Strategioplæg for Sønderjyllands Symfoniorkester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategioplæg for Sønderjyllands Symfoniorkester"

Transkript

1 Strategioplæg for Sønderjyllands Symfoniorkester Indledning Grundlaget for orkesterets virke Mission Omverdensanalyse Orkestrets geografi Orkestrets kulturelle potentiale Orkestret som lokal ressource B&U området Talentudvikling i samarbejde med Musikkonservatorierne Publikum Den teknologiske udvikling Økonomi Vision Opgaver og mål Koncerter og forestillinger Børn og unge Udvikling af musiklivet Metoder og aktiviteter Målsætningerne evalueres på følgende baggrund Basisøkonomi samt projektøkonomi Finansieringsoversigt og nøgletal

2 1. Indledning Sønderjyllands Symfoniorkester vil i de kommende år fortsætte arbejdet med markere sig som et dynamisk kulturelt fyrtårn, der præsenterer og formidler musik på højeste kunstneriske niveau. Orkestret indgår aktivt i samarbejdet med andre institutioner og partnere om at fremme musiklivet i bred forstand både regionalt og nationalt. I det følgende vil vi i henhold til Kulturministeriets anvisninger gøre rede for den virkelighed, vi opererer i samt, hvordan vi ønsker at agere og navigere i de kommende år for at leve op til vore egne og omgivelsernes forventninger og med dette skal indgå en aftale om at fungere som et nutidigt og aktualiseret landsdelsorkester. 1.1 Grundlaget for orkesterets virke Sønderjyllands Symfoniorkesters virke har hjemmel i 9 i lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Hvilket tilvejebringer et langsigtet og aftalt grundlag for Sønderjyllands Symfoniorkesters økonomi og heraf følgende strategi. En strategi der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på nuværende tidspunkt jf. statens tilskud med hjemmel i 5 i musikloven (jf. lovbekendtgørelse nr af 3. januar 2008 af lov om musik) Med tilskuddet vedkender staten sig sit ansvar for Sønderjyllands Symfoniorkester som kulturinstitution af national betydning og fastlægger rammerne økonomisk og strategisk for orkesterets virke 2. Mission Sønderjyllands Symfoniorkester er landsdelens kulturelle og musikalske fyrtårn, der: gennem alsidige koncertaktiviteter på højeste kunstneriske niveau levendegør den symfoniske orkestermusiks kvaliteter for individ og fællesskab i hele spilleområdet: Syd- og Sønderjylland samt Sydslesvig. fornyer sig ved engageret samspil og dialog med det omgivende samfund og kulturliv markerer sig såvel nationalt som internationalt som et professionelt symfoniorkester med globalt udsyn fra en lokal platform. arbejder med nye indsatser i formidlingsindsatsen overfor børn, unge og voksne. er et professionelt landsdelsorkester, som lever op til musiklovens krav og anvender dens muligheder til gavn for musik- og koncertliv i spilleområdet 3. Omverdensanalyse Publikumsanalyser fra efteråret 2010 viser ikke overraskende, at Sønderjyllands Symfoniorkesters kernepublikum består af aldersgruppen +50. Dermed ligger vi helt på linje med det generelle billede for symfoniorkestre i ind- og udland. Den symfoniske musik synes at være en særlig attraktion for det modne publikum, men dette er dog ikke ensbetydende med, at publikum til klassisk musik med tiden vil falde bort. Ifølge 2

3 vores regions demografiske udvikling er der et meget stort potentiale i aktiviteter for modne raske mennesker - det er landets hastigst voksende befolkningsgruppe. Derimod er børneårgangene for nedadgående i Syd- og Sønderjylland, og der er tale om en decideret ungdomsflugt fra Sønderjylland mod de store byer: København og Aarhus. Den demografiske udvikling i befolkningens aldersprofil : 0-24 år år 65+ år Sønderborg -10% -11% 32% Syddanmark -4% -7% 46% Hele landet 0% -3% 46% Kilde: Region Syddanmark 3.1 Orkestrets geografi Sønderjyllands Symfoniorkester arbejder som det eneste symfoniorkester i Danmark med en forankring i mindre byer og lokalsamfund. Orkestret har ikke en egentlig hjemby, men har hjemsted i Sønderborg og koncertsalen i Alsion. Orkestret er gennem sine aktiviteter i berøring med borgere i store dele af Syd- og Vestjylland, foruden grænseområdet med det danske mindretal i Sydslesvig. Det stiller en række særlige udfordringer til orkestrets virksomhed, at skræddersy musikalske oplevelser og musikalsk formidling, der kan tilgodese et så differentieret publikum og en så omfattende geografi. Fra Vejle i nord til Rendsborg i syd, og fra Esbjerg i vest til Sønderborg i Øst dækker orkestret et område, der er præget af lokalsamfund og en lang række engagerede ildsjæle i musikforeninger, kulturhuse, festivals og kulturinstitutioner. Orkestret oplever en indbyrdes afhængighed i de ofte tætte og gode samarbejdsrelationer orkestret indgår i. Orkestret er i meget høj grad garant for sammenhæng og tyngde i et musikliv, der i denne landsdel kun har få større institutioner og netværk at knytte an til. 3.2 Orkestrets kulturelle potentiale Sønderjyllands Symfoniorkester er positivt præget af at være et at de mest internationaliserede orkestre i Danmark. Ud af orkestrets knapt 60 fastansatte musikere udgør ca. halvdelen udlændinge, der er flyttet til Sønderjylland og for en stor del har slået sig ned med familie. Orkestret deler dermed de samme kulturelle udfordringer som andre viden baserede virksomheder, der i en globaliseret verden lever af at tiltrække specialister fra hele kloden. Kunstnerisk ses denne mangfoldighed ved at musikernes baggrund i forskellige musikalske skolinger og tilgange positivt udfordrer orkestrets kunstneriske arbejde. Dermed udgør orkestrets mange nationaliteter en vigtig kulturel ressource i arbejdet med at skabe glæde og liv omkring musikken. 3

4 3.3 Orkestret som lokal ressource Som landsdelens største kulturinstitution, udfylder orkestret en vigtig opgave når det skaber fællesskab omkring musikalske oplevelser. Oplevelser, der i kraft af at musikken ikke er bundet af sprog, nationalitet eller kulturel baggrund har en helt særlig betydning. Netop den klassiske musik har en særlig berettigelse som en kulturbærende kunstform, der forandrer og bevæger, skaber rum til eftertanke. Sønderjyllands Symfoniorkester arbejder i en grænseregion, der med en omskiftelig historie, byder på helt særlige kulturelle og sproglige problemstillinger, der er unikke i Danmark. At symfoniorkestret meget konkret spiller en vital og vigtig rolle i landsdelens kulturliv, demonstreres bl.a. gennem det grænseoverskridende samarbejde med Schleswig- Holsteinisches Sinfonieorchester i Flensborg. Samarbejdet har fået stor betydning og symbolsk værdi, og er et som eksempel på, hvordan kulturinstitutioner og deres publikum kan finde ny mening gennem fælles oplevelser på tværs af sprog og nationalitet. 3.4 B&U området Kulturministeriet understreger børn og unge som indsatsområder, som vi skal intensivere indsatsen overfor. Sønderjyllands Symfoniorkester har i mere end 30 år været enige i dette synspunkt og har i alle årene prioriteret en intensiv indsats overfor de danske folkeskoler både nord og syd for grænsen meget højt. Således får samtlige 4. klasser i Kolding Kommune, Sønderjylland og Sydslesvig hver sæson besøg af ensembler fra orkestret, der få uger efter følges op med skolekoncerter for de samme elever rundt om i landsdelen. Musikundervisningen på landets seminarier og i folkeskolen er i en længere årrække blevet forringet (jf. bl.a. Prof. Frede V. Nielsens "Musikfag i undervisning og uddannelse: Status og Perspektiv 2010" udgivet fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.). Sønderjyllands Symfoniorkester ser det som sin opgave at bidrage til at modvirke denne tendens og har derfor siden 2007 samarbejdet med UC Syddanmark om at fremme nye koncepter og læremidler til musiklærerne og eleverne i den danske folkeskole specielt med udgangspunkt i den klassiske musik. Orkestret har derfor investeret i udviklingen og udgivelsen af foreløbig tre forskellige sæt omfattende undervisningsmateriale til brug for folkeskolens 4. klassetrin (kan også anvendes på andre klassetrin), som er distribueret kvit og frit til skolerne i hele spilleområdet. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde med University College Syddanmark og udgivet på musiklærernes forlag Dansk Sang. Materialet præsenteres ved et årligt lærerseminar arrangeret i Alsion (også gratis for kommunerne), hvor der deltager musiklærere fra folkeskoler i landsdelen. Dette seminar er også udtryk for den vigtige alliance mellem landsdelsorkestret og folkeskole-lærerne, der er blevet intensiveret de seneste år. Fra august 2011 er der indgået en decideret partnerskabsaftale med UC Syddanmark, der via UC Syddanmarks kompetenceområde kan danne platform for yderligere koblinger mellem den kunstneriske verden og det omgivende samfund. Som første tiltag under partnerskabsaftalen iværksættes i 2012 (med Kolding Kommune som særlig samarbejdspartner) en pionér-indsats for symfonisk musik i børnehaverne. 4

5 Hvert år gennemføres et gymnasiekorprojekt med deltagelse af ca. 200 gymnasielever fra de sønderjyske (inkl. Deutsches Gymnasium, Aabenraa) og sydslesvigske gymnasier, hvor der ved tre koncerter i landsdelen fremføres store værker for solister, kor og orkestre i en professionel ramme. Dette er hvert år en stor succes, og for os er der ingen tvivl om, at det nok er dét af vore outreach-projekter, der har størst blivende effekt hos målgruppen. Når gymnasieeleverne først har optrådt sammen med orkestret, professionelle solister og en professionel dirigent er der etableret et forhold til klassisk musik, deltagerne kan relatere til mange år efter. Desuden gennemføres der jævnligt formidlingskoncerter for gymnasie- og handelsskoleelever. Men vi må samtidig erkende, at vi har vanskeligere ved at ramme unge uden for det almene gymnasium. Dette udgør et særligt problem i en landsdel, hvor væsentligt færre unge end landsgennemsnittet gennemfører en ungdomsuddannelse. Sønderjyllands Symfoniorkester vil derfor tænke ungdomsårgangene generelt ind i tiltag for nye publikumsgrupper og nye koncertformer. 3.5 Talentudvikling i samarbejde med Musikkonservatorierne Talentudviklingen er en væsentlig del af Sønderjyllands Symfoniorkesters virke og her er samarbejdet med Det Jyske Musikkonservatorium og det Kongelige Danske Musikkonservatorium et særdeles væsentligt element, hvor unge konservatoriestuderende får mulighed for i samarbejde med Sønderjyllands symfoniorkester og deres respektive lærere at prøve kræfter med arbejdet i et professionelt orkester på højeste kunstneriske og musikalske niveau i form af praktik ophold, og projekter. Ligesom årligt tilbagevendende dirigent og komponist masterclasses i samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium bidrager til udviklingen af unge dirigent og komponist studerendes talenter. 3.6 Publikum Den store kulturvaneundersøgelse, der blev udgivet af kulturministeriet i 2012, dokumenterer en række landsdækkende publikumstendenser inden for klassisk musik, som genkendes i orkestrets egne løbende publikumsundersøgelser og fra musikernes egne erfaringer i det daglige formidlings- og publikumsarbejde. Det er vores vurdering at disse tendenser stadig vil være gældende for den kommende strategiperiode. I lighed med kulturvaneundersøgelsen, viser vores egne undersøgelser, at andelen af aktive koncertgængere i gennem en årrække har været uændret. Erfaringer fra vores publikumsarbejde fortæller os, at den klassiske musik trods et voksende udbud af andre undervisnings-, underholdnings- og kulturtilbud grundlæggende har det godt, og at orkestrets mangeårige formidlingsindsats har tydelig effekt. Særligt omkring musikaktiviteter ved orkestrets faste spillesteder, oplever orkestret at have et publikum, der føler stort ejerskab og engagement i orkestret og dets musikere. Et ejerskab der gør disse publikumsgrupper ambassadører for orkestret og den klassiske musik på lokalt niveau. Sønderjyllands Symfoniorkester står dog i lighed med resten af det klassiske musikliv med den udfordring, at store dele af befolkningen oplever, at adgangen til den klassiske musik er hindret af barrierer. Kulturvaneundersøgelsen viser, at den klassiske musiks 5

6 kernepublikum orienterer sig mod traditionelle værdier, mens andre publikumsgruppers identitet er baseret på moderne værdier. Der ligger i denne forskel en væsentlig nøgle til at forstå den klassiske musiks udfordringer, herunder behovet for at skabe nye fortællinger omkring den klassiske musik, der i højere grad relaterer sig til publikumsgrupper med moderne livsværdier. Kulturministeriet og Statens Kunstfond fremhæver, at vi skal prioritere ny musik og nye koncertformer højere. Man ønsker også en positiv udvikling i publikumstilstrømningen på samme tid. Det fremgår af vores publikumsundersøgelse, at vort modne kernepublikum (med det store vækstpotentiale), foretrækker et velkendt repertoire: Mozart, Beethoven, Tjajkovskij etc., så hvis begge formål skal opfyldes er det vigtigt at skille dem ad. Publikum vil ikke blive udbygget væsentligt gennem mere ny kompositionsmusik. Tværtimod viser vore erfaringer, at der er ca.10-15% færre publikummer i salen ved fremførelsen af ny musik, selvom denne programsættes sammen med velkendte ørehængere. Blandt andet derfor kan det være en idé i nogen grad at friholde abonnementskoncerter for ny musik, og i stedet koncentrere denne i minifestivaller eller lign., hvor der også kan eksperimenteres med nye koncert og formidlingsformer samt budgetteres med lavere publikumsinteresse. Det yngre publikum skal imødekommes med andet repertoire f.eks. filmmusik, symfonisk pop og rock, som vi fra 2012 også kan fremføre på vores nye mobile udendørsscene eller på alternative koncertsteder rundt omkring i landsdelen. Orkestret retter i rammeaftaleperioden også fokus på denne målgruppe. 3.7 Den teknologiske udvikling Selvom orkestrets kernevirksomhed er den levende musik, har den digitale udvikling haft store konsekvenser for formidlingen af orkestrets musikalske virke. For ganske få år siden, blev orkestrets medieformidling varetaget gennem Danmarks Radios koncerttransmissioner, foruden orkestrets egne CD udgivelser. Orkestret fik på denne måde en eksponering både lokalt og nationalt, der igennem årene har forstærket og understøttet orkestrets arbejde. I dag ses klare tegn på at både den traditionelle radiotransmission og CD mediet er under afvikling til fordel for nye distributionsformer, bl.a. medie-streaming, salg af digital musik og streaming af digitalradio. Den digitale udvikling og udbredelsen af internettet har desuden medført at distributionsmuligheder er af en mere pluralistisk karakter end tidligere. De enkelte indholdsproducenter har i meget højere grad end tidligere selv har mulighed for at stå for distributionen af egne produkter. De teknologiske muligheder udgør en spændende udfordring for orkestret. Men samtidig står det i dag klart, at orkestret i de kommende år i overveje, i hvor høj grad vi selv må tage ansvar for produktion og distribution af medieoptagelser, da de traditionelle mediers betydning, herunder radio og CD udgivelser, er faldende eller under stor forandring. Sønderjyllands Symfoniorkester ser fremtidige muligheder i at have lokale mediepartnere, som fx TVSyd og de lokale TV stationer i vores spilleområde, til at være med til at formidle orkesterets aktiviteter. 6

7 3.8 Økonomi Sønderjyllands Symfoniorkester har igennem de seneste år oplevet en stadigt mere anstrengt økonomi, der konkret har resulteret i at antallet af orkestrets fastansatte musikere er reduceret fra orkestret normering på 65 musikere til 57 musikere. Dette er ikke en optimal situation for orkestret hverken kunstnerisk eller økonomisk og det er en målsætning for orkestret, at det med tiden opnår økonomiske rammer, hvor det er muligt at realisere orkestrets normering på 65 fastansatte musikere. Dette forvendes dog ikke at ske i den kommende strategiperiode. En af årsagerne til orkestrets økonomiske udfordringer er at orkestret i modsætning til de fire andre landsdelsorkestre næsten udelukkende finansieres af driftstilskud fra staten. Således finansieres orkestrets virksomhed kun i meget begrænset omfang gennem tilskud fra kommuner eller andre samarbejdspartnere. For at Sønderjyllands Symfoniorkester i fremtiden kan styrke sin økonomiske situation, må orkestret i langt højere grad arbejde med nye finansieringsmuligheder, der kan supplere eksisterende statslige og kommunale tilskud. Orkestret har i dag gode erfaringer fra samarbejdet med lokale virksomhedssponsorer. Orkestret anser derfor virksomhedssponsorater som et væsentligt fokus i de kommende år. Orkestret har trods flotte publikumstal aktuelt en relativt begrænset billetindtægt. Det anses ikke for at være realistisk, at orkestret i de kommende år kan øge indtjeningen fra billetsalg markant. Sønderjyllands symfoniorkester har haft underskud i perioden Orkesteret forventer i at køre med nul-budgetter, for derefter igen at kunne opbygge en mindre egenkapital, således at orkesteret får en mere robust økonomi. Sønderborg Kommune har i foråret 2015 efter anmodning givet et rente og afdragsfrit lån på kr , som skal afdrages efter 7 år fra år 2022, over en 10-årig periode. Dette lån dækker det underskud der er opstået i 2014 og Orkestret modtager i dag driftstilskud fra Sønderborg, Kolding og Tønder kommune. Der arbejdes målrettet på, at indhente kommunale tilskud fra de øvrige kommuner i vores spilleområde, som alle drager fordel af orkestrets aktiviteter, herunder afholdelse af skolekoncerter, men som i dag ikke bidrager økonomisk. 4. Vision Sønderjyllands Symfoniorkester skaber musikalsk nysgerrighed, kulturelt fællesskab og kunstnerisk glæde for befolkningen i Sønderjylland, Vestjylland og Sydslesvig. Orkestret er en musikalsk og kunstnerisk ressource for sit spilleområde, og gør den symfoniske musik levende og relevant på et højt kunstnerisk niveau for et bredt publikum. Orkestret arbejder med et internationalt kunstnerisk udsyn på baggrund af en stærk lokal forankring. Sønderjyllands Symfoniorkester ønsker at udvikle orkestrets kunstneriske virksomhed, således at musikalske oplevelser bliver tilgængelige for en bredere del af befolkningen. 7

8 Orkestret har fokus på hvordan musikoplevelsers omgivelser, herunder kommunikation, geografi, koncertformer og service, påvirker publikums syn på orkestrets tilgængelighed og kulturelle relevans. Orkestret vil fortsat give væsentlige bidrag til udviklingen af orkestermusikken i Danmark med særlig vægt på B&U området, publikumsudvikling og ny inspiration fra de internationale netværk, som orkestret indgår i. Orkestret vil desuden have et særligt fokus på fortsat at indgå i kultursamarbejde med partnere på begge side af den dansktyske grænse. 5. Opgaver og mål For at gøre det enkelt og operationelt er disse er samlet til 5 resultatmål, der afrapporteres til Kulturministeriet: Opgave Koncerter og forestillinger Børn og unge Samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium og det Kongelige Danske Musikkonservatorium Udvikling af musiklivet Resultatmål Mål 1.1. SSO kendes blandt publikum for musikalsk nysgerrighed, kulturelt fællesskab og kunstnerisk glæde Mål 1.2. SSO øger sin synlighed og tilgængelighed og får nye publikumsgrupper gennem udvikling af nye koncertformer i samarbejde med andre kunstneriske aktører Mål 2.1 SSO udvikler formidlingsaktiviteter og koncertformater rettet mod børn og unge som via levende leg og læring oplever den symfoniske musik som en levende del af deres udvikling Mål.2.2. SSO vil sammen med Det Jyske Musikkonservatorium videreudvikle og forstærke årligt tilbagevendende praktikprojekter og samarbejder om talentudvikling i form af koncerter med lærere og elever fra Det Jyske Musikkonservatorium. Ligeledes vil Dirigent og Komponist Masterclasses i samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København også fastholdes og videreudvikles Mål 3.1. SSO øger musikinteressen ved at skabe øget sammenhæng og kvalitet i musiklivet i Sønderjylland, Vestjylland og Sydslesvig. Mål 3.2. SSO ønsker at bidrage til styrkelse af de fælles initiativer udsprunget af Landsdelsorkesterforeningen LOF. I forbindelse med udløbet af strategiperioden, vil orkestret udfærdige en evaluering, der gennemgår indsatsen for indfrielse af de enkelte resultatmål. Evalueringen vil ydermere indeholde en vurdering af hvorvidt indsatsen har haft den ønskede effekt. I de følgende afsnit gennemgås de konkrete opgaver og mål, foruden anvendte metoder, som orkestret vil anvende i indfrielsen af resultatmålene. 8

9 5.1. Koncerter og forestillinger Mål.1.1. SSO kendes blandt publikum for musikalsk nysgerrighed, kulturelt fællesskab og kunstnerisk glæde Vi vil både fastholde det publikum vi kender og gøre en indsats for at fange de nye. Vi vil således målrette vores koncertprogrammer, dels ud fra kunstneriske overvejelser og dels fra vores publikumsundersøgelser. Vi vil sikre, at vores formidlingsindsats ved fx koncertintroduktioner, nyhedsbreve og vores hjemmeside tager højde for både det etablerede publikum - men samtidigt inviterer nyt publikum med ind i symfoniernes verden. Vi vil søge at inddrage vores brugere og forstå deres behov endnu bedre og dette gælder båre for vores eksisterende publikum og dem der ikke bruger os endnu. Mål.1.2. SSO udvikler nye koncertformer i samarbejde med andre kunstneriske aktører, der gør orkestret tilgængelig for nye publikumsgrupper Orkestret ønsker i et nært samarbejde med netværk af danske og udenlandske samarbejdspartnere, at udvikle nye koncertkoncepter, der udnytter orkestrets potentiale. I forbindelse med udløbet af strategiperioden evalueres målsætningen på baggrund af konkret gennemførte udviklings- og koncertprojekter. Målsætningen evalueres på hvorvidt det er lykkedes at etablere en årlig populær koncertserie med orkestrets mobilscene, der indebærer mindst 2 koncerter pr sæson. Desuden vurderes målsætningen på hvorvidt det i strategiperioden er lykkedes at udvikle 1-2 konkrete samarbejdsprojekter med andre orkestre og musikinstitutioner eller scenekunstinstitutioner. Målsætningen vil evalueres på hvorvidt det ved strategiperiodens udløb er lykkedes at øge egen indtjeningen fra sponsorsamarbejde, og via kommunal medfinansiering Børn og unge Mål.2.1. SSO udvikler formidlingsaktiviteter og koncertformater rettet mod børn og unge Sønderjyllands Symfoniorkester vil bygge videre på de stærke traditioner vi har med at arbejde med børn og unge. Vi ønsker at nå ud til børn og unge fra børnehave niveau, over folkeskolen til ungdomsuddannelserne og universitetet og konservatorie niveau. Vi vil fortsat prioriteret en intensiv indsats over for de danske folkeskoler både nord og syd for grænsen meget højt. Målsætningen evalueres på baggrund af hvorvidt orkestret har udviklet konkrete, nye tiltag inden for B&U området, herunder et nyt koncept for orkestrets samarbejde med landsdelens folkeskoler. 9

10 Mål SSO vil sammen med Det Jyske Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium etablere årligt tilbagevendende samarbejder Orkestret ønsker at fastholde sin rolle som omdrejningspunkt for talentudviklingen af unge talentfulde konservatoriestuderende. Orkestret vil tage initiativ til et forpligtende samarbejde om årligt tilbagevendende praktikperioder og fællesprojekter med lærere og elever fra Det Jyske Musikkonservatorium. Desuden vil dirigent og komponist seminarer i samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København ligeledes fastholdes og videreudvikles Udvikling af musiklivet Mål.3.1. SSO skaber øget sammenhæng og kvalitet i musiklivet i Sønderjylland, Vestjylland og Sydslesvig. Orkestret ønsker at fastholde sin rolle som omdrejningspunktet for udviklingen af musiklivet i Sønderjylland, Vestjylland og Sydslesvig. Orkestret vil fortsat indgå i løbende dialog med alle kommuner i spilleområdet om tættere samarbejde med kommunale kulturinstitutioner og fælles tiltag. 6. Metoder og aktiviteter Sønderjyllands Symfoniorkester vil styrke forbindelserne til det omgivne samfund. Både som kunstnerisk institution med produktioner af høj kvalitet for hele landsdelen - men også som en samfundsmæssig musikalsk resurse i bredere forstand. Arbejdet med kulturel intelligens og indsatsen for børn og unge har central betydning i det regionale kultursamarbejde, og Sønderjyllands Symfoniorkester vil fortsat være en vigtig aktør i denne indsats. Vi vil udvikle og udvide samarbejdet med eksisterende og nye alliancepartnere - f.eks. UC Syddanmark, det regionale spillested Sønderborghus, SH Landestheater und Sinfonieorchester - og bruge dynamikken herfra til at forfølge de brede ambitioner i kulturministerens musikhandlingsplan. Sønderjyllands symfoniorkester vil gennem sine handlinger sikre at alle i landsdelen, for mulighed for at opleve glæden ved den symfoniske musik, gennem et bredt repertoire af høj kvalitet. Vi vil have særligt fokus på at give glæden ved den symfoniske musik videre til de næste generationer, gennem en fokuseret og berigende indsats over for børn og unge. Vi vil styrke det grænseoverskridende samarbejde, og fælleskabet omkring gode kulturoplevelser, så vi kan være med til både at fastholde nuværende borgere og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til vores område. Sønderjyllands Symfoniorkester vil i strategiperioden fastholde og udvikle orkestrets tilstedeværelse og synlighed i hele landsdelen, foruden bidrage til udviklingen af 10

11 orkestermusikken nationalt. Med særligt blik for de sammenhænge, der eksisterer mellem orkestrets kunstneriske niveau, den musikalske programlægning, orkestrets synlighed, publikumsrelationer og orkestrets egen indtjening, vil Sønderjyllands Symfoniorkester have fokus på følgende strategiske områder: Sønderjyllands symfoniorkester arbejder med følgende handlingsplaner som knytter an til de i kap. 5 opstillede mål: A. Koncerter og forestillinger B. Børn & unge C. Udvikling af musiklivet D. Ledelse og økonomi A. KONCERTER OG FORESTILLINGER A.1.Udvikling af publikum fastholde kendte og fange de nye Vi vil både fastholde det publikum vi kender og gøre massiv indsats for at fange de nye. Vi vil derfor målrette vores koncertprogrammer, dels ud fra kunstneriske overvejelser og dels fra vores publikumsundersøgelser. Vi vil sikre, at vores formidlingsindsats ved fx ved koncertintroduktioner, nyhedsbreve og vores hjemmeside tager højde for både det etablerede publikum - men samtidigt inviterer nyt publikum med ind i symfoniernes verden. Vi vil søge at inddrage vores brugere og forstå deres behov endnu bedre og dette gælder båre for vores eksisterende publikum og dem der ikke bruger os endnu. A.2. Udvidelse af grænseoverskidende samarbejder Sønderjyllands Symfoniorkester udvider samarbejdet med tysk samarbejdspartner: SH- Landestheater und Sinfonieorchester om følgende temaer: Nye samarbejder med danske og tyske komponister, udvikling af nye koncertkoncepter, gæstebesøg af tyske ballet-forestillinger, de hidtidige samarbejdskoncerter suppleres med koncerter for et bredere publikum med populært repertoire. A.3. Mobilscenen nyt publikum i hele landsdelen Vi har en fleksibel mobilscene, der er en stærk platform for at tiltrække nye målgrupper og skabe nye musikalske fællesskaber rundt i hele landsdelen. Det kan være Slotskoncerter i samarbejde med fx Schackenborg eller Opera på grænsen og giver fx mulighed for at spille for børn når spejdernes lejr 2017 afholdes i Sønderborg. Vi sætter fokus på koncertkoncepter målrettet et bredt publikum og vil rumme både klassisk musik, opera, filmmusik og populærmusik. A.4. Nyskabende koncertoplevelser Orkestret arbejder også med nyskabende lysdesign og visuelle musikalske udtryk. Fx ved deltagelse i Rued Langgaard-festivalen i Ribe Domkirke. A.5. Genreoverskridende udfordrende samarbejder Vi vil bryde genrer og har fx iværksat et spændende samarbejde med komponisten Christophe Charles omkring elektroakustisk eksperimental musik. 11

12 Et genreoverskridende internationalt samarbejde. Vi ønsker at udfordre og udfolde ny elektroakustisk kompositionsmusik ved at præsentere det i en anderledes form og nedbryde genrebestemte skel. A.6. Eksperimenterende nyskabende koncertoplevelser Vi vil arbejde med nye koncertkoncepter målrettet et nyt publikum. Det kan være krimikoncerter, der kombinerer fortælling/ litteratur, formidling og musik, der er velkendt for en bredere kreds. Desuden vil vi eksperimentere med varierende koncertkoncepter. B. BØRN OG UNGE Levende, legende, lyttende, lærende indsats for børn og unge Sønderjyllands Symfoniorkester vil bygge videre på de stærke traditioner vi har med at arbejde med børn og unge. Vi ønsker at nå ud til børn og unge fra børnehave niveau, over folkeskolen til ungdomsuddannelserne og universitetet og konservatorie niveau. Vi vil fortsat prioriteret en intensiv indsats over for de danske folkeskoler både nord og syd for grænsen meget højt. B.1. Udvikling af læremidler til folkeskolen Vi fortsætter arbejdet med vores veletablerede skolekoncert koncept samtidig med det tilpasses form og indhold i forhold til den nye virkelighed og de ændrede krav og forventninger fra folkeskolereformen. Vi søger hele tiden at udvikle vores skolekoncert koncept. B.2. Udvikling af pædagogisk koncept til aktivt arbejde i børnehaver Vi sætter fokus på de mindste. Vi sætter fra 2016 gang i koncertformer henvendt til børnehavebørns møde med musikken og musikerne. Vi arbejder med klassisk musik i børnehaverne, musikermøder for både pædagoger og børn samt udvikling af koncept for symfonikoncert til børnehavebørn. B.3. Mentorordning for MGK-elever udvides til Praktikforløb Vi har haft stor succes med vores mentorprogram for MGK elever. Det ønsker vi at videreføre og videreudvikle med koncertproduktioner. Her får MGK Syd-elever med orkesterinstrument mulighed for at spille med i en eller flere produktioner som praktikanter og musikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester fungerer som mentorer for MGK-eleverne under prøve og koncertforløbet. Praktikopholdene har til formål, at give eleverne en hands-on-oplevelse af det daglige virke som professionel orkestermusiker. B.4. Mentorordning for konservatorieelever videreudvikles Vores mentorprogrammer for konservatoriestuderende instrumentalister og dirigentog kompositionsstuderende videreudvikles og forstærkes derved giver Sønderjyllands Symfoniorkester mulighed for at unge musikere, dirigenter og komponister kan prøve kræfter med mulighederne og udfordringerne i forhold til et professionelt ensemble. B.5. Vi vil nå ud til flere børn og unge på anderledes måder Vi arbejder konstant på at nå ud til børn og unge på nye og anderledes måder. Et af de 12

13 kommende initiativer er blandt andet at Sønderjyllands Symfoniorkester spiller udendørs koncert til spejderlejren, der afholdes i Sønderborg i juli Her vil mere end spejdere komme til at opleve symfoniorkesteret fra orkesterets mobile scene. B.6. Vi vil nå, dem vi slet ikke når på nye måder I vores region er vi særlig udfordret af at have væsentlig færre unge end landsgennemsnittet, der gennemfører en ungdomsuddannelse og særligt boglige. At spille musik er et praktisk musisk håndværk og vi vil undersøge mulighederne for at finde helt nye eksperimenterende partnerskaber. Fx med produktionsskoler og andre typer af ungdomsuddannelser. C. UDVIKLING AF MUSIKLIVET Ny musik. Nye publikumsgrupper. Nye koncertformer. Nye samarbejder. Vi vil prioritere ny musik og nye koncertformer og vi ønsker også en positiv udvikling i publikum på samme tid. Her er en indbygget konflikt da vi ved at det klassiske publikum vil have det de kender og det nye publikum vil have noget helt andet. Vi arbejder derfor med 2 spor. Det klassiske: Alt det du kender til vores etablerede kernepublikum. Sikre successer og kendte klassikere, der dog udfordres med et lille tvist. Det nyskabende: Alt det du ikke kender til nye målgrupper via ny musik, nye koncertformater, nye steder og nye samarbejder. C.1. Grænseoverskridende festival for elektronisk musik Vi indledte i sæson 2012/13 et nyt samarbejde med den grænseoverskridende electronica-festival: DEFINE, der finder sted i både Flensborg og Sønderborg. Det arbejde ønsker vi at fortsætte og bidrage med udviklingen af nyskabende tværmediale krydsfelter af videokunst, musikalsk komposition og symfonisk format. C.2. Bidrage til udbygning af klassisk musikliv i Christiansfeld Sønderjyllands Symfoniorkester var medinitiativtager til og deltager i international musikfestival i Christiansfeld Christiansfeld står foran mulig godkendelse som UNESCO by og musikkulturen har der en helt unik historie. Den vil vi sætte i spil. Festivalen tager udgangspunkt i den særlige musikkultur, der knytter sig til Brødremenigheden, men vil også knytte bånd til mere samtidig musik. I sæsonen 2014/15 er orkesteret således med ved åbningskoncerten. Dette samarbejde fortsættes ligeledes i årene C.3. Indspilninger - klassisk musik på æterbårne medier Sønderjyllands symfoniorkester er rigtig glade for samarbejdet med DR, og håber på at der i den nye rammeperiode bliver mulighed for at udvikle dette samarbejde yderligere. Samarbejdet med DR er afhængig af hvilke muligheder indgåelse af ny transmissionsaftale giver. C.4. Udfordre nye mediesamarbejder 13

14 Vi vil forsøge at udfordre lokale medier fx TV-syd, P4-lokalt, kommercielle kanaler til lokalaviser at bringe den klassiske musik i spil i nye formater for at udfordre pladsen i mediebilledet, skabe nysgerrighed og synlighed på nye måder. C.5. Nye værker fra danske komponister Vi ønsker at bestille 1-2 nye værker pr sæson for orkester hos danske komponister. Det er under forudsætning af fornøden økonomisk støtte og gerne i fælles bestilling med andre danske eller udenlandske orkestre. C.6. Nye værker af internationale komponister Vi har internationalt udsyn og ønsker, at bestille 1-2 nye værker pr sæson for orkester hos internationale komponister. Det er under forudsætning af fornøden økonomisk støtte og gerne i fælles bestilling med andre danske eller udenlandske orkestre. C.7. Styrke de den symfoniske musik på landsplan via initiativer udsprunget af LOF Landsdelsorkesterforeningen LOF. SSO vil i samarbejde med de øvrige landsdelsorkestre i Aalborg, Aarhus, Odense og København videreføre og styrke det allerede etablerede samarbejde med de øvrige landsdelsorkestre og således bidrage til en yderligere styrkelse af LOF som arbejdsgiver og videndelings organisation, hvor administrative og kommunikative medarbejdere mødes og udveksler viden og erfaringer på tværs af orkestrene. Følgende områder vil være fokus punkter i den kommende strategiperiode: Pædagogisk indsats Øget nationalt og nordisk samarbejde. De pædagogisk medarbejde mødes og udveksler erfaringer, projekter m.m. Det skandinavisk samarbejde der blev etableret i forbindelse med Nordisk orkesterkonference 2014 i Aarhus, Don t be square, fortsættes, samt udvikling af pædagogisk materiale, som fx Open Orchestra. DR Øget samarbejde med DR omkring formidling af klassisk musik for voksen publikummet. Koncertbytteskabet De fem landsdelsorkester optræder i hinandens abonnements serier og besøger hinandens koncertsale Musiksundhedsprojektet - forskning på special klinik ved Syddansk universitets klinik i Odense med fokus på musikersundhed, samt forebyggelse af arbejdsskader. Ved således at hæve vidensniveauet blandt landsdelsorkestrene generelt, har indsatsen til hensigt at give hele landets klassiske musik et løft. Samtidig er det håbet at et sådan samarbejde kan virke befordrende for yderligere fremtidige fælles initiativer, videndeling m.m. D. LEDELSE OG ØKONOMI D.1. God ledelse, åbenhed og trivsel Orkestrets bestyrelse og ledelse arbejder fokuseret på åbenhed og trivsel i alle forhold. Vi ønsker fremover at styrke medindflydelsen fra orkesterets musikere i beslutningerne vedr. orkesterets repertoire og programlægning. Sønderjyllands Symfoniorkester skal 14

15 fremstår som en moderne og engagerende arbejdsplads med synlig ledelse og således at samarbejdet og åbenheden medvirker til at danne grundlag for god og ansvarlig ledelse mellem bestyrelse, ledelse og orkesterets ansatte. D.2. Status, størrelse og sårbarhed Sønderjyllands Symfoniorkester er landsdelens største scenekunst-institution, er det med et årligt samlet budget på ca. 45,4 mio. kr. i 2016 kun lige sikret midler til den ordinære drift. Orkestret har en normeret størrelse på 65 musikere,hvilket er en historisk betinget norm idet orkesteret i perioden (med undtagelse af 1998/99) bestod af mellem 61 og 65 musikere og denne periode er kendetegnet ved, at orkesteret som landsdelsorkester med denne størrelse antal havde mulighed for at spille langt størsteparten af det symfoniske repertoire som er centralt for et landsdelsorkesters virke og formål uden nævneværdig brug af assistenter til udvidelse af orkesteret grundet de økonomiske rammer betyder det i praksis 57 musikere. Det har konsekvenser for muligt repertoire, at vi er sårbare ved fx sygemeldinger. På den måde bliver orkestrets nuværende størrelse i sig selv en belastning for orkesterets økonomi. 15

16 7. Målsætningerne evalueres på følgende baggrund Sønderjyllands Symfoniorkesters aktivitetsudvikling og økonomiske rammer i strategiperioden fremgår af oversigterne i kapitel 9. Nøgletallene udtrykker orkestrets egne forventninger til udviklingen. De er således ikke bindende, men lægges til grund for orkestrets rapportering af resultater. Foruden centrale nøgletal, har orkestret formuleret en række indikatorer opfyldelsen af de opstillede mål i kap. 5 måles i forhold til. Indikatorerne er samlet og opstillet i nedenstående skema. Indikatorer Mål 1.1. SSO kendes blandt publikum for musikalsk nysgerrighed, kulturelt fællesskab og kunstnerisk glæde Mål 1.2. SSO øger sin synlighed og tilgængelighed for nye publikumsgrupper gennem udvikling af nye koncertformer i samarbejde med andre kunstneriske aktører Mål 2.1 SSO udvikler fortsat formidlingsaktiviteter og koncertformater rettet mod børn og unge Mål 2.2. SSO indgår i et forpligtende talentsamarbejde med Musikkonservatorierne i Aarhus og København Vurderes gennem en kvalitativ undersøgelse foretaget i slutningen af 2019 blandt kernepublikum, der redegør for hvorvidt orkestret er lykkedes med at realisere målsætningen. Etablering en populærmusik serie, der inddrager orkestrets mobilscene, med 2-3 koncerter årligt i regionen Udvikling og igangsætning af 1-2 samarbejdsprojekter med andre orkestre og musikinstitutioner eller scenekunstinstitutioner Vurderes gennem en kvalitativ undersøgelse af hvorvidt orkestret har udviklet konkrete, nye tiltag inden for B&U området, herunder et nyt koncept for orkestrets samarbejde med landsdelens folkeskoler. Vurderes gennem tilbagemeldinger fra de konservatoriestuderendes lærere og professorer, samt via evaluerende spørgeskemaer til de studerende selv med mulighed for tilbagemelding omkring forløbet Mål 3.1. SSO skaber øget sammenhæng i musiklivet i Sønderjylland, Vestjylland og Sydslesvig. Mål 3.2. SSO bidrager til styrkelse af de fælles initiativer udsprunget af Landsdelsorkesterforeningen LOF. Vurderes gennem en kvalitativ evaluering af samarbejdet mellem orkestret og dets nærmeste samarbejdspartnere i regionen. Øget samarbejdsfrekvens med Schleswig-Holstein Symfoniorkester Indgået aftale med Den Ny Opera i Esbjerg om et fast, flerårigt samarbejde Indgået samarbejde med MGK syd og musikskoler i regionen Medvirket til at forbedre vilkårene for, og formidlingen af, den symfoniske musik på landsplan Medvirket til at forbedre vilkårene for, og formidlingen af, den symfoniske musik på landsplan, gennem mindst et tværfagligt projekt i LOF regi. 16

17 8. Basisøkonomi samt projektøkonomi Sønderjyllands Symfoniorkester har i lyset af de sidste års underskud en spinkel økonomi. Man har skåret administrationen ind til benet og tilpasset det fremadrettede aktivitetsniveau til den eksisterende økonomi. SSO vil desuden arbejde for at skabe øget økonomisk råderum til udviklingsprojekter via samarbejder og ekstern fundraising, og først sætte disse i spil, efterhånden som man får samarbejder, sponsorer og projektmidler på plads. SSO ser det som en meget væsentlig opgave at udvikle de økonomiske rammer for orkestrets virksomhed ud fra en overbevisning om, at der eksisterer direkte sammenhænge mellem økonomi, synlighed, aktivitet og kunstneriske kvalitet. 1 Styrke dialog/finansiering via kommunerne i området Vi har sat fokus på samarbejdet og kommunalt engagement i orkestret gennem intensiveret dialog med kommunalpolitikerne. Det har givet resultater, og den øgede dialog fortsættes. 2 Styrke dialogen/finansiering via regionen Vi ønsker øget samarbejde med regionen, da vi er et kulturelt fyrtårn i området. Dette kan bl.a. ske gennem konkrete projekter, som vi fx gjorde ved fejringen af Fokus på fundraising og projektmidler til udvikling Vi ser flere muligheder for fundraise midler til konkrete projekter og intiativer særligt, når vi fokuserer på det eksperimenterende, det nyskabende, det der rammer helt nye målgrupper. Vi tænker at nedsætte et særligt fundraising board, med kontakter og kompetencer til at styrke dette. Vi vil derfor målrettet søge fonde, puljer mm, der kan være med til at muliggøre nye typer af indsatser. 4 Fokus på flere sponsorater og nye typer samarbejder Vi har nedsat et særligt udvalg, der sætter særlig fokus på at skabe nye kontakter og styrke dialogen til dem vi kender. Vi ønsker ligeledes, at skabe nye former for sponsor/samarbejder, så flere kan se sig selv i særlige projekter eller aktiviteter. 17

18 9. Finansieringsoversigt og nøgletal Sønderjyllands Symfoniorkester Finansieringsoversigt R2012 R2013 R2014 B2015 F2016 BO2017 BO2018 BO2019 Stat Kommune Egenfinansiering Finansiering i alt Resultat Nøgletal for Sønderjyllands Symfoniorkester R2012 R2013 R2014 B2015 F2016 BO2017 BO2018 BO2019 Finansiering Stat Kommune Egenfinansiering Finansiering i alt Aktivitetstal Koncerter/forestillinger med hele orkestret Koncerter Sceniske forestillinger Koncerter/forestillinger uden for landsdelen Koncerter for børn og unge Udendørs Antal med hele orkestret, i alt

19 Koncerter/forestillinger med dele af orkestret Koncerter Sceniske forestillinger Koncerter/forestillinger uden for landsdelen Koncerter for børn og unge Udendørs Antal med dele af orkestret, i alt Publikumstal Publikum til med hele orkestret Koncerter Sceniske forestillinger Koncerter/forestillinger uden for landsdelen Koncerter for børn og unge Udendørs Publikum til med hele orkestret, i alt Publikum til med dele af orkestret Koncerter Sceniske forestillinger Koncerter/forestillinger uden for landsdelen Koncerter for børn og unge Udendørs Publikum til med dele af orkestret, i alt

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble. Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble. Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Strategi 214-217 for Storstrøms Kammerensemble Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 - den Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurde ringer og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Beskriv hvad projektet går ud på

Beskriv hvad projektet går ud på Bilag til ansøgning om Talentudvikling musik Vejledning: Alle felter skal udfyldes. Skemaet skal vedhæftes som fil til det elektroniske ansøgningsskema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/ 21. januar 2016 Kultur og fritidsudvalget Københavns Kommune Vedr. Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns kommune. INTRODUKTION Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

www.aalborgkulturskole.dk

www.aalborgkulturskole.dk Job og kravprofil Aalborg Kulturskole - med særligt fokus på folkeskolesamarbejde www.aalborgkulturskole.dk Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri ambitiøse mål for samarbejdet mellem

Læs mere

Musikhøjskolen Smallegade Frederiksberg

Musikhøjskolen Smallegade Frederiksberg MUSIKHØJSKOLEN PÅ FREDERIKSBERG - en vision for skolens aktiviteter og lokale placering En vision for Musikhøjskolen bør forholde sig aktivt til Frederiksbergs udvikling og visioner for fremtiden. Disse

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR FØRENDE KONCERTAKTØR HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? III. IV. VISION: DANMARK SOM NORDENS DEN BRÆNDENDE PLATFORM V. SEND FLERE PENGE! HANDLINGSPLAN

Læs mere

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse 1. Baggrunden for projektet På baggrund af et ekstremt bæredygtigt samarbejde

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Referat fra møde i aftagerpanelet mandag den 7. februar 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i aftagerpanelet mandag den 7. februar 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 110218 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Fuzzy Aftagerpanel Referat fra møde i aftagerpanelet mandag den 7. februar

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Læseplan for valgfaget musik

Læseplan for valgfaget musik Læseplan for valgfaget musik Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Musikudøvelse 4 Musikforståelse 6 Indledning Faget musik som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere