligjob-ordningens skattemæssige fradrag for håndværkerudgifter til bl.a. energirenovering af boligen. Samtidig blev en i forvejen beskeden pulje på kr. 500 mio. til energirenovering sløjfet. Dermed forsvandt to af de mest synlige og konkrete offentligt finansierede tilskyndelser til at kickstarte den hårdt tiltrængte renovering af de eksisterende boliger med energibesparelser for øje. Lige siden har kritikken haglet ned over S-R-SF regeringen, herunder over minister for klima, energi og bygninger, Martin Lidegaard (R), også fra denne redaktion. Nu replicerer ministeren. op på 2,1 mia. kr., hedder det i et svar fra Martin Lidegaard, der fortsætter: Energiaftalen vil tage fat på energieffektiviseringen af bygninger, fordi den indeholder en kraftig forøgelse af energiselskabernes energispare-forpligtigelse. Den vil føre til en betydelig indsats i den kommende tid. Ministerens svar kommer efter, at alle i byggebranchen har efterlyst en ny ordning med tilskud for investeringer i energirenovering: Et stort ønske fra de mange entreprenør- og håndværksvirksomheder, der nu fyrer medarbejdere og lukker for lærepladser, vil være en ny incitament-båret ordning i lighed med håndværkerfradraget, der kan hive danskerne op af sofaen, så de selv påtager sig ansvar for energiforbedringer af deres boliger, lød det ved årets begyndelse bl.a. fra organisationerne Dansk Byggeri og Håndværksrådet. Martin Lidegaard: Der skal udarbejdes en samlet strategi for energirenovering af den danske bygningsmasse, som skal fremme og effektivisere energirenoveringen i de kommende år. Den store boligmasse og boligejerne vil blive et meget vigtigt fokusområde i strategien. Desuden vil strategien indeholde incitamenter og konkrete initiativer, der skal klæde boligejerne bedre på til at efterspørge og gennemføre energirenovering af deres boliger. Outsourcing Men byggeriets organisationer ryster på hovedet: Regeringen har ensidigt outsourcet den ubetinget største energispareindsats herhjemme til energiselskaberne. Det er tankevækkende i betragtning af det ansvar, der følger med regeringens ambitiøse målsætninger for konverteringen til et samfund baseret på fossilfrie energikilder. Martin Lidegaard. Foto: Christian Stæhr. 6 Arkitektur opinion glas

7 Om de konkrete initiativer, som Martin Lidegaard bebudede i begyndelsen af 2012, siger ministeren, at byggebranchen nu inddrages bredt i arbejdet gennem bl.a. Netværk for Energirenovering, der er nedsat under ledelse af Energistyrelsen: 40 af byggeriets organisationer, herunder GLAS Glasteknisk Forening har udpeget omkring 170 personer til at deltage i netværket med henblik på at komme med gode initiativforslag, der for alvor skal sætte gang i energirenoveringen. Når netværket har afsluttet sit arbejde, begynder den politiske proces med at forhandle strategien på plads. Det starter op inden udgangen af Den strategi vil føre til en væsentligt forøget aktivitet i de kommende år, lyder forventningerne fra Martin Lidegaard. Bureaukrati Redaktionen af GLAS har set på dokumenterne fra Netværk for Energirenovering. På den baggrund får vi det indtryk, at det let bliver et unødvendigt og kompliceret bureaukrati at søsætte for at starte en proces, som alle på forhånd kender ikke bare indholdet, men også nødvendigheden af, mener Glasindustriens formand, Jens Otto Damborg. Direktør for Glarmesterlauget Hans-Georg Nielsen er lidt mere positiv: Det er et omfattende arbejde, ministeren har sat i gang. Det positive er, at det skaber et nyt netværk for alle, som arbejder med energibesparelser. Det er vores håb, at resultatet af den indsats så skaber muligheder for de enkelte håndværksvirksomheder. Det må ikke ende med, at de mindre virksomheder kobles fra, mens kun de store tilgodeses. Jens Otto Damborg: Netværket er i Glasindustriens optik endnu temmelig fjernt fra de konkrete tiltag, der skulle føre til aktivitet i byggebranchen her og nu, og Jens Otto Damborg tilføjer: I stedet må vi under energiselskabernes regime forvente, at selv de minimale tilskud, der tidligere har været bevilget som tilskyndelse til at udskifte termoruder med energiruder, nu muligvis helt forsvinder, understreger Glasindustriens formand. Vi siger det, som det er: Der findes ikke længere tilstrækkelige incitamenter for boligejerne. De må klare sig selv! Mindre tilskud Men Martin Lidegaard har en anden fortolkning: Der er meget fokus på de bygningsejere, der af forskellige grunde ikke har et økonomisk råderum til at investere i bygningsforbedringer. Her glemmer man imidlertid den meget større gruppe, der på grund af lave renter på penge i banken og gode lånemuligheder netop nu med stor fordel kan gå i gang med vedligeholdelsesarbejder og energirenovering. I mange tilfælde vil det endda være muligt at få et mindre tilskud til energibesparelserne fra forsyningsselskaberne, lyder Martin Lidegaards replik. Af den vurdering kan man udlede, at energiselskaberne i dobbeltrollen som dømmende såvel som udøvende magt langt fra altid vil agere til bygningsejerens gunst, og når det sker, så kun med en mindre kompensation. For energiselskaberne realiserer i dag blot ca. ti procent af deres besparelsesforpligtelser i tilknytning til bygningers klimaskærme, viser analyser fra Energistyrelsen. Det er imidlertid ikke ubekendt, at samfundets nettoprovenu af de hidtil sete incitamentsprogrammer, herunder boligjob-ordningen, har været og også frem over ville være positivt. Hvorfor det ikke er nok til at ville fastholde og fortsætte incitamenterne, undlader klima- og energiministeren at begrunde. Fuld kraft I stedet henviser han igen til energiselskabernes forpligtelse: Boligjob-ordningen er fjernet i lyset af den økonomiske situation, men det betyder ikke, at alt er hørt op, advarer Martin Lidegaard. Mange initiativer ruller videre for fuld kraft, først og fremmest forsyningsselskabernes energispare-indsats, gentager ministeren. Videncenter for energibesparelser fortsætter med at understøtte videnspredning til håndværksvirksomheder, entreprenører og rådgivere, og videnformidling til forbrugerne i forskellige segmenter forstærkes gennem kampagner fra Energistyrelsen i samarbejde med relevante organisationer, lover Lidegaard og udnævner de kommende supersygehuse til et andet aktiv: Regeringen har afsat en låneramme på en mia. kr., så de nye supersygehuse kan bygges efter bygningsklasse 2020, fremhæver han og peger også på den kommende støtteordning til vedvarende energi i erhvervsvirksomheder, som er på bedding til medio Støtten har 250 mio. kr. i kassen og fortsætter de kommende år med et budget på kr. 500 mio. pr. år. Der er således allerede en række tiltag, og i de næste år vil der med energiaftalen komme flere til, som sammen vil sikre en markant energieffektivisering af den danske bygningsmasse, replicerer minister for klima, energi og bygninger, Martin Lidegaard. Glarmesterlaugets direktør Hans-Georg Nielsen: De lovede kampagner har vi endnu til gode. Så dem glæder vi os til! Martin Lidegaard, minister for klima, energi og bygninger (R): Med Netværk for Energirenovering ønsker vi at inddrage byggebranchen bredt. sidste nyt. Boligjobordningen genindføres! Da den aktuelle udgave af GLAS var på vej i trykken, barslede S-R-SF regeringen med sin vækst- og konkurrencepakke. Initiativerne indeholder ud over skatte- og afgiftsreduktioner til gavn for erhvervsvirksomhederne også en genindførelse af de håndværkerfradrag, som forsvandt ved udgangen af 2012 med fjernelsen af den såkaldte boligjobordning. Med vækstpakken fortsætter ordningen i 2013 og 2014 efter samme regler, nemlig et skattemæssigt fradrag for håndværkerudgifter på kr , pr. år og pr. person. Fjernelsen af ordningen medførte, at mange i byggebranchen måske ville til at fyre folk. Det har vi taget vi alvorligt, sagde skatteminister Holger K. Nielsen (SF) i slutningen af februar. I Glasteknisk Forening har vi gennem det seneste år målrettet arbejdet på at bringe regeringen til at forstå de følgevirkninger, som skatteministeren nu reagerer på. I det lys bør nærværende responsum fra klima - og energiminister Martin Lidegaard derfor også læses. glas Arkitektur opinion 7

8 Fisketorvet fornyr sig Indkøbscentre skal følge med tidens trends og signalere dynamik og forandring glasset spiller en helt central rolle i disse designforbedringer. Tekst og foto af Linette Bekhøi Googler man danske indkøbscentre, kan man på wikipedia læse, at der i Danmark findes ca. 31 større indkøbscentre mange af disse»alt-under-et- tag«byggerier har nu stået opført så længe, at de må moderniseres og opgraderes. Glarmester Bo Lassen, fra glarmestervirksomheden Zederkop A/S, har nyligt gennemført omfattende glasarbejder i forbindelse med en sådan revitalisering af Fisketorvet Shopping Center ved Dybbølsbro i København.»Shopping centre har en helt særegen kultur og dynamik«, fortæller Bo Lassen.»Et shopping center må forny sig oftere, og både butikker og fællesarealer skal følge med tidens trends for simpelthen at kunne tiltrække folk«. Glas og nye interiørdesigns i glas er en oplagt måde at opgradere en unik butiksfacade på, og udtrykke butikkernes helt egen stil og samtidig sikre sig optimal synlighed i kampen om kundernes opmærksomhed. Byudvikling sætter gang i renovering Fisketorvet Shopping Center har sit navn efter byens oprindelige fisketorv, som fra 1953 til 1999 var placeret på dette sted. I 2000 byggede man shopping centeret, men i de følgende 13 år har havneområdet og bydelen gennemgået en enorm udvikling. Bydelen og især havneområdet ved Fisketorvet kendetegnes i dag ved moderne arkitektur og boligbyggeri. For at følge denne udvikling har Fisketorvets ejere investeret ca. 335 mio. kroner i en omfattende renovering. Renoveringspro- jektet har løbet de sidste to år og afsluttedes med en genåbning sidst i december Designforbedringer med glas Blandt designforbedringer på glassiden kan nævnes nye skylights, så der kan Foldevæggen består af 11 hængende glaspaneler i 12 mm hærdet float. Dette parti har vinkelret parkering og retningsændring på 15 grader mellem fløj 8 og 9. Fordelen ved dette foldedørssystem er den store grad af fleksibilitet. Her har butikken valgt at have en del af foldepartiet lukket som beskyttelse mod tyveri. Det store dobbelthøje ankomstområde er ikke taget fuldt i brug. Glassets egenskaber mht. åbenhed, lys og god kontakt mellem butikker og gangarealer er desværre endnu ikke fuldt udnyttet. 8 glarmesteri Arkitektur glas

9 glas Arkitektur 9

10 trækkes endnu mere dagslys ned i centret. Der er opført nye glasværn overalt, og et flertal af butikkerne har fået nye glasfacader. Fra indgangen ved Dybbølsbro er der etableret dobbelthøje indvendige glasfacader, monteret med glasruder som måler 2,15 3,63 m, mm lamineret hærdet glas, hvor der er nedstyrtningsfare ved brud. Det resterende er monteret med 12 mm hærdet glas. De oprindelige planer var dobbelthøje glaspartier med glasfinner med optimal transparens, men besparelser på budgettet satte en dæmper for ambitionerne, og der måtte findes et alternativ. Der blev derfor udarbejdet en løsning med en bærende stålkonstruktion med punkt»spider«beslag til montage af de dobbelthøje glasfacader. Præcis opmåling Til en af de nyrenoverede butiksfacader er der anvendt et rammeløst foldedørssystem i aluminium, HAWA-Variotec 150/GV, som produceres i Schweiz. 150 angiver den kilovægt, hvert dørparti kan bære. På denne opgave har glarmesteren haft en landmåler til at registrere mål af gulv og loft for at være helt præcis på, hvor den øverste bærende stålkonstruktion kunne sættes op i forhold til de eksisterende tekniske installationer og i hvilken højde. Herefter er aluminiumsskinnen, hvor foldedørene hænger, monteret på den bærende konstruktion.»forarbejdet med opmåling og afsætning af facadelinjerne er den mest krævende del af arbejdet. Butiksfacaden skal have en perfekt fremtoning og stå præcis på det sted, som definerer butikkens m 2 og dermed butikslejen«fortæller Bo Lassen, som også har gjort brug af en landmåler på de andre facadeprojekter i centeret. De 9,5 meter høje glasfacadepartier er monteret med Post Mount Spider Fitting fra CR Laurence i rustfrit stål, som kan anvendes til glaspaneler med en samlet tykkelse på op til 27 mm. Der er 200 mm mellem centrum punktbeslagene Yderst er der monteret et røgskørt, der efter lovkrav for brand i centeret skal inddeles i sektioner med en maksimal åbningshøjde på 3,20m i butikkernes indgange. Hver fløj aflåses med»tramperigle«ned i en gulvbøsning med et fjederpåvirket dæksel, så man undgår støv og andet affald. 10 glarmesteri Arkitektur glas

11 glas Arkitektur 11

12 »Isblok«til kunst Glasbeklædt kunstmuseum i Norge Tekst af Robert Lau Bræens isblokke I den norske by Førde ca. 100 km nord for Bergen ligger det lille, nyåbnede, delikate Sogn & Fjordane Kunstmuseum. Inspirationen til museet kommer fra gletsjerne omkring byen, hvoraf Grovabræen som kommunens højeste punkt ligger tættest, mens den mest kendte, Jostedalsbræen, ligger lidt længere væk. Man må forstille sig en gletsjers afbrækkede isblok, der er gledet ned fra det omkransende fjeld, og som så har indfundet sig på en markant position i bybilledet ved udmundingen af den lokale elv, Jølstra. Tankegangen er klart aflæselig i både bygningens placering og dens kantede, irregulære form, hvor navnlig facadernes hvide glaselementer understreger analogien. Den ensartede glasoverflade er brudt op af gennemskærende linjer, hvoraf visse af linjerne har indbyggede lyskilder, der som lysende refleksioner i isen er med til at tegne bygningen i aftenmørket. Glarmester Bjørn Holvik fra John Holvik A/S fortæller, at det har været et godt og lærerigt forløb med en del udfordringer.»det kræver nøje planlægning at håndtere store facadebeklædningsglas og opnå et smukt resultat. Det er især arkitekturens udformning med vinklede facader og skrå linjer, der kræver præcision når linjerne skal mødes rigtigt det kommer nemt til at se forkert ud, og selv en lille unøjagtighed forplanter sig til resten af facaderne og får store konsekvenser«. Glas på underlag af komposit Museets facader er grundet funktionen relativt lukkede. Dette har givet mulighed for dannelsen af den skulpturelle bygnings abstrakte, nærmest grafiske fremtoning. Facaderne fremstår som nævnt beklædte med hvidt glas, og selve facadeelementerne udgøres af glas monteret på et underlag af kompositmateriale, der så bæres på en underliggende RHS-konstruktion i stål forbundet til bygningens hovedkonstruktion. For at fuldende bygningens form og danne en helhed i facaden er der foran facadens vindueselementer monteret lamineret, klart glas i flugt med facadebeklædningen det giver ensartethed, og det styrker bygningens geometri. Indgangsfacaden og facaden ved tagterrassen er udført som glas-/alufacader. Det var tilbage i 2006, det danske arkitektfirma C.F. Møller vandt konkurrencen om museet. Det er firmaets norske afdeling, der har stået for gennemførelsen af byggeriet. Byggeriet blev åbnet i efteråret 2012 og tages endeligt i brug i dette forår. Museet er del af en række nybyggerier i denne del af Førde, hvor sidste etape er boliger, som opføres pt. Foto: Oddleiv Apneseth. Foto: CF Moller Architects Foto: Oddleiv Apneseth Sydfacade, tværsnit og detalje af væg. Tegninger: CF Moller Architects. Funktion: Kunstmuseum Adresse: Førde, Norge Glarmester: John Holvik A/S, Norge Bygherre: Sogn og Fjordanes Fylkeskommune Arkitekt: C.F. Møller, Norge Entreprenør: Åsen & Øvrelid Ingeniør: Sweco, Norge 12 Arkitektur glas

13 glas Arkitektur 13

14 Glasdag 2013 Glas Glasteknisk Forening havde inviteret til Glasdag 2013, hvor scenen var sat for en dag fuld af inspiration og orientering mod nye muligheder og nye produkter i glas- og facadebranchen. Allerede fra ankomst summede det af netværk og forventning til dagens indlæg. Tekst og foto af Linette Bekhøi Glasdag 2013 var kendetegnet af de helt unikke rammer hos Fiberline Composites ved Middelfart. Fiberline, som producerer glascompositmaterialer til både vindmølle-, anlægs- og bygningsindustrien, havde den 30. januar 2013 åbnet deres døre for den samlede glasbranche. Jens Otto Damborg, formand i Glasindustrien, bød på vegne af den nyoprettede Glas Glasteknisk Forening velkommen til et fuldtegnet arrangement med 80 deltagere, bredt fordelt fra rådgivere over producenter og glasforædlere til små og mellemstore glarmesterfirmaer. Selv fra Norge havde de fundet vej til denne glassets dag. Dagens vært, Stig Krogh Pedersen, vice- præsident i Fiberline med ansvar for vindues- og facadeafdelingen, gav de opmærksomt lyttende deltagere et godt overblik over både produktion af glascomposit, dets anvendelsesområder, men ikke mindst perspektiverne for anvendelse af composit i klimaskærmen, som stille og roligt finder vej ind i nærmest alle vindues og facadeprodukter. Noget der også efter indlægget fik spørgelysten i gang hos tilhørerne. Designleder hos Dow Corning, Mikkel Kragh, videreførte stafetten i fortællingen om, hvorledes de øgede energikrav driver udviklingen indenfor glasfacader, illustreret gennem to udviklingsprojekter. Første case, som Mikkel Kragh personligt arbejder med, er udviklingen af facadepaneler baseret på aerogels og vacumteknik, som kan optimere facadens ydeevne så effektivt, at man ud over en materialereduktion, også åbner op for et større anvendelsesareal til glas. Det andet projekt er udviklingen af Transparent Silicone Structurel Adhesive, TSSA, som er en transparent silikonelim med meget høj styrke, som kan lime punktbærende facadesystemer direkte på glas og termoruder. Omtalt på side Inden afslutningen på første halvleg kunne den samlede branche fornøjes med udsigterne til mere standardisering, kontrol og harmonisering, nu som forordning i stedet for et mere sanktionssvagt direktiv. Jens Gorm Rasmussen fra Dansk Standard var budbringer i højt humør og slap da også lige med livet i behold. Klart blev det dog for alle, hvis det ikke var det før, at CE-mærkning ikke går væk af sig selv! Efter frokost blev alle deltagere for- Opmærksomme tilhørere på Glasdagen, som afholdtes hos Fiberline i Middelfart med lidt over 80 deltagere. Fiberline Composites, Dow Corning, Scanglas, Velux, og Dansk Standard leverede dagens indlæg. Torben Thyregod Jensen tog i sit indlæg om glas afsæt i menneskets behov og udfoldelsesmuligheder i fremtidens byer. Byen og dets beboere har behov for dagslys, og helt nye arkitektoniske ideer skal tranformere vores eksisterende bygningsmasse. U-værdier er ikke interessante, men det er mennesker og det liv, vi kan komme til at leve i fremtiden. Med andre ord. Vi kan ikke isolere os væk fra problemerne, men vi kan åbne bygningsmassen op med glas og skabe nye typer af rum og boligformer på bæredygtig vis. 14 reportage Arkitektur glas

15 delt på 4 hold og herefter vist rundt på Fiberlines fabrik, som kendetegnes ved åbenhed mellem produktion og administration, og en produktionsproces, der rummeligt lægger sig i naturlig forlængelse af hinanden. Composit er også det primære materiale anvendt i bygningen og derfor et demonstrationsprojekt i sig selv. Dagens anden halvleg startede med en kort gennemgang af Glasindustriens garantiordning ved forretningsfører Poul Thorsen. Herefter redegjorde Hans-Georg Nielsen, direktør i Glarmesterlauget, for Vinduesindustriens nye garantiordning til private kunder. Glarmesterlaugets Garantiordning blev efterfølgende gennemgået og perspektiveret bl.a. på forskellene på en garanti fra industrien og på en håndværksgaranti, hvor forebyggelse og forbrugertilfredshed er mindst lige så vigtige parametre som selve garantien. Arkitekt Torben Thyregod Jensen fra Velux tog forsamlingen væk fra snakken om energirenovering og over til det, som udfordringen i fremtidens byer måske handler mere om, nemlig hvordan vi skal transformere byen, så mennesker kan udfolde sig i sunde, inspirerende og lysfyldte rammer. Igen er perspektiverne for glasset i en hovedrolle i gode arkitektoniske og byggetekniske løsninger ikke til at komme uden om. Efter en inspirerende rejse i dagslys, byer og mennesker kom forsamlingen tilbage til de helt lavpraktiske spørgsmål for bygherre, rådgiver og glarmesteren. Æstetik, indeklima, energi. Hvordan vælger man det rette glas? En opgave der er forbundet med prioriteringer, og som kræver afklaring og produktviden. Michael Stappert, projektchef fra Scanglas, afsluttede glassets dag med et indlæg, der redegjorde for nogle af de mange muligheder, der eksisterer nu og her, og som skal indgå netop i overvejelserne om»det rette glas«oldermand i Glarmesterlauget, Bjarne Andersen, takkede på vegne af Glas Glasteknisk Forening forsamlingen og Fiberline Composites for et særdeles vellykket arrangement og afsluttede dagen med at understrege, hvor vigtigt det er, at branchen samles om en glasdag for at skabe et tæt og stærkt professionelt netværk et netværk, som skal bruges til at samle og formidle viden om glas. glas Arkitektur reportage 15

16 ClimaWin det utætte vindue ClimaWin udføres i træ i samme dimensioner som gamle vinduer med 1 lag glas og er derfor oplagt til renoveringer men det er også yderst velegnet til moderne arkitektur, hvor ventilationsegenskaberne gør vinduet fremragende. Tekst af Robert Lau Energibesparelser og sundhed Tilgangen til energibesparelser i bygninger er oftest båret af teoretiske overvejelser og matematiske beregninger som grundlag for en eksakt energibesparelse ved denne eller hin foranstaltning. Mere mineraluld, bedre vinduer m.m. og et overdøvende mantra om, at hovedopgaven for at spare energi er at skabe tæthed. Og således så gjort med mere eller mindre finurlige løsninger, hvor bl.a. gummifuger, tape og plastmembraner af forskellig observans har gjort bygningerne tætte naturligvis med nøje beregnet behov for mekanisk ventilation og påbud om at huske at lufte rigeligt ud. På trods heraf har energibesparelsen mange gange resulteret i fugtophobning, skimmelsvamp, materialernes afdampning osv. Resultatet kan beskrives som dårligt indeklima og kilde til følgevirkninger som hovedpine, kvalme, allergifremkaldelse, m.v. Meningen er god nok, og der er også sparet energi, men det har vist sig overordentligt svært at styre de tekniske tiltag tilfredsstillende for ikke at tale om brugerne af bygningerne. Opvarmning og afkøling Hovedidéen bag ClimaWin bunder i»russervinduet«, blot i en mere teknologisk version, der gør vinduet»intelligent«og derigennem tilbyder en række funktioner. Løsningen ligger i den dansk udviklede selvstyrende friskluftsventil, der åbner og lukker afhængigt af ude- og indetemperaturer. Vinduet er opbygget i en kombination af en to lags energirude og en et lags rude. Den store afstand mellem det yderste og inderste lag gør det muligt at indbygge solafskærmende, el-drevne persienner. Det er i rammens top og bund, at de patenterede ventiler er indbygget, og ventilerne ved selv, hvornår de skal åbne og lukke. Ved 23 C udendørs lukkes for tilførslen af forvarmet luft til bygningen, og i stedet påbegyndes en køling af bygningen, ved at ventilen i toppen automatisk vender rundt, så den forvarmede luft ledes ud. Denne skorstenseffekt skaber en hastig luftstrøm mellem glassene, og det giver en kølende effekt. Dette suppleres af en ventil, der leder uopvarmet luft direkte ind i bygningen som friskluftsventilation. Falder temperaturen imellem glassene, skifter ventilerne selv stilling, så der stadig tilføres frisk udeluft, men denne forvarmes mellem glaslagene inden den ledes ind i bygningen, der således tilføres frisk forvarmet luft via ClimaWinvinduet. En yderligere finesse ved vinduet er, at det er valgfrit, hvordan man vil placere glassene. Enten placeres den to-lags energirude inderst, hvorved den forvarmede luft mellem glassene kommer op på 7 C inden den ledes ind i bygningen eller den to lags energirude placeres yderst, hvorved den forvarmede luft kommer op på 11 C ved 0 C udenfor og sol på vinduet. Der er naturligvis mulighed for rengøring mellem glassene. BR10, resultater og proportioner I udviklingen af ClimaWin-vinduet har det været en forudsætning at leve op til navnet»ventilationsvinduet«, og dermed at kunne overholde BR10 s krav til luftskifte. Derfor kan installering af mekanisk ventilation udelades ved etablering af ClimaWin»men det bør dog altid vurderes nærmere i den konkrete situation«, siger ClimaWin Techniq ApS-ejer Poul Horn. Aalborg Universitet har undersøgt ClimaWin-vinduets præstationer ved indbygning i en etageejendom, og gennem et forløb har undersøgelserne påvist, at etableringen har givet en energibesparelse på 24 % i forhold til, hvis der havde været etableret traditionelle vinduer med to lags energiglas.»resultatet skyldes ganske enkelt den måde vinduet fungerer på«, siger Poul Horn, der har stor tiltro til, at det patenterede vindue har en lys fremtid for sig i både Danmark og udlandet.»vinduet er i udgangspunktet i træ, og det overholder samme proportioner som traditionelle danske vinduer med hensyn til karm og ramme dimensioner. Det er derfor et oplagt vindue til den ældre bygningsmasse«, siger Poul Horn og påpeger, at testresultaterne i et netop afsluttet ClimaWin-projekt, der har kørt i 19 EU lande helt entydigt viser vinduets potentiale navnlig når det gælder renovering, og tilføjer, at ClimaWin i løbet af 2013 også vil blive produceret som træ/ komposit med slankere profiler. Eksperter har regnet ud, at energibesparelsespotentialet for Ventilationsvin- 16 Arkitektur produktnyt glas

17 duet er på hele 10 % af EU s totale energiforbrug, men også at det væsentligste ved anvendelsen af vinduet er forbedringen af indeklimaet, hvorved potentialet for besparelser i sundhedssektoren er enorme. Illustrationer: ClimaWin glas produktnyt Arkitektur 17

18 TSSA Næste generation af»spider«-facader Dow Corning og Pilkington har i samarbejde udviklet en ny type facadeløsning Pilkington Planar Crystal Connect powered by Dow Corning. Resultatet er en facade uden gennemgående beslag, reduceret varmetab og materialereduktion Tekst: Linette Bekhøi Tekniske tegninger: StarConstruct Foto: Dow Corning Arkitekters ønske om til stadighed at udvikle og udfordre moderne facadeteknologi med så slanke og glatte designs som overhovedet muligt skal i dag kombineres med store krav til ydeevne på energi, sikkerhed og ikke mindst bæredygtighed. Alle disse krav og ønsker skal gå op i en højere enhed, og nye produkter må derfor udvikles og afprøves. Dow Corning, som er et verdensomspændende firma, der blandt andet leverer silikoner og silikonebaseret teknologi til byggebranchen, er sammen med Pilkington gået sammen om at udvikle et nyt facadesystem, baseret på en ny limteknologi kaldet Transparent Structural Silicone Adhesive, TSSA. TSSA er en ny generation af klar bærende silikonelim, specialdesignet til punktbærende facadesystemer til både enkeltlagsglas og termoruder. Den nyudviklede silicone er 10 gange stærkere end traditionelle facadesilikoner. Systemet kan anvendes både til interiørfacader og bygningsfacader. Forarbejdning under kontrollerede forhold Limen monteres i form af en film i 1 mm tykkelse på en montagerunddel, der sættes på glasset og derefter hærdes ved 120 o i ca. 30 minutter. Herefter kan panelerne transporteres til byggepladsen og monteres direkte i et»spider«punktbærende facadesystem i rustfrit stål, som monteres direkte på underkonstruktionen. Da limen er helt gennemsigtig, vil man kunne se alle luftbobler og urenheder i limen. Derfor er det vigtigt at have en helt ren overflade og under kontrollerede forhold at udsætte limen for et vist tryk under opvarmningsprocessen. Hærdet, lamineret eller på anden vis bearbejdet glas kan efter hærdning videreproduceres til termoruder eller sendes direkte til montage.»early warning«systemet er testet både i stor og mindre skala. Det primære fokus har været på værdierne for kollaps for de direkte laster, de delte laster og vridningselasticitet. Vigtigst har været at undersøge de kombinerede lastningsmekanismer, som påvirker limen i fikspunkterne. Man har testet med forskellige glaskombinationer og glasstørrelser, undersøgt og sammenholdt alle typer for kollaps for de forskellige kombinationer. Systemet er udviklet således, at glasset fastholdes på beslagene ved brud af glaspanelerne. Limens reaktion på de forskel- Dow Cornings nye distributionscenter i Euridice Feluy, Belgien, var en oplagt case til at teste og demonstrere de designmæssige og tekniske egenskaber ved det nye facadesystem. Indgangspartiets front er i højden opdelt af mm ruder med en gennemsnitlig bredde på 1820 mm. Ruderne i partiets sider har en gennemsnitsbredde på ca mm. 18 Arkitektur glarmesteri glas

19 glas glarmesteri Arkitektur 19

20 Limen kommer i form af en film på 1 mm tykkelse, som placeres mellem glasset og en montagerunddel. Herefter hærdes limen ved 120 o i ca. 30 minutter i en autoklave. Efterfølgende kan glasset videreproduceres til f.eks. termoruder. Selvom limen kun er 1 mm tyk, kan silikonen stadig give sig tilstrækkelig til at optage vrid og bevægelser i facaden. Bliver silikonen pludselig hvid er det en indikation om, at der er opstået uhensigtsmæssige belastninger i konstruktionen. Når montagerunddellen er færdighærdet på glasset, kan panelerne monteres direkte i de punktbeslag, der er fastgjort til underkonstruktionen, og herefter kan den samlede facade finjusteres. lige typer af belastninger er undersøgt intensivt. Det har vist sig, at silikonen reagerer naturligt på belastninger med en såkaldt»early warning«, i form af radikal farveforandring i limen, der advarer om pludselig opståede spændinger og belastninger i facadesystemet. Anvendt i nyt distributions center Både Pilkington og Dow Corning teams har foretaget uafhængige tests med henblik på at udforske grænserne for overlast, holdbarhed, følsomhed også ved anvendelse af teknologien under normale konditioner. Dow Cornings nye distributionscenter i Euridice Feluy, Belgien, er det første byggeri i Europa, hvor dette nye system er anvendt. Til bygningens 240 m 2 store indgangsparti ønskede arkitekten en ren glaskonstruktion, med et så diskret montagesystem som muligt. 2-lags ruderne er punktfikseret til den bærende underkonstruktion. Der opstår ikke nogen termisk utæthed som resultat af gennemgående beslag. Belastningerne viste sig at fordele sig så jævnt, at også glastykkelser kunne reduceres, og hele konstruktionen blev derved lettere og mere bæredygtig i forhold til materialeforbrug. I forhold til glasfacader med prints, silketryk eller anden bearbejdning af glasset har systemet den fordel, at man undgår de karakteristiske»metalnitter«på eksteriøret, der således vil fremstå jævnt og sammenhængende. Pilkington Planar TM Crystal Connect TM Maks. panelstørrelse: mm Spænd ml. bærepunkter: 1500 mm Maksimal paneltykkelse: 13,52 mm Maksimal vægt af panel: 135 kg Dow Corning Distribution Center Bygherre: Dow Corning Arkitekt: Werner Aenspeck Glas og stålkonstruktør: GSC StarConstruct NV Producent: Polypane Glasindustrie NV TSSA forarbejdning: BGT Bischoff Glastechnik AG 20 Arkitektur glarmesteri glas

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk Afsnit Kommentartype = ge = generelt te = teknisk ed = redaktionel SB GE I Danmark har vi i løbet af de seneste år skærpet energikravene til bygninger meget betydeligt frem mod 2020. Det medfører nye konstruktioner

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

ClimaLet -serien kvalitets-plastvinduer og døre!

ClimaLet -serien kvalitets-plastvinduer og døre! ClimaLet -serien kvalitets-plastvinduer og døre! Eller send en mail til salg@esvinduet.dk Dansk produceret efter dit behov - Hvad er den rigtige løsning til bygningen? Det er ikke altid let at vælge den

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

DEKO FG. fuldglasvægge med optimal åbenhed

DEKO FG. fuldglasvægge med optimal åbenhed DEKO FG fuldglasvægge med optimal åbenhed 2 DEKO FG optimal udnyttelse af dagslyset Adgang til dagslys er godt for mennesker. Trenden er gået fra traditionelle, mindre og mørke kontorer til større og åbne

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

Santex Vinterhaver - Design

Santex Vinterhaver - Design Santex Vinterhaver - Design Santex Vinterhaver Design Nyd udefornemmelsen inden døre året rundt og forøg både husets værdi og din livskvalitet. Santex Design er en ny eksklusiv serie af vinterhaver. Rummene

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

ELEGANTE GLASPARTIER I STÅL PROJEKT

ELEGANTE GLASPARTIER I STÅL PROJEKT ELEGANTE GLASPARTIER I STÅL PROJEKT FUNKTIONELLE OG CERTIFICEREDE LØSNINGER JELD-WEN er Europas største leverandør af dørløsninger. Vores projektafdeling markedsfører et bredt udvalg af såvel standard

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

Gjerulff åbner op til en verden af lys...

Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gje Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gjerulff 2 Luk lyset ind Store glasflader lukker lyset ind i din bolig. Med de unikke Schüco folde- og skydedøre, har du mulighed for at åbne op til altanen,

Læs mere

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU -

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU  - Strategi- og erfaringskonference om lavenergi-nybyggeri 30. November 2006 Strategi-drøftelser: Energivinduer Henrik Tommerup BYG DTU hmt@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk - www.lavebyg.dk 1 Disposition Beskrivelse

Læs mere

Et nyt rum med uanede muligheder Nyt rum nyt liv

Et nyt rum med uanede muligheder Nyt rum nyt liv Et nyt rum med uanede muligheder Nyt rum nyt liv Hvert år får vi dejlige breve fra nyetablerede udestueejere. Vi har læst om storslåede juleaftener i hyggelige, varme og skønne vinterhaver. Om forårsfornemmelser

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre I vores udviklingsafdeling arbejder vi konstant på at udvikle vores sortiment af branddøre, der både opfylder Bygningsreglementets bestemmelser

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

hansen facadeentreprenøren Hansen UnitAl modulsystem for facader

hansen facadeentreprenøren Hansen UnitAl modulsystem for facader hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen UnitAl modulsystem for facader Hansen UnitAl modulsystem for facader Referencer Word Trade Center, Malmø, Sverige 16-39 Forum Jären, Stavanger, Norge 42-51 Novozymes,

Læs mere

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673.

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673. Ministerens tale til konference om energirenovering af lejeboliger der afholdes af Bygherreforeningen d. 22. april 2010. (15-20 min). --o-- (Det talte ord gælder) 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673 Sagsbeh:

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark CASE Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark Arkitekt/ designer: STUDIOBAKI LAVENERGIHUS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED Villaen i København er opbygget af færdige, præfabrikerede skræddersyede

Læs mere

JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER. Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere. jyskeudestuer.dk

JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER. Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere. jyskeudestuer.dk KVALITET - Når det er bedst JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere jyskeudestuer.dk Inspiration Få naturen ind i dine egne stuer og forlæng sommeren! med

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Projekt- og Driftsafdelingen Kristineberg København Ø. Att.: Lars Max Nielsen. d

Region Hovedstadens Psykiatri Projekt- og Driftsafdelingen Kristineberg København Ø. Att.: Lars Max Nielsen. d Region Hovedstadens Psykiatri Projekt- og Driftsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø Att.: Lars Max Nielsen d. 16.9.2011 RAPPORT PC Nordsjælland Helsingør - Ny Lukket Afdeling Fløj 3 Afdeling 2713,

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig Hansen Balcony Hansen Balcony er et dansk udviklet og produceret profilsystem til lukning af altaner. Med Hansen Balcony

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Til Boligforeningen Kan vi hjælpe jer med jeres vinduesprojekt?

Til Boligforeningen Kan vi hjælpe jer med jeres vinduesprojekt? Til Boligforeningen Kan vi hjælpe jer med jeres vinduesprojekt? NYE VINDUER FRA DANMARKS STØRSTE PRODUCENT Valg af entreprenør Lovgivning Sikkerhed Kuldenedfald Pris Indeklima Valg af entreprenør Brandredning

Læs mere

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energieffektivisering af bygninger Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Krav til bygninger nu og fremover Bygningsreglementet blev strammet i 2006 for nye bygninger med omkring 25 % for eksisterende bygninger

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

Historie og nutid mødes

Historie og nutid mødes Ny lancering Endnu et A-vindue Historie og nutid mødes - i moderne og energivenlige rammer! En gennemprøvet energikonstruktion Med Nation Energy tilbyder Idealcombi nu et smukt vindue i en velkendt og

Læs mere

Produktdatablad Fast fladtagsvindue med buet glas, CFP med ISD 1093

Produktdatablad Fast fladtagsvindue med buet glas, CFP med ISD 1093 Udgave 1.1 2017 Produktdatablad Fast fladtagsvindue med buet glas, med ISD 1093 Produktbeskrivelse Fladtagsvindue uden opluk med buet glas til flade tage med tagpap eller tagmembran. Kan ikke opgraderes

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Passiv Brandsikring Brandbeskyttende glas i døre Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Ved Carl Axel Lorentzen, SikkerhedsBranchen DBI håndbog BTV37:2009 Glas og

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

3:BO har produceret og markedsført bruseafskærmninger i mere end 23 år.

3:BO har produceret og markedsført bruseafskærmninger i mere end 23 år. 1 3:BO har produceret og markedsført bruseafskærmninger i mere end 23 år. Vi er i dag den eneste danske producent af bruseafskærmninger, der fremstiller brusehjørner og døre som er specielt tilpasset forholdene

Læs mere

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at forbedre akustikken på En enkel og æstetisk baffel Stærke lydabsorberende egenskaber Nye designmuligheder Rockfon

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget

lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget Nu bliver det lettere at vælge ventilationspartner TWISTO sætter de rigtige rammer om indgangspartiet. Du ved, at du kan regne med Lindabs ventilationsløsninger

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

DEKO GV. 2-lags glasvæg med høj lydreduktion

DEKO GV. 2-lags glasvæg med høj lydreduktion DEKO GV 2-lags glasvæg med høj lydreduktion 2 DEKO GV 2-lags glasvæg med høj lydreduktion At dagslys skaber trivsel og arbejdsglæde, og at et højt støjniveau er forstyrrende for både arbejdsmiljø og koncentration,

Læs mere

UDESTUER SANTEX UDESTUER

UDESTUER SANTEX UDESTUER UDESTUER SANTEX UDESTUER Santex Udestuer: Udestuen er en forlængelse af huset ud i det grønne, men også en forlængelse af sæsonen. Vil du anvende rummet året rundt, eller nyde et tidligt forår og et sent

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer VINDUER med STIL Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer 2 mejan - fremtidens VINDUER Fremtidens bolig skabes i dag. Hver eneste dag arbejder dygtige ingeniører, arkitekter, designere,

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet

Arkitektskolen Aarhus Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Udvikle et værktøj til at vurdere styrker og svagheder i en bygnings boværdi 9 BYBILLEDET 8 ÆLDRE-

Læs mere

LAMINERET GLAS Mange varianter

LAMINERET GLAS Mange varianter LAMINERET GLAS Mange varianter VEJLEDNING 1. Lamineret Lamineret glas er udført iht. DS/EN 14449 og DS/EN ISO 12543. Lamineret glas består af to eller flere lag glas, som er lagt sammen med mellemlag af

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Produktdatablad Fast fladtagsvindue med plant glas, CFP med ISD 2093

Produktdatablad Fast fladtagsvindue med plant glas, CFP med ISD 2093 Edition 1.1 2017 Produktdatablad Fast fladtagsvindue med plant glas, med ISD 2093 Produktbeskrivelse Fladtagsvindue uden opluk med plant glas til flade tage med tagpap eller tagmembran. Kan ikke opgraderes

Læs mere

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse Byens Netværk 27.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse er Københavns Universitets nye klimavenlige hus, som skal fungere som mødested for de studerende ved det Naturvidenskabelige

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist Monter loftet i en fart med Gyproc GK systemet Gyproc GK er et bæresystem af stål til nedhængte

Læs mere

Produktdatablad VELUX INTEGRA fladtagsvindue med buet glas, CVP ISD 1093

Produktdatablad VELUX INTEGRA fladtagsvindue med buet glas, CVP ISD 1093 Udgave 1.0 2017 Produktdatablad VELUX INTEGRA fladtagsvindue med buet glas, ISD 1093 Produktbeskrivelse Elektrisk tophængt fladtagsvindue med buet glas til flade tage med tagpap eller tagmembran. Innovativ

Læs mere

Santex Vinterhaver - Star

Santex Vinterhaver - Star Santex Vinterhaver - Star Santex Vinterhaver Star Vil du gerne have et rum, du kan nyde året rundt, så skal du vælge en vinterhave. Hvis du derudover gerne vil have samme nydelse år efter år, så vælger

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort!

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! ...når kvalitet, muligheder og bæredygtighed går op i en større enhed. Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! Facade-foldedøre Foldedøre til udestuer & vinterhaver Foldedøre til café, restaurant,

Læs mere

Greve Main 22 DK - 2670 Greve Tlf. 4340 4912 Fax. 4340 4963 www.sesam.as GLASVÆGGE

Greve Main 22 DK - 2670 Greve Tlf. 4340 4912 Fax. 4340 4963 www.sesam.as GLASVÆGGE Greve Main 22 DK - 2670 Greve Tlf. 4340 4912 Fax. 4340 4963 www.sesam.as SESAM Sesam har i mere end 50 år produceret og installeret vægsystemer til en lang række virksomheder i Danmark. Gennem tæt dialog

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

DEKO PF. den profilfrie systemvæg

DEKO PF. den profilfrie systemvæg DEKO PF den profilfrie systemvæg 2 DEKO PF alternativet til den traditionelle gipsvæg Selv om glasvægge for længst er blevet en fast bestanddel af nutidige indretninger, er efterspørgslen efter den klassiske

Læs mere

Renovering af erhvervsbygninger

Renovering af erhvervsbygninger Renovering af erhvervsbygninger Energirenoveringer - Konference om energirigtige renoveringer i den bestående bygningsmasse. Mandag 25. september 2006. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI

Læs mere

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Fundamenter, vægge, tage, dæk... Førende global teknologi til bæredygtigt byggeri. Den højeste miljømæssige ydelse

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Håndværkernes Energiforum Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk - indsatsen er

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning som

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere