TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON"

Transkript

1 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har erfaringerne været? Gode erfaringer Mindre gode erfaringer Øget træningsmængde Professionalisme omkring træning Mere kompetente trænere Ungdom: vi får ikke længere talenter fra omegnsklubber Vi opdagede for sent at tilgangen ude fra ikke kom Godt socialt miljø hos seniorer Miniton Manglende kompetencer hos trænere i forhold til talentudviklingen for 10 år siden Haft bedre fokus på overgangen fra ungdom og senior er blevet bedre ungdom træner i stigende grad med Trænerne har været meget administratorer Manglende sportslige kompetencer i bestyrelsen Svært at komme som træner ude fra, da de ofte primært ønsker at være trænere Hvilke erfaringer kan vi bruge fremadrettet? Øget træningsmængde Professionalisme omkring træning Mere kompetente trænere Godt socialt miljø hos seniorer Miniton Haft bedre fokus på overgangen fra ungdom og senior er blevet bedre ungdom træner i stigende grad med Side 1 af 16

2 2. Afklaring og målsætning A. Afklaring Hvad er definitionen på et talent/en eliteudøver (fysisk, motorisk, psykisk, taktisk, teknisk m.v).? Talent Eliteudøver Det vælger vi ud fra: Teknik (slagteknik, benarbejde), vilje (de vil det her) Hverdagen: motorik for de yngste, taktisk forståelse for de yngste, fokus på det fysiske fra U13, samtaler fra U13 Taktiske (forskellige spilkoncepter) Teknik fortsat focus på benarbejde Fysik Vilje (prioritering) Mentalt Hvordan defineres talentgruppen og elitegruppen i klubben (kopier målgrupperne fra politikkerne)? Talentgruppen dækker U9 til og med U17 1. års og enkelte ungseniorer. For at være en del af talentgruppen skal man træne min. 2 gange om ugen stigende til min. 5 gange om ugen (både badmintonrelateret træning og anden træning). Elitegruppen er klubbens 1.- og 2. senior samt 2. års U17 og U19. For at være en del af elitegruppen skal man træne min. 4 gange om ugen (både badmintonrelateret træning og anden træning). Hvad er de drivende kræfter i andre klubber, der arbejder struktureret med talent- og elitearbejde inden for samme sport?. Fuldtidstræner, økonomi, faciliteter (herunder motionscenter, overnatningsmuligheder, mødelokale), sportslig ledelse B. Vision, mål og strategi Hvad er klubbens vision for talent- og elitearbejdet?. (5-7 ord i en sætning der fortæller om retningen vi arbejder mod) Side 2 af 16

3 Klubbens vision på talent- og eliteområdet er: Et attraktivt talentmiljø på landsdelsniveau med kompetente trænere Et seniormiljø på divisionsniveau Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter (angiv måned/år) skal føre frem til opfyldelse af målene? Talentområdet kort sigt Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet mikroton/miniton U7-U11 (September 2014) 2. 1 hold i A-rækken for U11-U13 (september 2016) 3. U13-U spillere (A, M og E-spillere) (September 2016) 4. 1 hold i A-rækken for U11-U17 (september 2019) Samarbejdsaftale med SFO/skole (maj 2014) Sommerferieaktivitet via Holbæk Kommune (juli 2014) 1 ekstra træningstime for microton/miniton (September 2014) Tage initiativ til møde om fremtidens badminton i samarbejde med Badminton Danmark, DGI og Holbæk Kommune invitere omegnsklubber (september 2014) Årsplan for sociale arrangementer (august 2013, 2014) Målsætning og sæsonplan for hver spiller (august 2013, 2014) Talentkraftcenter i samarbejde med Roskilde og Slagelse (september 2013) Trænere for 2014/15 på plads (December Side 3 af 16

4 Talentområdet kort sigt Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet 5. BATK er fuldt implementeret ungdomsafdelingen (september 2015) 2013) Alle trænere i seniorafdelingen har en trænerkontrakt (oktober 2013) Oplæg til trænersammensætning (november 2013) Beslutning i bestyrelsen omkring trænersammensætning (november 2013) Jobbeskrivelse for trænere focus på at være træner (december 2013) Fælles BATK-kursus for trænerne skrives ind i kontrakterne (maj 2014) Alle hold har en holdleder i talent- og elitegruppen (september 2014) Eliteområdet kort sigt Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet 1. Senior 1 oprykningsspil til 1. division (januar 2014) spiller i 2. division (september 2014) 2. Senior 2 i 3. division (september 2014) Ansøge talentudviklingspuljen (oktober 2013) Beslutning i bestyrelsen omkring trænersammensætning (november 2013) Side 4 af 16

5 Eliteområdet kort sigt Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. 3. Senior 1 oprykningsspil til 1. division (januar 2015) spiller i 2. division (september 2015) 4. Senior 2 i 3. division (september 2015) Spillere på college (august 2014) Strategi Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet Målsætning og sæsonplan for hver spiller (august 2013, 2014) Revision af støttekoncept (januar 2014) Træningsmængden i elitegruppen er 3-4 gange om ugen (august 2014) Spillere på college (august 2015) 7. BATK er fuldt implementeret i elitegruppen (september 2015) Årsplan for sociale aktiviteter (september 2014) Ansøge talentudviklingspuljen (februar 2014) Alle trænere i seniorafdelingen har en trænerkontrakt (oktober 2013) Oplæg til trænersammensætning (november 2013) Beslutning i bestyrelsen omkring trænersammensætning (november 2013) Jobbeskrivelse for trænere focus på at være træner (december 2013) Fælles BATK-kursus for trænerne skrives ind i kontrakterne (maj 2014) Alle hold har en holdleder i talent- og elitegruppen (september 2014) Side 5 af 16

6 Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (3-5 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter (angiv måned/år) skal føre frem til opfyldelse af målene? Talentområdet lang sigt Hvilke sportslige mål opstilles på lang sigt (3-5 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet 1. 1 hold i A-rækken for U11-U13 (september 2016) 2. U13-U spillere (A, M og E-spillere) (September 2016) 3. 1 hold i A-rækken for U11-U17 (september 2019) xx xx Eliteområdet lang sigt Hvilke sportslige mål opstilles på lang sigt (3-5 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. 1. Senior 1 oprykning til 1. division (april 2016) Strategi Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet Træningsmængden i elitegruppen er 4 gange om ugen (august 2016) 2. Senior 2 i oprykningsspil til 2. division (januar 2016) 3. Organisatorisk Side 6 af 16

7 A. Mål Hvilke støtteapparat skal der stilles til rådighed (læge, fysioterapeut, mental træner, kostvejleder m.v.)? Vi holder et kursus i kost og ernæring for talent- og elitegruppen. Det indgår som en del af ungdomsudvalgets årsplan (august 2013). Herudover kommer der yderligere to tilbud. Der er en samarbejdsaftale med det Norske badmintonforbund, hvor der arbejdes med mental træning. Vi har holdt nogle seancer. Der kommer yderligere en fælles seance i december Herudover er der mulighed for den enkelte at indgå enkelt aftaler. Der er tale om egen betaling. B. Ressourcemæssige krav Hvilke kompetencer er nødvendige på det organisatoriske niveau? Der er udarbejdet kommissorium for ungdom og senior (juni 2013), hvor kompetencer og opgaver er beskrevet. Ungdomsudvalget er i dag fuldtalligt og velfungerende. Seniorudvalget er fuldtalligt (maj 2014) og velfungerende (december 2014) Hvilke kompetencer er nødvendige i trænerstaben?. Trænere I Talentgruppen skal have eller være I gang med talenttræneruddannelsen eller tilsvarende (september 2015) Trænere i elitegruppen skal have talenttræneruddannelsen og eller i gang med seniortræneruddannelsen (september 2015) Hvilke andre ressourcer skal være til rådighed?. Der udpeges en sportslig ansvarlig i april Vedkommende er en del af bestyrelsen. Krav/plan for efteruddannelse (hvordan lukkes gabet mellem det nuværende og det nødvendige kompetenceniveau?) Alle trænere har uddannelsesplan en del af trænerkontrakten (december 2013) Organisationsplan for Holbæk Badminton Side 7 af 16

8 Ungdomsformanden har ansvaret for implementering af den del at talentstrategien, der omhandler ungdomsspillerne. Seniorformanden har ansvaret for implementering af den del at talentstrategien, der omhandler seniorspillerne. Den sportslige ansvarlige i bestyrelsen har ansvaret for talent- og elitepolitikken. Klubbens 1. holdstræner har ansvaret for implementering af elitestrategien. C. Træningsmiljø/faciliteter Hvad er det for et træningsmiljø, som stilles til rådighed, således at den aktive konstant motiveres mod bedre resultater?. Hvilke miljøer/faciliteter virker fremmende på talent- og eliteudviklingen? College for spillere I aldersgruppen U17/U19 (gymnasie). Her trænes timer om ugen + 4 timers træning i klubben. Der er i dag adgang til styrkerumsfaciliteter. Vi ønsker at tilknytte en fysisk træner (august 2014). Styrketræningen er en integreret del af træningen for både talent- og elitegruppen (august 2015) Side 8 af 16

9 Forventningsafstemning med elitegruppen (juni 2014) Hvilke faciliteter kræver talent- og elitearbejdet?. For den yngste gruppe er det nødvendigt at øge antallet af træningstimer med 6 timer yderligere (U7-U11) U13-U17 er det nødvendigt at øge antallet af træningstimer med 2 timer Elitegruppen er det nødvendigt at øge antallet af træningstimer med 2 timer Hvilke forpligtigelser har talent- og elitegruppen overfor klubben/øvrige medlemmer? Talent- og elitegruppens forpligtigelser vil indgå som en del af revision af støttekonceptet (januar 2014) Træningslejr hvert år i august. (opstartslejr) Side 9 af 16

10 D. Økonomi Hvilke økonomiske ressourcer (budget for talent- og elitearbejdet de kommende 5 år) kræver det at realisere en talent- og elitestrategi og hvordan skal de skaffes? Hvad er de nødvendige prioriteringer? Nøgleposter kan fx være: Løn, uddannelse, træningslejre, stævnedeltagelse, støttekoncept, støtteapparat m.v. År 2013/ / / / /18 Nøgleposter Talent Elite Talent Elite Talent Elite Talent Elite Talent Elite Trænerløn Uddannelse Bolde Støttekoncept Træningslejr Holdturnering Stævnestøtte I alt Hvilken strategi har klubbestyrelsen for at øge klubbens indtægtsside/minimere udgiftssiden?. For at mindske sårbarheden i forhold til sponsorindtægter, vil sponsorudvalget de kommende år arbejde på at involvere flere sponsorer. I dag er sponsorindtægterne primært baseret på en enkelt sponsor. I juni 2013 er udarbejdet et kommissorium, som beskriver sponsorudvalgets arbejde og sammensætning. Side 10 af 16

11 E. Talentrekruttering/-fastholdelse Hvordan skabes en gruppe, hvorfra der kan rekrutteres? Den primære rekrutteringskanal er microton og miniton. Hvordan forholder klubbestyrelsen sig til rekruttering fra andre klubber? (hvordan kontakter klubben udøver/bestyrelse?) Klubben har ingen retningslinjer i forhold til at rekruttere spillere fra andre klubber. Hvordan skabes en overgang fra talentgruppen til elitegruppen? Hvad er det for særlige udfordringer, man står overfor? Der er etableret et samarbejde, så U17 spillerne træner 1-2 gange med på elitetræningen for at lette overgangen. Det giver så den udfordring, at fastholde spillerne som ungdomsspillere. F. Job/Uddannelse/samarbejdsrelationer Hvordan er mulighederne for lektiehjælp? Der er en samarbejdsaftale med college (Stenhus), hvis målgruppe er gymnasieelever. På college er der tilbud om lektiehjælp. Samarbejdsmuligheder med uddannelsesinstitutioner (folkeskole, gymnasium, erhvervsuddannelser m.v.)? Der er en samarbejdsaftale med college (Stenhus), hvis målgruppe er gymnasieelever. På college er der tilbud om lektiehjælp. Hvordan foregår kontakten til forældrene? (systematisk, følges et skema, skrives der referat af møderne m.v.) Side 11 af 16

12 Der afholdes forældremøde med U7-U11 (oktober 2013) og U13-U17 (oktober 2013) G. Kommunikation Hvordan brandes/lanceres klubbens talent- og elitestrategi? (hvordan gøres den synlig og tilgængelig?) Hvordan synliggøres arbejdet med strategien løbende? Hvert år i maj gøres status på talent- og elitestrategien. Næste gang er maj I den forbindelse udarbejdes en nyhed, som synliggøres på klubbens hjemmeside og evt. i de lokale medier. Side 12 af 16

13 4. Overordnet handlingsplan Hvem gør hvad, hvornår i de enkelte år. Herudover opstilles mål for hvert år. Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/måned) Hvem (én person til hver opgave) Talentkraftcenter i samarbejde med Roskilde og Slagelse Alle trænere i seniorafdelingen har en trænerkontrakt September 2013 Oktober 2013 Ansøge talentudviklingspuljen Oktober 2013 Forældremøde U7-U11 Oktober 2013 Forældremøde U13-U17 Oktober 2013 Oplæg til trænersammensætning November 2013 Beslutning i bestyrelsen omkring trænersammensætning Jobbeskrivelse for trænere focus på at være træner November 2013 December 2013 Trænere for 2014/15 på plads December 2013 Seance med mental træning December 2013 Alle trænere har uddannelsesplan en del af trænerkontrakten December 2013 Revision af støttekoncept Januar 2014 Senior 1 oprykningsspil til 1. division Januar 2014 Ansøge talentudviklingspuljen Februar 2014 Udpegning af sportslig ansvarlig til bestyrelsen April 2014 Side 13 af 16

14 Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/måned) Hvem (én person til hver opgave) Seniorudvalget er fuldtalligt Maj 2014 Fælles BATK-kursus for trænerne skrives ind i kontrakterne Maj 2014 Samarbejdsaftale med SFO/skole Maj 2014 Status og revision af talent- og elitestrategi Maj 2014 Nyhed omkring status på talent- og elitestrategi sættes på hjemmesiden Maj 2014 Forventningsafstemning med elitegruppen Juni 2014 Sommerferieaktivitet via Holbæk Kommune Juli 2014 Opstartslejre August 2014 Tilknytning af fysisk træner August 2014 Træningsmængden i elitegruppen er 3-4 gange om ugen August 2014 Årsplan for sociale arrangementer August 2014 Årsplan for sociale aktiviteter September 2014 Alle hold har en holdleder i talent- og elitegruppen September 2014 Målsætning og sæsonplan for hver spiller September Spillere på college August ekstra træningstime for microton/miniton September 2014 Tage initiativ til møde om fremtidens badminton i samarbejde med Badminton Danmark, DGI og Holbæk Kommune September 2014 Side 14 af 16

15 Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/måned) Hvem (én person til hver opgave) invitere omegnsklubber Senior 1 spiller i 2. division September 2014 Senior 2 spiller i 3. division September mikroton/miniton U7-U11 September 2014 Seniorudvalget er velfungerende December 2014 Senior 1 oprykningsspil til 1. division Januar 2015 Styrketræningen er en integreret del af træningen for både talent- og elitegruppen August Spillere på college August 2015 Trænere I Talentgruppen skal have eller være I gang med talenttræneruddannelsen eller tilsvarende Trænere i elitegruppen skal have talenttræneruddannelsen og eller i gang med seniortræneruddannelsen September 2015 September 2015 Senior 1 spiller i 2. division September 2015 Senior 2 spiller i 3. division September 2015 BATK er fuldt implementeret ungdomsafdelingen September 2015 BATK er fuldt implementeret i elitegruppen September 2015 Senior 2 i oprykningsspil til 2. division Januar 2016 Senior 1 oprykning til 1. division April 2016 Træningsmængden i elitegruppen er 4 August 2016 Side 15 af 16

16 Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/måned) Hvem (én person til hver opgave) gange om ugen 1 hold i A-rækken for U11-U13 September 2016 U13-U spillere (A, M og E-spillere) September hold i A-rækken for U11-U13 September hold i A-rækken for U11-U17 September 2019 Side 16 af 16

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR KBTK

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR KBTK 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Nyhedsbrev Hjemmeside Facebook Helsingør Dagblad Twitter liveopdatering fra kampe ligger på hjemmesiden

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? 1) Nyt fra bestyrelsen særlig menu på hjemmesiden 2) Nyheder på hjemmesiden 3) Indstik i Lokalavisen 4) Mød bestyrelsen en gang i kvartalet

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) NOTAT 7. JUNI 2013 DIF UDVIKLING DIF talentudviklingsprojekt: "Fælles vej med plads til forskellighed" PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) NOTAT 06. NOVEMBER 2013 DIF UDVIKLING DIF talentudviklingsprojekt: "Fælles vej med plads til forskellighed" PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Indholdsfortegnelse Hvem er vi?... 3 Hvordan starter jeg til Badminton i Badminton Roskilde?... 4 Træningsfaciliteter... 5 Vores værdier... 5 Praktiske

Læs mere

Nyt bud på en Vision

Nyt bud på en Vision Nyt bud på en Vision I år 2015 har vi i samarbejde med skoler og institutioner i Nørresundby skabt en stabil og omfattende tilgang af medlemmer, således at der opstår et så tilpas stort antal børnespillere,

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Referat fra bestyrelsesseminar 2012. Hvor: Zell am See, Østrig. Hvem:

Referat fra bestyrelsesseminar 2012. Hvor: Zell am See, Østrig. Hvem: Referat fra bestyrelsesseminar 2012 Hvor: Hvem: Zell am See, Østrig Henrik Neelmeyer (HNe), Anna Harboe (AH), Philip Saerens (PS), Lars K. Madsen (LKM), Nils Knudsen (NK), Henrik V. Nørgaard (HVN), Kenneth

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde Lerpøtvej 55 GENERALFORSAMLING Mandag den 29. september 2014 kl. 19.30 Referat: Antal fremmødte: Der var 45 stemmeberettigede deltagere. Jørgen Nielbæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer og udtrykte

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for. Klubudvikling Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse på talentansvarlig

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

DBBF inspirationsmateriale. Klubhåndbog

DBBF inspirationsmateriale. Klubhåndbog DBBF inspirationsmateriale Type Oprindelige forfatter Opsummering Målgruppe Krav Problemområder Senest opdateret Klubhåndbog Klubbens ledelse og drift Christian Jacobsen Der gives et overblik over hvilke

Læs mere

Åbning af parkourbanen 2011. Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011. Dok. 52346/12

Åbning af parkourbanen 2011. Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011. Dok. 52346/12 Åbning af parkourbanen 2011 Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011 Dok. 52346/12 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1. INDLEDNING...3 Læsevejledning... 3 2. STATUS

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Side 1 af 43 Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Organisationshåndbog - styr på Cykling Odense 8. årgang Sæsonen 2015-2016 Side 2 af 43 Indholdsfortegnelse Organisationshåndbogen

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Implementering af ATK. Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund

Implementering af ATK. Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund Implementering af ATK Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund ATK har givet resultater. Her er medaljetagerne ved dette års DM stafet i D13-16. Alle tre klubber har været

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere