Indgående post uge 42 ( oktober 2014 )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )"

Transkript

1 Indgående post uge 42 ( oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Domus Axel A/S, Butikker - Føtex P-kælder _AVS-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Realskole_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter SV: Handsker statistik Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler KomUdbud VS: Handsker statistik Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler KomUdbud SV: Handsker statistik Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler KomUdbud Forlængelse til 30. november Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler KomUdbud Svar vedr. mail af Anders Billes Vej 24, BEA INVEST A/S Anders Billes Vej 24, Re: Ulovlig tinglyst.servitut. 14/321 Bilag. 64 Egon Andersen Anders Billes Vej 24, Ulovlig tinglyst.servitut. 14/321 Bilag. 64 Egon Andersen Anders Billes Vej 24, Anmeldelse om fuldført byggearbejde på Nørre Alle pdf Ejendomscentret NA Nørre Allé 5, Siemens kontrakt_for_12_by_gruppen.tif ABA anlæg i kommune skal S V kontrakt_paa_aba-anlaeg.doc ABA anlæg i kommune skal Kidde_Danmark kontrakt_for_12_by_gruppen.tif ABA anlæg i kommune skal Jansson kontrakt_for_12_by_gruppen.tif ABA anlæg i kommune skal G4S kontrakt_for_12_by_gruppen.tif ABA anlæg i kommune skal Forlængelse af kontrakt til den med Jansson.pdf ABA anlæg i kommune skal Forlængelse af kontrakt til den med G4S.pdf ABA anlæg i kommune skal Forlængelse af kontrakt til den med Autronica (Kidde).pdf ABA anlæg i kommune skal Forlængelse af kontrakt til den med Siemens.pdf ABA anlæg i kommune skal Forlængelse af kontrak til med Bravida.pdf ABA anlæg i kommune skal Bruttoliste_alle_kommuner_og_leverandoerer_2_.xls ABA anlæg i kommune skal Bravida kontrakt_for_12_by_gruppen.tif ABA anlæg i kommune skal Rev. tegning Kongensgade 78, Affaldsressourceprojektet - Notat vedrørende mulige ejerkonstruktioner.pdf Affaldsressourceprojekt

2 71840 SV: Godkendelser ved spildevands sø Legeplads på offentlig vejareal, Højrupvej ved regnvandsbassin SV: Godkendelser ved spildevands sø Legeplads på offentlig vejareal, Højrupvej ved regnvandsbassin SV: Godkendelser ved spildevands sø Legeplads på offentlig vejareal, Højrupvej ved regnvandsbassin Prisregulering med Mediq på diabetes KomdUdbud (12by) VS: 12-By Samarbejdet - Prisindeksregulering af diabetesaftalen pr med Mediq på diabetes KomdUdbud (12by) VS: Diabetesaftale KomUdbud med Mediq på diabetes KomdUdbud (12by) Forlængelse Mediq til 30. november 2014 pga. klagesag med Mediq på diabetes KomdUdbud (12by) VS: Dokumentation for betalte regninger Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering Afgørelse om kortlægning af din ejendom Smedevænget 6A, 7000 Region Syddanmark Smedevænget 6A, færdigmelding og tekniks erklæring HUSCOMPAGNIET Rytterskolevej 7D, 7000 SØNDERJYLLAND A/S Hermed færdigmeldes huset, Huscompagniet betragter sagen som afsluttet HUSCOMPAGNIET Rytterskolevej 7D, 7000 SØNDERJYLLAND A/S Vs: vareskift til Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Fødevarer - varer udgået Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Vs: 12BY Ravngaard produkter.xlsx Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Supplerede oplysninger til byggesagsbehandling jf. skrivelse af den : Arkitekttegnestuen Erritsø Møllebanke 11, Opfølgning 2 -vilkår Vejlbyvej 9A, Opfølgning på vilkår Vejlbyvej 9A, Invitation udvalget til kaffemøde på tvedgård MORTEN VAGN AXEL Vejlby Kirkevej 30, Materiale om glasskydeporte Europavej 1, Glasskydeport Europavej 1, Mail til og fra brand vedr. brandskydeporte Europavej 1, Spørger om ibrugtagningstilladelse Europavej 1, Bandtætninger og håndlist Erritsø Bygade 15, Brandskydeporte Europavej 1, Dokumentation til skrivelse af Ingelise Johnsen Saturnvænget 9, Forlængelse af frist for dokumentation om rimelige priser - ny frist er Tilløb til Gammelby Mølleå november Mail angående spærring 3, samt forundersøgelse / udkast til løsning Tilløb til Gammelby Mølleå Re: Areal mellem Sanddal Bakke 10 og Sanddal Bakke Sanddal Bakke 10 råder over Sanddalparken Returpost - Elite Miljø Breve udsendt / modtaget leverandørerne - levering af ydelser indenfor praktisk hjælp

3 og personlig pleje (frit-valg) Returpost - Kommune Breve udsendt / modtaget leverandørerne - levering af ydelser indenfor praktisk hjælp og personlig pleje (frit-valg) SV Vedr Damsbovej 69 og 71.msg Damsbovej 69 og Damsbovej VS: Svar med bebyggelses procent Byggesag adresse: 6.Julivej 7, Christiansberg 1A, Svar på Spørgsmål vedr. Byggesag 14/3700 NICOLAJSEN S TEGNESTUE Christiansberg 1A, 7000 v/jesper Nikolajsen Re: Svar på henvendelse vedr. Gefionsvej Kommuneplantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger Indtægts-/Udgiftsbilag Skade 49, Skansevejen, , Re: SV: Høringssvar vedr. placering af byzonetavler Sag. 14/ Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej SV: Skiltning i Trelde, kommunens sagsnummer AC 14/ Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej Info om elektronisk udbud.jpg KomUdbud - Tryghed - udbud - nødkald Dagsorden til møde i Socialdirektørforum den 3. oktober Socialdirektørforum Re: Opsætning af "Nabohjælp" skilte Vejrmosegårds Allé - opsætning af nabohjælp skilte Re: Ang. byggeri Sag nr 14/4442 vinduer mod skel Mika Angelo Broe Albert Naurs Vej 11, Færdigmelding af byggeri sagen afsluttet HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND A/S Martine Christoffersens Vej 54, anmeldelse om fuldført byggearbejde HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND A/S Martine Christoffersens Vej 54, Information fra Sundhedsstyrelsen om kommende storrygerkampagne Sundhedsstyrelsen Offentliggørelse af storrygerpulje Hermed færdigmeldes huset, Huscompagniet betragter sagen som afsluttet. HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND A/S Martine Christoffersens Vej 50, Meddelelse om udbytte pr. 9.okt (findskode/beskrivelse) Danske Forvaltning Danske Bank. Udsmyknings Fond 2014 (udsmykningsfond) Fotos fra Knud Bjorholm Johansen Cykelstier, Nymarksvej, 6. julivej, Treldevej Cykelby Fotos fra Knud Bjorholm Johansen Cykelstier, Nymarksvej, 6. julivej, Treldevej Cykelby Nymarksvej 1 Knud Bjorholm Johansen Cykelstier, Nymarksvej, 6. julivej, Treldevej Cykelby Tjenestemandspensionsforpligtelser Pensionsforpligtelser tjenestemænd VS: tællinger fra 2013 på alle ruter Kollektiv trafik - overodnede og løbende opgaver VS: Ekstra kørsel af skolebus rute Fjordbakkeskolen, Afd. Taulov Kollektiv trafik - overodnede og løbende opgaver Re: VS: Ekstra kørsel af skolebus rute Fjordbakkeskolen, Afd. Taulov Kollektiv trafik - overodnede og løbende opgaver VS: Beslutninger som konsekvens af aflysning af kombineret styregruppe- og kommunaldirektørmøde dd Planstrategi 2015

4 72083 VS: Kommunaldirektør- og styregruppemøde 2. oktober kl Planstrategi ADP regnskabsrapport pr ADP A/S ADP regnskabsrapport SV: Per Herlufsen Klage vedr. Boligkontoret, afd. 403, Rahbeksvej Rottetilhold-DSB, servicebesøg der blev fundet spor af rotter ANTICIMEX A/S Jernbanegade 2B, DSB aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse høringssvar importeret til excel Birte Jensen Høringssvar - Budgetforslag (Digital høringsproces) Torpvej - supplerende oplysninger og revideret situationsplan Torpvej 18, Torupvej 18_udkast til tillæg til mgk docx.docx Torpvej 18, Underskrifterklæring byggeri tæt på skel m underskrifter (2).pdf Torpvej 18, Torpvej 18_ansøgningsskema_65053 vers.1.pdf Torpvej 18, Situationsplan Torpvej 18.pdf Torpvej 18, oversigtstegning torpvej 18.pdf Torpvej 18, BAT beskrivelse Torpvej.docx Torpvej 18, Ansøgning og tillæg til mgk og ikke teknisk resume (2).doc Torpvej 18, Torpvej - status Torpvej 18, SV: Torpvej - skema Torpvej 18, SV: Status tillægsgodkendelsen på Torpvej Torpvej 18, VS: Lugt fra raffinaderiet i dag Egeskovvej 265, Information om slamoprensningen på Shell Raffinaderiets forrenseanlæg Egeskovvej 265, [Captia] Fremsendelse af indskærpelse Egeskovvej 265, [Captia] Fremsendelse af varsel af påbud (DOR )(S) Egeskovvej 265, SV: Udkast til referat af møde mellem MST og FK vedr. Shells Egeskovvej 265, 7000 oprensning af slam Tilsynsrapport fra tilsyn den 29. september 2014 på Shell Egeskovvej 265, Returnering af afleveringsattest, brev afl på Kløvermarksvej 3, Gothersgade 47, 7000 bredsten [Sagsnr.:14/10938] - [Dok.nr.:71650/14] Rettelser til BBR vedr. Studsdalvej Studsdalvej 27, pdf _v1_Rettelser til BBR vedr. Studsdalvej Anmeldelse om fuldført byggearbejde på Studsdalvej 27 Lone Løkke Leth Studsdalvej 27, legepladspulje- tillægsansøgning fra Østervold Kolonihave Solvænget 18, opkrævning af leje Anmeldelse af påbegyndt byggearbejde R. A. Ussing & Søn A/S Danmarksgade 8, SV: Tilsynsbesøg hos FOF Anmeldte tilsynsbesøg 2014 hos folkeoplysende foreninger - aftenskoler med handicaphold Triathlon september 5000 kr Elitepuljen Re: Ang. Jens Kromanns Vej Jens Kromanns Vej 12, Revideret tegn. ændringer på kontorene kontor 1, 2, 3 og 4 + køkken ohg Blytækkervej 3, 7000 spisestue på Blytækkervej Spørgsmål vedr. udbudsbetingelserne vedr. fritvalgsleverandør Plejen frit valg - udbud Tillægsspørgsmål Plejen frit valg - udbud

5 72768 Svar fra brand Højrupvej 116, Byggesag 14/7189, Treldenæsvej 214 Arkitekttegnestuen Treldevej 215, NMK AFGØRELSE i sag om Kommunes afslag på Hans Tausens Vej 1, 7000 dispensation fra bestemmelser i en lokalplan til opførelse af en carport på ejendommen beliggende Hans Tausens Vej KMD Aktiv - Qvickudbetaling - Tilkøb KMD A/S - Aalborg KMD Aktiv - Quick-overførsel Restordre spisestykke. Erstattes af serviet KomUdbud Linned De Forenede Dampvaskerier Referat_opfølgningsmøde_dfd_ pdf KomUdbud Linned De Forenede Dampvaskerier Spørgsmål til GK Skansevej 33, Spørgsmål til byggeri og hegn Skansevej 33, SV: Betaling af p-bøde for udlændinge Klage over mangel på kvalificeret personale på turistkontoret samt problemer med betaling af parkeringsbøde fra Madsby Legepark Ny afdækning - besked fra DB Skade, Hyrdevej 14C, , 30, Håndværkerliste, tilbud, overslagspriser Skade, Hyrdevej 14C, , 30, Afvist indirekte krav fra naboen Skade, Hyrdevej 14C, , 30, SV: Annullation af Udbud KomUdbud Tandbehandling Genudbud SV: Udbud med forhandling KomUdbud Tandbehandling Genudbud Fremsendelse af opdateret tilbudsliste KomUdbud Tandbehandling Genudbud ANMELDELSE. om formodet mistanke, om magtmisbrug ved kommunal BEA INVEST A/S Anders Billes Vej 24, 7000 sagsbehandling Forslag til anlæg af højbed Jan Gjødsbøl Prangervej 27, SV: Bod med eller uden moms Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) SV: vedr. bod med eller uden moms Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) SV: Bod med eller uden moms? Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) Kopi af brev fra ejers advokat til lejer Kongensgade 69, RE: SV: Afgørelse på ansøgning om overkørselstilladelse til Nordre Kobbelvej Nordre Kobbelvej 36, Anmeldelse af påbegyndt byggearbejde Tommy Mølbak Birkholmvej 35, sløjfning af to stk. nedgravede 4000 liters olietanke Brian Jochumsen Limen 30, Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Peter Filip Juul Bredstrupvej 75, Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Peter Filip Juul Bredstrupvej 75, SV: Honoresvej 25, lunke i asfalten, Fournaisevej 1, retablering efter opgravning Fournaisevej, asfaltering Vedr. Shell- Raffinaderiet. Analyseresultater på spildevand fra Agrolab, Egeskovvej 265, FW: Vedr. Shell- Raffinaderiet,. Analyseresultater CAT II d Egeskovvej 265, RE: Vedr. Shell- Raffinaderiet,. Kommenterer til udkast til fornyet Egeskovvej 265, 7000

6 midlertidig tilslutningstilladelse RE: Yderligere et spørgsmål vedr. udskiftning af afgangsventil fra CAT II B Egeskovvej 265, Kommentarer til Udkast ver. 2 Midlertidig tilslutningstilladelse til udledning af Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, 7000 spildevand Kloak er lavet Lathyrusvej 14, Ansøgning Lydavisen Fæstningsjournalen Lydavisen Fæstningsjournalen Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr SV: Støjklage Klage over støjgener fra containerteminalen omkring Vesthavnsvej Skovbakken Skovbakken, ændring af vejforløb (sving) ophævelse af p-forbud Skovbakken, det gule sving Skovbakken, ændring af vejforløb (sving) ophævelse af p-forbud SV: Opmærkning med GUL markering på asfalten på Skovbakken Skovbakken, ændring af vejforløb (sving) ophævelse af p-forbud SV: Opmærkning med GUL markering på asfalten på Skovbakken Skovbakken, ændring af vejforløb (sving) ophævelse af p-forbud SV: Opmærkning med GUL markering på asfalten på Skovbakken Skovbakken, ændring af vejforløb (sving) ophævelse af p-forbud Yderligere oplysninger fra Kim og Elsebeth Jørgensen Kim Bjerring Jørgensen Hegnsynsag: Jacob Hansens Vej 10 og Jacob Hansens Vej Kim og Elsebeth Jørgensen svar på klage Kim Bjerring Jørgensen Hegnsynsag: Jacob Hansens Vej 10 og Jacob Hansens Vej RE: SV: Nabohjælp Ansøgning om opsætning af nabohjælpsskilt på Stævnebogårdsvej Invitation til tema-møde om Varmeplan TVIS TVIS TREKANTOMRÅDETS VARMETRANS MISSIONSSELSKAB I/S Samarbejde om varmeplanlægning og Varmeplan TVIS Brev vedrørende revideret bekendtgørelse og vejledning om genoptræning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Hrøingssvar på bekendtgørelse om genoptræningsplaner og vejledning om træning Ansøgning om skilt til bueskydningsbaner RE: kvitteringsbrev, ansøgning og Vejviserskilt til Bueskydning, kommunens sagsnummer 2014/ RE: kvitteringsbrev, ansøgning og Vejviserskilt til Bueskydning, kommunens Ansøgning om skilt til bueskydningsbaner sagsnummer 2014/ Treldevej Treldevej 80, Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Poul Brandt Kobbelgårdsvej 131, Svar fra Statsforvaltningen vedr. Årsregnskab 2013 Statsforvaltningen Syddanmark Revisionsberetninger høringssvar fra naboer Dalgasvej 11, Spørgsmål forlængelse af perioden til non food Vejlevej 38, anmeldelse om påbegyndt arbejde Vejlevej 38, færdigmelding og tekniks erklæring HUSCOMPAGNIET Martine Christoffersens Vej 68, 7000 SØNDERJYLLAND A/S Hermed færdigmeldes huset, Huscompagniet betragter sagen som afsluttet HUSCOMPAGNIET Martine Christoffersens Vej 68, 7000

7 SØNDERJYLLAND A/S SV: Workplus anmodning om fysisk kontrakt DSB tog billetter Workplus Forslag til elementer som kan være nyttige på intranettet.docx DSB tog billetter Workplus Forslag til elementer som kan være nyttige på intranettet tilrettet.docx DSB tog billetter Workplus Oprettelse af afdeling, administratorer og medarbejdere..xls DSB tog billetter Workplus Instruktion for administratorer på DSB tog billetter Workplus Instruktion billetbutikken for brugere.pdf DSB tog billetter Workplus VS: Aftale besparelse etc DSB tog billetter Workplus VS: Brev af 16. september Egumvej 46/Thrigesvej - Ukrudt på fortov Brev af 16. september Egumvej 46/Thrigesvej - Ukrudt på fortov VS: I. P. Schmidt Vendersgade 4, VS: I.P. Schmidt Gården Vendersgade 4, Indkaldelse til periodisk syn, senest den Trafikstyrelsen Periodisk syn af Ford - Reg.nr. RV VS: Dan Gødning - Møllebugtvej 11 - Skorsten Møllebugtvej 11A, Generel information produkttype fortynder THINNER 279 FREDERICIA FURNITURE A/S Treldevej 183, Mail vedr. skadet løsøre Skade, Plejen distrikt 1, , 32, Fakturaer til GJ Skade, Plejen distrikt 1, , 32, Fakturaer Skade, Plejen distrikt 1, , 32, Anmeldelse er klar til underskrift. Tinglysningsretten Aflysning af servitut vedr. matr.nr. 696t, Bygrunde (grund) Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Peter Filip Juul Bredstrupvej 75, VS: Vedr. ansøgning om afvikling af motionscykelløbet Aarhus - Odense - København den 12. september herunder spærring af Gl. Lillebæltsbro Råden over vejareal - motionscykelløb Århus-Odense-København, Høringssvar Odinsvej 14, Re: SV: Vedr. Martine Christoffersens Vej Martine Christof.S V 11, Opfølgning på lugtklage Vejlbyvej 9A, Re: Lukning af Gefionsvej i forbindelse med vejfest Lukning af Gefionsvej i forbindelse med vejfest i Scannet kort fra PB (græsningsarealer) Forhåndsundersøgelse af mulighederne for en permanent placering af cirkus i Madsby Legepark billeder vedr. carporten og drivhus Benny Hjorth Vegavænget 8, SV: Taulov kombi terminal - stam spor nr Stamspor 64, Taulov - Aftale med BaneDk om rep af lysmaster Sver fra ejer Erritsø Bygade 38 supplering/ændring af adresse i BBR Manglende kort Erritsø Idrætscenter Krogsagervej 40. Supplering af adresser i BBR Fwd: VS: Hans Vestergaard - Øsdalsvej - udbud af entreprise Øsdal Bæk Tilbud på fotografering IMAGE ME ApS (udgået) Fondsmidler - Bevaringsfonden for Fæstningsbyen

8 71265 Svar fra spildevand Arealoverførsel, matr.nr. 2a m.fl. Tårup By, Taulov - arealoverførsel mellem matr. nr. 7a m.fl. Kongsted og matr. nr. 2a m.fl. Tårup Borde-bænkesæt til opsætning ved projektområdet Gudsø Mølleå Indbydelse til indvielse af Gudsø Mølleprojektet, samt udsendelsesliste Gudsø Mølleå Med henvisning til fremsendt mail af d.d. fremsendes materialet hermed på tryk. AKADEMIINGENIØR SVEND Vejlevej 38, 7000 POULSEN A/S Kvitteringsbrev med oplysning om mangler ved byggeansøgning på Vejlevej 10 LALLEMAND DENMARK A/S Vejlevej 10, Re: VS: Byggetilladelse til opsætning af skilt Gothersgade Gothersgade 49, KMD Kontaktcenterløsning - følgebrev - opsigelse. KMD A/S - Odense Kontaktcenterløsning Spitze og co kontrakt teknologi VS: Pladsfordelingsplan Fakta-Coop Midlertidigt arrangement, MesseC, Samtykke fra politiet Spærring af Vester Voldgade ved Jyllandsgade i forbindelse med fældning af træ fremsendes efter aftale tegninger samt yderligere beskrivelse vedr. tilbygningen Jeanette Sung Døssing Ellegårdsparken 20, Brev fra Gjensidige omkring betalt regning Skade, Plejen, , YV25662, 12, Returpost, ubekendt på adressen Camilla Jeanne«Dahl Købmagergade Re: Ang.Halloween på volden 25 okt Lån af p-pladser i Nørre Voldgade den 25. oktober ansøgning - Fa. Kom. Idrætsklub Tilskud til kommunale sportsklubber Manglende træer Kongensgade og Dronningensgade Ole Klottrup hjørnet Prinsensgade og Kongensgade - vejtræer er gået ud Indkaldelse til periodisk syn senest den Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. AC38100, Brand & Redning Svar fra N&M - Ledningen har ligget der i et ½ år Deklaration for elkabler med spændinger over 20 kv - matr.nr. 1k Vejlby og 8i Egum, begge Jorder SV: TTC Snebro Europavej 6, SV: TTC Snebro - TTC Bergninger snebro.doc Europavej 6, SV: TTC Snebro - CCF _00002.jpg Europavej 6, SV: TTC Snebro - CCF _00001.jpg Europavej 6, SV: TTC Snebro - CCF _00000.jpg Europavej 6, SV: TTC Snebro - CCF _00000.jpg Europavej 6, solceller Mosegårdsvej 37.A Mosegårdsvej 37A, Nyt sæt tegninger i oprindelig format Dronningens Kvarter 24, Anmodning om beskæring af udhængende bevoksning langs Snoghøj Landevej Anmodning om beskæring af udhængende bevoksning langs Snoghøj Landevej kvittering for ansøgning om randzonekompensation. Kolding Herreds Landbrugsforening Nationalt tilskudsordning vedr. randzoner SV: Samhandelsaftale intet købt i 2013/ Faaborg Rehab Tecnic - frivillig aftale -

9 tricykler 2014/ SV: Tilladelse til opstilling af skurvogn på Riddergade fra den 7. oktober til den 14. oktober Opsætning af skurvogn, container og toiletvogn ved Riddergade Anmeldelse modtaget ved Gjensidige Skade, Brandvæsen, , KF22408, 12, SV: Kvitteringsbrev med oplysning om mangler vedr. Børupvej 84 Arkitektfirmaet Christian Børupvej 84, 7000 Jeppesen MAA & PAR sæt mere til byggesagsbehandlingen ARKITEKTFIRMAET CHRISTIAN Børupvej 84, 7000 JEPPESEN Lejeforhøjelse, Nettoprisindeksregulering BARFOED GROUP P/S Danmarksgade 4, 1. th. / Kirkestræde 2 - lejemål til Plejen Anmeldelseskvittering - AH ,111 - MISTRALG A OPPGJORDK--GFDK.pdf Skade, Vejlevej 14, , AH38130, 12, Anmeldelseskvittering fra Gjensidige Skade, Vejlevej 14, , AH38130, 12, Svarbrev partshøring om supplering af adresse Snaremosevej 182. Ukendt adresse i BBR VS: Kloakdefekt - Dalvangen 8, Dalvangen 8, Skadenummer Dalvangen 8, - kloakdefekt Dalvangen 8, tinglysningssvar_c9b8e6cd-aadc-4348-b70b-f390b793170c.pdf Anders Billes Vej 24, Vedr. 14/10813_2 - Tinglysning afsluttet(servitut aflyst) Anders Billes Vej 24, Modtagelse bekræftet Spørgsmål til eventuelt kommende asylcenter i Bülows Kaserne Rev. tegninger Martine Christoffersens Vej Martine Christoffersens Vej 64, Energi og ventilation Skansevej 54, Til de kommunale beredskaber: Information om ændrede regler for fyrværkeri samt invitation til temadag om fyrværkeri Sikkerhedsstyrelsen Information om ændrede regler for fyrværkeri farlig vej, skilt legende børn på Bytoften i Erritsø Pernille Pape Thomsen Anmodning om opsætning af skilt legende børn på Bytoften i Erritsø SV: P-plads Norgesgade 25Q Jens Peter Peters Henvendelse vedr. Parkeringsforhold fynsgade 2 A,B,C Parkeringsforhold fynsgade 2 A,B,C Henvendelse vedr. Parkeringsforhold fynsgade 2 A,B,C Sikker mail: Arbejdsmiljø SmileyBrev Resultat af tilsyn Arbejdstilsynet Tilsynscenter Syd Kolding Arbejdstilsynsbesøg den ,SFO Bredstrup/Pjedsted, Skolesvinget VS: Vedr. sløjfning af olietank! Spørgsmål vedr. overjordiske villaolietanke, sløjfning på Borger.dk Sikker mail: Information om digital indberetning SKAT Brødrene Rådmand Hans Thomsen og Veiermester Andreas Thomsens Legat Vedr tilladelse til hold af gris Henvendelse vedr. tilladelser til at holde gris på Sonnesvej SV: Handsker KomUdbud Handsker - rengørings- og

10 72559 VS: Handsker KomUdbud Handsker - rengørings- og SV: Handsker konsulent Handsker - rengørings- og Godkendelsesark til e-katalog - Handsker xlsx Handsker - rengørings- og Version 11 - Spørgsmål-svar - Sygeplejeartikler og handsker d docx Handsker - rengørings- og Version 3 - Rettelsesark - Sygeplejeartikler og handsker d docx Handsker - rengørings- og Udbudsrapport - Handsker.doc Handsker - rengørings- og Udbudsmateriale - Sygeplejeartikler.docx Handsker - rengørings- og Stadsing - Introduktionsbrev Handsker.pdf Handsker - rengørings- og Stadsing - Handsker - Underskrevet kontrak samt underskrevne kommunespecifikke underskriftsark.pdf Handsker - rengørings- og Stadsing - Handsker - Tilbudsliste (1).xlsx Handsker - rengørings- og Henvendelse vedr. Hærværk Henvendelse vedr. Hærværk, Trelde Næsvej VS: Anmodning om hegnssyn Anmodning om hegnsyn Treldenæs vej Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 ZapMap Ellipsen 15A - stoppet rendestensbrønd Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 ZapMap Dalegade 45 - gadelys SV: Frigivelse af garanti Liselotte Haugaard Jensen Frigivelse af garanti Pumpestation - Oldenborggade, Anmodning om frigivelse ENTREPRENØRFIRMAET Frigivelse af garanti Pumpestation - ØSTERGAARD, VEJLE A/S Oldenborggade, Godkendelse af udstykning LIFA A/S Udstykning, matr.nr. 4a m.fl. Stovstrup, Jorder, Ydre Ringvej Ansøgning om lovliggørelse af udestue på Thorvaldsensvej 111 Mogens Hansen Thorvaldsensvej 111, Ansøgning om tilladelse til glasindækning af altan på Kongensstræde 41, 1. tv Boli. nu Kongensstræde 41 1 TV, Att.: Teknik og miljø - sp. om der kan udstykkes Fårbækvejen 75, 7000

11 71409 Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: BYPLANVEDTÆGT NR INDUSTRIOMRÅDE ØST FOR VEJLEVEJ plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplan, aflyst, plannr.14, Industriområde øst for Vejlevej, Kolding Kommune aflyst Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Ophævelse af byplanvedtægt 14 plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplan, vedtaget, Ophævelse af byplanvedtægt 14, Kolding Kommune Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Ophævelse af byplanvedtægt 14 plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplan, vedtaget, Ophævelse af byplanvedtægt 14, Kolding Kommune Orientering vedr. afslag på lovliggørelse af etableret bådlift Egebæksvej 44, SV: Flytning af miljøtilsyn på Vejlbybej 40, Vejlbyvej 40, SV: Referat - møde d Jyden Workwear - Frivillig aftale vedr. tøj til serviceafdelingen og Stendalen Ansøgning om byggetill. til renovering af lejlighed, Norgesgade 18 st. tv. - EGIL RASMUSSEN A/S Norgesgade 18 ST TV, Kvalitetskrav til miljømålinger Miljøministeriet - Naturstyrelsen Orientering om kvalitetskrav til miljømålinger VS: Vedligeholdelse af kommunalt areal for enden af Mosegaardvej Mosegårdsvej/Langesøvej - Manglende græsklipning Rådighedsansøgning Snoghøj Landevej Rådhedsansøgning på Snoghøj Landevej - rep. af spoler ved bro Arbejdsmiljø sikre orden og rydelighed for at forebygge faldrisiko, Strakspåbud Arbejdstilsynet Tilsynscenter Syd Kolding Arbejdstilsynsbesøg den , Daginstitutionen Lucinahaven, Tingvejen Arbejdsmiljø Skriftlig høring ved tilsyn d. 2014/10/06 Arbejdstilsynet Tilsynscenter Syd Kolding Arbejdstilsynsbesøg den , Daginstitutionen Lucinahaven, Tingvejen Fw: Ansgarsvej 4 - Soldaterveteranhjemmet, Anmodning om bygningstegninger Ansgarsvej 4, Afmelding af skorsten Hanne Nyeng Møllebo Allé 67, Fejlmelding af gadebelysningen Falkevej Ørnevej Fejlmelding af gadebelysningen Falkevej Ørnevej naboens manglende vedlighold af skifer eternittag Forespørgsel vedr. asbest fra manglende vedligehold af tag Godkendelse af LIFA A/S Arealoverførsel, del af matr. nr. 6cg Trelde, Jorder arealoverføres til matr.nr. 6fk Trelde, Jorder Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands politi Skade, Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4, , branchenr., skadenr Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Botilbuddet "Ny Vej", Nymarksvej 213, til , branchenr., skadenr Ansøgning JEM & FIX A/S Oplag og salg af fyrværkeri, Jem & Fix, Vejlevej Vedr kontakt til det offentlige samt digital post.pdf Joan Margrethe Hegelund Henvendelsee fra borger vedr. spørgsmål omkring Digital Post

12 71650 Rettelser til BBR vedr. Studsdalvej 27 Lone Løkke Leth Studsdalvej 27, Bestilling og ændring af renovation Lars Møller Kongstedvej 20, Prisliste til godkendelse i Byrådet Spildevand og Energi A/S - godkendelse af prisliste for Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Brøndstedvej 2 - Belysning skygget af træer SV: Vedr. P.Olesen Østjysk Genbrug Nordre Kobbelvej 17A, SV: Vedr. P.Olesen Østjysk Genbrug Nordre Kobbelvej 17A, Nedrivning, Ørnebjergvej 28, Vejle Nordre Kobbelvej 17A, Anmeldelse for opførelse af skur på Østergårdsvej 27 13/8422 Jesper Clausen Østergårdsvej 27, Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Heerupsvej - Udhængende beplantning på Heerupsvej Ansøgning om tilbygning til beboelse på Erritsøgårdsvej 19 PANORAMABYG Erritsøgårdsvej 19, VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Børupvej - Udhængende beplantning på sti Høring af Sundhedsstyrelsens pjece om samarbejde om forebyggelsesforløb, høringsfrist onsdag 5. november 2014 Sundhedsstyrelsen Høring af Sundhedsstyrelsens pjece om samarbejde om forebyggelsesforløb Ansøgning om tilladelse til opførelse af en udestue på Violvej 13 Anders Jessen Violvej 13, Dyrehospital forspørgsel Teglværksvej 42, Billede af facade FISH & OUTDOOR ApS Jyllandsgade 31, Ansøgning om facadeskiltning på Jyllandsgade 31 st. FISH & OUTDOOR ApS Jyllandsgade 31, Konfliktsøgning Jyllandsgade 31.pdf Jyllandsgade 31, Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 ZapMap Signalanlæg Vesterbrogade/Indre Ringvej - minusgrønt Bestilling og ændring af renovation Jette Byriel Ebsen Loddet 24, Bestilling og ændring af renovation Inge Elise Eriksen Stensgårdsvej 67A, Indkaldelse til periodisk syn senest den Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. OK91135, Brand & Redning stk. foto Skade 52, , Serviceafdelingen, skadenr., Gothersgade Skadeanmeldelse Skade 52, , Serviceafdelingen, skadenr., Gothersgade Byggesag 14/7189, Treldenæsvej Treldevej 215, Ansøgning om opførelse af 46,5 m² carport med integreret 6,7 m² redskabsskur Treldevej 215, SV: Arbejde i Norgesgade Henvendelse om arbejde på cykelsti i Norgesgade Meddelelse fra Helena dahl Henvendelse om arbejde på cykelsti i Norgesgade Skadeanmeldelse Skade, Entreprenørgården, , VJ921, 10, Skadeanmeldelse Skade, Entreprenørgården, , TZ778, 10, Sjællandsgade 56 byggetilladelsen.dk v/kristian Sjællandsgade 56, 7000 Reinberg Simonsen FW: Strækningsbeskrivelse til FU udbud har fejl Funktionskontrakt på asfalt med Lemmikäinen

13 72109 FW: Varsling af påbud om ændring af vilkår i tilslutningstilladelser af 4. marts 2010 samt vars-ling af nyt vilkår som tillæg til denne tilladelse, DONG Oil Pipe A/S, Vejlbyvej 28, 7000 Fre-dericia, cvr , P-nr Ansøgning om optagelse af lån i forbindelse med nye vinuder - afd 401 Boligkontoret Vejlbyvej 28, Godkendelse af renoveringsprojekt, Boligkontoret, afd. 401, Rahbeksvej Anmodning om aktindsigt vedr. Lillenæs Lillenæs 69, Aktindsigt stk. Billeder Skade, Brandvæsen, , AG93812, 11, Skadeanmeldelse Skade, Brandvæsen, , AG93812, 11, Høring om forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Høring om forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Meddelelse om opsagt rottebekæmpelsesaftale ANTICIMEX A/S Frifeltvej 13, Avlscenter Rønshauge A/Saftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Underskrevet tiltrædelsesaftale Lokal arbejdstidsaftale for socialrådgivere i Socialpsykiatrien Meddelelse om opsagt rottebekæmpelsesaftale ANTICIMEX A/S Højrupvej 96 og Håstrupvej 115, Rønshauge A/S- aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Forespørgsel om bebyggelsesprocent i Erritsø Forespørgsel om bebyggelsesprocent i Erritsø Henvendelse vedr. asylcenter i forhold til lokalplan Jimmy Rasmussen Henvendelse vedr. asylcenter i forhold til lokalplan / Forhåndstilsagn udvides til også at vedrøre nedlæggelse af privat fællesvej J.nr Anmodning om forhåndstilsagn på nedlæggelse af sti ved Skovkrogen Beplantning generer trafikken Erritsøgårdsvej 17, henvendelse vedr. manglende klipning af hæk Hannerup Park budget 2015 Hannerup Park Hannerup Park budget SV: opstillings tilladelse Lift i Dalegade ved nr. 59 den 13. oktober SV: opstillings tilladelse Lift i Dalegade ved nr. 59 den 13. oktober opstillings tilladelse Lift i Dalegade ved nr. 59 den 13. oktober Mail fra KL: Undersøgelse af døgnarbejdstid i forbindelse med forberedelse af overenskomstforhandlingerne KLs undersøgelse af døgnarbejdstid efterår Kommunal datavask opgave vedr. matrikelnummer og artskoder KL Kvalitetssikring af ejendomsdata VS: Ejendomsnr tilbagebetaling i forbindelse med for meget indbetaling Søren Brems R. Steiner Vænget 14, 7000 Skatter/afgifter mv af fast ejendom Dronningensgade 97, 7000 / Dronningensgade 97, Efterårskampagne - Rotter Miljøministeriet Efterårskampagne ,

14 Naturstyrelsen Rottebekæmpelse Bülows Kaserne BBYG, Bülows Kaserne, Øster Voldgade Vedr. Grundejerforeningen Rudolf Steiner Vænget Kontrolliste + Tilbagebetalingsoplysninger Tilbagebetalinger vedr. Grundejerforeningen Rudolf Steiner Vænget Færdigmelding af kloakarbejde samt kloakplan som udført Iben Dalgas Andersen Vesterdalsvej 6, Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan plansystemdk Plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg nr. 9, Kommuneplan , Middelfart Kommune Axeltorv, stadeplads nr Axeltorv stadeplads forslag til ny bygge- og ordensregler - HF Fuglsang Kolonihaveforbundet Kolonihaveforeningen Fuglsang, vedr lejeaftale Bestilling og ændring af renovation Lea Tang Rømer Martine Christoffersens Vej 91, SV: Fjernet veksellad fra Nordensvej Fjernelse af veksellad SV: Fjernet veksellad fra Nordensvej Fjernelse af veksellad SV: Vedr. stik til rendestensrist ved Poppelvænget 10. Torben Pedersen Afvanding - Poppelvænget og Lindevej - stik SV: Tilladelse til opstilling af lift ved Vendersgade Opstilling af lift på fortov ved Vendersgade SV: Tilladelse til opstilling af lift ved Vendersgade Opstilling af lift på fortov ved Vendersgade SV: akut opstilling Opstilling af lift på fortov ved Vendersgade akut opstilling Opstilling af lift på fortov ved Vendersgade Re: SV: skiltning Spørgsmål vedr. cykling i gågaderne SV {ticketno } Hjælp til udfyldelse af bilag 4 og 5 i STAR's tilslutningsaftale.msg Tilslutningsaftale til DFDG webservices - STAR VS Rykker ny aftale med kommunernejobcentrene om tilslutning til Det fælles Datagrundlag via Webservice.msg Tilslutningsaftale til DFDG webservices - STAR fra STAR om ny aftale Tilslutningsaftale til DFDG webservices - STAR Sags id: 14/ Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej Høringssvar, Byzonetavlerne, Trelde Næsvej Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej Høringssvar vedr. placering af byzonetavler Sag. 14/ Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej Byzone tavle...høringssvar Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej færdigmelding kloak Hans Egedes Vej 12, Henvendelse vedr. Parkeringshuset, og vareindlevering Henvendelse vedr. Parkeringshuset, og vareindlevering

15 72688 Aflønning af buschauffører Trafikstyrelsen Aflønning af buschauffører ansat hos Brandvæsen Indkaldelse til periodisk syn senest den Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. TL92634, Støttecenter Fynsgade Indkaldelse til retsmøde, Brevforkyndelse Retten i Kolding Røde Banke 100, Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Vendersgade 17, reviderede og som udført tegninger over afløbsplan Holger Søbye Gårdvænget 9, Byggearbejdet indstilles. Bygningen er ændret til én bolig Follerupvej 35, VS: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej Forslag til Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej Forespørgsel til forslag til ny lokalplan LP329 Vejle Kunstmuseum Forslag til Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej Høring af lokalplanforslag LP 329 DSK, DE SAMVIRKENDE KØBMÆND Forslag til Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej Indtægts-/Udgiftsbilag Skade 49, Kirstinebjergskolen Høgevej, , VS: Grundejerforening Ekkodalens Stamvej Vejret for ejendomme på Ekkodalen og Smedegårdsvej - oprettelse af grundejerforening Rapport AR-14-CA udtaget , Pjedsted Vandværk EUROFINS MILJØ A/S Pjedstedvej 70, 7000 Ledningsnet Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Nitrifikationshæmning Agrolab Egeskovvej 265, Udtaget til , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, Analyseresultater CAT II d Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, Analyseresultater CAT II d Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, tilledningen fra CAT II B til CAT II A inlet påbegyndes d.d. kl. 13 Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, Analyseresultater CAT II d Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, Udtaget v, Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Nitrifikationshæmning Agrolab Egeskovvej 265, Rapportering af analyseresultater CAT II d Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, Rapportering af analyseresultater CAT II d Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, Dagens analyse resultater fra LURGI-døgnprøve (16. oktober 2014) Vejlbyvej 28, 7000

16 72011 Dagens analyse resultater fra LURGI-døgnprøve (15. oktober 2014) Vejlbyvej 28, Opstart af spildevandsanlægget i Råolieterminalen Vejlbyvej 28, Rapport AR-14-CA analyseperiode EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, RE: Information angående hæmning Vejlbyvej 28, Information angående hæmning Vejlbyvej 28, RE: Information angående hæmning Vejlbyvej 28, Rapport AR-14-CA udtaget til EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, Rapport AR-14-CA udtaget til , Korsvejens EUROFINS MILJØ A/S Højrupvej 116, 7000 Mejeri Afløbsbrønd Status på klagesag KomUdbud Sygeplejeartikler Udbud SV: KomUdbud - Diabetes liste over bevillinger KomUdbud Diabetesprodukter Udbud KomUdbud - Diabetes bevillinger KomUdbud Diabetesprodukter Udbud Status på klage KomUdbud Diabetesprodukter Udbud Indkaldelse til periodisk syn, senest den Trafikstyrelsen Periodisk syn, Scania, reg.nr. OM Landinspektørattest Skærbæk Havnegade 53, 7000

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager adt@klimahuse.com "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst 204-210 og 196-202 - Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 Åben postliste 27. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 27-11-2013

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 52 ( 22. 26. december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 89881 Status 22-12-2014 Trelde Næsvej 251, 7000 90029 Opfølgning på orienteringsbrev af 10.02.2014

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på anmodning om aktindsigt vedr. udgifter til 330-2015-461029 borgmesterens kontor samt byrådsmedlemmers it 04-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender 330-2015-461081 indkaldelse til samtale

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 19. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: tilsyn udført - - klager - 195972 lacm 2128 VS: 15 strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger 330-2015-112938 Svar vedr henvendelse i borgmesterens træffetid 05-03-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-111508 Afvikling indskudslån - fraflyttet, regning ult. marts 2015 05-03-2015 Center for Økonomi

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 15. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30240 Zederkof_ABA-rapport.pdf 11-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter 30124 Elbo Logistik-Partner

Læs mere

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015-

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015- 12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 12813 Anmodning om aktindsigt fra Jyllands- Posten i sponsorstøtte til idrætsklubber 76494 SEKR DFCSA - Christine S 434 434

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- Vielse i andre kommuner - beslutning om generelt at kunne 779-- BYSEKR VJBRTS Assens Kommune 264297 foretage vielser

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 Åben postliste 3. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 03-02-2015 koteplan

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 36 ( 1. 5. september 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60469 Rykker for svar på ansøgning, Halfordeling, EGIF Tennis Gunnar Ravn 01-09-2014 Fordeling af

Læs mere

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 16-01-2015 Mette Juel Pedersen Dokumenttitel Info og program: Forskning i og praksisnær afdækning

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Brandlundparken Dokumentdato 15-06-2010 Procedure for telefonbetjening Dokumenttitel Procedure for telefonbetjening Sagsnr. 2008/46288 Dokumentnr.

Læs mere

330-2015-201897 330-2015-201853

330-2015-201897 330-2015-201853 330-2015-211791 svar til byggefirma 21-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-207096 Overdragelse 30. april 2015 kl. 11.00 21-04-2015 Center for Kommunale Ejendomme Nybolig Erhverv

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Ejendommens administrator bestrider at tankanlægget 330-2015-215724 er utæt 24-04-2015 Center for Teknik og Miljø 12460007 Administration 2000 Ad v/jan Ge... 330-2015-213870 Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-127362 Rykker fra værge til Statsforvaltningen 12-03-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering fra Glostrup Kommune om flytning på midlertidig 330-2015-127379 basis 12-03-2015 Center

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 18 ( 28. april 2. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 29799 SV: Tilbagemelding vedr. timer i svømmeområder næste sæson 01-05-2014 Fordeling af timer

Læs mere

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr.

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 29-10-2012 Eurofins A/S Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. 2012/17773 021 Journalnummer

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 Åben postliste 11. juni 2015 Teknik område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 11-06-2015 VS: vedr. entreprisenr. -

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Åben postliste 5.november 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Datatilsynets brev af dags dato - - 192680 loro 11992

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling anja.ougaard@uvm.dk Dokumenttitel Ansøgning til Leder af Inklusionsrådgivningen Anja Ougaard Sagsnr. 2011/20044 Dokumentnr.

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 33 ( 11. 15. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 56174 michael steenholdt - Torvegade - 13-31 aug 2014 12-08-2014 Diverse parkeringstilladelser 2014

Læs mere

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 18. februar 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-02-2014 Oplysningsskema - side 2.jpg - 33384 hamo 2482 18-02-2014 Oplysningsskema -

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 25. 29. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 81046 Fredericia Teater_ABA-rapport.pdf 28-11-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 81045 Domus

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 Åben postliste 25/08-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 25-08-2015 SV:

Læs mere

Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 )

Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 ) Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 41879 Blok 12, Sønderparken, Fredericia, matr.nr. 316i, Fredericia 23-06-2014 Søndermarksvej 24, 7000

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 2 ( 5. 9. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 736 Klage vedr. deltagere ved tilsynsbesøg 06-01-2015 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet i

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning eurofins Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning Eurofins Dokumenttitel

Læs mere

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-228754 Anmoder om status 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-226613 Øsnker status i sagen 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-232623 Ansøgning. Planlovdispensation

Læs mere

Post. Oprettet den 25-09-2012 07:59 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 25-09-2012 07:59 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager Henning Ottesen;Bakkeskoven 10;7430 Ikast Dokumenttitel Brev til ejer om ulovlig beboelse Sagsnr. 2011/37743 Dokumentnr. 2011/37743 005 Journalnummer

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Åben postliste 26. september 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Projekt flytning

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

RAFFINADERIET RAFFINADERIET RAFFINADERIET

RAFFINADERIET RAFFINADERIET RAFFINADERIET Indgående post uge 32 ( 3. 7. august 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 51246 SV: Sags id.: 12/25 05-08-2015 Bøgeskovvej 61, 7000 Fredericia 50858 Høring af nye arealer til

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 36 ( 31. august 4. september 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57794 G 94 - ny ansøgning.xlsx 31-08-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016

Læs mere

Journalnummer 16.00A Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Sundheds- og Omsorgsområde Dokumentdato 01-05-2013 Margit Damholt Jensen/Sundhed-Omsorg/Ikast-Brande Dokumenttitel Vs: Region Midtjyllands udkast

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 19-10-2014 "Musikforeningen www.branderocker.dk" Dokumenttitel Låneansøgning + tilmelding

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-28592 Anmodning om bekræftelse på modtagelse af bemærkninger 17-01-2015 Center for Plan og Byg Borger 330-2015-29113 Tegninger 17-01-2015 Center

Læs mere

10-07-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II B mandag d. 13. juli 2015. Shell

10-07-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II B mandag d. 13. juli 2015. Shell Indgående post uge 28 ( 6. 10. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46017 G 94 - nyt vedr. Gymnastiksalen på Indre Ringvej 07-07-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 826 / Regnskab 2012

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Matrikulær sag til godkendelse - erkl-vej sletdokument1.pdf - laen 5146. 08-03-2013 Matrikulær sag til godkendelse - grøn erklæring.

Matrikulær sag til godkendelse - erkl-vej sletdokument1.pdf - laen 5146. 08-03-2013 Matrikulær sag til godkendelse - grøn erklæring. Åben postliste 8. marts 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Afslag fra.pdf - lssc 5085 10-års beholderkontrol - ibni 11957 Ansøgning om _v1_tilladelse(1).tif - laly 5155 Ansøgning om - laly 5155 Bilernes

Læs mere

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05.

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05. Indgående post uge 19 ( 6. 10. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30769 DS SmithPackaging_Fejl og mangler udbedret.pdf 06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 30768

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen BYSEKR VJBLK Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 216858 vedrørende ulovlig

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 092612_referat_repr.skab.pdf AFFALD VJSVPE RenoSam 300258 20-299951 24726 Kåstrupvej uge 39.pdf - 43833-299950 Oddervej

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Bent Jacobsen Side 1 20-12-2007. Hændelsesforløb. Møllegyden 51 Nymark. Bilag Dato Hændelse Kommentarer Vedr. Sag.

Bent Jacobsen Side 1 20-12-2007. Hændelsesforløb. Møllegyden 51 Nymark. Bilag Dato Hændelse Kommentarer Vedr. Sag. Bent Jacobsen Side 1 20-12-2007 Hændelsesforløb Møllegyden 51 Nymark Bilag Dato Hændelse Kommentarer Vedr. Sag 2006 oktober Kommune 1. oktober Overtagelse af v. dødsbo Huskøb ejendom 2. oktober Købt stabilgrus

Læs mere

A/S DANSK SHELL SHELL- RAFFINADERIET

A/S DANSK SHELL SHELL- RAFFINADERIET Indgående post uge 19 ( 4. 8. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28738 SV: Skemalægning 05-05-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 28691 vedligehold

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 26. 30. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6742 SV: Tekst og ansøgningsskema til FK hjemmeside 29-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Postliste for Struer Kommune

Postliste for Struer Kommune Side 1 af 6 Postliste for Struer Kommune Registreringsdato Sagsnummer / Dokumentnavn Afsender 30-03-2015 30-03-2015 30-03-2015 02.34.02-P19-257-14 Rønhegnet 9 -svar vedr. partshøring byggesag Rønhegnet

Læs mere

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø Postliste den 2. juli 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Klipning af hæk 95262 ance 85 Vedr klagesag - støj 95248 rami 748 Re: Støj - 95246 rami 6322 Re: Støj

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid CN=Allan Andersen/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Børnekarneval Sagsnr. 2012/12368 Dokumentnr. 2012/12368 003 Journalnummer

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 45 ( 4. 8. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 75724 Erindring om svar om fornyelse af UIP kontrakt Udlændingestyrelsen 04-11-2013 Fornyelse af

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 450-2014- 32008 450-2015- 59708 450-2015- 59577 450-2015-

14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 450-2014- 32008 450-2015- 59708 450-2015- 59577 450-2015- 14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 32008 Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD 3/2015 59708 Seniorråd PLEJE DFLAQ - Lene 7615 12096 Påbegyndelse 59597 Re: Træfældning mm.

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

Post. Oprettet den 20-12-2012 14:22 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 20-12-2012 14:22 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager olt@kpc.dk Dokumenttitel Bøgildvej 2, Ikast - Tilbygning til gymnasium -Digital kopi af deltilladelse, Støbetilladelse Sagsnr. 2012/38714 Dokumentnr.

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 21 ( 18. 22. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 31381 SV: Møde om Aktiv Tirsdag og skolernes brug af EIC 18-05-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde PPR Vestgruppen;Sønderhusevej 6;7430 Ikast Dokumenttitel Aftale til underskrift. Sagsnr. 2013/29198 Dokumentnr. 2013/29198 002 Journalnummer Andre

Læs mere