Nyt fra Bornholms Landbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Bornholms Landbrug"

Transkript

1 I dette nummer: Bestyrelsens indlæg 1 ERFA gruppe for elever 2 Korte nyheder 3 Lønafregning 3 Gruppeliv for medlemmer 4 Planterådgivningen 5 Energibesparelser 5 FN s klimatopmøde 6 Jul og nytår hos BL 8 Seniorklubben 8 Ny gruppe i gruppelivsordningen Indstik: Kalender Nyt fra Bornholms Landbrug Nr. 10 november 2016 Noget at leve af - Noget at leve for v/ Bestyrelsesmedlem Jens S. Koefoed a, prøv lige, igen at sige det højt. J Noget at leve af Noget at leve for Netop dette bruges af Landbrug & Fødevarer, som et godt slogan. Ganske rigtig, simpelt og korrekt. Er det ikke det vi gerne vil. Uanset, hvad vi laver og gør, er vi omgivet af masser af regler og love, hverdagen gøres konstant mere og mere kompliceret. Temadag om økologi I slutningen af oktober holdt Bornholms Landbrug temadag om økologi. Der var besøg af producenter af bl.a. gris og æg, indkøbere til detailhandelen og kommunen, konsulenten fra Landbrug & Fødevarer og vores egne lokale konsulenter, som er behjælpelige med papirgangen, herunder emballagen. Bornholms Regionskommune har et stort ønske om flere varer, producenten har ønsket om at sikre afsætningen og forbrugeren en god vare. Flere ved mødet kunne måske godt se en evt. mulighed. Jeg skal blot opfordre jer, der går med en idé, stor som lille, at kontakte Bornholms Landbrug. For den rigtige start er absolut vigtig. På vej hjem fra mødet kom jeg til at tænke på min bedstefar, som boede på Brunsgård, han havde køer til mælken, grise for kødet og høns for æggene. Markbruget var græs, roer, korn og lucerne. Alt for at sikre foder og det kunne i høj grad minde om økologisk produktion. Ønsket er blot en 2016 teknologi og mekanisering. Økologisk eller ej, det skal være bæredygtigt, for at give mening i min verden. Delegeretmøde I dagligdagen bombarderes vi konstant med reklamer. Det kan være ugens tilbud i den lokale dagligvarebutik, eller reklame for dansk landbrug. Kan vi undvære alle disse reklamer, ja i nogen udstrækning, vil mange mene. Omvendt ville vi være blevet til det, vi er i dag? Nej. Dansk landbrug ville ikke havde været så eksporterende, som vi er i dag, hvis der ikke var blevet reklameret for netop vores produkter; kød, mælk, frø og maskiner ud i verden. Derfor bruger Landbrug & Fødevarer mange penge på reklame om os landmænd. Så der kan blive noget at leve af Noget at leve for. Landbrug & Fødevarer har i november afholdt Delegeretmøde i Herning, her afspejledes netop dette. Landbrug & fødevarer bruger enormt med energi på at arbejde med politikere og især embedsmændene og er i konstant forhandling med embedsmænd i de danske ministerier. Et eksempel er den meget omtalte 16 punkts plan fra regeringens side, en plan som er godt på vej. Nu er så PSO afgiften kommet under afvikling, dejligt for landbruget og rigtig man- Fortsættes næste side

2 Side 2 ge andre erhverv. Bestyrelsen fra Bornholms Landbrug deltog i mødet og vi hørte bl.a. en rigtig god beretning fra Martin Merrild. Vi har en formand i Martin Merrild, som gør det rigtig godt for os medlemmer. Han blev sammen med Lars Hvidtfeldt genvalgt. Lone Andersen var på Familielandbrugets årsmøde også genvalgt. Besøg af Martin Merrild Martin Merrild var 17. november hele dagen på Bornholm. Formiddagen bød på et besøg på Kannikegaard, hvor bestyrelsen, sammen med andre bornholmske landbrugsfaglige foreninger, mødtes og gav en orientering om netop vores forhold på Bornholm. Eftermiddagen startede med besøg hos Bornholms Andelsmejeri for at slutte med medlemsmøde for alle i Bornholms Landbrug. Aftenen bød på et, af Mejeriet, arrangeret medlemsmøde for mælkeproducenterne og Martin Merrild. Nyt fra Bornholms Landbrug Natura2000 handlingsplaner Afslutningsvis vil jeg informere alle om, at på Bornholm Regionskommunens hjemmeside er der udlagt forslag i høring til Natura 2000-handlingsplaner Siden findes her: Hoeringer/Sider/Forslag-til-Natura-2000-handleplaner i-h%C3%B8ring.aspx Det er vigtigt, at der nu bliver set på områderne og afgivet høringssvar, vi som landmænd og jordbesiddere skal være opmærksomme, for det er nu forslag skal frem, hvis de skal kunne indgå i natura-2000 handlingsplanerne. De 7 områder er: Hammeren og Slotslyngen Gyldensåen Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne Kystskrænterne ved Arnager Bugt Dueodde Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne Randkløve skår. Giv jeres besyv med og ønskes der hjælp til formulering eller spørgsmål så kontakt Bornholms Landbrug på tlf Erfagruppe for elever i marken v/ Ole Harild ornholms Landbrug og Bornholms LandboUngdom B har i fællesskab startet en erfagruppe for unge interesserede planteavlere og medhjælpere i markbruget. Gruppen mødtes første gang søndag den 13. november i forsøgsmarken, hvor forsøgstekniker Christian Møller Holm fortalte om, hvordan han passer forsøgsmarken og de andre forsøg Bornholms Landbrug har rundt omkring på øen. Det bliver Christian, der skal lede erfagruppen, men der kan lejlighedsvis også være en af planteavlskonsulenterne til stede ved møderne. Vi har allerede omkring 15 interesserede deltagere, men der er plads til flere, evt. oprettes 2 erfagrupper. Christian vil undervise deltagerne i de opgaver eleverne kommer ud for i dagligdagen, bla. vil han lære dem at kende forskel på de mest almindelige ukrudtsarter og sygdomme. Erfamøderne vil finde sted udenfor normal arbejdstid - ofte i weekender, fordi mange af deltagerne går på skole ovre. Vi regner med, at der vil blive afholdt 5 6 møder om året, men gruppen afgør selv, hvor ofte de vil mødes. Da det er et fællesprojekt med LandboUngdom vil betalingen for at deltage i møderne være yderst rimelig nok omkring 150 kr. pr. møde for medlemmer af Bornholms LandboUngdom. Vi blander os ikke i hvem der betaler, men det kunne være, at du som landmand vil betale for, at din elev/ medarbejder vil bruge noget af sin fritid på at dygtiggøre sig. Hvis du har en elev eller ung medhjælper ansat kunne deltagelse i denne erfagruppe være en god og billig måde at øge medhjælperens viden og interesse i det arbejde han/hun er ansat til at varetage. Vi på Kannikegaard kender ikke alle unge medhjælpere, så derfor er din medhjælper afhængig af, at du får tilmeldt vedkommende til denne erfagruppe.

3 Nyt fra Bornholms Landbrug Side 3 Korte nyheder v/ Thomas Bay Jensen esøg af Martin Merrild B Som beskrevet andet steds i nyhedsbladet besøgte formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild Bornholm den 17. november. Vores fokus for besøget var dels at orientere Martin Merrild om de særlige forhold, der er for landbruget på Bornholm og dels at lade Martin orientere om hvad og hvordan Axelborg arbejder. det politiske arbejde i Danmark. Opfordringen er klar, forbliv medlem i Landbrug & Fødevarer og bak op om arbejdet, for at forbedre forholdende for dansk landbrug. I 2017 vil Axelborg igen have dage, hvor der er åbent hus. I den sammenhæng vil Bornholms Landbrug arrangere ture for vores medlemmer med en tur til Axelborg. Bornholms Landbrugs orientering til Martin berørte fakta om vores 75 svineproducenter, vores 32 mælkeproducenter, slagteriet og mejeriet, vores samarbejde med BRK og Gourmet Bornholm i Fødevareklyngesamarbejdet. Om kommunikation generelt herunder vores partnerskabsaftale med Hans Rømer Skolen og de udfordringer husdyr-mrsa-problematikken har medført for projektet. Herunder blev der orienteret om vores samarbejde med Gefion og vores del i det nye KvægrådgivningDanmark. Martin Merrild orienterede om det vigtige i, at arbejde strategisk og arbejde seriøst med sager, der har betydning for dansk landbrug. At arbejdet i Landbrug & Fødevarer kræver en stor stab, der er i stand til at varetage landbrugets interesser i forhold til de muligheder der åbnes i EU, i Asien og USA og ikke mindst i forhold til Forretningsbetingelser Som alle øvrige rådgivningsvirksomheder i Dansk Landbrugs Rådgivning (DLBR) indfører Bornholms Landbrug et sæt forretningsbetingelser for den rådgivning der ydes fra og med 1. januar I næsten enhver sammenhæng er der forretningsbetingelser forbundet med en handel og vi kender sandsynligvis alle den situation, hvor vi skal sætte et kryds i et felt for at acceptere de pågældende forretningsbetingelser forbundet med en handel. Det er helt normalt og reelt er vi, og de øvrige DLBR virksomheder, bagefter andre lignende virksomheder, på det område. Forretningsbetingelserne indeholder bl.a. ansvarsbegrænsninger på erstatningsansvaret på op til 10 mio. kr. Ansvarsbegrænsninger kan virke fremmedgørende overfor jer som kunder og medlemmer, men skal i virkeligheden betragtes som en beskyttelse af DLBR virksomhederne mod spekulation. Foruden implementering af forretningsbetingelser fra den 1. januar 2017 indføres også et krav om skriftlige rådgivningsaftaler. For begges vedkommende finder vi en hensigtsmæssig måde at håndtere denne ekstra administration på, som også kommer til at sikre en korrekt opgaveløsning for jer som kunder. Vi kan også hjælpe med din lønafregning v/ Pia Madsen I økonomirådgivningen hos Bornholms Landbrug hjælper vi gerne dig som landmand eller som selvstændig i andre erhverv med at håndtere lønopgørelse og lønafregning til dine medarbejdere. ler udført i regneark. Eller indberetning til lønservice firmaer. Vi er flere her hos Bornholms Landbrug, der kan hjælpe dig med lønnen. Jeg kan kontaktes på tlf eller mail: Alternativt mine kolleger Elna Kofoed eller Nadja Holm. Vi hjælper med opgørelsen, overarbejdstakster, ferie mv. Du skal som arbejdsgiver sørge for opgørelse af timer, lønaftaler mm. Vi bistår med lønsed-

4 Side 4 Gruppeliv for medlemmer Landmand søger den rigtige forsikring v/ Ulla Skov iden Gruppelivsordningen for medlemmer af Landbrug & Fødevarer blev oprettet i 1985 er der løbet S en del vand i åen. I dag er der f.eks. flere ægtefæller, der arbejder uden for bedriften. Og på trods af diverse tv-udsendelser som Landmand søger kærlighed, er der også flere, der bor alene. Kun for dig Derfor har Landbrug & Fødevarer nu sørget for, at man kan tegne en individuel gruppelivsforsikring, som gælder for én person. Og i øvrigt koster det halve. Den nye gruppelivsforsikring er som udgangspunkt relevant for medlemmer, der af den ene eller anden grund ikke har behov for, at forsikringen også dækker en ægtefælle eller samlever. Det kan f.eks. være fordi, ægtefællen arbejder uden for bedriften og gennem sit job eller sin arbejdsmarkedspension har en forsikringspakke, der dækker præcis de samme områder. Eller simpelthen fordi, der ikke er en ægtefælle eller samlever. To grupper i ordningen Med tilføjelsen af den nye forsikringstype er der nu to grupper at vælge imellem i L&Fs gruppelivsordning: Gruppe 1: Gruppelivsforsikring med inkluderet ægtefælle dækning. Forsikringen dækker både medlemmet og hans/hendes ægtefælle/samlever, pris kr. pr. år. Gruppe 2: Gruppelivsforsikring, individuel. Forsikringen dækker kun medlemmet. Forsikringen kan også tegnes af ægtefælle/samlever, pris kr. pr. år. Landbrug & Fødevarer anbefaler generelt, at alle, bortset fra de dobbeltdækkede, vælger at tegne en individuel forsikring. Nyt fra Bornholms Landbrug Fordele for alle Men der er faktisk også fordele for de helt almindelige gammeldags ægtepar eller samlevende, hvis de, i stedet for gruppeliv med inkluderet ægtefælledækning, vælger to individuelle gruppelivsforsikringer. Når man tegner forsikringen med inkluderet ægtefælledækning, er der 12 måneders karenstid før ægtefællen er fuldt dækket. Med individuelle forsikringer er der ingen karenstid. Med ægtefælledækning er ægtefællen kun medforsikret, og det betyder blandt andet, at når den hovedforsikrede fylder 65 år, så ophører forsikringen for dem begge. Med individuelle forsikringer vil ægtefællens forsikring kunne fortsætte, selvom medlemmet fylder 65 år (såfremt ægtefællen er yngre), indtil ægtefællen fylder 65 år. Med ægtefælledækning er det kun medlemmets nedsatte arbejdsevne, der kan give præmiefri dækning. Med individuelle forsikringer, vil ægtefællen også kunne søge om præmiefri dækning. Bliv klogere på pensionsinfo.dk Selvom de fleste ser pension som noget, der ligger langt ude i fremtiden, kan det være en god ide at besøge hjemmesiden pensionsinfo.dk en gang i mellem. Her kan man se de pensionsordninger og gruppelivsforsikringer man har. Dog kun dem, der er registreret på ens eget personnummer. En medforsikret ægtefælle fremgår altså ikke af Pensionsinfo. Det kan gøre det vanskeligt at få overblik over, hvor meget familien egentlig er forsikret. Mulighed for mere ligestilling Det er typisk fruen, der er medforsikret på gruppelivsordningen. Dermed er hun lidt ringere stillet, end hvis hun havde sin egen gruppelivsforsikring. Det kan man nu lave om på. Hvad er Gruppeliv? Livsforsikring op til kr. (aftager med alderen) Kritisk sygdom-forsikring kr. Ulykkesforsikring op til Gruppe 1 inkl. ægtefælledækning Gruppe 2 Individuel Kontakt Bornholms Landbrug Den nye gruppe 2 træder i kraft 1. januar Hvis du vil vide mere om dine muligheder for at skifte gruppe eller tegne gruppelivsforsikring, kan du kontakte Ulla Skov, tlf , eller Tryg Landbrug, tlf Tryg Landbrug kan kontaktes for et gratis forsikringstjek. Eller læs mere på lf.dk/medlemsfordele klik på Gruppeliv Forudsætter aktivt medlemskab af en landboeller familielandbrugs-forening.

5 Nyt fra Bornholms Landbrug Side 5 Planterådgivningen orienterer v/ Lisbeth Exsteen uldmagter i Tast selv-service udløber! F Det er 5 år siden, Tast selv-service åbnede, og vi skulle have elektronisk fuldmagt for at indsende Fællesskemaet og overføre betalingsrettigheder. Fuldmagterne har en maksimal løbetid på 5 år, og en del af jer forlængede jeres fuldmagt i forbindelse med arealstøtteansøgningen i foråret. Har du ikke allerede forlænget fuldmagten til Bornholms Landbrug, bør du gøre det nu, så vi fortsat har mulighed for at åbne din mappe i Tast selv-service, hvis der er behov for at reagere på høringsbreve eller andet. Du forlænger fuldmagten ved at logge på tastselv.fvm.dk med NemID, under fanen Fuldmagter vælger du Rediger ud for Bornholms Landbrugs fuldmagt. Nu strammes der op for dokumentationskravet ved salg af energibesparelser v/ Klaus H. Petersen nergistyrelsen har netop udsendt et nyt regelsæt E for salg af energibesparelse, hvor der lægges vægt på dokumentationen af brændselsforbrug og varmeanvendelsen. Det vil givetvis betyde, at tilskuddet i nogle tilfælde bliver mindre, mens det i andre tilfælde vil være det samme eller større. Der vil således fortsat være gode muligheder for at opnå energitilskud til udskiftning af biobrændselskedler. De nye anvisninger sikrer, at opgørelsen af besparelserne bliver foretaget på et mere ensartet grundlag i hele landet, hvilket kun kan ses som en fordel. De nye regler trådte i kraft d. 14. november 2016 og bevirker, at der skal anvendes standardberegning i forbindelse med opgørelse af besparelser, som vedrører udskiftning af bio- eller anden fastbrændselskedel. Hidtil har tilskuddene været baseret på ejerens oplysning om forbruget og et skøn fra f.eks. autoriseret VVS. Fremadrettet bliver tilskuddet beregnet ud fra en række nøgletal, som er forudbestemt af Energistyrelsen, herunder kedlens alder og type. Der vil ikke længere være mulighed for, at vurdere en kedels virkningsgrad på den konkrete ejendom ud fra den faktiske stand og/eller indretning i installationen. Desuden er der sket en skærpelse i forbindelse med dokumentationskravet til bestemmelse af det årlige brændselsforbrug. Dette skal dokumenteres gennem købsfaktura eller regnskab. Det giver særlige udfordringer ved fyring med egenproduktion af halm, korn eller træ. Husk derfor at opgøre dit årlige energiforbrug evt. i regnskabet, hvis du står overfor en energirenovering og gerne vil hjemtage et tilskud i den forbindelse. Når du kommer ind i fuldmagten, skal du være opmærksom på, at både start- og slutdatoen skal ændres. Startdatoen sættes til dags dato og slutdatoen 5 år fra den dato, da fuldmagten maksimalt kan gives til en 5 års periode. Når du har ændret datoerne, skal du indsende (indsendt knap øverst til venstre) og signere med NemID. Du er også meget velkommen til at komme forbi planteavlskontoret, så vi kan hjælpe med forlængelsen bare husk at medbringe nøglekort til NemID. Gødningsplanlægning og sprøjteindberetning Vi er i fuld gang med gødningsplaner, markplaner og indberetning af gødningsregnskab og sprøjteoplysninger! Har vi ikke allerede været i kontakt med dig, må du meget gerne ringe for at bestille tid enten hos din planterådgiver eller hos Lisbeth på tlf Denne ensretning er ensbetydende med, at udskiftning af de ringeste anlæg, ikke længere nødvendigvis udløser det største tilskud. Omvendt kan gamle, gode velfungerende anlæg naturligvis opnå et ganske fornuftigt tilskud. Det underminerer i virkeligheden tilskuddets formål med at støtte de projekter med den størst miljømæssige gevinst eller største energibesparelse. Så hvorfor overhovedet holde fast i tilskudsordningen? Danske energiselskaber har siden 2006 haft en forpligtelse til at sikre, at der realiseres energi-besparelser i Danmark. Fra 2015 er selskabernes samlede forpligtelse på 12,2 PJ pr. år. Midlerne til at indfri målet er primært, at selskaberne kan rådgive eller give tilskud til energibesparelses-projekter. Bornholms Landbrugs kunder er fortsat sikret et af landets højeste energisparetilskud på hele 43øre/kWh + moms. Vi har indgået et meget tæt samarbejde med en stor spiller på det danske energimarked, hvilket har resulteret i en meget operationel og effektiv forretningsgang omkring salg af energibesparelse. Det bevirker, at du får den største andel af tilskuddet i hånden. Vi vil naturligvis fortsat gerne være behjælpelige med at hjemtage tilskud ved en eventuel udskiftning eller energirenovering for din virksomhed. Ring til Bornholms Landbrug ved virksomhedsrådgiver Klaus H. Petersen tlf

6 Side 6 FNs Klimatopmøde COP22 er slut! v/ Thor Gunnar Kofoed, Formand for Frøsektionen Landbrug & Fødevarer OP22 sluttede med en vedtagelse eller resolution, C der styrker og præciserer den gamle fra COP21 i Paris. At vi skal begrænse temperaturstigningen, men også at man skal begrænse klimarelateret sult, ørkenspredning og skovfald. Klimatopmøder er utrolig mange ord, mange Ngo er, ligegyldige happenings og demonstrationer, og set med mit kendskab, er det utrolig begrænset, hvad der reelt kommer ud af det. Jeg var dog så privilegeret, at have fået invitationen af World Farmers Organisation til at deltage og komme med et indlæg om, hvordan man begrænser Ørkenspredningen ved, at så de rigtige græs mix på det rigtige tidspunkt, og derved undgå sult. Foran hovedindgangen Klimatopmødets opdelinger Klimatopmødet var opdelt i forskellige områder. Rundt i området i og omkring Marrakesh var der alle mulige demonstrationer og events af meget forskellig karakter. Ude i det specielt etablerede COP22 område, var der en grøn zone, hvor alle industriudstillere viste, hvad de kunne tilbyde verden af klimaforbedrende teknologier. Dansk Industri havde også en stand, hvor de viste hvad danske virksomheders miljøteknologier kan. Den blå zone var der, hvor forhandlingerne foregik. Det var her de forskellige lande havde deres stande, Danmark var en del af en fælles Nordisk stand. Nyt fra Bornholms Landbrug de rige lande ikke vil betale, bliver det ikke til noget. Græs er løsninger Som sagt var jeg inviteret ned og fortælle om, hvordan man burde bruge særlige græsblandinger til at så ud lige før regntiden i de områder, der grænser op til ørkenområderne, specielt i Afrika. De naturlige græsser kan ikke klare det måske varmere klima, men nok mere det, at der er alt for mange geder og andre dyr, der gnaver vegetationen alt for langt ned, så jorden i tørkeperioden blæser væk. Min tanke er, at hvis man har en græsblanding med f.eks. Italiensk Rajgræs og noget Strandsvingel eller lignede, så ville Italiensk Rajgræs spire og blive grønt i løbet af et par dage, hvis der kommer 20 mm. regn og 30 graders varme. Væksten vil være enorm, hvis det også fik lidt gødning, og der kunne nemt være en græsmåtte på cm. på et par uger. Den meget hurtigte græsvækst, vil være en enorm vigtig foderkilde til befolkningens geder, og der vil være mere end nok foder til gederne i en periode. Italiensk Rajgræs kan ikke holde til varmen i længden, så når det er ædt eller brænder af, så er Strandsvinglen etableret, og hvis der bare kommer lidt regn jævnt i regntiden, vil det kunne etablere sig og give foder til gederne i en længere periode. Rodnettet vil holde på jorden. De moderne græsser er i dag ikke perfekte, men det skal afprøves, om moderne viden ikke kan skabe mere foder til gederne, end naturen kan i dag. Og endda med meget få midler. En tysk NGOer mente, at vi skulle bruge gamle sorter der naturligt hørte hjemme i områderne, men til det kunne jeg kun svare, at det jo var den situation, der indtil dato har ført til, at mange mennesker er døde af sult eller har sendt millioner på flugt. Der var rigtig stor opbakning til vores forslag fra de Afrikanske lande, der har problemer med ørkenerne. De vigtigste forhandlinger der foregik, var forhandlingerne om at nå til den fælles resolution ved afslutningen af de to uger COP22 varede. Undertegnede, International Gødningsindustri, mødeledere, og den stående mand, Afrikaekspert. Lang proces mod virkelighed Man bør lige huske på, at det er absolut yderst begrænset, hvor mange af de resolutioner, der på noget tidspunkt er vedtaget på samtlige Klimatopmøder, der er blevet til noget som helst andet end konferencer, møder og forprojekter til projektmagere i vestlige storbyer. Det store spørgsmål har fra første topmøde mellem ulande og ilande været pengebidrag. Der er også meget stor forskel på, hvad man ser som den største udfordring verden står over for. I de vestlige storbyer er det klimafrelseren, og i sær i Afrika er det et spørgsmål om mad, ørkenspredning og måske lidt vækst. Afrika beder om hjælp fordi de ved, at de ikke selv kan løse udfordringerne, og de har ingen penge at betale med. Den vestlige verden siger de har løsningerne, men hvis Min vurdering af klodens største udfordring Hvis vi fokuserer på Afrika, så bor der i dag ca. 1,2 mia. mennesker, som knapt nok kan brødføde sig selv. Man forventer, at der i 2050 vil være ca. 1 mia. flere menne-

7 Nyt fra Bornholms Landbrug Side 7 sker i Afrika. Men de har ikke en jordisk chance for at øge fødevareproduktionen til at kunne brødføde sig selv, og de vil ikke være i stand til at købe noget som helst. Dertil skal indregnes, at ørkenerne breder sig med stor hast, hvilket giver store flygtningestrømme til andre områder, der så overbefolkes. Det er så store befolkninger, så nødhjælp vil være umulig. Derfor kommer vores græsforslag som sendt fra himmelen, da geden er en af de vigtigste fødekilder. En Afrikaekspert frygter, at hvis vi ikke gør noget drastisk for at stoppe denne udvikling nu, så risikerer vi, at der er mellem 30 og 100 mio. mennesker på eksistensflugt fra Afrika mod Europa i midten af dette århundrede, altså 100 gange større flygtningestrømme, end dem vi hidtil har set. Det var ikke noget, jeg var klar over, da jeg rejste til Marrakesh, men det har givet mig en forståelse for, hvorfor de så nemt, har modtaget vores græs ide. Forhandlingsformanden meget positiv Ved første uges forhandlingsafslutning, holdt COP22 s Formandskab med den Marokkanske Udenrigsminister i spidsen en briefing om, de vigtigste elementer i forhandlingsoplægget, hvis man skulle nå frem til en enighed. Der skulle sættes meget ind mod sult i Afrika og ørkenspredningen samt stop af skovfældning. Derefter kom han ind på den globale opvarmning, men sådan ser den vestlige rige verden ikke på det. Jeg spurgte ham under briefingen om, hvordan World Farmers skulle forholde sig, hvis vi reelt ville hjælpe med den vestlige verdens viden, og ikke skulle ende i projektvanvid, som alle tidligere resolutioner. Han brugte en stor del af hans briefings svartid på at forklare, hvordan vi i fællesskab skal finde en vej til hurtig, at komme i gang med vores forslag, fordi han også så det som en mulig god løsning. Vindmøller og solceller i Afrika var ok, men det er ikke det, der løser noget som helst for dem. Puslespillet der skal lægges nu Vi havde også møder med EU Kommission om mulig medfinansiering, hvilket ikke er umuligt, men det vil kræve rigtig meget, at nå dertil. Vi havde møde med World Climate Fund, WCF. Det er en bugnende velhavende fond, der medfinansierer alle klimaforbedrende projekter, hvis man altså lige er akkrediteret til det. Indtil videre er FAO de eneste, der er akkrediteret på landbrugs- og fødevareområdet. Worlds Farmers Organisation kan blive det, måske i samarbejde med Landbrug & Fødevarer/ Brancheudvalget for Frø. Vi skal nu til at finde samarbejdspartnere til at udføre arbejdet i Afrika og herhjemme. Vi har SEGES til rådgivningsdelen, frøbranchen har resten, og vi skal finde Universiteter der kan dokumentere og forske, både herhjemme og i Afrika. Men, kan vi finde de 20% National medfinansiering, der åbner for de 30% EU medfinansiering, som så åbner op for 50% WCF finansiering? Og de roder ikke rundt i små projekter, de støtter helst projekter over 50 mio. kr. om året. Klimatopmødet er slut Søndag morgen i den forgangne uge nåede de så til en ny enighed på COP22, altså en ny resolution. Jeg vil undlade at kommentere de store linjer, de er refereret i de danske medier. Dog undrer det mig, at man bruger mest tid på at diskutere de ting, man har mindst indflydelse på. Dog vil jeg nævne, at på landbrug og fødevareområdet blev forslagene fra den første uge så godt som vedtaget, altså har indsatsen mod sult, ørkenspredning og skovhugst første prioritet. Derfor har vi i denne uge fået henvendelser fra Marokko og Senegal, der vil i gang med vores projekt, så måske bliver græsforslaget en realitet, en dag. Sælges Traktor Deutz Fahr Agrotron furet vendeplov Ørum Blandevogn Seko Fodertruck KL Vandvarmer til varmegenvinding Dele til Mullerup udmugningsanlæg Dele til JF vogn Vandkar (rustfri stål) Pansertoppe Vogn (rustfri stål) til returmælk Henvendelse: inden d. 15/12-16 Lillian Poulsen, Sandvejen 1, Pedersker tlf /

8 Bornholms Landbrug - Vi holder øen i bevægelse! BORNHOLMS LANDBRUG RØNNEVEJ AAKIRKEBY TLF Jul og nytår hos Bornholms Landbrug ontoret er lukket fra og med fredag den 23. december og åbner igen K mandag den 2. januar 2017 kl Landbrugets Seniorklub Tirsdag den 13. december kl Tyskerungen Ole Gerhard Jørgensen vil fortælle om sin egen opvækst som barn af en bornholmsk mor og en tysk far. Mødested: Bornholms Landbrug, Rønnevej 1, Aakirkeby Husk tilmelding senest dagen før til Bornholms Landbrug tlf kift til gruppe 2 (ny gruppe) uden at S afgive helbredserklæring, pris pr. år kr Er du medforsikret eller selvforsikret? Hvis du er ægtefælle eller samlever til en landmand, der har en gruppelivsforsikring, er du i dag MEDforsikret. Dvs. at din ægtefælle/samlevers forsikring også dækker dig. Nu kan du i stedet blive SELVforsikret, uden at det koster ekstra. Det betyder i praksis, at du og din ægtefælle/samlever får hver jeres individuelle gruppelivsforsikring. Hvis du skifter til din egen gruppelivsforsikring inden 31/3 2017, skal du ikke afgive helbredserklæring, og I kan skifte selvom I er over 60 år. Selvgjort er velgjort Der er flere fordele ved, at være SELVforsikret: Den yngste af jer kan beholde forsikringen, selvom den ældste fylder 65 år, så længe der opretholdes et medlemskab af foreningen I kan begge søge om præmiefri dækning ved nedsat erhvervsevne eller Grethe Viborg tlf Ny gruppe i gruppelivsordningen v/ Ulla Skov I kan begge se jeres gruppelivsforsikring på pensionsinfo.dk, via jeres NemID. Vær opmærksom på boafgiften Der er dog også ulemper ved at tegne individuelle forsikringer. F.eks skal samlevende altid betale boafgift på 15% af eventuel udbetaling fra livsforsikringen, modsat gruppe 1, hvor den hovedforsikrede ikke skal betale boafgift, hvis samleveren dør. Kontakt din forening hvis du ønsker at ændre jeres gruppelivsordning. Husk deadline 31/3 2017, hvis du vil slippe for at skulle udfylde en helbredserklæring og hvis du er over 60 år. Efter 31/ vil skift til gruppe 2 kun være muligt for medlemmer og deres ægtefæller/samlevere mv, hvis forsikrede er under 60 år. Pensionsinfo.dk giver en let overskuelig oversigt over alle de pensionsopsparinger og tilhørende forsikringer, der er registreret på dit cpr-nummer. Adgang med Nem ID.

Til virksomheder betjent af en pensionsmægler. Aktivér din pension. og kom godt fra start

Til virksomheder betjent af en pensionsmægler. Aktivér din pension. og kom godt fra start Til virksomheder betjent af en pensionsmægler Aktivér din pension og kom godt fra start Indhold 05 Tryghed fra dag et for alle medarbejdere 06 Masser af fordele 08 Sådan får I Aktivér din pension 10 Så

Læs mere

Danske Halmleverandører

Danske Halmleverandører 4. marts 2014 Referat årsmøde Danske Halmleverandører 2014 Mandag den 3. marts 2014 fra 9.45 til 15 hos Maskinhandler Indkøbsringen Amba, Soldalen 1, 7100 Vejle Dagsorden 1. Valg af stemmetællere og dirigent

Læs mere

Aktivér din pension. og kom godt fra start

Aktivér din pension. og kom godt fra start Aktivér din pension og kom godt fra start Indhold 05 Tryghed fra dag et for alle medarbejdere 06 Masser af fordele 08 Sådan får I Aktivér din pension 10 Så let er det at aktivere pensionen 12 Sådan ser

Læs mere

Nyt fra Bornholms Landbrug Nr. 9 oktober 2016

Nyt fra Bornholms Landbrug Nr. 9 oktober 2016 I dette nummer: Bestyrelsens indlæg 1 Planterådgivningen 2 Erfagruppe for de helt unge planteavlere Få Nyt fra BL på mail 3 Når arbejdstilsynet kommer på besøg Mærkning af fødevarer 5 Møde med Martin Merrild

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Hvorfor tilbyde gruppelivsforsikring? Hvad gør ordningen attraktiv? Generelt

Hvorfor tilbyde gruppelivsforsikring? Hvad gør ordningen attraktiv? Generelt HÅNDBOG - VÆKST - BALANCE Vejledning i administration af gruppelivsordning for medlemmer af lokale landboforeninger og regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppeliv Generelt Hvorfor tilbyde gruppelivsforsikring?

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Forsikringsordninger Landbrug & Fødevarer

Forsikringsordninger Landbrug & Fødevarer Gruppeliv Forsikringsordninger Landbrug & Fødevarer Sundhedsforsikring Landmandspension Betingelser: Det kræver, at du er medlem af en landboforening / familielandbrugsforening og dermed også medlem af

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Fremtidens bæredygtige landbrug

Fremtidens bæredygtige landbrug Fremtidens bæredygtige landbrug I fremtiden forventes det, at landbruget ikke blot producerer fødevarer men bæredygtige fødevarer, der skaber merværdi for både landmanden, forbrugerne og samfundet som

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER LEKTION 5E ET PROBLEM MANGE LØSNINGER DET SKAL I BRUGE Tegneredskaber LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Livsgrundlag og produktion. I kan fortælle om, hvordan vores måde at leve på er forskellig alt efter, hvor

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

SEGES 13. juni 2016 Anke Stubsgaard MØDE OM BÆREDYGTIGHEDSTJEK 13. JUNI KL PÅ SEGES, ML 4

SEGES 13. juni 2016 Anke Stubsgaard MØDE OM BÆREDYGTIGHEDSTJEK 13. JUNI KL PÅ SEGES, ML 4 SEGES 13. juni 2016 Anke Stubsgaard MØDE OM BÆREDYGTIGHEDSTJEK 13. JUNI KL. 9.30-15 2016 PÅ SEGES, ML 4 DAGSORDEN Siden sidst Bæredygtighedstjek projektet Fordeling af bæredygtighedstjek RISE 3.0: hvordan

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Foreningen, hvor mangfoldighed, tradition og fornyelse går hånd i hånd

Foreningen, hvor mangfoldighed, tradition og fornyelse går hånd i hånd Vælg Familielandbruget Foreningen, hvor mangfoldighed, tradition og fornyelse går hånd i hånd 10 gode grunde er der 10 gode grunde ud af mange flere 10Her 3. Deltidslandbruget har stadig stor værdi 1.

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING pension.dk/virksomhedsservice KÆRE VIRKSOMHED Jeg er glad for at kunne byde jeres virksomhed velkommen i PensionDanmark. Ved at indbetale til en arbejdsmarkedspension

Læs mere

GRUPPELIV 2015. Orientering om præmie, dækning og administrationsgodtgørelse

GRUPPELIV 2015. Orientering om præmie, dækning og administrationsgodtgørelse GRUPPELIV 2015 Orientering om præmie, dækning og administrationsgodtgørelse Orientering om satser i GruppeLiv 2015 20-11-2014 Præmie og dækning Overskuddet fra et heldigt skadesår i 2013 bruges nu til

Læs mere

Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle

Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle Af Direktør Henrik Zobbe Fødevareøkonomisk Institut Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Disposition Indledning Malthus

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Tiltrædelsesaftale til forsikringspakke for elever, PFA Start

Tiltrædelsesaftale til forsikringspakke for elever, PFA Start Tiltrædelsesaftale til forsikringspakke for elever, PFA Start PFA Start er en forsikringspakke til elever. Virksomheden tilslutter sig hermed vilkårene for PFA Start, som udbydes af. Vilkår for PFA Start

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2017... s 3 Præmien i 2017... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS MedlemsPlus er et unikt tilbud, som du har adgang til gennem den faglige organisation, du er medlem af. Det er til dig, der selv står for din pension eller ønsker

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook.

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook. Formands Nyt Nr. 4-2013 Formands Nyt nr.4, december 2013 Kære formænd. Julen er glædens og traditionernes tid, som oftest tilbringes i familiens skød. Det er tidspunktet hvor vi alle bør tænke på dem,

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Kunden i Fokus INVITATION

Kunden i Fokus INVITATION KLIMADEBAT Kunden i Fokus INVITATION DBDH Årsmøde 1. afdeling: Cool it or Too Cool? 2. afdeling: Kunden i Fokus - Design Thinking og CSR som løftestang København, 25. august 2011 DBDH inviterer til åbent

Læs mere

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren TEMADAG: Håndtering af biopiller på større anlæg Præsentation af LUBA PSO-projekt Thomas Holst Landbrug & Fødevarer Sekretariat for Danske Halmleverandører

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Socialjuraseminar 2017

Socialjuraseminar 2017 SEMINAR i socialjura og arbejdsmarkedslovgivning: Socialjuraseminar 2017 Ved du, hvilken betydning de nye reformer og regler på socialjuraområdet har for dit arbejde? På dette års socialjuraseminar får

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder Dine medarbejderes firmapension Få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grakom har vi valgt Nordea

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og fødevareudfordringen

Økonomisk analyse. Danskerne og fødevareudfordringen Økonomisk analyse 11. juni 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne og fødevareudfordringen Om 30 år er der 9 mia. mennesker på jorden.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Åbent for forslag fra medlemmerne

Åbent for forslag fra medlemmerne d - n y t n r. 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 Åbent for forslag fra medlemmerne n Side 2 Skolestart: Er dit barn ulykkesforsikret? n Side 4 Information fra Sygeforsikringen " danmark" Kontakt via nettet vinder

Læs mere

Referat af 1. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering A/S i Skanderborg

Referat af 1. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering A/S i Skanderborg Referat af 1. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering A/S i Skanderborg Referat den 9. september 2014 Formand Jens Termansen bød velkommen

Læs mere

NYHEDSBREV UGE

NYHEDSBREV UGE NYHEDSBREV UGE 15 2016 BIBLIOTEK Da vi Lone og Helle har fået oprettet et bibliotek og indkøbt bøger i to år, synes vi tiden er kommet til at overdrage biblioteks ansvaret til nogle andre kollegaer, som

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 30 den 11. november Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail:

Situationen i marken. Plantenyt nr. 30 den 11. november Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail: Plantenyt nr. 30 den 11. november 2015 - Situationen i marken - Gødningsmarkedet - Møde om tilskud til maskiner o.a. - Vigtige datoer i december - Annonce, sprøjteopfølgningskursus - Annonce, efterårets

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

LEAN - ledelse i praksis. Svinekonsulent Martin Mølgaard Pedersen, LMO & Driftsleder Kristian Vinther, Overgård Gods

LEAN - ledelse i praksis. Svinekonsulent Martin Mølgaard Pedersen, LMO & Driftsleder Kristian Vinther, Overgård Gods LEAN - ledelse i praksis Svinekonsulent Martin Mølgaard Pedersen, LMO & Driftsleder Kristian Vinther, Overgård Gods LEAN - ledelse i praksis Ledelse alle snakker om det, men få gør nok ved det! Ledelse

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for FunktionærPension til Rammeaftale om forsikringspakke for elever

Tiltrædelsesaftale for FunktionærPension til Rammeaftale om forsikringspakke for elever Tiltrædelsesaftale for FunktionærPension til Rammeaftale om forsikringspakke for elever Virksomheden tilslutter sig hermed vilkårene for Rammeaftalen om forsikringspakke til elever af 22. november 2010

Læs mere

Sjælland & Øerne. Fødevarearbejdsplads 2016. Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge. Mangel på bagerog slagterlærlinge TEMA:

Sjælland & Øerne. Fødevarearbejdsplads 2016. Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge. Mangel på bagerog slagterlærlinge TEMA: 4/2015 Sjælland & Øerne TEMA: Fødevarearbejdsplads 2016 Bekymringer på Danish Crown Rønne Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge Rift om ungdommen: Mangel på bagerog slagterlærlinge Henriks kommentar Fødevarearbejdsplads

Læs mere

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Forsikringsguide 2015 Kære tillidsvalgte Kære tillidsvalgte Du er hver dag med til at hjælpe dine kolleger,

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013

Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013 Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013 Location: Axeltorv 3, Copenhagen. Interview is scheduled for 10AM. Interviewer: Hvad er din jobtitel? Niels Peter: Direktør for Miljø og Energi. Interviewer:

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub Lørdag, den 20. november 2010 Side 1 Mødested/tid: Fraværende: Møde via mail Ingen 1. Referat fra sidste møde. Er udsendt til bestyrelsen og gjort tilgængeligt på hjemmesiden. 2. Orientering ved formanden

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Fredag den 1. august Dagen var kommet hvor seks elever fra MFR skolen rejste fra Marokko til Nyvangsgården,

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

Men en stor tak skal lyde til:

Men en stor tak skal lyde til: Årgang 27 År 2014 Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard Bo Marcher Formand: Ib Jensen Brugerråd: Ind og udmeldelse: I SFO1 og SFO2 skal ske digital via varde kommunes hjemmeside.

Læs mere