KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2"

Transkript

1 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad Værløse Danske Bank reg. nr Bestyrelsen Formand Jørgen Juul Rasmussen Næstformand Per Duelund Kasserer Torben Lindved Seniorleder Jan Hellinghus Ungdomsleder Anders Petjursson Driftsleder Jørn Jensen Suppleant Arne Nørby Rasmussen Seniorafdelingen Seniorleder Jan Hellinghus Sejlerskoleleder Bjørn Pedersen Kapsejladsleder Claus Bidstrup Driftsafdelingen Driftsleder Jørn Jensen Havnemand Jørn jensen Pladsmand Jon Kjartansson Halmand Stephan Nandrup-Bus Nøglemand Per Christoffersen Miljøudvalg Hovmester Sanne Parkhøi Informationsudvalg Redaktør Henry Andersen Web-master Liselotte Müller Medlemsservice Jørgen Nielsen Klubbens hjemmeside:

3 3 KALENDEREN Lø Søsætning af kølbåde Kl Sø Standerophal kl Taler og lidt godt til ganen. Sø Forårsklargøring ungdomsjoller Uge 18 Forårssæson starter for ungdomsafd. Uge 26 Afslutning på forårssæson. To Første torsdagsmatch Lø Oprydning på jollepladsen. Kl Sø Furesø rundt (se side 27) Lø Herslev sejlerlejr til 3. juli Uge 33 Efterårssæson starter for ungd.afd. Lø Orienteringssejlads, Furesøen Sø Første søndagsmatch Sø Furesømesterskab Sø Præmieuddeling YF Lø Optagning af kølbåde I Uge 41 Slut på efterårssæson ungdomsafd. Lø Optagning af kølbåde II Havnen med tallerkenis. 5. februar, hvor det var vinter. Foto: Arne Stahlfest

4 4 FORMANDEN BERETTER Først vil jeg takke for genvalget som formand for de næste 2 år. Efter et år hvor meget af min indsats i klubben har været præget af indfasningen af Klubmodul og 50 års jubilæumsarrangementerne, ser jeg frem til at kunne fokusere mere på det, det i virkeligheden drejer sig om: Sejlsport. Det er underligt at tænke på, at sidste år på denne tid var søen isdækket. Men i år er der ingen undskyldninger for ikke at komme i gang i god tid med klargøringen. En stor del af aktiviteterne for den kommende sæson er fastlagt, som det vil kunne ses her i bladet og på hjemmesiden. Det er primært de sædvanlige aktiviteter med træning mandag, tirsdag og onsdag og aftenmatch om torsdagen (søndag middag efter 1/9). Der er planlagt introkurser i optimisterne i maj måned, idet det har vist sig at være en god metode til rekruttering af nye medlemmer. Sejlerskolen for voksne er også klar til at modtage elever, først og fremmest i ynglingene. Vi vil dog også kunne tilbyde undervisning i Wayfarer, Snipe og Stortriss, idet et nogle medlemmer velvilligt har stillet deres både til rådighed. Vi blev i efteråret kontaktet af en konsulent fra Dansk Sejlunion (DS). Han havde også kontakt med de andre sejlklubber i søen og han ville gerne hjælpe os med at se på nye koncepter til aktiviteter, i første omgang til børn og unge. Vi blev introduceret til et koncept med orienteringssejlads og på et fællesmøde for nylig med Furesøklubberne og DS, blev det yderligere beskrevet. Foreløbigt har vi aftalt at afholde et fælles stævne med udgangspunkt ved Furesøbad d. 23. august Yderbroen i havnen har i vinter lidt en del overlast p.g.a. den hyppige blæst fra østlige retninger. Vores havnemand Jørn Jensen har bestilt opretning af anlægget. Det er imidlertid dyrt at vedligeholde anlægget og selv om vi hævede havnepengene for et par år siden, så har omkostningerne de sidste år været så høje, at vi ikke har meget på kistebunden, når de årlige vedligeholdelsesarbejder er gennemført.

5 5 Anlægget ejes af kommunen, men klubben er via en driftsaftale med kommunen ansvarlig for vedligeholdelsen. På land har vi til vores rådighed det afgrænsede område mellem skoven og parkeringspladsen, i daglig tale jollepladsen. Som udgangspunkt er det hensigten, at pladsen fra udgangen af april til udgangen af oktober kan anvendes til joller og trailere og gennem vinteren til opbevaring af kølbåde. Ideelt betyder det, at alle joller fjernes om vinteren og tilsvarende alle kølbåde om sommeren. I praksis har vi fundet plads til et ret stort antal joller om vinteren og enkelte kølbåde om sommeren. Pladsen administreres af jollemand Jon Kjartansson i samarbejde med havnemanden. For at have sin jolle, trailer eller kølbåd på pladsen skal man, udover at være medlem af klubben, have mærke på joller og trailere og for kølbådenes vedkommende have en havneplads eller egen ankerplads. Desværre har vi en del både og trailere, der ikke er mærket og dermed ikke har lov at ligge på pladsen og hvor ejerne ofte ikke kan identificeres. Jeg vil derfor opfordre alle til at hjælpe til med at holde orden på pladsen ved at sørge for at have de nødvendige tilladelser og ellers fjerne deres udstyr. Ultimativt kan klubben se sig nødsaget til at foranstalte at efterladt udstyr bliver fjernet/skrottet. Jeg har lyst til at skrive lidt om det frivillige arbejde i klubben. Alle der er valgt eller udpeget til de faste poster, som indgår i vores organisation, er umiddelbart synlige og vores ansvarsområder er ret godt beskrevet. Men vi må ikke glemme de mange, der på anden vis yder bidrag til at få tingene til at ske. Det drejer sig f.eks. om bådcheferne med deres hjælpere på klubbådene, dem der vedligeholder vores motorer, dem der sørger for vi får morgenmad ved søsætning/ optagning og dem der kommer og giver en hånd med, når vi har større stævner. Klubben kan ikke drives uden disse frivilliges indsats og vi sparer mange penge, når nogen smøger ærmerne op og klarer tingene uden hjælp udefra. En stor tak til alle de "usynlige" for indsatsen skal lyde herfra. Men også en opfordring til alle medlemmer om at overveje, om man ikke også kan bidrage til at holde klubben i gang. Hvad enten man påtager sig en mere fast opgave eller byder sig til ad hoc, så vil det nytte. Det giver jo også mulighed for at møde andre medlemmer. God vind! Jørgen Juul Rasmussen

6 6 KØLBÅDENE SKAL SØSÆTTES Søsætningen er planlagt til lørdag d. 26. april 2013 fra kl Havne- eller Bropladsafgiften vil i år igen blive opkrævet sammen med kontingentet, og de samme regler er som altid gældende: Ingen betaling af havneafgift/medlemskab ingen ansvarsforsikring (dokumentation skal fremvises) = ingen søsætning! Vi begynder klokken fra hvilket tidspunkt, der bliver solgt numre til søsætningen. Numrene sælges indtil kl Bådene vil, ganske som altid, ikke blive søsat i nummerrækkefølge, men på den mest hensigtsmæssige måde med de yderste både (ved jollevejen) først, begyndende fra klubhuset. Numrene vil derfor mest være at betragte som en kvittering for at søsætningen er betalt og afleveres i pænest mulig stand som kvittering til vognmanden, hvorefter jeg senere foretager en kontrol. Der vil ikke blive løftet både op over andre både. Jo bedre bådene kan tages i rækkefølge, jo hurtigere vil det gå. Er der tvivl, er det vognmandens afgørelse, der er gældende. Vi kommer alle i vandet denne dag, så sæt om muligt hele dagen af, nyd foråret og giv en hånd med hvor dette er tiltrængt. På vanlig vis skal jollevejen ryddes, inden vi går i gang, så lastbilen kan komme til. Gerne med hjælp fra jollefolket. Der bliver ligeledes sørget for det sædvanlige morgenarrangement med frisk kaffe og rundstykker mm. fra kl. ca. 08:00.

7 7 Prisen pr. båd for søsætningen bliver ligesom sidste år kr. 300,- og husk lige penge. Prisen er baseret på en timepris, og denne pris kan kun holdes, hvis vi kan klare mindst fire både i timen. Derfor bør den sociale snak med vognmanden minimeres mest muligt, så vi får afviklet søsætningen inden kl Havnepladser Der er et opslag på tavlen med havnepladserne for 2013, og denne liste vil efterfølgende blive opdateret med interne rokeringer og plads til nye på ventelisten, hvor der p.t. er 1. I lighed med tidligere år er der enkelte, som ikke ønsker at have en bådplads i havnen, og derfor bedes de, som ikke ønsker at fortsætte, give besked til undertegnede eller kassereren inden søsætningen, således at listen med havnepladserne kan blive opdateret umiddelbart efter søsætningen. I ønskes alle en rigtig god sejlsæson, og som vanen tro en god søsætningsdag. Med _/)_/)_/) hilsen Jørn Jensen I god tid Bådoptagning gang lørdag d. 4. oktober gang lørdag d. 25. oktober 2014 Der vil blive et forhøjet beløb på kr. 350 for bådoptagningen, da denne har giver underskud i de sidste 2 år. Dette skyldes at vi har en vognmand på i 2 dage i forhold til søsætningen, hvor regnskabet stort set balancerer. Hilsen Havnemanden

8 8 Et udpluk af HALLENS reglement i FAS 2. Skabene udlånes til klubbens medlemmer, der betaler aktivt seniorkontingent. Ét skab per besætning, der har egen båd og selv sørger for hængelås. Hver maj måned skal " skabsejerne" vise, at skabet benyttes. Dette gøres ved at signere en ophængt liste i hallen. Er den ikke signeret den 1 juli, videregives skabet automatisk og uden varsel til den næste i køen. Ventelisten kommer man på ved at maile en anmodning til halmandxfarumsejlklub.dk. Halmanden kan til enhver tid få åbnet skabet, hvis der er mistanke om f eks lækkende kemikalier. Der kræves klubnøgle for at have skab (ellers kan man jo ikke låse hallen efter sig!). For at indholdet ikke skal falde ud, bør lågen være lukket med minimum et bøjet søm - lukkede skabe er pænest. 4. Sejlene, som ligger på hylderne, skal bære tydeligt medlemsnummer i de 3 barme eller på posen. Gør de ikke dette, kan halmanden inddrage dem uden varsel. 6. Rygning er ikke tilladt. 7. Ophold i hallen er helt på eget ansvar. hellerup båd service Onsgårdsvej 4 / dk Hellerup/ tlf / giro Førende mærker inden for sejlerbeklædning og bådudstyr

9 9 TILMELDING TIL SEJLERSKOLEN 2014 For sæsonen 2014 er der gebyr på 780 kr. Og det er forudsat, at man er medlem af FAS! (blokbogstaver) Navn: Adresse: By og postnummer: Tlf.: Sæt kryds: JEG ØNSKER UNDERVISNING I YNGLING OG KAN BRUGE 1 DAG PÅ AT KLARGØRE BÅDE SAMMEN MED DE ØVRIGE ELE- VER OG INSTRUKTØRER. Helst mandag Helst onsdag Helst tirsdag Jeg vil overveje at uddanne 2 ny elever næste år Jeg har sejlet før Jeg er nybegynder Underskrift: dato: Elever fra sæsonen 2013 skal tilmelde sig, hvis de ikke opnåede førerbevis og fortsat ønsker undervisning. Seniorer med førerbevis til Monark, der ønsker undervisning i Yngling, kan også tilmelde sig. Tilmeldingskuponen sendes til (helst på !): Sejlerskoleleder Bjørn Pedersen Tlf.: Sommerbuen 67, 2750 Ballerup Mail: Sejlerskoleleder x farumsejlklub.dk

10 10 Referat af ordinær generalforsamling i Farum Sejlklub tirsdag den 5. marts 2014 Sted: Undervisningslokalet i Farum Sejlklub, Furesø Marina. Tid: 19:00 Antal fremmødte: 26 inklusiv bestyrelsen Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra bestyrelsen 3 Årsregnskabet forelægges til godkendelse 4 Forslag 5 Fastsættelse af indskud og kontingenter for indeværende regnskabsår samt forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse 6 Valg til bestyrelse, udvalg og revision i henhold til vedtægternes 11, 15 og 18: Formand (Jørgen Juul Rasmussen er villig til genvalg) Kasserer (Torben Lindved er villig til genvalg) Seniorleder (Jan Hellinghus er villig til genvalg) 6.4 Sejlerskoleleder (Bjørn Pedersen er villig til genvalg) 6.5 Ungdomsleder ( Anders Petjursson er villig til genvalg) 6.6 Kapsejladsleder (Claus Bidstrup er villig til genvalg) 6.7 Driftleder (Jørn Jensen er villig til genvalg) 6.8 Hovmester (Britta Thøgersen ønsker ikke genvalg) 6.9 Redaktør (Henry Andersen er villig til genvalg) 6.10 Revisorer (Ove og Steen er villige til genvalg) 6.11 Suppleant til bestyrelsen 7 Eventuelt

11 11 ad 1, Valg af dirigent Poul Ammentorp blev enstemmigt valgt til dirigent. Indkaldelsen blev konstateret rettidigt udsendt. (Publiceret i Klubnyt nr. 1, primo februar 2014, samt annonceret på klubbens hjemmeside) ad 2, Beretning fra bestyrelsen Formanden opridsede de vigtigste begivenheder fra det forgangne år: Det har været et travlt år - først med at få vores medlemsstyring og regnskab op at stå i Klubmodul (KM) og derefter til slut med aktiviteterne omkring vores 50 års jubilæum. Og ind i mellem har der jo så også lige været en sejlsæson. Fra sejlsæsonen 2013 kan følgende aktiviteter nævnes: Ungdomsafdelingen har igen i år været travle med de ugentlige træningsaktiviteter og efter to gange fuldtegnede introduktionskurser i optimisterne for potentielt nye børnesejlere, har opti-gruppen i år været større end længe. Jollegruppen i 29 erne har derimod været ret lille og det overvejes, hvordan vi bliver bedre til at få lodset sejlerne over i de større joller, når de vokser ud af optierne. Ungdomsafdelingen har ved slutningen af året været vært for vintertræning i flere jolleklasser. Alle C-optimister, nye B-optimister og RS Tera-sejlere i regionen har afholdt vintertræning i Farum Sejlklub helt frem mod jul. Vintertræningen for det regionale 29er Talentcenter afholdtes i år i Farum Sejlklub i perioden oktober december Ialt har vi vel haft over 25 stk. 29er-joller stående på havnen, hvilket også har givet visse pladsproblemer. Men at se så mange 29ere på vandet var det hele værd. Torsdags- og søndagsmatcher har sammen med sejlklubberne i Birkerød og Holte været gennemført med fin tilslutning. Omkring 70 både har deltaget mindst én gang og der har typisk været mellem 20 og 30 både per gang fordelt på de sædvanlige 3 starter.

12 12 Der været godt gang i ynglingene til tirsdagstræningen. Der bliver gået seriøst til sagen ved tavlegennemgangen før og efter sejladsen såvel som ved træningen på søen. Tirsdagstræningen har kørt videre her gennem vintermånederne med gennemgang af kapsejladsreglerne bl.a. ved hjælp af et regelspil på PC. Igen i 2013 har vores Wayfarersejlere vist flaget, idet Niels Alslev og Anders Pjetursson og Søren Jensen og Anette Hansen løb med h.h.v. guld og sølv ved DM og vi havde 3 både mere i top 10. I driftsafdelingen har halmand Stephan gjort en stor indsats for at få styr på hallen og ikke mindst skabene. På jollepladsen er der en del problemer med at der bliver parkeret trailere, enkelte med både på, som ikke har de nødvendige tilladelser til at være på pladsen. For pladsmand Jon er det stort set umuligt, at finde synderne når trailerne ikke er mærket. Vores 50 års jubilæum blev afviklet i fin stil. Henry fik lavet et rigtigt flot jubilæumsskrift og festudvalget bestående af Egon Oster og Søren Storm havde fået organiseret et par meget fine arrangementer i restaurant Marina Furesøbad, med ca. 80 medlemmer og gæster udefra til reception på selve dagen d. 7. november og fest den efterfølgende lørdag for medlemmer med ledsagere, hvor vi var ca. 90 deltagere. Ved årsskiftet var vi ca. 250 medlemmer mod ca. 270 året før. Efter hvad vi hører, er det desværre en generel tendens indenfor sejlsporten. Vi overvejer derfor løbende i bestyrelse og KU, hvad der kan gøres for at modvirke denne tendens. Jeg har allerede tidligere nævnt ungdomsafdelingens introkurser, som klart har været en succes. Vi har desuden arbejdet med synliggørelse af klubben lokalt, hvor en af de mere vellykkede aktioner var, da vi fik Furesø Avis reporter ud på søen i en følgebåd til tirsdagstræningen i Ynglingene. Dette affødte en helsides reportage i ugeavisen med en masse flotte billeder. Sejlerskolen er jo en oplagt indgang til vores klub, hvorfor man måske skal overveje at få den synliggjort noget mere, især omkring sæsonstarten.

13 13 Som det vil fremgå af kassererens beretning om lidt, har vi trods medlemsnedgangen en sund økonomi. Alle budgetansvarlige har været omhyggelige med deres del af økonomien. Jeg synes, at vi har en god balance med finansiering af vores aktiviteter med henholdsvis kontingentmidler og brugerbetaling. Vi stræber også efter løbende at have noget på kistebunden til uforudsete udgifter og til nyinvesteringer. Vi kan således for andet år i træk foreslå uændrede kontingentsatser. Til slut en tak til alle der i årets løb har bidraget til at få tingene til at køre i klubben. I bestyrelse og KU får vi klaret tingene af i stor fordragelighed ved vores møder og ellers kører tingene jo for det meste i de enkelte afdelingers regi, effektivt og engageret. Der var ingen kritiske kommentarer til beretningen fra salen. Beretningen blev godkendt.

14 14 ad 3, Årsregnskab Kassereren fremlagde regnskabet for 2013, som i sin fulde udstrækning er præsenteret i Klubnyt nr Følgende blev fremhævet ved fremlæggelsen: Første år med regnskab via Klubmodulet, som fungerer rigtig godt. Indtægter Kontingenter i alt kr ,- Indtægter i alt kr ,- mod budgetteret kr ,- Udgifter Administration Kontingenter til DSU 27 kkr Forsikringer 61 kkr for både og indbo: Bådforsikringen udgør langt den største del af beløbet. Drift afd. Ekstranummer af klubnyt i forbindelse med 50 års jubilæet gav overskridelser. Udgifter i alt kr ,- Driftoverskud kr ,- Aktiverne består primært af indestående på bankkonti. Egenkapital 227 kkr Henlæggelser i alt 219 kkr Passiver i alt 611 kkr. Der var ingen kommentarer til regnskabet, som herefter godkendtes af generalforsamlingen.

15 15 Havneregnskab Kassereren fremlagde herefter havneregnskabet, som ligeledes er publiceret i sin helhed i Klubbladet (Nr.1, feb-2014) Indtægter 94 kkr 47 både Udgifter 74 kkr til vedligeholdelse Overskud 20 kkr Egenkap herefter 48 kkr Ingen kommentarer fra salen til regnskabet, som herefter godkendtes af generalforsamlingen. Ad 4 indkomne forslag Ingen forslag var modtaget inden den i vedtægten fastsatte frist. Ad 5 Fastsættelse af indskud, kontingentsatser samt budget for 2014 Budgettet for 2014 blev fremlagt af kassereren baseret på uændrede kontingentsatser. Kontingentsatserne er ligesom budgettet for 2014 vist i detaljer i Klubbladet ( Nr.1, feb 2014) Budgetforslaget for 2014 er meget tæt på budgettet for Budgetoverskud 11 kkr. Budgettet for 2014 blev godkendt af generalforsamlingen.

16 16 Ad 6 Valg til bestyrelse og udvalg 6.1 Formand (Jørgen Juul Rasmussen blev genvalgt) 6.2 Kasserer (Torben Lindved blev genvalgt) 6.3 Seniorleder (Jan Hellinghus blev genvalgt) 6.4 Sejlerskoleleder (Bjørn Pedersen blev genvalgt) 6.5 Ungdomsleder ( Anders Petjursson blev genvalgt) 6.6 Kapsejladsleder (Claus Bidstrup er blev genvalgt) 6.7 Driftleder (Jørn Jensen blev genvalgt) 6.8 Hovmester (Sanne Parkhøi blev valgt *) 6.9 Redaktør (Henry Andersen blev genvalgt) 6.10 Revisorer (Ove og Steen blev genvalgt) 6.11 Suppleant til bestyrelsen (Arne Rasmussen blev genvalgt) *) Sanne vil gerne påtage sig hovmestertjansen. Dog med visse forbehold. Arrangering af morgenmad ved to bådoptagninger og én søsætning er undtaget fra arbejdsopgaverne. Johs. og Britta har lovet at tage sig af søsætningen i år. Ad 7 Eventuelt Ove Bidstrup: Hjemmesiden forekommer rodet, og aktivitetskalenderen, som dog er nem at finde, er stort set tom. F. eks. findes ingen information om generalforsamling og søsætning! Bestyrelsen drøfter sagen ved førstkommende KU-møde. Jytte Nakskov: Er der taget initiativ til ny aftale om brovagtsmiddage med den nye restauratør i Marinaen? Der er p.t. ingen aftale. Bestyrelsen tager sagen op på næste KU møde.

17 17 Information: I den kommende sæson vil der være undervisning i Yngling, Wayfarer og Snipejolle. Poul Ammentorp: Et medlem har meldt om problemer med at få både slæbt op ved slæbestedet. Der spørges til, om der findes et spil, eller eventuelt kan installeres et sådant. Vi har allerede et mobilt spil i klubben. Der mangler blot en forankringsmulighed på pladsen. Jørn Jensen ser på sagen. Der er ønske om en mere skridsikker belægning på slæbestedet. Restauratør Mikael Olsen har spurgt om der kan arrangeres en fælles fest for alle søsportsklubberne i Marinaen. Der foreligger et forslag om 25/4 2014, hvor Wayfarer Stompers er blevet bedt om at stå for musikken. Jørn Jensen: Hareskov skiklub (v. Anne Gram Nielsen) ønsker etablering af en vandrutsjebane ved Furesøbad. Hvis det ikke generer vore adgangsforhold til søen, har klubben ingen indvendinger. Jørgen Juul Rasmussen: Stor tak til Hovmester Britta for en mangeårig indsats i Miljøet. Lidt godt til ganen blev overrakt. Mødet sluttede kl. 20:25 Referent: Arne Nørby Rasmussen

18 18 UNGDOMSAFDELINGEN Den regions-fælles vintertræning for C- og B-optimister i Farum lakker mod enden og slutter Palmesøndag med en mindre kapsejlads for deltagerne. Vi har haft et rigtigt godt forløb, ikke mindst på grund af et dygtigt træner-team, som har forstået at engagere og motivere sejlerne på en rigtig god måde. Sideløbende har vi afholdt en række vinter-teoriaftener på mandage for vores egne sejlere. Trænerne Jacob Pjetursson og Christian Paaske Jørgensen har på skift underholdt med teori indenfor emnerne vigeregler, meteorologi, trim og basal strategi. Desuden har der været plads til lidt leg samt fælles hygge. Vi starter som planlagt den ordinære sæson i uge 18, hvilket er den sidste uge i april. På grund af den milde vinter regner vi ikke med at vandtemperaturen stiller sig hindrende i vejen for dette. Vi arbejder stadig på at få indkøbt nogle nye optimistjoller til Ungdomsafdelingen, for at få udfaset nogen af de ældste og mest ramponerede joller. Beløbet er primært kommet til veje via en donation fra Nordea Fonden i forbindelse med sejlklubbens 50 år jubilæum sidste efterår. Håbet er at købe 2-3 gode nyere brugte joller, som kan døbes og søsættes med standerhejsningen i foråret. Tilmeldingen til årets sejlerlejr i uge 27 ved Herslev i Roskilde Fjord er nu åbnet. Flere informationer kan findes på lejrens hjemmeside på hvor man også kan tilmelde sig. Forældre må meget gerne melde sig som deltagere, da der er brug for hjælpere hele ugen.

19 19 På initiativ af en engageret klubkonsulent fra Dansk Sejlunion ved navn Nicolas Brandt Hansen har vi aftalt med de andre Furesøklubber, at vi i fællesskab afholder et såkaldt Orienteringsløb lørdag den 23. august Løbet skal være et hold-baseret opgaveløb med et maritimt tema, hvor posterne både skal findes på land og på vand. Det præcise sted for afholdelsen er ikke fastlagt endnu Når du alligevel er oppe, gider du så hente mig et glas vand..?

20 20 Vejledning ang. jollepladser Hvis du har haft jolleplads sidste år: Så skal du blot opfylde nedenstående betingelser, og mærkatet med pladsnummer vil blive sendt til dig automatisk. Du skal have betalt for medlemskab i FAS (klubmodul 100) med jollepladsgebyr (klubmodul 201) for plads til din jolle med jollevogn under, og hvis du har yderligere behov for plads til landevejstraileren (klubmodul 202), alt betalt automatisk i årets begyndelse til sejlklubben. Du behøver ikke foretage dig yderligere, jollemærkat bliver sendt til dig automatisk engang i starten af maj måned. Der er fast tradition for jollepladsoprydning lørdagen kl. 10, 1-2 uger efter kølbådssøsætningen (annonceret i FAS-nyt april nummer), dette opfordres jollepladsindehaverne at møde op til. Det plejer at tage et par timer efterfulgt af en hyggelig frokost for jollepladsadministrationens regning. Hvis du ikke har søgt jolleplads tidligere, eller er nyt medlem i FAS: Du skal have være meldt ind i Farum Sejlklub og betalt de forskellige klubmoduler (se foroven). Fuldt aktivt senior medlemskab er en betingelse. Du bedes udfylde og underskrive nedenstående aftale Ansøgning om jolleplads, og sende den til undertegnede med alm. post (den med frimærket) eller skannet ind og sendt vedhæftet en mail. Ansøgningen findes også på FAS hjemmeside, hvor den kan downloades og printes ud.

21 21 Du skal samtidig sende en kopi af din ansvarsforsikring for båden, der dækker de skader du måtte forvolde på andre både på søen (det sker meget sjældent). Det kan være din indboforsikring dækker, ellers koster en separat bådansvarsforsikring ikke mange penge. Til sidst skal du have et aluminiumskilt med dit medlemsnummer, som påklistres hækken på din båd og/eller fronten på din trailer. Dette kan erhverves ved køb over klubmodulets sejlershop. Aluskiltet bliver så tilsendt dig sammen med årets jollemærkat i starten af maj måned. Hilsen Materialeudvalget og Jollepladsmand Jon E. Kjartansson Fuglevænget 17, 3520 Farum jon.kjartanssonxprivat.dk

22 22 Ansøgning om plads på Jollepladsen i Farum Sejlklub I forbindelse med ansøgning om plads til privat ejet båd, trailer eller udstyr på Farum Sejlklubs Jolleplads er der indgået følgende aftale mellem ejeren og Farum Sejlklub. Pladsen tildeles for en sejlsæson* ad gangen. Pladsmanden Der skal på båden være tegnet en ansvarsforsikring, som skal forevises på forlangende. Båden skal i sejlsæsonen være i sejlklar og sømandsmæssig stand. Båden skal på hækken være forsynet med Aluskilt med medlemsnummer. (kan rekv. 40,- kr.) Sejlklubben kan opkræve et årligt administrationsgebyr for en plads på Jollepladsen. (50,- kr.) Båden skal mærkes synligt på hækken/presenningen med det årligt tildelte pladsnummer. Båden skal have en fungerende ophaler vogn, så den let kan flyttes. Båd trailere: Hvis bådejeren også ønsker en plads til trailer gælder: Traileren skal mærkes i koblingsenden med skilt med medlemsnummer. (kan rekv. 40,- kr.) Traileren skal tillige være mærket med det årligt tildelte pladsnummer. ( 50,- kr.) Traileren skal have næsehjul. I forbindelse med aftale om plads til båd, trailer eller udstyr er jeg indforstået med: at båd, trailer og grej opbevares helt på mit ansvar. at misligeholdes ovenstående aftale kan Farum Sejlklub kræve, at båd, trailer og udstyr fjernes fra sejlklubbens område. Efterkommes en henstilling herom ikke, kan Farum Sejlklub fjerne båd, trailer eller grej på ejers regning. Evt. provenu ved salg vil, efter at restance til Farum Sejlklub er udlignet, blive tilsendt ejeren. Navn: Båd/Jolletype der ønskes plads til: Adresse: ønskes plads til landevejstrailer: ja/nej Telefon: mangler der aluskilt med medlemsnr? ja/nej FAS medlemsnummer: Dato: Båd -ejerens underskrift:

23 23 * Sejlesæson er sommerhalvåret fra stander ophaling til stander nedhaling hvor der om foråret og efteråret må udvises smidighed med hensyn til kølbådenes søsætning og optagning. Man har ansvar for om efteråret at få fjernet sin jolle for at give plads til kølbådene. Jollepladsen er forbeholdt kølbådene om vinteren, nogle joller kan dog være på pladsen vinteren over hvis plads haves, og det bliver fortrinsvis på området af jollepladsen, der er nærmere klubhuset. Vinterplads er primært for dem, der ikke har plads til jollen hjemme om vinteren eller har et ønske om at sejle vinteren over. Smuk vintermotiv fra Furesøen, foto Arne Stahlfest

24 24 Oprydning på jollepladsen 2014 Traditionen tro indkalder pladsmanden og jollesejlerudvalget alle, som har en jolleplads i FAS, til at møde op til oprydning på jollepladesen. Dette vil fremover fast altid ligge lørdagen 1 eller 2 uger efter kølbådssøsætningen. Vi mødes i år i klubben: Lørdag d. 3. maj 2014 kl. 10:00. Hvis du har et praktisk redskab som dine hænder er godt formede til at kunne håndtere, så medbring det evt. Jeg tænker på haveredskaber, reparationsredskaber mv. Andre vil også have værktøj med, som du evt. kan låne, afhængigt af opgaverne. Når det hyggelige arbejde er vel overstået ca kl. 12, så er der forberedt en velfortjent og gratis frokost til deltagerne i sejlklubben. Pladsmand Jon vil hele tiden være tilstede, og han vil gå rundt og tjekke at bådene ser sødygtige ude, at jollevogne fungerer, og at joller og trailere er aftalemæssigt mærket. Det er omkring samme tidspunkt jollemærkaterne bliver udsendt med posten. Vi vil igen opfordre til, at alle jollepladsindehavere møder op. Hvis vi er mange, så går det bare hurtigere med at få ordnet pladsen til fælles glæde. Pladsmanden og jollesejlerudvalget.jon, Elof og Poul

25 25 SENIORAFDELINGEN Opstart af tirsdagstræning for alle med interesse for Yngling sejlads (erfaring ikke et krav); Første træningsdag bliver tirsdag den 29 april. Tirsdagstræning har primært været for Ynglinge. Men alle er velkommen. Traditionen tro skal bådene være færdig riggede senest kl. 18:00. På dette tidspunkt holdes der skippermøde for at planlægge dagens sejlads. Prisen for deltagelse er igen i år holdt meget lavt. Det bliver kun 250 kr. til klubben og 150 kr. til betaling af trænere, og et par aftener med fælles spisning. Er du interesseret i Yngling sejlads, så er her chancen, hvad enten du har erfaring eller alene interessen. Sejlads den 29 april forudsætter naturligvis, at bådene blev søsat lørdag den 26 april! Mvh Per Duelund / Niels Henrik Olsen Barberes!

26 26 KAPSEJLADSAFDELINGEN Torsdagsmatcher 2014 Første aftenmatch i 2014 afholdes torsdag 1. maj og sejladserne fortsætter frem til søndag 28. september. Sejladserne afholdes hver torsdag aften med første start kl. 18:30 (varsel afgives 18:24). I september måned sejles søndag 12:00 (varsel afgives 11:54). Der startes 3 løb: 18:30 (12:00) Joller, Wayfarer mv 18:35 (12:05) Store kølbåde, Yngling mv 18:40 (12:10) Små kølbåde, Stor Triss mv Efter sidste sejlads 28. september afholdes præmieuddeling i YF. Der sejles efter faste mærker beliggende ca midt på søen. Information om bane, startprocedure mv findes på klubbens hjemmeside under kapsejlads, og kontakt gerne kapsejladslederen (kapsejladslederxfarumsejlklub.dk) hvis du har spørgsmål. Vel mødt.

27 27 Dommere til aftenmatcher Vi skal have sat navne på dommere til torsdagsmatcherne. 1. Kig i kapsejladskalenderen og find en dato hvor FAS er matcharrangør. 2. Send en mail til kapsejladslederxfarumsejlklub.dk, hvor du skriver at du selvfølgelig er dommer denne dag. Dommerlisten vil løbende blive opdateret på klubbens hjemmeside, så her kan du se, hvilke datoer der mangler at blive besat. Dommere uden erfaring er velkomne. Du får den fornødne undervisning/ instruktion. Furesø rundt (afløser det årlige Triss-Træf) Søndag 22. juni kl afholdes Furesø rundt. Furesø rundt er en distancesejlads med focus på det sociale. Der sejles efter handicap så alle kan være med. Sejladsen sejles om formiddagen, hvorefter vi sammen indtager den medbragte frokost (øl og vand kan købes). Alle bådtyper (joller og kølbåde) er velkomne. Der sejles 1 sejlads hvor mærker rundt på søen skal rundes. Start og mål ved havnen. Deltagerne startes på forskellige tidspunkter (udfra bådens lys-tal, besætningens erfaring og evt tidligere placeringer ved aftenmatcher, suverænt bestemt af arrangørerne). Første både startes ca Tilmelding til kapsejladslederxfarumsejlklub.dk.

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang August 2015 Nr. 4

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang August 2015 Nr. 4 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang August 2015 Nr. 4 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang Februar 2015 Nr. 1

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang Februar 2015 Nr. 1 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang Februar 2015 Nr. 1 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB.

LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB. LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB. 1 Klubbens navn er Silkeborg Sejlklub i forkortelse SSK med hjemsted i Silkeborg Kommune, og dens stander er blå med hvidt sejlskib og bogstaverne SSK. Klubbens formål er:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6 Forretningsorden 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt 4 1.1 Formål, revision: 4 1.2 Bestyrelsen 4 1.3 Kontingent 4 1.4 Regler for brug af klubbens midler 4 1.5 Ansøgninger om tilskud 4 1.6 Forsikringer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere