DM GENERALFORSAMLING 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM GENERALFORSAMLING 2010."

Transkript

1 1 DM GENERALFORSAMLING Mine Damer og Herrer. Det er mig en glæde, at jeg på DM S bestyrelse samt sekretariatets vegne, kan byde jer alle hjertelig velkommen til Dansk Maskinhandlerforenings generalforsamling Vi har her i formiddag været vært for møde i forhandlerforeningerne. Det har tre mærkeforeninger & en importør benyttet sig af. Jeg håber, at I som har deltaget i disse møder har fået et godt udbytte med hjem. En særlig velkomst til: Medlem af folketinget fra Venstre Erling Bonnesen(Deltagelse?) Pejter Søndergaard Bjarne Kring Thomas Kirkeby Lotte Flint Jacob Sand Kirk Nils Damgaard Asger Andersen Nils Andreassen (Kommer senere) Venstre s Landbrugsordfører. Formand for SALA. DM Revisor. Willis. Willis. PensionDanmark. Vores fotograf. Aktivt æresmedlem. Direktør i SALA Nye medlemmer i DM siden sidste generalforsamling. Hvis I er til stede bedes I rejse Jer når I bliver nævnt. Scan-Agro A/S Thorsø Maskinforretning ApS Nordvestjysk Traktorservice A/S MVJ Maskiner A/S Kommende medlemmer: Stenderup A/S Vi er i dag repræsenteret med 67 medlemmer ud af 140. De 67 medlemmer har en samlet lønsum på 628mio. ud af DM samlet løn sum på ca. 1,1mia. Vi håber fra bestyrelsen, at vi får en god og konstruktiv dialog på denne generalforsamling. Inden vi går over til Dagsordenen, vil jeg gerne om vi i fællesskab kan synge * Dagen i dag er din min ven * MH synger for. Tak. Dagsordenens punkt 1, er valg af dirigent. Fra bestyrelsens side foreslår vi: Har I andre forslag? Maskinhandler Hans Andersen.

2 2 Hans Andersen er valgt. Ordet til Hans Andersen. Der blev på vores møde i går budt velkommen til de nye og gamle suppleanter fra regionerne. Mødet blev bl.a. brugt til en præsentation af arbejdet i bestyrelsen samt den nye forretningsorden i DM fra August Vi skal i dag vælge en repræsentant til bestyrelsen fra region Øst. Den mundtlige beretning kommer bl.a. omkring følgende emner med de indlæg som er koblet på: Rundt omkring Landbruget. Climmar. Indtjening i Branchen. Netværksgrupper i DM. DM mærkeundersøgelse. Færdelsgruppen. Fornyelse af forsikringsaftale med Codan. DM Kvalitetscertificering. DMiBRUGT. Agromek Team nr 1 RUNDT OM LANDBRUGET En verden og en hverdag fuld af overraskelser hvor billedet ændres så hurtigt, at det næsten er uforståeligt. Jeg har i overskriftsform nogle korte indlæg med titlen* Rundt om landbruget. * Danske arbejdspladser tæller ved køledisken Knap halvdelen af den danske befolkning vil gerne fastholde hjemlige arbejdspladser ved at købe dansk producerede fødevarer. Kvalitet, jobs og sikkerhed Der er specielt tre ting, som får danskerne til at vælge dansk. Kvalitet, som får 48 % af befolkningen til at foretrække de danske varer. Fødevaresikkerhed er en vigtig grund for 41 %, mens sikring af danske arbejdspladser får 44 % til at købe dansk. - De to første parametre er i virkeligheden dem, der har skabt den enorme succes for det danske fødevareerhverv. To tredjedele af produktionen eksporteres, og det kan kun lade sig gøre, fordi den danske produktion er kendetegnet ved en høj kvalitet og en høj fødevaresikkerhed. På den måde kan man sige, at forbrugerne sikrer danske arbejdspladser, både fordi de køber danske fødevarer, og indirekte fordi de værner så meget om den gode danske kvalitet, at eksportmarkederne også foretrækker de danske varer.

3 3 Hvis vi skal sikrer os, at hele befolkningen bakker op omkring Landbruget, er de næste budskaber vigtige. Der er altid plads til forbedringer Hovedparten af de danske svine- & kvægproducenter har helt styr på velfærden i besætningerne. For dem er det særdeles uheldigt, at der stadig er nogle få, der hænger i bremsen. Hen over sommeren har Fødevarestyrelsens rejsehold været på uanmeldt kontrol dels for at give rådgivning og i enkelte besætninger, hvor der har været problemer, har man udstedt et påbud. Danske dyr i forhold til verden Der tales og skrives ofte om, at danske dyr er sundere og mere sikre at spise end udenlandske. Men hvad måler man det i, og er der overhovedet hold i virkeligheden? I de seneste år har vi desværre set en stigning i forbruget af antibiotika på de danske besætninger. Vi er stadig meget langt fra niveauet i andre lande, hvor man i nogle tilfælde kan købe antibiotika helt uden registrering eller dyrlæge overvågning. Desuden er de præparater, der bruges i de danske besætninger, ikke de kritiske typer, der desværre ofte anvendes i andre lande. Antibiotikaforbruget pr. kg produceret kød

4 4 Disse beskrivelser og statistikker er hentet fra Landbrug & Fødevarer s hjemmeside og ikke fra udsendelsen Kontant som helt på Deres egen måde fortæller hvordan dyrevelfærden er i bl.a. svinebesætninger i Danmark. Jeg har en tro på, at med de kampagner som Landbrug & Fødevarer har i gang omkring dyrevelfærd, at der fortsat vil være tillid til den dyrevelfærd, som er nødvendigt, hvis der fortsat skal være produktion i Danmark til gavn for den store eksport som det danske landbrug har. Børn i børnehaven vil vide hvor kød, mælk og æg kommer fra Asger er sammen med en gruppe børn i børnehaven Saxogården i København ved at lære om, hvordan mælken kommer fra koen til kartonen i købmandens kølemontre. Historien er simpel, men ifølge flere forskere er opgaven svær. For et barn i København er marker, mejetærskere og jordbrug langt væk både fysisk og mentalt, og det kan være svært for børnene at forstå naturen og landbruget. Hæfterne, som bliver udgivet, skal gøre vejen kortere. De handler om, hvordan kød, grøntsager, æg, mælk, fisk og korn produceres. På Saxogården har de tidligere forsøgt at fortælle børnene netop den historie, men materialet som var tilgængeligt, var beregnet til folkeskolen. Derfor vil Fødevarestyrelsen nu tage initiativ til at producere materialet til glæde for landets daginstitutioner. Detailsalget stiger fortsat Når der tages højde for sæsonudsving, kan detailhandlen igen begynde at se stigninger i salget på knap 0,5 % i august. Det er dermed anden måned i træk, hvor man oplever en stigning, viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Ifølge dagens positive tal fra Danmarks Statistik er der grund til at vejre morgenluft, hvis man ellers ernærer sig i den danske detailhandel. Beregninger fra Landbrug & Fødevarer viser nemlig, at detailsalget af fødevarer og andre dagligvarer det seneste år er steget med 1,5 % målt i værdi. KORNHØSTEN 2010 Det blev en gennemsnit høst i 2010, men den er langt mere værd en sidste års rekordhøst. Høsten forventes at være 10,8 mia. værd hvilket er ca. 3,6 mia. mere end høsten var værd i Eksporten af majs, hvede og byg reguleres Priserne på verdensmarkedet ventes at stige.

5 5 Ukraine, der er en af verdens største eksportører af korn, har indført begrænsninger af landets eksport af korn frem til nytår. Årsagen er sommerens alvorlige tørke, som har ført til en markant nedgang i kornudbyttet. Regeringen begrænser eksporten af majs, hvede og byg. Beslutningen kan få konsekvenser for priserne på verdensmarkedet, som ventes at gå op. Lige som nabolandet Rusland, ramte sommerens usædvanlige varme vejr især i juli de to lande hårdt og førte til omfattende tørke. De 2 lande har endnu ikke opgjort nedgangen i produktionen, men det forventes, at der er tale om omkring en 30 % nedgang. På 2 år er værdien af jord og bygninger faldet fra 655 til 439 mia. kr. Markedsværdien af de danske landbrugsbedrifter er ifølge Jyllands-Posten reduceret yderligere med 81 mia. kr. i årets første 6 måneder. Dermed er markedsværdien af de 2,5 mio. hektar landbrugsjord samt de mange tusinde stalde i løbet af de sidste 2 år i alt faldet fra 655 til 439 mia. kr. - i alt 216 mia. Disse beregninger, som Jyllands-Posten har foretaget er baseret på nye data for ejendomshandel, som Skat har offentliggjort kr. pr. hektar inkl. Bygninger I 1. halvår 2010 fremgår det, at landbrugsbedrifter over 15 hektar blev handlet til gennemsnitpriser på kr. pr. hektar. Priserne, der er inklusive bygninger, nåede toppen på kr. i 2. halvår af Dette prisfald på i alt 33 % har haft dramatiske konsekvenser for erhvervet. Friværdierne er smuldret i et meget højt tempo, og en stor del af landmændene har derfor mistet muligheden for at investere i nye stalde eller udvide bedriften. Spørgsmålet er, hvorvidt priserne nu har nået bunden. Efterspørgsel på jord Der er mange rigtig gode begrundelser for, at der på langt sigt stadig vil være efterspørgsel på jord. Jorden skal ikke afskrives, og der er behov for produktionen til en verdensbefolkning, der stiger med 50 % over de næste 40 år. Der er også et stigende behov for jord til energiproduktion. Dertil kommer, at det ser ud til, at fødevarepriserne er begyndt at stige igen. Det gør, at der igen er lidt mere perspektiv i at købe jord. Den meget lave korte rente er også med til at holde en hånd under jordpriserne. Færre handler Gennem de seneste år har der været en voldsom opbremsning i antallet af handler med landbrugsejendomme. Det skyldes dels, at nogle sælgere håber på bedre tider, dels at finanssektoren har dækket de løbende underskud på en del kriseramte bedrifter og undladt at sætte disse bedrifter til salg.

6 6 Årsagen til finanssektorens tålmodighed er, at det vil udløse et sammenbrud i priserne, hvis et stort antal bedrifter bliver sat til salg på et marked med meget få købere. Vi oplever stadig banker, som lukker kassen, selvom formålet med bankpakke 2 var, at hjælpe os igennem krisen. Jeg har mange gange haft den tanke, at bankpakke 2 kun har hjulpet bankerne og ikke erhvervslivet som, det var tanken. Dette er måske også rigtigt, idet bankernes udlån er faldet med over 10 % siden vedtagelsen af bankpakke 2. En del af de virksomheder, der er gået konkurs, var sunde virksomheder, som godt kunne tjene penge, men de manglede likviditet. Som afslutning på mit indlæg omkring økonomi, oplever vi desværre en del indlæg indrykket i pressen, som kun kan få banker og samarbejdspartnere til at frygte fremtiden endnu mere. Ydermere kan dette evt. udløse en total opbremsning i hjælpen, så vi ikke kommer igennem til bedre tider. Under mottoet * DANMARK BEHØVER LANDBRUGET* har Dansk Maskinhandlerforening og Maskinbladet igangsat en fælles kampagne. På bagsiden af mærkerne kan teksten omsættes til følgende: Vi føler et ansvar for at sætte erhvervet og de aktuelle vilkår på dagsordenen. Vi viser vores stolthed overfor erhvervet og synliggøre vores opbakning til landbruget og alle dem, som arbejder i eller omkring erhvervet. Rigtig mange af Jer har brugt dette klistermærke på Jeres biler samt ved indgangspartier i jeres forretninger. Der skal lyde en tak for den flotte opbakning til denne kampagne. * Danmarks fremtid hviler på landbruget * Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Danmarks fremtid hviler på et bæredygtigt landbrug. Her er opbygget flere århundreders kompetencer. Indlæg nr. 1 ved Michael Husfeldt MICHAEL HUSFELDT HAR INDLÆG OM AFSÆTNING AF MASKINER. Indlæg nr. 2 Indlæg ved Lars Møller Andersen. Climmar kongressen blev afholdt i Krakow i Polen i oktober Lars Møller Andersen har et indlæg fra Kongressen. DM S MEDLEMMER I TAL I 2010 MEDLEMSFORHOLD SEPTEMBER 2010 Aktive medlemmer Vi begynder for første gang at se antallet af aktive medlemmer falde, selvom vi har optaget nye medlemmer.

7 7 Vi har haft en afgang på 15 forretninger samt optagelse af 4 nye forretninger. En del af afgangen skyldes opkøb / fusioner. Der var i september medlemmer mod 151 på samme tid sidste år. Antallet af tilknyttede udsalgssteder er i år 41 mod 43 sidste år. Det samlede antal forretninger udgør i dag 181 forretningsenheder. Figur: Udvikling i DM medlemmer Figur: Til og afgang DM medlemmer Passive medlemmer 11 tidligere medlemmer udgør i dag en del af vores 67 passive medlemmer. Arbejdsgivermedlemmer DM-Arbejdsgiver varetager i øjeblikket arbejdsgiverinteresserne for 28 virksomheder med tilknytning til sekretariatet. Antallet er uændret i forhold til sidste år. Figur: Udvikling i antal arbejdsgivermedlemmer udenfor DM DM S MEDLEMMER I OMSÆTNINGSTAL FOR 2009 Der har været et fald på 30% i vores omsætning fra 2008 til Omsætningen udgjorde i 2009 ca. 7,5 mia. kr. mod 10,7 mia. kr. i Den gennemsnitlige omsætning i de 140 forretninger var ca. 54,5 mio kr. i Figur: Omsætningsfordeling i 2009 DM medlemmer Det er særligt de store forretninger, der har oplevet et markant omsætningsnedgang i 2009.

8 8 Den gennemsnitlige DM forretning mistede i 2009 næsten 1/3 af omsætningen i forhold til 2008 der er dog en meget stor forskel mellem de enkelte forretningers omsætningsfald. Ganske få medlemmer har haft omsætningsfremgang (8 medlemmer) hvorimod i den anden ende af skalaen, er der et større antal forretninger, som har oplevet et omsætningsfald på over 40 %. Figur: Omsætningsudvikling mellem år 2008 og år 2009 Udviklingen i hele branchens omsætning fra 1999 til 2009 viser at 2009 ligger på niveau med Figur: Total omsætning i branchen fra 1999 til 2009 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2010 Der har været et fald på ca. 6,5 % i forhold til sidste år. Den samlede beskæftigelse som i september 2010 udgjorde i alt personer. Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre Salgschef/produktchef 27 Sælger (repræsentant) 188 Lagerchef/forvalter 138 Lagerassistent 367 Elev (lager) 22 Værkfører 118 Værkførerassistent 31 Fagl. Svende 1053 Ufagl. Arb. 98 Lærlinge 291 Direktør 234 Medhjælpende hustru 9 Kontorassistent 67 Bogholder/bogholderass. 89 IT-medarbejder 4 Elev (administration) 2 Adm. Chef/forretningsfører 43 Andre 29 Total Grandtotal 2810

9 9 Når vi medregner alle medarbejdere under DM- Arbejdsgiver er der i alt beskæftiget personer fordelt på 168 virksomheder, hvilket er et fald på 242 personer i forhold til Den gennemsnitlige beskæftigelse i en DM medlemsvirksomhed var i september 2010 på 21 personer. Salg Lager Værksted Adm. Salgschef/produktchef 0,20 Sælger (repræsentant) 1,40 Lagerchef/forvalter 1,03 Lagerassistent 2,74 Elev (lager) 0,16 Værkfører 0,88 Værkførerassistent 0,23 Fagl. Svende 7,86 Ufagl. Arb. 0,73 Lærlinge 2,17 Direktør 1,75 Medhjælpende hustru 0,07 Kontorassistent 0,50 Bogholder/bogholderass. 0,66 IT-medarbejder 0,03 Elev (administration) 0,01 Adm. Chef Andre Adm. Chef/forretningsfører 0,32 Andre 0,22 Total 1,60 3,93 11,87 3,02 0,32 0,22 Grandtotal 20,96 Indtjening i branchen Med de udsigter vi har for de kommende par år indenfor vores branche og dermed den enkelte virksomhed, er der nu en fantastisk mulighed for at skifte ledelsesmæssig fokus fra vækst og markedsandele til fokus på indtjening og bundlinje. Vi har i de efterfølgende grafer inddelt forretningerne i 3 kategorier. Antal virksomheder i alt 2008/ / / / / ansatte ansatte Over 50 ansatte Vi anser, at antallet i hver gruppe udgør så stor en andel af totalen, at analysen har en høj validitet. Dog skal det bemærkes, at enkeltmandsvirksomheder ikke indgår i analysen.

10 10 Vi vurderer tallene er troværdige, indsamlingen og behandlingen er pålidelig. Som den efterfølgende analyse viser, har krisen sat landbrugsmaskinbranchen under et voldsomt pres som følge af svigtende salg af både nye og brugte traktorer og maskiner. Traktorsalget og mejetærskersalget er på et år faldet med næsten 50 % og efterspørgselen på brugte traktorer er faldet med ca. 30 %. Figur: Udvikling i salget af nye traktorer, brugte traktorer og nye mejetærskere I 2010 ventes prognosen over branchens omsætning, at blive på 6,35 mia. kr, et yderlige fald på ca. 15 % i forhold til Derved er omsætningen på niveau med Figur: Total omsætning i branchen og prognose for 2010 Andelen af de store DM medlemsvirksomheder med overskud er faldet fra 90 % i 2004/2005 til 55 % i 2008/2009 Figur: Andel af DM maskinhandlere med overskud fra 2004 til 2009 Efter at finanskrisen indtrådte, har der været et markant fald for alle grupperne, når der måles på primært resultat pr. ansat. Virksomheder med over 50 ansatte ligger langt under gruppen fra 2 til 9 ansatte i 2008/2009. Figur: Primært resultat pr. ansat til 2009

11 11 Krisen har ramt branchen hårdt på indtjeningen det er gruppen med over 50 ansatte, der nu ligger lavest med et resultat i gennemsnit på under 1 % i afkast af den investerede kapital. Gruppen med ansatte har generelt gearet et meget bedre afkast både før og under finanskrisen. Figur: Afkast af den investerede kapital 2004 til 2009 Forrentningen af egenkapitalen adskiller sig fra afkastet af den investerede kapital ved, at forrentningen af egenkapitalen er et udtryk for virksomhedsejernes forrentning af den indskudte kapital, efter der er betalt renter til de eksterne kreditgivere. Figur: Egenkapitalforrentning Gruppen af virksomheder med ansatte har over perioden klaret sig bedst i denne disciplin alle grupper kom ud af 2008 /2009 med en negativ forretning i gennemsnit. Gruppen med over 50 ansatte har alle bevaret en positiv egenkapital selv under krisen. De mindre forretninger med 2-9 ansatte har udviklet sig negativt under krisen, kun ca. 87 % af denne gruppe virksomheder har en positiv egenkapital. Figur: Andel med positiv egenkapital Soliditetsgraden er over perioden faldende både i gruppen af virksomheder med 2 9 ansatte og ansatte. Gruppen med over 50 ansatte har i en årrække haft en stigende soliditetsgrad, som dog dykker under finanskrisen. Figur: Udvikling i soliditetsgrad Som alle kan se har vi overordnet flere opgaver at arbejde med i fremtiden, men specielt skal der fokus på at tjene flere pengene i hver handel samt en stor udfordring med at få reduceret balancen, og derved få soliditetsgraden hævet. Mange forretninger står med en høj balancesum i forhold til virksomhedens egenkapital.

12 12 Indtjening vil i fremtiden være et stort fokusområde fra de banker, som stiller kassekreditter til rådighed til branchen. Jeg er bekendt med, at flere banker begynder at kræve personlig kaution for at yde kassekreditter. Vi har desværre oplevet at Landbrugsavisen har indrykket regnskabstal fra udvalgte forretninger i branchen. Jeg har ikke nogen forståelse for dette tiltag, hvilket der klart er blevet givet udtryk for til Landbrugsavisen. De fejl som var i Deres artikler er efterfølgende blevet rettet. DM-ARBEJDSGIVER DM og SALA Ny situation for SALA. SALA s bestyrelse vedtog i foråret 2009 en fremadrettet plan. Den indebar en sekretariatsfusion mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og SALA, samt en kontingentaftale imellem medlemmerne af SALA frem til 2013 og en flytning af sekretariatet til Axelborg. Efter indgåelsen af aftalen valgte GLS-A og DLG med virkning fra 1. april 2011, at opsige samarbejdet. Det var til stor undrer at GLS A opsagde deres medlemsskab, idet stort set alle Deres ønsker vedr. fremtiden i SALA er blevet opfyldt i den netop indgåede aftale. Indlæg nr. 3. Henning Mølkjær / Lise Bennike DM NETVÆRKSGRUPPPER 2010 DM har med stor succes i etableret netværksgrupper for unge ledere i landbrugsmaskinbranchen. Dette er overskriften på et indlæg ved Henning Mølkjær. Tak til Lise & Henning. DM MÆRKEUNDERSØGELSE 2010 OG SAMARBEJDET MED MÆRKEFORENINGERNE I august måned 2010 blev DM Mærkeundersøgelse for 2. gang udsendt til samtlige forhandlere i Danmark. Dette skete i tæt samarbejde med Forhandlerforeningernes formænd. Undersøgelsen er tænkt som et dialogværktøj, der skal sætte fokus på muligheder for forbedringer i samarbejdet mellem forhandler / importør. På et møde i Kolding den 5. oktober 2010 blev resultatet af undersøgelsen præsenteret for mærkeformændene. 3 mærkeforeninger har i dag præsenteret resultatet af undersøgelse for deres forhandlere.

13 13 Climmar har også lavet en tilsvarende mærkeundersøgelse i 2010 baseret på følgende besvarelser: Danmark 120 Tyskland 286 Frankrig 295 England 133 Schweiz 113 Total besvarelser 947 Det forventes fremover at flere lande vil deltage i mærkeundersøgelsen. Efterfølgende kan I se hvordan det enkelte mærke er placeret i Climmar undersøgelsen. Vil blive indsat marts 2011 Climmar undersøgelsen er ikke på nuværende tidspunkt blevet præsenteret i de andre lande, derfor skal Climmar undersøgelsen holdes fortroligt, indtil den er blevet præsenteret i de deltagende lande. Dette forventes at ske i løbet af foråret 2011 ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I 2009/2010 Færdselsgruppen består af følgende organisationer: Landbrug & Fødevarer. Danske Maskinstationer og Entreprenører. Dansk Fabrikantforening. Dansk Maskinhandlerforening. Arbejdet i Færdselsgruppen har været præget af stor aktivitet, især når der melder sig problemer med de mange tunge køretøjer der, findes i landbruget samt på maskinstationerne. Sidst i oktober måned 2009 havde vi et møde med Trafikstyrelsen. Her blev der fulgt op på en del punkter, som var blevet lovet ændret i 2007, men hvor der endnu ikke er sket noget. Trafikstyrelsen var meget lydhør overfor vore argumenter, og vi blev lovet bedre opfølgning såfremt vi kunne fremskaffe dokumentationer. Vi har forslag til forbedringer i færdselsloven, som vi håber på går igennem. Trafikstyrelsen har nu givet midlertidig dispensation til, at to bæltetrukne kartoffel- og roeoptagere kan få lov til at køre på vejene, forudsat kommunen først giver tilladelse hertil. Dispensationen kommer efter ansøgning fra Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Danske Maskinstationer, Danske Maskinfabrikanter & DM.

14 14 Dispensationen letter situationen betragteligt ved efterårets kartoffel- og roekampagne, hvor våde marker mange steder har gjort det helt nødvendigt at benytte bælteoptagere for overhovedet at kunne bjærge årets høst af kartofler og roer. Vi ønsker en sammenhæng mellem fornuft, sikkerhed og rentabel produktion for alle i landbruget og på maskinstationerne. Pressemeddelelse DM DM vil gerne advare imod, at købe traktorer som er fabrikeret til at køre hurtigere end 40 km i timen. Hvis en traktor er konstrueret til at køre hurtigere, så er det ifølge færdselsloven ikke en traktor! Derfor kan et sådan køretøj ikke køre lovligt på de danske veje! Desværre er nummerplader på en traktor ikke en garanti for, at køretøjet er lovligt. En godkendt traktor indenfor EU kan kendes på, at den har en typeplade hvorpå der er en EU godkendelse(eec nummer). En traktor uden denne EEC godkendelse kan aldrig blive godkendt som traktor indenfor EU. Synspersonalet må lige som alle andre borgere her i landet, ikke køre hurtigere end 30 km i timen og har derfor ikke altid opdaget, at traktoren rent faktisk kan køre 50, 60 eller 65 km i timen. Personalet i de danske synshaller er blevet gjort bekendt med problemet, og de ved nu, at de også skal se efter på typepladen, om traktoren er EU godkendt. Jeg kan på det kraftigste opfordre jer til at se godt efter, om traktoren har den fornødne EEC godkendelse inden den tages i bytte! Såfremt denne ECC godkendelse ikke findes på traktoren, så kan det være nødvendigt at spørge leverandøren af mærket, om hvilken hastighed denne traktor er konstrueret til. Det vil være meget træls, for nu at sige det på godt jysk, hvis man får sådan en traktor i bytte ved en handel. Den kan være svær at sælge igen, når den kun må færdes på markerne udenfor færdselslovens område. PROJEKTER I FÆLLESUDVALGENE Dansk Metal og 3F Arbejdet i fællesudvalget med Dansk Metal og 3F udvikler sig løbende positivt og konstruktiv med nye aktiviteter/tiltag. I fællesudvalget med Dansk Metal og 3F er der igangsat opbygning af en ny hjemmeside med information om praktikpladser, uddannelsesforløb og karrieremuligheder indenfor landbrugsmaskinmekanikerfaget, som forventes at være klar ultimo Den nye brochure som fortæller om uddannelsen og karrieremuligheder i branchen kan I få med hjem i dag.

15 15 DMiBRUGT har også været brugt til artikler om uddannelsen, hvor bl.a. de unge fortæller om sig selv og deres arbejdsplads. Gymnasiet er suverænt den mest kendte uddannelse blandt unge, og har også den største bevågenhed i medierne og blandt beslutningstagerne. Når gymnasiet løber med det meste af opmærksomheden, har det noget at gøre med, at det har prestige, og at erhvervs- uddannelserne har et mere broget image. Det er i mange tilfælde udtryk for ren og skær uddannelses- snobberi. Med dette i erindring sendte Dansk Metal/ 3F & DM i foråret tidligere maskinhandler Niels Jakobsen på landevejen, for at få maskinhandlerne til at ansætte flere lærlinge. Enhver arbejdsgivers drøm er dygtige medarbejdere, der evner at tænke selvstændigt og handle på en ansvarlig måde. Sådanne medarbejdere er imidlertid ikke lige til at samle op rundt om det nærmeste gadehjørne eller hive ud af den blå luft. - Vi skal selv sørge for at give dem et solidt fundament i form af en alsidig uddannelse. - Det er vigtigt, at vi i vores hverdag forklarer de unge mennesker hvor god en uddannelse de kan få hos os. Besøgene blev også brugt til at forklare om nødvendigheden af at uddanne lærlinge, så vi hele tiden kan have nok dygtige, faglærte medarbejdere. Der er netop vedtaget et lovforslag omkring elevpræmie til nye lærepladser. Præmien bliver på kr for ny ansættelser efter den 15. november I juni måned blev der i samarbejde med Dansk Metal afholdt Fyraftensmøder med fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Møderne blev afholdt i Skive og Kolding, hvor der blev informeret om to af Arbejdstilsynets fokuspunkter: Instruktion og oplæring. En god dag. Indlægsholderne var Ulrik Rasmussen fra Dansk Metal og Per Hedetoft fra DM. Deltagerne fik hæfterne Instruktion og oplæring, og En god dag" om psykisk arbejdsmiljø med hjem til Arbejdsmiljømappen. Foto: Fyraftensmøde i sekretariatet i Kolding

16 16 HK/Privat Sammen med HK/Privat blev der i efteråret udarbejdet nye rekrutteringsannoncer og brochuremateriale med fokus på vores grunduddannelse indenfor lager/butik. Materialet kan frit downloades på DM hjemmesiden. Fællesudvalget arrangerede i efteråret en 2-dages studietur til udstillingen Agritecnica 2009 for medarbejdere i butik, kontor og administration. Studieturen skulle være med til at give indsigt og viden om branchen. Vi vil gentage succesen i 2011 for den gruppe af medarbejdere. Foto: Gruppen bydes velkommen til Agritechnica af International Communications Manager Malene Conlong og Michael Husfeldt Handel & Engro elever får nu mulighed for at få en kort del af deres uddannelse i udlandet. Vi har sammen med HK / Privat lavet to uddannelsesaftaler hos Pöttinger & Case / IH i Østrig. DM/HK Kompetencefonde Medarbejdere under DM/HK overenskomsten har ret til 10 dages uddannelse efter eget valg pr. år. Uddannelserne skal være inden for overenskomstens område. Elever kan ikke søge støtte til uddannelse. Udannelsesfonden har et årligt maksimumbeløb til rådighed derfor vil først til mølle princippet gælde. DM KURSER 15 værkfører/værkførerassistenter har deltaget i Lederuddannelse Værksted/Service. Et nyt hold starter op i november 2010 med 15 værkfører samt 10 reservedelschefer. Foto: Deltagere fra Lederuddannelsen, Erhvervsskolerne i Aars DM har i de forgangne år bl.a. afholdt kursus i: Lovpligtigt hovedeftersyn & CE mærkning. Brandsikkerhedskurser i varmt arbejde. Mange forsikringsselskaber kræver dette kursus, herunder også Codan. Hvis man efter 1. januar 2011 ikke har et kursusbevis, og gør sig skyldig i en brand hos en kunde, er selvrisikoen væsentligt højere. Følgende kursus kommer i løbet af efteråret / vinteren: DM lederuddannelse for værkfører og reservedelschefer. Salgsteknik / God kundeservice & Konflikthåndtering. I har muligheden for at tilmelde deltager til Helle Hansen i DM på mandag. Vi mangler tilmelding.

17 17 DM FORSIKRINGSAFTALE med CODAN Den nuværende forsikringsaftale mellem DM og Codan Forsikring udløber ved udgangen af Med henblik på en videreførelse af forsikringsaftalen, har Willis & DM forhandlet med Codan om en fornyelse af forsikrings- aftalen. Skadesprocenten på forsikringsaftalen igennem 2009 og til og med 1. halvår 2010 er steget fra 75 % til 136 %, og antallet af skader er samtidig også steget i perioden. Forhandlingerne er nået frem til har fået følgende resultat: Største dele af forsikringerne videreføres på uændret præmie + indeks, på trods af mange skader og markedsstigninger i forsikringsmarkedet. Forhandler & værkstedsforsikringen udvides ved brug af bom mod udkørsel fra bygning, til at dække i den uaflåste hal mod tyveri af maskiner eller redskaber. Løsøre dækkes automatisk i 7 dage på messer. Lastbilers maksimal nyværdi udvides fra kr ,- til kr ,- uden beregning. Pga. skadesforløbet varsler Codan en præmie- og selvrisiko stigning på forhandler & værkstedsforsikringen som Willis & DM har fået forhandlet ned til en stigning på 15% + indeks, samt en selvrisiko ændring fra Kr til kr Selvrisiko på tyveri vil dog bibeholdes på kr ,- hvis der kan spores en GPS enhed på køretøjet. Codan Care har som alle andre hospitalsforsikringer i Danmark haft en stigning i skadesprocenten. Den meget fordelagtige præmie vil Codan derfor varsle stigning på fra Vi får en stigning fra Kr til Kr inkl. rabat på arbejdsskade. Som det kan ses får vi en stigning på de forsikringsdele, hvor vi har haft mange skader. Derfor skal der også fokus på en indsats omkring skadesforebyggelse, således at vi kan få knækket den kedelige udvikling, vi har set igennem et stykke tid. De forhandlere der benytter DM forsikringsprogram, har i foråret modtaget forslag til skadesforebyggende tiltag. Skadesforebyggelse på Forhandler & værkstedsforsikringen skal synliggøres. Det er vigtigt, at der ses på ændring af arbejdsgange samt kontrolfunktioner, således at skaderne fremover bliver mindre. DM har indgået samarbejdsaftale med Tripple Track A/S, der er Danmarks mest kendte tracking-system. I en branche som vores med højværdi produkter, er der mange som kan have et behov for den bedste sikring af disse. GPS sporingsenheder er for de fleste forsikringsselskaber et krav når maskinen overstiger en vis værdi.

18 18 Brochure og andet materiale fra Tripple Track A/S finder I på vores hjemmeside under medlemsområdet Samarbejdsaftaler. DANSKE MASKINSTATIONER Deres Konsulenttjeneste har gennemført en branche-undersøgelse for at tage temperaturen på branchen ved årsskiftet Knap 101 maskinstationer har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at der har været stigende aktiviteter hos 33 % af de maskinstationer, som arbejdede indenfor landbrug. I 2010 forventes der en mindre stigning i arbejdsmængden. Foreningen tæller 615 medlemmer og omsætter for 4,9 mia. Det var ved udgangen af 2009 en positiv udvikling hos medlemmerne. DANSKE LANDBRUGSMASKINFABRIKANTER Vi har i det forløbende år haft et møde med fabrikanter omkring markedsvilkår samt rekl. bestemmelser. De har valgt Peter Pedersen fra Agrometer til ny formand. Den tidligere formand Steen Andersen har overtaget posten som formand for Agromek. DM MØDER/SEMINARER Året startede med DM nytårskur 2010 i Viborg, Ringsted, Hovborg og på Bornholm. På møderne blev der gennemført workshops og dialog-caféer, hvor meningerne skulle brydes, og deltagerne stod overfor spørgsmål om den aktuelle situation i landbruget og i vores branche. Hver enkelt skulle bidrage med at finde løsninger og anbefalinger. Præsentationerne fra møderne, kan findes på DM hjemmesiden. Der kom rigtig mange gode input, som forhåbentligt har givet god inspiration til refleksion. Foto: DM nytårskur 2010 på Hovborg Kro Her nævnes nogle af de udsagn og anbefalinger deltagerne diskuterede i grupperne, og som senere blev præsenteret for alle deltagerne. Større afskrivninger skal accepteres af kunderne. Høj servicegrad differentiering i forhold til uautoriserede. Rådgivning pr. telefon skal koste penge. Fokus på indtjening. Fokus på egne kompetencer. Fastholdelse af nøglemedarbejdere. Fokus på likviditet. Holde os til det vi er gode til. Annoncerede rabatter på timepriser skal væk. Omkostningerne skal tilpasses.

Mød Dansk Maskinhandlerforening og vores samarbejdspartnere på Agromek i Herning den 30. november 3. december 2010

Mød Dansk Maskinhandlerforening og vores samarbejdspartnere på Agromek i Herning den 30. november 3. december 2010 Til ledelsen og medarbejdere i Dansk Maskinhandlerforenings medlemsvirksomheder Mød Dansk Maskinhandlerforening og vores samarbejdspartnere på Agromek i Herning den 30. november 3. december 2010 Dansk

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Referat fra DM Fremtidsværksted, den 16. 17. juni 2009, Hovborg

Referat fra DM Fremtidsværksted, den 16. 17. juni 2009, Hovborg Referat fra DM Fremtidsværksted, den 16. 17. juni 2009, Hovborg Deltagere i flg. deltagerliste. Formål: At identificere og klarlægge branchens muligheder og trusler i fremtiden. At identificere og synliggøre

Læs mere

Orientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax:

Orientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax: Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 : dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 2 Februar 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER OG UDSALGSSTEDER SAMT DM-ARBEJDSGIVER MEDLEMMER Invitation til DM-Arbejdsgiver Informationsmøder

Læs mere

Orientering fra DM-branche Passive Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Orientering fra DM-branche Passive Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 3 Februar 2013 DM-eksportudvalg satser på Norge gennem Mascus Danmark Under mottoet Sikker handel med danske maskinhandlere går Dansk Maskinhandlerforening 1. marts 2013 i luften med en kampagne ud

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Orientering fra DM-branche - Passiv Tlf.: Fax:

Orientering fra DM-branche - Passiv Tlf.: Fax: Nr. 14 November 2012 Landbrugsmaskinmekanikerlærlinge der har bestået svendeprøven Vi bringer her listen over lærlinge, der har bestået svendeprøve på Erhvervsskolerne i Aars 2. november2012. Hold 7lan0110

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Orientering fra DM-branche - Medarbejder Tlf.: Fax:

Orientering fra DM-branche - Medarbejder Tlf.: Fax: Nr. 13 September 2011 Sæt fokus på dine brugte maskiner og traktorer på DM s stand på Agritechnica 2011 Som beskrevet i Brancheorientering Nr. 14 August 2011, har DM en stand på Agritechnica 2011 fra den

Læs mere

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax:

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax: Nr. 9 September 2010 Dansk maskinhandlerforening - Lederuddannelse for Værkfører og Reservedelschefer 2010-2011 Formål med kurset At gøre kursisterne i stand til gennem den daglige ledelse, at optimere

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening

Dansk Maskinhandlerforening Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2009 2010 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Brancheforeningen for landbrugsmaskinforretninger

Læs mere

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 : dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 2 Februar 2009 Varmt arbejde kurser. Dansk Maskinhandlerforening og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), har aftalt et samarbejde

Læs mere

Orientering fra DM-branche - Passiv Tlf.: Fax:

Orientering fra DM-branche - Passiv Tlf.: Fax: Nr. 13 September 2009 Dansk Maskinhandlerforening og HK Fællesudvalg arrangerer i samarbejde en tur til Agritechnica den 13. 14. november 2009, for det administrative personale ansat på lager og kontor.

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

2014 blev et rigtig spændende år for GF forsikring og for GF skive og omegn.

2014 blev et rigtig spændende år for GF forsikring og for GF skive og omegn. Beretning for 2014. 2014 blev et rigtig spændende år for GF forsikring og for GF skive og omegn. Året startede med, at klubben sammen med de øvrige GF klubber skulle tiltræde en ny samarbejdsaftale med

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax:

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax: Nr. 5 - December 2008 Invitation til DM Arbejdsgiver kursus DM Arbejdsgiverforening og SALA inviterer til informationsseminar, omkring vores overenskomster og generelle arbejdsmarkedsforhold. Seminaret

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere Nyhedsbrev nr. 5 Marts 2015 Orientering fra DM-branche til medarbejdere Emner: Køre- og hviletids-bestemmelser for servicebiler mv. Servicebiler og overlæs Trafikkampagne trafikanter skal lære at forstå

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Orientering fra DM-branche til passive medlemmer

Orientering fra DM-branche til passive medlemmer Nyhedsbrev nr. 16 Oktober 2013 Orientering fra DM-branche til passive medlemmer Emner: Climmar kongres 2013 Digital post er din myndighed klar Danmarks bedste lærling tilmelding Stjålne maskiner Reception

Læs mere

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Søren Gade Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer Hvad laver Landbrug & Fødevarer? Politisk interessevaretagelse Markedsåbning og afsætningsfremme

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Orientering fra DM-Uddannelse

Orientering fra DM-Uddannelse Nyhedsbrev nr. 3 Februar 2015 Orientering fra DM-Uddannelse Emner: Situationsbestemt ledelse Nyt Best Practice Akademi 16 ledere i DM og ML har gennemført lederuddannelsen Lederkursus 2015 2016 Husk, at

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Orientering fra DM-branche til passive medlemmer

Orientering fra DM-branche til passive medlemmer Nyhedsbrev nr. 15 Oktober 2014 Orientering fra DM-branche til passive medlemmer Emner: Invitation til indlæg og fest Varmt arbejde - Vigtigt CE-mærkning på mobile maskiner Sidste chance Er MRSA farligt

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Hovedkonklusioner fra temperaturmålingen

Hovedkonklusioner fra temperaturmålingen Set i lyset af den globale, finansielle uro og økonomiske krise har ErhvervslederForum taget initiativ til at tage temperaturen på virksomheder i Aalborg Samarbejdets kommuner. Aalborg Samarbejdets Sekretariat

Læs mere

Fredag den 5. november 2010 Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Fredag den 5. november 2010 Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle TIL TIDLIGERE AKTIVE MEDLEMMER NU PASSIVE MEDLEMMER Kolding den 5. oktober 2010 Invitation til ordinær DM generalforsamling og fest 2010 Det vil glæde os rigtig meget at se tidligere aktive medlemmer og

Læs mere

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne.

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Invitér på gårdbesøg Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Rigtig mange mennesker uden for erhvervet

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015.

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015. Notat Danske Fysioterapeuter Velkommen til Økonomisk Nyhedsbrev Dato: 28. oktober 2014 Dette nyhedsbrev er til dig, der driver fysioterapeutisk virksomhed. Her kan du blive klogere på, hvordan dansk økonomi

Læs mere

Orientering fra ML-Uddannelse

Orientering fra ML-Uddannelse Nyhedsbrev nr. 1 Februar 2015 Orientering fra ML-Uddannelse Emner: Jurakursus Situationsbestemt ledelse Nyt Best Practice Akademi Lederkursus 2015 2016 Husk, at søge kompetencemidler Kolding den 18. februar

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Orientering fra DM-branche til passive medlemmer

Orientering fra DM-branche til passive medlemmer Nyhedsbrev nr. 6 juni 2017 fra Dansk Maskinhandlerforening Orientering fra DM-branche til passive medlemmer Emner: Eventyrlysten landbrugsmaskinmekaniker får jubilæumslegat Landbrugsmaskinmekanikerlærlinge

Læs mere

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur.

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur. Generalforsamling for året 2015 i Forboma Forsikring Agentur. Dato: 14. april 2016 Tidspunkt: kl. 19.00 Sted: Grand Hotel, Østergade 24, 7600 Struer Formanden Frede Madsen startede med at byde de 12 fremmødte

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Orientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax:

Orientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax: Nr. 6 November 2012 Vedr. kursusplan for 2012/2013 Der er stadig ledige pladser på nedenstående kurser. Kurser 2012/13 Informationsmateriale for nedenstående kurser finder du på hjemmesiden under Uddannelsesorienteringer

Læs mere

Orientering fra DM-Medarbejderbranche Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Orientering fra DM-Medarbejderbranche Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 17 December 2009 Ny olieafgift pr. 1. januar 2010 Pr. 1. januar 2010 indføres der en olieafgift på 246,90 øre eks. moms pr. liter. Hvis man den 1. januar har over 3.000 liter totalt, opkræves der afgift

Læs mere

Uddannelsesorientering fra ML-Uddannelse Tlf.: Fax:

Uddannelsesorientering fra ML-Uddannelse Tlf.: Fax: Nr. 1 Januar 2010 Kompetencefyldt bestyrelsesuddannelse Dansk Maskinhandlerforenings Akademi udbyder i samarbejde med Landbrug og Fødevarer to nye tiltag en bestyrelsesuddannelse samt et bestyrelseskursus.

Læs mere

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 3 Marts. 2011 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER OG UDSALGSSTEDER SAMT DM-ARBEJDSGIVER MEDLEMMER Invitation til DM-Arbejdsgiver Informationsmøder vedr. nye overenskomster m.m. Som tidligere informeret afholder

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

09/24/2013 Efterår 2013 1 of 5

09/24/2013 Efterår 2013 1 of 5 1 of 5 09/24/2013 Efterår 2013 2 of 5 Til februar 2014 starter 1. hovedforløb på landbrugsuddannelsen Vi glæder os til at modtage de nye landbrugselever. Lærerteamet er ved at være klar, og der er mange

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011

Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011 Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011 Kære aktionærer, Velkommen til FirstFarms generalforsamling, som er en vigtig begivenhed for selskabet. Det glæder mig

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Orientering fra DM-branche til passive medlemmer

Orientering fra DM-branche til passive medlemmer Nyhedsbrev nr. 11 november 2017 Orientering fra DM-branche til passive medlemmer Emner: Husk tilmelding til DM-Generalforsamling og Branchedag CLIMMAR magasin DBL 2017 Mærkedage Nyt fra Christiansborg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling 14. april 2010

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling 14. april 2010 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling 14. april 2010 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere.

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere. Referat Generalforsamling, SAND Trekanten, 25.02.2016 Til stede: Betina, Malene, Poul, Per, Pernille, Jan, Lene, Jakob Til stede fra SANDs sekretariat: Sanna, Rene N. Velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere