ANSØGNING (Fornyet ansøgning efter opfordring)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING (Fornyet ansøgning efter opfordring)"

Transkript

1 ANSØGNING (Fornyet ansøgning efter opfordring) 1. Fulde navn: Hanne Koplev Cpr.nr.: Stilling: Dyrlæge Adresse: Soltoften 11, 8830 Tjele Telefonnr Til hvilket formål ønskes legatbeløbet anvendt? Formålet er at udforske om kronisk kumulativ (ophobet) tungmetalforgiftning kunne være en mulig årsag / medvirkende årsag ved Parkinsons Sygdom. De dertil hørende test for kronisk tungmetalforgiftning samt evt. behandlinger vil blive foretaget af læge / speciallæge. På sigt ville det være interessant at udforske om en behandling ved diagnosticeret kronisk tungmetalforgiftning kan bevirke en nedsættelse af parkinson-symptomerne. En behandling for kronisk tungmetalforgiftning er ofte langvarig og kan forventes at strække sig over ca. 1 år. I nogle tilfælde vil en kronisk tungmetalforgiftning formentlig dreje sig om en familiær manglende evne til at udskille tungmetaller f.eks. kobber, hvorfor en behandling må fortsætte livslangt. Og hos en enkelt tungmetal-testet parkinsonpatient er både barn og moder tungmetalforgiftede, hvilket kan indikere en arvelig disposition. De tungmetaller, som ind til videre har vist sig relevante, er, jævnfør mit projekt på:

2 med tilhørende diagram. Kobber- og Kviksølv-forgiftning, ofte i kombination med hinanden. Dernæst synes Bly-forgiftning at være relevant. Nogle parkinsonpatienter kan mistænkes for Aluminium-forgiftning, idet de har været kraftigt eksponeret herfor gennem brug af visse injektionspræparater (midler til behandling ved f.eks. allergi), midler mod for meget mavesyre eller anden brug / forurening med Aluminium. De pågældende patienter er dog endnu ikke testede herfor. En enkelt parkinsonpatient, som er bosat i udlandet, er forgiftet med Arsenik (bruges som insektmiddel ved grøntsags dyrkning). Endvidere kan en parkinsonpatient mistænkes for belastning med Mangan, idet pågældende har været intenst behandlet med Mangan af en heil-praktiker. Vedkommende er endnu ikke testet herfor. Hvis patienten er forgiftet / belastet med mere end ét tungmetal, er det problematisk at bedømme den toksiske (giftige) virkning, idet tungmetallerne forstærker hinandens virkning, hvilket kaldes synergi effekt. I sådanne tilfælde må man behandle patienten for tungmetalforgiftningen, og notere sig, om patientens symptomer aftager, også selvom patienten måske kun har en forgiftning med f.eks. kombinationen af en let kviksølvforgiftning med en let kobber-belastning. At undersøge om kronisk tungmetalforgiftning kunne være en mulig årsag til Parkinsons Sygdom er oplagt set i lyset af følgende forhold: 1) Symptomerne ved kronisk tungmetalforgiftning er på mange punkter sammenfaldende med symptomerne ved Parkinsons Sygdom. Se Docent Mats Hanssons artikel Parkinsons s Sjukdom, Gifter, Metaller och Fria Radikaler side 25 til side 29. 2) - Parkinsons Sygdom beskrives ofte som en multifaktoriel (forårsaget af mange faktorer) sygdom. Tungmetalforgiftning er en faktor, som nævnes af neurologer, som en mulig årsag til Parkinsons Sygdom. Denne faktor udelukkes desværre ikke ved undersøgelse af parkinsonpatienter. Ifald parkinsonpatienten undersøges for tungmetalforgiftning, da undersøges patienten for akut tungmetalforgiftning, hvilket ikke udelukker muligheden for en kronisk tungmetalforgiftning. 3) En kronisk tungmetalforgiftning kan forholdsvis let behandles. 4) Ved kendskab til tungmetallers biokemi samt hjernens fysiologi, så er det oplagt at mistænke tungmetalforgiftning som en mulig årsag / medvirkende til Parkinsons Sygdom. Dette punkt vil blive uddybet i punkt 8. 5) Ifald kronisk tungmetalforgiftning er en årsag / medvirkende årsag ved Parkinsons Sygdom og denne forgiftning behandles, da vil der for første gang i historien ske en behandling af en årsag ved Parkinsons Sygdom og ikke som ellers en behandling af symptomerne. En årsagsbehandling er i patientens interesse, hvorimod en symptombehandling er i lægemiddelindustriens kommercielle interesse. 6) - Der findes viden, som påpeger, at behandling med visse typer antiparkinsonmidler af patienter, som tilmed har en kronisk tungmetalforgiftning, er uheldig, idet denne konstellation (samtidig optræden) bevirker øget dannelse af

3 frie radikaler i hjernen. Frie radikaler er reaktive stoffer, som er giftige for vævet. Parkinson Sygdom menes at være betinget af oxidativ stress, som er et misforhold imellem dannelse af frie radikaler og kroppens forsvar i form af antioxidanter. Der kan læses mere om problematikken på nedenstående link: uids= &dopt=abstract Men, som skrevet, så er der også andre mulige årsager til Parkinsons Sygdom end tungmetaller, hvorfor det ikke er forventeligt at finde alle provokationstestede parkinsonpatienter forgiftede med tungmetaller. Dertil skal tages i betragtning, at der er en diagnose-usikkerhed ved Parkinsons Sygdom på %. Ved forskning anvendes ofte dobbelt-blindet placebo-kontrolleret randomiseret forsøg. Denne metode kan ikke tages i anvendelse ved forskning i Parkinsons Sygdom, idet denne sygdom, som nævnt, formentlig er forårsaget af flere forskellige faktorer. Dobbelt-blindet placebo-kontrolleret randomiseret forsøg er udviklet til forskning i effekten af en medicinsk behandling, hvor kun en enkelt faktor varieres af gangen, og metoden kan ikke anvendes ved f.eks. test af operative behandlinger. I denne forbindelse henledes opmærksomheden på, at ej heller effekten af operativ behandling ved Parkinsons Sygdom er bevist ved dobbelt-blindet placebo-kontrolleret randomiseret forsøg. Det gælder indenfor forskning med denne metode, at patienterne indenfor en gruppe skal være sammenlignelige, altså må det f.eks. forudsættes, at patienterne er blevet syge af (nogenlunde) samme årsag. En parkinsonpatient, som har fået akut Parkinsons Sygdom efter selvmordsforsøg med gas kan i mine øjne ikke sammenlignes (sættes i samme gruppe) med en parkinsonpatient, hvor sygdommen er kommet langsomt snigende gennem ca. 20 år eller en parkinsonpatient, som oplyser, at sygdommen opstod akut i forbindelse med en operation, idet Parkinsons Sygdom i de nævnte eksempler formentlig har forskellige årsager / sammensætning af årsager. Dobbelt-blindet placebo-kontrolleret randomiseret forsøg vil efter min overbevisning ikke kunne anvendes ved forsøg med test og behandling for kronisk tungmetalforgiftning på grund af en række forhold. De nævnte forhold er i uprioriteret rækkefølge: A) - Der er uendeligt mange muligheder for kombination af tungmetaller og målte talværdier af tungmetaller, hvilket medfører, at det vil være særdeles svært at finde patienter, som kan sammenlignes. B) - Desuden er der variation i følsomheden overfor en tungmetalbelastning. Dette kan begrundes med, at visse enzymer hos forskellige individer ikke har helt samme indhold af de svovlholdige aminosyrer (Methionin og Cystein med flere), som er angrebspunkter for tungmetallers ødelæggende effekt. Kun patienter med samme følsomhed kan sammenlignes. C) Der er genetisk (arvelig) forskelle på evnen til at udskille tungmetaller ved hjælp af metallothioneiner (f.eks. Apolipoprotein E- systemet). Igen gælder at kun patienter med samme genetiske evne kan sammenlignes.

4 D) - Endvidere kan patienterne tilmed reagere allergisk overfor et eller flere tungmetaller. Igen gælder det, at patienterne indenfor en gruppe skal være sammenlignelige, altså er blevet syge af samme årsag. E) - Kontakt med Pesticider (sprøjtemidler) og organiske opløsningsmidler har ry for at påvirke Blod-hjerne-barrieren til at lukke tungmetaller ind i hjernen, ifølge en amerikansk forsker på en af ACAM-kongresserne (American College for Advancement in Medicine). Hvorfor også tungmetalforgiftede patienter, som er sammenlignelige, må være udsat for tilsvarende kontakt med Pesticider og organiske opløsningsmidler. Det er muligt, at visse Pesticider og organiske opløsningsmidler (samt harske fedtstoffer med flere) tilmed har evnen til at lukke tungmetaller ind over cellemembranen. F) - En test for kronisk tungmetalforgiftning er samtidig en behandling for tungmetalforgiftning og vil dermed influere på forsøgsresultatet. G) - Endvidere vil valget af et placebo-middel være svært, for ikke at sige umuligt, idet alle midlerne (Atamir, Dimaval (DMPS), DMSA) til test og behandling for kronisk tungmetalforgiftning giver en typisk svovl-smag og lugt af svovl fra huden. Et placebo-middel, som har den typiske svovl-smag vil formentlig også have en effekt på selve forsøget, idet svovlholdige præparater formentlig har en lettere kelerende effekt, hvilket vil sige, at stoffet medvirker til udskillelse af tungmetaller. Et placebo-middel må pr. definition ikke indvirke på forsøget. Og patienterne må ikke vide, om de får behandling med test-præparat eller placebomiddel. Disse forhold taget i betragtning, så vil jeg mene, at ved forsøg med test og behandling for kronisk tungmetalforgiftning, så kan en parkinsonpatient kun sammenlignes med sig selv (d.v.s. at patienten er sin egen kontrol). Det sidste er også svært, idet normen for en parkinsonpatient i reglen er, at Parkinsons Sygdom udvikler sig progredierende (fremadskridende). I heldige tilfælde kan sygdommen dog være stationær (uden udvikling) gennem nogen tid. I det projekt jeg har stillet op, har jeg derfor valgt at definere en positiv respons (svar) på en behandling for kronisk tungmetalforgiftning ved følgende kriterier: A) Patienten er i klinisk bedring. B) Patientens sygdomsudvikling er stationær i længere tid end forventelig. C) Patienten er i langsom forværring, men sygdommen er mindre progredierende end forventeligt. Det skal bemærkes, at en afgiftnings-behandling i en kortere periode kan forværre symptomerne, idet tungmetallerne mobiliseres (flyttes) fra depoterne og over i blodet, inden tungmetallerne udskilles, knyttet til det anvendte kelerende lægemiddel. I alle tre tilfælde gælder, at tilstanden ikke må bero på øget medicinering med antiparkinsonmidler. Ved udredning af patienten er det vigtigt nøje at skelne mellem sygdomssymptomer og bivirkningssymptomer af medicineringen.

5 Denne skelnen foretages ikke altid. Selv videnskabelige artikler kan indeholde en sådan uheldig sammenblanding, som jo klart ikke kan gøres til genstand for en seriøs videnskabelig redegørelse. Visse symptomer f.eks. rystelser og overbevægelser kan ses både som sygdomssymptomer og som bivirkningssymptomer af medicineringen. I det nuværende projekt, hvor jeg har samlet resultater fra test og behandling for kronisk tungmetalforgiftning, så er der eksempler på patienter i alle tre grupper. I første omgang vil de ansøgte midler dog blive brugt til at undersøge, om der er belæg for at mistænke kronisk kumulativ tungmetalforgiftning, som en mulig årsag / medvirkende årsag ved Parkinsons Sygdom. 3. Hvilke andre fonde er eller vil blive søgt? Ingen 4. Ansøgt beløb? kr. 5. Hvornår ønskes beløbet anvendt? Så snart egnede patienter er udvalgt. Jeg kunne alternativt foreslå, at Dansk Parkinson Forening i hvert enkelt tilfælde overførte penge til dækning af udgifter til lægehonorar, laboratorietest samt medicin til de udvalgte patienter. Jeg påregner ingen økonomiske midler til dækning af mit arbejde. 6. Redegørelse og dokumentation for ansøgerens hidtidige uddannelse og beskæftigelse, gerne vedlagt anbefalinger.

6 Jeg er uddannet dyrlæge i 1982, og har som dyrlæge beskæftiget mig med mange genrer såsom laboratoriearbejde, klinikarbejde, kommunalt arbejde indenfor Miljø og Levnedsmiddelkontrol samt indenfor staten med smitsomme husdyrsygdomme. Siden jeg fik diagnosticeret Parkinsons Sygdom ved en neurolog i 1998, har jeg interesseret mig intenst for egen sygdom og har erhvervet mig en bred viden indenfor emnet. Ved at anvende denne viden har jeg vendt trenden i min sygdom og er i bedring. Nogle parkinsonpatienter, som følger mit koncept, har også fået mindsket nogle af deres parkinsonsymptomer. Jeg har skrevet en række artikler, hvoraf en del kan læses på: I år 2005 udkom jeg med en artikel om provokationstest af parkinsonpatienter for kronisk kumulativ tungmetalforgiftning. Materialet har i 2005 været fremlagt på en international kongres i Prag om Toxic Metals as a Key Factor in Disease. Forud for fremlæggelsen var mit materiale gennemlæst af Professor Vera Stejskal, som er en af verdens førende kapaciteter angående viden om tungmetaller og sygdomme. Se Der blev taget imod mit indlæg med stor interesse, som det fremgår af summary. Det fremførte materiale i opdateret form ses af disse to links. med tilhørende diagram. 7. Udførlig redegørelse for projektet, dets formål og budget. Hvordan tænkes projektet gennemført økonomisk? Jeg påtænker efter grundig samtale at udvælge egnede parkinsonpatienter, som jeg vil henvise til test for kronisk kumulativ tungmetalforgiftning. De pågældende patienter må være indforstået med at videregive kopi af laboratorie-resultater samt besvare enkelte spørgsmål. De pågældende test samt behandlinger vil blive foretaget af følgende læger: Læge Bruce Kyle, Århus; Honorar: 1. gang 1000 kr. Efterfølgende 500 kr. 1. Dimaval-test: 2800 kr. (= DMPS-injektion + uprovokeret & provokeret kviksølv-/ kobber urinprøver x 2, inklusiv honorar). Dimaval benævnes også DMPS. Efterfølgende Dimaval-test: 1600 kr. (= DMPS-injektion + provokeret kviksølv- /kobber urinprøver x 1, inklusiv honorar) Ekstra metaller (bly, kadmium, aluminium, tin, arsenik): 300 kr. pr. metal pr. urinprøve. En parkinsonpatient vil ved to undersøgelser hos Bruce Kyle beløbe sig til ca kr. inklusiv medicin. Speciallæge Claus Hancke, Lyngby

7 Honorar: konsultation 1. gang 800 kr. Efterfølgende 500 kr. Atamir 1. test. (en uprovokeret test og en provokeret test) Udgifter til laboratorietest 2 X 1050 kr. (Nordic laboratories). = i alt 2100 kr. Hertil honorar. Atamir følgende tests. (kun provokeret test). Udgifter til laboratorietest 1 X 1050 kr. (Nordic laboratories). Hertil honorar. En parkinsonpatient vil ved to undersøgelser hos Claus Hancke beløbe sig til ca kr. eksklusiv medicin. Udgifter til medicin (Atamir) forventes at afholdes af patienten. Læge Birgit Aalborg Funch, Odense Honorar: Konsultation 1 time 550 kr., ½ time (efterfølgende) 300 kr. Tysk laboratorium: Laboratoriepris: uprovokeret & provokeret test for kviksølv og kobber: 600,kr Dimaval 550,- Konsultation 550,- Konsultation med svar 300,- I alt 2000,-kr. Nordic lab: Undersøgelse for alle tungmetaller uprovokeret 850,- kr. Undersøgelse for alle tungmetaller provokeret 850,- Undersøgelse for kobber 2 X 200 kr. 400,- Dimaval 550,- Konsultation 550,- Konsultation med svar 300,- I alt 3500,-kr. En parkinsonpatient vil ved to undersøgelser hos Birgit Aalborg Funch beløbe sig til ca kr. inklusiv medicin. Ved tysk Laboratorium. En parkinsonpatient vil ved to undersøgelser hos Birgit Aalborg Funch beløbe sig til ca kr. inklusiv medicin. Ved Nordic Laboratories. Jeg forventer, at ca patienter kan blive testet for kronisk tungmetalforgiftning. De ansøgte økonomiske midler vil blive overført til de læger, som der henvises til, til dækning af konsultationshonorar, laboratorieudgifter samt medicin. Patienterne må påregne en del egenbetaling. Formålet er at undersøge om kronisk tungmetalforgiftning kan være en mulig årsag til Parkinsons Sygdom samt om en behandling for kronisk tungmetalforgiftning kan medføre aftagende parkinsonsymptomer. Der vil blive anvendt et spørgeskema 8. Beskrivelse af projektet for lægfolk Tungmetaller kendes for deres evne til at bl.a. at ophobes i hjernen, og ved neurologiske sygdomme er det derfor oplagt at mistænke tungmetaller, som en mulig sygdomsårsag.

8 Ved test af patienter for tungmetalforgiftninger er det nødvendigt at skelne mellem akutte og kroniske tungmetalforgiftninger, idet disse tilstande ikke kan diagnosticeres på samme vis. Ved akut tungmetalforgiftning vil patienten stort set altid være vidende om at have været udsat for toksiske (giftige) mængder af tungmetaller, og denne tilstand er praktisk talt uvæsentligt for kroniske patienter, som f.eks. parkinsonpatienter. Ved kronisk tungmetalforgiftning, hvor patienten udsættes for små mængder tungmetaller, som fortløbende ophobes i depoter i kroppen, har patienten ikke nødvendigvis en viden om at have været udsat for tungmetaller. Alene den normale forurening af vores mad og miljø kan formentlig være nok til at medføre en kronisk tungmetalforgiftning. Endvidere belastes vi med tungmetaller fra Amalgam fra tænderne, fra vacciner, som kan være tilsat tungmetalholdige konserveringsmidler med videre. Det er også muligt, at specielt følsomme individer rammes og i denne forbindelse er Apolipoprotein-E-systemet muligvis af betydning, idet det har vist sig, at en vis procentdel af befolkningen ikke kan udskille tungmetaller på normal vis. Parkinsons Sygdom beskrives som en sygdom, hvor en stor del af de dopaminproducerende celler i Substantia Nigra (den sorte substans) er ødelagte. Udfra denne teori opstilles der forsøg i Parkinsons Sygdom med typisk forsøgsmodeller af dyr, som har fået deres Substantia Nigra ødelagt enten medicinsk (ved MPTP) eller kirurgisk. Men det er en påstand med modifikationer, at Parkinsons Sygdom kun er sygdom, hvor de dopamin-producerende celler er ødelagte. Ved Parkinsons Sygdom er der en lang række faktorer, som afviger fra normale forhold og som ikke kan forklares udfra udelukkende ødelagte dopamin-producerende celler (se endvidere Docent Mats Hansons artikel). Jeg nævner her nogle eksempler: a) nedsat serotonin-produktion i hjernen. b) nedsat produktion af noradrenalin i hjernen. c) nedsat methionin-enkefalin (en anden neurotransmitter / signalstof end dopamin) i hjernen. Methionin-enkefalin har en betydning for smerte-registrering og nedsat methionin-enkefalin betyder, at flere smerteimpulser kommer til bevidsthed. Det er kendt, at parkinsonpatienter har flere smerter end jævnaldrende raske individer. d) Lavt indhold af B-12 vitamin e) Lavt indhold af Glutathion (en antioxidant) f) Lavt indhold af Coenzym Q 10 (en antioxidant) g) Øget indhold af homocystein (kan også være betinget af den medicinske behandling) h) Afvigelser i metaboliseringen (omsætningen / afgiftningen) af visse svovlholdige substanser. i) Ophobning af affaldsstoffer i hjernecellerne kaldet Lewy Bodies. j) Kliniske symptomer såsom nedsat lugtesans og blodtryksproblemer med flere. Tungmetaller har bl.a. følgende egenskaber: 1) danner frie radikaler. Dannes frie radikaler i nærheden af fedt, så medfører dette harskt fedt. Der indgår en fedthinde i cellemembranen rundt om cellen. Hvis cellemembranen indeholder

9 harskt fedt, så kan det formodes, at cellemembranen ikke kan modvirke at uønskede stoffer, som f.eks. tungmetaller, trænger ind i cellen. 2) katalyserer (forstærker) dannelsen af frie radikaler. 3) ødelægger svovlbindinger ved at koble sig til svovlet, hvorfor proteiner (æggehvidestoffer), som består af aminosyrer (byggesten til proteinstoffer) er særligt følsomme, når de indeholder de svovlholdige aminosyre Methionin, Cystein og Cystin, herunder enzymer, der styrer kroppens kemiske processer 4) ødelægger selen-holdige forbindelser ved at koble sig til Selen. 5) denaturerer proteinstoffer, hvilket vil sige, at de får proteinstoffet til at ændre dets naturlige egenskab. En denaturering er f.eks. når vi steger er spejlæg på panden, hvor det tydeligt ses, at proteinets struktur og farve ændres. 6) Ved ophobning i cellerne må det formodes, at tungmetallerne i kraft af deres elektrisk ledende egenskaber forstyrrer den normale funktion i cellen, hvor mange funktioner foregår ved små elektriske signaler. Udfra kendskab til tungmetallers biokemi, så kan flere af disse afvigelser ved Parkinsons Sygdom forklares: A) enzymet til serotonin- produktionen indeholder svovlholdige aminosyrer og kan derved ødelægges af tungmetaller. B) enzymet til noradrenalin-produktionen indeholder svovlholdige aminosyrer og kan derved ødelægges af tungmetaller. Det samme gælder for enzymet til dopamin-produktionen. C) Methionin-enkefalin indeholder, som det fremgår Methionin, som er svovlholdigt og dermed udsat for ødelæggelse, idet tungmetallerne kobler sig til svovlbindinger. D) Vitamin B-12 anvendes i kroppen til afgiftning af kviksølv (og formentlig andre tungmetaller). E) Glutathion er vor vigtigst antioxidant, der regenereres af Glutathionperoxidase. Glutathion-peroxidase indeholder både en svovlholdig aminosyre samt mineralet Selen. Tungmetaller kan derfor ødelægge Glutathion-peroxidase på to måder. Antioxidanter skal netop modvirke den toksiske effekt af tungmetaller ved at neutralisere de frie radikaler. F) Tungmetallers produktion af frie radikaler må forventes at belaste kroppens forsvar i form af antioxidanter (lavt Coenzym Q-10 indhold). G) Dannelsen af homocystein tyder på en ufuldstændig afgiftning ved methylering ( en metyl-gruppe er et kulstof-atom med tre brint-atomer.). Kviksølv (og formentlig andre tungmetaller) skal metyleres forud for, at de kan udskilles. (Også levodopa kræver metylering ved afgiftning.). Højt homocystein indhold kan derfor indikere en tungmetalbelastning. Vitamin B-12 samt folat / folinsyre indgår i den cyklus (cirkel), hvor organismen afgifter ved methylering. Højt homocystein indhold sammen med højt kolesterol-indhold er et alvorligt faresignal med risiko for udvikling af åreforkalkning. Parkinsonpatienter bør, i mine øjne, nøje kontrolleres for homocystein. NB. Kolesterol-nedsættende medicin nedsætter organismens indhold af Coenzyme Q-10 og proteiner koblet med Selen. Af denne grund vil brug af kolesterol-nedsættende medicin være uhensigtsmæssig til parkinsonpatienter, idet det vil medføre en ond cirkel.

10 H) Nedsat sulfoxidation (afgiftning i leveren ved kobling til svovlholdige forbindelser) ses almindeligvis hos parkinsonpatienter. Dette kan ligeledes indikere en tungmetalforgiftning, idet tungmetaller ødelægger svovlbindinger ved at koble sig til disse. I) Dannelse af Lewy Bodies kan muligvis opstå på forskellige måder. Enzymet Protein Disulphide isomerase (PDI), som er ansvarlig for korrekt foldning af protein, indeholder 4 af den svovlholdig aminosyre Cystein og kan derfor antages at ødelægges af tungmetaller, som binder sig til svovlbindingerne. Er dette enzym ødelagt kan det antages, at graden af fejlfoldede proteiner øges. Tungmetaller denaturerer (ændre deres naturlige form) proteiner og derved fejlfoldes disse, så deres tre-dimensionale struktur forandres, og disse proteiner bliver til affalds-proteiner. Lewy Bodies består bl.a. af affaldsproteiner. Sygdomme med fejlfoldet proteiner hører under Prion-sygdommene, således hører også Parkinsons Sygdom under denne gruppe. En forsker, som arbejder med Prion-sygdommen Kogalskab (Mad Cow Disease eller BSE / Bovine Spongioform Encephalitis) mener interessant nok, at denne sygdom opstår ved en forgiftning med kombinationen af Pesticider og tungmetaller. Det menes ellers officielt, at Kogalskab er forårsaget ved smitte med et Prion, men denne teori er, så vidt jeg ved, endnu ikke videnskabeligt bevist. J) Ved brug af Amalgam-fyldninger i tænderne kan kviksølv trænge igennem vævet og vandre langs nerverne, og kan formodes at kunne nå de dopaminproducerende celler, som ligger forrest i hjernen ved lugtekolben. Der kan være noget, som tyder på, at tungmetaller har affinitet (forkærlighed) for de dopamin-producerende celler. Dette kunne være en mulighed forklaring på nedsat lugtesans hos parkinsonpatienter, som bør undersøges yderligere ved obduktion af afdøde parkinsonpatienter. En anden mulighed er, at der ved kviksølvforgiftning / Amalgamforgiftning ofte ses kronisk bihulebetændelse. Bihulebetændelse vil indvirke på lugtesansen. Tungmetaller fra Amalgam kan også overføres til kroppen på anden vis. En vigtig måde, hvorpå kviksølv forgifter organismen, er ved inhalation (indånding) af kviksølvholdige dampe fra Amalgam-fyldninger i tænderne. En problematik, som desværre ofte overses. En anden overset problematik er, at kviksølv kan omdannes i organismen af en vis type bakterier, som findes i mundhulen samt i tarmkanalen, til det langt mere giftige og fedtopløselige organiske kviksølv (metyl-kviksølv). Belastning med tungmetaller generer immunsystemet og patienten kan muligvis af denne grund udvikle allergiske tilstande. Også helårs-høfeber (Allergisk Rhinitis) kan nedsætte lugtesansen. Nyligt er der videnskabelige forskningsresultater, som kobler allergi med Parkinsons Sygdom.)

11 Blodtryks-problemer kan muligvis forklares udfra, at visse tungmetaller (kobber og kviksølv) deponerer sig i hjertet og kan derfor formodes at påvirke blodtrykket. Endvidere må en deponering af tungmetaller i hjerter, som vil påvirke hjertets ledningsevne, formodes at påvirke de elektriske impulser i hjertet. Endnu en hypotese er, at kviksølv i blodet beslaglægger en eller flere pladser i det ilt- transporterende hæmoglobin (det røde blod farvestof). Hvad gør kroppen? Danner mere hæmoglobin, hvilket medfører øget viskositet (sejhed / klæbrighed) af blodet, hvilket kræver større tryk af blod-cirkulationen. Tungmetalforgiftning lever på flere måder op til et giftigt stof, som medfører oxidativ stress i kroppen. Oxidativ stress er ofte nævnt, som en årsag ved Parkinsons Sygdom. I min artikel om provokationstest for tungmetalforgiftning af 18 parkinsonpatienter, påvises kronisk tungmetalforgiftning hos 16 ud af de 18 testede parkinsonpatienter. De to ikke tungmetalforgiftede parkinsonpatienter var eller havde været behandlet med medicin, som dæmper dopamin-produktionen, hvorfor der kunne være en anden forklaring på disse to patienters parkinsonsymptomer. Siden er endnu 4 personer blevet testede, heraf 3 med påvist tungmetalforgiftninger. Alle 3 ikke-tungmetalforgiftede parkinsonpatienter er kun blevet testet for forgiftning af kobber og kviksølv, og disse 3 patienter kunne i teorien være forgiftet af andre tungmetaller. En test for kronisk tungmetalforgiftning kræver brug af medicin, som flytter tungmetallerne fra depoter i kroppen og over i blodet. Dette benævnes en provokationstest. Provokationstests er ubekendt for de fleste arbejdsmedicinske klinikker i Danmark, hvorfor kroniske tungmetalforgiftninger forbliver udiagnosticerede og dermed også ubehandlede. De nævnte læger har en amerikansk uddannelse i afgiftningsbehandling eller har gennemført kurser i afgiftnings-behandling i udlandet. Af midler til provokationstest samt behandling ved tungmetalforgiftninger anvendes følgende medicinske midler: 1) Atamir (penicillamin). 2) DMSA. 3) Dimaval (DMPS). Alle disse midler er mere end 50 år gamle lægemidler og er derfor gennemprøvede. Jeg vedhæfter en artikel (Chelating Agent) om disse lægemidler, som udbyggende beskriver behandlings-forskrift samt formål. Internationalt nævnes tungmetaller, som en mulig årsag ved Parkinsons Sygdom. Det er derfor nærliggende at teste parkinsonpatienter for tungmetalforgiftninger samt registrere om en behandling ved tungmetalforgiftning medfører aftagende parkinsonsymptomer.

12 Alternativt til økonomisk støtte til mit projekt, så kunne jeg foreslå Dansk Parkinson Forening, at en af jeres ansatte Ph.d.-studerende (læge eller biolog) blev ansat til at videreføre mit projekt. Jeg står gerne til rådighed uden vederlag med min viden, som jeg hermed har givet jer et lille indblik i. Min drivkraft er min interesse for mine medpatienter, som, jeg synes, kunne hjælpes bedre. Dato: Hanne Koplev. (underskrift)

Tungmetaller og neurologisk sygdom. København marts 2010. Af dyrlæge Hanne Koplev

Tungmetaller og neurologisk sygdom. København marts 2010. Af dyrlæge Hanne Koplev Tungmetaller og neurologisk sygdom. København marts 2010 Af dyrlæge Hanne Koplev 1 Definition: Der er ingen entydig definition på begrebet tungmetaller. En kemiker vil definere tungmetaller, som en række

Læs mere

Tungmetaller og Tungmetalforgiftning.

Tungmetaller og Tungmetalforgiftning. Tungmetaller og Tungmetalforgiftning. Diagnosticering og Behandling. Maj 2014 Af dyrlæge Hanne Koplev Definitioner: Der er ingen entydig definition på tungmetaller. En kemiker vil slå op i det periodiske

Læs mere

Det er banebrydende at behandle f.eks. Alzheimers demens som en forgiftningssygdom.

Det er banebrydende at behandle f.eks. Alzheimers demens som en forgiftningssygdom. KVIKSØLVFORSKER MÅTTE FORLADE TYSK UNIVERSITET Af Ulla Danielsen, journalist På Miljømedicinsk Klinik ved Universitetet i Freiburg i Sydtyskland afgiftede læge Joachim Mutter tungmetalforgiftede patienter.

Læs mere

Tungmetaller Hover Sundhedshøjskole.

Tungmetaller Hover Sundhedshøjskole. Introduktion. Tungmetaller Hover Sundhedshøjskole. Hvad er tungmetaller? Hvor kommer tungmetallerne fra? Hvilke skader kan tungmetaller forårsage i kroppen? Kan man være allergisk overfor et tungmetal,

Læs mere

Kost til tungmetalforgiftede patienter Af dyrlæge Hanne Koplev

Kost til tungmetalforgiftede patienter Af dyrlæge Hanne Koplev Kost til tungmetalforgiftede patienter Af dyrlæge Hanne Koplev Ordforklaring: Oxidativ stress er en ubalance mellem fri radikal dannelse og kroppens forsvar i form af antioxidanter. Frie radikaler er giftige

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Amalgam / tand- sølv plomberne

Amalgam / tand- sølv plomberne Amalgam / tand- sølv plomberne Af Carsten Vagn Hansen, læge (radiodoktoren) Med radioaktiv kemi har man fundet, at kviksølv fra amalgam i tandplomberne spreder sig i kroppen. Man har bl.a. plomberet tænderne

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus CB2-aktiverende lægemiddel forbedrer overlevelse og symptomer

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes Spørgsmål nr.1 Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin I din fremlæggelse skal du redegøre for Lamarck s og Darwins teori om livets udvikling. Fremhæv væsentlige forskelle imellem teorierne, nævn gerne

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

BLODDONORER OG MEDICIN

BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN Hvis du anvender medicin, er det vigtigt, at blodbanken kender de lægemidler, du tager. Både af hensyn til dig selv og af hensyn til modtageren af dit blod.

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Med udgangspunkt i vedlagt materiale skal du holde et oplæg om celler og deres evolutionære udvikling.

Med udgangspunkt i vedlagt materiale skal du holde et oplæg om celler og deres evolutionære udvikling. Eksamensspørgsmål maj-juni 2014 Biologi B 4cbibmf1, Lisbet Heerfordt NB! Der kan ske ændringer af eksamensspørgsmålene, hvis censor beder om det. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort i holdets

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Fit living en vejledning til træning og kost

Fit living en vejledning til træning og kost Produkt Før træning (senest 2 timer før) Umiddelbart før træning Under træning Efter træning (restitution) Sund livsstil i hverdagen Inden 30 min. Op til 3 timer efter Økologisk kokosfibermel x x En kilde

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne TRYK DIG SUND k Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. HUGO NIELSEN TRYK DIG SUND Hovedland Tryk dig sund Hugo Nielsen og Forlaget Hovedland 2003 Illustrationer: Hugo Nielsen

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Nr 1. Fra gen til protein

Nr 1. Fra gen til protein Nr 1 Fra gen til protein Med udgangspunkt i vedlagte illustrationer bedes du besvare følgende: Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis

Læs mere

Phytokost Funder Løbeklub

Phytokost Funder Løbeklub Kost og træning Phytokost Funder Løbeklub Phytokost - præsentation Jytte Langkjær - Phytokost Personlig kostvejledning Coaching og personlig udvikling Analyser, stofskiftemåling, body-age Madværksted Sundere

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

Brugshæ fte om Stress og Udbrændthed. Af Peter Søndergaard www.ps-skive.dk Telefon nr. 96 14 70 50

Brugshæ fte om Stress og Udbrændthed. Af Peter Søndergaard www.ps-skive.dk Telefon nr. 96 14 70 50 Brugshæ fte om Stress og Udbrændthed Af Peter Søndergaard www.ps-skive.dk Telefon nr. 96 14 70 50 Indledning Som titlen siger er dette hæfte tænkt til at bruges. Det må derfor frit kopieres og citeres,

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Funktionsattest ASK 330 Underarm

Funktionsattest ASK 330 Underarm Funktionsattest ASK 330 Underarm afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Helbredende kost kort fortalt 9 Grønsager 13 Frugt 19 Bælgfrugter 26 Fuldkornsprodukter 31 Nødder og frø 35 Spis ofte råkost 37 Drik når du er tørstig men kun

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00 Professionshøjskolen University College Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S Dato: 02.07.2010 Kl. 09.00 12.00 Case: Ane Andersen er 65 år. Hun har i 40 år været

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Nr. 1. Fra gen til protein. Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis transskription

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) Patientinformation PRP (Platelet Rich Plasma) Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner Velkommen til Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Idrætsklinikken - Middelfart Middelfart

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere