REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER"

Transkript

1 REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærlievæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi strerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben og, -segl samt fornyelser, udslettelser, overdragelser og andre Øg 1^. årgang ændringer i stedfundne registreringer. Abonnementsprisen for årgangen er 25 kr. Abonnement modtages af alle 1953 postkontorer. I direktoratet for patent- og varemærkevæsenet, København, sælges enkelte numre for en pris af 50 øre 26 oktober for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. A. Registrerede mærker. Kommunevåben. Reg nr Anmeldt den 11. juni 1953 kl. 10 af Vojens kommune, Vojens, og registreret den 26. september s. å. To på et opvoksende rødt tandhjul siddende, mod hinanden vendte, flyvefærdige sorte ravne i guld-felt.

2 324 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. Varemærker. Reg nr Anmeldt den 22. november 1949 kl. 11^6 af A Jago Kompagniet A/S, fabrikation, København, og registreret den 26. september 1953 for kemiske produkter til brug i fotografiske øjemed, naturlige og kunstige gødningsmidler, ildslukningsmidler, garvestoffer, klæbemidler, farver, maling, lak, farvestolter,bejdse,harpiks og kunstharpiks,metalfolie og -pulver til brug for malere og dekoratører, vaske- og blegemidler, fedtfjernings-, pudse- og slibemidler, sæbe, midler til tæ^ndernes pleje, væger, plastre, forbindstolter, tandfyldemidler og desinfektionsmidler, rå og delvis forarbejdede uædle metaller og disses legeringer, ankre, ambolte, klokker, valsede og støbte bygningsdele, skinner og andet metalmateriale til jernbaner og sporveje, kæder, kabler, metaltråd, kleinsmedearbejder, metalrør, pengeskabe og kasetter, stålkugler, hestesko, søm, skruer og andre varer fremstillet af uædle metaller, malm, arbejdsmaskiner og maskinværktøj, dele deraf og dele dertil, motorer, dele deraf og tilbehør dertil, maskinkoblinger og bæltedrev, store landbrugsredskaber, rugemaskiner, kyllingemødre, håndværktøj og instrumenter, skærende redskaber, galler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner, videnskabelige, nautiske, geodætiske og elektriske apparater og instrumenter (derunder radioapparater samt apparater til trådløs telefoni og telegrafi), fotografiske, kinematografiske, optiske, veje-, måle-, signal-, kontrol-, livrednings- og undervisningsapparater og -instrumenter, salgsautomater og andre automater, talemaskiner, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater, dele af og tilbehør til alle disse varer, instrumenter og apparater til brug for læger, tandlæger og dyrlæger, dele af og tilbehør til disse varer, kunstige lemmer, øjne og tænder, installationer til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, afkøling, frysning, tørring, ventilation og vandledning samt til brug i sanita^re øjemed, dele af og tilbehør til disse varer, køretøjer, befordringsmidler til brug på land, til vands og i luften, dele af og tilbehør til disse varer, skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande, ædle metaller og disses legeringer samt varer fremstillet deraf eller overtrukket dermed, guld- og sølvsmedevarer, ædelstene, ure og andre kronometriske instrumenter, musikinstrumenter og dele deraf, papir og papirvarer, pap og papvarer, tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, skrivematerialer, klæbeniidler, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler, undervisningsmateriale, spillekort, bogstavtyper, klichéer, guttaperka, gummi, kautsjuk, balata og erstatningsstoffer for samt varer fremstillet af disse varer, tætnings- og isolationsmateriale, asbest, glimmer og varer fremstillet deraf, vandslanger, læder samt imitationer og varer deraf, skind, huder, kufferter, rejsetasker, paraplyer, parasoller, stokke, piske, seletøj og sadelmagervarer, bygningsmaterialer, naturlige og kunstige sten, cement, kalk, mørtel, gips, grus, rør af ler eller cement, vejbygningsmateriale, asfalt, beg og bitumen, transportable bygninger, stenmonumenter, skorstene, møbler, spejle, billedrammer, varer af træ, kork, pil, rør, vidje, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, nierskum, celluloid, plastic og kondensationsprodukter af fenol og formaldehyd og erstatningsstoffer for disse varer, husholdningsredskaber og køkkenudstyrsartikler og -beholdere, kamme, svampe, børster, artikler for børstenbindere, rengøringsapparater og -redskaber, ståluld, glasvarer, porcelæn og lervarer, reb, tovværk, sejlgarn, bindegarn, net, telte, solsejl, presenninger, sejl og sække, polstrings- og stopningsmateriale (hår, kapok, fjer, tang o. s. v.), rå tekstilfibermateriale, garn og tråd, vævede stoffer, sengetøj, bordlinned og andre tekstilvarer, beklædningsgenstande, herunder fodtøj og hovedbeklædninger, kniplinger og broderivarer, bånd og galoner, knapper, tryklåse, hægter og maller, nåle, kun

3 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 325 stige blomster, tæpper, måtter, linoleum og andre gulvbelægningsmaterialer, tapet, spil, legetøj, gymnastik- og sportsartikler, juletræspynt, kød, flæsk, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, præserverede, frosne, tørrede og kogte frugter, gelé, marmelade, syltetøj, æg, mælk, smør, ost, margarine, pickles, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffe-, te- og kakaoerstatninger, mel, gryn, honning, sirup, gær, bage-, budding- og crémepulver, salt, sennep, peber, eddike, produkter af skovbrug, levende dyr, friske frugter og grøntsager, levende planter og blomster, foderstoffer, malt, øl, porter, mineralvand, kulsyreholdige og andre alkoholfri drikke, syrups og andre præparater til fremstilling af drikkevarer, vin, spirituosa og likør, tobak i rå eller forarbejdet stand, artikler for rygere samt tændstikker. Reg nr Anmeldt den 23. september 1952 kl af Danske Oliemøller & Sæbefabrikker Aktie- I I t selskab, fabrikation og handel, København, og registreret den 26. september 1953 for sæbe, vaske- og rengøringsmidler og redskaber, parfumerivarer og kosmetiske artikler, herunder hårpleje- og frisørartikler samt shampoo, opvaske-, rense-, skure-, blødgørings- og bonemidler, vegetabilsk olie og fedt, glycerin, talg, premier jus, soda, natrium, metasilikat, vandglas, gelatineringsmidler og andre kemisk-tekniske artikler. CII f-joiifttf Reg nr Anmeldt den 1. september 1952 kl af A/S Rosenborg Brøndanstalt, fabrikation, København, og registreret den 26. september 1953 for mineralvande, kulsyreholdige vande, medicinske vande samt frugtsaftvande eller vande med frugtsmag. Reg nr Anmeldt den 1. september 1952 kl af samme, og registreret den 26. september 1953 for mineralvande, kulsyreholdige vande, medicinske vande samt frugtsaftvande eller vande med frugtsmag. imtivik VAMvmri

4 ^2() Registreringstidende for vare- og fællesmærker. Kej? nr Anmeldt den 1. september 1902 kl. IH- af samme, og registreret den 26. septeml)er 1953 for mineralvande, kulsyreholdige vande, medicinske vande samt frugtsaftvande eller vande med frugtsmag. Keo nr, Anmeldt den 1. september 1952 kl. 1 af samme, og registreret den 26. sei)tember 1953 for mineralvande, kulsyreholdige vande, medicinske vande samt frugtsaftvande eller vande med frugtsmag. Reg nr Anmeldt den 4. februar 1953 IJMIC" HI-PRES kl. 115'J af Nordisk Ventilator Co. Aktieselskab, fabrikation, Næstved, og registreret den 26. september s. å. for ventilationsanlæg, luftkonditioneringsanlæg samt apparater og dele til brug i sådanne anlæg. COMMUNICÅTIOM Reg nr Anmeldt den 27. februar 1953 kl. Ipi af International Telephone and Telegraph Corporation, fabrikation, New York i De Forenede Stater, og registreret den 26. september s. å. for kvartalsvis udkommende tids-

5 327 skrifter. Mærket er i henhold til anmeldelse af 9. juli 1923 registreret i Washington den 18. december s. å. under nr i klasse 38 for ovennævnte varearter. Som fuldmægtig er anmeldt: Civilingeniør A. J. Stemark, København. 1 GARVEYS Reg, 1953 nr Anmeldt den 6. marts 1953 kl. 11^6 af Firmaet T. Jespersen & Co., handel, København, og registreret den 26. september s. å. for sherry hidrørende fra Garvey S. A., Jerez de la Frontera. GLOBE SHERRIES w ^ m ^ n Reg nr Anmeldt den 16. marts 1953 ORf^FKISDl JKS kl af Inge v. d. Hude, handel, Virum pr. Lyngby, og registreret den 26. september s. å. for papir, papirvarer, pap, papvarer, derunder særlig mapper til stilebøger og alle andre tryksager, paletter og skrivemaskiner. DANSK OSRAM A/S (NORDISK GLØDELAMPE INDUSTRI A/S) Reg nr Anmeldt den 20. marts 1953 kl. 10-" af Dansk Osram A/S (Nordisk Glødelampe Industri A/S), fabrikation, København, og registreret den 26. september s. å. for alle varearter (med undtagelse af fotografiske artikler, apparater og produkter samt alle slags films). Reg nr Anmeldt den 15. april 1953 kl. ll^o ALCOPAL af Aktieselskabet Jens Villadsens Fabriker, fabrikation, København, og registreret den 26. september s. å. for bygge- og isoleringsmaterialer beklædt med metalfolier.

6 328 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. Reg nr, Annieldl den 9. april 1953 kl. 12 af Lemvigh-Miiller & Munck A/S, fabrikation og handel, København, og registreret den 26. september s. å. for vaske, derunder særlig stålvaske. Reg nr Anmeldt den 9. april 1953 kl. 12"! af samme, og registreret den 26. september s. å. for vaske, derunder særlig stålvaske.

7 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 329 Reg nr Anmeldt den 9. ai^ril 1953 kl af samme, og regi streret den 26. september s. å. for vaske, derunder særlig stålvaske. Reg nr Anmeldt den 9. april 1953 kl af samme, og registreret den 26. september s. å. for vaske, derunder særlig stålvaske.

8 330 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. mjiqrhm Reg nr Anmeldt den 9. april 1953 kl. af samme, og registreret den 20. september s. å. for vaske, derunder særlig stålvaske. Reg nr Anmeldt den 9. april 1953 kl af samme, og registreret den 26. september s. å. for vaske, derunder særlig stålvaske.

9 331, ^ ' i'^ f Reg nr Anmeldt den 9. april 1953 kl. 12o6 af samme, og regi streret den 26. september s. å. for vaske, derunder særlig stålvaske. mfm Reg nr Anmeldt den 9. april 1953 kl. 12o7 af samme, og registreret den 26. september s. å. for vaske, derunder særlig stålvaske.

10 332 laegistreringstidende for vare- og fællesmærker. ER MUNCK A/5. Reg nr Anmeldt (ien 9. april 1953 kl af samme, og registreret den 20. september s. å. for vaske, derunder særlig stålvaske. Reg nr Anmeldt den 9. april 1953 kl. 12"9 af samme, og registreret den 26. september s. å. for vaske, derunder særlig stålvaske.

11 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 333 KROMOL Reg nr Anmeldt den 16. april 1953 kl. 11^7 af A/S Dansk Cement Central, fabrikation og handel, København, og registreret den 26. september s. å. for specialpuds til såvel udvendig som indvendig behandling af mure og vægge. "'viv t: Reg nr Anmeldt den 16. april 1953 kl. ll^s af samme, og registreret den 26. september s. å. for specialpuds til såvel udvendig som indvendig behandling af mure og vægge. DIE MARCHEN PFEIFE Røg nr Anmeldt den 30. april 1953 kl.loi<» af Stanwell Briar Pipes v. Poul Nielsen, fabrikation, Kyringe pr. Ringsted, og registreret den 26. september s. å. for tobakspiber. Reg nr Anmeldt den 30. april 1953 kl. 12 af F Leo Kærsgaard Hansen, handel, Slagelse, og registreret den 26. september s. å. for knapper og slipsholdere, hatte, huer, kasketter, strømper, sokker, sokletter og sokkeholdere, handsker, luffer og vanter, overtrækssokker, strømpebeskyttere og indlægssåler, gulv-, kar- og støveklude, bånd, sløjfer, lidser, garn og tråd, frakker, jakker og slåbroks, pyjamas, benklæder, veste, shorts, lumberjackets og vindjakker, aftageligt frakke- og jakkefoer, bluser, skjorter, hals- og hovedtørklæder og slips, lommetørklæder, plaids.

12 334 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. tæpper og stolaer, drenge- og herreunderbeklædning, svømme- og badebenklæder, gymnastik- og anden sportsbeklædning for drenge og mænd, arbejdstøj og manufakturmetervarer, kitler, pyntebælter, livremme, seler, gaveæsker og indpakningskartoner. m Reg, 1953 nr Anmeldt den 11. april 1953 kl. 12 af Aktieselskabet Den Danske Mælkekondenseringsfabrik, fabrikation, Nakskov, og registreret den 26. septeml)er s. å. for alle slags mælkeriprodukter, herunder kondenseret og/eller steriliseret mælk og lløde samt mælkepulver, ost, smør, kasein og kaseinprodukter, spiseis, remonce og andre bagetekniske præparater, æg og erstatninger for æg, æggehvider og æggeblommer samt børneernæringsmidler. JOY. THE VIKING LASS SS Reg nr Anmeldt den 2. maj 1953 kl. 10 af Aarhus Gummivare- Fabrik Aktieselskab, fabrikation, Aarhus, og registreret den 26. september s. å. for al slags konfektion til damer, herrer og børn. \\fellborn

13 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 335 Reg nr Anmeldt den 2. maj 1953 kl. lo"! af Metiers Automatiques»Picanol«, Société Anonyme, fabrikation, Ypres i Belgien, og registreret den 26. september s. å. for alle slags maskiner og apparater til tekstilindustrien, heriinder især væve og vævestole samt reservedele, dele og tilbehør hertil. Mærket er i henhold til anmeldelse af 1. december 1952 registreret i Ypres under nr. 556 for ovennævnte varearter. Som fuldmægtig er anmeldt: Civilingeniør Th. Ostenfeld, København. PICANOL Reg nr Anmeldt den 2. maj 1953 kl. 11^9 af Naamloze Vennootschap Rubberfabriek»Vredestein«, fabrikation og handel, Loosduinen, Haag i Holland, og registreret den 26. september s. å. for automobildæk Patentkonsulent Chas. Rude, København. Som fuldmægtig er anmeldt: Reg nr Anmeldt den 7. maj 1953 kl. ll^s af PROFILUX samme, og registreret den 26. september s. å. for automobildæk. Som fuldmæ^gtig er anmeldt; Patentkonsulent Chas. Hude, København. s,15.' LE MUGUET DU BONHEUR dame Bergaud, født Félicie Eugénie Amélie Wanpouille, fabrikation og handel, Paris i Frankrig, og registreret den 26. september s. å. for alle slags parfumeriprodukter, skønhedsmidler og sæbeprodukter, sminke, toilettilbehør og -redskaber. Mærket er i henhold til anmeldelse af 21. august 1952 registreret i Paris under nr i klasse 58 for ovennævnte varearter. Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. Reg nr Anmeldt den 5. maj 1953 kl. 12 STYPTOBION af Firmaet E. Merck, fabrikation og handel, Darmstadt i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 26. september s. å. for lægemidler, kemiske produkter til brug som lægemidler og til sundhedspleje, farmaceutiske droger, j^lastre, forbindstotter, dyre- og planteudryddelsesmidler, afkimnings- og udryddelsesmidler (desinfektionsmidler), midler til at holde levnedsmidler friske og gøre dem holdbare, kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål, ildslukningsmidler, hærde- og loddemidler, aftrykmasse til tandlægebrug, tandfyldemidler og

14 336 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. mineralske råslolter. Mærket er i henhold til anmeldelse af 8. juni 1951 registreret i Tyskland den 11. marts 1953 under nr i klasse 2 for ovennævnte varearter. Som fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, København. Reg nr Anmeldt den 7. maj 1953 kl. IH' af Elizabeth Arden Limited, fabrikation, London i Storbritannien, og registreret den 2(). september s. å. for ikke-medicinske toiletpra^parater, kosmetiske pra>parater, parfumer og toiletpræ'parater til tiendernes og hårets pleje. Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-liureau, Købenbavn. B. Fornyelsei% udslettelser, overdragelser m. v. Fornyede er i medfør af lov nr. 101 af 7. april : Reg nr. 253, 254, 258, Reg nr. 615, 625, Reg nr. 751, 836, 842. Reg nr. 642, 643, 644, 645, 646, 934, 937, 939, 940, 942, 945, 946, 949, 950, 951, 952. Reg nr. 583, 719, 726, 1024, 1027, 1033, 1034, 1038, 1041, 1048, 1049, 1050, Udslettede er i medfør af samme lovbestemmelse: Reg nr. 163, 166, 167, 168, Reg nr. 425, Reg nr. 383, 525, 527, Reg nr. 626, 637, Reg nr. 713, 714, 722, 724, 740, 742. Overdragne er i medfør af samme lovs 8: Reg nr fra Mulvads Taxameter Co. A.-S., København, til Marius Mulvad A/S Mekanisk Etablissement, København,

15 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. Reg nr. 141 fra Metalvarefabriken»Baltic«ved E. Sebbelov, København, til Metalvarefabriken»Baltic«ved E.Sebbelov, København, Reg nr. 141 fra Metalvarefabriken»Baltic«ved E. Sebbelov, København, til Metalvarefabriken»Baltic«A/S, København, Reg nr. 947 og reg nr. 883 fra Firmaet H. E. Hector, København, til H. E. Hector A/S, København, Reg nr. 324 fra Holger Emil Hector, København, til Firmaet H. E. Hector, København, Reg nr. 324 fra Firmaet H. E. Hector, København, til H. E. Hector A/S, København, Reg nr. 525, nr. 526, nr. 533 og nr. 566 fra Jørgen Christian Georg Petersen, København, til J. S. Staedtler Mars-Bleistiftfabrik, Niirnberg i Forbundsrepublikken Tyskland, Reg nr. 624 fra Munro & Company Limited, Edinburgh i Skotland i Storbritannien, til Munrospun Limited, Edinburgh i Storbritannien. Overdragne er i medfør af handelsministeriets meddelelse af 31. marts 1953 vedrørende konfiskerede tidligere tyskejede varemærker, jfr. registreringstidende nr. 12 af 16. april 1953: Reg nr. 544 til A. Rechberg Kommanditgesellschaft, Hersfeld i Hessen-Nassau i Forbundsrepublikken Tyskland, Reg nr. 993, reg nr. 1938, reg nr. 720, reg nr. 36 og reg nr. 274 til Glanzstoffi-Courtaulds G. m. b. H., Koln-Merheim i Forbundsrepublikken Tyskland, Reg nr til Ermeto G. m. b. H., Wiesbaden i Forbundsrepublikken Tyskland, Reg nr. 44 til Dr. C. Schleussner, Fotowerke, G. m. b. H., Frankfurt (Main) i Forbundsrepublikken Tyskland, Reg nr. 106 til Metrawatt Aktiengesellschaft Fabrik elektrischer Messgeråte, Niirnberg i Forbundsrepublikken Tyskland, Reg nr. 549 til Adox Kamerawerk G. m. b. H., Wiesbaden i Forbundsrepublikken Tyskland, Reg nr. 583 til Firmaet J. H. Benecke, Vinnhorst bei Hannover i Forbundsrepublikken Tyskland. Berigtigelse af mærkeindehaverens navn: Reg nr fra Farbwerke Hoechst A. G., vormals Meister Lucius & Bruning, Frankfurt a. M.-Hoechst i Forbundsrepublikken Tyskland, til Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, vormals Meister Lucius & Briining, Frankfurt a. M.-Hoechst i Forbundsrepublikken Tyskland. Som fuldmægtig er anmeldt: For reg nr. 544 (A. Rechberg Kommanditgesellschaft, Herfeld i Hessen-Nassau i Forbundsrepublikken Tyskland): Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, For reg nr. 751 (Etablissements Robin, Société å responsabilité limitée, Strasbourg i Frankrig): Patentbureauet Wibert & Stocklund, København,

16 338 For reg nr. 945 (La Forestal Argentina Sociedad Anonima de Tierras Maderas y Explotaciones Comerciales e Industriales, Buenos Aires i Argentina): Firmaet Internationalt Patent-iBureau, København, For reg nr. 993, reg nr. 1938, reg nr. 720, reg nr. 36 og reg nr. 274 (Glanzstolf-Courtaulds G. m. b. H., Koln-Merheim i Forbundsrepublikken Tyskland): Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København, For reg nr (Ermeto G. m. b. H., Wiesbaden i Forbundsrepublikken Tyskland): Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København, For reg nr. 44 (Dr. C. Schleussner, Fotowerke, G. m. b. H., Frankfurt (Main) i Forbundsrepublikken Tyskland): Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, København, For reg nr. 106 (Metrawatt Aktiengesellschaft Fabrik elektrischer Messgerate, Niirnberg i Forbundsrepublikken Tyskland): Patentkonsulent Chas. Hude, København, For reg nr. 549 (Adox Kamerawerk K. m. b. H., Wiesbaden i Forbundsrepublikken Tyskland): Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, København, For reg nr. 583 (Firmaet J. H. Benecke, Vinnhorst bei Hannover i Forbundsrepublikken Tyskland): Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København, For reg nr. 525, nr. 526, nr. 533 og nr. 566 (J. S. Staedtler Mars-Bleistiftfabrik, Niirnberg i Forbundsrepublikken Tyskland): Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København, For reg nr. 624 (Munrospun Limited, Edinburgh i Storbritannien): Ingeniørfirmaet Wibert & Stocklund, København. Fællesmærker. Ændring af mærkeindehaverens bopæl: Reg nr. 1 (Dansk Uhrmager & Optiker Centralforening) fra Tistrup, til Nørre Nebel. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, Kbhvn.

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 15 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærltevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og Indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER m Tidenden udgives af direlitøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi Nr. 32 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærlcevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi Nr. 18 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOK VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Købenliavn, og indeliolder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1936 Nr. 3. Anmeldt den 6. Februar 1936 Kl. 11^ af Foreningen af Odense Mejerier, Odense, og registreret den 6. Juni s. A. En Flaske, paa

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 1 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr.22. 1929. FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 537. Anmeldt den 13. Marts 1929 Kl. 11^" af A70TYL Soc. An. OmDium de Specialités et Produits CMmiques, Fabrikation,

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen.

Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. registreringstidende FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærlcevæsenet, Købenliavn, og indeholder beltendtgørelse af regi Nr. 16 strerede varemærlter, fæliesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER (is Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1935 Nr. 444. Anmeldt den 1. Marts. «. u 1935 Kt. 11^ af Kødbyens Autohal, A/S, Han- I I R ixi I del med Benzin, Olje og Automobillilbehør,»J

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 20. 1924 VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 498. Anmeldt den 3. April 1924 Kl. 10*^ AMTl?I?TAD WTUTATADQAT af SociétéAnoDyme Scholl Manu- AlllijIllUIl iyllj lilliiu

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeliolder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær- ker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direictøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nt. 17 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 20 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44 C 356/42 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2010 TEKNISK VEJLEDNING TIL FASTSÆTTELSE AF EN VEJLEDENDE LISTE OVER DE KODER I DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR, DER KAN OMFATTE FORBUDTE SÆLPRODUKTER Offentliggørelse

Læs mere

A* Registrerede Mærker. Varemærker.

A* Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A* Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 76. Anmeldt den 16. December 1935 Kl. 10 ^ af Knud Lucas, Groshandel, København, og registreret den 1. F'ebruar 1936. Navnet: K. Lucas

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- op varemærkevæsenet, København, og indeliolder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for ^jalenl- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER % Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for piitenl- og varemærkevæsenet, Kølienhavn, og indeholder bekendlgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåbeii

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- I Nr. 23 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

Prisliste 1. januar 1998 Patenter Supplerende beskyttelsescertifikater Brugsmodeller Mønstre (design) Chips (halvledertopografier) Vare- og fællesmærker Kommunevåbener og -segl Publikationer Erhvervsservice

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 391 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 128 Del D... 414 Del M... 416

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 128 Del D... 414 Del M... 416 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 128 Del D... 414 Del M... 416 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere