KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang Februar 2015 Nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang Februar 2015 Nr. 1"

Transkript

1 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang Februar 2015 Nr. 1

2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad Værløse Danske Bank reg. nr Bestyrelsen Formand Jørgen Juul Rasmussen Næstformand Per Duelund Kasserer Torben Lindved Seniorleder Jan Hellinghus Ungdomsleder Anders Petjursson Driftsleder Jørn Jensen Suppleant Arne Nørby Rasmussen Seniorafdelingen Seniorleder Jan Hellinghus Sejlerskoleleder Bjørn Pedersen Kapsejladsleder Claus Bidstrup Driftsafdelingen Driftsleder Jørn Jensen Havnemand Jørn Jensen Pladsmand Jon Kjartansson Halmand Stephan Nandrup-Bus Nøglemand Per Christoffersen Miljøudvalg Hovmester Sanne Parkhøi Informationsudvalg Redaktør Henry Andersen Web-master Liselotte Müller Medlemsservice Jørgen Nielsen Klubbens hjemmeside:

3 3 KALENDEREN To Generalforsamling kl Ti KU møde On Deadline Klubnyt Lø Søsætning af kølbåde Sø Standerophal kl Forsidebillede: Stemning fra Furesøen ( Sanne P)

4 4 FORMANDEN BERETTER Siden sæsonen sluttede har bestyrelse og koordinationsudvalget (KU) været igang med næste års budget og færdiggørelse af årsregnskabet. Det er lykkedes os at fastholde medlemstallet omkring de 250, og dermed har vi opnået den forventede kontingentindtægt. Samtidig har vi været forskånet for større uforudsete udgifter, hvilket medfører at vi kommer ud af året med et pænt overskud. Nu er det selvfølgelig ikke et mål i sig selv for klubben at skabe overskud, men det er under alle omstændigheder rart at have noget at gøre godt med, hvis vi får et større havari på både eller motorer, eller hvis der skal iværksættes nye initiativer. Som konsekvens af det gode resultat kan vi så også igen i 2015 fastholde kontingentsatserne. Til gengæld kører det mere stramt, når vi ser på regnskabet for broanlægget. Vores havnemand Jørn sørger for, at anlægget løbende bliver vedligeholdt både under og over vandet. Dette er yderst vigtigt, da misligholdelse i det lange løb nemt kan føre til meget større omkostninger. Det kan her nævnes at Yachtklubben har måttet ud at låne mange millioner kroner til deres nye havneanlæg, en situation vi gerne skulle undgå. I de senere år er der bl.a. brugt en del midler på at forstærke anlægget med skråtstillede pæle under vandet for bedre at kunne modstå de store belastninger fra bølger, når der er stærk østenvind. Nu viser det sig, at brodækket trænger til en udskiftning, og det er planen at gøre dette over de kommende 2-3 år. Selvom det vil lægge stort pres på havnekassen, foreslår vi at vi i første omgang fastholder havneafgiften i år. Men vi kan blive nødt til på sigt at overveje, hvordan der sikres nok indtægter til at holde anlægget i topform.

5 5 Nu vi er ved havneanlægget, så har vi talt om, at det ville være ønskeligt med et medlem, der vil assistere Jørn med driften af havnen, dels for at aflaste ham, og dels for evt. på sigt at overtage jobbet som havnemand. Så hvis du skulle være interesseret i denne tjans, så lad os høre fra dig. Tag evt. en snak med Jørn om, hvad jobbet indebærer. Ved den kommende generalforsamling skal vi finde kandidater som kasserer, suppleant til bestyrelsen og to revisorer. Resten stiller op til genvalg. Arne Nørby Rasmussen har meldt sig som kandidat som kasserer, og Torben Lindved og Poul Ammentorp som kandidater som revisorer. Vi mangler så en kandidat til suppleant til bestyrelsen. Suppleanten deltager i KU-møderne og fungerer som referent ved disse samt ved generalforsamlingen. Vi har normalt 5 KU-møder om året, så jobbet er overkommeligt. Kontakt venligst undertegnede, hvis du er interesseret. Som det fremgår andetsteds i dette nummer af bladet blev Mikkel Elmholt i januar tildelt Furesø Idrætspris - Nordea-Fondens Det Gode Liv Pris efter indstilling fra bestyrelsen. Kandidater udvælges af en komite med repræsentanter fra Nordea i Farum og Værløse, Furesø Avis og Furesø Idrætsråd. Vi er glade for således at kunne vise vores taknemmelighed over den kæmpe indsats som Mikkel gør for FAS. Husk der er generalforsamling torsdag d. 5. marts 2015 kl i teorilokalet. Jørgen Juul Rasmussen

6 6 Generalforsamling 2015 I henhold til Farum Sejlklubs vedtægter 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Sejlklubs undervisningslokale. Torsdag den 5. marts 2015 kl. 19:00 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Årsregnskabet forelægges til godkendelse 4. Forslag 5. Fastsættelse af indskud og kontingent for indeværende regnskabsår samt forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse. 6. Valg af bestyrelse udvalg og revision i henhold til vedtægternes 11, 15 og 18: 6.1 Næstormand (Per Duelund er villig til genvalg) 6.2 Kasserer (Torben Lindved kan ikke genvælges) 6.3 Seniorleder (Jan Hellinghus er villig til genvalg) 6.4 Sejlerskoleleder (Bjørn Pedersen er villig til genvalg) 6.5 Ungdomsleder (Anders Petjursson er villig til genvalg) 6.6 Kapsejladsleder (Claus Bidstrup er villig til genvalg) 6.7 Driftleder (Jørn Jensen er villig til genvalg) 6.8 Hovmester (Sanne Parkhøi er villig til genvalg) 6.9 Redaktør (Henry Andersen er villig til genvalg) 6.10 Revisorer 6.11 Suppleant til bestyrelsen 7. Eventuelt Stemmeret på klubbens generalforsamling har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år. Ægtefæller m/k, der deler blad med seniormedlemmer, får ikke yderligere indkaldelse end her gennem Klubnyt.

7 7 Bundmaling og rabataftale Sidste år skiftede den bundmaling, vi må bruge på Furesøen, navn. Den hedder i dag: Hempel, Mille Alu Baltic og fås i farverne sort, blå og rød. Vi gør opmærksom på, at der foreligger en fordelagtig rabataftale ved køb af alt bådtilbehør mellem Farum Sejlklub og Tempo Bådudstyr ApS Geminivej Greve (se annoncen andetsteds i bladet). Køber du kontant til dig selv, henviser du bare til aftale med Farum Sejlklub, så får du rabatten. Køber du til klubbens både fremsender Tempo Bådudstyr faktura til kassereren. Du skal blot angive bådnummer og dit navn.

8 Mindeord om Ernst Austmann Frederiksen 8 Farum Sejlklubs alderspræsident Ernst Austmann Frederiksen afgik den 22. september 2014 ved døden, 83 år gammel. Ernst blev medlem af klubben i 1983, hvor han lærte at sejle på sejlerskolen, antageligt i én af klubbens Monarker. Senere skaffede Ernst sig en Stortriss og deltog bl.a. ivrigt i torsdagsmatcherne, i en del år sammen med Søren Wedel Storm. Ernst var altid meget engageret i klubbens forhold og foruden at være sejlerskoleleder fra 1986 til 1988 var han bl.a. i en periode kasserer, et job der typisk for ham, blev varetaget med stor omhu. Ernst var en sikker deltager ved generalforsamlingerne, og hans efterfølgere i kassererstolen kunne være sikre på, at deres regnskaber blev nøje gennemlæst og kommenteret, hvis der var uklare punkter. Hvis der var emner til diskussion på dagsordenen, deltog Ernst også gerne med indlæg, der var velforberedte og dokumenterede om nødvendigt. Ernst var fast deltager i lørdagshyggen i klubben i vintersæsonen, og som regel var han leveringsdygtig i et par vittigheder, ofte sakset fra Amtsavisens bagside, som han om ikke andet selv kvitterede for med sin karakteristiske latter. Også når der var sejlerbio i Værløse Bio, kunne hans tørre hehe høres, når der var en sjov episode i filmen. Denne tørre humor var meget karakteristisk for Ernst, og ved 50 års jubilæumsfesten forrige år, kunne han heller ikke dy sig for at erobre mikrofonen og divertere med et par udvalgte vittigheder. Vi vil savne hans latter, og lørdagsholdets julefrokost bliver heller ikke det samme uden hans dejlige hjemmebagte brød. Æret være Ernsts minde. Jørgen Juul Rasmussen

9 Nekrolog. 9 Så har vi igen mistet en af vore sejlerkammerater. Ove Bidstrup døde d. 15. januar, efter nogle måneders sygdom, 79 år gammel. Ove blev medlem i Farum Sejlklub i 1981 og har gennem alle årene været et stort aktiv for klubben. Ove var kasserer og medlem af bestyrelsen i flere omgange, han var altid på pletten når der manglede en hjælpende hånd til stævner og til festdage, og ofte var hans harmonika med til at sætte stemningen i vejret. Ove har gennem årene deltaget i stort set alle kapsejladser, og selv om kampene på banen var drabelige, endte de altid fredeligt med en lille øl i cockpittet. Det har været dejligt at se, at Ove og Claus delte deres interesse for sejlsporten. De senere år er sejlaktiviteten dalet lidt, og derfor opfandt Ove vores lille biografklub. Her mødes de gamle sejlere til en hyggelig eftermiddag i vintersæsonen. Altid var han på pletten til klublørdagene, fik en snak med de gamle venner og mindedes gamle dage. Han fandt også tid til at være revisor. Vi vil savne Ove blandt os vi vil mindes gode dage på søen, når vi ser O Porto stævne ud. Vore tanker går til Bente og hele familien, som nu må undvære Ove som et samlingspunkt i familien. God Vind. Eva og Egon

10 10 Furesø Sportspris - Nordea-fondens Gode Liv Pris til Mikkel Elmholt I forbindelse med Furesø Idrætsråds nytårskur d. 22. januar 2015 modtog Mikkel Elmholt som én af 4 idrætsledere Furesø Sportspris - Nordea Fondens Gode Liv Pris. Prisen tildeles idrætsudøvere eller ledere, der yder en særlig indsats i deres klubber. Udover æren og et diplom følger der 5000 kr med, som Mikkel kan disponere over i sit arbejde med vores børn og unge. Bestyrelsen i FAS indstillede Mikkel med følgende begrundelse: Ungdomsafdelingen i FAS ledes kollektivt af et ungdomsudvalg, hovedsaglig bestående af forældre til klubbens børne- og ungdomssejlere. Mikkel er ansvarlig for medlemskontakt og optimistsejlere. Mikkel har lavet klubbens to hjemmesider (ungdomsafdelingen har sin egen hjemmeside) og er webmaster på siderne. Desuden udfører han support til brugerne af klubbens medlems- og regnskabssystem (Klubmodul). Når Mikkel indstilles til prisen er det fordi han, som det fremgår af ovenstående, har påtaget sig rigtigt mange opgaver i klubben og bruger meget mere tid på at varetage disse, end man normalt kan forvente af en frivillig. Mikkel er en meget god organisator, der ved de normale trænings aktiviteter, såvel som ved stævner o.l. selv går foran. Han er altid første og sidste mand på pladsen. Fremhæves skal specielt at Mikkel de sidste to sæsoner har arrangeret introkurser i maj og august i optimistjollen for børn. På disse kurser kan potentielle sejlere komme ud på søen i en optimistjolle under kyndig vejledning. Klubben lægger både og personligt udstyr til, og man kan på denne måde for et beskedent beløb få prøvet af, om sejlsport er noget man har lyst til. Denne aktivitet har vist sig at være en god måde at rekruttere nye medlemmer på.

11 11 Mikkel er således et kæmpe aktiv for FAS' arbejde med børn og unge. For klubbens ledelse er det desuden helt afgørende, at vi har velfungerende hjemmesider, der kan holde vores medlemmer informeret løbende, samt at vores administrative system fungerer i det daglige. Vi ønsker Mikkel stort tillykke med den velfortjente pris. Bestyrelsen

12 12 KØLBÅDENE SKAL SØSÆTTES Søsætningen er planlagt til lørdag d. 25. april 2015 fra kl Havne- eller Bropladsafgiften vil i år igen blive opkrævet sammen med kontingentet, og de samme regler er som altid gældende: Ingen betaling af havneafgift/medlemskab ingen søsætning! Vi begynder klokken fra hvilket tidspunkt, der bliver solgt numre til søsætningen. Numrene sælges indtil kl og helst ikke meget senere aht. til undertegnede, der har lidt travlt med at organisere søsætningen. Bådene vil, ganske som altid, ikke blive søsat i nummerrækkefølge, men på den mest hensigtsmæssige måde med de yderste både (ved jolleve-jen) først, begyndende fra klubhuset. Numrene vil derfor mest være at betragte som en kvittering for at søsætningen er betalt og afleveres i pænest mulige stand som kvittering til vognmanden, hvorefter jeg senere foretager en kontrol. Der vil ikke blive løftet både op over andre både. Jo nemmere bådene kan tages i rækkefølge, jo hurtigere vil det gå. Er der tvivl er det vognmandens afgørelse, der er gældende. Vi kommer alle i vandet denne dag, så sæt om muligt hele dagen af, nyd foråret og giv en hånd med, hvor dette er tiltrængt. På vanlig vis skal jollevejen ryddes, inden vi går i gang, så lastbilen kan komme til. Gerne med hjælp fra jollefolket. Der bliver ligeledes sørget for det sædvanlige morgenarrangement med frisk kaffe og rundstykker mm. fra kl. 08:00.

13 13 Prisen pr. båd for søsætningen bliver ligesom sidste år kr. 300,- og husk lige penge. Prisen er baseret på en timepris, og denne pris kan kun holdes, hvis vi kan klare mindst fire både i timen. Derfor bør den sociale snak med vognmanden minimeres mest muligt, så vi får afviklet søsætningen inden kl Havnepladser Der er et opslag på tavlen med havnepladserne for 2015, og denne liste vil efterfølgende blive opdateret med interne rokeringer og plads til nye på ventelisten, hvor der p.t. er 1. I lighed med tidligere år er der enkelte, som ikke ønsker at have en bådplads i havnen, og derfor bedes de, som ikke ønsker at fortsætte, give besked til undertegnede eller kassereren inden søsætningen, således at listen med havnepladserne kan blive opdateret umiddelbart efter søsætningen. I ønskes alle en rigtig god sejlsæson og som sædvanen tro en god søsætningsdag. Med _/)_/)_/) hilsen Jørn Jensen Obs!!! Hvis vejret - mod forventning - skulle drille meget, så der kræves en udsættelse, vil der være opslag i klubben samt på vores hjemmeside.

14 14 Kontingentopkrævningen nærmer sig. Torsdag den 1. april trækkes det årlige klubkontingent, betaling for havneplads og bådeplads på land via jeres Dankort direkte på jeres konto. Der kommer en mail fra systemet ca. 8 dage før. For at det forløber smertefrit, skal I huske at opdatere jeres Dankort informationer, såfremt I har fået et nyt, f.eks. i forbindelse med det gamle er udløbet eller lukket, f.eks. fordi det har været stjålet eller bortkommet. Du kan jo også have skiftet bank. Det er det samme, som I gør i forhold til en Brobizz, når I får nyt Dankort. Vejledning i opdatering af Dankort og din profil: Du starter med at gå ind på klubbens hjemmeside farumsejlklub.dk. I menuen foroven er der et menupunkt der hedder Klubmodul. Når du placerer din cursor på Klubmodul, kommer der en rullemenu frem med Gå til Klubmodul. Venstreklik på denne, og du kommer frem til FAS side i Klubmodul. Her logger du dig på din profil med dit brugernavn og dit password. Har du glemt din profil eller password, venstreklikker du på Glemt login info?, der står lige nedenunder. Her følger du så den vejledning, der kommer frem. Når du er kommet ind på din profil, skal du venstreklikke på den blå knap nede i venstre hjørne hvor der står Mine tilmeldinger I det billede der så kommer frem kan du øverst rette dine dankortinformationer. Følg blot vejledningen. Du kan også se hvilke hold, du er tilmeldt og forfaldsdatoen på næste rate.

15 15 De medlemmer der har en aftale med kassereren får en manuel opkrævning i løbet af marts måned. Får du problemer, så skriver du til kassereren på kassererenxfarumsejlklub.dk eller ringer på telefon Hvis du bruger den lyseblå knap Ret profil lige når du har logget ind på profilen, kan du rette alle dine øvrige oplysninger. Det skal du gøre, når du f.eks. flytter, får ny adresse, telefonnummer og lignende. Kasserer Torben Lindved

16 16 Nyt fra Ungdomsafdelingen Vinter-teori Der er lidt stille i øjeblikket i Ungdomsafdelingen. De seriøse sejlere deltager i en ugentlig teori-aften ca. hver mandag, under kyndig ledelse af Christian Paaske, Jacob Pjetursson og Poul Ammentorp. Her terpes der både kapsejlads-regler, -taktik, bådhåndtering, vigeregler, og førstehjælp. Tera-jolle projekt Vi søger i øjeblikket midler fra forskellige fonde til at anskaffe et antal nye sejljoller til Ungdomsafdelingen. Vi har i de seneste år kunne konstatere, at en del af de børn og unge vi får ind i klubben er fysisk større end tidligere. De vokser derfor hurtigere ud af Optimistjollen, og har så ikke helt den erfaring der skal til for at håndtere de større og mere krævende tomands-joller. Vi ønsker derfor at anskaffe en jolletype, som giver os mulighed for at fylde dette hul. Dansk Sejlunion har for et par år siden anbefalet de danske sejlklubber at indføre RS Tera-jollen, blandt andet med ovennævnte formål. Jollen er med succes blevet indført af en del klubber i vores nærområde, og Farum Sejlklub vil nu også gerne kunne tilbyde denne mulighed

17 17 Vi har selv midler til at købe én jolle og har netop fået tilsagn fra Tuborgfondet om penge til at købe en mere. Så vi har bestilt 2 stk. RS Tera-joller som gerne skulle være klar til opstart af sejlersæsonen i år. Opstart af sejlersæsonen Vi regner med at starte sæsonen mandag 27. april Mere information om foråret følger senere. Foto: Arne Stahlfest

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 Om at være Wayfarersejler. Man står i let regn og blæst og drikker kaffe på motorring 4 ved afkørsel 4 mod Albertslund. Kopperne hopper lidt på fordækket, når de andre biler suser forbi med mindst 120 km. i timen. For lidt siden så vi frem til at komme hjem i god tid til at pakke ud efter en mageløs Rantzausminde ferie. Det har aldrig før været solskin og tørt så mange dage i træk på Rantzausminde. Vi var allerede ankommet om onsdagen før træffet, for at forberede min deltagelse i årets DM. Telte blev slået op til familien på 3 voksne og to børn. Båden blev checket og besked på om min faste makker, som havde fået hold i ryggen, kunne komme blev ventet med spænding. Det endte dog med, at han ikke kunne komme, og derfor blev båden ændret til tur-mode og lagt ud til sin pæl. Bjarne fra Samsø havde været så venlig at banke en i til mig også, da han var på stedet ugen før med Campingvognen. Dette år var internationalt træf, så der var forventning om mange udenlandske deltagere. Det var dog kun omkring 5-6 udenlandske både der dukkede op, men på et tidspunkt kunne man tælle over 50 joller i vandet samtidig. Sikken et syn. 12 fantastiske dage, hvor der blev sejlet næsten hver dag 2 dage blæste det voldsomt og musik og sang lød ud fra fællesteltet mange aftener. Nå, men tilbage til motorring 4. Vi var punkteret på højre hjul på traileren og havde for første gang i 30 år et reservehjul med. Det var godt nok ikke særlig nyt, men vi havde ringet til Falck for at få hjælp til at skifte det. Der var en lille times ventetid sagde de.

25 25 Vi tog så kaffen og kopperne frem og stod så og nød regnen og trafikken, da der triller en bil op bag os. Ud springer Jørgen Iversen, W-9208, som havde spottet en Wayfarer i nødsporet. Han tilbød straks at hjælpe os, og da vi havde set på det reservehjul jeg havde, tilbød han at suse hjem og hente sit eget samt en donkraft, der, til forskel fra vores, ikke lå under flere tons baggage. Det var meget dejligt at mærke den hjælpsomhed som er så udbredt i Wayfarerklassen, men vi sagde at Falck var tilkaldt. Konklusionen blev dog, at hvis det ikke blev en succes med Falck så skulle vi bare ringe. Jørgen forlader os, men 10 minutter senere ringer min telefon i lommen. Det var Steen Madsen, W9067, som lige var suset forbi og set os stå med kaffen på fordækket, men som ikke havde nået at stoppe op. Han ville høre hvad der var sket og blev beroliget med at Falck snart ville komme. Så ringede telefonen igen. Det var Falck redderen der lige skulle have bekræftet hvor vi var, for så at dukke op 10 minutter senere. Det skal lige nævnes at da vi ringer til Falck og de havde konstateret, at vi havde et medlemskab gennem vores forsikringsselskab, var der lige en detalje, som nær havde fået mit blodtryk op i det røde felt. Det viste sig at abonnementet dækkede en trailer, men det var en have trailer og ikke en bådtrailer. Jeg forklarede at jeg aldrig havde haft en havetrailer og at jeg nu stod på ring 4 i regnvejr og savnede dem!!! Ok, de ville gøre en undtagelse denne gang men husk det lige når I checker jeres trailerforsikring!!! Falck redderen dukkede op, og vi blev enige om at reservehjulet havde set bedre tider, men da det er ret bøvlet at få en bådtrailer op på et fejeblad, skiftede han hjulet og sagde så at han ville køre efter os hele vejen hjem. Det var et tilbud vi ikke kunne sige nej til. Tænk hvis vi var punkteret 5 minutter efter at han havde forladt os? Vel ankomne til vores indkørsel ræsede Aida ind i huset og hentede ham en god flaske rødvin. Den blev han vældig glad for, og da de kritiserede ham for hans dåd fra Falck over telefonen, sagde han til dem at så kunne de da bare kalde det for en bugsering. Det var den lykkelige afslutning på en uforglemmelig Rantzausminde tur, hvor man altid er omgivet af venner. Aida og Jesper W

26 26 adresser: Formand: Jørgen Juul Rasmussen: Næstformand: Per Duelund : Kasserer: Torben Lindved: Ungdomsudvalg: Anders Petjursson: Kapsejladsleder: Claus Bidstrup: Seniorleder: Jan Hellinghus: Sejlerskoleleder: Bjørn Pedersen : Driftsleder: Jørn Jensen: Havnemand: Jørn Jensen: Halmand: : Stephan Nandrup-Bus: Pladsmand: Jon Kjartansson: Nøglemand: Per Christoffersen: Hovmester: Sanne Parkhøi: Redaktionen: Henry Andersen: Web-master: Liselotte Müller: Medlemsservice: Jørgen Nielsen: Kordinationsudvalget: KU: KU-formand: Velkommen til: Seniorer Ebbe Dal Claus Faber Erling Jepsen Anja Toft Enderslev Christoffer Eff Juniorer Frida Jacobsen Asbjørn Rosenbohm Lærke Stokholm Bryld Nikolai Vidmar Freja Rask Ida Just Mikkelsen Simon Garler

27 27 AGTERSPEJLET Ser du til din båd efter stormvejr? Bemærk at deadline denne gang er en ONSDAG!!! Og det er ikke aprilsnar! DEADLINE Onsdag d. 1. April 2015 Bladet udkommer medio april

28 Farum Sejlklub - Furesøbad - Frederiksborgvej Værløse

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang August 2015 Nr. 4

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang August 2015 Nr. 4 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang August 2015 Nr. 4 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2011 56. årgang Lærke døber Lærken læs mere side 22 Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Indhold Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg.

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Fra formandens beretning på generalforsamlingen 22. november 2009: Den 23. september 2009 fik klubben et flot tilbud fra de nye ejere Kim

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Kære medlemmer D er er nu gået 9 måneder siden den sidste generalforsamling, og i dette nummer af Vind & Vejr er der en indkaldelse til generalforsamlingen i

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts 2012 57. årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts Indhold Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juni 2013 58. årgang. Kender du en, der er vild med vand? se side 25

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juni 2013 58. årgang. Kender du en, der er vild med vand? se side 25 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juni 2013 58. årgang Kender du en, der er vild med vand? se side 25 Indhold Formanden tager ordet Formanden tager ordet 3 Referat fra generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Nr. 1 MARTS 2013 26. årg.

Nr. 1 MARTS 2013 26. årg. Nr. 1 MARTS 2013 26. årg. HOVEDSPONSOR SPONSOR - sætter Nr. 1 MARTS 2013 Medlemsblad for NÆSTE NUMMER UDKOM- MER MEDIO JUNI 2013 Forsiden : Fra startbordet ved Vinter-cup finalen 3.3.2013. Hans Hansen

Læs mere

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Formanden...7 Træd frem kvinder... 8 Sailing Århus... 16 Nyt fra Marinaen... 27. Februar 2009 Nr. 1 32. årgang

Formanden...7 Træd frem kvinder... 8 Sailing Århus... 16 Nyt fra Marinaen... 27. Februar 2009 Nr. 1 32. årgang Formanden...7 Træd frem kvinder... 8 Sailing Århus... 16 Nyt fra Marinaen... 27 Februar 2009 Nr. 1 32. årgang Køb Hempel bundmaling og klargøringsprodukter hos netbaad.com nu og SPAR 25% Find mere info

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2015 Husk standerhejsning lørdag den 2. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere