Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 7 ( februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i Fordeling af timer i haller og gymnastiksale MK01 vedr. Ansøgningsskema til gymnastikhal Fordeling af timer i haller og gymnastiksale IFS - ansøgning timer udfyldt af Birgitte for IFS Fordeling af timer i haller og gymnastiksale IFS - mail med flere info Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Fredericia Handicap IF - ansøgning af timer Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Fredericia Handicap IF mail vedr. ansøgning af timer Fordeling af timer i haller og gymnastiksale IFS - ansøgning med yderligere info Fordeling af timer i haller og gymnastiksale IFS - mail med ønsker til sæson Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Re: Spg. ang. drift af grønne områder Henvendelse om vedligeholdelse af det grønne område ved Sonnesvej Re: Spg. ang. drift af grønne områder Henvendelse om vedligeholdelse af det grønne område ved Sonnesvej Ulleruphus_AVS-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 9039 Carlsberg Danmark A/S, Apollo Projekt, Forbygning og Samlesag for inspektionsrapporter Decline-/Inclinebygning for højlager_avs-rapport.pdf 9038 Carlsberg Danmark, Højlager_AVS-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 8996 Ulleruphus_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 8955 Carlsberg Danmark A/S, Coca Cola Tapperierne_AVSrapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 9180 Ansøgning om Landzone tilladelse Højrupvej 49, 7000 Fredericia 9907 Ulleruphave, pædagogmedhjælper, januar Stillingsannoncer, offentliggjorte, Ulleruphave, pædagog, januar Stillingsannoncer, offentliggjorte, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende Vokesenservice, centerleder længervarende botilbud Stillingsannoncer, offentliggjorte, HR Fredericia, Ergoterpeut, december Stillingsannoncer, offentliggjorte, Hybyhus Plejecenter, SSA, januar Stillingsannoncer, offentliggjorte, Plejecenterne, aktivitetspersonale, december Stillingsannoncer, offentliggjorte, Ejendomsafdelingen, bygningskonstruktør, december Stillingsannoncer, offentliggjorte, Afvisningsbrev Skade 52, , Vej&Park, , Parallelvej 9913 Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia 9911 Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia 9192 Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia 9191 Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia 9190 Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia 9853 Svar fra Plandent vedr., hvad der ønskes undtaget Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9849 Vedr. anmodning om aktindsigt (mail til Plandent) Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9847 Anmodning om aktindsigt fra Nordenta Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9842 Svar fra Nordenta vedr. hvad der ønskes undtaget Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9577 SV: Test af vareprøver Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud

2 9576 SV: Test af vareprøver Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9575 SV: Forhandling Nordenta Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9574 SV: Forhandling Nordenta Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9573 dialog omkring vareliner og test Brugergruppen Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9567 SV: Tandbehandling Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9566 Dialog omkring kvalitetstestning - Brugergruppe Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 8979 Vedr. anmodning om aktindsigt Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 8975 Vedr. anmodning om aktindsigt Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9189 Rapport AR-15-CA udtaget , EUROFINS MILJØ A/S Overgade 9, 7000 Fredericia Skærbæk Vandværk Vandværket 8992 Rapport AR-15-CA udtaget , EUROFINS MILJØ A/S Overgade 9, 7000 Fredericia Skærbæk Vandværk. Boring DGU Indsendelse 3, Suppl. materiale - tegn., statisk beregning ARKITEKT-C ApS Gothersgade 30, 7000 Fredericia m.m Indberetning af årsvandmængde i forbindelse med NOVANA 2014 Naturstyrelsen Ringkøbing Indberetning af regnbetingede udløbsdata (RBU-data) for 2014 i forbindelse med NOVANA overvågningen 9183 Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af ph- værdier, Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II afløb, uge 6, Shell 9700 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde. SØREN JENSEN RÅDGIVENDE Indre Ringvej 43, 7000 Fredericia INGENIØRFIRMA A/S 9883 Underskrevet kontrakt 2015.pdf Kontrakter for 2015, vandløbsvedligeholdelse 9414 Anmeldelse om påbegyndt VVS-arbejde Bravida Korskærvej 160, 7000 Fredericia 8960 Stabil pleje Kontrakt med Dansk Pleje (Stabil Pleje) på fritvalgsordning vedr. praktisk hjælp og personlig pleje 9892 Indsendelse 4, suppl. oplysninger/facadetegninger vedr Martine Christoffersens Vej 87, 7000 Fredericia Martine Christofersens vej Indsendelse 3, suppl. materiale HUSCOMPAGNIET Martine Christoffersens Vej 87, 7000 Fredericia SØNDERJYLLAND A/S 9045 Orientering om trivselsmåling - sendt videre til Claus/cc. Lars Den årlige trivselsmåling i folkeskolen forløber i 2015 i perioden til Orientering om trivselsmålingen i folkeskolen i ugerne 5-12 Undervisningsministeriet Fr.Holm Den årlige trivselsmåling i folkeskolen forløber i 2015 i perioden til VS: Underskrevet vedligeholdelsesaftale på Acadre - Bilag 1 Fredericia - Udvidet vedligeholdelse og supportaftale v5.pdf Support og vedligeholdelse af Acadre - Kontrakt med Formpipe Software A/S 9000 VS: Underskrevet vedligeholdelsesaftale på Acadre - boge_ _ pdf Support og vedligeholdelse af Acadre - Kontrakt med Formpipe Software A/S 9374 Registreringsmeddelelse U Referencenr. Geodatastyrelsen Udstykning af matr.nr. 4LE Erritsø by, Erritsø - Vesterballevej Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af ny overdækket Skærbækvej 17, 7000 Fredericia terrasse ved Hejse Kro, Skærbækvej RE: 2. udkast til meddelelse af fritagelse for deltagelse i den kommunale tømningsordning for benzin- og olieudskilleranlæg, A/S Dansk Shell, Egeskovvej 265 og Kongensgade 113, 7000 Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

3 8965 Shells tilbagemelding på 2. udkast til meddelelse af fritagelse for deltagelse i den kommunale tømningsordning for benzinog olieudskilleranlæg, A/S Dansk Shell, Egeskovvej 265 og Kongensgade 113, 7000 Fredericia Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia 8988 Mødenotat Dalegade 107, 7000 Fredericia 6286 Telefonnotat Dalegade 107, 7000 Fredericia 9170 VS: Sanddal Bakke 21 ( tidliger Merkonom ) Sanddal Bakke 21, 7000 Fredericia 9168 VS: Sandal Bakke 21, 7000 Fredericia Sanddal Bakke 21, 7000 Fredericia 9383 Indsendelse 2, suppl. oplysninger vedr. ny carport på CARPORTSPECIALISTEN ApS Fuglsangparken 4, 7000 Fredericia Fuglsangparken Forbrug 4 år tilbage Annoncering og kontrakt på beklædning til tandplejen (Berendsen) 9596 Supplerende oplysninger Fagerlien 17, 7000 Fredericia 9326 Orientering om afvandingen, H04008 Ombygning rampekryds 59, Fredericia S, (Miljøbeskyttelsesloven 28) Vejdirektoratet Vejprojekt H Ombygning af frakrøselsrampe/rampekryds 59 Fredericia S 9754 Referat af møde i politisk VOS d. 5. februar 2015, samt Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof powerpointpræsentation 9044 SV: høring i forhold til fortidsmindebeskyttelseslinjen Sjællandsgade 114, 7000 Fredericia 9562 Høring vedr. hovedgasledning, Loddet 6, 7000 Fredericia Loddet 6, 7000 Fredericia 9160 Indsendelse 4, suppl. materiale HUSCOMPAGNIET Loddet 6, 7000 Fredericia SØNDERJYLLAND A/S 9563 Indsendelse 2, redegørelse vedr. placering af ny fakkel FREDERICIA SPILDEVAND OG Røde Banke 16, 7000 Fredericia ENERGI A/S 9366 Indkaldelse til periodisk syn, senest d Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. UZ92908, Skov & Park, Entreprenørgården 9707 SKATs bemærkninger efter besøget hos jer. SKAT Skattecenter Middelfart SKAT kontrolbesøg på Elafgift angivet i momsangivelsen for december SKATs bemærkninger efter besøget hos ProAktiv SKAT Skattecenter Middelfart SKAT kontrolbesøg på Elafgift angivet i momsangivelsen for december vedr. nøgler ifm Stabil Pleje OPHØRT - Stabil Pleje 9427 VS: Stabil Pleje OPHØRT - Stabil Pleje 9426 "opsigelse" fra Henrik Dencker - Stabil Pleje OPHØRT - Stabil Pleje 9425 spørgsmål fra Kære Pleje OPHØRT - Stabil Pleje 9424 oplysning fra Kære Pleje OPHØRT - Stabil Pleje 9887 Indsendelse 4 suppl. oplysninger vedr. Nøddeplantagen 33.pdf 9379 Indsendelse 3, suppl. materiale/udfyldyt erkæring vedr. fravalg af byggeskadeforsikring 9150 Indsendelse 2 - suppl. tegningsmateriale m.m vedr. Nøddeplantagen 33 Oltmann-Arkitekthjælp og Byggerådgivning v/frank Oltmann Oltmann-Arkitekthjælp og Byggerådgivning v/frank Oltmann Oltmann-Arkitekthjælp og Byggerådgivning v/frank Oltmann Nøddeplantagen 33, 7000 Fredericia Nøddeplantagen 33, 7000 Fredericia Nøddeplantagen 33, 7000 Fredericia 9457 Uddelegerede sygeplejeydelser til private leverandører Delegering af sygeplejeydelser Nabobrev jan [1].pdf Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia

4 9171 brev fra schæferhubdeklubben - Nabobrev jan_2015 1_pdf Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia Microsoft Word Online.mht 9167 FW: VS: klage over schæferhundeklubben Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia 9821 Re: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 Peter Haar Røde Banke - fejning af cykelbanen 9820 Re: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 Peter Haar Røde Banke - fejning af cykelbanen 9813 vedr. telt hejse kro Skærbækvej 17, 7000 Fredericia 9812 Vedr. ansøgning til telt ved hejse kro Skærbækvej 17, 7000 Fredericia 9256 muligt telt Skærbækvej 17, 7000 Fredericia 6133 VS: Evt. landzone tilladelse til Hejse Kro vedr. opførelse af Skærbækvej 17, 7000 Fredericia telt på 3200 m Svar fra spildevand Arealoverførsel vedr. matr.nr. 4a Stovstrup, Fredericia Jorder 8959 Bestilling og ændring af renovation Søren Harbæk Hansen Huslodsvej 24, 7000 Fredericia 8962 Bestilling og ændring af renovation Daniel Erik Møller Grønaa Bissensvej 27, 7000 Fredericia 8963 Til Miljøchefen/ Miljøtilsynsmyndigheden - vedr. indberetning Miljøstyrelsen Indberetning af miljøtilsyns- og godkendelsesdata for 2014 af miljøtilsyns- og godkendelsesdata for Høring om kortlægning af sagsbehandling af sager om skimmelsvamp Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Høring / Kortlægning af sagsbehandling af sager om skimmelsvamp hos huslejenævnet/beboklagenævnet 8967 Koordinationsgruppen for tilsynskampagner - samarbejde Miljøstyrelsen Formidling af materiale fra miljøtilsynskampagner i 2014 mellem KL, kommuner og Miljøatyrelsen 8969 Rapport AR-15-CA udtaget , Rexam EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia Beverage Can Udløbsbrønd 8971 Puljen til Grønne Ildsjæle er åben - ansøgningsfrist Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens pulje Grønne Ildsjæle til kommunalbestyrelsen - boligplacering af nye flygtninge Ministeriet for Børn, boligplacering af nye flygtninge i 2015 Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 8978 Vedr. Reklame Borgerhenvendelse om ide til reklame 8977 Fwd: Reklame Borgerhenvendelse om ide til reklame 8980 "Cirkus vilkår" producenter af opsøgende cirkusforestillinger. CIRKUS 3 V/JAN KIERULF Notat til punkt 4. Cirkus vilkår - møde i Ålborg for borgmestre samt Kultur- og fritidsudvalgsformænd 8997 Dagplejer Elmira Ferdosi Grandløse Henvendelse om krav til etablering af dagpleje i egen bolig 8998 Drift og vedligeholdelse af forladt spejderhytte Tommy Nyegaard Erritsø Bygade 8A - Forladt FDF spejderhytte bør nedrives 9006 Gribetang til indsamling af affald Ulla Randeris Clausen Borger vil gerne hjælpe med indsamling af henkastet affald ved Lundingsvej 9010 Arealhøring fra Vejle kommune Kraftværksvej 26, 7000 Fredericia 9012 Anmodning om aktindsigt Aktindsigt i retningslinjer (instrukser, kommunikationsstrategi eller lign.) for hvordan ansatte skal tale med borgere/pårørende om døden i forbindelse med pleje af ældre/døende på lokalcentre, plejehjem og plejecentre 9662 SV: Bilag til redegørelse vedr. Udskibning af vand fra DONG Egeskovvej 265, 7000 Fredericia redegørelse/orientering til MST 9355 Bilag til redegørelse vedr. Udskibning af vand fra DONG Egeskovvej 265, 7000 Fredericia redegørelse/orientering til MST 8987 Udskibning af vand fra DONG via Shells havneterminal - A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

5 redegørelse/orientering til MST RAFFINADERIET 9182 Servitut om fælles areal Udstykning af matr.nr. 177a Fredericia Stadsjorder - Christiansberg 1A 9019 Godkendelse af udstykning samt servitut om fællesareal LIFA A/S Udstykning af matr.nr. 177a Fredericia Stadsjorder - Christiansberg 1A 9021 Brev til borgmesteren - aktindsigtsanmodning til tilladelse til opsat lysreklame samt vedtagne retningslinier Advokat Peter Herskind Aktindsigt i tilladelser til opsatte lysreklamer på ejendomme i Fredericia Kommune 9131 Henvendelse om mulig skimmelsvampå, Nymarksvej 58, st.tv. Miki Philipsen Nymarksvej 58 ST TV, 7000 Fredericia 9096 Modulvogntog DHL EXPRESS (DENMARK) A/S Forespørgsel om kørsel med modulvogntog fra Stakkesvang 35 til DHL 9705 Fwd: Agtindsigt Aktndsigt i landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmøller 9101 Aktindsigtsanmodning Knud Hyldahl Aktndsigt i landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmøller 9338 Fotos til sag om skimmel (mail 2 af 2) Katrine Binns Nymarksvej 58, 7000 Fredericia 9333 Fotos til sag om skimmel (mail 1 af 2) Katrine Binns Nymarksvej 58, 7000 Fredericia 9130 Henvendelse om mulig skimmelsvamp, Nymarksvej 58 1.th Nymarksvej 58, 7000 Fredericia 9132 Underskreven lejekontrakt Lejekontrakt, Frisørsalon I.P Schmidt 9136 Svar/afgøresle Nørre Alle 1 K Nørre Alle, sag i beboerklagenævnet svar 9145 Forespørgsel vedr. ansøgningsmateriale ifm opstilling af en Karsten Due Herslev Møllevej 17, 7000 Fredericia husstandsvindmølle på Herslev Møllevej Anmeldelse af ny tank/sløjfning af tank/tankattest Røde Banke 111, 7000 Fredericia 9177 Indsendelse 1 - Ophørelse af ny kold hal på Baunevej 9D Carsten Lindegaard Baunevej 9D, 7000 Fredericia 9181 Orientering om anvendelse af stofseler efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Anvendelse af stofseler efter serviceloven magtanvendelse Sociale Forhold 9186 Indsendelse 1 etablering af et drivhus/(orangeri på Gert Viggo Nielsen Højgårdsvej 2, 7000 Fredericia Højgårdsvej Konfliktsøgning Højgårdsvej 2.pdf Højgårdsvej 2, 7000 Fredericia 9185 Rundspørge: Oplysninger om udrejste til Syrien eller Nordirak DANMARKS RADIO DR-Byen Rundspørge om antal udrejste danskere/herboende udlændinge fra Danmark til Syrien eller Nordirak 9193 Ændring af BBR Mikkel Møller Ørris Poulsen Niels Bohrs Vej 57, 7000 Fredericia 9227 Indsendelse 1, tilbygning til lager v/havnegrillen, Skærbæk PANORAMABYG Skærbæk Havnegade 47, 7000 Fredericia Hanvengade Konfliktsøgning Skærbæk Havnegade 47.pdf Skærbæk Havnegade 47, 7000 Fredericia 9208 Ansøgning om tilladelse til offentligt arrangement Kurt Løndal Iversen Råden over vejareal - elite cykelløb i og omkring Fredericia og Vejle Kommuner, Nordre Kobbelvej, Rapport AR-15-CA udtaget , EUROFINS MILJØ A/S Højrupvej 116, 7000 Fredericia Korsvejens Mejeri Afløbsbrønd 9234 Tilbud på glarmesterydelser Glarmesterydelser - underhåndsbud Tilbud fra Leonhard Glas på udførelse af Glarmesterarbejde Glarmesterydelser - underhåndsbud SV: Høring af materiale på glarmesterydelser til Fredericia Glarmesterydelser - underhåndsbud 2015 Kommune 9231 SV: Høring af materiale på glarmesterydelser til Fredericia Glarmesterydelser - underhåndsbud 2015

6 Kommune 9225 SV: Underhåndsbud på glarmesterydelser til Fredericia Glarmesterydelser - underhåndsbud 2015 Kommune 9224 SV: Underhåndsbud på glarmesterydelser til Fredericia Glarmesterydelser - underhåndsbud 2015 Kommune 9223 Underhåndsbud glarmesterydelser Glarmesterydelser - underhåndsbud SV: Underhåndsbud på glarmesterydelser til Fredericia Glarmesterydelser - underhåndsbud 2015 Kommune 9221 Ordre Nr : Børup Vandværk af AGROLAB Kolding Landevej 81, 7000 Fredericia 9239 Fældning af træer ved Kampmannsvej 1 Kim Dueholm Kampmannsvej 1 - fældning af træ på skråning ned mod Erritsø Strand 9645 Dokument til sagen Hegnsyn. Dalegade 110 og Købmagergade Dokument tilo sagen Hegnsyn. Dalegade 110 og Købmagergade Dokument til sagen Hegnsyn. Annavej 16 og Dokument til sagen Hegnsyn. Annavej 16 og Underskrevet jordlejeaftale Johannes Møller Jensen Jordlejeaftale, del af matr.nr. 30 Henneberg Ladegård, Erritsø 9268 Anmeldelse af sløjfning af tank THORKILD MADSEN Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia FREDERICIA A/S 9271 Brev til borgmesteren om tildeling af grønne spirerflag FRILUFTSRÅDET Tildeling af Grønne Spirerflag til naturdagplejere i Fredericia Kommune Ansøgning om midler Sonja Christensen Ansøgning om midler til afholdelse af Garderfestival Juli Garden 9274 Ansøgning om midler Sonja Christensen Ansøgning om midler til afholdelse af Garderfestival Juli Garden 9277 tegninger follerupvej 31.pdf Follerupvej 31, 7000 Fredericia 9286 Årsregnskaberne 2012, 2013 og 2014 til revision Sognepræst Lars Seeberg Holms Legat - årsregnskab materiale til ansøgning Skærbæk Møllevej 9, 7000 Fredericia 9287 ansøgning om dispensation Skærbæk Møllevej 9, 7000 Fredericia 9290 Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Børnehaven Stendalen, Ullerupdalvej 10, skadedato ml og , branchenr. 31, skadenr Indsendelse 1, indretning af værelse i garage på Erritsø Estate Peter Møller Erritsø Bygade 77, 7000 Fredericia Bygade Skadeanmeldelse Skade, plejen, , EG24308, 10, Aktindsigt i byggesager Fagligt Fælles Forbund Kolding (3F Kolding) Aktindsigt i byggesager - oversigt over givne byggetilladelser fra perioden til høring - vedr. 12 miljøgodkendelse på Drejensvej 31, Sdr. Vilstrupvej 191, 7000 Fredericia 6000 Kolding 9362 VS: Nyt indkøbsordrenr. fra Energinet.dk Energinet.dk Nyt indkøbsordrenr. fra Energinet.dk 9371 SV: forespørgsel vedr. Fredericia Sygehus og anvendelsen af Forespørgsel vedr. Fredericia Sygehus bygningerne her 9364 SV: forespørgsel vedr. Fredericia Sygehus og anvendelsen af Forespørgsel vedr. Fredericia Sygehus bygningerne her 9370 Forespørgsel om kursusindhold Bente Stenfalk Henvendelse om kursusforløb til borgere med kroniske smerter og deres pårørende

7 9377 Henvendelse om befolkningudvikling i Lars Erik Bjerker Henvendelse om befolkningsudvilingen i 2014 i Fredericia Kommune 9739 Anmeldelse Midlertidigt arrangement, FIC, Vestre Ringvej Sikkerhedsplan til Andreas Bo show, Fredericia Midlertidigt arrangement, FIC, Vestre Ringvej Anmodning om høringssvar Politi Særtransport - politiets jour.nr Justeret vejledning om tilrettelæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår Undervisningsministeriet - Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Vejledning om tilrettelæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår 9394 Henvendelse om oversvømmelse / ophobning af vand. Gunhild Margrethe Juhl Henvendelse om ophobning af vand på grunden Ekkodalen RE: Nødkald Nødkald - Alarm - Tryghed - Kontrakt - Tunstall 9770 Kontrakt Nødkald - Alarm - Tryghed - Kontrakt - Tunstall 9769 RE: Nødkald mail med kontrakt Nødkald - Alarm - Tryghed - Kontrakt - Tunstall 9734 RE: Nødkald ok til kontraktudkast Nødkald - Alarm - Tryghed - Kontrakt - Tunstall 9472 RE: Nødkald Nødkald - Alarm - Tryghed - Kontrakt - Tunstall 9399 Ny grøn erklæring SAMLESAG -Ny matrikulær sag, hvor delnr. 2 og delnr. 106 afgives fra matr. nr. 18c, 85a, 85g Erritsø By, Erritsø 9401 Godkendelse af udstykning LIFA A/S Udstykning m.v. af matr.nr. 1en, 1eo, 1ep og 1hl Stovstrup, Fredericia Jorder - Nedlæggelse af Andelsboligforeningen Skovkrogen 9406 Bestilling og ændring af renovation Anja Langemose Krogsagervej 53, 7000 Fredericia 9408 Anmeldelse af sløjfning af tank THORKILD MADSEN Krengerupvej 6, 7000 Fredericia FREDERICIA A/S 9413 Konfliktsøgning Ravngårdsvej 58.pdf Ravnsgårdsvej 58, 7000 Fredericia 9410 Indsendelse 1 - Ansøgning om opførelse af tilbygning til A1 TEGNESTUE ApS Ravnsgårdsvej 58, 7000 Fredericia beboelse på Ravnsgårdsvej Indsendelse 1 - nedrivning af bygning 2, 3, 5 og 6 Fagerlien THOMAS SØNDERGAARD Fagerlien 17, 7000 Fredericia 17 THOMSEN 9430 Varsel om ændring af fjernvarmetilslutningen FREDERICIA FJERNVARME Prangervej 7, 7000 Fredericia A.M.B.A 9475 RE: Rea Dahlia Invacare - komfortstol - kørestol - frivillig aftale 9727 svar på oplysninger om prioriteter Norgesgade 3A, 7000 Fredericia 9438 Anmoder om vedståelse af garantiforpligtelse NYKREDIT A/S Norgesgade 3A, 7000 Fredericia 9455 Anmeldelse af ny tank/sløjfning af tank/tankattest Søbakken 13, 7000 Fredericia 9487 Rudolf Steiner Børnehaven Tommelise - anmodning om Opkrævning af forældrebetaling opkrævning af forældrebetaling 9478 Indsendelse 1 - Lovliggørelse af udhus og drivhus på Tonne Klaus Jørgen Nielsen Tonne Kjærsvej 10, 7000 Fredericia Kjærsvej Mail fra Cowi: Rapport Studietur Nordtyskland Indsendelse 1 - Etablering af solselleanlæg på Erritsø Bygad OK A.M.B.A Erritsø Bygade 109, 7000 Fredericia Indberetning til Danmarks Statistik pr Danmarks Statistik Danmarks Statistik - Ledige stillinger og antal ansatte pr Brev til borgmesteren vedr. 100-året for valgret og valgbarhed. ministeriet for ligestilling Den nationale markering af 100-året for kvinders og tjenestefolks valgret og valgbarhed i Nettoprisindeksregulering pr Nordea Ejendomsinvestering Gothersgade 39, 3. Lejemåls nr

8 9530 Vedr.køb af kompostjord på genbrugspladsen Køb af kompost på genbrugspladsen 9550 edagsorden - aftale, abonnementsvilkår og link til vejledning e-dagsorden Anmodning om kopi af Ibrugtagningstilladelse på Vejlevej CORPUS DEVELOPMENT ApS Aktindsigt vedrørende vejlevej Venusvej og Venusvej Tegningsmateriale Vendersgade 39, 7000 Fredericia 9572 SV: Bevaringsfonden _Beskrivelse-TBL.pdf Norgesgade 3A, 7000 Fredericia 9570 Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC, Vestre Ringvej 101, Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald RAMBØLL DANMARK A/S, Korskærvej , Korskærparken afd. 10 Fredericia 9890 Indsendelse 2, Suppl. oplysningertegninger vedr. Prangervej THOMAS SØNDERGAARD Prangervej 7, 7000 Fredericia 7.pdf THOMSEN 9591 Indsendelse 1, om- og tilbygning af Prangervej 7 - Fredericia THOMAS SØNDERGAARD Prangervej 7, 7000 Fredericia brand & Redning THOMSEN 9604 Defekt gadelys Søren Andersen Gadelys - Defekt gadelys på Indre Ringvej og Hyrdevej 9606 Printvenlig genbrugskalender Aase Charif Henvendelse vedr. genbrugskalender Henvendelse om måleblad på byggegrund Brande Boligsalg v/ John Overmarken 7, 7000 Fredericia Sørensen 9610 Indsendelse 1 - Ombygning af 3 klasselokaler til 3 beboelser Ole Overgaard Møller Højrupvej 153, 7000 Fredericia på Højrupvej Kommunalt spildevandsslam til: Nyhavevej 60, Fredericia MILJØSERVICE A/S Nyhavevej 60, 7000 Fredericia 9618 Spørgsmål fra FOA om børn med en svag økonomisk og social baggrund FOA Spørgsmål fra FOA - Børneulighed i Danmark, børn med en svag økonomisk og social baggrund Bilag til redegørelse vedr. Udskibning af vand fra DONG Udskibning af spildevand fra Havneterminalen. redegørelse/orientering til MST 9640 SV: Udskibning af vand fra DONG - redegørelse/orientering til Udskibning af spildevand fra Havneterminalen. MST 9660 Dokument til sagen Hegnsyn. Kildebakken 37, Erritsø 9659 Dokument til sagen Hegnsyn. Kildebakken 37, Erritsø 9665 Dokument til sagen Hegnsyn. Lillebælts Alle' 13 og Thunøvej Dokument til sagen Hegnsyn. Lillebælts Alle' 13 og Thunøvej Dokument til sagen Hegnsyn. Hjortevej 15 og Dokument til sagen Hegnsyn. Hjortevej 15 og Ejendommen Børupvej Børupvej 61, 7000 Fredericia 9691 Vejbrønd, vaskeplads mv ved Kongsted Engvej Kongsted Engvej 4, 7000 Fredericia 9696 Dokument til sagen Hegnsyn. Gl. Færgevej Dokument til sagen Hegnsyn. Gl. Færgevej Dokument til sagen Hegnsyn. Enebærvej 10 og Egeskov Bygade Dokument til sagen Hegnsyn. Enebærvej 10 og Egeskov Bygade Dokument til sagen Hegnsyn. Baunegårdsvej 43 og Dokument til sagen Hegnsyn. Baunegårdsvej 43 og Dokument til sagen Hegnsyn. Baunevænget 4 / Baunegårdsvej Dokument til sagen Hegnsyn. Baunevænget 4 / Baunegårdsvej 18

9 9792 Ny klage til behandling - Klage ID Klage over Natur- og Miljøklagenævnet Klage til NMK om vedligheholdelse af Tranekær Bæk vedligeholdelse af hele Tranekær Bæk 9743 SV: Natur og Miljø Klage til NMK om vedligheholdelse af Tranekær Bæk 9740 VS: Ny klage til behandling - Klage ID Klage over Klage til NMK om vedligheholdelse af Tranekær Bæk vedligeholdelse af hele Tranekær Bæk 9722 Anmodning om agtindsigt i konstitueringsaftaler Aktindsigt - Konstitueringsaftaler for valgene 2009 og Udbud af rengøring Jysk Erhvervsrengøring 9748 Regnskab Snoghøjkoret Snoghøjkoret - ansøgning til 4. maj koncert 9747 Ansøgning Snoghøjkoret 4. maj koncert Snoghøjkoret - ansøgning til 4. maj koncert 9756 GEPARD løbe t-shirts Gepard 9753 GEPARD løbe t-shirts Gepard 9782 Tegningsbilag Snaremosevej 21F, 7000 Fredericia 9814 Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Tørskind Vork Vandværk, Vorkvej 41, Egtved i 2014, TRE-FOR Vand A/S, Kokbjerg 30, Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Tørskind Vork Vandværk, Vorkvej 41, Egtved i 2014, TRE-FOR Vand A/S, Kokbjerg 30, Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Follerup Møllevej 24, 7000 Fredericia 9804 Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Follerup Møllevej 24, 7000 Fredericia 9808 Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Undersøgelse af drikkevand/råvand fra Kongsted Vandværk i 2015, Kongsted Engvej 41 - TRE-FOR Vand 9817 Mail fra Handicaprådet jacob R. Jacobsen Handicapparkering på betalingsparkering 9828 Vedrørende ændring af BBR Bjarne Wulff Nørholm Overgade 3, 7000 Fredericia 9837 Slamaflæsning i Trelde? Lars Erik Bjerker Henvendelse vedr. aflæsning af slam i Trelde 9874 Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 ZapMap Branddammen ved Damvej/Viaduktvej 9886 Fejeerklæring.pdf Fejeerklæring - Kongens Kvarter - matr.nr. 6a 9891 Fejeerklæring.pdf Fejeerklæring - Vejelvej 26 - martr.nr. 240d 9893 Fejeerklæring.pdf Fejeerklæring - Norgesgade 50 - matr.nr Fejeerklæring.pdf Fejeerklæring - Snaremosevej 27 - matr.nr. 18ag 9903 Planmæssig spørgsmål home v/ Lynggaard & Hansen Korskærvej 27, 7000 Fredericia 9915 Indsendelse 1Indretning af ny etageenhed på BARFOED GROUP P/S Danmarksgade 71, 7000 Fredericia Dronningensgade Henvendelse vedr. udstykningserklæring EDC FREDERICIA ApS Bærhaven 18, 7000 Fredericia 9919 Selveje Danmark undersøgelse Undersøgelse om størrelsen af selvejende institutioners andel af den offentlige velfærdsudførelse 9929 Indsendelse 1, Opførelse af ny kold hal på Røde banke 16 LINDEGAARD Røde Banke 16A, 7000 Fredericia BYGHERRERÅDGIVNING v/carsten Lindegaard 9931 SV: Team Rynkeby Team Rynkeby skoleløb 9925 Referat møde med Ole Nikolajsen fra Team Rynkeby.docx Team Rynkeby skoleløb 9871 Indkaldelse til syn, senest d Trafikstyrelsen Periodisk syn reg.nr. KF22271, Brandvæsen 9468 Studietursrapport - nordtyskland januar 2015.pdf Detailhandelsanalyse NMK Afgørelse i sag om anmodning om aktindsigt. Natur- og Miljøklagenævnet Trelde Næsvej 183, 7000 Fredericia

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 52 ( 22. 26. december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 89881 Status 22-12-2014 Trelde Næsvej 251, 7000 90029 Opfølgning på orienteringsbrev af 10.02.2014

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 41 ( 7. 11. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68402 International Business College Fredericia_AVS-rapport.pdf 07-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-127362 Rykker fra værge til Statsforvaltningen 12-03-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering fra Glostrup Kommune om flytning på midlertidig 330-2015-127379 basis 12-03-2015 Center

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 092612_referat_repr.skab.pdf AFFALD VJSVPE RenoSam 300258 20-299951 24726 Kåstrupvej uge 39.pdf - 43833-299950 Oddervej

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Dokumentdato 19-10-2012 Jane Friis Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning eurofins Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning Eurofins Dokumenttitel

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på anmodning om aktindsigt vedr. udgifter til 330-2015-461029 borgmesterens kontor samt byrådsmedlemmers it 04-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender 330-2015-461081 indkaldelse til samtale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling anja.ougaard@uvm.dk Dokumenttitel Ansøgning til Leder af Inklusionsrådgivningen Anja Ougaard Sagsnr. 2011/20044 Dokumentnr.

Læs mere

Journalnummer 16.00A Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Sundheds- og Omsorgsområde Dokumentdato 01-05-2013 Margit Damholt Jensen/Sundhed-Omsorg/Ikast-Brande Dokumenttitel Vs: Region Midtjyllands udkast

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 15. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30240 Zederkof_ABA-rapport.pdf 11-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter 30124 Elbo Logistik-Partner

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 Åben postliste 25/08-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 25-08-2015 SV:

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager adt@klimahuse.com "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst 204-210 og 196-202 - Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Postliste for Struer Kommune

Postliste for Struer Kommune Side 1 af 6 Postliste for Struer Kommune Registreringsdato Sagsnummer / Dokumentnavn Afsender 30-03-2015 30-03-2015 30-03-2015 02.34.02-P19-257-14 Rønhegnet 9 -svar vedr. partshøring byggesag Rønhegnet

Læs mere

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 16-01-2015 Mette Juel Pedersen Dokumenttitel Info og program: Forskning i og praksisnær afdækning

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

10-07-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II B mandag d. 13. juli 2015. Shell

10-07-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II B mandag d. 13. juli 2015. Shell Indgående post uge 28 ( 6. 10. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46017 G 94 - nyt vedr. Gymnastiksalen på Indre Ringvej 07-07-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 26. 30. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6742 SV: Tekst og ansøgningsskema til FK hjemmeside 29-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 123603 Lejernes høringssvar - Havnevej 9-11, Skive - huslejenævn - BYSEKR VJKLUN Lejernes Landsorganisation - 123147 15377

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Ejendommens administrator bestrider at tankanlægget 330-2015-215724 er utæt 24-04-2015 Center for Teknik og Miljø 12460007 Administration 2000 Ad v/jan Ge... 330-2015-213870 Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen BYSEKR VJBLK Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 216858 vedrørende ulovlig

Læs mere

330-2015-201897 330-2015-201853

330-2015-201897 330-2015-201853 330-2015-211791 svar til byggefirma 21-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-207096 Overdragelse 30. april 2015 kl. 11.00 21-04-2015 Center for Kommunale Ejendomme Nybolig Erhverv

Læs mere

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-228754 Anmoder om status 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-226613 Øsnker status i sagen 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-232623 Ansøgning. Planlovdispensation

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 25. 29. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 81046 Fredericia Teater_ABA-rapport.pdf 28-11-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 81045 Domus

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger 330-2015-112938 Svar vedr henvendelse i borgmesterens træffetid 05-03-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-111508 Afvikling indskudslån - fraflyttet, regning ult. marts 2015 05-03-2015 Center for Økonomi

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 31-10-2013 Pia Stræde Palmelund Dokumenttitel SV: PR-materiale Sagsnr. 2013/40479 Dokumentnr.

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 2 ( 5. 9. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 736 Klage vedr. deltagere ved tilsynsbesøg 06-01-2015 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet i

Læs mere

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr.

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 29-10-2012 Eurofins A/S Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. 2012/17773 021 Journalnummer

Læs mere

Indgående post uge 17 ( 20. 24. april 2015 )

Indgående post uge 17 ( 20. 24. april 2015 ) Indgående post uge 17 ( 20. 24. april 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 24981 Ny dato for dialog- og timefordelingsmøde 20-04-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 450-2014- 32008 450-2015- 59708 450-2015- 59577 450-2015-

14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 450-2014- 32008 450-2015- 59708 450-2015- 59577 450-2015- 14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 32008 Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD 3/2015 59708 Seniorråd PLEJE DFLAQ - Lene 7615 12096 Påbegyndelse 59597 Re: Træfældning mm.

Læs mere

Post. Oprettet den 20-12-2012 14:22 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 20-12-2012 14:22 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager olt@kpc.dk Dokumenttitel Bøgildvej 2, Ikast - Tilbygning til gymnasium -Digital kopi af deltilladelse, Støbetilladelse Sagsnr. 2012/38714 Dokumentnr.

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015-

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015- 12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 12813 Anmodning om aktindsigt fra Jyllands- Posten i sponsorstøtte til idrætsklubber 76494 SEKR DFCSA - Christine S 434 434

Læs mere

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde PPR Vestgruppen;Sønderhusevej 6;7430 Ikast Dokumenttitel Aftale til underskrift. Sagsnr. 2013/29198 Dokumentnr. 2013/29198 002 Journalnummer Andre

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 36 ( 31. august 4. september 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57794 G 94 - ny ansøgning.xlsx 31-08-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid CN=Allan Andersen/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Børnekarneval Sagsnr. 2012/12368 Dokumentnr. 2012/12368 003 Journalnummer

Læs mere

Bent Jacobsen Side 1 20-12-2007. Hændelsesforløb. Møllegyden 51 Nymark. Bilag Dato Hændelse Kommentarer Vedr. Sag.

Bent Jacobsen Side 1 20-12-2007. Hændelsesforløb. Møllegyden 51 Nymark. Bilag Dato Hændelse Kommentarer Vedr. Sag. Bent Jacobsen Side 1 20-12-2007 Hændelsesforløb Møllegyden 51 Nymark Bilag Dato Hændelse Kommentarer Vedr. Sag 2006 oktober Kommune 1. oktober Overtagelse af v. dødsbo Huskøb ejendom 2. oktober Købt stabilgrus

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Brandlundparken Dokumentdato 15-06-2010 Procedure for telefonbetjening Dokumenttitel Procedure for telefonbetjening Sagsnr. 2008/46288 Dokumentnr.

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 33 ( 11. 15. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 56174 michael steenholdt - Torvegade - 13-31 aug 2014 12-08-2014 Diverse parkeringstilladelser 2014

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

RAFFINADERIET RAFFINADERIET RAFFINADERIET

RAFFINADERIET RAFFINADERIET RAFFINADERIET Indgående post uge 32 ( 3. 7. august 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 51246 SV: Sags id.: 12/25 05-08-2015 Bøgeskovvej 61, 7000 Fredericia 50858 Høring af nye arealer til

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- Vielse i andre kommuner - beslutning om generelt at kunne 779-- BYSEKR VJBRTS Assens Kommune 264297 foretage vielser

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Åben postliste 26. september 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Projekt flytning

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 45 ( 4. 8. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 75724 Erindring om svar om fornyelse af UIP kontrakt Udlændingestyrelsen 04-11-2013 Fornyelse af

Læs mere

Shell Raffinaderiet - A/S Dansk 11-08-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia A/S DANSK SHELL SHELL-

Shell Raffinaderiet - A/S Dansk 11-08-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia A/S DANSK SHELL SHELL- Indgående post uge 33 ( 10. 14. august 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 52874 VS EIC: Kontrakt for 2015-2016 11-08-2015 Halkontrakter 2015-2016 for de selvejende haller

Læs mere

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard Åben postliste 19. marts 2015 Sagsnr. Overskrift Dokument nr 2011-49263 7956 7950 7507 11682 Følgemail - Status for VOCbekendtgørelsen 2011-2013 Følgemail - Ansøgning om udstykning - Grimshavevej 7 / Grimshavevej

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 Åben postliste 27. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 27-11-2013

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 36 ( 1. 5. september 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60469 Rykker for svar på ansøgning, Halfordeling, EGIF Tennis Gunnar Ravn 01-09-2014 Fordeling af

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning Side 1 af 5 Åben postliste: Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 3 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 4 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Åben postliste 5.november 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Datatilsynets brev af dags dato - - 192680 loro 11992

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05.

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05. Indgående post uge 19 ( 6. 10. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30769 DS SmithPackaging_Fejl og mangler udbedret.pdf 06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 30768

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 9 ( 23. 27. februar ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 12697 Fredericia Bordtennisklub - Ansøgning om timer i sæson -2016 26-02- Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 19. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: tilsyn udført - - klager - 195972 lacm 2128 VS: 15 strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 88202

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 88202 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 88202 Høring over betænkning over offentligt ansattes ytringsfrihed - 13287 BYSEKR VJBLK - 89220 Skivehus - Lån af Hallen

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 Åben postliste 3. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 03-02-2015 koteplan

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-70182 Ansøgning om tilladelse til modulvogntog til Kalundborgej 94 4200 Slagelse 09-02-2015 Center for Teknik og Miljø Miljøcenter Enggården 330-2015-70151 Fisketorvet 09-02-2015 Center for Teknik

Læs mere

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 18. februar 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-02-2014 Oplysningsskema - side 2.jpg - 33384 hamo 2482 18-02-2014 Oplysningsskema -

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-28592 Anmodning om bekræftelse på modtagelse af bemærkninger 17-01-2015 Center for Plan og Byg Borger 330-2015-29113 Tegninger 17-01-2015 Center

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 Åben postliste 11. juni 2015 Teknik område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 11-06-2015 VS: vedr. entreprisenr. -

Læs mere

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø Postliste den 2. juli 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Klipning af hæk 95262 ance 85 Vedr klagesag - støj 95248 rami 748 Re: Støj - 95246 rami 6322 Re: Støj

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 25 ( 15. 19. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 40438 SV FOF: Skema varmtvandsbassin 2 halvår 2015.xlsx 17-06-2015 Fordeling af timer i vådområder

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere