KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2"

Transkript

1 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad Værløse Danske Bank reg. nr Bestyrelsen Formand Jørgen Juul Rasmussen Næstformand Per Duelund Kasserer Torben Lindved Seniorleder Jan Hellinghus Ungdomsleder Anders Petjursson Driftsleder Jørn Jensen Suppleant Arne Nørby Rasmussen Seniorafdelingen Seniorleder Jan Hellinghus Sejlerskoleleder Bjørn Pedersen Kapsejladsleder Claus Bidstrup Driftsafdelingen Driftsleder Jørn Jensen Havnemand Jørn jensen Pladsmand Jon Kjartansson Halmand Stephan Nandrup-Bus Nøglemand Per Christoffersen Miljøudvalg Hovmester Sanne Parkhøi Informationsudvalg Redaktør Henry Andersen Web-master Liselotte Müller Medlemsservice Jørgen Nielsen Klubbens hjemmeside:

3 3 KALENDEREN Lø Søsætning af kølbåde Kl Sø Standerophal kl Taler og lidt godt til ganen. Sø Forårsklargøring ungdomsjoller Uge 18 Forårssæson starter for ungdomsafd. Uge 26 Afslutning på forårssæson. To Første torsdagsmatch Lø Oprydning på jollepladsen. Kl Sø Furesø rundt (se side 27) Lø Herslev sejlerlejr til 3. juli Uge 33 Efterårssæson starter for ungd.afd. Lø Orienteringssejlads, Furesøen Sø Første søndagsmatch Sø Furesømesterskab Sø Præmieuddeling YF Lø Optagning af kølbåde I Uge 41 Slut på efterårssæson ungdomsafd. Lø Optagning af kølbåde II Havnen med tallerkenis. 5. februar, hvor det var vinter. Foto: Arne Stahlfest

4 4 FORMANDEN BERETTER Først vil jeg takke for genvalget som formand for de næste 2 år. Efter et år hvor meget af min indsats i klubben har været præget af indfasningen af Klubmodul og 50 års jubilæumsarrangementerne, ser jeg frem til at kunne fokusere mere på det, det i virkeligheden drejer sig om: Sejlsport. Det er underligt at tænke på, at sidste år på denne tid var søen isdækket. Men i år er der ingen undskyldninger for ikke at komme i gang i god tid med klargøringen. En stor del af aktiviteterne for den kommende sæson er fastlagt, som det vil kunne ses her i bladet og på hjemmesiden. Det er primært de sædvanlige aktiviteter med træning mandag, tirsdag og onsdag og aftenmatch om torsdagen (søndag middag efter 1/9). Der er planlagt introkurser i optimisterne i maj måned, idet det har vist sig at være en god metode til rekruttering af nye medlemmer. Sejlerskolen for voksne er også klar til at modtage elever, først og fremmest i ynglingene. Vi vil dog også kunne tilbyde undervisning i Wayfarer, Snipe og Stortriss, idet et nogle medlemmer velvilligt har stillet deres både til rådighed. Vi blev i efteråret kontaktet af en konsulent fra Dansk Sejlunion (DS). Han havde også kontakt med de andre sejlklubber i søen og han ville gerne hjælpe os med at se på nye koncepter til aktiviteter, i første omgang til børn og unge. Vi blev introduceret til et koncept med orienteringssejlads og på et fællesmøde for nylig med Furesøklubberne og DS, blev det yderligere beskrevet. Foreløbigt har vi aftalt at afholde et fælles stævne med udgangspunkt ved Furesøbad d. 23. august Yderbroen i havnen har i vinter lidt en del overlast p.g.a. den hyppige blæst fra østlige retninger. Vores havnemand Jørn Jensen har bestilt opretning af anlægget. Det er imidlertid dyrt at vedligeholde anlægget og selv om vi hævede havnepengene for et par år siden, så har omkostningerne de sidste år været så høje, at vi ikke har meget på kistebunden, når de årlige vedligeholdelsesarbejder er gennemført.

5 5 Anlægget ejes af kommunen, men klubben er via en driftsaftale med kommunen ansvarlig for vedligeholdelsen. På land har vi til vores rådighed det afgrænsede område mellem skoven og parkeringspladsen, i daglig tale jollepladsen. Som udgangspunkt er det hensigten, at pladsen fra udgangen af april til udgangen af oktober kan anvendes til joller og trailere og gennem vinteren til opbevaring af kølbåde. Ideelt betyder det, at alle joller fjernes om vinteren og tilsvarende alle kølbåde om sommeren. I praksis har vi fundet plads til et ret stort antal joller om vinteren og enkelte kølbåde om sommeren. Pladsen administreres af jollemand Jon Kjartansson i samarbejde med havnemanden. For at have sin jolle, trailer eller kølbåd på pladsen skal man, udover at være medlem af klubben, have mærke på joller og trailere og for kølbådenes vedkommende have en havneplads eller egen ankerplads. Desværre har vi en del både og trailere, der ikke er mærket og dermed ikke har lov at ligge på pladsen og hvor ejerne ofte ikke kan identificeres. Jeg vil derfor opfordre alle til at hjælpe til med at holde orden på pladsen ved at sørge for at have de nødvendige tilladelser og ellers fjerne deres udstyr. Ultimativt kan klubben se sig nødsaget til at foranstalte at efterladt udstyr bliver fjernet/skrottet. Jeg har lyst til at skrive lidt om det frivillige arbejde i klubben. Alle der er valgt eller udpeget til de faste poster, som indgår i vores organisation, er umiddelbart synlige og vores ansvarsområder er ret godt beskrevet. Men vi må ikke glemme de mange, der på anden vis yder bidrag til at få tingene til at ske. Det drejer sig f.eks. om bådcheferne med deres hjælpere på klubbådene, dem der vedligeholder vores motorer, dem der sørger for vi får morgenmad ved søsætning/ optagning og dem der kommer og giver en hånd med, når vi har større stævner. Klubben kan ikke drives uden disse frivilliges indsats og vi sparer mange penge, når nogen smøger ærmerne op og klarer tingene uden hjælp udefra. En stor tak til alle de "usynlige" for indsatsen skal lyde herfra. Men også en opfordring til alle medlemmer om at overveje, om man ikke også kan bidrage til at holde klubben i gang. Hvad enten man påtager sig en mere fast opgave eller byder sig til ad hoc, så vil det nytte. Det giver jo også mulighed for at møde andre medlemmer. God vind! Jørgen Juul Rasmussen

6 6 KØLBÅDENE SKAL SØSÆTTES Søsætningen er planlagt til lørdag d. 26. april 2013 fra kl Havne- eller Bropladsafgiften vil i år igen blive opkrævet sammen med kontingentet, og de samme regler er som altid gældende: Ingen betaling af havneafgift/medlemskab ingen ansvarsforsikring (dokumentation skal fremvises) = ingen søsætning! Vi begynder klokken fra hvilket tidspunkt, der bliver solgt numre til søsætningen. Numrene sælges indtil kl Bådene vil, ganske som altid, ikke blive søsat i nummerrækkefølge, men på den mest hensigtsmæssige måde med de yderste både (ved jollevejen) først, begyndende fra klubhuset. Numrene vil derfor mest være at betragte som en kvittering for at søsætningen er betalt og afleveres i pænest mulig stand som kvittering til vognmanden, hvorefter jeg senere foretager en kontrol. Der vil ikke blive løftet både op over andre både. Jo bedre bådene kan tages i rækkefølge, jo hurtigere vil det gå. Er der tvivl, er det vognmandens afgørelse, der er gældende. Vi kommer alle i vandet denne dag, så sæt om muligt hele dagen af, nyd foråret og giv en hånd med hvor dette er tiltrængt. På vanlig vis skal jollevejen ryddes, inden vi går i gang, så lastbilen kan komme til. Gerne med hjælp fra jollefolket. Der bliver ligeledes sørget for det sædvanlige morgenarrangement med frisk kaffe og rundstykker mm. fra kl. ca. 08:00.

7 7 Prisen pr. båd for søsætningen bliver ligesom sidste år kr. 300,- og husk lige penge. Prisen er baseret på en timepris, og denne pris kan kun holdes, hvis vi kan klare mindst fire både i timen. Derfor bør den sociale snak med vognmanden minimeres mest muligt, så vi får afviklet søsætningen inden kl Havnepladser Der er et opslag på tavlen med havnepladserne for 2013, og denne liste vil efterfølgende blive opdateret med interne rokeringer og plads til nye på ventelisten, hvor der p.t. er 1. I lighed med tidligere år er der enkelte, som ikke ønsker at have en bådplads i havnen, og derfor bedes de, som ikke ønsker at fortsætte, give besked til undertegnede eller kassereren inden søsætningen, således at listen med havnepladserne kan blive opdateret umiddelbart efter søsætningen. I ønskes alle en rigtig god sejlsæson, og som vanen tro en god søsætningsdag. Med _/)_/)_/) hilsen Jørn Jensen I god tid Bådoptagning gang lørdag d. 4. oktober gang lørdag d. 25. oktober 2014 Der vil blive et forhøjet beløb på kr. 350 for bådoptagningen, da denne har giver underskud i de sidste 2 år. Dette skyldes at vi har en vognmand på i 2 dage i forhold til søsætningen, hvor regnskabet stort set balancerer. Hilsen Havnemanden

8 8 Et udpluk af HALLENS reglement i FAS 2. Skabene udlånes til klubbens medlemmer, der betaler aktivt seniorkontingent. Ét skab per besætning, der har egen båd og selv sørger for hængelås. Hver maj måned skal " skabsejerne" vise, at skabet benyttes. Dette gøres ved at signere en ophængt liste i hallen. Er den ikke signeret den 1 juli, videregives skabet automatisk og uden varsel til den næste i køen. Ventelisten kommer man på ved at maile en anmodning til halmandxfarumsejlklub.dk. Halmanden kan til enhver tid få åbnet skabet, hvis der er mistanke om f eks lækkende kemikalier. Der kræves klubnøgle for at have skab (ellers kan man jo ikke låse hallen efter sig!). For at indholdet ikke skal falde ud, bør lågen være lukket med minimum et bøjet søm - lukkede skabe er pænest. 4. Sejlene, som ligger på hylderne, skal bære tydeligt medlemsnummer i de 3 barme eller på posen. Gør de ikke dette, kan halmanden inddrage dem uden varsel. 6. Rygning er ikke tilladt. 7. Ophold i hallen er helt på eget ansvar. hellerup båd service Onsgårdsvej 4 / dk Hellerup/ tlf / giro Førende mærker inden for sejlerbeklædning og bådudstyr

9 9 TILMELDING TIL SEJLERSKOLEN 2014 For sæsonen 2014 er der gebyr på 780 kr. Og det er forudsat, at man er medlem af FAS! (blokbogstaver) Navn: Adresse: By og postnummer: Tlf.: Sæt kryds: JEG ØNSKER UNDERVISNING I YNGLING OG KAN BRUGE 1 DAG PÅ AT KLARGØRE BÅDE SAMMEN MED DE ØVRIGE ELE- VER OG INSTRUKTØRER. Helst mandag Helst onsdag Helst tirsdag Jeg vil overveje at uddanne 2 ny elever næste år Jeg har sejlet før Jeg er nybegynder Underskrift: dato: Elever fra sæsonen 2013 skal tilmelde sig, hvis de ikke opnåede førerbevis og fortsat ønsker undervisning. Seniorer med førerbevis til Monark, der ønsker undervisning i Yngling, kan også tilmelde sig. Tilmeldingskuponen sendes til (helst på !): Sejlerskoleleder Bjørn Pedersen Tlf.: Sommerbuen 67, 2750 Ballerup Mail: Sejlerskoleleder x farumsejlklub.dk

10 10 Referat af ordinær generalforsamling i Farum Sejlklub tirsdag den 5. marts 2014 Sted: Undervisningslokalet i Farum Sejlklub, Furesø Marina. Tid: 19:00 Antal fremmødte: 26 inklusiv bestyrelsen Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra bestyrelsen 3 Årsregnskabet forelægges til godkendelse 4 Forslag 5 Fastsættelse af indskud og kontingenter for indeværende regnskabsår samt forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse 6 Valg til bestyrelse, udvalg og revision i henhold til vedtægternes 11, 15 og 18: Formand (Jørgen Juul Rasmussen er villig til genvalg) Kasserer (Torben Lindved er villig til genvalg) Seniorleder (Jan Hellinghus er villig til genvalg) 6.4 Sejlerskoleleder (Bjørn Pedersen er villig til genvalg) 6.5 Ungdomsleder ( Anders Petjursson er villig til genvalg) 6.6 Kapsejladsleder (Claus Bidstrup er villig til genvalg) 6.7 Driftleder (Jørn Jensen er villig til genvalg) 6.8 Hovmester (Britta Thøgersen ønsker ikke genvalg) 6.9 Redaktør (Henry Andersen er villig til genvalg) 6.10 Revisorer (Ove og Steen er villige til genvalg) 6.11 Suppleant til bestyrelsen 7 Eventuelt

11 11 ad 1, Valg af dirigent Poul Ammentorp blev enstemmigt valgt til dirigent. Indkaldelsen blev konstateret rettidigt udsendt. (Publiceret i Klubnyt nr. 1, primo februar 2014, samt annonceret på klubbens hjemmeside) ad 2, Beretning fra bestyrelsen Formanden opridsede de vigtigste begivenheder fra det forgangne år: Det har været et travlt år - først med at få vores medlemsstyring og regnskab op at stå i Klubmodul (KM) og derefter til slut med aktiviteterne omkring vores 50 års jubilæum. Og ind i mellem har der jo så også lige været en sejlsæson. Fra sejlsæsonen 2013 kan følgende aktiviteter nævnes: Ungdomsafdelingen har igen i år været travle med de ugentlige træningsaktiviteter og efter to gange fuldtegnede introduktionskurser i optimisterne for potentielt nye børnesejlere, har opti-gruppen i år været større end længe. Jollegruppen i 29 erne har derimod været ret lille og det overvejes, hvordan vi bliver bedre til at få lodset sejlerne over i de større joller, når de vokser ud af optierne. Ungdomsafdelingen har ved slutningen af året været vært for vintertræning i flere jolleklasser. Alle C-optimister, nye B-optimister og RS Tera-sejlere i regionen har afholdt vintertræning i Farum Sejlklub helt frem mod jul. Vintertræningen for det regionale 29er Talentcenter afholdtes i år i Farum Sejlklub i perioden oktober december Ialt har vi vel haft over 25 stk. 29er-joller stående på havnen, hvilket også har givet visse pladsproblemer. Men at se så mange 29ere på vandet var det hele værd. Torsdags- og søndagsmatcher har sammen med sejlklubberne i Birkerød og Holte været gennemført med fin tilslutning. Omkring 70 både har deltaget mindst én gang og der har typisk været mellem 20 og 30 både per gang fordelt på de sædvanlige 3 starter.

12 12 Der været godt gang i ynglingene til tirsdagstræningen. Der bliver gået seriøst til sagen ved tavlegennemgangen før og efter sejladsen såvel som ved træningen på søen. Tirsdagstræningen har kørt videre her gennem vintermånederne med gennemgang af kapsejladsreglerne bl.a. ved hjælp af et regelspil på PC. Igen i 2013 har vores Wayfarersejlere vist flaget, idet Niels Alslev og Anders Pjetursson og Søren Jensen og Anette Hansen løb med h.h.v. guld og sølv ved DM og vi havde 3 både mere i top 10. I driftsafdelingen har halmand Stephan gjort en stor indsats for at få styr på hallen og ikke mindst skabene. På jollepladsen er der en del problemer med at der bliver parkeret trailere, enkelte med både på, som ikke har de nødvendige tilladelser til at være på pladsen. For pladsmand Jon er det stort set umuligt, at finde synderne når trailerne ikke er mærket. Vores 50 års jubilæum blev afviklet i fin stil. Henry fik lavet et rigtigt flot jubilæumsskrift og festudvalget bestående af Egon Oster og Søren Storm havde fået organiseret et par meget fine arrangementer i restaurant Marina Furesøbad, med ca. 80 medlemmer og gæster udefra til reception på selve dagen d. 7. november og fest den efterfølgende lørdag for medlemmer med ledsagere, hvor vi var ca. 90 deltagere. Ved årsskiftet var vi ca. 250 medlemmer mod ca. 270 året før. Efter hvad vi hører, er det desværre en generel tendens indenfor sejlsporten. Vi overvejer derfor løbende i bestyrelse og KU, hvad der kan gøres for at modvirke denne tendens. Jeg har allerede tidligere nævnt ungdomsafdelingens introkurser, som klart har været en succes. Vi har desuden arbejdet med synliggørelse af klubben lokalt, hvor en af de mere vellykkede aktioner var, da vi fik Furesø Avis reporter ud på søen i en følgebåd til tirsdagstræningen i Ynglingene. Dette affødte en helsides reportage i ugeavisen med en masse flotte billeder. Sejlerskolen er jo en oplagt indgang til vores klub, hvorfor man måske skal overveje at få den synliggjort noget mere, især omkring sæsonstarten.

13 13 Som det vil fremgå af kassererens beretning om lidt, har vi trods medlemsnedgangen en sund økonomi. Alle budgetansvarlige har været omhyggelige med deres del af økonomien. Jeg synes, at vi har en god balance med finansiering af vores aktiviteter med henholdsvis kontingentmidler og brugerbetaling. Vi stræber også efter løbende at have noget på kistebunden til uforudsete udgifter og til nyinvesteringer. Vi kan således for andet år i træk foreslå uændrede kontingentsatser. Til slut en tak til alle der i årets løb har bidraget til at få tingene til at køre i klubben. I bestyrelse og KU får vi klaret tingene af i stor fordragelighed ved vores møder og ellers kører tingene jo for det meste i de enkelte afdelingers regi, effektivt og engageret. Der var ingen kritiske kommentarer til beretningen fra salen. Beretningen blev godkendt.

14 14 ad 3, Årsregnskab Kassereren fremlagde regnskabet for 2013, som i sin fulde udstrækning er præsenteret i Klubnyt nr Følgende blev fremhævet ved fremlæggelsen: Første år med regnskab via Klubmodulet, som fungerer rigtig godt. Indtægter Kontingenter i alt kr ,- Indtægter i alt kr ,- mod budgetteret kr ,- Udgifter Administration Kontingenter til DSU 27 kkr Forsikringer 61 kkr for både og indbo: Bådforsikringen udgør langt den største del af beløbet. Drift afd. Ekstranummer af klubnyt i forbindelse med 50 års jubilæet gav overskridelser. Udgifter i alt kr ,- Driftoverskud kr ,- Aktiverne består primært af indestående på bankkonti. Egenkapital 227 kkr Henlæggelser i alt 219 kkr Passiver i alt 611 kkr. Der var ingen kommentarer til regnskabet, som herefter godkendtes af generalforsamlingen.

15 15 Havneregnskab Kassereren fremlagde herefter havneregnskabet, som ligeledes er publiceret i sin helhed i Klubbladet (Nr.1, feb-2014) Indtægter 94 kkr 47 både Udgifter 74 kkr til vedligeholdelse Overskud 20 kkr Egenkap herefter 48 kkr Ingen kommentarer fra salen til regnskabet, som herefter godkendtes af generalforsamlingen. Ad 4 indkomne forslag Ingen forslag var modtaget inden den i vedtægten fastsatte frist. Ad 5 Fastsættelse af indskud, kontingentsatser samt budget for 2014 Budgettet for 2014 blev fremlagt af kassereren baseret på uændrede kontingentsatser. Kontingentsatserne er ligesom budgettet for 2014 vist i detaljer i Klubbladet ( Nr.1, feb 2014) Budgetforslaget for 2014 er meget tæt på budgettet for Budgetoverskud 11 kkr. Budgettet for 2014 blev godkendt af generalforsamlingen.

16 16 Ad 6 Valg til bestyrelse og udvalg 6.1 Formand (Jørgen Juul Rasmussen blev genvalgt) 6.2 Kasserer (Torben Lindved blev genvalgt) 6.3 Seniorleder (Jan Hellinghus blev genvalgt) 6.4 Sejlerskoleleder (Bjørn Pedersen blev genvalgt) 6.5 Ungdomsleder ( Anders Petjursson blev genvalgt) 6.6 Kapsejladsleder (Claus Bidstrup er blev genvalgt) 6.7 Driftleder (Jørn Jensen blev genvalgt) 6.8 Hovmester (Sanne Parkhøi blev valgt *) 6.9 Redaktør (Henry Andersen blev genvalgt) 6.10 Revisorer (Ove og Steen blev genvalgt) 6.11 Suppleant til bestyrelsen (Arne Rasmussen blev genvalgt) *) Sanne vil gerne påtage sig hovmestertjansen. Dog med visse forbehold. Arrangering af morgenmad ved to bådoptagninger og én søsætning er undtaget fra arbejdsopgaverne. Johs. og Britta har lovet at tage sig af søsætningen i år. Ad 7 Eventuelt Ove Bidstrup: Hjemmesiden forekommer rodet, og aktivitetskalenderen, som dog er nem at finde, er stort set tom. F. eks. findes ingen information om generalforsamling og søsætning! Bestyrelsen drøfter sagen ved førstkommende KU-møde. Jytte Nakskov: Er der taget initiativ til ny aftale om brovagtsmiddage med den nye restauratør i Marinaen? Der er p.t. ingen aftale. Bestyrelsen tager sagen op på næste KU møde.

17 17 Information: I den kommende sæson vil der være undervisning i Yngling, Wayfarer og Snipejolle. Poul Ammentorp: Et medlem har meldt om problemer med at få både slæbt op ved slæbestedet. Der spørges til, om der findes et spil, eller eventuelt kan installeres et sådant. Vi har allerede et mobilt spil i klubben. Der mangler blot en forankringsmulighed på pladsen. Jørn Jensen ser på sagen. Der er ønske om en mere skridsikker belægning på slæbestedet. Restauratør Mikael Olsen har spurgt om der kan arrangeres en fælles fest for alle søsportsklubberne i Marinaen. Der foreligger et forslag om 25/4 2014, hvor Wayfarer Stompers er blevet bedt om at stå for musikken. Jørn Jensen: Hareskov skiklub (v. Anne Gram Nielsen) ønsker etablering af en vandrutsjebane ved Furesøbad. Hvis det ikke generer vore adgangsforhold til søen, har klubben ingen indvendinger. Jørgen Juul Rasmussen: Stor tak til Hovmester Britta for en mangeårig indsats i Miljøet. Lidt godt til ganen blev overrakt. Mødet sluttede kl. 20:25 Referent: Arne Nørby Rasmussen

18 18 UNGDOMSAFDELINGEN Den regions-fælles vintertræning for C- og B-optimister i Farum lakker mod enden og slutter Palmesøndag med en mindre kapsejlads for deltagerne. Vi har haft et rigtigt godt forløb, ikke mindst på grund af et dygtigt træner-team, som har forstået at engagere og motivere sejlerne på en rigtig god måde. Sideløbende har vi afholdt en række vinter-teoriaftener på mandage for vores egne sejlere. Trænerne Jacob Pjetursson og Christian Paaske Jørgensen har på skift underholdt med teori indenfor emnerne vigeregler, meteorologi, trim og basal strategi. Desuden har der været plads til lidt leg samt fælles hygge. Vi starter som planlagt den ordinære sæson i uge 18, hvilket er den sidste uge i april. På grund af den milde vinter regner vi ikke med at vandtemperaturen stiller sig hindrende i vejen for dette. Vi arbejder stadig på at få indkøbt nogle nye optimistjoller til Ungdomsafdelingen, for at få udfaset nogen af de ældste og mest ramponerede joller. Beløbet er primært kommet til veje via en donation fra Nordea Fonden i forbindelse med sejlklubbens 50 år jubilæum sidste efterår. Håbet er at købe 2-3 gode nyere brugte joller, som kan døbes og søsættes med standerhejsningen i foråret. Tilmeldingen til årets sejlerlejr i uge 27 ved Herslev i Roskilde Fjord er nu åbnet. Flere informationer kan findes på lejrens hjemmeside på hvor man også kan tilmelde sig. Forældre må meget gerne melde sig som deltagere, da der er brug for hjælpere hele ugen.

19 19 På initiativ af en engageret klubkonsulent fra Dansk Sejlunion ved navn Nicolas Brandt Hansen har vi aftalt med de andre Furesøklubber, at vi i fællesskab afholder et såkaldt Orienteringsløb lørdag den 23. august Løbet skal være et hold-baseret opgaveløb med et maritimt tema, hvor posterne både skal findes på land og på vand. Det præcise sted for afholdelsen er ikke fastlagt endnu Når du alligevel er oppe, gider du så hente mig et glas vand..?

20 20 Vejledning ang. jollepladser Hvis du har haft jolleplads sidste år: Så skal du blot opfylde nedenstående betingelser, og mærkatet med pladsnummer vil blive sendt til dig automatisk. Du skal have betalt for medlemskab i FAS (klubmodul 100) med jollepladsgebyr (klubmodul 201) for plads til din jolle med jollevogn under, og hvis du har yderligere behov for plads til landevejstraileren (klubmodul 202), alt betalt automatisk i årets begyndelse til sejlklubben. Du behøver ikke foretage dig yderligere, jollemærkat bliver sendt til dig automatisk engang i starten af maj måned. Der er fast tradition for jollepladsoprydning lørdagen kl. 10, 1-2 uger efter kølbådssøsætningen (annonceret i FAS-nyt april nummer), dette opfordres jollepladsindehaverne at møde op til. Det plejer at tage et par timer efterfulgt af en hyggelig frokost for jollepladsadministrationens regning. Hvis du ikke har søgt jolleplads tidligere, eller er nyt medlem i FAS: Du skal have være meldt ind i Farum Sejlklub og betalt de forskellige klubmoduler (se foroven). Fuldt aktivt senior medlemskab er en betingelse. Du bedes udfylde og underskrive nedenstående aftale Ansøgning om jolleplads, og sende den til undertegnede med alm. post (den med frimærket) eller skannet ind og sendt vedhæftet en mail. Ansøgningen findes også på FAS hjemmeside, hvor den kan downloades og printes ud.

21 21 Du skal samtidig sende en kopi af din ansvarsforsikring for båden, der dækker de skader du måtte forvolde på andre både på søen (det sker meget sjældent). Det kan være din indboforsikring dækker, ellers koster en separat bådansvarsforsikring ikke mange penge. Til sidst skal du have et aluminiumskilt med dit medlemsnummer, som påklistres hækken på din båd og/eller fronten på din trailer. Dette kan erhverves ved køb over klubmodulets sejlershop. Aluskiltet bliver så tilsendt dig sammen med årets jollemærkat i starten af maj måned. Hilsen Materialeudvalget og Jollepladsmand Jon E. Kjartansson Fuglevænget 17, 3520 Farum jon.kjartanssonxprivat.dk

22 22 Ansøgning om plads på Jollepladsen i Farum Sejlklub I forbindelse med ansøgning om plads til privat ejet båd, trailer eller udstyr på Farum Sejlklubs Jolleplads er der indgået følgende aftale mellem ejeren og Farum Sejlklub. Pladsen tildeles for en sejlsæson* ad gangen. Pladsmanden Der skal på båden være tegnet en ansvarsforsikring, som skal forevises på forlangende. Båden skal i sejlsæsonen være i sejlklar og sømandsmæssig stand. Båden skal på hækken være forsynet med Aluskilt med medlemsnummer. (kan rekv. 40,- kr.) Sejlklubben kan opkræve et årligt administrationsgebyr for en plads på Jollepladsen. (50,- kr.) Båden skal mærkes synligt på hækken/presenningen med det årligt tildelte pladsnummer. Båden skal have en fungerende ophaler vogn, så den let kan flyttes. Båd trailere: Hvis bådejeren også ønsker en plads til trailer gælder: Traileren skal mærkes i koblingsenden med skilt med medlemsnummer. (kan rekv. 40,- kr.) Traileren skal tillige være mærket med det årligt tildelte pladsnummer. ( 50,- kr.) Traileren skal have næsehjul. I forbindelse med aftale om plads til båd, trailer eller udstyr er jeg indforstået med: at båd, trailer og grej opbevares helt på mit ansvar. at misligeholdes ovenstående aftale kan Farum Sejlklub kræve, at båd, trailer og udstyr fjernes fra sejlklubbens område. Efterkommes en henstilling herom ikke, kan Farum Sejlklub fjerne båd, trailer eller grej på ejers regning. Evt. provenu ved salg vil, efter at restance til Farum Sejlklub er udlignet, blive tilsendt ejeren. Navn: Båd/Jolletype der ønskes plads til: Adresse: ønskes plads til landevejstrailer: ja/nej Telefon: mangler der aluskilt med medlemsnr? ja/nej FAS medlemsnummer: Dato: Båd -ejerens underskrift:

23 23 * Sejlesæson er sommerhalvåret fra stander ophaling til stander nedhaling hvor der om foråret og efteråret må udvises smidighed med hensyn til kølbådenes søsætning og optagning. Man har ansvar for om efteråret at få fjernet sin jolle for at give plads til kølbådene. Jollepladsen er forbeholdt kølbådene om vinteren, nogle joller kan dog være på pladsen vinteren over hvis plads haves, og det bliver fortrinsvis på området af jollepladsen, der er nærmere klubhuset. Vinterplads er primært for dem, der ikke har plads til jollen hjemme om vinteren eller har et ønske om at sejle vinteren over. Smuk vintermotiv fra Furesøen, foto Arne Stahlfest

24 24 Oprydning på jollepladsen 2014 Traditionen tro indkalder pladsmanden og jollesejlerudvalget alle, som har en jolleplads i FAS, til at møde op til oprydning på jollepladesen. Dette vil fremover fast altid ligge lørdagen 1 eller 2 uger efter kølbådssøsætningen. Vi mødes i år i klubben: Lørdag d. 3. maj 2014 kl. 10:00. Hvis du har et praktisk redskab som dine hænder er godt formede til at kunne håndtere, så medbring det evt. Jeg tænker på haveredskaber, reparationsredskaber mv. Andre vil også have værktøj med, som du evt. kan låne, afhængigt af opgaverne. Når det hyggelige arbejde er vel overstået ca kl. 12, så er der forberedt en velfortjent og gratis frokost til deltagerne i sejlklubben. Pladsmand Jon vil hele tiden være tilstede, og han vil gå rundt og tjekke at bådene ser sødygtige ude, at jollevogne fungerer, og at joller og trailere er aftalemæssigt mærket. Det er omkring samme tidspunkt jollemærkaterne bliver udsendt med posten. Vi vil igen opfordre til, at alle jollepladsindehavere møder op. Hvis vi er mange, så går det bare hurtigere med at få ordnet pladsen til fælles glæde. Pladsmanden og jollesejlerudvalget.jon, Elof og Poul

25 25 SENIORAFDELINGEN Opstart af tirsdagstræning for alle med interesse for Yngling sejlads (erfaring ikke et krav); Første træningsdag bliver tirsdag den 29 april. Tirsdagstræning har primært været for Ynglinge. Men alle er velkommen. Traditionen tro skal bådene være færdig riggede senest kl. 18:00. På dette tidspunkt holdes der skippermøde for at planlægge dagens sejlads. Prisen for deltagelse er igen i år holdt meget lavt. Det bliver kun 250 kr. til klubben og 150 kr. til betaling af trænere, og et par aftener med fælles spisning. Er du interesseret i Yngling sejlads, så er her chancen, hvad enten du har erfaring eller alene interessen. Sejlads den 29 april forudsætter naturligvis, at bådene blev søsat lørdag den 26 april! Mvh Per Duelund / Niels Henrik Olsen Barberes!

26 26 KAPSEJLADSAFDELINGEN Torsdagsmatcher 2014 Første aftenmatch i 2014 afholdes torsdag 1. maj og sejladserne fortsætter frem til søndag 28. september. Sejladserne afholdes hver torsdag aften med første start kl. 18:30 (varsel afgives 18:24). I september måned sejles søndag 12:00 (varsel afgives 11:54). Der startes 3 løb: 18:30 (12:00) Joller, Wayfarer mv 18:35 (12:05) Store kølbåde, Yngling mv 18:40 (12:10) Små kølbåde, Stor Triss mv Efter sidste sejlads 28. september afholdes præmieuddeling i YF. Der sejles efter faste mærker beliggende ca midt på søen. Information om bane, startprocedure mv findes på klubbens hjemmeside under kapsejlads, og kontakt gerne kapsejladslederen (kapsejladslederxfarumsejlklub.dk) hvis du har spørgsmål. Vel mødt.

27 27 Dommere til aftenmatcher Vi skal have sat navne på dommere til torsdagsmatcherne. 1. Kig i kapsejladskalenderen og find en dato hvor FAS er matcharrangør. 2. Send en mail til kapsejladslederxfarumsejlklub.dk, hvor du skriver at du selvfølgelig er dommer denne dag. Dommerlisten vil løbende blive opdateret på klubbens hjemmeside, så her kan du se, hvilke datoer der mangler at blive besat. Dommere uden erfaring er velkomne. Du får den fornødne undervisning/ instruktion. Furesø rundt (afløser det årlige Triss-Træf) Søndag 22. juni kl afholdes Furesø rundt. Furesø rundt er en distancesejlads med focus på det sociale. Der sejles efter handicap så alle kan være med. Sejladsen sejles om formiddagen, hvorefter vi sammen indtager den medbragte frokost (øl og vand kan købes). Alle bådtyper (joller og kølbåde) er velkomne. Der sejles 1 sejlads hvor mærker rundt på søen skal rundes. Start og mål ved havnen. Deltagerne startes på forskellige tidspunkter (udfra bådens lys-tal, besætningens erfaring og evt tidligere placeringer ved aftenmatcher, suverænt bestemt af arrangørerne). Første både startes ca Tilmelding til kapsejladslederxfarumsejlklub.dk.

KLUBNYT. Klubbens nuværende og tidligere formænd. Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang Februar 2014 Nr. 1

KLUBNYT. Klubbens nuværende og tidligere formænd. Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang Februar 2014 Nr. 1 KLUBNYT Klubbens nuværende og tidligere formænd Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang Februar 2014 Nr. 1 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 45. Årgang Juni 2013 Nr. 3

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 45. Årgang Juni 2013 Nr. 3 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 45. Årgang Juni 2013 Nr. 3 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand Jørgen

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang August 2014 Nr. 4

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang August 2014 Nr. 4 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang August 2014 Nr. 4 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang Juni 2014 Nr. 3

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang Juni 2014 Nr. 3 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang Juni 2014 Nr. 3 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand Jørgen

Læs mere

KLUBNYT. Medlemsblad for Farum Sejlklub 45. Årgang August 2013 Nr. 4

KLUBNYT. Medlemsblad for Farum Sejlklub 45. Årgang August 2013 Nr. 4 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 45. Årgang August 2013 Nr. 4 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

KLUBNYT. Medlemsblad for Farum Sejlklub 48. Årgang April 2016 Nr. 2

KLUBNYT. Medlemsblad for Farum Sejlklub 48. Årgang April 2016 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 48. Årgang April 2016 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang August 2015 Nr. 4

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang August 2015 Nr. 4 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang August 2015 Nr. 4 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang Februar 2015 Nr. 1

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang Februar 2015 Nr. 1 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang Februar 2015 Nr. 1 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

KLUBNYT. Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang Juni 2015 Nr. 3

KLUBNYT. Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang Juni 2015 Nr. 3 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang Juni 2015 Nr. 3 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand Jørgen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per

Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per AS BS møde d 19 jan 2016 kl 18.00 v2 Dagsorden Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per 1 Godkendelse af dagsorden OK 2 Referat af

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015 Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub inviterer til Huggert Pokal d. 30. 31. maj 2015 Kort oversigt: Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 26. maj 2015

Læs mere

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017 Program for sommerlejren i Sønderborg Yacht Club 23. til 26. juni, 2017 Velkomst På vegne af Sønderborg Yacht Clubs junior afdeling vil jeg gerne byde jer hjertelig velkommen til sommerlejeren for sejlere

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00 REFERAT: Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. Godkendt. 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub.

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. 2009-1 1. Klubbens navn, stander og hjemsted: Klubbens navn er Kolding Motorbådsklub. Klubbens stander er hvid, med en rød ottetakket stjerne. Klubbens hjemsted

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter Vedtægter 20.03.2013 Klubarrangementer og undervisning i klublokaler, skolestuer og restaurant er røgfrie. K.A.S. Vedtægter 2013 1. Navn, hjemsted og stander Klubbens navn er Kjøbenhavns Amatør- Sejlklub,

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2016 i ESTLAND. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.28/7-6/8 2016.

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014

Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014 Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014 Deltagere: Bestyrelsen og 7 medlemmer 1) Per Zeuthen valgt til dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet) 3)

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Stensved Tennisklub Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Bestyrelsen 2011 Formand: Hans Iversen Ansvar: Drosselvej 7 Post 4773 Stensved Kommunen Tlf. 55 38 67 03 Nye medlemmer hapi@stensvednet.dk Sponsorer

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere