Gode råd om dit varemærke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd om dit varemærke"

Transkript

1 Gode råd om dit varemærke 1

2 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket, så du ikke risikerer, at værdien af det forringes. Denne folder indeholder gode råd om dit varemærke og om, hvordan du kan håndtere forskellige situationer, der kan opstå i forbindelse med varemærket. Indhold Vedligeholdelse af din varemærkeregistrering... 3 Når du bruger dit varemærke... 4 Når andre bruger dit varemærke... 5 Når din forretning vokser... 6 Registrerigsbeviser og bekræftelse på endelig registrering... 7 Checkliste

3 Vedligeholdelse af af din din varemærkeregistrering I dette afsnit gennemgås det, der er vigtigt at huske for at vedligeholde din varemærkeregistrering. Giv besked om flytninger, navneskift m.v. Hold os orienteret, når din virksomhed flytter. Dette er vigtigt, da vi ellers får svært ved at kontakte dig vedrørende din registrering. Hold os også orienteret, når din virksomhed skifter navn. Mærket vil i visse situationer kunne slettes af registret, hvis vi ikke kan finde frem til dig. Ændringer i adressen og dit virksomhedsnavn foretages gratis. Gem materiale, der beviser, at du bruger varemærket Hvis du ikke bruger dit varemærke på markedet, kan du risikere at tabe din ret til det. Når registreringen er fem år gammel, skal du være parat til at bevise, at du bruger dit varemærke. Vi kontrollerer ikke af os selv, at du bruger dit varemærke. Andre kan dog bede os om at ophæve mærket, hvis du eventuelt selv ønsker mærket eller et lignende mærke registreret. Vi vil så bede dig om at bevise, at du bruger mærket her i landet for de varer og serviceydelser, som registreringen omfatter. Gem derfor dateret materiale, hvor varemærket er brugt. Beviserne kan fx være fakturaer og ordrebekræftelser. Får du trykt brochuremateriale, kan du aftale med dit trykkeri, at datoen for trykning af materialet altid fremgår af materialet. Når du bruger dit varemærke, skal du være opmærksom på at bruge det i den udgave, som er registreret hos os. Hvis du ændrer eller moderniserer dit mærke lidt, kan du ansøge om at få registreringen ændret på samme måde. Kun ganske små ændringer tillades, men hvis ændringen af registreringen kan tillades, kan dette ske gratis. Hvis ændringen er lidt større, er det et nyt varemærke, og du må derfor ansøge om en ny registrering. Hold øje med dine konkurrenter Varemærket er kernen i den måde, forbrugeren kender og genkender din virksomheds produkter og serviceydelser. Værdien af mærket afhænger af, at du beskytter mærket, så andre især dine konkurrenter ikke bruger et identisk eller lignende varemærke for de samme produkter og serviceydelser. Det er derfor en god idé, at du selv overvåger, hvilke varemærker der bliver brugt eller registreret. En god overvågning indeholder to elementer: En overvågning i markedet. Bed dine medarbejdere, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser om at være opmærksom på nye varemærker på markedet. En overvågning i offentlige registre. Hold øje med de varemærker, der bliver registreret i Danmark og som EU-varemærker. Nye varemærker bliver offentliggjort i Dansk Varemærketidende, der bl.a. kan ses på www. dkpto.dk/tidende.htm og i EF-varemærketidende. Patent- og Varemærkestyrelsen og en række private firmaer tilbyder mod betaling at overvåge dit varemærke for dig. Forny dit varemærke Din registrering gælder i 10 år fra registreringsdagen. Når de 10 år er udløbet, kan du forny registreringen i yderligere 10 år. Du kan forny registreringen med 10 år ad gangen, så længe du ønsker det, og så længe der ikke er andre, der beder om at få dit mærke ophævet. Som en service sender vi dig et girokort seks måneder før rettidig fornyelse. Det er dog vigtigt, at du selv holder øje med, hvornår registreringen udløber, da ansvaret for rettidig indbetaling altid vil være dit. 3

4 Når du selv bruger dit dit varemærke I dette afsnit gennemgås det, der er vigtigt at huske, når du selv bruger dit varemærke, eller når andre bruger varemærket efter aftale med dig. Husk at registreringen giver dig en eneret til varemærket, men det er ikke en markedsføringstilladelse. Der kan gælde særlige regler om markedsføring inden for din branche. Sådanne regler skal du naturligvis være opmærksom på. Vis altid, at der er tale om et varemærke Det bør altid fremgå klart, at der er tale om et varemærke. Bliver et varemærke et almindelig kendt og beskrivende ord for produktets art (generisk), så kan det uanset registrering benyttes frit af andre også af dine konkurrenter. Dette kaldes, at varemærket degenererer. Eksempler på dette er tidligere varemærker som "ymer" og "grammofon", der i dag betragtes som almindelige ord. Den sproglige form, hvori dit mærke indgår, skal således være neutral og konsekvent og skal vise, at mærket er et varemærke. Skriv dit varemærke med store bogstaver (fx ALPO20) i brochuremateriale, pressemeddelelser m.v. Bøj aldrig dit mærke grammatisk. Brug varemærket ens i alle sammenhænge. Brug eventuelt symbolet i direkte forlængelse af dit varemærke (fx ALPO20 ). Der gælder forskellige regler for brugen af i andre lande. Du bør derfor altid undersøge, om du kan bruge i et land, før du begynder en eksport dertil eller markedsfører dine varer i landet. Lav klare aftaler med dine forretningsforbindelser Skal du planlægge og gennemføre markedsføringskampagner eller andre salgstiltag, skal du udvælge eventuelle partnere med omhu. På denne måde sikrer du ikke alene din virksomhed og dit varemærke, men også dine kunder og forbrugerne generelt, da der altid vil være klarhed omkring dit varemærke. Lav klare aftaler om, hvordan dit varemærke skal bruges: Sørg for, at der klart kan skelnes mellem dit varemærke og de andres, så der ikke skabes forvirring. Forlang altid, at dit varemærke kun benyttes af andre med udtrykkelig tilladelse fra dig. Opstil eventuelt et sæt regler for præcis og korrekt brug af dit varemærke. De opstillede regler kan du distribuere til dine medarbejdere, forhandlere, reklamebureau og andre, der anvender varemærket. Alle er så grundigt informeret om, hvordan de skal bruge og ikke bruge det registrerede varemærke. Overvej om der altid skal følge en forklarende note med i forbindelse med brug af dit varemærke. Noten skal gøre det klart, at varemærket er din virksomheds ejendom og gengivet efter særlig aftale med din virksomhed. Brug internettet med omtanke At gøre forretninger over internettet er i dag en naturlig del af mange virksomheders markedsføring. Mange virksomheder udvider deres geografiske dækningsområde let og hurtigt via internettet. Der er via internettet adgang til din hjemmeside fra hele verden, og et varemærke, der ligner dit, kan være taget i brug eller registreret uden for Danmark. Har du en hjemmeside på internettet, skal du derfor være opmærksom på, at du kan komme til at krænke varemærker i andre lande. Du skal være opmærksom på, om du gennem din hjemmeside henvender dig til forbrugere og virksomheder uden for Danmark. Det vil normalt være tilfældet, hvis man kan bestille dine varer eller serviceydelser fra andre lande, hvis man kan betale i andre landes valuta, og hvis man kan få leveret eller sendt varen til et andet land? Hvis din hjemmeside henvender sig til forbrugere og virksomheder uden for Danmark, skal du være opmærksom på, hvilke regler der gælder i det pågældende land. Se også afsnittet "Når din forretning vokser". 4

5 Når andre bruger dit varemærke I dette afsnit gennemgås det, der er vigtigt at huske, når andre bruger dit varemærke eller noget, der ligner, uden tilladelse fra dig. Grib ind over for andres brug af varemærker, der ligner dit Ved registreringen har du opnået en eneret til dit varemærke i Danmark. Eneretten betyder bl.a., at du kan forbyde dine konkurrenter at bruge et varemærke, et logo eller andet forretningskendetegn, der ligner dit varemærke. Du kan også forhindre andre i at få et lignende varemærke registreret. Opdager du, at der er en anden, der bruger et varemærke, som ligner dit, må du overveje, om du skal gribe ind. Varemærker er normalt kun forvekslelige, hvis mærkerne ligner hinanden, og hvis de samtidig vedrører varer eller serviceydelser af samme eller lignende art. Dit varemærke kan indeholde enkelte dele, som du ikke har opnået eneret til, fx produktangivelser eller andre direkte beskrivende ord. Du kan derfor ikke forhindre, at andre bruger disse betegnelser, hvis brugen sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Du kan heller ikke stoppe brugen af varemærket på importerede varer, som du selv har sørget for blev bragt på markedet inden for EØS-området. Når et produkt bringes lovligt på markedet i et EØS-land, skal det som udgangspunkt kunne cirkulere frit mellem de øvrige nationale markeder - parallelimport. Du har forskellige muligheder for at reagere over for en anden, der bruger et varemærke, som du ønsker at gribe ind over for. Skriv til den anden virksomhed og bed dem stoppe brugen af mærket. Fremsæt indsigelse mod en registrering - hvis det andet mærke er søgt registreret. Reglerne om, hvordan du fremsætter indsigelse og prisen for det, kan du få oplyst ved at kontakte os eller ved at se på vores hjemmeside: Start en fogedsag eller retssag for at få den anden virksomhed til at holde op med at bruge mærket. Når din varemærkeregistrering er mere end fem år gammel, er det, du skal være parat til at bevise, hvilke varer eller serviceydelser, du bruger mærket for. Se nærmere under punktet Gem materialer, der beviser, at du bruger varemærket. Hvis du ønsker at få en anden virksomhed til at stoppe brugen eller registreringen af et forveksleligt varemærke, er det en god idé at overveje at søge professionel hjælp. Brug eventuelt din advokat eller et af de private patent- eller varemærkebureauer, der har specialiseret sig inden for varemærker og patenter. 5

6 Når din forretning vokser I dette afsnit gennemgås det, der er vigtigt at huske, når din forretning vokser, udvides til nye markeder, får nye produkter og ydelser og nye produktnavne. Overvej varemærkebeskyttelsen før eksport Tænker du på at begynde en eksport af dine varer og services til andre lande, skal du være opmærksom på, at den registrering, som du netop har fået, alene dækker Danmark. Hvis du ønsker at få dit mærke registreret i det eller de pågældende lande, skal du træffe et valg om, hvordan du vil søge mærket registreret. National ansøgning i det enkelte land: Ansøgningen skal indleveres til varemærkemyndigheden i det pågældende land, og vil blive behandlet efter de nationale regler der. Ansøgningen og en efterfølgende registrering vil kun dække dette land. International ansøgning via Madrid-Protokol systemet: Som indehaver af en dansk varemærkeansøgning eller -registrering har du mulighed for at opnå beskyttelse i flere lande, herunder også lande uden for EU. Dette kan ske med én enkelt ansøgning. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger eller se på Ansøgning via EU-varemærke systemet: Det er i dag muligt ved en enkelt ansøgning at opnå en varemærkeregistrering, der omfat- ter hele EU og dermed også Danmark. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger eller se på vedrørende EU-varemærket. Uanset om din eksport foregår via salgskanaler og samarbejdspartnere i det pågældende land, eller om den foregår direkte via salg over Internettet, skal du når din forretning vokser overveje risikoen ved, at du i forbindelse med eksporten kommer til at krænke varemærker i andre lande. Et mærke, der ligner dit, kan være taget i brug eller registreret uden for Danmark. Overvej om nye varemærker skal registreres Registreringen af dit varemærke dækker lige netop de vareområder og serviceydelser, der er beskrevet i registreringsbeviset hverken mere eller mindre. Når din virksomhed får nye produkter, er det derfor en god idé, at checke om din registrering allerede dækker disse varer. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du overveje, om du skal søge om at få mærket registreret på ny for en bredere vifte af varer og serviceydelser. 6

7 Nye produkter og serviceydelser kan også føre til nye navne og varemærker. Du skal altid overveje, i hvilket omfang et nyt varemærke skal søges registreret. Du skal bl.a. tage stilling til: Hvor vigtigt er det nye mærke for din virksomheds fremtid? Er mærket et navn på en hel produktlinie, eller er det blot et navn på en enkelt vare? Hvor lang tid skal mærket bruges skal det blot bruges til en enkelt kampagne, eller er det et mærke, der skal bruges i mange år fremover? Overvej hvordan gamle varemærker skal afvikles Når en virksomhed udvikler sig, er det ganske normalt, at nye varemærker opstår og måske også at gamle varemærker ikke længere bruges. Husk i den forbindelse, at et varemærke kan have en værdi i sig selv, og der kan være andre virksomheder, som vil være interesseret i mærket. Et varemærke kan som andre ejendomsrettigheder sælges. Du kan også give andre virksomheder tilladelse til at bruge varemærket. En sådan tilladelse kan gives i form af en licens, hvor en eller flere virksomheder kan betale for at få lov til at bruge mærket. Både aftaler om salg og aftaler om licens kan registreres i det danske varemærkeregister. Du kan naturligvis også bare lade være med at forny din registrering næste gang. Så falder registreringen bort af sig selv. Registreringsbeviset og bekræftelse på endelig registrering I dette afsnit gennemgås det, der er vigtigt at huske i forbindelse med registreringsbeviset og bekræftelsen på den endelige registrering af dit varemærke. Pas på registreringsbeviset og bekræftelsen Med registreringsbeviset og bekræftelsen kan du på en nem og utvetydig måde dokumentere din eneret til varemærket. Det kan blive aktuelt og afgørende i en situation, hvor der opstår problemer om, hvem der har retten til mærket. Du bør derfor altid passe godt på dit registreringsbevis og bekræftelsen. Læg mærke til datoerne På registreringsbeviset og i bekræftelsen, som du har modtaget, optræder en række datoer. De vigtigste datoer, som du skal lægge mærke til, er: Ansøgningsdatoen (220) den dato, som du kan føre din ret tilbage til. Registreringsdatoen (151) den dato, mærket blev registreret og startdatoen for registreringsperioden. Udløbsdatoen/fornyelsesdatoen (180) den dato, hvor registreringsperioden udløber, og du skal forny registreringen. Slutdatoen for registreringsproceduren den dato, hvor bestemmelserne om brugspligt tælles fra. Datoen fremgår af brevet om bekræftelse på den endelige registrering af varemærket. Hvis dit registreringsbevis eller bekræftelse bliver væk, kan du bestille en bekræftet udskrift af registeret hos os. Prisen for en sådan bekræftet udskrift af registeret kan du få oplyst ved at kontakte os eller se på vores hjemmeside: 7

8 Checkliste Vedligeholdelse af din varemærkeregistrering Giv besked om flytninger, navneskift m.v. Gem materiale, der beviser, at du bruger varemærket Hold øje med dine konkurrenter Forny dit varemærke Når du selv bruger dit varemærke Vis altid, at der er tale om et varemærke Lav klare aftaler med dine forretningsforbindelser Brug internettet med omtanke Når andre bruger dit varemærke Grib ind overfor andres brug af varemærker, der ligner dit Når din forretning vokser Overvej varemærkebeskyttelsen før eksport Sørg for at nye produkter er dækket af registreringen Overvej om nye varemærker skal registreres Overvej hvordan gamle varemærker skal afvikles Registreringsbeviset Pas på registeringsbeviset og bekræftelsen Patent- og Varemærkestyrelsen har åbent: mandag til fredag torsdag fra kl fredag fra kl Biblioteket har åbent: mandag, Biblioteket onsdag har åbent: + fredag mandag kl. - fredag 9-14 kl torsdag kl Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK Taastrup Tlf : Fax : Oktober 10

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

IMMATERIELLE RETTIGHEDER IMMATERIELLE RETTIGHEDER Patenter, Brugsmodeller, Varemærker, Designbeskyttelse og Ophavsret DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 25 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter Virksomhedens aftaler Et trygt grundlag forebygger konflikter Indhold Aftaler Et effektivt styringsværktøj 3 Ejernes aftaler om selskabet 4 Aktieselskabet og anpartselskabet 4 Interessentskabet 4 Aftaler,

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort og Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere