ANSØGNING (Fornyet ansøgning efter opfordring)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING (Fornyet ansøgning efter opfordring)"

Transkript

1 ANSØGNING (Fornyet ansøgning efter opfordring) 1. Fulde navn: Hanne Koplev Cpr.nr.: Stilling: Dyrlæge Adresse: Soltoften 11, 8830 Tjele Telefonnr Til hvilket formål ønskes legatbeløbet anvendt? Formålet er at udforske om kronisk kumulativ (ophobet) tungmetalforgiftning kunne være en mulig årsag / medvirkende årsag ved Parkinsons Sygdom. De dertil hørende test for kronisk tungmetalforgiftning samt evt. behandlinger vil blive foretaget af læge / speciallæge. På sigt ville det være interessant at udforske om en behandling ved diagnosticeret kronisk tungmetalforgiftning kan bevirke en nedsættelse af parkinson-symptomerne. En behandling for kronisk tungmetalforgiftning er ofte langvarig og kan forventes at strække sig over ca. 1 år. I nogle tilfælde vil en kronisk tungmetalforgiftning formentlig dreje sig om en familiær manglende evne til at udskille tungmetaller f.eks. kobber, hvorfor en behandling må fortsætte livslangt. Og hos en enkelt tungmetal-testet parkinsonpatient er både barn og moder tungmetalforgiftede, hvilket kan indikere en arvelig disposition. De tungmetaller, som ind til videre har vist sig relevante, er, jævnfør mit projekt på:

2 med tilhørende diagram. Kobber- og Kviksølv-forgiftning, ofte i kombination med hinanden. Dernæst synes Bly-forgiftning at være relevant. Nogle parkinsonpatienter kan mistænkes for Aluminium-forgiftning, idet de har været kraftigt eksponeret herfor gennem brug af visse injektionspræparater (midler til behandling ved f.eks. allergi), midler mod for meget mavesyre eller anden brug / forurening med Aluminium. De pågældende patienter er dog endnu ikke testede herfor. En enkelt parkinsonpatient, som er bosat i udlandet, er forgiftet med Arsenik (bruges som insektmiddel ved grøntsags dyrkning). Endvidere kan en parkinsonpatient mistænkes for belastning med Mangan, idet pågældende har været intenst behandlet med Mangan af en heil-praktiker. Vedkommende er endnu ikke testet herfor. Hvis patienten er forgiftet / belastet med mere end ét tungmetal, er det problematisk at bedømme den toksiske (giftige) virkning, idet tungmetallerne forstærker hinandens virkning, hvilket kaldes synergi effekt. I sådanne tilfælde må man behandle patienten for tungmetalforgiftningen, og notere sig, om patientens symptomer aftager, også selvom patienten måske kun har en forgiftning med f.eks. kombinationen af en let kviksølvforgiftning med en let kobber-belastning. At undersøge om kronisk tungmetalforgiftning kunne være en mulig årsag til Parkinsons Sygdom er oplagt set i lyset af følgende forhold: 1) Symptomerne ved kronisk tungmetalforgiftning er på mange punkter sammenfaldende med symptomerne ved Parkinsons Sygdom. Se Docent Mats Hanssons artikel Parkinsons s Sjukdom, Gifter, Metaller och Fria Radikaler side 25 til side 29. 2) - Parkinsons Sygdom beskrives ofte som en multifaktoriel (forårsaget af mange faktorer) sygdom. Tungmetalforgiftning er en faktor, som nævnes af neurologer, som en mulig årsag til Parkinsons Sygdom. Denne faktor udelukkes desværre ikke ved undersøgelse af parkinsonpatienter. Ifald parkinsonpatienten undersøges for tungmetalforgiftning, da undersøges patienten for akut tungmetalforgiftning, hvilket ikke udelukker muligheden for en kronisk tungmetalforgiftning. 3) En kronisk tungmetalforgiftning kan forholdsvis let behandles. 4) Ved kendskab til tungmetallers biokemi samt hjernens fysiologi, så er det oplagt at mistænke tungmetalforgiftning som en mulig årsag / medvirkende til Parkinsons Sygdom. Dette punkt vil blive uddybet i punkt 8. 5) Ifald kronisk tungmetalforgiftning er en årsag / medvirkende årsag ved Parkinsons Sygdom og denne forgiftning behandles, da vil der for første gang i historien ske en behandling af en årsag ved Parkinsons Sygdom og ikke som ellers en behandling af symptomerne. En årsagsbehandling er i patientens interesse, hvorimod en symptombehandling er i lægemiddelindustriens kommercielle interesse. 6) - Der findes viden, som påpeger, at behandling med visse typer antiparkinsonmidler af patienter, som tilmed har en kronisk tungmetalforgiftning, er uheldig, idet denne konstellation (samtidig optræden) bevirker øget dannelse af

3 frie radikaler i hjernen. Frie radikaler er reaktive stoffer, som er giftige for vævet. Parkinson Sygdom menes at være betinget af oxidativ stress, som er et misforhold imellem dannelse af frie radikaler og kroppens forsvar i form af antioxidanter. Der kan læses mere om problematikken på nedenstående link: uids= &dopt=abstract Men, som skrevet, så er der også andre mulige årsager til Parkinsons Sygdom end tungmetaller, hvorfor det ikke er forventeligt at finde alle provokationstestede parkinsonpatienter forgiftede med tungmetaller. Dertil skal tages i betragtning, at der er en diagnose-usikkerhed ved Parkinsons Sygdom på %. Ved forskning anvendes ofte dobbelt-blindet placebo-kontrolleret randomiseret forsøg. Denne metode kan ikke tages i anvendelse ved forskning i Parkinsons Sygdom, idet denne sygdom, som nævnt, formentlig er forårsaget af flere forskellige faktorer. Dobbelt-blindet placebo-kontrolleret randomiseret forsøg er udviklet til forskning i effekten af en medicinsk behandling, hvor kun en enkelt faktor varieres af gangen, og metoden kan ikke anvendes ved f.eks. test af operative behandlinger. I denne forbindelse henledes opmærksomheden på, at ej heller effekten af operativ behandling ved Parkinsons Sygdom er bevist ved dobbelt-blindet placebo-kontrolleret randomiseret forsøg. Det gælder indenfor forskning med denne metode, at patienterne indenfor en gruppe skal være sammenlignelige, altså må det f.eks. forudsættes, at patienterne er blevet syge af (nogenlunde) samme årsag. En parkinsonpatient, som har fået akut Parkinsons Sygdom efter selvmordsforsøg med gas kan i mine øjne ikke sammenlignes (sættes i samme gruppe) med en parkinsonpatient, hvor sygdommen er kommet langsomt snigende gennem ca. 20 år eller en parkinsonpatient, som oplyser, at sygdommen opstod akut i forbindelse med en operation, idet Parkinsons Sygdom i de nævnte eksempler formentlig har forskellige årsager / sammensætning af årsager. Dobbelt-blindet placebo-kontrolleret randomiseret forsøg vil efter min overbevisning ikke kunne anvendes ved forsøg med test og behandling for kronisk tungmetalforgiftning på grund af en række forhold. De nævnte forhold er i uprioriteret rækkefølge: A) - Der er uendeligt mange muligheder for kombination af tungmetaller og målte talværdier af tungmetaller, hvilket medfører, at det vil være særdeles svært at finde patienter, som kan sammenlignes. B) - Desuden er der variation i følsomheden overfor en tungmetalbelastning. Dette kan begrundes med, at visse enzymer hos forskellige individer ikke har helt samme indhold af de svovlholdige aminosyrer (Methionin og Cystein med flere), som er angrebspunkter for tungmetallers ødelæggende effekt. Kun patienter med samme følsomhed kan sammenlignes. C) Der er genetisk (arvelig) forskelle på evnen til at udskille tungmetaller ved hjælp af metallothioneiner (f.eks. Apolipoprotein E- systemet). Igen gælder at kun patienter med samme genetiske evne kan sammenlignes.

4 D) - Endvidere kan patienterne tilmed reagere allergisk overfor et eller flere tungmetaller. Igen gælder det, at patienterne indenfor en gruppe skal være sammenlignelige, altså er blevet syge af samme årsag. E) - Kontakt med Pesticider (sprøjtemidler) og organiske opløsningsmidler har ry for at påvirke Blod-hjerne-barrieren til at lukke tungmetaller ind i hjernen, ifølge en amerikansk forsker på en af ACAM-kongresserne (American College for Advancement in Medicine). Hvorfor også tungmetalforgiftede patienter, som er sammenlignelige, må være udsat for tilsvarende kontakt med Pesticider og organiske opløsningsmidler. Det er muligt, at visse Pesticider og organiske opløsningsmidler (samt harske fedtstoffer med flere) tilmed har evnen til at lukke tungmetaller ind over cellemembranen. F) - En test for kronisk tungmetalforgiftning er samtidig en behandling for tungmetalforgiftning og vil dermed influere på forsøgsresultatet. G) - Endvidere vil valget af et placebo-middel være svært, for ikke at sige umuligt, idet alle midlerne (Atamir, Dimaval (DMPS), DMSA) til test og behandling for kronisk tungmetalforgiftning giver en typisk svovl-smag og lugt af svovl fra huden. Et placebo-middel, som har den typiske svovl-smag vil formentlig også have en effekt på selve forsøget, idet svovlholdige præparater formentlig har en lettere kelerende effekt, hvilket vil sige, at stoffet medvirker til udskillelse af tungmetaller. Et placebo-middel må pr. definition ikke indvirke på forsøget. Og patienterne må ikke vide, om de får behandling med test-præparat eller placebomiddel. Disse forhold taget i betragtning, så vil jeg mene, at ved forsøg med test og behandling for kronisk tungmetalforgiftning, så kan en parkinsonpatient kun sammenlignes med sig selv (d.v.s. at patienten er sin egen kontrol). Det sidste er også svært, idet normen for en parkinsonpatient i reglen er, at Parkinsons Sygdom udvikler sig progredierende (fremadskridende). I heldige tilfælde kan sygdommen dog være stationær (uden udvikling) gennem nogen tid. I det projekt jeg har stillet op, har jeg derfor valgt at definere en positiv respons (svar) på en behandling for kronisk tungmetalforgiftning ved følgende kriterier: A) Patienten er i klinisk bedring. B) Patientens sygdomsudvikling er stationær i længere tid end forventelig. C) Patienten er i langsom forværring, men sygdommen er mindre progredierende end forventeligt. Det skal bemærkes, at en afgiftnings-behandling i en kortere periode kan forværre symptomerne, idet tungmetallerne mobiliseres (flyttes) fra depoterne og over i blodet, inden tungmetallerne udskilles, knyttet til det anvendte kelerende lægemiddel. I alle tre tilfælde gælder, at tilstanden ikke må bero på øget medicinering med antiparkinsonmidler. Ved udredning af patienten er det vigtigt nøje at skelne mellem sygdomssymptomer og bivirkningssymptomer af medicineringen.

5 Denne skelnen foretages ikke altid. Selv videnskabelige artikler kan indeholde en sådan uheldig sammenblanding, som jo klart ikke kan gøres til genstand for en seriøs videnskabelig redegørelse. Visse symptomer f.eks. rystelser og overbevægelser kan ses både som sygdomssymptomer og som bivirkningssymptomer af medicineringen. I det nuværende projekt, hvor jeg har samlet resultater fra test og behandling for kronisk tungmetalforgiftning, så er der eksempler på patienter i alle tre grupper. I første omgang vil de ansøgte midler dog blive brugt til at undersøge, om der er belæg for at mistænke kronisk kumulativ tungmetalforgiftning, som en mulig årsag / medvirkende årsag ved Parkinsons Sygdom. 3. Hvilke andre fonde er eller vil blive søgt? Ingen 4. Ansøgt beløb? kr. 5. Hvornår ønskes beløbet anvendt? Så snart egnede patienter er udvalgt. Jeg kunne alternativt foreslå, at Dansk Parkinson Forening i hvert enkelt tilfælde overførte penge til dækning af udgifter til lægehonorar, laboratorietest samt medicin til de udvalgte patienter. Jeg påregner ingen økonomiske midler til dækning af mit arbejde. 6. Redegørelse og dokumentation for ansøgerens hidtidige uddannelse og beskæftigelse, gerne vedlagt anbefalinger.

6 Jeg er uddannet dyrlæge i 1982, og har som dyrlæge beskæftiget mig med mange genrer såsom laboratoriearbejde, klinikarbejde, kommunalt arbejde indenfor Miljø og Levnedsmiddelkontrol samt indenfor staten med smitsomme husdyrsygdomme. Siden jeg fik diagnosticeret Parkinsons Sygdom ved en neurolog i 1998, har jeg interesseret mig intenst for egen sygdom og har erhvervet mig en bred viden indenfor emnet. Ved at anvende denne viden har jeg vendt trenden i min sygdom og er i bedring. Nogle parkinsonpatienter, som følger mit koncept, har også fået mindsket nogle af deres parkinsonsymptomer. Jeg har skrevet en række artikler, hvoraf en del kan læses på: I år 2005 udkom jeg med en artikel om provokationstest af parkinsonpatienter for kronisk kumulativ tungmetalforgiftning. Materialet har i 2005 været fremlagt på en international kongres i Prag om Toxic Metals as a Key Factor in Disease. Forud for fremlæggelsen var mit materiale gennemlæst af Professor Vera Stejskal, som er en af verdens førende kapaciteter angående viden om tungmetaller og sygdomme. Se Der blev taget imod mit indlæg med stor interesse, som det fremgår af summary. Det fremførte materiale i opdateret form ses af disse to links. med tilhørende diagram. 7. Udførlig redegørelse for projektet, dets formål og budget. Hvordan tænkes projektet gennemført økonomisk? Jeg påtænker efter grundig samtale at udvælge egnede parkinsonpatienter, som jeg vil henvise til test for kronisk kumulativ tungmetalforgiftning. De pågældende patienter må være indforstået med at videregive kopi af laboratorie-resultater samt besvare enkelte spørgsmål. De pågældende test samt behandlinger vil blive foretaget af følgende læger: Læge Bruce Kyle, Århus; Honorar: 1. gang 1000 kr. Efterfølgende 500 kr. 1. Dimaval-test: 2800 kr. (= DMPS-injektion + uprovokeret & provokeret kviksølv-/ kobber urinprøver x 2, inklusiv honorar). Dimaval benævnes også DMPS. Efterfølgende Dimaval-test: 1600 kr. (= DMPS-injektion + provokeret kviksølv- /kobber urinprøver x 1, inklusiv honorar) Ekstra metaller (bly, kadmium, aluminium, tin, arsenik): 300 kr. pr. metal pr. urinprøve. En parkinsonpatient vil ved to undersøgelser hos Bruce Kyle beløbe sig til ca kr. inklusiv medicin. Speciallæge Claus Hancke, Lyngby

7 Honorar: konsultation 1. gang 800 kr. Efterfølgende 500 kr. Atamir 1. test. (en uprovokeret test og en provokeret test) Udgifter til laboratorietest 2 X 1050 kr. (Nordic laboratories). = i alt 2100 kr. Hertil honorar. Atamir følgende tests. (kun provokeret test). Udgifter til laboratorietest 1 X 1050 kr. (Nordic laboratories). Hertil honorar. En parkinsonpatient vil ved to undersøgelser hos Claus Hancke beløbe sig til ca kr. eksklusiv medicin. Udgifter til medicin (Atamir) forventes at afholdes af patienten. Læge Birgit Aalborg Funch, Odense Honorar: Konsultation 1 time 550 kr., ½ time (efterfølgende) 300 kr. Tysk laboratorium: Laboratoriepris: uprovokeret & provokeret test for kviksølv og kobber: 600,kr Dimaval 550,- Konsultation 550,- Konsultation med svar 300,- I alt 2000,-kr. Nordic lab: Undersøgelse for alle tungmetaller uprovokeret 850,- kr. Undersøgelse for alle tungmetaller provokeret 850,- Undersøgelse for kobber 2 X 200 kr. 400,- Dimaval 550,- Konsultation 550,- Konsultation med svar 300,- I alt 3500,-kr. En parkinsonpatient vil ved to undersøgelser hos Birgit Aalborg Funch beløbe sig til ca kr. inklusiv medicin. Ved tysk Laboratorium. En parkinsonpatient vil ved to undersøgelser hos Birgit Aalborg Funch beløbe sig til ca kr. inklusiv medicin. Ved Nordic Laboratories. Jeg forventer, at ca patienter kan blive testet for kronisk tungmetalforgiftning. De ansøgte økonomiske midler vil blive overført til de læger, som der henvises til, til dækning af konsultationshonorar, laboratorieudgifter samt medicin. Patienterne må påregne en del egenbetaling. Formålet er at undersøge om kronisk tungmetalforgiftning kan være en mulig årsag til Parkinsons Sygdom samt om en behandling for kronisk tungmetalforgiftning kan medføre aftagende parkinsonsymptomer. Der vil blive anvendt et spørgeskema 8. Beskrivelse af projektet for lægfolk Tungmetaller kendes for deres evne til at bl.a. at ophobes i hjernen, og ved neurologiske sygdomme er det derfor oplagt at mistænke tungmetaller, som en mulig sygdomsårsag.

8 Ved test af patienter for tungmetalforgiftninger er det nødvendigt at skelne mellem akutte og kroniske tungmetalforgiftninger, idet disse tilstande ikke kan diagnosticeres på samme vis. Ved akut tungmetalforgiftning vil patienten stort set altid være vidende om at have været udsat for toksiske (giftige) mængder af tungmetaller, og denne tilstand er praktisk talt uvæsentligt for kroniske patienter, som f.eks. parkinsonpatienter. Ved kronisk tungmetalforgiftning, hvor patienten udsættes for små mængder tungmetaller, som fortløbende ophobes i depoter i kroppen, har patienten ikke nødvendigvis en viden om at have været udsat for tungmetaller. Alene den normale forurening af vores mad og miljø kan formentlig være nok til at medføre en kronisk tungmetalforgiftning. Endvidere belastes vi med tungmetaller fra Amalgam fra tænderne, fra vacciner, som kan være tilsat tungmetalholdige konserveringsmidler med videre. Det er også muligt, at specielt følsomme individer rammes og i denne forbindelse er Apolipoprotein-E-systemet muligvis af betydning, idet det har vist sig, at en vis procentdel af befolkningen ikke kan udskille tungmetaller på normal vis. Parkinsons Sygdom beskrives som en sygdom, hvor en stor del af de dopaminproducerende celler i Substantia Nigra (den sorte substans) er ødelagte. Udfra denne teori opstilles der forsøg i Parkinsons Sygdom med typisk forsøgsmodeller af dyr, som har fået deres Substantia Nigra ødelagt enten medicinsk (ved MPTP) eller kirurgisk. Men det er en påstand med modifikationer, at Parkinsons Sygdom kun er sygdom, hvor de dopamin-producerende celler er ødelagte. Ved Parkinsons Sygdom er der en lang række faktorer, som afviger fra normale forhold og som ikke kan forklares udfra udelukkende ødelagte dopamin-producerende celler (se endvidere Docent Mats Hansons artikel). Jeg nævner her nogle eksempler: a) nedsat serotonin-produktion i hjernen. b) nedsat produktion af noradrenalin i hjernen. c) nedsat methionin-enkefalin (en anden neurotransmitter / signalstof end dopamin) i hjernen. Methionin-enkefalin har en betydning for smerte-registrering og nedsat methionin-enkefalin betyder, at flere smerteimpulser kommer til bevidsthed. Det er kendt, at parkinsonpatienter har flere smerter end jævnaldrende raske individer. d) Lavt indhold af B-12 vitamin e) Lavt indhold af Glutathion (en antioxidant) f) Lavt indhold af Coenzym Q 10 (en antioxidant) g) Øget indhold af homocystein (kan også være betinget af den medicinske behandling) h) Afvigelser i metaboliseringen (omsætningen / afgiftningen) af visse svovlholdige substanser. i) Ophobning af affaldsstoffer i hjernecellerne kaldet Lewy Bodies. j) Kliniske symptomer såsom nedsat lugtesans og blodtryksproblemer med flere. Tungmetaller har bl.a. følgende egenskaber: 1) danner frie radikaler. Dannes frie radikaler i nærheden af fedt, så medfører dette harskt fedt. Der indgår en fedthinde i cellemembranen rundt om cellen. Hvis cellemembranen indeholder

9 harskt fedt, så kan det formodes, at cellemembranen ikke kan modvirke at uønskede stoffer, som f.eks. tungmetaller, trænger ind i cellen. 2) katalyserer (forstærker) dannelsen af frie radikaler. 3) ødelægger svovlbindinger ved at koble sig til svovlet, hvorfor proteiner (æggehvidestoffer), som består af aminosyrer (byggesten til proteinstoffer) er særligt følsomme, når de indeholder de svovlholdige aminosyre Methionin, Cystein og Cystin, herunder enzymer, der styrer kroppens kemiske processer 4) ødelægger selen-holdige forbindelser ved at koble sig til Selen. 5) denaturerer proteinstoffer, hvilket vil sige, at de får proteinstoffet til at ændre dets naturlige egenskab. En denaturering er f.eks. når vi steger er spejlæg på panden, hvor det tydeligt ses, at proteinets struktur og farve ændres. 6) Ved ophobning i cellerne må det formodes, at tungmetallerne i kraft af deres elektrisk ledende egenskaber forstyrrer den normale funktion i cellen, hvor mange funktioner foregår ved små elektriske signaler. Udfra kendskab til tungmetallers biokemi, så kan flere af disse afvigelser ved Parkinsons Sygdom forklares: A) enzymet til serotonin- produktionen indeholder svovlholdige aminosyrer og kan derved ødelægges af tungmetaller. B) enzymet til noradrenalin-produktionen indeholder svovlholdige aminosyrer og kan derved ødelægges af tungmetaller. Det samme gælder for enzymet til dopamin-produktionen. C) Methionin-enkefalin indeholder, som det fremgår Methionin, som er svovlholdigt og dermed udsat for ødelæggelse, idet tungmetallerne kobler sig til svovlbindinger. D) Vitamin B-12 anvendes i kroppen til afgiftning af kviksølv (og formentlig andre tungmetaller). E) Glutathion er vor vigtigst antioxidant, der regenereres af Glutathionperoxidase. Glutathion-peroxidase indeholder både en svovlholdig aminosyre samt mineralet Selen. Tungmetaller kan derfor ødelægge Glutathion-peroxidase på to måder. Antioxidanter skal netop modvirke den toksiske effekt af tungmetaller ved at neutralisere de frie radikaler. F) Tungmetallers produktion af frie radikaler må forventes at belaste kroppens forsvar i form af antioxidanter (lavt Coenzym Q-10 indhold). G) Dannelsen af homocystein tyder på en ufuldstændig afgiftning ved methylering ( en metyl-gruppe er et kulstof-atom med tre brint-atomer.). Kviksølv (og formentlig andre tungmetaller) skal metyleres forud for, at de kan udskilles. (Også levodopa kræver metylering ved afgiftning.). Højt homocystein indhold kan derfor indikere en tungmetalbelastning. Vitamin B-12 samt folat / folinsyre indgår i den cyklus (cirkel), hvor organismen afgifter ved methylering. Højt homocystein indhold sammen med højt kolesterol-indhold er et alvorligt faresignal med risiko for udvikling af åreforkalkning. Parkinsonpatienter bør, i mine øjne, nøje kontrolleres for homocystein. NB. Kolesterol-nedsættende medicin nedsætter organismens indhold af Coenzyme Q-10 og proteiner koblet med Selen. Af denne grund vil brug af kolesterol-nedsættende medicin være uhensigtsmæssig til parkinsonpatienter, idet det vil medføre en ond cirkel.

10 H) Nedsat sulfoxidation (afgiftning i leveren ved kobling til svovlholdige forbindelser) ses almindeligvis hos parkinsonpatienter. Dette kan ligeledes indikere en tungmetalforgiftning, idet tungmetaller ødelægger svovlbindinger ved at koble sig til disse. I) Dannelse af Lewy Bodies kan muligvis opstå på forskellige måder. Enzymet Protein Disulphide isomerase (PDI), som er ansvarlig for korrekt foldning af protein, indeholder 4 af den svovlholdig aminosyre Cystein og kan derfor antages at ødelægges af tungmetaller, som binder sig til svovlbindingerne. Er dette enzym ødelagt kan det antages, at graden af fejlfoldede proteiner øges. Tungmetaller denaturerer (ændre deres naturlige form) proteiner og derved fejlfoldes disse, så deres tre-dimensionale struktur forandres, og disse proteiner bliver til affalds-proteiner. Lewy Bodies består bl.a. af affaldsproteiner. Sygdomme med fejlfoldet proteiner hører under Prion-sygdommene, således hører også Parkinsons Sygdom under denne gruppe. En forsker, som arbejder med Prion-sygdommen Kogalskab (Mad Cow Disease eller BSE / Bovine Spongioform Encephalitis) mener interessant nok, at denne sygdom opstår ved en forgiftning med kombinationen af Pesticider og tungmetaller. Det menes ellers officielt, at Kogalskab er forårsaget ved smitte med et Prion, men denne teori er, så vidt jeg ved, endnu ikke videnskabeligt bevist. J) Ved brug af Amalgam-fyldninger i tænderne kan kviksølv trænge igennem vævet og vandre langs nerverne, og kan formodes at kunne nå de dopaminproducerende celler, som ligger forrest i hjernen ved lugtekolben. Der kan være noget, som tyder på, at tungmetaller har affinitet (forkærlighed) for de dopamin-producerende celler. Dette kunne være en mulighed forklaring på nedsat lugtesans hos parkinsonpatienter, som bør undersøges yderligere ved obduktion af afdøde parkinsonpatienter. En anden mulighed er, at der ved kviksølvforgiftning / Amalgamforgiftning ofte ses kronisk bihulebetændelse. Bihulebetændelse vil indvirke på lugtesansen. Tungmetaller fra Amalgam kan også overføres til kroppen på anden vis. En vigtig måde, hvorpå kviksølv forgifter organismen, er ved inhalation (indånding) af kviksølvholdige dampe fra Amalgam-fyldninger i tænderne. En problematik, som desværre ofte overses. En anden overset problematik er, at kviksølv kan omdannes i organismen af en vis type bakterier, som findes i mundhulen samt i tarmkanalen, til det langt mere giftige og fedtopløselige organiske kviksølv (metyl-kviksølv). Belastning med tungmetaller generer immunsystemet og patienten kan muligvis af denne grund udvikle allergiske tilstande. Også helårs-høfeber (Allergisk Rhinitis) kan nedsætte lugtesansen. Nyligt er der videnskabelige forskningsresultater, som kobler allergi med Parkinsons Sygdom.)

11 Blodtryks-problemer kan muligvis forklares udfra, at visse tungmetaller (kobber og kviksølv) deponerer sig i hjertet og kan derfor formodes at påvirke blodtrykket. Endvidere må en deponering af tungmetaller i hjerter, som vil påvirke hjertets ledningsevne, formodes at påvirke de elektriske impulser i hjertet. Endnu en hypotese er, at kviksølv i blodet beslaglægger en eller flere pladser i det ilt- transporterende hæmoglobin (det røde blod farvestof). Hvad gør kroppen? Danner mere hæmoglobin, hvilket medfører øget viskositet (sejhed / klæbrighed) af blodet, hvilket kræver større tryk af blod-cirkulationen. Tungmetalforgiftning lever på flere måder op til et giftigt stof, som medfører oxidativ stress i kroppen. Oxidativ stress er ofte nævnt, som en årsag ved Parkinsons Sygdom. I min artikel om provokationstest for tungmetalforgiftning af 18 parkinsonpatienter, påvises kronisk tungmetalforgiftning hos 16 ud af de 18 testede parkinsonpatienter. De to ikke tungmetalforgiftede parkinsonpatienter var eller havde været behandlet med medicin, som dæmper dopamin-produktionen, hvorfor der kunne være en anden forklaring på disse to patienters parkinsonsymptomer. Siden er endnu 4 personer blevet testede, heraf 3 med påvist tungmetalforgiftninger. Alle 3 ikke-tungmetalforgiftede parkinsonpatienter er kun blevet testet for forgiftning af kobber og kviksølv, og disse 3 patienter kunne i teorien være forgiftet af andre tungmetaller. En test for kronisk tungmetalforgiftning kræver brug af medicin, som flytter tungmetallerne fra depoter i kroppen og over i blodet. Dette benævnes en provokationstest. Provokationstests er ubekendt for de fleste arbejdsmedicinske klinikker i Danmark, hvorfor kroniske tungmetalforgiftninger forbliver udiagnosticerede og dermed også ubehandlede. De nævnte læger har en amerikansk uddannelse i afgiftningsbehandling eller har gennemført kurser i afgiftnings-behandling i udlandet. Af midler til provokationstest samt behandling ved tungmetalforgiftninger anvendes følgende medicinske midler: 1) Atamir (penicillamin). 2) DMSA. 3) Dimaval (DMPS). Alle disse midler er mere end 50 år gamle lægemidler og er derfor gennemprøvede. Jeg vedhæfter en artikel (Chelating Agent) om disse lægemidler, som udbyggende beskriver behandlings-forskrift samt formål. Internationalt nævnes tungmetaller, som en mulig årsag ved Parkinsons Sygdom. Det er derfor nærliggende at teste parkinsonpatienter for tungmetalforgiftninger samt registrere om en behandling ved tungmetalforgiftning medfører aftagende parkinsonsymptomer.

12 Alternativt til økonomisk støtte til mit projekt, så kunne jeg foreslå Dansk Parkinson Forening, at en af jeres ansatte Ph.d.-studerende (læge eller biolog) blev ansat til at videreføre mit projekt. Jeg står gerne til rådighed uden vederlag med min viden, som jeg hermed har givet jer et lille indblik i. Min drivkraft er min interesse for mine medpatienter, som, jeg synes, kunne hjælpes bedre. Dato: Hanne Koplev. (underskrift)

Tungmetaller og Parkinsons Sygdom. Af dyrlæge Hanne Koplev

Tungmetaller og Parkinsons Sygdom. Af dyrlæge Hanne Koplev Tungmetaller og Parkinsons Sygdom. Af dyrlæge Hanne Koplev Hvad er tungmetaller? Hvor kommer tungmetallerne fra? Hvilke skader kan tungmetaller forårsage i kroppen? Kan man være allergisk overfor et tungmetal,

Læs mere

Tungmetaller og neurologisk sygdom. København marts 2010. Af dyrlæge Hanne Koplev

Tungmetaller og neurologisk sygdom. København marts 2010. Af dyrlæge Hanne Koplev Tungmetaller og neurologisk sygdom. København marts 2010 Af dyrlæge Hanne Koplev 1 Definition: Der er ingen entydig definition på begrebet tungmetaller. En kemiker vil definere tungmetaller, som en række

Læs mere

Tungmetaller og Tungmetalforgiftning.

Tungmetaller og Tungmetalforgiftning. Tungmetaller og Tungmetalforgiftning. Diagnosticering og Behandling. Maj 2014 Af dyrlæge Hanne Koplev Definitioner: Der er ingen entydig definition på tungmetaller. En kemiker vil slå op i det periodiske

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Høringssvar til: Strategi for risikovurdering af Visse kobberforbindelser : Kemikalier J.nr. MST-620-00230

Høringssvar til: Strategi for risikovurdering af Visse kobberforbindelser : Kemikalier J.nr. MST-620-00230 Rødding den 24.04.2014 Til kemihoering@mst.dk Dyrlæge Hanne Koplev Soltoften 11, Rødding, 8830 Tjele Høringssvar til: Strategi for risikovurdering af Visse kobberforbindelser : Kemikalier J.nr. MST-620-00230

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Tungmetaller Hover Sundhedshøjskole.

Tungmetaller Hover Sundhedshøjskole. Introduktion. Tungmetaller Hover Sundhedshøjskole. Hvad er tungmetaller? Hvor kommer tungmetallerne fra? Hvilke skader kan tungmetaller forårsage i kroppen? Kan man være allergisk overfor et tungmetal,

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Kost til tungmetalforgiftede patienter Af dyrlæge Hanne Koplev

Kost til tungmetalforgiftede patienter Af dyrlæge Hanne Koplev Kost til tungmetalforgiftede patienter Af dyrlæge Hanne Koplev Ordforklaring: Oxidativ stress er en ubalance mellem fri radikal dannelse og kroppens forsvar i form af antioxidanter. Frie radikaler er giftige

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Det er banebrydende at behandle f.eks. Alzheimers demens som en forgiftningssygdom.

Det er banebrydende at behandle f.eks. Alzheimers demens som en forgiftningssygdom. KVIKSØLVFORSKER MÅTTE FORLADE TYSK UNIVERSITET Af Ulla Danielsen, journalist På Miljømedicinsk Klinik ved Universitetet i Freiburg i Sydtyskland afgiftede læge Joachim Mutter tungmetalforgiftede patienter.

Læs mere

Hvad er så vigtigt ved målinger?

Hvad er så vigtigt ved målinger? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende opdagelse i blodceller fra patienter med Huntingtons Sygdom Mængden af huntingtinprotein

Læs mere

Amalgam / tand- sølv plomberne

Amalgam / tand- sølv plomberne Amalgam / tand- sølv plomberne Af Carsten Vagn Hansen, læge (radiodoktoren) Med radioaktiv kemi har man fundet, at kviksølv fra amalgam i tandplomberne spreder sig i kroppen. Man har bl.a. plomberet tænderne

Læs mere

Proteinfoldning og chaperoner

Proteinfoldning og chaperoner Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Et lægemiddel, som påvirker protein-foldning, hjælper HD-mus...i et stykke tid Et lægemiddel,

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Oplyser vejen: En ny biomarkør for Huntingtons Sygdom

Oplyser vejen: En ny biomarkør for Huntingtons Sygdom Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Oplyser vejen: En ny biomarkør for Huntingtons Sygdom En ny biomarkør afslører hjerneforandringer

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Tak for sidst, for en rigtig god og velbesøgt aften, med 35 Social og Sundheds Assistenter, som hørte om Parkinson.

Tak for sidst, for en rigtig god og velbesøgt aften, med 35 Social og Sundheds Assistenter, som hørte om Parkinson. Tak for sidst, for en rigtig god og velbesøgt aften, med 35 Social og Sundheds Assistenter, som hørte om Parkinson. Neurolog Bjarke A Rogvi-Hansen fortalte om Parkinson på en levende og spændende måde,.

Læs mere

CRPS. Komplekst Regionalt Smertesyndrom. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ergoterapien, MT

CRPS. Komplekst Regionalt Smertesyndrom. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ergoterapien, MT CRPS Komplekst Regionalt Smertesyndrom Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ergoterapien, MT Denne pjece er til personer, hvor der er mistanke om CRPS, eller hvor CRPS er diagnosticeret.

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Healthy pets are happy pets Collagen II I et led beklædes knogleoverfladerne af brusk, således at det ikke er knogler, men brusk der glider

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler Professor, dr. med. Jørgen Clausen Vitaminer og mineraler Roskilde Universitetsforlag Jørgen Clausen Vitaminer og mineraler 1. udgave 1999 Roskilde Universitetsforlag, 1999 Sats

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Eksamensspørgsmål Biologi C maj-juni 2014 Sygeeksamen: 4cbicsy1

Eksamensspørgsmål Biologi C maj-juni 2014 Sygeeksamen: 4cbicsy1 Eksamensspørgsmål Biologi C maj-juni 2014 Sygeeksamen: 4cbicsy1 HF og VUC Nordsjælland. Helsingørafdelingen Lærer: Lisbet Heerfordt, Farumgårds Alle 11, 3520 Farum, tlf. 4495 8708, mail: lhe@vucnsj.dk.

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft Patientinformation, strålebehandling Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft Indledning Denne information er et supplement til vores mundtlige information

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Kliniske forsøg med PBT2 annonceret

Kliniske forsøg med PBT2 annonceret Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Prana Biotechs nye kliniske studie af PBT2 i Huntington's chorea: kendsgerningerne Prana Biotechs

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

HS er en hjernesygdom, ikke?

HS er en hjernesygdom, ikke? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ændringer i leveren hos patienter med Huntingtons Sygdom antyder, at mere forskning i 'hele kroppen'

Læs mere

HS og tabet af hjerneceller

HS og tabet af hjerneceller Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Stamcelle-neuroner danner de rigtige forbindelser Erstatning af neuroner med stamceller hos mus

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Fra akut til kronisk - psykologisk set

Fra akut til kronisk - psykologisk set Fra akut til kronisk - psykologisk set v. Karina Røjkjær, Cand. Psych. Aut. Danske Fysioterapeuters Fagfestival den. 30. oktober 2014 Biopsykosocial forståelse Psykologiske faktorer Adfærd Følelser Tanker

Læs mere

Eksamensspørgsmål Biologi C e-learning Sommeren 2014 Hold: 3cbicel1

Eksamensspørgsmål Biologi C e-learning Sommeren 2014 Hold: 3cbicel1 Eksamensspørgsmål Biologi C e-learning Sommeren 2014 Hold: 3cbicel1 NB! Hvis censor ønsker det, kan der komme ændringer i eksamensspørgsmålene. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort i holdets Fronter

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ofte stillede spørgsmål, januar 2011

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ofte stillede spørgsmål, januar 2011 Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ofte stillede spørgsmål, januar 2011 Svar på ofte stillede spørgsmål om HD - den første i en

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Udgivet af:

Læs mere

PARENTERAL NUTRITION. Patientinformation. Parenteral ernæring

PARENTERAL NUTRITION. Patientinformation. Parenteral ernæring PARENTERAL NUTRITION Patientinformation Parenteral ernæring HVORFOR ER ERNÆRING NØDVENDIG? Ernæring indeholder energi og næringsstoffer, der er livsvigtige for, at cellerne i kroppen kan leve, fornyes

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Healthy pets are happy pets Collagen II I et led beklædes knogleoverfladerne af brusk, således at det ikke er knogler, men brusk der glider

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Information til patienten Højt stofskifte Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Skjoldbruskkirtlen sidder normalt foran på halsen under adamsæblet, og kan hverken ses eller føles.

Læs mere

Eksamensspørgsmål Biologi C - sygeeksamen den 19. december 2013 Hold: 3bbicfh2

Eksamensspørgsmål Biologi C - sygeeksamen den 19. december 2013 Hold: 3bbicfh2 Eksamensspørgsmål Biologi C - sygeeksamen den 19. december 2013 Hold: 3bbicfh2 HF og VUC Nordsjælland. Hillerødafdelingen Lærer: Lisbet Heerfordt, Farumgårds Alle 11, 3520 Farum, tlf. 4495 8708, mail:

Læs mere

ved inflammatorisk tarmsygdom

ved inflammatorisk tarmsygdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsygdom www.adacolumn.net INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer Adacolumn...12 Behandling

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af aminosyrer,nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Proteiner Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Der findes ca. 20 aminosyrer i menneskets organisme. Nogle

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Du er, hvad du spiser

Du er, hvad du spiser Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Accelererer mejeriprodukter Huntingtons Sygdom? Er der et link mellem indtaget af mælkeprodukter

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

Knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed (osteoporose) Information til patienten Knogleskørhed (osteoporose) Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Hvad er knogleskørhed Knogleskørhed - også kaldet osteoporose - rammer hver 3. kvinde

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK VELKOMMEN INDENFOR I BIOBANKEN SIDEN 2012 HAR DANMARK HAFT EN NATIONAL BIOBANK. Biobanken på Statens Serum Institut

Læs mere

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center Patientinformation Veneblodprop i benet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Klinik Medicinsk Center 2 Veneblodprop i benet De har lige fået besked om, at De har en veneblodprop /dyb årebetændelse

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Patientinformation. Sygdomme i aortaklappen

Patientinformation. Sygdomme i aortaklappen Patientinformation Sygdomme i aortaklappen Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk afdeling Hjertets funktion. Sådan fungerer det normale hjerte. Hjertet er en muskel, der ligger i hjertesækken bag brystbenet.

Læs mere

BIOLOGI A. Torsdag den 14. maj 2009. Kl. 09.00 14.00 STX091-BIA STUDENTEREKSAMEN MAJ 2009

BIOLOGI A. Torsdag den 14. maj 2009. Kl. 09.00 14.00 STX091-BIA STUDENTEREKSAMEN MAJ 2009 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2009 BILGI A Torsdag den 14. maj 2009 Kl. 09.00 14.00 Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares STX091-BIA Undervisningsministeriet Side 1 af 8 sider pgave

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom Medicintilskudsnævnet har modtaget bidrag fra følgende: Danmarks Apotekerforening UCB Medicintilskudsnævnet, 8. september 2015 København,

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus CB2-aktiverende lægemiddel forbedrer overlevelse og symptomer

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme?

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genetisk hornhindediagnostik: Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genteknologi et vigtigt værktøj til forebyggelse af hornhindesygdomme? Genetisk diagnostik og dets anvendelsesmuligheder

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Kosttilskudsguide til ammende

Kosttilskudsguide til ammende Kosttilskudsguide til ammende Din baby bygges af byggesten, som den får fra din ammemælk! Derfor har du som ammende de allerbedste muligheder for at give din baby en god start på livet. Først og fremmest

Læs mere

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE?

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? KAPITEL 6: HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? 48 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 49 Kapitel 6: Indhold Dette kapitel beskriver, hvad der sker, når man holder

Læs mere

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Fødevareallergi og intolerance side 2-10

Fødevareallergi og intolerance side 2-10 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Fødevareallergi og intolerance side 2-10 Brød, Boller & Kager side 11-31 Let og lækkert til madpakken eller skovturen side 32-38 Lækre kaloriefattige salater til pålæg

Læs mere

Genbrug af behandlingsformer

Genbrug af behandlingsformer Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Genbrug af et lægemiddel giver os ny indsigt i HS Et eksisterende lægemiddel kan booste HS-hjernecellerne

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Spørgsmål nr. 1. Fedme. Spørgsmål nr.2. Sukker som brændstof. Spørgsmål 3. Søens onde cirkel

Spørgsmål nr. 1. Fedme. Spørgsmål nr.2. Sukker som brændstof. Spørgsmål 3. Søens onde cirkel Spørgsmål nr. 1 Fedme skal du analysere fordøjelsessystemets form og funktion med fokus på fordøjelse af fedt. Nævnt kort relevante metoder som bruges til undersøgelse af fedme. Endeligt skal du redegøre

Læs mere

Noget gammelt, noget blåt

Noget gammelt, noget blåt Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Farvning for at forhindre død? Methylenblåt er gavnligt i mus med Huntingtons Sygdom Som et lyn

Læs mere

Den genetiske 'gråzone' i Huntington's chorea: hvad betyder det alt sammen? Den basale genetik

Den genetiske 'gråzone' i Huntington's chorea: hvad betyder det alt sammen? Den basale genetik Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Den genetiske 'gråzone' i Huntington's chorea: hvad betyder det alt sammen? Intermediate alleler

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Forårsager et 'rustent hængsel' Huntingtons sygdom? Huntingtin mutant huntingtin

Forårsager et 'rustent hængsel' Huntingtons sygdom? Huntingtin mutant huntingtin Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Forårsager et 'rustent hængsel' Huntingtons sygdom? Canadiske forskere har fundet ud af, at det

Læs mere

Funktionsattest ASK 430 Underben

Funktionsattest ASK 430 Underben Funktionsattest ASK 430 Underben afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:.

Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:. Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:. Rig på (min. 30 % af ADT) Procentdel af anbefalinger B12-vitamin 80 % Biotin 50 % Selen 42 % D-vitamin 35

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Er der nogen der genkender det her? Dårlig opførsel = ofte en stresset hund Når din hund.. gør ad andre, trækker i linen, springer forstørret rundt, springer op ad folk,

Læs mere

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse.

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse. Naturmedicin 1 Udgivet af ÆldreForum, februar 2008 Design: DanChristensenDesign Foto: Niels Nyholm Tegninger: Flora Danica, Det Kongelige Bibliotek Tryk: Tryk Team, Svendborg Folderen kan frit citeres

Læs mere

Ti myter om influenza og forkølelse

Ti myter om influenza og forkølelse Ti myter om influenza og forkølelse Af: Malene Steen Nielsen Flagga, Cand.scient 25. oktober 2013 kl. 13:03 Myterne om influenza og forkølelse cirkulerer, ligesom sygdommene selv, lystigt rundt i vinterkulden.

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Med ny præcision kortlægger Århus-forskere hvordan depressionsmedicin virker. Opdagelserne giver håb om at udvikle forbedret depressionsmedicin

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

ASK 020 Generel funktionsattest

ASK 020 Generel funktionsattest afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:.. Arbejdsskadestyrelsens

Læs mere

Forældrevejledning æggeprovokation

Forældrevejledning æggeprovokation Forældrevejledning æggeprovokation Fødevareprovokation med æg Fødevareprovokation med æg anvendes som den afgørende undersøgelse i situationer, hvor der er tvivl om, hvorvidt barnet tåler æg eller ej.

Læs mere