Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 7 ( februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i Fordeling af timer i haller og gymnastiksale MK01 vedr. Ansøgningsskema til gymnastikhal Fordeling af timer i haller og gymnastiksale IFS - ansøgning timer udfyldt af Birgitte for IFS Fordeling af timer i haller og gymnastiksale IFS - mail med flere info Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Fredericia Handicap IF - ansøgning af timer Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Fredericia Handicap IF mail vedr. ansøgning af timer Fordeling af timer i haller og gymnastiksale IFS - ansøgning med yderligere info Fordeling af timer i haller og gymnastiksale IFS - mail med ønsker til sæson Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Re: Spg. ang. drift af grønne områder Henvendelse om vedligeholdelse af det grønne område ved Sonnesvej Re: Spg. ang. drift af grønne områder Henvendelse om vedligeholdelse af det grønne område ved Sonnesvej Ulleruphus_AVS-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 9039 Carlsberg Danmark A/S, Apollo Projekt, Forbygning og Samlesag for inspektionsrapporter Decline-/Inclinebygning for højlager_avs-rapport.pdf 9038 Carlsberg Danmark, Højlager_AVS-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 8996 Ulleruphus_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 8955 Carlsberg Danmark A/S, Coca Cola Tapperierne_AVSrapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 9180 Ansøgning om Landzone tilladelse Højrupvej 49, 7000 Fredericia 9907 Ulleruphave, pædagogmedhjælper, januar Stillingsannoncer, offentliggjorte, Ulleruphave, pædagog, januar Stillingsannoncer, offentliggjorte, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende Vokesenservice, centerleder længervarende botilbud Stillingsannoncer, offentliggjorte, HR Fredericia, Ergoterpeut, december Stillingsannoncer, offentliggjorte, Hybyhus Plejecenter, SSA, januar Stillingsannoncer, offentliggjorte, Plejecenterne, aktivitetspersonale, december Stillingsannoncer, offentliggjorte, Ejendomsafdelingen, bygningskonstruktør, december Stillingsannoncer, offentliggjorte, Afvisningsbrev Skade 52, , Vej&Park, , Parallelvej 9913 Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia 9911 Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia 9192 Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia 9191 Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia 9190 Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia 9853 Svar fra Plandent vedr., hvad der ønskes undtaget Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9849 Vedr. anmodning om aktindsigt (mail til Plandent) Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9847 Anmodning om aktindsigt fra Nordenta Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9842 Svar fra Nordenta vedr. hvad der ønskes undtaget Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9577 SV: Test af vareprøver Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud

2 9576 SV: Test af vareprøver Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9575 SV: Forhandling Nordenta Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9574 SV: Forhandling Nordenta Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9573 dialog omkring vareliner og test Brugergruppen Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9567 SV: Tandbehandling Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9566 Dialog omkring kvalitetstestning - Brugergruppe Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 8979 Vedr. anmodning om aktindsigt Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 8975 Vedr. anmodning om aktindsigt Udbud på Tandbehandling 3 - KomUdbud 9189 Rapport AR-15-CA udtaget , EUROFINS MILJØ A/S Overgade 9, 7000 Fredericia Skærbæk Vandværk Vandværket 8992 Rapport AR-15-CA udtaget , EUROFINS MILJØ A/S Overgade 9, 7000 Fredericia Skærbæk Vandværk. Boring DGU Indsendelse 3, Suppl. materiale - tegn., statisk beregning ARKITEKT-C ApS Gothersgade 30, 7000 Fredericia m.m Indberetning af årsvandmængde i forbindelse med NOVANA 2014 Naturstyrelsen Ringkøbing Indberetning af regnbetingede udløbsdata (RBU-data) for 2014 i forbindelse med NOVANA overvågningen 9183 Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af ph- værdier, Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II afløb, uge 6, Shell 9700 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde. SØREN JENSEN RÅDGIVENDE Indre Ringvej 43, 7000 Fredericia INGENIØRFIRMA A/S 9883 Underskrevet kontrakt 2015.pdf Kontrakter for 2015, vandløbsvedligeholdelse 9414 Anmeldelse om påbegyndt VVS-arbejde Bravida Korskærvej 160, 7000 Fredericia 8960 Stabil pleje Kontrakt med Dansk Pleje (Stabil Pleje) på fritvalgsordning vedr. praktisk hjælp og personlig pleje 9892 Indsendelse 4, suppl. oplysninger/facadetegninger vedr Martine Christoffersens Vej 87, 7000 Fredericia Martine Christofersens vej Indsendelse 3, suppl. materiale HUSCOMPAGNIET Martine Christoffersens Vej 87, 7000 Fredericia SØNDERJYLLAND A/S 9045 Orientering om trivselsmåling - sendt videre til Claus/cc. Lars Den årlige trivselsmåling i folkeskolen forløber i 2015 i perioden til Orientering om trivselsmålingen i folkeskolen i ugerne 5-12 Undervisningsministeriet Fr.Holm Den årlige trivselsmåling i folkeskolen forløber i 2015 i perioden til VS: Underskrevet vedligeholdelsesaftale på Acadre - Bilag 1 Fredericia - Udvidet vedligeholdelse og supportaftale v5.pdf Support og vedligeholdelse af Acadre - Kontrakt med Formpipe Software A/S 9000 VS: Underskrevet vedligeholdelsesaftale på Acadre - boge_ _ pdf Support og vedligeholdelse af Acadre - Kontrakt med Formpipe Software A/S 9374 Registreringsmeddelelse U Referencenr. Geodatastyrelsen Udstykning af matr.nr. 4LE Erritsø by, Erritsø - Vesterballevej Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af ny overdækket Skærbækvej 17, 7000 Fredericia terrasse ved Hejse Kro, Skærbækvej RE: 2. udkast til meddelelse af fritagelse for deltagelse i den kommunale tømningsordning for benzin- og olieudskilleranlæg, A/S Dansk Shell, Egeskovvej 265 og Kongensgade 113, 7000 Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

3 8965 Shells tilbagemelding på 2. udkast til meddelelse af fritagelse for deltagelse i den kommunale tømningsordning for benzinog olieudskilleranlæg, A/S Dansk Shell, Egeskovvej 265 og Kongensgade 113, 7000 Fredericia Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia 8988 Mødenotat Dalegade 107, 7000 Fredericia 6286 Telefonnotat Dalegade 107, 7000 Fredericia 9170 VS: Sanddal Bakke 21 ( tidliger Merkonom ) Sanddal Bakke 21, 7000 Fredericia 9168 VS: Sandal Bakke 21, 7000 Fredericia Sanddal Bakke 21, 7000 Fredericia 9383 Indsendelse 2, suppl. oplysninger vedr. ny carport på CARPORTSPECIALISTEN ApS Fuglsangparken 4, 7000 Fredericia Fuglsangparken Forbrug 4 år tilbage Annoncering og kontrakt på beklædning til tandplejen (Berendsen) 9596 Supplerende oplysninger Fagerlien 17, 7000 Fredericia 9326 Orientering om afvandingen, H04008 Ombygning rampekryds 59, Fredericia S, (Miljøbeskyttelsesloven 28) Vejdirektoratet Vejprojekt H Ombygning af frakrøselsrampe/rampekryds 59 Fredericia S 9754 Referat af møde i politisk VOS d. 5. februar 2015, samt Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof powerpointpræsentation 9044 SV: høring i forhold til fortidsmindebeskyttelseslinjen Sjællandsgade 114, 7000 Fredericia 9562 Høring vedr. hovedgasledning, Loddet 6, 7000 Fredericia Loddet 6, 7000 Fredericia 9160 Indsendelse 4, suppl. materiale HUSCOMPAGNIET Loddet 6, 7000 Fredericia SØNDERJYLLAND A/S 9563 Indsendelse 2, redegørelse vedr. placering af ny fakkel FREDERICIA SPILDEVAND OG Røde Banke 16, 7000 Fredericia ENERGI A/S 9366 Indkaldelse til periodisk syn, senest d Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. UZ92908, Skov & Park, Entreprenørgården 9707 SKATs bemærkninger efter besøget hos jer. SKAT Skattecenter Middelfart SKAT kontrolbesøg på Elafgift angivet i momsangivelsen for december SKATs bemærkninger efter besøget hos ProAktiv SKAT Skattecenter Middelfart SKAT kontrolbesøg på Elafgift angivet i momsangivelsen for december vedr. nøgler ifm Stabil Pleje OPHØRT - Stabil Pleje 9427 VS: Stabil Pleje OPHØRT - Stabil Pleje 9426 "opsigelse" fra Henrik Dencker - Stabil Pleje OPHØRT - Stabil Pleje 9425 spørgsmål fra Kære Pleje OPHØRT - Stabil Pleje 9424 oplysning fra Kære Pleje OPHØRT - Stabil Pleje 9887 Indsendelse 4 suppl. oplysninger vedr. Nøddeplantagen 33.pdf 9379 Indsendelse 3, suppl. materiale/udfyldyt erkæring vedr. fravalg af byggeskadeforsikring 9150 Indsendelse 2 - suppl. tegningsmateriale m.m vedr. Nøddeplantagen 33 Oltmann-Arkitekthjælp og Byggerådgivning v/frank Oltmann Oltmann-Arkitekthjælp og Byggerådgivning v/frank Oltmann Oltmann-Arkitekthjælp og Byggerådgivning v/frank Oltmann Nøddeplantagen 33, 7000 Fredericia Nøddeplantagen 33, 7000 Fredericia Nøddeplantagen 33, 7000 Fredericia 9457 Uddelegerede sygeplejeydelser til private leverandører Delegering af sygeplejeydelser Nabobrev jan [1].pdf Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia

4 9171 brev fra schæferhubdeklubben - Nabobrev jan_2015 1_pdf Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia Microsoft Word Online.mht 9167 FW: VS: klage over schæferhundeklubben Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia 9821 Re: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 Peter Haar Røde Banke - fejning af cykelbanen 9820 Re: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 Peter Haar Røde Banke - fejning af cykelbanen 9813 vedr. telt hejse kro Skærbækvej 17, 7000 Fredericia 9812 Vedr. ansøgning til telt ved hejse kro Skærbækvej 17, 7000 Fredericia 9256 muligt telt Skærbækvej 17, 7000 Fredericia 6133 VS: Evt. landzone tilladelse til Hejse Kro vedr. opførelse af Skærbækvej 17, 7000 Fredericia telt på 3200 m Svar fra spildevand Arealoverførsel vedr. matr.nr. 4a Stovstrup, Fredericia Jorder 8959 Bestilling og ændring af renovation Søren Harbæk Hansen Huslodsvej 24, 7000 Fredericia 8962 Bestilling og ændring af renovation Daniel Erik Møller Grønaa Bissensvej 27, 7000 Fredericia 8963 Til Miljøchefen/ Miljøtilsynsmyndigheden - vedr. indberetning Miljøstyrelsen Indberetning af miljøtilsyns- og godkendelsesdata for 2014 af miljøtilsyns- og godkendelsesdata for Høring om kortlægning af sagsbehandling af sager om skimmelsvamp Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Høring / Kortlægning af sagsbehandling af sager om skimmelsvamp hos huslejenævnet/beboklagenævnet 8967 Koordinationsgruppen for tilsynskampagner - samarbejde Miljøstyrelsen Formidling af materiale fra miljøtilsynskampagner i 2014 mellem KL, kommuner og Miljøatyrelsen 8969 Rapport AR-15-CA udtaget , Rexam EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia Beverage Can Udløbsbrønd 8971 Puljen til Grønne Ildsjæle er åben - ansøgningsfrist Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens pulje Grønne Ildsjæle til kommunalbestyrelsen - boligplacering af nye flygtninge Ministeriet for Børn, boligplacering af nye flygtninge i 2015 Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 8978 Vedr. Reklame Borgerhenvendelse om ide til reklame 8977 Fwd: Reklame Borgerhenvendelse om ide til reklame 8980 "Cirkus vilkår" producenter af opsøgende cirkusforestillinger. CIRKUS 3 V/JAN KIERULF Notat til punkt 4. Cirkus vilkår - møde i Ålborg for borgmestre samt Kultur- og fritidsudvalgsformænd 8997 Dagplejer Elmira Ferdosi Grandløse Henvendelse om krav til etablering af dagpleje i egen bolig 8998 Drift og vedligeholdelse af forladt spejderhytte Tommy Nyegaard Erritsø Bygade 8A - Forladt FDF spejderhytte bør nedrives 9006 Gribetang til indsamling af affald Ulla Randeris Clausen Borger vil gerne hjælpe med indsamling af henkastet affald ved Lundingsvej 9010 Arealhøring fra Vejle kommune Kraftværksvej 26, 7000 Fredericia 9012 Anmodning om aktindsigt Aktindsigt i retningslinjer (instrukser, kommunikationsstrategi eller lign.) for hvordan ansatte skal tale med borgere/pårørende om døden i forbindelse med pleje af ældre/døende på lokalcentre, plejehjem og plejecentre 9662 SV: Bilag til redegørelse vedr. Udskibning af vand fra DONG Egeskovvej 265, 7000 Fredericia redegørelse/orientering til MST 9355 Bilag til redegørelse vedr. Udskibning af vand fra DONG Egeskovvej 265, 7000 Fredericia redegørelse/orientering til MST 8987 Udskibning af vand fra DONG via Shells havneterminal - A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

5 redegørelse/orientering til MST RAFFINADERIET 9182 Servitut om fælles areal Udstykning af matr.nr. 177a Fredericia Stadsjorder - Christiansberg 1A 9019 Godkendelse af udstykning samt servitut om fællesareal LIFA A/S Udstykning af matr.nr. 177a Fredericia Stadsjorder - Christiansberg 1A 9021 Brev til borgmesteren - aktindsigtsanmodning til tilladelse til opsat lysreklame samt vedtagne retningslinier Advokat Peter Herskind Aktindsigt i tilladelser til opsatte lysreklamer på ejendomme i Fredericia Kommune 9131 Henvendelse om mulig skimmelsvampå, Nymarksvej 58, st.tv. Miki Philipsen Nymarksvej 58 ST TV, 7000 Fredericia 9096 Modulvogntog DHL EXPRESS (DENMARK) A/S Forespørgsel om kørsel med modulvogntog fra Stakkesvang 35 til DHL 9705 Fwd: Agtindsigt Aktndsigt i landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmøller 9101 Aktindsigtsanmodning Knud Hyldahl Aktndsigt i landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmøller 9338 Fotos til sag om skimmel (mail 2 af 2) Katrine Binns Nymarksvej 58, 7000 Fredericia 9333 Fotos til sag om skimmel (mail 1 af 2) Katrine Binns Nymarksvej 58, 7000 Fredericia 9130 Henvendelse om mulig skimmelsvamp, Nymarksvej 58 1.th Nymarksvej 58, 7000 Fredericia 9132 Underskreven lejekontrakt Lejekontrakt, Frisørsalon I.P Schmidt 9136 Svar/afgøresle Nørre Alle 1 K Nørre Alle, sag i beboerklagenævnet svar 9145 Forespørgsel vedr. ansøgningsmateriale ifm opstilling af en Karsten Due Herslev Møllevej 17, 7000 Fredericia husstandsvindmølle på Herslev Møllevej Anmeldelse af ny tank/sløjfning af tank/tankattest Røde Banke 111, 7000 Fredericia 9177 Indsendelse 1 - Ophørelse af ny kold hal på Baunevej 9D Carsten Lindegaard Baunevej 9D, 7000 Fredericia 9181 Orientering om anvendelse af stofseler efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Anvendelse af stofseler efter serviceloven magtanvendelse Sociale Forhold 9186 Indsendelse 1 etablering af et drivhus/(orangeri på Gert Viggo Nielsen Højgårdsvej 2, 7000 Fredericia Højgårdsvej Konfliktsøgning Højgårdsvej 2.pdf Højgårdsvej 2, 7000 Fredericia 9185 Rundspørge: Oplysninger om udrejste til Syrien eller Nordirak DANMARKS RADIO DR-Byen Rundspørge om antal udrejste danskere/herboende udlændinge fra Danmark til Syrien eller Nordirak 9193 Ændring af BBR Mikkel Møller Ørris Poulsen Niels Bohrs Vej 57, 7000 Fredericia 9227 Indsendelse 1, tilbygning til lager v/havnegrillen, Skærbæk PANORAMABYG Skærbæk Havnegade 47, 7000 Fredericia Hanvengade Konfliktsøgning Skærbæk Havnegade 47.pdf Skærbæk Havnegade 47, 7000 Fredericia 9208 Ansøgning om tilladelse til offentligt arrangement Kurt Løndal Iversen Råden over vejareal - elite cykelløb i og omkring Fredericia og Vejle Kommuner, Nordre Kobbelvej, Rapport AR-15-CA udtaget , EUROFINS MILJØ A/S Højrupvej 116, 7000 Fredericia Korsvejens Mejeri Afløbsbrønd 9234 Tilbud på glarmesterydelser Glarmesterydelser - underhåndsbud Tilbud fra Leonhard Glas på udførelse af Glarmesterarbejde Glarmesterydelser - underhåndsbud SV: Høring af materiale på glarmesterydelser til Fredericia Glarmesterydelser - underhåndsbud 2015 Kommune 9231 SV: Høring af materiale på glarmesterydelser til Fredericia Glarmesterydelser - underhåndsbud 2015

6 Kommune 9225 SV: Underhåndsbud på glarmesterydelser til Fredericia Glarmesterydelser - underhåndsbud 2015 Kommune 9224 SV: Underhåndsbud på glarmesterydelser til Fredericia Glarmesterydelser - underhåndsbud 2015 Kommune 9223 Underhåndsbud glarmesterydelser Glarmesterydelser - underhåndsbud SV: Underhåndsbud på glarmesterydelser til Fredericia Glarmesterydelser - underhåndsbud 2015 Kommune 9221 Ordre Nr : Børup Vandværk af AGROLAB Kolding Landevej 81, 7000 Fredericia 9239 Fældning af træer ved Kampmannsvej 1 Kim Dueholm Kampmannsvej 1 - fældning af træ på skråning ned mod Erritsø Strand 9645 Dokument til sagen Hegnsyn. Dalegade 110 og Købmagergade Dokument tilo sagen Hegnsyn. Dalegade 110 og Købmagergade Dokument til sagen Hegnsyn. Annavej 16 og Dokument til sagen Hegnsyn. Annavej 16 og Underskrevet jordlejeaftale Johannes Møller Jensen Jordlejeaftale, del af matr.nr. 30 Henneberg Ladegård, Erritsø 9268 Anmeldelse af sløjfning af tank THORKILD MADSEN Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia FREDERICIA A/S 9271 Brev til borgmesteren om tildeling af grønne spirerflag FRILUFTSRÅDET Tildeling af Grønne Spirerflag til naturdagplejere i Fredericia Kommune Ansøgning om midler Sonja Christensen Ansøgning om midler til afholdelse af Garderfestival Juli Garden 9274 Ansøgning om midler Sonja Christensen Ansøgning om midler til afholdelse af Garderfestival Juli Garden 9277 tegninger follerupvej 31.pdf Follerupvej 31, 7000 Fredericia 9286 Årsregnskaberne 2012, 2013 og 2014 til revision Sognepræst Lars Seeberg Holms Legat - årsregnskab materiale til ansøgning Skærbæk Møllevej 9, 7000 Fredericia 9287 ansøgning om dispensation Skærbæk Møllevej 9, 7000 Fredericia 9290 Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Børnehaven Stendalen, Ullerupdalvej 10, skadedato ml og , branchenr. 31, skadenr Indsendelse 1, indretning af værelse i garage på Erritsø Estate Peter Møller Erritsø Bygade 77, 7000 Fredericia Bygade Skadeanmeldelse Skade, plejen, , EG24308, 10, Aktindsigt i byggesager Fagligt Fælles Forbund Kolding (3F Kolding) Aktindsigt i byggesager - oversigt over givne byggetilladelser fra perioden til høring - vedr. 12 miljøgodkendelse på Drejensvej 31, Sdr. Vilstrupvej 191, 7000 Fredericia 6000 Kolding 9362 VS: Nyt indkøbsordrenr. fra Energinet.dk Energinet.dk Nyt indkøbsordrenr. fra Energinet.dk 9371 SV: forespørgsel vedr. Fredericia Sygehus og anvendelsen af Forespørgsel vedr. Fredericia Sygehus bygningerne her 9364 SV: forespørgsel vedr. Fredericia Sygehus og anvendelsen af Forespørgsel vedr. Fredericia Sygehus bygningerne her 9370 Forespørgsel om kursusindhold Bente Stenfalk Henvendelse om kursusforløb til borgere med kroniske smerter og deres pårørende

7 9377 Henvendelse om befolkningudvikling i Lars Erik Bjerker Henvendelse om befolkningsudvilingen i 2014 i Fredericia Kommune 9739 Anmeldelse Midlertidigt arrangement, FIC, Vestre Ringvej Sikkerhedsplan til Andreas Bo show, Fredericia Midlertidigt arrangement, FIC, Vestre Ringvej Anmodning om høringssvar Politi Særtransport - politiets jour.nr Justeret vejledning om tilrettelæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår Undervisningsministeriet - Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Vejledning om tilrettelæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår 9394 Henvendelse om oversvømmelse / ophobning af vand. Gunhild Margrethe Juhl Henvendelse om ophobning af vand på grunden Ekkodalen RE: Nødkald Nødkald - Alarm - Tryghed - Kontrakt - Tunstall 9770 Kontrakt Nødkald - Alarm - Tryghed - Kontrakt - Tunstall 9769 RE: Nødkald mail med kontrakt Nødkald - Alarm - Tryghed - Kontrakt - Tunstall 9734 RE: Nødkald ok til kontraktudkast Nødkald - Alarm - Tryghed - Kontrakt - Tunstall 9472 RE: Nødkald Nødkald - Alarm - Tryghed - Kontrakt - Tunstall 9399 Ny grøn erklæring SAMLESAG -Ny matrikulær sag, hvor delnr. 2 og delnr. 106 afgives fra matr. nr. 18c, 85a, 85g Erritsø By, Erritsø 9401 Godkendelse af udstykning LIFA A/S Udstykning m.v. af matr.nr. 1en, 1eo, 1ep og 1hl Stovstrup, Fredericia Jorder - Nedlæggelse af Andelsboligforeningen Skovkrogen 9406 Bestilling og ændring af renovation Anja Langemose Krogsagervej 53, 7000 Fredericia 9408 Anmeldelse af sløjfning af tank THORKILD MADSEN Krengerupvej 6, 7000 Fredericia FREDERICIA A/S 9413 Konfliktsøgning Ravngårdsvej 58.pdf Ravnsgårdsvej 58, 7000 Fredericia 9410 Indsendelse 1 - Ansøgning om opførelse af tilbygning til A1 TEGNESTUE ApS Ravnsgårdsvej 58, 7000 Fredericia beboelse på Ravnsgårdsvej Indsendelse 1 - nedrivning af bygning 2, 3, 5 og 6 Fagerlien THOMAS SØNDERGAARD Fagerlien 17, 7000 Fredericia 17 THOMSEN 9430 Varsel om ændring af fjernvarmetilslutningen FREDERICIA FJERNVARME Prangervej 7, 7000 Fredericia A.M.B.A 9475 RE: Rea Dahlia Invacare - komfortstol - kørestol - frivillig aftale 9727 svar på oplysninger om prioriteter Norgesgade 3A, 7000 Fredericia 9438 Anmoder om vedståelse af garantiforpligtelse NYKREDIT A/S Norgesgade 3A, 7000 Fredericia 9455 Anmeldelse af ny tank/sløjfning af tank/tankattest Søbakken 13, 7000 Fredericia 9487 Rudolf Steiner Børnehaven Tommelise - anmodning om Opkrævning af forældrebetaling opkrævning af forældrebetaling 9478 Indsendelse 1 - Lovliggørelse af udhus og drivhus på Tonne Klaus Jørgen Nielsen Tonne Kjærsvej 10, 7000 Fredericia Kjærsvej Mail fra Cowi: Rapport Studietur Nordtyskland Indsendelse 1 - Etablering af solselleanlæg på Erritsø Bygad OK A.M.B.A Erritsø Bygade 109, 7000 Fredericia Indberetning til Danmarks Statistik pr Danmarks Statistik Danmarks Statistik - Ledige stillinger og antal ansatte pr Brev til borgmesteren vedr. 100-året for valgret og valgbarhed. ministeriet for ligestilling Den nationale markering af 100-året for kvinders og tjenestefolks valgret og valgbarhed i Nettoprisindeksregulering pr Nordea Ejendomsinvestering Gothersgade 39, 3. Lejemåls nr

8 9530 Vedr.køb af kompostjord på genbrugspladsen Køb af kompost på genbrugspladsen 9550 edagsorden - aftale, abonnementsvilkår og link til vejledning e-dagsorden Anmodning om kopi af Ibrugtagningstilladelse på Vejlevej CORPUS DEVELOPMENT ApS Aktindsigt vedrørende vejlevej Venusvej og Venusvej Tegningsmateriale Vendersgade 39, 7000 Fredericia 9572 SV: Bevaringsfonden _Beskrivelse-TBL.pdf Norgesgade 3A, 7000 Fredericia 9570 Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC, Vestre Ringvej 101, Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald RAMBØLL DANMARK A/S, Korskærvej , Korskærparken afd. 10 Fredericia 9890 Indsendelse 2, Suppl. oplysningertegninger vedr. Prangervej THOMAS SØNDERGAARD Prangervej 7, 7000 Fredericia 7.pdf THOMSEN 9591 Indsendelse 1, om- og tilbygning af Prangervej 7 - Fredericia THOMAS SØNDERGAARD Prangervej 7, 7000 Fredericia brand & Redning THOMSEN 9604 Defekt gadelys Søren Andersen Gadelys - Defekt gadelys på Indre Ringvej og Hyrdevej 9606 Printvenlig genbrugskalender Aase Charif Henvendelse vedr. genbrugskalender Henvendelse om måleblad på byggegrund Brande Boligsalg v/ John Overmarken 7, 7000 Fredericia Sørensen 9610 Indsendelse 1 - Ombygning af 3 klasselokaler til 3 beboelser Ole Overgaard Møller Højrupvej 153, 7000 Fredericia på Højrupvej Kommunalt spildevandsslam til: Nyhavevej 60, Fredericia MILJØSERVICE A/S Nyhavevej 60, 7000 Fredericia 9618 Spørgsmål fra FOA om børn med en svag økonomisk og social baggrund FOA Spørgsmål fra FOA - Børneulighed i Danmark, børn med en svag økonomisk og social baggrund Bilag til redegørelse vedr. Udskibning af vand fra DONG Udskibning af spildevand fra Havneterminalen. redegørelse/orientering til MST 9640 SV: Udskibning af vand fra DONG - redegørelse/orientering til Udskibning af spildevand fra Havneterminalen. MST 9660 Dokument til sagen Hegnsyn. Kildebakken 37, Erritsø 9659 Dokument til sagen Hegnsyn. Kildebakken 37, Erritsø 9665 Dokument til sagen Hegnsyn. Lillebælts Alle' 13 og Thunøvej Dokument til sagen Hegnsyn. Lillebælts Alle' 13 og Thunøvej Dokument til sagen Hegnsyn. Hjortevej 15 og Dokument til sagen Hegnsyn. Hjortevej 15 og Ejendommen Børupvej Børupvej 61, 7000 Fredericia 9691 Vejbrønd, vaskeplads mv ved Kongsted Engvej Kongsted Engvej 4, 7000 Fredericia 9696 Dokument til sagen Hegnsyn. Gl. Færgevej Dokument til sagen Hegnsyn. Gl. Færgevej Dokument til sagen Hegnsyn. Enebærvej 10 og Egeskov Bygade Dokument til sagen Hegnsyn. Enebærvej 10 og Egeskov Bygade Dokument til sagen Hegnsyn. Baunegårdsvej 43 og Dokument til sagen Hegnsyn. Baunegårdsvej 43 og Dokument til sagen Hegnsyn. Baunevænget 4 / Baunegårdsvej Dokument til sagen Hegnsyn. Baunevænget 4 / Baunegårdsvej 18

9 9792 Ny klage til behandling - Klage ID Klage over Natur- og Miljøklagenævnet Klage til NMK om vedligheholdelse af Tranekær Bæk vedligeholdelse af hele Tranekær Bæk 9743 SV: Natur og Miljø Klage til NMK om vedligheholdelse af Tranekær Bæk 9740 VS: Ny klage til behandling - Klage ID Klage over Klage til NMK om vedligheholdelse af Tranekær Bæk vedligeholdelse af hele Tranekær Bæk 9722 Anmodning om agtindsigt i konstitueringsaftaler Aktindsigt - Konstitueringsaftaler for valgene 2009 og Udbud af rengøring Jysk Erhvervsrengøring 9748 Regnskab Snoghøjkoret Snoghøjkoret - ansøgning til 4. maj koncert 9747 Ansøgning Snoghøjkoret 4. maj koncert Snoghøjkoret - ansøgning til 4. maj koncert 9756 GEPARD løbe t-shirts Gepard 9753 GEPARD løbe t-shirts Gepard 9782 Tegningsbilag Snaremosevej 21F, 7000 Fredericia 9814 Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Tørskind Vork Vandværk, Vorkvej 41, Egtved i 2014, TRE-FOR Vand A/S, Kokbjerg 30, Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Tørskind Vork Vandværk, Vorkvej 41, Egtved i 2014, TRE-FOR Vand A/S, Kokbjerg 30, Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Follerup Møllevej 24, 7000 Fredericia 9804 Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Follerup Møllevej 24, 7000 Fredericia 9808 Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Undersøgelse af drikkevand/råvand fra Kongsted Vandværk i 2015, Kongsted Engvej 41 - TRE-FOR Vand 9817 Mail fra Handicaprådet jacob R. Jacobsen Handicapparkering på betalingsparkering 9828 Vedrørende ændring af BBR Bjarne Wulff Nørholm Overgade 3, 7000 Fredericia 9837 Slamaflæsning i Trelde? Lars Erik Bjerker Henvendelse vedr. aflæsning af slam i Trelde 9874 Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 ZapMap Branddammen ved Damvej/Viaduktvej 9886 Fejeerklæring.pdf Fejeerklæring - Kongens Kvarter - matr.nr. 6a 9891 Fejeerklæring.pdf Fejeerklæring - Vejelvej 26 - martr.nr. 240d 9893 Fejeerklæring.pdf Fejeerklæring - Norgesgade 50 - matr.nr Fejeerklæring.pdf Fejeerklæring - Snaremosevej 27 - matr.nr. 18ag 9903 Planmæssig spørgsmål home v/ Lynggaard & Hansen Korskærvej 27, 7000 Fredericia 9915 Indsendelse 1Indretning af ny etageenhed på BARFOED GROUP P/S Danmarksgade 71, 7000 Fredericia Dronningensgade Henvendelse vedr. udstykningserklæring EDC FREDERICIA ApS Bærhaven 18, 7000 Fredericia 9919 Selveje Danmark undersøgelse Undersøgelse om størrelsen af selvejende institutioners andel af den offentlige velfærdsudførelse 9929 Indsendelse 1, Opførelse af ny kold hal på Røde banke 16 LINDEGAARD Røde Banke 16A, 7000 Fredericia BYGHERRERÅDGIVNING v/carsten Lindegaard 9931 SV: Team Rynkeby Team Rynkeby skoleløb 9925 Referat møde med Ole Nikolajsen fra Team Rynkeby.docx Team Rynkeby skoleløb 9871 Indkaldelse til syn, senest d Trafikstyrelsen Periodisk syn reg.nr. KF22271, Brandvæsen 9468 Studietursrapport - nordtyskland januar 2015.pdf Detailhandelsanalyse NMK Afgørelse i sag om anmodning om aktindsigt. Natur- og Miljøklagenævnet Trelde Næsvej 183, 7000 Fredericia

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere