EN FORESTILLING OM REVOLUTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN FORESTILLING OM REVOLUTION"

Transkript

1 EN FORESTILLING OM REVOLUTION

2 THIS WORLD WE MUST LEAVE En forestilling om revolution Århus Kunstbygning J. M. Mørks Gade 13 DK 8000 Århus C Tlf.: Fax: Tirsdag søndag Onsdag Mandag lukket Udstillingens titel er hentet fra den franske venstrekommunist Jacques Camatte, som i 1973 skrev en tekst med titlen Ce monde qu il faut quitter, hvori han redegør for, hvorledes kapitalismen tenderer til at lægge ikke blot samfundet og økonomien, men også kulturen, hverdagslivet og den menneskelige forestillingsevne under sig. Camattes kritiske analyse af kapitalens despotisme understreger behovet for en gennemgribende forvandling af mennesket med henblik på udviklingen af et ikke-kapitalistisk liv i harmoni med alt levende og naturen. Med udstillingen This World We Must Leave vil vi undersøge og gestalte det begær efter en anden verden, som ligger i det oprørske eller revolutionære brud med den gældende orden. Den revolutionære begivenhed, hvor der både artikuleres kritik af det bestående og præsenteres et nyt perspektiv, der overvejer, hvordan tingene kunne hænge sammen på en anden måde. Udstillingen består af tre korte film, som tilsammen tematiserer forløbet fra fremmedgørelse over brud til en revolutionær situation. De tre film udgør således en art rejse ud af det undertrykkende kapitalistiske

3

4 samfund og ind i det revolutionære brud, det øjeblik, hvor der sker et skred og tingene pludselig bliver genstand for aktiv transformation, det moment, hvor det med ét bliver muligt at gøre tingene på en helt anden måde, hvor det bliver muligt at dele det sanselige på andre måder og modificere livsomstændighederne med henblik på andre begærsformer end dem, det spektakulære varesamfund producerer og tilfredsstiller. Filmene er installeret i Århus Kunstbygnings underetage og er dramatiseret som en nedstigen ind i en sort teatersal, som henlægger helt i mørke. Rummet er kun oplyst af de tre videoer, som afspilles én ad gangen. Beskueren er således tvunget til at lade sig føre rundt i udstillingen af de tre filmprojektioner og indtage rollen som betragtende publikum, der iagttager en historie om fremmedgørelse og et kommende revolutionært brud. Til venstre for trappen er der et arkiv, som fremstår, som om det er blevet smadret eller sat i flammer. Arkivet synes at gengive et forsøg på at redegøre for tidligere historiske begivenheder fra Pariserkommunen og frem til Genova 2001 med særligt fokus på Situationistisk Internationale, den postsurrealistiske og eksplicit marxistiske avantgardegruppe, som i årene fra 1957 til 1972 forsøgte at overskride kunst og politik med skabelsen af revolutionære øjeblikke. Historiens uindfriede oprør og mislykkedes revolter danner baggrund for filmenes forestilling om et revolutionært brud i dag. De tre film tager hver udgangspunkt i begreber fremmedgørelse, brud og revolutionær situation som historisk har været brugt til at afvise den allerede etablerede kapitalistiske verden. Dette vokabularium synes måske på mange måder at adressere en ældre, nu forsvundet historisk periode, men som det fremgår af filmene har det måske aldrig været mere relevant end nu. Kan vi ikke alle sammen se, at samfundet ikke hænger sammen, at det er ved at falde fra hinanden? At kapitalens sumpede grådighed regerer uindskrænket og producerer en uigennemskuelig afhængighed, som vi alle er fanget i, hvad enten man lever i Afrika og er ved at dø af sult, eller lever i Danmark og har anskaffet sig en ny fladskærm. Lortet fungerer ikke, og det er på tide at komme ud. Som helhed kredser installationen om det revolutionære brud, hvor der sker en glidning ud i det ukendte, hvor den allerede etablerede orden begynder at bryde sammen og der opstår et mulighedsfelt, hvor der kan ske noget andet. I den første film registreres nutidens adskillelse og fremmedgørelse via kameraets bevægelse gennem en lejlighed, der på én gang er beboet og halvt forladt. Den misere, der kommer til udtryk inden for i lejligheden og udenfor i det urbane rums stereotype og tomme former, fordobles af skuespillerens stemme, som monotomt beskriver koloniseringen af hverdagslivet og den menneskelige bevidstheds lammelse. I den følgende film interviewer en journalist på en kaotisk

5

6

7 gade tre personer, der hver især overvejer, om det er muligt at gøre noget ved miseren og i så fald hvad, og hvordan det i dag kan lade sig gøre at stille spørgsmål til den allerede etablerede orden og dens naturlighed. Den sidste video foretager en bevægelse ud af denne verden og ind det ukendte hinsides allerede eksisterende fællesskaber, identiteter og former. Der er sket noget, byen er i flammer, nye former opstår, andre fællesskaber viser sig, og vi er ikke længere det samme som før. THIS WORLD WE MUST LEAVE Arkivet Et arkiv forstås almindeligvis som et sted, hvor man opbevarer og klassificerer sporene efter det allerede sagte for at gøre dem tilgængelig for fremtidig hukommelse. Et arkiv er således en måde at skabe historie på. Det er også tilfældet med arkivet, som indgår i This World We Must Leave. Her indgår der dokumenter, som alle relaterer til forskellige revolutionære projekter og bevægelser, som aldrig blev fuldført og led nederlag. Specielt præsenterer arkivet vores personlige arkivalier, som relaterer til den situationistiske bevægelse, der fra 1950 erne og frem til 1970 erne kæmpede mod den etablerede verdens magter med henblik på at skabe et andet samfund af kommunistisk tilsnit, hvor alle gik fra at være passive beskuere af livet, der passerede forbi på billedskærme, til at være aktive skabere af et nyt, fælles liv. Situationisterne er således et punkt i en længere historie om modstand og oprør, som arkivet fortæller og iscenesætter. Det er et arkiv om fortidens mislykkedes, men tapre revolutioner og oprør, som alle udfordrede den kapitalistiske civilisation og

8

9 dens penge- og statsmagt og ikke mindst dens evne til at glemme og skabe en art evig nutid, hvor alle fortidige og nutidige ofre forsvinder ud af billedet. Det er et arkiv, men et mod- eller antiarkiv, hvor den konstant cirkulerede og repeterede fortælling om kapitalismens naturlighed udfordres og afvises. Fortidens oprør og revolutioner er der nemlig sjældent plads til i arkiverne, og hvis der er, er det altid for at spærre dem inde i historien og løsrive dem fra enhver form for kontakt med nutiden. Der er jo ikke noget at komme efter, som vi så tit får at vide. Det kan vi forvisse os om ved at kigge i de officielle arkiver, som viser, at det altid går galt, når nogen vil noget andet. Det er den historie, de officielle arkiver altid fortæller. Som situationisterne påpegede, er arkivets iscenesættelse af den historiske hukommelse med andre ord et aspekt af skuespillets tingsliggørelse af dagliglivet, hvor levede erfaringer reduceres til pixels på en skærm. Arkivet er med andre ord et magtinstrument, det er det sted, hvor historien skabes og iscenesættes med henblik på at legitimere det aktuelle. Derfor er arkivet kendetegnet ved orden, effektivitet og fuldstændighed, og prætenderer sig endda som den neutrale opbevaring af objekterne. Sådan er historien. Men i virkeligheden er arkivet en måde at reducere sociale relationer til fastlåste billeder. Som Walter Benjamin ved flere lejligheder skrev, har arkivet til funktion at forevige de regerende værdier og naturalisere den eksisterende orden. Et arkiv er således aldrig neutralt. Modarkivet er et forsøg på at skabe en mere flydende form for hukommelse, hvor det, der huskes, ikke reduceres til nutidens døde modstykke, men erindres på en ny måde, hvor det virker som en frembrydende kraft i dag. Derfor har det været nødvendigt at brænde arkivet af. Arkivet er blevet stukket i brand som et ekko af de kommunarder, der under Pariserkommunen ville sætte ild til Notre-Dame under de blodige kampe mod de fremrykkende regeringsstyrker i 1871, hvor Paris befolkning havde smidt regeringen ud af byen og selv styrede tingene. Under disse kampe var der ifølge de mest indædte revolutionære ikke nogen grund til at skåne det undertrykkende samfunds mindesmærker, selvom disse måtte besidde en æstetisk værdi. Det hele skulle væk i en fejende bevægelse. Det vigtige var at sikre revolutionen og sørge for at den gamle orden og dens monumenter gik under.

10 THIS WORLD WE MUST LEAVE Filmmanuskript og visner. For vi bliver ikke udhvilede af at sove, vi bliver blot mere angste og fuldstændigt desperate for endelig at falde rigtigt i søvn, sove og komme et andet sted hen. Men der er ikke noget udenfor. Modernismens onde drøm er virkeliggjort. Enhver form for ydre er blevet opslugt og foldet ind i skuespillets flimmer. Scene 1 "Vi kan ikke selv vælge det rod, vi er tvunget til at leve i hele samfundets kollaps men vi kan vælge vores exit." - C. L. R. James Scene 2 "Ikke alene hersker der generelt anarki blandt reformatorerne, enhver må også indrømme over for sig selv, at han ikke formår at danne sig noget præcist billede af, hvad der vil komme til at ske. Det er imidlertid netop fordelen ved den nye retning, at vi ikke dogmatisk foregriber verden, men derimod kun søger at finde den nye verden gennem kritikken af den gamle." - Karl Marx Der er ikke noget udenfor. Der er ikke nogen uden for denne verden. Før sagde samfundet, at det her var det bedste, der kunne være. Nu siger det, at det her, er det, der er. Det kan være godt eller skidt, men der er ikke andet. Det kapitalistiske samfund er det, der er. Det er uendeligt. Det kapitalistiske samfund er uendeligt. Der er ikke andet. Andet end kapitalismens enorme krop, som vi er en lille bitte del af. Som vi reproducerer hver dag. Igen og igen. Hver dag genskaber vi denne enorme indiskutable og uigennemskuelige monstrøse krop af kontrol, undertrykkelse og dominans, som det ikke er muligt at komme på afstand af. Vi er kroppen, den er os. Nu og i morgen. Den er indeni os, vi kan ikke komme på afstand af den, den er trængt ind i os. Der er ikke noget os udenfor, der er ikke noget mig adskilt fra kapitalen. Jeg er billedet, billedet er mig. Hver dag genskaber vi en helhed, som vi ikke kan forstå. Vi er alle sammen godt klar over, at den helhed, som vi er underkastet, kun eksisterer, fordi vi skaber den, men alligevel fremstår den uden for vores rækkevidde, som om vi ikke er med til at genskabe den hver evig eneste dag. Vi har mistet overblikket. Jeg ser mig selv ligge fladt på maven, lukker øjnene og falder i søvn. Og vågner op og åbner munden og tungen kommer ud. Men jeg vågner ikke. Jeg kan ikke vågne op igen. Vi sover alle sammen den samme søvn, som vi ikke kan vågne op fra. Vi ligger og rykker os frem og tilbage i sengen, mens kroppen bliver mere og mere træt og langsomt går i opløsning, forfalder A Der findes ikke nogen fredelig opstand. Der er ikke nogen grund til at glorificere brugen af vold; men vold er nødvendigvis en væsentlig ingrediens i grundlæggelsen af et nyt samfund. Det er derfor dumt og naivt at forestille sig politik uden vold, og der er uden tvivl altid et behov for at svare igen, forsvare sig og sikre det nye. Som da de sorte pantere bevæbnede sig, eller kommunarderne i Paris nægtede at lade sig afvæbne af de regeringstro soldater, som forsøgte at tilegne sig byens kanoner. Statens magtmonopol skal brydes, længere er den ikke. Det forstod den franske forfatter Alfred Jarry, der ofte var bevæbnet, når han gik omkring i Paris i begyndelsen af det 20. århundrede. Det betød ikke, at han affyrede sin revolver, men han var bevæbnet og accepterede ikke politiets og hærens magt. Han forstod, at terror er statens sundhed. Når konflikterne blot ulmer, fungerer indlemmelsen mindre synligt, men når opstanden først sker, og vi er på gaden sammen, så sættes hæren ind, og staten viser sit terroristiske væsen. B Men der er ikke længere nogen såkaldt revolutionær bevægelse her. Der var engang en bevægelse, som kaldte sig revolutionær, men den forsvandt og brød sammen, da det viste sig, at den bare var en kapitalistisk bevægelse, som var med til at omorganisere det kapitalistiske samfund, optimere det. Det europæiske proletariat eksisterede som klasse fra 1848 til 1968, hvor det endegyldigt viste sig, at det ikke var i stand til at håndtere den moderne verdens sociale konflikter. På intet tidspunkt har proletariatet handlet med henblik på ophævelse af penge- og statsformen. I stedet stemte de socialdemokratisk for arbejder-

11 konsum og er i dag syet helt sammen med de nationale demokratier. I dag er det de enorme menneskemasser i Kina, Sydøstasien, Afrika og Sydamerika, der er mest gang i. Hvis der er noget undergravende verdenssubjekt, der kan presse på, gøre oprør mod det gældende herredømme og ophæve arbejdet, pengene og staten, så er det de fordømte på jorden. C Jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde. Her? Nu? Hvor nu? Hvornår nu? Kalde det for nu. Det er nu, det sker! Men hvad nu hvis det viser sig, at det ikke var nu alligevel, hvis man skulle have ventet lidt, var for hurtigt ude. At man så ikke har kræfter til noget. Ikke flere spørgsmål. Nu sker det. Hvad skal der ske? Hvad må der gøres? Ikke flere analyser og overvejelser, der skal handles. Fortolkning skal erstattes af aktion. Men kan det tænkes, at man efter at have være i gang, efter handlingen, når man har gjort noget, bare har gjort det samme, at der ikke er sket noget. Hvad hvis det viser sig, at jeg bare er blevet, hvor jeg var. Forblevet den jeg var. Men der er slet ikke sket noget. Måske er det eneste, jeg har gjort, bare at bekræfte tingenes tilstand. A Men miseren er så omfattende, at lortet er ved at falde helt fra hinanden. Vi hjælper tingene på vej. Får det til at kollapse. Opgaven er at få det hele til at bryde helt sammen. At kæmpe mod den eksisterende orden må være at ødelægge det hele og blokere for kommunikation, færdsel og udveksling. Skuespillets kybernetiske netværk skal kortsluttes. Dets forbindelseslinjer skal smadres. Det er dér, vi begynder. B Men hvad skal der gøres? Ved vi virkelig det? Er det klart? Vladimir Lenins løsning skabelsen af en lille avantgarde af bevidste mænd, der tager magten og styrer revolutionen er vel ikke længere en løsning. Den russiske revolution må være et vidnesbyrd om den models fallit. Så meget er vel klart. Det kan ikke give mening at påstå, at man opbygger proletariatets parti. Men hvad skal vi så gøre? Kan vi overhovedet stille spørgsmålet Hvad bør der gøres? Ved vi, hvad det vil sige? Og hvem er det der stiller spørgsmålet, eller for den sags skyld besvarer det? Er det ikke bare en kortslutning, som sikrer, at der slet ikke sker noget som helst? Måske var det bedre helt at undlade at stille spørgsmålet, trække det tilbage, annullere det. Trække det tilbage, glide bort, fordampe. A Der er altid en vis dosis passion i den revolutionære kamp for kommunisme. Altid. At dræbe er selvfølgelig ikke det samme som at kommunisere, den kommunistiske revolution undergraver mere end den eliminerer. Men at afvise brugen af vold, det er at afstå fra revolution. C Alle disse spørgsmål og alle disse svar, eller er det alt sammen spørgsmål? Hvad kan jeg gøre, i den situation jeg befinder mig i? Hvordan skal jeg gå frem? Hvordan kan jeg gå frem? Er det mig? Er der overhovedet nogen? Noget mig? Er vi flere? Noget vi? Det hele er til at fortvivles over. Jeg ved ikke engang, hvad vi vil sige. Jeg er i hvert fald ikke sikker. Heller ikke på jeg. Sandheden er vist, at jeg taler om ting, jeg ikke ved noget om, at jeg ikke er sikker på ret meget, men at jeg dog... nej, jeg er heller ikke engang sikker på det. Eller også har jeg glemt det. Jeg vil dog ikke holde op med at tale, jeg holder ikke mund. Jeg kan ikke. Ikke nu. Nu. B Der er nemlig ingen revolutionær identitet. I det biopolitiske kontrolsamfund er det det aktive afkald på identitet, som er revolutionært. Vi kaster prædikaterne fra os og holder os langt væk fra såkaldt revolutionære subjekter, der kun har en funktion i forhold til magten som politiets spejlbillede. Den biopolitiske magt ønsker netop at fæstne enhver modstand til det såkaldte samfund, ønsker at klistre de revolutionære ind i det sindssyge glansbillede af ét samfund, som magten altid har travlt med at skabe. Det er absolut nødvendigt ikke at affirmere nogen ny identitet, vi er hverken det ene eller det andet, hverken anarkister eller reaktionære, Black Block eller hooligans. Vi kan med god ret proklamere: Vi eksisterer ikke. Og du fanger os aldrig. Bomberne er allerede placeret, og de sprang det hele i luften for fem minutter siden. Scene 3 "2. august Tyskland erklærer Rusland krig. Om eftermiddagen i svømmehallen." - Franz Kafka Folk står og taler sammen, diskuterer, gestikulerer, mange griner, nogle står bøjet over de madvarer, som er blevet slæbt fra supermarkedet ud på vejen, mens andre forsøger at sætte ild til et kasseapparat, som er sat ned i en indkøbsvogn. Der flyder et par døde betjente rundt i Sankt Jørgens Sø. Endnu en motorvejsstrækning er blevet pløjet op og beplantet med buske og træer. Andre er blevet fyldt med landminer. Stadig flere soldater deserterer. Direktøren for Jyske Bank har skiftet side og har sprunget sin bank i luften. Pengesedlerne brænder. Byens gader er fyldt med kaos og orgier.

12 THIS WORLD WE MUST LEAVE Credits Århus Kunstbygning Idé Mikkel Bolt og Jakob Jakobsen Iscenesættelse Jakob Jakobsen Manuskript Mikkel Bolt Skuespillere Misja Thirslund Krenchel, Greta Jiménez, Bendt Ulrich Sørensen, Ellen Nyman, Jan Stricker Fotograf Fredrik Sundbye B-Fotograf Mads Hoppe Tonemester Kjetil Mørk Musik Snöleoparden Produktion Maria Kristensen Grafik Jakob Jakobsen og Tina Helen Sceneteknik Raphael Solholm Arkivteknik Thomas Bo Østergaard Projektet er støttet af Kunstrådets Billedkunstudvalg Assistance Henriette Heise, Andreas Johansen, Valdemar Silverstein Markussen Snöleoparden musikere Snö (hanhao), Henning Frimann (sav, perkussion), Tais (guitar), Natacha (guitar), Elisabetta (shakere, orgelpibe), Hjalte (lydoptagelse) Tak til The Camel Collective (Anthony Graves, Robert M. Ochshorn, Carla Herrera-Prats, Lasse Lau), Louis F. Jensen, Kim Borch, Nis Rømer, Solvej Heise, Dansk El-Forbund København, Red Rental og de ansatte på Århus Kunstbygning Mere info MIKKEL BOLT er kunstteoretiker. Han er ansat som lektor i kulturhistorie ved Institut for Kunstog Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Han har publiceret en række bøger, deriblandt I sammenbruddets tjeneste, s.m. Das Beckwerk (2008) og Avantgardens selvmord (2009) og skrevet en lang række artikler om bl.a. nyere aktivismeformer, avantgarde, moderne kunst, den revolutionære tradition og totalitarisme til danske og internationale tidsskrifter og publikationer. Han er medredaktør af tidsskrifterne K&K og Øjeblikket og har redigeret flere bøger deriblandt Fællesskabsfølelser. Kunst, politik, filosofi (2009), s.m. Jacob Lund, og Totalitarian Art and Modernity (2010), s.m. Jacob Wamberg. Han har i samarbejde med Jakob Jakobsen organiseret flere seminarer i Folkets Hus om situationisme, militans, bykamp og billedpolitik. JAKOB JAKOBSEN er politisk engageret billedkunstner, underviser og aktivist. Han har drevet Det Fri Universitet i København fra 2001 til 2007 (copenhagenfreeuniversity.dk), var med til at grundlægge den kunstnerdrevne tv-station tv-tv i 2004 og har medvirket i udstillinger verden over bla. på Wattis Institute, San Franscisco; Shedhalle, Zürich; Insa Art Space, Seoul; Baltimore Museum of Art, Baltimore; Whitechapel Art Gallery, London; München Kunstverein, München; Wiener Secession, Wien; Louisiana, Humlebæk, m.fl. I 2010 viste han udstillingen Billed Politik på Overgaden, Institut for samtidskunst (billedpolitik.dk). Dette hæfte er udgivet af Århus Kunstbygning Alle tekster af Mikkel Bolt og Jakob Jakobsen undtaget manuskriptet som er af Mikkel Bolt Tryk af Zeuner Grafik ISBN Århus og København 2010

13 THIS WORLD WE MUST LEAVE En forestiling om revolution This World We Must Leave - En forestiling om revolution undersøger det begær efter en anden verden, som ligger i det oprørske eller revolutionære brud med den gældende orden. Den revolutionære begivenhed, hvor der både artikuleres kritik af det bestående og præsenteres nye perspektiver for en anden verden. Udstillingen er en totalinstallation og præsenterer tre korte film, som beskriver stadier på vejen fra fremmedgørelse til revolutionens kaotiske sammenbrud af det gældende orden. De tre film udgør således en art rejse ud af det undertrykkende kapitalistiske samfund og ind i det revolutionære brud og det øjeblik, hvor der sker et skred og tingene pludselig åbner sig og bliver genstand for aktiv transformation. I det revolutionære brud organiseres sanserne og det sanselige på nye måder og livsomstændighederne forandres med henblik på andre begærsformer end dem, det spektakulære varesamfund producerer og tilfredsstiller. Udstillingen præsenterer også et brændende arkiv med materiale fra en håndfuld af historiens uafsluttede revolutioner fra Pariserkommunen til den situationistiske bevægelse. Mikkel Bolt og Jakob Jakobsen ISBN

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Trauma 1-11. Fortællinger om Det Fri Universitet i København og det omgivende samfund i de sidste ti år

Trauma 1-11. Fortællinger om Det Fri Universitet i København og det omgivende samfund i de sidste ti år Trauma 1-11 Fortællinger om Det Fri Universitet i København og det omgivende samfund i de sidste ti år Museet for Samtidskunst 18. juni - 11. september 2011 Museet for Samtidskunst Det kgl. Palæ Stændertorvet

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18

mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18 mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18 Der var engang. Det der skete husker vi. Bare fem drengen. Derude et sted. Det var også dengang, det var det. Her eller der, ingen hjemme, stemmer som

Læs mere

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi I Rødding 290 I al sin glans 286 Var I ikke 282 Apostlene 294 Talsmand 291 Du som går ud Kl 10.30 synger vi i Lihme: 290

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Salmer: Lihme Nu vågne alle, Dåb: 448 Fyldt med glæde, 41 Lille Guds barn, 321 O kristelighed, 725 Det dufter

Salmer: Lihme Nu vågne alle, Dåb: 448 Fyldt med glæde, 41 Lille Guds barn, 321 O kristelighed, 725 Det dufter Tekster: Es 44,1-8, Rom 8,24-28, Joh 17,1-11 Salmer: Lihme 9.00 748 Nu vågne alle, Dåb: 448 Fyldt med glæde, 41 Lille Guds barn, 321 O kristelighed, 725 Det dufter Rødding 10.30 748 Nu vågne alle, 313

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Mørket og de mange lys

Mørket og de mange lys Mørket og de mange lys (Foto: Eva Lange Jørgensen) For knap to måneder siden boede den irakiske forfatter og journalist Suhael Sami Nader i København som fribyforfatter. Her følte han sig for tryg for

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt.

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt. Tekster: Es 2,2-5, Kol 1,25d-28, Joh 12,23-33 Salmer Lem 9.00: 10, 580, 54,399 Rødding 10.30:4, 318,580, 54, 438, 476, 557 Det dybe mysterium i kristendommen og vel i grunden også det, der gør, at vi ikke

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

På forscenen står en stor, gammel lænestol. En vinklet trappe, der kan bestiges, skærer igennem - eller går rundt og bag om bobinetterne.

På forscenen står en stor, gammel lænestol. En vinklet trappe, der kan bestiges, skærer igennem - eller går rundt og bag om bobinetterne. 7 Scenografien består af bobinetter til projektion af lysbilleder og filmklip. Lysbillederne er dokumentar- scenografier, hvorimod filmklippene primært er redigerede scener fra Astas film. På forscenen

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 3 Lovsynger herren (300 Kom sandheds ånd (mel.: Gør døren høj)) 352 Herrens kirke (mel. Rind nu op i Jesu navn) 348 Tør end nogen (mel.: Lindemann) (438 Hellig)

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Jeg har solgt min virksomhed men hvad nu med mig?

Jeg har solgt min virksomhed men hvad nu med mig? Jeg har solgt min virksomhed men hvad nu med mig? Af Søren Braskov, erhvervspsykolog og partner i HumanAct Som ejerleder brænder man for sin virksomhed. Derfor kan det være en svær overgang, når man vælger

Læs mere

Prædiken til midnatsgudstjeneste i C Lindvig Enok Juul Osmundsen Side

Prædiken til midnatsgudstjeneste i C Lindvig Enok Juul Osmundsen Side Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 01-01-2017 Prædiken til Midnatsgudstjeneste Christianshede 2016 Christianshede kirke kl. 23,15. Luk. 2,25-32. En fórtanke. En tanke foran. Vi taler om eftertanker, om

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 --- Godmorgen I

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 --- Godmorgen I Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 Godmorgen I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, og vi sidder

Læs mere

kroppen er begejstret lad os se bort fra sjælen

kroppen er begejstret lad os se bort fra sjælen Nietzsche kroppen er begejstret lad os se bort fra sjælen Merleau-Ponty Den levende krop er vi. Vores bevidshed er ikke uafhængig af vores krop. Vi er nød til at vende tilbage til de fænomener og den kropslige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer:

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer: Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10 Salmer: Jeg tænker, at alle mennesker flere gange i deres liv har oplevet at møde fællesskaber, der lukkede sig om sig selv. Fællesskaber, man egentlig gerne ville være

Læs mere

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN 2. Påskedag 2015, Hurup og Gettrup Lukas 24, 13-35 Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN Har du oplevet, at det hele bare er gået i stå? Det, som du sådan havde regnet

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Tekster: Es 51,12-16, 1 Thess 4,13-18, Matt 24,15-28

Tekster: Es 51,12-16, 1 Thess 4,13-18, Matt 24,15-28 Tekster: Es 51,12-16, 1 Thess 4,13-18, Matt 24,15-28 Lem 10.30 8 Om alle mine lemmer 279 Venner, lad kun (mel. Vaj nu) 277 Herre, når din time kommer 274 Rejs op dit hoved 438 Hellig 477 Som korn 261 Halleluja

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd Introduktion til undervisningsmaterialet Mørkeræd 1 Introduktion til undervisningsmaterialet Kære underviser Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen på mellemtrinnet. Alle

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Pinsedag. 2010. 290 289 285 // 291 296 725 Jer. 31,31-34; Acta 2,1-11; Johs. 14,15-21

Pinsedag. 2010. 290 289 285 // 291 296 725 Jer. 31,31-34; Acta 2,1-11; Johs. 14,15-21 1 Pinsedag. 2010. 290 289 285 // 291 296 725 Jer. 31,31-34; Acta 2,1-11; Johs. 14,15-21 1. To drenge betragter en due. Den ene siger: Har duer egentlig hjerne? (Det er af en eller anden grund noget, drenge

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Udfordringen og vejledning hertil

Udfordringen og vejledning hertil Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Lokation: I en skov Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Udfordringen og vejledning hertil Kære ledere. I skal nu i gang

Læs mere

Mandag den 10. januar

Mandag den 10. januar 2011 6 Mandag den 10. januar Har du set de mennesker, der sidder ret op og ned med åben mund og sover i bussen? Det var mig i morges. Jeg ved ikke, hvad der sker med mig, for jeg bør jo være helt udhvilet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Vasily Kandinsky. for Vasily Kandinsky i dag?

Vasily Kandinsky. for Vasily Kandinsky i dag? Vasily Kandinsky Marie Knudsen: Ja, fordi det han står for, for mig er noget der ligger lidt længere tilbage i tiden. Hvor at hvis man så skal lave noget som er nutidigt nu, i forhold til en reklame og

Læs mere

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer [ 11120 ] Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer MANIFEST Fremtidens Danmark opstår ikke på bar mark eller i et tomt byggefelt Fremtiden opstår indimellem alt det eksisterende, de bevaringsværdige

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

kraghinvest.dk Marxisme var det relevant? Jean Michel te Brake Marts 2014 Resumé

kraghinvest.dk Marxisme var det relevant? Jean Michel te Brake Marts 2014 Resumé Marxisme var det relevant? Marts 2014 Resumé Marx er kendt for sin berømte tekst, Det Kommunistiske Manifest, som beskriver hvordan arbejderne, kaldet proletariatet, vil tage land og fabrikker tilbage

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

12.s.e.trin 2014. En lille pige blev engang i gamle dage lagt på trappestenen til en herregård.

12.s.e.trin 2014. En lille pige blev engang i gamle dage lagt på trappestenen til en herregård. 12.s.e.trin 2014 En lille pige blev engang i gamle dage lagt på trappestenen til en herregård. Hun var et pudsigt barn, hun havde klumpfod og et særpræget udseende. Men alle på herregården var enige om,

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen.

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen. Påskesøndag, 31.marts, Domkirken, kl.10.00 Salmer: 224, 218, 239 // 236, 234; altergang 227 Tekster: Mark. 16,1-8 Ingen dåb; altergang rit c, O du Guds lam v.1 efter helligsang I Faderens og Sønnens og

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende.

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. INTRO.EXT. SLOTTET UDEFRA. Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. SCENE 1. INT. SLOTSGANG - EFTERMIDDAG En guide fortæller i en gang med mange billeder. En gruppe følger efter

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: Sig månen

786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: Sig månen 786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: 725.4-5 769 Sig månen og 748 Nu vågne alle 725 Det dufter 52 Du, Herre Krist 726 Gak ud min sjæl Til sine disciple sagde han:»derfor

Læs mere

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by!

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by! LØRDAG 2. APRIL I den her weekend skal vi til Canberra og besøge Rachel og Mattias, som jeg boede sammen med i Århus (se desuden 26. februar). De arbejder begge på Canberra Universitet Rachel som phd-studerende

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5/ kl

RG Grindsted Kirke 5/ kl 1 RG Grindsted Kirke 5/11-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - FOREVER Præludium: Vi er ét folk Velkomst v. Steen En gudstjeneste om Guds rige og om håb. Jeg har tænkt noget over temaet håb, fordi der

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787.

Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787. Tekster: Es 40,18-25, 1 Kor 1,4-8, Matt 22,34-46 Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787. Tiden er ikke en glidende forandring. Det virker mest som om tiden er som en gammel

Læs mere

mutilation avenue Van Gogh samfundets selvmyrdede 490VOL

mutilation avenue Van Gogh samfundets selvmyrdede 490VOL mutilation avenue Van Gogh samfundets selvmyrdede 490VOL Indledende geografi: Der sker så forbandet lidt; lidt blød seng. Forskellige forsøg på at percipere rummet som mere end rum, ikke et dumt øjebliks

Læs mere

Hvor stor er den myre?!... Overordnet idé: Udstillingen bygges op over begreberne Mikro og Makro. Med dette udgangspunkt bevæger børnene sig igennem 6 rummeligheder, de genkender fra deres egen hverdag,

Læs mere

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 Michael Würtz Overbeck VINDEREN AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 PÅ ÅRHUS Michael Würtz Overbeck modtog onsdag d. 25. april Publikumsprisen

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere