Skoleuniformer til børnene på Sct. Jose Elementary School på Filippinerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleuniformer til børnene på Sct. Jose Elementary School på Filippinerne"

Transkript

1 Guvernørens Månedsbrev - nr. 8 maj 2014 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Skoleuniformer til børnene på Sct. Jose Elementary School på Filippinerne På PETS opfordrede jeg alle Rotarianere i distrikt 1440 til at støtte indsamlingen til indkøb af skoleuniformer til de knapt elever på Sct. Jose Elementary School i Ormoc City. Skolesystemet på Filippinerne er engelsk præget, hvorfor en skoleuniform er et must for børnene. De mistede alt, da tyfonen Haiyan den 8. november sidste år drog hærgende gennem landet og ødelagde alt, hvor den kom frem. Området omkring Ormoc City i den centrale del af Filippinerne var et af de hårdest ramte. Rotary Danmarks Hjælpefond har hidtil bidraget med ca. 1 mio. kr. til genopbygning af skolen, men børnene mangler skoleuniformer. Uniformerne bliver lavet lokalt derude, så udover at hjælpe børnene er det også hjælp til det ødelagte filippinske samfund. Ny uniformer til alle elever løber op i ca kr. Alle distrikter i Danmark har valgt at bakke op om projekt skoleuniformer som et markant aftryk i vores Rotaryår. Distrikterne 1440,1460 og 1470 sætter indsamlingen i gang nu, de to øvrige distrikter 1450 og 1480 begynder ved starten på det nye rotaryår 1. juli Vi regner med at have indsamlet det beløb, der er brug for, ca. 1. september, hvorefter pengene med hjælp fra Rotary Danmarks Hjælpefond bliver sendt til Rotary på Filippinerne. For yderligere info: Som omtalt på PETS anmodes alle klubber i distrikt 1440 om at indbetale et beløb svarende til 25 kr. pr. rotarianer til Hjælpefonden: , mrkt. Skoleuniformer. Donationer udover de 25 kr. pr. rotarianer er meget velkomne, store som små, i lighed med indsamlingen til Filippinerne i Jens Søndergaard Distriktsguvernør Martin B. Nielsen Poul Risager Ny distriktscounsellor Martin Bjørn Nielsen, Nibe RK har valgt at stoppe som distriktscounsellor med udgangen af dette Rotaryår. Fra distriktets side skal lyde en meget stor tak til Martin for den enorme arbejdsindsats og de mange timer han har brugt, både som distriktscounsellor men ikke mindst også som formand for Rotary Dan marks Ungdomsudvekslings bestyrelse (RDU), hvor Martin sammen med landssekretær Asbjørn Isaksen har sør get for at alle danske Rotary distrikter er blevet recertificerede, som krævet af Rotary International. Ny distriktscounsellor fra 1. juli 2014 bliver Poul Risager, Aalborg Nørresundby RK. Jens Søndergaard DGE 1440, bestyrelsesmedlem i RDU

2 Nyt i side 2 Rotary Familiens Rotarys verdenspræsident Gary C.K. Huang har bedt alle Rotaryklubber i verden afholde en Rotaderydag i løbet af efteråret Vi har valgt at gøre lørdag den 6. september i hele Danmark. Det kommende Rotaryårs fem danske guvernører, er, de fem danske Inner Wheel distriktspræsidenter og Da nish Rotaract Information Office (DANIO) har valgt at følge opfordringen og samarbejder om at syn liggø re Rotary, Inner Wheel og Rotaract på en sjov og anderledes måde. Alle kommende præsi den ter i 1440 fik på PETS en opfordring til at del tage. Vi har kaldt det Rotaryfamiliens Aktivitetsdag, for di hele Rotaryfamilien arbejder sammen om projektet. Vi ønsker, at der laves en aktivitet, som henvender sig til hele familien. For det gør Rotary. Alle dage er potentielle Rotarydage, så der er in tet i vejen for at I kan lave jeres egen Rotarydag, men vi opfordrer til at deltage i aktiviteten den 6. september, er, for at få bedst mulig PR omkring aktiviteterne. Det handler om synlighed Rotarydagens omkostninger skal dækkes af dag den 6. sept. dem, som gennemfører aktiviteterne. Fra styregruppens side har vi reserveret kroner i Rotary Danmarks budget til at finansiere nogle gule veste med Rotaryhjulet på og nogle roll-ups, hvor vi flasher vore nye logoer og historier. Der er ikke noget krav om, at dagen skal koste alverden. Det handler først og fremmest om synlighed og det at gøre opmærksom på alt det, Rotary gør. Derfor er der også en god pointe i at slå sig sammen med andre klubber fra familien og fra byen eller området og gøre det sammen. Så kan I dele de eventuelle udgifter. Der er i princippet ingen begrænsninger i aktiviteterne på dagen så længe de skaber en positiv opmærksomhed og synlighed på Rotary og de som gennemfører aktiviteten. Meld tilbage inden 1. juli Alle klubber bedes inden 1. juli fortælle distriktets styregruppe hvilke aktiviteter man agter at gennemføre på Rotarydagen. Jens Søndergaard, DG PETS møde med fokus på ungdommen Det årlige PETS møde i distrikt 1440 blev afholdt den 8. marts i Hadsten, hvor vores kommende guvernør Jens Søndergaard havde valgt Den Jyske Håndværkerskole som samlingssted. Jens motto for Rotary året 2014/2015 er Inspiration og Fornyelse med vægten lagt på ungdommen, og videreudvikling af kommunikationen mellem distrikt og klubber i relation til Public Image. Formiddagens program på en skøn forårsdag var derfor lagt med vægten på ungdommen med flere indlæg. Herunder et vigtigt indlæg af Protection Officer Klavs Nikolajsen, om de Club Compliance Certificate og Club Protection erklæring, alle klubber skal kende og være klar til at underskrive senest 1. august i år. Med arbejdet under temaet Light up Rotary opfordrede Jens klubberne til at holde fokus Fra oven: DGE Jens Søndergaard Line Bluhme Vagn Skaarup på medlemsudvikling og udbredelse af kendskab til Rotary, og meget gerne bruge Rotarydagen, som i Danmark er den 6. september. Gerne på en fornyende, anderledes og sjov måde. Rotaract debut Som noget nyt blev der, for første gang i PETS sammenhæng holdt et træningskursus for Rotaract med deltagelse fra klubberne i Aalborg og Randers. Som det fremgår af billedet var det en opgave der på bedste vis blev løst af nuværende guvernør Jan Brinck i samarbejde med YS Line Bluhme og Nadia Norberg fra Rotaract. Det blev en kæmpe succes. Om formiddagen blev således afholdt en række indlæg, herunder om mentorordninger i distriktet, Rotary dagen og Tsunamiprojektet på Filippinerne. Sekretæropgaven er fort sat en meget væsentlig opgave i klubberne. Derfor var kommende sekretærer på trænings bænken sammen med landssekretær Asbjørn Isaksen en stor del af dagen. Som det kan ses på billedet, blev der arbejdet intens med opgaven. Hadsten Rotary klub vil ger ne takke alle deltagerne i PETS mødet, og ser frem til et spændende Rotary år 2014/2015 under Jens motto Inspiration og Fornyelse. Næste arrangement er gu ver nør kædeoverrækkelsen den 25. juni i Hadsten. Hadsten Rotary Klub Vagn Skaarup

3 Nyt i side 3 Som en del af den PR-kampagne der har kørt de seneste måneder, har vi fået oprettet en national Facebook side, som du kan se her: Meningen med denne Facebook side er, at vi ønsker at vise alle i og uden for Rotary, hvad Rotary står for og hvad der sker rundt omkring i alle landets distrikter og klubber. Derfor kan du fx både læse historier om lokale Rotary klubber, som gør en forskel i deres lokalområde, men man kan også finde historier, der fx vedrører Rotarys globale indsats mod polio. Like og del dine Rotary-nyheder på Facebook Ved at følge Facebook Danmark, kan du dermed holde dig orienteret om, hvad der sker rundt omkring i de danske Rotary klubber og måske få inspiration til nye projekter i din egen klub. Et andet og meget vigtigt formål med Facebook siden er, at vi ønsker at vise omverdenen, hvem vi er og hvad vi står for som rotarianere. Derfor vil jeg gerne opfordre dig til at gå ind og følge Facebook Danmark. Men jeg vil også gerne bede dig om at være aktiv i forhold til at like og dele de historier, som bliver slået op på Facebook Danmark, med dine Facebook venner. På den måde kan vi nemlig alle bidrage til at så mange som mulig i Danmark bliver opmærksomme på det værdifulde arbejde, vi hver dag som rotarianere yder. Og hvem ved, måske kunne nogle endda blive inspirerede til at søge om optagelse i Rotary, på baggrund af de historier, vi deler på Facebook. Tænk på, at hvis alle de følgere, der er på Facebook Danmark lige nu, ville dele et opslag med deres i gennemsnit 200 venner på Facebook, så ville historien have mulighed for at komme ud til mennesker. I skrivende stund er der ca der følger Facebook Danmark. Vi ved, at ca. 70 pct. af Rotarys medlemmer er på Facebook, så vi har virkelig potentiale til at komme meget bredt ud med vores gode historier. Vores mål er, at vi skal nå op på følgere i slutningen af juni. Derfor vil jeg gerne opfordre jer til at gå ind og følge Rotary Danmark på Facebook. Og når I nu alligevel er derinde, så like og del endelig et par af historierne. Martin Westergaard Breaking news om GSE! Præsidenter og sekretærer Præsidenter og sekretærer Jeg er glad for at kunne invitere til deltagelse i det kommende års GSE program. Det oprindelige GSE program er nedlagt og I gennemfører det nu sammen med andre distrikter, der som vi synes, at det er et rigtigt godt program og værd at bevare. Vore første kontakter om udveksling mislykkedes, men pludselig fik jeg en henvendelse fra et distrikt i Illinois, der var kommet i den samme situation og nu er vi klar til at gå i gang. Har i lyst til at være værter i løbet af september måned, så meld jer hurtigst muligt, vi afholder opstartsmøde den 4. juni kl på Rebildhus i Rebild på dette møde laver vi kalendere færdig og aftaler, hvem der er værter hvornår og laver en grovskitse af programmet tilmeld jer hos mig og send max. 2 fra hver klub. Må jeg høre fra jer i løbet af næste uge Med venlig hilsen Finn Munk Distrikt 1440 Christian Boldsen Vibeke Gamst Nominering af guvernør og COL repræsentant Distriktets nomineringsudvalg har nu afsluttet alle samtaler med kandidater til såvel guvernørposten , distriktets repræsentant til Council on Legislation (COL) som til viceguvernørposten Nominering og valg er afgivet i enstemmighed. 1. Distriktsguvernør : Nomineret og valgt er: Christian Boldsen, Randers Vestre Rotary Klub. Efter Rotarys regler kan klubberne gøre indsigelse mod denne nominering. Ved indsigelsesfristens udløb den 15. maj var der ikke kommet indsigelser fra klubberne. 2. Distriktsrepræsentant til Council on Legislation : Nomineret og valgt: Vibeke Gamst, Aalborg Vestre Rotary Klub. 3. Viceguvernør : Valgt er Jan Brinck, Sydthy Rotary Klub. Jan Brinck Distriktsguvernør

4 Nu er der vand i hanerne! Han Herred RK s vandprojekt i Burundi er afsluttet Han Herred Rotary Klub har igennem det seneste år arbejdet med et vandprojekt i Burundi. 587 familier det vil sige ca mennesker har fået installeret rindende vand ved de enkelte husstande. Det er et stort fremskridt i forhold til, at vandet tidligere skulle hentes i 25 liters dunke båret på hovedet over lange afstande. Projektet har været et skoleeksempel på, at Rotary som international organisation kan løfte store projekter, selv om ideen er udsprunget i en relativt lille klub Han Herred klubben har ca. 20 medlemmer. I forbindelse med et jubilæum i 2012 ønskede klubben sig penge til projekter, og der blev rettet henvendelse til klubbens venskabsklubber og enkelte andre Rotaryklubber om hjælp til projektet i Burundi. Det gav en god startkapital, og med yderligere støtte fra Rotary Danmarks Hjælpefond og Rotary Foundation kunne projektet startes som et Matching Grant med et budget på knap ½ mio. kroner. Vandet hentes fra kilder i bjergene og ledes i rør frem til landsbyerne, med fordeling ud til hver husstand. Her er der etableret en udvendig vandhane sammen med en vandmåler, så familien kan betale for det forbrugte vand. Selve gravearbejdet der er nedlagt omkring 22 km rør har været et samfundsprojekt, hvor indbyggerne gratis stillede arbejdskraft til rådighed, men projektet har også givet lønnet arbejde til lokale håndværkere, og der er dannet et forsyningsselskab med en bestyrelse, som sikrer at anlægget vedligeholdes og udbygges. Rotaryklubben har haft en dansk projektleder i Burundi i de tre måneder, arbejdet varede, og nogle af klubbens medlemmer har været i Burundi for at projektere og følge arbejdet. Under ét af disse ophold blev der holdt kurser for befolkningen i hygiejne og hensigtsmæssigt vandforbrug. Projektet blev afsluttet med en festlighed i anledning af, at der var kommet vand i hanerne. Der var taler af bl.a. områdets Nyt i side 4 borgmester, af Per Beck fra Han Herred Rotary Klub og af præsident Sylvestre Karabaya fra Bujumbura Ingoma Rotary Club, som var matching grant partner på projektet. Begivenheden blev dækket af det landsdækkende TV, ligesom projektet har givet god presseomtale både i Burundi og Danmark. Burundi er på størrelse med Jylland og grænser op til Congo, Rwanda og Tanzania. Landet har ni mio. indbyggere, men har været igennem en opslidende borgerkrig mellem hutuer og tutsier, der medførte folkemord på mere end en mio. mennesker, og landet er dybt forgældet. Det drøftes nu i Han Herred-klubben, hvordan de gode forbindelser til Burundi kan udbygges, f.eks. med etablering af en fond til støtte for uddannelse af ungdommen. Peter Eigenbroth Øverst fra venstre og med uret: Indbyggerne oftest kvinderne klarede det hårde arbejde med at grave ca. 20 km. render til vandrør. Indvielseshøjtideligheden blev dækket af TV i Burundi. Rindende og rent vand ved hver husstand er et stort fremskridt for lokalbefolkningen. Ved indvielsesfesten var der et underholdende indslag af et lokalt trommeorkester.

5 Nyt i side 5 Har din klub forslag til COL? I april 2016 afholdes der COL. Forkortelsen står for Council on Legislation, som er Rotary Internationals lovgivende forsamling og øverste myndighed. Council holdes hvert 3. år og altid i Chicago eller omegn. Forsamlingen har som stemmeberettigede medlemmer en delegeret fra hvert distrikt i hele verden. Som delegeret for distrikt 1440 er undertegnede blevet udpeget i overensstemmelse med den valgprocedure, som blev vedtaget på distrikt 1440 s årsmøde i Council skal behandle alle ændringer i Rotary Internationals Constitution, Bylaws og standardvedtægt for Rotary-klubber. Herudover kan Council behandle alle andre relevante forslag og henstillinger fra en klub eller et distrikt. Der er måske lang tid til april 2016, men ting tager tid, så det er nu, klubberne skal i tænkeboksen. Forslag, som ønskes behandlet på COL 2016, skal indsendes til Rotary Internationals generalsekretær og skal være modtaget inden udgangen af Forslag kan indgives af enhver klub eller ethvert distrikt. Kommandovejen går gennem distriktets årsmøde, som for distrikt 1440 s vedkommende finder sted i forbindelse med distriktskonferencen 20. september 2014 i Hadsten. Enhver klub, som har forslag, som ønskes behandlet på COL, er meget velkom- men til at henvende sig til mig med henblik på udformning af forslaget, så det opfylder de formelle krav. Alle klubmedlemmer kan se rapporten fra det seneste COL april 2013 på distrikt 1440 s hjemmeside, under stående dokumenter. Her findes en gennemgang af de 127 forslag, som blev behandlet på COL. Af særlig interesse for distrikt 1440 er måske de to lovforslag om at ændre mødefrekvens for klubberne, så et ugentligt møde ikke længere er obligatorisk. Begge lovforslag faldt ved afstemning. Forslag til behandling på COL 2016 skal være modtaget af undertegnede senest 1. september Vibeke Gamst Aalborg Vestre Rotary Klub COL-delegeret 2016 for distrikt Minister til intercitymøde Det lykkedes Intercity-udvalget i Aalborg at få erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen som foredragsholder. Han holdt indlæg om: Vækst og erhvervsudvikling i Danmark - med nordjyske perspektiver. Herudover bød aftenen på uddeling af iværksætterpris, middag, amerikansk lotteri, networking mv. Mødet blev holdt i Gigantium Derudover var klubbernes Grønlandsprojekt på programmet, og der blev indsamlet kr. Det startede i juni måned 2008, hvor 12 medlemmer og ditto ægtefæller drog 14 dage til Grønland for dels at udforske naturen og dels for at forsøge at danne sig et indtryk af kulturelle forhold, samfundsmæssige og sociale udfordringer etc. Resultatet blev etablering af en mentorordning ud fra filosofien om, at uddannelse, ud- dannelse og uddannelse er en af Grønlands største udfordringer for at kunne leve op til landets målsætninger om selvstændighed på den lange bane. Derudover har vi som uddannelses by i verdensklasse kontakt med rigtig mange grønlændere, der søger videreuddannelse i Danmark. P.t. er der i Nordjylland, primært omkring Aalborg 160 studerende fra Grønland. Derfor var det også relevant at udbrede ordningen til alle rotaryklubberne i Aalborg kommune, og det er derfor med stor glæde og stolthed, at vi i dag har indgået en aftale klubberne imellem der dels sikrer mentorer og dels sikrer et økonomisk fundament for bl.a. at kunne støtte foreninger, enkeltpersoner m.m. med en økonomisk håndsretning. Men det bærende element er fortsat mentorordningen. Hvordan er det så gået? Vi mange heldigvis flere positive resultater af mentorordningen. 2 af de første studerende fra ordningens start i 2009 er i dag tilbage i Grønland efter at have afsluttet deres jurastudier på AAU og begge sider i dag i ledende stillinger på Grønland. I august måned 2013 tog Aalborg i mod et nyt hold studerende fra Grønland og 21 anmodede om en mentor. Et opfølgningsmøde i februar måned d.å viste at halvdelen er kommet rigtigt godt i gang og flere giver udtryk for, at havde de ikke haft ordningen ville de have været stoppet med deres uddannelse. Vi er således som rotaryklubber i gang med et langsigtet, men særdeles værdiskabende projekt, der både lever op til rotarys motto og samtidigt understøtter og udvikler relationer mellem Aalborg/Nordjylland og Grønland. Det sagde Tom Frandsen bl.a. i dagens tre minutter. Finn Rosenqvist, Aalborg Østre RK

6 Nyt i side 6 Vi bliver bedre og bedre til information Det står højt på Rotarys dagsorden, at vi bliver bedre til at fortælle omverdenen, hvad vi står for. Der er ingen grund til ikke at fortælle det! Men faktisk er vi godt på vej. Her er blot nogle få eksempler på presseomtale. Hvis du gerne vil vide mere om det at fabrikere en pressemeddelelse, så se på vor hjemmeside øverst til venstre under projekter og pressekontakt og pleje af nye medlemmer.

7 Nyt i side 7 Her finder du din assisterende guvernør Område 1: Jens Gram, Skagen RK. Mail: Frederikshavn, Frederikshavn Bangsbostrand, Frederikshavn City Morgen, Sindal, Skagen, Skagen morgen Klub, Sæby. Område 2: Anni Stilling, Hjørring Vestre RK. Mail: hjoerring.dk. Hirtshals, Brønderslev, Dronninglund, Hjallerup Morgen, Hjørring, Hjørring Morgen, Hjørring Vestre. Område 3: Henrik Westen-Jensen, Aalborg Søndre. Aalborg Stigsborg, Aalborg Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg Østre, Aalborg City morgen, Nørresundby, Hals, Nibe. Område 4: Thomas Blom, Pandrup RK. Mail: dk. Thisted, Fjerritslev, Nykøbing Mors, Hanstholm, Pandrup, Åbybro, Skive, Skivehus, Skive Fjord morgen. Område 5: Jens Martin Hansen, Aars RK. Mail: Aars, Løgstør, Farsø, Hobro, Rebild, Hadsund, Sydthy. Område 6: Kim Holst, Randers Vestre RK. Mail: com. Randers Vestre, Randers Søndre, Randers Østre, Randers Business Breakfast, Langå, Viborg, Viborg Morgen, Viborg-Asmild, Kjellerup, Bjerringbro. Område 7: Erik Salomonsen, Rønde RK. Mail: Rønde Ebeltoft, Grenaa, Grenå-Djurs, Grenå Go Morgen, Hadsten, Hammel, Hinnerup, Rosenholm. Område 8: Guvernør Jan Brinck, Sydthy RK. Klaksvikar, Thòrshavnar. NYT i 1440 Guvernørens Månedsbrev, distrikt Alle indlæg til næste nummer sendes til: Jan Brinck, distriktsguvernør Redaktør og layouter: Carsten Thomasen Frederikshavn Rotary Klub Til Hjørring Revy med Rotary Hjørring Rotary Klub inviterer i samarbejde med Hjørring Revyen til enspændende revyaften på Vendelbohus, Nørregade 22, 9800 Hjørring: TIRSDAG DEN 1. JULI. Få en god og fornøjelig start på det nye Rotary-år sammen med Rotarianere fra hele distrikt Invitér gerne familie og venner med til dette arrangement. PRIS FOR HELE ARRANGEMENTET: velkomstdrik, menu, kaffe, revybillet, pausedrink) ialt 498 kr. - spar 150,- Der er enhedspris på samtlige billetter, efter først til mølle princippet. BESTILLING AF BILLETTER: billetter skal bestilles af en rotarianer på mødekalenderen under Hjørring Rotary Klub, Med venlig hilsen, og på fornøjeligt gensyn i Hjørring Revyen Knud Hjortflod, Hjørring Rotary Klub Henrik Baloo Andersen, direktør Hjørring revyen Distriktsaktiviteter Maj-juni Du kan finde en totaloversigt over distriktets aktiviteter på distriktets hjemmeside: Dokumenter, JanBrinck; Mødekalender. Maj: 5.: DG: Klubmøde i Viborg- Asmild 20.: Guvernørgruppemøde og distriktsrådsmøde 4, Rebildhus 24.: RLI: Fakultetstræning, Aalborg Juni: 1. 4.: DGE Convention, Sydney 4.: DG: Kædeoverrækkelse IW D44, Rebild 19.: GG-møde og uddannelsesmøde, Rebildhus : GG: deltagelse i Rotary Danmarks sommermøde 25.: Alle: Kædeoverrækkelse i Hadsten 29.: GG: Guvernøroverdragelse, Krik, 7700 Vestervig Velkommen til nye medlemmer i 1440 i april-maj Bjerringbro Heidi Juul Cramer Farsø Tove Svejgård Douglas Niels Jørgen Kristensen Hadsten Jeppe Holm Kristen Mark Hadsund Søren Haubro Hjørring Morgen Henrik Konnerup Nibe Preben Tonnisen Randers Vestre Peter Rasmussen Rosenholm Hans Schriver Hennings Skagen Morgen Dorthe S. Houmann Åbybro Jens V. Andersen Aalborg City Morten Degner Dahl Aalborg Østre Birgitte Rode Aalborg Østre Anders Kristian Pedersen

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent NR. 4 - NOVEMBER 2014 Har din klub et projekt? November er Foundation måned, hvor alle klubber opfordres til at sætte fokus på projekter. Projektarbejde er med til at sammentømre en klub og øger kammeratskabet.

Læs mere

Distriktskonferencen -

Distriktskonferencen - Nr. 4 oktober 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Distriktskonferencen - Distriktskonferencen bliver af mange betragtet som årets største Rotary begivenhed. Mange mennesker

Læs mere

LIGHT ROTARY i det nye år

LIGHT ROTARY i det nye år NR. 5 - DECEMBER 2014 LIGHT ROTARY i det nye år Første halvdel af Rotaryåret nærmer sig sin afslutning. I distriktets klubber har der været årsmøder. Klubberne skal huske at oprette den nye bestyrelse

Læs mere

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Det er søndag den 4. december. Man står op om morgenen, hvor er det dejligt, solen skinner, morgenmad sammen med konen, endnu

Læs mere

Nyt i 1440. Ingen kunst at få budskabet ud - men en kunst at få det ind!

Nyt i 1440. Ingen kunst at få budskabet ud - men en kunst at få det ind! Guvernørens Månedsbrev - nr. 3 oktober 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Ingen kunst at få budskabet ud - men en kunst at få det ind! - sagde

Læs mere

Nyt i 1440. PR- og kommunikation

Nyt i 1440. PR- og kommunikation Guvernørens Månedsbrev - nr. 2 september 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck PR -kommunikation og distriktskonference Vores verdenspræsident

Læs mere

Nyt i 1440 NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER!

Nyt i 1440 NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER! Guvernørens Månedsbrev - nr. 1 august 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER! Med udgangen af juni måned har alle klubber

Læs mere

Guvernørnomineringen

Guvernørnomineringen Nr. 7 marts 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Guvernørnomineringen Dagen Hvert år i januar/februar skal den næste guvernør i rækken nomineres. Personen, der nomineres, skal

Læs mere

NR. 12 - JUNI 2011. Prøv at dumpe ind i en klub under ferien...

NR. 12 - JUNI 2011. Prøv at dumpe ind i en klub under ferien... NR. 12 - JUNI 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Besøgsven I forbindelse med optagelse af et nyt medlem i enhver Rotaryklub oplæses en formular, der blandt andet indeholder følgende udsagn:

Læs mere

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 3 - oktober 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Fællesskab, forskellighed og engagement Det er temaet for mit år som guvernør

Læs mere

NR. 6 - DECEMBER Rotary har utrolig mange fantastiske uddannelsestilbud til unge - her er et af dem.

NR. 6 - DECEMBER Rotary har utrolig mange fantastiske uddannelsestilbud til unge - her er et af dem. NR. 6 - DECEMBER 2010 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Peace Scholar en kæmpe chance for et dygtig ungt menneske. Kender du en kandidat? AG er søges! En Peace Scholar en freds- og konfliktforsker

Læs mere

Klubbesøg - en god oplevelse

Klubbesøg - en god oplevelse Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør NR. 2 - september 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Klubbesøg - en god oplevelse Så er Rotary-året godt i gang, og det er jeg også med at besøge

Læs mere

Årsskifte i Rotary. Verdenspræsidenten

Årsskifte i Rotary. Verdenspræsidenten NR. 1 - AUGUST 2014 Årsskifte i Rotary I skrivende stund er det knapt en måned siden, vi overalt i distriktet markerede årsskiftet. Dette indebærer som altid nye folk på næsten alle poster. Velkommen til

Læs mere

Vellykket forårsseminar Godt der var så mange stole!

Vellykket forårsseminar Godt der var så mange stole! Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 9 - april 2016 Vellykket forårsseminar Godt der var så mange stole! Til alle deltagerne: TAK for sidst! Og tak for stort fremmøde. Det

Læs mere

Be a Gift to the World

Be a Gift to the World Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør NR. 5 - december 2015 Julen står for døren, og det er sæson for hygge i familiens skød, og at vi betænker hinanden med gaver og ekstra opmærksomhed. Det fører

Læs mere

ROTARY ER I NEPAL - OG DER ER HÅRDT BRUG FOR OS

ROTARY ER I NEPAL - OG DER ER HÅRDT BRUG FOR OS NR. 9 - MAJ-JUNI 2015 ROTARY ER I NEPAL - OG DER ER HÅRDT BRUG FOR OS Rigtigt mange enkeltpersoner har allerede sendt bidrag, og flere klubber i distriktet har doneret store beløb til Nepalindsamlingen,

Læs mere

ROTARYFAMILIENS AKTIVITETSDAG For danske Rotary-, Rotaract og Inner Wheel-klubber

ROTARYFAMILIENS AKTIVITETSDAG For danske Rotary-, Rotaract og Inner Wheel-klubber Idékatalog til ROTARYFAMILIENS AKTIVITETSDAG For danske Rotary-, Rotaract og Inner Wheel-klubber Lørdag den 6. september 2014 Side 1 Kære Rotary-, Rotaract- og Innerwheel-klub På opfordring fra Rotarys

Læs mere

Godt nytår og glædelig glugmåned!

Godt nytår og glædelig glugmåned! Nyt i 1440 Distriktsguvernør 2017-18 Egon Jensen Nr. 6, januar 2018 Godt nytår og glædelig glugmåned! Hermed ønsker jeg alle distriktets klubber og medlemmer et rigtig godt nytår. Glugmåned er et gammelt

Læs mere

Rotarianere i gule veste

Rotarianere i gule veste NR. 3 - OKTOBER 2014 Rotarianere i gule veste Overalt i distriktet var der på Rotary dagen den 6. september masser af aktiviteter i gang - og med rotarianere iført gule veste, der var meget synlige i bybilledet.

Læs mere

Distriktet har i år valgt at gøre distriktskonferencen

Distriktet har i år valgt at gøre distriktskonferencen Nyt i 1440 Nr. 2 september 2017 Distriktsguvernør 2017-18 Egon Jensen Kære rotarianere! Jeg er kommet godt i gang med guvernørmøderne, og tak for en god modtagelse overalt. Under mottoet Rotary: Making

Læs mere

Det er Light up Rotary lige nu

Det er Light up Rotary lige nu NR. 2 - SEPTEMBER 2014 Det er Light up Rotary lige nu I skrivende stund er alle forhåbentlig godt i gang med det nye rotaryår. Jeg fornemmer masser af aktiviteter allerede er sat i værk rundt om i klubberne

Læs mere

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 3 - oktober 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Fællesskab, forskellighed og engagement Det er temaet for mit år som guvernør

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers Guvernørens Månedsbrev - nr. 4 november 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet Mandag den 7.

Læs mere

Klubbesøg - en god oplevelse

Klubbesøg - en god oplevelse Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 2 - september 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Klubbesøg - en god oplevelse Så er Rotary-året godt i gang, og det er jeg

Læs mere

Nyt i 1440. Her finder du bl.a. vores nye folder om kurset. Vi glæder os til også at se dig på Rotary Leadership Institute.

Nyt i 1440. Her finder du bl.a. vores nye folder om kurset. Vi glæder os til også at se dig på Rotary Leadership Institute. Guvernørens Månedsbrev - nr. 6 februar 2014 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Har du tilmeldt dig RLI - Rotary Leadership Institute i foråret?

Læs mere

Nyt i 1440. Guvernørskifte i Hadsten Jan Brinck overdrog guvernørkæden til Jens Søndergaard, Hadsten RK. Guvernørens Månedsbrev - nr.

Nyt i 1440. Guvernørskifte i Hadsten Jan Brinck overdrog guvernørkæden til Jens Søndergaard, Hadsten RK. Guvernørens Månedsbrev - nr. Guvernørens Månedsbrev - nr. 9 juni 2014 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Guvernørskifte i Hadsten Jan Brinck overdrog guvernørkæden til Jens

Læs mere

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013 Motto: Hvad kan jeg gøre for Rotary? Nyt i 1440 Nr. 10 - Maj 2013 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst Lyst for last! Den slags spørgsmål siger man jo ikke nej til, svarede min klubkammerat,

Læs mere

I foråret 2016 blev rotarianerne i Danmark spurgt om, hvad Rotary er for dem! Godt 2000 svar kom tilbage.

I foråret 2016 blev rotarianerne i Danmark spurgt om, hvad Rotary er for dem! Godt 2000 svar kom tilbage. Et halvstort netværk! --- PLUS! Nyt i 1440 nr. 6 - februar 2017 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen I foråret 2016 blev rotarianerne i Danmark spurgt om, hvad Rotary er for dem! Godt

Læs mere

EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag

EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag NR. 7 - JANUAR 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag Polio plus kampagnen til udryddelse af den forfærdelige

Læs mere

Derfor har vi assisterende guvernører!

Derfor har vi assisterende guvernører! Nr. 5 november 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Derfor har vi assisterende guvernører! Nogle få klubledelser har stillet mig spørgsmålet: Er det med AG er ikke bare et fordyrende led i

Læs mere

At tiltrække NYE MEDLEMMER handler om SYNLIGHED og gode oplevelser

At tiltrække NYE MEDLEMMER handler om SYNLIGHED og gode oplevelser Nyt i 1440 nr. 3 - november 2016 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Om USYNLIGHED!! Selvfølgelig vil de fleste af os gerne have lidt flere medlemmer i Rotaryklubben. Af tre grunde:

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

Distriktskonference og gallamiddag

Distriktskonference og gallamiddag Folder 21/08/06 20:50 Side 1 Velkommen til Distrikt 1470 Distriktskonference og gallamiddag lørdag, den 30. september 2006 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39 Hillerød Kære Rotary medlem! Efter det største

Læs mere

Har du tilmeldt dig RLI - Rotary Leadership Institute i efteråret? NR. 2 - SEPTEMBER 2014

Har du tilmeldt dig RLI - Rotary Leadership Institute i efteråret? NR. 2 - SEPTEMBER 2014 NR. 2 - SEPTEMBER 2014 Det er Light up Rotary lige nu I skrivende stund er alle forhåbentlig godt i gang med det nye rotaryår. Jeg fornemmer masser af aktiviteter allerede er sat i værk rundt om i klubberne

Læs mere

Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med!

Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med! Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 4 - november 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med! Efteråret er traditionelt

Læs mere

NYT i Et ny Rotaryår begynder! Nr. 1 JULI med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

NYT i Et ny Rotaryår begynder! Nr. 1 JULI med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen NYT i 1440 Nr. 1 JULI 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Guvernørskiftedagen den 30. juni 2011 - en dejlig dag en glad dag der startede om eftermiddagen på Skovlyst med

Læs mere

Nyt i 1440. Glædelig jul og godt nytår!

Nyt i 1440. Glædelig jul og godt nytår! Guvernørens Månedsbrev - nr. 5 december 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Glædelig jul og godt nytår! I denne tid hvor julen og nytåret nærmer

Læs mere

At nikke ja-tak! Året skal være særligt, fordi det er året, hvor der nikkes ja rotarianerens foretrukne hovedbevægelse.

At nikke ja-tak! Året skal være særligt, fordi det er året, hvor der nikkes ja rotarianerens foretrukne hovedbevægelse. At nikke ja-tak! Nyt i 1440 nr. 1 - august 2016 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Det er dejligt at ønske jer alle velkommen til et nyt Rotary-år 2016-17. Året 2016-17 skal gå over

Læs mere

Har du tilmeldt dig RLI - Rotary Leadership Institute i foråret?

Har du tilmeldt dig RLI - Rotary Leadership Institute i foråret? Guvernørens Månedsbrev - nr. 6 februar 2014 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Har du tilmeldt dig RLI - Rotary Leadership Institute i foråret? Ellers gør

Læs mere

NR. 8 - FEBRUAR 2011 NYE KLUBBER. City RK 20. februar 2007 og Hjørring Morgen RK 24. juli 2007.

NR. 8 - FEBRUAR 2011 NYE KLUBBER. City RK 20. februar 2007 og Hjørring Morgen RK 24. juli 2007. NR. 8 - FEBRUAR 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen NYE KLUBBER Rotary Internationals bestyrelse godkendte den 31. december 2010 Viborg Morgen og Skagen Morgen som nye Rotaryklubber.

Læs mere

Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK

Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK Nr. 8 april 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Et meget vellykket Med afsæt i temaet fra den kommende Verdenspræsident Sakuji Tanaka Peace through Service og tanker omkring

Læs mere

Nåede vi det vi gerne

Nåede vi det vi gerne Nr. 9 maj 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Nåede vi det vi gerne Vi nærmer os snart det tidspunkt hvor de nye bestyrelser skal til at tage over. Hjulet drejer endnu en gang,

Læs mere

100 mand og én bajer!

100 mand og én bajer! 100 mand og én bajer! Osvald Helmuth i 50 erne. Nogle husker den... Nyt i 1440 nr. 8 - maj 2017 100 år og én mands idé i 1917 der gør, at milliarder af kroner til godgørende formål bruges over hele jordkloden.

Læs mere

Velkommen til Distriktets forårsseminarer

Velkommen til Distriktets forårsseminarer Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 7 - februar 2016 Velkommen til Distriktets forårsseminarer Lørdag den 19. marts bliver dagen for distriktets forårsseminarer også kendt

Læs mere

NYT i Nødudgave! PRE-PETS. Åh, alle de forkortelser! Nr. 4 - November 2012 En venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst

NYT i Nødudgave! PRE-PETS. Åh, alle de forkortelser! Nr. 4 - November 2012 En venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst NYT i 1440 Nr. 4 - November 2012 En venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst Nødudgave! November måneds brev fra guvernøren udkommer i en nødudgave. Det skyldes, at vores formand for PR-udvalget

Læs mere

Fred, engagement, synlighed

Fred, engagement, synlighed Nyt i 1440 Distriktsguvernør 2017-18 Egon Jensen Nr. 4, november 2017 Fred, engagement, synlighed Vi er snart halvvejs gennem Rotaryåret, og har vi fået gennemført det, som vi planlagde, eller er vi godt

Læs mere

FORÅR MED FOKUS PÅ FREMTIDEN

FORÅR MED FOKUS PÅ FREMTIDEN NR. 8 - APRIL 2015 FORÅR MED FOKUS PÅ FREMTIDEN Udenfor mit vindue eksploderer naturen i et sandt orgie af farver. Skovbunden er hvid af anemoner og overalt er der en fuglekvidder, der vidner om stor aktivitet

Læs mere

Fokus på distriktet og nyhedsbrevet

Fokus på distriktet og nyhedsbrevet Nyt i 1440 nr. 7 - marts-april 2017 Fokus på distriktet og nyhedsbrevet Vi har tradition for at omtale nærværende publikation som Guvernørens Måneds brev. Vi vil gerne lægge vægt på, at det skal være et

Læs mere

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Planlægningsvejledning for effektive rotaryklubber er beregnet på at hjælpe rotaryklubberne til at opsætte mål for det kommende år. Formularen

Læs mere

EndPolioNow. Glæden ved at være i morgenklubben. Business Breakfast. - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen

EndPolioNow. Glæden ved at være i morgenklubben. Business Breakfast. - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen NR. 7 - JANUAR 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag Polio plus kampagnen til udryddelse af den forfærdelige

Læs mere

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (6) Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 1. Velkomst Velkommen alle og særlig velkommen til DGEEE Irma Jensen som

Læs mere

Gak hen og gør ligeså! Nyt i 1440 nr. 2 - september-oktober 2016

Gak hen og gør ligeså! Nyt i 1440 nr. 2 - september-oktober 2016 Nyt i 1440 nr. 2 - september-oktober 2016 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Helt ærligt... Rotary serving Humanity (Rotary tjener menneskeheden) Service above self 4 punktsprøve (vores

Læs mere

Distriktets Water Survival Boxe sendt til Equador

Distriktets Water Survival Boxe sendt til Equador Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 10 - maj 2016 Distriktets Water Survival Boxe sendt til Equador De 100 Water Survival Boxe, som distrikt 1440 donerede i forbindelse

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Husk at videregive de gode ideer. En af de ting, jeg efter de første klubbesøg har tænkt på, er, hvordan jeg kan formidle de mange spændende ting, der

Husk at videregive de gode ideer. En af de ting, jeg efter de første klubbesøg har tænkt på, er, hvordan jeg kan formidle de mange spændende ting, der Nr. 3 september 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen højdepunkts I distrikt 1440 har vi nu 57 klubber hvoraf de 7 er morgenklubber. Det betyder at guvernøren skal ud af huset

Læs mere

Fuld af muligheder! Og tak...

Fuld af muligheder! Og tak... Fuld af muligheder! Og tak... Nyt i 1440 nr. 9 - juni 2017 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Det er distriktets klubber og Rotary, jeg taler om... Sikke kræfter, vi repræsenterer.

Læs mere

Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med!

Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med! Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 4 - november 2015 Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med! Efteråret er traditionelt sæson for Rotarys kursusvirksomhed,

Læs mere

Guvernørens Månedsbrev

Guvernørens Månedsbrev Guvernørens Månedsbrev Distrikt 1450 Nr. 8.marts 2011 Distriktet har: 54 klubber 2.297 medlemmer Danmark: 278 Klubber 11.266 medlemmer Torben Andreasen Distriktsguvernør 2010-11 Guvernør for Rotary året

Læs mere

Guvernørens Månedsbrev

Guvernørens Månedsbrev Guvernørens Månedsbrev Distrikt 1450 Nr.3. september 2010 Distriktet har: 53 klubber 2.244 medlemmer (1.5.2010) Danmark: 278 Klubber 11.575 medlemmer Distriktsguvernør 2010-11 Kære Rotarianere. Rotarys

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

- 4 ændringer om året kan afhjælpe det!

- 4 ændringer om året kan afhjælpe det! Nyt i 1440 nr. 5 - januar 2017-4 ændringer om året kan afhjælpe det! Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Det er soleklart for enhver: Klubben beslutter selv hvem, hvorfra og hvordan

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR Haderslev, den 26. september 2010 INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR Onsdag den 10.november 2010, klokken 18.00 21.30 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Kære Præsident 2010-11! Som tidligere

Læs mere

Fasthold kontakten. Nyt i Distriktsguvernør Egon Jensen. Nr. 3 oktober 2017

Fasthold kontakten. Nyt i Distriktsguvernør Egon Jensen. Nr. 3 oktober 2017 Nyt i 1440 Nr. 3 oktober 2017 Distriktsguvernør 2017-18 Egon Jensen Fasthold kontakten Hvilken oplevelse det var at være med til distriktskonferencen og høre Anne Kjær Riechert fortælle om fredsuddannelsen

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Guvernørens månedsbrev THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Nr. 8 - MARTS 2010 Vi har en fælles opgave der trænger sig på Af PER FLEMMING SØRENSEN distriktsguvernør 2009-10 På mine besøg rundt omkring

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

The invisible indvandrer. - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen NR. 10 - APRIL 2011

The invisible indvandrer. - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen NR. 10 - APRIL 2011 NR. 10 - APRIL 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør DECORUM Decorum er en juridisk betegnelse for de moralske krav, som stilles til en tjenestemands opførsel både i tjenesten og i privatlivet.

Læs mere

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012 1.Juli 2011 30. Juni 2012 RI President Kalian Banerji Ritch within, to embrase humanity Distriktsguvernør Thomas Locht Past distriktsguvernør Torben Andreasen

Læs mere

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Guvernørens månedsbrev THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Nr. 11 - JUNI 2010 200 mio. dollars udfordringen: Verdenspræsident 2010-11 Ray Klinginsmith kommer til København alle klubber i DK bliver inviteret

Læs mere

Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet

Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet Guvernørens Månedsbrev - nr. 4 november 2013 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet Mandag den 7. oktober kl.

Læs mere

fordi jeg fik lov Vi er nu meget tæt på at Rotary hjulet drejer for 107. gang. Man synes lige, man er begyndt, og så er det ved at være ovre

fordi jeg fik lov Vi er nu meget tæt på at Rotary hjulet drejer for 107. gang. Man synes lige, man er begyndt, og så er det ved at være ovre Nr. 10 juni 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen fordi jeg fik lov Vi er nu meget tæt på at Rotary hjulet drejer for 107. gang. Man synes lige, man er begyndt, og så er det

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Året der gik 2014. Venskaber: PR - Aktiviteter:

Året der gik 2014. Venskaber: PR - Aktiviteter: Året der gik 2014 2014 har for Børns Voksenvenner i Aalborg & Omegn budt på mange nye og spændende tiltag, oplevelser, aktiviteter og kontakter til frivillige, forældre, børn og samarbejdspartnere. Venskaber:

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG 2015 16 ROTARYS FORMÅL Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Randers Business Breakfast. Vi udvikler, imens du sover.

Randers Business Breakfast. Vi udvikler, imens du sover. Randers Business Breakfast Vi udvikler, imens du sover www.rbb-rotary.dk VeLkommen Randers Business Breakfast Rotary Klub Vi udvikler, imens du sover Vi er byens yngste Rotaryklub, charteret i 2006. Medlemmernes

Læs mere

Distriktskonferencen. 17. 19. september 2010. Lemvig

Distriktskonferencen. 17. 19. september 2010. Lemvig Program Distriktskonferencen i Distrikt 1450 17. 19. september 2010 i Vestjyllands Smilehul Lemvig Velkommen til Distriktskonferencen 2010 i Lemvig Kære gæster, Rotarianere, ledsagere og alle andre Det

Læs mere

Vendsyssel Friskole/Børnehus Opgaver til Landsbypedellen Sankt Hans 2016 Ældretræf 2016 Facebook projekt

Vendsyssel Friskole/Børnehus Opgaver til Landsbypedellen Sankt Hans 2016 Ældretræf 2016 Facebook projekt Referat fra møde i Mosbjerg - Tolne Landsbyråd mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00 i Mosbjerg Sognegård. Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra 11. januar 2016 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser

Læs mere

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Mødested: Færgekroen, Færgevej 1, 9560 Hadsund 2. onsdag i hver måned - Afbud senest tirsdag kl. 16.00 på www.hadsundinnerwheel.dk Side 1 Onsdag,

Læs mere

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage?

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage? Referat counsellormøde den 18. april 2014 i distrikt 1470 i Lyngby Thomas bød sammen med sit team - Lene, Jakob og Jette velkommen til glade morgenfriske counsellorer, PO er og andre som arbejder med ungdomsudveksling

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Vellykket forårsseminar -

Vellykket forårsseminar - Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 9 - april 2016 Vellykket forårsseminar - Godt der var så mange stole! Til alle deltagerne: TAK for sidst! Og tak for stort fremmøde.

Læs mere

Guvernørens Månedsbrev

Guvernørens Månedsbrev Guvernørens Månedsbrev Distrikt 1450 Nr. 11 juni 2011 Distriktet har: 54 klubber 2.333 medlemmer Danmark: 281 Klubber 11.284 medlemmer Torben Andreasen Distriktsguvernør 2010-11 Kære Rotary kammerat. I

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr.

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee februar 2017 1 Navn og hjemsted Stk.1. Klubbens

Læs mere

Udbytterig ledertræning for Rotaract NR. 6 - FEBRUAR 2015

Udbytterig ledertræning for Rotaract NR. 6 - FEBRUAR 2015 NR. 6 - FEBRUAR 2015 VI SAVNER STADIG GUVERNØRKANDIDATER Januar måned er næsten forbi. Assembly (guvernørskolen) i San Diego er afsluttet. Næste års tema er: Be a gift to the world! I klubberne er den

Læs mere

Tak for et indholdsrigt år!

Tak for et indholdsrigt år! Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 11 - juni 2016 Tak for et indholdsrigt år! Hermed har jeg fornøjelsen at udsende det sidste nyhedsbrev i mit år som guvernør for Rotary

Læs mere

Distriktsguvernør: Benny Kjøller Olsen RI TEMA : REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY

Distriktsguvernør: Benny Kjøller Olsen RI TEMA : REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY Distriktsguvernør: Benny Kjøller Olsen 2012-13 RI TEMA 2010-11 : REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY Tak for din interesse i at høre lidt mere om distrikt 1480, og samtidig få et indblik i denne spændende

Læs mere

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG 2014 15 ROTARYS FORMÅL Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

BILAG 1: Selskabets navn er Spar Nord Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene SBN Bank A/S (Spar Nord Bank A/S), Sparbank Nord A/S (Spar Nord Bank A/S), Telefonbanken A/S (Spar Nord

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

PETS D-1480 5. marts 2010. Den 5. tjenestegren: New Generations Service

PETS D-1480 5. marts 2010. Den 5. tjenestegren: New Generations Service Den 5. tjenestegren: New Generations Service Per Hylander Dronninglund Rotary klub siden 1991 Guvernør D-1440 2005-06 Formand for Rotary Danmark 2006-07 Distriktstræner D-1440 2006-09 Rotary Coordinator

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion.

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion. Kampprogram Serie 3 Herrer Fredag d. 28. april kl. 18.00 på Nykøbing Stadion mod Serie 1 Herrer Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion mod U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Lødderup

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB Artikel 1: Navn 1. Klubbens navn er:. Artikel 2: Formål 1. At udvikle et netværk mellem unge i alderen 18-29 år af forskellig uddannelse, erhverv, samfundsopfattelse

Læs mere

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DISTRIKT 45 DANSK KLUB NR. 105 DREJEBOG for klubbens bestyrelse Nedenstående retningslinjer skal vedtages på en generalforsamling og kan derefter kun ændres på en efterfølgende

Læs mere