Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt"

Transkript

1 Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt MSA-F-1.1.1

2 Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed Anvendte symboler Bestemmelsesmæssig brug Ikke-bestemmelsesmæssig brug Målgruppe/personalets kvalifikationer Sikkerhedsanvisninger 6 3 Oplysninger om miljøbeskyttelse 7 4 Produktbeskrivelse Leveringsomfang Typeoversigt Funktionsoversigt Apparatoversigt bevægelsessensor/omskifter enkelt Afskærmning 10 5 Tekniske data Oversigt Belastningstyper Dimensioner Tilslutningsbilleder Registreringsområde 12 6 Montering Planlægningsanvisninger Sikkerhedsanvisninger for montering Montering/indbygning 14 7 Idrifttagning Tildeling af apparater og kanalfastlæggelse Indstillingsmuligheder pr. kanal Foretag forbindelser 22 8 Opdateringsmuligheder 24 9 Betjening Vedligeholdelse Rengøring Fejltilstandsdiagnose 26 2

3 Oplysninger om vejledningen 1 Oplysninger om vejledningen Læs hele denne håndbog omhyggeligt, og følg anvisningerne. På den måde undgår du person- og tingskader og sikrer pålidelig drift, og at apparatet får en lang levetid. Opbevar håndbogen på et sikkert sted. Hvis apparatet videregives, skal denne håndbog følge med. Busch-Jaeger påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af denne håndbog. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål vedrørende apparatet, skal du kontakte Busch-Jaeger eller besøge os på internettet på: 3

4 Sikkerhed 2 Sikkerhed Apparatet er konstrueret i henhold til de på fremstillingstidspunktet gældende tekniske regler og er driftssikkert. Det er testet og forlod fabrikken i sikkerhedsteknisk fejlfri stand. Der foreligger alligevel restrisici. Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne for at undgå farer. Busch-Jaeger påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger. 2.1 Anvendte symboler Følgende symboler henviser til særlige farer ved håndtering af apparatet eller angiver nyttige oplysninger. Advarsel Dette symbol i forbindelse med signalordet "Advarsel" angiver en farlig situation, der kan medføre livsfare eller alvorlige kvæstelser. Forsigtig Tingskader Dette symbol angiver en muligvis skadelig situation for produktet. Manglende overholdelse kan medføre beskadigelse eller ødelæggelse af produktet. Oplysning Dette symbol angiver nyttige oplysninger eller henvisninger til videregående emner. Dette er ikke et signalord for en farlig situation. Dette symbol angiver oplysninger om miljøbeskyttelse. Følgende symboler anvendes i håndbogen for at gøre opmærksom på særlige farer: Dette symbol henviser til en farlig situation som følge af elektrisk strøm. Hvis en henvisning med dette symbol ikke overholdes, medfører det alvorlige eller livsfarlige kvæstelser. 4

5 Sikkerhed 2.2 Bestemmelsesmæssig brug Apparatet er en bevægelsessensor/omskifter til decentral, forsænket montering. Apparatet er beregnet til følgende:» drift i henhold til de anførte tekniske data,» installation i tørre, indendørs rum og egnede forsænkede dåser,» brug med de tilslutningsmuligheder, der findes på apparatet. Bestemmelsesmæssig brug omfatter også overholdelse af alle angivelser i denne håndbog. 2.3 Ikke-bestemmelsesmæssig brug Enhver brug, der ikke er nævnt i kapitel 2.2, regnes som ikke bestemmelsesmæssig og kan medføre person- og tingskade. Busch-Jaeger hæfter ikke for skader, der opstår som følge af ikkebestemmelsesmæssig brug af apparatet. Dette sker alene på brugerens/ejerens ansvar. Apparatet er ikke beregnet til følgende:» konstruktionsændringer foretaget på egen hånd,» reparationer,» brug udendørs eller i vådrum,» brug med en ekstra bustilkobling,» som erstatning for et alarmsystem. 2.4 Målgruppe/personalets kvalifikationer Installation, idrifttagning og vedligeholdelse af apparatet må kun foretages af dertil uddannede elektrikere med relevante kvalifikationer. Elektrikeren skal have læst og forstået håndbogen og skal følge anvisningerne. Elektrikeren skal følge de gældende nationale forskrifter vedrørende installation, funktionskontrol, reparation og vedligeholdelse af elektriske produkter. Elektrikeren skal kende til de "fem sikkerhedsregler" (DIN VDE 0105, EN 50110) og anvende dem korrekt: 1. Afbrydelse; 2. Sikring mod tilkobling; 3. Kontrol af spændingsfrihed; 4. Jordforbindelse og kortslutning; 5. Tildækning eller afskærmning af spændingsførende dele i nærheden. 5

6 Sikkerhed 2.5 Sikkerhedsanvisninger Advarsel Elektrisk spænding! Livsfare og brandfare på grund af elektrisk spænding på 230 V. Ved direkte eller indirekte kontakt med strømførende dele er der risiko for farlig strøm gennem kroppen. Elektrisk stød kan føre til forbrændinger eller medføre dødsfald.» Arbejde på 230 V-net må kun udføres af uddannede elektrikere.» Afbryd netspændingen før montering/demontering.» Anvend aldrig apparatet med beskadigede tilslutningskabler.» Åbn ingen afdækninger, der er skruet fast på apparatets kabinet.» Anvend kun apparatet, hvis det er i teknisk fejlfri stand.» Foretag ingen ændringer eller reparationer på apparatet, dets bestanddele eller tilbehøret.» Hold apparatet væk fra vand og fugtige omgivelser. Forsigtig Tingskader Skader på apparatet på grund af ydre påvirkninger. Fugt og tilsmudsning af apparatet kan medføre, at apparatet bliver ødelagt.» Beskyt apparatet mod fugt, snavs og beskadigelser under transport, opbevaring og under driften. 6

7 Oplysninger om miljøbeskyttelse 3 Oplysninger om miljøbeskyttelse Alle indpakningsmaterialer og apparater er forsynet med mærkninger og kontrolsegl for korrekt bortskaffelse. Produkterne svarer til de lovmæssige krav, især loven om elektrisk og elektronisk udstyr og REACH-forordningen (EU-direktiv 2002/96/EF WEEE og 2002/95/EF RoHS), (EU-REACH-forordning og lov om gennemførelse af forordningen (EF) nr. 1907/2006). Apparatet indeholder værdifulde råmaterialer, der kan genbruges. Brugt elektrisk og elektronisk udstyr må ikke smides i husholdningsaffaldet.» Indpakningsmateriale og elektrisk udstyr eller deres komponenter skal altid bortskaffes via de hertil autoriserede indsamlingssteder eller renovationsfirmaer. 7

8 Produktbeskrivelse 4 Produktbeskrivelse Fig. 1: Produktoversigt [1] Forsænkningsindsats [2] Ramme (medfølger ikke ved levering) [3] Afskærmning Apparatet er en bevægelsessensor-/omskifterenhed til decentral forsænket montering. Bevægelsessensoren danner en enhed med omskifteren. Apparaterne reagerer på kropsvarme i bevægelse og tænder lyset. Den er prækonfigureret og tændes direkte efter montering. Denne forkonfiguration kan imidlertid tilpasses efter behov. Apparaterne er ikke en erstatning for et alarmsystem. Sensor og aktuator er kombineret i en forsænkningsindsats [1]. Den integrerede bustilkobling gør det muligt at slutte den til Efter busspændingen er slået til og forbrugeren er tilsluttet, kan den omskiftes direkte. 4.1 Leveringsomfang Leveringsomfanget indeholder kun forsænkningsindsatsen [1] og afskærmningen [3]. Dette skal suppleres med en passende ramme [2]. Oplysning Yderligere oplysninger om omskifterserierne findes i det elektroniske katalog (www.busch-jaeger-catalogue.com). 8

9 Produktbeskrivelse 4.2 Typeoversigt Artikelnr. Produktnavn Sensorkanaler Aktuatorkanaler Omskifterla st MSA-F Bevægelsessensor/ omskifter enkelt x 2300 W Tab.1: Typeoversigt 4.3 Funktionsoversigt Følgende tabel giver et overblik over apparatets mulige funktioner og anvendelser: Betjeningsinterfacets symbol Informationer Navn: Bevægelsessensor Type: Sensor Leveres fra: Bevægelsessensor/omskifter Funktion: Sensor til bevægelses- og lysafhængig styring af Navn: Omskifter Type: Aktuator Leveres fra: Bevægelsessensor/omskifter Funktion: Omskifter tilsluttede laster Tab. 2: Funktionsoversigt 4.4 Apparatoversigt bevægelsessensor/omskifter enkelt Fig. 2: Apparatoversigt bevægelsessensor/omskifter enkelt (uden afskærmning) [1] Faseudtag L [2] Markering TOP [3] Klemrække til afskærmning [4] Typeskilt [5] Nederste klemmeblok [6] Bustilslutningsklemme 9

10 Produktbeskrivelse 4.5 Afskærmning 1 Fig. 3: Afskærmning til bevægelsessensor/omskifter enkelt 10

11 Tekniske data 5 Tekniske data 5.1 Oversigt Parameter Strømforsyning Bus-brugere Tilslutning Ledningstype Afisolering Maksimal belastning Tændt lastlinje Værdi 24 VDC (via bus) 1 (12 ma) Busterminal: 0,4-0,8 mm J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm 6-7 mm 10 Ax 230 V ~, 50/60 Hz; skrueklemmer: 2 x 2,5 mm 2 stiv; 2 x 1,5 mm 2 fleksibel Åbningsvinkel 180 Lysstyrkegrænseværdi Monteringshøjde Kapslingsklasse Lux 1,1 m 1,3 m IP20 Omgivende temperatur - 5 C + 45 C Opbevaringstemperatur - 20 C + 70 C Tab. 3: Tekniske data 5.2 Belastningstyper Bevægelsessensor/omskifter enkelt 2300 W 2300 W 2300 VA CFL 2300 W LEDi Typisk 100 W Tab. 4: Belastningstyper 11

12 Tekniske data 5.3 Dimensioner Oplysning Alle målangivelser i mm. Alle apparattyper i denne håndbog har de samme mål ,1 31,5 71 Fig. 4: Dimensioner 5.4 Tilslutningsbilleder L N 10 A Bus - + L A Fig. 5: Elektrisk tilslutning 5.5 Registreringsområde 1 ca ,1 m -1,3 m ca. 5 3 m 3 m 6 m Fig. 6: Registreringsområde [1] Monteringshøjder/registreringsniveauer; [2] Registreringsområde (0 C + 36 C); [3] Vandret indsnævring af registreringsområdet med opklæbning 12

13 Montering 6 Montering 6.1 Planlægningsanvisninger Oplysning Planlægnings- og brugsanvisninger for systemet findes i systemhåndbogen til Denne kan downloades fra 6.2 Sikkerhedsanvisninger for montering 1 TOP 5 2 > 10 mm 3 4 Fig. 7: SELV-strømkredse [1] Busledning [2] Forsænknings-monteringsdåse [3] Apparatindsats [4] Bærering [5] 230 V-tilførsel Advarsel Livsfare på grund af kortslutning Livsfare på grund af elektrisk spænding på 230 V ved kortslutning til lavspændingsledningen.» Ved montering skal du sørge for en afstand på (> 10 mm) fra SELV-strømkredsene til andre strømkredse (se Fig. 7).» Hvis minimumafstanden underskrides, skal du f.eks. bruge elektroniske stikdåser eller isolerende bøsninger.» Sørg for, at polariteten er rigtig.» Overhold de gældende standarder. 13

14 Montering Advarsel Livsfare på grund af elektrisk spænding. Ved direkte eller indirekte kontakt med strømførende dele er der risiko for farlig strøm gennem kroppen. Elektrisk stød fører til elektrisk stød, forbrændinger eller dødsfald. Forkert udført arbejde på elektriske anlæg medfører livsfare for en selv og brugeren. Der kan endvidere opstå brand og alvorlige tingskader.» Installér kun apparaterne, hvis du har den nødvendige elektrotekniske kunnen og erfaring (se kapitel 2.4)» Anvend egnet personligt beskyttelsesudstyr.» Anvend kun egnet værktøj og egnede måleinstrumenter.» Kontrollér typen af forsyningsnet (TN-system, IT-system, TT-system) for at sikre de medfølgende tilslutningsbetingelser (klassisk nulforbindelse, beskyttelsesjord, påkrævede forsigtighedsforanstaltninger osv.). 6.3 Montering/indbygning Oplysning Apparaterne med integreret bustilkobling er klargjort til indbygning i forsænkningsdåser i forbindelse med den tilhørende bærering. Apparatindsatsen er allerede indsat i bæreringen. 1» Drej apparatet til den korrekte indbygningsposition. - Markeringen "TOP" [1] skal vende opad. - Bustilslutningsklemmen [2] skal vende opad. 2 14

15 Montering 1» Forbind med bustilslutningsklemmen [1]. Sørg for, at polariteten er rigtig!» Slut 230 V-tilførslen til på den nederste klemmeblok [2]. Følg tilslutningsbillederne i kapitel » Sæt apparatet i forsænkningsdåsen, og skru den fast.» Sæt afskærmningen på apparatindsatsen, hvis den endnu ikke er blevet formonteret eller trukket af. Sørg for, at klemrækken er placeret korrekt. 15

16 Idrifttagning 7 Idrifttagning Idrifttagningen sker via det webbaserede System Access Point-interface. System Access Point etablerer forbindelse mellem og smartphone, tablet eller pc. Derigennem bliver deltagerne identificeret og programmeret under idrifttagningen. Apparater, der fysisk er sluttet til registreres automatisk i System Access Point. De sender oplysninger om deres type og understøttede funktioner (se Tab. 2, kapitel 4.3). Ved første idrifttagning bliver alle apparater forsynet med generiske navne (f.eks. Bevægelsessensor1, ). Brugeren skal ændre disse navne til sigende, anlægsspecifikke navne (eksempel: "Bevægelsessensor lys dagligstue" for en bevægelsessensor, der styrer lyset i dagligstuen). Apparaterne skal konfigureres til at udføre yderligere funktioner. I de følgende kapitler bliver idrifttagning af bevægelsessensor- /omskifterenhederne beskrevet. Heri er der gået ud fra, at de grundlæggende idrifttagningstrin for hele systemet allerede er foretaget. Der forudsættes generelt kendskab til System Access Pointets webbaserede idrifttagningssoftware. Oplysning Generelle oplysninger om idriftsættelse og parameterindstilling forefindes i den tekniske vejledning og i online-guiden i "System Access Point". 7.1 Tildeling af apparater og kanalfastlæggelse Apparaterne, der er sluttet til systemet, skal identificeres, dvs. at de tildeles deres funktion i et rum og modtager et beskrivende navn. Tildelingen foretages med tilknytningsfunktionen i det webbaserede System Access Point-betjeningsinterface. 16

17 Idrifttagning Tilføj apparat Fig. 8: Tilføj apparat» Vælg den ønskede anvendelse i linjen "Tilføj apparat", og træk den til grundskitsen i arbejdsområdet med træk og slip. Movement detector/actuator 1gang ABB PET Fig. 9: Tildeling - Det åbnes automatisk et popop-vindue med en liste over alle apparater, der passer til den valgte anvendelse. Identifikation af det ønskede apparat kan kun foretages på 2 måder. 17

18 Idrifttagning Identifikation med serienummer L Movement detector / actuator PET ABB Mov-detect. flushm. R A Fig. 10: Identifikation med serienummer» Sammenlign det 3-cifrede kortnummer på ID-mærkaten, der skal være klæbet fast på apparatet, med numrene i listen, og identificer således det ønskede apparat og evt. den ønskede kanal. Identifikation med omskiftning (kun egnet til aktuatorer) Fig. 11: Identifikation med omskiftning» Vælg et apparat og en kanal på listen.» Tryk på knappen i den detaljerede visning af apparatet. - Den tilsluttede forbruger bliver omskiftet.» Fortsæt på denne måde, indtil du har fundet det ønskede apparat. 18

19 Idrifttagning Angiv navn Movement detec Fig. 12: Angiv navn» Indtast et letforståeligt navn, der senere skal vises under anvendelsen (f.eks. "Bevægelsessensor dagligstue").» Tryk på fluebenet nederst til høire for at anvende din indtastning. Oplysning Apparatindstillingerne kan tilpasses via det webbaserede System Access Point-betjeningsinterface. På forprogrammerede apparater (bevægelsessensor- /omskifterenhed) kan forudindstillingerne ændres. På den måde kan kanalvalget påvirkes. Disse indstillinger kan imidlertid også til dels kun foretages med en installatøradgang (se online-guiden i "System Access Point"). Parameterindstillinger forbliver som beskrevet ovenfor. 19

20 Idrifttagning 7.2 Indstillingsmuligheder pr. kanal For hver kanal kan der foretages generelle indstillinger og særlige parameterindstillinger. Indstillingerne foretages med tilknytningsfunktionen i det webbaserede System Access Point-betjeningsinterface. Vælg apparat 2 1 Fig. 13: Vælg apparat» Vælg apparatsymbolet [1] i grundskitsen på arbejdsvisningen. - Alle indstillingsmuligheder for den pågældende kanal vises i listevisningen [2]. For vipper (sensorer) skal den tilhørende vippe vælges. Følgende indstillinger er til rådighed. 20

21 Idrifttagning Indstillinger for bevægelsessensor/omskifter enkelt Aktuatorindstillinger [1] Ændring af navnet [2] Sletning af kanalen med "X" [3] Omskiftning af aktuatoren med knappen [4] Valg af et andet symbol [5] Indstilling af efterløbstid i sekunder Med knapperne -/+ kan det defineres, hvor længe f.eks. lyset forbliver tændt, efter aktuatoren har slået forbrugeren fra. [6] Adfærd ved fejl: Kun informationsvisning! Indstillinger kan ikke foretages. Sensorindstillinger (bevægelsessensorindstillinger) 1 [1] Ændring af navnet [2] Sletning af kanalen med "X" 2 [3] Omskiftning af aktuatoren med knappen 3 [4] Tilkoblingsforhold: Udvælgelse af, under hvilke lysforhold apparatet skal reagere. 4 21

22 Idrifttagning 7.3 Foretag forbindelser De bevægelsessensor-/omskifterenheder, der er oprettet med tildelingsfunktionen, kan nu forbindes med hinanden. Forbindelsen foregår via forbindelsesfunktionen i det webbaserede System Access Point-betjeningsinterface. Oplysning På forprogrammerede apparater (omskifterenheder) oprettes automatisk en forbindelse mellem aktuator og sensor, da de er forenet i et apparat. Forbind aktuator og sensor Fig. 14: Forbind aktuator og sensor» For at forbinde en aktuator med en sensor skal du først klikke på den ønskede sensor [1], der skal betjene aktuatoren, og derefter på aktuatoren [2].» Tryk på fluebenet [3] nederst til høire for at anvende din indtastning. - En blå forbindelseslinje viser forbindelsen mellem de to apparater. Den foretagne konfiguration overføres automatisk til apparaterne. Overførslen kan (afhængigt af antallet af berørte apparater) tage nogle sekunder. Under overførslen vises statusbjælke for de berørte apparater. 22

23 Idrifttagning Forbind aktuator med yderligere en sensor 2 1 Fig. 15: Forbind aktuator og sensor» For at forbinde aktuatoren med yderligere en sensor skal du først klikke på den anden ønskede sensor [1], der skal betjene aktuatoren, og derefter på aktuatoren [2]. - Der vises yderligere en blå forbindelseslinje mellem den anden sensor og aktuatoren. - Efter overførslen er foretaget, kan sensoren betjenes direkte fra sin placering. 23

24 Opdateringsmuligheder 8 Opdateringsmuligheder Firmware-opdatering sker via det webbaserede System Access Pointbetjeningsinterface. 24

25 Betjening 9 Betjening Apparaterne reagerer på kropsvarme i bevægelse og tænder lyset. De er tilsvarende prækonfigurerede. En aktiv handling af brugeren er derefter ikke nødvendig. 25

26 Vedligeholdelse 10 Vedligeholdelse Apparatet er vedligeholdelsesfrit. Ved skader (f.eks. under transport og opbevaring) er det ikke tilladt at foretage nogen reparationer. Garantien bortfalder, hvis apparatet åbnes! Det skal sikres, at apparatet er tilgængeligt til drift, kontrol, eftersyn, vedligeholdelse og reparation (iht. DIN VED ) Rengøring Snavsede apparater kan rengøres med en tør klud. Hvis det ikke er nok, kan der anvendes en klud, der er fugtet let med sæbevand. Der må under ingen omstændigheder anvendes ætsende midler eller opløsningsmiddel Fejltilstandsdiagnose Hvis apparatet ikke fungerer, kan L-faseproportioneringen måles via faseudtaget (L), hvorved det kan konstateres, om apparatet er strømførende efter tilslutningen. Hvis apparatet er strømførende, er fejlårsagen ikke i elektronikindsatsen Fig. 16: Faseudtag L» Træk vippen [3] og sensoren [2] af.» Før føleren på en strømmåler ind i faseudtaget L [1]. - Måleinstrumentet viser, om apparatet er strømførende. 26

27 En virksomhed i ABB-gruppen Busch-Jaeger Elektro GmbH Postfach Lüdenscheid Freisenbergstraße Lüdenscheid Central salgsservice: Tlf.: Fax: Oplysning Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer og ændringer i indholdet i dette dokument uden forudgående varsel. Ved bestillinger gælder de aftalte detaljerede angivelser. ABB påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler i dette dokument. Alle rettigheder til dette dokument og de indeholdte emner og figurer forbeholdes. Mangfoldiggørelse, videregivelse til tredjepart eller anvendelse af indholdet i sin helhed eller i uddrag er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra ABB Copyright 2014 Busch-Jaeger Elektro GmbH Alle rettigheder forbeholdes

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere