Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlig eksportforsikring understøtter danske job"

Transkript

1 Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan i disse dage fejre sin 1-års fødselsdag. Det er en populær fødselar, der i sit første leveår har sikret eksport for mere end otte mia. kr. - og efterspørgslen stiger stadig. Den særlige statslige forsikringsordning for eksport Genforsikringsordningen har ydet et væsentlig bidrag til at understøtte eksporten og beskæftigelsen under finanskrisen. Eksport for otte mia. kr. sikret under Genforsikringsordningen < Mio. kr Dækket eksport Udstedte forsikringer Note En eksportkreditforsikring udgøres typisk af en ramme, der udnyttes flere gange på et år, hvorfor den samlede eksportvirkning er større end værdien af udstedte dækninger juni 09 september 09 november 09 januar 10 marts 10 Kilde Eksport Kredit Fonden og DI beregninger

2 SIDE 2 Ordningen har betydet, at mange eksportordrer, der ellers ville være blevet afvist, er blevet gennemført. På den måde har ordningen sikret eksport for mere end otte mia. kr., og den samlede beskæftigelsesvirkning indtil nu kan anslås at ligge på arbejdspladser. Muligheden for at forsikre sig mod tab på kunderne er vigtig for virksomhederne, fordi det har en meget direkte effekt på deres forretning. Det bekræftes af virksomhedsledere, der giver udtryk for, at dækning af en eller flere kunder direkte har sikret opretholdelse af et antal arbejdspladser. Uden forsikringen havde virksomheden været tvunget til at takke nej til ordrerne. Behovet for kreditforsikring varierer mellem brancher. Specielt de brancher, der handler med detailhandlen som fødevarebranchen og møbelindustrien, gør i stor udstrækning brug af kreditforsikring for at beskytte sig mod uforudsete tab. Derfor har fødevarebranchen også været en af de brancher, der er blevet hårdest ramt på adgangen til eksportkreditforsikringer, og hvor flest virksomheder har gjort brug af Genforsikringsordningen. Samtidig er det en af de sektorer, hvor den største del af produktionen kan henføres til eksport. Dermed rammes sektoren også hårdt på beskæftigelsen når eksporten rammes. Fødevarebranchen hårdt ramt af mangel på forsikringer MARKEDSFEJL FØRTE TIL GENFORSIKRINGSORDNING Oprettelsen af Genforsikringsordningen har baggrund i finanskrisen. Mange virksomheder oplevede i efteråret 2008 pludselig, at deres kreditforsikringsselskab begyndte at trække eksportkreditforsikringer tilbage i stor stil og ofte fra den ene dag til den anden. I nogle tilfælde drejede det sig om, at eksporten til hele lande eller brancher ikke længere kunne dækkes af det normale forsikringsmarked. Mange forsikringer trukket tilbage uden varsel Virksomhedernes svære dilemma var derfor, om de skulle levere varer til kunder, der ikke længere var forsikret, og dermed risikere massive tab. Eller sige nej tak til ordrer fra kunder, der ikke havde vist nogen tegn på at være i farezonen for at gå konkurs. Det er denne situation, den statslige Genforsikringsordning har løst op for ved at dække de kunder, kreditforsikringsselskaberne siger nej til, men som alligevel viser alle tegn på at være betalingsdygtige. På den måde har ordningen bidraget til, at unødvendige tab af eksport på grund af markedsfejl i forsikringsbranchen er undgået. Og selv om der må forventes at komme tab under ordningen, er det ikke sket endnu. Endnu ingen tab under Genforsikringsordningen

3 SIDE 3 STOR EFTERSPØRGSEL Efter en langsom start tog ordningen fart i anden halvdel af 2009, og efterspørgslen stiger stadig. Antallet af ansøgninger, der godkendes, har også været støt stigende, og ligger et år efter oprettelsen på lidt over 60 pct. Manglende mulighed for at få en eksportkreditforsikring har ikke kun betydning for virksomhedens samlede risiko, men ofte også for virksomhedens adgang til kredit i banken. Hvis virksomhedens risiko på udeståender til eksportkunder forøges voldsomt indenfor kort tid, fordi de ikke længere kan forsikres, vil banken ofte søge at indskrænke sit engagement og under alle omstændigheder være utilbøjelig til at udvide det. Kreditforsikringer har også betydning for likviditeten Derfor er adgang til risikoafdækning af virksomhedernes eksportkunder meget vigtig, særligt i krisetider, hvor usikkerheden stiger og konkurrencen om de tilbageværende kunder skærpes. FORTSAT BEHOV FOR GENFORSIKRINGSORDNINGEN Da den finansielle krise brød ud i 2008, medførte det en stor stigning i antal konkurser i mange lande heriblandt flere af Danmarks store eksportmarkeder. Og der vil derfor fortsat være mange virksomheder med betalingsvanskeligheder i de kommende år. Stigning i antal konkurser Procentvis ændring fra året før < Pct Note 2010 er fremskrivning 0-10 Norge Storbritannien Sverige Tyskland USA Danmark Kilde National data, Euler Hermes forecasts

4 SIDE 4 På Danmarks fem største eksportmarkeder (Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA) er antallet af virksomheder, der går konkurs hvert år, steget med mellem 19 og 123 pct. over de seneste to år. Mens det for kreditforsikringsselskaberne måske er bedre at være for meget end for lidt restriktive, kan det betyde en katastrofe for virksomhederne og eksporten. Er en kunde først tabt, kræver det et stort arbejde at genvinde forretningen. Mange virksomheder gør for øjeblikket en stor indsats for at opsøge nye kunder, specielt på nogle af markederne udenfor Europa, der er godt på vej ud af krisen. Disse virksomheder har et stort behov for kreditforsikring, da nye kunder på fjerne markeder er forbundet med stor usikkerhed. Stigende behov for kreditforsikring Genforsikringsordningen løber for øjeblikket kun til udgangen af Dermed risikerer nogle af de nye eksportordrer at ende i farezonen, hvis de ikke kan forsikres på normale betingelser af kreditforsikringsselskaberne. En spørgeanalyse udført af DI i december 2009 bekræfter, at flere virksomheder har oplevet at måtte sige nej tak til en kontrakt, fordi de ikke kan få en kreditforsikring. Ringe afsætningsmuligheder er naturligvis den største barriere for virksomhederne. En fjerdedel af virksomhederne svarer dog, at utilstrækkelige eller væsentlig dyrere eksportkreditforsikringer i høj grad eller i nogen grad er en aktuel vækstbarriere for deres internationale aktiviteter. Kreditforsikringer fortsat en barriere for vækst Mangelfulde og dyre eksportkreditforsikringer hæmmer væksten. Virksomhedernes største vækstbarrierer < Pct. 50 Ringe afsætningsmuligheder 40 Utilstrækkeligt eller væsentlig dyrere kapital 30 Utilstrækkeligt eller væsentlig dyrere eksportkreditforsikringer Interne forhold i virksomheden I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde DI virksomhedspanel, december 2009.

5 Med tiden vil Genforsikringsordningen gøre sig selv overflødig. Virksomhederne betaler en højere pris for at få en forsikring under Genforsikringsordningen sammenlignet med en almindelig kommerciel police, og det samme gælder for selvrisikoen, der også er højere. Derfor vil der altså være behov for Genforsikringsordningen så længe virksomhederne er villige til at acceptere dens vilkår for at få en kunde dækket. Dette bekræftes desuden af, at ordningen har en acceptrate på 60 pct. Det betyder, at størstedelen af de indkomne ansøgninger er på acceptable risici. Hvordan virker Genforsikringsordningen? Den statslige genforsikringsordning sikrer danske virksomheder adgang til risikoafdækning af deres sunde og betalingsdygtige eksportkunder. Hvis virksomhedens kreditforsikringsselskab ikke ønsker at forsikre en kunde, kan der søges om dækning under genforsikringsordningen mod en højere præmie og selvrisiko. Genforsikringsordningen blev oprettet i kølvandet på Kreditpakken, og er sat til at udløbe med udgangen af artiklen udgives af DI i samarbejde med FIH SIDE 5

6 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på opinion.di.dk

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Højtuddannede flytter fra skatten

Højtuddannede flytter fra skatten Organisation for erhvervslivet 19. december 2008 Højtuddannede flytter fra skatten AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Når danskere flytter

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 212-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 14. januar 29 Udlånsvækst med/uden statslig kapital

Læs mere

Bankerne holder liv i krisen

Bankerne holder liv i krisen 2. Nr. årgang 11 2. årgang Nr. 1 September Januar Januar 2010-2010 oktober 2011 2 Foto Simon Ladefoged TEMA Bankerne holder liv i krisen Siden krisen satte ind, har det været svært for virksomhederne at

Læs mere

DANSK NEJ TIL BANKUNIONEN KAN KOSTE MILLIARDER

DANSK NEJ TIL BANKUNIONEN KAN KOSTE MILLIARDER NOTAT DANSK NEJ TIL BANKUNIONEN KAN KOSTE MILLIARDER Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Bankunionen kan opfattes som en forsikringsordning, og når man tegner en

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere?

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Bankpakkerne Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Afsluttende projekt til HD 1. del af Mikkel Wenøe Bach Business and Social Sciences - Aarhus Universitet Vejleder: Per Johnsen

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere