Touring Club. Introduktion dec Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Touring Club. Introduktion 1 1. 21 dec. 2009. Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai"

Transkript

1 MCTC 2009 Multimediedesigneruddannelsen 3. sem, Eksamensprojekt dec - jan Erhvervsakademiet København Nord link: Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai 21 dec Introduktion 1 1

2 Rapportens overordnede kapitler er inddelt efter faserne i den udviklingsmodel, vi gør brug af, nemlig HOME metoden. Hvert kapitel er desuden delt op i hver sin farve, så man hurtigt kan orientere sig i udviklingsprocessen. Visse billeder og modeller kan findes i en større størrelse i det medfølgende bilag. Det vil blive notificeret på siderne, hvis de findes som bilag. Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion Indledning Problemstilling Problemformulering Sådan vil vi gribe opgaven an Foranalyse Projektledelse Teori RisikoAnalyse Interessent analyse TOWS Analyse af MCTC.dk Analyse af Mc-herning.dk Analyse af motorcykelforum.dk Undersøgelse Målgruppeanalyse Kommunikationsplan Kommunikationsmodel Design Design brief System design Use case scenario Use case diagram Realisering Præsentationsdesign Informationsdesign Er-diagram Usabillity test Konklusion Økonomi og Fremtidig Andet personer Merchandise Arbejdsproces Bilag1 48 Introduktion 2 2

3 Introduktion Dette kapitel vil beskrive målet med opgaven og kort introducere til problemstillingen i opgaven Indledning Problemstilling Problemformulering Sådan vil vi gribe opgaven an Introduktion 3 3

4 1.1.0 Indledning MC Touring Club er Danmarks største forening for motorcyklister, og har nu mere end medlemmer. Foruden bladet Touring Nyt, kan MC Touring Club også tilbyde rabat på motorcykel-forsikring, rabat på benzin, billige campingpas, bøger, kort og meget mere. Desuden kan du møde andre medlemmer og udenlandske motorcyklister på MCTC's egen cam-pingplads på Djursland, MC Touring Camp. Du kan se noget om MC Touring Clubs egne arrangementer i Touring Nyt eller på MC Touring Club udsender bladet Touring Nyt, som udkommer 9 gange om året. Touring Nyt er Danmarks mest aktuelle mc-blad - og målt i antal sider og distribueret oplag også Danmarks største. Touring Nyt udgiver også hvert år MC-guiden med oversigt og data over alle gademotorcykler på det danske marked. Kilde: Introduktion 4 4

5 1.2.0 Problemstilling Foreningen skal have udviklet et nyt website med tilhørende database. Derudover skal funktionaliteterne på det nuværende website bibeholdes i den nye løsning. Endvidere har foreningen en forventning til at det nye website bliver mere levende ved brug af f.eks. videoklip, foto-serier osv., som alle skal være med til at sikre klubben på bedst muligvis kommunikerer sit budskab ud til sin målgruppe. Desuden er der også et ønske om, at medlemmer skal kunne få deres eget private login, med undersider specielt rettet mod dem Problemformulering: Sådan vil vi gribe opgaven an Vi vil løse opgaven ved, først at undersøge klubbens budskab og finde ud af hvem de henvender sig til. Dernæst vil vi undersøge hvilke mangler, der er på det nuværende website ved bl.a. at kontakte klubben og dens medlemmer. Informationen vil gøre os klogere på hvilke services der skal tilbydes, for at brugerne begynder at føle mere ejerskab for siden. Endvidere vil vi lave en risiko- og interessent-analyse for, at undersøge hvem og hvordan ændringerne på websitet (og kommunikationen) påvirker både direkte og indirekte. Til sidst vil vi diskutere, hvor meget ændringerne vil koste foreningen. Hvordan skaber vi et website til en forening, der på bedst muligvis kommunikerer sit budskab ud til sin målgruppe samt tilbyder information og services, der skal til for, at allerede eksisterende brugere føler ejerskab for websitet? Introduktion 5 5

6 Foranalyse Dette kapitel vil berøre projektplanen samt byde på en analyse af foreningen MC Touring Club Projektledelse Teori Risikoanalyse Intressentanalyse Tows analyse Analyse af MTCT.dk Analyse af MC-Herning.dk Analyse af Motorcykelforum.dk Undersøgelserne skal gøre os klogere på foreningen vi laver produktet til. Foranalyse 6

7 I dette afsnit vil vi beskrive, hvordan vi vil gribe opgaven an. Vi vil komme ind på, hvilken fremgangs- og udviklingsmetode vi gør brug af, for at sikre et gennemført projekt Projektledelse Udviklingsmetode Ved at gøre brug af HOME-metoden, som er en åben og helhedsorienteret metode for udvikling af multimedier, kan vi være sikre på, at vi gennemgår de nødvendige udviklingsprocesser for udviklingen af produktet. Vi vil sammen med HOME-metoden gøre brug af udviklingsparadigmet Prototype, fordi vi tror et tæt samarbejde med foreningen vil føre til et produkt, som de vil bruge i fremtiden. Paradigmet er godt, fordi vi med det samme kan lave mange slags udkast, og finde ud af hvad de egentlig gerne vil have. Ofte har kunderne nogle idéer om, hvad de gerne vil have, men har svært ved at udtrykke sig helt præcist. Ved brug af Prototype kan vi i et hvis omfang løse dette problem Teori I teori afsnittet vil vi gennemgå alle de modeller og analyser, vi gør brug af gennem hele udviklingsprocessen. I stedet for at fokusere på den tørre teori vil vi komme ind på, hvorfor vi gør brug af modellerne, og hvilke fordele vi kan drage af dem. Desuden vil vi nævne hvem, der måtte være interesseret i teori afsnittene. HOME-metoden Denne metode bruger vi som en plan over hele projektet. Den byder på mange forslag til aktiviteter og teknikker under hele udviklingsprocessen, så vi kan sikre et projekt med et fast grundlag. Dette teoriafsnit vil typisk være en interesse for projektejeren, så han kan sikre sig, at udviklingsholdet har et fast grundlag for projektet. Prototyping Paradigmet er et princip i vores arbejdsmetode. Vi analyserer og laver en prototype. Får det afprøvet og bliver klogere. På baggrunden af den indsamlede viden, laver vi en ny forbedret prototype. Sådan bliver vi ved inden for vores deadline. Er projektejeren ikke tilfreds inden da, må vi lave en ny kontrakt. Dette afsnit henvender sig til både projektejeren og udviklingsholdet, således at begge parter ved, hvordan de skal arbejde, og hvad de kan forvente af hinanden. RisikoAnalyse Analysen identificerer hvad der kan gå galt under vores udviklingsproces, og hvordan vi skal forebygge, at disse ting går galt. Afsnittet er forbeholdt udviklingsholdet. Interessentanalyse Analysen giver os et klart syn over hvilke fordele og ulemper, vores interessenter kan opleve med projektet. Derved kan vi udvikle en strategi for, hvornår og hvordan vi skal forholde os til de forskellige interessenter. Disse oplysninger er nok mest interessante for projektlederen og udviklingsholdet. Foranalyse 7

8 TOWS-Analyse Bruges til at identificere virksomhedens stærke og svage sider, samt muligheder og trusler der kan påvirke virksomheden udefra. Informationen vil gøre os klogere på virksomheden, og vi vil på baggrund af den viden kunne skabe en strategi, der udnytter virksomhedens stærke sider, men samtidig forsvare for de svage. Et afsnit der vil være meget interessant for produktejeren, men bruges primært af udviklingsholdet til udviklingen af produktet. Gallup Kompas Segmenteringsværktøjet gør os klogere på hvem der kunne være vores målgruppe, da den bl.a. byder på information omkring forskellige menneskegrupper segmenteret efter livsstile og værdier. På baggrund af disse informationer kan vi skabe et budskab, der kan forstås af den fundende målgruppe. Det er hovedsageligt udviklingsholdet, der gør brug af dette afsnit til målretning af kommunikationen. Lisbeth Thorlacius Ved at gøre brug kommunikationsmodellen fra Lisbeth Thorlacius, kan vi analysere andre websites for at undersøge, hvordan andre MC foreninger og klubber henvender sig til deres målgruppe. Med den viden og informationerne om målgruppen fra Gallup Kompas kan vi udarbejde den visuelle kommunikation på vores website. Dette afsnit vil være interessant for projektejeren og udviklingsholdet. Udviklingsholdet vil bruge det til, at omsætte budskabet fra tekst til noget visuelt, og projekteejeren vil bruge det til at sikre, at vi har det rette grundlag, der skal til, for at lave et vellykket produkt, der kan forstås af modtageren Use Case Use case beskrivelserne bruges til at give et indblik i, hvem der interagerer med de forskellige dele af systemet, samt hvad der sker bagom systemet ved de forskellige interaktionsmulighederne. Afsnittet er forbeholdt udviklingsholdet, således at han ved hvordan systemet skal designes og programmeres. Desuden giver det også produktejeren et indblik i interaktionssmulighederne på websitet. Navigationsdiagram Giver overblik over informationsstrukturen på websitet og hvordan brugerne navigerer rundt på sitet. Afsnittet er forbeholdt udviklingsholdet, således at de ved, hvordan informationerne skal struktureres. Usability/Brugervenlighed Vi vil lave nogle analyser for brugervenligheden på hjemmesiden for at finde ud af, om der er noget der skal gøres mere tilgængelige eller på andre måder forbedres til målgruppen. Det vil desuden gøre os klogere på målgruppens færden på websitet. Afsnittet er primært forbeholdt udviklingsholdet, således at de ved hvad der skal forbedres, men kan også bruges som dokumentation for, at brugerne kan finde ud af, at bruge websitet. Foranalyse 8

9 2.3.0 RisikoAnalyse Analyse der identificerer hvilke risici vi som udviklingshold kan støde på under udviklingsprocessen. Risiko Årsag Sandsynlighed Konsekvens Risikotal Handleplan Opgaven bliver ikke afleveret. Mangel på nødvendig information. Sygdom Dødsfald Findes ikke Utilgængelig i arbejdsperioden. 1=lidt sandsynligt 2=bestemt muligt 3=yderst sandsynligt 1= generende 3=skader og koster Sandsynlighed x konsekvens 10=hindrer gennemførelse Længere arbejdstider Ændring i arbejdsform Finde andre udveje. Kontakte ligne sider. Forsvundne filer. Computeren gå ned, og arbejde bliver ikke gemt. Teknisk karakter Samarbejde Uenigheder dovenskab Asocial arbejdsmiljø Backup af alle filer, både på hjemmeside og usb/ harddisk Kontrakt teambuilding. Kompetencer Ingen viden om emnet Søge hjælp. Foranalyse 9

10 I dette afsnit vil vi undersøge, hvem der vil blive berørt af det nye produkt, og hvordan vi håndterer dem der har indflydelse på udviklingsprocessen samt modtagelsen af det færdige produkt Interessent analyse Aktører: Medlemmer som er til for det sociale Medlemmer som kun bruger fordelene Ikke-Medlemmer som overvejer at blive medlem Foreningen, MCTC Andre foreninger Sponsorer Medlemmer som er til for det sociale Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet: Bedre struktur for hurtigere adgang til specifik information, samt større mulighed for social interaktion mellem medlemmer. Interessenten kan opleve følgende ULEM- PER ved projektet: Brugerne kan/vil ikke vænne sig til det nye design, og måden informationerne er blevet struktureret på. I værste tilfælde vil de melde ud af foreningen. Samlet vurdering af interessentens bidrag/ position (1-5pt): 5pt Denne interessent er vigtig, fordi de er med til at sørge for foreningens eksistensgrundlag. Det er nemlig det sociale netværk, der er kernen i enhver forening. Håndtering af interessenten: Grundet interessentens betydning, vil det være ideelt at have kontakt til interessenten under hele udviklingsforløbet i form af små møder ved hver udviklingsfase i HOME-modellen. Derved føler de, at der er med til at udvikle det nye website, som giver ejerskabsfornemmelse. Medlemmer som kun bruger fordelene Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet: Medlems fordelene bliver mere overskueligt pga. bedre strukturering af information. Interessenten kan opleve følgende ULEM- PER ved projektet: Brugerne kan/vil ikke vænne sig til det nye design, og måden informationerne er blevet struktureret på. I værste tilfælde vil de melde sig ud af foreningen. Samlet vurdering af interessentens bidrag/ position (1-5pt): 2pt De er sådan set ligeglade med foreningen og kun interesseret i fordelene som medlem. Derved vil de højst sandsynligt ikke have interesse i at bidrage til udviklingen af produktet. Håndtering af interessenten: Vi vil ikke gøre så meget ud af denne interessent pga. dens betydning. Det skal dog være muligt for interessent gruppen, at foreslå tilføjelser og ændring på baggrund af referaterne fra møderne mellem medlem og udviklere. Ikke-Medlemmer, og som overvejer at blive medlem samt motorcykel interesserede. Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet: Enklere og mere tiltalende design som skal fremme troværdigheden. Den mere logiske strukturering af informationsstrukturen, skal bl.a. gøre det nemmere at blive medlem, samt at finde ud af hvilke fordele man får som medlem. Foranalyse 10

11 Interessenten kan opleve følgende ULEM- PER ved projektet: Uvist om det fremtidige websites målgruppe og design samt bange for udelukkelse af websitet fremover. Samlet vurdering af interessentens bidrag/ position (1-5pt): 5pt Denne interessent gruppe er vigtig, fordi de måske er foreningens kommende medlemmer. Det er vigtigt, at give et godt indtryk. Håndtering af interessenten: Der er ikke nogle direkte måde, man kan komme ud til denne interessent gruppe. Man kunne lave en brugerundersøgelse på det nuværende website, som tillod alle at svare på nogle spørgsmål. Resultaterne kunne gøre os klogere på, hvad folk forventer på et motorcykel website som dette. Foreningen, MCTC Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet: Får flere medlemmer pga. bedre kommunikation ud til målgruppen, samt mere aktivitet på siden pga. den sociale interaktion mellem brugerne. Interessenten kan opleve følgende ULEM- PER ved projektet: Bestyrrelsen kan/vil ikke vænne sig til det nye design, og måden informationerne er blevet struktureret på. Eller de kan ikke se det nødvendige i at skifte designet på deres nuværende website. Desuden kan de risikere, at brugere selv opretter tråde i forummet, og arrangerer noget ude for klubben, fordi de måske ikke vil deltage i klubbens arrangementer af forskellige årsager. Samlet vurdering af interessentens bidrag/ position (1-5pt): 3pt Foreningen kan bidrage med lidt information og statistik over deres medlemmer. De er ikke helt den vigtigste interessent bortset fra, at det er dem, vi laver produktet til. Håndtering af interessenten: Vi vil arrangere nogle møder med bestyrelsen i starten af udviklingsprocessen således, at vi kan være sikre på, at vi har de nødvendige informationer til at skabe et website til den rette målgruppe. Desuden vil interessenten føle lidt ejerskab for det nye website, hvis vi indrager dem i nogle beslutningsprocesser under forløber. Grunden til vi ikke vil have dem indblandet under hele forløbet er, at produktejerne ofte vil styre projektet hen imod deres egne interesser. Foranalyse 11

12 Andre foreninger Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet: Hvis produktet bliver udviklet med et forkert kommunikationsgrundlag kan det være, at nogle medlemmer vil skifte forening samt nye (som ikke er medlem endnu) vælger foreningen fra til fordel for nogle andre. Interessenten kan opleve følgende ULEM- PER ved projektet: Produktet er så godt lavet, at det tiltrækker medlemmer fra andre foreninger. Samlet vurdering af interessentens bidrag/ position (1-5pt): 4pt De andre foreninger er vores konkurrenter, derved er det vigtigt at vise en klar adskillelse fra MCTC og de andre foreninger. Håndtering af interessenten: Vi vil analysere interessenternes sider, og gøre brug af den viden vi indsamler. Vi har ingen intentioner om, at kontakte foreningerne om udviklingen af det nye website. Sponsorer Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet: Sponsorerne vil opnå større effekt, fordi brugerne i højere grad vil være i stand til at finde ud af, hvem dér er klubbens sponsorer. Interessenten kan opleve følgende ULEM- PER ved projektet: Sponsorerne kan blive bange for at miste eksponering, fordi de føler, at de bliver godt eksponeret med det nuværende design. Desuden kan de frygte, at medlemmerne forlader foreningen pga. det nye website. Samlet vurdering af interessentens bidrag/ position (1-5pt): 2pt De kan bidrage med lidt statistik over folk der køber motorcykel osv., men ellers spiller de ikke rigtig nogle vigtig rolle. Håndtering af interessenten: Da de ikke bidrager med så meget, har vi ikke tænkt os, at gøre så meget ud af at informere dem om hele projektets gang. Vi nøjes med at informere dem om, at vi har sådan et projekt i omløb, og at de meget gerne må komme med inputs til forbedringer, som vi vil tage til overveje. Foranalyse 12

13 2.5.0 TOWS Ved brug af denne analyseproces har vi identificeret og analyseret virksomhedens stærke og svage sider samt de eksterne muligheder og trusler. På baggrund af analysen kan vi udtænke strategiske tiltag for MCTC. Det kan bl.a. give os et praj, om hvilken retning vores produkt skal pege hen imod. TOWS Muligheder: Øget interesse for at køre MC Øget interesse for MC i udlandet Påvirkning af andre MC klubber Flere ældre (i samfundet) Trusler: Øget konkurrence. Folk søger medlemskab hos andre foreninger Finanskrise Rockere i nyhederne Dårligt image for Motorcyklister Styrker: Fællesskab med mange medlemmer Rejser og arrangementer God økonomi: 2,2 mil overskud Danmarks største forening for Motorcykel Eget blad Promovere i flere og større medier (aviser, web og tv). Skabe merchandises som indirekte promotion. Mere promotion! Målrettet kommunikation til ønskede grupper Styrk klubbens image Understreg klubbens styrker Svagheder: Dårligt og kedeligt website Dårlig kommunikation på website Skab et bedre website med bedre kommunikation Annoncerer for nyt website i MCTC bladet Lave en sammenarbejdsaftale, med en af de andre MC klubber. Sponsor aftaler med andre MC klubber. Foranalyse 13

14 For at kunne lave det bedste produkt er vi nødt til at undersøge hvordan de andre gør, derfor analysere vi nogle af dem der minder om MCTC.dk Analyse af MCTC.dk Det første man lægger mærke til, når man går ind på MC touring clubs hjemmeside, er det store banner under den globale menu, som er placeret næst øverst på hjemmesiden. På banneret ser man hhv. en motorcyklist og en samling af motorcykler med nogle mennesker i baggrunden, som symboliserer det klubben står for, nemlig fællesskab og motorcykler. Foreningen gør brug af et meget klassisk layout med logo og søgefeltet placeret øverst - dog med en variation af at søgefeltet er placeret i venstre hjørne i stedet for højre, som må betyde, at der er ekstra fokus på søgninger på dette website. Se Fig.1. Under banneret er indholdet struktureret i to sektioner. Ude i venstre side finder man overskrifterne på de seneste nyheder, og på højre side finder man det information, man nu har trykket sig ind i. Lige netop på forsiden kan man som det eneste finde foreningens kontakt informationer samt dens bank informationer. Det tyder lidt på, at betaling af kontingent er det vigtigste for foreningen, eller også er det bare en indikation af, at det er hvad folk bruger web sitet til, nemlig at finde ud af konto og reg. nummer til foreningen. Det næste store man lægger mærke til lige efter banneret er et billede af et dankort. Dankortet er omringet af en boks, med titlen MC Touring Club Shop. Der er ingen beskrivelse af hvad det er, og man finder først ud af, at det faktisk er en indkøbskurv til deres netbutik, når man har bestilt en vare. Visuelt set er designet meget enkelt opbygget med klare linjer og små bokse til at adskille informationen på websitet. Enkeltheden bliver bl.a. også afspejlet i farvevalget, som faktisk kun består af grå og sort, som også er de farver vi ofte ser i motorcykel miljøet. Bare forstil dig den lækre pianolakering på motorcyklen, med de sorte gummidæk på den gråfarvet motorvej. Dominerende farver #1c1c1c # Fig.1 Foranalyse 14

15 2.6.1Analyse af mc-herning.dk Mc-Herning er MC klub for alle i Herning, som ligeledes tilbyder medlemskab og fordele som MCTC. Det første der falder i øjnene på klubbens website er det primitive design med små skønhedsmæssige fejl, der får websitet til at ligne noget fra 90 erne. De mange tekst fyldte tabeller og et logo vist hvide baggrundsfarve overlapper designet, ser heller ikke særlig professionelt ud. Men de mange tabeller formår at strukturere informationerne rimelig tydeligt, og får desuden websitet til at overholder gestaltlovene rimeligt fint. Dernæst kan man heller ikke undgå at lægge mærke til den mørkegule farve ude i siden, på den globale menu og når de skal understrege noget vigtigt. Den gule farve symboliserer varme, glæde, optimisme, klar tankegang og mental styrke. Citatteret fra: Siden er venstre stillet, hvilket gør den nem at læse, da man i Danmark læser fra venstre mod højre. Problemet med dette er, at folk får stadigvæk større computerskærme, hvilket vil medføre at websitet faktisk vil befinde sig i den ene ende af skærmen. Det var meget typisk, at hjemmesider fra 90 erne var venstre stillet som dette. Siden er åben for alle, og kræver ikke, at man er logget ind for at se alt indholdet på siden. På forsiden kan man ud over de seneste nyheder finde et dynamisk banner fra fnp.dk. Man kan spørge sig selv, hvorfor det egentlig er der. Vi går ud fra det må være efterspurgt bl.a. brugerne. Se Fig.2. Når vi går ind på hjemmesiden, går vi derfra med en fornemmelse af, at det nok ikke er en professionel, der har lavet websitet. Vi nærer ikke den store tillid til klubben pga. dette. Hele designet udstråler old school, især de grå knapper med billeder på forsiden der linker videre til andre relevante sider såsom vejret, salg/køb af mc er osv.. Mc-herning.dk (Per Nielsen (sekretær)) har svaret på nogle spørgsmål og de er glade for deres website. Fungerer jeres hjemmeside og er medlemmerne glade for det? Ja det syntes jeg faktisk den gør. Som jeg plejer at sige det. Vi ejer slet ikke frimærker så al kommunikation foregår gennem hjemmesiden og en sms service, som vi har. Vi fandt desuden frem til, at klubbens medlemmer primært bestod af ældre. Vi vil derved konkludere, at de ældre ikke er så kræsne hvad angår design og funktioner. Fig.2 Farve #cccc33 Foranalyse 15

16 2.6.2 Analyse af motorcykelforum. dk Det første indtryk man får af er at det virker professionelt. Det store simple banner med de 2 forskellige motorcykeltyper på hver sin side får siden til at henvende sig til flere slags motorcykelkørere. Øverst i hvert hjørne kan man finde knapper, som linker videre til websites af samme design, men som omhandler noget andet. Under banneret i højre side finder man login felterne. Se Fig.3. Hjemmesiden er centreret og er domineret af et gråt baggrundsbillede, der skal forestille en metalmåtte - dem man ofte bruger som trædeflader i biler og motorcykle. Dernæst bruges en rød farve på den globale menu, som står i skarp kontrast til den grå farve, som derved skaber blikfang med det samme, lidt ligesom et faresignal. Derved lægger man hurtigt mærke til navigationsmulighederne på websitet. Den røde farve er faktisk den farve, der mest tiltrækker øjet. Desuden bruges den røde farve i links og til at understrege vigtigheden i noget. Logoet, som faktisk bare er deres navn, er placeret midt i det store banner med en svag spejling af sig selv i bunden. Da formålet med websitet er at dele sine oplevelser og interesser med andre, vil det primært være tekst, der vil være dominerende på websitet. Vi har derfor undersøgt, hvilken skrifttype de bruger, og de gør faktisk brug af verdana, som er en udmærket skrifttype til lange tekster. Indholdet på websitet er struktureret I 3 bokse, hvor den midterste er lidt over dobbelt så stor som de andre to ude i hver sin side. Det er da også derfor, at det vigtigste indhold står i midten. De 2 andre bokse ude i siderne indeholder primært hyppigt brugte funktioner. Her finder man bl.a. login, seneste nyheder, kalender m.m.. Man får desuden muligheden for at minimere nogle af disse bokse, ved blot at trykke på et minus tegn oppe i hjørnet af boksene. Websitet virker generelt meget flot, og overholder alle Gestaltlovene. Dominerende farver #fe0000 #cccccc Fig.3 Foranalyse 16

17 Undersøgelse Dette kapitel vil berøre projektplanen samt byde på en analyse af foreningen MC Touring Club Målgruppe analyse Kommunikationsplan Kommunikationsmodel Undersøgelserne skal gøre os klogere på foreningen vi laver produktet til. Undersøgelse 17

18 I dette afsnit vil vi komme ind på hvem der er interessanten og hvad de ellers beskæftigere sig med. Igennem spørgeskemaer vil vi fået et bedre billede af interessanten Målgruppeanalyse Da MCTC er Danmarks største MC forening, og antallet af medlemmer teoretisk udgør 27 % af ejede motorcykler i Danmark, bruger vi data og statistik fra MCTC til at skabe et billede, hvordan målgruppen demografiske ser ud. Dernæst vil vi lave nogle spørgeskemaundersøgelser, for at komme tættere på vores målgruppe. Til sidst kan vi ud fra alle de indsamlede informationer prøve at lokalisere dem i Kompasrosen fra Gallup, som vil gøre os endnu klogere på målgruppen. Motorcyklister Interessenten består primært af mænd mellem 31-60år, som har en stor interesse for motorcykler. De er sågar entusiaster, på sådan et teknisk højt niveau, at de anser motorcyklen som noget æstetisk. Og som enhver entusiast er de også interesseret i små gadgets. I deres fritid surfer de rundt på forskellige motorcycling communities for at holde sig opdateret, men også for at møde andre med samme interesse. Derfor er der bl.a. ofte et også stort fremmøde på diverse udstillinger/messer og andre arrangementer der omhandler små ture og motorcykler. Frihed og naturoplevelse betyder rigtig meget for dem, og findes der noget bedre end at dele den med nogle? Derfor kører de ofte i grupper, hvor de bl.a. deler erfaring om motorcykelkørelse, gør-det-selv projektor og andet lignende. Man finder hurtigt ud af, at der hersker et helt specielt broderfællesskab blandt interessent gruppen. Interessenten breder sig på den nordøstlige del af Kompasrosen, hvor de individ-orienterede segmenter hersker. Det er uafhængige mænd som er meget orienteret omkring om deres køn, og som holder fast på nogle grundlæggende ideer. F.eks. så har de altid handsker og veste på, som et kendetegn, når de kører motorcykel. Det viser sig, at Mange nye motorcyklister har også en bil og kører kun hyggekørsel på motorcyklen i ny og næ. Kilde: flere_k%c3%83%c2%b8rer_galt_p%c3%83%c2%a5_ motorcykel-a-57.html?tpath=2. Det giver en indikation af, at motorcykelejere ofte har et fast job hvor økonomien kan dække udgifterne til disse goder. De har sikkert også haft stiftet familie, siden der er blevet råd til motorcyklen, som er blevet købt for at opfylde drengerøvsdrømmen. På baggrund af en undersøgelse fra Århus Kommune og en artikel fra Urban, så tror vi, at sådan en familie har en bruttoindkomst omkring kr. statistik/aarhus_i_tal/trafik Undersøgelse 18

19 3.1.1 Kommunikationsplan Vi har valgt, at gøre brug af en kommunikationsmodel Lisbeth Thorlacius har udviklet. Fordelen ved netop denne model er, at den sætter fokus på det visuelle udtryk i websites, som mange andre kommunikationsmodeller ikke gør. Desuden skaber den overblik over de aktører, der er indbladet i vores kommunikation. Kode Alm. Talesprog. Kontekst Alm. Talesprog og stilmæssigt ligge sig op af andre MC websites. Mediet Unikt design og Hierarkisk informationsstruktur. Faktisk afsender Implicit afsender Produkt Implicit modtager Faktisk modtager Os som designer og udvikler for websitet. MC Touring Club. Informations og community website. Motorcykel interesserede. Motorcykel interesserede. Undersøgelse 19

20 I dette afsnit vil vi gå i dybden med kommunikationsmodellen.vi kommer ind på kommunikationsmodellen fra Lisbeth Thorlacious, som vil give os et overblik over de analytiske redskaber inden for tekniske og funktionelle aspekter Kommunikationsmodel: Ved at anvende kommunikationsmodellen fra Lisbeth Thorlacious, vil det give os et overblik over de analytiske redskaber inden for tekniske og funktionelle aspekter. En sådan model ville give os, webdesignere, metodiske muligheder for at planlægge og udarbejde websites, hvor æstetiske virkemidler understøtter både indholdet og funktionaliteten. Modellen har været anvendt, som en plan til udarbejdelse af den visuelle kommunikation på vores website samt analyse af andre websites. Oplysningerne fra Gallup kompas har været grundlaget for den visuelle kommunikation. Dette har bl.a. givet os et indblik i, hvem og hvordan virksomheder henvender sig til, og hvordan de gør det. Afsender: Vores primære opgave som den implicitte afsender er at skabe et æstetisk udtryk, som er i overensstemmelse med foreningens ønskende udtryksstil. Ved hjælp af den ekspressive og emotive funktion, vil vi skabe et professionelt og troværdigt website til foreningen MCTC, hvilket også er den faktiske afsender. Ved brug af Den anden emotive funktion vil dette komme til udtryk når vi, som afsender ønsker, at skabe følelser og holdninger hos modtageren. Det er vigtigt, at modtagerne får det indtryk af, at det er en troværdig og professionel hjemmeside, da det kan være afgørende for foreningens image. Modtager: Ifølge Thorlacius omfatter den konative funktion de henvendelsesformer, som afsender benytter sig af. Vi har valgt, at gøre brug af den konative kommunikationsfunktion ved hjælp af spændende billeder, reklame bannere m.m., som skal pirre modtagernes nysgerrighed. Dette vil skabe en konativ funktion, hvilket skal resultere i at modtagerne vil skride til handling ved at klikke sig ind på billederne for at læse mere. Modtagere kan få behov for yderligere hjælp eller personlig henvendelse omkring nogle oplysninger på hjemmesiden. Derfor vil vi bruge følgende interaktive funktioner: Den konverserende: Skal skabe muligheden for en to-vejs-kommunikation mellem afsender og modtager. F.eks. i form af en chat/mail Den konsultative: Det er typisk i form af en søgefunktion. Modtageren indtaster et søgeord, og systemet kommer så tilbage med et svar. Den transaktive: Det vil være gennem foreningens netbutik, hvor medlemmerne kan købe diverse merchandises osv.. Produktet: Vi vil benytte os af Den formale æstetiske kommunikationsfunktion, der ifølge Lisbeth Thorlacious opfattelse er det visuelle udtryk - altså evne til at formidle den æstetiske oplevelse. Oplevelsen af vores produkt skal helst være positivt og ikke mindst homogent. Derved kan vi sikre os, at modtagerne oplever det samme. På denne måde kan vi mindske risikoen for en negativ oplevelse af produktet. Derfor gør vi heller ikke brug af den æstetiske funktion, da vi føler, at den er risikofyldt. Undersøgelse 20

21 Konteksten: MCTC er Danmarks største MC klub med over medlemmer spredt rundt i Danmark. Derfor vil vi ved brug af den referentielle funktion så vidt muligt sørge for, at alle medlemmerne vil kunne forstå formålet og budskabet med websitet. Dette kan gøres ved brug af bestemte Ikoner, indeks og symboler, som alle forstås ens uanset hvor man bor i landet. I form af den intertekstuelle funktion, vil vi gøre brug af visuelle virkemidler, hvilket man forbinder med motorcykler og lignende. Mediet: Mediet er vigtigt set i forhold til at den fatiske funktion, som spiller en stor rolle i vores produkt. Forstået på den måde at vores modtager hurtigt skal kunne identificere virksomheden bag websitet. Derfor vil vi prøve at skabe et unikt design, som måske kunne gå hen og blive et kendetegn for virksomheden. Vi vil gøre brug af en hierarkisk informationsstruktur, da det if. Lisbeth Thorlacious er den bedste måde at strukturer store mængder af information på. Koden: Med dette produkt vil vi vise, at MTCT er en forening for medlemmer, og en forening som interesserer sig for alt, hvad der har med motorcykler at gøre. Vi kan ved brug af den metakommunikative funktion, kan vi understrege at budskabet på deres nuværende website ikke er formidlet helt optimalt. Derfor skal vi forny koden, og den intersemiotiske funktion i modellen foreslår, at vi skal implementere noget nyt for at indikere den nye tid. Vi vil derfor lave et nyt logo, tilføje nye billeder og skabe et forum med spændende debatter. Alt det har til formål at understrege, at dette er et moderne website for alle der måtte have interesse for motorcykler. Undersøgelse 21

22 Design Dette kapitel vil primært byde på beskrivelser af produktets indvendige og udvendige design Design brief System design Use case scenario Use case diagram Ud fra forrige kapitel ved vi nu hvilke krav vores målgruppe stiller til produktets design. Design 22

23 Design briefet skal give os en idee af hvordan websitet skal se ud. Derfor er det vigtigt at se tilbage på de undersøgelser vi lavet af de andre website Design brief Der skal udvikles et website med det formål, at målgruppen skal se websitet, som en smart og hurtig måde at udveksle viden, diskutere eller bare snakke sammen. Det vigtigste er, at websitet forbinder brugerne i sociale aktiviteter på siden, men også gør det muligt, at der skabes aktivitet udenfor websitet. Websitet skal have et troværdig og anstændigt look for at få flest mulige medlemmer. Desuden ønskes det at få brugeren til at føle sig på sin motorcykel, når han besøger sitet. skal det være tydeligt, at kunne skelne mellem kommerciel annoncering og ikke-kommerciel annoncering. Logo og søgefunktionen skal placeres samme sted, som så mange andre kendte MC- klubber. Det udviklede websitet skal primært henvende sig til mænd mellem 31-60år, som har en stor interesse for motorcykler. Sitet skal være letlæseligt og overskueligt med anvendelse af en font, der findes på de fleste computere. Der må ikke være for mange forstyrrende elementer, der påvirker brugeren på en negativ måde. Nyheder og arrangementer skal være nemt tilgængelige, og navigationsmulighederne på websitet skal være tydelige. Brugeren skal til enhver tid kunne danne sig et overblik over, hvor på siden han befinder sig på websitet. Desuden Design 23

24 I dette afsnit vil vi berøre websitets funktioner og interaktionen mellem aktørerne i systemet. Dette vil skabe oversigt over websitet og dets funktioner System design Det er vigtigt at understrege, at man skal være logget ind for at gøre brug af alle mulighederne på websitet. På det nye website skal det være muligt, at oprette en gratis bruger, som man kan bruge i 30 dage. Herefter kan man vælge at betale kontingentet for det fulde medlemskab. I de 30 dage kan man bruge siden fuldt ud, bortset fra at man ikke kan drage nytte af klubbens mange sponsor-fordele. Vi har valgt at gøre det således, så vi kan skabe overblik over hvilke slags folk, der har interesse for websitet. Derved kan vi skabe en større statistikbank, som nu indeholder statistik for alle interesserede og ikke kun for eksisterende medlemmer. Desuden gør det brugerne mere trygge at færdes på siden, fordi det er en lukket side, hvor alle brugerne kan se, hvem de skriver med i f.eks. et forum. Man ser denne måde brugt på mange sociale websites. Facebook er et godt eksempel. På Facebook skal man også oprette en bruger, før man kan se dens muligheder og se hvad andre snakker om (hvis du er ven med dem). Design 24

25 Beskrivelserne i use case scenarierne beskriver hvad der sker bagom websitet, når aktørerne interagerer med systemet. Derudover skal scenarierne give programmøren en grundlæggende idé for, hvorledes databasen skal designes og sidst programmeres til websitet Use case scenario Foranstaltning: Bruger skal være medlem/administrator og logget ind. Læs forum Bruger Klikker ind på undersiden Forum Oversigt. System Bruger System Henter undersiden Forum og henter emner på fora fra database tabellen Forum. Klikker på ét emne på et forum. Henter underside Forum og henter indlæg fra pågældende forum fra database tabellen Forum. Opret forum Bruger Klikker ind på undersiden Forum Oversigt. System Bruger System Bruger System Henter undersiden Forum Oversigt og henter emner på fora fra database tabellen Forum. Klikker Opret Forum. Henter underside Opret Forum og henter database tabellen Forum. Indtaster emne og kategori i tekstfelter, og trykker Gem. Informationerne sættes ind i database tabellen og gemmes. Opret indlæg forum Bruger Klikker ind på undersiden Forum Oversigt. System Bruger System Bruger System Henter undersiden Forum Oversigt og henter emner på fora fra database tabellen Forum. Klikker på ét emne på et forum. Henter underside Vis Forum og henter indlæg fra pågældende forum fra database tabellen Forum. Indtaster kommentar/indlæg nederst på siden i tekstboksen og trykker Gem. Informationerne sættes ind i database tabellen Forum_Indlag. Vis arrangement Bruger Klikker ind på undersiden Arrangement Oversigt. System Bruger System Henter undersiden Arrangement og henter titler på arrangementer fra database tabellen Arrangement. Klikker på én titel på et arrangement. Henter underside Arrangement og henter information om pågældende arrangement fra database tabellen Arrangement. Design 25

26 Tilmeld/Afmeld arrangement Bruger Klikker ind på undersiden Arrangement Oversigt. System Bruger System Bruger System Henter undersiden Arrangement og henter titler på arrangementer fra database tabellen Arrangement. Klikker på én titel på et arrangement. Henter underside Arrangement og henter information om pågældende arrangement fra database tabellen Arrangement. Klikker på knappen Tilmeld / Afmeld. Brugeren bliver tilskrevet/fraskrevet arrangementet i database tabellen Deltagere. Foranstaltning: Bruger skal være administrator og logget ind. Opret/Redigér arrangement Admin Klikker ind på undersiden Opret/Redigér Arrangement System Admin System Henter undersiden Opret/Redigér Arrangement og henter database tabellen Arrangement. Indtaster/redigerer informationer om arrangementet i tekstfelterne, og trykker Gem. Informationer sættes ind i database tabellen Arrangement. Opret/Redigér aktivitet Admin Klikker ind på undersiden Redigér Arrangement. System Admin System Admin System Henter undersiden Redigér Aktivitet og henter database tabellen Aktiviteter. Klikker ind på Opret/Redigér Aktivitet. Henter undersiden Opret/Redigér Aktivitet og henter database tabellen Aktiviteter. Indtaster/redigerer beskrivelse og notater til arrangementet i tekstfelterne, og trykker Gem. Informationer sættes ind i database tabellen Aktiviteter. Opret/Redigér opgave Admin Klikker ind på undersiden Redigér Arrangement. System Admin System Admin System Admin System Henter undersiden Redigér Aktivitet og henter database tabellen Aktiviteter. Klikker ind på Opret/Redigér Aktivitet. Henter undersiden Redigér Aktivitet og henter database tabellen Aktiviteter. Klikker ind på Opret/Redigér Opgave. Henter undersiden Opret/ Redigér Opgave og henter database tabellen Opgaver. Indtaster/redigerer beskrivelese og notater til arrangementet i tekstfelterne, og trykker Gem. Informationer sættes ind i database tabellen Opgaver. Design 26

27 Dette forsimplede diagram illustrerer de forskellige aktøreres interaktionsmuligheder på websitets system. Diagrammet er visualiseret ud fra use case scenarierne på næste side Use case diagram Læs Forum Opret Forum Opret Forum Indlæg Opret Arrangement Tilmeld Arrangement Medlemstyper 30 dags prøve Fuld medlemsskab Medlemmer Tilmeld medlemmer til Opgaver Opret salgs- og købsannonce Opret Nyhedsindlæg Administrator Administrator har udover sine egne muligheder, de samme som ethvert medlem. Rediger Nyhedsindlæg Bliv Medlem Opret underside Ikke-Medlem Rediger Bruger Design 27

28 Realisering Dette kapittel vil byde på den sidste del af udviklingsprocessen, og vigtigst af alt komme med konklusionen Præsentationsdesign Informationsdesign Er-Diagram Usabillity test Konklusion Økonomi og fremtidig kommunikation Ud fra de forrige kapitler vil dokumentere udviklingen. Realisering 28

29 I dette afsnit vil vi beskrive det færdige website. Se bilag 1 side Præsentationsdesign Vi har valgt at holde os til K.I.S.S konceptet for at holde websitet simpelt og overskueligt. Derved kan brugeren koncentrere sig mere om, at være aktiv på sitet i stedet for at være konstant irriteret over forstyrrende elementer eller lignende. Derudover har vi prøvet, at implementere følelsen, af at køre motorcykel op vores website. Det har vi bl.a. gjort ved, at benytte os af et baggrundsbillede af noget asfalt, da det er noget motorcyklisterne ofte ser, når de er ude og køre. Ideen bag billedet er, at genbruge elementer fra motorcyklisternes miljø, da det vil få siden til at se meget mere spændende og indbydende ud, da de vil kunne genkende det fra deres eget miljø. Desuden vil vi sørge for, at gestaltlovene er overholdt f.eks. Lighed (font, farve), lukkethed (indenfor farvefelter) og nærhed (punkterne står tæt og på linje). Logoet er placeret oppe i øverste venstre hjørne - ret klassisk og det er det første, man ser efter, at man er blevet påvirket af banneret, idet det er det første punkt i læseretningen. MCTC s oprindelige logo er blevet ændret, fordi klubben trængte til fornyelse. Desuden passer det nye logo meget bedre ind med det nye. Søgefunktionen er ligeledes placeret det klassiske sted ude i højre side. På forsiden ser man et billede af en motorcykel sammenkoblet med et motorcykeltræf, som skal signalere hvad websitet handler om, nemlig fællesskab og motorcykler. Herpå har vi desuden gjort noget af teksten rødt for at understrege det vigtige, men også for at skabe opmærksomhed omkring det. Vi gør brug af samme princip omkring den røde farve som på motorcykelforum. dk. Top-baren og footeren besidder en grålig farve, der fader over i sort, fordi der på denne måde skabes en stærkere kontrast til den hvide side. Den grå farve er valgt på baggrund af, at websitet handler om motorcykler med sorte gummi dæk på grå motorveje. Ifølge visible.dk kan den grå farve også bruges ved ting der symboliserer: materielle værdier og teknologi. kilde: (http://www.visible.dk/v idenom/farvers-betydning.php) Derudover har vi valgt den grå farve, fordi vi gerne vil bevare nogle af de elementer fra det gamle website. Derved bliver overgangen fra det nye website til det gamle ikke alt for stort. Desuden bruger motorcykelforum.dk også den grå farve, som kunne gå hen og afspejle metal/ krom farven man finder på motorcykler. Kilde: Jesper Koppel: Jeg synes også det er fint, I bevarer klubbens tradition vedr. billeder, nemlig at fokusere på individualitet (lækre motorcykler) og det sociale (MC-træf). På forsiden kan man oprette en bruger. Boksen med udfyldningsfelterne til oprettelse af en ny bruger er udseendelsesmæssigt den samme som de nederst på siden. Den eneste forskel er at denne boks er større end de andre, fordi den er vigtigere. Hovedformålet med forsiden er nemlig, at lave en bruger eller at logge ind. De 3 bokse nederst på forsiden skal give brugere, som ikke er logget ind/ikke medlemmer, et hurtigt overblik over nyheder og fordele. Realisering 29

30 På den midterste af boksene kan man se de seneste oprettede brugere. Det skal gøre det nemmere at skabe social kontakt, og sørge for at de nye brugere får en god modtagelse. Det gør det også nemmere, at skabe social kontakt idet folk kan slå dig op for, at lære mere om dig. Sagt med andre ord, så snart du har oprettet en ny bruger, vil du være i rampelyset. Login funktion er den funktion, som vil blive brugt mest på websitet. Det er derfor også den vigtigste og står øverst på forsiden. Denne placering er typisk for login funktionen på mange andre website, hvilket gør at den hurtigt bliver genkendt på vores. Når man er logget ind ser man at den gråhvidlige bjælke er rykket et hak ned, og der er kommet et bannerlignende element med nogle motorcykler, for at signalere at fællesskab. Billedet smelter sammen med baggrunden for ikke at stjæle overblikket over indholdet på siden. Det ses nu, at der på den grå-hvidlige bjælke er opstået en global menu. Denne menu er placeret ved siden af logoet, således at det er blandt noget af det første, man lægger mærke til på websitet. Indholdet på siden besidder 2 indholdsbokse, en lille og en stor placeret hhv. højre og venstre med en gradient i headeren ligesom mctc.dk. Vi har valgt at bruge 2, og ikke 3 som motorcykelforum.dk, fordi det giver et bedre overblik. Den store indholdsboks, som indeholder de seneste nyheder, er i venstre side pga. læseretninger er fra venstre mod højre. Derved bliver denne indholdsboks læst først. Dernæst har vi placeret den lille indholdsboks i højre, som indeholder små oversigter over seneste nyheder, arrangementer og lignende. Vi har på vores site, ligesom på motorcykelforum.dk, gjort det muligt at personificere sin egen startside i form af, at man kan minimere dét indhold, man ikke vil læse. Desuden har vi taget højde for, at lange tekster ikke er særlig interessante, derfor vil man på startesiden, når man er logget ind, kun blive mødt af overskrifter på nyheder med tilhørende tekster i forkortet version. Vi bruger Verdana som vores skrifttype, fordi den er specielt udviklet til skærmbrug. Faktisk så læser man hele 25% langsommere på computerskærm sammenlignet med dét at læse fra papir. Vi er blevet inspireret af mctc.dk og motorcykelforum.dk, fordi de formidler deres information på en overskuelig måde, men også fordi begge sider har utrolig mange medlemmer. Se Bilag 1. kilde: (udvikling af multimedier side 143 & 144) Tekst-farver # # #c60910 Verdana A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ! # & / ( )?., - * < > \ = { } [ ] Realisering 30

31 Logo Vi har valgt at skabe et nyt logo, fordi vi mener klubben har brug for en fornyelse. Hele foreningens navn - MC Touring Club er nu en del af logoet, hvilket det ikke var førhen. Det nye logo afspejler desuden det nye websites farver, for at gøre det en del af designet. C et I MC er formet som en hjelm for at afspejle sikkerhedsværdierne, da det er noget af det allervigtigste, når man er ude og køre på vejene. Fonten der er blevet brugt til at skabe logoet bortset fra C et - hedder Optima. Fonten har ikke fødder, men er stadig lidt kraftigere for, at vise at det er et logo, og ikke almindelig tekst. Touring Club Realisering 31

32 I dette afsnit kommer vi ind på sidens struktur og mulihgheder Informationsdesign Vi har valgt at strukturere vores information efter en hierarkisk træstruktur. Ifølge Lisbeth Thorlacious kommunikationsmodel vil dette være den bedst mulige måde at strukturere et website på, da det vil være nemt og overskueligt for brugeren. Man skal være logget ind før, man rigtig kan foretage sig noget som helst på websitet. Når man er logget ind, ser man velkomstsiden med de seneste nyheder. Det er nu muligt, at navigere rundt på de 5 menupunkter på den globale menu: Nyheder, Forum, Netbutik, Kalender og Køb og salg. Øverst oppe er der links til forskellige undersider med hvert deres respektive indhold, som primært omhandler noget om websitet eller foreningen. Her finder man bl.a. også websites sitemap, så brugerne altid kan orientere sig, hvad og hvor de befinder sig på websitet. Køb og salg opret/fjern salg Netbutik Sitemap Om MCTC Kontakt Fordele Forside Admin Ikke bruger Bruger Kalender Opret/redigere arrangement Opret /redigere nyheder Opret/redigere kalender Opret/redigere bruger Fordele Glemt kode Om MCTC Opret bruger Køb og salg opret/fjern salg tilmeld/afmeld arrangementer Forum Redigere/slet indslag i forum Kalender Netbutik Sitemap Om MCTC Kontakt Fordele Nyhed tilmeld/afmeld arrangementer Realisering 32

33 Dette diagram viser hvordan de indbyrdes tabeller i databasen er struktureret, og hvorledes de er i stand til at skabe referencer til hinanden Er-diagram Vi har så vidt muligt designet efter de første tre normaliseringsformer: 1NF (Første normalform) vedrører måden man designer database tabellerne. Alle feltværdier skal være udelelige (atomic), og alle gemte records skal være unikke. 2NF (kræver 1NF) vedrører også tabellens design, men simpliciferer tabellen. Alle ikke-nøglefelter der ikke er afhængige af primær-nøglen (primary-key) i tabellen, skal stå i en anden tabel. 3NF (Kræver 2NF) vedrører hele database designet. Der må ikke skabes indirekte afhængigheder (dvs. ingen af ikke-nøglefelter (i tabel1) er afhængig af et andet ikke-nøglefelt (tabel2) som til gengæld er afhængig af et nøglefelt (i tabel3)). Som det kan ses skabes der tit relationer til vores Medlemmer tabel, og det er bl.a. fordi, at der skal være meget fokus på hvem der gør hvad og hvornår. I et website som vores, som tilstræber værdierne fra web2.0 bliver databasen hurtig rimelig stor, og vi har derfor begrænset os til, at lave nogle af de basale ting, vi mener er absolut nødvendige for at opfylde websites formål. Som det kan ses af i Medlemmer bruger vi mailen som brugernavn, når medlemmerne skal logge på siden. Vi har desuden valgt, at give forskellige rettigheder til forskellige bruger afhængig af deres rolle. F.eks. har administratoren fuld rettigheder til alle funktioner, og den alm. bruger kun rettigheder til oprettelse af fora og annoncer. Den alm. bruger er desuden inddelt i Fuld Medlemsskab og 30 dags prøve, men de har sådan set de samme rettigheder. Realisering 33

34 Er-diagram ANNONCE ID fk_medlemmer Overskrift Dato Tekst ARRANGEMENT ID Titel Beskrivelse St_dato Sl_dato fk_medlemmer (Opretter) 1 1 MEDLEMMER ID Fornavn Efternavn Alder Kon (køn) Motorcykel Telefon (nummer) Addresse Postnummer (by) Sidst logget ind Rolle (Admin, alm. bruger) Mail (brugernavn) Adgangskode Billede DELTAGERE ID fk_arrangement fk_medlemmer Status Dato AKTIVITETER ID fk_arrangement Emne Beskrivelse (+ notater) Sted St_dato Sl_dato 1 1 NYHED ID Overskrift Tekst Dato FORUM_INDLAG ID fk_forum fk_medlemmer Overskrift Kommentar Dato OPGAVER ID fk_aktiviteter fk_medlemmer Emne Beskrivelse 1 SIDER ID Overskrift Tekst FORUM ID Emne Kategori Dato Tekst Realisering 34

35 5.4.0 Usabillity test Gangster test: Indikation: Point Denne information fremgår slet ikke af undersiden 0 Denne information er svær at finde på undersiden 2 Denne information fremgår forholdsvis tydeligt på undersiden 3 Gennemsnit Denne information fremgår meget tydeligt på undersiden 4 Bruger 1 Bruger 2 Bruger 3 Bruger 4 Bruger 5 Bruger 6 Spørgsmål: Point: Point: Point: Point: Point: Point: Point: Hjemmeside: Hvilken hjemmeside er jeg på? Underside: Hvilken underside er jeg på? Sektioner: Hvilke overordnede sektioner findes på denne hjemmeside? Lokal navigation: Hvad er mine muligheder på dette niveau? Du er her -indikator: Hvor er jeg i den samlede struktur? Søgefunktion: Hvor kan jeg søge? Realisering 35

36 Ekspert test: Vi har lavet denne test på 4 personer fra målgruppen, og har samlet alle fejlene her, hvor brugerne ligeledes har vurderet fejlene fra 1-4, hvor 1 pt er mildt og 4 pt er slemt. Fødselsdato format (4pt): Det er uvidst hvordan, man skal skrive sin fødselsdato når man opretter sig som bruger. Mangel på tilbage knapper: (2pt): På nogle sider kan man ikke komme tilbage til den side man kom fra. Profil billede (4pt): Kravet om at indtaste url til et billede besværligt og uklart for mange. Det skal være muligt, at uploade et billede fra sin computer. Logud knappen (2pt): Logud knappen er svær at finde for nogle. Sletning af ting (4pt): Der bør være en dialog boks, der kræver bekræftelse når man sletter ting. Annoncer (2pt): Folk bliver forvirret over, at der er en redigerings knap selvom man ikke har oprettet en annonce. Intro side (1pt): Folk er kede af at man ikke kan se nyheder for mctc.dk, hvis man ikke er logget på. Skrivefeltet(1pt): Skrivefeltet er for lille. Advanceret skrive-funktion (2pt): Mange synes at der er for mange muliheder i skrive funktionen, de bliver forvirret og der skal slettes nogle knapper. Reklamebanner(2pt): Bannerne genere øjet som gør det svært at koncentrer sig om teksten. Skab din egen side(2pt): Den gemmer ikke indstillingerne for de mininmerede emner hver gang du logger ind og ud. Realisering 36

37 5.5.0 Konklusion Vi har ved brug af Gallup Kompas fundet frem til, at målgruppen for MCTC primært består af mænd i alderen år fordelt ud på segmenterne moderne, individ- og moderne-individorienterede. Dernæst har vi på baggrund af spørgeskemaundersøgelser fundet frem til, at fællesskab betyder rigtig meget for dem. Derfor har vi på websitet bl.a. implementeret et forum, som skaber social kontakt på nettet. Derudover byder forummet den enkelte bruger muligheden for at føle ejerskab, da det sådan set er dem der styrer indholdet derinde. Derud har vi lavet et arrangement kalender, hvor man kan tilmelde sig forskellige arrangementer. Ved brug af Thorlacious kommunikationsmodel har vi analyseret andre websites, og fundet ud af, at websitet skal være simpelt og overskueligt. Derfor er tingene på websitet placeret som på så mange andre websites. Ligeledes er teksterne så vidt muligt gjort korte og overskuelige. Ved at bruge at genbruge elementer fra motorcyklisternes miljø, har vi skabt et unikt website, som fremkalder følelsen af at køre på motorcykel. Denne æstetiske oplevelse er essentiel for enhver motorcykelentusiast, som netop er vores målgruppe. Personlig Refleksion Vi føler, at dette projekt har gjort os klogere på, hvordan man målretter sit budskab til en målgruppe til en meget bred målgruppe. Det har været stort og kompliceret, og har indebåret rigtig meget analyse arbejde, for at komme så tæt på målgruppen som muligt. Derudover har programmeringsdelen også været rigtig hård, da vi er rimelig grønne på området. Men vi føler, at vi har fået udviklet et produkt, som målgruppen vil blive glade for. Realisering 37

38 5.6.0 Økonomi og Fremtidig kommunikation Magasiner som MCTC udsender 9 gange om året, skal være klubbens hovedindtægt. Det er en rigtig god måde, at nå ud til medlemmerne, da det ikke er alle, der har lyst til at sidde foran computeren for at læse. Vi mener desuden, at man skulle satse så meget på magasinet, at det skulle være muligt, at købe bladet i kiosker m.m., for at nå endnu bredere ud. Det er især her, magasiner henter nye læsere. Dernæst opfordrer vi, at man i bladet henvise til websitet, hvor man kan skabe debatter om artiklerne, da målgruppen godt kan lide, at snakke om alt hvad der har med motorcykler at gøre. Man skulle desuden prøve at have noget eksklusivt på websitet, hvor man virkelig gør brug af internettet som medie. Her forestiller vi os bl.a. nogle små videoer fra deres ture, eller måske nogle video anmeldelser fra årets største messer og udstillinger. Man kunne også forestille sig, at man promovere mere i offentligheden med nogle reklamer på de bus/s-togs stationer hvor størstedelen af målgruppen befinder sig. Desuden kunne man hyre folk til, at lave mere online reklamering på andre websites for, at få flere besøgende. Selvom besøgende ikke direkte giver penge i lommen, så vil budskabet sprede sig fra mund til øre bl.a. de besøgende, og til sidst vil det forhåbentligt ramme nogle, som opretter sig som medlem. Vi har ingen idé om hvad det ville koste, at indføre alt den implementering, måske kr. og måske 1 million kr. Vi ved dog nogenlunde, hvad vi ville tage for det udviklet website, hvis vi var professionelle, og kunne vores grej. Realisering 38

39 Økonomi over projektet: Timeløn: 800,- 8 timer pr. dag 1 hverdag = 8 timer x 1 time=800,- = 6400 kr,- Dage Timer Database: ER-diagram + Database 2,5 dage x 16 Timer = 12800,- Design og analyse: Logo 0,5 dag x 5 Timer = 4000,- Navigationsdiagram 0,5 dag x 1 Time = 800,- Usecase 0,5 dag x 3 Timer = 2400, Offline/Online produkter 0,5 dag x 2 Timer = 1600,- Designbrief 1 dag x 2 Timer = 1600,- Banner reklamer 1 dage x 3 Timer = 2400,- Kommunikationsanalyse 1 dag x 7 Timer = 5600,- Interaktionsdesign 1 dag x 2 Timer = 1600,- Præsentationsdesign 1 dag x 1 Time = 800,- Infomationsdesign 1,5 dag x 1 Time = 800,- Målgruppeanalyse 3 dage x 12 Timer = 9600,- Funktionalitet: Website 2 dage x 16 Timer = 12800,- Dage i alt: Samlet pris: 15 mandedage kr,- Realisering 39

40 Andet Dette kapittel vil indeholde merchandise, referencer og Bilag personer Merchandise Arbejdsproces Bilag 1 Andet 40

41 I dette afsnit vil vi beskrive 4 personer, som kunne være en del af målgruppen personer Navn: Jonas Alder: 22 Beskrivelse: Han er som lærlinge som mekaniker og har stor interesse for film, biler, motorcykler. Han er up to date omkring de alt hvad der har med motorer at gøre, og abonnerer ligeledes på magasinerne Bilmagasinet, Touring Nyt og M! Desuden ser han Top Speed på TV3 hver dag. I fritiden surfer han rundt på forskellige fora, hvor han snakker med forskellige folk med samme interesse som ham. Han har ligeledes Facebook, som alle hans venner, og spiller World of Warcraft for at fordrive tiden, når han ikke har råd til en ny dvd-film. Når det er weekend går han i byen i København sammen med sine venner, hvor de hænger ud på et diskotek til sent om natten, hvor han kan tage metroen hjem til sine forældre. Han er stadigvæk hjemmeboende, men har planer om at flytte ud, når han en gang er færdig med udannelsen. og diverse Bilmagasiner, at han også interesserer sig i alt fra gadgets og aviser som M! Golf Magasinet, Tipsbladet, og diverse Bilmagasiner, til Ny teknologi, it, biler og stereoanlæg/ Hi-fi. HIFI4ALL. Navn: Frank Alder: 66 Beskrivelse: Han er lige blevet pensionist, og nyder pensionisttilværelse med sin kone. I hverdagen lever de et meget ensartet liv, bortset fra når børnene lige kommer på besøg. Dagligdagen går med lave kryds og tværs og høre Jazz, og abonnerer ligeledes på HIFI4ALL, Golf Magasinet og Touring Nyt. Når vejret byder på det, kører han på sin motorcykel for, at nyde naturen og det gode vejr mellem ørerne, ellers bruger han rigtig meget tid nede i hobbyrummet, hvor han pudser sin motorcykel eller laver andre gørdet-selv projektor. Han er tidligere elektriker, og kan sådan set udføre alt reparation på den villa de bor i. I ferieperioden kører han og hans kone ned til tyskland på motorcykel sammen med nogle venner, hvor de har et lejet sommerhus. I Tyskland vil de også bruge tiden på at tag til udstillinger, messer eller arrangementer der vil omhandle motorcykler. Andet 41

42 Navn: Birthe Alder: 45 Beskrivelse: Birthe er gift med sin mand Lars, hvor de begge har passion inden for motorcykler. Hun kan godt lide at køre rundt i sin motorcykel om sommeren. Hvorimod hendes mand Lars vil være den der har motorcyklen fremme, året rundt. Hun vil være medlem af motorcykelforeningen MCTC, dog ikke så aktiv som hendes mand, da hun også har andre interesser som fx Madlavning. Hun bruger meget af sin tid i køkkenet når hun ikke har sin motorcykel fremme. Når Lars kommer hjem fra en tur med drengene, vil Birthe have gjort maden klar, hvor den ville stå på Kartofler med brun sovs. Hun bruger meget internettet til at finde opskrifter som hun ikke har prøvet før. Navn: Ivan Alder: 31 Beskrivelse: Er lige blevet færdig med en uddannelse som mekaniker, hvor karakteren blev 10, for det høje tekniske niveau. Han har bosat sig i et hus på Amager sammen med hans kone. Han har åbnet en ny virksomhed som ikke ligger langt fra hvor han bor, hvor han nu kan se frem til at bruge meget tid, til det han altid har haft lyst til, som mekaniker. I weekenden er han sammen med vennerne, hvor de bruger tiden på at reparere deres motorcykler, hvorefter de så skal testes, ved at køre ned til ned til foreningen hvor de vil få en kop kaffe og dele erfaring om motorcykler, med andre medlemmer af foreningen. I fritiden surfer han rundt på forskellige fora, hvor han snakker med forskellige folk med samme interesse som ham. Når vinteren nærmer sig vil han bruge tiden til at gå, ved at gøre motorcyklen klar til sommer, ved at smøre den ind i de forskellige ting for at pladerne på motorcyklen ikke begynder at ruste. Andet 42

43 6.2.0 Merchandise Disse merchandises kan sælges i netbutikken. -En hjelm -Et klistermærke man kan sætte på hvor man har lyst. -En t-shirt Andet 43

44 Meta tag Denne meta tag er rettet mod Googles søgerobotter, og har vist sig at være meget effektiv på vores forrige projekter. Vi har valgt, at søgeoptimere til Google, fordi det er den mest brugte søgemaskine blandt danskerne. Ligeledes har gjort brug af H1 og H2 tags, da søgemaskinerne tildeler disse tages en vist vigtighed. <META NAME= Description CONTENT= Mctc.dk er Danmarks største motorcykel klub. Dette er et skoleprojekt. > <META NAME= Keywords CONTENT= Multimediedesigner > <META NAME= Author CONTENT= Ahmad celik,besir redzepi,jefrey lai > <LINK REV=made href= > <META HTTP-EQUIV= Reply-to CONTENT= > <META NAME= DC.Description CONTENT= Mctc.dk er Danmarks største motorcykel klub. Dette er et skoleprojekt. > <META NAME= DC.Subject CONTENT= Multimediedesigner > <META NAME= DC.Creator CONTENT= Ahmad celik,besir redzepi,jefrey lai > Andet 44

45 Websites fremgang Før vi fandt frem til det rette website var disse eksempler på spil. Logoets fremgang Vi lavede disse logoer, før vi fandt frem til det rette. LUB Andet 45

46 Det er den eneste kode vi ikke selv har programmeret, som vi gør brug af på vores hjemmeside. Koden er skrevet i javascript og gør det muligt, at hhv. at gemme og vise ting ved tryk på nogle knapper. Kode ShowHide.js //giver begge funktioner navnet divhide, så man kan bruge dem begge under et navn.// function divhide(showhidediv, switchimgtag) { //giver variablen ele til controllers med id = showhidediv var ele = document.getelementbyid(showhidediv); //giver variablen imageele til controllers med id = switchimgtag var imageele = document.getelementbyid(switchimgtag); //Nedenstående kode sættes i gang ved at trykke på minus/plus knappen i vinduerne i html siderne. //når html-siderne loader er variablerne som standard: //ele.style.display = block ; og imageele.innerhtml = <img src= billeder/minus.gif border= 0 > } //Hvis ele har css style display:block, gør følgende: if(ele.style.display == block ) { //sæt ele til at være usynlig, gøres ved at sætte den til display:none; Det er diven med indhold der bliver usynligt. ele.style.display = none ; //gør ImageEle til plus iconet imageele.innerhtml = <img src= billeder/plus.gif border= 0 > ; } //Hvis overstående ikke er opfyldt, gør følgende: else { ele.style.display = block ;//gør at man kan se diven, diven med indhold bliver vist// imageele.innerhtml = <img src= billeder/minus.gif border= 0 > ;//iconet bliver lavet om til en minus } Andet 46

47 6.3.0 Arbejdsproces Gant-diagram Andet 47

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

4.0 Design. 5.0 Realisering. 6.0 Andet

4.0 Design. 5.0 Realisering. 6.0 Andet MAERSK Green Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst Multimediedesigneruddannelsen 2. sem, Eksamensprojekt maj - juni 2009 Erhvervsakademiet København Nord Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Meeting Room Manager App

Meeting Room Manager App Meeting Room Manager App Multimediedesigneruddannelsen 4. sem, Eksamensprojekt april - maj 2009 Erhvervsakademiet København Nord Jeffrey Lai 28. Maj 2010 Introduktion 1 1.0 Introduktion 1.1 Indledning

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud 2 KOM I GANG MED VUPTIWEB 2.1 Log på og Log ud 2.1.1 LOG PÅ Du har i mailen fået tilsendt hjemmesidens adresse, login adresse samt brugernavn og adgangskode. Navigér til login adressen og indtast dine

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist.

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist. Ekspertvurdering Antal af eksperter: 1 Tid brugt til evaluere website: 2 timer. Konklusion: Da jeg gennemgik sitet for fejl, mangler og problemer fandt jeg hurtigt ud af, at det største issue var tekst,

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password Guide: Mentor 1 I denne guide gennemgår vi, hvad du skal gøre første gang, du vil logge på administrationsdelen af GoMentor.dk og skal vælge en ny adgangskode. Vi gennemgår desuden to områder af dit nye

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Responsive Design Mul-a 2013 RAPPORT - opgave 3, Semester 2 Gruppe xx - The Cook Club Project/2 Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Ole Jørgen Hansen ohan@post.tele.dk www.gribskovweb.dk

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker Grafisk design opgaven Jeg fik til opgave, at udforme en værdikupon til svenske Adlibris Fotoservice. Værdikuponen skulle være i A5-format på 2 sider. På første side skulle der være en indledende tekst

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

I dette dokument vil funktionerne i app'en blive forklaret, hvordan den er opbygget og hvilken rækkefølge de forskellige frames skal være i.

I dette dokument vil funktionerne i app'en blive forklaret, hvordan den er opbygget og hvilken rækkefølge de forskellige frames skal være i. 1. Introduktion I dette dokument vil funktionerne i app'en blive forklaret, hvordan den er opbygget og hvilken rækkefølge de forskellige frames skal være i. Indhold i app'en: Startup side, hvor app'en

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere