Landbrug i gamle dage på markarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrug i gamle dage på markarbejde"

Transkript

1 Landbrug i gamle dage på markarbejde Blandt Lokalhistorisk Arkivs over billeder fra den tidligere Støvring Kommune er en hel del, der fortæller om arbejdet i landbruget før i tiden. En del af billederne stammer fra området omkring Øster Hornum og en del fra den øvrige kommune. I tiden før mekaniseringen var det menneskekræfter, suppleret med hestekræfter, der klarede alt landbrugsarbejde. Hårdt slid og mange mennesker i arbejde. I sidste halvdel af 1800-tallet begyndte der at komme maskiner til afhjælpning af det hårde slid. Primitive høstmaskiner, radrensere og såmaskiner sås efterhånden på markerne. Først ved de større bedrifter, siden også ved husmandsstederne. De første traktorer kom til egnen i 1920 erne og 1930 erne, men først efter krigen, som en følge af den omfattende Marshallhjælp fra USA, kom der for alvor gang i udskiftningen af heste med traktorer. Det er nok først og fremmest billedet af høst med le, der dukker op for det indre øje, når man tænker på landbrug før i tiden. Her er det en ung kvinde, der river kornet, der så vidt det kan ses er havre, sammen for siden at binde det til neg. Den unge mand står klar med leen. Høstarbejde i 1920 erne Billedet er, efter påklædningen at dømme, fra 1920 erne. Når kornet efter høsten havde stået til eftertørring i traver et passende stykke tid, blev det kørt hjem i laden på en vogn forspændt et par heste. Her er det Else Kristophersen fra Harrild, der sidder på læsset og styrer hestene sikkert hjem. Det høstede korn køres hjem 1

2 Efterhånden som der i vinterens løb blev brug for korn og halm til fodring af gårdens dyr, skulle der tærskes. Det foregik med plejle som vist her på billedet. Da det var et meget anstrengende arbejde, blev der kun tærsket hvad der var brug for i den nærmeste fremtid. De to plejlkarle her er fra Fredsgård i Støvring. To karle med plejle Der sættes kartofler på Gammelholm ved Sørup i begyndelsen af 1900-tallet. Hver person er forsynet med en sæk fyldt med kartofler. Sækken hænger over skulderen i en strop. Der sættes kartofler Når kartoflerne om efteråret skulle tages op, blev jorden først løsnet med et hestetrukket redskab. Herefter var det blot om at gøre at komme ned på knæ og med de bare hænder rode kartoflerne op i kurve. Kartoflerne tages op om efteråret Det var et mandskabsmæssigt krævende arbejde, så alle måtte hjælpe med. Skolerne holdt fri, når kartoflerne skulle tages op, så børnene kunne hjælpe til. Ferien kaldtes kartoffelferien. Nu hedder den efterårsferie. 2

3 Her er vi kommet lidt længere op i tiden. Her tages kartofler op hos Marinus Nielsen i Hæsum Maskinen løsner kartoflerne fra jorden og lægger dem så nogenlunde i en række, så de er nemmere at samle op. Dette arbejde foregår på samme måde som vist på forrige billede. Hestetrukket kartoffeloptager Denne type kartoffeloptager graver både kartoflerne op og renser dem så nogenlunde for jord i den roterende sigte til venstre. Typen var meget udbredt og danner grundlag for senere og mere avancerede kartoffeloptagere. Stadig skulle kartoflerne efterfølgende samles op med håndkraft. Kartoffeloptager på herregårdsmuseet Hessel Når der skulle transporteres korn, kartofler, roer eller hvad der måtte være aktuelt benyttedes altid de gamle stive vogne og som trækkraft enten stude eller heste. Det var kun til kørsel med personer, der anvendtes affjedrede vogne. Der køres med stude og heste i Hæsum Billedet med de to arbejdsvogne er taget ved Anders Nielsen gård i Hæsum i begyndelsen af 1900-tallet. 3

4 Indtil for få årtier siden var roerensning et tilbagevendende plagsomt arbejde for børn og voksne i landbruget. Række op og række ned. På billedet, der er fra Rodsted Kirkegård taget 1899, er man dog mange sammen om arbejdet. Roearbejdere i Rodsted Hvis man gik alene, kunne der synes langt til enden af en række og herefter fulgte en ny, og sådan gik dagen. Her er de tre raske gutter gået på knæ for at tynde ud i roerne. Om der er saftevand i den medbragte magnum-flaske forlyder der intet om. Arbejdet foregår ved Hæsumgård. I lavningen ses vejen mellem Hæsum og Guldbæk. Roeudtynding ved Hæsumgård Billedet er taget først i 1920 erne, og det er fra venstre Marinus Rytter fra Ferslev, Niels Jensen fra Sørup og Københavneren. Hen på efteråret skulle roerne køres hjem. Først blev toppene hakket af med specielle roejern og roerne løsnedes eventuelt med et hestetrukket redskab. Roerne køres hjem Når det var sket blev roerne læsset på vognen og kørt hjem til gården, hvor de blev opbevaret i en udendørs kule, der blev tilvirket, så den gerne skulle være frostfri vinteren igennem. 4

5 Frosne roer i kule Roerasper Det var dog ikke altid roerne undgik at blive frosne. Her er det til venstre et par mænd i Hæsum, der er i gang med at frigøre de stivfrosne roer fra kulen. Herefter skulle roerne tøs op i stalden og herefter hurtigt bruges inden de rådnede. Til højre ses en reklame for en flunkende ny roerasper fra Fabrikken Fram, Struer. Efter høst skulle der pløjes. Her er det Albert Frendrup fra Molbjerg, der er standset op i arbejdet til ære for fotografen. Der var først med fremkomsten af traktorer, at den flerfugede plov kom i anvendelse. Der pløjes Her er en tidlig udgave af radrensere. Billedet er fra cirka 1935 og viser Knud Sørensen fra Brunholm, der er i færd med at radrense ved ærterne. Der radrenses ved ærter 5

6 Her er det Niels Chr. Kristensen fra Foldager ved Aarestrup, der cirka 1920 leder hesten den rigtige vej, mens det nok er hans kone, der styrer radrenseren. Denne model kan, når der køres præcist, komme meget tæt på roerne. Radrensning i roemark Denne flunkende nye såmaskine er afløser for den gamle måde at så. Før i tiden blev der sået med håndkraft, hvilket krævede stor øvelse og koncentration, hvis der skulle sås jævnt. Det er Jacob Veggerby fra Gammelholm ved Søndereup, der er den stolte ejer. Den ny såmaskine er klar til brug Drengen med stagen sørger for at tudene ikke går tæt. Hjemme på gårdene skulle der bruges kræfter til at trække de maskiner, der efterhånden blev anskaffet. Det kunne være hakkelsesmaskiner, kværne, tærskeværker eller hvad man nu havde. Hestegang På billedet går en mand efter hestene for at drive dem frem. De mest medgørlige heste gik troligt rundt og rundt uden at skulle drives nævneværdigt, og så kunne personen, der passede hestegangen, sætte sig op på bommen og køre med. Det var et arbejde børn tit blev sat til. 6

7 Her høstes med en selvaflægger i Guldbæk cirka En selvaflægger høster kornet og lægger det pænt i bundter, som efterfølgende manuelt bindes til neg. Selvaflægger Fra venstre ses Anders Nørholm, Katrine Nielsen, Jens D. Nielsen, drengen Henry Christensen, Jens Oluf Qvist og på maskinen Simon Nielsen. Princippet i en selvaflægger re, at kornet høstes af skærebordet, som ses forrest. Det er de fire vinger med takker, der roterer i takt med maskinens fremdrift og skubber det høstede korn ud på marken i bundter. Denne type maskine fik dog ikke nogen lang levetid, da den snart efter erstattedes af selvbinderen. Selvaflægger på Gammel Estrup Landbrugsmuseum Her er det høst med selvbinder hos Søren Qvist, Hæsumgård cirka På selvbinderen sidder Marinus Rytter fra Ferslev. Høst med selvbinder Selvbinderen kunne, som navnet fortæller, i modsætning til selvaflæggeren, binde negene som herefter kun skulle stilles op mod hinanden i traver, som efterfølgende kørtes i lade eller blev stakket udendørs til efterfølgende tærskning. 7

8 Det vides desværre ikke hvem der en gang i 1920 erne kører denne traktor med jernhjul og efterspændt selvbinder. Det var absolut kun på de større gårde og navnlig på herregårdene at der så tidligt blev anskaffet de ekstremt dyre traktorer. Traktor i 1920 erne På Gammel Estrup Landbrugsmuseum og på Morsø Traktormuseum kan ses et stort udvalg af disse første traktorer. Efter 2. verdenskrig blev hestene på de fleste gårde snart udskiftet med traktorer. Først var det den bette grå Ferguson, der trak det store læs. Andre mærker sås også. Her er det en Danhorse traktor fra Ejeren var Einer Winther Madsen fra Tøttrup. Børnene får lov at køre med. Lille traktor med efterhængt selvbinder Selvbinderen er den samme som før blev trukket af heste. Efter høsten skulle der tærskes. Her ses et tærskeværk trukket ud på marken. Traktoren leverer trækkraften til værket. Ofte blev i stedet benyttet en elmotor. Kornet blev samlet i sække og halmen presset til lavtryksballer, der efterfølgende blev kørt i lade. Tærskning af korn Billederne er udvalgt og kommenteret af Niels Nørgaard Nielsen, Lokalhistorisk Arkiv. 8

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Et kendt ansigt i bybilledet runder de 90 år.

Et kendt ansigt i bybilledet runder de 90 år. Et kendt ansigt i bybilledet runder de 90 år. Victor Christensen rundede lige efter årsskiftet de 90 år. Han er et kendt ansigt i bybilledet og har været det i mange år. han altid var den første, der var

Læs mere

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte AFFALD - før, nu og i fremtiden Aktivitetshæfte STENALDEREN Jæger og fisker LANDET I 1700-TALLET UDE PÅ LANDET BYEN I 1700-TALLET LIVET FRA 1930-1970 Da FARFAR var ung INDE I BYEN BYEN FRA 1850-1930 LIVET

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Hjerneskadet midt i livet

Hjerneskadet midt i livet 12 Hjernesagen nr. 2 2015 TEMA: Hjerneskadet midt i livet Du går på arbejde, henter børn, lufter hund, passer karriere, familie og venner, du gør alt for at være en god og nærværende mor, far, mand, kone,

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

tema familie- hemmeligheder

tema familie- hemmeligheder tema familie- hemmeligheder 26 PSYKOLOGI 06/2012 PSYKOLOGIMAGASINET.DK Bærer du på en familiehemmelighed? Alle familier har hemmeligheder. Nogle af dem er tunge at bære og kan gå i arv gennem generationer.

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard At være pige At være pige Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard Libresse Gydevang 33 3450 Allerød Telf: 48 16 81 16 Udgivet 1994

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere