Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen"

Transkript

1 Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Det er søndag den 4. december. Man står op om morgenen, hvor er det dejligt, solen skinner, morgenmad sammen med konen, endnu en dag på arbejdet som DG i tjenesten for distrikt 1440 og Rotary skal begynde. Det er ganske vist søndag, men i denne klubbesøgsperiode må man også bruge sine weekends for at få tiden til at slå til. Klokken er 09.33, og du modtager en mail fra din DC. Han opsiger sit hverv med øjeblikkelig virkning, og meddeler dig, at det gør resten af folkene bag ungdomsudvekslingen måske også. Klokken modtager du så en mail fra din ADC, der i loyalitet med DC en opsiger sit hverv. Det første man tænker er, Hvorfor? Hvad har jeg gjort? Klokken holdes der et planlagt møde i RDU s bestyrelse, alle deltager undtagen din egen DC, der jo har sagt op tidligere på formiddagen, men glemt at melde afbud til mødet. Mødet forløber godt og firmandsudvalget får fornyet sit mandat til at forhandle omkring forskelle i opfattelsen hos RDR og RDU s FU i relation til forholdene i RDU for så vidt angår vedtægterne, samt besparelser på rejsekontoen. Ungdomsudvekslingen fungerer åbenbart helt normalt alle andre steder end i D1440. Man ville gerne være glad, men er ked af det. Den DC der for et år siden gav dig håndslag på at fungere i dit funktionsår, har nu smidt tøjlerne midt i det hele, det samme har den ene af din ADC. Klokken får du så endnu en mail fra den sidste ADC er, der også opsiger sit hverv i distriktet. Ja så er der jo kun DPO en tilbage og hans mail kommer kl samme dag. Sort søndag Ovenstående medførte selvfølgelig hektisk mailaktivitet og mange telefonsamtaler med og mellem flere af de implicerede. Resultatet, kollektiv nedlæggelse af hvervet for distriktets ungdomsudveksling stod ikke til at ændre. Sort søndag Hvorfor stopper hele holdet i D1440 når de fortsætter ufortrødent i de fire andre distrikter? Hvad er det der er så anderledes i vores distrikt? - Tænker de aftrådte da slet ikke på de unge mennesker, vi har ude i verden, og dem vi skal modtage her til nytår? Det er jo dem, der bruges som gidsler imod en, føler man lige i det sekund det rammer! HUSK vi er frivillige! Man bliver skuffet, man bliver sur, ja man bliver såmænd også gal, når man oplever noget sådant, men man er nødsaget til at forholde sig til, hvorfor vi Guvernør på dybt vand... mennesker reagerer som vi gør. Man er også nødsaget til at huske på, at det er en frivillig organisation vi arbejder for, ikke en erhvervsvirksomhed, derfor er tolerancen måske mindre? Jeg er jo også selv frivillig, jeg bruger også rigtig meget fritid på jobbet at være guvernør. Skal man så også slås med urigtige beskyldninger, insinuering om guvernørmafia osv. i mails rundsendt på kryds og tværs? Hvor er det svært ikke at forfalde til at gøre det samme, bare at smide tøjlerne! Men nej, jeg og alle i distriktsrådet brænder for ungdomsudvekslingen. Det er et helt fantastisk stykke arbejde, der gøres ude i klubberne for de unge mennesker. Det kan vi ikke bare tabe på gulvet, fordi vi har mistet nogle medarbejdere. Vi må arbejde videre på at genskabe en organisation, der kan håndtere ungdomsudvekslingen for os i D1440. I mellemtiden må vi sørge for at skaffe hjælpere, der kan få dagligdagen til at fungere. Det har vi gjort og folk fra D1460 hjælper os. Nu forestår så arbejdet for guvernøren med at ansætte en ny DC. Demokratisering af DC valget For at gøre denne proces så demokratisk som muligt i den aktuelle situation, besluttede jeg at nedsætte et nomineringsudvalg på otte klub counsellors (CC), der skal indstille tre personer til guvernørgruppen. Guvernørgruppen vælger så sammen med formanden for nomineringsudvalget den person af de tre indstillede, der skal være distriktets nye counsellor. På den måde håber jeg på, at vi får valgt en DC, der har alle CC ernes og distriktsrådets opbakning og dermed et solidt fundament at starte arbejdet som DC på. Guvernøren sætter selv sit hold Det er den til enhver tid siddende guvernør, der har retten til selv at stille sit hold. Før i tiden var det meget normalt, at det år, man sad ved roret, tog man personer, man kendte godt fra sit klubliv med ind i distriktsledelsen. Sådan gør vi ikke i distrikt Det har i flere år været kutyme, at vi har forsøgt at holde så stor en kontinuitet som muligt, og derfor sidder folk også flere år på de forskellige poster, men det ændrer jo ikke på, at man som guvernør kan ændre på personsammensætningen hvis det er det, man ønsker. Ganske få pladser er tvungne flerårige f.eks. bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond, distriktets COL repræsentant og distriktets operationelle repræsentant i Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings

2 Nyt i 1440 December - Side 2 bestyrelse. Den sidste bliver fejlagtigt betragtet som værende lig med distriktscounsellor. Det er det ikke, for en counsellor kan udmærket fungere i distriktet i længere tid end de fem år han/ hun kan sidde i RDU s FU og bestyrelse. Fremtiden for distrikt 1440 Hvis vi altid går i andres fodspor, kommer vi aldrig foran! Derfor er det nødvendigt en gang imellem at kaste alle bolde op i luften og forsøge at sammensætte dem på en ny og nutidig måde. Det er det, vi har forsøgt i distriktets ledelse i forbindelse med vores ønske om at indføre den femte tjenestegren New Generation Service i sin fulde form og i øvrigt at foretage reduceringer, hvor det efter vores opfattelse kan ske, uden at gøre alt for ondt, herunder ved nedsættelse af antallet af medlemmer af distriktsrådet fra 19 til 15 medlemmer. Det var disse overvejelser, der blev fremlagt for distriktsrådet den 10. november 2011 og efter sigende var en del af anstødsstenen og begrundelsen for, at vores tidligere DC opsagde sit job. Sådanne overvejelser om distriktets organisation er lige som alt andet i distriktsrådet egnet til dialog, og det er denne dialog, vi står midt i og regner med at afslutte i løbet af foråret Vi er jo ikke orakler, men ganske almindelige rotarianere, der brænder for sagen. Mit ønske for 2012 er, at Glæden ved at være i Rotary igen må blive det fremherskende for mig, for distriktsledelsen og for jer alle sammen ude i klubberne. Glædelig jul og godt nytår! Med Rotary hilsen Asbjørn Isaksen tirsdag den 13. december på Rebildhus På grund af distrikt 1440 s problemer i forhold til den kollektive nedlæggelse af arbejdet i Ungdomsudvekslingen, besluttede vi at afholde et dialogmøde tirsdag den 13. december kl på Rebildhus. Til mødet kom der 103 præsidenter, præsident elect er, klub counsellors og protection officers fra klubberne. Efter DG Asbjørn Isaksen s velkomst blev debatten ledet af PDG Jens Holm Jensen, der på forbilledlig vis styrede indlægsholderne, således at alle der ønskede ordet, fik lov til at komme med sine kommentarer - også den afgående DC Peter Schaarup, der, selv om han havde meldt sig ud af Rotary, var inviteret af guvernørgruppen til at deltage. Selv om der var sprængstof i emnet, blev dialogen holdt på et værdigt Rotary sprog, og konklusionen blev da også helt klar: Nu skal vi se fremad og finde en løsning for D1440 og vores unge mennesker. Der er udsendt et referat fra mødet, men ellers kan det læses på rotary.dk efter login, under D1440 og dokumenter, Asbjørn Isaksen og dialogmøder. Læs det her: dokument/16763.pdf Øverst: Der var fuldt hus præsidenter, præsident elect er, klub counsellors og protection officers fra klubberne. Derunder: Fratrådte DC Peter Schaarup begrundede sin fratrædelse. Nederst: Formand for Rotary Danmarks Råd Torben Andreasen var også indbudt til at deltage.

3 Nyt i 1440 December - Side 3 Vibeke Gamst træder ind i stedet for Christian Boldsen, der har måttet trække sig som guvernør elect pga. sin kones sygdom. Ny guvernør for skal findes i 1440 Det er med stor beklagelse, jeg modtog Christian Boldsens brev med anmodning om at fratræde som DGE i distrikt 1440 med øjeblikkelig virkning. Christians kone Sys er blevet meget syg, og Christian har derfor selvfølgelig prioriteret dette højere end sit DGE engagement i Rotary og distrikt Vi ønsker det bedste for Christian & Sys, og håber at se Christian i arbejdet for distriktet på et senere tidspunkt. Det var derfor med meget stor glæde, at jeg kunne konstatere, at vores nuværende Da vi jo skal have en ny distrikts counsellor, besluttede vi efter dialogmødet på Rebildhus den 13. december at nedsætte et nomineringsudvalg bestående af otte klub counsellors (CC). Udvalget fik til opgave at nominere tre kandidater til DC posten og indstille dem til guvernørgruppen, der så sammen med formanden for nomineringsudvalget skal udpege den person, der fremadrettet skal være vor nye DC er. Efter mødet meddelte Robin Brown, at han godt ville være tovholder i denne proces, og efterfølgende er nomineringsudvalget blevet sammensat. Det består - med Robin Brown som formand - af følgende personer: DGN Vibeke Gamst, Aalborg Vestre Rotary Klub, beredvilligt indvilligede i at indtræde på Christian Boldsens plads som DGE, og derfor tiltræder som guvernør et år tidligere end beregnet. Dette gør man ikke bare lige! Der er mange ting, der skal tages i ed, for at det kan fungere, men Vibeke sagde ja, og alt er nu faldet på plads, så Vibeke og Oluf kan tage til Assembly i januar 2012 på den afsluttende guvernørskole efter at have fået særundervisning pr. telefon fra RI s kontor i Zürick. En stor tak til Vibeke. Ny distrikts counsellor skal findes CC Robin Brown, Randers Business Breakfast Rotary Klub ADC-IT Svend Christensen, Nibe Rotary Klub CC Claus Bjerring Lauritsen, Rønde Rotary Klub CC Lars Jørgen Pedersen, Randers Østre Rotary Klub CC Henrik Knudsen, Nørresundby Rotary Klub CC Aksel C. Nielsen, Aalborg Stigsborg Rotary Klub CC Britta Walker, Åbybro Rotary Klub. Udvalget arbejder hårdt på at finde nogle kandidater til denne post, og vi håber inden for meget kort tid at kunne besætte posten som DC igen. Nominering af to nye guvernører På grund af Christian Boldsens fratrædelse som DGE, skal vi til februar nominere to personer til kommende guvernører, nemlig en DGN ( ) og en DGND ( ). Af denne årsag har vi besluttet at flytte nomineringsprocessen frem til onsdag den 22. februar fra kl , idet den person, der så bliver nomineret som DGN og dermed skal være guvernør i Rotary året , kan nå at deltage i DGN2 kurset, der foregår fredag og lørdag den 24. og 25. februar Forslag til kandidater til nominering skal være mig i hænde senest tirsdag den 31. januar HUSK jeg skal have en indstilling fra klubben med præsidentens og kandidatens underskrift, der bekræfter, at begge er indforstået med det, og siger ja til det arbejde, der følger Nyt fra klubberne: Kogebog for børn og barnlige sjæle med en sådan post i distriktet. Det anbefales, at man læser Hvordan bliver man guvernør, der kan downloades fra www. rotary.dk efter login, distrikt 1440, og dokumenter, stående dokumenter og funktionsbeskrivelser. De klubber, der skal stille personer til nomineringsudvalget, blev udtrukket på årsmødet under distriktskonferencen 2011, og er følgende: Aalborg Stigsborg Rotary Klub Skivehus Rotary Klub Viborg Asmild Rotary Klub Skagen Rotary Klub. Suppleanterne er følgende klubber: Skagen Morgen Rotary Klub Bjerringbro Rotary Klub. Præsidenterne for disse klubber vil blive kontaktet snarest for mødested og tidspunkt mv. Rotary abonnerer via Infomedia på presseklip om alt, hvad der skrives om Rotary. Der er hver eneste dag landet over mellem 10 og 20 artikler i de trykte medier - og næsten hver dag også omtale af aktiviteter i distrikt Artiklerne overvåges af guvernøren og undertegnede. Her et lille uddrag fra en lang artikel i Nordjyske Stiftstidende 22. december om en aktivitet i Løgstør Rotary Klub: LØGSTØR: Ålekvabbefrikadeller, tangsalat og dybstegte tanglopper! Det er blot enkelte af de mange, delikate - og til tider lidt specielle - retter, der med stor succes er blevet tilberedt af Limfjordsmuseets biologer langs Limfjordens breder de sidste par år. Og nu kommer alle de spændende opskrifter i bogform med hjælp fra Løgstør Rotary Klub. Idéen om en kogebog med Limfjordens råvarer som omdrejningspunkt udspringer af Limfjordsmuseets naturformidlingsprojekt Fra Fjord Til Bord, som har løbet over de sidste to år. Her har mere end gæster i alle aldre været med til at fange Limfjordens frugter som eksempelvis tang, strandsnegle, muslinger og krabber. Råvarer, som efterfølgende er blevet tryllet om til lækre blæretangschips, stegte strandsneglesnacks, colamuslinger og strandkrabbesuppe med hjælp fra Limfjordsmuseets naturvejleder og biologer. -ct. På billedet ses præsidenten for Rotary-klubben i Løgstør, Søren Christiansen, og medlem Susanne Kollerup Nielsen sammen med Limfjordsmuseets naturvejleder, Thomas Johansen. Privatfoto

4 Nyt i 1440 December - Side 4 Øverst: Jens Gram, Skagen Tv.: Grethe Andersen, Hals og th. Anni Stilling Hjørring Vestre. Nye AG-områder i distriktet I et forsøg på at skabe nogle gode rammer for de bedste tænkelige samar-bejdsmuligheder mellem klubberne, samt i et forsøg på at samle vore klubber bedst muligt geografisk og dermed spare kørselspenge til AG-erne, har vi lavet nye AG-grupper med virkning fra 1. juli De nye grupper vil komme til at se ud som vist i skemaet. Nye assisterende guvernører i D1440 På grund af de nye AG-grupper og naturlig afgang af AG er, har vi også set på at besætte de ledige AG-poster med folk, der er centralt placeret i forhold til de nye grupper. Jeg er derfor glad for at kunne meddele, at vi med virkning fra 1. juli 2012 har fået tre nye AG er i distriktet. Det er som følger: Rotary Danmarks Råds vintermøde Lørdag den 26. november afholdt Rotary Danmarks Råd (RDR) sit vintermøde på Hotel HCA i Odense. RDR består som bekendt af guvernør, guvernør elect, guvernør nominee og past guvernør for hvert af de fem distrikter. Ligeledes deltager landssekretæren, og i dette Jens Gram, Skagen Rotary Klub, Grethe Andersen, Hals Rotary Klub, Anni Stilling, Hjørring Vestre Rotary Klub. Vi byder alle tre hjertelig velkommen til et arbejde for Rotary i distriktet. AG ernes engagement og entusiasme er afgørende for, at vi får budskabet fra RI og distriktet bragt helt ud til den enkelte Rotarianer i distriktet. Det ved jeg, at vore tre nye AG er også brænder for. tilfælde også vores landswebmaster i mødet. Det er en god oplevelse, når fem distrikters guvernørgrupper kan sparre med hinanden og udveksle erfaringer. Erfaudveksling er i højsædet og er grundstenen til det arbejde, der på bedste og mest økonomiske måde kan gøres i fællesskab mellem distrikterne. RDR ledes af en formand der som guvernøren skifter hvert år. I øjeblikket er det IPDG Torben Andreasen fra D1450 (stående yderst til højre). Næste år er jeres nuværende guvernør Asbjørn Isaksen valgt til at skulle være formand. Hvad er det nu lige vi skal huske? Indberetning af medlemsændringer 31. december skal den nye klub ledelse være indberettet på og org. Ligeledes skal medlemsfortegnelsen være ajourført. Dette er opgaver for klubsekretærerne der skal løses nu. Betale kontingent til RI 1. januar skal sekretæren downloade SAR fra udfylde den og sende kontingentet til Rotary International. PETS-møde på Paderup Gymnasium 24. marts holdes der PETS-møde på Paderup Gymnasium. Husk: mødepligt for præ sident electerne, men også sekretærerne vil kunne få en meget lettere dagligdag, hvis de deltager. Rotary Awareness Month Januar måned er Rotary Awareness Month. Hvordan skaber vi opmærksomhed og bevidsthed omkring Rotaryorganisationen og vores klub? Har vi nogle aktiviteter, der er egnede til at fortælle omverdenen om os? Er vi i gang med projekter, som er god PR for klubben og Rotary? Kun fantasien sætter grænser.

5 Nyt i 1440 December - Side 5 AG erne og deres områder Hvem er din assisterende guvernør? En AG er ikke kun guvernørens assistent, men i høj grad også din klubs assistent. område 1: Henning Krabbe, Brønderslev RK: Dronninglund, Hirtshals, Hjallerup Morgen, Hjørring, Hjørring Morgen, Hjørring Vestre, Sindal, Skagen. område 2: Pernille Hovaldt, Hjørring morgen RK: Frederikshavn, Frederikshavn Bangsbostrand, Frederikshavn City, Skagen Morgen, Aalborg City, Aalborg City, Aalborg Stigsborg, Aalborg Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg Østre. dk område 3: Ubesat pga. dødsfald: Farsø, Hadsund, Rebild, Skive, Skivefjord morgen, Skivehus, Sydthy. område 4 - Jan Brinck, Sydthy RK: Fjerritslev, Hanstholm, Nykøbing Mors, Nørresundby, Pandrup, Thisted, Åbybro. område 5 - Jens Martin Hansen, Aars RK: Brønderslev, Hals, Løgstør, Nibe, Viborg, Viborg morgen, Viborg-Asmild, Aars. område 6 - Kim Holst, Randers Vestre RK: Bjerringbro, Hobro, Kjellerup, Langå, Randers Business Breakfast, Randers Søndre, Randers Vestre, Randers Østre. holst. område 7 - Erik Salomonsen, Rønde RK: Ebeltoft, Grenaa, Grenaa-Djurs, Hadsten, Hinnerup, Rosenholm, Rønde, Sæby. Guvernør Asbjørn Isaksen: Klaksvikar, Torshavnar. Guvernørbesøgene Torsdag den 5. januar: Fredag den 6. januar: Mandag den 9. januar: Tirsdag den 10. januar: Onsdag den 11. januar: Torsdag den 12. januar: Mandag den 16. januar: Mandag den 23. januar: Mandag den 30. januar: Mandag den 6. februar: Mandag den 20. februar: Mandag den 5. marts: Guvernørbesøg i Viborg morgen. Guvernørbesøg i Viborg morgen. Guvernørbesøg i Dronninglund. Guvernørbesøg i Aalborg City. Guvernørbesøg i Aalborg City. Guvernørbesøg i Skagen. Guvernørbesøg i Aalborg Vestre. Guvernørbesøg i Aalborg Søndre. Guvernørbesøg i Aalborg Stigsborg. Guvernørbesøg i Hjørring Vestre. Guvernørbesøg i Hinnerup. Guvernørbesøg i Bjerringbro. Det sker i januar: Sidste frist for indstilling af kandidater til guvernørposten i & februar kl : Guvernørgruppemøde på Rebildhus. 2. februar kl : AG møde på Rebildhus. 2. februar kl : Distriktsrådsmøde på Rebildhus. 4. februar kl : Landsdækkende AG seminar, Hotel Hesselet, Nyborg. 22. februar kl : Nominering af Guvernør & , Rebildhus, (BEMÆRK NY DATO). 3. marts kl : Distriktsledelsens træningsseminar og AG kursus, Rebildhus. 24. marts kl : PETS og Instruktionsmøde afholdes på Paderup Gymnasium, Randers. 12. april kl : Guvernørgruppemøde, Algade 6, 9300 Sæby. 28. april kl : Teambuilding for den nye D-ledelse på Hotel Hesselet, Nyborg maj: RI Convention i Bangkok maj kl : Guvernørgruppemøde på Rebildhus. 24. maj kl : AG møde på Rebildhus. 24. maj kl : Distriktsrådsmøde på Rebildhus juni: Rotary Danmarks Sommermøde i Lemvig. 21. juni kl : Guvernørgruppemøde som telefonmøde. 25. juni kl : Guvernørskifte Asbjørn Vibeke, Aalborg Vestre. 30. juni kl : Guvernøroverdragelse for guvernørgruppen, Algade 6, Sæby. Glædelig jul og godt nytår ønskes alle i 1440! Redaktionen NYT i 1440 Guvernørens Månedsbrev, distrikt Udkommer hver den 1. i måneden. Deadline den 15. i måneden forud. Alle indlæg sendes til: guvernør Asbjørn Isaksen, mobil Redaktør og layout: Carsten Thomasen Frederikshavn Rotary Klub

Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK

Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK Nr. 8 april 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Et meget vellykket Med afsæt i temaet fra den kommende Verdenspræsident Sakuji Tanaka Peace through Service og tanker omkring

Læs mere

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent NR. 4 - NOVEMBER 2014 Har din klub et projekt? November er Foundation måned, hvor alle klubber opfordres til at sætte fokus på projekter. Projektarbejde er med til at sammentømre en klub og øger kammeratskabet.

Læs mere

Det er Light up Rotary lige nu

Det er Light up Rotary lige nu NR. 2 - SEPTEMBER 2014 Det er Light up Rotary lige nu I skrivende stund er alle forhåbentlig godt i gang med det nye rotaryår. Jeg fornemmer masser af aktiviteter allerede er sat i værk rundt om i klubberne

Læs mere

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers Guvernørens Månedsbrev - nr. 4 november 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet Mandag den 7.

Læs mere

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013 Motto: Hvad kan jeg gøre for Rotary? Nyt i 1440 Nr. 10 - Maj 2013 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst Lyst for last! Den slags spørgsmål siger man jo ikke nej til, svarede min klubkammerat,

Læs mere

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med håndbogen 2. Beskrivelse af Distrikt 1460 3. Distriktets organisation 3.1. Guvernørgruppen/Distriktsledelsen 3.2. Distriktsrådet

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Indhold 1. Formål med Håndbogen 2. Mission 2.1 Rotary International s mission 2.1.1 Årets Internationale Tema 2.2 Distriktets mission 3. Vision, fokusområder

Læs mere

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012 1.Juli 2011 30. Juni 2012 RI President Kalian Banerji Ritch within, to embrase humanity Distriktsguvernør Thomas Locht Past distriktsguvernør Torben Andreasen

Læs mere

Distrikt 1470 - Nyhedsbrev

Distrikt 1470 - Nyhedsbrev Nr. 7 Guvernør Jens van der Watt: Klubbens år 1 Distrikt 1470 - Nyhedsbrev Redaktion Ansvarshavende: Distriktsguvernør Jens van der Watt, dg1470-0809@rotary.dk Redaktør: Lone Lauritzen ll@skrivebureauet.dk

Læs mere

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009. I dette nummer: Marts 2009 1 Løvebrokker 2 Indbydelse 3 Referat fra klubmøde 4 D-Nyt 5 Convention 2009 6 Støtte til Grønland 7 Guvenørrådsformandens klumme 10 Lions Messe 2009 11 Vigtig information 12

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området.

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 December 2005 8. årgang Nr. 2 Indhold: Fra formanden 1 Forældreforum 2 Bestyrelsesweekend den 4.-5. november 2005

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

NYT DG s NYHEDSBREV 106B

NYT DG s NYHEDSBREV 106B Billeder der kan bruges til DG s klumme: DISTRIKT 106B NYT DG s NYHEDSBREV 106B NR. 9 - Marts 2013 - Lionsåret 2012-2013 DG s klumme Så har vi taget hul på kalenderårets første forårsmåned. Marts er kommet,

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

Så er kvinder også velkommen i LC Østerbro

Så er kvinder også velkommen i LC Østerbro Klubbladet for LIONS CLUB ØSTERBRO Distrikt 106 A Danmark Chartret 3. februar 1960 www.oesterbro.lions.dk/ Nr. 10 Maj 2006 1. Årgang Så er kvinder også velkommen i LC Østerbro På generalforsamlingen den

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG 2015 16 ROTARYS FORMÅL Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre

Læs mere