Årsberetning 2015 Velfærds- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2015 Velfærds- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Årsberetning 2015 Velfærds- og Sundhedsudvalget

2 INDHOLD Forord...4 Velfærds- og Sundheds udvalgets aktiviteter i Mission, visioner, mål og indsatsområder...6 Fælles mindset - De 5 pejlemærker...6 Familie og Forebyggelse - Tidlig indsats!...7 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte - Vi tror, du kan mere!...9 Ældre med særlige behov - Egenmestring og særlig indsats for de svageste ældre Sundhed - Det nære sundhedsvæsen...13 Sund By - Borgererettet sundhedsfremme og forebyggelse...15 Økonomisk politik...17 FAKTA - Velfærd og Sundhed i tal

3 FORORD Udvalgsberetningen gør status for de politikker, strategier og indsatser, som Velfærds- og Sundhedsudvalget har arbejdet med i Velfærds- og Sundhedsudvalget har i løbet af 2015 fulgt op på den mission, de visioner, mål og indsatsområder, som Udvalget i 2014 vedtog at sætte et særligt fokus på frem til valgperiodens slutning i I 2015 er følgende strategier og politikker vedtaget: Frivillighedspolitik for det sociale og sundhedsfremmende område. Strategi for det nære sundhedsvæsen - den patientrettede forebyggelsesindsats og kroniker indsatsen. Strategi for indsats på demensområdet. Strategi for træning, rehabilitering, aktiverende træning og specialiseret træning. Strategi for den socialpsykiatriske indsats. Strategi for Tandplejen. Strategi for Sundhedsplejen. Der er gjort status for: Forebyggelsesstrategien - Familie og Forebyggelsesområdet. Anbringelsesstrategien - Familie og Forebyggelsesområdet. Styrkelse af sundhedsplejens tidlige indsats for børn og unge. Alle har ret til at aktivt liv - beskæftigelsesaktivitets og fritidsstrategien, Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte. Den demografiske udvikling på ældreområdet og det fremtidige behov for plejeboliger. Der er også gennemført en række temaorienteringer, besøg og andre aktiviteter i Velfærds- og Sundhedsudvalgets regi. I november besøgte sundheds- og ældreministeren demensenhederne Slotsgården og Ceres Centeret. Besøgets formål var at hente inspiration til den kommende, nationale handlingsplan på demensområdet. Tak for indsatsen i 2015 til alle de mange frivillige, Handicapråd, Ældreråd, Udsatteråd, alle øvrige samarbejdspartnere samt alle i Velfærd og Sundhed. Ellen T. Schmidt Formand for Velfærds- og Sundhedsudvalget Karin Holland Direktør for Velfærd og Sundhed 3

4 VELFÆRDS- OG SUNDHEDS UDVALGET AKTIVITETER I 2015 Også i 2015 blev der gennemført en række besøg for Velfærdsog Sundhedsudvalget. Hvert besøg blev fulgt op af en temaorientering. Målgrupper, konkrete indsatser og udfordringer blev præsenteret. Ellen T. Schmidt Formand Socialdemokraterne Ingerlise Thaysen Næstformand Venstre TEMAMØDE I BYRÅDET 24. marts Boligsocial indsats og Horsens Sund By Jens Pedersen Venstre Anders Kühnau Socialdemokraterne Saliem Bader Socialdemokraterne Dorte Normann Dansk Folkeparti DIALOGMØDER 28. januar Udsatterådet 29. april Handicaprådet 26. august Ældrerådet BESØG marts Nationale Sund By Netværkskonference i Horsens. 25. marts Gudenå Hospice, Brædstrup maj KLs Sociale temamøde, Aalborg 3. juni Økologisk Produktionshøj skole, Hanstedholm 3. juni Aktivitets- og Værestedet, Tordenskjoldsgade 17. juni OK-Centert, Enghaven, Søvind juni WHO Business Meeting, Kuopio, Finland 17. august Psykiatriens Hus, Silkeborg 21. oktober Familiecentret Nordvang 2. november Sundheds- og ældreministeren besøger Horsens Kommune. Anne Lene Løvbjerg Venstre Tina Naldal Socialdemokraterne Lars Skytte Nielsen Socialdemokraterne TEMAORIENTERINGER 28. januar Misbrugsområdet 25. februar Palliativ indsats 29. april Erhvervet hjerneskade 7. maj Demens - Forskningsprojekt 17. juni Frivilligt socialt arbejde 19. august Ældrepuljeprojekter 21. august Familie og Forebyggelsesområdet 26. august Mindset, Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 23. sept. Strategi - demensområdet 4

5 MISSION, VISIONER, MÅL FÆLLES MINDSET - DE 5 PEJLEMÆRKER VELFÆRDS- OG SUNDHEDSUDVALGETS MISSION Velfærd og Sundhed understøtter, at børn, unge og voksne har et godt og aktivt liv som en del af fællesskabet. INDSATSOMRÅDER Ældre med særlige behov Sundhed Familie og forebyggelse Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte VELFÆRDS- OG SUNDHEDSUDVALGETS VISIONER Vi sikrer fremtidens velfærd ved at være innovative og gå nye veje. Vi har en god velfærdsøkonomi, fordi vi lykkes med mere for færre. Vi synliggør vores resultater og kvalitet. - Vi gør det, der virker bedst. Vi samarbejder med borgerne, borgernes netværk og pårørende. Borgerne er tilfredse og mestrer deres egen livssituation. De politiske mål sætter fokus på de områder, hvor Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker at gøre en særlig indsats. Der er opstillet 5 poli tiske mål for hvert af følgende politik- og indsatsområder: Velfærds- og Sundhedsudvalget udarbejdede i 2014 et fælles mindset. Det er de principper, der er udgangspunkt for al opgaveløsning i Velfærd og Sundhed. AF INDSATSER FÆLLESSKAB ØNSKER OG DRØMME RESULTATER OG EFFEKTER BORGEREN I CENTRUM SAMARBEJDE OG PARTNERSKABER MESTRING NY TEKNOLOGI Læs mere om Velfærd og Sundheds vision, mål, fælles mindset og de 5 pejlemærker i Udvalgsplan , Velfærds- og Sundhedsudvalget. Den findes på: ter,politikkerogstrategier/velfærdogsundhed. 5

6 FAMILIE OG FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS! SUNDHEDSPLEJEN BARN PÅ VEJ Barn på vej er et tværfagligt og tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Odder, Hedensted, Skanderborg og Horsens kommuner, Hospitalsenheden i Horsens samt de praktiserende læger. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen i perioden Barn på vej inviterer frivillige organisationer til samarbejde om målgruppen. Projektledelsen er forankret i sundhedsplejen i Horsens Kommune. Formålet med barn på vej er dels at forebygge sundhedsmæssige komplikationer for den gravide og for barnet og dels at ruste forældrene til at varetage barnets fysiske og mentale sundhed samt trivsel i opvæksten. Barn på vej er et tilbud til gravide med flere sammenfaldende problemstillinger af sundhedsmæssig, psykiatrisk og social karakter. FAMILIEIVÆRKSÆTTERNE Sundhedsplejen har i 2015 tilbudt alle førstegangsfødende deltagelse i Familieiværksætterne. Familieiværksætterne er et gruppetilbud til både den kommende mor og far. Modellen er udviklet i Sverige. Horsens Kommune har indført modellen i samarbejde med Skanderborg Kommune og Hospitalsenheden i Horsens. Formålet med familieiværksætterne er inklusion. FAMILIEOMRÅDET FORSTÆRKEDE PLEJEFAMILIER Som en del af forebyggelsesstrategien har Horsens Kommune indgået aftale med et antal såkaldt forstærkede plejefamilier. De forstærkede plejefamilier modtager teenagere, som ellers ville være målgruppe for anbringelse på døgninstitution. Formålet med at bruge plejefamilier frem for døgninstitutioner er, at undersøgelser viser, at teenagere, som er anbragt i plejefamilier, oplever en højere grad af normalitet end unge anbragt på institutioner. Forskning viser også, at børn og unge anbragt i plejefamilier klarer sig bedre uddannelsesmæssigt end børn og unge anbragt på institutioner. Forstærkningen af plejefamilierne består i: Øget støtte fra familieplejekonsulenterne i Horsens Kommune. Ekstra og målrettet efteruddannelsesforløb med interne og eksterne undervisere. Mulighed for telefonisk adgang til en familieplejekonsulent også uden for normal åbningstid. Faste vederlag igennem hele anbringelsen. Mulighed for barnepige. Professionel supervision. Dokumentation via dagbogsprogram. Modellen tilbyder de nye forældre: Forældreforløb og kompetenceudvikling. Netværksopbygning. Koordineret information om Horsens Kommunes øvrige tilbud til nye forældre. 6

7 FAKTA: FAMILIE OG FOREBYGGELSE 940 nyfødte har fået sundhedsplejetilbud børn er tilknyttet den kommunale tandpleje. 270 borgere: Specialtandpleje - psykisk sygdom og udviklingshæmmende. 480 borgere: Omsorgstandpleje smertelindring og behandling på plejecenter eller i eget hjem. 288 anbragte børn og unge (jan.-nov. 2015). 652 børn i 588 familier har haft kontakt til Familiecentret. 165 unge har modtaget vejledning i Ungecenteret. 10 unge i hybler børnesager. Kilde: Familie og Forebyggelse, 1. januar til 1. november SOCIALRÅDGIVER PÅ SKOLER OG I DAGTILBUD Som en del af forebyggelsesstrategien er der tilknyttet socialrådgivere til folkeskoler og privatskoler i Horsens Kommune. Der er også socialrådgivere på udvalgte dagtilbud. Rådgivernes opgaver er tidlig opsporing af mistrivsel hos børn og unge samt at være til rådighed for sparring for lærere og pædagoger. Rådgiverne skal være med til at kvalificere underretninger, der hvor det måtte være nødvendigt. På skolerne har rådgiverne en særlig opgave i forhold til at understøtte skolernes arbejde med reduktion af ulovligt skolefravær. VI KA SKU Vi ka sku er et gruppebaseret vejledningsforløb, som hjælper unge til at stå på egne ben i voksentilværelsen. Forløbet består af 8 mødegange i en gruppe. I efteråret 2015 afholdt 2 medarbejdere, som arbejder med vejledningsforløbet, en workshop på en international konference i Edinburgh, Skotland. Deltagelsen i konferencen blev til efter en henvendelse fra socialrådgiverforeningen. Oplægget indeholdt en introduktion om Horsens Kommune, hvor byen blev eksponeret overfor deltagere fra mange lande. F.eks. Argentina, Singapore og Rusland. Der var videointerviews med rollemodeller - unge der er nået lang mht. udvikling og uddannelse. Interviews med 3 unge, hvoraf de 2 har været anbragt fra henholdsvis fødsel og fra det 5. - til det 18 år. Projektet fik stor opmærksomhed. Den britiske socialrådgiverforening (base.co.uk der var arrangør af konferencen) havde sendt deres journalist for at overvære oplægget fra Horsens Kommune. Efterfølgende bragte man en artikel om projektet. TANDPLEJEN Tandplejen indviede i 2015 en nybygget specialklinik. Klinikken er specielt indrettet til at modtage patienter i kørestol og patienter med ledsager. Klinikken er forsynet med loftlift. Det er en stor fordel både for patienter og for personale. Klinikken er indrettet sådan, at patienten kan behandles i sin egen kørestol, hvis det er mest hensigtsmæssigt. Ud over selve klinikken er adgangsforholdene til klinikken forbedret og ventefaciliteterne er udbygget. På det organisatoriske plan betyder den nye klinik, at der er blevet øget fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet. Teamet kan dele sig, så tandlægen kan tage sig af en patient, samtidig med at tandplejeren eller klinikassistenten kan lave forebyggende behandling på en anden patient. Officiel indvielse af klinik, november På foto fra venstre Line Østergaard, Hanne Jacobsen, Ellen T. Schmidt, Janne Eriksen, Jane Kærbye og Anette Agerbo. 7

8 HANDICAP, PSYKIATRI OG SOCIALT UDSATTE VI TROR, DU KAN MERE! Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte (HPS) understøtter borgerens mulighed for at leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt med minimeret behov for offentlig hjælp. Borgerne har individuelle behov, ønsker, drømme og mål. Derfor skal de enkelte tilbud differentieres. Borgeren skal tilbydes en helhedsorienteret indsats. Det kræver øget fokus på samarbejde inden for rammerne af HPS samt i samarbejdet med kunder, andre leverandører og civilsamfundet. Der tilstræbes én tovholder for borgerne i deres møde med HPS. BESKÆFTIGELSESSTRATEGI - STATUS Beskæftigelsesstrategien støtter borgerne i forløsning af deres potentiale. Målet er, at borgerne i videst muligt omfang opnår tilknytning til arbejdsmarkedet - på en rigtig arbejdsplads. Ved at udvikle kompetencer tilegner borgerne sig nye funktioner. Det kvalificerer til beskæftigelse under mindre beskyttende former. Strategien understøtter, at borgeren gennemgår en udvikling fra internt værksted med meget støtte, via gruppeudplacering med mindre støtte, til ekstern beskæftigelse. Her er borgerne beskæftiget på arbejdspladser i job med løntilskud, og behovet for støtte er begrænset. Borgerne oplever livskvalitet og selvværd ved aktiv deltagelse i et arbejdsmæssigt fællesskab. NETVÆRKSFAMILIER FOR VOKSNE HPS deltager i i et projekt med om oprettelse og implementering af Netværksfamilietilbud til borgere med svære sindslidelser. 11 frivillige netværksfamilier får et par gange om måneden besøg af en borger, der har en svær sindslidelser. Inte- Intern beskyttet beskæftigelse År Antal borgere Ekstern beskyttet beskæftigelse År Antal borgere * ** *Seneste opgørelse pr. 2. november **Heraf 2 i job med løntilskud og 8 i gruppeudplacering. resser og oplevelser deles. Men først og fremmest handler det bare om at være sammen. Projektet er tilknyttet et forskningsprojekt. Man undersøger bl.a. borgernes tilfredshed, sociale funktion samt forbrug af indlæggelser og sociale indsatser. Følg Netværksfamilierne på facebook og se mere på ONLINE VEJLEDNING: LIDT FOR MEGET.DK Lidtformeget.dk er et landsdækkende, online, anonymt og gratis tilbud om alkoholrådgivning. Horsens Kommune har stået for projektet siden januar danskere har jf. Sundhedsstyrelsen et storforbrug af alkohol. Lidtformeget.dk har siden januar 2015 haft ca. 250 henvendelser og rådgivningsforløb, heraf 11 behandlingsforløb. IKT NY VELFÆRDSTEKNOLOGI Teknologi kan kompensere borgere med funktionsnedsættelser, så de i højere grad kan leve et selvstændigt liv. Horsens Kommune har gennem en årrække opbygget stor erfaring med anvendelse af teknologier og Apps. Udviklingen i teknologierne 8

9 FAKTA: HANDICAP, PSYKIATRI OG SOCIALT UDSATTE, PR. 1. DECEMBER 2015 Bo tilbud - Bo døgn: 218 borgere. Botilbud CSU: 100 borgere Indsats for stofmisbrugere: 697 borgere. Indsats for alkoholikere: 208 borgere. Aktivitets og samværs tilbud visiterede: 114 borgere. Specialvejledning ( 85 og 99): 550 borgere. Særlig tilrettelagt undervisning (STU): 66 borgere. Kompenserende specialundervisning: 256 borgere. Forberedende voksenundervisning og ordblinde undervisning: 339 borgere. Job- og afklaringsforløb: 154 borgere. sker med stadig større hastighed, samtidig med at smartphones, tablets og andre teknologiske devices er blevet hver mandseje. Den udvikling, kombineret med Horsens Kommunes erfaringer med og viden om kompenserende teknologier betyder, at langt flere borgergrupper kan kompenseres uden, at de føler sig stigmatiseret i hverdagen. Målet er, at borgerne kan fastholde et godt, selvstændigt og aktivt liv, hvor der ikke er behov for offentlig hjælp. FAKTA: KOMMUNIKATION OG TEKNOLOGI (KT), PR. 1. DECEMBER Antal ydelser og brugere i alt inkl. Hedensted og Odder kommuner jf. samarbejdsaftaler. Antal ydelser i alt, høre : Antal brugere, tale : 539. Antal brugere, IKT(informationsteknologi): 198. Antal brugere, Hjernekernen: 228. Udviklingsprojekter 2015: KMD Viva virtuel kommunikation. AwareCare udvikling af GPS-App. Opkvalificering af medarbejderes viden om kompenserende teknologier, for at sikre udbredelse til større borgergrupper. Virtuel reality i genoptræning. Apps til kompensation for: Struktur og overblik. Mestring af egen hverdag. Ordblindhed. Alternative dagbøger ved manglende kommunikation. Nedsat evne til kommunikation ASK (Alternativ Supplerende Kommunikation). HOUSING FIRST På Sølyst arbejdes der efter principperne i Housing First. Det betyder, at en bolig er det første mål for de borgere, der er hjemløse. Det har medvirket til at nedbringe opholdstiden for de fleste borgere på Sølyst. Men det af få en bolig kan ikke stå alene. En væsentlig del af Housing First metoden er, at der tilknyttes bostøtte. HJEMLØSE INDSATSEN Antallet af hjemløse stiger i hele landet - også i Horsens Kommune jf. følgende tabel: År Antal hjemløse Kilde: Hjemløshed i Danmark 2015, National kortlægning, SFI". Fra 2011 til 2013 var der en meget markant stigning af unge, 18-24årige, hjemløse. Antallet af hjemløse i denne aldersgruppe har siden 2013 været nogenlunde stabil. Fra 2013 til 2015 har der været en stigning i aldersgruppen år. I projekt Tidlig og sammenhængende indsats til unge hjemløse er der i 2015 indskrevet ca. 50 borgere i aldersgruppen år. En del af disse borgere er ikke omfattet af hjemløsetællingen. 9

10 ÆLDRE MED SÆRLIGE BEHOV EGENMESTRING OG SÆRLIG INDSATS FOR DE SVAGESTE ÆLDRE FAKTA: DEMENS Demensenhederne Antal borgere med svær demens, der bor i demensenhederne, er steget fra 65 borgere i 2009 til 81 borgere i Antal borgere med udfordrende adfærd er faldet fra 70 borgere i 2009 til 60 borgere i Somatiske plejeboliger Antal borgere med demens, der bor i de somatiske plejeboliger, er steget fra 217 borgere i 2009 til 248 borgere i Antal borgere med demens, der bor i de somatiske plejeboliger og er lægeligt udredt, er stort set uændret:155 borgere i 2009 mod 159 borgere i Hjemmeplejen Antal borgere med demens, der modtager hjemmehjælp og sygepleje i egen bolig, er steget fra 262 borgere i 2009 til 447 borgere i Kilde: Horsens Kommunes Demensundersøgelse Undersøgelsen omfattede i alt borgere. STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET Kvaliteten af den faglige indsats på demens- og på hjerneskadeområdet er høj. Tilgangen til opgaven er, at hver enkelt borger trives og oplever livskvalitet. Byrådet vedtog i oktober 2015 en ny strategi for Horsens Kommunes demensindsats. I november besøgte sundheds- og ældreministeren demensenhederne Slotsgården og Ceres Centeret. Besøgets formål var at hente inspiration til den kommende, nationale handlingsplan på demensområdet. MED HJERTE OG HJERNE I maj 2015 blev et forskningsprojektet på demensområdet, Med hjerte og hjerne, præsenteret. Horsens Kommune har stået for det praktiske bidrag til forskningen. Formålet var at udvikle nye arbejdsmetoder, så borgeren på trods af sin demenssygdom trives og oplever livskvalitet. Alle medarbejdere i Sundhed og Omsorg kompetenceudvikles med udgangspunkt i forskningsprojektet. HJEMMESYGEPLEJEN Medarbejdere i hjemmesygeplejen opkvalificeres til at varetage de opgaver, som Det nære sundhedsvæsen stiller. Hjemmesygeplejerskerne kompetenceudvikles i forhold til: Tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS). Intravenøs behandling i eget hjem. Akutsygepleje i eget hjem. 10

11 Målet er, at antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser reduceres eller helt undgås. Hjemmeplejen har et godt og udviklende samarbejde med de praktiserende læger og Hospital Enheden Horsens. Ud fra en sundhedsfremmende tilgang optimeres og kvalificeres behandlingen af borgerne i Horsens Kommune. HORSENSEGNENS KULTURFESTIVAL Horsensegnens Kulturfestival 2015 var et tilløbsstykke. Kulturfestivalen afholdes hvert andet år. Bag festivalen står aktivitetsmedarbejdere og frivillige i aktivitetscentrene Søndergården i Brædstrup, Egebakken i Egebjerg, Hatting Centret i Hatting, Tamdrup Centret i Lund og Birkebo i Østbirk. Formålet med festivalen er at fremme netværk og trivsel for de +60årige, tiltrække nye frivillige og udbrede kendskabet til kommunale og foreningsbaserede tilbud i området. Formålet er, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen, får tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen. Borgeren kan selv være med til at bestemme, hvad tiden skal bruges til. Den økonomiske ramme, giver plads til at tilbyde et klippekort til borgere. I Horsens Kommune blev klippekortordningen implementeret pr. 1. juli Borgeren får et klippekort gældende for 12 uger. De klip, der ikke anvendes, overføres ikke til den efterfølgende periode. Ordningen har været en succes. Pr. 1. oktober 2015 havde 200 borgere fået tildelt klippekortet. Klippekortet anvendes til en tur i byen for at købe tøj, gåture, rengøring og social aktiviteter og ekstra rengøring i hjemmet. Nogle borgere bruger en ½ time hver uge, andre vælger at samle timerne i blokke. Forbruget følges løbende. Hver anden måned vurderes om nye borgere skal tilbydes ordningen. Festivalen støttes af Velux Fonden, Brædstrup Humanitær Forening, Brædstrup Kultursamvirke, Horsens Folkeblads Fond, Familien Hede Nielsens Fond, Fakta og Horsens Sund By. KLIPPEKORT I forbindelse med Finansloven for 2015 fik Horsens Kommune 1.07 mio. kr i 2015 og 2.13 mio. kr. i 2016 til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere en såkaldt klippekortordning. KLIPPEKORT PLACERES I AFTALEBOGEN 1 KLIP = 1/2 TIME 1 2 BESKRIVELSE AF OPGAVEN NAVN: Dato: xx.xx.2015 NAVN PÅ HJÆLPER/ LEVERANDØR DATO

12 SUNDHED DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN VITAL HORSENS 120 medarbejdere leverer træning og sundhedsfremmende indsatser til borgere i alle aldre. Opgaverne omfatter: Genoptræning - børn og voksne. Forløb for borgere med kroniske sygdomme. Forebyggende hjemmebesøg. Akutpladser. Døgnrehabiliteringspladser for borgere med behov for intensiv rehabilitering. "Den sunde vej til arbejde", der hjælper borgere på vej i beskæftigelse gennem sundhedsindsatser, mentorarbejde og virksomhedspraktik. Vital Horsens har en særlig pligt til at samordne borgernes indsatser, handleplaner og mål, når der er behov for støtte fra flere afdelinger og myndigheder. Det giver både større kvalitet for borgeren og langt mere effektive forløb. Det bidrager til en sund velfærdsøkonomi i Horsens Kommune også i fremtiden. MESTRING, MINDSET OG TOBS Alle vil gerne klare sig selv i det omfang, man overhovedet kan. Alle bidrager med de ressourcer, man har. Det er værdigt og respektfuldt. Det er mestring. Tilgangen til løsning af velfærdsopgaverne er, at uanset hvilken medarbejder, borgeren møder, så understøttes borgeren i at kunne mestre eget liv. Det gælder også for Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom (TOBS). DEN SUNDE VEJ TIL ARBEJDE Indsatsen, startede i 2011 som et implementeringsforsøg og er et resultat af KRAM Lighed i Sundhed projektet. Projektet er et af de første af sin slags. Det har høstet anerkendelse i hele landet og Horsens Kommune bliver brugt som forbillede for andre kommuner. I 2015 fik Horsens Kommune en delt 4. plads til CSR People Prize for indsatsen. Virksomhedsforum For Socialt Ansvar (VFSA) uddelte i 2015 CSR People Prize.

13 SUNDHEDSAFTALEN Sundhedsaftalen blev indgået mellem Region Midtjylland og de enkelte kommuner i regionen. Sundhedsaftalen er en aftale om Mere sundhed i det nære på borgerens præmisser. Sundhedsaftalen har 4 delelementer: 1. Politisk aftale (visioner, mål og værdier) 2. Sundhedsaftale (konkretisering af politiske visioner og mål) 3. Delaftaler (specifikke målgrupper og indsatser) 4. Værktøjskasse (sundhedsfaglige dokumenter) Sundhedsaftalen hviler på 3 værdier: Vi sætter borgeren først Vi skaber resultater Vi udfordrer vanetænkning FAKTA: VITAL HORSENS 2015, PR. 1. DECEMBER Træning efter Sundhedsloven. Borgere med genoptræningsplan fra sygehuset: borgere. Træning efter Serviceloven: 642 borgere. Hverdagsrehabilitering 83a: 382 borgere. Døgnrehabilitering og akutophold: 155 borgere. Forebyggende hjemmebesøg: 2012 besøg. Forløb til borgere med kroniske sygdomme: 193 borgere Den sunde vej til arbejde. Bestilt af Jobcentret: 151 borgere. Sundhedsaftalen kan læses på: 13

14 SUND BY BORGERERETTET SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE FAKTA: SUND BY Sund By besøges årligt af ca borgere. Mere end 35 frivillige sociale foreninger bruger Sund Bys lokaler dag- og aften. Samarbejdsnetværket Det Folkelige Forum har 170 medlemsforeninger, grupper og nøglepersoner. To Højskoledage med 1200 deltagere i samarbejde med Ældrerådet. 25 selvhjælpsgrupper for børn, unge og voksne, netværksgrupper og caféer. 45 frivillige er tilknyttet Selvhjælp. Mere end 25 sundhedsevents. Oplæg samt studiebesøg fra ind- og udland. SELVHJÆLP OGSÅ FOR BØRN OG UNGE Selvhjælp havde i 2015 fokus på børn og unge. Selvhjælp har i samarbejde med flere skoler oprettet grupper for børn, hvis forældre er blevet skilt. Børn af fraskilte forældre kan være fyldt med sorg, savn, spørgsmål og følelser, som kan stå i vejen for deres indlæring i skolen. For at skaffe disse børn et frirum har Sund By i samarbejde med lærere og pædagoger startet skilsmissegrupper. UD I DET BLÅ Ud i det blå blev til ud fra et ønske om at skabe mere bevægelse i hverdagen inden for områderne Sundhed og Omsorg og Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte. Ud i det blå kortlagde i 2015 hvilke tilbud, der findes lokalt. Der blev udviklet nye ideer til bevægelse og aktiviteter. Det har været et mål at skabe rammer, hvor aktive borgere, beboere, frivillige og medarbejdere i fællesskab kan få gode Ud i det blå-oplevelser. Ud i det blå vil i det fremtidige arbejde styrke udeoplevelser i Horsens Kommune for målgruppen og de frivillige. Man vil sikre mulighed for udeoplevelser på alle centre. Herudover vil projektet inddrage frivillige i alle aldre. I foråret 2016 arrangeres en Ud i det blå dag med fokus på lokale aktiviteter. 14

15 MEN S HEALTH WEEK UNGE MÆNDS SUNDHED OG TRIVSEL Unge mænds helbred var i fokus i Men s Health Week i foråret Sund By lavede events med fokus på fysisk og mental sundhed, motivation og fællesskab. Ugen blev afviklet i samarbejde med blandt andre Headspace, Learnmark Tech og Hedensted Kommune. DET FOLKELIGE FORUM Det Folkelige Forum er et samarbejdsnetværk for ca. 170 frivillige foreninger og projektgrupper på det sociale og sundhedsfremmende område. Sund By fungerer som tovholder. Her mødes foreninger, der arbejder med f.eks. ældre, kronisk syge, socialt udsatte, sårbare børn og unge, handicappede og flygtninge. Det Folkelige Forums formål, der er 17 år gammelt er, at skabe et rum for erfaringsudveksling og samarbejde. I 2015 var aktiviteterne: Døgnseminar, herunder dialog med udvalgsformanden og oplæg ved fremtidsforsker Jesper Bo Jensen. Plenummøder om 18-puljen og flygtninge. Markering af den nationale frivillighedsdag på VIA Campus. NY FRIVILLIGHEDSPOLITIK Det Folkelige Forum nedsætter arbejdsgrupper efter behov. I forbindelse med vedtagelsen af Horsens Kommunes nye frivillighedspolitik i 2015 har en arbejdsgruppe bestående af 7 frivillige udarbejdet et bidrag til politikken. Efter politisk ønske var Det Folkelige Forums bidrag udgangspunktet for arbejde med formuleringen af frivillighedspolitikken. Bidraget bestod primært af værdifulde overvejelser og ønsker i forhold til udviklingen af en god samarbejdskultur mellem frivillige, foreninger, kommunale medarbejdere og kommunale institutioner, der samarbejder og samskaber med frivillige. 15

16 ØKONOMISK POLITIK Byrådet vedtog i 2013 en økonomisk politik. Den økonomiske politik drøftes årligt i forbindelse med udmeldelsen af rammer for budgetlægningen. Ud over at sætte mål for kassebeholdningens, driftsbudgettets og anlægsbudgettets størrelse, vil der som følge af politikken blive foretaget en årlig reduktion af de stående udvalgs driftsbudgetter med 1 %. Formålet med reduktionen er bl.a. at skabe rum for politisk prioritering. Konsekvensen for Velfærds- og Sundhedsudvalget er, at der ved udgangen af 2017 er foretaget en reduktion på i alt ca. 50 mio. kr. Heraf vedrører 2,5 mio. kr. Økonomiudvalget, mens 50,2 mio. kr. vedrører Velfærds- og Sundhedsudvalget. Den økonomiske politiks målsætning er, at reduktionerne ik- ke må påvirke det politisk besluttede serviceniveau negativt. Der er på den baggrund taget en række initiativer med henblik på at effektivisere og optimere på opgaveløsningen. Velfærd og Sundhed er kendetegnet ved at bruge en stor andel (lovbestemte ydelser) af servicerammen på eksterne tilbud. En effektivisering af disse områder forudsætter, at de eksterne leverandører er i stand til at følge Horsens Kommunes effektiviseringer og derigennem foretage den fornødne prisreduktion på 1 % årligt. Viser det sig ikke at være tilfældet, vil Direktionen foretage en samlet vurdering af, hvordan de manglende reduktioner realiseres. RAMMEREDUKTION JF. ØKONOMISK POLITIK FORDELT PÅ POLITIKOMRÅDER Politikområde / år Økonomiudvalg Sundhedsfremme Sundhed og omsorg Familie og forebyggelse Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte I alt Kilde: Velfærds- og Sundhedsudvalget, referat fra mødet den 20. maj Kan ses på 16

17 Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget udgør i ,0 mia. kr. Budgettet finansierer politikområderne Borgerservice, Sundhed og omsorg (ældreområdet), Området for Udsatte voksne og handicappede (Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte), Familieområdet (Familie og Forebyggelse) og Sundhedsområdet. I forbindelse med budgetaftalen for 2016 blev der tilført 14 mio. kr. til Velfærds- og Sundhedsudvalget. VELFÆRDS- OG SUNDHEDSUDVALGET Hele kroner. Budgetårets priser. Politikområder Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Rammebelagt Sundhedsfremme Sundhed og omsorg Familieområdet Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Borgerservice Ejendomscenteret Ikke rammebelagt Sundhedsfremme Sundhed og omsorg Familieområdet Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Borgerservice I alt Kilde: Budget 2016, Horsens Kommune, side

18 FAKTA VELFÆRD OG SUNDHED I TAL BEFOLKNINGEN I HORSENS KOMMUNE Aldersgrupper Forskel Vækst i procent 0-2 år ,0 % 3-5 år ,0 % 6-16 år ,9 % år ,0 % år ,4 % år ,0 % år ,1 % + 90 år ,7 % I alt ,5 % Kilde: Cowi for Horsens Kommune, 20. maj FAMILIE OG FOREBYGGELSE Fakta: Familie og Forebyggelse 940 nyfødte har fået sundhedsplejetilbud børn tilknyttet den kommunale tandpleje Specialtandpleje - psykisk sygdom og udviklingshæmmende: 270 borgere. Omsorgstandpleje smertelindring og behandling på plejecenter eller i eget hjem: 480 borgere. 288 anbragte børn og unge. 652 børn i 588 familier har haft kontakt til Familiecentret. 165 unge har modtaget vejledning i Ungecenteret. Kilde: Familie og Forebyggelse, Horsens Kommune, fra 1. januar til 1. november

19 TANDPLEJEN Børn og Unges tandsundhed i Horsens Kommune Procent cariesfri Procent cariesfri børn og unge i 2014 børn og unge 2007 Alder Horsens Horsens Hele landet Horsens Procentvis forøgelse af andelen af cariesfri børn og unge fra 2007 til årige ,6 % 7-10-årige ,2 % årige ,8 % årige ,5 % Kilde: Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR). For 3-6 årige gælder opgørelsen mælketandsættet. For 7-18 årige gælder opgørelsen det permanente tandsæt. FAMILIEOMRÅDET Antal modtagne underretninger på familieområdet kvartal Antal underretninger Antal børn og unge Antal underretninger pr. barn /ung i gennemsnit Kilde: Familie og Forebyggelse, Horsens Kommune, kvartal ,36 1,27 1,34 19

20 Antal underretninger. Hvor kommer underretningerne fra? kvartal kvartal kvartal Skole Anden kommunal forvaltning Øvrigt sundhedsvæsen Anden i barnets familie eller netværk Anonym Dagpleje/daginstitution Politi Andre Anden i barnets eller familiens bekendtskabskreds Henvendelser fra forældremyndighedsindehavere Mellemkommunal underretning Sundhedsplejerske Plejefamilie/anbringelsessted Anden offentlig myndighed eller person i offentlig tjeneste Krisecenter Nabo Organisationer Kilde ikke registreret pga. systemfejl I alt Kilde: Familie og Forebyggelse, Horsens Kommune, kvartal HANDICAP, PSYKIATRI OG SOCIALT UDSATTE Fakta: Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Bo tilbud - Bo døgn: 218 borgere. Job- og afklaringsforløb: 154 borgere. Aktivitets og samværs tilbud visiterede: 114 borgere. Specialvejledning ( 85 og 99): 550 borgere. Særlig tilrettelagt undervisning (STU): 66 borgere. Kompenserende specialundervisning: 256 borgere. Forberedende voksenundervisning og undervisning for ordblinde: 339 borgere. Bo tilbud Center for Socialt Udsatte: 100 Indsats stofmisbrugere: 697 borgere. Indsats alkoholmisbrugere: 208 borgere. Kilde: Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte, Horsens Kommune, fra 1. januar til 1. december

21 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE Intern beskyttet beskæftigelse Ekstern beskyttet beskæftigelse År Antal borgere År Antal borgere * ** Kilde: Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte, Horsens Kommune, fra 1. januar til 1. december *Seneste opgørelse pr. 2. november **Heraf 2 i job med løntilskud og 8 i gruppeudplacering. Det er Horsens Kommunes målsætning, at i 2017 skal 70 % af de borgere, der er i beskyttet beskæftigelse arbejde på eksterne arbejdspladser frem for at have job på et af Horsens Kommunes tilbud om intern beskyttet beskæftigelse. Procentandel af borgere i ekstern beskyttet beskæftigelse Status måltal for andel af borgere i ekstern beskyttet beskæftigelse Kilde: AS2007, Horsens Kommune. K K K K K K K ,3 % 51,5 % 51,8 % 52,1 % 51,2 % 51,9 % 52,9 % KOMMUNIKATION OG TEKNOLOGI (KT). LEVEREDE YDELSER TIL BORGERE I HORSENS KOMMUNE. Høre antal ydelser Tale antal aktive cpr.-nr IKT antal aktive cpr.-nr. (informationsteknologi) Hjernekernen antal aktive cpr.-nr Kilde: Kommunikation og Teknologi (KT), Horsens Kommune opgjort fra 1. januar til 7. december

22 KOMMUNIKATION OG TEKNOLOGI (KT). LEVEREDE YDELSER TIL BORGERE I HORSENS, ODDER OG HEDENSTED KOMMUNER.* Høre antal ydelser Tale antal aktive cpr.-nr IKT antal aktive cpr.-nr. (informationsteknologi) Kilde: Kommunikation og Teknologi (KT),Horsens Kommune, 2015 opgjort fra 1. januar til 7. december *Note: Der leveres ydelser til borgere i Odder og Hedensted kommuner jf. samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen omfatter ikke Hjernekernes tilbud. HJEMLØSE - HORSENS KOMMUNE År Antal hjemløse Kilde: "Hjemløshed i Danmark National kortlægning", SFI. OPHOLD PÅ DET SOCIALE DØGNCENTER SØLYST Antal ophold med varighed på under og over 120 døgn på Sølyst (Horsens-borgere) Under 120 døgn 120 døgn og herover I alt Kilde: AS2007, Horsens Kommune. 22

23 Udviklingen i antal ophold, antal borgere og opholdsdøgn på Sølyst, Horsens borgere og eksterne borgere Antal borgere med ophold på Sølyst Antal ophold Borgernes samlede antal opholdsdøgn på Sølyst Gennemsnitlig opholdslængde Kilde: AS2007, Horsens Kommune. Antal ophold fordelt på antallet af døgn på Sølyst (egne og eksterne borgere) Antal ophold 0-1 døgn 2-5 døgn 6-30 døgn døgn døgn Hele året Antal ophold i alt Kilde: AS2007, Horsens Kommune. Antal personer under 25 år og personer på 25 år og derover på Sølyst (egne og eksterne borgere) Unge under 25 år Personer på 25 år og derover I alt Kilde: AS2007, Horsens Kommune. 23

24 SUNDHED OG OMSORG VITAL HORSENS Vital Horsens * Træning efter Sundhedsloven. Borgere med en genoptræningsplan fra sygehuset borgere borgere Træning efter Serviceloven 525 borgere 642 borgere 83a hverdagsrehabilitering. Opstartet maj borgere Døgnrehabilitering og akutophold 148 borgere 155 borgere Forebyggende hjemmebesøg Gennemførte besøg: 2095 Afvist ved fremmøde: 89 Forgæves gang: 124 I alt: 2308 Forløb til borgere med kroniske sygdomme Den sunde vej til arbejde. Bestilt af Jobcentret. 129 borgere 193 borgere 99 borgere 151 borgere Kilde: Vital Horsens, Horsens Kommune, 2015 fra 1. januar til 1. december Gennemførte besøg: 2012 Afvist ved fremmøde: 318 Forgæves gang: 202 I alt: 2532 PLEJE OG PRAKTISK BISTAND Pleje og praktisk hjælp - (Frit Valg) Antal modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp - (Frit Valg) i alt: borgere*. Antal modtagere af personlig pleje og/eller praktisk hjælp fra privat leverandør i alt: 354 borgere. Antal modtagere af personlig pleje og/eller praktisk hjælp fra kommunal leverandør i alt: borgere. Antal modtagere 83a, i alt: 403 borgere. Kilde: CSC-omsorgssystem, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, opgjort den 10. december * Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp i alt er mindre end summen af borgere, der modtager pleje og praktisk hjælp fra privat leverandør + kommunal leverandør. Det er fordi, borgerne skifter leverandør i løbet af året. SYGEPLEJE Sygepleje Sygepleje i plejeboliger i alt: 672 borgere. Sygepleje i alt: borgere. Kilde: CSC-omsorgssystem, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, opgjort den 10. december

25 MADSERVICE Madservice Antal modtagere af madservice i alt: 861 borgere * Antal modtagere af madservice - privat leverandør i alt: 526 borgere Antal modtagere af madservice - kommunal leverandør i alt: 526 borgere Kilde: CSC-omsorgssystem, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, opgjort den 10. december * Antal modtagere af madservice i alt er mindre end summen af borgere, der modtager madservice fra privat leverandør + kommunal leverandør. Det er fordi, borgerne skifter leverandør i løbet af året. MADPRODUKTION Produktionskøkkener Lindehøj Ceres Præsthøjgård Klovenhøj Centeret Producerede kostenheder i alt Producerer mad til antal caféer Producerer mad til antal daghjem Kilde: Sundhed og Omsorg, Horsens Kommune, 3. december TAKSTER 2015 Egenbetaling madservice pris pr. portion Stor hovedret: 47,00 kr. 48,00 kr. Hovedret: 43,00 kr. 43,50 kr. Biret (forret eller dessert): 11,00 kr. 11,00 kr. Kilde: Budget 2016,Horsens Kommune, vakuumpakket kølemad inkl. udbringning. Ydelser på plejecentre pris pr. dag/måned Fuld forplejning (mad og drikkevarer) 111,00 kr ,00 kr. pr. måned Midlertidigt ophold på plejecentre Lindehøj - døgngenoptræning 125,00 kr ,00 kr. pr. måned Visiteret daggenoptræning (kørsel) 40,50 kr. - Aflastnings- eller akutplads 125,00 kr ,00 kr. pr. måned Daghjem 110,50 kr. - Dagcenter (kørsel) 40,50 kr. - Kilde: Budget 2016, Horsens Kommune. Der er ikke fastsat takster for særlige arrangementer på plejecentre. Betalingen fastsættes efter borgerens individuelle ønsker til arrangementet. 25

26 Brug af bassin halvårligt pr. person Lindehøj 525 kr 530 kr. Vesterled 525 kr. 530 kr. Kilde: Budget 2016, Horsens Kommune. PLEJEBOLIGER Antal plejeboliger, aflastning mv. Almene plejeboliger Plejeboliger - svært demente Specialpladser - demens Daghjemspladser Demensdaghjemspladser Aflastningsboliger - almene Aflastningsboliger svært demente Udredningspladser Akutpladser Rehabliliteringspladser Vital Horsens Kilde: Budget 2016,Horsens Kommune, side 255. VENTETIDER PLEJE-OG DEMENSBOLIGER Tildelte plejeboliger Tildelte boliger i alt Borgere tildelt en bolig inden 2 måneder - omfattet af garantien om maksimalt 60 dages ventetid. Borgere tildelt bolig efter 2 måneder - omfattet af garantien om maksimalt 60 dages ventetid. Borgere tildelt bolig - ikke omfattet af garantien om maksimalt 60 dages ventetid Kilde: Ventetiderne opgøres kvartalsvist af Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens Kommune. 26

27 Status på venteliste til plejeboliger Antal borgere i alt på venteliste til plejebolig Antal borgere på venteliste omfattet af garantien Antal borgere på venteliste ikke omfattet af garantien Kilde: Ventetiderne opgøres kvartalsvist af Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens Kommune. Tildelte demensboliger Tildelte boliger i alt Antal borgere, tildelt en bolig inden 60 dage og som er omfattet af garantien Antal borgere, tildelt bolig efter 60 dage og som er omfat-tet af garantien. Antal borgere tildelt bolig, der ikke er omfattet af garantien om maksimalt 60 dages ventetid Kilde: Ventetiderne opgøres kvartalsvist af Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens Kommune. Status: Venteliste til demensboliger Antal borgere på venteliste til demensbolig Antal borgere på venteliste omfattet af garantien Antal borgere på venteliste ikke omfattet af garantien Kilde: Ventetiderne opgøres kvartalsvist af Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens Kommune. 27

28 AKTIVITETSOMRÅDET DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE, SUNDHED OG OMSORG ANTAL FRIVILLIGE OG FRIVILLIGE FORENINGER I DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE* Antal besøg Antal personer Antal frivillige Antal deltagere ved arrangementer* Antal frivillige foreninger** Birkebo Ceres Egebakken Gedvedhus Hattingcentret Kildebakken Lindehøj Nørrevang Præsthøjgård Skovly Sundtoppen Søndergården Tamdrupcentret Åparkcentret inkl. satelitter I alt Kilde: Aktivitetsområdet, Sundhed og Omsorg, Horsens Kommune oktober * Målt på en gennemsnitsuge i oktober ** Antal deltagere ved arrangementer fra 1. oktober 2014 til 30. september ***Antal frivillige foreninger der serviceres af aktivitetsområdet. UDVIKLING ANTAL FRIVILLIGE OG FRIVILLIGE FORENINGER I DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE* Antal besøg Antal personer Antal frivillige Antal deltagere ved arrangementer* Antal frivillige foreninger** Stigning Stigning i procent 7,5 % 2 % 9 % - 51 % 28

29 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon:

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærd og Sundhed Sagsbehandlere: Christine Gyldenhof og Martine Greve Hansen Sagsnr. 27.00.00-P05-4-14 Dato:05.11.2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget Afrapportering for udvalgte indsatsområder efterår

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Årsberetning 2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget

Årsberetning 2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget Årsberetning 2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget KOLOFON Tryk og Layout: Grafisk Afdeling, Horsens Kommune Årsberetning 2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

Tilbudsoversigt Sundhedsfremme og forebyggelse

Tilbudsoversigt Sundhedsfremme og forebyggelse soversigt Sundhedsfremme og forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at borgerne i Horsens Kommune lever så sunde og aktive liv som muligt. Velfærd og Sundhed har ansvaret for en bred vifte

Læs mere

Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse, /VS P /VS/HI

Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse, /VS P /VS/HI Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse,2015 25.08 2015/VS 27.00.00.00-P22-1-15/VS/HI En indgang i Velfærd og Sundhed En indgang for voksne borgere med sindslidelse til Horsens Kommune på

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET

STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET 2015-2019 Velfærd og Sundhed Politisk besluttet i Horsens Byråd 28. oktober 2015 FORMÅL Horsens Kommune har igennem en årrække været toneangivende på demensområdet. Tilbud er

Læs mere

Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg. Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov

Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg. Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov 20. januar 2016 Indhold 1. Indledning...2 2. Organisatorisk forankring...3 3. Strategiske hovedspor...4 4. Det

Læs mere

Tilbudsoversigt Ældreområdet

Tilbudsoversigt Ældreområdet soversigt Ældreområdet A 2015 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Ældreområdet Forord Det er Byrådets ønske, at alle ældre og personer med handicap skal støttes bedst muligt til at leve et godt og aktivt liv.

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbehandlere: TC/SR/MSJ Dato: 25.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål

Læs mere

ERHVERVET HJERNESKADE

ERHVERVET HJERNESKADE REHABILITERING AF BORGERE MED ERHVERVET HJERNESKADE VELFÆRD OG SUNDHED FOKUS PÅ HJERNESKADE I Horsens Kommune får ca. 90 voksne borgere årligt en hjerneskade heraf er ca. 50 borgere i den erhvervsaktive

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Tilbudsoversigt. Ældreområdet

Tilbudsoversigt. Ældreområdet soversigt Ældreområdet Forord Det er Byrådets ønske, at alle ældre og personer med handicap skal støttes bedst muligt til at leve et godt og aktivt liv. Støtten skal kunne ydes døgnet rundt afhængig af

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode, sunde og aktive liv som en del af fællesskabet. Denne tilbudsoversigt

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK FOR DET SOCIALE OG SUNDHEDSFREMMENDE OMRÅDE

FRIVILLIGHEDSPOLITIK FOR DET SOCIALE OG SUNDHEDSFREMMENDE OMRÅDE FRIVILLIGHEDSPOLITIK 2015-2018 FOR DET SOCIALE OG SUNDHEDSFREMMENDE OMRÅDE SUND BY FRIVILLIGHEDSPOLITIK 2015-2018 FOR DET SOCIALE OG SUNDHEDS- FREMMENDE OMRÅDE HORSENS KOMMUNES FRIVILLIGHEDSPOLITIK PÅ

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 3. Mødedato: Mødevarighed: 15.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Venteliste, specialiserede botilbud

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed.

Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed. Velfærd og Sundhed Administration og Økonomi Sagsbehandler: Søren Grotkær Rådhustorvet 4 Journalnr. 00.01.00-P00-2-13 Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed. Dette notat

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Mødedato: 1. juni 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 1. juni 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedo: 1. juni 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Kvalitetsstandard for støtte- og kontaktpersonordningen - Kl. 15:00 2 2 Tema - Center for

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Tilbudsoversigt - Sundhedsfremme og forebyggelse VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Sundhedsfremme og forebyggelse VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - D Sundhedsfremme og forebyggelse 2015 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Sundhedsfremme og forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at borgerne i Horsens Kommune lever så sunde og aktive

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Tilbudsoversigt Sundhedsfremme og forebyggelse

Tilbudsoversigt Sundhedsfremme og forebyggelse soversigt Sundhedsfremme og forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at borgerne i Horsens Kommune lever så sunde og aktive liv som muligt. Velfærd og Sundhed har ansvaret for en bred vifte

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden - Kl. 13:00 2

1 Godkendelse af dagsorden - Kl. 13:00 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 21. juni 2016 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden - Kl. 13:00 2 2 Orientering om "Effektiviseringsdagsordenen i

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2016 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2016 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2016 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Indledning Center for Sundhed og Velfærds udviklingsplan har til formål at sætte rammerne og vise retningen for arbejdet i Center for Sundhed

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

2 Dialogmøde med Center-MED for socialpsykiatrien vedrørende drøftelse af input til budget

2 Dialogmøde med Center-MED for socialpsykiatrien vedrørende drøftelse af input til budget 2 Dialogmøde med Center-MED for socialpsykiatrien vedrørende drøftelse af input til budget 2016-2019 2.1 - Bilag: Socialpsykiatrien - dialogmøde DokumentID: 4185382 Dialogarrangement Socialpsykiatrisk

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Strategi. for. Trænings- og Rehabiliteringsområdet

Strategi. for. Trænings- og Rehabiliteringsområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Ulla Hjorth Sagsnr. 29.21.00-P05-1-15 Dato: 17-12-2015 NOTAT Strategi for Trænings- og Rehabiliteringsområdet 2016 2019 Sammenhæng Evidens

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Ældre og handicappede: Specialistydelser til senhjerneskadede SSU : Anbefales til prioritering.

Ældre og handicappede: Specialistydelser til senhjerneskadede SSU : Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 B15 Ændr. ud over vedtaget serviceniveau Ældre

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere