Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)"

Transkript

1 Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse bruges som baggrund for en klubanalyse til at vurdere det sportslige niveau, talent- og elitemiljø samt øvrige sportslige set-up etc. Læs mere om de parametre EIA vurderer de lokale klubber på: esaa.dk/eia/klubudviklingsanalysen. Oplysningerne danner desuden baggrund for vurderinger af mulighederne for at kunne opnå støtte fra EIA. Alle faktuelle oplysninger skal ikke oplyses, da dette gøres online på esaa.dk/eia/selvangivelse, hvor også denne analyse i udfyldt stand uploades. Klub/sportsgren: Rocenter Aarhus (RCA) / Roning Klubudviklingsstatus Beskrivelse af klubbens organisation/ledelse (både politisk samt talent/elite-delen): En valgt bestyrelse bestående af formand, administrator (kasserer) samt menigt medlem. Der afholdes årlig generalforsamling. Foreningen er en selvstændig forening stiftet af Roklubben ARA, Aarhus Studenter Roklub og Aarhus Roklub, men med alle interesserede østjyske roklubber som medlemmer. Repræsentanter fra østjyske klubber indkaldes til generalforsamling. Rocenter Aarhus er Forbundskraftcenter i DFfR, Dansk Forening for Rosport. Klubbens talentudviklingspolitik/-strategi: Talentudviklingen af juniorer i Østjylland foregår i samarbejde med de lokale klubber. RCA har som mål at udvikle både roere og trænere via elitetræningsmiljøet ved Brabrand Rostadion. Vi tilbyder desuden lokale juniorklubtrænere et samarbejde med fokus på gensidig erfaringsudveksling og udvikling. I sæson 2012 deltager juniorroere fra Aarhus Roklub og Odder Roklub. RCAs mål er at give talentfulde roere mulighed for at blive tilknyttet ESAA- og Team Danmark klasser, og dermed forbedre samspillet mellem elitetræning og uddannelse. Klubbens elitepolitik/strategi: Udviklingen af talenter/elite på seniorniveau, er rettet mod det internationale niveau, samt deltagelse ved U23 VM og senior VM. RCA udvikler roere, som på sigt skal kunne indgå som roere ved Danmarks Rocenter i Bagsværd. I sæson 2012 deltager seniorroere fra Aarhus Roklub, Silkeborg Roklub, Fredericia Roklub. RCAs mål er at give talentfulde roere mulighed for at blive tilknyttet ESAA- og Team Danmark klasser eller AU Elitesport, og dermed forbedre samspillet mellem elitetræning og uddannelse. Klubbens talent- og elitemålsætninger og fokusområder for de kommende 2-3 år: Målsætningerne for juniorroerne er især opbygning af tekniske og mentale færdigheder samt træningserfaring, herunder også stabilitets- og styrketræning. Målet er at opnå yderligere erfaring med kaproning både nationalt og internationalt, herunder mulig udtagelse til U18 Baltic Cup, Junior Nordisk samt U19VM. Målsætningerne for seniorroerne er at udbygge roernes erfaringer med internationale kaproninger, samt udbygge både teknik og styrke gennem målrettet arbejde med de enkelte roere. Målet er udtagelse til U23 VM eller senior VM.

2 Rocenter Aarhus har roere fra DFfRs Talent2016 projekt, støttet af Team Danmark. Roerne spottet gennem dette projekt indgår nu fuldt ud i det eksisterende kraftcenter træningsmiljø. Målet for T2016-roerne er at opnå deltagelse ved OL 2016 i Rio. Fokusområder de kommende 2-3 år er: * samarbejde med DRC-trænere med henblik på trænerudvikling * implementering af ATRO (ATK indenfor roning) Økonomi/støttekoncept på talent/eliteområdet: Økonomien baserer sig på klubkontingent, klub betalinger, kraftcenterstøtte fra DFfR og støtte fra Elite Idræt Aarhus. Desuden søges midler via fonde, sponsorater mm. Omkostninger fordeler sig på træningscenteraktivitet, regattadeltagelse og godtgørelser til trænere. Se regnskabet for uddybende informationer. Personale på talent- og eliteområdet: Administrator, trænere samt tilknyttede ressourcer til forplejning og afvikling af træningssamlinger. Trænerressourcer Navne og et kort formuleret erfarings- og uddannelsesmæssigt CV: Cheftræner: Maria Pertl Diplomtræner Tidligere eliteroer, (LW4x VM sølv 2005, medaljetager ved flere World Cups, DM Guld W1x 2005, 2007). Udtaget som træner U23VM 2008 (BLW1x), U23VM 2009 (BLM4x, BW1x). NM (M4-). Kraftcentertræner: Sune Mørch Knudsen Diplomtræner 2009, underviser på DFfR s klubtræneruddannelse Klubtilhør: Aarhus Studenter Roklub Udtaget som træner U23VM 2011 (BLM4-). Kraftcentertræner: Per Amby Diplomtræner 2011 Klubtilhør: Odder Roklub Udtaget som træner NM 2009 (M2x). NM 2008 (JM1x). Talent 2016-træner/Kraftcentertræner: Helle Krogh Klubtræner A+B+C+D samt underviser på klubtræneruddannelsen, kandidatgrad i Idræt Talent 2016-træner/Kraftcentertræner: Mette Brouw Iversen Klubtræner A+B+C Tidligere eliteroer (Junior VM 2005)

3 Talent 2016-træner: Finn Andersen Diplomtræner Master Coach 2009 (ITA). Ungdomslandstræner DFfR (2008-nu). Udtaget som træner: VM 2007 (LW1x). Plan/strategi for trænerudvikling: Trænerne i kraftcentret skal som minimum have gennemført DFfR s Træneruddannelsesmoduler A, B, C og D svarende til EU niveau 1 og 2, samt have gennemført eller være i gang med Diplomtræneruddannelse (eller have tilsvarende uddannelse). Roere med erfaring på internationalt niveau kan fungere som trænere i kraftcentret under forudsætning af aftale om gennemførelse af DFfR s træneruddannelse og DIF s Diplomtræneruddannelse/eller tilsvarende. Trænerne i kraftcentret skal videreudvikle kompetencer ved deltagelse i møder, kurser og konferencer mm. Fra kraftcentret skal der minimum deltage 1 træner ved det årlige DFfR KU-seminar, ved DRC trænerseminar og ved kraftcentermøder indkaldt af Ungdomslandstræneren. Informationer videreformidles til alle kraftcentrets trænere. Individuel trænerudviklingsplan skal indgå i trænerkontrakten. Ifølge DFfR s oplæg til Elitestrategi skal Danmarks Rocenter (DRC) øge samarbejdet med kraftcentrene og herunder lave workshops med fokus på udvikling af trænerkompetencer. RCA vil forsøge at rekruttere nye trænere, således at vi også i fremtiden har trænerressourcer til disposition i kraftcentret. Plan/strategi for implementering af ATK: Aldersrelateret træning (ATK) for roning (ATRO) udkom i efteråret 2011 som bog og er omdelt til alle Kraftcentre, herunder Rocenter Aarhus. Anbefalingerne i ATRO, specielt omkring træningsmiljøet samt den teknisk og fysiske træning, inddrages i den daglige træning samt i den overordnede sæsonplanlægning. DFfR ansætter i 2012 en projektmedarbejder der skal koordinere implementeringen af ATK/ATRO i forbundet, herunder Kraftcentrene og dermed RCA. Øvrige relevante informationer vedr. træner set-up: Trænerne samarbejder om træningen af hele gruppen af kraftcenterroere, og er i løbende dialog om fokuspunkter for roerne individuelt (og for de enkelte hold). Dialogen foregår både mundtligt og via elektroniske fællesdokumenter. Generelt skal trænerne: Være fortrolige med at motivere og omgås unge. Være i besiddelse af pædagogiske indlærings evner. Kunne opstille individuelle træningsprogrammer for land- og vand træning. Have høj kompetence indenfor roteknik. Kunne fungere som bindeled op og ned i organisationsstrukturen for udvikling af kaproere.

4 Træningsset-up og lokalt resultatniveau: Beskrivelse af aldersrelateret træningsset-up i klubben for ungdom/talent samt beskrivelse af træningsset-up i klubben for senior/elite Træningsmængden afhænger ikke udelukkende af alder, men i høj grad af træningserfaring og dermed hvor på udviklingstrappen (jf. ATRO) den enkelte roer befinder sig. I kraftcentret arbejdes der med en individuel progression indenfor både fysisk, teknisk og mental træning. Skadesforebyggende træning vægtes højt (træning af kernestabilitet). - Mindre erfarne junior kraftcenterroere minimum 3-4 træningspas pr. uge (6-8 timer) - Erfarne kraftcenterroere minimum 6-8 træningspas pr. uge (12-16 timer) - Meget erfarne kraftcenterroere træningspas pr.uge (20-24 timer) Træningsmængden varierer igennem året, mest træning om sommeren og lidt mindre om vinteren. Gruppe/holdsammensætning: Roerne i kraftcentret fungerer i praksis som en stor gruppe, der trænes af de samme trænere og i de samme tidsrum (eventuelt forskudt start for at opnå mest roer/træner-tid). Roerne trænes enten i singlescullere eller i holdbåde. Sammensætningen af hold sker ud fra alderskategorier samt erfaringsniveau. Juniorer opdeles i Junior B roere (15-16 år) og Junior A roere (17-18 år), to årgange pr kategori. Hold der har målsætning om Baltic Cup (U18landshold) kan være kombination af Junior B + første års junior A-roere. Seniorer opdeles i Senior B roere (19-22 år) og Senior A (alle). Seniorer kan desuden stille op som letvægtsroere. Kan der ikke opnås ideelle holdkombinationer lokalt i kraftcentret, arbejdes der sammen med andre kraftcentre i landet for at skabe de bedste udviklingsmuligheder for roerne. Dette sker blandt gennem U19 og U23 samlinger arrangeret af DRC/Ungdomslandstræneren, samt i forbindelse med udtagelser. Roning påbegyndes sjældent før års alderen, og roning hører derfor til de sportsgrene der har sen specialisering. Nogle begynder endnu senere og møder ikke roning før de fx er år eller ældre. I RCA har vi mest fokus på roere i aldersgruppen år, med enkelte tilbud til de lidt yngre roere der er på vej i klubberne. I RCA møder derfor roerne i puberteten/post-puberteten. I praksis afhænger træningsplanlægningen af roernes erfaringsniveau og mental modenhed. I træningsplanlægningen arbejder vi derfor med individuelle tilpasninger til de generelle træningsprogrammer. Roning er en ikke vægtbærende sport og derfor er det en fordel roerne har trænet alsidigt inden specialiseringen og derved blevet belastet, så knoglerne er blevet styrket. Den specialiserede rotræning (på vandet eller i romaskine) øges gradvist i hyppighed pr uge, i takt med øget træningserfaring, jf. udviklingstrappen i ATRO. Samtidig mindskes fokus på den generelle fysiske træning (andet end roning) og i stedet øges fokus på rotræningen, skadesforebyggende træning og styrketræning. I kraftcentret er overgangen fra talent til elite ikke markant. Roerne i kraftcentret fungerer som én stor gruppe, og derfor er senior eliteroerne direkte rollemodeller for de unge talenter. Ofte konkurrerer talenterne også direkte mod senior eliten ved fx at ro distancer mod hinanden med handicapberegning. I takt med erfaringsniveau øges træningsmængden og evnen til at selvtræne stiger. Senior eliten kræver dog øget trænertid, fordi især de tekniske finesser bliver mere komplekse at arbejde med. Hold der har potentiale til udtagelser/ er udtaget får derfor yderligere trænerfokus og målrettede træningslejre frem mod mesterskaberne.

5 Klik her for at angive tekst. Nationalt resultatniveau i klubben: Resultater junior sæson 2011: Talentudviklings Cup Junior B piger: Julie Poulsen Samlet nr. 3 (over hele sæsonen for 3 bådtyper) Internationalt resultatniveau i klubben: Resultater seniorer sæson 2011: Udtagelser til U23VM: BLM4x (Andrej Lawaetz Bendtsen) vandt U23VM GULD. BLM4- (Jens Egebjerg Bækhøj, Emil Espensen) placering som nr. 13 samlet (vinder af C-finalen). De andre to roere på båden var fra Hadsund Roklub og Bagsværd Roklub. Båden blev trænet af Sune Mørch, RCA. Udtagelse til Nordisk Mesterskab: M4- (Jens Egebjerg Bækhøj, Emil Espensen) vandt NM SØLV (letvægtshold i den åbne klasse M4-, samme mandskab som U23 BLM4-). Desuden har yderligere to roere (Dan Rasmussen, Jacob Søby) deltaget ved internationale kaproninger i BLM2x og BLM1x. En roer (Emil Espensen) har været til DRC samlinger i letvægtsherre ottergruppen (E2011). Træningsfaglige udviklingsområder og planlagte handlinger: Trænergruppen skal udvikle arbejdet med de tekniske fokuspunkter for roerne. Brugen af de elektroniske fællesdokumenter om fokuspunkter, skal løbende optimeres. Der planlægges lokale trænermøder, sparring på vandet, sparring om videoanalyse samt workshops med DRC trænerne. Trænergruppen skal desuden udvikle arbejdet med skadesforebyggende træning samt styrketræning. Det planlægges at inddrage en ressourceperson indenfor styrketræningsområdet.

6 ESAA Samarbejde Har idrætten et formaliseret ESAA samarbejde? ja/? Har klubben et formaliseret ESAA samarbejde? ja/? - Hvis ja, er der sammenhæng mellem ESAA træningen og klubtræningen (kort beskrivelse)? En enkelt roer er for øjeblikket tilknyttet ESAA 9.klasse. Styrke- og stabililtetstræning foregår blandt andet som morgentræning i ESAA regi. Faciliteter Beskrivelse af klubbens primære træningsfaciliteter: Brabrand Rostadion Har talenter og ungdom tilstrækkelig adgang til faciliteter? Har elite tilstrækkelig adgang til faciliteter? Har klubben en professionel administration/sekretariat? Udviklingsområder og planlagte handlinger på facilitetsområdet: Baneanlægget ved Brabrand Sø er nyt fra 2010, men problemer med sprængte vejere, giver problemer med hele anlægget, dette er derfor i gang med at gennemgå en vurdering hos kommunen. Mere info Brugerudvalget ved Brabrand Rostadion. (ja) (Ja) Supportfunktioner Beskrivelse af hvilke supportfunktioner klubben har til at supportere talenter: Aftale med Frederiksbjerg Fysioterapi. Hurtig tid til behandling. Screening af roere med henblik på at forhindre skader og optimere den fysiske træning. Aftale med forældre om indkøb til forplejning i forbindelse med træningssamlinger og træningslejre. Beskrivelse af hvilke supportfunktioner klubben har til at supportere elite: Aftale med Frederiksbjerg Fysioterapi. Hurtig tid til behandling. Screening af roere med henblik på at forhindre skader og optimere den fysiske træning. Aftale med forældre om indkøb til forplejning i forbindelse med træningssamlinger og træningslejre. Har de bedste talenter adgang til Team Danmarks support funktioner? Har de bedste seniorer adgang til Team Danmarks support funktioner? Adgang til styrketræning i tilstrækkelig omfang? ja Udviklingsområder og planlagte handlinger på supportfunktionsområdet: RCA ønsker at give roerne mulighed for behandling af massør, og derved optimere restitutionen. For at minimere omkostninger overvejes at indgå aftale med fx fysioterapeut/massør studerende. Team Danmark og Specialforbundssamarbejdsaftaler Idrættens (specialforbunds) indplacering i Team Danmarks støttekoncept: Vælg et element. Er klubben Team Danmark Elitekraftcenter? /

7 Er klubben forbundskraftcenter? ja/ Er klubben anden form for kraftcenter? Hvis ja til et af de tre ovenstående udsagn, uddybes her hvilken kraftcenterrolle og set-up klubben har og indgår i: Klik her for at angive tekst. Øvrige kommentarer, tilføjelser etc.: Klik her for at angive tekst. Udfyldt af: Klik her for at angive tekst administrator Morten Krogh Nielsen, , - formand Maria Pertl, ,

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) NOTAT 7. JUNI 2013 DIF UDVIKLING DIF talentudviklingsprojekt: "Fælles vej med plads til forskellighed" PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indhold 1.0 Indledning 3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt 3 1.2 Tendenser i international eliteidræt 4 1.3 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 5 1.4 Særlige

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt...3 1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet 2009-2012...3 1.3 Team Danmarks støttekoncept

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE juni 2011 www.kum.dk Rapport om ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE RAPPORT OM ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE Udarbejdet af: Arbejdsgruppen om eliteidræt i ungdomsuddannelser Juni 2011

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

Årsrapport 2010. ESAA-EIA årsrapport 2010-1

Årsrapport 2010. ESAA-EIA årsrapport 2010-1 Årsrapport 2010 ESAA-EIA årsrapport 2010-1 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2010 Forord.... Side 3 ESAA 2010... Side 4 Det politiske spil for talentklasserne... Side 5 Udannelse og eliteidræt.... Side 6

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

ATK Aldersrelateret Træningskoncept

ATK Aldersrelateret Træningskoncept ATK Aldersrelateret Træningskoncept Dansk Kano og Kajak Forbund Aldersrelateret træningskoncept 1 Kompendiet er udarbejdet af en skrivegruppe bestående af: Mads Kongsgaard Cand. Scient, PhD i Træning-

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Side 1 af 43 Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Organisationshåndbog - styr på Cykling Odense 8. årgang Sæsonen 2015-2016 Side 2 af 43 Indholdsfortegnelse Organisationshåndbogen

Læs mere

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA Vision: Mission: 1. Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Sikre gode forhold og vilkår for elitebrydere. Det skal være attraktivt at bryde i ungdomsrækkerne med henblik på en øget seniormasse.

Læs mere

Aldersrelateret. træning i svømning

Aldersrelateret. træning i svømning Aldersrelateret træning i svømning indhold Aldersrelateret træning i svømning 6 Indledning 6 Formål 6 Succeskriterier 6 Om forfatterne 6 Træningsanbefalinger i svømning 9 FUN-damentals - Piger og drenge

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt. årsrapport 2007

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt. årsrapport 2007 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt årsrapport 2007 007 fakta om 2007 33 forskellige idrætsgrene 1033 danske atleter 133 mio. kr. Samlet omsætning 13 VM-medaljer og 15 EM-medaljer

Læs mere

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Personaleoversigt Direktør Christian Jacobsen. Tlf.: 4326 2099 christian.jacobsen@kano-kajak.dk

Læs mere

Handlingsplan 2009. Ungdomsroere i Odder Roklub strækker sig fra 10 til 20 år, og i denne gruppe er der ca. 50 roere den 1.

Handlingsplan 2009. Ungdomsroere i Odder Roklub strækker sig fra 10 til 20 år, og i denne gruppe er der ca. 50 roere den 1. Handlingsplan 2009 Med ca. 60 ungdomsroere er det mere end nødvendigt at strukturere ungdomsroninodder Roklub mere end nogensinde. Odder Roklub har siden 2001 været i stand til vedholdende at arbejde målrettet

Læs mere

Mentaltræning. i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling. Gruppe 10gr322

Mentaltræning. i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling. Gruppe 10gr322 Mentaltræning i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling Gruppe 10gr322 Titel: Mentaltræning - i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling Tema: Præstationsoptimering - Talentudvikling Projektperiode:

Læs mere

Dansk Mester Deltagelse i Champions League. Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge

Dansk Mester Deltagelse i Champions League. Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge 1 2 Dansk Mester Deltagelse i Champions League Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge 3 Indgået aftale med 2 folkeskoler og en handelsskole til start foråret 2015. 4 5 6 7 8 1. division DAMER

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion 09 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning... 3 Tursejlads... 11 Elite og talentafdelingen... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 18 Kapsejlads i Sportsåret 2009... 21 Miljø og planlægning...

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for. Klubudvikling Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse på talentansvarlig

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Time Out. I dette nummer kan du læse om: Talent 2016. Idrætsfagets historie. Kenneth Hansen, Haderslev Idrætsakademi, Idrætsklasserne og meget mere...

Time Out. I dette nummer kan du læse om: Talent 2016. Idrætsfagets historie. Kenneth Hansen, Haderslev Idrætsakademi, Idrætsklasserne og meget mere... Time Out I dette nummer kan du læse om: Talent 2016 Idrætsfagets historie Kenneth Hansen, Haderslev Idrætsakademi, Idrætsklasserne og meget mere... En dag uden træning, er en dag længere fra målet www.elitesport.haderslev.dk

Læs mere

Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december. TimeOut

Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december. TimeOut Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december 2008 TimeOut s Eliteidræt og uddannelse stås sådan, at man kun fokuserer halvhjertet på sin uddannelse. Derimod skal det forstås sådan,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere