TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON"

Transkript

1 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har erfaringerne været? Gode erfaringer Mindre gode erfaringer Øget træningsmængde Professionalisme omkring træning Mere kompetente trænere Ungdom: vi får ikke længere talenter fra omegnsklubber Vi opdagede for sent at tilgangen ude fra ikke kom Godt socialt miljø hos seniorer Miniton Manglende kompetencer hos trænere i forhold til talentudviklingen for 10 år siden Haft bedre fokus på overgangen fra ungdom og senior er blevet bedre ungdom træner i stigende grad med Trænerne har været meget administratorer Manglende sportslige kompetencer i bestyrelsen Svært at komme som træner ude fra, da de ofte primært ønsker at være trænere Hvilke erfaringer kan vi bruge fremadrettet? Øget træningsmængde Professionalisme omkring træning Mere kompetente trænere Godt socialt miljø hos seniorer Miniton Haft bedre fokus på overgangen fra ungdom og senior er blevet bedre ungdom træner i stigende grad med Side 1 af 16

2 2. Afklaring og målsætning A. Afklaring Hvad er definitionen på et talent/en eliteudøver (fysisk, motorisk, psykisk, taktisk, teknisk m.v).? Talent Eliteudøver Det vælger vi ud fra: Teknik (slagteknik, benarbejde), vilje (de vil det her) Hverdagen: motorik for de yngste, taktisk forståelse for de yngste, fokus på det fysiske fra U13, samtaler fra U13 Taktiske (forskellige spilkoncepter) Teknik fortsat focus på benarbejde Fysik Vilje (prioritering) Mentalt Hvordan defineres talentgruppen og elitegruppen i klubben (kopier målgrupperne fra politikkerne)? Talentgruppen dækker U9 til og med U17 1. års og enkelte ungseniorer. For at være en del af talentgruppen skal man træne min. 2 gange om ugen stigende til min. 5 gange om ugen (både badmintonrelateret træning og anden træning). Elitegruppen er klubbens 1.- og 2. senior samt 2. års U17 og U19. For at være en del af elitegruppen skal man træne min. 4 gange om ugen (både badmintonrelateret træning og anden træning). Hvad er de drivende kræfter i andre klubber, der arbejder struktureret med talent- og elitearbejde inden for samme sport?. Fuldtidstræner, økonomi, faciliteter (herunder motionscenter, overnatningsmuligheder, mødelokale), sportslig ledelse B. Vision, mål og strategi Hvad er klubbens vision for talent- og elitearbejdet?. (5-7 ord i en sætning der fortæller om retningen vi arbejder mod) Side 2 af 16

3 Klubbens vision på talent- og eliteområdet er: Et attraktivt talentmiljø på landsdelsniveau med kompetente trænere Et seniormiljø på divisionsniveau Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter (angiv måned/år) skal føre frem til opfyldelse af målene? Talentområdet kort sigt Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet mikroton/miniton U7-U11 (September 2014) 2. 1 hold i A-rækken for U11-U13 (september 2016) 3. U13-U spillere (A, M og E-spillere) (September 2016) 4. 1 hold i A-rækken for U11-U17 (september 2019) Samarbejdsaftale med SFO/skole (maj 2014) Sommerferieaktivitet via Holbæk Kommune (juli 2014) 1 ekstra træningstime for microton/miniton (September 2014) Tage initiativ til møde om fremtidens badminton i samarbejde med Badminton Danmark, DGI og Holbæk Kommune invitere omegnsklubber (september 2014) Årsplan for sociale arrangementer (august 2013, 2014) Målsætning og sæsonplan for hver spiller (august 2013, 2014) Talentkraftcenter i samarbejde med Roskilde og Slagelse (september 2013) Trænere for 2014/15 på plads (December Side 3 af 16

4 Talentområdet kort sigt Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet 5. BATK er fuldt implementeret ungdomsafdelingen (september 2015) 2013) Alle trænere i seniorafdelingen har en trænerkontrakt (oktober 2013) Oplæg til trænersammensætning (november 2013) Beslutning i bestyrelsen omkring trænersammensætning (november 2013) Jobbeskrivelse for trænere focus på at være træner (december 2013) Fælles BATK-kursus for trænerne skrives ind i kontrakterne (maj 2014) Alle hold har en holdleder i talent- og elitegruppen (september 2014) Eliteområdet kort sigt Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet 1. Senior 1 oprykningsspil til 1. division (januar 2014) spiller i 2. division (september 2014) 2. Senior 2 i 3. division (september 2014) Ansøge talentudviklingspuljen (oktober 2013) Beslutning i bestyrelsen omkring trænersammensætning (november 2013) Side 4 af 16

5 Eliteområdet kort sigt Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. 3. Senior 1 oprykningsspil til 1. division (januar 2015) spiller i 2. division (september 2015) 4. Senior 2 i 3. division (september 2015) Spillere på college (august 2014) Strategi Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet Målsætning og sæsonplan for hver spiller (august 2013, 2014) Revision af støttekoncept (januar 2014) Træningsmængden i elitegruppen er 3-4 gange om ugen (august 2014) Spillere på college (august 2015) 7. BATK er fuldt implementeret i elitegruppen (september 2015) Årsplan for sociale aktiviteter (september 2014) Ansøge talentudviklingspuljen (februar 2014) Alle trænere i seniorafdelingen har en trænerkontrakt (oktober 2013) Oplæg til trænersammensætning (november 2013) Beslutning i bestyrelsen omkring trænersammensætning (november 2013) Jobbeskrivelse for trænere focus på at være træner (december 2013) Fælles BATK-kursus for trænerne skrives ind i kontrakterne (maj 2014) Alle hold har en holdleder i talent- og elitegruppen (september 2014) Side 5 af 16

6 Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (3-5 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter (angiv måned/år) skal føre frem til opfyldelse af målene? Talentområdet lang sigt Hvilke sportslige mål opstilles på lang sigt (3-5 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet 1. 1 hold i A-rækken for U11-U13 (september 2016) 2. U13-U spillere (A, M og E-spillere) (September 2016) 3. 1 hold i A-rækken for U11-U17 (september 2019) xx xx Eliteområdet lang sigt Hvilke sportslige mål opstilles på lang sigt (3-5 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. 1. Senior 1 oprykning til 1. division (april 2016) Strategi Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet Træningsmængden i elitegruppen er 4 gange om ugen (august 2016) 2. Senior 2 i oprykningsspil til 2. division (januar 2016) 3. Organisatorisk Side 6 af 16

7 A. Mål Hvilke støtteapparat skal der stilles til rådighed (læge, fysioterapeut, mental træner, kostvejleder m.v.)? Vi holder et kursus i kost og ernæring for talent- og elitegruppen. Det indgår som en del af ungdomsudvalgets årsplan (august 2013). Herudover kommer der yderligere to tilbud. Der er en samarbejdsaftale med det Norske badmintonforbund, hvor der arbejdes med mental træning. Vi har holdt nogle seancer. Der kommer yderligere en fælles seance i december Herudover er der mulighed for den enkelte at indgå enkelt aftaler. Der er tale om egen betaling. B. Ressourcemæssige krav Hvilke kompetencer er nødvendige på det organisatoriske niveau? Der er udarbejdet kommissorium for ungdom og senior (juni 2013), hvor kompetencer og opgaver er beskrevet. Ungdomsudvalget er i dag fuldtalligt og velfungerende. Seniorudvalget er fuldtalligt (maj 2014) og velfungerende (december 2014) Hvilke kompetencer er nødvendige i trænerstaben?. Trænere I Talentgruppen skal have eller være I gang med talenttræneruddannelsen eller tilsvarende (september 2015) Trænere i elitegruppen skal have talenttræneruddannelsen og eller i gang med seniortræneruddannelsen (september 2015) Hvilke andre ressourcer skal være til rådighed?. Der udpeges en sportslig ansvarlig i april Vedkommende er en del af bestyrelsen. Krav/plan for efteruddannelse (hvordan lukkes gabet mellem det nuværende og det nødvendige kompetenceniveau?) Alle trænere har uddannelsesplan en del af trænerkontrakten (december 2013) Organisationsplan for Holbæk Badminton Side 7 af 16

8 Ungdomsformanden har ansvaret for implementering af den del at talentstrategien, der omhandler ungdomsspillerne. Seniorformanden har ansvaret for implementering af den del at talentstrategien, der omhandler seniorspillerne. Den sportslige ansvarlige i bestyrelsen har ansvaret for talent- og elitepolitikken. Klubbens 1. holdstræner har ansvaret for implementering af elitestrategien. C. Træningsmiljø/faciliteter Hvad er det for et træningsmiljø, som stilles til rådighed, således at den aktive konstant motiveres mod bedre resultater?. Hvilke miljøer/faciliteter virker fremmende på talent- og eliteudviklingen? College for spillere I aldersgruppen U17/U19 (gymnasie). Her trænes timer om ugen + 4 timers træning i klubben. Der er i dag adgang til styrkerumsfaciliteter. Vi ønsker at tilknytte en fysisk træner (august 2014). Styrketræningen er en integreret del af træningen for både talent- og elitegruppen (august 2015) Side 8 af 16

9 Forventningsafstemning med elitegruppen (juni 2014) Hvilke faciliteter kræver talent- og elitearbejdet?. For den yngste gruppe er det nødvendigt at øge antallet af træningstimer med 6 timer yderligere (U7-U11) U13-U17 er det nødvendigt at øge antallet af træningstimer med 2 timer Elitegruppen er det nødvendigt at øge antallet af træningstimer med 2 timer Hvilke forpligtigelser har talent- og elitegruppen overfor klubben/øvrige medlemmer? Talent- og elitegruppens forpligtigelser vil indgå som en del af revision af støttekonceptet (januar 2014) Træningslejr hvert år i august. (opstartslejr) Side 9 af 16

10 D. Økonomi Hvilke økonomiske ressourcer (budget for talent- og elitearbejdet de kommende 5 år) kræver det at realisere en talent- og elitestrategi og hvordan skal de skaffes? Hvad er de nødvendige prioriteringer? Nøgleposter kan fx være: Løn, uddannelse, træningslejre, stævnedeltagelse, støttekoncept, støtteapparat m.v. År 2013/ / / / /18 Nøgleposter Talent Elite Talent Elite Talent Elite Talent Elite Talent Elite Trænerløn Uddannelse Bolde Støttekoncept Træningslejr Holdturnering Stævnestøtte I alt Hvilken strategi har klubbestyrelsen for at øge klubbens indtægtsside/minimere udgiftssiden?. For at mindske sårbarheden i forhold til sponsorindtægter, vil sponsorudvalget de kommende år arbejde på at involvere flere sponsorer. I dag er sponsorindtægterne primært baseret på en enkelt sponsor. I juni 2013 er udarbejdet et kommissorium, som beskriver sponsorudvalgets arbejde og sammensætning. Side 10 af 16

11 E. Talentrekruttering/-fastholdelse Hvordan skabes en gruppe, hvorfra der kan rekrutteres? Den primære rekrutteringskanal er microton og miniton. Hvordan forholder klubbestyrelsen sig til rekruttering fra andre klubber? (hvordan kontakter klubben udøver/bestyrelse?) Klubben har ingen retningslinjer i forhold til at rekruttere spillere fra andre klubber. Hvordan skabes en overgang fra talentgruppen til elitegruppen? Hvad er det for særlige udfordringer, man står overfor? Der er etableret et samarbejde, så U17 spillerne træner 1-2 gange med på elitetræningen for at lette overgangen. Det giver så den udfordring, at fastholde spillerne som ungdomsspillere. F. Job/Uddannelse/samarbejdsrelationer Hvordan er mulighederne for lektiehjælp? Der er en samarbejdsaftale med college (Stenhus), hvis målgruppe er gymnasieelever. På college er der tilbud om lektiehjælp. Samarbejdsmuligheder med uddannelsesinstitutioner (folkeskole, gymnasium, erhvervsuddannelser m.v.)? Der er en samarbejdsaftale med college (Stenhus), hvis målgruppe er gymnasieelever. På college er der tilbud om lektiehjælp. Hvordan foregår kontakten til forældrene? (systematisk, følges et skema, skrives der referat af møderne m.v.) Side 11 af 16

12 Der afholdes forældremøde med U7-U11 (oktober 2013) og U13-U17 (oktober 2013) G. Kommunikation Hvordan brandes/lanceres klubbens talent- og elitestrategi? (hvordan gøres den synlig og tilgængelig?) Hvordan synliggøres arbejdet med strategien løbende? Hvert år i maj gøres status på talent- og elitestrategien. Næste gang er maj I den forbindelse udarbejdes en nyhed, som synliggøres på klubbens hjemmeside og evt. i de lokale medier. Side 12 af 16

13 4. Overordnet handlingsplan Hvem gør hvad, hvornår i de enkelte år. Herudover opstilles mål for hvert år. Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/måned) Hvem (én person til hver opgave) Talentkraftcenter i samarbejde med Roskilde og Slagelse Alle trænere i seniorafdelingen har en trænerkontrakt September 2013 Oktober 2013 Ansøge talentudviklingspuljen Oktober 2013 Forældremøde U7-U11 Oktober 2013 Forældremøde U13-U17 Oktober 2013 Oplæg til trænersammensætning November 2013 Beslutning i bestyrelsen omkring trænersammensætning Jobbeskrivelse for trænere focus på at være træner November 2013 December 2013 Trænere for 2014/15 på plads December 2013 Seance med mental træning December 2013 Alle trænere har uddannelsesplan en del af trænerkontrakten December 2013 Revision af støttekoncept Januar 2014 Senior 1 oprykningsspil til 1. division Januar 2014 Ansøge talentudviklingspuljen Februar 2014 Udpegning af sportslig ansvarlig til bestyrelsen April 2014 Side 13 af 16

14 Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/måned) Hvem (én person til hver opgave) Seniorudvalget er fuldtalligt Maj 2014 Fælles BATK-kursus for trænerne skrives ind i kontrakterne Maj 2014 Samarbejdsaftale med SFO/skole Maj 2014 Status og revision af talent- og elitestrategi Maj 2014 Nyhed omkring status på talent- og elitestrategi sættes på hjemmesiden Maj 2014 Forventningsafstemning med elitegruppen Juni 2014 Sommerferieaktivitet via Holbæk Kommune Juli 2014 Opstartslejre August 2014 Tilknytning af fysisk træner August 2014 Træningsmængden i elitegruppen er 3-4 gange om ugen August 2014 Årsplan for sociale arrangementer August 2014 Årsplan for sociale aktiviteter September 2014 Alle hold har en holdleder i talent- og elitegruppen September 2014 Målsætning og sæsonplan for hver spiller September Spillere på college August ekstra træningstime for microton/miniton September 2014 Tage initiativ til møde om fremtidens badminton i samarbejde med Badminton Danmark, DGI og Holbæk Kommune September 2014 Side 14 af 16

15 Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/måned) Hvem (én person til hver opgave) invitere omegnsklubber Senior 1 spiller i 2. division September 2014 Senior 2 spiller i 3. division September mikroton/miniton U7-U11 September 2014 Seniorudvalget er velfungerende December 2014 Senior 1 oprykningsspil til 1. division Januar 2015 Styrketræningen er en integreret del af træningen for både talent- og elitegruppen August Spillere på college August 2015 Trænere I Talentgruppen skal have eller være I gang med talenttræneruddannelsen eller tilsvarende Trænere i elitegruppen skal have talenttræneruddannelsen og eller i gang med seniortræneruddannelsen September 2015 September 2015 Senior 1 spiller i 2. division September 2015 Senior 2 spiller i 3. division September 2015 BATK er fuldt implementeret ungdomsafdelingen September 2015 BATK er fuldt implementeret i elitegruppen September 2015 Senior 2 i oprykningsspil til 2. division Januar 2016 Senior 1 oprykning til 1. division April 2016 Træningsmængden i elitegruppen er 4 August 2016 Side 15 af 16

16 Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/måned) Hvem (én person til hver opgave) gange om ugen 1 hold i A-rækken for U11-U13 September 2016 U13-U spillere (A, M og E-spillere) September hold i A-rækken for U11-U13 September hold i A-rækken for U11-U17 September 2019 Side 16 af 16

Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (Fokusér på fakta) List tingene i punktform.

Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (Fokusér på fakta) List tingene i punktform. TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (Fokusér

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? Hvordan

Læs mere

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor talentområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en talent? Hvordan

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR KBTK

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR KBTK 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

SPORTSLIG STRATEGI FOR UDVIKLINGSCENTER ØST PISTOL

SPORTSLIG STRATEGI FOR UDVIKLINGSCENTER ØST PISTOL SPORTSLIG STRATEGI FOR UDVIKLINGSCENTER ØST PISTOL 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talentområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

FASTHOLDELSES- OG REKRUTTERINGSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

FASTHOLDELSES- OG REKRUTTERINGSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor fastholdelse og rekruttering indtil nu? Vi har haft drøftelser på bestyrelsesplan, men ikke udarbejdet en målrettet strategi. Vi har talt om indsatsområder

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben

1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben TALENTSTRATEGI FOR BALLERUP SKYTTEFORENING/TALENTCENTER ØST 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

BREDDESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) Hvad har betinget, at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. Hvad har

Læs mere

Sportslig strategi for Thurø Sejlklub

Sportslig strategi for Thurø Sejlklub 1. Erfaringer med sportslig strategi i klubben Hvad har klubben gjort indenfor områderne indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) Hvordan har vi kommunikeret så hele klubben har vidst

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Nyhedsbrev Hjemmeside Facebook Helsingør Dagblad Twitter liveopdatering fra kampe ligger på hjemmesiden

Læs mere

FASTHOLDELSES OG REKRUTTERINGSSTRATEGI FOR TRÆNERE, LEDERE OG SPILLERE I TFC

FASTHOLDELSES OG REKRUTTERINGSSTRATEGI FOR TRÆNERE, LEDERE OG SPILLERE I TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor fastholdelse og rekruttering indtil nu? Indført godtgørelsesordning for alle trænere og ledere Grunduddannelse for trænere Taastrup FC tøj til trænere og ledere,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HERLEV/HJORTEN SQUASH

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HERLEV/HJORTEN SQUASH 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Nyhedsbreve via e-mail og postomdelt Opslag på hjemmeside og tavler i hallen: fester, generalforsamling

Læs mere

Ressourcepersoner (dommere, baneledere, bådførere (følgebåd, J70, bådsmænd, håndværkere, sikkerhedsambassadør, seniorgruppen)

Ressourcepersoner (dommere, baneledere, bådførere (følgebåd, J70, bådsmænd, håndværkere, sikkerhedsambassadør, seniorgruppen) 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor fastholdelse og rekruttering i forhold til målgrupperne? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Gode erfaringer Gøre det konkret, hvad vi har brug

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Dansk Taekwondo Forbunds Talent- og Elitestrategi

Dansk Taekwondo Forbunds Talent- og Elitestrategi Dansk Taekwondo Forbunds Talent- og Elitestrategi 2019-2024 Opdateret d. 1.1.2019 Gældende d. 1.1.2019 Formål Dansk Taekwondo Forbunds sportslige strategi har til formål at beskrive de definitioner, målsætninger

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? 1) Nyt fra bestyrelsen særlig menu på hjemmesiden 2) Nyheder på hjemmesiden 3) Indstik i Lokalavisen 4) Mød bestyrelsen en gang i kvartalet

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup Kommune mod 2020

Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup Kommune mod 2020 Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup mod 2020 Dette notat er blevet til på baggrund af evaluering 1 (interview) og workshop 2 med de 6 idrætter i Elitekommunesamarbejdet i Ballerup. Det skal bruges

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Dansk Taekwondo Forbunds Talent- og Elitestrategi

Dansk Taekwondo Forbunds Talent- og Elitestrategi Dansk Taekwondo Forbunds Talent- og Elitestrategi 2019-2024 Opdateret d. 1.1.2019 Glædende d. 1.1.2019 Formål Dansk Taekwondo Forbunds sportslige strategi har til formål at beskrive de definitioner, målsætninger

Læs mere

BRABRAND IF HÅNDBOLD 2016 - JYLLANDS BEDSTE TALENTUDVIKLERE

BRABRAND IF HÅNDBOLD 2016 - JYLLANDS BEDSTE TALENTUDVIKLERE BRABRAND IF HÅNDBOLD BRABRAND IF HÅNDBOLD 2016 - JYLLANDS BEDSTE TALENTUDVIKLERE UDARBEJDET AF BESTYRELSEN I SAMARBEJDE MED MARTIN LOFT, NIKOLAJ CLAUSEN, PETER GRUNDTVIG SØRENSEN OG MIKKEL STAFFENSEN INDHOLD

Læs mere

COPENHAGEN BEACHVOLLEY Sportsudvalgsmøde 2008 Deltagere Tid/sted Afbud Bo Ankerstjerne Karin Iversen Christina Lundin

COPENHAGEN BEACHVOLLEY Sportsudvalgsmøde 2008 Deltagere Tid/sted Afbud Bo Ankerstjerne Karin Iversen Christina Lundin COPENHAGEN BEACHVOLLEY Sportsudvalgsmøde 2008 Deltagere Tid/sted Afbud Bo Ankerstjerne Iversen Christina Lundin Søndag d. 16. november kl. 16-18 Baresso Nørrebrogade 42 Sune Meisling Thomas Riber Schifter

Læs mere

I AGF Håndbold skal vi satse på seniorafdelingen i fremtiden...

I AGF Håndbold skal vi satse på seniorafdelingen i fremtiden... seniorafdelingen i fremtiden... Hvad skal der til? at vi har en fælles forståelse, fælles målsætninger og en fælles vision. at vi tænker, prioriterer og agere langsigtet. at vi har en stærk økonomi og

Læs mere

Infomøde. 19:00 Velkomst v/emrah Tuncer - formand for Udvalget for Kultur og Fritid

Infomøde. 19:00 Velkomst v/emrah Tuncer - formand for Udvalget for Kultur og Fritid Infomøde 19:00 Velkomst v/emrah Tuncer - formand for Udvalget for Kultur og Fritid 1. oplæg organisationsudvikling og muligheder v/henning Hansen fra 2. oplæg - Case "Holbæk Basketball Klub" v/henrik B.

Læs mere

UDVIKLINGSCENTRE FOR TEKNIK I DANSK TAEKWONDO FORBUND

UDVIKLINGSCENTRE FOR TEKNIK I DANSK TAEKWONDO FORBUND UDVIKLINGSCENTRE FOR TEKNIK I DANSK TAEKWONDO FORBUND VERSION 3.0 INDLEDNING Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter i teknik. Det er både sportsligt, organisatorisk

Læs mere

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union Danmarks Ishockey Union Kraftcenter MÅLSÆTNING DIU har følgende målsætning for eliteklasser og kraftcentre : - At muliggøre for unge mennesker at kombinere en målrettet og kvalificeret ishockeytræning

Læs mere

Strandby Tornados Strategiplan og værdisæt På vej mod 1 klub

Strandby Tornados Strategiplan og værdisæt På vej mod 1 klub Strandby Tornados Strategiplan og værdisæt 2015 2017 På vej mod 1 klub Nu situationen Nu situationen er en kort beskrivelse af hvordan situationen ser ud i dag, hvad fungere godt og hvad fungere mindre

Læs mere

Bilag 6.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger

Bilag 6.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Bilag 6.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 150.000 kr. ABC Cykling 150.000 kr. Projekt: Udvidet elitesatsning

Læs mere

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 140.000 kr. Ajax København Håndbold 140.000

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power?

Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power? Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power? Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overordnede betragtninger... 4 2.1 Afgrænsning... 4 2.2 Elitegruppen... 4 2.3 Talentgruppen...

Læs mere

Mål for sæsonen

Mål for sæsonen Mål for sæsonen 2013-2014 SSB ønsker at være en hel klub, der både favner elite og bredde. De 4 afdelinger motionist, ungdom, senior og veteran danner rammen om en stor og aktiv klub, der er i kraftig

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Strandby Tornados Strategiplan og værdisæt På vej videre

Strandby Tornados Strategiplan og værdisæt På vej videre Strandby Tornados Strategiplan og værdisæt 2018 2020 På vej videre Nu situationen Nu situationen er en kort beskrivelse af hvordan situationen ser ud i dag, hvad fungere godt og hvad fungere mindre godt,

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger FIC.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger FIC. Handleplan for Fredericia Håndboldklub 1990 Klubudvikling Centrale spørgsmål: Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

DANMARKS ISHOCKEY UNION KRAFTCENTER

DANMARKS ISHOCKEY UNION KRAFTCENTER KRAFTCENTER MÅLSÆTNING DIU har følgende målsætning for eliteklasser og kraftcentre : - At muliggøre for unge mennesker at kombinere en målrettet og kvalificeret ishockeytræning med studier på folkeskole-

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

SportHouse. Vejle Judo Klub Udviklingsplan

SportHouse. Vejle Judo Klub Udviklingsplan SportHouse Vejle Judo Klub Udviklingsplan 2015 2018. Temaer 1. Faciliteter 2. Kommunikation (internt og eksternt) 3. Klubkultur (sociale, værdier, involvering) 4. Sportslig udvikling (uddannelse af instruktører,

Læs mere

Baggrund for strukturændring

Baggrund for strukturændring VS får en af Danmarks største ungdomsafdelinger (14-20 år). Baggrund for strukturændring Grundlag for holdændringer Der er for mange k-svømmere til de nuværende hold. Der er flaskehalse mellem holdene

Læs mere

BAT i Ballerup BTK. Klubbens vision for ungdommen

BAT i Ballerup BTK. Klubbens vision for ungdommen BAT i Ballerup BTK Med henblik på at kunne tilbyde klubbens unge og lovende talenter bedst mulige træningsbetingelser samt sikre en kontinuerlig fødekæde, har vi i Ballerup BTK igangsat et certificeringsprojekt

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

Dansk Skytte Unions Talentudviklingsstrategi

Dansk Skytte Unions Talentudviklingsstrategi Dansk Skytte Unions Talentudviklingsstrategi Indledning I Dansk Skytte Union arbejder vi for at skabe et professionelt træningsmiljø for skytter, der ønsker at dygtiggøre sig og har ambitioner om at konkurrere

Læs mere

Elitepolitik. Januar 2013

Elitepolitik. Januar 2013 Januar 2013 Elitepolitik DFFs filosofi er baseret på overbevisningen om, at udviklingen af fællesskabet i elitemiljøet er med til at styrke de enkelte elitefægteres færdigheder samt evner til at skabe

Læs mere

Bilag 1. DDBU Talent- og Elitecentre. Organisering og opgaver Rollefordeling Sportslig ledelse

Bilag 1. DDBU Talent- og Elitecentre. Organisering og opgaver Rollefordeling Sportslig ledelse Bilag 1 DDBU Talent- og Elitecentre Organisering og opgaver Rollefordeling Sportslig ledelse Formål DDBU Talent- og Elitecentre etableres i en sammenhæng mellem DIF Strategiplanen 2018-2021 (Spor 2) og

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Punkt 2 Elitekommune - status på implementering af handlingsplanen for aftalen med Team Danmark

Punkt 2 Elitekommune - status på implementering af handlingsplanen for aftalen med Team Danmark Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Eliteidrætsrådet - 26-09-2017 Eliteidrætsrådet - 26-09-2017 26.09.2017 kl. 17:00 Mødecenter C - lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Roskilde visioner

Roskilde visioner Roskilde 2013-16 visioner Status 2012 Målsætning 2013-16 Handlinger Succeskriterier Evaluering forhold til at nå målet? Vision Vi interesserer os for mennesket i eliteudøveren. Vi vil skabe de bedste muligheder

Læs mere

FREDERICIA ELITEIDRÆT HJÆLPER DIG PÅ VEJ

FREDERICIA ELITEIDRÆT HJÆLPER DIG PÅ VEJ FREDERICIA ELITEIDRÆT HJÆLPER DIG PÅ VEJ ADGANG TIL TRÆNING I TALENTCENTER OG MORGENTRÆNING TALENTCENTER Fredericia Eliteidræt træner idrætstalenter mellem 13-20 år i et tværgående miljø én gang ugentligt

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

SFC vil udarbejde en lederpolitik, som beskriver krav og funktioner for hver træner / leder i klubben.

SFC vil udarbejde en lederpolitik, som beskriver krav og funktioner for hver træner / leder i klubben. Formål/Vision Vi ønsker at være en fodboldklub, hvor bredden er grundlaget for starten af børns fodboldliv. Vi vil udvikle spillere såvel, som trænere til at skabe et elitegrundlag, hvor SFC kan beholde

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ Indholdsfortegnelse Beskrivelse af klubkoncept for klubber med godkendt sportsligt udviklingsmiljø 1 Highlights 2 Indsatsområder

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

Status 2016 Målsætning Handlinger Succeskriterier Evaluering Hvilke handlinger vil I sætte i gang i forhold til at nå målet?

Status 2016 Målsætning Handlinger Succeskriterier Evaluering Hvilke handlinger vil I sætte i gang i forhold til at nå målet? Roskilde Elite- og Talentråd 2018-2021 Kultur og Idræt Sagsnr. 287023 Brevid. 3043897 Ref. SHO Dir. tlf. 4631 4034 steenhou@roskilde.dk NOTAT: Orientering om årlig evaluering af samarbejdsaftalen med Team

Læs mere

KLUBPROFIL ESG. Esbjerg-Sædding Guldager Badmintonklub (ESG) blev dannet ved en fusion af SGI-Badminton og Esbjerg Badminton Klub i 1991.

KLUBPROFIL ESG. Esbjerg-Sædding Guldager Badmintonklub (ESG) blev dannet ved en fusion af SGI-Badminton og Esbjerg Badminton Klub i 1991. KLUBPROFIL ESG Esbjerg-Sædding Guldager Badmintonklub (ESG) blev dannet ved en fusion af SGI-Badminton og Esbjerg Badminton Klub i 1991. Mission: ESG skal være Danmarks bedste badmintonklub. ESG skal udbrede

Læs mere

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH)

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH) Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold () Formål og målsætninger: Haderslev Ungdoms Håndbold () er et holdfællesskab af deltagne samarbejdsklubber. For tiden deltager Team Haderslev KFUM () og

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

AGF Talentsamarbejde

AGF Talentsamarbejde AGF Talentsamarbejde AGF Talentcenter - lokalt AGF TALENTCENTER AGF TALENTCENTER Indhold Vision, definition, mål og handlingsplaner Etiske regler AGF Talentcenter-model Forpligtelser og krav til et AGF

Læs mere

FC Storstrømmen Overbygning af Vordingborg kommunes fodbold klubber samt placering af Talentcenter T+ i Vordingborg kommune.

FC Storstrømmen Overbygning af Vordingborg kommunes fodbold klubber samt placering af Talentcenter T+ i Vordingborg kommune. Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision Indledning

Danmarks Motor Union Vision Indledning Danmarks Motor Union Vision 2021 Indledning Godkendt 02-03-2018 DMU Vision 2021 DMU's Mission og Vision Struktur Mission Værdier Vision Strategiske Spor Prioriterede Indsatsområder Strategiske Målsætninger

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Indholdsfortegnelse Hvem er vi?... 3 Hvordan starter jeg til Badminton i Badminton Roskilde?... 4 Træningsfaciliteter... 5 Vores værdier... 5 Praktiske

Læs mere

- - - - - - Roskilde Roklub 2013-16 Hvad har det betydet I har arbejdet med intern trænerudvikling Arbejder I efter principperne i ATK, hvis ja hvordan I hvor mange af årene har I taget medaljer ved DM

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

DSQF Virksomhedsplan

DSQF Virksomhedsplan DSQF Virksomhedsplan Hvilken rolle skal DSQF spille Med de begrænsede økonomiske og menneskelige ressourcer DSQF har er det vigtigt at vi prioriterer knivskarpt, hvilke opgaver der skal fokuseres på kvalitet

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

Velkommen til Badmintonforum 2019 i Vejle VORES SPORT VORES DAG

Velkommen til Badmintonforum 2019 i Vejle VORES SPORT VORES DAG Velkommen til Badmintonforum 2019 i Vejle VORES SPORT VORES DAG Program for netværksmøde for store klubber Hvad går godt i din klub - succeshistorier blandt deltagerne. Hvem er vi? Har din klub en tydelig

Læs mere

KOLDING ELITE DESIGNER VINDERE via samarbejde og udvikling af internationale talentudviklingsmiljøer! Støttekoncept for samarbejdsklubber 2017/2018

KOLDING ELITE DESIGNER VINDERE via samarbejde og udvikling af internationale talentudviklingsmiljøer! Støttekoncept for samarbejdsklubber 2017/2018 KOLDING ELITE DESIGNER VINDERE via samarbejde og udvikling af internationale talentudviklingsmiljøer! Støttekoncept for samarbejdsklubber 2017/2018 Indhold Hvorfor et støttekoncept... 3 Indsatser til optimering

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

DANMARK SOM RUGBYNATION

DANMARK SOM RUGBYNATION DANMARK SOM RUGBYNATION DAGSORDEN Kort omkring strategiprocessen med DIF Den strategiske plan i detaljer Hvordan sikrer vi bedst muligt samarbejdet og ejerskab med klubberne Dialog PASSION SAMMENHOLD RESPEKT

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Middelfart Badminton Klub En vision om fremtiden Vedtaget på bestyrelsesmøde i MBK d. 22/8-2006 Baggrund for ny vision Middelfart Badminton Klub har igennem de seneste mange år arbejdet ud fra 3 5 årige

Læs mere

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 For Roskilde Håndbold begynder talentarbejdet allerede i de yngste årgange, ja, principielt begynder det allerede fra babyhåndbolden ved Voksne dygtige trænere ned

Læs mere

En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner

En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner Stevnsgade blev stiftet den 5. maj 1958 af lærere og elever på Stevnsgade Skole i hjertet af Nørrebro. Klubben holdt indtil 1972 til på Stevnsgade

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Spor 2: Bedre talentmiljøer og udvikling af sportsligt setup Talent og elitearbejde

Spor 2: Bedre talentmiljøer og udvikling af sportsligt setup Talent og elitearbejde Hvilket strategisk spor vedrører disse mål og indsatser: Spor 2: Bedre talentmiljøer og udvikling af sportsligt setup Talent og elitearbejde Uddybning: - Med bedre talentmiljøer menes, at klubberne i højere

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Indholdsfortegnelse Highlights 2 Beskrivelse af Sportsklub konceptet 3 3 Krav og anbefalinger 4 ressourcer og økonomi 5 Samarbejde og

Læs mere

Næstved/Herlufsholm Håndbold (NHH et barn født i 1933)

Næstved/Herlufsholm Håndbold (NHH et barn født i 1933) Næstved/Herlufsholm Håndbold (NHH et barn født i 1933) Vision/målsætning & forventninger En verden af oplevelser sammen Vision Vi udvikler håndbold i Næstved Kommune og bidrager til at skabe hele mennesker

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? Hvad er foreningens primære aktivitet? (sæt evt. flere krydser) % 23%

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? Hvad er foreningens primære aktivitet? (sæt evt. flere krydser) % 23% Basisinformation Hvilken forening repræsenterer du? Roskilde Pigefodbold Roskilde Tennis Klub Roskilde Roklub Roskilde Svømning Badminton Roskilde KFUMs Boldblub Roskilde BMX Roskilde Håndbold Roskilde

Læs mere

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Carsten Hvid Larsen! Sportspsykologisk konsulent, Team Danmark! PhD. indenfor talentudvikling og sportspsykologi! Cand. Scient.

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2009 - Revideret april 2013

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2009 - Revideret april 2013 TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2009 - Revideret april 2013 For Roskilde Håndbold begynder talentarbejdet allerede i de yngste årgange, ja, principielt begynder det allerede fra babyhåndbolden ved Voksne

Læs mere

Arbejdstitel: Egedal

Arbejdstitel: Egedal Oplæg til fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub og Ølstykke Fodbold Club af 1918 Arbejdstitel: Egedal Indledning Oplæg til etablering af fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub

Læs mere