Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Licens Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DIN ISENKRÆMMER A.M.B.A., Vinkelvej 4, 4500 Nykøbing Sj, (740/750) Fuldmægtig: DAHL VIBORG ADVOKATPARTNERSELSKAB, Lundborgvej 18, 8800 Viborg, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (730) Indehaver: Heinrich Bille GmbH & Co. KG, Vennorter Strasse 7-9, D Steinhagen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Kød, pølser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (300) Prioritetsoplysninger: DE /29 Tyskland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aloe Vera of America Inc., Jupiter Road, Dallas, Texas 75238, USA (740/750) Fuldmægtig: Philip, Vognmagergade 7, 1120 København K, (511) Klasse 03: Sæber, kosmetik, hårcremer, tandpastaer/tandpulvere, ikkemedicinske hudplejeprodukter, det vil sige rensecremer, fugtighedscremer, skintonics, hårbalsam, blødgøringsmidler og eksfolieringsprodukter til ansigt og krop, blegemidler til nedsættelse at synligheden af mørk pigmentering, creme til nedsættelse af forekomst at appelsinhud, hårplejeprodukter, det vil sige shampoo, balsam, (form)gele, hårlak og andre fikseringsprodukter, ikkemedicinske produkter til personlig hygiejne, det vil sige pudderunderlag, læbestifter, korrektionsproduktér, produkter til fiksering at øjenbryn, læbe-, øjenog øjenbrynsblyanter, mascara, ansigtspuddere, øjenskygger, puddere, foundation, dækstifter, bronzefarvere, rouge, øjenskygge i pudderform eller flydende form, lip gloss, ikke-medicinsk læbebalsam og makeupfjerner, universalvaskemidler, universalrengøringsmidler. 1441

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WillisKuben (730) Indehaver: Willis Forsikringsmægler I/S, Trekroner Centervej 57, 4000 Roskilde, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SimaWeb (730) Indehaver: SIMA TECHNOLOGIES ApS, Kirkebjerg Allé 84, 2605 Brøndby, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, 1112 København K, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; online tilbudsformidling - herunder tilbudsformidling via Internettet, mobiltelefon, PDA og lignende elektroniske platforme; forretningsmæssig bistand ved udbydelse af onlinemarkedspladser for sælgere og købere af varer og tjenesteydelser; kommerciel vurdering herunder taksering af sælgers varer og tjenesteydelser, vurdering af værdien af og prisen på sælgers varer, samt vurdering af købers og sælgers ydelse; forretningsmæssig bistand ved tilvejebringelse af en online søgereklameguide holdende online sælgeres varer og tjenesteydelser samt ved tilvejebringelse af en online søgedatabase indeholdende andres varer og tjenesteydelser til vurdering af disse; tjenesteydelser i forbindelse med kundeloyalitet og kundeklubvirksomhed i kommercielt, salgsfremmende og/eller reklamemæssigt øjemed; markedsføring af varer og tjenesteydelser for andre. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; elektronisk transmission af data og information; personsøgning pr. elektroniske kommunikationsmedier; tilvejebringelse af interaktive onlineopslagstavler til transmission af meddelelser blandt computerbrugere vedrørende hobbyer, samleobjekter, handel med og salg af varer og tjenesteydelser via et globalt kommunikationsnetværk. (511) Klasse 42: Auktionssalg i form af online auktionshus med formidling af kontakt mellem køber og sælger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZIPCAR (730) Indehaver: Zipcar, Inc., 25 First Street Cambridge, Massachusetss 02141, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 39: Arrangering af rejser og transport; transportreservation; udlejning af motorkøretøjer til deling; udlejning af motorkøretøjer og arrangering af udlejning af motorkøretøjer; reservation af motorkøretøjer til udlejning: transportreservation nemlig tidsplanlægning, planlægning, organisering, styring og udbydelse af tidsbegrænset udlejning af motorkøretøjer; information, oplysning og rådgivning vedrørende alle de forannævnte tjenesteydelser. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (730) Indehaver: Landsforeningen af Stats- autoriserede Fodterapeuter, Holsbjergvej 29, 2620 Albertslund, (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ETU forsikring A/S (730) Indehaver: ETU FORSIKRING A/S, Hærvejen 8, 6230 Rødekro, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FUR HOUSE by Womens Wear (730) Indehaver: WOMENS WEAR 1 A/S, Lene Haus Vej 21, 7430 Ikast, (511) Klasse 18: Varer fremstillet af pels og skind (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande der består af pels og skind. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Karmanian Records (730) Indehaver: Thomas Charlie Pedersen, Frimestervej 31, st th, 2400 København NV, ; Daniel Pedersen, Ægirsgade 43, 1. tv, 2200 København N, (511) Klasse 41: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik. 1442

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: wxpuls (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VOSS INDUSTRY A/S, Solvangsvej 12, 4681 Herfølge, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EXIGO BIKES ApS, Baltorpbakken 10, 2750 Ballerup, (511) Klasse 12: Cykler samt reservedele til cykler (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Detail -og engroshandel med cykler og reservedele til cykler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og grønt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COOK`N`CARE (730) Indehaver: PAPIRULD DANMARK ApS, Brødeskovvej 40, Hammersholt, 3400 Hillerød, (740/750) Fuldmægtig: Ret & Råd, Banegårdsvej 1, 2600 Glostrup, (511) Klasse 17: Tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med isoleringsmaterialer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed samt vedligeholdelsesvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DK International Care A/S, Niels Bohrs Vej 45, 8660 Skanderborg, (511) Klasse 21: Husholdningsartikler, herunder aluminimumsforme til madlavning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CURAREPORT (730) Indehaver: CURA MANAGEMENT A/S, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Software, herunder software til rapportering af resultat og værdiudvikling af investeringsejendomme og porteføljer af investeringsejendomme (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, revisionsvirksomhed, vurdering i forretningsanliggender, økonomiske prognoser, regnskabsførelse, udarbejdelse af budgetter. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, udarbejdelse af investeringsstrategier, investering af kapital, rådgivning vedrørende investering, finansiel rådgivning, finansiel information, finansielle vurderinger, porteføljestyring, forvaltning af fast ejendom. (730) Indehaver: PAPIRULD DANMARK ApS, Brødeskovvej 40, Hammersholt, 3400 Hillerød, (740/750) Fuldmægtig: Ret & Råd, Banegårdsvej 1, 2600 Glostrup, (511) Klasse 17: Tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med isoleringsmaterialer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed samt vedligeholdelsesvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønt og orange. 1443

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lotte Elisabeth Kinner, Flegborg 4, 3. sal, 7100 Vejle, ; Lars Hjalmar Kinner, Flegborg 4, 3. sal, 7100 Vejle, (511) Klasse 09: Tegnefilm (511) Klasse 41: Tegnefilmsproduktion (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (sort og rødt). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Inrotech (730) Indehaver: IMACS ApS, Helleløkken 2B, 5250 Odense SV, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Henza (730) Indehaver: Schøning.dk, Samsøgade 84, 8000 Århus C, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ny Hedensted Kommune, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i en tonet blå/grå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Levende Menneskerettigheder (730) Indehaver: Thorkild Høyer, Taarbæk Strandvej 36A st.tv., 2930 Klampenborg, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand (730) Indehaver: HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S, Fjordagervej 32, 6100 Haderslev, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning, herunder af drikkevand samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder udarbejdelse af regnskaber over måledata til fakturering af forbrug; bistand ved forretningsadministration af dagrenovationsordninger og miljøstationer; forretningsmæssig rådgivning om drikkevandskvalitet og vandforbrug. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder etablering af vand-, spildevand- og affaldsanlæg; etablering af drikkevandsboringer; vedligeholdelse af vand-, spildevand- og affaldsanlæg; installation og vedligeholdelse af vandmålere; svejsning af plastrør. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; distribution og transport af drikkevand samt transport af spildevand og dagrenovation, affald og genbrugelige materialer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder behandling og rensning af drikkevand, rensning af spildevand, sortering af affald og genbrugelige materialer; rådgivning om sortering af affald og genbrugelige effekter. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herunder projektering og tilsyn med vand og spildevandsarbejder; industriel analyse og forskning, analyser af vand og spildevand; teknologisk rådgivning om drikkevandskvalitet og vandforbrug. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering.herunder: Produktion af drikkevand (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov.herunder: Rådgivning og information om drikkevand. Rådgivning om sortering af affald og genbrugelige effekter. (591) Farvetekst: MØRK: Pantone 286, cmyk 100,75,00,00, rgb 0,74,153 og LYS: Pantone 3005, cmyk 100,32,00,00, rgb 0,126,

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VKS Inventa A/S, Industrivej 1, Rødding, 7860 Spøttrup, (740/750) Fuldmægtig: DAHL VIBORG ADVOKATPARTNERSELSKAB, Lundborgvej 18, 8800 Viborg, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder indretningsarkitektvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INVENTA (730) Indehaver: VKS Inventa A/S, Industrivej 1, Rødding, 7860 Spøttrup, (740/750) Fuldmægtig: DAHL VIBORG ADVOKATPARTNERSELSKAB, Lundborgvej 18, 8800 Viborg, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder indretningsarkitektvirksomhed. (730) Indehaver: KYE SYSTEMS CORP., No. 492, Sec. 5, Chongsin Rd., Sanchong City, TW Taipei County, R.O.C., Taiwan (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Computere, computer hardware, ydre enheder til computere, databehandlingsudstyr; indretninger til input og output af data i form af tastaturer og printere til computere; pegeindretninger til computere i form af laserpegepinde; indretninger til styring af computermarkører i form af mus, musemåtter, styrekugler, tastaturer, scannere, printere til computere, multifunktionsprintere til computere; indretninger til håndskrevne input i form af digitale tegneplader, digitale notesbøger og digitale penne; video- og computerspilprogrammer (edb programmer); styreenheder til computerspil og videospil i form af joysticks, gamepads og rat; monitorer til computere, flydende krystaldisplays, projektorer til flydende krystaldisplays, laserpegepinde og lysemitterende pegepinde til brug med computere; trådløse præsentationsindretninger i form af trådløse fjernbetjente pegepinde og fjernbetjente markørstyreindretninger; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billeder; højttalere, forstærkere, stereotunere, hjemmeteatersystemer i form af stereoanlæg og forstærkere; lydkort; videokort; videoskærme, grafikkort, mikrofoner, hovedtelefoner, øretelefoner, headsets til brug med computere; fjernbetjeningsindretninger til underholdningsapparater, nemlig til fjernsynsapparater og stereoanlæg; videokassetter til brug med fjernsynsapparater; modtagebokse til fjernsynsapparater; digitale videorammer til fremvisning af digitale billeder, videoklip og musik; MP3-afspillere, MP4-afspillere, bærbare medieafspilleapparater, kombinerede videoafspille- og optageapparater; digitale videooptageapparater; digitale audioafspilleapparater, personlige stereoanlæg; radioer; fotografiske og optiske apparater og instrumenter, nemlig kameraer, camcordere, digitale kameraer, computer kameraer, videokameraer, web-kameraer, digitale videocamcordere, trebenede stativer til kameraer; stativer til fotografiapparater; kameraer til brug i forbindelse med Internettet; indretninger til lagring af data i form af harddiscs; computerlagringsindretninger i form af elektroniske kortlæsere, flashdrev, pendrev; computer discdrev; computernetværks- og kommunikationsindretninger i form af modemer, computer netværkshubber, signalfordelere, routere, bridges; GPS-indretninger; interfacekort til computer netværk; PCMCIA kort; computer faxmodemkort; LAN accespunkter til etablering af forbindelse mellem brugere af computernetværk; elektriske strømforsyninger; nødstrømsforsyninger; computer dockingstationer (hardware); personlige digitale assistenter; opladere til genopladelige apparater, opladere til batterier, batteriopladeapparater; internettelefoner; optiske datamedier til optagelse af computerprogrammer; barebone udstyr i form af computer bundkort, computer transporttasker, computerkabler; computer indstikskort; computer netværkskort; Ethernet netværkskort; flash netværkskort; computer software optaget på CD-ROM er til brug ved betjening af ydre enheder til computere; tasker, opbevaringsenheder, transportæsker, etuier, hylstre, omslag, mapper og poser, alle forsynet med støddæmpende indretninger, strækbare og/eller justérbare tasker, opbevaringsenheder, transportæsker, etuier, hylstre, omslag, mapper og poser, alle forsynet med støddæmpende indretninger, kufferter, vadsække, rejsetasker, rygsække, opbevaringsenheder, transportæsker, tasker og mapper, alle særligt fremstillet til elektrisk og elektronisk udstyr, herunder bærbare computere og fotografisk udstyr; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer; tasker til kameraer og fotografisk udstyr; etuier til kameraer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Pixel Jewellery (730) Indehaver: Katrine Kruse Petersen, Landsdommervej 19, 4. TH, 2400 København NV, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal. 1445

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEZZO (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Société des Produits Nestlé S.A., Avenue Nestlé, 55, Canton of Vaud CH 1800 Vevey, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 30: Kaffe, kaffeekstrakt, kaffeerstatning, drikke på basis af kaffe. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIKING (730) Indehaver: CONNIE'S HOLDING ApS, Ny Vestergade 74, 5672 Broby, (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 30: Konserverede krydderurter (krydderier). (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, krydderurter, roser og rosenplanter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPTHERMA (730) Indehaver: Brunata A/S, c/o J.P. Fischer Hansen, Østre Pennehavevej 25, 2960 Rungsted Kyst, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 07: Varmevekslere (dele af maskiner), ventiler (dele af maskiner). (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, varme-, gas- og varmtvandsinstallationer, varmevekslere (ikke dele af maskiner), varmevekslerstationer til boligopvarmning og varmtvandsforsyning, varmeapparater, -pumper og kedler samt varmtvandsapparater til varmepumpesystemer (varmevekslersystemer) samt vandvarmere og rørsystemer hertil, køleapparater, luftkonditioneringsapparater, dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle førnævnte varer. (511) Klasse 37: Bygge-, reparations- og installationsvirksomhed; styring, overvågning, monitorering, vedligehold og tilsyn med varmevekslere og varmevekslerstationer (køl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Restaurant Flammen, Folevej 42, Fole, 6510 Gram, (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, diner transportable, restauranter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, orange og gul. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Immuforte (730) Indehaver: MEDICA CLINICAL NORD DANMARK A/S, Korskildeeng 4, 2670 Greve, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Investorportalen (730) Indehaver: Værdipapircentralen A/S, Helgeshøj Alle 61, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (730) Indehaver: Epoch Company Ltd., , Komagata, Taito-ku, JP Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 28: Legetøj og spil. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Global Cooling (730) Indehaver: Globaludo, Jægersborggade 31, 2200 København N, (740/750) Fuldmægtig: Thomas Lydholm, Fuglebakkevej 43b, 2000 Frederiksberg, (511) Klasse 16: Manualer herunder spilleregler, blokke (papirvarer) og blyanter. (511) Klasse 28: Spil herunder brætspil med tilbehør nemlig spillebrikker, spillekort, spilleplader, spillemærker og pengesedler til brug for brætspil (legetøj). (511) Klasse 41: Underholdning, udgivelse af brætspil og tilvejebringelse online spil, herunder online spiltjenester via et computer netværk. 1446

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Møllegårdens Planteskole ApS, Ravnshøjgyden 6, Sdr. Højrup, 5750 Ringe, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 31: Havebrugsprodukter og naturlige planter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LOADED (730) Indehaver: Trendgruppen AS, Storebotn Næringspark, N-5300 Kleppestø, Norge (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; detail- og engroshandel med beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer - også via internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Lux for Less (730) Indehaver: HHL TRADING ApS, c/o Henrik Hollænder Larsen, Ordrup Jagtvej 20D, 2920 Charlottenlund, (740/750) Fuldmægtig: Schwarz-Hansen Advokatfirma v/christian Schwarz- Hansen, Amagertorv 9, 2. sal, 1160 København K, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (730) Indehaver: Marianne Wellington, Myggenæsgade 7, 4,3, 2300 København S, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med kosmetiske produkter samt kropsplejeprodukter via internettet. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Everkill (730) Indehaver: BRÄUNER A/S, Birkmosevej 20F, 6950 Ringkøbing, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SEALKING (730) Indehaver: Jundai (Hongkong) Limited, Flat/RM 1701, 17/F Henan Bldg., 90 Jaffe Rd., Wanchai, Hong Kong (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 08: Skægklippere; elektriske og ikke-elektriske negleklippere; neglefile; manicuresæt; sakse; lommeknive; spisebestik (knive, gafler og skeer); apparater til at lave hul i ørene; ikke-elektriske manuelle krøllejern; knive. (730) Indehaver: Marianne Wellington, Myggenæsgade 7, 4,3, 2300 København S, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med kosmetiske produkter samt kropsplejeprodukter via internettet. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker. 1447

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ECO ENDURO (730) Indehaver: Ivan Joachim Victor Reedtz-Thott, St. Elmuevej 2, 4640 Faxe, (740/750) Fuldmægtig: Philip, Vognmagergade 7, 1120 København K, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 34: Cigaretter; tobak; tobaksprodukter; lightere; tændstikker; artikler for rygere (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: I-pack (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Compower (730) Indehaver: Compower ApS, Smedeholm 13 A, 2730 Herlev, (511) Klasse 35: Engros-og detailhandel med motorer, elektromotorer, DCmotorer, AC-motorer, EC-motorer, synkronmotorer, stepmotorer, børsteløse motorer, gear, snekkegear, planetgear, tandhjulsgear, encodere, tacho, bremser, styringer, blæsere, ventilatorer, aksialventilatorer, radialventilatorer, ECventilatorer, AC-ventilatorer, solenoider, elektromagneter og træk- trykmagneter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bon Gout ApS, Park Alle 380 B, 2625 Vallensbæk, (740/750) Fuldmægtig: Bon Gout ApS, Park Alle 380 B, 2625 Vallensbæk, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer; skoletasker og rygsække. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TAJ INTERNATIONAL ApS, Sørens Alle 11, 3050 Humlebæk, (740/750) Fuldmægtig: Lüth Advokatfirma I/S, Haderslevvej 13 A, 6200 Aabenraa, (511) Klasse 08: Knivsmedevarer, gafler og skeer (511) Klasse 16: Poser af papir; tryksager i form af opskrifter (511) Klasse 18: Tasker (511) Klasse 20: Emballagebeholdere af plastic (511) Klasse 21: Service (spisestel) herunder papkrus samt holdere specielt udformet hertil. (511) Klasse 24: Viskestykker (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Elastikbånd (511) Klasse 30: Krydderier; ris (511) Klasse 35: Detailhandel med fødevarer (511) Klasse 43: Udarbejdelse af opskrifter (730) Indehaver: HILLERØD LASTBILCENTRAL V/JØRGEN PEDERSEN, Ægirsvej 9-11, 3400 Hillerød, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 07: Entreprenørudstyr og -maskiner, især køreplader og containere. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, udlejning af entreprenørudstyr og -maskiner, specielt køreplader og containere. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, herunder transport af entreprenørmaterialer, eksportkørsel, maskintransport, flyttekørsel, containertransport og transport af affald, tømning af containere. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder affaldsbehandling, specielt sortering og destruktion af affald. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Jim Wild (730) Indehaver: Staushøjgaard v/jim Lyngvild, Kirke Søbyvej 83, 5610 Assens, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter, tasker, og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, brugskunst, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1448

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ledelse nu (730) Indehaver: Mads Lindholm, Bygaden 65 B, 9200 Aalborg SV, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KRUMP (730) Indehaver: Carsten Egedal Hansen, Nørre Søagde 15A 1.tv., 1370 København K, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PETER SNUS (730) Indehaver: Cloetta AB, S Ljungsbro, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel, næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BYGMASTER (730) Indehaver: BYGMA GRUPPEN A/S, Transformervej 12, 2730 Herlev, (740/750) Fuldmægtig: Dahl Herning A/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Redskaber til rengøringsformål. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Engroshandel med varer til byggeindustrien og detailhandel med kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs og skov-brugsøjemed, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, bindemidler til industrielle formål, maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere, uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, klejnsmedevarer, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal, malm, maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner, håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner, apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg. tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal), møbler, spejle, billedrammer, varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, redskaber til rengøringsformål, tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække, polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer, spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler, julepynt. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 1449

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COBRA (730) Indehaver: AARHUSEGNENS ANDEL A.M.B.A., Kornmarken 1, 8464 Galten, (511) Klasse 22: Bindegarn, ikke af metal, til brug i landbruget. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Celltumbler (730) Indehaver: CERCELL ApS, Malmmosevej 19C, 2840 Holte, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (730) Indehaver: SuperGros a/s, Knud Højgaards Vej 19, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Dagrofa A/S, Juridisk Afdeling, Gammelager 13, 2605 Brøndby, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte, frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og rødt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TIMEWORK DESIGN ApS, Vestergade 35, Strib, 5500 Middelfart, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (730) Indehaver: Finanssektorens Uddannelsescenter, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Pantone 876 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MER (730) Indehaver: The Coca-Cola Company, a corporation of the State of Delaware, One Coca-Cola Plaza, Atlanta US Georgia, USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Finanssektorens Uddannelsescenter, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Pantonefarve 876 (730) Indehaver: O.K. - JOB I/S, Vinkelvej 58, 9490 Pandrup, (740/750) Fuldmægtig: Advodan Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, (511) Klasse 20: Låger (møbeldele), bordplader (møbeldele), hylder (møbeldele) og garderobeskabe. (511) Klasse 37: Montering af badeværelses- og køkkeninventar; reparation af badeværelses- og køkkeninventar. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gråt, rødt og sort. 1450

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1343 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1417 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 130. årgang. 2010-07-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 130. årgang. 2010-07-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 130. årgang. 2010-07-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 913 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2167 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere