EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER"

Transkript

1 EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1

2 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning, har Amway oprettet forskellige officielle Amway-hjemmesider, som fx. For at sikre, korrekte, konsekvente og præcise budskaber, anbefaler Amway at anvende disse hjemmesider ved præsentation af Amwayforretningsmuligheden og/eller Amways produkter for potentielle ABOer, kunder og offentligheden generelt. På tilbydes ABOer muligheden for at oprette en individuel sektion under "Min personlige side" med personlig webadresse til betjening af kunder og til potentielle nye kunder. Hvis en ABO beslutter at oprette en hjemmeside som støtte til sin Amway-forretning ud over den støtte, som tilbydes af Amway skal ikke blot Amways forretningspolitikker overholdes, men også denne specifikke hjemmesidepolitik. Denne politik gælder og erstatter alle tidligere politikker om emnet for alle de europæiske markeder, hvor Amways selskaber driver Amways salgs- og marketingplan pr. 1. marts 2015 med undtagelse af Ukraine, Tyrkiet og Storbritannien/Irland. Politikken supplerer og erstatter ikke Amways forretningspolitikker eller andre Amway-politikker og kontraktlige bestemmelser mellem ABOerne og Amway i forbindelse med politikkens genstand. Amway forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre denne politik som beskrevet i punkt 1.3 i Amways forretningspolitikker. I. GENERELLE VILKÅR 1. Definition af en ABO-hjemmeside: En hjemmeside, som oprettes af en ABO til støtte for og udvikling af dennes Amway-forretning. Bemærk: Uanset hvem der har designet eller står for hosting af en ABO-hjemmeside, skal alle ABOhjemmesider overholde ABOens kontraktlige forpligtelser over for Amway, herunder, men ikke begrænset til, Amways Forretningspolitikker som anført i denne politik og alle gældende love og regler samt være godkendt skriftligt af Amway inden offentliggørelse på internettet. 2. Kontrol og godkendelse: En ABO-hjemmeside og eventuelle revideringer, samt ændringer på en godkendt hjemmeside, skal gennemgås og godkendes skriftligt af Amway inden offentliggørelse på internettet, så den opfylder gældende lovkrav og kvalitetsstandarder. Dette støtter ABOens forretning og er i forbrugerens interesse. Amway forbeholder sig ret til at overvåge alle ABOhjemmesider for at sikre, at indholdet er nøjagtigt og godkendt, og til at foretage nødvendige foranstaltninger over for de ABOer, hvis hjemmesiden ikke følger retningslinjerne i denne politik og i andre gældende vedtægter. Amways kontrol og godkendelse er på betingelse af, at Amways forretningspolitikker, politikken for europæiske hjemmesider og Amways øvrige forretningspolitikker er overholdt. Amways kan ikke uden god grund undlade at give samtykke til en ABOhjemmeside og en enhver ændring deraf. ABOer er ansvarlige for at overholde alle gældende love og regler vedrørende deres hjemmesider. Amways kontrol og godkendelse af ABOers hjemmesider er begrænset til bestemte aspekter af indholdet på disse, især med hensyn til Amways forretningspolitikker, den europæiske politik for hjemmesider og de inkorporerede dokumenter, men har ikke til hensigt at forholde sig til alle love og regler, der gælder for hjemmesiden, hvilket betyder, at ABOen ikke er frigjort fra sit eget ansvar. II. GENERELLE VILKÅR Medmindre andet fremgår specifikt, gælder disse krav for alle ABO-hjemmesider. Nedenfor beskrives yderligere specifikke krav til bestemte hjemmesider. 1. Anvendelse af immateriel ejendom: 1.1 Amways immaterielle ejendom: ABOer må generelt kun anvende Amways immaterielle ejendom i overensstemmelse med afsnit 9 i Amways forretningspolitikker og øvrige kontraktlige forpligtelser. ABOen må ikke benytte ophavsretsbeskyttet materiale, firmanavne, varemærker eller servicemærker, der tilhører Amway eller dets afdelinger, eller variationer heraf, der kan 2

3 forveksles med et af Amways eller dets afdelingers firmanavne, varemærker eller servicemærker, i deres hjemmeside- eller adresse (fx. Amway4u.com). 1.2 Tredjeparters immaterielle ejendom: ABOer må kun anvende ophavsretsbeskyttede materialer, handelsnavne, varemærker, servicemærker eller anden immateriel ejendom tilhørende tredjeparter med udtrykkelig tilladelse og/eller licens fra den immaterielle ejendomsindehaver. ABOen er eneansvarlig for alle problemstillinger i forbindelse med immateriel ejendom, som vedrører en tredjeparts krænkelse eller øvrige krav i forbindelse med immateriel ejendom over for ABOen, Amway, dets tilknyttede selskaber eller øvrige parter, hvor dette er relateret til, eller skyldes, ABOens brug eller misbrug af immateriel ejendom. ABOen skal holde Amway og dets tilknyttede selskaber skadesløse ved og over for alle forpligtelser, udgifter og skadeserstatninger, der opstår ved eller skyldes sådanne krav. ABOer må ikke anvende ophavsretsbeskyttede materialer, handelsnavne, varemærker eller servicemærker tilhørende en tredjepart, eller nogen som helst variant, der med sandsynlighed kan skabe forvirring med hensyn til et handelsnavn, varemærke eller servicemærke tilhørende en tredjepart, i et metatag, hvor anvendelsen vil krænke sådanne tredjepartsrettigheder. Hvis tredjeparten er Amway eller et af dets tilknyttede selskaber, vil sådan anvendelse kræve udtrykkelig, skriftlig godkendelse fra Amway. 2. Webadresser og adresser: Adresser på hjemmesider eller adresse må ikke være vildledende eller overtræde Amways forretningspolitikker (som fx. tjennemt.dk, intetsalgskrav.dk). 3. Retfærdig forretningspraksis: Som allerede anført i afsnit 4 og 8 i Amways forretningspolitikker, må ABOen ikke fremsætte udtalelser eller undlade at fremsætte udtalelser i forbindelse med en Amway-forretning og Amways forretningsmulighed, der i henhold til den pågældende kontekst og de pågældende omstændigheder ikke er sandfærdige, nøjagtige og passende. Udtalelser om Amways produkter må kun gengives ordret fra officiel Amway-litteratur og officielle Amway-hjemmesider, der er beregnet og godkendt til brug på det respektive marked. ABO- hjemmesider må udelukkende indeholde eksempler på indkomst og/eller information om Amways salg- og marketingplan, såfremt dette er udtrykkeligt og skriftligt godkendt af Amway. ABOhjemmesider må ikke forlede enkeltpersoner til at benytte hjemmesiden ved at undlade at informere om, at hjemmesiden omhandler en forretningsmulighed eller produkter fra Amway. Tværtimod skal dette fremgå tydeligt på hjemmesiden. ABOen må ikke benytte et sprogbrug på deres hjemmeside, der sætter Amways forretningsmulighed i et dårligt lys. 4. Produkter, serviceydelser eller forretningsmuligheder, som ikke er fra Amway: Der må ikke tilbydes, præsenteres eller sælges produkter eller serviceydelser ud over de produkter eller serviceydelser, der tilbydes af Amway, på ABOhjemmesider det være sig direkte eller indirekte via reklamebannere, links eller billedfelter. 5. Oplysninger om kunder, downlines og hjemmesidebrugere: ABOer skal opslå en passende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på deres hjemmeside i overensstemmelse med Amways personoplysningspolitik og gældende love og regler. Dette kan kræve, at ABOerne søger juridisk rådgivning for at sikre, at deres personoplysningspolitik er i overensstemmelse med gældende lovgivning. En hjemmeside bør kun forlange af besøgende, at de skal udlevere personlige oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for, at besøgende kan sende en til hjemmesidens ejere. Når ABO-hjemmesider tilbyder besøgende muligheden for at sende til hjemmesidens ejere, skal det fremgå tydeligt på hjemmesiden, at den besøgendes adresse ved brug af muligheden for at sende s automatisk bliver oplyst til ABOen, og at denne adresse kun vil blive anvendt til at svare på den besøgendes spørgsmål og ikke til andre formål uden den besøgendes tilladelse. 6. Links til andre hjemmesider kræver Amways udtrykkelige godkendelse. 7. Framing af Amways eller tredjeparters officielle hjemmesider er forbudt. 8. Gældende lovgivning og jurisdiktion: ABOer skal tydeligt angive den lovgivning og jurisdiktion, der gælder på deres hjemmesider og de transaktioner, der foretages ifølge sådanne hjemmesider. 3

4 9. Beskyttelse af adgangskode: På adgangskode-beskyttede hjemmesider skal brugeren indtaste en adgangskode, før den pågældende kan få adgang til hjemmesiden. 10. Opdatering af hjemmeside: Alle ABO-hjemmesider skal opdateres regelmæssigt, eller hvis begivenheder gør det nødvendigt, og bør have en meddelelse om, hvornår hjemmesiden er opdateret senest. Alle ændringer skal indsendes til Amway til kontrol og godkendelse inden udgivelse. III. SÆRLIGE KVALITETSBESTEMMELSER AMWAYS KVALITETSSTANDARDER HAR TIL FORMÅL AT SIKRE, AT AMWAYS PRODUKTER TILBYDES PROFESSIONELT OG FYLDESTGØRENDE, OG AT SKABE TROVÆRDIGHED OMKRING AMWAYS BRAND OG DETS PRODUKTMÆRKER. FOR AT SIKRE, AT OFFICIELLE AMWAY-HJEMMESIDER ER I OVERENSSTEMMELSE MED AMWAYS KVALITETSSTANDARDER MED HENSYN TIL AT PRÆSENTERE OG SÆLGE AMWAYS PRODUKTER, SKAL KVALITETSBESTEMMELSERNE SOM DEFINERET NEDENFOR OPFYLDES, NÅR ABOer BESLUTTER SIG FOR AT OPRETTE EN HJEMMESIDE RELATERET TIL AMWAY, AMWAYS FORRETNINGSMULIGHED OG AMWAYS PRODUKTER OG SERVICEYDELSER. DISSE BESTEMMELSER AFSPEJLER KVALITETS- STANDARDERNE, SOM ER FASTSAT AF AMWAY, VED OPRETTELSE AF EN OFFICIEL AMWAY-HJEMMESIDE. 1. Personlige oplysninger om en ABO skal være relateret til dennes Amway-forretning og personlige præstationer som Amway-forretningsindehaver. 2. Personlige billeder og eventuelle video-/lydhilsner skal være forretningsmæssige og relatere til Amwayforretningen. 3. "Kvalitetsstandarder for præsentation af Amways forretningsmulighed" der er følgende kriterier: Præsenter hjemmesiden overskueligt, velindrettet, professionelt og fyldestgørende med hensyn til layout, stil og fremtoning tilsvarende den professionelle stil på officielle Amway-hjemmesider. Oplysninger om Amway og Amways forretningsmulighed skal være sande og korrekte, baseret på aktuelle fakta. Baggrundsoplysninger og statistisk information om økonomiske tendenser og det generelle erhvervsklima samt prognoser skal være identificerbare og korrekt kildeangivet. Hjemmesider med oplysninger om forretningsmuligheden skal være beskyttet med adgangskode. 4. "Kvalitetsstandarder for markedssalg af Amways produkter" der er følgende kriterier: a) Præsenter hjemmesiden overskueligt, velindrettet, professionelt og fyldestgørende med hensyn til layout, stil og fremtoning tilsvarende den professionelle stil på officielle Amway-hjemmesider. b) Brug kun officielle billeder af Amways produkter eller tilsvarende billeder med hensyn til stil og kvalitet. For at undgå falske, vildledende eller upassende påstande om Amways produkter eller andre overtrædelser af gældende lovgivning: (a) Brug kun officielle billeder af Amways produkter eller tilsvarende billeder med hensyn til stil og kvalitet, (b) brug produkterklæringer som udgivet i den aktuelle Amway-litteratur eller på officielle Amwayhjemmesider, der er beregnet til anvendelse til kunder på det respektive marked. Billeder af Amway-distribuerede produkter, der bliver vist på hjemmesiden, skal være udtrykkeligt godkendt og givet i licens af Amway. c) Alle påkrævede og relevante varemærke- og copyrightbetegnelser skal være fuldt synlige på hjemmesiden. d) Overhold alle juridiske krav, som anført nedenfor i form af eksempler: Udlever specifikke og korrekte oplysninger til kunder før salg via internettet på en klar og nemt tilgængelig måde. Dette kan (eksempelvis) omfatte: ABOens identitet som leverandør af produkterne og dennes forretningsadresse, samt hvortil kunder kan stile eventuelle klager. En beskrivelse af de varer/serviceydelser, der tilbydes på ABOens hjemmeside. Prisen for varerne eller serviceydelserne, inkl. alle afgifter (fx. moms). Leveringsomkostninger, hvis relevant, og leveringsmåde. En beskrivelse af, hvordan betaling skal foretages. Meddelelse om, at kunden gratis kan fortryde købet inden for 15 dage, og i nogle tilfælde kun betale de direkte omkostninger til returnering af varerne til sælger ("fortrydelsesretten"). Oplysninger om, hvordan fortrydelsesretten anvendes. Perioden (hvis relevant), inden for hvilken kunden skal købe produktet for at få det til den pågældende pris og på de pågældende betingelser. Oplysninger om eventuel eftersalgsservice og garantier og For kontrakter for levering af produkter eller serviceydelser, der skal leveres løbende eller 4

5 gentagne gange, skal oplyses kontraktens minimumvarighed og vejledning til, hvordan kontrakten ophæves. ABOer kan give alle ovenstående oplysninger mundtligt. Men de skal også gives til kunder skriftligt senest på tidspunktet for levering af de produkter, som er købt af kunden. Nationale regler, som implementerer reglerne ifølge EU-direktivet om fjernsalg, eller tilsvarende national lovgivning kan medføre ændringer, af en eller anden art, af de oplysninger, der skal gives til kunder. ABOer bør altid søge juridisk rådgivning for at sikre, at deres hjemmesider indeholder alle relevante oplysninger, som påkrævet ifølge national lovgivning. e) Kvalitet som defineret ifølge generelle kvalitetsstandarder, fx: Grundlæggende brugbarhed med hensyn til et overskueligt visuelt hierarki, overskriftsniveauer, der er nemme at kende forskel på, samt nemt forståelig og konsekvent navigation. Anvendelse af passende sprog. Funktion, opbygning og layout af hjemmesiden. Tilgængelighed for brugere. Tilgængelighed for udstyr kan webstedet anvendes via forskellige browsere, ved udskrivning eller på håndholdt udstyr. Anvend et beskyttet netbutiksystem til sikker dataoverførsel og online betaling. IV. Manglende overholdelse Amway undersøger forhold eller klager, som kan indikere, at der kan være sket en overtrædelse af denne politik i henhold til afsnit 11 i Amways forretningspolitikker. 5. Yderligere relevant indhold: a) Online blanketter og online ordrebehandling, som er i overensstemmelse med de gældende nationale love og regler, der tillader købere at identificere og korrigere fejl eller ændre deres bestillinger, tilkendegive tilsigtet købesamtykke på et velorienteret grundlag samt modtage en komplet og korrekt kvittering for købet. b) Brugervenlige og sikre betalingsmekanismer og oplysninger om sikkerhedsniveauet, som sådanne mekanismer giver i fuld overensstemmelse med gældende love og regler om databeskyttelse. 6. Upassende indhold: a) Oplysninger om Amways forretningsmulighed. Kan fx. være oplysning om, at ABOers salg af produkter kan give ABOen eller andre ABOer indtjening baseret på Amways salgs- og marketingplan. b) Oplysninger om andre produkter end fra Amway, herunder, uden begrænsning, trænings- og uddannelsesmateriale. 5

6 Amway Danmark ApS Carl Gustavs Gade 3, 1. th. DK Taastrup Telefon: (+45) Fax: (+45) Telefonerne er åbne mandag-fredag og /2015

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER ACNP&P-DK-2.0. Gældende fra 1. marts 2015 Side 1

ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER ACNP&P-DK-2.0. Gældende fra 1. marts 2015 Side 1 ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 5 AFSNIT I - DEFINITIONER... 6 AFSNIT II - KOM I GANG MED OG FASTHOLD DIT REPRÆSENTANTSKAB... 8 II.1. Dit forhold til ACN...

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

Forretningsbetingelser. For Danmark. Se godt ud, ha det godt, lev godt

Forretningsbetingelser. For Danmark. Se godt ud, ha det godt, lev godt VIGTIGT IMPORTANT Retningslinjer Guidelines for for Operating passe Your din Mannatech Mannatech Business forretning Page 1 Forretningsbetingelser For Danmark Se godt ud, ha det godt, lev godt Side 2 VIGTIGT

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

aszf_dk Banknote.hu Generelle vilkår og betingelser

aszf_dk Banknote.hu Generelle vilkår og betingelser Banknote.hu aszf_dk Generelle vilkår og betingelser Dette dokument vil ikke blive arkiveret, vil blive afsluttet i elektronisk form, betragtes ikke som en skriftlig aftale, er formuleret på ungarsk, henviser

Læs mere

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014 Brugsbetingelser Senest opdateret 10. juli 2014 Disney Interactive er glad for at kunne præsentere sine websteder, software, applikationer, indhold, produkter og tjenester ( Disney Services ), der kan

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm.

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm. Aftalevilkår for brug af Viaplay Viaplay er en internetbaseret tjeneste, hvor du kan foretage enkelt køb eller købe abonnement, så tjenesten er tilgængelig på dine registrerede apparater ( Tjenesten ).

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at:

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P...

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Side 1 af 29 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2008/0196(COD)

Læs mere

Trader Grundpakke Licensaftale (Erhverv)

Trader Grundpakke Licensaftale (Erhverv) Trader Grundpakke Licensaftale (Erhverv) Disse regler er gældende fra 1. marts 2012. Trader Grundpakke (herefter Trader ) er en supplerende serviceydelse i Online Investering i henhold til Regler for Online

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere

ZIN medlemskabs- og licensaftale

ZIN medlemskabs- og licensaftale ZIN medlemskabs- og licensaftale Denne medlemsskabs- og licensaftale ("Aftale") er aftalt og indgået mellem Zumba Fitness, LLC ("Zumba") og dig ("Instruktør") og skal anses for at være trådt i kraft på

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Dette dokument kan være fremsendt af UTC Fire & Security Danmark A/S som agent for eller på vegne af en anden enhed.

Læs mere