Skematisk oversigt over behandlingstilbud til stof- og alkoholmisbrugere. August 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skematisk oversigt over behandlingstilbud til stof- og alkoholmisbrugere. August 2016"

Transkript

1 Skematisk oversigt over stilbud til stof- og alkoholmisbrugere. August 2016 Fængslets navn Herstedvester Fængsel Horserød Fængsel Fængslet Projekt Menneske På Den Anden Side Projekt Menneske På sporet Dagtilbud - Samtaleforløb over 12 uger med mulighed for forlængelse. Motiverende og primær s-forløb Mandlige og kvindelige indsatte med et tidligere eller aktuelt alkohol eller stofmisbrugsproblem Dagtilbud Primær M/K med misbrug af hash, kokain,alkohol samt substitutionsbehandlede fra åben/halvåbne og lukkede afdelinger Døgn-tilbud 8 pladser Primær (Stoffri) Kvindelige indsatte med misbrug af rusmidler fra såvel åben/halvåbne og Individuelt sforløb særligt tilrettelagt med hensyntagen til målgruppen. I samarbejde med Center for Rusmiddelforskning. Programmet arbejder med en arbejdsbog som er baseret på kognitiv og motiverende smetoder Kognitiv adfærdsterapi og MI i hhv. gruppe og individuelt samt tilbud om NA- DA. Kognitiv adfærdsterapi og MI i hhv. gruppe og individuelt samt tilbud om NA- DA. Side 1 af 23

2 lukkede afdelinger (Tidligere stilbud i Statsfængslet i Vridsløselille Statsfængsel) (Tidligere stilbud i Statsfængslet i Vridsløselille Statsfængsel) Jyderup Fængsel Kongens Ø Kongens Ø Slagelse Misbrugscenter Døgn Særafdeling Lukket 16 pladser Særafdeling Lukket 15 pladser Dagtilbud Primær (Stoffri) Efter og støttetilbud. Mandlige stofmisbrugere der har en dokumenteret og erkendt afhængighed. Indsatte i arrestafdelingen, der /harmreduktion/afklaring og udvikling kommende afsoning eller ved fra retten. Behandling efter 12 trinsprincipper ud fra en anerkendende tilgang. Obligatorisk gruppe. Obligatorisk individuel. Opholdstid: Mellem 6- til 12 måneder, alt efter indsattes behov for. Mandlige indsatte der har gennemført et akkrediteret sprogram indenfor Kriminalforsorgen. Tilbagefaldsforebyggende samt øget fokus på arbejde/uddannelse. Obligatorisk gruppe og obligatorisk individuel. samt forberedelse på primær. Tilbud om NADAakupunktur. Slagelse Misbrugscenter. Dagtilbud. Behandlings- og støttetilbud. Mandlige indsatte, der ønsker, s- og Side 2 af 23

3 Slagelse Misbrugscenter. Sct. Ols Sct. Ols Dagtilbud. Kontraktafdeling. 12 åbne pladser. Døgntilbud 24 pladser Halvåben. Døgntilbud 14 åbne pladser. Efter/ støttetilbud. Primær Efter /harmreduktion/ afklaring ift. deres misbrug af hash og kokain samt brugere af metadon, subutex eller anden substitutions. Mandlige indsatte misbrugere, der har afsluttet primær- og efter samt indsatte der ikke tidligere har haft et misbrug, som fortsat ønsker at leve et liv uden misbrug. Mandlige indsatte misbrugere herunder ludomaner. Mandlige indsatte, som har afsluttet primæren. støttetilbud. Tilbud om NADAakupunktur. Terapeutiske samtalegrupper, støttetilbud samt tilbud om NADA akupunktur. Afgiftning. Minnesota-modellen i tillempet form. NA + AA-møder. Psykoterapi samt coaching. Gruppe/ individuel. Minnesota-modellen i tillempet form. NA + AA-møder. Psykoterapi samt coaching. Gruppe/ individuel. Side 3 af 23

4 Kragskovhede Fængsel Grib Chansen v/nicolai Solholt og Lars Jørgensen Dagtilbud til årige 5 åbne pladser. Motivere de unge indsatte til /stoffrihed. Indsatte årige. Opbygningsgården Åben, halvåbent regi dag Mandlige afsonere som ønsker for Hash, kokain samt substitutions U-Turn: Aalborg Kommune 12 pladser i halvåbent regi. Døgn Mandlige afsonere primært med alkoholmisbrug. Opbygningsgården 16 pladser. Døgn Mandlige misbrugere. Kognitiv og løsningsorienteret metode både i grupper og individuelt. Primært individuelle samtaler, men også i grupper Primært gruppesamtaler. Kognitiv s metode. Tilbagefald- og tranghåndtering. Afklaring. Forløb på 16 uger dog m. mulighed for individuelt tilrettelagte forløb af kortere eller længere varighed. Hierarkisk terapeutisk samfund Københavns Fængsel Projekt Menneske ( På vej ) Dagtilbud (gruppe og indivduel opfølgning) 5 dage ugentlig. Motivations- og for. Kvinder med eller uden aktivt misbrug som ønsker en forandring. Kognitive metode og positiv psykologi. Gruppe og individuelle samtaler. Tilbud om NADA. Side 4 af 23

5 Kongens Ø Ambulant og motivation POM Ambulant Motivation,, Primær og tilbagefaldsforebyggelse. Mandlige (fortrinsvist),indsatte på Vestre. Alle indsatte, uanset opholdssted og afdeling i Københavns Fængsler. Kognitivt + NLP + Systemisk + principperne i 12 trin program.aa og NA. Primært: Kognitiv og Motiverende samtaler. Individuelle samtaler og målgruppebaserede gruppe. Nørre Snede Fængsel CSU Horsens Mælkebøtten CSU Horsens CSU - Horsens kommune Sær i lukket afd. 20 pladser Misbrugs, ambulant, åben og lukket afdeling Misbrugs, ambulant, åben og lukket afdeling Omsorg og motivation Primær Primær Mandlige misbrugere (narko) der tillige er hårdt belastet psykisk og fysisk. Ikke krav om ren urinprøve og må gerne være i substitutionsbeh. Mandlige indsatte der har et hashmisbrug eller er i substitutions samt kokain. Mandlige indsatte, der har et alkoholmisbrug Tilbud om mindfulness, fysisk aktivitet. Kognitiv misbrug og tilbagefalds Kognitiv misbrug og tilbagefalds, individuel og grupper Kognitiv misbrug og tilbagefalds Side 5 af 23

6 Møgelkær Fængsel CSU Horsens Særafdeling Narko Afdeling O Døgn 14 pladser Primær Forløbet varer ca. 3 måneder, men der er ingen krav om minimumstid Der er løbende optag. Mænd, kvinder og par. Der optages ikke deltagere der er i substitutions. Døgnstilbud der tager sit udgangspunkt i kognitiv misbrugs med udgangspunkt i metoderne ACT og CFT. Behandlingen er modulopbygget og sker i en kombination af gruppeforløb, øvelser, motiverende enesamtaler og socialpædagogiske aktiviteter som fælles madlavning, gåture og motion. CSU (Horsens kommune) CSU Horsens Særafdeling alkohol- Afdeling R Dag 8 pladser Særafdeling Afdeling Q Afgiftning Primær Afgiftning Mænd og kvinder der kan bekræfte at de har et skrævende misbrug, der primært er domineret af alkohol Ingen krav om minimum opholdstid Primær målgruppe: Mandlige og kvindelige misbrugere, som skal Kognitiv misbrugs ud fra metoderne ACT og CFT. Modulopbygget gruppeprogram med løbende optag kombineret med kognitive og motiverende enesamtaler. Forskellige socialpædagogiske aktiviteter bl.a. sport, walk and talk, fællesspisning og kulturudgange Tilbudet rummer et gruppeforløb med udgangspunkt i håndtering af de aktuelle problemstillinger. Side 6 af 23

7 6 pladser udtrappes af substitutionsmedicin inden primær igangsættes. Sekundær målgrupper: Indsatte i der er i tilbagefald og indsatte med misbrugsproblemer, der har behov for et stabiliserende/afklarende tilbud Derudover er der lagt vægt på bevægelse, kost og ADL træning og motiverende enesamtaler. I tilbudet inddrages afslappende øvelser med udgangspunkt i mindfullness og NA- DA akkupunktur. CSU Horsens Særafdeling Afdeling N Efter 14 pladser Efter Der er mulighed for frigang fra afdelingen. Mænd og kvinder, der er færdigbehandlede på kriminalforsorgens safdelinger, i de ambulante stilbud eller i stilbud uden for kriminalforsorgen. Tilbagefaldsforebyggende og miljøterapi, der understøtter en misbrugsfri tilværelse. Tilbudet er bygget op omkring deltagelse i fælles aktiviteter, herunder motion, kulturudgange og fællesspisninger. Der bygges bro mellem den indsatte og det nærmiljø den indsatte løslades til, så den gode løsladel- Side 7 af 23

8 se understøttes. CSU Horsens Dagtilbud Primær Ambulant CSU Horsens Dagtilbud Primær Ambulant CSU Horsens Dagtilbud Primær Ambulant Mænd og kvinder der har et misbrug af hash Mænd og kvinder der har et misbrug af Kokain Mænd og kvinder der modtager substitutionsmedicin Den overordnede metodiske ramme er kognitiv misbrugs med udgangspunkt i ACT og CFT. Der arbejdes med motiverende samtaler der skal skabe muligheder for selvindsigt og nye handlemuligheder. De individuelle samtaler kan kombineres med gruppe Den overordnede metodiske ramme er kognitiv misbrugs med udgangspunkt i ACT og CFT. Der arbejdes med motiverende samtaler der skal skabe muligheder for selvindsigt og nye handlemuligheder. De individuelle samtaler kan kombineres med gruppe Den overordnede metodiske ramme er kognitiv misbrugs med udgangspunkt i ACT og CFT. Der arbejdes med motiverende Side 8 af 23

9 Nyborg Fængsel CSU Horsens Sten Knudsen Konsulenterne Sten Knudsen Konsulenterne samtaler der skal skabe muligheder for selvindsigt og nye handlemuligheder. Der arbejdes primært i individuelle forløb, men der kan etableres gruppeforløb. Særafdeling Halvåben Sædelighedsdømte Alkohol Dagtilbud. Arrestafdelingen Løbende optag. Dagtilbud samt mulighed for ophold i særafdeling Ingen øvre grænse. Løbende optag. Primær Afgiftning Mænd der er dømt for en sædelighedsforbrydelse, og som mener at de har et skrævende alkoholproblem eller stofmisbrugsproblem. (Det er ikke alle indskrevne på afdelingen, der er i alkohol) eller ved fra retten. Mandlige misbrugere, som skal afgiftes inden primær. Den overordnede metodiske ramme er kognitiv misbrugs med udgangspunkt i ACT og CFT. Der arbejdes med motiverende samtaler der skal skabe muligheder for selvindsigt og nye handlemuligheder. De individuelle samtaler kan kombineres med gruppe samt forberedelse på primær Psykosocial støtte og motivation under afgiftnings-forløb. Afklaring Sct. Ols fængsels- Sær-afdeling Primær- Mandlige indsatte ITS (Inkluderende Side 9 af 23

10 Behandlingsafdelingen SØ Døgn. 12 pladser der ønsker afhængigheds Terapeutisk Samfund) Sct. Ols fængsels Ringe Fængsel Sten Knudsen Konsulenterne Sten Knudsen Konsulenterne Sten Knudsen konsulenterne Lænken, Projektnavn: Hot Spot (Fra 1. januar 2017: Drop Ud) Lænken, Projektnavn: Harm reduktion (Fra 1. januar 2017: Drop Ud) Døgn Afdeling ES 14 pladser Dagtilbud Ingen øvre grænse. Løbende optag. Dagtilbud løbende optag Dagtilbud Dagtilbud Efter og socialisering Primær Behandling - Hashmisbrugs Primær. Substitutions Primær Hash Primær Primærgruppe: Efter Sekundærgruppe: Fokus på afhængighed, vækst og socialisering Mandlige indsatte med misbrug af hash Mandlige indsatte i medicinsk substitutions. M/k fra fællesskabsafde-linger med misbrug primært af hash M/k fra fællesskabsafdelinger, hvis primære mål ikke er stoffrihed. Flertallet af de indskrevne er i medicinsk. Samtaler, undervisning, gruppe. Kultur- og sportsaktiviteter. Psykosocial støtte og motivation. Individuelle forløb samt tilbud om gruppeforløb Psykosocila støtte og motivation. Individuelle forløb. Psykosocial støtte. Individuelle samtaler med mulighed for gruppeforløb. Undervisning i rusmidler. Støttende- og motiverende samtaler med fokus på at træne alternative handlemåder og minimere sidemisbrug. Overvejende individuelle samtaleforløb DropUd beskæfti- Særafdeling Primær Mandlige og Den indsatte forplig- Side 10 af 23

11 Renbæk Fængsel gelse og afs. 5 Kontraktafdeling Sydgården Lukket 12 pladser Afdelingsnavn: DropUd Døgn Fællesskabsafdeling ca. 16 pladser Dagtilbud Ingen øvre grænse. Løbende optag. Åben afdeling Behandling. Alle former for stof- og alkohol misbrug Kontraktafdeling Hash misbrugs kvindelige stof og alkoholmisbrugere. Kriterie: Har ikke sundhedsfagligt personale anasat, nedtrapning sker defor i konsultation med fænglsets læge. Rene urinproøver ingen betingelse ved optagelse. Opholdstid som udgangspunkt 3 mdr. Visitationsgruppe vurderer egnethed efter ansøgning og visitationssamtale Mænd og kvinder, som ønsker at afsone i stoffrihed. ønsker at stoppe eller minimere deres misbrug, af hash. ter sig til stoffrihed samt aktiv deltagelse i DropUds og øvrige planlagte aktiviteter samt fællesskabet på afdelingen. Fognitiv og lønsingsfokuseret program. Individuelle samtaler, gruppe samt NADA øreakupunktur,trekantsamtaler. Behandler, klient og kontaktbetjent. Obligatoriske aktivitetere kan forekomme efter kl Ingen, men tilbud om stoffri afsoning. Individuelle samtaler, støttende /motiverende med en egentlig terapeutisk/behandlende tilgang, kognitiv adfærdsterapi. (gruppe kan forekomme). Side 11 af 23

12 Tilbud om NADAakupunktur. Mulighed for deltagelse i NA eller AA møder Sydgården Dagtilbud. Ingen øvre grænse. Løbende optag. Åben afdeling Substitutions. Indsatte der er motiverede for at opnå en mere stabil situation, herunder støtte til at minimere/eliminere et sidemisbrug. Supplement til den lægefaglige. Individuelle støttende samtaler, mhp. reduceret misbrug og forbedret livskvalitet. Kognitiv adfærdsterapi. Tilbud om NADAakupunktur. Mulighed for deltagelse i NA eller AA møder Sydgården Dagtilbud. Ingen øvre grænse. Løbende optag. Åben afdeling Kokainmisbrugs Indsatte som alene forbruger kokain/amfetamin eller lign. stoffer, men hvor kokain/amfetamin eller lignende stoffer med stimulerende effekt på centralnervesystemet er dominerende. Kan foregå både i gruppe og ved individuelle samtaler. Handler om at skabe forståelse for vigtigheden af at skabe ændring af livsstil. Terapeutiske samtaler, kognitiv adfærdsterapi. Tilbud om NADAakupunktur. Side 12 af 23

13 Mulighed for deltagelse i NA eller AA møder Sydgården Sydgården Dagtilbud. Ingen øvre grænse. Løbende optag. Åben afdeling Døgn, afdeling Krat, 14 pladser. åben afdeling Efter. Primær. Indsatte der har gennemgået et sforløb, som ønsker at arbejde med tilbagefaldsforebyggelse, tilhørende personlighedsforstyrrelser og kriminel tænkning. Indsatte der erkender et problematisk forbrug misbrug med afhængighedssyndrom (alkohol og/eller stoffer). Individuelle samtaler. Gruppeterapi kan forekomme. Behandlingen tager afsæt i den Skematerapeutiske tilgang. Gruppeundervisningen primært ud fra kognitiv adfærdsterapi og ACT Mulighed for deltagelse i NA eller AA møder Gruppe, en tager afsæt i den kognitiv adfærdsterapi og ACT.. Tilbud om NADAakupunktur. Sydgården Dagtilbud. Ingen øvre grænse. Løbende optag. Lukket afdeling. Primær Hash, substitutions, kokain og efter I lukket afsnit er en tilrettelagt som i det åbne og klienterne indskrives som værende i Hash sub., kokain. Mulighed for deltagelse i NA eller AA møder. Individuelle samtaler, støttende /motiverende med en egentlig terapeutisk/behandlende tilgang, kognitiv adfærdsterapi. (gruppe kan forekomme). Side 13 af 23

14 Tilbud om NADAakupunktur. Søbysøgård Fængsel DropUd Ambulant dagtilbud. Ingen øvre grænse. Ofte er der mellem klietner i. Alle former for stof og alkoholmisbrug samt tilbagefaldsforebyggende. Alle indsatte som ønsker at foretage ændringer ift. deres misbrug. Mulighed for deltagelse i NA eller AA møder, såfremt der er tilladelse til udgang. Fokus på motivation til forandring. Løsningsfokuseret. Kognitiv træning i ændring af adfærd. NADA øreakupunktur, aktivitets- og sportsgrupper. Særskil gruppetilbud til substitutionsbrugere. Sdr. Omme Fængsel Sydgården Specialafdeling med 15 åbne pladser. Afdeling H Primær. Sydgårdent Ambulant dagtilbud Hashmisbrugs. Substitutionsbe- Mandlige misbrugere, som skal være afgiftet før indskrivning. Anbefalet opholdstid minimum 3 mdr. men ønskeligt 6-9 mdr. Mandlige indsatte på fælleskabsafdelingerne der er Dobbeltfokuseret skematerapi, med fokus på såvel misbrug som kriminalitet og personlighedsforstyrrelser.. Både grupper og individuelle forløb Behandlingen tager Side 14 af 23

15 Enner Mark Fængsel handling. Behandling for misbrug af centralstimulerende stoffer. motiverede for at arbejde med deres misbrug Sydgaarden Dagtilbud Efter har gennemført et stoffrit tilbud. Tilbuddet er rettet mod indsatte i fængslet samt beboere på Pensionen Lyng Vejle Misbrugscenter (fra 1. januar 2017: Hjulsøgaardfonden) Dagtilbud For- Behandling i arrestafdelingen eller ved fra retten afsæt i den Skematerapeutiske tilgang samt kognitiv adfærdsterapi Fastholdelse i stoffrihed /tilbagefaldsforebygg else samt forberedelse på primær Hjulsøgårdfonden Særafdeling Lukket 6 pladser Afd. B, stuen Afgiftningen Afgiftning Mandlige misbrugere som skal afgiftes inden stoffri primær. Anbefalet opholdstid op til 2 4 måneder. Psykosocial støtte og motivation under afgiftningsforløb. Særligt tilrettelagt ugeprogram der dog tilpasses de enkelte på afdelingen afhængig af deres afgiftningsforløb. Hjulsøgårdfonden Særafdeling Lukket 18 pladser Primær Mandlige misbrugere. Fasebaseret psykosocial/ kognitiv terapi. Side 15 af 23

16 Afd. B, 1. sal Femmeren Stoffri primær og fri for ordineret afhængighedsmedicin med misbrugspotientiale. Anbefalet opholdstid minimum 17 uger. Fast akkrediteret ugeprogram ud fra Hjulsøgårdfondens smanual bestående af en blanding mellem misbrugs og social træning. Kompetenceudvikling til og leve et stoffrit liv. Hjulsøgårdfonden Dagtilbud Afd. A, 1. Sal - B st. - C - D og E Primær Mandlige indsatte fra fællesskabsafdelinger og særafdelinger med misbrug. Psykosocial støtte og motivation. Individuelle forløb samt tilbud om gruppeforløb Hjulsøgårdfonden Dagtilbud Afd. A, 1. Sal - B st. - C - D og E Primær Mandlige indsatte fra fællesskabsafdelinger og særafdelinger i medicinsk (metadon o.l.) Psykosocial støtte og motivation. Alene individuelle forløb Hjulsøgårdfonden Lukket 6 pladser Afd. B, 1. sal Efter Mandlige indsatte, der har gennemført primær Stoffri på Femmeren. Kompetence stabiliserende støtte og. Delvis individuelt tilrettelagt uge program Arresterne Frederikssund Lænken, Stofråd- Motiverende samta- Side 16 af 23

17 Helsingør Hillerød Holbæk Kalundborg Køge Maribo givningen i København Lænken, Stofrådgivningen i København Solholt & Jørgensen projekt Grib Chancen Solholt & Jørgensen projekt Grib Chancen Solholt & Jørgensen projekt Grib Chancen Lænken, Stofrådgivningen i København Lænken, Stofrådgivningen i Køben- ønsker behand- ler til egentlige be- Side 17 af 23

18 Nakskov Nykøbing Falster Næstved Ringsted Roskilde Rønne havn Lænken, Stofrådgivningen i København Lænken, Stofrådgivningen i København Solholt & Jørgensen projekt Grib Chancen Solholt & Jørgensen projekt Grib Chancen Misbrugsteamet hos Bornholms Regionskommune Misbrugscentret, Bornholms Regionskommune, ling handlingsforløb, kognitiv terapi og NADA Side 18 af 23

19 Slagelse Assens PT LUKKET. Esbjerg projekt Brug tiden Solholt & Jørgensen projekt Grib Chancen. Lukkket, timerne er overflyttet til Odense arrest. Center for misbrug Esbjerg kommune, CMR Haderslev Sydgaarden Kolding Odense Vejle misbrugscenter VMC Vejle kommune Behandlingscenter Odense, Odense kommune kommende afso- individuelt og i gruppe. Nada- Side 19 af 23

20 Svendborg Behandlingscenter Odense, Odense kommune ning Sønderborg Sydgaarden Tønder PT: LUKKET Vejle Sydgaarden Åbenrå Sydgaarden Arresthus med HA relaterede Indsatte 28 pladser er motiveret for vedr. stoffer eller alkohol og som ønsker under en kommende afsoning eller ved fra retten samt forberedelse på primær Frederikshavn Aalborg Kommune Dagtilbud Motiverende samta- Side 20 af 23

21 Herning Hjørring PT LUKKET Misbrugs-center Herning Aalborg Kommune Arrest 23 pladser Arresthus med HA relaterede Indsatte 27 pladser misbrug eller ved fra retten Indsatte der ønsker for misbrug Indsatte der ønsker kommende afsoning eller ved fra retten. Hobro Aalborg Kommune Dagtilbud eller ved fra retten Holstebro Misbrugs-centeret i Holstebro Kommune Nykøbing Mors Morsø Kommune Arrest Løbende indtag Dagtilbud ønsker Behandling under en eller ved fra retten Op til 20 Indsatte eller ved ler samt forberedelse på primær samtaler og forberedelse til eventuel safdeling samt forberedelse på primær. samt forberedelse på primær indenfor narkotika og alkohol Motiverende samtaler samt forberedelse på primær samt forberedelse på primær i grupper og individuelt NADA Side 21 af 23

22 Randers Ringkøbing Silkeborg Viborg CFM Århus Kommune. Ringkøbing Kommune Silkeborg Kommune. Rusmiddelcenter Silkeborg (Fra 1. januar 2017: Hjulsøgaardfonden Rusmiddelcenter Viborg ugentligt fra retten Dagtilbud Indsatte der ønsker kommende afsoning eller ved fra retten Lukket arresthus I princippet alle 20 indsatte. Optimalt 12 indsatte. Indsatte, M/K der eller ved fra retten. Dagtilbud eller ved fra retten Dagtilbud eller ved fra retten Aalborg Aalborg Kommune Dagtilbud eller ved fra retten Århus CFM samt forberedelser på primær. Tilbud om NADA-akupunktur samt forberedelse på primær. samt forberedelse på primær samt forberedelse på primær samt forberedelse på primær. Tilbud om NADAakupunktur. Side 22 af 23

23 Århus Kommune Side 23 af 23

Skematisk oversigt over behandlingstilbud til stof- og alkoholmisbrugere. Marts 2013

Skematisk oversigt over behandlingstilbud til stof- og alkoholmisbrugere. Marts 2013 Skematisk oversigt over stilbud til stof- og alkoholmisbrugere. Marts 2013 Fængslets navn/afdelingens nr. + eventuelt navn Herstedvester Misbrugs i Herstedvester Horserød Statsfængslet ved Horserød Projekt

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Misbrugsbehandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Stoffri behandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Behandlingsafdelinger og programmer i danske fængsler

Behandlingsafdelinger og programmer i danske fængsler Behandlingsafdelinger og programmer i danske fængsler Tilbud målrettet stofmisbrugere 1. Kontraktafdelingen i Statsfængslet i Nyborg. 12 pladser, lukket. 2. Kontraktafdelingen i Statsfængslet i Ringe.

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Arbejdstilsynets - og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Samlet (u. indhold) Tilsynsbesøg V: Varslet G: Gennemført Institution Output Indhold Status Afsl. G 05-09-2012 FÆNGSLER OG KUC: Anstalten

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Tilsynsbesøg V: Varslet G: Gennemført G 05-09-2012 Institution Output Indhold Status Afsl. FÆNGSLER OG KUC: Anstalten

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE

AARHUS UNIVERSITY RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE 1 AARHUS 2015 RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE BAGGRUND En stor andel af mennesker med stofproblemer har samtidig problemer med kriminalitet

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Tilsynsbesøg V: Varslet G: Gennemført G 05-09-2012 G 16-01-2014 G 11-03-2014 Institution AT j.nr. Output Indhold

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag Formidl 1 CRF FORSKNING CRF stort forskningsprojekt: behandlere, indsatte, fængselsbetjente Se hjemmeside Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

DanRIS 2015 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017

DanRIS 2015 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017 DanRIS 2015 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017 Kontaktpersoner: Kirsten Søndergaard Frederiksen Michael Mulbjerg Pedersen Mads Uffe Pedersen

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

BILAG 1: Selskabets navn er Spar Nord Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene SBN Bank A/S (Spar Nord Bank A/S), Sparbank Nord A/S (Spar Nord Bank A/S), Telefonbanken A/S (Spar Nord

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Stofmisbrugsbehandling i fængsler

Stofmisbrugsbehandling i fængsler Formidlingsdag - Onsdag den 18. juni 2008 Stofmisbrugsbehandling i fængsler Behandlingsgarantien 2007: Sikrer indsatte med minimum 3 mdr.s restafsoning ret til stofbehandling indenfor 14 dage Danner udgangspunkt

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

PensionDanmark sundhedsordning

PensionDanmark sundhedsordning PensionDanmark sundhedsordning Konference om Sundhed i Muskler og Led hele arbejdslivet - NFA 8. Juni 2017, Sundhedsdirektør Kent Jensen PensionDanmark kort fortalt 695.000 medlemmer - heraf 380.000 aktive

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Torvegade 15 9670 Løgstør 50P3 Aars Løgstørvej 14 9600 Aars 7258 9949 (mobilnr.) 7258 9948 Alt sendes til Funktionsp

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Kontanthjælp Aktuel måling 2 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp måneder efter afsluttet forløb - aktuel måling 2. kvt 201 01 - samme periode sidste måling 2. kvt 201

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner

Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner Kort fortalt 19-12-17 Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner Børne- og Socialministeriet har set nærmere på normeringen i kommunale og selvejende daginstitutioner i de 78 kommuner, der pt. indgår

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb A-Dagpenge Aktuel måling 3 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på A- Dagpenge Niveau * Udvikling - aktuel måling Aug 201 333 - samme periode sidste år Aug 201 3 Kommunale udgifter pr.

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere