Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 203 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 203 Offentligt"

Transkript

1 Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 203 Offentligt Side 1 Til Kulturminister Bertel Haarder Kulturministeren har bedt TV 2 Regionerne kommentere Danske Mediers rapport om DR og de regionale TV 2-stationer i konkurrence med de private medier fra august 2016 på foranledning af Folketingets kulturudvalg. TV 2 Regionerne har fået en relativt kort svarfrist, og har derfor ikke kunnet opnå samme dybde i sin kommentar, som Danske Medier har opnået via sit samarbejde med eksterne konsulenter om rapporten. TV 2 Regionerne har valgt at opdele kommentaren i tre dele: Dokumentation for og rettelse af faktuelle fejl omhandlende TV 2 Regionerne i rapporten Kommentar til Danske Mediers politiske synspunkter TV 2 Regionernes afsluttende bemærkninger Faktuelle fejl På side 4 angives det, at TV 2 Regionerne typisk publicerer 10 nyhedsartikler på Facebook om dagen. Antallet er snarere det halve, typisk 5-6 opslag på Facebook pr. dag. På side 5 omtales licensfinansierede mediers indhold som gratis. Men seere og brugere betaler jo licens, heraf går årligt 230,48 kroner pr. husstand til TV 2 Regionerne. Så gratis er indholdet faktuelt ikke. Side 5: De regionale TV 2-stationer og DR tilbyder som hovedregel indhold, som de private medier i forvejen har på hylderne, fremgår det af rapporten. Det er ikke korrekt fsa. TV 2 Regionerne. Vi tilbyder som hovedregel nyheder og programmer formidlet via tv og videoklip, altid med regionalt afsæt. Det er der vist ingen privatejede medier, der gør. På side 12 opgør Danske Medier produktionen til TV 2 Regionernes hjemmesider på to givne dage, nemlig den 29. april og den 9. maj. Opgørelsen er decideret usand. Her dokumenteres de korrekte tal: TV 2 Østjylland Danske Medier TV 2 Østjylland holder sig til forholdsvis korte tekstblokke og har ofte video klippet ind i teksten. Vi taler om længder på anslag. Hyppige opdateringer af nyheder. TV 2 Lorry TV 2 Lorry ligger omkring anslag. Ofte uden video. Reel optælling : 28 artikler, heraf : 24 artikler, heraf : 14 artikler, heraf : 17 artikler, heraf 4 med video.

2 Side 2 TV2 Nord TV 2 Nord ligger omkring anslag ofte uden video og har ligefrem artikler med fastbillede-serier. TV 2 Nord promoverer på sin hjemmeside 10 lokale, kommercielle websites. TV Øst TV Øst ligger mellem anslag. Oftest uden video. Der er dog min hverdag -video på mellem sekunder. Videoerne bærer præg af at være amatøroptaget og udelukkende illustration af f.eks. en ny form for trampolin-fitness. Det er ikke reel journalistik. TV 2 Nords artikler har anslag : 14 artikler, heraf 2 og fire med fastbilledserier : 13 artikler, heraf 2 med video og 2 med fastbilled-serier. TV 2 Nord har samarbejde med ti lokale netmedier, som tipper TV 2 Nord om historier fra deres dækningsområde, og som en service kan man på TV 2 Nord læse artiklerne fra de lokale medier via link. 29. april 2016: 18 artikler, heraf 1 9. maj 2016: 27 artikler, heraf 6 (af de seks var fire brugergenererede) TV 2 Fyn TV 2 Fyn anvender lidt længere tekster. Helt op til anslag. Kun meget få artikler har video. Det fremgår, at nogle er amatøroptagelser, mens andet er professionelt optaget og redigeret. 29. april 2016: 23 artikler, heraf 13. Gennemsnitligt antal anslag pr. artikel: inkl. byline. 9. maj 2016: 18 artikler, heraf 6. TV 2 Fyn eksperimenterede i foråret med longreads på nettet, og havde derfor længere artikler i den periode. Eksperimentet er overstået, og nu er det gennemsnitlige antal anslag TV 2 Fyn anvender ikke systematisk amatøroptagelser.

3 Side 3 TV 2 Bornholm TV SYD TV MIDTVEST TV 2 Bornholm har generelt lidt kortere tekster, men hyppige opdateringer. En screening 9. maj 2015 (red.:2016?) viste ingen artikler lagt op samme dag. TV Syd bringer kortere og længere artikler i et mix. Stort set ingen video. TV MidtVest. Hyppige opdateringer af nyheder op til 30 på et døgn. Kun få serveres med lyd eller video. Tekst mellem anslag. 29. april 2016: 27 artikler, heraf 4 9. maj 2016: 24 artikler, heraf : 14 artikler, heraf : 21 artikler, heraf : 18 artikler, heraf : 21 artikler, heraf 2 med video Vi mener, at det hører hjemme i billedet, at der ud over de optalte nyhedsartikler, findes masser af video på vores hjemmesider, idet alle fem daglige nyhedsudsendelser (12.30, 17.12, 18.15, og 22.27) og alle øvrige programmer og programserier, herunder også magasinprogrammer sendt i vores TV 2 vinduer, er at finde på hjemmesiderne og tilgås i stor stil af brugerne. På side 19 skriver Danske medier, at der desværre ikke findes tal for TV 2 Regionerne fsa. angår gennemsnitligt tidsforbrug, gennemsnitligt antal sidevisninger eller gennemsnitligt antal besøg pr. måned. Dette er ikke korrekt. Tallene findes og bliver brugt hver eneste dag til at måle, om vi har fat i brugerne. Vi benchmarker også på tværs af regionerne. Men det er korrekt, at vi har valgt ikke at bruge licensmidler på at abonnere på Danske Mediers tal, som er irrelevante for vores virksomheder, idet de er skabt med henblik på at servicere annoncører med et måltal for, hvor mange mennesker, deres reklamer rammer. Danske Medier kunne dog have fået tallene ved henvendelse til os, og kunne også have fundet de årlige tal i vores offentligt tilgængelige public serviceredegørelser. Men vi har samlet dem her, dog ikke tallet for gennemsnitligt tidsforbrug, da det tal kan gøres op på flere måder, og vi har ikke kendskab til, hvilken metode Danske Medier har valgt. For at gøre tallene sammenlignelige, har vi taget tallene for 2. halvår af 2010 og 2015 (det har Danske Medier, så vidt vi kan se, gjort) og lagt dem sammen og delt mellem seks. Tallene afviger derfor fra de tilsvarende tal i vores public service-redegørelser. Derudover understreger vi, at en stor del af tidsforbruget på vores hjemmesider udgøres af sening af hele programmer af minutters varighed, hvorfor tallene ikke vil være sammenlignelige med regionale avisers tal, da de regionale aviser os bekendt ikke producerer lange tv programmer.

4 Side 4 Sidevisninger pr. mdr. (gennemsnit) Sessioner pr. mdr. (gennemsnit) TV SYD , , , ,83 TV MIDTVEST , , , ,33 TV ØST , , , ,33 TV 2/Fyn , , , ,17 TV 2 Nord , , , ,83 TV 2/Lorry , , , ,33 TV2OJ , , , ,50 TV 2 Bornholm , , , ,83 Samlet , , , ,17 Det er i øvrigt interessant, at Danske Medier i sit skema vælger at opdele formiddagsaviser og morgenaviser. Virkeligheden er jo, at formiddagsaviserne tilhører de to store aviskoncerner, Berlingske og JP/Politiken, så opstillingen er ikke retvisende med tanke på, at det er de to store landsdækkende morgenavis monopoler, som også ejer de formiddagsaviser, som har haft den suverænt største stigning i sidevisninger. Ser man morgenaviser og formiddagsaviser under et, har de haft en stigning i sidevisninger på 68 procent. Kommentar til Danske Mediers politiske synspunkter Danske Medier anfægter TV 2 Regionernes tilstedeværelse på nettet med nyhedsartikler. På side 6 fremgår det, at vi ikke har fået sat rammer for vores virksomhed. Vi henviser til vores public service-kontrakt med kulturministeren, som jo sætter rammen for vores forpligtelse, blandt andet i form af nedenstående gengivelse fra PS-kontraktens kapitel 2. Præmis for public service, hvor der i første afsnit står følgende: Kontrakten indgås for en fireårig periode, jf. afsnit 12, og skal sikre, at (TV 2 Regionens navn) videreføres og udvikles som udbyder af regionalt public service indhold på tv, internet og andre platforme, som seere og brugere efterspørger. Denne passus er bestemt af politikerne, og den giver rigtig god mening. DR s Medieudviklingen 2015 fortæller nemlig, at 48% af unge voksne (20-35 årige) i 2015 foretrak Facebook til nyheder og baggrund, og at en udelukkelse af sociale medier reelt vil betyde at vi mister kontakt med og relevans for en stor del af befolkningen og hele befolkningen over tid. Samme konklusion drager Reuters Institute i sin rapport Whats happening with TV news. Samtidig er antallet af husstande uden adgang at se TV2 Danmark via almindeligt tv-signal og TV2 Play for nedadgående, særligt blandt yngre danskere, hvilket betyder, at vi er nødt til at nå dem ved hjælp af andre platforme. Samtidig er det en vigtig pointe, at hvis det skal give mening at opkræve licens fra alle, der ejer en internetforbindelse (herunder en smartphone), og som dermed kan tilgå licensfinansieret indhold, skal indholdet tilpasses de platforme, som licensbetaleren bruger. Hvis vi ikke kan følge medieforbruget og være til stede når og hvor brugerne vil tilgå os, mister vi relevans og dermed vores eksistensberettigelse.

5 Side 5 Side 5 i rapporten skriver Danske Medier om mangfoldighed og mediepluralisme: Det er en væsentlig opgave for staten at befordre en situation, hvor der er plads til det mangeartede udbud. TV 2 Regionerne er helt enige i, at pluralisme i medieudbuddet er en vigtig hjørnesten i et demokrati, hvor en fri debat er selve forudsætningen for demokratiet. Der var engang, hvor udbuddet af aviser både lokalt og nationalt sikrede denne pluralisme. Det er ikke tilfældet længere. Aviserne er i dag samlet i koncerner, og de lokale aviser er reduceret i betragteligt omfang. Danske Mediers medlemmer kan ikke længere alene løfte opgaven med at sikre den demokratiske debat. Dertil er de for få. Det vil være en udfordring for demokratiet, hvis der kun er ét medie i et lokalområde. Det vil skabe monopol. Det er ikke det Danmark og det demokrati, som vi ønsker. Begrænses regionernes muligheder på internettet, så vil det reducere pluralismen i medieudbuddet. Side 8 kommer Danske Medier med et løsningsforslag med seks punkter. Herunder kommenterer vi på de punkter, der er relevante for TV 2 Regionerne. 1. Statsmediernes avislignende digitale nyhedstjeneste må ophøre. Tilbuddet bør kun bestå af korte nyheder svarende til bureaustof og tekst-tv samt stof, der er direkte afledt af researchen vedr. radio- og tv-udsendelser. Kommentar: Modellen kendes som den tyske model, som har været lovfæstet i Tyskland siden Der findes ingen dokumentation for, at modellen har styrket de tyske aviser. Ligesom der generelt ikke findes dokumentation for, at det som Danske Medier kalder sund fornuft/logik at hvis licensbetalerne ikke kan tilgå nyheder på licensfinansierede medier, vil de betale for dem på privatejede medier. Problemet er bare, at det altså ikke kan dokumenteres. I Tyskland har aviser og Public Service-institutioner efter nogle år med krig i stedet valgt at arbejde sammen om at udvikle og dyrke journalistikken. Hvilket TV 2 Regionerne synes er en rigtig vej at gå, men desværre er vores fremstrakte hænder mod de regionale aviser blevet afvist gang på gang. Senest ved folketingsvalget i 2015, hvor tidligere tiders samarbejder om valgcafeer dagen efter valget, blev afvist af aviserne flere steder i landet. Den tyske model bygger som sagt på en udokumenteret forudsætning om, at hvis de licensfinansierede medier stækkes på nettet, vil brugerne straks søge over på de privatejede mediers betalingssites. Et eksempel på, at det ikke sker, er da Midtjyske Medier over natten indførte en betalingsmur onsdag den 7. november 2012.

6 Side 6 I ugen inden betalingsmuren havde tvmidtvest.dk følgende brugertal: Ugen onsdag den 31. oktober til tirsdag den 6. november sessioner brugere sidevisninger Efter betalingsmuren så tallene for tvmidtvest.dk sådan her ud: Ugen torsdag den 8. november til onsdag den 14. november sessioner brugere sidevisninger Betalingsmuren fik altså ikke brugerne til at strømme over til tvmidtvest.dk. Betalingsmuren havde ingen konsekvenser for forbruget på den regionale stations hjemmeside. En anden pointe er, at medieforbruget for tiden undergår voldsomme forandringer. Accelererende i de sidste tre år har danskerne flyttet deres medieforbrug. Bevægelsen er gået fra at se lineært tv udsendt på tv kanaler til at få nyheder, tv, og indhold i det hele taget på alle mulige andre platforme. Hvis de regionale tv-stationer ikke flytter sig sammen med danskerne, bliver den del af public service udbuddet irrelevant. I den samme periode og især fra 2015 er danskernes medieforbrug skiftet til mobile platforme. Disse platforme stiller helt andre krav til tilgængelighed og design. Det giver ikke mening i en situation, hvor forbrugerne er på de mobile platforme, og fordi der betales licens bare for det have en mobilplatform, at der så udstikkes begrænsninger for, hvad licensbetalerne derefter må modtage. Det vil i vores optik ikke give mening, og det vil på sigt ødelægge den massive opbakning, som licensbetalte medier i dag nyder godt af. De regionale tv-stationer har været dygtige til at fange brugernes bevægelser. Derfor er de blevet store også på de sociale medier. Og når så TV 2 Regionerne har været dygtigere end Danske Mediers medlemmer, så bliver det brugt imod TV 2 Regionerne. I rapporten sammenlignes regionernes antal følgere på Facebook med de tilsvarende lokalaviser. Heraf fremgår det, at alle regioner (på nær en) ligger over eller væsentligt over de tilsvarende aviser. Facebooks betydning har været åbenlys for alle medier i de seneste 2-3 år. 3,5 millioner danskere har en Facebookkonto, og 62 procent er på Facebook dagligt. At opdyrke og få succes med det vil nødvendigvis udvide den kontaktflade et medie har. Det ved vi i TV 2 Regionerne, og det ved Danske Medier også. At stække TV 2 Regionerne på digitale medier vil med andre ord med tiden fjerne vores relevans og dermed også os, hvilket vil få konsekvenser for dækningen af landsdelene og overlade et de facto monopol til de store sammenfusionerede aviskoncerner, hvorefter mediepluralisme vil være en saga blot.

7 Side 7 2. Nedsættelse af licensfinansieringen med 5 pct. om året i 5 år. Kommentar: TV 2 Regionerne arbejder hver dag hårdt og intenst på at styre økonomien, og på at styre den stramt. For 64 mio. kr. om året skal vi producere fem daglige nyhedsudsendelser til TV 2 vinduerne, vi skal producere programmer til vores 24-timers kanaler, hvor der i seneste medieforlig stilles forventninger om, at vi dækker begivenheder af stor regional betydning, og vi skal producere og udvikle vores digitale tilstedeværelse. Vi har omkostninger til rettigheder, sendenet og hjemmeside, ligesom flere af os befinder os i områder af landet, hvor det er svært at rekruttere medarbejdere med de fornødne kompetencer. Udfordringer er der nok af. Selvfølgelig kan man beskære vores licenstilskud med 3,2 mio. kr. årligt, i alt 16 mio. kr. over fem år. Det vil betyde, at vores licenstilskud bliver 48 mio. kr. De nævnte faste omkostninger til rettigheder, sendenet etc. vil jo ikke ændre sig i den anledning, så det vil de facto være penge til at producere indhold, der vil bortfalde. 16 mio. kr. svarer rundt regnet til 32 journalister. I virksomheder med typisk omkring 70 ansatte, vil det være op mod halvdelen, der i givet fald vil blive skåret væk. Hvis det blev en realitet, ville det ikke længere være realistisk at opretholde vores tv-forpligtelser, hvor sendenettet udgør en ikke ubetydelig udgift, og hvor produktionsomkostninger er relativt høje. En mulighed med et budget i den størrelsesorden ville være udelukkende at bede os producere til nettet, hvor omkostningerne trods alt er lavere. En anden mulighed ville være at slække den meget stramme lovgivning om TV 2 Regionernes mulighed for andre indtægter, herunder reklameindtægter. Med andre ord: En beskæring af TV 2 Regionernes licenstilskud ville kun gøre os til endnu stærkere konkurrenter med Danske Mediers medlemmer, og vil altså have den stik modsatte effekt i forhold til Danske Mediers forventninger. 3. Nedlæggelse af DR kanaler. Kommentar: Ingen bemærkninger. 4. Udsendelsesvirksomheden indskrænkes til programmer, der enkeltvis har Public Serviceperspektiv. Underholdning som smøremiddel til at få nyhedsudsendelserne til at glide ned har ikke langsigtet relevans i en selvvalgstid. Kommentar: TV 2 Regionerne har kun indhold med Public Service-perspektiv. Med vores stramme budgetter er det altid nødvendigt at fokusere på kerneopgaven, og vi arbejder på forskellig vis med regional public service. Dette har vi trods alt aldrig hørt anfægtet, så vi fornemmer at dette punkt er med adresse til DR. 5. Der bør konsekvent gennemføres værdi- og markedstest før nye initiativer igangsættes. Da der bestandigt sker en udvikling af det eksisterende programudbud, bør dette også værdi- og markedstestes med f.eks. tre års mellemrum. Kommentar: TV 2 Regionerne mener, at dette ønske er alt for omfattende og vil afstedkomme et enormt bureaukrati og ikke mindst umuliggøre vores forsøg på at følge medieudviklingen og flytte os sammen med brugerne og seerne, da markeds- og værditest tager tid at lave. Vi ser det som vores styrke, at vi er små

8 Side 8 agile virksomheder, som kan reagere hurtigt på såvel medieforbruget og manglende seer- og brugerinteresse. Denne position er afgørende for, at vi kan producere rigtig mange minutter for få penge og med stor relevans for seere og brugere i lige præcis vores landsdele. 6. Udlægning af væsentlige dele af programproduktionen, som derved medvirker til at forbedre de private mediers og producenters økonomi. Kommentar: TV 2 Regionerne har allerede et udlægningskrav, som vi kæmper for at opfylde. På grund af vores egne lave produktionspriser, kan produktionsselskaberne kun sjældent konkurrere på prisen. Et øget krav om udlægning vil derfor forøge vores produktionsomkostninger og dermed give mindre indhold for pengene. TV 2 Regionernes afsluttende bemærkninger TV 2 Regionerne har sympati og forståelse for, at dagbladenes forretningsmodel er udfordret. Printaviser mister betydning, og aviserne har selv været med til at vænne befolkningen til, at nyheder på nettet er gratis. Sådan er det i Danmark, og sådan er det i de fleste andre lande. Danske Medier har i andre sammenhænge erkendt, at internationale virksomheder som Google og Facebook er de største konkurrenter til dagbladene, fordi de opsluger så stor en del af annoncekronerne på nettet. Men Danske Medier har også erkendt, at den konkurrence bliver svær at vinde, og derfor går lobbyorganisationen målrettet efter at stække de licensfinansierede medier (Journalisten, den : ). Det er også forståeligt, men måske ikke så klogt set i et fremtidsperspektiv. Da intet tyder på, at en stækkelse af TV 2 Regionerne vil styrke de regionale dagblade, men blot reducere mængden af regionalt indhold til brugere og seere og dermed reducere antallet af redaktioner og journalister, der ikke har til huse på Rådhuspladsen i København endnu mere og det antal er allerede reduceret kraftigt vil befolkningen ude i landet få en dårligere dækning af deres landsdel. En svensk undersøgelse fra 2015 viste, at public service alt i alt har en positiv indvirkning på markedet. TV 2 Regionerne finder undersøgelsen interessant. Den er bestilt af den daværende borgerlige regering, og konkluderer, at det især er internationale aktører, der påvirker markedet. Over hele verden er de gamle trykte medier pressede af den digitale udvikling. Det har stået på i 10 år og selvom der nu ses nye medieplatforme, som udkommer på nettet (eks. vis Huffington Post), så er den endelige løsning på, hvordan mediernes forretningsmodel skal se ud, ikke fundet. I denne udvikling har Danske Medier bestemt ikke gået forrest. I Malmø har den store avis Sydsvenskan i år fjernet sin betalingsmur, fordi tallene nu viser, at annonceindtægterne - når der er mere trafik - kan bære udgivelsen. Sydsvenskan arbejder i et medielandskab, hvor der også er en stærk public service station (SVT), som har regioner. I Norge vil de private medier gerne i samarbejde med public service medierne. Det sker i en erkendelse af, hvad der er sandheden lige nu: Det er ikke public service medierne, der tager penge fra de private medier. Det er Google og Facebook, som i de senere år har taget en væsentlig del af indtægterne.

9 Side 9 I de senere år har TV 2 Regionerne flere steder i landet som nævnt taget kontakt med regionale dagblade med henblik på samarbejde. Og heldigvis er der gode erfaringer med samarbejde. Eksempelvis mellem TV 2 Østjylland og Aarhus Stiftstidende, som i oktober har inviteret den amerikanske ambassadør til at tale til brugerne om det amerikanske præsidentvalg. Her deler de to mediehuse indhold under en fælles identitet. Vores erfaring er, at meget kan lade sig gøre, når det foregår lidt i det skjulte og udenfor direktionsgangene, mens henvendelser til toppen ofte besvares med afvisninger. Vores opfordring til Danske Medier er at smide de ideologiske handsker og i stedet tage arbejdshandsker på for sammen med os at styrke den regionale journalistik og facilitere den vigtige og nære debat og diskussion som er så vigtig for sammenhængskraften i lokalmiljøerne rundt om i Danmark.

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR 1 TYDELIG OG DIGITAL 2 TYDELIGERE PUBLIC SERVICE- PROFIL Styrkede positioner i forhold til børn og unge, kultur samt nyheder

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Alternativ B: Public Service

Alternativ B: Public Service Alternativ B: Public Service Public service er til tider et uklart fænomen. På trods af enigheden om public service-mediernes betydning, er der til tider uenighed om den præcise definition af begrebet.

Læs mere

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag PUBLIC SERVICE Hvad er public service og hvilken betydning har public service forpligtelserne for DR og TV2? Public service. En simpelt oversættelse siger, at public service betyder i folkets tjeneste.

Læs mere

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 278 Offentligt Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1 Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september Vision for lokal-tv i Mux

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Danske medier under pres

Danske medier under pres Danske medier under pres Danske medier under pres: Tre vidnesbyrd DR TV og TV2 taber share De største aktører på nettet er multinationale Dagbladene mister læsere og annonceindtægter Tre megatendenser

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND. De store øjeblikke

TV 2 ØSTJYLLAND. De store øjeblikke TV 2 ØSTJYLLAND De store øjeblikke Lige nu På tv, online og on demand er TV 2 ØSTJYLLAND østjydernes førstevalg, når det gælder nyheder og tv-programmer af høj journalistisk kvalitet om livet i Østjylland.

Læs mere

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 203 Offentligt

Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 203 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 203 Offentligt Kulturministeriet DR 28.september 2016 DRs bidrag til svar på spørgsmål 203 fra Folketingets Kulturudvalg, alm. del stillet

Læs mere

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening Ram plet med jeres markedsføring Effektiv markedsføring af din skytteforening Skab en effektiv markedsføring og kommunikation af din skytteforening. Koncentration. Sigt. Ram plet. Kom godt i gang med markedsføring

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Internettrafik Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Trafikken

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Fremtidens public service

Fremtidens public service Fremtidens public service 10 DI-anbefalinger AUGUST 2017 Fremtidens Public Service 1 Fremtidens public service Det nuværende medieforlig udløber i 2018, og forberedelserne til et nyt medieforlig er i fuld

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

Hvordan er vi organiseret og hvor mange arbejder så med online???? 2003 1 Webredaktør 1 Chef

Hvordan er vi organiseret og hvor mange arbejder så med online???? 2003 1 Webredaktør 1 Chef September 2008 1 Hvordan er vi organiseret og hvor mange arbejder så med online???? 2003 1 Webredaktør 1 Chef 2007 Digitale Medier hos Fynske Medier 1 Salgsleder 1 Salgssupport 10-12 Salgskonsulenter 8

Læs mere

Hvorfor digital radio?

Hvorfor digital radio? Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Hvorfor digital radio? Foretræde for Kulturudvalget den 7. oktober 2015 v/ Laila Kelp Rasmussen BFE er brancheorganisation for leverandører af forbrugerelektronik

Læs mere

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Dagens tekst Berlingske hvem er vi? Mediernes digitale udfordringer

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser,

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser, Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd vedr. privatisering af TV 2 (Samrådsspørgsmål J) Åbent eller lukket: Åbent 11. januar 2017 Dato

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 Analysens indhold 1. Indledning... 2 Introduktion... 2 Data... 2 Medierne... 2 2. Medieomtaler... 2 Antal omtaler... 2 Fordelt på måneder...

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

TV 2 TEKST-TV TEKST-TV

TV 2 TEKST-TV TEKST-TV TEKST-TV PRODUKTER 63 PRISER 64 RABAT 66 PROVISION OG GODTGØRELSER 67 BETALINGSBETINGELSER 67 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 62 1 PRODUKTER TV 2 Tekst-TV er et helt unikt medie, der når

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Genvej til medierne FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier Det behøver slet ikke at være så svært Tekst: Camilla Stokholm Nielsen Redaktion: Ann Lübbers,

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 23. august 2006 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

Plads til private medier. danske medier

Plads til private medier. danske medier Plads til private medier danske medier Frit valg af medier i fremtiden kræver indsats nu om tilførslen af midler til statens medier: om statens medieproduktion: Hvor skal den sætte ind? om statens medier:

Læs mere

Rapport om DR og de regionale TV 2-stationer i konkurrence med de private medier. September 2016

Rapport om DR og de regionale TV 2-stationer i konkurrence med de private medier. September 2016 Rapport om DR og de regionale TV 2-stationer i konkurrence med de private medier September 2016 INDHOLD 3 5 9 12 13 14 16 19 23 Debatten om public service og privat medievirksomhed Danske Mediers synspunkter

Læs mere

Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk

Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 187 Offentligt Regional tv-sening i Danmark Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk Seertal for oktober 2009, december 2009 og marts 2010 TNS Gallup har foretaget

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Medieudviklingen 2014

Medieudviklingen 2014 Medieudviklingen 2014 Danskernes brug af de elektroniske medier HVEM ER EN UAFHÆNGIG AFDELING Generaldirektøren DR RSK DR Medieforskning DR Medier DR Kultur DR Nyheder DR Danmark indsamler, frembringer

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX Agenda Mission på sociale medier. Hvor er DR på sociale medier. Hvordan udkommer vi. Hvad måler

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

strategiske mål

strategiske mål strategiske mål 2007-2010 INDLEDNING 1925 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Vi befinder os i en tid, hvor udviklingen går stærkt, og konkurrencen om danskernes medie- og kultur-forbrug bliver

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Internettet og sociale medier bringer danskerne længere omkring i nyhedsuniverset

Internettet og sociale medier bringer danskerne længere omkring i nyhedsuniverset Reuters Digital News Report 2015 Kim Schrøder, kimsc@ruc.dk, 4098 5378 Internettet og sociale medier bringer danskerne længere omkring i nyhedsuniverset Notat om hovedresultater for med særligt henblik

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd

Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd 9. september 2011 v/ Maria Rørbye Rønn Generaldirektør Agenda DR og mediemarkedet anno 2011 Tre tendenser Status DR

Læs mere

FRA ANALOG TIL DIGITAL

FRA ANALOG TIL DIGITAL Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 29 Offentligt Kulturudvalget, Christiansborg den 28. oktober 2009 Generaldirektør Kenneth Plummer, DR Specialkonsulent Carsten Corneliussen, DR Medier Distribution/DIGI-TV

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling Bechmann Petersen: Hvad er formålet med Danmarksindsamlingen? At indsamle penge til børn på flugt syd for Sahara Placer Danmarksindsamlingen i figur 8, s. 31 i På tværs af medierne, ud fra jeres nuværende

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Bilag 5 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i butikker

Bilag 5 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i butikker Bilag 5 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i butikker I det følgende værditestes tjenesten Skærme i butikker. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt at den

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 28. november 2016 Klage

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Kig & Lyt. EU-modstandernes Lytter- og Fjernseerforbund. www.kigoglyt.com. Nr.1 19. årgang januar 2011. Husk

Kig & Lyt. EU-modstandernes Lytter- og Fjernseerforbund. www.kigoglyt.com. Nr.1 19. årgang januar 2011. Husk Kig & Lyt EU-modstandernes Lytter- og Fjernseerforbund ISSN0908-7311 Nr.1 19. årgang januar 2011 Redaktion: Court Østerberg redaktionen@kigoglyt.com Peter Fuglsang formanden@kigoglyt.com Carl Rosschou

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

AALBORG KYST PARTNER 2016

AALBORG KYST PARTNER 2016 AALBORG KYST PARTNER 2016 SAMMEN SKABER VI YDERLIGERE VÆKST I TURISMEN VELKOMMEN SOM AALBORGKYST PARTNER 2016 Vækst & Værtskab FOR PARTNERE FOR IKKE-PARTNERE BasisPartner ANNONCERING ANNONCERING StorbyPartner

Læs mere

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006. MEDIESEKRETARIATET RADIO- OG TV-NÆVNET København den 17. september 2007 Radio og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2006 De otte regionale TV 2-virksomheder

Læs mere

Høring om medieansvar

Høring om medieansvar Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Side 1 af 7 Høring om medieansvar Oplæg af formand for Danske Medier, Per Lyngby Thomas Jefferson var i 1776

Læs mere