KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang Februar 2015 Nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang Februar 2015 Nr. 1"

Transkript

1 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang Februar 2015 Nr. 1

2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad Værløse Danske Bank reg. nr Bestyrelsen Formand Jørgen Juul Rasmussen Næstformand Per Duelund Kasserer Torben Lindved Seniorleder Jan Hellinghus Ungdomsleder Anders Petjursson Driftsleder Jørn Jensen Suppleant Arne Nørby Rasmussen Seniorafdelingen Seniorleder Jan Hellinghus Sejlerskoleleder Bjørn Pedersen Kapsejladsleder Claus Bidstrup Driftsafdelingen Driftsleder Jørn Jensen Havnemand Jørn Jensen Pladsmand Jon Kjartansson Halmand Stephan Nandrup-Bus Nøglemand Per Christoffersen Miljøudvalg Hovmester Sanne Parkhøi Informationsudvalg Redaktør Henry Andersen Web-master Liselotte Müller Medlemsservice Jørgen Nielsen Klubbens hjemmeside:

3 3 KALENDEREN To Generalforsamling kl Ti KU møde On Deadline Klubnyt Lø Søsætning af kølbåde Sø Standerophal kl Forsidebillede: Stemning fra Furesøen ( Sanne P)

4 4 FORMANDEN BERETTER Siden sæsonen sluttede har bestyrelse og koordinationsudvalget (KU) været igang med næste års budget og færdiggørelse af årsregnskabet. Det er lykkedes os at fastholde medlemstallet omkring de 250, og dermed har vi opnået den forventede kontingentindtægt. Samtidig har vi været forskånet for større uforudsete udgifter, hvilket medfører at vi kommer ud af året med et pænt overskud. Nu er det selvfølgelig ikke et mål i sig selv for klubben at skabe overskud, men det er under alle omstændigheder rart at have noget at gøre godt med, hvis vi får et større havari på både eller motorer, eller hvis der skal iværksættes nye initiativer. Som konsekvens af det gode resultat kan vi så også igen i 2015 fastholde kontingentsatserne. Til gengæld kører det mere stramt, når vi ser på regnskabet for broanlægget. Vores havnemand Jørn sørger for, at anlægget løbende bliver vedligeholdt både under og over vandet. Dette er yderst vigtigt, da misligholdelse i det lange løb nemt kan føre til meget større omkostninger. Det kan her nævnes at Yachtklubben har måttet ud at låne mange millioner kroner til deres nye havneanlæg, en situation vi gerne skulle undgå. I de senere år er der bl.a. brugt en del midler på at forstærke anlægget med skråtstillede pæle under vandet for bedre at kunne modstå de store belastninger fra bølger, når der er stærk østenvind. Nu viser det sig, at brodækket trænger til en udskiftning, og det er planen at gøre dette over de kommende 2-3 år. Selvom det vil lægge stort pres på havnekassen, foreslår vi at vi i første omgang fastholder havneafgiften i år. Men vi kan blive nødt til på sigt at overveje, hvordan der sikres nok indtægter til at holde anlægget i topform.

5 5 Nu vi er ved havneanlægget, så har vi talt om, at det ville være ønskeligt med et medlem, der vil assistere Jørn med driften af havnen, dels for at aflaste ham, og dels for evt. på sigt at overtage jobbet som havnemand. Så hvis du skulle være interesseret i denne tjans, så lad os høre fra dig. Tag evt. en snak med Jørn om, hvad jobbet indebærer. Ved den kommende generalforsamling skal vi finde kandidater som kasserer, suppleant til bestyrelsen og to revisorer. Resten stiller op til genvalg. Arne Nørby Rasmussen har meldt sig som kandidat som kasserer, og Torben Lindved og Poul Ammentorp som kandidater som revisorer. Vi mangler så en kandidat til suppleant til bestyrelsen. Suppleanten deltager i KU-møderne og fungerer som referent ved disse samt ved generalforsamlingen. Vi har normalt 5 KU-møder om året, så jobbet er overkommeligt. Kontakt venligst undertegnede, hvis du er interesseret. Som det fremgår andetsteds i dette nummer af bladet blev Mikkel Elmholt i januar tildelt Furesø Idrætspris - Nordea-Fondens Det Gode Liv Pris efter indstilling fra bestyrelsen. Kandidater udvælges af en komite med repræsentanter fra Nordea i Farum og Værløse, Furesø Avis og Furesø Idrætsråd. Vi er glade for således at kunne vise vores taknemmelighed over den kæmpe indsats som Mikkel gør for FAS. Husk der er generalforsamling torsdag d. 5. marts 2015 kl i teorilokalet. Jørgen Juul Rasmussen

6 6 Generalforsamling 2015 I henhold til Farum Sejlklubs vedtægter 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Sejlklubs undervisningslokale. Torsdag den 5. marts 2015 kl. 19:00 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Årsregnskabet forelægges til godkendelse 4. Forslag 5. Fastsættelse af indskud og kontingent for indeværende regnskabsår samt forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse. 6. Valg af bestyrelse udvalg og revision i henhold til vedtægternes 11, 15 og 18: 6.1 Næstormand (Per Duelund er villig til genvalg) 6.2 Kasserer (Torben Lindved kan ikke genvælges) 6.3 Seniorleder (Jan Hellinghus er villig til genvalg) 6.4 Sejlerskoleleder (Bjørn Pedersen er villig til genvalg) 6.5 Ungdomsleder (Anders Petjursson er villig til genvalg) 6.6 Kapsejladsleder (Claus Bidstrup er villig til genvalg) 6.7 Driftleder (Jørn Jensen er villig til genvalg) 6.8 Hovmester (Sanne Parkhøi er villig til genvalg) 6.9 Redaktør (Henry Andersen er villig til genvalg) 6.10 Revisorer 6.11 Suppleant til bestyrelsen 7. Eventuelt Stemmeret på klubbens generalforsamling har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år. Ægtefæller m/k, der deler blad med seniormedlemmer, får ikke yderligere indkaldelse end her gennem Klubnyt.

7 7 Bundmaling og rabataftale Sidste år skiftede den bundmaling, vi må bruge på Furesøen, navn. Den hedder i dag: Hempel, Mille Alu Baltic og fås i farverne sort, blå og rød. Vi gør opmærksom på, at der foreligger en fordelagtig rabataftale ved køb af alt bådtilbehør mellem Farum Sejlklub og Tempo Bådudstyr ApS Geminivej Greve (se annoncen andetsteds i bladet). Køber du kontant til dig selv, henviser du bare til aftale med Farum Sejlklub, så får du rabatten. Køber du til klubbens både fremsender Tempo Bådudstyr faktura til kassereren. Du skal blot angive bådnummer og dit navn.

8 Mindeord om Ernst Austmann Frederiksen 8 Farum Sejlklubs alderspræsident Ernst Austmann Frederiksen afgik den 22. september 2014 ved døden, 83 år gammel. Ernst blev medlem af klubben i 1983, hvor han lærte at sejle på sejlerskolen, antageligt i én af klubbens Monarker. Senere skaffede Ernst sig en Stortriss og deltog bl.a. ivrigt i torsdagsmatcherne, i en del år sammen med Søren Wedel Storm. Ernst var altid meget engageret i klubbens forhold og foruden at være sejlerskoleleder fra 1986 til 1988 var han bl.a. i en periode kasserer, et job der typisk for ham, blev varetaget med stor omhu. Ernst var en sikker deltager ved generalforsamlingerne, og hans efterfølgere i kassererstolen kunne være sikre på, at deres regnskaber blev nøje gennemlæst og kommenteret, hvis der var uklare punkter. Hvis der var emner til diskussion på dagsordenen, deltog Ernst også gerne med indlæg, der var velforberedte og dokumenterede om nødvendigt. Ernst var fast deltager i lørdagshyggen i klubben i vintersæsonen, og som regel var han leveringsdygtig i et par vittigheder, ofte sakset fra Amtsavisens bagside, som han om ikke andet selv kvitterede for med sin karakteristiske latter. Også når der var sejlerbio i Værløse Bio, kunne hans tørre hehe høres, når der var en sjov episode i filmen. Denne tørre humor var meget karakteristisk for Ernst, og ved 50 års jubilæumsfesten forrige år, kunne han heller ikke dy sig for at erobre mikrofonen og divertere med et par udvalgte vittigheder. Vi vil savne hans latter, og lørdagsholdets julefrokost bliver heller ikke det samme uden hans dejlige hjemmebagte brød. Æret være Ernsts minde. Jørgen Juul Rasmussen

9 Nekrolog. 9 Så har vi igen mistet en af vore sejlerkammerater. Ove Bidstrup døde d. 15. januar, efter nogle måneders sygdom, 79 år gammel. Ove blev medlem i Farum Sejlklub i 1981 og har gennem alle årene været et stort aktiv for klubben. Ove var kasserer og medlem af bestyrelsen i flere omgange, han var altid på pletten når der manglede en hjælpende hånd til stævner og til festdage, og ofte var hans harmonika med til at sætte stemningen i vejret. Ove har gennem årene deltaget i stort set alle kapsejladser, og selv om kampene på banen var drabelige, endte de altid fredeligt med en lille øl i cockpittet. Det har været dejligt at se, at Ove og Claus delte deres interesse for sejlsporten. De senere år er sejlaktiviteten dalet lidt, og derfor opfandt Ove vores lille biografklub. Her mødes de gamle sejlere til en hyggelig eftermiddag i vintersæsonen. Altid var han på pletten til klublørdagene, fik en snak med de gamle venner og mindedes gamle dage. Han fandt også tid til at være revisor. Vi vil savne Ove blandt os vi vil mindes gode dage på søen, når vi ser O Porto stævne ud. Vore tanker går til Bente og hele familien, som nu må undvære Ove som et samlingspunkt i familien. God Vind. Eva og Egon

10 10 Furesø Sportspris - Nordea-fondens Gode Liv Pris til Mikkel Elmholt I forbindelse med Furesø Idrætsråds nytårskur d. 22. januar 2015 modtog Mikkel Elmholt som én af 4 idrætsledere Furesø Sportspris - Nordea Fondens Gode Liv Pris. Prisen tildeles idrætsudøvere eller ledere, der yder en særlig indsats i deres klubber. Udover æren og et diplom følger der 5000 kr med, som Mikkel kan disponere over i sit arbejde med vores børn og unge. Bestyrelsen i FAS indstillede Mikkel med følgende begrundelse: Ungdomsafdelingen i FAS ledes kollektivt af et ungdomsudvalg, hovedsaglig bestående af forældre til klubbens børne- og ungdomssejlere. Mikkel er ansvarlig for medlemskontakt og optimistsejlere. Mikkel har lavet klubbens to hjemmesider (ungdomsafdelingen har sin egen hjemmeside) og er webmaster på siderne. Desuden udfører han support til brugerne af klubbens medlems- og regnskabssystem (Klubmodul). Når Mikkel indstilles til prisen er det fordi han, som det fremgår af ovenstående, har påtaget sig rigtigt mange opgaver i klubben og bruger meget mere tid på at varetage disse, end man normalt kan forvente af en frivillig. Mikkel er en meget god organisator, der ved de normale trænings aktiviteter, såvel som ved stævner o.l. selv går foran. Han er altid første og sidste mand på pladsen. Fremhæves skal specielt at Mikkel de sidste to sæsoner har arrangeret introkurser i maj og august i optimistjollen for børn. På disse kurser kan potentielle sejlere komme ud på søen i en optimistjolle under kyndig vejledning. Klubben lægger både og personligt udstyr til, og man kan på denne måde for et beskedent beløb få prøvet af, om sejlsport er noget man har lyst til. Denne aktivitet har vist sig at være en god måde at rekruttere nye medlemmer på.

11 11 Mikkel er således et kæmpe aktiv for FAS' arbejde med børn og unge. For klubbens ledelse er det desuden helt afgørende, at vi har velfungerende hjemmesider, der kan holde vores medlemmer informeret løbende, samt at vores administrative system fungerer i det daglige. Vi ønsker Mikkel stort tillykke med den velfortjente pris. Bestyrelsen

12 12 KØLBÅDENE SKAL SØSÆTTES Søsætningen er planlagt til lørdag d. 25. april 2015 fra kl Havne- eller Bropladsafgiften vil i år igen blive opkrævet sammen med kontingentet, og de samme regler er som altid gældende: Ingen betaling af havneafgift/medlemskab ingen søsætning! Vi begynder klokken fra hvilket tidspunkt, der bliver solgt numre til søsætningen. Numrene sælges indtil kl og helst ikke meget senere aht. til undertegnede, der har lidt travlt med at organisere søsætningen. Bådene vil, ganske som altid, ikke blive søsat i nummerrækkefølge, men på den mest hensigtsmæssige måde med de yderste både (ved jolleve-jen) først, begyndende fra klubhuset. Numrene vil derfor mest være at betragte som en kvittering for at søsætningen er betalt og afleveres i pænest mulige stand som kvittering til vognmanden, hvorefter jeg senere foretager en kontrol. Der vil ikke blive løftet både op over andre både. Jo nemmere bådene kan tages i rækkefølge, jo hurtigere vil det gå. Er der tvivl er det vognmandens afgørelse, der er gældende. Vi kommer alle i vandet denne dag, så sæt om muligt hele dagen af, nyd foråret og giv en hånd med, hvor dette er tiltrængt. På vanlig vis skal jollevejen ryddes, inden vi går i gang, så lastbilen kan komme til. Gerne med hjælp fra jollefolket. Der bliver ligeledes sørget for det sædvanlige morgenarrangement med frisk kaffe og rundstykker mm. fra kl. 08:00.

13 13 Prisen pr. båd for søsætningen bliver ligesom sidste år kr. 300,- og husk lige penge. Prisen er baseret på en timepris, og denne pris kan kun holdes, hvis vi kan klare mindst fire både i timen. Derfor bør den sociale snak med vognmanden minimeres mest muligt, så vi får afviklet søsætningen inden kl Havnepladser Der er et opslag på tavlen med havnepladserne for 2015, og denne liste vil efterfølgende blive opdateret med interne rokeringer og plads til nye på ventelisten, hvor der p.t. er 1. I lighed med tidligere år er der enkelte, som ikke ønsker at have en bådplads i havnen, og derfor bedes de, som ikke ønsker at fortsætte, give besked til undertegnede eller kassereren inden søsætningen, således at listen med havnepladserne kan blive opdateret umiddelbart efter søsætningen. I ønskes alle en rigtig god sejlsæson og som sædvanen tro en god søsætningsdag. Med _/)_/)_/) hilsen Jørn Jensen Obs!!! Hvis vejret - mod forventning - skulle drille meget, så der kræves en udsættelse, vil der være opslag i klubben samt på vores hjemmeside.

14 14 Kontingentopkrævningen nærmer sig. Torsdag den 1. april trækkes det årlige klubkontingent, betaling for havneplads og bådeplads på land via jeres Dankort direkte på jeres konto. Der kommer en mail fra systemet ca. 8 dage før. For at det forløber smertefrit, skal I huske at opdatere jeres Dankort informationer, såfremt I har fået et nyt, f.eks. i forbindelse med det gamle er udløbet eller lukket, f.eks. fordi det har været stjålet eller bortkommet. Du kan jo også have skiftet bank. Det er det samme, som I gør i forhold til en Brobizz, når I får nyt Dankort. Vejledning i opdatering af Dankort og din profil: Du starter med at gå ind på klubbens hjemmeside farumsejlklub.dk. I menuen foroven er der et menupunkt der hedder Klubmodul. Når du placerer din cursor på Klubmodul, kommer der en rullemenu frem med Gå til Klubmodul. Venstreklik på denne, og du kommer frem til FAS side i Klubmodul. Her logger du dig på din profil med dit brugernavn og dit password. Har du glemt din profil eller password, venstreklikker du på Glemt login info?, der står lige nedenunder. Her følger du så den vejledning, der kommer frem. Når du er kommet ind på din profil, skal du venstreklikke på den blå knap nede i venstre hjørne hvor der står Mine tilmeldinger I det billede der så kommer frem kan du øverst rette dine dankortinformationer. Følg blot vejledningen. Du kan også se hvilke hold, du er tilmeldt og forfaldsdatoen på næste rate.

15 15 De medlemmer der har en aftale med kassereren får en manuel opkrævning i løbet af marts måned. Får du problemer, så skriver du til kassereren på kassererenxfarumsejlklub.dk eller ringer på telefon Hvis du bruger den lyseblå knap Ret profil lige når du har logget ind på profilen, kan du rette alle dine øvrige oplysninger. Det skal du gøre, når du f.eks. flytter, får ny adresse, telefonnummer og lignende. Kasserer Torben Lindved

16 16 Nyt fra Ungdomsafdelingen Vinter-teori Der er lidt stille i øjeblikket i Ungdomsafdelingen. De seriøse sejlere deltager i en ugentlig teori-aften ca. hver mandag, under kyndig ledelse af Christian Paaske, Jacob Pjetursson og Poul Ammentorp. Her terpes der både kapsejlads-regler, -taktik, bådhåndtering, vigeregler, og førstehjælp. Tera-jolle projekt Vi søger i øjeblikket midler fra forskellige fonde til at anskaffe et antal nye sejljoller til Ungdomsafdelingen. Vi har i de seneste år kunne konstatere, at en del af de børn og unge vi får ind i klubben er fysisk større end tidligere. De vokser derfor hurtigere ud af Optimistjollen, og har så ikke helt den erfaring der skal til for at håndtere de større og mere krævende tomands-joller. Vi ønsker derfor at anskaffe en jolletype, som giver os mulighed for at fylde dette hul. Dansk Sejlunion har for et par år siden anbefalet de danske sejlklubber at indføre RS Tera-jollen, blandt andet med ovennævnte formål. Jollen er med succes blevet indført af en del klubber i vores nærområde, og Farum Sejlklub vil nu også gerne kunne tilbyde denne mulighed

17 17 Vi har selv midler til at købe én jolle og har netop fået tilsagn fra Tuborgfondet om penge til at købe en mere. Så vi har bestilt 2 stk. RS Tera-joller som gerne skulle være klar til opstart af sejlersæsonen i år. Opstart af sejlersæsonen Vi regner med at starte sæsonen mandag 27. april Mere information om foråret følger senere. Foto: Arne Stahlfest

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 Om at være Wayfarersejler. Man står i let regn og blæst og drikker kaffe på motorring 4 ved afkørsel 4 mod Albertslund. Kopperne hopper lidt på fordækket, når de andre biler suser forbi med mindst 120 km. i timen. For lidt siden så vi frem til at komme hjem i god tid til at pakke ud efter en mageløs Rantzausminde ferie. Det har aldrig før været solskin og tørt så mange dage i træk på Rantzausminde. Vi var allerede ankommet om onsdagen før træffet, for at forberede min deltagelse i årets DM. Telte blev slået op til familien på 3 voksne og to børn. Båden blev checket og besked på om min faste makker, som havde fået hold i ryggen, kunne komme blev ventet med spænding. Det endte dog med, at han ikke kunne komme, og derfor blev båden ændret til tur-mode og lagt ud til sin pæl. Bjarne fra Samsø havde været så venlig at banke en i til mig også, da han var på stedet ugen før med Campingvognen. Dette år var internationalt træf, så der var forventning om mange udenlandske deltagere. Det var dog kun omkring 5-6 udenlandske både der dukkede op, men på et tidspunkt kunne man tælle over 50 joller i vandet samtidig. Sikken et syn. 12 fantastiske dage, hvor der blev sejlet næsten hver dag 2 dage blæste det voldsomt og musik og sang lød ud fra fællesteltet mange aftener. Nå, men tilbage til motorring 4. Vi var punkteret på højre hjul på traileren og havde for første gang i 30 år et reservehjul med. Det var godt nok ikke særlig nyt, men vi havde ringet til Falck for at få hjælp til at skifte det. Der var en lille times ventetid sagde de.

25 25 Vi tog så kaffen og kopperne frem og stod så og nød regnen og trafikken, da der triller en bil op bag os. Ud springer Jørgen Iversen, W-9208, som havde spottet en Wayfarer i nødsporet. Han tilbød straks at hjælpe os, og da vi havde set på det reservehjul jeg havde, tilbød han at suse hjem og hente sit eget samt en donkraft, der, til forskel fra vores, ikke lå under flere tons baggage. Det var meget dejligt at mærke den hjælpsomhed som er så udbredt i Wayfarerklassen, men vi sagde at Falck var tilkaldt. Konklusionen blev dog, at hvis det ikke blev en succes med Falck så skulle vi bare ringe. Jørgen forlader os, men 10 minutter senere ringer min telefon i lommen. Det var Steen Madsen, W9067, som lige var suset forbi og set os stå med kaffen på fordækket, men som ikke havde nået at stoppe op. Han ville høre hvad der var sket og blev beroliget med at Falck snart ville komme. Så ringede telefonen igen. Det var Falck redderen der lige skulle have bekræftet hvor vi var, for så at dukke op 10 minutter senere. Det skal lige nævnes at da vi ringer til Falck og de havde konstateret, at vi havde et medlemskab gennem vores forsikringsselskab, var der lige en detalje, som nær havde fået mit blodtryk op i det røde felt. Det viste sig at abonnementet dækkede en trailer, men det var en have trailer og ikke en bådtrailer. Jeg forklarede at jeg aldrig havde haft en havetrailer og at jeg nu stod på ring 4 i regnvejr og savnede dem!!! Ok, de ville gøre en undtagelse denne gang men husk det lige når I checker jeres trailerforsikring!!! Falck redderen dukkede op, og vi blev enige om at reservehjulet havde set bedre tider, men da det er ret bøvlet at få en bådtrailer op på et fejeblad, skiftede han hjulet og sagde så at han ville køre efter os hele vejen hjem. Det var et tilbud vi ikke kunne sige nej til. Tænk hvis vi var punkteret 5 minutter efter at han havde forladt os? Vel ankomne til vores indkørsel ræsede Aida ind i huset og hentede ham en god flaske rødvin. Den blev han vældig glad for, og da de kritiserede ham for hans dåd fra Falck over telefonen, sagde han til dem at så kunne de da bare kalde det for en bugsering. Det var den lykkelige afslutning på en uforglemmelig Rantzausminde tur, hvor man altid er omgivet af venner. Aida og Jesper W

26 26 adresser: Formand: Jørgen Juul Rasmussen: Næstformand: Per Duelund : Kasserer: Torben Lindved: Ungdomsudvalg: Anders Petjursson: Kapsejladsleder: Claus Bidstrup: Seniorleder: Jan Hellinghus: Sejlerskoleleder: Bjørn Pedersen : Driftsleder: Jørn Jensen: Havnemand: Jørn Jensen: Halmand: : Stephan Nandrup-Bus: Pladsmand: Jon Kjartansson: Nøglemand: Per Christoffersen: Hovmester: Sanne Parkhøi: Redaktionen: Henry Andersen: Web-master: Liselotte Müller: Medlemsservice: Jørgen Nielsen: Kordinationsudvalget: KU: KU-formand: Velkommen til: Seniorer Ebbe Dal Claus Faber Erling Jepsen Anja Toft Enderslev Christoffer Eff Juniorer Frida Jacobsen Asbjørn Rosenbohm Lærke Stokholm Bryld Nikolai Vidmar Freja Rask Ida Just Mikkelsen Simon Garler

27 27 AGTERSPEJLET Ser du til din båd efter stormvejr? Bemærk at deadline denne gang er en ONSDAG!!! Og det er ikke aprilsnar! DEADLINE Onsdag d. 1. April 2015 Bladet udkommer medio april

28 Farum Sejlklub - Furesøbad - Frederiksborgvej Værløse

KLUBNYT. Klubbens nuværende og tidligere formænd. Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang Februar 2014 Nr. 1

KLUBNYT. Klubbens nuværende og tidligere formænd. Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang Februar 2014 Nr. 1 KLUBNYT Klubbens nuværende og tidligere formænd Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang Februar 2014 Nr. 1 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang August 2014 Nr. 4

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang August 2014 Nr. 4 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang August 2014 Nr. 4 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 45. Årgang Juni 2013 Nr. 3

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 45. Årgang Juni 2013 Nr. 3 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 45. Årgang Juni 2013 Nr. 3 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand Jørgen

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang Juni 2014 Nr. 3

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang Juni 2014 Nr. 3 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang Juni 2014 Nr. 3 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand Jørgen

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang August 2015 Nr. 4

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang August 2015 Nr. 4 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang August 2015 Nr. 4 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

KLUBNYT. Medlemsblad for Farum Sejlklub 45. Årgang August 2013 Nr. 4

KLUBNYT. Medlemsblad for Farum Sejlklub 45. Årgang August 2013 Nr. 4 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 45. Årgang August 2013 Nr. 4 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere

KLUBNYT. Medlemsblad for Farum Sejlklub 48. Årgang April 2016 Nr. 2

KLUBNYT. Medlemsblad for Farum Sejlklub 48. Årgang April 2016 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 48. Årgang April 2016 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

KLUBNYT. Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang Juni 2015 Nr. 3

KLUBNYT. Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang Juni 2015 Nr. 3 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang Juni 2015 Nr. 3 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand Jørgen

Læs mere

Nye naboer. Fastelavn 19. februar 2012. Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Indkaldelse til generalforsamling den 19. marts 2012 Bemærk nyt sted!

Nye naboer. Fastelavn 19. februar 2012. Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Indkaldelse til generalforsamling den 19. marts 2012 Bemærk nyt sted! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr.1 februar 2012 15. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Oversigt. Tilmelding i Klubmodul. Opret profil

Oversigt. Tilmelding i Klubmodul. Opret profil Oversigt Tilmelding i Klubmodul Opret profil Ret profil Tilmeld kontingent Tilmeld dig et morgenmøde Tilmelding via Aktivitetsmenuen Tilmelding via forsiden Tilmelding i Klubmodul For at tilmelde dig skal

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: Fax.: vaerloese-golfklub.dk

VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: Fax.: vaerloese-golfklub.dk VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: 4447 2124 Fax.: 4447 2128 mail @ vaerloese-golfklub.dk CVR 1761 3782 Til Alle aktive medlemmer over 18 år Dato: 11.11.2016 Emne: Indkaldelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter Vedtægter 20.03.2013 Klubarrangementer og undervisning i klublokaler, skolestuer og restaurant er røgfrie. K.A.S. Vedtægter 2013 1. Navn, hjemsted og stander Klubbens navn er Kjøbenhavns Amatør- Sejlklub,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Vejledning Tilmelding til ny sæson

Vejledning Tilmelding til ny sæson Vejledning Tilmelding til ny sæson I forbindelse med overgangen til Klubmodul som nyt medlemssystem i Triton, er proceduren for tilmelding og betaling af svømmehold ændret. Denne vejledning beskriver trinvis

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d.15.5.2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 12.maj Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere: Anne Skjerning, Carl-Erik Carlsen, Svend Smedegaard, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl i mødelokale 2, Haslev Bibliotek.

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl i mødelokale 2, Haslev Bibliotek. Til Bogarts medlemmer Haslev 15. november 2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 i mødelokale 2, Haslev Bibliotek. Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan ses på

Læs mere