Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med!"

Transkript

1 Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 4 - november 2015 Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med! Efteråret er traditionelt sæson for Rotarys kursusvirksomhed, og i år har vi levet op til traditionerne! Vi er midt i at gennemføre RLI, vi har haft RYLA for unge erhvervsledere, og vi har gennemført Pre-Pets og øvrige efterårsseminarer i distriktet. Deltagelse i kurser om Rotary er med til at styrke både fællesskabet og de enkeltes engagement. Der skabes gode netværk på tværs af klubberne, og forhåbentlig vil kurserne være med til at skabe fornyelse i klubberne og i Rotary. RLI - Rotary Leadership Institute Holdet har været fuldtegnet med ca. 25 deltagere. Kurserne er blevet gennemført i Viborg og strækker sig over tre lørdage (det sidste er den 28. november). Det er en dialogbaseret, interaktiv undervisning med stor aktivitet og brug af deltagernes engagement og professionelle baggrund. Hvert modul Fra Pre-Pets seminaret i Hjørring den 11. november. bygges op over temaerne lederskab, service og medlemskab, og helt i Rotarys ånd skabes der et unikt netværk mellem deltagerne og med distriktets instruktører. Næste RLI-kursus afviklet til foråret i Hjør ring på følgende dage: 12.3., og RYLA - Rotary Youth Leadership Award For andet år stod Randers Vestre RK for arrangementet, der igen i år blev gennemført i luksuriøse omgivelser i Himmerland Golf & Spa Resort. Deltagerne er mellem 20 og 30 år og indstilles normalt af distriktets Rotary klubber. Igen i år var det en stor oplevelse for deltagerne læs artiklen inde i månedsbrevet fra to af deltagerne. Næste års RYLA arrangeres af Aalborg City RK. Pre-PETS-President Elect Training Seminar I distrikt 1440 har vi en god tradition for at afvikle forskellige kurser sammen med årets Pre-PETS seminarer når nu vi alligevel skal ud at køre, kan vi lige så godt fylde bilen op! Og for at vi ikke skal køre for langt, er kurserne traditionen tro placeret tre forskellige steder i distriktet. I år var der arrangeret flere forskellige kurser end tidligere, og de var blandet med nænsom hånd mellem de forskellige kursussteder. Og der var en række nye tilbud imellem blandt andet Ny og nysgerrig for nye rotarianere, der her kunne få en basal viden om vores organisation. Her var faktisk også deltagere, der endnu ikke var meldt ind i Rotary men de var helt klar efter denne grundige introduktion! Fælles for distriktets uddannelsestilbud er, at man efter deltagelse vender hjem med ny inspiration til at deltage i et aktivt klubliv. Peter Eigenbroth

2 Distriktsguvernør gode forslag efterlyses - nu! Så er det ved at være tiden, hvor der skal findes kandidater til posten som distrikts-guvernør i Rotary-året I mange klubber i distriktet er der yderst velkvalificerede emner. Tal om det og indstil en kandidat fra netop jeres klub. Indstillingen vedtaget på et klubmøde og underskrevet af klubbens præsident og sekretær, fremsendes til mig senest mandag den 18. januar Guvernøren er Rotary Internationals repræsentant i distriktet. Det betyder, at der er en række krav, kandidaten skal opfylde. De vigtigste er af en velfungerende klub. mindst 7 år ved tiltrædelsen 1. juli et helt Rotary-år. dannelse skal gennemføres. International. Skal beherskes i skrift og tale. Det er meget spændende og udfordrende at være guvernør i distrikt arbejdet som guvernør gennem 2½ års forudgående deltagelse i distriktets ledelse, deltagelse i Rotary Danmarks og Rotary Internationals guvernøruddannelse i Europa og USA. efteråret 2017 til juli Især guvernøråret er en tidsmæssigt krævende opgave. udgifterne dækkes Belønningen er: interessante mennesker. viden om hele Rotarys organisation. daglige ansvar for ledelsen af distriktet. indblik i livet i distriktets 58 klubber. tæt sammen med andre guvernører i Danmark og i udlandet. livet og et stort netværk. Der er en del repræsentative opgaver som guvernør. Derfor er det vigtigt, at din ægtefælle/partner står 100% bag dig. Tal sammen om det og overvej det grundigt. Det er endvidere vigtigt, at klubben bakker op om guvernøren. Der er praktiske opgaver, klubben er ansvarlig for at gennemføre. PETS/Instruktionsmødet i marts, guvernørskiftet ultimo juni, distriktsmesterskabet i golf sidste fredag i august og distriktskonferencen i september/oktober. Det giver styrkelse af det gode klubliv og klubudvikling. Nyt i side 2 Kandidaterne interviewes af distriktets nomineringsudvalg, der består af guvernørgruppens fire medlemmer og repræsentanter fra de klubber, der blev udtrukket ved distriktskonferencen i Tranum den 3. oktober Desuden, på observatørbasis, en repræsentant for de assisterende guvernører. vernør Peter Eigenbroth, distriktsguvernør elect Christian Boldsen, distriktsguvernør nominee Egon Jensen, past distrikts guvernør Jens Søndergaard, samt en klubrepræsentant fra Hjørring Vestre RK, Aalborg Østre RK, Aars RK og Viborg-Asmild RK. Nomineringssamtalerne afholdes torsdag den 11. februar 2016 fra kl på Rebildhus. Reglerne om opstilling og indstilling af en kandidat som distriktsguvernør findes 2013, der findes på ligesom der orienteres om fremgangsmåden for nominering af distriktsguvernør i de gule sider i medlemsbogen, side 35. Læs eventuelt distriktets bro chu re Hvordan bliver man gu ver nør?. Den findes på rotary.dk under Distrikt 1440 >Dokumenter>Stående distriktsdokumenter>funktionsbeskrivelser. Er der brug for yderligere oplysninger, så ring eller skriv til mig. Venlig hilsen Peter Eigenbroth Distriktsguvernør Rotary erhvervspris i Jammerbugt Kommune De tre Rotary klubber i Jammerbugt Kommune, Han Herred RK, Pandrup RK og Aabybro RK, uddeler hvert år en erhvervspris til en initiativrig og dynamisk virksomhed i kommunen, der gør en indsats for at fremme kendskabet til egnen i og uden for landsdelen. Prisen, en skulptur forestillende en fugl, blev i år tildelt elektronikvirksomheden Telco fra Brovst, der fremstiller sensorer, primært til industrien, og eksporterer dem til både Europa, USA og Asien. Direktør Steen Andreasen fortalte i sin takketale, at det betyder utroligt meget, at virksomhedens produkter er danske. At vi kan skrive made in Denmark er et kvalitetsstempel, fortalte han. De 110 deltagere fra de tre klubber hørte inden prisoverrækkelsen et foredrag om socialøkonomisk virksomhed, der i Jammerbugt Kommune drives med stor succes i bl.a. detailvarebranchen og på Skovsgaard Hotel, der gennem fjernsynsudsendelser sidste år blev kendt over hele landet. Erik Tornøe, Han Herred RK Præsidenten for Han Herred Rotary Klub, Lisbeth Juhl Nielsen, overrækker erhvervsprisen til direktøren for Telco A/S, Steen Andreasen. Foto: Erik Flintholm.

3 Brugte legoklodser efterlyses Nyt i side 3 Som omtalt i sidste nummer af månedsbrevet donerede Distrikt 1440 i forbindelse med distriktskonferencen 100 Water Survival Boxe. Vi har aftalt med den engelske klub, der pakker boksene, at der i disse 100 bokse må indgå en pakke Lego-klodser som en børneaktivitet. Derfor efterlyser vi lige nu brugte klodser, hvis der blandt distriktets medlemmer findes kasser, som børn og børnebørn måske er vokset fra Bidrag modtages med tak ring til undertegnede, så sørger vi gerne for afhentning af klodserne. Erik Tornøe Han Herred Rotary Klub, Tlf Rotary tog initiativet Gennem 30 år har vi nu haft bekæmpelsen af poliosygdommen på programmet i Rotary. I Danmark blev det sidste tilfælde registreret i 1976, og derfor har sygdommen måske ikke haft stor fokus på det seneste at Rotary høster stor anerkendelse for sin indsats, der startede med, at vi i 1985 tog initiativet til at starte en verdensomspændende vaccination mod polio. Et initiativ, som bl.a. Unicef og WHO bakkede op omkring. Derfor faldt det mig for brystet, at Rotary slet ikke er nævnt i den artikel om bekæmpelse af polio, som Nordjyske Stiftstidende bragte søndag den 1. november, og det affødte nedenstående mail til avisen, som jeg dog ikke efterfølgende har fået svar på Peter Eigenbroth Til Nordjyske Stiftstidende Tak for en informativ artikel om bekæmpelse af polio-sygdommen i Indsigt den 1. november. Den beskriver udmærket den store indsats, der er gjort for at bekæmpe den invaliderende sygdom. Imidlertid ærgrer det mig som leder af det nordjyske Rotary-distrikt, at det ikke med ét ord er nævnt, at initiativet til den globale bekæmpelse af polio blev taget af Rotary. Efter et vellykket projekt om bekæmpelse af polio på Philippinerne i 1979 startede Rotary i 1985 sit korstog mod sygdommen, og siden er store spillere som WHO, Unicef og CDC kommet med. Rotary har på verdensplan doneret man ge millioner dollars til formålet, og ad skillige rotarianere, også fra Danmark, har deltaget i vaccinationskampagner rundt omkring i verden. Poliobekæmpelsen har fortsat meget stor fokus hos Rotary i Danmark, og ikke mindst internationalt. Venlig hilsen Peter Eigenbroth, Distriktsguvernør

4 Nyt i side 4 Shelterbox arrangement Rotary fik PR i radio, TV og i dagspressen i forbindelse med Shelterbox arrangementet i oktober. Resultatet af pengeindsamlingen var 18 Shelterbokse og nogle Waterbokse. Under guvernørbesøget i sommer blev det aftalt, at der skulle afsendes en shelterbox og en water survival box til Færøerne. Dette for at informere den brede befolkning om, hvad Rotary arbejder med og står for. Vi fik mulighed for at låne et lokale midt i byen. Plakater og pjecer blev produceret, præsentationsmateriale oversat, og så blev telt, vandtank og udstyr sat op aftenen før tarys 40 medlemmer deltog i det forberedende arbejde og havde vagt i de to dage, den 22. og 23. oktober. Bred opbakning En lokal grafisk designer stod for udformning af plakater og annonce til aviser og facebook. Det bedste færøske trykkeri stod for trykning af plakater, pjecer og blandt andet X-factor i Danmark, optrådte lørdag eftermiddag med en række nye numre. Arbejdet, der kom udefra, blev leveret gratis. Vi i Rotary er dybt taknemmelige for denne hjælp. Formålet med arrangementet var delvist at få omtale og delvist at få sendt nogle shelterboxe til nødstedte områder. Begge formål blev nået, idet det lykkedes os i Rotary at få omtale i Færøernes Radio s morgenudsendelse Go morgen Færøerne i omkring 10 minutter og senere om aftenen i færøsk TV, hvor der blev vist et lille klip. Hvad angår indsamlingen er der foreløbig kommet næsten kr i kassen svarende til 15 Shelterbokse og nogle vender tilbage med besvarelser i løbet af de kommende uger. Derfor forventes der at komme yderligere nogle bokse. Richard M. Mortensen Sangeren Jógvan, der er kendt fra blandt andet X-factor i Danmark, optrådte lørdag eftermiddag Kursus i førstehjælp og brug af hjertestarter Et godt forslag. Et af medlemmerne i Klaksvikar RK kom med den lyse idé, at vi i klubben burde arrangere et kursus i førstehjælp samt brug af hjertestarter for klubbens medlemmer. Flere af os har før været igennem førstehjælpskurser i forbindelse med søfart og fiskeri, men erfaringen viser, at man relativt hurtigt glemmer det, som i sin tid stod klart i hukommelsen, og det ligger i sagens natur, at der heldigvis ikke ret ofte er brug for de kundskaber, som blev serveret af kursuslederne for år siden. Den 25. august havde vi guvernørbesøg her i klubben, og Peter Eigenbroth anbefalede netop bl. a. klubben at samles om noget, som alle ville få gavn af, hvilket også i høj grad kan siges om det, som blev gennemført på Sømandsskolen Nám i Klaksvik den 27. oktober. Det færøske ord nám betyder i form af udsagnsord (at nema) at modtage oplysning/undervisning, medens det som navneord er et sted eller kursus, hvor man bliver undervist. Hjertestartere I dag kan man på mange offentlige steder i forbifarten se en nydelig pakke/taske, som hænger på væggen. Der er kun ganske få, som overhovedet tænker på, hvad det nu er for noget - man haster bare videre. apparat, der allerede har reddet mange menneskeliv, når folk er kommet ud for at få hjertestop; men det er for sent at sætte sig ind i, hvordan en hjertestarter fungerer, når en person er faldet om på grund af, at hjertet er holdt op med at fungere, for da tæller sekunderne. Derfor gik vi straks i gang med at planlægge et kursus for vores medlemmer. Vi var i den heldige situation, at et af vores medlemmer, René Jensen er ansat på den lokale sømandsskole her i Klaksvik, hvor han bl.a. er instruktør i førstehjælp samt brug af hjertestarter. René har boet her i mange år, men kommer oprindeligt fra Nordjylland. Han er en utrolig dygtig og pædagogisk underviser, så vi var i de bedste hænder, kan man sige. Undervisningen foregik i sømandsskolens lokaler fra kl og til ud på aftenen, hvor vi var kommet igennem hele programmet. Sømandsskolen er meget godt udstyret med alle tænkelige undervisningsmidler, som er nødvendige, når sømandsskoleeleverne skal igennem diverse obligatoriske kurser i undervisningsforløbet. Asbjørn Lomaklett, præsident Klaksvikar Rotaryklubbi

5 Nyt i side 5 RYLA - personlig udvikling og ledelse for unge Kim Holst, Randers Vestre RK, instruerede i at lave et godt CV. RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) er et weekendseminar for folk i aldersgruppen år med hovedfokus på faglig og personlig udvikling med afsæt i ledelse og Rotarys værdier. Seminaret afholdes for at udvikle nye sider af deltagernes personlighed, afdækning af ledelsesevner samt udforskning af mulige (eller nye) karrieremuligheder. Fire af deltagerne var allerede rotaractere. 22 forventningsfulde og spændte mennesker, med vidt forskellige faglige baggrunde, mødte op til en weekend med et fyldt og veltilrettelagt program, udarbejdet Forhindre konflikter Fredagens program havde til hensigt at give os indsigt i vores personlighed og adfærd, gennem kendskab til og evaluering af vores DISC-profiler. DISC er et ledelsesog selvindsigtsredskab, der i høj grad fik deltagerne til bedre at forstå og reflektere over egen og andres adfærd, hvilket kan bidrage til, at man fremadrettet lettere vil kunne forhindre konflikter (skilsmisser ;-)) samt forbedre samarbejde. Stor interesse fra deltagerne Lørdagens program havde til hensigt at forsyne deltagerne med viden om, hvordan individer og organisationer kan skabe de bedste forudsætninger for, at mennesker kan trives, udvikles og skabe resultater. Diversiteten blandt de mange foredragsholdere var stor og deres karriereveje vidt forskellige. Foredragene gav stor indsigt i, hvordan karriereveje formes og udvikles over tid, og hvilke elementer samt begivenheder, der kan influere ens arbejdsliv. Efter middagen lørdag aften blev der afholdt Rotarymøde, hvor distriktsguvernør Peter Eigenbroth fortalte om Rotarys formål og virke, hvorefter Rotaracts distriktsrepræsentant, Lea Erbs, fortalte om Rotaract. Vi fornemmede en stor interesse fra de øvrige deltageres side for Rotarys engagement, men især for deltagelse i Rotaracts aktiviteter. Leder af årets RYLA, Lars Michael Madsen, Randers Vestre RK. Stemning og energi på højt plan Begge morgener mødte nogle få og morgenfriske deltagere op til motion i enten svømmehallen eller motionsrummet i de flotte faciliteter på Himmerland Golf & Spa Resort, inden dagens intensive program gik i gang klokken 9. Begge aftener blev anvendt til refleksion af dagens indlæg, samt tid til social og faglig networking. Selv om lørdagens officielle program var på 13 timer, organiserede de engagerede deltagere i eget regi en tur i bowlingcenteret, hvor alle deltog. Stemningen og energien var på højt plan. Udfordrede fysisk og intellektuelt Seminarets sidste aktivitet gav deltagerne mulighed for at afprøve deres nyerhvervede indsigter og viden i praksis. Vi deltog i en teambuildingsøvelse, hvor man i den grad blev taget ud af sin komfortzone, og blev sendt ud på en interaktiv rumrejse. I hold skulle vi samarbejde om at lægge strategi, planlægge og eksekvere rumrejsen, som undervejs både bød på levende ild, sprællende insekter og råstyrke, der udfordrede deltagerne på både det fysiske og intellektuelle plan. Selvom teambuildingsaktiviteten kun bød på ét vinderhold (det med flest rotaractere på ;-)) gik alle 23 deltagere af RYLA 2015 berigede og inspirerede hjem. Vi er overbeviste om, at alle deltagende har fået større selvindsigt, viden om Rotarys mange muligheder og ikke mindst fået udbygget deres sociale og faglige netværk. Vi vil herfra gerne sende en stor tak til Rotary, deltagernes sponsorklubber, koordineret dette veltilrettelagte og udbytterige weekendseminar. Damian Solecki og Kitten Engstrøm, medlemmer af Aalborg Rotaract. Fotos: Jørgen la-cour Harbo.

6 Nyt i side kr. ind til gode formål De tre Rotary-klubber i Favrskov Kommune, Hadsten, Hinnerup og Hammel, har siden 2011 stået bag et årligt cykelprojekt, hvor op mod 40 ryttere cykler til Paris med det formål at samle penge ind til lokale og globale formål. De seneste par år har den største modtager været Børnehjertefonden. De tre klubber nedsætter hvert år en ny styregruppe på tværs af klubberne, der skal arrangere det kommende års løb. Mange modtog store beløb Onsdag d. 7. oktober kunne Team Rotary Favrskov donere ikke mindre end kr. til to globale humanitære projekter og en række lokale formål. Set i lyset af, at Team Rotary Favrskov allerede tidligere på året havde doneret til Børnehjertefonden i forbindelse med en indsamling på TV2, var det ikke uden stolthed, at styregruppeformand Kenneth Krogh sammen med præsidenterne Ole Nørgaard, Hammel, Jan Erik Elgaard, Hadsten og Kristian Bech Andersen, Hinnerup Rotary Klub, kunne overrække de mange penge til de glade modtagere. Lokale modtagere - og internationale 12 lokale repræsentanter mødte op til overrækkelsen af donationerne, der i år gik ton, Regnbueskolen Hammel, Den Grønne Villa værested Hinnerup, Hadsten Spejderne DDS, HSK fodbold, Søften Kultur og Idrætscenter, Thorsø Pavillon, Hadsten Bio, HGF Gymnastik og Hadsten Håndbold. Herudover donerede Team Rotary Favr- Leone til produktion af Bangura Bags lavet af cykelslanger, og et beløb til Support der for nogle år siden blev kåret som årets østjyde på grund af sin store humanitære indsats i Kenya. Det er dejligt at se, at der bliver sat pris på vores donationer både lokalt og globalt, sagde Kenneth Krogh ved uddelingen, så føler vi for alvor, at vi er med ikke være muligt at donere, uden de ryttere, der tager den lange tur til Paris, uden de mange frivillige i projektet eller uden projektets sponsorer, hvoraf en god del kommer fra det lokale erhvervsliv, så det er vi naturligvis rigtig glade for, sluttede han. Jan Erik Elgaard Hadsten Rotary Klub Årets cykelhold er ankommet til Paris.

7 din assisterende guvernør NYT i 1440 Område 1: Jens Gram, Skagen RK. Mail: Frederikshavn, Frederikshavn Bangsbostrand, Frederikshavn Område 2: Søren Nørgaard, Sindal RK. Mail: Brønderslev, Dronninglund, Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, Område 3: Henrik Westen-Jensen, Aalborg Søndre. Mail: gen, Aalborg Nørresundby, Aalborg Stigsborg, Aalborg Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg Østre. Område 4: Torben Skovgaard Nielsen, Thisted RK. Mail: Han Herred, Hanstholm, Thisted, Aabybro. Område 5: Gert Bang Larsen, Farsø RK.: Farsø, Hadsund, Hobro, Løgstør, hus, Aars. Område 6: Hans Pinnerup Nielsen, Randers Østre RK. Mail: Bjerringbro, Kjellerup, Langå, Randers Business Breakfast, Randers Søndre, Randers Vestre, Randers Østre, Viborg, Viborg- Område 7: Poul Sørensen, Hadsten RK. Mail: Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, Grenå-Go morgen, Hadsten, Hammel, Hinnerup, Rosenholm, Rønde Område 8: Peter Eigenbroth, Han Herred RK. Mail: Klaksvikar, Thorshavnar. Guvernørens Månedsbrev, distrikt Alle indlæg til næste nummer sendes til: Peter Eigenbroth, distriktsguvernør Klubbesøg Klubbesøg november-december 12. nov. Pandrup 16. nov. Dronninglund 18. nov. Randers Business Breakfast Hadsund 23. nov. Hinnerup 25. nov. Brønderslev 26. nov. Randers Østre 30. nov. Randers Vestre 3. dec. Hirtshals Øvrige begivenheder: 28. nov. RLI modul 3 i Viborg 15. dec. Distriktsrådsmøde i Rebild Nyt i side 7 Nye medlemmer i 1440 i oktober Hadsten Hagelskjær, Bent Rebild Eriksen, Karen Sindal Laursen, Per Flemming Vejen, Dorte Paasch Pedersen Sæby Kloppenborg, Rikke Viborg Bräuner, Erling Jensen, Lene Viborg-Asmild Sørensen, Kristian Aalborg Vestre Andersen, Hans Peter GODE ROTARY TILBUD BESTYRELSESEMBLEMER Normalpris Kr. 500,00 Nu Kr. 300,00 Kasserer emblem RI 8046 Sekretær emblem RI 8043 Klubmester emblem RI 8044 Præsident emblem, 12 mm RI 8049 Præsident Elect emblem RI 8045 Vicepræsident emblem RI 8047 Counsellor emblem RI 8048 VIDSTE DU AT... For at fremstille artikler med et Rotary logo, så skal leverandøren have en officiel tilladelse (licens) fra Rotary International. Alle licenshavere skal iøvrigt betale minimum 10% af omsætningen til Rotary International. Spørg derfor altid om leverandørs licens nummer. TRÆNGER JERES PRÆSIDENTKÆDE TIL EN KÆRLIG HÅND? Udskiftning af gamle bjælker, påsyning af samme, inkl. nyt bånd. Priseksempel v. 20 stk. bjælker: Normalpris Kr ,00 Nu Kr ,00 Tilbudet gælder til d. 5. dec % RABAT PÅ BANNERE FREM TIL D. 15. DEC Redaktør og layouter: Carsten Thomasen Frederikshavn Rotary Klub Sofienlystvej Malling T SHOP ONLINE PÅ Rotary Licens: 96-4 A 0030 Alle priser er ekskl. moms.

Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med!

Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med! Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 4 - november 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med! Efteråret er traditionelt

Læs mere

Klubbesøg - en god oplevelse

Klubbesøg - en god oplevelse Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 2 - september 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Klubbesøg - en god oplevelse Så er Rotary-året godt i gang, og det er jeg

Læs mere

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 3 - oktober 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Fællesskab, forskellighed og engagement Det er temaet for mit år som guvernør

Læs mere

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 3 - oktober 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Fællesskab, forskellighed og engagement Det er temaet for mit år som guvernør

Læs mere

Klubbesøg - en god oplevelse

Klubbesøg - en god oplevelse Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør NR. 2 - september 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Klubbesøg - en god oplevelse Så er Rotary-året godt i gang, og det er jeg også med at besøge

Læs mere

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent NR. 4 - NOVEMBER 2014 Har din klub et projekt? November er Foundation måned, hvor alle klubber opfordres til at sætte fokus på projekter. Projektarbejde er med til at sammentømre en klub og øger kammeratskabet.

Læs mere

Distriktskonferencen -

Distriktskonferencen - Nr. 4 oktober 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Distriktskonferencen - Distriktskonferencen bliver af mange betragtet som årets største Rotary begivenhed. Mange mennesker

Læs mere

LIGHT ROTARY i det nye år

LIGHT ROTARY i det nye år NR. 5 - DECEMBER 2014 LIGHT ROTARY i det nye år Første halvdel af Rotaryåret nærmer sig sin afslutning. I distriktets klubber har der været årsmøder. Klubberne skal huske at oprette den nye bestyrelse

Læs mere

At tiltrække NYE MEDLEMMER handler om SYNLIGHED og gode oplevelser

At tiltrække NYE MEDLEMMER handler om SYNLIGHED og gode oplevelser Nyt i 1440 nr. 3 - november 2016 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Om USYNLIGHED!! Selvfølgelig vil de fleste af os gerne have lidt flere medlemmer i Rotaryklubben. Af tre grunde:

Læs mere

Distriktet har i år valgt at gøre distriktskonferencen

Distriktet har i år valgt at gøre distriktskonferencen Nyt i 1440 Nr. 2 september 2017 Distriktsguvernør 2017-18 Egon Jensen Kære rotarianere! Jeg er kommet godt i gang med guvernørmøderne, og tak for en god modtagelse overalt. Under mottoet Rotary: Making

Læs mere

Vellykket forårsseminar Godt der var så mange stole!

Vellykket forårsseminar Godt der var så mange stole! Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 9 - april 2016 Vellykket forårsseminar Godt der var så mange stole! Til alle deltagerne: TAK for sidst! Og tak for stort fremmøde. Det

Læs mere

Nyt i 1440 NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER!

Nyt i 1440 NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER! Guvernørens Månedsbrev - nr. 1 august 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER! Med udgangen af juni måned har alle klubber

Læs mere

Nyt i 1440. Ingen kunst at få budskabet ud - men en kunst at få det ind!

Nyt i 1440. Ingen kunst at få budskabet ud - men en kunst at få det ind! Guvernørens Månedsbrev - nr. 3 oktober 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Ingen kunst at få budskabet ud - men en kunst at få det ind! - sagde

Læs mere

At nikke ja-tak! Året skal være særligt, fordi det er året, hvor der nikkes ja rotarianerens foretrukne hovedbevægelse.

At nikke ja-tak! Året skal være særligt, fordi det er året, hvor der nikkes ja rotarianerens foretrukne hovedbevægelse. At nikke ja-tak! Nyt i 1440 nr. 1 - august 2016 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Det er dejligt at ønske jer alle velkommen til et nyt Rotary-år 2016-17. Året 2016-17 skal gå over

Læs mere

Nyt i 1440. PR- og kommunikation

Nyt i 1440. PR- og kommunikation Guvernørens Månedsbrev - nr. 2 september 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck PR -kommunikation og distriktskonference Vores verdenspræsident

Læs mere

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Det er søndag den 4. december. Man står op om morgenen, hvor er det dejligt, solen skinner, morgenmad sammen med konen, endnu

Læs mere

Be a Gift to the World

Be a Gift to the World Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør NR. 5 - december 2015 Julen står for døren, og det er sæson for hygge i familiens skød, og at vi betænker hinanden med gaver og ekstra opmærksomhed. Det fører

Læs mere

NR. 6 - DECEMBER Rotary har utrolig mange fantastiske uddannelsestilbud til unge - her er et af dem.

NR. 6 - DECEMBER Rotary har utrolig mange fantastiske uddannelsestilbud til unge - her er et af dem. NR. 6 - DECEMBER 2010 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Peace Scholar en kæmpe chance for et dygtig ungt menneske. Kender du en kandidat? AG er søges! En Peace Scholar en freds- og konfliktforsker

Læs mere

100 mand og én bajer!

100 mand og én bajer! 100 mand og én bajer! Osvald Helmuth i 50 erne. Nogle husker den... Nyt i 1440 nr. 8 - maj 2017 100 år og én mands idé i 1917 der gør, at milliarder af kroner til godgørende formål bruges over hele jordkloden.

Læs mere

Velkommen til Distriktets forårsseminarer

Velkommen til Distriktets forårsseminarer Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 7 - februar 2016 Velkommen til Distriktets forårsseminarer Lørdag den 19. marts bliver dagen for distriktets forårsseminarer også kendt

Læs mere

NR. 12 - JUNI 2011. Prøv at dumpe ind i en klub under ferien...

NR. 12 - JUNI 2011. Prøv at dumpe ind i en klub under ferien... NR. 12 - JUNI 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Besøgsven I forbindelse med optagelse af et nyt medlem i enhver Rotaryklub oplæses en formular, der blandt andet indeholder følgende udsagn:

Læs mere

Guvernørnomineringen

Guvernørnomineringen Nr. 7 marts 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Guvernørnomineringen Dagen Hvert år i januar/februar skal den næste guvernør i rækken nomineres. Personen, der nomineres, skal

Læs mere

Gak hen og gør ligeså! Nyt i 1440 nr. 2 - september-oktober 2016

Gak hen og gør ligeså! Nyt i 1440 nr. 2 - september-oktober 2016 Nyt i 1440 nr. 2 - september-oktober 2016 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Helt ærligt... Rotary serving Humanity (Rotary tjener menneskeheden) Service above self 4 punktsprøve (vores

Læs mere

Godt nytår og glædelig glugmåned!

Godt nytår og glædelig glugmåned! Nyt i 1440 Distriktsguvernør 2017-18 Egon Jensen Nr. 6, januar 2018 Godt nytår og glædelig glugmåned! Hermed ønsker jeg alle distriktets klubber og medlemmer et rigtig godt nytår. Glugmåned er et gammelt

Læs mere

I foråret 2016 blev rotarianerne i Danmark spurgt om, hvad Rotary er for dem! Godt 2000 svar kom tilbage.

I foråret 2016 blev rotarianerne i Danmark spurgt om, hvad Rotary er for dem! Godt 2000 svar kom tilbage. Et halvstort netværk! --- PLUS! Nyt i 1440 nr. 6 - februar 2017 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen I foråret 2016 blev rotarianerne i Danmark spurgt om, hvad Rotary er for dem! Godt

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Det er Light up Rotary lige nu

Det er Light up Rotary lige nu NR. 2 - SEPTEMBER 2014 Det er Light up Rotary lige nu I skrivende stund er alle forhåbentlig godt i gang med det nye rotaryår. Jeg fornemmer masser af aktiviteter allerede er sat i værk rundt om i klubberne

Læs mere

JOIN THE TEAM TEAM ROTARY FAVRSKOV Stærk lokal eksponering, sundhed og støtte til gode lokale, nationale og internationale formål.

JOIN THE TEAM TEAM ROTARY FAVRSKOV Stærk lokal eksponering, sundhed og støtte til gode lokale, nationale og internationale formål. TEAM ROTARY FAVRSKOV 2018 JOIN THE TEAM Stærk lokal eksponering, sundhed og støtte til gode lokale, nationale og internationale formål. Rotary klubberne i Favrskov Kommune er i 2018 for ottende år i træk

Læs mere

Fokus på distriktet og nyhedsbrevet

Fokus på distriktet og nyhedsbrevet Nyt i 1440 nr. 7 - marts-april 2017 Fokus på distriktet og nyhedsbrevet Vi har tradition for at omtale nærværende publikation som Guvernørens Måneds brev. Vi vil gerne lægge vægt på, at det skal være et

Læs mere

- 4 ændringer om året kan afhjælpe det!

- 4 ændringer om året kan afhjælpe det! Nyt i 1440 nr. 5 - januar 2017-4 ændringer om året kan afhjælpe det! Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Det er soleklart for enhver: Klubben beslutter selv hvem, hvorfra og hvordan

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag

EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag NR. 7 - JANUAR 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag Polio plus kampagnen til udryddelse af den forfærdelige

Læs mere

Koncerter med Flygtningestemmer blev en stor succes Mandag den 29. februar sluttede Flygtningestemmers

Koncerter med Flygtningestemmer blev en stor succes Mandag den 29. februar sluttede Flygtningestemmers Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 7 - marts 2016 Koncerter med Flygtningestemmer blev en stor succes Mandag den 29. februar sluttede Flygtningestemmers koncertturné i

Læs mere

Årsskifte i Rotary. Verdenspræsidenten

Årsskifte i Rotary. Verdenspræsidenten NR. 1 - AUGUST 2014 Årsskifte i Rotary I skrivende stund er det knapt en måned siden, vi overalt i distriktet markerede årsskiftet. Dette indebærer som altid nye folk på næsten alle poster. Velkommen til

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Fred, engagement, synlighed

Fred, engagement, synlighed Nyt i 1440 Distriktsguvernør 2017-18 Egon Jensen Nr. 4, november 2017 Fred, engagement, synlighed Vi er snart halvvejs gennem Rotaryåret, og har vi fået gennemført det, som vi planlagde, eller er vi godt

Læs mere

Guvernørens Månedsbrev

Guvernørens Månedsbrev Guvernørens Månedsbrev Distrikt 1450 Nr.3. september 2010 Distriktet har: 53 klubber 2.244 medlemmer (1.5.2010) Danmark: 278 Klubber 11.575 medlemmer Distriktsguvernør 2010-11 Kære Rotarianere. Rotarys

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NR. 8 - FEBRUAR 2011 NYE KLUBBER. City RK 20. februar 2007 og Hjørring Morgen RK 24. juli 2007.

NR. 8 - FEBRUAR 2011 NYE KLUBBER. City RK 20. februar 2007 og Hjørring Morgen RK 24. juli 2007. NR. 8 - FEBRUAR 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen NYE KLUBBER Rotary Internationals bestyrelse godkendte den 31. december 2010 Viborg Morgen og Skagen Morgen som nye Rotaryklubber.

Læs mere

Fasthold kontakten. Nyt i Distriktsguvernør Egon Jensen. Nr. 3 oktober 2017

Fasthold kontakten. Nyt i Distriktsguvernør Egon Jensen. Nr. 3 oktober 2017 Nyt i 1440 Nr. 3 oktober 2017 Distriktsguvernør 2017-18 Egon Jensen Fasthold kontakten Hvilken oplevelse det var at være med til distriktskonferencen og høre Anne Kjær Riechert fortælle om fredsuddannelsen

Læs mere

Har du tilmeldt dig RLI - Rotary Leadership Institute i efteråret? NR. 2 - SEPTEMBER 2014

Har du tilmeldt dig RLI - Rotary Leadership Institute i efteråret? NR. 2 - SEPTEMBER 2014 NR. 2 - SEPTEMBER 2014 Det er Light up Rotary lige nu I skrivende stund er alle forhåbentlig godt i gang med det nye rotaryår. Jeg fornemmer masser af aktiviteter allerede er sat i værk rundt om i klubberne

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Månedsbrev for august og september 2010 Kære rotarianere Rotary året 2010 2011 er nu i fuld gang, og de fleste er landet efter sommerferien.

Læs mere

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Guvernørens månedsbrev THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Nr. 8 - MARTS 2010 Vi har en fælles opgave der trænger sig på Af PER FLEMMING SØRENSEN distriktsguvernør 2009-10 På mine besøg rundt omkring

Læs mere

Skoleuniformer til børnene på Sct. Jose Elementary School på Filippinerne

Skoleuniformer til børnene på Sct. Jose Elementary School på Filippinerne Guvernørens Månedsbrev - nr. 8 maj 2014 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Skoleuniformer til børnene på Sct. Jose Elementary School på Filippinerne På PETS

Læs mere

Fuld af muligheder! Og tak...

Fuld af muligheder! Og tak... Fuld af muligheder! Og tak... Nyt i 1440 nr. 9 - juni 2017 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Det er distriktets klubber og Rotary, jeg taler om... Sikke kræfter, vi repræsenterer.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Rotarianere i gule veste

Rotarianere i gule veste NR. 3 - OKTOBER 2014 Rotarianere i gule veste Overalt i distriktet var der på Rotary dagen den 6. september masser af aktiviteter i gang - og med rotarianere iført gule veste, der var meget synlige i bybilledet.

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Husk at videregive de gode ideer. En af de ting, jeg efter de første klubbesøg har tænkt på, er, hvordan jeg kan formidle de mange spændende ting, der

Husk at videregive de gode ideer. En af de ting, jeg efter de første klubbesøg har tænkt på, er, hvordan jeg kan formidle de mange spændende ting, der Nr. 3 september 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen højdepunkts I distrikt 1440 har vi nu 57 klubber hvoraf de 7 er morgenklubber. Det betyder at guvernøren skal ud af huset

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR Haderslev, den 26. september 2010 INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR Onsdag den 10.november 2010, klokken 18.00 21.30 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Kære Præsident 2010-11! Som tidligere

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Tak for et indholdsrigt år!

Tak for et indholdsrigt år! Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 11 - juni 2016 Tak for et indholdsrigt år! Hermed har jeg fornøjelsen at udsende det sidste nyhedsbrev i mit år som guvernør for Rotary

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

Året der gik 2014. Venskaber: PR - Aktiviteter:

Året der gik 2014. Venskaber: PR - Aktiviteter: Året der gik 2014 2014 har for Børns Voksenvenner i Aalborg & Omegn budt på mange nye og spændende tiltag, oplevelser, aktiviteter og kontakter til frivillige, forældre, børn og samarbejdspartnere. Venskaber:

Læs mere

NYT i Nødudgave! PRE-PETS. Åh, alle de forkortelser! Nr. 4 - November 2012 En venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst

NYT i Nødudgave! PRE-PETS. Åh, alle de forkortelser! Nr. 4 - November 2012 En venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst NYT i 1440 Nr. 4 - November 2012 En venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst Nødudgave! November måneds brev fra guvernøren udkommer i en nødudgave. Det skyldes, at vores formand for PR-udvalget

Læs mere

Nyt i 1440. Her finder du bl.a. vores nye folder om kurset. Vi glæder os til også at se dig på Rotary Leadership Institute.

Nyt i 1440. Her finder du bl.a. vores nye folder om kurset. Vi glæder os til også at se dig på Rotary Leadership Institute. Guvernørens Månedsbrev - nr. 6 februar 2014 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Har du tilmeldt dig RLI - Rotary Leadership Institute i foråret?

Læs mere

Derfor har vi assisterende guvernører!

Derfor har vi assisterende guvernører! Nr. 5 november 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Derfor har vi assisterende guvernører! Nogle få klubledelser har stillet mig spørgsmålet: Er det med AG er ikke bare et fordyrende led i

Læs mere

Distriktskonference og gallamiddag

Distriktskonference og gallamiddag Folder 21/08/06 20:50 Side 1 Velkommen til Distrikt 1470 Distriktskonference og gallamiddag lørdag, den 30. september 2006 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39 Hillerød Kære Rotary medlem! Efter det største

Læs mere

Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland

Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland Responstider for ambulancer Den officielle responstid er responstiden for første ambulance på skadestedet. I mange typer opgaver sendes mere end

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Randers Business Breakfast. Vi udvikler, imens du sover.

Randers Business Breakfast. Vi udvikler, imens du sover. Randers Business Breakfast Vi udvikler, imens du sover www.rbb-rotary.dk VeLkommen Randers Business Breakfast Rotary Klub Vi udvikler, imens du sover Vi er byens yngste Rotaryklub, charteret i 2006. Medlemmernes

Læs mere

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers Guvernørens Månedsbrev - nr. 4 november 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet Mandag den 7.

Læs mere

PETS D-1480 5. marts 2010. Den 5. tjenestegren: New Generations Service

PETS D-1480 5. marts 2010. Den 5. tjenestegren: New Generations Service Den 5. tjenestegren: New Generations Service Per Hylander Dronninglund Rotary klub siden 1991 Guvernør D-1440 2005-06 Formand for Rotary Danmark 2006-07 Distriktstræner D-1440 2006-09 Rotary Coordinator

Læs mere

Nyt i 1440. Glædelig jul og godt nytår!

Nyt i 1440. Glædelig jul og godt nytår! Guvernørens Månedsbrev - nr. 5 december 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Glædelig jul og godt nytår! I denne tid hvor julen og nytåret nærmer

Læs mere

ROTARY ER I NEPAL - OG DER ER HÅRDT BRUG FOR OS

ROTARY ER I NEPAL - OG DER ER HÅRDT BRUG FOR OS NR. 9 - MAJ-JUNI 2015 ROTARY ER I NEPAL - OG DER ER HÅRDT BRUG FOR OS Rigtigt mange enkeltpersoner har allerede sendt bidrag, og flere klubber i distriktet har doneret store beløb til Nepalindsamlingen,

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

Vi giver ildsjæle en hjælpende hånd. Præsident elect Anne-Grete Lysgaard

Vi giver ildsjæle en hjælpende hånd. Præsident elect Anne-Grete Lysgaard UGEBREV NR. 31 5. marts 2013 Vi giver ildsjæle en hjælpende hånd. Præsident elect Anne-Grete Lysgaard KOMMENDE MØDER: 12.03.13 Doing good in the world 3 min ved 19.03.13 Arabisk forår 3 min ved Svend Gullev

Læs mere

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011 I Mariagerfjord Kommune 1 Tilbud om idrætslederakademi Vi har hermed fornøjelsen at fremsende forslag til samarbejdsaftale omkring gennemførelse

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

EndPolioNow. Glæden ved at være i morgenklubben. Business Breakfast. - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen

EndPolioNow. Glæden ved at være i morgenklubben. Business Breakfast. - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen NR. 7 - JANUAR 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag Polio plus kampagnen til udryddelse af den forfærdelige

Læs mere

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013 Motto: Hvad kan jeg gøre for Rotary? Nyt i 1440 Nr. 10 - Maj 2013 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst Lyst for last! Den slags spørgsmål siger man jo ikke nej til, svarede min klubkammerat,

Læs mere

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Guvernørens månedsbrev THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Nr. 5 - DECEMBER 2009 Glædelig jul! Af PER FLEMMING SØRENSEN distriktsguvernør 2009-10 Nu går vi ind i julemåneden. Er det ikke dejligt? Gaderne

Læs mere

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge 13 2011 En stor dag for alle i klubben Når mikroafdelingen i morgen d. 1. april starter deres udendørssæson op, er alle klubbens medlemmer i gang med det nye fodboldår,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Mødested: Færgekroen, Færgevej 1, 9560 Hadsund 2. onsdag i hver måned - Afbud senest tirsdag kl. 16.00 på www.hadsundinnerwheel.dk Side 1 Onsdag,

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Netværk nuancering og ny viden

Netværk nuancering og ny viden Netværk nuancering og ny viden Velkommen i klubben Mere end 1,2 millioner ledere og selvstændige fra det private og det offentlige. I 165 lande. Med næsten 12.000 medlemmer i Danmark i 277 klubber. Og

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf 43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf Årets flatcoated sommertræf blev afholdt ved Jens Peter og Anette Larsen, i Arden. Tilslutningen var i år rigtig høj, og trods mindre lovende vejrudsigter

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 94590/14 HREJ Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

LØKKEFONDENS DANMARKS TOUR

LØKKEFONDENS DANMARKS TOUR LØKKEFONDENS DANMARKS TOUR Er du mellem 16-19 år og har du brug for et afbræk fra hverdagen? 14 uger med cykeltræning, sunde vaner og personlige mål. HERNING Når matematikken er svær, tænker jeg på første

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Friendship Exchange Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Søndag Søndag den 10. februar ved middagstid begyndte vores

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Distriktets Water Survival Boxe sendt til Equador

Distriktets Water Survival Boxe sendt til Equador Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 10 - maj 2016 Distriktets Water Survival Boxe sendt til Equador De 100 Water Survival Boxe, som distrikt 1440 donerede i forbindelse

Læs mere

HTK klubnyt. Så starter vintersæsonen 2013-2014. Dette klubnyt indeholder: Oktober 2013

HTK klubnyt. Så starter vintersæsonen 2013-2014. Dette klubnyt indeholder: Oktober 2013 HTK klubnyt Oktober 2013 Så starter vintersæsonen 2013-2014 Dette klubnyt indeholder: Nyt holdmesterskab til HTK side 3 Den daglige træning side 4 De seje piger side 5 Ny sponsor side 6 Mandagsmixafslutning

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Vellykket forårsseminar -

Vellykket forårsseminar - Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 9 - april 2016 Vellykket forårsseminar - Godt der var så mange stole! Til alle deltagerne: TAK for sidst! Og tak for stort fremmøde.

Læs mere

NYT i Et ny Rotaryår begynder! Nr. 1 JULI med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

NYT i Et ny Rotaryår begynder! Nr. 1 JULI med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen NYT i 1440 Nr. 1 JULI 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Guvernørskiftedagen den 30. juni 2011 - en dejlig dag en glad dag der startede om eftermiddagen på Skovlyst med

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere