ide Plan over vores virke i Helligåndskirken Virksomhedsplan,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ide Plan over vores virke i Helligåndskirken Virksomhedsplan, 2015-2016"

Transkript

1 ide Plan over vores virke i Helligåndskirken Virksomhedsplan, (5 tableau er, som 2. klasse i Hasle Skole fremstillede op til påske 2015 efter et besøg i Helligåndskirken i en workshop, hvor de først hørte grundfortællingen og derefter arbejdede i grupper med temaerne: Indtoget i Jerusalem Indstiftelsen af nadveren Getsemane hvor Jesus beder og disciplene falder i søvn Golgatha med de 3 kors Opstandelsen og den tomme grav påskemorgen)

2 Plan for vores virke i Helligåndskirken - det er vores Virksomhedsplan Igennem en årrække har der i mange private og offentlige virksomheder været tradition for at udarbejde en virksomhedsplan, som i et vist omfang har sammenhæng med virksomhedens budget og regnskab. Men hvor budget og regnskab er tørre tal, skal en virksomhedsplan mere fokusere på det fremadrettede, hvad vi vil, hvilke mål vi har, og hvordan vi vil nå dem, hvilke redskaber vi har? Hvad er opgaven og i forhold til hvem, hvad er vores opgave i forhold til vores sogns indbyggere på det lokale plan og på det overordnede plan, Folkekirkens opgave som kristen Kirke? I Helligåndskirken har der over flere år været arbejdet med mission, vision og mål. Det har gjort vores opgave mere synlig og nærværende. Endelig vil det for den enkelte medarbejder eller frivillige være lettere at se sig selv som en del af Helligåndskirken og det fællesskab, der skal til for at opnå vores mål. Derfor har vi hvert år siden 2010 udarbejdet en egentlig virksomhedsplan. Vores virksomhedsplan skal ikke samle støv men være et aktivt redskab for menighedsråd og medarbejdere, lønnede som ulønnede og medvirke til at synliggøre Helligåndskirkens virke i lokalsamfundet og styrke information og kommunikation fra kirken til omverdenen og her også indgå i den nødvendige evaluering. Virksomhedsplanen indgår i den vitale budgetfase som en afgørende del af denne cyklus: Virksomhedsplan Helligåndskirken,

3 Derfor er hver aktivitet gennemgået med udvalg og medarbejdere for at beskrive relevante forhold, som det er her og nu, og som man kunne ønske det fremover. Vi gengiver også relevante statistiske tal via nøgletal og grafer, så man kan se Helligåndskirkens arbejdsvilkår og muligheder. Vi gengiver de mest opdaterede tal, vi kan skaffe adgang til, men bl.a. folkekirkemedlemskab og etnisk baggrund kan vi kun p.t. skaffe op til Med denne metode vil man kunne se, hvad der sker i Helligåndskirken på det overordnede plan og på den enkelte aktivitet. Man vil også kunne se, hvor er der plads og behov for aktivitetsudvidelse eller - ændring, hvor skal der justeres, og på denne måde bliver virksomhedsplanen til et informations- og ledelsesværktøj. Behovet for en form for virksomhedsplan aktualiseres af ny lovgivning fra Kirkeministerium og Folketing med krav om økonomisk styring og gennemsigtighed i folkekirkens økonomi og organisationsforhold, som allerede slog igennem fra januar Virksomhedsplanen kan anvendes som opslagsværk vedrørende den enkelte aktivitet men også vedrørende mere generelle forhold i vores kirke. Virksomhedsplanen beholder sin form fra år til år, men opdateres hvert år i forhold til justering af mål, aktivitetsbehov, økonomi osv. I forhold til økonomi samarbejdes virksomhedsplanen med det årlige budget og regnskabsarbejde. Derved er denne arbejdsform også meget anvendelig for os som kirke! God læselyst og arbejdslyst! Virksomhedsplan Helligåndskirken,

4 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 4 Præsentation af Helligåndskirken 7 Et par noter om Helligånds Sogn og historien 7 Sognet nogle nøgletal, sammenlignet med hele landet: : 7 Sammensætningen i sognet: Danskere, indvandrere og efterkommere 8 Medlemmer af folkekirken i sognet 8 Udvikling af medlemsprocenten i sognet 10 Hvor meget har vi tabt pr. år er det ved at vende? 10 Alderssammensætningen i sognet 11 Helligåndskirkens Mission 11 Vision for Helligåndskirken 12 Værdier forstået som samspils-værdier 13 Helligåndskirken i lokalområdet 13 Statistik for Helligåndskirken 14 Helligåndskirken som kirke aktiviteter og brugere 17 Institutions-jul 18 Børne-julegudstjeneste 19 Skole-påske 20 Refleksionsgudstjenester 21 Kirkelige handlinger (vielser og begravelser/bisættelser) 22 Helligåndskirkens praksis med lys (dåbslys m.v.) 23 Kirkekoret 24 Kirkekaffe 25 Kirkefrokost 26 Puslingeklubben 27 Babysalmesang 29 Minikonfirmandundervisning 30 VokseVærket 31 TopClub 32 Virksomhedsplan Helligåndskirken,

5 Konfirmandundervisning 33 Konfirmandklubben 34 Blå mandags-tur med konfirmander 35 Oddesundlejren 36 Helligåndskirkens samlede børne- og ungdomsarbejde 37 Klubbernes dag (opstart på ny sæson) 38 Familien 39 Klub 30+ ( konfirmandklub for voksne ) 40 Samlingsstedet 41 Håndværkerlaug 42 Julemarked 43 HOPLA 44 Formiddagshøjskole 45 Aftenhøjskole 46 Sogneaftener 48 Kristendomskursus o.l. 49 Sognerejser 50 Sogneferier 52 Besøgstjeneste/Følgeven 53 Vandrerlaug 54 Café - onsdag 55 Handyman 56 Madlavning for finere mænd? 57 Julepakkeuddeling 58 Velkomstpakke til nytilflyttede i sognet 59 Udlån af lokaler og kunstnerisk udsmykning 60 Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp 61 Sognebladet, Vestenvinden 62 Hjemmesiden 63 Kirkekoncerter 64 Annoncering og PR 66 Rundvisning inspirationsbesøg o.l. 67 Frivillige 68 Virksomhedsplan Helligåndskirken,

6 Dagligdagens uformelle kontakter 69 Grundejerforeningen 70 Kulturhuset 71 FolkekirkeINFO 72 Kirkebilen 73 Mødet med Migrantmenigheder 74 Evangelisk Alliance 75 Kirken som musikalsk center i området 76 Helligåndskirken som organisation 78 Kirken og menighedsrådet 81 Økonomiudvalget 82 Helligåndskirkens bygninger 83 Kommunikationsstrategi 84 Helligåndskirken og provstiet 86 Kirkens indsatsområder og mål 91 Helligåndskirken, Torpevænget Aarhus V. Tlf ; Mail: Hjemmesiden: Siden 2013 har vi fået optaget en række små videoklip fra/om alle vores aktiviteter på hjemmesiden. Menighedsrådet har hyret en af vores frivillige medarbejdere, ingeniør Katrine Oest til at stå for beskrivelse af kirkens mange forskellige aktiviteter gennem korte videoklip, smukt speaket af Jesper Henning Pedersen, FolkekirkeINFO. De viser spændende vinkler fra vores dagligdag. Se på hjemmesiden. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

7 Præsentation af Helligåndskirken Et par noter om Helligånds Sogn og historien Helligåndskirken er placeret i Århus Vestre Provsti. Sognet blev oprettet i 1975, udskilt fra Christians Sogn. Sognets aktuelle størrelse er: indbyggere (2014-tal), idet der dog sker en tilvækst i takt med indflytning i det nybyggeri, der skyder op ved Vintervej ud mod Viborgvej. Når det er udbygget, forventes sognet at være på noget mere end indbyggere. Sognet præges markant af mange etniske grupper (hvoraf mange faktisk trods alt er kristne) og mange studerende. Sognet nogle nøgletal, sammenlignet med hele landet: : (Disse nøgletal er de mest opdaterede nøgletal fra 2014 sammenlignet med 2004, 2008og 2011) Flere forhold springer straks i øjnene, når man ser udvalgte nøgletal fra landet i sammenligning med Helligånds Sogns Den store andel af unge (primært studerende) mellem 20 og 34 år. Mere end det dobbelte i procent i forhold til hele landet! I absolutte tal er det ca Dette tal påvirker flyttefrekvensen for unge under 30 år, medianindkomsten og i et vist omfang også antallet af borgere med videregående uddannelser, idet denne store andel jo først er på vej Den markante andel af udlændinge, som er mere end 3,5 gange så meget som i landet ellers og udlændinge udgør ca af sognet. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

8 Sammensætningen i sognet: Danskere, indvandrere og efterkommere Helligånds Sogn bærer præg af den markante befolkningssammensætning, hvor indbyggere af anden herkomst end dansk fylder meget. Der tales ca. 60 forskellige sprog i Helligånds Sogn! Det fremgår af figuren her, at sognet adskiller sig markant fra landet som helhed. Den definition, som Danmarks Statistik benytter, er som følger: Indvandrer: hvis begge ens forældre har udenlandsk statsborgerskab og man er født i udlandet. Efterkommer: hvis begge ens forældre har udenlandsk statsborgerskab, men man er født i Danmark. Hvis to efterkommere får barn sammen, betragtes barnet som efterkommer, hvis begge forældre har beholdt deres udenlandske statsborgerskab. Medlemmer af folkekirken i sognet Etniske danskere på landsplan og i Helligånds Sogn Totalt set var 52,8% af sognet medlemmer af folkekirken i 2014 (Ultimo 2013: 53,3%) mod ca. 80% på landsplan. Det skal dog ses i lyset af ovenstående. Og hvis vi fokuserer på etniske danskerne i sognet, så var 82,0% af dem medlemmer i 2014! Virksomhedsplan Helligåndskirken,

9 Vi har også en del kristne kirker uden for folkekirken, bl.a. migrantmenigheder, hvoraf såvel etiopere som assyrer holder til i Helligåndskirkens lokaler. Etnicitet og medlemsandel i sognet Billedet har mange facetter og ikke mindst i Helligånds sogn! Nyeste tal fra Danmarks Statistik på dette område er 2014: Virksomhedsplan Helligåndskirken,

10 Udvikling af medlemsprocenten i sognet Hvor meget har vi tabt pr. år er det ved at vende? Hvis vi ser tabet af folkekirkemedlemmer pr. år i Helligånds Sogn, så er der de seneste 3 år sket en markant bedring af situationen. Så markant, at man må spørge sig: Hvorfor? Er der logiske forklaringer? Har vi gjort noget, som virker godt? Og: Hvad skal der så til, for at det helt vender og begynder at gå fremad? Er det muligt? Virksomhedsplan Helligåndskirken,

11 Alderssammensætningen i sognet Det fremgår af nedenstående figur, at der er markant mange unge (mest studerende) i sognet aldersgruppen på år er på ca i alt og i signifikant vækst fra 2004 til Helligåndskirkens Mission Fra 2005 blev der sat turbo på Kirkeministeriet for at medvirke til den nødvendige omstillingsproces for folkekirken til en ny tid, så kirken i højere grad kunne udvikle sig til at være en kirke til tiden. Der udkom en række publikationer, og blandt andet to afgørende kirkeministerielle betænkninger, som kom til at sætte afgørende spor: I juli 2006 udkom betænkning 1477: Opgaver i sogn, provsti og stift. I august 2007 udkom betænkning 1491: Folkekirkens lokale økonomi. I den førstnævnte blev folkekirkens mission defineret velgørende klart og bedre kan det ikke siges, hvad der således er missionen også for Helligåndskirken: Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i Grundloven, der bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske kirke. Forkyndelsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men kun kan modtage alt fra Gud i troen på Jesus Kristus. Kirkens overordnede opgave Virksomhedsplan Helligåndskirken,

12 danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave. Vision for Helligåndskirken Menighedsrådet har i samspil med medarbejderne ved to temadage i hhv og 2005 fastlagt Helligåndskirkens vision til flg.: Et kristent fællesskab, som er aktivt synligt opsøgende åbent for alle. En vision skal til stadighed være en ledestjerne, som man sigter efter, og som derfor giver retning og perspektiv over de forskellige arbejdsgrene. Det betyder, at alle arbejdsgrene til stadighed skal spejle deres aktiviteter i denne vision: Lever vi op til visionen? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan kan vi bedre gøre det? osv. Og når der skal igangsættes nye initiativer, vil lakmus-prøven til stadighed også her være: I hvor høj grad lever dette nye initiativ op til vores vision? Et kristent fællesskab er det overordnede udsagn om, hvad kirkens arbejde sigter efter. Forsamlingshuse og medborgerhuse kan have stor folkelig værdi. Men dette her er en kirke, et kristent fællesskab og dermed mere end et forsamlingshus/medborgerhus. I et kristent fællesskab er kirkens forkyndelse, salmer og bønner naturligt, og det forventes, at præster og medarbejdere er kristendomsformidlere. De skal ikke snyde sig til at formidle ord fra Gud i kirkens sammenhæng, det forventes. Aktivt - er kendetegn for Helligåndskirken som sådan. Nogle vil kalde os aktivister. Dem om det. Vi ønsker at være en aktiv kirke med aktive kirkegængere og frivillige. Synligt - fortæller, hvordan vi går til værks. Ikke skjult, ikke under dække, ikke i lukkede fora men åbent og synligt for alle, som ønsker det. Vores arbejde er synligt, der annonceres ved plakater, annoncer, omtaler, udhængsskabe o.l. Og i enhver offentlig sammenhæng. Opsøgende - fortæller noget afgørende om vores holdning til medmennesket: Vi er som kirke på vej til hele sognet, sidder ikke blot og venter på, at folk kommer til os. Vi går til dem, som hører til i sognets sammenhæng. Det er netop det fantastiske ved at være en folkekirke: vi er ikke kun kirke for den lille kreds men for sognet! Åbent for alle - sætter en streg under alle! Og her menes virkelig: alle uden undtagelse. Man er velkommen, og man er velkommen til at bære med. Helligåndskirken er ikke for en selvbestaltet kirkelig elite, men for os alle! Virksomhedsplan Helligåndskirken,

13 Værdier forstået som samspils-værdier Menighedsrådets (MR) personalepolitiske vision og værdier er indeholdt i bl.a. sådanne kernesætninger, som alle medarbejdere og MR er forpligtet på at arbejde for at virkeliggøre i dagligdagen, og som i hovedsagen kunne sammenskrives til Brug i alle situationer din sunde fornuft! : Troværdighed o Vi kommunikerer åbent og ærligt med hinanden og med omgivelserne o Vi holder, hvad vi lover o Vi har fokus på alle interessenter ved kirken o Vi har fokus på helheden og kirkens kerneydelse Respekt o Vi lytter til og inddrager hinanden i alle relevante forhold o Vi opfatter alt i bedste mening og vælger en positiv tilgang o Vi taler med hinanden og ikke om hinanden o Vi bakker op og hjælper gerne hinanden o Vi behandler hinanden, som vi gerne selv vil behandles Engagement o Vi søger at få alle med o Vi tager gerne et ekstra nap (engagement = at give det ekstra) o Vi tager hver især ansvar for vores område o Vi er proaktive og melder ind, når der er behov o Vi engagerer os i hinanden og i helheden o Vi arbejder aktivt for at få flest mulige frivillige inddraget - rekruttere og pleje dem. Helligåndskirken i lokalområdet Helligåndskirken har et aktivt og forpligtende samspil med de øvrige aktører i lokalområdet som f.eks. Biblioteket, kulturhuset, myndigheder og i øvrigt vores nærmeste naboer på Torpevænget, hvorfor vi også indtager en central plads i Grundejerforeningen, som har ansvar for de udvendige arealer, P-plads og mulig forskønnelse af området, så det bedre fremstår som et godt sted at være. Det har været afgørende for Menighedsrådet at styrke relationen til lokalområdet, som gennem alle kirkens mere end 25 år har været særdeles god. Vi kommer nærmere ind på det i et senere afsnit. Det sker gennem dialog og inddragelse. Og det bærer frugt. Et meget flot bevis på det, så vi i 2009 ved 25-års-jubilæet for Helligåndskirken, hvor JP Århus hver dag i 5 dage skrev 1-2 siders historier om Helligåndskirken og dens placering i lokalområdet og faktisk skrev hele to leder-artikler i anledning af jubilæet. Se artiklerne på vores hjemmeside: Virksomhedsplan Helligåndskirken,

14 Statistik for Helligåndskirken Nogle få statistiske oplysninger om Helligåndskirken fra 1990 skal her kaste lys over vores daglige udfordringer: Vi oplevede i 2007 et betydeligt antal dødsfald blandt nogle af de meget trofaste ældre kirkegængere, og det slog så markant igennem på antallet af kirkegængere og nadvergæster i Men det ser ud til at have rettet sig i igen efter devisen: For de gamle, som faldt, sås der ny overalt! Det er ikke en selvfølge, men vi skal ville det og handle efter det: at nye inddrages og samles op! I 2011 havde vi på grund af skolestrukturen ingen konfirmander, hvilket skulle give markant fald på kirkegængere både konfirmandernes 10 gange kirkegang og to store konfirmationer, men vi har formået at holde niveau, hvilket de facto således næsten er en fremgang. Også i 2013 har vi ca. holdt det flotte niveau, selvom omlægning af klubber o.l. har givet en smule færre ekstra gudstjenester, end vi normalt har haft. Derfor er det så yderligere imponerende, at vi i 2014 har lagt til. Flotte tal: Virksomhedsplan Helligåndskirken,

15 Indsamlingen i et af landets fattigste sogne hvad angår den gennemsnitlige husstandsindkomst er faktisk ret imponerende: Virksomhedsplan Helligåndskirken,

16 Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp dykkede en del i 2013 i forhold til de seneste 3-4 år, men netop den slags indsamlinger rundt i hele sognet er afhængig af vejr og vind og om denne søndag er en udflugtsdag til åbne indkøbscentre! et tabte tilbage i Der er ellers indsamlingsmulighed ved hver eneste gudstjeneste i Helligåndskirken og ud over den alm. indsamling er der mulighed for ved hver gudstjeneste og i hele ugens løb at støtte ugens formål via SMS ved at skrive HAAK til 1231, så støtter man ugens formål med 30 kr. for hver SMS man sender, og man modtager så straks en kvittering på SMS, hvor vi siger tak for beløbet! Det er et imponerende højt niveau. I 2012 og 2013 skal der i søjlen med Samlet kollekt tillægges ca kr. pr. år, som kommer fra SMS-kollekter, så det er ganske pænt! Det er forventeligt samme niveau i 2014, hvor vi først får de sidste tal lidt senere Virksomhedsplan Helligåndskirken,

17 Helligåndskirken som kirke aktiviteter og brugere Her har vi forsøgt at beskrive kort, hvilke aktiviteter vi har i Helligåndskirken og hvilke målgrupper, de retter sig til. Og så har vi sat aktiviteterne ind i de 4 klassiske kirkelige kategorier: 1) Gudstjenester og musikliv, 2) Undervisning og kristendomsformidling, 3) Diakoni og hjælpearbejde og 4) Mission og kommunikation. Det er alle disse klassiske kirkelige discipliner, som vi har fokus på i Helligåndskirken. Hver enkelt aktivitet er herefter listet op ud fra den skabelon, som kan ses på næste side. Når vi har valgt denne skabelon, er det ud fra et ønske om overblik både over aktivitetens målgrupper, ansvarlige lønnede og ulønnede, omkostning, effekt, formål, muligheder og perspektiv. Og endelig har det været et stærkt ønske at se alle aktiviteterne i relation til både kirkens Mission og Vision. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

18 Institutions-jul Vuggestuer, børnehaver og dagplejere i sognet Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Præster, sognemedhjælper, organist og kirketjenere Hvor mange lønnede medarbejdere 6 medvirker normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 0 Evt. inddrage et par frivillige/ældre? 3 gange om året op mod jul Hvor mange deltager ca. pr. gang? Ca. 450 Hvor meget trækker aktiviteten ca. på 1000 kr. Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde Knytte kontakt til sognets små børn og institutioner og fortælle kirkens grundhistorie Kontakten Indirekte forkyndende Indirekte men der reklameres for julens gudstjenester og til andre aktiviteter? Hvilke? VokseVærket og TopClub PR om denne aktivitet? Brev til institutionerne og/eller skoler i meget god tid! Vi skal huske forudgående brev til institutionerne/forældrebestyrelsen Virksomhedsplan Helligåndskirken,

19 Børne-julegudstjeneste Alle børnefamilier Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Hele personalet. Projektmedarbejder er tovholder og sikrer, at det bliver planlagt med de involverede parter. Samvær efter gudstjenesten: Projektmedarbejder m.fl. 2 præster, sognemedhjælper, normalt i aktiviteten? organist, kirketjener, 2 kori- ster Hvor mange ulønnede har medansvar? december Hvor mange deltager ca. pr. gang? Ca. 200 Hvor meget trækker aktiviteten ca. på 500 kr. Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Lave en julegudstjeneste specielt rettet mod børnefamilier uden om selve 24. Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? december Imødekommenhed over for målgruppens særlige vilkår Forkyndende Indbydelse Samme Skal være d. 23. dec. kl (højst evt. flyttet til 22. dec.) Løbesedler, plakater til institutioner, annonce Virksomhedsplan Helligåndskirken,

20 Skole-påske Hasle Skole, 2. klasse Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Præster, sognemedhjælper, organist og kirketjenere Hvor mange lønnede medarbejdere 6 medvirker normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 3 1 gange om året op mod påske Hvor mange deltager ca. pr. gang? Ca. 75 Hvor meget trækker aktiviteten ca. på kr. de første 2 år Helligåndskirkens budget pr. år? dækket af kirkeministerielle Hvad er formålet med aktiviteten, kort Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? midler Knytte kontakt til sognets børn og fortælle påskens grundfortælling Kontakten Indirekte forkyndende Indirekte men der reklameres for påskens gudstjenester VokseVærket og Minikonfirmander Kontakt til skolen i meget god tid! Virksomhedsplan Helligåndskirken,

21 Refleksionsgudstjenester Alle Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Henrik Oest har ansvar for at sikre udvikling og vedligehold af konceptet, planlægge 2-3 stk. pr. forår, varetage PR-funktionen og sikre fordeling af opgaver, også med kolleger. 2 præster + personalet + 2 normalt i aktiviteten? korister Hvor mange ulønnede har medansvar? 1 + finere mænd, som laver mad 2-3 gange/forår Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på 700 kr. Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Eksperimenterende, anderledes gudstjeneste med vægt på refleksion og det Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? meditative Have en vifte, som appellerer til forskellige interesser Kalde nye til gudstjeneste og det har vi allerede set gennem de første år Bygger bro Samvær og annoncering Løbesedler, annonce og SMS/mails Virksomhedsplan Helligåndskirken,

22 Kirkelige handlinger (vielser og begravelser/bisættelser) Hvem er ansvarlige for aktiviteten? normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? Alle Præsterne Præster og personale: 1 præst, organist, kirketjener, 1-2 korister + papirarbejdet på kontoret (evt. tilkøb af køkkenhjælp) Ingen 5-10 vielser/år, 70 begravelser/år (heraf ca. 40 i kirken) Servicering af borgere med Kristus-forkyndelse Gennem måden, det planlægges på viser vi åbenhed og imødekommenhed Forkyndelsen gennem lejlighedstaler og salmesang Når den giver deltagerne en god oplevelse og efterfølgende kontakt til pårørende Samme Den tjenestegørende præst har ansvar for at notere i kalenderen, at der sker en gennemtænkt og afstemt personlig opfølgning både over for dåbsfamilien og efterladte Virksomhedsplan Helligåndskirken,

23 Helligåndskirkens praksis med lys (dåbslys m.v.) Dåbslys: Primært børn til dåbsfamilier, andre børn Velkomst for konfirmander: Hver konfirmand tænder lys ved navns nævnelse Allehelgen: Der tændes 3 lys på altret af folk, som har mistet i årets løb Kyndelmissegudstjeneste Alle bærer lys ind Valentins-gudstjeneste Påskedags-højmessen Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Præst og kirketjener Som ved gudstjenesten normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? - Når der er dåb og ellers 2 gange/år Hvor mange deltager ca. pr. gang? - Hvor meget trækker aktiviteten ca. på 200 kr. Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Medinddragelse, synlig forkyndelse Dåbens lys er tændt, når Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? livet slukkes Imødekommende Forkyndende med lys Det inddrager og giver medansvar og medejerskab. Tilknytning til puslingeklubben Omtale, video på hjemmeside Virksomhedsplan Helligåndskirken,

24 Kirkekoret Menigheden, både den faste del og de pårørende ved kirkelige handlinger, samt koncertpublikum. Unge som ældre Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Organisten normalt i aktiviteten? 12 sangere. Hvor mange ulønnede har medansvar? Ugentlig Hvor mange deltager ca. pr. gang? 8 12 (dog i sommerugerne: 2 stk.) Hvor meget trækker aktiviteten ca. på kr. Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort At løfte menighedssangen ved gudstjenester og kirkelige handlinger. At understøtte forkyndelsen gennem motetter og introitusser, der på musikalsk vis spejler dagens tekst, prædiken og stemning. At synge en Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? årlig koncert Koret gør meget ud af at være synligt ved gudstjenesterne, bl.a. ved at synge motetten bag alteret ved familiegudstjenester o.l. og i det hele taget være en levende del af det gudstjenestefejrende fællesskab I arbejdet med kirke-musikken bliver korets musikalske aktiviteter ofte direkte forkyndende Enhver sparring koret kommer ud for, er med til at understøtte dets plads i fællesskabet Annonce Bedre fokus på kirkekoret også juleaften, så man også her kan se, hvad vi kan tilbyde medlemmerne. Anders og Henrik kommer med oplæg. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

25 Kirkekaffe Hvem er ansvarlige for aktiviteten? normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? Alle, som kommer til søndagens gudstjeneste Et stort korps af frivillige på skift. Ved annonceringen af kirkekaffe fra meddelelsesbogen synliggøres, hvem der har lavet dagens kirkekaffe 0, dog tager kirketjenerne opvasken dagen efter 1 pr. søndag + finere mænd, som af og til laver småkager Hver søndag efter gudstjenesten deltagere Kaffe, sodavand og småkager At udvide fællesskabet ved gudstjenesten til også at være kirkens dagligstue, så der opbygges fællesskaber på tværs Kirkekaffen lever fuldt og helt op til kirkens vision om at være åbent for alle. Der indbydes ved hver gudstjeneste fra prædikestolen Det diakonale og fællesskabsopbyggende i højsædet. Ingen direkte forkyndende elementer ved selve kirkekaffen! Gennem det uddybende fællesskab stimulerer det lysten til at være med også til andet i kirken! Omtale Virksomhedsplan Helligåndskirken,

26 Kirkefrokost Hvem er ansvarlige for aktiviteten? normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? Alle, som kommer til søndagens gudstjeneste den pågældende søndag Et stort korps af frivillige på skift 0 dog lidt ekstra hjælp fra kirketjenere, som tager opvasken, og det styres af sognemedhjælper 4-6 pr. gang Normalt en søndag om måneden deltagere Kaffe og faciliteter. Fremefter betales særskilt for vand og lys øl. At udvide fællesskabet ved gudstjenesten til også at være kirkens dagligstue, så der opbygges fællesskaber på tværs Kirkefrokost lever fuldt og helt op til kirkens vision om at være åbent for alle. Der indbydes til kirkefrokost ved annoncering og ved gudstjenesten fra prædikestolen Det diakonale og fællesskabsopbyggende i højsædet. Ingen direkte forkyndende elementer ved selve kirkefrokosten! Gennem det uddybende fællesskab stimulerer det lysten til at være med også til andet i kirken! Annonce Virksomhedsplan Helligåndskirken,

27 Puslingeklubben 3-8-årige + forældre Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Projekt-medarbejder sammen med tjenestegørende præst og udvalg af frivillige normalt i aktiviteten? projektmedarbejder, organi- Normalt: Begge præster, sten til børnegudstjenesten, Projektmedarbejder skal deltage men præsterne skal kun deltage på skift, så der altid er én præst til stede! Organisten deltager til børnegudstjeneste-delen, idet denne gudstjeneste er en officiel gudstjeneste. Præsterne tager ½ år hver, som deles skævt på året. Den ansvarlige præst kontakter altid først kollegaen ved evt. forfald. Begge præster medvirker ved 2 årlige planlægningssamlinger samt ved spisesamlinger. Hvor mange ulønnede har medansvar? 4 Hver onsdag kl Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Helligåndskirkens budget pr. år? kr. (Kommunalt tilskud) Hvad er formålet med aktiviteten, kort Forkyndende og social kon- Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde takt til børn og forældre Mange får kontakt via denne aktivitet Børnegudstjeneste Klar kontakt til familiegudstjeneste Virksomhedsplan Helligåndskirken,

28 og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? Øvrige klubber + Oddesund Vigtigt med PR og opsøgende arbejde. Gerne flere unge ledere Lejlighedsvist plakater til institutioner, omtale ved babysalmesang o.l. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

29 Babysalmesang Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? Babyer og mødre/fædre Hvem er ansvarlige for aktiviteten? En ekstern leder og organisten (evt. med projektmedarbejder som backup) 1 + lidt organist + lidt kirke- normalt i aktiviteten? tjener (kaffe/the) Hvor mange ulønnede har medansvar? gange pr. hold, 3 hold pr. år + en gensynsdag Hvor mange deltager ca. pr. gang? 12 Hvor meget trækker aktiviteten ca. på kr. pr. hold. Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Kontakt til dåbsfamilier, salmeintroduktion (for forældre) Nå særlige målgrupper Indirekte forkyndende og undervisende Bygge bro til familiegudstjenester og alm. gudstjenester Får en kop kaffe i Café bagefter Gennem evt. søskende til andre klubber Annonce, omtale Virksomhedsplan Helligåndskirken,

30 Minikonfirmandundervisning 3. klasse Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Præsterne normalt i aktiviteten? 1 præst og projektmedarbejder og organist ved indledning Hvor mange ulønnede har medansvar? gange i efteråret Hvor mange deltager ca. pr. gang? 0-30 Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Helligåndskirkens budget pr. år? kr. Det forudsætter privat kørsel Hvad er formålet med aktiviteten, kort Kristendomsundervisning for målgruppen Dåbsundervisning Forkyndende og undervisende Indledende minigudstjeneste Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde Deltager i familiegudstjenester og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? VokseVærket og Oddesundlejr Få børn i området gør, at vi fra år til år tager stilling til form. Kontakt vanskeligt pga regler for kontakt med elever i skolen. Omdeling af tilmelding. Omtale i kirkeblad. Annonce. Forholdet til Hasle Kirke afklares? Henrik, Torben og Anne Mette tager dialog med Hasle Kirke og afklarer udeståender og melder tilbage! Virksomhedsplan Helligåndskirken,

31 VokseVærket 1. til 3. klasse. Der er indført kontingent i klubben. Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Anne Mette Mikkelsen er ansvarlig sammen med en række frivillige 1 normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 5 1 gang om ugen Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på kr. (Kommunalt tilskud) Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Forkyndende og socialt samvær for aldersgruppen Har det sociale sigte over for denne aldersgruppe og forældrene Forkyndelse Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde Familiegudstjenester og til andre aktiviteter? Hvilke? Nybrud PR om denne aktivitet? Oddesundlejr TopClub Øget PR og direkte opsøgende arbejde Lederkapacitet? To gange pr. sæson: Familie indbydes til familieorienteret program og fælles spisning. I fællesskab med TopClub Øget uddeling af programmer og annoncering ved familiegudstjenester o.l. Øget fokus på særlige klubevents, som rekruttering. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

32 TopClub 4. til 6. klasse. Der er indført kontingent i klubben. Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Torben Tramm er ansvarlig sammen med en række frivillige 1 normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 8 1 gang om ugen Hvor mange deltager ca. pr. gang? men sigter på flere Hvor meget trækker aktiviteten ca. på kr. (Kommunalt tilskud) Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Forkyndende og socialt samvær for aldersgruppen Har det sociale sigte over for denne aldersgruppe og forældrene Forkyndelse og lejlighedsvise gudstjeneste Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde Familiegudstjenester og til andre aktiviteter? Hvilke? Oddesundlejr og konfirmandklub Øget PR og direkte opsøgende arbejde Lederkapacitet? Nybrud PR om denne aktivitet? To gange pr. sæson: Familie indbydes til familieorienteret program og fælles spisning. I fællesskab med VokseVærket Øget uddeling af programmer og annoncering ved familiegudstjenester o.l. Øget fokus på særlige klubevents, som rekruttering. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

33 Konfirmandundervisning 7. klasse Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Præster organist ved indledningen normalt i aktiviteten? 2 Hvor mange ulønnede har medansvar? - 35 gange pr. år Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på kr. Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Kristendomsundervisning for målgruppen Dåbsundervisning Forkyndende, undervisende. Indledende andagt Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde Konfirmander skal gå i kirke mindst 10 gange i forlø- bet. Men kommer ofte flere gange og til andre aktiviteter? Hvilke? Konfirmandklub (når der er grundlag for det) og Oddesundlejr PR om denne aktivitet? Faldende elevgrundlag grundet skolesituationen her og friskolerne Uddeling af tilmeldinger i skolen Virksomhedsplan Helligåndskirken,

34 Konfirmandklubben 7. klasse, initiativet foregår når der er passende antal konfirmander Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Henrik Oest sammen med et udvalg af frivillige 1 normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 7 Hver 14. dag Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på kr. (Kommunalt tilskud) Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Socialt samvær for unge i konfirmationsalderen Udbygge broen til konfir- mander og deres hjem Forkyndende del/andagt Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? Peger på gudstjenester især familiegudstjenester og andre særlige gudstjenester Oddesundlejr Usikkerhed om antallet af fremtidige konfirmander. Lederbehov? Programmer uddeles til konfirmander Virksomhedsplan Helligåndskirken,

35 Blå mandags-tur med konfirmander Konfirmander og deres klassekammerater, som kommer i konfirmandklub Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Konfirmandpræst 2 normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 5-6 En dag om året Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Forskelligt. Helligåndskirkens budget pr. år? Højst betaling for frivillige. Hvad er formålet med aktiviteten, kort Skabe en god Blå Mandag for konfirmanderne i trygge Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? rammer Imødekommenhed, åbenhed over for klassekammerater til konfirmander, som kommer i konfirmandklub Indirekte - Oddesund Lejlighedsvis samarbejde med Møllevangskirken Program med tilmelding til målgruppen Virksomhedsplan Helligåndskirken,

36 Oddesundlejren 6-14 år Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Torben Tramm er den officielle leder fra kirken med en række ildsjæle og udvalg 2 lønnede og afspadsering normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 30 1 uge om året + møder Hvor mange deltager ca. pr. gang? 60 + ledere Hvor meget trækker aktiviteten ca. på kr. Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort God ferieoplevelse for sognets børn (og ledere) i en Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? kirkelig ramme Kirke på vort sted og vores vilkår Forkyndende og undervisende: Morgenandagt + gruppesamtaler og aftenandagt Klar bro til især familiegudstjenester Klubberne Stadig fokus på fornyelse af lederstaben. Ikke en familielejr! PR om denne aktivitet? Annoncer, programmer, klubber, hjemmeside Virksomhedsplan Helligåndskirken,

37 Helligåndskirkens samlede børne- og ungdomsarbejde Servicering af klubberne Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Bestyrelse 2 normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? gange/år Hvor mange deltager ca. pr. gang? Bestyrelse 25 (generalforsamling) Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Kanaliserer MRs tilskud til Helligåndskirkens budget pr. år? klubberne og bidrager med diverse tilskud fra kommunen og fonde Hvad er formålet med aktiviteten, kort Servicering og nytænkning Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? Godt, frugtbart BU-arbejde, lav tærskel til Helligåndskirken Formidler det forkyndende arbejde Familiegudstjeneste og lejrgudstjenester Klubberne Lederrekruttering et helt overordnet tema, som bør have høj prioritet! Virksomhedsplan Helligåndskirken,

38 Klubbernes dag (opstart på ny sæson) Børn og voksne i sognet Navnet: Åben Kirke Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Præster, sognemedhjælpere og frivillige 3 normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 20 En lørdag i september Hvor mange deltager ca. pr. gang? 200 Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Helligåndskirkens budget pr. år? Udgifter under BU-arbejdet, men også voksenarbejdet Hvad er formålet med aktiviteten, kort Være udadvendt og opsøgende Flere børn og voksne i klubberne, vise hvad klubberne står for, et iøjnefal- Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde dende arrangement Ikke direkte men i klubberne og via klubberne Peger især på familiegudstjenesterne (og den ugentlige børnegudstjeneste i Puslingeklubben) og alle voksenaktiviteter og til andre aktiviteter? Hvilke? Puslingeklubben, Vokse- Værket og TopClub, Oddesund + voksenaktiviteter PR om denne aktivitet? Løbesedler, plakater, annonce Virksomhedsplan Helligåndskirken,

39 Familien Børnefamilier Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Projektmedarbejder og organist er tovholder - sammen med øvrige voksne i Familien normalt i aktiviteten? 2 Hvor mange ulønnede har medansvar? 5 Lejlighedsvis efter Puslingeklub Hvor mange deltager ca. pr. gang? Ca. 35 voksne og børn Hvor meget trækker aktiviteten ca. på kr. Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Befæstning af Puslingeklubben og deres forældre Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? samt andre i målgruppen Tilbyde aktiviteten for målgruppen Familiegudstjenester mv. Klubber, Oddesundlejr mv. Den sidste tavle i kælderen kan anvendes til Familien. Fastholde fokus på opsøgende arbejde i sognet! PR om denne aktivitet? Løbesedler, kontakt mellem Puslingeklub og Babysalmesang; og på hjemmesiden, uddeling af flyers ved puslinge- og juniorklub, udsendelse af mails til interessegruppe Virksomhedsplan Helligåndskirken,

40 Klub 30+ ( konfirmandklub for voksne ) Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? Alle over 30 år. Der er indført kontingent i Klub 30+, så man skal melde FRA til klubaftener i stedet for at melde TIL. Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Henrik Oest og Mette Gottlieb sammen med et udvalg af frivillige normalt i aktiviteten? 1 Hvor mange ulønnede har medansvar? 4 1 gang/måned Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Intet Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Tilbyde aktivitet for voksne over 30 år, klubledere, frivillige o.l. Bygge bro til målgruppen Meget mund-til-mund Forkyndende og fællesskabsopbyggende Det sker, idet tærsklen høvles ned Ja, knytter frivillige til Der bør opbygges en økonomi til det PR om denne aktivitet? Programmer til uddeling, SMS Virksomhedsplan Helligåndskirken,

41 Samlingsstedet Ældre Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Mette Gottlieb, Ingerlise Sørensen og Bent Kjærsgaard 1 normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 1-2 fra hver gruppe 1 gang om ugen Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på kr. Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Socialt samvær i en kirkelig ramme Bygge bro til målgruppen Ikke direkte men peger alligevel på kirkens arbejds- grene og gudstjenester. Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde Indirekte helt klart og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? Hopla, Højskolen og Sogneferier Mund-til-mund Overvejelse om åbenhed? Fornyelse med andre aktiviteter? Virksomhedsplan Helligåndskirken,

42 Håndværkerlaug Ældre Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Ingerlise Sørensen 0 normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 1 Hver 14. dag Hvor mange deltager ca. pr. gang? 10 Udfordring med antallet? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Helligåndskirkens budget pr. år? kr. (Laver meget til Julemarked) Hvad er formålet med aktiviteten, kort Socialt samvær med Julemarked for øje i en kirkelig Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? ramme Løfter økonomi til andre aktiviteter Indirekte Indirekte: Der henvises til søndagens gudstjenester Der henvises til de andre kirkelige aktiviteter i forsøg på at få deltagerne med til andre dele på paletten Gerne nye til? Hvordan? Der kunne med fordel informeres mere om aktiviteten alle steder. PR om denne aktivitet? Annoncering, hjemmeside og mund-til-mund Hvordan gøre den mere åben? Kunne der etableres et kaffehjørne i forbindelse med aktiviteten? Torben og Mette tænker videre! Virksomhedsplan Helligåndskirken,

43 Julemarked Frivillige og besøgende i alle aldre Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Personalet og de frivillige således, at de enkelte aktiviteter planlægges med forholdsvis selvstyrende grupper. normalt i aktiviteten? Hele personalet Hvor mange ulønnede har medansvar? Ca dage i slutningen af november Hvor mange deltager ca. pr. gang? Samlet begge dage kommer der vel ca Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Intet leverer ca kr. Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? pr. år At skabe økonomi til kirkens arbejde gennem et godt fællesskab, for nogle gennem aktiviteter i løbet af året Signalerer åbenhed og imødekommenhed over for hele sognet Den åbner kirken for nye i sognet nogle for første gang! Det bidrager til at pege på kirkens aktiviteter bredt Samme Evaluering og optimering Særlig fokus på lønnede medarbejderes inddragelse. Lopperne må ikke fylde så meget, som nu fra medio okt.? Annoncering Frivillige brugere af kirkens orgel må overveje positivt at inddrage orgel og gerne kor til at lave indslag ved julemarked Virksomhedsplan Helligåndskirken,

44 HOPLA Voksne og ældre Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Mette Gottlieb og frivillige 2 inkl. 1 kirketjener normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 3-4 Hver 14. dag Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på kr. pr. år (Vi får Helligåndskirkens budget pr. år? endvidere tilskud via Folkeoplysningsloven) Vi afvikler udflugter én Hvad er formålet med aktiviteten, kort Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? gang pr. år. Foredrag, samvær og forkyndelse indlagt 2 sangdage, som vi selv tager Skabe mødested for målgruppen Præsterne har på skift ca. 20 minutters indledning med sang og refleksioner, som har karakter af Kristendomsformidling, altså forkyndelse afstemt til målgruppen inkl. Fadervor Der henvises til søndagens gudstjenester Der henvises til de andre kirkelige aktiviteter i forsøg på at få deltagerne med til andre dele på paletten Annoncering. Der overvejes stadig om imagepleje og evt. nyt navn for at få flere med. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

45 Formiddagshøjskole Voksne og ældre Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Aktivitetsudvalget 4 normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 12 gange/år Hvor mange deltager ca. pr. gang? 150 Hvor meget trækker aktiviteten ca. på 0 kr., (Vi får tilskud via Helligåndskirkens budget pr. år? Folkeoplysningsloven) Hvad er formålet med aktiviteten, kort Folkeoplysning, kirkelige foredrag og samvær Bygger bro til målgruppen og formidler kulturarv Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? Præsterne har på skift ca. 30 minutters indledning med sang og refleksioner, som har karakter af Kristendomsformidling, altså forkyndelse afstemt til målgruppen Der henvises til søndagens gudstjenester Der henvises til de andre kirkelige aktiviteter i forsøg på at få deltagerne med til andre dele på paletten Fokus på PR og nye deltagere Annoncering Vi skal opprioritere PR ved opstart for de to højskoler! Virksomhedsplan Helligåndskirken,

46 Aftenhøjskole Voksne og ældre Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Aktivitetsudvalget 4 normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 7 gange/år Hvor mange deltager ca. pr. gang? stk Har ind imellem været lidt for nedadgående Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Helligåndskirkens budget pr. år? 0 kr. (Vi får tilskud via Folkeoplysningsloven) Hvad er formålet med aktiviteten, kort Folkeoplysende og kirkelige foredrag, som formidler kulturarv vi sigter efter, at et par aftener særligt bygger bro til det direkte kirkelige Bygge bro til målgruppen Præsterne har på skift ca. 20 minutters indledning med sang og refleksioner, som har karakter af Kristendomsformidling, altså forkyndelse afstemt til målgruppen. Vi slutter aftenen med Fadervor i forbindelse med aftensang. Der er mulighed for følgende betalinger: 1. Hele pakken med rabat 2. Foråret 3. Efteråret Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde Skal ses lidt sammenhængende med sogneaften hvor vi også definerer indholdet lidt forskelligt. Og tænker det sammen omkring ledelse af aftenerne. Der henvises til søndagens gudstjenester Virksomhedsplan Helligåndskirken,

47 og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? Der henvises til de andre kirkelige aktiviteter i forsøg på at få deltagerne med til andre dele på paletten Fokus på PR og nye deltagere Løbesedler, programmer til uddeling Vi skal opprioritere PR ved opstart for de to højskoler! Virksomhedsplan Helligåndskirken,

48 Sogneaftener Voksne i sognet Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Et udvalg sammen med præsterne Hvor mange lønnede medarbejdere Ingen medvirker normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvarkebus 4 i alt. Sigfred L. kører normalt kir- til sogneaftenerne En onsdag pr. måned Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca kr. pr. år i driftsstøtte fra på Helligåndskirkens budget pr. år? Voksenarbejdet Hvad er formålet med aktiviteten, Formålet er kristendoms-formidling. kort Sogneaftener placerer sig et sted mellem højskoleaftener af folkelig og oplysende karakter og gudstje- Hvordan bidrager aktiviteten til at virkeliggøre Hvad bliver der gjort for at få nye med? Hvordan bidrager aktiviteten til at virkeliggøre Hvilke forkyndende elementer er der Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? Hvor kunne denne aktivitet have behov for støtte og opbakning fra andre? PR om denne aktivitet? nester med egentlig forkyndelse Annonce i Lokalavisen. Det sigter på folkekirkens mission: at forkynde Kristus. Sogneaftnerne er ikke direkte forkyndelse men klart indirekte. Der synges fra salmebogen. Aftenen slutter med en liturgisk andagt, bøn fra salmebogen og Fadervor Skal ses lidt sammenhængende med aftenhøjskolen hvor vi også definerer indholdet lidt forskelligt. Og tænker det sammen omkring ledelse af aftenerne. Indledning kunne spredes på flere. Præsterne medvirker på skift, så der normalt altid er én af vores egne på programmet pr. halvår. Der henvises til søndagens gudstjeneste og øvrige kirkelige arrangementer Henvisning til andre arrangementer Omtale, annonce, SMS og mail Virksomhedsplan Helligåndskirken,

49 Kristendomskursus o.l. Voksne og ældre Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Henrik Oest og Poul Langagergaard har ansvar for at udvikle og vedligeholde konceptet, planlægge ca. 4 samlinger pr. efterår, varetage PR-funktionen og sikre fordeling af opgaver, også med kolleger normalt i aktiviteten? 1 + lidt hjælp Hvor mange ulønnede har medansvar? 1 4 gange/efterår Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på 0 kr. Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Kristendomsforkyndelse og undervisning Undervisning i kristendom fællesskabsopbyggende Forkyndende, undervisende, Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde Det annonceres hver gang og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? Det annonceres hver gang Annonce, programmer, SMS, mail Virksomhedsplan Helligåndskirken,

50 Sognerejser Voksne i sognet Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Hanne og Henrik Oest + Jonna og Poul Langagergaard normalt i aktiviteten? Henrik Oest Hvor mange ulønnede har medansvar? 3 (Hanne, Jonna og Poul) En årlig sognerejse af 7-9 dages varighed + 3 forberedelsesaftener i kirken og en gensynsaften. Vi har de seneste år gennemført flg. ture: Rom, Luther-byer, Barcelona og Toscana/Assisi, Provence, 2012 Rom og 2013 Reims, Paris og Normandiet, og endelig: Luther Bach og Dresden i 2014 m.v. Hvor mange deltager ca. pr. gang? Til dato: personer Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Absolut intet! Deltagerne Helligåndskirkens budget pr. år? betaler selv alt Hvad er formålet med aktiviteten, kort Aktiviteten udsprang af visionsdagen i Formålet er en slags dannelsesrejser i Europas åndshistorie. Endvidere at udbygge fællesskabet ved kirken, kombinere spændende seværdigheder med dannelse og udsyn af kirkelig, kulturel, historisk og naturmæssig karakter Programmer lægges frem og lægges på nettet: Det er åbent for alle, og vi er aktive for at gøre det kendt. Dog skal deltagerne være godt gående! På alle rejserne har det været godt at se, at der hver gang er et pænt antal nye I 2015 holder vi pause. Vi må så se, om der er ressourcer til det i kommende år? Virksomhedsplan Helligåndskirken,

51 Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? ansigter Det er rejser med kirkelige vinkler og mål og gennem guidning i de historiske guldgruber ligger der implicit en masse forkyndelse. Morgensang og aftensamling med andagt (vi synger en salme og beder en bøn) Vi henviser til gudstjenesterne og har også konstateret, at rejserne for en del har været vanedannende omkring gudstjenestedeltagelse Vi henviser til dem alle Vi har hidtil haft en tur pr. år er måske i overkanten? Det kræver meget forberedelse på den anden side har der jo hidtil været kunder i rigt mål! Program til tidligere deltagere Virksomhedsplan Helligåndskirken,

52 Sogneferier Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Hvor mange lønnede medarbejdere medvirker normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Hvordan bidrager aktiviteten til at virkeliggøre Hvad bliver der gjort for at få nye med? Hvordan bidrager aktiviteten til at virkeliggøre Hvilke forkyndende elementer er der Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? Hvor kunne denne aktivitet have behov for støtte og opbakning fra andre? PR om denne aktivitet? Ældre Der afvikles to ture: En længere tur for de godt gående, en mindre tur for dem, som ikke klarer for mange strabadser for bentøjet. Der iagttages et vist samspil pris og afstandsmæssigt mellem Sogneferie og Sognerejser. Sognemedhjælper, præsterne og udvalg, som planlægger begge sogneferier som samlet pakke 4 2 Ved programmerne skal der redegøres for forskellen på de to ture 2 ture pr. år af 4-5 dage (samtidig) for den lille og for den store kr. Den lange tur forudsætter egen guidning og tilrettelæggelse. En god ferieoplevelse i en kirkelig ramme afstemt efter deltagernes formåen Give tilbud til målgruppen Daglig morgenandagt/sang og aftenafslutning Vi henviser til gudstjenesterne og har også konstateret, at rejserne for en del har været brobyggende omkring gudstjenestedeltagelse Vi henviser til dem alle. Fremlæggelse af program Virksomhedsplan Helligåndskirken,

53 Besøgstjeneste/Følgeven Svage ensomme og ældre Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Projektmedarbejder 1 overordnet og ved den normalt i aktiviteten? årlige samling: 4 Hvor mange ulønnede har medansvar? Besøgsvenner, p.t. ca. 15 Forskelligt, men ca. 14. dag Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på kr. Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Diakonal opgave over for svage ældre. Bidrager til at fastholde besøgsvenner i en tjeneste Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? Udadvendt Blik for samarbejde med områdets ældreomsorg Den personlige kontakt i en kirkelig ramme Invitation hvor det er muligt Samme Annoncering Følgeven Hvad vil vi med det? Gå en tur o.l. besøgstjeneste Følgeven er til arrangementer HER i kirken til højskole, gudstjeneste, koncerter Evt. sigte efter særlige arrangementer for besøgsvennerne til inspiration? Og meget gerne søge at få flere timer til direkte opsøgende arbejde blandt ældre via et diakoniprojekt? Virksomhedsplan Helligåndskirken,

54 Vandrerlaug Fortrinsvis ældre Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Projektmedarbejder 1 normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 0 ca. 14. dag Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Kaffe Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Diakonal opgave over for ældre. Fokus på kontakten Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? til Sandkåsvej 41 Udadvendt Blik for samarbejde med områdets ældreomsorg Den personlige kontakt i en kirkelig ramme Invitation hvor det er muligt Samme Mund-til-mund og kirkebladet Virksomhedsplan Helligåndskirken,

55 Café - onsdag Enhver interesseret, i udgangspunktet for fællesskab og netværk. Ofte også babysalmesangs-deltagerne, idet det lå i forlængelse af hinanden Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Projektmedarbejder normalt i aktiviteten? 1 Hvor mange ulønnede har medansvar? 0 Hver onsdag eftermiddag Hvor mange deltager ca. pr. gang? 8-12 Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Kaffen Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Diakonal opgave over for målgruppen, og et godt sig- Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? nal Udadvendt Invitation og omtale Den personlige kontakt i en kirkelig ramme Nærhed Invitation hvor det er muligt Samme Indbyrdes omtale og synergi Anne Mette kommer med oplæg til placering og samspil til øvrige aktiviteter som en åbning Omtale Virksomhedsplan Helligåndskirken,

56 Handyman Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Kontakt til svage i området Projektmedarbejder og Henrik Oest 1 i det overordnede normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 3 Må gerne optrappes særlig med TV og PC hjælp Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? Efter behov De, der rekvirerer tjenesten Intet. Tilskud fra Aarhus Kommune på kr. Søge øget kontakt til især ældre og ensomme og pege frem mod deltagelse i andre aktiviteter Diakonal indsats Indirekte Indirekte Indirekte Gocards, omtale m.v. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

57 Madlavning for finere mænd? Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? Mænd med lyst til mad og samvær Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Projektmedarbejder 1 normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? Ca. 14. dag Hvor mange deltager ca. pr. gang? 7 Hvor meget trækker aktiviteten ca. på 0 kr. Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Inddragelse af frivillige til madlavning til visse aktiviteter Sammenhængskraft mellem flere aktiviteter Indirekte Indirekte Sammenhængskraft mellem flere aktiviteter Mund-til-mund Virksomhedsplan Helligåndskirken,

58 Julepakkeuddeling Sognets mindrebemidlede familier Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Menighedspleje-udvalget 2 normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 4 1 gang om året ved uddelingen Hvor mange deltager ca. pr. gang? familier får del i pakkerne Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Udgifter dækkes ved Helligåndskirkens budget pr. år? indsamlinger og fondsmidler, p.t. fra Lions Club. Hvad er formålet med aktiviteten, kort Diakonal opgave med Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? stærkt socialt sigte Diakonal opgave for den del af sognet Indirekte Indirekte Indirekte Omtale i kirkeblad, og opslag i udhængsskabet samt orientering til områdekontoret. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

59 Velkomstpakke til nytilflyttede i sognet En række ambassadører melder når nye flytter ind kontoret tjekker medlemskab og pakker pakkerne, som uddeles af frivillige eller præsterne Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Anne Mette Mikkelsen (Stine Larsen) Hvor mange lønnede medarbejdere 1,5 medvirker normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? Lejlighedsvis Hvor mange deltager ca. pr. gang? - Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Marginalt Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Vise flaget fra kirken Åbenhed Byde velkommen Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde Indirekte og til andre aktiviteter? Hvilke? Indirekte Fokus på ambassadørerne Vi skal optrappe ambassadørordningen over for ambassadørerne PR om denne aktivitet? Internt Anne Mette har udspillet! Virksomhedsplan Helligåndskirken,

60 Udlån af lokaler og kunstnerisk udsmykning Ideer til fremtiden Kirken ser ikke sin opgave som lokaleudlejer, men i særlige situationer kan det ske, f.eks. ved mindesamvær efter begravelse/bisættelse fra Helligåndskirken, ved Der er udarbejdet reviderede retningslinjer i E2014 reception efter bryllup i kirken, ved fernisering for minde- af den skiftende kunstudstilling i samvær kirkens gangarealer og lokaler (2 mdr. ad gangen) og evt. kor, som øver hos os. Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Låneren er selv ansvarlig for, at lokalerne leveres i en stand som svarer til den, man overtog lokalerne i. Ved mindesamvær er der altid en lønnet medarbejder til stede, som låneren betaler. Hvor mange lønnede medarbejdere medvirker normalt i aktiviteten? Ingen afklares direkte med dem, der låner lokaler Hvor mange ulønnede har medansvar? Forskelligt Forskelligt Hvor mange deltager ca. pr. gang? Forskelligt Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Hviler i sig selv Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort At signalere åbenhed Hvordan bidrager aktiviteten til at virkeliggøre Hvad bliver der gjort for at få nye med? Derved er det en del af visionen! F.eks. kor, som låner kirken som øvelokale medvirker uden beregning ved forårskoncert eller lignende for alle kor Hvordan bidrager aktiviteten til at virkeliggøre Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? en gang årligt Signalerer at kirken er et godt sted for alle Indirekte Indirekte Virksomhedsplan Helligåndskirken,

61 Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp Hele sognet Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Torben Tramm 2 normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? gang om året ved indsamlingen i marts måned Hvor mange deltager ca. pr. gang? Samme Hvor meget trækker aktiviteten ca. på 0 kr. Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Udstrække kirkens indsamling til hele sognet og der- ved bidrage med hjælp til Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? Folkekirkens Nødhjælp Ansvar og forpligtelse på at hjælpe nødstedte Indirekte, og det at der er et konkret ansigt på ved alle døre i sognet Samme Samme Virksomhedsplan Helligåndskirken,

62 Sognebladet, Vestenvinden Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde Alle i sognet Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Redaktionsudvalget 2 normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 3 4 gange/år - septembernummer i dobbelt størrelse Hvor mange deltager ca. pr. gang? 5 Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Ca kr./år gratis Helligåndskirkens budget pr. år? uddelt Hvad er formålet med aktiviteten, kort Den eneste deciderede hilsen til hver bolig i hele sognet. En stadig PR-opgave Vise hvad kirken står for Pege på kirkens mange aktiviteter for alle målgrupper Det er en spydspids i PRarbejdet for gudstjenester og til andre aktiviteter? Hvilke? - og for arrangementer PR om denne aktivitet? Stadig udviklingspunkt og forbedring af opgaven. Hjemmesiden Virksomhedsplan Helligåndskirken,

63 Hjemmesiden Alle, som bruger webbaserede informationskilder Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Frivillig webmaster 0, men de lønnede forventes normalt i aktiviteten? at aflevere stof løbende Hvor mange ulønnede har medansvar? 1 Hele tiden opdatering Hvor mange deltager ca. pr. gang? Over 600 unikke brugere om måneden Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Ca kr./år Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Information og PR om kirken og dens aktiviteter Signalerer åbenhed. I 2013 udbygget med en række videoer, som skildrer kirkens arbejdsgrene, som gennem 2013 havde 451 Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? PR om denne aktivitet? unikke seere Peger på de forkyndende aktiviteter og har optagelse af søndagens gudstjenester i sin helhed samt prædikener skriftligt. Annoncerer dem løbende på forsiden og ved gudstjenesteoptagelser, som er vellyttet! Samme Omtale ved arrangementer, kirkebladet Menuerne nytænkes. Alle skal bidrage med at sende fotos og ideer + sige til, når noget gammelt ligger for længe Klik ind på: Virksomhedsplan Helligåndskirken,

64 Kirkekoncerter Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Hvor mange lønnede medarbejdere medvirker normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Hvordan bidrager aktiviteten til at virkeliggøre Hvad bliver der gjort for at få nye med? Hvordan bidrager aktiviteten til at virkeliggøre Hvilke forkyndende elementer er der Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde til samling om kirkens gudstjenester? og til andre aktiviteter? Hvilke? Hvor kunne denne aktivitet have behov for støtte og opbakning fra andre? Hvem? Hvad? Lidt ældre unge samt voksne og ældre Organisten Dog har vi også eksterne brugere, som kan arrangere koncerter efter aftale med organisten, hvor de låner kirken og får selv entreindtægterne. Derved udvides palletten af tilbud. Organisten + lejlighedsvis kirketjener fyraftenskoncerter pr. halvår og 7-9 koncerter ellers pr. år kr. Der er brugerbetaling ved de fleste større koncerter! At afspejle en musikalsk bredde i kirkemusikken, som er velegnet til vores kirkerum Åben for alle rækker ud til musikinteresserede i (og uden for) sognet Ikke mindst særlige koncerter op til de store kirkelige højtider, hvor tekst og musik har stærke forkyndelseslinjer Der reklameres for kirkens gudstjenester og aktiviteter ved udlevering af månedsoversigten sammen med koncertprogram. Det må overvejes, hvordan vi ved at udbygge koncertsamarbejdet kan frigøre ressourcer, så besparelsen ikke skal ramme de vitale musikal- Samme. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

65 PR om denne aktivitet? ske elementer ved kirken, som har vist sig meget bærende for os. Måske anvende projektor mere til tekster Annoncering og omtale, SMS og mails Virksomhedsplan Helligåndskirken,

66 Annoncering og PR Hvem er ansvarlige for aktiviteten? normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? Alle i forskellige målgrupper alt efter aktiviteten Kirkesekretæren 1 Giver input Efter aftale. Der tilstræbes annoncering for Særlige gudstjenester Familiegudstjenester Kirkefrokost Sogneaften Julemarked Koncerter Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? Det tilstræbes at reklamere for mindst 2 ting/gang for at vise bredde Hvor mange deltager ca. pr. gang? - Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Ca kr. Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Vække interesse for deltagelse Udadrettet arbejde Kalde til vores arbejdsgrenes arrangementer Omtale Omtale NB. Stine tager punktet op ved et månedligt stabsmøde, så vi alle kan bidrage med ting til annoncer! Virksomhedsplan Helligåndskirken,

67 Rundvisning inspirationsbesøg o.l. Interesserede Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Præster og sognemedhjælpere og frivillige 1 normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 1 Efter behov Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Det koster 300 kr. pr. rundvisning, Helligåndskirkens budget pr. år? som ubeskåret går til Kunstfonden i Helligåndskirken. Dog 500 kr. ved Hvad er formålet med aktiviteten, kort Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? større arrangementer. Vise vores kirke og gøre PR om vores måde at være kirke på Udadrettet arbejde Indirekte Ved omtale Ved omtale Virksomhedsplan Helligåndskirken,

68 Frivillige Hvem er ansvarlige for aktiviteten? normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? Alle, der har lyst til at deltage Alle og nedsat udvalg Alle kr. (adventsfest for alle frivillige) Hjælp til kirkens aktiviteter og socialt netværk Åbenhed synlighed Invitation/opfordring/ønsker selv at deltage Indledningen ved adventsfesten og aftenandagt og Fadervor i kirken Mange finder vej til gudstjenesten via den tryghed, der ligger i at kende huset og andre deltagere, samt ved opfordringer Højskolerne, Hopla, Sogneaften, Besøgstjenesten, kirkefrokost, kirkekaffe Deltagerantallet øges? Kartoteket opdateret? Virksomhedsplan Helligåndskirken,

69 Dagligdagens uformelle kontakter Hvem er ansvarlige for aktiviteten? normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? Alle, som finder vej til kirken Alle Alle Dagligt At alle føler sig velkommen At alle føler sig velkommen Åbenhed/synlighed Opfordring til at deltage Opfordring til at deltage Ved alle nyansættelser gør vi meget ud af at tydeliggøre dette. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

70 Grundejerforeningen Det omkringliggende samfund Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Henrik Oest 1 normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? 0 5 møder pr. år Hvor mange deltager ca. pr. gang? 5 Hvor meget trækker aktiviteten ca. på kr. Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Indgå i et samarbejde med vores naboer, som skaber gode vilkår for kirkens Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? udenomsarealer Indirekte Indirekte Indirekte Indirekte Virksomhedsplan Helligåndskirken,

71 Kulturhuset Kontakt til den største folkelige institution i nærområdet Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Henrik Oest og evt. projektmedarbejder normalt i aktiviteten? 2 Hvor mange ulønnede har medansvar? Overlap af frivillige mellem kirke og beboerhus 4 gange pr. år Hvor mange deltager ca. pr. gang? 8 Hvor meget trækker aktiviteten ca. på 0 Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Medspiller i beboerhusets aktiviteter og samordne indsatsområder og tidsplaner. Samarbejde om fælles udad- Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? rettede aktiviteter Indirekte Indirekte Indirekte Indirekte Henrik Oest er med i styregruppen og evt. projektmedarbejder. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

72 FolkekirkeINFO Århus Stift, hvor vi er søjlesogn. Som et af de 4 stiftende sogne bærer vi en stor del af de 25% af budgettet dog således, at vi forlods får disse midler af provstiet. Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Ansatte medarbejdere, en bestyrelse med Henrik Oest som formand, et årligt repræsentantskabsmøde med 2 pladser ud fra MR normalt i aktiviteten? 1 Hvor mange ulønnede har medansvar? 1 1 årligt repræsentantskabsmøde og ca. 8 bestyrelsesmøder Hvor mange deltager ca. pr. gang? 8 og 30 ved repræsentantskabsmødet Hvor meget trækker aktiviteten ca. på kr. fra budgettet og Helligåndskirkens budget pr. år? kr. som søjlesogn. Hvad er formålet med aktiviteten, kort Primært at producere folkekirkelige TV-udsendelser til TV2 Østjylland, diverse andre journalistiske opgaver og avisartikler, hjemmeside Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? og medierådgivning Udadrettet Indirekte forkyndende og meget informerende Indirekte Indirekte Virksomhedsplan Helligåndskirken,

73 Kirkebilen Hvad er formålet med aktiviteten, kort Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? Ældre og gangbesværede fra sognet. Kørsel i relation til egne klubber. Kan udlejes på nærmere vilkår til beslægtede arbejdsgrene Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Kirkesekretæren. og Henrik Oest normalt i aktiviteten? 0 Hvor mange ulønnede har medansvar? 5-6 frivillige chauffører Flere dage om ugen Hvor mange deltager ca. pr. gang? 3-10 Hvor meget trækker aktiviteten ca. på kr. pr. år (og så er Helligåndskirkens budget pr. år? bilen købt via Julemarkedskontoen) Formålet er at være en udstrakt hånd til gangbesværede ældre, som hentes og bringes på en tryg måde Udstrakt hånd mod sognet. Vi annoncerer tilbuddet Diakonal praksis Henter og bringer Henter og bringer Kirkebilens image bør højnes, så det ikke kun er for svage brugere! Måske kunne vi udvikle bilens indre? Flere gæster ønskes Virksomhedsplan Helligåndskirken,

74 Mødet med Migrantmenigheder Hvem er ansvarlige for aktiviteten? Hvor mange lønnede medarbejdere medvirker normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? Hvor mange deltager ca. pr. gang? Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Helligåndskirkens budget pr. år? Hvad er formålet med aktiviteten, kort Hvordan bidrager aktiviteten til at virkeliggøre Hvad bliver der gjort for at få nye med? Hvordan bidrager aktiviteten til at virkeliggøre Hvilke forkyndende elementer er der Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde til samling om kirkens gudstjenester? Migrantmenighederne hos os, først og fremmest Assyrerne og Ethioperne, begge gamle ortodokse menigheder Torben Tramm og et lille udvalg fra MR Ingen årligt statusmøde, hvor man mødes og drøfter tingene, derudover kontakten i det daglige. Menighederne låner lokaler hos os, Ethioperne hver søndag, Assyrerne med lidt lavere frekvens. 6-7 personer ved mødet Ved ethiopernes gudstjenester Ved assyrernes ca. 300 Ikke direkte men en del på medarbejdertid og ikke mindst slitage! At lære hinanden at kende, give gensidig støtte og hjælpe med at nedbryde fordomme. Understreger Helligåndskirken som et åbent fællesskab, der rækker ud mod andre. Børn fra migrantmenighederne finder ind i kirkens klubber og dermed et kristent fællesskab på tværs af etnisk oprindelse og kirkelig tradition Ved den årlige pinsegudstjeneste medvirker læsere fra disse menigheder på deres eget sprog og til andre aktiviteter? Hvilke? Migrantmenighederne inddrages ved kirkefrokost Hvor kunne denne aktivitet have behov for støtte og opbakning fra andre? Kirketjenere tager møde sammen med Torben for at gennemgå kontrakter. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

75 Evangelisk Alliance Hvem er ansvarlige for aktiviteten? normalt i aktiviteten? Hvor mange ulønnede har medansvar? Medlemmer af medlemsmenighederne, dvs. vores egne, Citykirkens, metodistkirkens, baptistkirkens, den katolske kirkes, valgmenighedernes mfl. Hos os Torben Tramm Ingen. Kirketjener og organist medvirker de år, der er gudstjeneste hos os Bedeugen en uge i januar hvert år Hvor mange deltager ca. pr. gang? 100 Hvor meget trækker aktiviteten ca. på Medlemskontingent til EA, Helligåndskirkens budget pr. år? 300 kr. Hvad er formålet med aktiviteten, kort At mødes på tværs af kirkeskel for at bede og holde Hvordan bidrager aktiviteten til at kalde og til andre aktiviteter? Hvilke? gudstjeneste sammen Lukker op mod andre kirkesamfund og samler byens kristne Ved at kalde Århus til bøn og lovsang Flere fra andre kirkesamfund er begyndt at stikke hovedet indenfor i forlængelse af mødet med os i denne sammenhæng Voksenaktiviteterne Virksomhedsplan Helligåndskirken,

76 Kirken som musikalsk center i området Musik i gudstjenesten/højmessen Vi arbejder med kirkemusikken i den klassiske forstand med den klare målsætning, at god gammeldaws kirkemusik er fantastisk udført med indlevelse, musikalitet, humor og på højt niveau. Det må aldrig blive kedeligt. Kirkemusikken skal altid indgå som et forstærkende element i gudstjenesten, hvor den skal forstærke søndagens budskab og stemning, understøtte evangeliet og løfte menigheden til lovsang og eftertanke. Kirkemusik skal altid klinge med kærlighed og omtanke. Kirkekor udgav en CD til jubilæet Kirkekoret består af 12 sangere, der hver søndag synger introitus og motet samt løfter salmesangen sammen med menigheden. Koret skal være en del af det kirkelige fællesskab i Helligåndskirken, og det tilstræbes, at koret hvert år synger en koncert, enten i forbindelse med jul, påske eller alle helgen. I 2013 indledte vi et koncertsamarbejde med fire omkringliggende sognes kirkekor, hvor vi lavede to fælles alle helgenskoncerter der samlede publikum fra alle sogne. I forbindelse med Helligåndskirkens 25 års jubilæum i 2009 udgav organist og kirkekor en CD: Hør himmelsus, som kan købes fra kontoret for 50 kr. Koncerter Helligåndskirken har sin egen særlige profil på koncertområdet. Kirken er kendt som leverandør af klassiske kirkekoncerter af høj kvalitet og koncerter der tilgodeser det lokale amatørmusikliv i Århus Vest. Kirkekoncerterne her består primært af musik med kirkeligt indhold og tilknytning. Det drejer sig stort set om korkoncerter og orgelkoncerter. Herfra kan der altid forekomme afvigelser, men sigtet er fortrinsvis to linjer: Korkoncerterne Orgelkoncerterne, som kan være 6-10 årlige korte fyraftenskoncert med vekslende solister og kirkens egen organist. Desuden større orgelkoncerter samt koncerter med solister. Målet er på længere sigt at gøre koncerterne og ikke mindst koncertpublikummet til en større del af kirkens samlede engagement. Instrumentet I oktober 2012 blev kirkens nye hybridorgel indviet til brug. Instrumentets anskaffelse blev gjort mulig ved en donation fra Herman Sallings Fond på kr. Orgel udvidelsen er udført af det svenske firma Svensk Orgelkonsult der er den skandinaviske forhandler af Allen Organs USA. Udvidelsen betyder at kirken nu råder over et instrument i særklasse, med i alt 65 stemmer fordelt på tre manualer og pedal. Udover de utallige nye klangmuligheder og nuancer orgelet besidder kan spillebordet også flyttes rundt i kirken, hvilket har givet vores orgelkoncerter en ny visuel dimension. Denne mobilitet er Virksomhedsplan Helligåndskirken,

77 med til at nedbryde evt. barrierer mellem tilhørere og den klassiske kirkemusik, dette gælder unge som ældre. Instrumentet blev straks en del af Aarhus Symfoniske Orgelfestival og har allerede tiltrukket sig en del opmærksomhed på grund af sin unikke status som det første hybrid-orgel i Danmark udført af Allen Organs. Andre kor og musikalske aktiviteter i Helligåndskirken Helligåndskirken er et musikalsk kraftcenter for kirkemusik i mange forskellige afskygninger. Dels foregår der undervisning af organiststuderende på Vestervig Kirkemusikskole i kirken, og på den måde er Helligåndskirken med til at løfte en fælles folkekirkelig opgave med at uddanne fremtidige kirkemusikere og give dem mulighed for at øve på et orgel i et kirkerum. Desuden er der tradition for, at kirken giver musikstuderende ved konservatoriet, der er bosat i sognet, mulighed for at øve, når der er ledige lokaler. Det har gennem tiden skabt et tæt forhold til konservatoriet, hvilket vi nyder godt af bl.a. ved gratis koncerter med konservatoriets sangergruppe. Kirkerummet er desuden stedet, hvor tre kor øver ugentligt. Det Ny Kammerkor, Nota Koret og Universitetskoret. Disse kor samles ved en årlig forårskoncert i kirken. Alt dette er med til at gøre kirken til et levende hus med megen musik og glæde, alt sammen noget der indvirker positivt på kirkens omdømme og goodwill i lokalsamfundet. Musik ved særlige gudstjenester Der lægges en særlig årsplan for de musikalske aktiviteter ved gudstjenesterne. Det betyder, at vi ved særlige gudstjenester har mulighed for at sætte ind med stor besætning i kirkekoret Langfredag, Påskedag, Pinsedag, Høstgudstjenesten, Alle Helgen og ved De ni læsninger. Desuden spiller organisten også til særlige gudstjenester, hvor der medvirker to sangere fra kirkekoret. Det drejer sig om bl.a. pilgrimsgudstjenester og andre lejlighedsgudstjenester. Babysalmesang For at skabe en sammenhæng i de musikalske aktiviteter i kirken deltager organisten også i Babysalmesang, hvilket giver forældre og børn en mulighed for at stifte bekendtskab med orgelet som et legende instrument og en naturlig del af kirkerummet og ligeledes som et naturligt akkompagnement til salme og kirkeviser for børn. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

78 Helligåndskirken som organisation Helligåndskirken er en kirke, som historisk set har levet højt på de mange frivillige. Sådan er det også i dag. Vi har i alt ca. 300 registrerede frivillige. Det vil sige personer, som selv har meldt sig til en frivillig tjeneste mange til flere af meget forskellig karakter og omfang. Det være sig alt fra uddeling af kirkeblade, over at lave kirkekaffe og kirkefrokost til hjælp ved julemarked, borddækning og meget omfattende bistand ved kirkens mange aktiviteter. Sammenlagt bliver der lagt flere årsværk som frivillighedstimer i Helligåndskirken! Det kommer ikke af sig selv at styre og lede så mange frivillige det bidrager de ansatte med. Vi har p.t. flg. lønnede medarbejdere omregnet til årsværk: 2,0 præstestillinger: Henrik Oest, Torben Tramm, begge fuldtids 1 organist: Anders Gaden 1,3 sognemedhjælpere: Mette Gottlieb (15 timer) og Anne Mette Mikkelsen (30 timer) 1 kirkesekretær: Stine Larsen 2,0 kirketjenere: Lise-Lotte Siim Hovgaard og Said Kako Menighedsrådet består af 9 valgte medlemmer og 6 suppleanter, som vi har en god tradition for i Helligåndskirken også indgår i MRs daglige arbejde. Endvidere sidder præsterne som fødte medlemmer af rådet. Menighedsrådet er organiseret med 4 store udvalg: Økonomiudvalg (som har særligt ansvar over for alle udvalg, når der er involveret økonomi) Personaleudvalg Aktivitetsudvalg Bygningsudvalg. Hertil kommer en række mindre udvalg, som er vitale for at få det daglige virke til at fungere. Udvalgenes referater sendes via MRs sekretær til alle i MR. Udvalgsstrukturen betyder, at de 4 store udvalg har ansvar for at mødes mindst 4 gange pr. år og ellers efter behov. Der er udarbejdet en forretningsorden, som sikrer, at udvalget følger området og indgiver indstillinger til drøftelse og beslutning i MR på sager, som vedrører udvalgets område. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

79 Økonomiudvalgets særlige ansvar Indstillinger fra udvalg sendes til MR senest en uge inden MR-mødet, og hvis det indebærer økonomi/investeringer sendes det samtidig til Økonomiudvalget, som har ansvar for ved MR-mødet at fremkomme med en økonomisk indstilling/ prioritering. Økonomiudvalg Aktivitetsudvalg MR Personaleudvalg Bygningsudvalg Børn/Unge Voksne/Ældre Øvrige For at understøtte den økonomiske ansvarlighed hos alle, sendes udvalgets indstillinger til MR mindst 8 dage forud for et MRmøde, og samtidig sendes indstillingen til Økonomiudvalget, så man her fremkommer med skriftlig økonomisk indstilling til drøftelsen i MR, hvis der er impliceret økonomi og budget i temaet. Set ud fra Personalets synsvinkel ser organisationen sådan ud, idet MRs kontaktperson her fungerer som daglig leder, en slags personalechef. Det betyder, at kontaktpersonen har alle en personalechefs beføjelser over for de enkelte ansatte vedr. ferie, frihed, sygdom, kurser o.l. Kontaktpersonen fører en gang om året en medarbejderudviklings-samtale (MUS), hvor der opstilles mål og kompetencetemaer for det kommende år. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

80 Stabsmøde I dagligdagen mødes alle medarbejdere (og om muligt også kontaktpersonen) hver tirsdag formiddag til et stabsmøde. Her gennemgår man den kommende uges kalender og aktiviteter - evaluerer evt. den foregående uges aktiviteter, som har involveret alle grupper. Ved mødet er der et fast punkt: Bordet rundt, hvor den enkelte har ansvar for at give input til dagligdagen, spørge ind og anvise løsningsmuligheder i de praktiske forhold på arbejdspladsen. Alle udlån af kirken og kirkens lokaler, som senere skal behandles i MR, skal først drøftes her, så der medfølger en medarbejder-indstilling til MR. Strategimøde Stabsmødet mødes endvidere til et månedligt strategimøde, som også fungerer som udvalg for sognemedhjælperne. Her produktudvikles vores kirkelige tilbud, ligesom der drøftes nye og evalueres gamle. Efter mødet sikres flow i resten af huset. Referatet sendes til alle medarbejdere. Præstemøde Strategimødet sluttes af og til med et præstemøde for kirkens præster, hvis der forlods er indgivet punkter til drøftelse her. Her foregår bl.a. en langtidsplanlægning af fordeling af pastorale opgaver. Cirkulærebestemt medarbejdermøde To gange om året indkaldes alle medarbejdere med formand, kirkeværge, kontaktperson og kasserer til det cirkulærebestemte medarbejdermøde. Heri deltager også medarbejdere fra Kirkekasserer Vest. En årlig temadag MR sigter efter en årlig temadag i foråret for både MR og medarbejdere, hvor vi bl.a. evaluerer og drøfter kommende indsatser. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

81 Kirken og menighedsrådet Kirkelovene lægger op til, at ethvert sogn ledes af et menighedsråd, som er valgt for 4 år. Menighedsrådet har det overordnede ansvar for kirken og alle dens aktiviteter, bygninger og ansatte. Menighedsrådet i Helligånds Sogn afholder ordinært møde en gang om måneden undtagen i juli. Møderne er offentlige, hvorfor enhver er velkommen til at overvære møderne uden taleret og uden at kunne være til stede ved lukkede punkter om personalemæssige forhold. Demokratisk overskud i et MR (Udv.) Alle medlemmer af MR 4 typer udvalg: 1. Økonomiudvalg 2. Personaleudvalg 3. Aktivitetsudvalg 4. Bygningsudvalg Formand Alle medlemmer af MR kan begære punkter på dagsorden og de fremsendes til formanden. Temaer, der kræver uddybning eller større indsigt følges af et bilag om sagen. Formand afstemmer med udv.fmd. UDV UDV. følger sit område og sætter selv temaer op laver bilag på særlige sager til MR og indgiver sin indstilling til MR, som indskrives i dagsorden bilagt indstillingen. MR MR drøfter, justerer, korrigerer eller supplerer de indgivne indstillinger og træffer endelig afgørelse i alle sager. Beslutning indskrives i referat, som underskrives ved mødets afslutning. Gennem udvalgsarbejdet har vi ønsket at bidrage til at optrappe det demokratiske overskud i vores sogn. Det lægger et større ansvar på de 4 store udvalg. En gang om året indbyder MR til et sognemøde normalt sidste søndag i kirkeåret hvor der aflægges kort beretning om årets gang i MR og sogn. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

82 Økonomiudvalget Medlemmer Møder Opgaver Referat Årsbudget og årsregnskab Økonomiudvalget består p.t. af 7 medlemmer, der vælges blandt MRs valgte og suppleanter. Formanden er MRs valgte kasserer og vælges for 1 år ad gangen. Der afholdes møder efter behov, oftest en gang månedligt forud for MR-mødet. Foruden udvalgsmedlemmerne kan der deltage andre, såfremt dette er ønsket af økonomiudvalget til en sags belysning. Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, meddeler vedkommende udvalgsformanden dette så vidt muligt senest to dage før mødets afholdelse. Udvalget har indsigt i de økonomiske forhold inden for alle kirkens områder, og udvalgets indstilling skal indhentes ifm. større indkøb (over kr ,-), bindende kontrakter og organisatoriske ændringer, inden sagen forelægges for MR til beslutning. Udvalget har særligt ansvar over for de øvrige udvalg, når der er involveret økonomi. Der er udarbejdet forretningsorden og kommissorium, samt udstukket retningslinjer for medansvar for specifikke kontoområder til diverse udvalg/medarbejdere. Et underudvalg har stået for oprettelse af indkøbssamarbejde for sognene i Vestre Provsti kaldet Kirkeindkøb Vest. Udvalget orienterer løbende MR om budgetforbrug, der følges tæt. Hvert kvartal forelægges budgetrapport for MR. Der udfærdiges referat fra møder med væsentlige punkter. I mødereferatet anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende. Sendes til alle i MR. Økonomiudvalget lægger budget og kommenterer årsregnskab i samarbejde med Kirkekasserer Vest. Udarbejder beretning til det lovpligtige årlige menighedsmøde, jf. lovbekendtgørelse Bekendtgørelse af lov om menighedsråd nr. 772 af 24. juni 2013 samt lovbekendtgørelse Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi nr. 331 af 29. marts Virksomhedsplan Helligåndskirken,

83 Helligåndskirkens bygninger Menighedsrådet har ansvar for mange facetter ved det at være kirke på vort sted. Og således også den kulturarv, der er overleveret til os: Bygningerne. I Helligånds Sogn har vi Kirkebygningen på Torpevænget 1 og tilhørende menighedslokaler, som blev indviet palmesøndag Kirken og alle menighedslokaler udgør sammenlagt kvadratmeter. Selve kirkerummet er på 290 kvadratmeter, og hvis man inkluderer de rum, som direkte relaterer sig til kirkerummet, så er det samlede areal på 515 kvadratmeter. De tilhørende menighedslokaler er - efter tilbygningen i 2008 på 200 kvadratmeter fordelt over 2 etager nu på i alt 712 kvadratmeter. Vi indgår aktivt i grundejerforeningen, fordi det er vitalt for os, hvordan de omliggende arealer anvendes og administreres. Endvidere har vi to præsteboliger: Septembervej 3, hvor Hanne og Henrik Oest bor. Grunden er på kvadratmeter. Bebygget areal er 201 kvadratmeter, hvoraf 21 kvadratmeter er en udestue. Boligareal er på 165 kvadratmeter, og så er der 130 kvadratmeter kælder. Her er et lokale, som anvendes til flere formål i kirkeligt regi, primært børne- og ungdomsarbejdet. Der er placeret et offentligt præstekontor på 15 kvadratmeter til sognepræsten i boligen, hvorfor adgangs- og toiletforhold skal sikres af MR. Novembervej 30, hvor Marian og Torben Tramm bor. Grunden er på 882 kvadratmeter. Bebygget areal er 175 kvadratmeter. Boligareal er på 125 kvadratmeter. Der er 82 kvadratmeter i kælderen. Der er placeret et offentligt præstekontor på 30 kvadratmeter til sognepræsten i boligen, hvorfor adgangs- og toiletforhold skal sikres af MR. Der afholdes årligt syn på alle bygningerne, hvor bygningssagkyndige deltager. Her ser man på mulige fornyelser og istandsættelser, og de skrives ind i protokoller på stedet og indgår i de prioriteringer, som MR må foretage. Større arbejder indgår i hele provstiets budgetfase, hvis der skal anvendes midler fra den store kasse til at sikre, at vores kulturarv bliver forvaltet på bedste måde. I forbindelse med syn arbejdes der ud fra en problemløsningsmodel, der også involverer præstefamilien og deres forslag til løsning. I kirken arbejdes der ligeledes ud fra en problemløsningsmodel, der involverer ansatte. Bygningsudvalget følger op således, at der anvises konkrete løsningsforslag med prioritering og finansieringsforslag. Det dokumenterede synsresultat sendes af bygningsudvalg via økonomiudvalg til endelig beslutning i menighedsrådet Hvert andet år er der provstesyn, hvor også provsten og provstiets bygningssagkyndige deltager. Efter udvidelsen i 2008 fremstår kirken som meget opdateret, lokale og bygningsmæssigt, i forhold til de mange aktiviteter, der forgår i kirken. Vi sigter efter at alle kirkens bygninger er up to date også energimæssigt. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

84 Kommunikationsstrategi Menighedsrådet har vedtaget denne kommunikationsstrategi for Helligåndskirken: I al kommunikation har vi vores mission for øje vi ønsker at øge modtagerens kendskab til vores mission, og vi er åbne og ærlige om dette. Al kommunikation skal understøtte eller afspejle vores vision. Vi kommunikerer åbent ærligt tydeligt og med respekt for modtageren Vi søger at målrette vores kommunikation til modtageren. Vi kommunikerer på alle relevante måder og gør en indsats for at være synlige på alle relevante platforme. Vi siger, hvad vi gør og vi gør, hvad vi siger. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

85 Sådan gør vi i Helligåndskirken Politikker Udlån af lokaler Personalehåndbog o.l. I Helligåndskirken har vi opstillet en række politikker for forskellige områder. Dette for at sikre ensartethed og afklaring både internt blandt kirkens medarbejdere og for at sende klare signaler ud af huset ved forespørgsler af forskellig slags. Som nogle af de væsentligste politikker kan kort nævnes: Regler for udlån af Helligåndskirkens lokaler Århus Stift har pålagt alle menighedsråd, at udlån af kirkernes lokaler til enhver tid skal være udgiftsneutralt for de enkelte kirker. Samtidig har menighedsråd og personale i Helligåndskirken et ønske om, at al brug af kirkens lokaler foregår på den mest optimale måde for såvel brugere som det faste personale. På det grundlag er følgende regelsæt udarbejdet, som er gældende for alt udlån af både kirkerum og øvrige lokaler i Helligåndskirken. Generelt kan nævnes at: Aftale om udlån koordineres altid gennem kontoret, der vil involvere øvrige dele af huset efter behov. Aftale om udlån altid indgås med en ansvarlig navngiven leder. Denne er til stede under arrangementet og hæfter for eventuelle skader på bygninger og inventar. Lokalerne altid skal afleveres i en stand, som nøje svarer til den, man overtog dem i. I modsat fald vil vi være nødsaget til at fremsende en faktura på de dertil forbrugte timer. Kirkens lokaler kan ikke lånes til private sammenkomster. Mere udførlige regler for de enkelte typer udlån, f.eks. begravelseskaffe og bryllupsreceptioner findes på kirkekontoret. Helligåndskirkens personalehåndbog/personalepolitik Helligåndskirkens menighedsråd har udarbejdet en 16 sider lang personalepolitik, senest redigeret i januar Håndbogen dækker bredt og belyser ud over kirkens vision diverse emner, bl.a. arbejdsskader, MUS samtaler, sygdom, tavshedspligter og meget andet, overskueligt opstillet i alfabetisk orden. Personalepolitikken findes hos samtlige af kirkens medarbejdere. Virksomhedsplan Helligåndskirken,

86 Helligåndskirken og provstiet Vi er en del af Aarhus Vestre Provsti. Helligåndskirken er en aktiv medspiller også på provstiplan. Dels har vi været med-initiativtager til 4-sogns-samarbejde mellem Møllevangskirken, Hasle Kirke, Gellerup Kirke og os, hvor vi sammen har udviklet en lang række spændende og tværgående initiativer. Dels bidrager vi til at trække et læs på en række andre områder, f.eks. fælles indkøbsaftaler og provstiets kommunikationsmæssige profil gennem Lokalavisen med fælles annoncering og en ugentlig gratis præsteklumme samt samlede gudstjenestelister. Primo 2013 udkom resultatet af en meget stor aktivitetsundersøgelse for alle sogne i provstiet, som også gav spændende omtale i flere medier. Her viser Helligåndskirken sig også på markant måde som den kirke, der samlet set samler langt flest deltagere ved de ugentlige aktiviteter: 740 deltager i gennemsnit pr. uge gennem 40 uger om året! Hertil kommer så gudstjenester og kirkelige handlinger! Hele undersøgelsen kan hentes fra Provstiets hjemmeside: aavp.dk under Downloads. På de næste sider kan du se, hvilke aktiviteter vi har i Helligåndskirken og de konkrete tal gennem året: Virksomhedsplan Helligåndskirken,

87 Virksomhedsplan Helligåndskirken,

88 Virksomhedsplan Helligåndskirken,

Godkendt med tilføjelsen af organistens ansøgninger

Godkendt med tilføjelsen af organistens ansøgninger Menighedsrådsmøde nr. 324, 18.02.2015 kl. 17.00 Indleder: Lise H. Sørensen Afbud: Sigfred Lauridsen, Kirsten D. Sejthen, Lise-Lotte Hovgaard, Steen Victor Christensen Dagsordens punkter Kort redegørelse

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Afbud: Svend

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Afbud: Svend Menighedsrådsmøde nr. 347, 08.03.2017 kl. 19.00 Indleder: Lise H. Sørensen Afbud: Svend Tilstede: Steen, Inger, Kirsten, Henrik, Johannes, Knud, Poul, Lise, Mette, Maja, Hans Erik, Jytte, Elisabeth, Erik,

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at unge får lyst til at læse teologi?

Hvad kan vi gøre for at unge får lyst til at læse teologi? Menighedsrådsmøde nr. 339, 08.06.2016 kl. 19.00 Indleder: Erik Eriksen Afbud: Kirsten, Mette, Torben Dagsordens punkter Kort redegørelse for sag evt. med henvisning til bilag. Beslutning og ansvarlig for

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti

For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti Aftenens program Kl.19 Velkomst og sang ved provsten Kl.19.15 Kom godt i gang - 1 Kl.20 Kaffe Kl.20.30 Kom godt i gang - 2 Kl.21.15 Afslutning og sang

Læs mere

ÅRSBUDGET for Bispebjerg Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Bispebjerg Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Bispebjerg Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 1971 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Oplæg fra Tænketank -kirkerne i Bispebjerg-Brønshøj provsti

Oplæg fra Tænketank -kirkerne i Bispebjerg-Brønshøj provsti Oplæg fra Tænketank -kirkerne i Bispebjerg-Brønshøj provsti 2 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 GRUPPENS SAMMENSÆTNING... 3 1.3 TÆNKETANKENS ARBEJDSGRUNDLAG... 4 1.4 TÆNKETANKENS ARBEJDSMETODE...

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag.

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag. Menighedsrådsmøde nr. 330, 09.09.2015 kl. 19.00 Pedersen Indleder: Jesper Henning Deltagere: Sigfred, Jette, Christoffer, Kirsten, Bent, Henrik, Carl, Knud, Poul, Lise, Ingerlise, Christian, Jesper, Henning,

Læs mere

Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8

Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8 Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8 Haderslev Stifts kirketælling løb igennem 2015 og indtil 1. februar 2016. En stor tak til alle de, der har været involveret i at tælle og indberette og samle

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Orientering om låsesystem Udsende instruks til MR på mail Kristian Undersøge mulighed for et VIP kort til Baunekirken

Orientering om låsesystem Udsende instruks til MR på mail Kristian Undersøge mulighed for et VIP kort til Baunekirken Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. marts, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet

Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet Karen J. Klint, kirkeordfører for Socialdemokraterne og medlem menighedsrådet og kontaktperson ved Bredballe kirke Vivi Rolskov Jensen, antropolog

Læs mere

Menighedsråd. Vodskov Kirkes DNA

Menighedsråd. Vodskov Kirkes DNA Menighedsråd Vodskov Kirkes DNA 1 Forord Vodskov Kirkes DNA Da vi som nyvalgt Menighedsråd med 4 gode år foran os startede arbejdet, var det først og fremmest med at sætte os grundigt ind i alle de nye

Læs mere

ÅRSBUDGET for Husum Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Husum Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Husum Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 18817 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Esbjørn. Jytte Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

Esbjørn. Jytte Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. maj, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Ved organist forstås den organist, for hvem nærværende

Læs mere

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Økonomi Ans Nr. Dok. nr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Tildelt beløb Bemærkninger 4 95929/11 Flemming Chr.

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Deltagere: Sigfred, Benjamin, Bent, Christian, Carl, Knud, Poul, Lise, Erik, Jesper, Mie, Torben, Ingerlise, Steen Victor, Jette,

Deltagere: Sigfred, Benjamin, Bent, Christian, Carl, Knud, Poul, Lise, Erik, Jesper, Mie, Torben, Ingerlise, Steen Victor, Jette, Menighedsrådsmøde nr. 328, 10.06.2015 kl. 19.00 Indleder: Christian Thomsen Deltagere: Sigfred, Benjamin, Bent, Christian, Carl, Knud, Poul, Lise, Erik, Jesper, Mie, Torben, Ingerlise, Steen Victor, Jette,

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 5. januar, 2012 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Børn og folkekirkemedlemmer

Børn og folkekirkemedlemmer Børn og folkekirkemedlemmer Aarhus Kommunes provstier 215 Rapport om børn og folkekirkemedlemskab Maj 215 Aarhus Kommunes Provstier: Domprovstiet Nordre Provsti Søndre Provsti Vestre Provsti Tekst og redigering:

Læs mere

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE?

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? Hvis du gerne vil deltage i kirkens sociale fællesskab, er der gode muligheder for at blive frivillig i Karlslunde Kirke. GRUNDLAGET FOR FRIVILLIGT ARBEJDE I KARLSLUNDE

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Deltagere: Sigfred, Jette, Christian, Steen, Bent, Carl, Henrik, Knud, Poul, Lise, Kirsten, Ingerlise, Jesper, Torben

Deltagere: Sigfred, Jette, Christian, Steen, Bent, Carl, Henrik, Knud, Poul, Lise, Kirsten, Ingerlise, Jesper, Torben Menighedsrådsmøde nr. 333, 9.12.2015 kl. 19.00 Indleder: Kirsten Sejthen Deltagere: Sigfred, Jette, Christian, Steen, Bent, Carl, Henrik, Knud, Poul, Lise, Kirsten, Ingerlise, Jesper, Torben Afbud: Mie,

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Oplæg: Gudstjenester, der er folkekirkens vigtigste kerneydelse, er en fælles opgave for præster og menighed. Hvordan skal vi udvikle gudstjenestelivet

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

ÅRSBUDGET for Øster Nykirke Sogns Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Øster Nykirke Sogns Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Øster Nykirke Sogns Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 797 CVR-nr. 98119 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hjordkær Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Hjordkær Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Hjordkær Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 911 CVR-nr. 119 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Diakoni i Århus Vestre Provsti. En undersøgelse i 16 sogne

Diakoni i Århus Vestre Provsti. En undersøgelse i 16 sogne Diakoni i Århus Vestre Provsti En undersøgelse i 16 sogne 1 Baggrund I efteråret 2012 fremsætter provstiudvalget i Århus Vestre Provsti et ønske om at sætte fokus på diakoni i Århus Vestre. På temadag

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. november, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

2015-11-05 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 8

2015-11-05 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 5. november, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker.

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Kirkens aktiviteter... 1 2. Menighedsrådenes aktiviteter... 2 3. Aktiviteter i kirkens regi... 3 4. Aktiviteter

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke

Årsberetning Dalum Kirke Årsberetning Dalum Kirke 2014-15 Hvorfor er vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Dagsorden til møde den 23. april 2013 kl i Rindum Sogns Menighedsråd

Dagsorden til møde den 23. april 2013 kl i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Dagsorden til møde den 23. april 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Tage Høj Kristiansen, Poul Sørensen,

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Dagsorden MR - møde d. 12. april, 2012 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Godkendt. Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. Pkt. 2 Godkendelse af referat.

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Godkendt. Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. Pkt. 2 Godkendelse af referat. Menighedsrådsmøde nr. 315 d. 12/03 2014 kl. 19.00 Indleder: Sigfred Lauridsen Afbud: Karin Clemmensen, Christian Thomsen, Lise-Lotte Hovgaard, Lise H. Sørensen Fraværende: Dagsordens punkter Kort redegørelse

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden Årsberetning Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden 2008-12 Dalum Kirkes vision Vision om - at være en åben og levende kirke - at have et levende gudstjenesteliv - at være et sted for

Læs mere

Arbejdsmiljøkursus for gravere, kontaktpersoner m.fl. Se dokument på DAP. Kl. 20.15-20.35: Kaffe Kl. 20.35-22.15: Lukket møde

Arbejdsmiljøkursus for gravere, kontaktpersoner m.fl. Se dokument på DAP. Kl. 20.15-20.35: Kaffe Kl. 20.35-22.15: Lukket møde Tjørring sogn Referat MR - møde d. 06. februar, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: fredag.

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Print fra www.merekirke.dk: Mere Kirke > Find nye veje > Brug frivillige BRUG FRIVILLIGE

Print fra www.merekirke.dk: Mere Kirke > Find nye veje > Brug frivillige BRUG FRIVILLIGE BRUG FRIVILLIGE Hvad går det ud på? Frivillige varetager et hav af forskellige opgaver i sognene. Eksemplerne herunder favner meget bredt, og der vil formentlig være flere muligheder, end der er nævnt

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

ÅRSBUDGET for Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 797 CVR-nr. 789 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift Århus den 1. december 1 Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift -1 Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nørrevang Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Nørrevang Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Nørrevang Sogns Menighedsråd i Slagelse Provsti i Slagelse Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 1 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

Generalforsamling Årsberetning 2015.

Generalforsamling Årsberetning 2015. Generalforsamling Årsberetning 2015. Det første år. Det var så mit første hele kalender år som valgmenighedspræst. En ny titel for mig. Først var jeg folkekirkepræst, så vikarpræst, så sydslesvig præst,

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

Plads til flere... frivillige i Christianskirken

Plads til flere... frivillige i Christianskirken Plads til flere... frivillige i Christianskirken Vision Christianskirken - et livstræ med mange grene der: rækker synligt ud i sognet peger opad og inspirerer til at søge Gud styrker og engagerer den enkelte

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HELLIGÅNDSKIRKEN, AARHUS

BRUGERUNDERSØGELSE I HELLIGÅNDSKIRKEN, AARHUS BRUGERUNDERSØGELSE I HELLIGÅNDSKIRKEN, AARHUS FORÅRET 2006 1 INDLEDNING 3 HVEM ER BRUGERNE? 3 HVAD BRUGER BRUGERNE? 4 CENTRUM OG PERIFERI 4 FASTE BRUGERES DEBUT 5 MERE OM DE FASTE BRUGERE 7 TYPISK DELTAGELSESMØNSTER

Læs mere

De gule sedler, der blev afleveret: Hvordan er det gode menighedsrådsmedlem?

De gule sedler, der blev afleveret: Hvordan er det gode menighedsrådsmedlem? De gule sedler, der blev afleveret: Hvordan er det gode menighedsrådsmedlem? Interesseret i arbejdet. God samarbejdspartner. Kan fatte sig i korthed Åben omkring ressourcer, tid mål og evner Aktiv og interesseret

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

ÅRSBUDGET for Skibet Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Skibet Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Skibet Sogns Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 79 CVR-nr. 179717 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Referat menighedsrådsmøde Dato: 27. august 2015 kl. 19.00 21.00

Referat menighedsrådsmøde Dato: 27. august 2015 kl. 19.00 21.00 Referat menighedsrådsmøde Dato: 27. august 2015 kl. 19.00 21.00 Blad nr. Dagsorden Beslutning Velkomst ved formand Sten Jørgensen Afbud fra Klaus Eisenhardt, Karen-Margrethe Schmidt og Helle D. Asmussen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere