Plads til private medier. danske medier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plads til private medier. danske medier"

Transkript

1 Plads til private medier danske medier

2 Frit valg af medier i fremtiden kræver indsats nu om tilførslen af midler til statens medier: om statens medieproduktion: Hvor skal den sætte ind? om statens medier: Digitale platforme Licensfinansieringen af statens medier bør reduceres til niveau 2010 og derefter udvikles, så det procentuelle styrkeforhold mellem de licensfinansierede medier og de private medier fastholdes uændret. Udgangspunktet for statens mediers virksomhed skal være: Hvor arbejder de private medier og hvad er deres muligheder. Hvor er de nødvendige medieopgaver, som de ikke løser eller kan løse. Det er der, statens medier kan sætte ind. Hver enkelt public service-program skal leve op til lovens og kontraktens bogstav. foreslår nogle helt klare og enkle regler for, hvad statens medier kan udbyde på de digitale platforme: Livestreaming af alle egenproducerede tv- og radioudsendelser Digital adgang til arkivet med egne produktioner Nyheder med lyd og billeder, men ikke tekstnyheder i artikelform Tekst-tv (så længe, det er aktuelt) Interaktion med lyttere og seere (Det er dog problematisk, at DR i relation til egne tv- og radioproduktioner konsekvent flytter denne interaktion til udenlandske kommercielle platforme, særlig Facebook) private medier har høj kvalitet, også efter international målestok. De vinder journalistiske priser og designpriser over hele verden og hører til dem, der bliver regnet med i international sammenhæng. Ved siden af de private medier finansierer staten med licensmidlerne en meget omfattende medievirksomhed. DR med seks tv-kanaler og mere end en snes radiokanaler, otte regionale TV 2-stationer med hver sin kanal, Radio 24syv, der er udliciteret, og endelig TV 2/Danmark, der ikke som de øvrige er licensfinansieret, men som de private medier finansieres med brugerbetaling og reklamesalg. Også statens medier har høj kvalitet set i international sammenhæng. respekterer dette og har den grundlæggende holdning, at der i et demokrati som det danske er plads til statens medier med public service forpligtelser side om side med frie private medier. Det er et realistisk scenarie, at overhalingen kan ske inden for syv til ti år, hvis ikke der gribes ind nu. Til den tid er det for sent at rette op på det. Konsekvenserne for de frie private medier vil omgående have tilbageslag på den demokratiske tilstand i samfundet, og det hjælper de sociale medier ikke på. Samfundsdebatten skal foregå på mediebaserede, professionelle, redigerede platforme for at få sin demokratiske funktion. De private medier er udsat for en udfordring på to fronter, idet de udenlandske kommercielle mastodonter udhuler annoncemarkedet ved at udnytte registrering af brug og brugere til målretning af annoncering, samtidig med at statens medier gør det umuligt at konkurrere på mediehusenes kernekompetencer inden for produktion af kvalitetsindhold ved at producere både mainstream og nicheindhold og udbyde det gratis. Per Lyngby om statens tv-virksomhed om værdi- og markedstest mener, at den reelle public service-tv-virksomhed kan samles på færre kanaler, mens underholdning i store træk kan overlades til private og for den sags skyld TV 2/Danmark, der overvejende arbejder på kommercielle præmisser. mener, at værdi- og markedstesten skal anvendes progressivt, dvs. så snart en aktivitet, der kan have indflydelse på private medier, iværksættes. Statens medier skal have anmeldelsespligt til Radio- og TV-nævnet, og det skal pålægges nævnet at være mere monitorerende og initiativtagende. Balancen skal genskabes Men netop det at leve side om side kræver balance. Og her halter det. Statens medier er nu med fuld fart ved at overhale de private medier i volumen og økonomi. Konsekvenserne heraf vil være uoverskuelige. Kan de, der styrer et demokratisk land, aktivt lade de medier, staten selv ejer og styrer, tage overmagten i medieudbuddet med risiko for, at de bliver altdominerende? Det er mediepolitikkens opgave at sikre, at validiteten og diversiteten i den aktuelle nyhedsdækning styrkes ved et bredt udbud af medier og ikke ved en centralisering omkring de statslige medier., der repræsenterer de private medier i Danmark, vil med denne publikation opfordre til handling, før det er for sent. Allerede ved forhandlingerne om medieaftalen, som indledes i 2014, må de private mediers overlevelse stå centralt. Ebbe Dal Per Lyngby Formand Ebbe Dal Adm. direktør Side 2 ud af 16 Side 3 ud af 16

3 Statens medieøkonomi i overhalingsbanen DR har mange penge - DR har gennem de seneste år skabt en overordentlig komfortabel økonomi. Fra 2011 til 2012 er renteomkostningerne reduceret med næsten 75 pct, og de likvide beholdninger er mere end tidoblet. De private mediers omsætning er på ca. 14,6 mia. kr. Men det samlede overskud er beskedent. Staten bidrager med ca. 450 mio. kr. i direkte mediestøtte, særligt til dagbladene, hvis læsere heller ikke skal betale 25 procent moms af deres aviskøb, men tre pct. i såkaldt lønsumsafgift. Statens medier undtagen TV 2/Danmark finansieres ved licensopkrævning hos borgerne. Til sammenligning udgør licensmidlerne ca. 4,4 mia. kr. et beløb, som er ti gange så stort som den direkte mediestøtte. De private medier ses af mange folketingsmedlemmer som noget selvfølgeligt. Der er kun ringe forståelse for, hvilken reel indvirkning statens medier har for de private mediers økonomi og lige så lidt for, at statens medier med deres portaler og øvrige foretagsomhed på net og mobil skævvrider mediemarkeder som f.eks. kultur-, tech-, sundheds- og erhvervsområderne. Renteomkostninger MDKK Likvide beholdninger DR økonomi Alle private medietyper er truet DR og TV 2-regionerne er overordentlig økonomisk velpostrede. DR har således af licensmidlerne opsparet en likviditet på godt 800 mio. kr. på ganske få år. Også TV 2-regionerne har store ressourcer. De private mediers økonomiske bæredygtighed er derimod truet. Det gælder ikke kun for dagbladene, som mange tror, men også alle øvrige medier inkl. de digitale. De private medier, som har et fornuftigt tal på bundlinjen, har det i de fleste tilfælde, fordi de er gode til at sætte tæring efter næring og gennemføre besparelser, eller fordi de har følt sig nødsaget til at supplere medieindtjeningen med aktiviteter, der ligger uden for medieområdet. Stort set ingen private medier udvider deres grundlæggende omsætning på medier, og undtagelserne er i lille skala. Problemerne skyldes den hastige overgang fra annoncering i trykte medier til digitale medier. Her sker prisdannelsen på en helt anden måde, og markedet er stærkt påvirket af udenlandske virksomheder primært i form af Google og Facebook, hvilket medfører at de danske trykte medier kun genvinder under en tiendedel af nedgangen i printannoncering på det digitale område. At finansiere kvalificeret journalistik alene ved annoncesalg lader sig ikke gøre på de digitale medier, og derfor ser man nu, at flere medier introducerer brugerfinansiering for det digitale indhold. Lykkes det ikke at få brugerne til at betale for det journalistiske indhold på de digitale medier, vil konsekvenserne være drastiske, da der dermed ikke i en digital fremtid vil være grobund for økonomisk bæredygtige kvalitetsmedier på det private mediemarked. Netop derfor står spørgsmålet om DRs voksende udbud af digitale gratisnyheder centralt i diskussionen om rimeligheden af de statslige mediers ekspansion på net og mobil. Statens medier på vej mod overvægt Medieaftalen, som et bredt folketingsflertal indgik i efteråret 2012, gav statens medier 158 mio. kr. mere om året. Kort efter fastfrøs regeringen støtten til private medier og øgede dagbladenes lønsumsafgift. Desuden gennemførtes forskellige love, der bl.a. reducerer det offentliges annoncering i private medier, og som samlet ser ud til at få en negativ virkning for de private medier i samme størrelsesorden. Folketinget har dermed forskudt balancen mellem statens medier og de private medier med over 300 mio. kr. i Siden et højdepunkt i 2007 er de private danske mediers annonceindtægter samlet set faldet med 25 pct. fra ca. 12,4 mia. kr. til ca. 9,2 mia. kr. i Licensmidlerne er i samme periode vokset med 13 pct. fra 3,7 mia. kr. til de nævnte 4,4 mia. kr. Det relative økonomiske styrkeforhold er på fem-seks år ændret 36 pct. i statens mediers favør. I den sammenhæng er det også en stor faktor, at Google og Facebook uden at levere en eneste linje redaktionelt stof indkasserer over halvdelen af de digitale annonceindtægter i Danmark, mere end to mia. kr. Statens medier har overtaget på Bornholm På Bornholm er dagbladet Bornholms Tidende med ugeavisen Rytterknægten og bladets website den lokale private medievirksomhed. Der er tilsammen 53 medarbejdere, heraf 16 på redaktionen, hvilket er et fald på tre medarbejdere siden Den regionale TV 2-station, TV Bornholm, har ca. 85 medarbejdere, heraf 65 redaktionelle, og modtog i ,5 mio. kr. i licens. DR har en regional radiostation på øen, der har omkring 22 redaktionelle medarbejdere. Side 4 ud af 16 Side 5 ud af 16

4 Denne svækkelse af de private medier øger kun hastigheden, hvormed statens medier vinder terræn. DR argumenterer ofte for, at det ikke er DR, som er de private mediers udfordring, men at det i stedet er Google og Facebook, som gør stort indhug i den annonceomsætning, der tidligere blev brugt til at producere professionel journalistik i de private medier. Sandheden er, at der er tale om en dobbelt front mod de private medier, idet de udenlandske kommercielle mastodonter udhuler annoncemarkedet ved at udnytte registrering af brug og brugere til målretning af annoncering, samtidig med at statens medier ved at producere både mainstream og nicheindhold og udbyde det gratis gør det umuligt at konkurrere på mediehusenes kernekompetencer inden for produktion af kvalitetsindhold. Behov for en holdningsændring på Christiansborg Hvis det tænksomme folketingsmedlem blev tvunget til at vælge, om der kun skulle være enten statsejede eller privatejede medier, vil svaret i et demokrati ubetinget være privatejede. Som det fremgår ovenfor, er problemstillingen mere realistisk, end man for bare få år siden kunne tro. Den går derimod ud på at standse den favorisering, som statens egne medier, DR og de regionale TV 2-stationer får gennem en stadig stigende tilførsel af penge på et tidspunkt, hvor alle andre må spare. Og at standse ligegyldigheden over for, at statens medier i ufrivilligt, men effektivt kompagniskab med Google, Facebook og andre udenlandske aktører er med til at presse de private danske medier til nedskæringer og faldende kvalitet, udtynding af indholdet og i sidste ende lukning. Samt at standse statens mediers udvidelse med form og indhold, som udsætter de private medier for ulige konkurrence. Tilførslen af midler til statens medier: Licensfinansieringen af statens medier bør reduceres til niveau 2010 og derefter udvikles, så det procentuelle styrkeforhold mellem de licensfinansierede medier og de private medier fastholdes uændret. Statens mediers licensindtægter vil snart overhale de private mediers indtægter Hvis licensfinansieringen af DR og de regionale TV 2-stationer fortsætter som hidtil, vil licensen allerede i 2020 overhale værdien af alle danske private mediers omsætning. Men det kan ske før, for reklameindtægterne falder hastigt, og medierne mister store reklameindtægter til især Google og Facebook, der i modsætning til medierne ikke bidrager med nogen nyheds- eller anden journalistisk produktion. Erkendelsen af de private mediers umistelighed som en grundforudsætning for et oplyst demokrati er nødt til at blive styrende for Folketingets adfærd på medieområdet. Der er presserende behov for en holdningsændring. Og den går ikke ud på at give flere penge til de private medier. Side 6 ud af 16 Side 7 ud af 16

5 Public service til revision DR sender udenlandsk tv En tilfældig torsdag, 7. november 2013, bestod næsten to tredjedele af DR1s programtilbud af udenlandsk underholdning. (Kilde: DRs programoversigt) Statens medier er etableret for at sikre kvalitetsradio og -tv til befolkningen. Folketinget er endda så sikker på, at det er i befolkningens interesse, at det med medieskatten (der omfatter licensen) påtvinger folk at betale til statens medier, hvis de overhovedet vil have internetadgang. Hverken EU-direktiver eller Radio- og fjernsynsloven sætter særlige præcise rammer for, hvad der må defineres som public service. DR1 torsdag 7. november 2013 Dansk underholdning (9%) Dansk non-underholdning (20%) Udenlandsk underholdning (62%) Udenlandsk non-underholdning (9%) Loven maler med meget bred pensel, men man behøver kun læse lovens ord en gang for at se, at der er en betydelig diskrepans mellem de høje og idealistiske mål, der er sat, og den måde loven eksekveres på. I DRs public servicekontrakt, der supplerer loven, er public service defineret ved forskellige opgaver, som DR skal opfylde, med overskrifterne: Styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund; Samle og spejle Danmark; Stimulere kultur og sprog; Fremme viden og forståelse. De private medier har imidlertid svært ved at se, at en programflade som illustreret overfor opfylder disse fem formål. For de regionale TV 2-stationers vedkommende er opgaverne defineret med begreber som nyhedsformidling, oplysning, underholdning, adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. TV 2/Danmark skal indeholde et bredt udbud af programmer omfattende nyhedsformidling, sport, oplysning, kunst, kultur og underholdning Den samlede public servicevirksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informationsog ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund. Desuden slås det på forskellig måde fast, at alle statens medier skal befinde sig på alle tænkelige platforme. En vigtig observation er, at hverken loven eller public service-kontrakterne, der tilsammen repræsenterer et dybt indgreb i de private mediers markedsmæssige muligheder, overhovedet nævner disse med en linje. Men det er dog i forholdet til dem, at public service-begrebet må defineres. I mange år blev public service defineret som statens mulighed for i offentlighedens interesse at korrigere for markedsfejl i de private mediers udbud. Efter at have medvirket til at begrænse de private mediers markedsmuligheder, definerer statens medier nu public service som at kompensere for de private mediers svækkede position! Nye tv-vaner skaber ændrede vilkår og nye muligheder for public service-tv Udviklingen går hurtigt i medieverdenen. I den tid, der er gået siden først på året i 2013 skrev oplægget Styr på statens medier, er Netflix og andre Over The Top (OTT) tjenester brudt igennem med stormende succes. Der er meget stor sandsynlighed for, at flow-tv, som statens medier DR og TV2-Regionerne sender, vil blive reduceret ganske voldsomt over en kort årrække. Ifølge DRs egne opgørelser udgør tv-sening via internettet allerede nu 12 pct. af det samlede tidsforbrug. Det betyder, at public service-definitionerne, der i dag er yderst flydende, alene af den grund må skærpes. Statens medieproduktion: Hvor skal den sætte ind? - Udgangspunktet for statens mediers virksomhed skal være: Hvor arbejder de private medier og hvad er deres muligheder. Hvor er de nødvendige medieopgaver, som de ikke løser eller kan løse. Det er der, statens medier kan sætte ind. - Hver enkelt public service-program skal leve op til lovens og kontraktens bogstav. Et DR eller en regional TV2-stations udbud af produktioner kan over for den del af publikum, der er ophørt med at se flow-tv, ikke længere defineres som et sammenhængende hele. Det fører til, at det enkelte program fremover vil skulle stå for en kritisk vurdering af public service-indholdet. Uden et egentligt indhold i retning af nyheds- og anden viden- og kulturformidling efter nærmere retningslinjer, der ikke behøver være meget anderledes end dem, der indgår i den nuværende lov og public service-kontrakt, vil programmet ikke skulle produceres. Side 8 ud af 16 Side 9 ud af 16

6 Først radio og tv, nu gælder det net og mobil I en nyvurdering af public service bør der for det første tages udgangspunkt i, hvilken programvirksomhed, der ikke vil komme på markedet uden statens indsats. For det andet vil selvvalg af tv-forbrug med lynets hast overtage fra flow-tv. Da det generelt må være ønskeligt, at danskerne forholder sig aktivt til deres medieforbrug, bør der ikke være noget, der holder Folketinget tilbage med hensyn til at forcere udviklingen i retning af selvvalg. Hvert enkelt program kommer til at skulle retfærdiggøres ud fra en snæver public service-definition. En sådan definition vil automatisk føre til en nyvurdering af, hvad staten skal stå for på mediemarkedet; for når det kommer til stykket, er statens medier, undtagen en væsentlig del af den danske tv-produktion, kulturproduktionen og radiovirksomheden på DR P1, P2 og P4 samt Radio24syv, skabt i ren konkurrence til de private medier. Man kan endda overveje, om et bortfald af TV 2-regionerne vil resultere i et privat tv-udbud, nu, hvor produktionsomkostningerne på tv er faldet stærkt. På grund af politiske dispositioner fra 1920 erne til 1980 erne har DR og senere TV 2-systemet kunnet skabe et næsten-monopol på radio- og tv-området. Baggrunden var oprindelig knaphed på kanaler og ønsket om at tilvejebringe oplysende og underholdende radio- og tv-udsendelser på et niveau, som ikke ville kunne tilvejebringes på privatfinansieret grundlag. 25 år efter monopolbruddet har de private radio- og tv-stationer kun med stor møje kunnet tilkæmpe sig en mindre plads på markedet, fordi alle bestræbelser også i den populære genre mødes med direkte og målrettet konkurrence fra statens medier. DR driver op mod 100 websites DR drev i september websites, hvoraf de fleste kan siges at ligge i forlængelse af tv- og radioproduktionen, men 15 var helt selvstændige sites, herunder flere om mad og motion samt et børnesite alle i klar konkurrence med private tilsvarende sites.. På net og mobil er der ingen tilsvarende hensyn, som kan begrunde statens mediers tilstedeværelse. Internettet har ingen knaphed på kanaler og bugner af private tilbud også inden for nyheder og underholdning, og der er intet af statens mediers indhold på net og mobil, som ikke kan matches af de private medier. Men mens det er så godt som umuligt at gøre op med statens snart 90 års favorisering af egne traditionelle medier som først radio og senere tv, er der endnu håb for de private medier på net og mobil. Men det skal gå stærkt. Hvis de private medier skal bidrage til mangfoldigheden og kvaliteten og have en rolle i demokratiet i Danmark, er det afgørende, at holdningen hos politikerne ændres, så net og mobil ikke også bliver statens suveræne domæne. En gøgeunge på nettet Statens medier har indtaget gøgeungens rolle på internettet. Der er betydelig risiko for, at de private medier vil blive presset ud af reden i løbet af de nærmeste år, ligesom det er sket på radio og tv. DR og TV 2-regionerne udnytter i høj grad de private mediers stof som grundlag for deres egen virksomhed. Forskningsrapporter viser, at langt størsteparten af den journalistiske nyhedsproduktion frembringes af de private medier. DRs og TV 2-regionernes brug af de private mediers indhold har altid generet de private medier. Men netop nu er det mere skæbnesvangert end tidligere, fordi de private medier skal finde økonomisk fodfæste for deres indhold på net og mobil. Hvis statens medier ødelægger de private mediers muligheder for betaling, fordi de skummer fløden af betalingsnyhederne og leverer dem gratis til lyttere, seere og brugere, bliver de private mediers nødvendige digitale forretningsmodel umulig. Argumentet om, at det er Facebook og Google, der er de private mediers reelle problem, holder ikke. Disse tjenester producerer ikke redaktionelt indhold, men kan under de rigtige forhold bruges til at distribuere de private mediers indhold, som der kan kræves betaling for. Men så længe de statslige medier gratis udbyder præcis samme type indhold, har det vist sig mere end Side 10 ud af 16 Side 11 ud af 16

7 De private tv-stationers udbud begrænses af statens medievirksomhed vanskeligt at drive kommerciel medievirksomhed på de digitale platforme. I Tyskland har staten taget hånd om public service på net og mobil. Den tyske stat har slået fast, at public service handler om radio og tv, hvorfor selvstændig net- og mobilaktivitet ikke er et sidestillet public serviceområde. På digitale platforme kan private medier uden vanskeligheder levere en effektiv forsyning af nyheder og underholdning, så der behøver staten ikke levere bortset fra, at borgerne bør kunne opleve tv- og radioudsendelserne tidsmæssigt forskudt på nettet. appellerer til Folketinget om at indføre enkle regler for statens mediers tilstedeværelse på net og mobil. Statens medier på de digitale platforme foreslår nogle helt klare og enkle regler for, hvad statens medier kan udbyde på de digitale platforme: Livestreaming af alle egenproducerede tv- og radioudsendelser Digital adgang til arkivet med egne produktioner Nyheder med lyd og billeder, men ikke tekstnyheder i artikelform Tekst-tv (så længe, det er aktuelt) Interaktion med lyttere og seere (Det er dog problematisk, at DR i relation til egne tv- og radioproduktioner konsekvent flytter denne interaktion til udenlandske kommercielle platforme, særlig Facebook). DRs og de regionale TV 2-stationers voksende tv-udbud skader private tv-stationers mulighed for at få seere nok til at opretholde det reklamesalg, der skal til for at finansiere attraktiv programvirksomhed. DR har nu hele seks tv-kanaler, det samme har TV 2/Danmark, og TV 2-regionerne sender 24 timer i døgnet. DRs vokseværk kan ikke forklares med public service-argumenter, for det meste af DRs sendeflader fyldes af udenlandske krimiserier, film og andet tidsfordriv. Statens tv-virksomhed mener, at den reelle public service-tv-virksomhed kan samles på færre kanaler, mens underholdning i store træk kan overlades til private og for den sags skyld TV 2/Danmark, der overvejende arbejder på kommercielle præmisser Lever DR3 op til public service-opgaven? DR3 er introduceret i 2013 for at trække yngre danskere til DRs public service virksomhed. Der er public service på DR3-kanalen, men den umiddelbare sammensætning af udsendelserne et halvt år efter, at kanalen begyndte, tyder ikke på, at DR 3 adskiller sig meget fra det kommercielle tv-tilbud på markedet. Fordeling af sendte minutter DR3 når mennesker, som DR ellers ikke ville have nået, men det sker overvejende ved hjælp af udsendelser, som ikke er dansk public service, men blot udsendelse af udenlandsk mainstream underholdning. Danmark (28%) Kilde: Gallup/TVmeter. Periode uge Europa (16%) Amerika/andet (56%) DR3 domineres af udenlandsk stof Kun lidt over en fjerdedel af tiden på DR3 går med danske programmer, og mere end halvdelen af tiden sendes amerikansk tv. Side 12 ud af 16 Side 13 ud af 16

8 Værdi- og markedstesten bliver ikke taget alvorligt Som følge af EUs direktiv om statsstøttereglernes anvendelse på public service er der i radio- og fjernsynsloven indført en såkaldt værdi- og markedstest. Testens idé er, at alle større nye aktiviteter fra DR og de regionale TV 2-stationer forud for iværksættelsen skal gennemgå en test, der skal vise, at det nye tiltag vil have merværdi for brugerne og ikke er konkurrenceforvridende. Men testen har næsten ikke været brugt. De nye tv-kanaler, bl.a. DR 3, er f.eks. ikke blevet markedstestet, selvom de spiller en stor rolle for trængslen på markedet, jf. ovenfor. I den sammenhæng er det naturligvis et problem, at DR efter loven skal anmelde sig selv. Denne ret bør overgives til Radio- og tv-nævnet og offentligheden, så konkurrenterne også kan forlange en test. Værdi- og markedstesten er et udmærket instrument og er nødvendig. Den skal tages alvorlig og gennemføres forud for både større og mindre tiltag. De private medier deltager gerne i konkurrencen om mediebrugernes opmærksomhed på almindelige vilkår. Men det er ikke almindelige vilkår, når DR i årevis har produceret kommercielt tv uden reklamer, kommerciel radio uden reklamer og nu i lighed med TV2-Regionerne producerer kommercielt net og mobilindhold uden reklamer. Det er en uholdbar situation i et land, hvor der ellers er bred politisk enighed i Folketinget om at sikre mangfoldighed og kvalitet i medieudbuddet og dermed frit valg af medier for brugerne. s forslag til forbedring af markedstesten mener, at statens medier løbende skal forelægge Radio- og tv-nævnet udviklingsplaner for nye eller betydeligt justerede tjenester, så en eventuel beslutning om gennemførelse af værdi- og markedspåvirkningstest kan træffes i nævnet før gennemførelse. Igangsættelse af tjenesterne må ikke kunne ske, før en godkendelse fra Radio- og tv-nævnet er indhentet. Bagatelgrænsen for, hvad der skal værdi- og markedstestes, skal sænkes betydeligt i forhold til i dag. Radio- og tv-nævnet skal være ansvarligt for gennemførelse af begge testformer. Resultatet af en værditest skal i særlige tilfælde kunne prioriteres over resultatet af markedspåvirkningstesten. Værditesten skal gennemføres af nævnet selv. Nævnet hører Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, om der ses markedsmæssigt behov for en markedstest. I givet fald gennemføres denne af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen med ansvar overfor Radio- og tv-nævnet. Såvel værditest som markedspåvirkningstest skal i offentlig høring efter beslutning om gennemførelse, men før igangsætning af test, samt efter at testresultaterne foreligger. Såfremt der gennemføres både værditest og markedspåvirkningstest, skal sidstnævnte foreligge, og høring herom gennemføres, inden nævnet træffer endelig beslutning om værditestens resultat. Eventuelle omkostninger til værdi- og markedstest afholdes af det pågældende statslige medie. Forslag til værdi- og markedstest mener, at værdi- og markedstesten skal anvendes progressivt, dvs. så snart en aktivitet, der kan have indflydelse på private medier, iværksættes. Statens medier skal have anmeldelsespligt til Radio- og tv-nævnet, og det skal pålægges nævnet at være mere monitorerende og initiativtagende. 1. Public service-institutionen ansøger Radio- og tv-nævnet om tilladelse til at gennemføre en ny aktivitet. 2. Radio- og tv-nævnet indhenter forhåndstilkendegivelse fra Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. 3. Under forudsætning af en positiv tilkendegivelse jf. 2 beslutter Radio- og tv-nævnet at gennemføre en test. 4. Radio- og tv-nævnet beder Forbruger- og Konkurrencestyrelsen foretage markedspåvirkningstesten. 5. Radio- og tv-nævnets oplæg vedr. værditest og Forbruger- og Konkurrencestyrelsens oplæg vedr. markedspåvirkningstest sendes i offentlig høring. 6. Efter høringen gennemføres testene. 7. Når markedspåvirkningstesten er færdig, sendes den i offentlig høring. 8. Efter høringen foretager Radio- og tv-nævnet en foreløbig konklusion på testene. 9. Den foreløbige konklusion sendes i høring. 10. Radio- og tv-nævnet konkluderer endeligt. Side 14 ud af 16 Side 15 ud af 16

9 Kan et demokrati leve med, at statens egne medier er altdominerende på mediemarkedet? Det bliver virkelighed, hvis det politiske flertal ikke griber ind. Fortsætter udviklingen uændret, vil de statslige medier om få år overhale de private medier i volumen og omfang. Det er derfor nu, der skal handles, hvis der fortsat skal være et mangfoldigt medieudbud af private dansksprogede medier. præsenterer i denne publikation en række forslag til, hvordan balancen mellem private og statslige medier kan sikres, så der fremover både vil være plads til de private og statslige medier. Skindergade København K Tel

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag PUBLIC SERVICE Hvad er public service og hvilken betydning har public service forpligtelserne for DR og TV2? Public service. En simpelt oversættelse siger, at public service betyder i folkets tjeneste.

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt.

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg den 1. december 2016 om den afsluttende sætning i rulleteksterne til

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

Alternativ B: Public Service

Alternativ B: Public Service Alternativ B: Public Service Public service er til tider et uklart fænomen. På trods af enigheden om public service-mediernes betydning, er der til tider uenighed om den præcise definition af begrebet.

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

NYE MEDIER NYE VANER NYE TIDER

NYE MEDIER NYE VANER NYE TIDER 3 NYE MEDIER NYE VANER NYE TIDER Fire balancer Med sit udspil til en ny medieaftale ønsker regeringen at sikre fire vigtige balancer. Medierne påvirker borgerne og borgerne påvirker medieudviklingen Frie

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Fremtidens public service

Fremtidens public service Fremtidens public service 10 DI-anbefalinger AUGUST 2017 Fremtidens Public Service 1 Fremtidens public service Det nuværende medieforlig udløber i 2018, og forberedelserne til et nyt medieforlig er i fuld

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

22 dec 11 Notat. Høringssvar fra Dansk Journalistforbund vedr. rapporten Demokratistøtte Fremtidens mediestøtte

22 dec 11 Notat. Høringssvar fra Dansk Journalistforbund vedr. rapporten Demokratistøtte Fremtidens mediestøtte 22 dec 11 Notat Høringssvar fra Dansk Journalistforbund vedr. rapporten Demokratistøtte Fremtidens mediestøtte Dansk Journalistforbund (DJ) har været repræsenteret direkte med forbundets formand Mogens

Læs mere

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co.

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. DR 5. januar 2018 Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. Indledning Konsulentvirksomhederne KPMG og Struensee & Co. har udarbejdet Analyse vedr. DRs økonomi på opdrag af

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 Medieudvikling TV-branchen, TV2 Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR 1 TYDELIG OG DIGITAL 2 TYDELIGERE PUBLIC SERVICE- PROFIL Styrkede positioner i forhold til børn og unge, kultur samt nyheder

Læs mere

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Dagens tekst Berlingske hvem er vi? Mediernes digitale udfordringer

Læs mere

Året der kommer. Medieområdet

Året der kommer. Medieområdet Året der kommer Medieområdet Foreningen for Entertainment- og Medierets seminar den 17. januar 2013 Lars M. Banke, Kulturministeriet Disposition 1. Medieaftalen - medieaftale-instrumentet - forberedelsen

Læs mere

Bilag 5 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i butikker

Bilag 5 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i butikker Bilag 5 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i butikker I det følgende værditestes tjenesten Skærme i butikker. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt at den

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Danske medier under pres

Danske medier under pres Danske medier under pres Danske medier under pres: Tre vidnesbyrd DR TV og TV2 taber share De største aktører på nettet er multinationale Dagbladene mister læsere og annonceindtægter Tre megatendenser

Læs mere

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i virksomheder I det følgende værditestes tjenesten Skærme i virksomheder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed

DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed Beretning til statsrevisorerne om DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed November 2000 RB B203/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet

Høringssvar om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet Public Service Udvalget medi@kulturstyrelsen.dk Høringssvar om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet 18. maj 2015 Danske Medier takker for, at Public Service Udvalget

Læs mere

Danske Medier. Formandens mundtlige beretning for 2015

Danske Medier. Formandens mundtlige beretning for 2015 Danske Medier Formandens mundtlige beretning for 2015 Danske Mediers generalforsamling Tirsdag 10. maj 2016 1 Det år, som er gået i Danske Medier, er vel det første efter fusionen, man kan kalde et normalår.

Læs mere

Bilag 2 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum

Bilag 2 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Bilag 2 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i forbindelse med trafikinfrastrukturer I det følgende værditestes tjenesten Skærme i forbindelse med trafikinfrastrukturer. I Indledningen

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

NOTAT. 14. marts 2008

NOTAT. 14. marts 2008 NOTAT 14. marts 2008 Svar på Kommissionens høring om evt. revision af Kommissionens meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne på public service-radio- og tv-virksomhed 1. Generelt Indledningsvis

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Bilag 4 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum

Bilag 4 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Bilag 4 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i kommercielle, frit tilgængelige sammenhænge I det følgende værditestes tjenesten Skærme i kommercielle, frit tilgængelige sammenhænge. I

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser,

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser, Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd vedr. privatisering af TV 2 (Samrådsspørgsmål J) Åbent eller lukket: Åbent 11. januar 2017 Dato

Læs mere

Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte

Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte 16. maj 2011 Henning Dyremose Formand for Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte Program for høringen Kl. 10.00-10.20 Velkomst Kl. 10.20-11.30

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

TV-anlæg, TV-pakker og hurtigt internet. Velkommen til

TV-anlæg, TV-pakker og hurtigt internet. Velkommen til TV-anlæg, TV-pakker og hurtigt internet Velkommen til 17:00-17:10 Velkomst 17.10-18.00 Oplæg og spørgsmål 18.00 18.30 Pause og spisning 18.30-19.00 Steamning af TV 19.00-20.00 Spørgsmål samt ordet er frit

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV MIDTVESTs PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public service-kontrakten

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd

Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd 9. september 2011 v/ Maria Rørbye Rønn Generaldirektør Agenda DR og mediemarkedet anno 2011 Tre tendenser Status DR

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Det er en lidt speciel høring, der om lidt begynder her på Arbejdermuseet. Dels er

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 50 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 50 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 50 Offentligt Europaudvalget og Kulturudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juni 2016 Det digitale indre marked: Nye regler for audiovisuelle

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte 28. november 2013 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte Kulturstyrelsen sendte den 24. oktober 2013 et udkast til bekendtgørelse om mediestøtte i høring med frist til den

Læs mere

Privatiseringer for fremtiden. Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark

Privatiseringer for fremtiden. Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark Privatiseringer for fremtiden Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark 1 Forslaget kort fortalt Det er ikke statens opgave at drive virksomhed. Statens skal i stedet fokusere

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Folkelige medier i en ufolkelig tid

Folkelige medier i en ufolkelig tid Grundtvigs højskole 11. august 2017 Folkelige medier i en ufolkelig tid udfordringer og behov 1 Tre hovedtemaer: 1) Udfordring 1: Digitaliseringen og nye medier Overgangen fra kanaler til on demand 2)

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2 ØSTJYLLANDs PUBLIC SERVICE-VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere