Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden og erfaringer til den unge om euforiserende stoffer At få afdækket den unges forbrug af euforiserende stoffer At skabe en kontakt til den unge At motivere unge, som ikke umiddelbart finder det meningsfyldt, at gå i behandling Unge mellem år, som har et forbrug/misbrug af euforiserende stoffer Viljen til forandring knytter en kontaktperson til den unge. Der arbejdes med den unges ressourcer Der arbejdes på, at få den unges hverdag til, at fungere trods misbrug. Der arbejdes med adfærd, handlinger og konsekvens i forbindelse med misbruget gennem terapeutiske samtaler Den unge har mulighed for at få telefonisk kontakt med sin kontaktperson efter aftale Den unge arbejder med opgaver, foredrag, undervisning og rollespil efter manual udarbejdet af William Kietz Vi gennemfører motiverende samtaler med den unge Der laves en kortfattet udredning Der udarbejdes en status til rådgiver efter endt forløb Efter aftale med rådgiver kan der i dette forløb arbejdes med en afgiftning

2 Efter aftale med rådgiver Et normalt forløb vil tage 3 måneder Der skabes en relation til den unge Den unge motiveres til, at startet i et forløb med fokus på den unges stofforbrug/misbrug. Den unge kan se med nye øjne på de konsekvenser, som misbruget giver den unge og dennes netværk Den unge hjælpes til at tage nogle valg, med positivt fortegn Der udarbejdes sammen med den unge og en rådgiver en plan for det videre forløb Forløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At støtte, den unge til at nedsætte eller stoppe sit forbrug af euforiserende stoffer. At støtte den unge til, at fastsætte nogle mål i sit liv. At støtte den unge med praktiske ting At give den unge indblik i de euforiserende stoffers påvirkning af den unges liv. At give viden og nye handlemuligheder til den unge Unge mellem år, som har et forbrug/misbrug af euforiserende stoffer Terapeutiske samtaler Forældresamarbejde Den unge har mulighed for at få telefonisk kontakt med sin kontaktperson efter aftale Den unge vil skulle arbejde med opgaver, foredrag, undervisning og rollespil Vi deltager efter behov i møder med relevante samarbejdspartnere Der udarbejdes en status til rådgiver efter endt Efter aftale med den enkelte unge og rådgiver De unge har fået viden om deres misbrug samt mulige konsekvenser Den unge har reduceret eller stoppet deres forbrug/misbrug Den unge har fået en indsigt i sig selv, øget selvværd og flere sociale kompetencer Enkelte unge er henvist til andre

3 behandlingstilbud Efterbehandling af unge, som har fulgt Viljen til forandrings behandlingsprogram. At støtte den unge til at undgå tilbagefald At støtte den unge til at vælge job/uddannelse At støtte den unge til en stoffri hverdag At støtte den unge i de mål og drømme, som den unge har sat i sin behandling Unge mellem år, som har deltaget i et behandlingsforløb i eller uden for Viljen til forandring Den unge har mulighed for at få telefonisk kontakt med sin kontaktperson efter aftale Terapeutiske samtaler Den unge vil skulle arbejde med opgaver, foredrag, undervisning og rollespil Efter aftale med den enkelte unge og rådgiver Den unge har den nødvendige viden til, at kunne klare sin hverdag uden stoffer Forløb for unge som begår misbrugsrelateret kriminalitet - kriminalitetstruet At forbygge / ændre kriminel tankegang hos unge ikke kriminelle og kriminelle - fra folkeskoleelever til ungdomssanktionsdømte. Unge mellem år, som har et forbrug/misbrug af euforiserende stoffer og/eller som laver kriminalitet. Der udarbejdes en test for kriminelle tankemønstre Den unge har mulighed for at få telefonisk kontakt med sin kontaktperson efter aftale Der arbejdes med Kriminalitetsprogrammer fx kriminalitet som livsstil Den unge støttes til at tale åbent om sine problemstillinger Terapeutiske samtaler

4 Efter aftale med den enkelte unge og rådgiver At den unge reducere/stopper sin kriminelle tankegang Forløb for forældre/skp/lærer/andet netværk At give netværket viden om euforiserende stoffer At give råd og vejledning til den unges netværk At formidle viden til alle, som ønsker dette Alle Temadage Oplæg Undervisningsdage Dialogmøder Etc Medarbejder i Viljen til forandring Efter aftale Bedre kendskab til kriminalitet og euforiserende stoffer en Forløb for gravide og mødre med mindre børn, som har et misbrug At støtte gravide eller kvinder med børn til, at komme ud af deres misbrug. At give den enkelte kvinde viden om sin rolle som forældre. Gravide og mødre med hjemmeboende børn, der har et forbrug af rusmidler, medicin eller lignende, og som har behov for støtte, omsorg og viden til at kunne tage vare på sig selv og deres børn/barn Den enkelte kvinde tilknyttes en kontaktperson Der arbejdes anerkendende med at skabe en relation Der arbejdes med at styrke kvindernes ressourcer Uddannelse i familiepleje og forældrekurser Den enkelte kvinde har mulighed for at få telefonisk kontakt med sin kontaktperson efter aftale Kvinden + børn + personale fra Viljen til forandring

5 Efter aftale med den enkelte kvinde og rådgiver At den enkelte kvinde kan være en god forældre og tager ansvar for sig selv og sit barn At den enkelte kvinde arbejder med sit misbrug Aktiviteter At skabe netværk for unge med misbrugsproblematikker Unge med kriminalitets og/eller misbrugsproblematikker Der kan tilbydes aktiviteter 1. gang om ugen af en varighed på 2-3 timer. Aktiviteterne er ikke med i den samlet pris og kan udvides mod en ekstra økonomisk ydelse fra kunden, hvis en speciel aktivitet skal afvikles. Efter aftale med den enkelte unge og rådgiver Den unge danner et nyt netværk uden for den misbrugende verden Den unge finder en aktivitet som kan erstatte misbruget Den unge finder aktiviteter som kan fylde deres fritid Forløb for ældre misbrugere Hovedfokus ligger ikke på at reducere eller direkte gøre den enkelte stoffri. Fokus ligger på gennem støtte, aktivering og/eller omsorg at hjælpe den enkelte til at få et liv med positivt indhold. Hærdede misbrugere som det ikke umiddelbart forventes vil være i stand til at kunne komme ud af deres misbrug. Misbrugere med behov for omsorg og støtte til at få et værdigt liv på trods af stofferne Støtte til praktiske gøremål Introducere nyt netværk Relationsarbejde Enkelte som kommer ud af deres misbrug

6 tilbydes en særlig støtte: En del har levet så længe i deres afhængighed, at de har svært ved at vænne sig til et liv uden misbruget. Disse samtaleforløb har specielt fokus på de klienter, som efter endt behandling, skønnes at have behov for yderligere hjælp og støtte for at kunne bevare deres ædruelighed/stoffrihed. Der arbejdes bl.a. med sund følelseshåndtering, konstruktive reaktionsmønstre, at højne selvværdsfølelsen, tilbagefaldsforebyggelse, sunde sociale relationer, samt ACA problematikker Den enkelte misbruger + personale fra Viljen til forandring Efter aftale med den enkelte og rådgiver At den enkelte misbruger for et mere anstændigt liv Afrusningstur for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer et med afrusningen er at den unge i samarbejde med personale fra Viljen til forandring forbereder et stoffrit liv. Afrusningen er den primære indsats inden en egentlig behandling. et er, at den unge kan få stofferne ud af kroppen og være under beskyttet forhold, mens de værste abstinenser forsvinder fra kroppen. Hvis den unge har været i et massivt misbrug gennem længere tid kan en egentlig afrusning være indgangsvinklen til en egentlig stofbehandling. Mange unge forsøger på egen hånd at ændre deres misbrug, men stofferne i kroppen gør at denne proces bliver svær og mange får tilbagefald og mister troen på, at de kan blive uafhængige. Viljen til forandring tager den unge med i et individuelt forløb i et sommerhus enten i Danmark eller i Udlandet. Omkring sommerhusene er der gode naturomgivelser, hvor den unge kan få nogle nye sanseoplevelser gennem kontakten med naturen. Vi går lange ture og bruger naturen i behandlingen fx gennem samarbejdsøvelser. Det er et af formålene med turen, at den unge lærer at sætte pris på andre og dybereliggende ting end

7 deres euforiserende stoffer. Kontakten med eksempelvis naturen vil kunne være medskabende til, at den unge finder nye alternativer til at finde ro. Et andet formål med turen er at skabe en relation til personalet fra Viljen til forandring. De unge vil være sammen med personalet 24 timer i døgnet. Personalet vil støtte op igennem hele processen. At den unge har været sammen med personalet gennem en afrusningsperiode giver et godt udgangspunkt for den fremtidige stofbehandling, hvor relationen er et vigtigt redskab til at nå den unge, og fastholde en motivation mod et stoffrit liv. De sociale kompetencer udvikles også ved at den unge deltager i alle praktiske ting under afrusningen. Viljen til forandring arbejder på at give den unge nogle nye oplevelser og en sundere livsstil. Mange unge lever primært af fastfood mens de er i misbrug. Under afrusningen vil den unge få sund og varieret kost og man vil forsøge at undgå sukkerholdige drikke, som kan give cravings. Viljen til forandring vil ligeledes introducere den unge til forskellige træningsformer, som den unge kan søge til efter behandlingsperioden. Træningen er ligeledes god i forhold til de reaktioner som der kommer fra kroppen i denne periode. Viljen til forandring tror på, at den unge har de ressourcer der skal til for at komme videre i livet. Gennem afrusningsperioden skal den unge lærer, at finde alternative måde til at leve sit liv gennem natur, træning, sund kost etc. - uden stoffer. Unge mellem år, som har et forbrug/misbrug af euforiserende stoffer Viljen til forandring knytter en kontaktperson til den unge, som vil være med under hele afrusningen. Desuden vil der være andre fra Viljen til forandring, da den unge er overvåget 24 timer i døgnet. Der arbejdes på at finde den unges ressourcer og gennem oplevelser i naturen, praktiske gøremål, træning og sociale fællesskaber give den unge nogle positive succesoplevelser. Under afrusningen vil man kunne afdække den unges adfærd og få præciseret psykiske og sociale problematikker. Der kan i særlige tilfælde laves en udredning under turen. Dette billede af den unge vil senere

8 kunne danne udgangspunkt for den unges egentlige misbrugsbehandling. Der arbejdes på at skab eller genskabe en god voksenkontakt til en person, som vil støtte den unge gennem en svær proces. Dagene i sommerhuset skal hjælpe den unge til at få en bedre søvnrytme samt opbygge en regelmæssig dagligdag med faste måltider og fysisk træning. Viljen til forandring vil forsøge, at motivere den unge til boldspil, træning eller andre relevante fysiske aktiviteter enten i området ved sommerhuset eller i et nærtliggende motionscenter. Gode oplevelser skal være med til at øge den unges selvværd og give en selvtillid en foregår enten i vores sommerhus i Danmark eller vores sommerhus i Spanien. Den unge vil blive undervist i misbrug Der vil være det nødvendige personale tilknyttet. Der tages kontakt til den unges læge Efter aftale med rådgiver Et normalt afrusningsforløb tager 14 dage. Der vil i hvert enkelt tilfælde blive vurderet hvor lang tid forløbet skal tage. Man vil arbejde med de værste abstinenser på afrusningsturen. Man vil på turen give råd og vejledning omkring restløshed og søvnproblemer, men disse problematikker vil strække sig ud over en afrusningsperiode. Man ville kunne arbejde videre med dette i et egentligt misbrugsforløb. De fleste stoffer kommer ud af kroppen De værste abstinenser forsvinder Der skabes en relation til den unge Den unge bliver præsenteret for en sund livsstil herunder kost og motion. Den unge motiveres til, at startet i et forløb med fokus på den unges stofforbrug/misbrug. Den unge kan se med nye øjne på de konsekvenser, som misbruget giver den unge og dennes netværk Den unge hjælpes til at tage nogle valg, med positivt fortegn Der udarbejdes sammen med den unge og en rådgiver en plan for det videre forløb

9 Omsorgstur for unge et med omsorgs-ture er at den unge i samarbejde med personale fra Viljen til forandring oplever at være inkluderet og en del af et fællesskab. Der arbejdes med den unges selvværd og selvtillid samt at give den unge en tro på sig selv. Viljen til forandring tager den unge med i et individuelt forløb i et sommerhus enten i Danmark eller i Udlandet. Omkring sommerhusene er der gode naturomgivelser, hvor den unge kan få nogle nye sanseoplevelser gennem kontakten med naturen. Vi går lange ture og bruger naturen fx til samarbejdsøvelser. Omsorgsturens primærer formål er at skabe ro omkring den unge. Et andet formål med turen er at skabe en relation til personalet fra Viljen til forandring. Den unge vil være sammen med personalet 24 timer i døgnet. Personalet vil støtte op igennem hele processen. At den unge har været sammen med personalet gennem en omsorgsperiode giver et godt udgangspunkt for et fremtidigt samarbejde/støttekontakt forløb, hvor relationen er et vigtigt redskab til at nå den unge, og fastholde en motivation, så den unge oplever en positiv udvikling. De sociale kompetencer udvikles også ved at den unge deltager i alle praktiske ting på turen. Viljen til forandring arbejder på at give den unge nogle nye oplevelser og en sundere livsstil. Mange unge lever primært af fastfood. Der vil på omsorgsturen blive arbejdet med den dysfunktionelle familie, så den unge får oplevelsen af ikke at være den eneste, samt forstå sine handlemønstre. Viljen til forandring vil ligeledes introducere den unge til forskellige træningsformer, som den unge kan søge til perioden. Træningen er ligeledes god i forhold til følelsen af at hører til. Viljen til forandring tror på, at den unge har de ressourcer der skal til for at komme videre i livet. Unge mellem år Viljen til forandring knytter en kontaktperson

10 til den unge, som vil være med under hele turen. Desuden vil der være andre fra Viljen til forandring, da den unge er overvåget 24 timer i døgnet. Der arbejdes på at finde den unges ressourcer og gennem oplevelser i naturen, praktiske gøremål, træning og sociale fællesskaber give den unge nogle positive succesoplevelser. Under turen vil man kunne afdække den unges adfærd og få præciseret psykiske og sociale problematikker. Der kan i særlige tilfælde laves en udredning under turen. Dette billede af den unge vil senere kunne danne udgangspunkt for andet arbejde med den unge. Der arbejdes på at skab eller genskabe en god voksenkontakt til en person, som vil støtte den unge gennem en svær proces. Dagene i sommerhuset skal hjælpe den unge til at få en bedre søvnrytme samt opbygge en regelmæssig dagligdag med faste måltider og fysisk træning. Viljen til forandring vil forsøge, at motivere den unge til boldspil, træning eller andre relevante fysiske aktiviteter enten i området ved sommerhuset eller i et nærtliggende motionscenter. Gode oplevelser skal være med til at øge den unges selvværd og give en selvtillid en foregår enten i vores sommerhus i Danmark eller vores sommerhus i Spanien. Der vil være det nødvendige personale tilknyttet. Der tages kontakt til den unges læge Efter aftale med rådgiver Ro i den unges liv Mere selvtillid og selvværd hos den unge Der skabes en relation til den unge Den unge bliver præsenteret for en sund livsstil herunder kost og motion. Den unge hjælpes til at tage nogle valg, med positivt fortegn Der udarbejdes sammen med den unge og en rådgiver en plan for det videre forløb

11 Alco Treatment Center Alkoholbehandling - kontaktperson At støtte alkoholikeren til at vælge job/uddannelse eller fritidsaktiviteter At støtte alkoholikeren til en ædru hverdag fx ved at motivere til et behandlingsforløb At støtte alkoholikeren med praktiske og økonomiske opgaver Personer med et problematisk forhold til alkohol et overforbrug, som ikke nødvendigvis har udviklet sig til en afhængighed. Støtte til praktiske gøremål Introducere nyt netværk Relationsarbejde Støttende samtaler Enkelte som kommer ud af deres misbrug tilbydes en særlig støtte: En del har levet så længe i deres afhængighed, at de har svært ved at vænne sig til et liv uden misbruget. Disse samtaleforløb har specielt fokus på de klienter, som efter endt behandling, skønnes at have behov for yderligere hjælp og støtte for at kunne bevare deres ædruelighed/stoffrihed. Der arbejdes bl.a. med sund følelseshåndtering, konstruktive reaktionsmønstre, at højne selvværdsfølelsen, tilbagefaldsforebyggelse, sunde sociale relationer, samt ACA problematikker klienten + personale fra Alco treatment center Efter aftale med rådgiver Alkoholikeren får støtte til sit nuværende liv BEMÆRK I særlige tilfælde er der mulighed for at lave gruppeforløb med pårørende eller misbrugere. Disse grupper oprettes ad. Hoc. Kontakt Viljen til forandring eller Alco treatment center for at hører mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Ydelseskatalog Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Forord Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af de forebyggende foranstaltninger og anbringelsesområdet

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2012 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold 1.

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2013 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere "Jeg synes, det er vigtigt at komme ud, for når man ryger, så sidder man for det meste bare derhjemme" Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere Oktober 2007 Jonas Markus

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2014 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere