DM GENERALFORSAMLING 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM GENERALFORSAMLING 2010."

Transkript

1 1 DM GENERALFORSAMLING Mine Damer og Herrer. Det er mig en glæde, at jeg på DM S bestyrelse samt sekretariatets vegne, kan byde jer alle hjertelig velkommen til Dansk Maskinhandlerforenings generalforsamling Vi har her i formiddag været vært for møde i forhandlerforeningerne. Det har tre mærkeforeninger & en importør benyttet sig af. Jeg håber, at I som har deltaget i disse møder har fået et godt udbytte med hjem. En særlig velkomst til: Medlem af folketinget fra Venstre Erling Bonnesen(Deltagelse?) Pejter Søndergaard Bjarne Kring Thomas Kirkeby Lotte Flint Jacob Sand Kirk Nils Damgaard Asger Andersen Nils Andreassen (Kommer senere) Venstre s Landbrugsordfører. Formand for SALA. DM Revisor. Willis. Willis. PensionDanmark. Vores fotograf. Aktivt æresmedlem. Direktør i SALA Nye medlemmer i DM siden sidste generalforsamling. Hvis I er til stede bedes I rejse Jer når I bliver nævnt. Scan-Agro A/S Thorsø Maskinforretning ApS Nordvestjysk Traktorservice A/S MVJ Maskiner A/S Kommende medlemmer: Stenderup A/S Vi er i dag repræsenteret med 67 medlemmer ud af 140. De 67 medlemmer har en samlet lønsum på 628mio. ud af DM samlet løn sum på ca. 1,1mia. Vi håber fra bestyrelsen, at vi får en god og konstruktiv dialog på denne generalforsamling. Inden vi går over til Dagsordenen, vil jeg gerne om vi i fællesskab kan synge * Dagen i dag er din min ven * MH synger for. Tak. Dagsordenens punkt 1, er valg af dirigent. Fra bestyrelsens side foreslår vi: Har I andre forslag? Maskinhandler Hans Andersen.

2 2 Hans Andersen er valgt. Ordet til Hans Andersen. Der blev på vores møde i går budt velkommen til de nye og gamle suppleanter fra regionerne. Mødet blev bl.a. brugt til en præsentation af arbejdet i bestyrelsen samt den nye forretningsorden i DM fra August Vi skal i dag vælge en repræsentant til bestyrelsen fra region Øst. Den mundtlige beretning kommer bl.a. omkring følgende emner med de indlæg som er koblet på: Rundt omkring Landbruget. Climmar. Indtjening i Branchen. Netværksgrupper i DM. DM mærkeundersøgelse. Færdelsgruppen. Fornyelse af forsikringsaftale med Codan. DM Kvalitetscertificering. DMiBRUGT. Agromek Team nr 1 RUNDT OM LANDBRUGET En verden og en hverdag fuld af overraskelser hvor billedet ændres så hurtigt, at det næsten er uforståeligt. Jeg har i overskriftsform nogle korte indlæg med titlen* Rundt om landbruget. * Danske arbejdspladser tæller ved køledisken Knap halvdelen af den danske befolkning vil gerne fastholde hjemlige arbejdspladser ved at købe dansk producerede fødevarer. Kvalitet, jobs og sikkerhed Der er specielt tre ting, som får danskerne til at vælge dansk. Kvalitet, som får 48 % af befolkningen til at foretrække de danske varer. Fødevaresikkerhed er en vigtig grund for 41 %, mens sikring af danske arbejdspladser får 44 % til at købe dansk. - De to første parametre er i virkeligheden dem, der har skabt den enorme succes for det danske fødevareerhverv. To tredjedele af produktionen eksporteres, og det kan kun lade sig gøre, fordi den danske produktion er kendetegnet ved en høj kvalitet og en høj fødevaresikkerhed. På den måde kan man sige, at forbrugerne sikrer danske arbejdspladser, både fordi de køber danske fødevarer, og indirekte fordi de værner så meget om den gode danske kvalitet, at eksportmarkederne også foretrækker de danske varer.

3 3 Hvis vi skal sikrer os, at hele befolkningen bakker op omkring Landbruget, er de næste budskaber vigtige. Der er altid plads til forbedringer Hovedparten af de danske svine- & kvægproducenter har helt styr på velfærden i besætningerne. For dem er det særdeles uheldigt, at der stadig er nogle få, der hænger i bremsen. Hen over sommeren har Fødevarestyrelsens rejsehold været på uanmeldt kontrol dels for at give rådgivning og i enkelte besætninger, hvor der har været problemer, har man udstedt et påbud. Danske dyr i forhold til verden Der tales og skrives ofte om, at danske dyr er sundere og mere sikre at spise end udenlandske. Men hvad måler man det i, og er der overhovedet hold i virkeligheden? I de seneste år har vi desværre set en stigning i forbruget af antibiotika på de danske besætninger. Vi er stadig meget langt fra niveauet i andre lande, hvor man i nogle tilfælde kan købe antibiotika helt uden registrering eller dyrlæge overvågning. Desuden er de præparater, der bruges i de danske besætninger, ikke de kritiske typer, der desværre ofte anvendes i andre lande. Antibiotikaforbruget pr. kg produceret kød

4 4 Disse beskrivelser og statistikker er hentet fra Landbrug & Fødevarer s hjemmeside og ikke fra udsendelsen Kontant som helt på Deres egen måde fortæller hvordan dyrevelfærden er i bl.a. svinebesætninger i Danmark. Jeg har en tro på, at med de kampagner som Landbrug & Fødevarer har i gang omkring dyrevelfærd, at der fortsat vil være tillid til den dyrevelfærd, som er nødvendigt, hvis der fortsat skal være produktion i Danmark til gavn for den store eksport som det danske landbrug har. Børn i børnehaven vil vide hvor kød, mælk og æg kommer fra Asger er sammen med en gruppe børn i børnehaven Saxogården i København ved at lære om, hvordan mælken kommer fra koen til kartonen i købmandens kølemontre. Historien er simpel, men ifølge flere forskere er opgaven svær. For et barn i København er marker, mejetærskere og jordbrug langt væk både fysisk og mentalt, og det kan være svært for børnene at forstå naturen og landbruget. Hæfterne, som bliver udgivet, skal gøre vejen kortere. De handler om, hvordan kød, grøntsager, æg, mælk, fisk og korn produceres. På Saxogården har de tidligere forsøgt at fortælle børnene netop den historie, men materialet som var tilgængeligt, var beregnet til folkeskolen. Derfor vil Fødevarestyrelsen nu tage initiativ til at producere materialet til glæde for landets daginstitutioner. Detailsalget stiger fortsat Når der tages højde for sæsonudsving, kan detailhandlen igen begynde at se stigninger i salget på knap 0,5 % i august. Det er dermed anden måned i træk, hvor man oplever en stigning, viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Ifølge dagens positive tal fra Danmarks Statistik er der grund til at vejre morgenluft, hvis man ellers ernærer sig i den danske detailhandel. Beregninger fra Landbrug & Fødevarer viser nemlig, at detailsalget af fødevarer og andre dagligvarer det seneste år er steget med 1,5 % målt i værdi. KORNHØSTEN 2010 Det blev en gennemsnit høst i 2010, men den er langt mere værd en sidste års rekordhøst. Høsten forventes at være 10,8 mia. værd hvilket er ca. 3,6 mia. mere end høsten var værd i Eksporten af majs, hvede og byg reguleres Priserne på verdensmarkedet ventes at stige.

5 5 Ukraine, der er en af verdens største eksportører af korn, har indført begrænsninger af landets eksport af korn frem til nytår. Årsagen er sommerens alvorlige tørke, som har ført til en markant nedgang i kornudbyttet. Regeringen begrænser eksporten af majs, hvede og byg. Beslutningen kan få konsekvenser for priserne på verdensmarkedet, som ventes at gå op. Lige som nabolandet Rusland, ramte sommerens usædvanlige varme vejr især i juli de to lande hårdt og førte til omfattende tørke. De 2 lande har endnu ikke opgjort nedgangen i produktionen, men det forventes, at der er tale om omkring en 30 % nedgang. På 2 år er værdien af jord og bygninger faldet fra 655 til 439 mia. kr. Markedsværdien af de danske landbrugsbedrifter er ifølge Jyllands-Posten reduceret yderligere med 81 mia. kr. i årets første 6 måneder. Dermed er markedsværdien af de 2,5 mio. hektar landbrugsjord samt de mange tusinde stalde i løbet af de sidste 2 år i alt faldet fra 655 til 439 mia. kr. - i alt 216 mia. Disse beregninger, som Jyllands-Posten har foretaget er baseret på nye data for ejendomshandel, som Skat har offentliggjort kr. pr. hektar inkl. Bygninger I 1. halvår 2010 fremgår det, at landbrugsbedrifter over 15 hektar blev handlet til gennemsnitpriser på kr. pr. hektar. Priserne, der er inklusive bygninger, nåede toppen på kr. i 2. halvår af Dette prisfald på i alt 33 % har haft dramatiske konsekvenser for erhvervet. Friværdierne er smuldret i et meget højt tempo, og en stor del af landmændene har derfor mistet muligheden for at investere i nye stalde eller udvide bedriften. Spørgsmålet er, hvorvidt priserne nu har nået bunden. Efterspørgsel på jord Der er mange rigtig gode begrundelser for, at der på langt sigt stadig vil være efterspørgsel på jord. Jorden skal ikke afskrives, og der er behov for produktionen til en verdensbefolkning, der stiger med 50 % over de næste 40 år. Der er også et stigende behov for jord til energiproduktion. Dertil kommer, at det ser ud til, at fødevarepriserne er begyndt at stige igen. Det gør, at der igen er lidt mere perspektiv i at købe jord. Den meget lave korte rente er også med til at holde en hånd under jordpriserne. Færre handler Gennem de seneste år har der været en voldsom opbremsning i antallet af handler med landbrugsejendomme. Det skyldes dels, at nogle sælgere håber på bedre tider, dels at finanssektoren har dækket de løbende underskud på en del kriseramte bedrifter og undladt at sætte disse bedrifter til salg.

6 6 Årsagen til finanssektorens tålmodighed er, at det vil udløse et sammenbrud i priserne, hvis et stort antal bedrifter bliver sat til salg på et marked med meget få købere. Vi oplever stadig banker, som lukker kassen, selvom formålet med bankpakke 2 var, at hjælpe os igennem krisen. Jeg har mange gange haft den tanke, at bankpakke 2 kun har hjulpet bankerne og ikke erhvervslivet som, det var tanken. Dette er måske også rigtigt, idet bankernes udlån er faldet med over 10 % siden vedtagelsen af bankpakke 2. En del af de virksomheder, der er gået konkurs, var sunde virksomheder, som godt kunne tjene penge, men de manglede likviditet. Som afslutning på mit indlæg omkring økonomi, oplever vi desværre en del indlæg indrykket i pressen, som kun kan få banker og samarbejdspartnere til at frygte fremtiden endnu mere. Ydermere kan dette evt. udløse en total opbremsning i hjælpen, så vi ikke kommer igennem til bedre tider. Under mottoet * DANMARK BEHØVER LANDBRUGET* har Dansk Maskinhandlerforening og Maskinbladet igangsat en fælles kampagne. På bagsiden af mærkerne kan teksten omsættes til følgende: Vi føler et ansvar for at sætte erhvervet og de aktuelle vilkår på dagsordenen. Vi viser vores stolthed overfor erhvervet og synliggøre vores opbakning til landbruget og alle dem, som arbejder i eller omkring erhvervet. Rigtig mange af Jer har brugt dette klistermærke på Jeres biler samt ved indgangspartier i jeres forretninger. Der skal lyde en tak for den flotte opbakning til denne kampagne. * Danmarks fremtid hviler på landbruget * Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Danmarks fremtid hviler på et bæredygtigt landbrug. Her er opbygget flere århundreders kompetencer. Indlæg nr. 1 ved Michael Husfeldt MICHAEL HUSFELDT HAR INDLÆG OM AFSÆTNING AF MASKINER. Indlæg nr. 2 Indlæg ved Lars Møller Andersen. Climmar kongressen blev afholdt i Krakow i Polen i oktober Lars Møller Andersen har et indlæg fra Kongressen. DM S MEDLEMMER I TAL I 2010 MEDLEMSFORHOLD SEPTEMBER 2010 Aktive medlemmer Vi begynder for første gang at se antallet af aktive medlemmer falde, selvom vi har optaget nye medlemmer.

7 7 Vi har haft en afgang på 15 forretninger samt optagelse af 4 nye forretninger. En del af afgangen skyldes opkøb / fusioner. Der var i september medlemmer mod 151 på samme tid sidste år. Antallet af tilknyttede udsalgssteder er i år 41 mod 43 sidste år. Det samlede antal forretninger udgør i dag 181 forretningsenheder. Figur: Udvikling i DM medlemmer Figur: Til og afgang DM medlemmer Passive medlemmer 11 tidligere medlemmer udgør i dag en del af vores 67 passive medlemmer. Arbejdsgivermedlemmer DM-Arbejdsgiver varetager i øjeblikket arbejdsgiverinteresserne for 28 virksomheder med tilknytning til sekretariatet. Antallet er uændret i forhold til sidste år. Figur: Udvikling i antal arbejdsgivermedlemmer udenfor DM DM S MEDLEMMER I OMSÆTNINGSTAL FOR 2009 Der har været et fald på 30% i vores omsætning fra 2008 til Omsætningen udgjorde i 2009 ca. 7,5 mia. kr. mod 10,7 mia. kr. i Den gennemsnitlige omsætning i de 140 forretninger var ca. 54,5 mio kr. i Figur: Omsætningsfordeling i 2009 DM medlemmer Det er særligt de store forretninger, der har oplevet et markant omsætningsnedgang i 2009.

8 8 Den gennemsnitlige DM forretning mistede i 2009 næsten 1/3 af omsætningen i forhold til 2008 der er dog en meget stor forskel mellem de enkelte forretningers omsætningsfald. Ganske få medlemmer har haft omsætningsfremgang (8 medlemmer) hvorimod i den anden ende af skalaen, er der et større antal forretninger, som har oplevet et omsætningsfald på over 40 %. Figur: Omsætningsudvikling mellem år 2008 og år 2009 Udviklingen i hele branchens omsætning fra 1999 til 2009 viser at 2009 ligger på niveau med Figur: Total omsætning i branchen fra 1999 til 2009 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2010 Der har været et fald på ca. 6,5 % i forhold til sidste år. Den samlede beskæftigelse som i september 2010 udgjorde i alt personer. Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre Salgschef/produktchef 27 Sælger (repræsentant) 188 Lagerchef/forvalter 138 Lagerassistent 367 Elev (lager) 22 Værkfører 118 Værkførerassistent 31 Fagl. Svende 1053 Ufagl. Arb. 98 Lærlinge 291 Direktør 234 Medhjælpende hustru 9 Kontorassistent 67 Bogholder/bogholderass. 89 IT-medarbejder 4 Elev (administration) 2 Adm. Chef/forretningsfører 43 Andre 29 Total Grandtotal 2810

9 9 Når vi medregner alle medarbejdere under DM- Arbejdsgiver er der i alt beskæftiget personer fordelt på 168 virksomheder, hvilket er et fald på 242 personer i forhold til Den gennemsnitlige beskæftigelse i en DM medlemsvirksomhed var i september 2010 på 21 personer. Salg Lager Værksted Adm. Salgschef/produktchef 0,20 Sælger (repræsentant) 1,40 Lagerchef/forvalter 1,03 Lagerassistent 2,74 Elev (lager) 0,16 Værkfører 0,88 Værkførerassistent 0,23 Fagl. Svende 7,86 Ufagl. Arb. 0,73 Lærlinge 2,17 Direktør 1,75 Medhjælpende hustru 0,07 Kontorassistent 0,50 Bogholder/bogholderass. 0,66 IT-medarbejder 0,03 Elev (administration) 0,01 Adm. Chef Andre Adm. Chef/forretningsfører 0,32 Andre 0,22 Total 1,60 3,93 11,87 3,02 0,32 0,22 Grandtotal 20,96 Indtjening i branchen Med de udsigter vi har for de kommende par år indenfor vores branche og dermed den enkelte virksomhed, er der nu en fantastisk mulighed for at skifte ledelsesmæssig fokus fra vækst og markedsandele til fokus på indtjening og bundlinje. Vi har i de efterfølgende grafer inddelt forretningerne i 3 kategorier. Antal virksomheder i alt 2008/ / / / / ansatte ansatte Over 50 ansatte Vi anser, at antallet i hver gruppe udgør så stor en andel af totalen, at analysen har en høj validitet. Dog skal det bemærkes, at enkeltmandsvirksomheder ikke indgår i analysen.

10 10 Vi vurderer tallene er troværdige, indsamlingen og behandlingen er pålidelig. Som den efterfølgende analyse viser, har krisen sat landbrugsmaskinbranchen under et voldsomt pres som følge af svigtende salg af både nye og brugte traktorer og maskiner. Traktorsalget og mejetærskersalget er på et år faldet med næsten 50 % og efterspørgselen på brugte traktorer er faldet med ca. 30 %. Figur: Udvikling i salget af nye traktorer, brugte traktorer og nye mejetærskere I 2010 ventes prognosen over branchens omsætning, at blive på 6,35 mia. kr, et yderlige fald på ca. 15 % i forhold til Derved er omsætningen på niveau med Figur: Total omsætning i branchen og prognose for 2010 Andelen af de store DM medlemsvirksomheder med overskud er faldet fra 90 % i 2004/2005 til 55 % i 2008/2009 Figur: Andel af DM maskinhandlere med overskud fra 2004 til 2009 Efter at finanskrisen indtrådte, har der været et markant fald for alle grupperne, når der måles på primært resultat pr. ansat. Virksomheder med over 50 ansatte ligger langt under gruppen fra 2 til 9 ansatte i 2008/2009. Figur: Primært resultat pr. ansat til 2009

11 11 Krisen har ramt branchen hårdt på indtjeningen det er gruppen med over 50 ansatte, der nu ligger lavest med et resultat i gennemsnit på under 1 % i afkast af den investerede kapital. Gruppen med ansatte har generelt gearet et meget bedre afkast både før og under finanskrisen. Figur: Afkast af den investerede kapital 2004 til 2009 Forrentningen af egenkapitalen adskiller sig fra afkastet af den investerede kapital ved, at forrentningen af egenkapitalen er et udtryk for virksomhedsejernes forrentning af den indskudte kapital, efter der er betalt renter til de eksterne kreditgivere. Figur: Egenkapitalforrentning Gruppen af virksomheder med ansatte har over perioden klaret sig bedst i denne disciplin alle grupper kom ud af 2008 /2009 med en negativ forretning i gennemsnit. Gruppen med over 50 ansatte har alle bevaret en positiv egenkapital selv under krisen. De mindre forretninger med 2-9 ansatte har udviklet sig negativt under krisen, kun ca. 87 % af denne gruppe virksomheder har en positiv egenkapital. Figur: Andel med positiv egenkapital Soliditetsgraden er over perioden faldende både i gruppen af virksomheder med 2 9 ansatte og ansatte. Gruppen med over 50 ansatte har i en årrække haft en stigende soliditetsgrad, som dog dykker under finanskrisen. Figur: Udvikling i soliditetsgrad Som alle kan se har vi overordnet flere opgaver at arbejde med i fremtiden, men specielt skal der fokus på at tjene flere pengene i hver handel samt en stor udfordring med at få reduceret balancen, og derved få soliditetsgraden hævet. Mange forretninger står med en høj balancesum i forhold til virksomhedens egenkapital.

12 12 Indtjening vil i fremtiden være et stort fokusområde fra de banker, som stiller kassekreditter til rådighed til branchen. Jeg er bekendt med, at flere banker begynder at kræve personlig kaution for at yde kassekreditter. Vi har desværre oplevet at Landbrugsavisen har indrykket regnskabstal fra udvalgte forretninger i branchen. Jeg har ikke nogen forståelse for dette tiltag, hvilket der klart er blevet givet udtryk for til Landbrugsavisen. De fejl som var i Deres artikler er efterfølgende blevet rettet. DM-ARBEJDSGIVER DM og SALA Ny situation for SALA. SALA s bestyrelse vedtog i foråret 2009 en fremadrettet plan. Den indebar en sekretariatsfusion mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og SALA, samt en kontingentaftale imellem medlemmerne af SALA frem til 2013 og en flytning af sekretariatet til Axelborg. Efter indgåelsen af aftalen valgte GLS-A og DLG med virkning fra 1. april 2011, at opsige samarbejdet. Det var til stor undrer at GLS A opsagde deres medlemsskab, idet stort set alle Deres ønsker vedr. fremtiden i SALA er blevet opfyldt i den netop indgåede aftale. Indlæg nr. 3. Henning Mølkjær / Lise Bennike DM NETVÆRKSGRUPPPER 2010 DM har med stor succes i etableret netværksgrupper for unge ledere i landbrugsmaskinbranchen. Dette er overskriften på et indlæg ved Henning Mølkjær. Tak til Lise & Henning. DM MÆRKEUNDERSØGELSE 2010 OG SAMARBEJDET MED MÆRKEFORENINGERNE I august måned 2010 blev DM Mærkeundersøgelse for 2. gang udsendt til samtlige forhandlere i Danmark. Dette skete i tæt samarbejde med Forhandlerforeningernes formænd. Undersøgelsen er tænkt som et dialogværktøj, der skal sætte fokus på muligheder for forbedringer i samarbejdet mellem forhandler / importør. På et møde i Kolding den 5. oktober 2010 blev resultatet af undersøgelsen præsenteret for mærkeformændene. 3 mærkeforeninger har i dag præsenteret resultatet af undersøgelse for deres forhandlere.

13 13 Climmar har også lavet en tilsvarende mærkeundersøgelse i 2010 baseret på følgende besvarelser: Danmark 120 Tyskland 286 Frankrig 295 England 133 Schweiz 113 Total besvarelser 947 Det forventes fremover at flere lande vil deltage i mærkeundersøgelsen. Efterfølgende kan I se hvordan det enkelte mærke er placeret i Climmar undersøgelsen. Vil blive indsat marts 2011 Climmar undersøgelsen er ikke på nuværende tidspunkt blevet præsenteret i de andre lande, derfor skal Climmar undersøgelsen holdes fortroligt, indtil den er blevet præsenteret i de deltagende lande. Dette forventes at ske i løbet af foråret 2011 ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I 2009/2010 Færdselsgruppen består af følgende organisationer: Landbrug & Fødevarer. Danske Maskinstationer og Entreprenører. Dansk Fabrikantforening. Dansk Maskinhandlerforening. Arbejdet i Færdselsgruppen har været præget af stor aktivitet, især når der melder sig problemer med de mange tunge køretøjer der, findes i landbruget samt på maskinstationerne. Sidst i oktober måned 2009 havde vi et møde med Trafikstyrelsen. Her blev der fulgt op på en del punkter, som var blevet lovet ændret i 2007, men hvor der endnu ikke er sket noget. Trafikstyrelsen var meget lydhør overfor vore argumenter, og vi blev lovet bedre opfølgning såfremt vi kunne fremskaffe dokumentationer. Vi har forslag til forbedringer i færdselsloven, som vi håber på går igennem. Trafikstyrelsen har nu givet midlertidig dispensation til, at to bæltetrukne kartoffel- og roeoptagere kan få lov til at køre på vejene, forudsat kommunen først giver tilladelse hertil. Dispensationen kommer efter ansøgning fra Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Danske Maskinstationer, Danske Maskinfabrikanter & DM.

14 14 Dispensationen letter situationen betragteligt ved efterårets kartoffel- og roekampagne, hvor våde marker mange steder har gjort det helt nødvendigt at benytte bælteoptagere for overhovedet at kunne bjærge årets høst af kartofler og roer. Vi ønsker en sammenhæng mellem fornuft, sikkerhed og rentabel produktion for alle i landbruget og på maskinstationerne. Pressemeddelelse DM DM vil gerne advare imod, at købe traktorer som er fabrikeret til at køre hurtigere end 40 km i timen. Hvis en traktor er konstrueret til at køre hurtigere, så er det ifølge færdselsloven ikke en traktor! Derfor kan et sådan køretøj ikke køre lovligt på de danske veje! Desværre er nummerplader på en traktor ikke en garanti for, at køretøjet er lovligt. En godkendt traktor indenfor EU kan kendes på, at den har en typeplade hvorpå der er en EU godkendelse(eec nummer). En traktor uden denne EEC godkendelse kan aldrig blive godkendt som traktor indenfor EU. Synspersonalet må lige som alle andre borgere her i landet, ikke køre hurtigere end 30 km i timen og har derfor ikke altid opdaget, at traktoren rent faktisk kan køre 50, 60 eller 65 km i timen. Personalet i de danske synshaller er blevet gjort bekendt med problemet, og de ved nu, at de også skal se efter på typepladen, om traktoren er EU godkendt. Jeg kan på det kraftigste opfordre jer til at se godt efter, om traktoren har den fornødne EEC godkendelse inden den tages i bytte! Såfremt denne ECC godkendelse ikke findes på traktoren, så kan det være nødvendigt at spørge leverandøren af mærket, om hvilken hastighed denne traktor er konstrueret til. Det vil være meget træls, for nu at sige det på godt jysk, hvis man får sådan en traktor i bytte ved en handel. Den kan være svær at sælge igen, når den kun må færdes på markerne udenfor færdselslovens område. PROJEKTER I FÆLLESUDVALGENE Dansk Metal og 3F Arbejdet i fællesudvalget med Dansk Metal og 3F udvikler sig løbende positivt og konstruktiv med nye aktiviteter/tiltag. I fællesudvalget med Dansk Metal og 3F er der igangsat opbygning af en ny hjemmeside med information om praktikpladser, uddannelsesforløb og karrieremuligheder indenfor landbrugsmaskinmekanikerfaget, som forventes at være klar ultimo Den nye brochure som fortæller om uddannelsen og karrieremuligheder i branchen kan I få med hjem i dag.

15 15 DMiBRUGT har også været brugt til artikler om uddannelsen, hvor bl.a. de unge fortæller om sig selv og deres arbejdsplads. Gymnasiet er suverænt den mest kendte uddannelse blandt unge, og har også den største bevågenhed i medierne og blandt beslutningstagerne. Når gymnasiet løber med det meste af opmærksomheden, har det noget at gøre med, at det har prestige, og at erhvervs- uddannelserne har et mere broget image. Det er i mange tilfælde udtryk for ren og skær uddannelses- snobberi. Med dette i erindring sendte Dansk Metal/ 3F & DM i foråret tidligere maskinhandler Niels Jakobsen på landevejen, for at få maskinhandlerne til at ansætte flere lærlinge. Enhver arbejdsgivers drøm er dygtige medarbejdere, der evner at tænke selvstændigt og handle på en ansvarlig måde. Sådanne medarbejdere er imidlertid ikke lige til at samle op rundt om det nærmeste gadehjørne eller hive ud af den blå luft. - Vi skal selv sørge for at give dem et solidt fundament i form af en alsidig uddannelse. - Det er vigtigt, at vi i vores hverdag forklarer de unge mennesker hvor god en uddannelse de kan få hos os. Besøgene blev også brugt til at forklare om nødvendigheden af at uddanne lærlinge, så vi hele tiden kan have nok dygtige, faglærte medarbejdere. Der er netop vedtaget et lovforslag omkring elevpræmie til nye lærepladser. Præmien bliver på kr for ny ansættelser efter den 15. november I juni måned blev der i samarbejde med Dansk Metal afholdt Fyraftensmøder med fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Møderne blev afholdt i Skive og Kolding, hvor der blev informeret om to af Arbejdstilsynets fokuspunkter: Instruktion og oplæring. En god dag. Indlægsholderne var Ulrik Rasmussen fra Dansk Metal og Per Hedetoft fra DM. Deltagerne fik hæfterne Instruktion og oplæring, og En god dag" om psykisk arbejdsmiljø med hjem til Arbejdsmiljømappen. Foto: Fyraftensmøde i sekretariatet i Kolding

16 16 HK/Privat Sammen med HK/Privat blev der i efteråret udarbejdet nye rekrutteringsannoncer og brochuremateriale med fokus på vores grunduddannelse indenfor lager/butik. Materialet kan frit downloades på DM hjemmesiden. Fællesudvalget arrangerede i efteråret en 2-dages studietur til udstillingen Agritecnica 2009 for medarbejdere i butik, kontor og administration. Studieturen skulle være med til at give indsigt og viden om branchen. Vi vil gentage succesen i 2011 for den gruppe af medarbejdere. Foto: Gruppen bydes velkommen til Agritechnica af International Communications Manager Malene Conlong og Michael Husfeldt Handel & Engro elever får nu mulighed for at få en kort del af deres uddannelse i udlandet. Vi har sammen med HK / Privat lavet to uddannelsesaftaler hos Pöttinger & Case / IH i Østrig. DM/HK Kompetencefonde Medarbejdere under DM/HK overenskomsten har ret til 10 dages uddannelse efter eget valg pr. år. Uddannelserne skal være inden for overenskomstens område. Elever kan ikke søge støtte til uddannelse. Udannelsesfonden har et årligt maksimumbeløb til rådighed derfor vil først til mølle princippet gælde. DM KURSER 15 værkfører/værkførerassistenter har deltaget i Lederuddannelse Værksted/Service. Et nyt hold starter op i november 2010 med 15 værkfører samt 10 reservedelschefer. Foto: Deltagere fra Lederuddannelsen, Erhvervsskolerne i Aars DM har i de forgangne år bl.a. afholdt kursus i: Lovpligtigt hovedeftersyn & CE mærkning. Brandsikkerhedskurser i varmt arbejde. Mange forsikringsselskaber kræver dette kursus, herunder også Codan. Hvis man efter 1. januar 2011 ikke har et kursusbevis, og gør sig skyldig i en brand hos en kunde, er selvrisikoen væsentligt højere. Følgende kursus kommer i løbet af efteråret / vinteren: DM lederuddannelse for værkfører og reservedelschefer. Salgsteknik / God kundeservice & Konflikthåndtering. I har muligheden for at tilmelde deltager til Helle Hansen i DM på mandag. Vi mangler tilmelding.

17 17 DM FORSIKRINGSAFTALE med CODAN Den nuværende forsikringsaftale mellem DM og Codan Forsikring udløber ved udgangen af Med henblik på en videreførelse af forsikringsaftalen, har Willis & DM forhandlet med Codan om en fornyelse af forsikrings- aftalen. Skadesprocenten på forsikringsaftalen igennem 2009 og til og med 1. halvår 2010 er steget fra 75 % til 136 %, og antallet af skader er samtidig også steget i perioden. Forhandlingerne er nået frem til har fået følgende resultat: Største dele af forsikringerne videreføres på uændret præmie + indeks, på trods af mange skader og markedsstigninger i forsikringsmarkedet. Forhandler & værkstedsforsikringen udvides ved brug af bom mod udkørsel fra bygning, til at dække i den uaflåste hal mod tyveri af maskiner eller redskaber. Løsøre dækkes automatisk i 7 dage på messer. Lastbilers maksimal nyværdi udvides fra kr ,- til kr ,- uden beregning. Pga. skadesforløbet varsler Codan en præmie- og selvrisiko stigning på forhandler & værkstedsforsikringen som Willis & DM har fået forhandlet ned til en stigning på 15% + indeks, samt en selvrisiko ændring fra Kr til kr Selvrisiko på tyveri vil dog bibeholdes på kr ,- hvis der kan spores en GPS enhed på køretøjet. Codan Care har som alle andre hospitalsforsikringer i Danmark haft en stigning i skadesprocenten. Den meget fordelagtige præmie vil Codan derfor varsle stigning på fra Vi får en stigning fra Kr til Kr inkl. rabat på arbejdsskade. Som det kan ses får vi en stigning på de forsikringsdele, hvor vi har haft mange skader. Derfor skal der også fokus på en indsats omkring skadesforebyggelse, således at vi kan få knækket den kedelige udvikling, vi har set igennem et stykke tid. De forhandlere der benytter DM forsikringsprogram, har i foråret modtaget forslag til skadesforebyggende tiltag. Skadesforebyggelse på Forhandler & værkstedsforsikringen skal synliggøres. Det er vigtigt, at der ses på ændring af arbejdsgange samt kontrolfunktioner, således at skaderne fremover bliver mindre. DM har indgået samarbejdsaftale med Tripple Track A/S, der er Danmarks mest kendte tracking-system. I en branche som vores med højværdi produkter, er der mange som kan have et behov for den bedste sikring af disse. GPS sporingsenheder er for de fleste forsikringsselskaber et krav når maskinen overstiger en vis værdi.

18 18 Brochure og andet materiale fra Tripple Track A/S finder I på vores hjemmeside under medlemsområdet Samarbejdsaftaler. DANSKE MASKINSTATIONER Deres Konsulenttjeneste har gennemført en branche-undersøgelse for at tage temperaturen på branchen ved årsskiftet Knap 101 maskinstationer har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at der har været stigende aktiviteter hos 33 % af de maskinstationer, som arbejdede indenfor landbrug. I 2010 forventes der en mindre stigning i arbejdsmængden. Foreningen tæller 615 medlemmer og omsætter for 4,9 mia. Det var ved udgangen af 2009 en positiv udvikling hos medlemmerne. DANSKE LANDBRUGSMASKINFABRIKANTER Vi har i det forløbende år haft et møde med fabrikanter omkring markedsvilkår samt rekl. bestemmelser. De har valgt Peter Pedersen fra Agrometer til ny formand. Den tidligere formand Steen Andersen har overtaget posten som formand for Agromek. DM MØDER/SEMINARER Året startede med DM nytårskur 2010 i Viborg, Ringsted, Hovborg og på Bornholm. På møderne blev der gennemført workshops og dialog-caféer, hvor meningerne skulle brydes, og deltagerne stod overfor spørgsmål om den aktuelle situation i landbruget og i vores branche. Hver enkelt skulle bidrage med at finde løsninger og anbefalinger. Præsentationerne fra møderne, kan findes på DM hjemmesiden. Der kom rigtig mange gode input, som forhåbentligt har givet god inspiration til refleksion. Foto: DM nytårskur 2010 på Hovborg Kro Her nævnes nogle af de udsagn og anbefalinger deltagerne diskuterede i grupperne, og som senere blev præsenteret for alle deltagerne. Større afskrivninger skal accepteres af kunderne. Høj servicegrad differentiering i forhold til uautoriserede. Rådgivning pr. telefon skal koste penge. Fokus på indtjening. Fokus på egne kompetencer. Fastholdelse af nøglemedarbejdere. Fokus på likviditet. Holde os til det vi er gode til. Annoncerede rabatter på timepriser skal væk. Omkostningerne skal tilpasses.

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Orientering fra DM-branche Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Orientering fra DM-branche Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 13 September 2010 HUSK at have og bruge kontrolapparat (fartskriver) i køretøjerne Strafferammerne for enten ikke at have et sådan apparat, ikke bruge det eller fejlbetjene det, er ret så alvorlige

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2010 2011 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN NYE UDFORDRINGER FOR MANGE... 4 VERDENEN OMKRING OS... 9 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening

Dansk Maskinhandlerforening Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2008 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Brancheforeningen for landbrugsmaskinforretninger

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Maskinleverandørerne

Maskinleverandørerne Maskinleverandørerne Beretning 2010 SEKTIONEN for Park, Vej og Anlæg Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST...

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2007 2008

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2007 2008 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2007 2008 2 Indholdsfortegnelse: Dansk Maskinhandlerforening branchen og verdenen omkring os... side 3 Afsætning af traktorer og maskiner... side 6 Landbruget 2008...

Læs mere

Ledelsesberetning 2009

Ledelsesberetning 2009 Ledelsesberetning 2009 Nr. 1 Arrangementer i 2009 Det har været et aktivt år med mange arrangementer hen over året med rigtig god tilslutning. ca. 7.000 deltagere i alt. Nr. 2 1 Planteavlsmøde Nr. 3 Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE 2014 FORSIKRING BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Velkommen. Møde for bioenergivirksomheder, den 18. juni 2013. Allan Pedersen, Sektordirektør

Velkommen. Møde for bioenergivirksomheder, den 18. juni 2013. Allan Pedersen, Sektordirektør Velkommen Møde for bioenergivirksomheder, den 18. juni 2013 Allan Pedersen, Sektordirektør Dagens program 09:00 Ankomst og registrering af deltagere 09:30 Introduktion til DLMF og den nye bioenergigruppe

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2010. Indhold

Nyhedsbrev 3-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Dansk Kvæg kongres 2009. Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009

Dansk Kvæg kongres 2009. Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009 Dansk Kvæg kongres 2009 Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009 Er dansk landbrug konkurrencedygtigt? Det korte svar: JA - men det fordrer stærk og fremsynet ledelse Lys

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation?

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? v/ Heidi Alsing, Landbrug & Fødervarer Børge Sørensen, Landrbugsrådgivning Syd Hvorfor Selveje? Fordi:

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Øko 25 år FVM factfile

Øko 25 år FVM factfile Øko 25 år FVM factfile Generelle facts om økologi i Danmark Forbruger facts - Ø-mærket blev lanceret i Danmark i 1989-97 % har kendskab til Ø-mærket - 84 % af befolkningen har tillid til Ø-mærket - 93

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

DANSK MASKINHANDLERFORENING

DANSK MASKINHANDLERFORENING Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 4 VERDEN OMKRING OS... 7 DM-MØDER 2013/2014... 8 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/2014... 10 LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere