Gak hen og gør ligeså! Nyt i 1440 nr. 2 - september-oktober 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gak hen og gør ligeså! Nyt i 1440 nr. 2 - september-oktober 2016"

Transkript

1 Nyt i 1440 nr. 2 - september-oktober 2016 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Helt ærligt... Rotary serving Humanity (Rotary tjener menneskeheden) Service above self 4 punktsprøve (vores etiske lakmusprøve )!! Siger det noget som helst til unge anno 2016? Efter mine og AG ernes mange spændende og forskellige klubmøder, står spørgs målet om Rotarys relevans for fremtiden ret skarpt frem. Nogle klubber synes måske, at vi ikke appellerer til unge at vi er for stive, at klokker, at sang, at forkortelser og stammesprog, at kæder mig her og kæder mig der trækker ned. Attraktionen for lige de ting, kan sikkert være på et lille sted!! Måske ER vi for stive. Men ellers: Forkert!! Rotarys attraktion ligger i, at vore værdier nedarvet fra genera tioner før os og helt fra Rotarys grund læggelse bliver mere og mere ak tu elle!! Tidens trend I vor kulturkreds sikkert i det me ste af den vestlige verden, betjener medarbejderne i produktionen sig af CSR til daglig: Cooperate Social Responsibility. De kikker indenfor hos Rotary og finder mennesker, der nu og altid har bekendt sig til ordentlig forretningsførelse. At vi behandler hinanden og omgivelserne ordentligt. Den er de unge helt med på: i deres produktionsvirksomhed eller på en hver arbejdsplads - opdrages vore medarbejdere til at sikre sig ordentlige forhold: Er der fældet træer ulovligt så bruger vi ikke det træ, har der været børnearbejde inde over produktionen, køber vi ikke produkterne, er æb lerne sprøjtet? Har der været brugt stråforkorter? Skrabeæg! Økologiske fødevarer! DET ER TIDENS TREND. Med den vokser de unge op i dag. Og findes der så organisationer, der kerer sig om næsten. Som godt vil gå nogle skridt for at tjene andre, ikke mindst, når vi bevæger os hastigt frem mod et samfund, som igen-igen bliver nødt til at prioritere og bortvælge støtte til belastede familier?? Lav projekter med de unge Vore unge vil gerne deltage i Rotary hvis vi i klubberne indretter os på også deres behov og deres måde at være klubmedlemmer på. For de finder for det første her en organisation, der har meninger og holdninger. Og som både lokalt og internationalt gør noget ( take action ), men for det andet også, fordi de unge vil bruge deres sparsomme fritid til noget meningsfuldt. Et yngre menneske, der ikke overfor hjemmefronten kan argumentere for at være væk med andet, end vi hygger os gevaldigt, er en af dem, der snart forlader klubben igen. Alle klubber bør holde kontakten til yngre i kog: Lad intet møde gå for sig, uden at I har gæster fra Rotaract, alumni s, Round Table, Junior Chamber. Sæt invitationerne i system så I når rundt! Men først og fremmest: lav projekter med dem. DET synliggør Rotary. Christian Gak hen og gør ligeså! I Randers tilbyder Rotaract i samarbejde med Randers Østre RK lektiehjælp til børn og unge. Martin Busk Rasmussen fra Rotaract Kronjylland fortæller: For nyligt slog Skolehjælpen Randers dørene op til deres andet undervisningsår. Projektet er udarbejdet gennem samarbejde mellem Rotary Østre og Rotaract Kronjylland. Idéen bag projektet er at tilbyde børn i Randers ekstra hjælp til matematik. Der undervises hver 14. dag, og undervisningen omhandler både tavleundervisning, opgaveregning og matematiske lege. Børnene lærer principper bag de matematiske emner, samt hvordan man tilgår dem. Der er godt nyt, for Skolehjælpen Randers havde en hård start sidste år, med 4 elever den første undervisnings aften, og op imod elever, når der var flest. I år startede vi med 17 elever spredt fra 11 til 17 år, som alle havde en god aften, og lærte en masse om division og brøker! Som Rotaracter er det en kæmpe fornøjelse at arbejde side om side med ildsjæle fra Rotary. Vi kan lære utrolig meget af hinanden, og på den måde skabe et projekt, der er bedre og mere effektivt, end nogen af os havde regnet med. Vi er vant til at donere penge til velgørende projektet i udlandet, hvilket også er meget vigtigt, men det giver en helt bestemt følelse i maven, når man kan hjælpe især børn i sit nærområde. Det er utrolig rart, at se elever få mere mod på matematik - og endda synes, det er sjovt. Mange elever kommer første gang, fordi deres forældre synes, det er en god idé, men når de går, spørger de, hvornår der er matematik igen, og siger at de glæder sig! Kom indenfor og få hjælp til de matematiske genvordigheder! Martin Busk Rasmussen DRR /2017

2 NYT I SEPTEMBER-OKTOBER Den rette uddannelse er en nødvendighed Distriktskonferencen havde uddannelse som tema Den årlige distriktskonference blev denne gang holdt på Paderup Gymnasium ved Randers. Programmet for dagen så meget tæt ud, men med god styring af pastpræsident for Randers Vestre RK, Richardt Biger Andersen, nåede vi igennem hele det spændende og afvekslende program. Vi startede med inspirerende 3 minutter af Anna Marie Hejlsberg om glæden ved at være med i Rotary et Rotary, som måtte være forandringsvillig. Derefter kom borgmesteren for Randers, Claus Oman Jensen, på podiet. Han fortalte underholdende om den forandring, byen har taget fra at være en industriby til nu i højere grad at have fokus på handel, håndværk og uddannelse. Han roste Rotary for at tage lokale initiativer i et samfund under forandring. Rotarys internationale præsident, John Germ, var repræsenteret på konferencen af svenske An ders Lindberg, og han kom i sit indlæg ind på årets tema, der på dansk er oversat til Rotary tjener menneskeheden. Også kampen mod polio og markeringen af Rotary Foundations 100 års jubilæum blev omtalt. Den rette uddannelse Lars Michael Madsen, der er direktør på erhvervsskolerne Tradium og medlem af Randers Vestre RK, talte om nødvendigheden af uddannelse i Danmark og i Rotary. Han beklagede, at vi uddanner skævt i Danmark. Der er for mange, der starter en gymnasial uddannelse, og for få, der tager en erhvervsrettet uddannelse. Mange akademiske uddannelser er der reelt ikke et arbejde til, og 20 % af de gymnasieuddannede bruger ikke uddannelsen. Samtidig har samfundet brug for, at flere vælger en af vore 105 erhvervsuddannelser. Lars Michael understregede, at Rotary kan sætte aftryk på fremtidens uddannelser, med uformelle læringsværk og interkulturelle kompetencer. Og så skal vi internt i Rotary huske at have fokus på vore egne uddannelser, RLI, RYLA, og distriktets uddannelsesseminarer Sidstnævnte blev understreget af distriktstræner Laila Christensen senere på dagen. Hun lagde vægt på, at vi arbejder på at gøre vore klubber attraktive, og tilbød inspiration til det fra distriktets side, blandt andet gennem debataftener ude i klubberne et tilbud, som seks klubber indtil nu har lavet aftale om. Bye Bye Polio Igen i år var Deli Levi Jensen fra Herning Internationale RK på konferencen med et initiativ til at skaffe midler til bekæmpelsen af polio. Hun har fået fremstillet nogle lilla armbånd, med en plan om, at det skal blive en modedille blandt vore børn og børnebørn. Hun solgte godt af

3 3 NYT I SEPTEMBER-OKTOBER 2016 armbåndene på konferencen og kunne ved afslut ningen meddele, at det indkomne beløb kunne dække vaccination af børn! Flot underholdning af unge Efter årsmødet blev vi præsenteret for den 13- årige pianist Rune Leicht Lund. Han har vun det DR s konkurrence Vidunderbørn, og Boxing der rammer han gav os eksempler på sin helt fremragende Distriktet har også i dette år en målsætning om fremførelse af Brahms- og Chopin værker. Det var at samle penge ind til nødhjælpsboksene Shelter ualmindelig flot, og Rune fik stor applaus mellem Box og Water Survival Box, kr. pr. klub. Ro hvert nummer. taract fremlagde en idé til involvering af distriktets Vi fik også et indlæg af den netop hjemvendte klubber. Den omtales andetsteds i månedsbrevet. udvekslingsstudent Sabine Amdi Lynge, der havde Fra Rotaract hørte vi også om Randersklubbens gennemgået en fantastisk udvikling, fortalte hun, initiativ med Positivt Hærværk at klubben op fra at være en genert og tilbageholdende pige til søger institutioner i kommunen for at høre, om de nu at kunne stå frisk op foran distriktskonferen kan hjælpe med praktiske ting, som måske ellers cens deltagere helt uden at være nervøs, påstod ikke bliver lavet. Det kan være maling, ændring hun! Og det var ikke mindre imponerende at høre i indretning eller udskiftning af elektriske pærer australske Kayla Adams, på dansk, fortælle om opgaver, som også giver rotaracterne et aktivt tilværelsen som udvekslingsstudent i Frederiks indhold og sammenhold. havn. Endelig fortalte Søren Sørensen fra Randers Og endelig stod årets hold af inbound udveks Vestre RK om Randersklubbernes årligt tilbage ven lingsstudenter frem og gav os en flot musikalsk dende sæbekasseløb, der giver et flot overskud, underholdning. som anvendes til arbejde i byen blandt børn og Det var en frisk afslutning på en indholdsrig unge. konference, og det var da også en tilfreds Chris tian Boldsen, der som guvernør kunne takke for en rigtig god Rotary-dag! Eig Fra venstre: Lars Michael Madsen talte om uddannelse af unge, og af rotarianere Deli agiterede flot for bekæmpelsen af polio med salg af armbånd. Sabine fortalte om at have været ude som udvekslingsstudent. Og australske Kayla Adams om at være udvekslingsstudent i Danmark. Øverst til højre: Vi fik en flot-flot underholdning af 13-årige Rune Leicht Lund. (Foto: Klaus Nicolaisen)

4 NYT I SEPTEMBER-OKTOBER Be a gift to the world Temaet for Rotaryåret dannede grund lag for IPDG Peter Eigenbroths beretning på årsmødet for det forløbne år. Klubberne havde bakket op om ønsket om at kunne donere et pænt beløb til Water Survival boksene, det endte med en check på kr., som blev overrakte til den engelske initiativ-klub på sidste års konference. Det rakte til 100 bokse, som ekstraordinært blev udstyret med Lego lege tøj og med strikkede bamser, leveret af Inner Wheel. Også Shelterbokse er der leveret ganske mange af fra klubberne i distriktet i det forløbne år. Den nye hjemmeside blev omtalt og det blev konstateret, at der selvfølgelig har været masser af indkøringsproblemer, men at vi nu begynder at blive fortrolige med det nye design. Distriktets undervisningstilbud blev gen nemgået, blandt andet Ny i Rotary, som er et nyt tilbud fra distriktet, der forhåbentlig kan medvirke til, at et tidligere relativt højt frafald af nye medlemmer kan reduceres. Peter Eigenbroth glædede sig over, at det nu ser ud til at lykkes med at starte en international klub i Aalborg, og over, at der i foråret blev startet en ny Rotaract klub i Hjørring distriktets tredje. Efterfølgende blev distriktets regnskab vedtaget, det viste et overskud på kr., idet en del budgetterede udgifter ikke var blevet afholdt, ligesom nogle budgetterede udgifter først bliver effektueret i det nye Rotary-år. Også regnskaberne for Rotary Danmark, for ungdomsudvekslingen og for Hjælpefonden blev gennemgået. Vedtægter for distriktet Distriktets funktionsbeskrivelser er blevet revi deret i årets løb, og det har ført til ønsket om også at have et sæt vedtægter for distriktet. Det fremsatte forslag blev vedtaget uden kommentarer, men med opfordring til klubberne om at nærlæse dem inden næste årsmøde, så eventuelle ændringsforslag kan komme til behandling der. Vedtægterne kan ses på distriktets hjemmeside under dokumenter. Der var fremsat forslag fra Rosenholm RK om nedsættelse af distriktets takst for kørselsrefusion og om nedsættelse af betalingen for deltagelse i distriktskonferencen. Ingen af forslagene blev vedtaget. Valg Der hører en del valghandlinger til en generalforsamling, som årsmødet jo er. I forbindelse med, at distriktet har fået ny kasserer, blev der fremsat forslag om at skifte revisionsfirma til EY, Grenaa. Guvernøren for , Jens Martin Hansen fra Aars RK, blev præsenteret og godkendt. Og der var lodtrækning til udpegning af kritisk revisor for de kommende to år. Valgt blev Sæby RK. Endelig var der lodtrækning til distrik tets nomineringskomite. Her blev følgende klubber udtrukket: Viborg Morgen, Randers Søndre, Farsø og Pandrup, med Randers Vestre og Grenaa-Djurs som suppleanter. Næste års konference Afslutningsvis kunne DGE Egon Jensen, Gren aa RK, meddele at næste års distriktskonference finder sted på Kystvejens Konferencecenter i Grenaa den 30. september Eig

5 NYT I SEPTEMBER-OKTOBER Rotaryhjælp til Haiti Som det er fremgået af medierne de sidste dage, er bl.a. Haiti blevet meget hårdt ramt af orkanen Matthew. Mere end 800 mennesker er omkommet i stormen, der rasede med mere end 250 km/t, og en stormflod på ca. 3 meter kombineret med ekstreme nedbørsmængder har resulteret i omfattende ødelæggelser, så mere end mennesker akut mangler husly og drikkevand. Behov for øjeblikkelig hjælp Vi vurderer, at der er behov for hjælp fra såvel ShelterBox som Water Survival Box. Begge organisationer har allerede kontakt til regeringen på Haiti samt til FN med tilbud om hjælp. Det vil formentlig tømme de opbyggede lagre af bokse, og der er akut behov for midler til genopbygning af disse lagre. I kraft af distriktets nødhjælpsudvalg har vi allerede et beredskab, og vi kan lige nu sende kr. til de to organisationer. Men det giver anledning til at gentage budskabet til distriktets klubber om at tænke på kontant støtte til de to bokstyper gennem distriktets nødhjælpsudvalg gerne med et årligt bidrag på kr. fra hver klub. Pengene bedes indbe talt på konto nr Det gør en forskel Det giver også anled ning til at gentage tilbuddet om, at en repræsentant fra nødhjælpsudvalget gerne kommer i klubben og præsente rer boksene lav en aftale med udvalgets formand Erik Tornøe, tlf , mail: Vi må desværre konstatere, at behovet for nødhjælps bokse er evigt tilbagevendende men også at det er en indsats, der virkelig gør en forskel i de katastroferamte områder. Med Rotary-hilsen Christian Boldsen Tænk ud af boxen Rotaract er med i distriktets Box-udvalg, og på distriktskonferencen fremlagde de et kreativt forslag for, hvordan vi kan gøre Rotarys fokus på de to bokstyper, ShelterBox og WaterSurvivalBox, mere kendt. Rotaracts plan er, at hvert AG-område i en måned råder over to bokse af hver slags. Der kan laves aktiviteter med boksene, individuelt af klubberne, eller i samarbejde mellem klubber. Rotaract har udarbejdet forslag til box-aktiviteter: Slå Shelterbox-teltet op i en handelsgade en lørdag formiddag eller i forbindelse med et by-night arrangement. Find køkkengrejet frem og lav f.eks. pandekager til folk, og lad dem smage det rensede vand. Eller find et centralt sted, hvor teltet kan stå i 24 timer, og arranger, at der bor folk i teltet og at de laver mad på bål med boksenes køkkengrej. Det kan kombineres med andre aktiviteter. Tag billeder af jeres aktiviteter med boksene, og læg dem på de sociale medier og sørg i øvrigt for at informere pressen rotarianere, der bor i telt, er da en god historie! Sidste forslag fra Rotaract er at lave skattejagt rundt i byen, hvor man skal finde kassernes indhold, og dermed hjælpe med at gøre boksen komplet og måske have chancen for at vinde en præmie. Rotaract har tænkt ud af boxen Det overordnede formål er selvfølgelig at leve op til distriktets målsætning om, at der indbetales kr. fra hver klub til investering i nødhjælpsbokse over tid ligeligt fordelt mellem de to typer, men afhængig af, hvilken boks der er mest aktuel i de enkelte katastrofesituationer. Og som sagt bruge boksene til at promovere Rotary-familien, både Rotaract, Inner Wheel og Rotary. Rotaract har tænkt ud af boxen, og er kommet med forslag og ideer, som mange klubber nok ikke selv var kommet i tanker om Jeg håber, I vil være med til at bakke dem op! Tidsplan for fordeling af boksene: AG-område 1: Oktober AG-område 2: November AG-område 3: December AG-område 4: Januar medio februar AG-område 5: Medio februar medio marts AG-område 6: Medio marts april AG-område 7: Maj Aftal med jeres AG er, hvornår det vil passe jeres klub at have boksene i de respektive perioder. Christian Boldsen Tv.: Lea Erbs og Rotaract har tænkt ud af boxen Herunder: Shelterbox og Water Survival Box blev præsenteret på distriktskonferencen.

6 NYT I SEPTEMBER-OKTOBER DISTRIKT 1440 Velkommen til efterårets seminarer 2016 Tid og sted: Onsdag 12. oktober: Tradium, Rådmands Boulevard 19, 8900 Randers Tirsdag 25. oktober: Løgstør Parkhotel Toftebjerg Allé, 9670 Løgstør Tirsdag 8. november: Hjørring Ungdomscenter, Norgesvej 6, 9800 Hjørring Alle steder startes med spisning kl Forventet afslutning kl * Medbring bærbar PC, da vi skal surfe lidt på nettet. Hermed indbydes til distriktets efterårsseminarer, der traditionen tro holdes tre steder i distriktet. Det betyder, at kørselsafstandene minimeres, og at der er mulighed for en alternativ mødeaften, hvis du skulle være forhindret på det tidspunkt, hvor det umiddelbart vil være naturligt at deltage. Der afholdes fire forskellige seminarer, så fyld bilen op og sørg for, at klubbens medlemmer får god inspiration det gælder både nye medlemmer og det kommende års bestyrelser. Deltagelse i seminarerne er GRATIS incl. et let måltid som start på aftenen. Tilmelding skal ske senest en uge før kurset afholdes, og foretages på Rotary-web en under Distrikt 1440, hvor alle kurser er oprettet som individuelle møder. PrePETS sådan kommer du i gang med planlægningen af dit år som præsident Præsidenter samt eventuelle andre efter præsident elect s valg. Orientering om overordnede mål, årets gang og distriktets indsatsområder. Budgetudkast Hils på klubbens assisterende guvernør. Ledelse: Egon Jensen, Grenaa Rotary Klub distriktets guvernør Ny i Rotary ny og nysgerrig En dialogbaseret orientering om vores organisation, der både er et netværk og har et humanitært virke. Rotarianere optaget inden for de sidste par år og potentielle medlemmer, der gerne vil høre noget om Rotary. Hvad kan vi og hvad vil vi forvente af hinanden i Rotary? Rotarys struktur med basis i klubfunktionerne Ledelse: Laila Christensen, Anni Stilling, Jens Søndergaard Rotary kommunikation * Vi har fået en ny hjemmeside hvad indeholder den? Klubbens sekretær og Cico og alle, som gerne vil være mere fortrolig med at finde rundt på hjemmesiden. En gennemgang af Rotary.dk og et indblik i Rotary.org Debat og eksempler på klubbens brug af de sociale medier. Ledelse: DICO Jens Gram og Peter Eigenbroth Klubbens projekter * og muligheder for økonomisk tilskud Rotarianere der ikke tidligere har været involveret i projekter. Hvor får vi ideerne fra? Kendskab til begreber, projektbeskrivelse m.m. Finansieringsmodeller. Muligheder og begrænsninger. Praktiske øvelser m.m. Ledelse: Jan Brinck m.fl 2. november afholdes Grant-seminar i Aalborg. Obligatorisk for klubber, der søger Foundation-midler. Særlig indbydelse udsendes til klubberne.

7 NYT I SEPTEMBER-OKTOBER Her finder du din assisterende guvernør? Område 1: Jens Gram, Skagen RK. Mail: Frederikshavn, Frederikshavn Bangsbostrand, Frederikshavn City Morgen, Sindal, Skagen, Skagen Morgen, Sæby. Område 2: Vakant Brønderslev, Dronninglund, Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, Hjørring Morgen, Hjørring Vestre. Område 3: Henrik Westen-Jensen, Aalborg Søndre. Mail: Nibe, Rebild, Aalborg City Morgen, Aalborg Nørresundby, Aalborg Stigsborg, Aalborg Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg Østre. Område 4: Torben Skovgaard Nielsen, Thisted RK. Mail: Han Herred, Hanstholm, Nykøbing Mors, Pandrup, Sydthy, Thisted, Aabybro. Område 5: Gert Bang Larsen, Farsø RK.: bygningsmaleren-farsoe.dk: Farsø, Hadsund, Hobro, Løgstør, Skive, Skive Fjord Morgen, Skivehus, Aars. Område 6: Hans Pinnerup Nielsen, Randers Østre RK. Mail: Bjerringbro, Kjellerup, Langå, Randers Business Breakfast, Randers Søndre, Randers Vestre, Randers Østre, Viborg, Viborg-Asmild, Viborg Morgen. Område 7: Poul Sørensen, Hadsten RK. Mail: Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, Grenå- Go morgen, Hadsten, Hammel, Hinnerup, Rosenholm, Rønde Område 8: Christian Boldsen, Randers Vestre. Mail: Klaksvikar, Thorshavnar. Klubbesøg oktober-november 10. okt. Hjørring Vestre 11. okt. Aalborg Østre 12. okt. Aalborg City 24. okt. Langå 26. okt. Viborg 27. okt. Hammel 31. okt. Hinnerup 2. nov. Aalborg Nørresundby 7. nov. Viborg-Asmild 9. nov. Hobro 11. nov. Viborg Morgen 14. nov. Dronninglund 15. nov. Nibe 16. nov. Brønderslev 17. nov. Rebild Øvrige begivenheder: 12. okt. Efterårsseminarer Randers 25. okt. Efterårsseminarer Løgstør 28. okt. Start RYLA 29. okt. RLI Randers, modul 2 8. nov. Efterårsseminarer Hjørring 26. nov. RLI Randers, modul 3 Fint vejr til golfturnering Solen skinnede fra en skyfri himmel, da distriktsmesterskaberne i golf blev afviklet den 26. august på Norddjurs Golfbane i Allingaabro, og det blev en på alle måder vellykket turnering. Dagens vindere blev: A-rækken: 1. Sten Petersen. 2. Søren Skov sen. 3. Bent Roland Nielsen. B-rækken: 1. Jonna Møller. 2. Robert Pind. 3. Per M. Pedersen. C-rækken: 1. Ejvind Sørensen. 2. Jørn Sørensen. 3. Klavs Nicolaisen. Velkommen til nye medlemmer Frederikshavn City Martin Pedersen Hadsund Poul Baadsgaard Hammel Flemming Bjerborg Klaus Bendixen Hjallerup Morgen Christian Enemark Hello Denmark here we are! Den 14. august var der velkomstbriefing på Lundbæk Landbrugsskole for inbound udvekslingsstudenterne. 35 glade unge stillede op til det traditionelle foto. Hovedparten af dem kommer fra USA og Brasilien, men der er også unge fra Bolivia, Canada, Chile, Mexico, Paraguay, Peru, Taiwan og Thailand. Distriktets klubber ønskes held og lykke med det inspirerende arbejde, det er at have en udvekslingsstudent! Foto: Svend Christensen, Nibe RK. Hjørring Rotaract Klub Helene Kronborg Christian Emil Jensen Carina Rønnest Kamille Thomsen Jakob Bjørn Jørgensen Hjørring Morgen Kristian Klokkerholm Kristensen Søren Smalbro Hjørring Jesper Bundgaard Madsen Henrik Sørensen NYT i 1440 Guvernørens Månedsbrev, distrikt Alle indlæg sendes til: Christian Boldsen, distriktsguvernør, Redaktør og layouter: Carsten Thomasen Frederikshavn Rotary Klub, Randers Vestre Inge Maretti Skivehus Tanja Bonde Sydthy Morten Hilligsøe Viborg Morgen Elisabeth Agerskov Viborg-Asmild Klaus Kromann Knudsen Aalborg International Andrew Knox Cass Aalborg Stigsborg Henrik Stenbro Ramlov Desværre er der i samme periode udmeldt 37 så der er en afgang på 16.

Klubbesøg - en god oplevelse

Klubbesøg - en god oplevelse Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 2 - september 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Klubbesøg - en god oplevelse Så er Rotary-året godt i gang, og det er jeg

Læs mere

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 3 - oktober 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Fællesskab, forskellighed og engagement Det er temaet for mit år som guvernør

Læs mere

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 3 - oktober 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Fællesskab, forskellighed og engagement Det er temaet for mit år som guvernør

Læs mere

Distriktet har i år valgt at gøre distriktskonferencen

Distriktet har i år valgt at gøre distriktskonferencen Nyt i 1440 Nr. 2 september 2017 Distriktsguvernør 2017-18 Egon Jensen Kære rotarianere! Jeg er kommet godt i gang med guvernørmøderne, og tak for en god modtagelse overalt. Under mottoet Rotary: Making

Læs mere

Klubbesøg - en god oplevelse

Klubbesøg - en god oplevelse Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør NR. 2 - september 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Klubbesøg - en god oplevelse Så er Rotary-året godt i gang, og det er jeg også med at besøge

Læs mere

Be a Gift to the World

Be a Gift to the World Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør NR. 5 - december 2015 Julen står for døren, og det er sæson for hygge i familiens skød, og at vi betænker hinanden med gaver og ekstra opmærksomhed. Det fører

Læs mere

At tiltrække NYE MEDLEMMER handler om SYNLIGHED og gode oplevelser

At tiltrække NYE MEDLEMMER handler om SYNLIGHED og gode oplevelser Nyt i 1440 nr. 3 - november 2016 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Om USYNLIGHED!! Selvfølgelig vil de fleste af os gerne have lidt flere medlemmer i Rotaryklubben. Af tre grunde:

Læs mere

Vellykket forårsseminar Godt der var så mange stole!

Vellykket forårsseminar Godt der var så mange stole! Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 9 - april 2016 Vellykket forårsseminar Godt der var så mange stole! Til alle deltagerne: TAK for sidst! Og tak for stort fremmøde. Det

Læs mere

LIGHT ROTARY i det nye år

LIGHT ROTARY i det nye år NR. 5 - DECEMBER 2014 LIGHT ROTARY i det nye år Første halvdel af Rotaryåret nærmer sig sin afslutning. I distriktets klubber har der været årsmøder. Klubberne skal huske at oprette den nye bestyrelse

Læs mere

I foråret 2016 blev rotarianerne i Danmark spurgt om, hvad Rotary er for dem! Godt 2000 svar kom tilbage.

I foråret 2016 blev rotarianerne i Danmark spurgt om, hvad Rotary er for dem! Godt 2000 svar kom tilbage. Et halvstort netværk! --- PLUS! Nyt i 1440 nr. 6 - februar 2017 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen I foråret 2016 blev rotarianerne i Danmark spurgt om, hvad Rotary er for dem! Godt

Læs mere

Distriktskonferencen -

Distriktskonferencen - Nr. 4 oktober 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Distriktskonferencen - Distriktskonferencen bliver af mange betragtet som årets største Rotary begivenhed. Mange mennesker

Læs mere

100 mand og én bajer!

100 mand og én bajer! 100 mand og én bajer! Osvald Helmuth i 50 erne. Nogle husker den... Nyt i 1440 nr. 8 - maj 2017 100 år og én mands idé i 1917 der gør, at milliarder af kroner til godgørende formål bruges over hele jordkloden.

Læs mere

Nyt i 1440. Ingen kunst at få budskabet ud - men en kunst at få det ind!

Nyt i 1440. Ingen kunst at få budskabet ud - men en kunst at få det ind! Guvernørens Månedsbrev - nr. 3 oktober 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Ingen kunst at få budskabet ud - men en kunst at få det ind! - sagde

Læs mere

Velkommen til Distriktets forårsseminarer

Velkommen til Distriktets forårsseminarer Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 7 - februar 2016 Velkommen til Distriktets forårsseminarer Lørdag den 19. marts bliver dagen for distriktets forårsseminarer også kendt

Læs mere

Godt nytår og glædelig glugmåned!

Godt nytår og glædelig glugmåned! Nyt i 1440 Distriktsguvernør 2017-18 Egon Jensen Nr. 6, januar 2018 Godt nytår og glædelig glugmåned! Hermed ønsker jeg alle distriktets klubber og medlemmer et rigtig godt nytår. Glugmåned er et gammelt

Læs mere

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent NR. 4 - NOVEMBER 2014 Har din klub et projekt? November er Foundation måned, hvor alle klubber opfordres til at sætte fokus på projekter. Projektarbejde er med til at sammentømre en klub og øger kammeratskabet.

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR Haderslev, den 26. september 2010 INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR Onsdag den 10.november 2010, klokken 18.00 21.30 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Kære Præsident 2010-11! Som tidligere

Læs mere

- 4 ændringer om året kan afhjælpe det!

- 4 ændringer om året kan afhjælpe det! Nyt i 1440 nr. 5 - januar 2017-4 ændringer om året kan afhjælpe det! Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Det er soleklart for enhver: Klubben beslutter selv hvem, hvorfra og hvordan

Læs mere

At nikke ja-tak! Året skal være særligt, fordi det er året, hvor der nikkes ja rotarianerens foretrukne hovedbevægelse.

At nikke ja-tak! Året skal være særligt, fordi det er året, hvor der nikkes ja rotarianerens foretrukne hovedbevægelse. At nikke ja-tak! Nyt i 1440 nr. 1 - august 2016 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Det er dejligt at ønske jer alle velkommen til et nyt Rotary-år 2016-17. Året 2016-17 skal gå over

Læs mere

Fasthold kontakten. Nyt i Distriktsguvernør Egon Jensen. Nr. 3 oktober 2017

Fasthold kontakten. Nyt i Distriktsguvernør Egon Jensen. Nr. 3 oktober 2017 Nyt i 1440 Nr. 3 oktober 2017 Distriktsguvernør 2017-18 Egon Jensen Fasthold kontakten Hvilken oplevelse det var at være med til distriktskonferencen og høre Anne Kjær Riechert fortælle om fredsuddannelsen

Læs mere

NR. 12 - JUNI 2011. Prøv at dumpe ind i en klub under ferien...

NR. 12 - JUNI 2011. Prøv at dumpe ind i en klub under ferien... NR. 12 - JUNI 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Besøgsven I forbindelse med optagelse af et nyt medlem i enhver Rotaryklub oplæses en formular, der blandt andet indeholder følgende udsagn:

Læs mere

Nyt i 1440. PR- og kommunikation

Nyt i 1440. PR- og kommunikation Guvernørens Månedsbrev - nr. 2 september 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck PR -kommunikation og distriktskonference Vores verdenspræsident

Læs mere

Distriktskonference og gallamiddag

Distriktskonference og gallamiddag Folder 21/08/06 20:50 Side 1 Velkommen til Distrikt 1470 Distriktskonference og gallamiddag lørdag, den 30. september 2006 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39 Hillerød Kære Rotary medlem! Efter det største

Læs mere

Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med!

Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med! Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 4 - november 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med! Efteråret er traditionelt

Læs mere

NR. 6 - DECEMBER Rotary har utrolig mange fantastiske uddannelsestilbud til unge - her er et af dem.

NR. 6 - DECEMBER Rotary har utrolig mange fantastiske uddannelsestilbud til unge - her er et af dem. NR. 6 - DECEMBER 2010 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Peace Scholar en kæmpe chance for et dygtig ungt menneske. Kender du en kandidat? AG er søges! En Peace Scholar en freds- og konfliktforsker

Læs mere

Fokus på distriktet og nyhedsbrevet

Fokus på distriktet og nyhedsbrevet Nyt i 1440 nr. 7 - marts-april 2017 Fokus på distriktet og nyhedsbrevet Vi har tradition for at omtale nærværende publikation som Guvernørens Måneds brev. Vi vil gerne lægge vægt på, at det skal være et

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Fred, engagement, synlighed

Fred, engagement, synlighed Nyt i 1440 Distriktsguvernør 2017-18 Egon Jensen Nr. 4, november 2017 Fred, engagement, synlighed Vi er snart halvvejs gennem Rotaryåret, og har vi fået gennemført det, som vi planlagde, eller er vi godt

Læs mere

Koncerter med Flygtningestemmer blev en stor succes Mandag den 29. februar sluttede Flygtningestemmers

Koncerter med Flygtningestemmer blev en stor succes Mandag den 29. februar sluttede Flygtningestemmers Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 7 - marts 2016 Koncerter med Flygtningestemmer blev en stor succes Mandag den 29. februar sluttede Flygtningestemmers koncertturné i

Læs mere

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Det er søndag den 4. december. Man står op om morgenen, hvor er det dejligt, solen skinner, morgenmad sammen med konen, endnu

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Nyt i 1440 NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER!

Nyt i 1440 NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER! Guvernørens Månedsbrev - nr. 1 august 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER! Med udgangen af juni måned har alle klubber

Læs mere

Guvernørnomineringen

Guvernørnomineringen Nr. 7 marts 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Guvernørnomineringen Dagen Hvert år i januar/februar skal den næste guvernør i rækken nomineres. Personen, der nomineres, skal

Læs mere

Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med!

Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med! Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 4 - november 2015 Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med! Efteråret er traditionelt sæson for Rotarys kursusvirksomhed,

Læs mere

ROTARY ER I NEPAL - OG DER ER HÅRDT BRUG FOR OS

ROTARY ER I NEPAL - OG DER ER HÅRDT BRUG FOR OS NR. 9 - MAJ-JUNI 2015 ROTARY ER I NEPAL - OG DER ER HÅRDT BRUG FOR OS Rigtigt mange enkeltpersoner har allerede sendt bidrag, og flere klubber i distriktet har doneret store beløb til Nepalindsamlingen,

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Fuld af muligheder! Og tak...

Fuld af muligheder! Og tak... Fuld af muligheder! Og tak... Nyt i 1440 nr. 9 - juni 2017 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Det er distriktets klubber og Rotary, jeg taler om... Sikke kræfter, vi repræsenterer.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

Det er Light up Rotary lige nu

Det er Light up Rotary lige nu NR. 2 - SEPTEMBER 2014 Det er Light up Rotary lige nu I skrivende stund er alle forhåbentlig godt i gang med det nye rotaryår. Jeg fornemmer masser af aktiviteter allerede er sat i værk rundt om i klubberne

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

Rotarianere i gule veste

Rotarianere i gule veste NR. 3 - OKTOBER 2014 Rotarianere i gule veste Overalt i distriktet var der på Rotary dagen den 6. september masser af aktiviteter i gang - og med rotarianere iført gule veste, der var meget synlige i bybilledet.

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag

EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag NR. 7 - JANUAR 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag Polio plus kampagnen til udryddelse af den forfærdelige

Læs mere

NYT i Nødudgave! PRE-PETS. Åh, alle de forkortelser! Nr. 4 - November 2012 En venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst

NYT i Nødudgave! PRE-PETS. Åh, alle de forkortelser! Nr. 4 - November 2012 En venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst NYT i 1440 Nr. 4 - November 2012 En venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst Nødudgave! November måneds brev fra guvernøren udkommer i en nødudgave. Det skyldes, at vores formand for PR-udvalget

Læs mere

Vellykket forårsseminar -

Vellykket forårsseminar - Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 9 - april 2016 Vellykket forårsseminar - Godt der var så mange stole! Til alle deltagerne: TAK for sidst! Og tak for stort fremmøde.

Læs mere

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G Resultatliste Kimbrernes sommerstævne 2016 Gevær 50 m - Mesterskab BK 1 1 15629 Frederik K Sørensen Ulsted Skf 196/6 200/12 396/18 G 2 93472 Anne Bakke Nielsen Thisted 197/11 198/12 395/23 S 3 15758 Trine

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

NR. 8 - FEBRUAR 2011 NYE KLUBBER. City RK 20. februar 2007 og Hjørring Morgen RK 24. juli 2007.

NR. 8 - FEBRUAR 2011 NYE KLUBBER. City RK 20. februar 2007 og Hjørring Morgen RK 24. juli 2007. NR. 8 - FEBRUAR 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen NYE KLUBBER Rotary Internationals bestyrelse godkendte den 31. december 2010 Viborg Morgen og Skagen Morgen som nye Rotaryklubber.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Månedsbrev for august og september 2010 Kære rotarianere Rotary året 2010 2011 er nu i fuld gang, og de fleste er landet efter sommerferien.

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Generalforsamling 9. maj 2016

Generalforsamling 9. maj 2016 1 of 5 Generalforsamling 9. maj 2016 Dagsorden / Referat 9. maj 2016, kl. 17,00 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

Årsskifte i Rotary. Verdenspræsidenten

Årsskifte i Rotary. Verdenspræsidenten NR. 1 - AUGUST 2014 Årsskifte i Rotary I skrivende stund er det knapt en måned siden, vi overalt i distriktet markerede årsskiftet. Dette indebærer som altid nye folk på næsten alle poster. Velkommen til

Læs mere

Distriktet holder ordinær generalforsamling fredag den 21.april 2016 kl. 19:00 i bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg.

Distriktet holder ordinær generalforsamling fredag den 21.april 2016 kl. 19:00 i bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg. Referat af: Distriktet holder ordinær generalforsamling fredag den 21.april 2016 kl. 19:00 i bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg. Der startes med spisning kl. 18.00 tilmelding påkrævet (nederst)

Læs mere

HJØRRING FOTOKLUB KLUB NYT. hjfotoklub.dk 2014-2015 NOV. - DEC. - JAN. FEB. Knud Villadsen 41. ÅRGANG

HJØRRING FOTOKLUB KLUB NYT. hjfotoklub.dk 2014-2015 NOV. - DEC. - JAN. FEB. Knud Villadsen 41. ÅRGANG HJØRRING FOTOKLUB 41. ÅRGANG hjfotoklub.dk KLUB NYT NOV. - DEC. - JAN. FEB. 2014-2015 Knud Villadsen FOTOSIDE Guido Beer Anette Herberg 2 FOTOSIDE Arne Andersen 3 Bo Ludvigsen 20. November 30. Oktober

Læs mere

RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015

RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015 RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 109040 Anna Pejs Wernich Thomsen 01-531 Lindholm Sports Skytte Klub 200/12 200/16 400/28 G 2 113369 Dirch Pedersen 01-550 Løgstør

Læs mere

NYT i Et ny Rotaryår begynder! Nr. 1 JULI med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

NYT i Et ny Rotaryår begynder! Nr. 1 JULI med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen NYT i 1440 Nr. 1 JULI 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Guvernørskiftedagen den 30. juni 2011 - en dejlig dag en glad dag der startede om eftermiddagen på Skovlyst med

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion.

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion. Kampprogram Serie 3 Herrer Fredag d. 28. april kl. 18.00 på Nykøbing Stadion mod Serie 1 Herrer Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion mod U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Lødderup

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Nyt i 1440. Glædelig jul og godt nytår!

Nyt i 1440. Glædelig jul og godt nytår! Guvernørens Månedsbrev - nr. 5 december 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Glædelig jul og godt nytår! I denne tid hvor julen og nytåret nærmer

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers Guvernørens Månedsbrev - nr. 4 november 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet Mandag den 7.

Læs mere

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Guvernørens månedsbrev THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Nr. 8 - MARTS 2010 Vi har en fælles opgave der trænger sig på Af PER FLEMMING SØRENSEN distriktsguvernør 2009-10 På mine besøg rundt omkring

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Skoleuniformer til børnene på Sct. Jose Elementary School på Filippinerne

Skoleuniformer til børnene på Sct. Jose Elementary School på Filippinerne Guvernørens Månedsbrev - nr. 8 maj 2014 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Skoleuniformer til børnene på Sct. Jose Elementary School på Filippinerne På PETS

Læs mere

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Mødested: Færgekroen, Færgevej 1, 9560 Hadsund 2. onsdag i hver måned - Afbud senest tirsdag kl. 16.00 på www.hadsundinnerwheel.dk Side 1 Onsdag,

Læs mere

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012 1.Juli 2011 30. Juni 2012 RI President Kalian Banerji Ritch within, to embrase humanity Distriktsguvernør Thomas Locht Past distriktsguvernør Torben Andreasen

Læs mere