Din brugermanual SAMSUNG GE82NC-S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SAMSUNG GE82NC-S"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract:... 4 Sikkerhedsforanstaltninger.. 4 Installering af mikrobølgeovnen... 5 Indstilling af ur. Varmeeffekter.. 8 Slukning af mikrobølgeovnen...

3 8 Justering af tilberedningstiden 8 Manuel optøning af madvarer.. 9 Anvendelse af den automatiske optøningsfunktion Indstillinger for automatisk optøning Valg af varmelegemets position.. 10 Valg af tilbehør Grillstegning.. 11 Kombinering af mikrobølge og grill

4 Kogegrejsguide.. 12 RoHS-kompatibilitet Vores produkter er i overensstemmelse med "The Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment", og vi anvender ikke følgende seks farlige materialer i vores produkter: Cadmium (Cd), bly (Pb), kviksølv (Hg), hexavalent chromium (Cr+6), PBB'er (Poly Brominated Biphenyler), PBDE'er (Poly Brominated Diphenyl Ethers). Tilberedningsguide Rengøring af mikrobølgeovnen Opmagasinering og reparation af mikrobølgeovnen Tekniske specifikationer Hurtig oversigt Hvis du ønsker at tilberede noget mad DA 1. Sæt maden i ovnen. Vælg varmeeffekt ved at dreje på COOKING POWER CONTROL (REGULERING AF TILBEREDNINGSEFFEKT)-knappen. 2. Vælg tilberedningstiden ved at dreje TIME/WEIGHT (TID/ VÆGT)( )-skiven. Resultat : Tilberedningen starter efter ca. 2 sekunders forløb. Ovn VENTILATION HOLES HÅNDTAG LYS DREJESKIVE FOR TID(TIME) GRILL Hvis du ønsker at optø noget mad 1. Stil COOKING POWER CONTROL (REGULERING AF TILBEREDNINGSEFFEKT) -knappen på Automatisk optøning( ). 2. DrejTIME/WEIGHT (TID/VÆGT)( )-skiven for at vælge den passende tid. Resultat : Tilberedningen starter efter ca. 2 sekunders forløb. KONTROLKN TIL ÆNDRING AF VARMEEFEKT VED TILBEREDNING (COOKING POWER CONTROL) DØR DØRSMÆKLÅSE ROTOR GLASPLADE RULLERING Hvis du ønsker at justere tilberedningstiden Lad maden blive i ovnen. Drej TIME/WEIGHT ( )-skiven til den ønskede tid. SIKKERHEDSLÅSEH ULLER Hvis du ønsker at grillstege noget mad 1. Stil COOKING POWER CONTROL (REGULERING AF TILBEREDNINGSEFFEKT)-knappen på grillsymbolet ( ). 2. Drej TIME/WEIGHT (TID/VÆGT)( )-knappen for at vælge den passende tid.

5 Resultat : Tilberedningen starter efter ca. 2 sekunders forløb. 2 Kontrolpanel Tilbehør Alt afhængig af hvilken model, du har købt, leveres der adskilligt tilbehør med, som kan bruges på mange forskellige måder. 1. Rotor, som allerede er placeret over motorakslen nederst i ovnen. Formål: Rotoren drejer glaspladen rundt. DA Rullering, som skal placeres i ovnens midte. Formål: Rulleringen støtter glaspladen Glasplade, som skal placeres på rulleringen med det midterste beslag oven på rotoren. Formål: Glaspladen er den plade, hvorpå kogegrejet sættes ved tilberedningen; den er nem at tage ud og rengøre. 4. Metalstativ, der skal placeres på glaspladen. Formål: Metalstativet kan anvendes til grillstegning og kombineret tilberedning ANVEND ALDRIG mikrobølgeovnen uden rulleringen og glaspladen DISPLAY DREJESKIVE FOR TID(TIME) OPTØNING KONTROLKNAP TIL ÆNDRING AF VARMEEFFEKT VED TILBEREDNING (COOKING POWER CONTROL) 5. KOMBI (Mikrobølge + Grill) 6. KNAP FOR INDSTILLING AF URET 7. GRILL 3 Om denne betjeningsvejledning DA Sikkerhedsforanstaltninger VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS DISSE OMHYGGELIGT OG OPBEVAR DEM TIL FREMTIDIG BRUG Før du tilbereder mad- eller drikkevarer i mikrobølgeovnen, skal du kontrollere, at følgende sikkerhedsforanstaltninger er overholdt. Brug kun køkkenredskaber, der er velegnede til anvendelse i mikrobølgeovne. Brug IKKE metalbeholdere, service med guld- eller sølvkanter, kødpinde, gafler mv. Fjern metalbånd fra papir eller plastikposer. Årsag: Der kan opstå elektrisk gnistdannelse, der kan beskadige ovnen. Ved opvarmning af mad i plastic- eller papiremballage skal du holde øje med ovnen pga. muligheden for antændelse. Brug ikke mikrobølgeovnen til at tørre aviser eller tøj Hvis du opdager røg, skal du afbryde for (fjerne stikket fra) apparatet og holde døren lukket for at kvæle flammer. Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan medføre forsinket opkogning. Vær derfor omhyggelig, når du håndterer beholderen. For at undgå denne situation skal du ALTID lade det stå og køle af i mindst 20 sekunder, efter ovnen er slukket, så temperaturen kan fordele sig. Rør om nødvendigt rundt under opvarmningen, og rør ALTID rundt efter opvarmningen. Følg disse anvisninger i FØRSTEHJÆLP i tilfælde af skoldning: * Anbring de skoldede område i kold vand i mindst 10 minutter. * Tildæk det med et rent, tørt klæde. * Smør ikke cremer, olier eller lotioner på. Fyld ALDRIG beholderen helt op, og vælg en beholder, der er bredere foroven end forneden for at undgå, at væsker koger over. Flasker med smalle halse kan desuden eksplodere, hvis de overopvarmes. Opvarm ALDRIG en sutteflaske med sut på, da flasken kan eksplodere, hvis den overophedes. Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal altid omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres inden indtagelse for at undgå forbrændinger. Æg i skal og hele, hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere, også efter at mikrobølgeopvarmningen er slut. Og opvarm ikke lufttætte eller lufttætte eller vakuumforseglede flasker, glas eller beholdere, nødder i skaller, tomater mv. Ovnen bør rengøres regelmæssigt, og alle madrester bør fjernes. Hvis ovnen ikke holdes i ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen, hvilket kan påvirke apparatet og muligvis føre til en farlig situation. Tildæk IKKE ventilationsåbningerne med stof eller papir. Der kan gå ild i dette, da ovnen udleder varm luft. Ovnen kan blive overophedes og automatisk slukke for sig selv. Den vil ikke kunne betjenes, før den er kølet tilstrækkeligt af. Brug ALTID ovnhandsker, når du tager en tallerken ud af ovnen for at undgå forbrænding. Rør IKKE ved varmeelementer eller ovnens indre, før ovnen er kølet af. Du har lige købt en SAMSUNG-mikrobølgovn. Denne betjeningsvejledning indeholder mange forskellige informationer om tilberedning af madvarer m.

6 m. i mikrobølgeovn: Sikkerhedsforskrifter Velegnet tilbehør og kogegrej Nyttige tips om tilberedning På indersiden af omslaget finder du en hurtig oversigt, som forklarer de fire grundlæggende tilberedningsfunktioner: Tilberedning af madvarer Optøning af madvarer Grillstegning af madvarer Supplering med ekstra tilberedningstid På forsiden af vejledningen kan du se illustrationer af ovnen, - og hvad der er endnu mere vigtigt: Kontrolpanelet, - så du meget lettere kan finde knapperne. Til procedurerne trin-for-trin anvendes fire forskellige symboler. Vigtigt u 8 Bemærk Advarsel Drej FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ EVENTUEL INDVIRKNING AF FOR STOR MIRKOBØLGEENERGI At undlade at være opmærksom på følgende sikkerhedsforskrifter kan medføre skadelig indvirkning på mikrobølgeenerigen. (a) Der må under ingen omstændigheder gøres noget forsøg på at tænde for ovnen, når ovndøren er åben, eller at pille ved sikkerhedslåsene (smæklåsene) eller at stikke noget ind i sikkerhedslåsenes huller. (b) Placér aldrig en genstand mellem ovndøren og forsiden og lad aldrig madvarer eller rester fra rengøringsmidler samle sig på ovndørens pakningsflader. Sørg for, at ovndøren og pakningsfladerne er rene. Tør disse af efter brug, først med en fugtig klud og derefter med en blød tør klud. (c) Anvend ikke ovnen, hvis den er beskadiget. Vent, til den er blevet repareret af en kvalificeret servicetekniker, der er uddannet hos fabrikanten. Det er specielt vigtigt, at ovndøren lukker helt tæt, og at der ikke er nogen skader på: (1) Ovndør, ovndørens pakninger og pakningsflader. (2) Dørhængsler (defekte eller løse) (3) Elledning. (d) Ovnen bør ikke justeres eller repareres af andre end en kvalificeret servicetekniker, der er uddannet hos fabrikanten. 4 Sikkerhedsforanstaltninger (fortsat) Nedsænk ikke el-ledningen eller stikket i vand, og hold el-ledningen væk fra varme flader. Betjen ikke dette apparat med en beskadiget el-ledning eller et beskadiget stik. Stå med en arms længde fra ovnen, når du åbner døren. Årsag: Varm luft eller damp, der slippes ud, kan forårsage skoldning. Du kan høre en klikkende lyd under brug (særligt hvis ovnen optør noget). Årsag: Denne lyd er normal, når den elektriske spænding ændres. Brug IKKE mikrobølgeovnen i tom tilstand. Strømmen afbrydes af sikkerhedsmæssige årsager automatisk. Den kan betjenes normalt, når den har stået hen i mere end 30 minutter. Lad altid et glas vand stå inde i ovnen. Vandet absorberer mikrobølgeenergien, hvis ovnen startes ved en fejl. Mikrobølgeovnen må ikke anbringes i et skab. Installering af mikrobølgeovnen Anbring ovnen på en plan, lige overflade 85 cm fra gulvet. Overfladen DA skal være stærk nok til på sikker vis at bære ovnens vægt. 20cm oven over 10cm bag ved 85 cm over gulvet 10cm ved siderne 1. Når du installerer ovnen, skal du sørge for tilstrækkelig ventilation til ovnen ved et sørge for, der er mindst 10 cm plads bagved og ud til ovnens sider og mindst 20 cm plads ovenover ovnen. 2. Fjern al emballage inde i ovnen. Installer rotationsringen og drejeskiven. Kontroller, at drejeskiven roterer frit. VIGTIGT Små børn må ALDRIG bruge eller lege med mperatur (nedkølet eller ikke) Din mikrobølgeovn har et indbygget ur. Når strømmen slås til, viser displayet automatisk "12:00". Indstil det aktuelle klokkeslæt. Tiden kan vises i enten 24-timers eller 12-timers format. Uret skal indstilles: Når du lige har installeret din mikrobølgeovn Efter en strømafbrydelse u Glem ikke at stille uret om, når der skiftes mellem sommer- ogtat : Tilberedningen stopper. For at fortsætte tilberedningen,skal ovndøren lukkes. 2. Sådan stoppes helt. Drej TIME/WEIGHT ( Displayet viser ": 0 ". )-skiven til venstre. Den følgende procedure forklarer, hvordan du skal tilberede eller genopvarme madvarer. Kontrollér ALTID dine indstillinger, inden du efterlader ovnen uden opsyn. Anbring madvarerne midt på glaspladen. Luk ovndøren. 1. Indstil varmeeffekten til maksimum ved at dreje på COOKING POWER CONTROL (REGULERING AF TILBEREDNINGSEFFEKT) -knappen. (MAKSIMUM EFFEKT: 850 W) 2. Indstil tiden ved at dreje TIME/WEIGHT (TID/ VÆGT)( )-skiven. Resultat : Ovnens lys tænder, og glaspladen begynder at rotere. 1) Tilberedningen starter, og når den er færdig, bipper ovnen 4 gange. Den aktuelle tid vises igen. Justering af tilberedningstiden Justér den resterende tilberedningstid ved at dreje TIME/ WEIGHT (TID/VÆGT)( )-skiven. Under tilberedningen drejes skiven til højre eller venstre for enten at øge eller mindske tilberedningstiden. u Tænd aldrig for mikrobølgeovnen, når den er tom. Du kan ændre varmeeffekten under tilberedningen ved at dreje på COOKING POWER CONTROL (REGULERING AF TILBEREDNINGSEFFEKT) -knappen. Varmeeffekter Du kan vælge mellem nedenstaende varmeeffekter. Varmeeffekt Strømforbrug MIKROBØLGEOVN HØJ GENOPVARMNING MEDIUM HØJ MEDIUM MEDIUM LAV OPTØNING ( ) LAV / SIMRE GRILL KOMBI ( ) 850 W 700 W 600 W 450 W 300 W 180 W 100 W 850 W (27%) GRILL 1100 W 1100 W (73%) u u Hvis du vælger en højere varmeeffekt, vi tilberedningstiden blive mindsket. Hvis du vælger en lavere varmeeffekt, vil tilberedningstiden blive øget. 8 Manuel optøning af madvarer Optøningsfunktionen gør det muligt at optø kød, fjerkræ og fisk. Sæt de frosne madvarer midt på glaspladen og luk ovndøren. 1. Stil COOKING POWER CONTROL (REGULERING AF TILBEREDNINGSEFFEKT) -knappen på Optønings ( ) -symbolet. 2. Drej TIME/WEIGHT (TID/VÆGT)( )-skiven for at vælge den passende tid.u Resultat : Ovnens lys tænder, og glaspladen begynder at rotere. Den aktuelle tid vises igen. Anvendelse af den automatiske optøningsfunktion Med den automatiske optøningsfunktion kan du optø kød, fjerkræ og fisk. Placer først den frosne mad midt på drejeskiven og luk døren. 1 Drej knappen COOKING POWER CONTROL (REGULERING AF TILBEREDNINGSEFFEKT) til symbolet Automatisk optøning( ).

7 DA u Anvend kun beholdere, der er mikroovnfaste. 2. Drej knappen TIME/WEIGHT (TID/VÆGT)( ) for at indstille den omtrentlige vægt. Ovnlyset tændes, og drejeskiven begynder at Resultat: rotere. 1) Tilberedningen starter, og når den er færdig, bipper ovnen fire gange. 2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange (en gang hvert minut). 3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen. u Brug kun beholdere, der er mikrobølgesikre. Indstillinger for automatisk optøning Fjern al emballage før optøningen. Anbring de frosne madvarer på drejeskiven. Vend madvarerne, når ovnen bipper. Overhold den tilhørende hviletid, når den automatiske optøning er færdig. Mad Kød Fjerkræ Fisk Portion g g g Hensætning Anbefaling stid min min min Dæk kanterne med alufolie. Vend madvarerne, når ovnen bipper. 9 Valg af varmelegemets position DA Valg af tilbehør Brug mikroovnfast kogegrej; brug ikke plastikbeholdere, tallerkener, papbægre, håndklæder osv. Hvis du ønsker at anvende den kombinerede tilberedningsmetode (grill og mikrobølge), må der kun anvendes kogegrej, der er mikroovnfast og ovnfast. Åbn ovndøren. Læg maden på stativet og stativet på glaspladen. tiden ved at dreje TIME/WEIGHT (TID/ VÆGT)( )-skiven. Resultat : Ovnens lys tænder, og glaspladen begynder at rotere. Den aktuelle tid vises igen. 2. Åbn ovndøren. Læg maden på stativet og stativet på glaspladen. Luk ovndøren. 3. Indstil tiden ved at dreje TIME/WEIGHT (TID/ VÆGT)( ) -skiven. Resultat : Ovnens lys tænder, og glaspladen begynder at rotere. til absorbering af overskydende fugtighed. Kan forårsage elektriske lysbuedannelser. Specielt hvis det er varmemodstandsdy-gtig termoplastik. ikke melaminplastik. Kan bruges til at holde på fugtigheden. Bør ikke komme i kontakt med maden. hvis de tåler kogning eller ovnvarme. Bør ikke være lufttætte. Prik huller i med en gaffel, hvis det er nødvendigt. ikke i mere end 8 minutter. frosne retter er pakket i denne emballage. Kan anvendes til opvarmning af madvarer. For meget varme kan dog medføre, at polystyrenet smelter. Kan forårsage brand. anvendes til opvarmning af madvarer eller væsker. skal tages af. salt, krydderier eller smør efter tilberedningen. Overdæk skålen i varmefordelingstiden. Madtype Portion Effekt Tid (min.) 150 g 300 g 300 g 300 g 300 g 600W 600W 600W 600W 600W 4½-5½ ½-8½ 8-9 7½-8½ Varmeford Instruktioner eling stid (min.) Tilsæt 15 ml (1 spsk.) koldt vand Tilsæt 30 ml (2 spsk.) koldt vand Tilsæt 15 ml (1 spsk.) koldt vand Tilsæt 30 ml (2 spsk. ) koldt vand Tilsæt 15 ml (1 spsk.) koldt vand DA TILBEREDNING Kogegrej for tilberedning med mikrobølger: Kogegrejet skal altid gøre det muligt for mikrobølgeenergien at passere gennem det for at opnå maksimal effektivitet. Mikrobølger reflekteres af metal som f. eks. rustfrit stål, aluminium og kobber, men de kan trænge igennem keramik, glas, porcelæn og plastik samt papir og træ. Derfor må madvarer aldrig tilberedes i kogegrej af metal. Madvarer der egner sig for tilberedning med mikrobølger: Mange slags madvarer egner sig for tilberedning med mikrobølger, inklusive friske og frosne grøntsager, frugt, pasta, ris, korn, bønner, fisk og kød. Saucer, cremer, supper, dampkogte buddinger, marmelader og chutneys kan også tilberedes i en mikrobølgeovn. I det store og hele er tilberedning med mikrobølger ideelt til alle madvarer, der normalt ville blive tilberedt på en kogeplade. F. eks. smeltning af smør og chokolade (se kapitlet med specielle tips). Overdækning under tilberedning Det er vigtig at overdække madvarerne under tilberedning, da det vand, der fordamper, bliver til damp og bidrager til tilberedningsprocessen. Madvarer kan overdækkes på forskellige måder f. eks. med en keramiktallerken, et plastiklåg eller husholdningsfilm, der er egnet til mikrobølger. Varmefordelingstider Når tilberedningen er slut, er varmefordelingstiden vigtig, for at temperaturen kan fordele sig ensartet i maden. Spinat Broccoli Ærter Grønne bønne Blandede grøntsager (gulerødder/ ærter/majs) Blandede grøntsager (kinesisk type) 300 g 600W Tilsæt 15 ml (1 spsk.) koldt vand. 13 Tilberedningsguide(fortsat) DA Tilberedningsguide for friske grøntsager Anvend en egnet ildfast glasskål med låg. Tilsæt ml koldt vand (2-3 spsk.) for hver 250 g, medmindre en anden mængde vand anbefales - se tabel. Fortsæt tilberedningen for at opnå det resultat, du gerne vil have. Rør rundt 1 gang under tilberedningen og 1 gang efter tilberedningen. Tilsæt salt, krydderier eller smør efter tilberedningen. Overdæk skålen i varmefordelingstiden på 3 minutter. Tip: Skær friske grøntsager i lige store stykker. Jo mindre de skæres ud, jo hurtigere vil de koge. Alle friske grøntsager bør tilberedes ved maksimal mikrobølge-effekt (850 W). Madtype Portion Tid (min. ) Varmef Instruktioner ordelin g stid (min.) Forbered lige store buketter. Læg stilkene mod midten. Tilsæt ml (5-6 spsk.) vand. Skær gulerødder i lige store skiver. Forbered lige store buketter. Skær store buk etter midt over. Læg stilkene mod midten. Skær courgetter i skiver. Tilsæt 30 ml (2 spsk.) vand eller en klat smør. Kog dem, til de er møre. Skær auberginer i små skiver og dryp 1 spsk. citronjuice pa. Skær porrer i tykke skiver. Forbered små hele champions eller champions i skiver. Tilsæt ikke vand. Dryp citronjuice på. Tilsæt salt og peber. Hæld væden fra inden servering. Skær løg i skiver eller halve. Tilsæt kun 15 ml (1 spsk.) vand. Skær peberfrugter i små skiver. Vej de skrællede kartofler og skær dem i lige store halvdele eller kvarte. Skær kålhoveder i små terninger. Tilberedningsguide Ris: Anvend en stor ildfast glasskål med låg - ris udvider sig til det dobbelte under tilberedningen. Skal være overdækket under tilberedningen. Når tilberedningstiden er udløbet, rør da rundt i risene inden varmefordelingstiden og tilsæt salt eller krydderier og smør.

8 Bemærk: Risene har eventuelt ikke absorberet alt vandet, når tilberedningstiden er udløbet. Anvend en stor ildfast glasskål. Tilsæt kogende vand og en smule salt og rør godt rundt. Pastaen skal tilberedes uden at være overdækket. Rør nu og da rundt under og efter tilberedningen. Overdæk pastaen i varmefordelingstiden og hæld al væden fra bagefter. Portion Effekt Tid Varmefordelingst Instruktioner id (min.) (min.) 250g 250g 250g 250g 250g 850W W W W W Tilsæt 500 ml koldt vand. Tilsæt 500 ml koldt vand. Tilsæt 500 ml koldt vand. Tilsæt 400 ml koldt vand. Tilsæt 1000 ml varmt vand. Pasta: Madtype Hvide ris (blancherede) Brune ris (blancherede) Blandede ris (ris + vilde ris) Blandet majs (ris + korn) Pasta Broccoli Rosenkål Gulerødder Blomkål 250g 500g 250g 250g 250g 500g 250g 4-4½ 8-8½ 5½-6½ 4½-5 5-5½ 8½-9 3½-4 Courgetter 3 Auberginer Porrer Champions 250g 250g 125g 250g 3½-4 4½-5 1½-2 3-3½ Løg 250g 5½-6 4½ ½-8½ 5-5½ Peberfrugter 250g Kartofler Kålhoveder 250g 500g 250g 14 Tilberedningsguide (fortsat) GENOPVARMNING Din mikrobølgeovn vil kunne genopvarme madvarer på en brøkdel af den tid, som det normalt tager i almindelige ovne eller på almindelige kogeplader. til +7 C. af små stykker vil blive mere vellykket. tabellerne med retningslinierne. kødpie). rundt igen inden servering, hvis det er muligt. dem blive i mikrobølgeovnen i varmefordelingstiden. er absolut at foretrække at undervurdere tilberedningstiden og så supplere med ekstra opvarmningstid, hvis det bliver nødvendigt. Opvarmnings- og varmefordelingstider Når madvarer skal genopvarmes første gang, er det nyttigt at gøre et notat om den tid, det tager - af hensyn til fremtidig reference. Sørg altid for, at den genopvarmede mad er rygende varm hele vejen igennem. Lad maden stå et lille stykke tid efter genopvarmningen - for at lade temperaturen blive fordelt. Den anbefalede varmefordelingstid efter genopvarmning er 2-4 minutter, medmindre et andet tidsrum anbefales i diagrammet. også kapitlet med sikkerhedsforskrifter. GENOPVARMNING AF BABYMAD BABYMAD: Hæld babymaden ud i en dyb keramiktallerken. Overdæk den med et plastiklåg. Rør godt rundt efter genopvarmning! Lad den stå i 2-3 minutter før servering. Rør rundt igen og kontrollér temperaturen. Anbefalet serveringstemperatur: C. BABYMÆLK: Hæld mælken i en steriliseret glasflaske. Den skal varmes op uden overdækning. Varm aldrig en babys flaske med sutten på, da flasken kan eksplodere, hvis den varmes for meget. Ryst flasken godt inden varmefordelingstiden og igen inden servering! Kontroller altid babymælkens og babymadens temperatur omhyggeligt, inden du giver babyen den. Anbefalet serveringstemperatur: 37 C. BEMÆRK: Det er specielt vigtigt at kontrollere babymad inden servering for at undgå forbrændinger. Anvend varmeeffekterne og tiderne i den næste tabel som retningslinier for genopvarmning. DA GENOPVARMNING AF VÆSKER Sørg altid for en varmefordelingstid på mindst 20 sekunder, efter at ovnen er slukket, så temperaturen kan fordele sig. Rør rundt under opvarmning, hvis det er nødvendigt, og rør ALTID rundt efter opvarmning. For at undgå voldsom kogning og eventuel skoldning, skal du sætte en ske eller en glaspind i drikkevarer og røre rundt både før, under og efter opvarmning. 15 Tilberedningsguide (fortsat) DA Genopvarmning af væsker og madvarer Anvend varmeeffekter og tider i denne tabel som retningslinier for genopvarmning. Madtype Portion Effekt Tid (min.) Varmef- Instruktioner ordelin g stid (min. ) 1-2G Skænk i en keramisk kop og opvarm utildækket. Placer koppen (150ml) eller kruset (250ml) på drejeskivens centrum. Omrør omhyggeligt før og efter hensætningstiden. Hæld suppen i en dyb keramiktallerken. Dæk den over med et plastiklåg. Rør godt rundt efter genopvarmn-ing. Rør rundt igen inden servering. Anbring retten i en dyb keramik tallerken. Dæk den over med et plastiklåg. Rør rundt af og til under genopvarmningen og igen inden varmefordelingstiden og serveringen. Anbring pastaen (f. eks. spaghetti eller nudler) på en flad keramiktallerken. Dæk den over med husholdningsfilm, der er egnet til mikrobølger. Rør rundt inden servering. Anbring den fyldte pasta (f. eks. ravio li, tortellini) i en dyb keramiktallerken. Dæk den over med et plastiklåg. Rør rundt af og til under genopvarmningen og igen inden varmefordelingstiden og serveringen. Anbring 2-3 portioner afkølede færdigretter på et keramikfad. Dæk det til med husholdningsfilm, der er egnet til mikrobølger. Genopvarmning af babymad og babymælk Anvend varmeeffekterne og tiderne i denne tabel som retningslinier for genopvarmning. Madtype Portion Effekt Tid (min.) Varmefor- Instruktioner deling stid(min. ) 2-3 Hæld babymaden ud i en dyb keramiktallerken. Lad den være overdækket under opvarmningen. Rør rundt efter opvarmningstiden. Lad den stå i 2-3 minutter. Rør godt rundt og kontrollér temperaturen omhyggeligt inden servering. Hæld babygrøden ud i en dyb keramiktallerken. Lad den være overdækket under opvarmningen. Rør rundt efter opvarmnin-gstiden. Lad den stå i 2-3 minutter. Rør godt rundt og kontrollér temperaturen omhyggeligt inden servering. Rør rundt eller ryst mælken godt og hæld den i en steriliseret glasflaske. Sæt den midt på glaspladen. Den skal varmes op uden overdækning. Ryst flasken godt og lad den stå i mindst 2 minutter. Ryst den godt og kontrollér temperaturen omhyggeligt inden servering. Drikke (kaffe, mælk, te, vand ved stuetemperatu) Suppe (afkølet) 150 ml 850W (1 kop) 250 ml (1 krus) 1-1½ 1½-2 Babymad (grønsager + kød) 190g 600W 30 sek. 250g 850W 3-3½ 2-3 Babygrød (korn+mæl k + frugt) 190g 600W 20 sek. 2-3 Sammenkog te retter (afkølet) 350g 600W 5½-6½ 2-3 Pasta med sauce (afkølet) 350g 600W 4½-5½ 3 Babymælk 100 ml 300W 200ml sek. 50 sek. - 1 min. 2-3 Fyldt pasta med sauce (afkølet) 350g 600WGG Portionsanre -tning (afkølet) 350g 600W 5½-6½ 3 16 Tilberedningsguide (fortsat) OPTØNING Mikrobølger er en fortræffelig måde at optø frosne madvarer på.

9 Mikrobølger optør frosne madvarer på en jævn måde på kort tid. Dette kan være en stor fordel, hvis man pludselig får uventede gæster. Frossent fjerkræ skal være helt optøet inden tilberedningen. Fjern alle metalklemmer og tag fjerkræet ud af emballagen, så optøet væde kan hældes fra. Læg den frosne mad på kogegrej og undlad at overdække. Vend maden, når den halve optøningstid er gået, hæld eventuel væde fra og fjern indmaden så hurtigt som muligt. Kontrollér maden af og til, for at konstatere, om den føles varme. Hvis mindre og tyndere dele af frossen mad varmes op, kan disse beskyttes ved at pakke meget små stykker aluminiumsfolie rundt om dem under optøningen. Hvis fjerkræet skulle begynde at blive varmt på overfladen, stop da optøningen og lad den stå i 20 minutter, inden der fortsættes. Lad fisk, kød og fjerkræ stå, så det kan tø helt op. Varmefordelingstiden for total optøning vil varierere afhængig af den mængde, der skal optøs. Se nedenstående tabel. Tip: Flade madvarer optøs bedre end tykke, og mindre mængder kræver mindre tid end større. Husk på dette tip, når madvarer skal fryses og optøs. Fisk Fiskefileter 200g (2stk.) 400g (4stk.) Alle frosne madvarer bør optøs med optøningseffekt (180 W, Madtype Portion Tid (min.) Varmefo- Instruktioner deling stid (min.) 250g 500g 250g Svinekoteletter Fjerkræ Kyllingestykker 500g (2stk. ) 900g Hel kylling ½15½ ½-7½ ½-8½ 5-25 Anbring kødet på en flad keramiktallerken. Dæk tynde kanter med aluminiumsfolie. Vend kødet, når den halve optøningstid er gået! ). DA Kød Hakket oksekød Læg først kyllingestykkerne med skindet nedad og hele kyllinger med brystsiden nedad på en flad keramiktallerken. Dæk tynde dele som vinger og endestykker med aluminiumsfolie. Vend kyllingen/kyllingestykkerne, når den halve optøningstid er gået! Anbring frossen fisk midt på en flad keramik tallerken. Læg tyndere dele under tykkere dele. Dæk tynde endestykker med aluminiumsfolie. Vend fisken, når den halve optøningstid er gået! Spred frugten ud i på et fladt, rundt glasfad (med en stor diameter). Læg rundstykker i en cirkel eller brød vandret på bagepapir midt på glaspladen. Vend brødet, når den halve optøningstid er gået! Brug følgende tabel som en retningslinie, når frosne madvarer med en temperatur på ca. -18 til -20 C skal optøs. Frugt Bær 250g Brød Rundstykker 2 stk. (hver ca.50g) 4 stk. 250g Toast/ 500g sandwich Rugbrød (hvede + rugmel) ½-1 2-2½ 4½ Tilberedningsguide (fortsat) DA GRILL Grill-varmelegemet er placeret under ovnens loft. Det fungerer, når ovndøren er lukket og glaspladen roterer. Glaspladens rotation bevirker, at madvarerne brunes mere ensartet. Forvarmning af grillen i 4 minutter vil bevirke, at madvarerne brunes hurtigere. Kogegrej til grillstegning: Bør være ovnfast og kan indeholde metal. Anvend aldrig kogegrej af plastik; det kan smelte. Madvarer der er egnet til grillstegning: Koteletter, pølser, bøffer, hamburgere, bacon og røgede skinkeskiver, portioner med tynde fisk, sandwiches og alle slags toast med fyld. Grillstegnings-guide for frosne madvarer Anvend varmeeffekterne og tiderne i denne tabel som retningslinier for grillstegning. Frosne madvarer Rundstykker (á ca. 50 g) 2 stk. 4 stk. Portion Effekt Mikrobølge + Grill 1. Side Tid(min) Mikrobølge + Grill Side Instruktioner Tid(min) Kun Grill Læg rundstykkerne i en cirkel på sta tivet. Grill rundstykkernes anden side, indtil de er så sprøde, som du vil have dem. Lad dem stå i 2-5 minutter. Anbring en frossen baguette i midten af stativet. Læg 2 og 3 frosne baguettes ved siden af hinanden på stativet. Lad dem stå i 2-3 minutter efter grilningen. Anbring en frossen gratin i et lille, rundt, ildfast glasfad. Sæt fadet på stativet. Lad gratinen stå i 2-3 minutter efter tilberedningen. Læg frossen pasta i et lille, fladt, rek tangulært, ildfast fad. Sæt fadet direk te på glaspladen. Lad pastaen stå i 2-3 minutter efter tilberedningen. VIGTIG BEMÆRKNING: Når kun grillen er i brug, så sørg for, at grill-varmelegemet er i vandret position under ovnens loftet og ikke på bagvæggen i lodret position. Husk på, at madvarerne skal placeres på det høje stativ, medmindre andre instruktioner anbefales. Baguettes + fyld (tomater, ost, skinke, champions) g (2stk.) Mikrobølge + Grill KOMBI (MICROBØLGE + GRILL) Denne tilberedningsmetode kombinerer den strålevarme, der kommer fra grillen, med mikrobølgetilberedningens hurtighed. Den fungerer kun, når ovndøren er lukket, og glaspladen roterer. Som følge af glaspladens rotation bliver madvarerne brunet ensartet. Kogegrej for tilberedning med mikrobølge + grill Anvend kun kogegrej, som mikrobølger kan passere igennem. Kogegrej bør være ovnfast. Anvend ikke kogegrej af metal til denne kombinerede metode. Anvend aldrig kogegrej af plastik; det kan smelte. Madvarer der er egnet for mikrobølge + grill-tilberedning: Madvarer, der er egnet til den kombinerede tilberedningsmetode, omfatter alle slags fremstillede madvarer, der behøver genopvarmning eller bruning (f. eks. kogt pasta), samt madvarer, der behøver en kort bruningstid på oversiden. Metoden kan også anvendes til portioner med "tykke" madvarer, der vil have fordel af en brunet og sprød overflade (f. eks. kyllingestykker; vend dem, når den halve tilberedningstid er gået). Se grill-tabellen for yderligere detaljer. Gratin (cannelloni, makaroni, lasagne) 400 g 1.Mikrobølge (600W) 2.Grill Pasta (cannelloni, makaroni, lasagne) 200 g Mikrobølge + Grill VIGTIG BEMÆRKNING: Når den kombinerede metode (mikrobølge + grill) anvendes, så sørg for, at grillvarmelegemet er i vandret position under ovnens loft og ikke på bagvæggen i lodret position. Madvarerne bør anbringes på det høje stativ, medmindre andre instruktioner anbefales. Ellers skal de placeres direkte på glaspladen. Se instruktionerne i det følgende diagram.

10 Powered by TCPDF ( Madvarerne skal vendes, hvis de skal brunes på begge sider. 18 Tilberedningsguide (fortsat) Grillstegnings-guide for friske madvarer Forvarm grillen med grillfunktionen i 4 minutter. Anvend varmeeffekterne og tiderne i denne tabel som retningslinier for grillstegning. Friske madvarer Portion Effekt 1.Side Tid (min) 3½-4½ 2.Sid Instruktioner e Tid (min.) 3-4 Læg toastskiverne ved siden af hinanden på stativet. Læg først rundstykkerne med undersiden opad i en cirkel direkte på glaspladen. Skær tomaterne i halve. Kom lidt ost ovenpå. Anbring dem i en cirkel i et fladt ildfast glasfad. Sæt fadet på stativet. Rist brødskiverne først. Læg toastskiverne med fyld på stativet. Læg 2 toastskiver overfor hinanden direkte på stativet. Lad dem stå i 2-3 minutter. Skær kartoflerne i halve. Anbring dem i en cirkel på stativet med den overskårede side mod grillen. dem stå i 2-3 minutter efter grillstegningen. nogle mandelflager på toppen. Anbring æblerne på et fladt, ildfast glasfad. Sæt fadet direkte på glaspladen Bagte kartofler 250g 500g Mikro bølge Grill -- Kyllingestykker (2stk.) Mikro Forbered kyllingestykkerne bølge med olie og krydderier. + Grill Læg dem i en cirkel med benene mod midten. Undlad at lægge et kyllingestykke i midten af stativet. Lad dem stå i 2-3 minutter. 19 Tilberedningsguide (fortsat) DA Rengøring af mikrobølgeovnen Følgende af mikrobølgeovnens dele bør rengøres regelmæssigt for at forhindre, at fedtpletter og madrester sætter sig fast: Indvendige og udvendige flader Ovndør og ovndørens pakninger Glasplade og rullering Sørg ALTID for, at ovndørens pakninger er rene, og at ovndøren lukker helt tæt. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det medføre at overfladerne nedbrydes, hvilket kan påvirke ovnens effektivitet og muligvis resultere i en farlig situation. SPECIELLE TIPS SMELTNING AF SMØR Læg 50 g smør i en lille, dyb glasskål. Dæk den over med et plastiklåg. Varm op i sekunder med effekt 850 W, indtil smørret er smeltet. rundt en eller to gange under smeltningen. AF HUSBLAS Læg tørre stykker husblas (10 g) i koldt vand i 5 minutter. Hæld vandet fra husblassen og læg den i en lille, ildfast glasskål. Varm op i 1 minut med effekt 300 W. Rør rundt efter smeltningen. TILBEREDNING AF GLASUR (TIL KAGER OG KONDITORKAGER) Bland flormelis (ca. 14 g) med 40 g sukker og 250 ml koldt vand. Varm blandingen op i en ildfast glasskål uden overdækning i 3½ til 4½ minut med effekt 850 W, indtil glasuren er gennemsigtig. Rør rundt to gange under opvarmningen. TILBEREDNING AF SYLTETØJ Læg 600 g frugt (f. eks. blandede bær) i en ildfast glassål af passende størrelse med låg. Tilsæt 300 g konserverende sukker og rør godt rundt. Tilbered med låget på i minutter med effekt 850 W. Rør rundt adskillige gange under tilberedningen. Hæld syltetøjet direkte på små syltetøjsglas med skruelåg. Hold fast på låget i 5 minutter. TILBEREDNING AF BUDDING Bland buddingpulveret med sukker og mælk (500 ml) ifølge producentens instruktioner Brug en ildfast glasskål af passende størrelse med låg. Tilbered buddingen overdækket i 6½ til 7½ minutter med effekt 850 W. Rør godt rundt adskillige gange under tilberedningen. BRUNING AF MANDELFLAGER Spred 30 g mandelflager jævnt ud på en mellemstor keramiktallerken. Rør adskillige gange rundt under bruningen, der varer 3½ til 4½ minut med effekt 600 W. Lad mandelflagerne stå i 2-3 minutter i ovnen. Brug grydelapper, når de tages ud! 1. Rengør de udvendige overflader med en blød klud og varmt sæbevand. Skyl efter og aftør. 2. Fjern alle stænk og fedtpletter fra de indvendige flader og på rulleringen med en klud med sæbevand. Skyl efter og aftør. 3. For at løsne fastbrændte madrester og fjerne lugte: Stil en kop med fortyndet citronjuice på glaspladen og tænd for ovnen i 10 minutter ved maksimal varmeeffekt. 4. Vask glaspladen, når som helst det er nødvendigt; den kan vaskes i opvaskemaskinen. u SPILD IKKE vand i ventilationshullerne. Anvend ALDRIG midler, der ridser, eller kemiske opløsningsmidler. Vær især omhyggelig, når ovndørens pakninger rengøres, så partikler ikke: Hober sig op Forhindrer ovndøren i at lukke helt tæt. u Rengør mikrobølgeovnen grundigt med et mildt opvaskemiddel, hver gang den har væretbrugt, men lad mikrobølgeovnen køle af, før rengøringen påbegyndes, så personskader undgås. Når den øverste del indvendigt i ovnen rengøres, vil det være praktisk at dreje varmelegemet nedad i en vinkel på Opmagasinering og reparation af mikrobølgeovnen Nogle få enkle forholdsregler bør tages, når mikrobølgeovnen skal opmagasineres eller repareres. Ovnen må ikke anvendes, hvis ovndøren eller ovndørens pakninger er defekte: Ødelagt hængsel Slidte pakninger Bulet eller bøjet ydre kabinet Kun en kvalificeret servicetekniker bør udføre reparationer. Tekniske specifikationer SAMSUNG stræber hele tiden efter at udvikle sine produkter. Både de DA tekniske specifikationer og disse betjeningsvejledninger forbeholder vi os ret til at ændre uden forudgående varsel. Model Strømkilde Strømforbrug Mikrobølge Grill Kombineret metode Varmeeffekt Driftsfrekvens Magnetron Kølemetode GE82NC 230 V ~ 50 Hz 1300 W 1100 W 1350 W 100 W / 850 W (IEC-705) 2450 MHz OM75P(31) Kølende blæsermotor 489 x 275 x 398 mm 330 x 211 x 329 mm 23 liter Ca. 15 kg Afmontér ALDRIG ovnens ydre kabinet. Hvis ovnen er defekt og har behov for reparation, eller du er i tvivl om dens tilstand: Tag stikket ud af kontakten Kontakt den nærmeste afdeling for service-efter-salg Hvis du ønsker at opmagasinere din ovn midlertidigt, vælg da et tørt og støvfrit sted. Forklaring:Støv og fugt kan have en skadelig påvirkning på komponenterne i ovnen. u Mål (B x H x D) Ydermål Ovnrum Volumen Vægt Netto u Denne mikrobølgeovn er ikke beregnet til kommercielt brug.

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW82N-B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

PANASONIC NN-GD452W / NN-GD462M Brugervejledning

PANASONIC NN-GD452W / NN-GD462M Brugervejledning PANASONIC NN-GD452W / NN-GD462M Brugervejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Før du bruger ovnen, skal du læse disse Instruktioner omhyggeligt og opbevar for fremtidig reference. Dette apparat kan bruges

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39 Uge 38-39 Indkøbsliste Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksekød 650 gram oksekødsgyros 8 stk. fadkoteletter 800 gram kyllingestrimler 2 glas champignon (evt. 500 g friske) 7 fed hvidløg

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS FORHOLDSREGELER FOR AT UNDGÅ UDSLIP AF MIKROBØLGE ENERGI. 1. Forsøg aldrig at få ovnen til at fungere med lågen åben ved at omgå sikkerhedslåsene. Dette vil resultere

Læs mere

Opbevaring og holdbarhed

Opbevaring og holdbarhed Opbevaring og holdbarhed Forskellige madvarer skal opbevares forskelligt. Maden kan holde sig længere og smager meget bedre hvis du opbevarer den rigtigt. Det står ofte på emballagen, hvor længe maden

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011 Mad fra Thailand Rød Grøntsags karry 1 spsk olie 1 løg, hakket 1-2 spsk rød karrypasta 3,75 dl kokosmælk 2,5 dl vand 350g kartofler, i tern 200g blomkål, i buketter 6 kaffir lime blade 150g grønne bønner,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDS FORANSTALTNINGER. Advarsel

VIGTIGE SIKKERHEDS FORANSTALTNINGER. Advarsel OVERSIGT: 1. Kontrol panel 2. Frontlåge lås 3. Lys 4. Keramisk bund (kan ikke fjernes) 5. Frontlågens hængsler 6. Frontlåge 7. Håndtag 8. Frontlågens lukkeforsegling 9. Lågens forseglede overflade 10.

Læs mere

Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner.

Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner. Brugsanvisning Mikro-kombiovn Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner. MWHA 424 AX Indholdsfortegnelse Side Informationer

Læs mere

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax:

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax: OPSKRIFTER til 2012-2013 Ørstedsvej 2-9800 Hjørring Telefon: 99 24 56 56 Fax: 98 90 16 93 www.nordenergi.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Kogning af æg 3 Kogning af pasta 4 Stegning

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INDEN DU TILSLUTTER APPARATET KONTROLLER, AT SPÆNDINGEN på mærkepladen svarer til spændingen i dit hjem. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE PÅ MIKROOVNENS INDLØB på siden

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

En skoledag om ENERGI

En skoledag om ENERGI Nord Energi forsyner ca. 93.180 forbrugere med el. nord energi Ørstedsvej 2-9800 Hjørring OPSKRIFTER En skoledag om ENERGI 2015-2016 Telefon: 99 24 56 56 www.nordenergi.dk E-mail: info@nordenergi.dk Side

Læs mere

Brugervejledning. Whirlpool Sweden AB

Brugervejledning. Whirlpool Sweden AB 69 69 659 Brugervejledning Whirlpool Sweden AB INDHOLD INDLEDNING MILJØVEJLEDNING OVERSIGT INSTALLATION SIKKERHEDSFORSKRIFTER TILBEHØR STARTBESKYTTELSE/BØRNESIKRING AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 4 8 9 12 PAKKENS INDHOLD... 13 14 15 22 OPHØR AF BRUG... 23 BORTSKAFFELSE...

INDHOLDSFORTEGNELSE 4 8 9 12 PAKKENS INDHOLD... 13 14 15 22 OPHØR AF BRUG... 23 BORTSKAFFELSE... INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger........................ 4 Om mikrobølger............................. 8 Koge og tilberede med mikroovnen............. 9 Betydningen af symbolerne i displayet..........

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET

DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET www.gorenje.com 2 - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Model: BM1240AX Brugsanvisning

Model: BM1240AX Brugsanvisning Model: BM1240AX Brugsanvisning DA INDHOLD: FORHOLDSREGLER VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER SPECIFIKATIONER INSTALLATION RADIOINTERFERENS MIKROBØLGETILBEREDNING JORDFORBINDELSE FØR DU TILKALDER SERVICE OVERSIGT

Læs mere

20-liters elektronisk mikrobølgeovn Ejerens betjeningsvejledning MI20X-1. Læs vejledningen omhyggeligt, og gem den til senere brug

20-liters elektronisk mikrobølgeovn Ejerens betjeningsvejledning MI20X-1. Læs vejledningen omhyggeligt, og gem den til senere brug 20-liters elektronisk mikrobølgeovn Ejerens betjeningsvejledning MI20X-1 Læs vejledningen omhyggeligt, og gem den til senere brug VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE

Læs mere

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser Eriks Mad og Musik.. 0 Kogte nye kartofler Kartofler Groft salt Smør Evt. persille eller dild TEMA: Kartofler Vask kartoflerne og kog dem men endelig ikke for længe. 0- minutter kan være nok, hvis de er

Læs mere

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS 600 g hakket oksekød 1 hakket løg 2 fed hvidløg, finthakket 1 bdt. persille 1 æg GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS Tomatsovs: 2 ds. flåede hakkede tomater 1 løg 1 fed knust hvidløg 1 dl tomatpuré

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

Mikrobølgeovn. Model: OGF23ENID0TS2

Mikrobølgeovn. Model: OGF23ENID0TS2 Mikrobølgeovn Model: OGF23ENID0TS2 Læs denne brugsanvisning grundigt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Forholdsregler for at undgå at blive udsat for voldsom mikrobølgeenergi

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere.

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10 Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. -12- VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER LÆS DISSE RETNINGSLINJER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7. Indbygning 8 Apparatet 9

Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7. Indbygning 8 Apparatet 9 Indhold Indhold Bemærkninger til brugeren Montering Beskrivelse Brug Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7 Indbygning 8 Apparatet

Læs mere

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA 2 stilke bladselleri 2 fed hvidløg 2 gulerødder 1 renset rød chili 1 spsk. olivenolie 50 g bacon i små tern 600 g hakket oksekød, 1 ds. flåede hakkede tomater 2 dl bouillon 2 tsk. tørret oregano salt,

Læs mere

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER)

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) OKSEKØD KRYDRET OKSEKØDSPIE SVENSK FARSBRØD AMERIKANSK FARSBRØD UNGARSK RISFAD OKSEKØD I FAD VINTERGRYDE BØFGRYDE M/ GRØNSAGER UNGARSK PAPRIKAGRYDE STRIMLEBØF ALM. GULLASCH

Læs mere

Din brugermanual TEFAL HOME BREAD

Din brugermanual TEFAL HOME BREAD Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER TIL FOREBYGGELSE AF KONTAKT MED MIKROBØLGEENERGI

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER TIL FOREBYGGELSE AF KONTAKT MED MIKROBØLGEENERGI MODEL: BM6340AX DA Indhold INDHOLD SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER TIL FOREBYGGELSE AF KONTAKT MED MIKROBØLGEENERGI SPECIFIKATIONER VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER INSTALLATION RADIOINTERFERENS JORDFORBINDELSE

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema:.0. 0 Parmesan snacks 0 g revet parmesan spsk. olivenolie 0g hvedemel æggehvider Blend alle ingredienser. Smør dejen ud på bagepapir og form som kiks. Bag kiksene i ovnen ved 0

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger... 4 Om mikrobølger... 9 Madlavning og tilberedning med mikrobølgeovnen... 10

Sikkerhedsanvisninger... 4 Om mikrobølger... 9 Madlavning og tilberedning med mikrobølgeovnen... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger................................ 4 Om mikrobølger..................................... 9 Madlavning og tilberedning med mikrobølgeovnen....... 10 Egnede materialer

Læs mere

Rose. Forside. Opskrifter med dansk kylling

Rose. Forside. Opskrifter med dansk kylling Rose Forside Opskrifter med dansk kylling Kylling med muligheder Kylling med muligheder Rose Poultry er en af Nordeuropas førende leverandører af dansk fjerkræ. En position vi har gjort os fortjent til

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MR87

Din brugermanual SAMSUNG MR87 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ Opskrift 41-48 150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ FITNESS MED GRANATÆBLE Ingredienser 1 granatæble 1 glas cultura med hindbærsmag 2 spsk FITNESS Adskil frøene fra granatæblet og put en håndfuld i et glas. Overhæld

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Spaghetti Kylling med Lakseruller Ribbensteg med med urtekødboller nye

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Jule menu 2013 Stegte sild i eddikelage 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Lage: 4 dl. Eddike 1 dl. Vand 150 gram Sukker 4 laurbærblade 12 Peberkorn, sorte * 1 Løg Vask sildefileterne godt og lad dem dryppe

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Fjerkræ. Hurtig optøning Fjerkræet kan evt. optøes i en plastpose i lunkent vand, derefter er optøningstiden 3-5 timer.

Fjerkræ. Hurtig optøning Fjerkræet kan evt. optøes i en plastpose i lunkent vand, derefter er optøningstiden 3-5 timer. Fjerkræ Frosset fjerkræ Optøs bedst i køleskab. Den langsomme optøning giver kødet mulighed for at modne, og et yderligere ophold på 1 døgn i køleskab gør det mere mørt og saftigt. Det bør optø og eftermodne

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN En mere detaljeret og dybdegående Brugsanvisning kan downloades fra www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugsvejledning og selve apparatet

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Sachs & Grut Blegdamsvej 28G 2200 københavn N tlf / Alle priser er incl. 25% moms.

Sachs & Grut Blegdamsvej 28G 2200 københavn N tlf / Alle priser er incl. 25% moms. WWW.SACHS-GRUT.DK 2015 MULTI-COOKER Multikogeren kan monteres på komfurer over 1000mm til højre eller til venstre. BESKRIVELSE: Beholder: 336x308x200mm Kapacitet: 12 liter Varmeelement: 3.kW Automatisk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 MIKROOVN 17L

BRUGSANVISNING. Version 1.0 MIKROOVN 17L BRUGSANVISNING Version 1.0 MIKROOVN 17L Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Mikrobølgeovn med grill

Mikrobølgeovn med grill Mikrobølgeovn med grill LIFETEC MD 14482 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 5 2. Korrekt anvendelse... 6 3.

Læs mere

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet 1 roulade =16 stk. Kage: 3 æg str. L 150 g sukker 60 g mel 60 g kartoffelmel 1 tsk bagepulver

Læs mere

Indbagt marsbar. 4 Mars bar 4 stykker butterdej Et pisket æg til pensling

Indbagt marsbar. 4 Mars bar 4 stykker butterdej Et pisket æg til pensling Indbagt marsbar 4 Mars bar 4 stykker butterdej Et pisket æg til pensling Tø butterdejsstykkerne op og rul dem forsigtigt lidt tyndere på et melstrøget bord et ad gangen. Pak hver enkelt Mars bar ind i

Læs mere

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening.

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening. VIGTIGE ANVISNINGER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Gem brugsanvisningen Bemærk: Dette symbol fremhæver gode råd og vigtige oplysninger til brugeren. Fjern al emballage inden i

Læs mere

Knald på løgene. Prøv Bähnckes enkle retter og sæt mere smag på hverdagen

Knald på løgene. Prøv Bähnckes enkle retter og sæt mere smag på hverdagen Knald på løgene Prøv Bähnckes enkle retter og sæt mere smag på hverdagen Løgtærte 4 1 rulle færdig tærtedej 2 spsk olivenolie 6 store løg i fine skiver 2 fed hakkede hvidløg 10 friske salvieblade i tynde

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 INDEN TILSLUTNINGEN OPSTILLING Stil ovnen i passende afstand af andre varmekilder. For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Nem glutenfri opskrift fra Doves Farm på lagkagebunde. Kan nydes af alle!

Nem glutenfri opskrift fra Doves Farm på lagkagebunde. Kan nydes af alle! Nem glutenfri opskrift fra Doves Farm på lagkagebunde. Kan nydes af alle! 150 g smør* 150 g sukker 2 dråber vaniljeekstrakt 2 æg** 150 g glutenfrit selvhævende hvidt mel fra Doves Farm (Self-raising White

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Opskrifter Oktober 2014

Opskrifter Oktober 2014 Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter Familieudvalgets Kartoffelopskrifter Forretter Kartoffelsuppe med karry og rejer 750 g kartofler 3 løg 5 g margarine -2 spsk karry /2 l grønsagsbouillon 2 gulerødder 300 g rejer bdt. purløg Skræl kartoflerne

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya KYLLING PIE MED GRØN SALAT 1 hel kylling 3 løg 1½ dl hvedemel

Læs mere

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

Guide. opskrifter. Lene Hansson. Alle i sund og slank version. sider. 16 opskrifter i alt. Marts 2014- Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. opskrifter. Lene Hansson. Alle i sund og slank version. sider. 16 opskrifter i alt. Marts 2014- Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Claus Bech Guide Marts 2014- Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Lene Hansson opskrifter 8 36 sider Alle i sund og slank version 16 opskrifter i alt INDHOLD I DETTE HÆFTE: Sund: Skøn varm

Læs mere

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret Opskrift til 2-3 personer. Ingredienser: Bryndzové halusky slovakisk bolle ret - 750 g skrællet rå kartofler, fint revet. - salt - 250 g mel - 250 g gæret fåreost (i form af smøreost, kendt som bryndza)

Læs mere

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ Opskrift 135-142 150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 CHOKOLADEFONDANT MED AFTER EIGHT 100 g smør 125 g mørk chokolade 4 past. æggeblommer 4 past. æggehvider 40 g sukker 20 g hvedemel 10 stk After Eight Pynt: Evt.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere