EN FORESTILLING OM REVOLUTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN FORESTILLING OM REVOLUTION"

Transkript

1 EN FORESTILLING OM REVOLUTION

2 THIS WORLD WE MUST LEAVE En forestilling om revolution Århus Kunstbygning J. M. Mørks Gade 13 DK 8000 Århus C Tlf.: Fax: Tirsdag søndag Onsdag Mandag lukket Udstillingens titel er hentet fra den franske venstrekommunist Jacques Camatte, som i 1973 skrev en tekst med titlen Ce monde qu il faut quitter, hvori han redegør for, hvorledes kapitalismen tenderer til at lægge ikke blot samfundet og økonomien, men også kulturen, hverdagslivet og den menneskelige forestillingsevne under sig. Camattes kritiske analyse af kapitalens despotisme understreger behovet for en gennemgribende forvandling af mennesket med henblik på udviklingen af et ikke-kapitalistisk liv i harmoni med alt levende og naturen. Med udstillingen This World We Must Leave vil vi undersøge og gestalte det begær efter en anden verden, som ligger i det oprørske eller revolutionære brud med den gældende orden. Den revolutionære begivenhed, hvor der både artikuleres kritik af det bestående og præsenteres et nyt perspektiv, der overvejer, hvordan tingene kunne hænge sammen på en anden måde. Udstillingen består af tre korte film, som tilsammen tematiserer forløbet fra fremmedgørelse over brud til en revolutionær situation. De tre film udgør således en art rejse ud af det undertrykkende kapitalistiske

3

4 samfund og ind i det revolutionære brud, det øjeblik, hvor der sker et skred og tingene pludselig bliver genstand for aktiv transformation, det moment, hvor det med ét bliver muligt at gøre tingene på en helt anden måde, hvor det bliver muligt at dele det sanselige på andre måder og modificere livsomstændighederne med henblik på andre begærsformer end dem, det spektakulære varesamfund producerer og tilfredsstiller. Filmene er installeret i Århus Kunstbygnings underetage og er dramatiseret som en nedstigen ind i en sort teatersal, som henlægger helt i mørke. Rummet er kun oplyst af de tre videoer, som afspilles én ad gangen. Beskueren er således tvunget til at lade sig føre rundt i udstillingen af de tre filmprojektioner og indtage rollen som betragtende publikum, der iagttager en historie om fremmedgørelse og et kommende revolutionært brud. Til venstre for trappen er der et arkiv, som fremstår, som om det er blevet smadret eller sat i flammer. Arkivet synes at gengive et forsøg på at redegøre for tidligere historiske begivenheder fra Pariserkommunen og frem til Genova 2001 med særligt fokus på Situationistisk Internationale, den postsurrealistiske og eksplicit marxistiske avantgardegruppe, som i årene fra 1957 til 1972 forsøgte at overskride kunst og politik med skabelsen af revolutionære øjeblikke. Historiens uindfriede oprør og mislykkedes revolter danner baggrund for filmenes forestilling om et revolutionært brud i dag. De tre film tager hver udgangspunkt i begreber fremmedgørelse, brud og revolutionær situation som historisk har været brugt til at afvise den allerede etablerede kapitalistiske verden. Dette vokabularium synes måske på mange måder at adressere en ældre, nu forsvundet historisk periode, men som det fremgår af filmene har det måske aldrig været mere relevant end nu. Kan vi ikke alle sammen se, at samfundet ikke hænger sammen, at det er ved at falde fra hinanden? At kapitalens sumpede grådighed regerer uindskrænket og producerer en uigennemskuelig afhængighed, som vi alle er fanget i, hvad enten man lever i Afrika og er ved at dø af sult, eller lever i Danmark og har anskaffet sig en ny fladskærm. Lortet fungerer ikke, og det er på tide at komme ud. Som helhed kredser installationen om det revolutionære brud, hvor der sker en glidning ud i det ukendte, hvor den allerede etablerede orden begynder at bryde sammen og der opstår et mulighedsfelt, hvor der kan ske noget andet. I den første film registreres nutidens adskillelse og fremmedgørelse via kameraets bevægelse gennem en lejlighed, der på én gang er beboet og halvt forladt. Den misere, der kommer til udtryk inden for i lejligheden og udenfor i det urbane rums stereotype og tomme former, fordobles af skuespillerens stemme, som monotomt beskriver koloniseringen af hverdagslivet og den menneskelige bevidstheds lammelse. I den følgende film interviewer en journalist på en kaotisk

5

6

7 gade tre personer, der hver især overvejer, om det er muligt at gøre noget ved miseren og i så fald hvad, og hvordan det i dag kan lade sig gøre at stille spørgsmål til den allerede etablerede orden og dens naturlighed. Den sidste video foretager en bevægelse ud af denne verden og ind det ukendte hinsides allerede eksisterende fællesskaber, identiteter og former. Der er sket noget, byen er i flammer, nye former opstår, andre fællesskaber viser sig, og vi er ikke længere det samme som før. THIS WORLD WE MUST LEAVE Arkivet Et arkiv forstås almindeligvis som et sted, hvor man opbevarer og klassificerer sporene efter det allerede sagte for at gøre dem tilgængelig for fremtidig hukommelse. Et arkiv er således en måde at skabe historie på. Det er også tilfældet med arkivet, som indgår i This World We Must Leave. Her indgår der dokumenter, som alle relaterer til forskellige revolutionære projekter og bevægelser, som aldrig blev fuldført og led nederlag. Specielt præsenterer arkivet vores personlige arkivalier, som relaterer til den situationistiske bevægelse, der fra 1950 erne og frem til 1970 erne kæmpede mod den etablerede verdens magter med henblik på at skabe et andet samfund af kommunistisk tilsnit, hvor alle gik fra at være passive beskuere af livet, der passerede forbi på billedskærme, til at være aktive skabere af et nyt, fælles liv. Situationisterne er således et punkt i en længere historie om modstand og oprør, som arkivet fortæller og iscenesætter. Det er et arkiv om fortidens mislykkedes, men tapre revolutioner og oprør, som alle udfordrede den kapitalistiske civilisation og

8

9 dens penge- og statsmagt og ikke mindst dens evne til at glemme og skabe en art evig nutid, hvor alle fortidige og nutidige ofre forsvinder ud af billedet. Det er et arkiv, men et mod- eller antiarkiv, hvor den konstant cirkulerede og repeterede fortælling om kapitalismens naturlighed udfordres og afvises. Fortidens oprør og revolutioner er der nemlig sjældent plads til i arkiverne, og hvis der er, er det altid for at spærre dem inde i historien og løsrive dem fra enhver form for kontakt med nutiden. Der er jo ikke noget at komme efter, som vi så tit får at vide. Det kan vi forvisse os om ved at kigge i de officielle arkiver, som viser, at det altid går galt, når nogen vil noget andet. Det er den historie, de officielle arkiver altid fortæller. Som situationisterne påpegede, er arkivets iscenesættelse af den historiske hukommelse med andre ord et aspekt af skuespillets tingsliggørelse af dagliglivet, hvor levede erfaringer reduceres til pixels på en skærm. Arkivet er med andre ord et magtinstrument, det er det sted, hvor historien skabes og iscenesættes med henblik på at legitimere det aktuelle. Derfor er arkivet kendetegnet ved orden, effektivitet og fuldstændighed, og prætenderer sig endda som den neutrale opbevaring af objekterne. Sådan er historien. Men i virkeligheden er arkivet en måde at reducere sociale relationer til fastlåste billeder. Som Walter Benjamin ved flere lejligheder skrev, har arkivet til funktion at forevige de regerende værdier og naturalisere den eksisterende orden. Et arkiv er således aldrig neutralt. Modarkivet er et forsøg på at skabe en mere flydende form for hukommelse, hvor det, der huskes, ikke reduceres til nutidens døde modstykke, men erindres på en ny måde, hvor det virker som en frembrydende kraft i dag. Derfor har det været nødvendigt at brænde arkivet af. Arkivet er blevet stukket i brand som et ekko af de kommunarder, der under Pariserkommunen ville sætte ild til Notre-Dame under de blodige kampe mod de fremrykkende regeringsstyrker i 1871, hvor Paris befolkning havde smidt regeringen ud af byen og selv styrede tingene. Under disse kampe var der ifølge de mest indædte revolutionære ikke nogen grund til at skåne det undertrykkende samfunds mindesmærker, selvom disse måtte besidde en æstetisk værdi. Det hele skulle væk i en fejende bevægelse. Det vigtige var at sikre revolutionen og sørge for at den gamle orden og dens monumenter gik under.

10 THIS WORLD WE MUST LEAVE Filmmanuskript og visner. For vi bliver ikke udhvilede af at sove, vi bliver blot mere angste og fuldstændigt desperate for endelig at falde rigtigt i søvn, sove og komme et andet sted hen. Men der er ikke noget udenfor. Modernismens onde drøm er virkeliggjort. Enhver form for ydre er blevet opslugt og foldet ind i skuespillets flimmer. Scene 1 "Vi kan ikke selv vælge det rod, vi er tvunget til at leve i hele samfundets kollaps men vi kan vælge vores exit." - C. L. R. James Scene 2 "Ikke alene hersker der generelt anarki blandt reformatorerne, enhver må også indrømme over for sig selv, at han ikke formår at danne sig noget præcist billede af, hvad der vil komme til at ske. Det er imidlertid netop fordelen ved den nye retning, at vi ikke dogmatisk foregriber verden, men derimod kun søger at finde den nye verden gennem kritikken af den gamle." - Karl Marx Der er ikke noget udenfor. Der er ikke nogen uden for denne verden. Før sagde samfundet, at det her var det bedste, der kunne være. Nu siger det, at det her, er det, der er. Det kan være godt eller skidt, men der er ikke andet. Det kapitalistiske samfund er det, der er. Det er uendeligt. Det kapitalistiske samfund er uendeligt. Der er ikke andet. Andet end kapitalismens enorme krop, som vi er en lille bitte del af. Som vi reproducerer hver dag. Igen og igen. Hver dag genskaber vi denne enorme indiskutable og uigennemskuelige monstrøse krop af kontrol, undertrykkelse og dominans, som det ikke er muligt at komme på afstand af. Vi er kroppen, den er os. Nu og i morgen. Den er indeni os, vi kan ikke komme på afstand af den, den er trængt ind i os. Der er ikke noget os udenfor, der er ikke noget mig adskilt fra kapitalen. Jeg er billedet, billedet er mig. Hver dag genskaber vi en helhed, som vi ikke kan forstå. Vi er alle sammen godt klar over, at den helhed, som vi er underkastet, kun eksisterer, fordi vi skaber den, men alligevel fremstår den uden for vores rækkevidde, som om vi ikke er med til at genskabe den hver evig eneste dag. Vi har mistet overblikket. Jeg ser mig selv ligge fladt på maven, lukker øjnene og falder i søvn. Og vågner op og åbner munden og tungen kommer ud. Men jeg vågner ikke. Jeg kan ikke vågne op igen. Vi sover alle sammen den samme søvn, som vi ikke kan vågne op fra. Vi ligger og rykker os frem og tilbage i sengen, mens kroppen bliver mere og mere træt og langsomt går i opløsning, forfalder A Der findes ikke nogen fredelig opstand. Der er ikke nogen grund til at glorificere brugen af vold; men vold er nødvendigvis en væsentlig ingrediens i grundlæggelsen af et nyt samfund. Det er derfor dumt og naivt at forestille sig politik uden vold, og der er uden tvivl altid et behov for at svare igen, forsvare sig og sikre det nye. Som da de sorte pantere bevæbnede sig, eller kommunarderne i Paris nægtede at lade sig afvæbne af de regeringstro soldater, som forsøgte at tilegne sig byens kanoner. Statens magtmonopol skal brydes, længere er den ikke. Det forstod den franske forfatter Alfred Jarry, der ofte var bevæbnet, når han gik omkring i Paris i begyndelsen af det 20. århundrede. Det betød ikke, at han affyrede sin revolver, men han var bevæbnet og accepterede ikke politiets og hærens magt. Han forstod, at terror er statens sundhed. Når konflikterne blot ulmer, fungerer indlemmelsen mindre synligt, men når opstanden først sker, og vi er på gaden sammen, så sættes hæren ind, og staten viser sit terroristiske væsen. B Men der er ikke længere nogen såkaldt revolutionær bevægelse her. Der var engang en bevægelse, som kaldte sig revolutionær, men den forsvandt og brød sammen, da det viste sig, at den bare var en kapitalistisk bevægelse, som var med til at omorganisere det kapitalistiske samfund, optimere det. Det europæiske proletariat eksisterede som klasse fra 1848 til 1968, hvor det endegyldigt viste sig, at det ikke var i stand til at håndtere den moderne verdens sociale konflikter. På intet tidspunkt har proletariatet handlet med henblik på ophævelse af penge- og statsformen. I stedet stemte de socialdemokratisk for arbejder-

11 konsum og er i dag syet helt sammen med de nationale demokratier. I dag er det de enorme menneskemasser i Kina, Sydøstasien, Afrika og Sydamerika, der er mest gang i. Hvis der er noget undergravende verdenssubjekt, der kan presse på, gøre oprør mod det gældende herredømme og ophæve arbejdet, pengene og staten, så er det de fordømte på jorden. C Jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde. Her? Nu? Hvor nu? Hvornår nu? Kalde det for nu. Det er nu, det sker! Men hvad nu hvis det viser sig, at det ikke var nu alligevel, hvis man skulle have ventet lidt, var for hurtigt ude. At man så ikke har kræfter til noget. Ikke flere spørgsmål. Nu sker det. Hvad skal der ske? Hvad må der gøres? Ikke flere analyser og overvejelser, der skal handles. Fortolkning skal erstattes af aktion. Men kan det tænkes, at man efter at have være i gang, efter handlingen, når man har gjort noget, bare har gjort det samme, at der ikke er sket noget. Hvad hvis det viser sig, at jeg bare er blevet, hvor jeg var. Forblevet den jeg var. Men der er slet ikke sket noget. Måske er det eneste, jeg har gjort, bare at bekræfte tingenes tilstand. A Men miseren er så omfattende, at lortet er ved at falde helt fra hinanden. Vi hjælper tingene på vej. Får det til at kollapse. Opgaven er at få det hele til at bryde helt sammen. At kæmpe mod den eksisterende orden må være at ødelægge det hele og blokere for kommunikation, færdsel og udveksling. Skuespillets kybernetiske netværk skal kortsluttes. Dets forbindelseslinjer skal smadres. Det er dér, vi begynder. B Men hvad skal der gøres? Ved vi virkelig det? Er det klart? Vladimir Lenins løsning skabelsen af en lille avantgarde af bevidste mænd, der tager magten og styrer revolutionen er vel ikke længere en løsning. Den russiske revolution må være et vidnesbyrd om den models fallit. Så meget er vel klart. Det kan ikke give mening at påstå, at man opbygger proletariatets parti. Men hvad skal vi så gøre? Kan vi overhovedet stille spørgsmålet Hvad bør der gøres? Ved vi, hvad det vil sige? Og hvem er det der stiller spørgsmålet, eller for den sags skyld besvarer det? Er det ikke bare en kortslutning, som sikrer, at der slet ikke sker noget som helst? Måske var det bedre helt at undlade at stille spørgsmålet, trække det tilbage, annullere det. Trække det tilbage, glide bort, fordampe. A Der er altid en vis dosis passion i den revolutionære kamp for kommunisme. Altid. At dræbe er selvfølgelig ikke det samme som at kommunisere, den kommunistiske revolution undergraver mere end den eliminerer. Men at afvise brugen af vold, det er at afstå fra revolution. C Alle disse spørgsmål og alle disse svar, eller er det alt sammen spørgsmål? Hvad kan jeg gøre, i den situation jeg befinder mig i? Hvordan skal jeg gå frem? Hvordan kan jeg gå frem? Er det mig? Er der overhovedet nogen? Noget mig? Er vi flere? Noget vi? Det hele er til at fortvivles over. Jeg ved ikke engang, hvad vi vil sige. Jeg er i hvert fald ikke sikker. Heller ikke på jeg. Sandheden er vist, at jeg taler om ting, jeg ikke ved noget om, at jeg ikke er sikker på ret meget, men at jeg dog... nej, jeg er heller ikke engang sikker på det. Eller også har jeg glemt det. Jeg vil dog ikke holde op med at tale, jeg holder ikke mund. Jeg kan ikke. Ikke nu. Nu. B Der er nemlig ingen revolutionær identitet. I det biopolitiske kontrolsamfund er det det aktive afkald på identitet, som er revolutionært. Vi kaster prædikaterne fra os og holder os langt væk fra såkaldt revolutionære subjekter, der kun har en funktion i forhold til magten som politiets spejlbillede. Den biopolitiske magt ønsker netop at fæstne enhver modstand til det såkaldte samfund, ønsker at klistre de revolutionære ind i det sindssyge glansbillede af ét samfund, som magten altid har travlt med at skabe. Det er absolut nødvendigt ikke at affirmere nogen ny identitet, vi er hverken det ene eller det andet, hverken anarkister eller reaktionære, Black Block eller hooligans. Vi kan med god ret proklamere: Vi eksisterer ikke. Og du fanger os aldrig. Bomberne er allerede placeret, og de sprang det hele i luften for fem minutter siden. Scene 3 "2. august Tyskland erklærer Rusland krig. Om eftermiddagen i svømmehallen." - Franz Kafka Folk står og taler sammen, diskuterer, gestikulerer, mange griner, nogle står bøjet over de madvarer, som er blevet slæbt fra supermarkedet ud på vejen, mens andre forsøger at sætte ild til et kasseapparat, som er sat ned i en indkøbsvogn. Der flyder et par døde betjente rundt i Sankt Jørgens Sø. Endnu en motorvejsstrækning er blevet pløjet op og beplantet med buske og træer. Andre er blevet fyldt med landminer. Stadig flere soldater deserterer. Direktøren for Jyske Bank har skiftet side og har sprunget sin bank i luften. Pengesedlerne brænder. Byens gader er fyldt med kaos og orgier.

12 THIS WORLD WE MUST LEAVE Credits Århus Kunstbygning Idé Mikkel Bolt og Jakob Jakobsen Iscenesættelse Jakob Jakobsen Manuskript Mikkel Bolt Skuespillere Misja Thirslund Krenchel, Greta Jiménez, Bendt Ulrich Sørensen, Ellen Nyman, Jan Stricker Fotograf Fredrik Sundbye B-Fotograf Mads Hoppe Tonemester Kjetil Mørk Musik Snöleoparden Produktion Maria Kristensen Grafik Jakob Jakobsen og Tina Helen Sceneteknik Raphael Solholm Arkivteknik Thomas Bo Østergaard Projektet er støttet af Kunstrådets Billedkunstudvalg Assistance Henriette Heise, Andreas Johansen, Valdemar Silverstein Markussen Snöleoparden musikere Snö (hanhao), Henning Frimann (sav, perkussion), Tais (guitar), Natacha (guitar), Elisabetta (shakere, orgelpibe), Hjalte (lydoptagelse) Tak til The Camel Collective (Anthony Graves, Robert M. Ochshorn, Carla Herrera-Prats, Lasse Lau), Louis F. Jensen, Kim Borch, Nis Rømer, Solvej Heise, Dansk El-Forbund København, Red Rental og de ansatte på Århus Kunstbygning Mere info MIKKEL BOLT er kunstteoretiker. Han er ansat som lektor i kulturhistorie ved Institut for Kunstog Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Han har publiceret en række bøger, deriblandt I sammenbruddets tjeneste, s.m. Das Beckwerk (2008) og Avantgardens selvmord (2009) og skrevet en lang række artikler om bl.a. nyere aktivismeformer, avantgarde, moderne kunst, den revolutionære tradition og totalitarisme til danske og internationale tidsskrifter og publikationer. Han er medredaktør af tidsskrifterne K&K og Øjeblikket og har redigeret flere bøger deriblandt Fællesskabsfølelser. Kunst, politik, filosofi (2009), s.m. Jacob Lund, og Totalitarian Art and Modernity (2010), s.m. Jacob Wamberg. Han har i samarbejde med Jakob Jakobsen organiseret flere seminarer i Folkets Hus om situationisme, militans, bykamp og billedpolitik. JAKOB JAKOBSEN er politisk engageret billedkunstner, underviser og aktivist. Han har drevet Det Fri Universitet i København fra 2001 til 2007 (copenhagenfreeuniversity.dk), var med til at grundlægge den kunstnerdrevne tv-station tv-tv i 2004 og har medvirket i udstillinger verden over bla. på Wattis Institute, San Franscisco; Shedhalle, Zürich; Insa Art Space, Seoul; Baltimore Museum of Art, Baltimore; Whitechapel Art Gallery, London; München Kunstverein, München; Wiener Secession, Wien; Louisiana, Humlebæk, m.fl. I 2010 viste han udstillingen Billed Politik på Overgaden, Institut for samtidskunst (billedpolitik.dk). Dette hæfte er udgivet af Århus Kunstbygning Alle tekster af Mikkel Bolt og Jakob Jakobsen undtaget manuskriptet som er af Mikkel Bolt Tryk af Zeuner Grafik ISBN Århus og København 2010

13 THIS WORLD WE MUST LEAVE En forestiling om revolution This World We Must Leave - En forestiling om revolution undersøger det begær efter en anden verden, som ligger i det oprørske eller revolutionære brud med den gældende orden. Den revolutionære begivenhed, hvor der både artikuleres kritik af det bestående og præsenteres nye perspektiver for en anden verden. Udstillingen er en totalinstallation og præsenterer tre korte film, som beskriver stadier på vejen fra fremmedgørelse til revolutionens kaotiske sammenbrud af det gældende orden. De tre film udgør således en art rejse ud af det undertrykkende kapitalistiske samfund og ind i det revolutionære brud og det øjeblik, hvor der sker et skred og tingene pludselig åbner sig og bliver genstand for aktiv transformation. I det revolutionære brud organiseres sanserne og det sanselige på nye måder og livsomstændighederne forandres med henblik på andre begærsformer end dem, det spektakulære varesamfund producerer og tilfredsstiller. Udstillingen præsenterer også et brændende arkiv med materiale fra en håndfuld af historiens uafsluttede revolutioner fra Pariserkommunen til den situationistiske bevægelse. Mikkel Bolt og Jakob Jakobsen ISBN

Trauma 1-11. Fortællinger om Det Fri Universitet i København og det omgivende samfund i de sidste ti år

Trauma 1-11. Fortællinger om Det Fri Universitet i København og det omgivende samfund i de sidste ti år Trauma 1-11 Fortællinger om Det Fri Universitet i København og det omgivende samfund i de sidste ti år Museet for Samtidskunst 18. juni - 11. september 2011 Museet for Samtidskunst Det kgl. Palæ Stændertorvet

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Kinas Pluto hvad skete/sker der?

Kinas Pluto hvad skete/sker der? Kinas Pluto hvad skete/sker der? Af Karl Aage Jensen Astrologihuset Astrologimagasinet Horoskopet har flere gange skrevet om Kina, der er grundlagt den 1. oktober 1949 kl. 15.00 i Beijing. Alle forløb,

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hvor stor er den myre?!... Overordnet idé: Udstillingen bygges op over begreberne Mikro og Makro. Med dette udgangspunkt bevæger børnene sig igennem 6 rummeligheder, de genkender fra deres egen hverdag,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer [ 11120 ] Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer MANIFEST Fremtidens Danmark opstår ikke på bar mark eller i et tomt byggefelt Fremtiden opstår indimellem alt det eksisterende, de bevaringsværdige

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D Det Jyske Kunstakademi i djk.nu ? Søger du et kunstakademi med : et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner? en åben studiestruktur med individuel specialisering? de studerende

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by!

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by! LØRDAG 2. APRIL I den her weekend skal vi til Canberra og besøge Rachel og Mattias, som jeg boede sammen med i Århus (se desuden 26. februar). De arbejder begge på Canberra Universitet Rachel som phd-studerende

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning Jesper Just er født i 1974 og tog sin afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2003. Han bor og arbejder i New York og er repræsenteret i en

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

ASSAK. Jessie Kleemann

ASSAK. Jessie Kleemann ASSAK Jessie Kleemann Rummet er fyldt med grønlandske symboler - det er ikke til at tage fejl af, mens man bevæger sig rundt. Men det er alt sammen lidt i overkanten. Den traditionelle grønlandske perlekrave

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

fantasiens hersker Indholdsfortegnelse Indledning Mesterevner og multiclass version 2,0

fantasiens hersker Indholdsfortegnelse Indledning Mesterevner og multiclass version 2,0 fantasiens hersker Mesterevner og multiclass version 2,0 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Ekstra professioner...2 XP pris...3 Mester evner...4 Efterskrift...8 Indledning Dette hæfte er skrevet til de

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund?

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund? Forløb 2 Story-line på Kvostedgården Dansk Historie Titel : Vær en del af familien/husholdet på Kvostedgården anno 1800 Fag : Dansk Historie Klassetrin : 4. 6. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Glæden ved at kvitte cannabis

Glæden ved at kvitte cannabis Glæden ved at kvitte cannabis Af Chris Sullivan www.quitcannabis.net 1 Bag om forfatteren Som ung levede Chris Sullivan det hårde liv, hvor han indtog stort set hvilket som helst stof han kunne få fat

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 Michael Würtz Overbeck VINDEREN AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 PÅ ÅRHUS Michael Würtz Overbeck modtog onsdag d. 25. april Publikumsprisen

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Selvrealisering som selvrefleksion

Selvrealisering som selvrefleksion Selvrealisering som selvrefleksion Samfundets økonomiske udvikling, individualisering og sekulariseringen har skabt plads til den enkelte. Individet kan i dag selv bestemme sin egen livsvej. Ruten bliver

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Spillederkompendie 1

Spillederkompendie 1 Spillederkompendie 1 Kære Spilleder Dette hæfte indeholder noter og oversigter til afvikling af Verdens Ende. Brug hvad du kan, og hvad du har det bedst med. Rigtig god fornøjelse. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation?

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Startkonference Klasserumsledelse og elevinddragelse sept. 2013 Susanne Murning, ph.d.,

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere