Plads til private medier. danske medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plads til private medier. danske medier"

Transkript

1 Plads til private medier danske medier

2 Frit valg af medier i fremtiden kræver indsats nu om tilførslen af midler til statens medier: om statens medieproduktion: Hvor skal den sætte ind? om statens medier: Digitale platforme Licensfinansieringen af statens medier bør reduceres til niveau 2010 og derefter udvikles, så det procentuelle styrkeforhold mellem de licensfinansierede medier og de private medier fastholdes uændret. Udgangspunktet for statens mediers virksomhed skal være: Hvor arbejder de private medier og hvad er deres muligheder. Hvor er de nødvendige medieopgaver, som de ikke løser eller kan løse. Det er der, statens medier kan sætte ind. Hver enkelt public service-program skal leve op til lovens og kontraktens bogstav. foreslår nogle helt klare og enkle regler for, hvad statens medier kan udbyde på de digitale platforme: Livestreaming af alle egenproducerede tv- og radioudsendelser Digital adgang til arkivet med egne produktioner Nyheder med lyd og billeder, men ikke tekstnyheder i artikelform Tekst-tv (så længe, det er aktuelt) Interaktion med lyttere og seere (Det er dog problematisk, at DR i relation til egne tv- og radioproduktioner konsekvent flytter denne interaktion til udenlandske kommercielle platforme, særlig Facebook) private medier har høj kvalitet, også efter international målestok. De vinder journalistiske priser og designpriser over hele verden og hører til dem, der bliver regnet med i international sammenhæng. Ved siden af de private medier finansierer staten med licensmidlerne en meget omfattende medievirksomhed. DR med seks tv-kanaler og mere end en snes radiokanaler, otte regionale TV 2-stationer med hver sin kanal, Radio 24syv, der er udliciteret, og endelig TV 2/Danmark, der ikke som de øvrige er licensfinansieret, men som de private medier finansieres med brugerbetaling og reklamesalg. Også statens medier har høj kvalitet set i international sammenhæng. respekterer dette og har den grundlæggende holdning, at der i et demokrati som det danske er plads til statens medier med public service forpligtelser side om side med frie private medier. Det er et realistisk scenarie, at overhalingen kan ske inden for syv til ti år, hvis ikke der gribes ind nu. Til den tid er det for sent at rette op på det. Konsekvenserne for de frie private medier vil omgående have tilbageslag på den demokratiske tilstand i samfundet, og det hjælper de sociale medier ikke på. Samfundsdebatten skal foregå på mediebaserede, professionelle, redigerede platforme for at få sin demokratiske funktion. De private medier er udsat for en udfordring på to fronter, idet de udenlandske kommercielle mastodonter udhuler annoncemarkedet ved at udnytte registrering af brug og brugere til målretning af annoncering, samtidig med at statens medier gør det umuligt at konkurrere på mediehusenes kernekompetencer inden for produktion af kvalitetsindhold ved at producere både mainstream og nicheindhold og udbyde det gratis. Per Lyngby om statens tv-virksomhed om værdi- og markedstest mener, at den reelle public service-tv-virksomhed kan samles på færre kanaler, mens underholdning i store træk kan overlades til private og for den sags skyld TV 2/Danmark, der overvejende arbejder på kommercielle præmisser. mener, at værdi- og markedstesten skal anvendes progressivt, dvs. så snart en aktivitet, der kan have indflydelse på private medier, iværksættes. Statens medier skal have anmeldelsespligt til Radio- og TV-nævnet, og det skal pålægges nævnet at være mere monitorerende og initiativtagende. Balancen skal genskabes Men netop det at leve side om side kræver balance. Og her halter det. Statens medier er nu med fuld fart ved at overhale de private medier i volumen og økonomi. Konsekvenserne heraf vil være uoverskuelige. Kan de, der styrer et demokratisk land, aktivt lade de medier, staten selv ejer og styrer, tage overmagten i medieudbuddet med risiko for, at de bliver altdominerende? Det er mediepolitikkens opgave at sikre, at validiteten og diversiteten i den aktuelle nyhedsdækning styrkes ved et bredt udbud af medier og ikke ved en centralisering omkring de statslige medier., der repræsenterer de private medier i Danmark, vil med denne publikation opfordre til handling, før det er for sent. Allerede ved forhandlingerne om medieaftalen, som indledes i 2014, må de private mediers overlevelse stå centralt. Ebbe Dal Per Lyngby Formand Ebbe Dal Adm. direktør Side 2 ud af 16 Side 3 ud af 16

3 Statens medieøkonomi i overhalingsbanen DR har mange penge - DR har gennem de seneste år skabt en overordentlig komfortabel økonomi. Fra 2011 til 2012 er renteomkostningerne reduceret med næsten 75 pct, og de likvide beholdninger er mere end tidoblet. De private mediers omsætning er på ca. 14,6 mia. kr. Men det samlede overskud er beskedent. Staten bidrager med ca. 450 mio. kr. i direkte mediestøtte, særligt til dagbladene, hvis læsere heller ikke skal betale 25 procent moms af deres aviskøb, men tre pct. i såkaldt lønsumsafgift. Statens medier undtagen TV 2/Danmark finansieres ved licensopkrævning hos borgerne. Til sammenligning udgør licensmidlerne ca. 4,4 mia. kr. et beløb, som er ti gange så stort som den direkte mediestøtte. De private medier ses af mange folketingsmedlemmer som noget selvfølgeligt. Der er kun ringe forståelse for, hvilken reel indvirkning statens medier har for de private mediers økonomi og lige så lidt for, at statens medier med deres portaler og øvrige foretagsomhed på net og mobil skævvrider mediemarkeder som f.eks. kultur-, tech-, sundheds- og erhvervsområderne. Renteomkostninger MDKK Likvide beholdninger DR økonomi Alle private medietyper er truet DR og TV 2-regionerne er overordentlig økonomisk velpostrede. DR har således af licensmidlerne opsparet en likviditet på godt 800 mio. kr. på ganske få år. Også TV 2-regionerne har store ressourcer. De private mediers økonomiske bæredygtighed er derimod truet. Det gælder ikke kun for dagbladene, som mange tror, men også alle øvrige medier inkl. de digitale. De private medier, som har et fornuftigt tal på bundlinjen, har det i de fleste tilfælde, fordi de er gode til at sætte tæring efter næring og gennemføre besparelser, eller fordi de har følt sig nødsaget til at supplere medieindtjeningen med aktiviteter, der ligger uden for medieområdet. Stort set ingen private medier udvider deres grundlæggende omsætning på medier, og undtagelserne er i lille skala. Problemerne skyldes den hastige overgang fra annoncering i trykte medier til digitale medier. Her sker prisdannelsen på en helt anden måde, og markedet er stærkt påvirket af udenlandske virksomheder primært i form af Google og Facebook, hvilket medfører at de danske trykte medier kun genvinder under en tiendedel af nedgangen i printannoncering på det digitale område. At finansiere kvalificeret journalistik alene ved annoncesalg lader sig ikke gøre på de digitale medier, og derfor ser man nu, at flere medier introducerer brugerfinansiering for det digitale indhold. Lykkes det ikke at få brugerne til at betale for det journalistiske indhold på de digitale medier, vil konsekvenserne være drastiske, da der dermed ikke i en digital fremtid vil være grobund for økonomisk bæredygtige kvalitetsmedier på det private mediemarked. Netop derfor står spørgsmålet om DRs voksende udbud af digitale gratisnyheder centralt i diskussionen om rimeligheden af de statslige mediers ekspansion på net og mobil. Statens medier på vej mod overvægt Medieaftalen, som et bredt folketingsflertal indgik i efteråret 2012, gav statens medier 158 mio. kr. mere om året. Kort efter fastfrøs regeringen støtten til private medier og øgede dagbladenes lønsumsafgift. Desuden gennemførtes forskellige love, der bl.a. reducerer det offentliges annoncering i private medier, og som samlet ser ud til at få en negativ virkning for de private medier i samme størrelsesorden. Folketinget har dermed forskudt balancen mellem statens medier og de private medier med over 300 mio. kr. i Siden et højdepunkt i 2007 er de private danske mediers annonceindtægter samlet set faldet med 25 pct. fra ca. 12,4 mia. kr. til ca. 9,2 mia. kr. i Licensmidlerne er i samme periode vokset med 13 pct. fra 3,7 mia. kr. til de nævnte 4,4 mia. kr. Det relative økonomiske styrkeforhold er på fem-seks år ændret 36 pct. i statens mediers favør. I den sammenhæng er det også en stor faktor, at Google og Facebook uden at levere en eneste linje redaktionelt stof indkasserer over halvdelen af de digitale annonceindtægter i Danmark, mere end to mia. kr. Statens medier har overtaget på Bornholm På Bornholm er dagbladet Bornholms Tidende med ugeavisen Rytterknægten og bladets website den lokale private medievirksomhed. Der er tilsammen 53 medarbejdere, heraf 16 på redaktionen, hvilket er et fald på tre medarbejdere siden Den regionale TV 2-station, TV Bornholm, har ca. 85 medarbejdere, heraf 65 redaktionelle, og modtog i ,5 mio. kr. i licens. DR har en regional radiostation på øen, der har omkring 22 redaktionelle medarbejdere. Side 4 ud af 16 Side 5 ud af 16

4 Denne svækkelse af de private medier øger kun hastigheden, hvormed statens medier vinder terræn. DR argumenterer ofte for, at det ikke er DR, som er de private mediers udfordring, men at det i stedet er Google og Facebook, som gør stort indhug i den annonceomsætning, der tidligere blev brugt til at producere professionel journalistik i de private medier. Sandheden er, at der er tale om en dobbelt front mod de private medier, idet de udenlandske kommercielle mastodonter udhuler annoncemarkedet ved at udnytte registrering af brug og brugere til målretning af annoncering, samtidig med at statens medier ved at producere både mainstream og nicheindhold og udbyde det gratis gør det umuligt at konkurrere på mediehusenes kernekompetencer inden for produktion af kvalitetsindhold. Behov for en holdningsændring på Christiansborg Hvis det tænksomme folketingsmedlem blev tvunget til at vælge, om der kun skulle være enten statsejede eller privatejede medier, vil svaret i et demokrati ubetinget være privatejede. Som det fremgår ovenfor, er problemstillingen mere realistisk, end man for bare få år siden kunne tro. Den går derimod ud på at standse den favorisering, som statens egne medier, DR og de regionale TV 2-stationer får gennem en stadig stigende tilførsel af penge på et tidspunkt, hvor alle andre må spare. Og at standse ligegyldigheden over for, at statens medier i ufrivilligt, men effektivt kompagniskab med Google, Facebook og andre udenlandske aktører er med til at presse de private danske medier til nedskæringer og faldende kvalitet, udtynding af indholdet og i sidste ende lukning. Samt at standse statens mediers udvidelse med form og indhold, som udsætter de private medier for ulige konkurrence. Tilførslen af midler til statens medier: Licensfinansieringen af statens medier bør reduceres til niveau 2010 og derefter udvikles, så det procentuelle styrkeforhold mellem de licensfinansierede medier og de private medier fastholdes uændret. Statens mediers licensindtægter vil snart overhale de private mediers indtægter Hvis licensfinansieringen af DR og de regionale TV 2-stationer fortsætter som hidtil, vil licensen allerede i 2020 overhale værdien af alle danske private mediers omsætning. Men det kan ske før, for reklameindtægterne falder hastigt, og medierne mister store reklameindtægter til især Google og Facebook, der i modsætning til medierne ikke bidrager med nogen nyheds- eller anden journalistisk produktion. Erkendelsen af de private mediers umistelighed som en grundforudsætning for et oplyst demokrati er nødt til at blive styrende for Folketingets adfærd på medieområdet. Der er presserende behov for en holdningsændring. Og den går ikke ud på at give flere penge til de private medier. Side 6 ud af 16 Side 7 ud af 16

5 Public service til revision DR sender udenlandsk tv En tilfældig torsdag, 7. november 2013, bestod næsten to tredjedele af DR1s programtilbud af udenlandsk underholdning. (Kilde: DRs programoversigt) Statens medier er etableret for at sikre kvalitetsradio og -tv til befolkningen. Folketinget er endda så sikker på, at det er i befolkningens interesse, at det med medieskatten (der omfatter licensen) påtvinger folk at betale til statens medier, hvis de overhovedet vil have internetadgang. Hverken EU-direktiver eller Radio- og fjernsynsloven sætter særlige præcise rammer for, hvad der må defineres som public service. DR1 torsdag 7. november 2013 Dansk underholdning (9%) Dansk non-underholdning (20%) Udenlandsk underholdning (62%) Udenlandsk non-underholdning (9%) Loven maler med meget bred pensel, men man behøver kun læse lovens ord en gang for at se, at der er en betydelig diskrepans mellem de høje og idealistiske mål, der er sat, og den måde loven eksekveres på. I DRs public servicekontrakt, der supplerer loven, er public service defineret ved forskellige opgaver, som DR skal opfylde, med overskrifterne: Styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund; Samle og spejle Danmark; Stimulere kultur og sprog; Fremme viden og forståelse. De private medier har imidlertid svært ved at se, at en programflade som illustreret overfor opfylder disse fem formål. For de regionale TV 2-stationers vedkommende er opgaverne defineret med begreber som nyhedsformidling, oplysning, underholdning, adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. TV 2/Danmark skal indeholde et bredt udbud af programmer omfattende nyhedsformidling, sport, oplysning, kunst, kultur og underholdning Den samlede public servicevirksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informationsog ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund. Desuden slås det på forskellig måde fast, at alle statens medier skal befinde sig på alle tænkelige platforme. En vigtig observation er, at hverken loven eller public service-kontrakterne, der tilsammen repræsenterer et dybt indgreb i de private mediers markedsmæssige muligheder, overhovedet nævner disse med en linje. Men det er dog i forholdet til dem, at public service-begrebet må defineres. I mange år blev public service defineret som statens mulighed for i offentlighedens interesse at korrigere for markedsfejl i de private mediers udbud. Efter at have medvirket til at begrænse de private mediers markedsmuligheder, definerer statens medier nu public service som at kompensere for de private mediers svækkede position! Nye tv-vaner skaber ændrede vilkår og nye muligheder for public service-tv Udviklingen går hurtigt i medieverdenen. I den tid, der er gået siden først på året i 2013 skrev oplægget Styr på statens medier, er Netflix og andre Over The Top (OTT) tjenester brudt igennem med stormende succes. Der er meget stor sandsynlighed for, at flow-tv, som statens medier DR og TV2-Regionerne sender, vil blive reduceret ganske voldsomt over en kort årrække. Ifølge DRs egne opgørelser udgør tv-sening via internettet allerede nu 12 pct. af det samlede tidsforbrug. Det betyder, at public service-definitionerne, der i dag er yderst flydende, alene af den grund må skærpes. Statens medieproduktion: Hvor skal den sætte ind? - Udgangspunktet for statens mediers virksomhed skal være: Hvor arbejder de private medier og hvad er deres muligheder. Hvor er de nødvendige medieopgaver, som de ikke løser eller kan løse. Det er der, statens medier kan sætte ind. - Hver enkelt public service-program skal leve op til lovens og kontraktens bogstav. Et DR eller en regional TV2-stations udbud af produktioner kan over for den del af publikum, der er ophørt med at se flow-tv, ikke længere defineres som et sammenhængende hele. Det fører til, at det enkelte program fremover vil skulle stå for en kritisk vurdering af public service-indholdet. Uden et egentligt indhold i retning af nyheds- og anden viden- og kulturformidling efter nærmere retningslinjer, der ikke behøver være meget anderledes end dem, der indgår i den nuværende lov og public service-kontrakt, vil programmet ikke skulle produceres. Side 8 ud af 16 Side 9 ud af 16

6 Først radio og tv, nu gælder det net og mobil I en nyvurdering af public service bør der for det første tages udgangspunkt i, hvilken programvirksomhed, der ikke vil komme på markedet uden statens indsats. For det andet vil selvvalg af tv-forbrug med lynets hast overtage fra flow-tv. Da det generelt må være ønskeligt, at danskerne forholder sig aktivt til deres medieforbrug, bør der ikke være noget, der holder Folketinget tilbage med hensyn til at forcere udviklingen i retning af selvvalg. Hvert enkelt program kommer til at skulle retfærdiggøres ud fra en snæver public service-definition. En sådan definition vil automatisk føre til en nyvurdering af, hvad staten skal stå for på mediemarkedet; for når det kommer til stykket, er statens medier, undtagen en væsentlig del af den danske tv-produktion, kulturproduktionen og radiovirksomheden på DR P1, P2 og P4 samt Radio24syv, skabt i ren konkurrence til de private medier. Man kan endda overveje, om et bortfald af TV 2-regionerne vil resultere i et privat tv-udbud, nu, hvor produktionsomkostningerne på tv er faldet stærkt. På grund af politiske dispositioner fra 1920 erne til 1980 erne har DR og senere TV 2-systemet kunnet skabe et næsten-monopol på radio- og tv-området. Baggrunden var oprindelig knaphed på kanaler og ønsket om at tilvejebringe oplysende og underholdende radio- og tv-udsendelser på et niveau, som ikke ville kunne tilvejebringes på privatfinansieret grundlag. 25 år efter monopolbruddet har de private radio- og tv-stationer kun med stor møje kunnet tilkæmpe sig en mindre plads på markedet, fordi alle bestræbelser også i den populære genre mødes med direkte og målrettet konkurrence fra statens medier. DR driver op mod 100 websites DR drev i september websites, hvoraf de fleste kan siges at ligge i forlængelse af tv- og radioproduktionen, men 15 var helt selvstændige sites, herunder flere om mad og motion samt et børnesite alle i klar konkurrence med private tilsvarende sites.. På net og mobil er der ingen tilsvarende hensyn, som kan begrunde statens mediers tilstedeværelse. Internettet har ingen knaphed på kanaler og bugner af private tilbud også inden for nyheder og underholdning, og der er intet af statens mediers indhold på net og mobil, som ikke kan matches af de private medier. Men mens det er så godt som umuligt at gøre op med statens snart 90 års favorisering af egne traditionelle medier som først radio og senere tv, er der endnu håb for de private medier på net og mobil. Men det skal gå stærkt. Hvis de private medier skal bidrage til mangfoldigheden og kvaliteten og have en rolle i demokratiet i Danmark, er det afgørende, at holdningen hos politikerne ændres, så net og mobil ikke også bliver statens suveræne domæne. En gøgeunge på nettet Statens medier har indtaget gøgeungens rolle på internettet. Der er betydelig risiko for, at de private medier vil blive presset ud af reden i løbet af de nærmeste år, ligesom det er sket på radio og tv. DR og TV 2-regionerne udnytter i høj grad de private mediers stof som grundlag for deres egen virksomhed. Forskningsrapporter viser, at langt størsteparten af den journalistiske nyhedsproduktion frembringes af de private medier. DRs og TV 2-regionernes brug af de private mediers indhold har altid generet de private medier. Men netop nu er det mere skæbnesvangert end tidligere, fordi de private medier skal finde økonomisk fodfæste for deres indhold på net og mobil. Hvis statens medier ødelægger de private mediers muligheder for betaling, fordi de skummer fløden af betalingsnyhederne og leverer dem gratis til lyttere, seere og brugere, bliver de private mediers nødvendige digitale forretningsmodel umulig. Argumentet om, at det er Facebook og Google, der er de private mediers reelle problem, holder ikke. Disse tjenester producerer ikke redaktionelt indhold, men kan under de rigtige forhold bruges til at distribuere de private mediers indhold, som der kan kræves betaling for. Men så længe de statslige medier gratis udbyder præcis samme type indhold, har det vist sig mere end Side 10 ud af 16 Side 11 ud af 16

7 De private tv-stationers udbud begrænses af statens medievirksomhed vanskeligt at drive kommerciel medievirksomhed på de digitale platforme. I Tyskland har staten taget hånd om public service på net og mobil. Den tyske stat har slået fast, at public service handler om radio og tv, hvorfor selvstændig net- og mobilaktivitet ikke er et sidestillet public serviceområde. På digitale platforme kan private medier uden vanskeligheder levere en effektiv forsyning af nyheder og underholdning, så der behøver staten ikke levere bortset fra, at borgerne bør kunne opleve tv- og radioudsendelserne tidsmæssigt forskudt på nettet. appellerer til Folketinget om at indføre enkle regler for statens mediers tilstedeværelse på net og mobil. Statens medier på de digitale platforme foreslår nogle helt klare og enkle regler for, hvad statens medier kan udbyde på de digitale platforme: Livestreaming af alle egenproducerede tv- og radioudsendelser Digital adgang til arkivet med egne produktioner Nyheder med lyd og billeder, men ikke tekstnyheder i artikelform Tekst-tv (så længe, det er aktuelt) Interaktion med lyttere og seere (Det er dog problematisk, at DR i relation til egne tv- og radioproduktioner konsekvent flytter denne interaktion til udenlandske kommercielle platforme, særlig Facebook). DRs og de regionale TV 2-stationers voksende tv-udbud skader private tv-stationers mulighed for at få seere nok til at opretholde det reklamesalg, der skal til for at finansiere attraktiv programvirksomhed. DR har nu hele seks tv-kanaler, det samme har TV 2/Danmark, og TV 2-regionerne sender 24 timer i døgnet. DRs vokseværk kan ikke forklares med public service-argumenter, for det meste af DRs sendeflader fyldes af udenlandske krimiserier, film og andet tidsfordriv. Statens tv-virksomhed mener, at den reelle public service-tv-virksomhed kan samles på færre kanaler, mens underholdning i store træk kan overlades til private og for den sags skyld TV 2/Danmark, der overvejende arbejder på kommercielle præmisser Lever DR3 op til public service-opgaven? DR3 er introduceret i 2013 for at trække yngre danskere til DRs public service virksomhed. Der er public service på DR3-kanalen, men den umiddelbare sammensætning af udsendelserne et halvt år efter, at kanalen begyndte, tyder ikke på, at DR 3 adskiller sig meget fra det kommercielle tv-tilbud på markedet. Fordeling af sendte minutter DR3 når mennesker, som DR ellers ikke ville have nået, men det sker overvejende ved hjælp af udsendelser, som ikke er dansk public service, men blot udsendelse af udenlandsk mainstream underholdning. Danmark (28%) Kilde: Gallup/TVmeter. Periode uge Europa (16%) Amerika/andet (56%) DR3 domineres af udenlandsk stof Kun lidt over en fjerdedel af tiden på DR3 går med danske programmer, og mere end halvdelen af tiden sendes amerikansk tv. Side 12 ud af 16 Side 13 ud af 16

8 Værdi- og markedstesten bliver ikke taget alvorligt Som følge af EUs direktiv om statsstøttereglernes anvendelse på public service er der i radio- og fjernsynsloven indført en såkaldt værdi- og markedstest. Testens idé er, at alle større nye aktiviteter fra DR og de regionale TV 2-stationer forud for iværksættelsen skal gennemgå en test, der skal vise, at det nye tiltag vil have merværdi for brugerne og ikke er konkurrenceforvridende. Men testen har næsten ikke været brugt. De nye tv-kanaler, bl.a. DR 3, er f.eks. ikke blevet markedstestet, selvom de spiller en stor rolle for trængslen på markedet, jf. ovenfor. I den sammenhæng er det naturligvis et problem, at DR efter loven skal anmelde sig selv. Denne ret bør overgives til Radio- og tv-nævnet og offentligheden, så konkurrenterne også kan forlange en test. Værdi- og markedstesten er et udmærket instrument og er nødvendig. Den skal tages alvorlig og gennemføres forud for både større og mindre tiltag. De private medier deltager gerne i konkurrencen om mediebrugernes opmærksomhed på almindelige vilkår. Men det er ikke almindelige vilkår, når DR i årevis har produceret kommercielt tv uden reklamer, kommerciel radio uden reklamer og nu i lighed med TV2-Regionerne producerer kommercielt net og mobilindhold uden reklamer. Det er en uholdbar situation i et land, hvor der ellers er bred politisk enighed i Folketinget om at sikre mangfoldighed og kvalitet i medieudbuddet og dermed frit valg af medier for brugerne. s forslag til forbedring af markedstesten mener, at statens medier løbende skal forelægge Radio- og tv-nævnet udviklingsplaner for nye eller betydeligt justerede tjenester, så en eventuel beslutning om gennemførelse af værdi- og markedspåvirkningstest kan træffes i nævnet før gennemførelse. Igangsættelse af tjenesterne må ikke kunne ske, før en godkendelse fra Radio- og tv-nævnet er indhentet. Bagatelgrænsen for, hvad der skal værdi- og markedstestes, skal sænkes betydeligt i forhold til i dag. Radio- og tv-nævnet skal være ansvarligt for gennemførelse af begge testformer. Resultatet af en værditest skal i særlige tilfælde kunne prioriteres over resultatet af markedspåvirkningstesten. Værditesten skal gennemføres af nævnet selv. Nævnet hører Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, om der ses markedsmæssigt behov for en markedstest. I givet fald gennemføres denne af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen med ansvar overfor Radio- og tv-nævnet. Såvel værditest som markedspåvirkningstest skal i offentlig høring efter beslutning om gennemførelse, men før igangsætning af test, samt efter at testresultaterne foreligger. Såfremt der gennemføres både værditest og markedspåvirkningstest, skal sidstnævnte foreligge, og høring herom gennemføres, inden nævnet træffer endelig beslutning om værditestens resultat. Eventuelle omkostninger til værdi- og markedstest afholdes af det pågældende statslige medie. Forslag til værdi- og markedstest mener, at værdi- og markedstesten skal anvendes progressivt, dvs. så snart en aktivitet, der kan have indflydelse på private medier, iværksættes. Statens medier skal have anmeldelsespligt til Radio- og tv-nævnet, og det skal pålægges nævnet at være mere monitorerende og initiativtagende. 1. Public service-institutionen ansøger Radio- og tv-nævnet om tilladelse til at gennemføre en ny aktivitet. 2. Radio- og tv-nævnet indhenter forhåndstilkendegivelse fra Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. 3. Under forudsætning af en positiv tilkendegivelse jf. 2 beslutter Radio- og tv-nævnet at gennemføre en test. 4. Radio- og tv-nævnet beder Forbruger- og Konkurrencestyrelsen foretage markedspåvirkningstesten. 5. Radio- og tv-nævnets oplæg vedr. værditest og Forbruger- og Konkurrencestyrelsens oplæg vedr. markedspåvirkningstest sendes i offentlig høring. 6. Efter høringen gennemføres testene. 7. Når markedspåvirkningstesten er færdig, sendes den i offentlig høring. 8. Efter høringen foretager Radio- og tv-nævnet en foreløbig konklusion på testene. 9. Den foreløbige konklusion sendes i høring. 10. Radio- og tv-nævnet konkluderer endeligt. Side 14 ud af 16 Side 15 ud af 16

9 Kan et demokrati leve med, at statens egne medier er altdominerende på mediemarkedet? Det bliver virkelighed, hvis det politiske flertal ikke griber ind. Fortsætter udviklingen uændret, vil de statslige medier om få år overhale de private medier i volumen og omfang. Det er derfor nu, der skal handles, hvis der fortsat skal være et mangfoldigt medieudbud af private dansksprogede medier. præsenterer i denne publikation en række forslag til, hvordan balancen mellem private og statslige medier kan sikres, så der fremover både vil være plads til de private og statslige medier. Skindergade København K Tel

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i virksomheder I det følgende værditestes tjenesten Skærme i virksomheder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Dagens tekst Berlingske hvem er vi? Mediernes digitale udfordringer

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 Udgivet af DR

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Styr på statens medier Danske Mediers oplæg til medieforhandlingerne i 2014

Styr på statens medier Danske Mediers oplæg til medieforhandlingerne i 2014 Styr på statens medier Danske Mediers oplæg til medieforhandlingerne i 2014 Danske Medier 26. februar 2013 Indledning Danske Medier er de private mediers brancheforening. Foreningen har nærved 500 virksomheder

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Pay-per-view Fremtidens TV?

Pay-per-view Fremtidens TV? Pay-per-view Fremtidens TV? Claus Thustrup Kreiner, Lektor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet Søren Kyhl Finansiel konsulent og ph.d. studerende ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service. Alsidighed og mangfoldighed

Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service. Alsidighed og mangfoldighed Til: Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service Alsidighed og mangfoldighed Producentforeningen takker for lejligheden til at bidrage til Public Service

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts 2012. Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af dansk

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

DR 2006-2008 2009 - TÆT PÅ DANSKERNE... 2 KORT OM DR... 3 PUBLIC SERVICE-KRAV TIL DR...

DR 2006-2008 2009 - TÆT PÅ DANSKERNE... 2 KORT OM DR... 3 PUBLIC SERVICE-KRAV TIL DR... FAKTA om DR DR TV, DR Radio og Nye Medier flyttede i 2006-2008 til det nye kultur- og multimediehus DR Byen i Ørestad, hvor DR i 2009 også har åbnet landets største koncertsal. INDHOLD DR - TÆT PÅ DANSKERNE...

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

PUBLIC SERVICE- UDVALGETS HØRING

PUBLIC SERVICE- UDVALGETS HØRING PUBLIC SERVICE- UDVALGETS HØRING Om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet S I D E 2 A F 3 5 P U B L I C S E R V I C E - U D V A L G E T S H Ø R I N G O M F O R A N D

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Når en fælles fjende er den bedste ven i nøden

Når en fælles fjende er den bedste ven i nøden Nordicom-Information 36 (2014) 1, pp. 65-72 Debatt Når en fælles fjende er den bedste ven i nøden Dansk mediepolitik til debat Henrik Søndergaard Mediepolitik i Danmark påkalder sig normalt ikke synderlig

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Afsætning. Servicemarketing

Afsætning. Servicemarketing SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 6 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Afsætning Eksamen, juni 2008 Servicemarketing Fredag den 13. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

Mediepolitiske forslag til styrkelse af frie og uafhængige medier i Danmark. Rasmus Helles & Henrik Søndergaard Københavns Universitet

Mediepolitiske forslag til styrkelse af frie og uafhængige medier i Danmark. Rasmus Helles & Henrik Søndergaard Københavns Universitet Mediepolitiske forslag til styrkelse af frie og uafhængige medier i Danmark Rasmus Helles & Henrik Søndergaard Københavns Universitet September 2012 Rasmus Helles er Ph.D. og lektor i Kommunikation og

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Kulturministeriet Att. specialkonsulent Vibeke G. Petersen E-mail: kum@kum.dk 4. april 2006 Anette Høyrup Dok. 41380/mh/ph Høring om revision

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Mediepolitisk aftale for 2015-2018

Mediepolitisk aftale for 2015-2018 26. juni 2014 Mediepolitisk aftale for 2015-2018 Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

KONKURRENCE REDEGØRELSE

KONKURRENCE REDEGØRELSE KONKURRENCE REDEGØRELSE 2 KAPITEL 7 TV 7.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Tv-markedet udvikler sig med stor hast. Der er tale om store og attraktive markeder i alle led i værdikæden. Konkurrencen bør derfor være

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Kim Angel, Head of Media 2014 Side 1 Follow the money 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Årlig annonceomsætning, antal mio. kr. excl. moms 2006 2007 2008

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Mediepolitisk aftale for 2007-2010

Mediepolitisk aftale for 2007-2010 1 6. JUNI 2006 Mediepolitisk aftale for 2007-2010 Der er enighed mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

TV er ændret for altid

TV er ændret for altid TV er ændret for altid Kim Angel, Head of Media Wilke A/S 2014 Side 1 TV-oplevelsen har ændret karakter Nye tilgange, ny fleksibilitet Forandret udbud Empowerment af den digitale medieforbruger 2014 Side

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

BETÆNKNING OM DE ELEKTRONISKE MEDIER. 1995 Medieudvalgets betænkning nr. 2 BETÆNKNING NR. 1300

BETÆNKNING OM DE ELEKTRONISKE MEDIER. 1995 Medieudvalgets betænkning nr. 2 BETÆNKNING NR. 1300 1995 Medieudvalgets betænkning nr. 2 BETÆNKNING OM DE ELEKTRONISKE MEDIER BETÆNKNING NR. 1300 BETÆNKNING Udgivet af Medieudvalget Statsministeriet 1995 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information,

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab 1 Fællesskabets navn og organisation 2 Historien 3 Fællesskabets filosofi, fællesskab, licensformer og formål 4 Medlemskab 4 Kontingent for medlemskab

Læs mere

Public Service Rådets Beretning 2001-2002

Public Service Rådets Beretning 2001-2002 PUBLIC SERVICE RÅDET Public Service Rådets Beretning 2001-2002 J.nr.: - 2 - Forord Public Service Rådet fik et kort liv, det blev ikke et år gammelt. Derfor nåede Rådet ikke at udføre sin hovedopgave,

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

Mediebranchen anno 2012: Forskningsbaserede udfordringer

Mediebranchen anno 2012: Forskningsbaserede udfordringer Anker Brink Lund: Mediebranchen anno 2012: Forskningsbaserede udfordringer abl.dbp@cbs.dk Den digitale distributionsrevolution XXIth century XXth century ANALOGUE SATELLITE TELEVISION CINEMA DVB-H 3G SVOD

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10 Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører Kulturstyrelsen, 3/10 Konkurrencen med de globale aktører Hvad sker der med Ekstra Bladet i en global og digital verden? - Internationale

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2012

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2012 Til TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 29. november 2013 Jarle Dalgaard Christensen Konsulent jdc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 82 J.nr.

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Hvad er Copydan Verdens TV?

Hvad er Copydan Verdens TV? FDA Roadshow 2012 Hvad er Copydan Verdens TV? Verdens TV er et rettighedsselskab, som formidler ophavsrettigheder fra rettighedshavere til kunder Verdens TV er stiftet og styret af tv-, film- og pladeproducenter

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere