EN FORESTILLING OM REVOLUTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN FORESTILLING OM REVOLUTION"

Transkript

1 EN FORESTILLING OM REVOLUTION

2 THIS WORLD WE MUST LEAVE En forestilling om revolution Århus Kunstbygning J. M. Mørks Gade 13 DK 8000 Århus C Tlf.: Fax: Tirsdag søndag Onsdag Mandag lukket Udstillingens titel er hentet fra den franske venstrekommunist Jacques Camatte, som i 1973 skrev en tekst med titlen Ce monde qu il faut quitter, hvori han redegør for, hvorledes kapitalismen tenderer til at lægge ikke blot samfundet og økonomien, men også kulturen, hverdagslivet og den menneskelige forestillingsevne under sig. Camattes kritiske analyse af kapitalens despotisme understreger behovet for en gennemgribende forvandling af mennesket med henblik på udviklingen af et ikke-kapitalistisk liv i harmoni med alt levende og naturen. Med udstillingen This World We Must Leave vil vi undersøge og gestalte det begær efter en anden verden, som ligger i det oprørske eller revolutionære brud med den gældende orden. Den revolutionære begivenhed, hvor der både artikuleres kritik af det bestående og præsenteres et nyt perspektiv, der overvejer, hvordan tingene kunne hænge sammen på en anden måde. Udstillingen består af tre korte film, som tilsammen tematiserer forløbet fra fremmedgørelse over brud til en revolutionær situation. De tre film udgør således en art rejse ud af det undertrykkende kapitalistiske

3

4 samfund og ind i det revolutionære brud, det øjeblik, hvor der sker et skred og tingene pludselig bliver genstand for aktiv transformation, det moment, hvor det med ét bliver muligt at gøre tingene på en helt anden måde, hvor det bliver muligt at dele det sanselige på andre måder og modificere livsomstændighederne med henblik på andre begærsformer end dem, det spektakulære varesamfund producerer og tilfredsstiller. Filmene er installeret i Århus Kunstbygnings underetage og er dramatiseret som en nedstigen ind i en sort teatersal, som henlægger helt i mørke. Rummet er kun oplyst af de tre videoer, som afspilles én ad gangen. Beskueren er således tvunget til at lade sig føre rundt i udstillingen af de tre filmprojektioner og indtage rollen som betragtende publikum, der iagttager en historie om fremmedgørelse og et kommende revolutionært brud. Til venstre for trappen er der et arkiv, som fremstår, som om det er blevet smadret eller sat i flammer. Arkivet synes at gengive et forsøg på at redegøre for tidligere historiske begivenheder fra Pariserkommunen og frem til Genova 2001 med særligt fokus på Situationistisk Internationale, den postsurrealistiske og eksplicit marxistiske avantgardegruppe, som i årene fra 1957 til 1972 forsøgte at overskride kunst og politik med skabelsen af revolutionære øjeblikke. Historiens uindfriede oprør og mislykkedes revolter danner baggrund for filmenes forestilling om et revolutionært brud i dag. De tre film tager hver udgangspunkt i begreber fremmedgørelse, brud og revolutionær situation som historisk har været brugt til at afvise den allerede etablerede kapitalistiske verden. Dette vokabularium synes måske på mange måder at adressere en ældre, nu forsvundet historisk periode, men som det fremgår af filmene har det måske aldrig været mere relevant end nu. Kan vi ikke alle sammen se, at samfundet ikke hænger sammen, at det er ved at falde fra hinanden? At kapitalens sumpede grådighed regerer uindskrænket og producerer en uigennemskuelig afhængighed, som vi alle er fanget i, hvad enten man lever i Afrika og er ved at dø af sult, eller lever i Danmark og har anskaffet sig en ny fladskærm. Lortet fungerer ikke, og det er på tide at komme ud. Som helhed kredser installationen om det revolutionære brud, hvor der sker en glidning ud i det ukendte, hvor den allerede etablerede orden begynder at bryde sammen og der opstår et mulighedsfelt, hvor der kan ske noget andet. I den første film registreres nutidens adskillelse og fremmedgørelse via kameraets bevægelse gennem en lejlighed, der på én gang er beboet og halvt forladt. Den misere, der kommer til udtryk inden for i lejligheden og udenfor i det urbane rums stereotype og tomme former, fordobles af skuespillerens stemme, som monotomt beskriver koloniseringen af hverdagslivet og den menneskelige bevidstheds lammelse. I den følgende film interviewer en journalist på en kaotisk

5

6

7 gade tre personer, der hver især overvejer, om det er muligt at gøre noget ved miseren og i så fald hvad, og hvordan det i dag kan lade sig gøre at stille spørgsmål til den allerede etablerede orden og dens naturlighed. Den sidste video foretager en bevægelse ud af denne verden og ind det ukendte hinsides allerede eksisterende fællesskaber, identiteter og former. Der er sket noget, byen er i flammer, nye former opstår, andre fællesskaber viser sig, og vi er ikke længere det samme som før. THIS WORLD WE MUST LEAVE Arkivet Et arkiv forstås almindeligvis som et sted, hvor man opbevarer og klassificerer sporene efter det allerede sagte for at gøre dem tilgængelig for fremtidig hukommelse. Et arkiv er således en måde at skabe historie på. Det er også tilfældet med arkivet, som indgår i This World We Must Leave. Her indgår der dokumenter, som alle relaterer til forskellige revolutionære projekter og bevægelser, som aldrig blev fuldført og led nederlag. Specielt præsenterer arkivet vores personlige arkivalier, som relaterer til den situationistiske bevægelse, der fra 1950 erne og frem til 1970 erne kæmpede mod den etablerede verdens magter med henblik på at skabe et andet samfund af kommunistisk tilsnit, hvor alle gik fra at være passive beskuere af livet, der passerede forbi på billedskærme, til at være aktive skabere af et nyt, fælles liv. Situationisterne er således et punkt i en længere historie om modstand og oprør, som arkivet fortæller og iscenesætter. Det er et arkiv om fortidens mislykkedes, men tapre revolutioner og oprør, som alle udfordrede den kapitalistiske civilisation og

8

9 dens penge- og statsmagt og ikke mindst dens evne til at glemme og skabe en art evig nutid, hvor alle fortidige og nutidige ofre forsvinder ud af billedet. Det er et arkiv, men et mod- eller antiarkiv, hvor den konstant cirkulerede og repeterede fortælling om kapitalismens naturlighed udfordres og afvises. Fortidens oprør og revolutioner er der nemlig sjældent plads til i arkiverne, og hvis der er, er det altid for at spærre dem inde i historien og løsrive dem fra enhver form for kontakt med nutiden. Der er jo ikke noget at komme efter, som vi så tit får at vide. Det kan vi forvisse os om ved at kigge i de officielle arkiver, som viser, at det altid går galt, når nogen vil noget andet. Det er den historie, de officielle arkiver altid fortæller. Som situationisterne påpegede, er arkivets iscenesættelse af den historiske hukommelse med andre ord et aspekt af skuespillets tingsliggørelse af dagliglivet, hvor levede erfaringer reduceres til pixels på en skærm. Arkivet er med andre ord et magtinstrument, det er det sted, hvor historien skabes og iscenesættes med henblik på at legitimere det aktuelle. Derfor er arkivet kendetegnet ved orden, effektivitet og fuldstændighed, og prætenderer sig endda som den neutrale opbevaring af objekterne. Sådan er historien. Men i virkeligheden er arkivet en måde at reducere sociale relationer til fastlåste billeder. Som Walter Benjamin ved flere lejligheder skrev, har arkivet til funktion at forevige de regerende værdier og naturalisere den eksisterende orden. Et arkiv er således aldrig neutralt. Modarkivet er et forsøg på at skabe en mere flydende form for hukommelse, hvor det, der huskes, ikke reduceres til nutidens døde modstykke, men erindres på en ny måde, hvor det virker som en frembrydende kraft i dag. Derfor har det været nødvendigt at brænde arkivet af. Arkivet er blevet stukket i brand som et ekko af de kommunarder, der under Pariserkommunen ville sætte ild til Notre-Dame under de blodige kampe mod de fremrykkende regeringsstyrker i 1871, hvor Paris befolkning havde smidt regeringen ud af byen og selv styrede tingene. Under disse kampe var der ifølge de mest indædte revolutionære ikke nogen grund til at skåne det undertrykkende samfunds mindesmærker, selvom disse måtte besidde en æstetisk værdi. Det hele skulle væk i en fejende bevægelse. Det vigtige var at sikre revolutionen og sørge for at den gamle orden og dens monumenter gik under.

10 THIS WORLD WE MUST LEAVE Filmmanuskript og visner. For vi bliver ikke udhvilede af at sove, vi bliver blot mere angste og fuldstændigt desperate for endelig at falde rigtigt i søvn, sove og komme et andet sted hen. Men der er ikke noget udenfor. Modernismens onde drøm er virkeliggjort. Enhver form for ydre er blevet opslugt og foldet ind i skuespillets flimmer. Scene 1 "Vi kan ikke selv vælge det rod, vi er tvunget til at leve i hele samfundets kollaps men vi kan vælge vores exit." - C. L. R. James Scene 2 "Ikke alene hersker der generelt anarki blandt reformatorerne, enhver må også indrømme over for sig selv, at han ikke formår at danne sig noget præcist billede af, hvad der vil komme til at ske. Det er imidlertid netop fordelen ved den nye retning, at vi ikke dogmatisk foregriber verden, men derimod kun søger at finde den nye verden gennem kritikken af den gamle." - Karl Marx Der er ikke noget udenfor. Der er ikke nogen uden for denne verden. Før sagde samfundet, at det her var det bedste, der kunne være. Nu siger det, at det her, er det, der er. Det kan være godt eller skidt, men der er ikke andet. Det kapitalistiske samfund er det, der er. Det er uendeligt. Det kapitalistiske samfund er uendeligt. Der er ikke andet. Andet end kapitalismens enorme krop, som vi er en lille bitte del af. Som vi reproducerer hver dag. Igen og igen. Hver dag genskaber vi denne enorme indiskutable og uigennemskuelige monstrøse krop af kontrol, undertrykkelse og dominans, som det ikke er muligt at komme på afstand af. Vi er kroppen, den er os. Nu og i morgen. Den er indeni os, vi kan ikke komme på afstand af den, den er trængt ind i os. Der er ikke noget os udenfor, der er ikke noget mig adskilt fra kapitalen. Jeg er billedet, billedet er mig. Hver dag genskaber vi en helhed, som vi ikke kan forstå. Vi er alle sammen godt klar over, at den helhed, som vi er underkastet, kun eksisterer, fordi vi skaber den, men alligevel fremstår den uden for vores rækkevidde, som om vi ikke er med til at genskabe den hver evig eneste dag. Vi har mistet overblikket. Jeg ser mig selv ligge fladt på maven, lukker øjnene og falder i søvn. Og vågner op og åbner munden og tungen kommer ud. Men jeg vågner ikke. Jeg kan ikke vågne op igen. Vi sover alle sammen den samme søvn, som vi ikke kan vågne op fra. Vi ligger og rykker os frem og tilbage i sengen, mens kroppen bliver mere og mere træt og langsomt går i opløsning, forfalder A Der findes ikke nogen fredelig opstand. Der er ikke nogen grund til at glorificere brugen af vold; men vold er nødvendigvis en væsentlig ingrediens i grundlæggelsen af et nyt samfund. Det er derfor dumt og naivt at forestille sig politik uden vold, og der er uden tvivl altid et behov for at svare igen, forsvare sig og sikre det nye. Som da de sorte pantere bevæbnede sig, eller kommunarderne i Paris nægtede at lade sig afvæbne af de regeringstro soldater, som forsøgte at tilegne sig byens kanoner. Statens magtmonopol skal brydes, længere er den ikke. Det forstod den franske forfatter Alfred Jarry, der ofte var bevæbnet, når han gik omkring i Paris i begyndelsen af det 20. århundrede. Det betød ikke, at han affyrede sin revolver, men han var bevæbnet og accepterede ikke politiets og hærens magt. Han forstod, at terror er statens sundhed. Når konflikterne blot ulmer, fungerer indlemmelsen mindre synligt, men når opstanden først sker, og vi er på gaden sammen, så sættes hæren ind, og staten viser sit terroristiske væsen. B Men der er ikke længere nogen såkaldt revolutionær bevægelse her. Der var engang en bevægelse, som kaldte sig revolutionær, men den forsvandt og brød sammen, da det viste sig, at den bare var en kapitalistisk bevægelse, som var med til at omorganisere det kapitalistiske samfund, optimere det. Det europæiske proletariat eksisterede som klasse fra 1848 til 1968, hvor det endegyldigt viste sig, at det ikke var i stand til at håndtere den moderne verdens sociale konflikter. På intet tidspunkt har proletariatet handlet med henblik på ophævelse af penge- og statsformen. I stedet stemte de socialdemokratisk for arbejder-

11 konsum og er i dag syet helt sammen med de nationale demokratier. I dag er det de enorme menneskemasser i Kina, Sydøstasien, Afrika og Sydamerika, der er mest gang i. Hvis der er noget undergravende verdenssubjekt, der kan presse på, gøre oprør mod det gældende herredømme og ophæve arbejdet, pengene og staten, så er det de fordømte på jorden. C Jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde. Her? Nu? Hvor nu? Hvornår nu? Kalde det for nu. Det er nu, det sker! Men hvad nu hvis det viser sig, at det ikke var nu alligevel, hvis man skulle have ventet lidt, var for hurtigt ude. At man så ikke har kræfter til noget. Ikke flere spørgsmål. Nu sker det. Hvad skal der ske? Hvad må der gøres? Ikke flere analyser og overvejelser, der skal handles. Fortolkning skal erstattes af aktion. Men kan det tænkes, at man efter at have være i gang, efter handlingen, når man har gjort noget, bare har gjort det samme, at der ikke er sket noget. Hvad hvis det viser sig, at jeg bare er blevet, hvor jeg var. Forblevet den jeg var. Men der er slet ikke sket noget. Måske er det eneste, jeg har gjort, bare at bekræfte tingenes tilstand. A Men miseren er så omfattende, at lortet er ved at falde helt fra hinanden. Vi hjælper tingene på vej. Får det til at kollapse. Opgaven er at få det hele til at bryde helt sammen. At kæmpe mod den eksisterende orden må være at ødelægge det hele og blokere for kommunikation, færdsel og udveksling. Skuespillets kybernetiske netværk skal kortsluttes. Dets forbindelseslinjer skal smadres. Det er dér, vi begynder. B Men hvad skal der gøres? Ved vi virkelig det? Er det klart? Vladimir Lenins løsning skabelsen af en lille avantgarde af bevidste mænd, der tager magten og styrer revolutionen er vel ikke længere en løsning. Den russiske revolution må være et vidnesbyrd om den models fallit. Så meget er vel klart. Det kan ikke give mening at påstå, at man opbygger proletariatets parti. Men hvad skal vi så gøre? Kan vi overhovedet stille spørgsmålet Hvad bør der gøres? Ved vi, hvad det vil sige? Og hvem er det der stiller spørgsmålet, eller for den sags skyld besvarer det? Er det ikke bare en kortslutning, som sikrer, at der slet ikke sker noget som helst? Måske var det bedre helt at undlade at stille spørgsmålet, trække det tilbage, annullere det. Trække det tilbage, glide bort, fordampe. A Der er altid en vis dosis passion i den revolutionære kamp for kommunisme. Altid. At dræbe er selvfølgelig ikke det samme som at kommunisere, den kommunistiske revolution undergraver mere end den eliminerer. Men at afvise brugen af vold, det er at afstå fra revolution. C Alle disse spørgsmål og alle disse svar, eller er det alt sammen spørgsmål? Hvad kan jeg gøre, i den situation jeg befinder mig i? Hvordan skal jeg gå frem? Hvordan kan jeg gå frem? Er det mig? Er der overhovedet nogen? Noget mig? Er vi flere? Noget vi? Det hele er til at fortvivles over. Jeg ved ikke engang, hvad vi vil sige. Jeg er i hvert fald ikke sikker. Heller ikke på jeg. Sandheden er vist, at jeg taler om ting, jeg ikke ved noget om, at jeg ikke er sikker på ret meget, men at jeg dog... nej, jeg er heller ikke engang sikker på det. Eller også har jeg glemt det. Jeg vil dog ikke holde op med at tale, jeg holder ikke mund. Jeg kan ikke. Ikke nu. Nu. B Der er nemlig ingen revolutionær identitet. I det biopolitiske kontrolsamfund er det det aktive afkald på identitet, som er revolutionært. Vi kaster prædikaterne fra os og holder os langt væk fra såkaldt revolutionære subjekter, der kun har en funktion i forhold til magten som politiets spejlbillede. Den biopolitiske magt ønsker netop at fæstne enhver modstand til det såkaldte samfund, ønsker at klistre de revolutionære ind i det sindssyge glansbillede af ét samfund, som magten altid har travlt med at skabe. Det er absolut nødvendigt ikke at affirmere nogen ny identitet, vi er hverken det ene eller det andet, hverken anarkister eller reaktionære, Black Block eller hooligans. Vi kan med god ret proklamere: Vi eksisterer ikke. Og du fanger os aldrig. Bomberne er allerede placeret, og de sprang det hele i luften for fem minutter siden. Scene 3 "2. august Tyskland erklærer Rusland krig. Om eftermiddagen i svømmehallen." - Franz Kafka Folk står og taler sammen, diskuterer, gestikulerer, mange griner, nogle står bøjet over de madvarer, som er blevet slæbt fra supermarkedet ud på vejen, mens andre forsøger at sætte ild til et kasseapparat, som er sat ned i en indkøbsvogn. Der flyder et par døde betjente rundt i Sankt Jørgens Sø. Endnu en motorvejsstrækning er blevet pløjet op og beplantet med buske og træer. Andre er blevet fyldt med landminer. Stadig flere soldater deserterer. Direktøren for Jyske Bank har skiftet side og har sprunget sin bank i luften. Pengesedlerne brænder. Byens gader er fyldt med kaos og orgier.

12 THIS WORLD WE MUST LEAVE Credits Århus Kunstbygning Idé Mikkel Bolt og Jakob Jakobsen Iscenesættelse Jakob Jakobsen Manuskript Mikkel Bolt Skuespillere Misja Thirslund Krenchel, Greta Jiménez, Bendt Ulrich Sørensen, Ellen Nyman, Jan Stricker Fotograf Fredrik Sundbye B-Fotograf Mads Hoppe Tonemester Kjetil Mørk Musik Snöleoparden Produktion Maria Kristensen Grafik Jakob Jakobsen og Tina Helen Sceneteknik Raphael Solholm Arkivteknik Thomas Bo Østergaard Projektet er støttet af Kunstrådets Billedkunstudvalg Assistance Henriette Heise, Andreas Johansen, Valdemar Silverstein Markussen Snöleoparden musikere Snö (hanhao), Henning Frimann (sav, perkussion), Tais (guitar), Natacha (guitar), Elisabetta (shakere, orgelpibe), Hjalte (lydoptagelse) Tak til The Camel Collective (Anthony Graves, Robert M. Ochshorn, Carla Herrera-Prats, Lasse Lau), Louis F. Jensen, Kim Borch, Nis Rømer, Solvej Heise, Dansk El-Forbund København, Red Rental og de ansatte på Århus Kunstbygning Mere info MIKKEL BOLT er kunstteoretiker. Han er ansat som lektor i kulturhistorie ved Institut for Kunstog Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Han har publiceret en række bøger, deriblandt I sammenbruddets tjeneste, s.m. Das Beckwerk (2008) og Avantgardens selvmord (2009) og skrevet en lang række artikler om bl.a. nyere aktivismeformer, avantgarde, moderne kunst, den revolutionære tradition og totalitarisme til danske og internationale tidsskrifter og publikationer. Han er medredaktør af tidsskrifterne K&K og Øjeblikket og har redigeret flere bøger deriblandt Fællesskabsfølelser. Kunst, politik, filosofi (2009), s.m. Jacob Lund, og Totalitarian Art and Modernity (2010), s.m. Jacob Wamberg. Han har i samarbejde med Jakob Jakobsen organiseret flere seminarer i Folkets Hus om situationisme, militans, bykamp og billedpolitik. JAKOB JAKOBSEN er politisk engageret billedkunstner, underviser og aktivist. Han har drevet Det Fri Universitet i København fra 2001 til 2007 (copenhagenfreeuniversity.dk), var med til at grundlægge den kunstnerdrevne tv-station tv-tv i 2004 og har medvirket i udstillinger verden over bla. på Wattis Institute, San Franscisco; Shedhalle, Zürich; Insa Art Space, Seoul; Baltimore Museum of Art, Baltimore; Whitechapel Art Gallery, London; München Kunstverein, München; Wiener Secession, Wien; Louisiana, Humlebæk, m.fl. I 2010 viste han udstillingen Billed Politik på Overgaden, Institut for samtidskunst (billedpolitik.dk). Dette hæfte er udgivet af Århus Kunstbygning Alle tekster af Mikkel Bolt og Jakob Jakobsen undtaget manuskriptet som er af Mikkel Bolt Tryk af Zeuner Grafik ISBN Århus og København 2010

13 THIS WORLD WE MUST LEAVE En forestiling om revolution This World We Must Leave - En forestiling om revolution undersøger det begær efter en anden verden, som ligger i det oprørske eller revolutionære brud med den gældende orden. Den revolutionære begivenhed, hvor der både artikuleres kritik af det bestående og præsenteres nye perspektiver for en anden verden. Udstillingen er en totalinstallation og præsenterer tre korte film, som beskriver stadier på vejen fra fremmedgørelse til revolutionens kaotiske sammenbrud af det gældende orden. De tre film udgør således en art rejse ud af det undertrykkende kapitalistiske samfund og ind i det revolutionære brud og det øjeblik, hvor der sker et skred og tingene pludselig åbner sig og bliver genstand for aktiv transformation. I det revolutionære brud organiseres sanserne og det sanselige på nye måder og livsomstændighederne forandres med henblik på andre begærsformer end dem, det spektakulære varesamfund producerer og tilfredsstiller. Udstillingen præsenterer også et brændende arkiv med materiale fra en håndfuld af historiens uafsluttede revolutioner fra Pariserkommunen til den situationistiske bevægelse. Mikkel Bolt og Jakob Jakobsen ISBN

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

Billed Politik. Brudstykker af samtidshistorien betragtet som tragedie. Redigeret af Jakob Jakobsen

Billed Politik. Brudstykker af samtidshistorien betragtet som tragedie. Redigeret af Jakob Jakobsen Brudstykker af samtidshistorien betragtet som tragedie Redigeret af Jakob Jakobsen Nebula Brudstykker af samtidshistorien betragtet som tragedie Redigeret af Jakob Jakobsen ... 7 Brudstykker af samtidshistorien

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch MAKSIMAL ENTROPI Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch Indhold Dette scenarie består af: En forside Denne side (Som muligvis er bagsiden

Læs mere

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER Tommy FalkeØje Rundt om Marx. Teori om hvordan teorien er. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

OVER FOR EN NY VIRKELIGHED

OVER FOR EN NY VIRKELIGHED OVER FOR EN NY VIRKELIGHED thykierindhold.indd 1 02/03/11 13.48 thykierindhold.indd 2 02/03/11 13.48 AFTER 33 HAND MIKKEL THYKIER OVER FOR EN NY VIRKELIGHED edition after hand marts 2011 thykierindhold.indd

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Vejen til socialisme?

Vejen til socialisme? SI NR. 241 Maj 2012 Vejen til socialisme? >> Strategidebat anno 2012 Læs også om: Sejr for antirascismen Arabiske revolutioner S-R-SF-regeringen FRA REDAKTIONEN Programdiskussion og socialis sk strategi

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Revolutionær bevidsthed

Revolutionær bevidsthed Revolutionær bevidsthed HÅNDBOG FOR AKTIVISTER Tommy FalkeØje Revolutionær bevidsthed. Håndbog for aktivister. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

MAGT KAPITALISME FUCK DIG FAR RETFÆRDIGHEDHED

MAGT KAPITALISME FUCK DIG FAR RETFÆRDIGHEDHED MAGT KAPITALISME FUCK DIG FAR RETFÆRDIGHEDHED SEX RØVERNE VOLD SCHILLER REVOLUTION HADER MIN BROR UNDERVISNINGSMATERIALE side 1 Kære undervisere og elever! Dette undervisningsmateriale handler om forestillingen

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

EFTER GUDS DØD KAPITALISME OG NYDELSE NIETZSCHE MED LACAN

EFTER GUDS DØD KAPITALISME OG NYDELSE NIETZSCHE MED LACAN EFTER GUDS DØD KAPITALISME OG NYDELSE NIETZSCHE MED LACAN Efter Guds død er trykt i 75 eksemplarer, hvoraf de 65 blev afleveret til den rette adressat. Denne adressat var i dette tilfælde kunderne foran

Læs mere

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F.

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F. Sati Mindfulness Intro Tredie udgave 01.06.2011 af David F. 1 Introduktion Tak fordi du downloadede denne Mindfulness Introduktion! Dette er en simpel, men også nyttig introduktion til at få dig i gang

Læs mere

REVOLUTIONÆR ANTIFASCISME, EN SELVMODSIGELSE

REVOLUTIONÆR ANTIFASCISME, EN SELVMODSIGELSE Rapport fra international anarkistisk konference i Schweiz Skifergas Nej Tak om frakcing og skifergas i den jyske underjord Side 3 Side 31 REVOLUTIONÆR ANTIFASCISME, EN SELVMODSIGELSE af Gilles Dauvé oversættelse

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Kære kolleger, overenskomstansatte og tjenestemænd medlemmer af Danmarks Lærerforening Det er første gang vi mødes her sammen. Det er en dejlig følelse at se

Læs mere

Fra Kierkegaard til Calvin Klein Gymnasietilværelser i 90erne en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile

Fra Kierkegaard til Calvin Klein Gymnasietilværelser i 90erne en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile Fredag den 9. maj 1997 satte alle landets studenter sig til deres lille arbejdsbord i gymnastiksale, aulaer og kantiner og åbnede et hæfte med tekster, billeder og opgaver til skriftlig dansk. Dette år

Læs mere