BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv."

Transkript

1 Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal København K T Peter Kyhl D F M E 24. januar 2007 DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet har på vegne af embedsmandsudvalget til forberedelse af udbud af en jord-baseret, digital tvplatformrede anmodet DR om at redegøre for sine ønsker til kapacitet i det jordbaserede digitale sendenet (DTT) samt for eventuelle merudgifter forbundet hermed. DR tager udgangspunkt i ønsket om en succesfuld overgang fra analog til digital sending samt en overordnet vurdering af udviklingen på tv-markedet. Ønskerne til kapacitet i DTT afspejler DR s behov på både kort- og længere sigt. Beslutningerne om DTT rækker udover både det nuværende og kommende medieforlig, og det afspejler DRs ønsker, som nærværende notat redegør for. DR s ønsker kan i punktform skitseres således: Etablering af selvstændig DR MUX (udover den nuværende MUX1) DR ønsker at lancere børnedelen af den kombinerede børne- og historiekanal ultimo oktober 2008 DR fortsætter med MPEG-2-kodning frem til 2012, hvor der migreres til MPEG-4 DR ønsker bedre dækning og højere billedkvalitet med ændring af de tekniske parametre Der bør allerede nu reserveres frekvenser til HDTV og mobil-tv til allokering på et senere tidspunkt. DTT er vigtigt for public service DR skal nå ud til alle danskere og uden en stærk tilstedeværelse på DTT, vil DR stå svækket i konkurrencen med stadigt flere danske og udenlandske tv-kanaler. I de kommende år forventer DR en yderligere fragmentering af tv-forbruget, der viser sig i form af en vækst i udbud og forbrug af nichekanaler på bekostning af de brede kanaler som DR1 og TV2. Konkurrencen mellem kanalerne intensiveres, og for at DR kan fastholde den folkelige opbakning samt opfylde sine kontraktmæssige forpligtelser mv., skal DR have mulighed for at udvide med flere tv-kanaler.

2 Bedre dækning og højere billedkvalitet Det er et klart ønske fra DRs side, at den nuværende dækning forbedres. DR skal kunne nå ud til alle danskere, og derfor ønsker DR at sende i 16 QAM i stedet for de nuværende 64 QAM. Det vil give flere danskere mulighed for at modtage DTTsignaler med en stueantenne og også for ganske simpelt at anvende pc en til tv-sening via en DTT-antenne med USB-stick. Bedre dækning er et centralt ønske for DR, men det er samtidig vigtigt at understrege, at billedkvaliteten på DR s kanaler som minimum skal fastholdes. Med udsendelse i 16 QAM er der kun plads til tre tv-kanaler i en MUX, hvis billedkvaliteten skal fastholdes, og det er vigtigt set i relation til den hastige udbredelse af store fladskærme. Styrkelse af DTT før analog shut-off Alle erfaringer viser, at succesfuld udrulning af nye platforme er nært knyttet til udbuddet af indhold. Skole-eksemplet er DAB, der netop i Danmark er blevet en succes, fordi der fra starten er blevet fokuseret på at give nye stærke supplementstilbud til de eksisterende FM-kanaler. DTT vil have meget svært ved at opnå den ønskede succes uden mere interessant indhold. I andre lande (f.eks. Tyskland og England) har et attraktivt udbud af gratis-tv (reklamefinansieret og public service) vist sig at være nøglen til DTT s succes. Med den danske markedsstruktur på tv (hvor seerne betaler for langt de fleste kanaler via abonnement) kan dette næppe opnås uden et markant public service-udbud. Der bør være en stærk national og politisk interesse i, at DR er med til at drive udviklingen af DTT, som fra 2009 vil være det eneste gratis tv-tilbud til danskerne. Opstarten af DR2 udelukkende på satellit og kabel viser, at store dele af licensbetalerne ikke opfatter det som acceptabelt, at DR-kanaler ikke kan ses af alle gennem æterbåren sending. DR regner med HDTV fra 2012 DR forventer først at udsende HDTV kanaler fra 2012, men vil sandsynligvis eksperimentere med udsendelser i HD i perioden frem til DTT vil være velegnet til afgrænsede forsøg med HDTV, f.eks. under store sportsbegivenheder eller udsendelse af DR-produktioner optaget i HD-kvalitet. DR s forslag til anvendelse af DTT Flere tv-kanaler på DTT Udviklingen på tv-markedet med flere supplements- og nichekanaler placerer DR i en skærpet konkurrencesituation, og det øger DR s behov for plads på DTT i et mere langsigtet perspektiv. DR er ifølge medieforliget forpligtet til at lave en kombineret børne- og historiekanal, og det er politisk besluttet, at den nye kanal skal distribueres på DTT. Ideelt set vil DR gerne lancere børnekanalen ultimo oktober

3 Børnekanalen er et stærkt tilbud, som vil være med til at flytte mange flere analoge tv-husstande over på DTT før den analoge shut-off i En selvstændig DR MUX udover den eksisterende MUX 1 er den ideelle løsning for DR, men der er ikke budgetteret med anlægsudgifter i indeværende strategiperiode DR anslår anlægsudgifterne til ca. 75 mio. kr., og hertil kommer driftsudgifter på ca. 40 mio. kr. årligt inklusiv forrentning og afskrivning. Da en selvstændig DR MUX ikke indgår i public service-kontrakt for perioden vil der skulle tages stilling til finansieringen heraf i en evt. tillægsaftale til kontrakten. En selvstændig DR MUX sikrer DR udviklingsmuligheder på DTT, hvor en opdeling af den kombinerede børne- og historiekanal i to selvstændige tilbud kunne være relevant. En historiekanal vil være til stor glæde for de mange ældre seere i dag- og eftermiddagstimerne, hvor børneprogrammerne også skal sendes. På idéplan arbejder DR med flere fremtidige tv-kanaler, f.eks. med fokus på humor og satire, henvendt til blandt andet unge, en musik- og kulturkanal med DRs kor og orkestrer i centrum, genudsendelser af aktualitets- og dokumentarprogrammer samlet på én kanal og DR Drama med DR s populære dramaserier som omdrejningspunkt. I 2007 lancerer DR en nyhedskanal på internettet, og den kan muligvis også formateres til DTT på et senere tidspunkt. Forsøg med HDTV på DTT i perioden frem til 2012 er også en mulighed i en selvstændig DR MUX, såfremt der er ledig frekvensplads til rådighed i en periode. Udgifter til nye tv-kanaler Udgifterne til den kombinerede børne- og historiekanal samt nyhedskanalen på nettet er indeholdt i DRs budgetter for perioden Der er som skitseret ikke truffet beslutning om udvikling og lancering af flere tv-kanaler, men supplements- og nichekanaler er væsentlig billigere end DRs nuværende kanaler DR1 og DR2. Det vil gennem produktivitetsforbedringer i kombination med bedre udnyttelse af såvel egenproduktioner være muligt at skabe grundlag for et eller flere tiltag i sidste del af strategiperioden Fremtiden for mobil-tv DR anser det for sandsynligt, at der på længere sigt skal bruges frekvensplads på minimum 1 MUX til mobil-tv. Forretningsmodellerne og de tekniske standarder for mobil-tv er ikke afklarede, så det er endnu for tidligt at ligge sig fast på en model. Når der etableres mobil-tv, er det afgørende, at DRs kanaler er tilgængelige free-to-air udenom eventuelle gatekeepere m.v. Tekniske parametre for udsendelse 3

4 DR fastholder udsendelse i MPEG-2 frem til DR forventer, at den kommercielle gatekeeper vil anvende MPEG-4 som standard for udsendelse af tv-kanaler i tre multiplekser. Det anslås, at der allerede på nuværende tidspunkt er solgt DVB-T modtagere i Danmark, og derfor er det ikke rimeligt, at DR skifter kodningssystem i forbindelse med lukningen af den analoge sending. I 2012 vil mange DTT-husstande have anskaffet en MPEG-4 modtager, da det er en forudsætning for at kunne se de kanaler, som den kommercielle udbyder tilbyder fra senest En MPEG-4-dekoder vil være bagudkompatibel, så den også kan dekode kanaler udsendt i MPEG-2 i perioden med sending i to forskellige komprimeringsformater. Som skitseret indledningsvist ønsker DR at sikre bedre indendørs dækning ved at sende i 16 QAM i stedet for 64 QAM samtidig med, at god billedkvalitet opretholdes. Der er ikke finansielle omkostninger ved denne ændring, men sikring af dækning og kvalitet hos modtagerne giver plads til færre kanaler i en MUX, og det øger DRs behov for frekvensplads. DR TV i HD Det er vigtigt at sikre, at alle danskere kan modtage DRs fremtidige udsendelser i HD, og det bør der tages hensyn til i planlægningen af DTT. Behovet for frekvenser til DR-kanaler i HDTV kan imidlertid ikke opgøres på nuværende tidspunkt, da der er stor usikkerhed forbundet med udviklingen af markedet for HDTV i Danmark i de kommende 5-10 år. På den baggrund foreslår DR, at der reserveres frekvenser til public service DR TV i HDTV, som kan allokeres på et senere tidspunkt. Såfremt den kommende gatekeeper på DTT får råderet over tre MUX er vil der være ledige frekvenser til rådighed til en fordeling, når behovene for HDTV aktualiseres. Opsummering I redegørelsen for DRs ønsker til kapacitet på DTT er der fokuseret på de langsigtede behov, da beslutningerne om DTT rækker udover både det nuværende og kommende medieforlig. DRs ønsker afspejler perspektiverne for public service tv i et tv-marked under forandring og på kort sigt mulighederne for at sikre en succesfuld overgang fra analog til digital sending. DR har skitseret behovet for en selvstændig DR MUX med henvisning til de udfordringer, det stigende udbud af supplements- og nichekanaler stiller DR overfor. Danskerne søger i stigende grad væk fra de brede kanaler, og det øger behovet for flere DR-kanaler. En succesfuld overgang til DTT er vigtig for DR, som skal kunne modtages af alle danskere. En gradvis udvidelse af tilbudene på DTT vil få flere husstande til at skifte til DTT inden lukningen af den analoge sending i Lancering af børnedelen af den kombinerede kanal fra ultimo oktober 2008 vil skabe fornyet interesse for DTT frem mod lukningen af den analoge sending. 4

5 Der er en vis usikkerhed omkring introduktionen af HDTV i Danmark. DR forventer som skitseret, at HDTV vil blive introduceret fra 2012, men pga. usikkerhederne anbefales det, at allokering af plads til HDTV først allokeres på et senere tidspunkt, hvor de reelle behov er kendte. DR står til rådighed, såfremt udvalget ønsker at drøfte udfordringer og muligheder på et møde. Peter Kyhl Chef for Direktionssekretariatet 5

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af: Kulturministeriet, april 2007 Forside: e-types A/S Udbud af digitalt tv er udarbejdet af et embedsmandsudvalg

Læs mere

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af:

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Af Carsten Corneliussen, DR I/S DIGI-TV er et interessentselskab, som TV 2/Danmark og DR ejer i fællesskab. DIGI-TV er også navnet på den teknologiske

Læs mere

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 Udgivet af DR

Læs mere

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ANSØGNING - BILAG TIL SKEMAET 1. ANSØGNING I UDBUDSMATERIALET forretningsplan TELENORS ERFARING OG KOMPETENCE KONKURRENCEFREMMENDE TILTAG indleveret

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

DR 2006-2008 2009 - TÆT PÅ DANSKERNE... 2 KORT OM DR... 3 PUBLIC SERVICE-KRAV TIL DR...

DR 2006-2008 2009 - TÆT PÅ DANSKERNE... 2 KORT OM DR... 3 PUBLIC SERVICE-KRAV TIL DR... FAKTA om DR DR TV, DR Radio og Nye Medier flyttede i 2006-2008 til det nye kultur- og multimediehus DR Byen i Ørestad, hvor DR i 2009 også har åbnet landets største koncertsal. INDHOLD DR - TÆT PÅ DANSKERNE...

Læs mere

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Carsten Corneliussen www. strategix.dk 4. marts 2015 700 MHz Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark vil fra 2020 anvende det såkaldte 700 MHz -bånd

Læs mere

TV 2/DANMARK. Resumé af Danske Banks foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK

TV 2/DANMARK. Resumé af Danske Banks foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK TV 2/DANMARK Resumé af Danske Banks foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK 20. februar 2003 Baggrund Danske Bank blev i november 2002 valgt som rådgiver for Styregruppen i relation til udarbejdelsen

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 19. juli 2013 Lykke Nordblom Fuldmægtig, cand. merc. lno@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2013-009774 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

Medierne i det nye årtusinde

Medierne i det nye årtusinde Medierne i det nye årtusinde Venstres medieoplæg november 2009 Side 1 af 43 Indhold Indhold...2 Forord...3 Medierne mellem kultur og marked...4 Venstre vil:...6 Medieudviklingen de seneste årtier...7 Fra

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSKE MEDIER OG PUBLIC SERVICE I EN GLOBAL MEDIEVERDEN. November 2009

UDFORDRINGER FOR DANSKE MEDIER OG PUBLIC SERVICE I EN GLOBAL MEDIEVERDEN. November 2009 UDFORDRINGER FOR DANSKE MEDIER OG PUBLIC SERVICE I EN GLOBAL MEDIEVERDEN November 29 S/4 INDHOLD S/5 Udfordringer for danske medier og public service i en global medieverden Udgivet af DR, november 29

Læs mere

Digitalt Tv. - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og. muligheder ved overgang til digitalt betalings. Tv.

Digitalt Tv. - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og. muligheder ved overgang til digitalt betalings. Tv. Digitalt Tv - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og muligheder ved overgang til digitalt betalings Tv. Digital TV - An analysis of TV providers innovative, competitive

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

DRs årsrapport 2012 1 DRs årsrapport 2012

DRs årsrapport 2012 1 DRs årsrapport 2012 DRs årsrapport 2012 1 2 A Økonomi s7 1 Ledelsesberetning s10 2 DR i hovedtal s13 3 Begivenheder efter balancedagen s14 4 DR-nøgletal s17 5 Licensregnskab s19 6 DRs samfundsansvar og miljøhensyn B Regnskab

Læs mere

indledning Årets resultater s. 007 Public service i international konkurrence og koncerthus i verdensklasse s. 008 DR skal skabe fællesskab s.

indledning Årets resultater s. 007 Public service i international konkurrence og koncerthus i verdensklasse s. 008 DR skal skabe fællesskab s. DR Årsrapport s. 002 s. 003 DR ÅRSRAPPORT 2008 Udgivet af DR Juridisk Politisk Sekretariat DR Medier DR Økonomicenter Redaktion Søs Holmdal Mads Fink Tina Foged Designkoncept og layout DR Design/ Christian

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab

TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 Danmarks Største Fællesskab Indhold LEDELSESBERETNING - Resultater 3 Forord 4 Hovedaktiviteter i 2009 7 Selskabsoplysninger 10

Læs mere

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) En Rapport for IT & Telestyrelsen Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 11/06 2009 Engagement: 222702310 IT & Telestyrelsen

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. november 2013 Sag 114/2012 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for Expert Nordvestsjælland A/S (advokat Eigil Lego Andersen) mod Forbrugerombudsmanden som mandatar

Læs mere

Antennesammenslutnings af 2012, A2012, takker for muligheden for at fremkomme med bemærkninger

Antennesammenslutnings af 2012, A2012, takker for muligheden for at fremkomme med bemærkninger Danish Cable Television Association Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. 8. september 2014 CJ/ljk Sendt via e-mail til: fti@erst.dk Høringssvar vedr. undersøgelse af

Læs mere

Når en fælles fjende er den bedste ven i nøden

Når en fælles fjende er den bedste ven i nøden Nordicom-Information 36 (2014) 1, pp. 65-72 Debatt Når en fælles fjende er den bedste ven i nøden Dansk mediepolitik til debat Henrik Søndergaard Mediepolitik i Danmark påkalder sig normalt ikke synderlig

Læs mere