Indgående post uge 42 ( oktober 2014 )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )"

Transkript

1 Indgående post uge 42 ( oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Domus Axel A/S, Butikker - Føtex P-kælder _AVS-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Realskole_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter SV: Handsker statistik Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler KomUdbud VS: Handsker statistik Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler KomUdbud SV: Handsker statistik Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler KomUdbud Forlængelse til 30. november Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler KomUdbud Svar vedr. mail af Anders Billes Vej 24, BEA INVEST A/S Anders Billes Vej 24, Re: Ulovlig tinglyst.servitut. 14/321 Bilag. 64 Egon Andersen Anders Billes Vej 24, Ulovlig tinglyst.servitut. 14/321 Bilag. 64 Egon Andersen Anders Billes Vej 24, Anmeldelse om fuldført byggearbejde på Nørre Alle pdf Ejendomscentret NA Nørre Allé 5, Siemens kontrakt_for_12_by_gruppen.tif ABA anlæg i kommune skal S V kontrakt_paa_aba-anlaeg.doc ABA anlæg i kommune skal Kidde_Danmark kontrakt_for_12_by_gruppen.tif ABA anlæg i kommune skal Jansson kontrakt_for_12_by_gruppen.tif ABA anlæg i kommune skal G4S kontrakt_for_12_by_gruppen.tif ABA anlæg i kommune skal Forlængelse af kontrakt til den med Jansson.pdf ABA anlæg i kommune skal Forlængelse af kontrakt til den med G4S.pdf ABA anlæg i kommune skal Forlængelse af kontrakt til den med Autronica (Kidde).pdf ABA anlæg i kommune skal Forlængelse af kontrakt til den med Siemens.pdf ABA anlæg i kommune skal Forlængelse af kontrak til med Bravida.pdf ABA anlæg i kommune skal Bruttoliste_alle_kommuner_og_leverandoerer_2_.xls ABA anlæg i kommune skal Bravida kontrakt_for_12_by_gruppen.tif ABA anlæg i kommune skal Rev. tegning Kongensgade 78, Affaldsressourceprojektet - Notat vedrørende mulige ejerkonstruktioner.pdf Affaldsressourceprojekt

2 71840 SV: Godkendelser ved spildevands sø Legeplads på offentlig vejareal, Højrupvej ved regnvandsbassin SV: Godkendelser ved spildevands sø Legeplads på offentlig vejareal, Højrupvej ved regnvandsbassin SV: Godkendelser ved spildevands sø Legeplads på offentlig vejareal, Højrupvej ved regnvandsbassin Prisregulering med Mediq på diabetes KomdUdbud (12by) VS: 12-By Samarbejdet - Prisindeksregulering af diabetesaftalen pr med Mediq på diabetes KomdUdbud (12by) VS: Diabetesaftale KomUdbud med Mediq på diabetes KomdUdbud (12by) Forlængelse Mediq til 30. november 2014 pga. klagesag med Mediq på diabetes KomdUdbud (12by) VS: Dokumentation for betalte regninger Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering Afgørelse om kortlægning af din ejendom Smedevænget 6A, 7000 Region Syddanmark Smedevænget 6A, færdigmelding og tekniks erklæring HUSCOMPAGNIET Rytterskolevej 7D, 7000 SØNDERJYLLAND A/S Hermed færdigmeldes huset, Huscompagniet betragter sagen som afsluttet HUSCOMPAGNIET Rytterskolevej 7D, 7000 SØNDERJYLLAND A/S Vs: vareskift til Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Fødevarer - varer udgået Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Vs: 12BY Ravngaard produkter.xlsx Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater Supplerede oplysninger til byggesagsbehandling jf. skrivelse af den : Arkitekttegnestuen Erritsø Møllebanke 11, Opfølgning 2 -vilkår Vejlbyvej 9A, Opfølgning på vilkår Vejlbyvej 9A, Invitation udvalget til kaffemøde på tvedgård MORTEN VAGN AXEL Vejlby Kirkevej 30, Materiale om glasskydeporte Europavej 1, Glasskydeport Europavej 1, Mail til og fra brand vedr. brandskydeporte Europavej 1, Spørger om ibrugtagningstilladelse Europavej 1, Bandtætninger og håndlist Erritsø Bygade 15, Brandskydeporte Europavej 1, Dokumentation til skrivelse af Ingelise Johnsen Saturnvænget 9, Forlængelse af frist for dokumentation om rimelige priser - ny frist er Tilløb til Gammelby Mølleå november Mail angående spærring 3, samt forundersøgelse / udkast til løsning Tilløb til Gammelby Mølleå Re: Areal mellem Sanddal Bakke 10 og Sanddal Bakke Sanddal Bakke 10 råder over Sanddalparken Returpost - Elite Miljø Breve udsendt / modtaget leverandørerne - levering af ydelser indenfor praktisk hjælp

3 og personlig pleje (frit-valg) Returpost - Kommune Breve udsendt / modtaget leverandørerne - levering af ydelser indenfor praktisk hjælp og personlig pleje (frit-valg) SV Vedr Damsbovej 69 og 71.msg Damsbovej 69 og Damsbovej VS: Svar med bebyggelses procent Byggesag adresse: 6.Julivej 7, Christiansberg 1A, Svar på Spørgsmål vedr. Byggesag 14/3700 NICOLAJSEN S TEGNESTUE Christiansberg 1A, 7000 v/jesper Nikolajsen Re: Svar på henvendelse vedr. Gefionsvej Kommuneplantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger Indtægts-/Udgiftsbilag Skade 49, Skansevejen, , Re: SV: Høringssvar vedr. placering af byzonetavler Sag. 14/ Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej SV: Skiltning i Trelde, kommunens sagsnummer AC 14/ Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej Info om elektronisk udbud.jpg KomUdbud - Tryghed - udbud - nødkald Dagsorden til møde i Socialdirektørforum den 3. oktober Socialdirektørforum Re: Opsætning af "Nabohjælp" skilte Vejrmosegårds Allé - opsætning af nabohjælp skilte Re: Ang. byggeri Sag nr 14/4442 vinduer mod skel Mika Angelo Broe Albert Naurs Vej 11, Færdigmelding af byggeri sagen afsluttet HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND A/S Martine Christoffersens Vej 54, anmeldelse om fuldført byggearbejde HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND A/S Martine Christoffersens Vej 54, Information fra Sundhedsstyrelsen om kommende storrygerkampagne Sundhedsstyrelsen Offentliggørelse af storrygerpulje Hermed færdigmeldes huset, Huscompagniet betragter sagen som afsluttet. HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND A/S Martine Christoffersens Vej 50, Meddelelse om udbytte pr. 9.okt (findskode/beskrivelse) Danske Forvaltning Danske Bank. Udsmyknings Fond 2014 (udsmykningsfond) Fotos fra Knud Bjorholm Johansen Cykelstier, Nymarksvej, 6. julivej, Treldevej Cykelby Fotos fra Knud Bjorholm Johansen Cykelstier, Nymarksvej, 6. julivej, Treldevej Cykelby Nymarksvej 1 Knud Bjorholm Johansen Cykelstier, Nymarksvej, 6. julivej, Treldevej Cykelby Tjenestemandspensionsforpligtelser Pensionsforpligtelser tjenestemænd VS: tællinger fra 2013 på alle ruter Kollektiv trafik - overodnede og løbende opgaver VS: Ekstra kørsel af skolebus rute Fjordbakkeskolen, Afd. Taulov Kollektiv trafik - overodnede og løbende opgaver Re: VS: Ekstra kørsel af skolebus rute Fjordbakkeskolen, Afd. Taulov Kollektiv trafik - overodnede og løbende opgaver VS: Beslutninger som konsekvens af aflysning af kombineret styregruppe- og kommunaldirektørmøde dd Planstrategi 2015

4 72083 VS: Kommunaldirektør- og styregruppemøde 2. oktober kl Planstrategi ADP regnskabsrapport pr ADP A/S ADP regnskabsrapport SV: Per Herlufsen Klage vedr. Boligkontoret, afd. 403, Rahbeksvej Rottetilhold-DSB, servicebesøg der blev fundet spor af rotter ANTICIMEX A/S Jernbanegade 2B, DSB aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse høringssvar importeret til excel Birte Jensen Høringssvar - Budgetforslag (Digital høringsproces) Torpvej - supplerende oplysninger og revideret situationsplan Torpvej 18, Torupvej 18_udkast til tillæg til mgk docx.docx Torpvej 18, Underskrifterklæring byggeri tæt på skel m underskrifter (2).pdf Torpvej 18, Torpvej 18_ansøgningsskema_65053 vers.1.pdf Torpvej 18, Situationsplan Torpvej 18.pdf Torpvej 18, oversigtstegning torpvej 18.pdf Torpvej 18, BAT beskrivelse Torpvej.docx Torpvej 18, Ansøgning og tillæg til mgk og ikke teknisk resume (2).doc Torpvej 18, Torpvej - status Torpvej 18, SV: Torpvej - skema Torpvej 18, SV: Status tillægsgodkendelsen på Torpvej Torpvej 18, VS: Lugt fra raffinaderiet i dag Egeskovvej 265, Information om slamoprensningen på Shell Raffinaderiets forrenseanlæg Egeskovvej 265, [Captia] Fremsendelse af indskærpelse Egeskovvej 265, [Captia] Fremsendelse af varsel af påbud (DOR )(S) Egeskovvej 265, SV: Udkast til referat af møde mellem MST og FK vedr. Shells Egeskovvej 265, 7000 oprensning af slam Tilsynsrapport fra tilsyn den 29. september 2014 på Shell Egeskovvej 265, Returnering af afleveringsattest, brev afl på Kløvermarksvej 3, Gothersgade 47, 7000 bredsten [Sagsnr.:14/10938] - [Dok.nr.:71650/14] Rettelser til BBR vedr. Studsdalvej Studsdalvej 27, pdf _v1_Rettelser til BBR vedr. Studsdalvej Anmeldelse om fuldført byggearbejde på Studsdalvej 27 Lone Løkke Leth Studsdalvej 27, legepladspulje- tillægsansøgning fra Østervold Kolonihave Solvænget 18, opkrævning af leje Anmeldelse af påbegyndt byggearbejde R. A. Ussing & Søn A/S Danmarksgade 8, SV: Tilsynsbesøg hos FOF Anmeldte tilsynsbesøg 2014 hos folkeoplysende foreninger - aftenskoler med handicaphold Triathlon september 5000 kr Elitepuljen Re: Ang. Jens Kromanns Vej Jens Kromanns Vej 12, Revideret tegn. ændringer på kontorene kontor 1, 2, 3 og 4 + køkken ohg Blytækkervej 3, 7000 spisestue på Blytækkervej Spørgsmål vedr. udbudsbetingelserne vedr. fritvalgsleverandør Plejen frit valg - udbud Tillægsspørgsmål Plejen frit valg - udbud

5 72768 Svar fra brand Højrupvej 116, Byggesag 14/7189, Treldenæsvej 214 Arkitekttegnestuen Treldevej 215, NMK AFGØRELSE i sag om Kommunes afslag på Hans Tausens Vej 1, 7000 dispensation fra bestemmelser i en lokalplan til opførelse af en carport på ejendommen beliggende Hans Tausens Vej KMD Aktiv - Qvickudbetaling - Tilkøb KMD A/S - Aalborg KMD Aktiv - Quick-overførsel Restordre spisestykke. Erstattes af serviet KomUdbud Linned De Forenede Dampvaskerier Referat_opfølgningsmøde_dfd_ pdf KomUdbud Linned De Forenede Dampvaskerier Spørgsmål til GK Skansevej 33, Spørgsmål til byggeri og hegn Skansevej 33, SV: Betaling af p-bøde for udlændinge Klage over mangel på kvalificeret personale på turistkontoret samt problemer med betaling af parkeringsbøde fra Madsby Legepark Ny afdækning - besked fra DB Skade, Hyrdevej 14C, , 30, Håndværkerliste, tilbud, overslagspriser Skade, Hyrdevej 14C, , 30, Afvist indirekte krav fra naboen Skade, Hyrdevej 14C, , 30, SV: Annullation af Udbud KomUdbud Tandbehandling Genudbud SV: Udbud med forhandling KomUdbud Tandbehandling Genudbud Fremsendelse af opdateret tilbudsliste KomUdbud Tandbehandling Genudbud ANMELDELSE. om formodet mistanke, om magtmisbrug ved kommunal BEA INVEST A/S Anders Billes Vej 24, 7000 sagsbehandling Forslag til anlæg af højbed Jan Gjødsbøl Prangervej 27, SV: Bod med eller uden moms Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) SV: vedr. bod med eller uden moms Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) SV: Bod med eller uden moms? Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) Kopi af brev fra ejers advokat til lejer Kongensgade 69, RE: SV: Afgørelse på ansøgning om overkørselstilladelse til Nordre Kobbelvej Nordre Kobbelvej 36, Anmeldelse af påbegyndt byggearbejde Tommy Mølbak Birkholmvej 35, sløjfning af to stk. nedgravede 4000 liters olietanke Brian Jochumsen Limen 30, Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Peter Filip Juul Bredstrupvej 75, Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Peter Filip Juul Bredstrupvej 75, SV: Honoresvej 25, lunke i asfalten, Fournaisevej 1, retablering efter opgravning Fournaisevej, asfaltering Vedr. Shell- Raffinaderiet. Analyseresultater på spildevand fra Agrolab, Egeskovvej 265, FW: Vedr. Shell- Raffinaderiet,. Analyseresultater CAT II d Egeskovvej 265, RE: Vedr. Shell- Raffinaderiet,. Kommenterer til udkast til fornyet Egeskovvej 265, 7000

6 midlertidig tilslutningstilladelse RE: Yderligere et spørgsmål vedr. udskiftning af afgangsventil fra CAT II B Egeskovvej 265, Kommentarer til Udkast ver. 2 Midlertidig tilslutningstilladelse til udledning af Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, 7000 spildevand Kloak er lavet Lathyrusvej 14, Ansøgning Lydavisen Fæstningsjournalen Lydavisen Fæstningsjournalen Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr SV: Støjklage Klage over støjgener fra containerteminalen omkring Vesthavnsvej Skovbakken Skovbakken, ændring af vejforløb (sving) ophævelse af p-forbud Skovbakken, det gule sving Skovbakken, ændring af vejforløb (sving) ophævelse af p-forbud SV: Opmærkning med GUL markering på asfalten på Skovbakken Skovbakken, ændring af vejforløb (sving) ophævelse af p-forbud SV: Opmærkning med GUL markering på asfalten på Skovbakken Skovbakken, ændring af vejforløb (sving) ophævelse af p-forbud SV: Opmærkning med GUL markering på asfalten på Skovbakken Skovbakken, ændring af vejforløb (sving) ophævelse af p-forbud Yderligere oplysninger fra Kim og Elsebeth Jørgensen Kim Bjerring Jørgensen Hegnsynsag: Jacob Hansens Vej 10 og Jacob Hansens Vej Kim og Elsebeth Jørgensen svar på klage Kim Bjerring Jørgensen Hegnsynsag: Jacob Hansens Vej 10 og Jacob Hansens Vej RE: SV: Nabohjælp Ansøgning om opsætning af nabohjælpsskilt på Stævnebogårdsvej Invitation til tema-møde om Varmeplan TVIS TVIS TREKANTOMRÅDETS VARMETRANS MISSIONSSELSKAB I/S Samarbejde om varmeplanlægning og Varmeplan TVIS Brev vedrørende revideret bekendtgørelse og vejledning om genoptræning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Hrøingssvar på bekendtgørelse om genoptræningsplaner og vejledning om træning Ansøgning om skilt til bueskydningsbaner RE: kvitteringsbrev, ansøgning og Vejviserskilt til Bueskydning, kommunens sagsnummer 2014/ RE: kvitteringsbrev, ansøgning og Vejviserskilt til Bueskydning, kommunens Ansøgning om skilt til bueskydningsbaner sagsnummer 2014/ Treldevej Treldevej 80, Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Poul Brandt Kobbelgårdsvej 131, Svar fra Statsforvaltningen vedr. Årsregnskab 2013 Statsforvaltningen Syddanmark Revisionsberetninger høringssvar fra naboer Dalgasvej 11, Spørgsmål forlængelse af perioden til non food Vejlevej 38, anmeldelse om påbegyndt arbejde Vejlevej 38, færdigmelding og tekniks erklæring HUSCOMPAGNIET Martine Christoffersens Vej 68, 7000 SØNDERJYLLAND A/S Hermed færdigmeldes huset, Huscompagniet betragter sagen som afsluttet HUSCOMPAGNIET Martine Christoffersens Vej 68, 7000

7 SØNDERJYLLAND A/S SV: Workplus anmodning om fysisk kontrakt DSB tog billetter Workplus Forslag til elementer som kan være nyttige på intranettet.docx DSB tog billetter Workplus Forslag til elementer som kan være nyttige på intranettet tilrettet.docx DSB tog billetter Workplus Oprettelse af afdeling, administratorer og medarbejdere..xls DSB tog billetter Workplus Instruktion for administratorer på DSB tog billetter Workplus Instruktion billetbutikken for brugere.pdf DSB tog billetter Workplus VS: Aftale besparelse etc DSB tog billetter Workplus VS: Brev af 16. september Egumvej 46/Thrigesvej - Ukrudt på fortov Brev af 16. september Egumvej 46/Thrigesvej - Ukrudt på fortov VS: I. P. Schmidt Vendersgade 4, VS: I.P. Schmidt Gården Vendersgade 4, Indkaldelse til periodisk syn, senest den Trafikstyrelsen Periodisk syn af Ford - Reg.nr. RV VS: Dan Gødning - Møllebugtvej 11 - Skorsten Møllebugtvej 11A, Generel information produkttype fortynder THINNER 279 FREDERICIA FURNITURE A/S Treldevej 183, Mail vedr. skadet løsøre Skade, Plejen distrikt 1, , 32, Fakturaer til GJ Skade, Plejen distrikt 1, , 32, Fakturaer Skade, Plejen distrikt 1, , 32, Anmeldelse er klar til underskrift. Tinglysningsretten Aflysning af servitut vedr. matr.nr. 696t, Bygrunde (grund) Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Peter Filip Juul Bredstrupvej 75, VS: Vedr. ansøgning om afvikling af motionscykelløbet Aarhus - Odense - København den 12. september herunder spærring af Gl. Lillebæltsbro Råden over vejareal - motionscykelløb Århus-Odense-København, Høringssvar Odinsvej 14, Re: SV: Vedr. Martine Christoffersens Vej Martine Christof.S V 11, Opfølgning på lugtklage Vejlbyvej 9A, Re: Lukning af Gefionsvej i forbindelse med vejfest Lukning af Gefionsvej i forbindelse med vejfest i Scannet kort fra PB (græsningsarealer) Forhåndsundersøgelse af mulighederne for en permanent placering af cirkus i Madsby Legepark billeder vedr. carporten og drivhus Benny Hjorth Vegavænget 8, SV: Taulov kombi terminal - stam spor nr Stamspor 64, Taulov - Aftale med BaneDk om rep af lysmaster Sver fra ejer Erritsø Bygade 38 supplering/ændring af adresse i BBR Manglende kort Erritsø Idrætscenter Krogsagervej 40. Supplering af adresser i BBR Fwd: VS: Hans Vestergaard - Øsdalsvej - udbud af entreprise Øsdal Bæk Tilbud på fotografering IMAGE ME ApS (udgået) Fondsmidler - Bevaringsfonden for Fæstningsbyen

8 71265 Svar fra spildevand Arealoverførsel, matr.nr. 2a m.fl. Tårup By, Taulov - arealoverførsel mellem matr. nr. 7a m.fl. Kongsted og matr. nr. 2a m.fl. Tårup Borde-bænkesæt til opsætning ved projektområdet Gudsø Mølleå Indbydelse til indvielse af Gudsø Mølleprojektet, samt udsendelsesliste Gudsø Mølleå Med henvisning til fremsendt mail af d.d. fremsendes materialet hermed på tryk. AKADEMIINGENIØR SVEND Vejlevej 38, 7000 POULSEN A/S Kvitteringsbrev med oplysning om mangler ved byggeansøgning på Vejlevej 10 LALLEMAND DENMARK A/S Vejlevej 10, Re: VS: Byggetilladelse til opsætning af skilt Gothersgade Gothersgade 49, KMD Kontaktcenterløsning - følgebrev - opsigelse. KMD A/S - Odense Kontaktcenterløsning Spitze og co kontrakt teknologi VS: Pladsfordelingsplan Fakta-Coop Midlertidigt arrangement, MesseC, Samtykke fra politiet Spærring af Vester Voldgade ved Jyllandsgade i forbindelse med fældning af træ fremsendes efter aftale tegninger samt yderligere beskrivelse vedr. tilbygningen Jeanette Sung Døssing Ellegårdsparken 20, Brev fra Gjensidige omkring betalt regning Skade, Plejen, , YV25662, 12, Returpost, ubekendt på adressen Camilla Jeanne«Dahl Købmagergade Re: Ang.Halloween på volden 25 okt Lån af p-pladser i Nørre Voldgade den 25. oktober ansøgning - Fa. Kom. Idrætsklub Tilskud til kommunale sportsklubber Manglende træer Kongensgade og Dronningensgade Ole Klottrup hjørnet Prinsensgade og Kongensgade - vejtræer er gået ud Indkaldelse til periodisk syn senest den Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. AC38100, Brand & Redning Svar fra N&M - Ledningen har ligget der i et ½ år Deklaration for elkabler med spændinger over 20 kv - matr.nr. 1k Vejlby og 8i Egum, begge Jorder SV: TTC Snebro Europavej 6, SV: TTC Snebro - TTC Bergninger snebro.doc Europavej 6, SV: TTC Snebro - CCF _00002.jpg Europavej 6, SV: TTC Snebro - CCF _00001.jpg Europavej 6, SV: TTC Snebro - CCF _00000.jpg Europavej 6, SV: TTC Snebro - CCF _00000.jpg Europavej 6, solceller Mosegårdsvej 37.A Mosegårdsvej 37A, Nyt sæt tegninger i oprindelig format Dronningens Kvarter 24, Anmodning om beskæring af udhængende bevoksning langs Snoghøj Landevej Anmodning om beskæring af udhængende bevoksning langs Snoghøj Landevej kvittering for ansøgning om randzonekompensation. Kolding Herreds Landbrugsforening Nationalt tilskudsordning vedr. randzoner SV: Samhandelsaftale intet købt i 2013/ Faaborg Rehab Tecnic - frivillig aftale -

9 tricykler 2014/ SV: Tilladelse til opstilling af skurvogn på Riddergade fra den 7. oktober til den 14. oktober Opsætning af skurvogn, container og toiletvogn ved Riddergade Anmeldelse modtaget ved Gjensidige Skade, Brandvæsen, , KF22408, 12, SV: Kvitteringsbrev med oplysning om mangler vedr. Børupvej 84 Arkitektfirmaet Christian Børupvej 84, 7000 Jeppesen MAA & PAR sæt mere til byggesagsbehandlingen ARKITEKTFIRMAET CHRISTIAN Børupvej 84, 7000 JEPPESEN Lejeforhøjelse, Nettoprisindeksregulering BARFOED GROUP P/S Danmarksgade 4, 1. th. / Kirkestræde 2 - lejemål til Plejen Anmeldelseskvittering - AH ,111 - MISTRALG A OPPGJORDK--GFDK.pdf Skade, Vejlevej 14, , AH38130, 12, Anmeldelseskvittering fra Gjensidige Skade, Vejlevej 14, , AH38130, 12, Svarbrev partshøring om supplering af adresse Snaremosevej 182. Ukendt adresse i BBR VS: Kloakdefekt - Dalvangen 8, Dalvangen 8, Skadenummer Dalvangen 8, - kloakdefekt Dalvangen 8, tinglysningssvar_c9b8e6cd-aadc-4348-b70b-f390b793170c.pdf Anders Billes Vej 24, Vedr. 14/10813_2 - Tinglysning afsluttet(servitut aflyst) Anders Billes Vej 24, Modtagelse bekræftet Spørgsmål til eventuelt kommende asylcenter i Bülows Kaserne Rev. tegninger Martine Christoffersens Vej Martine Christoffersens Vej 64, Energi og ventilation Skansevej 54, Til de kommunale beredskaber: Information om ændrede regler for fyrværkeri samt invitation til temadag om fyrværkeri Sikkerhedsstyrelsen Information om ændrede regler for fyrværkeri farlig vej, skilt legende børn på Bytoften i Erritsø Pernille Pape Thomsen Anmodning om opsætning af skilt legende børn på Bytoften i Erritsø SV: P-plads Norgesgade 25Q Jens Peter Peters Henvendelse vedr. Parkeringsforhold fynsgade 2 A,B,C Parkeringsforhold fynsgade 2 A,B,C Henvendelse vedr. Parkeringsforhold fynsgade 2 A,B,C Sikker mail: Arbejdsmiljø SmileyBrev Resultat af tilsyn Arbejdstilsynet Tilsynscenter Syd Kolding Arbejdstilsynsbesøg den ,SFO Bredstrup/Pjedsted, Skolesvinget VS: Vedr. sløjfning af olietank! Spørgsmål vedr. overjordiske villaolietanke, sløjfning på Borger.dk Sikker mail: Information om digital indberetning SKAT Brødrene Rådmand Hans Thomsen og Veiermester Andreas Thomsens Legat Vedr tilladelse til hold af gris Henvendelse vedr. tilladelser til at holde gris på Sonnesvej SV: Handsker KomUdbud Handsker - rengørings- og

10 72559 VS: Handsker KomUdbud Handsker - rengørings- og SV: Handsker konsulent Handsker - rengørings- og Godkendelsesark til e-katalog - Handsker xlsx Handsker - rengørings- og Version 11 - Spørgsmål-svar - Sygeplejeartikler og handsker d docx Handsker - rengørings- og Version 3 - Rettelsesark - Sygeplejeartikler og handsker d docx Handsker - rengørings- og Udbudsrapport - Handsker.doc Handsker - rengørings- og Udbudsmateriale - Sygeplejeartikler.docx Handsker - rengørings- og Stadsing - Introduktionsbrev Handsker.pdf Handsker - rengørings- og Stadsing - Handsker - Underskrevet kontrak samt underskrevne kommunespecifikke underskriftsark.pdf Handsker - rengørings- og Stadsing - Handsker - Tilbudsliste (1).xlsx Handsker - rengørings- og Henvendelse vedr. Hærværk Henvendelse vedr. Hærværk, Trelde Næsvej VS: Anmodning om hegnssyn Anmodning om hegnsyn Treldenæs vej Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 ZapMap Ellipsen 15A - stoppet rendestensbrønd Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 ZapMap Dalegade 45 - gadelys SV: Frigivelse af garanti Liselotte Haugaard Jensen Frigivelse af garanti Pumpestation - Oldenborggade, Anmodning om frigivelse ENTREPRENØRFIRMAET Frigivelse af garanti Pumpestation - ØSTERGAARD, VEJLE A/S Oldenborggade, Godkendelse af udstykning LIFA A/S Udstykning, matr.nr. 4a m.fl. Stovstrup, Jorder, Ydre Ringvej Ansøgning om lovliggørelse af udestue på Thorvaldsensvej 111 Mogens Hansen Thorvaldsensvej 111, Ansøgning om tilladelse til glasindækning af altan på Kongensstræde 41, 1. tv Boli. nu Kongensstræde 41 1 TV, Att.: Teknik og miljø - sp. om der kan udstykkes Fårbækvejen 75, 7000

11 71409 Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: BYPLANVEDTÆGT NR INDUSTRIOMRÅDE ØST FOR VEJLEVEJ plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplan, aflyst, plannr.14, Industriområde øst for Vejlevej, Kolding Kommune aflyst Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Ophævelse af byplanvedtægt 14 plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplan, vedtaget, Ophævelse af byplanvedtægt 14, Kolding Kommune Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Ophævelse af byplanvedtægt 14 plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplan, vedtaget, Ophævelse af byplanvedtægt 14, Kolding Kommune Orientering vedr. afslag på lovliggørelse af etableret bådlift Egebæksvej 44, SV: Flytning af miljøtilsyn på Vejlbybej 40, Vejlbyvej 40, SV: Referat - møde d Jyden Workwear - Frivillig aftale vedr. tøj til serviceafdelingen og Stendalen Ansøgning om byggetill. til renovering af lejlighed, Norgesgade 18 st. tv. - EGIL RASMUSSEN A/S Norgesgade 18 ST TV, Kvalitetskrav til miljømålinger Miljøministeriet - Naturstyrelsen Orientering om kvalitetskrav til miljømålinger VS: Vedligeholdelse af kommunalt areal for enden af Mosegaardvej Mosegårdsvej/Langesøvej - Manglende græsklipning Rådighedsansøgning Snoghøj Landevej Rådhedsansøgning på Snoghøj Landevej - rep. af spoler ved bro Arbejdsmiljø sikre orden og rydelighed for at forebygge faldrisiko, Strakspåbud Arbejdstilsynet Tilsynscenter Syd Kolding Arbejdstilsynsbesøg den , Daginstitutionen Lucinahaven, Tingvejen Arbejdsmiljø Skriftlig høring ved tilsyn d. 2014/10/06 Arbejdstilsynet Tilsynscenter Syd Kolding Arbejdstilsynsbesøg den , Daginstitutionen Lucinahaven, Tingvejen Fw: Ansgarsvej 4 - Soldaterveteranhjemmet, Anmodning om bygningstegninger Ansgarsvej 4, Afmelding af skorsten Hanne Nyeng Møllebo Allé 67, Fejlmelding af gadebelysningen Falkevej Ørnevej Fejlmelding af gadebelysningen Falkevej Ørnevej naboens manglende vedlighold af skifer eternittag Forespørgsel vedr. asbest fra manglende vedligehold af tag Godkendelse af LIFA A/S Arealoverførsel, del af matr. nr. 6cg Trelde, Jorder arealoverføres til matr.nr. 6fk Trelde, Jorder Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands politi Skade, Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4, , branchenr., skadenr Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Botilbuddet "Ny Vej", Nymarksvej 213, til , branchenr., skadenr Ansøgning JEM & FIX A/S Oplag og salg af fyrværkeri, Jem & Fix, Vejlevej Vedr kontakt til det offentlige samt digital post.pdf Joan Margrethe Hegelund Henvendelsee fra borger vedr. spørgsmål omkring Digital Post

12 71650 Rettelser til BBR vedr. Studsdalvej 27 Lone Løkke Leth Studsdalvej 27, Bestilling og ændring af renovation Lars Møller Kongstedvej 20, Prisliste til godkendelse i Byrådet Spildevand og Energi A/S - godkendelse af prisliste for Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Brøndstedvej 2 - Belysning skygget af træer SV: Vedr. P.Olesen Østjysk Genbrug Nordre Kobbelvej 17A, SV: Vedr. P.Olesen Østjysk Genbrug Nordre Kobbelvej 17A, Nedrivning, Ørnebjergvej 28, Vejle Nordre Kobbelvej 17A, Anmeldelse for opførelse af skur på Østergårdsvej 27 13/8422 Jesper Clausen Østergårdsvej 27, Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Heerupsvej - Udhængende beplantning på Heerupsvej Ansøgning om tilbygning til beboelse på Erritsøgårdsvej 19 PANORAMABYG Erritsøgårdsvej 19, VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Børupvej - Udhængende beplantning på sti Høring af Sundhedsstyrelsens pjece om samarbejde om forebyggelsesforløb, høringsfrist onsdag 5. november 2014 Sundhedsstyrelsen Høring af Sundhedsstyrelsens pjece om samarbejde om forebyggelsesforløb Ansøgning om tilladelse til opførelse af en udestue på Violvej 13 Anders Jessen Violvej 13, Dyrehospital forspørgsel Teglværksvej 42, Billede af facade FISH & OUTDOOR ApS Jyllandsgade 31, Ansøgning om facadeskiltning på Jyllandsgade 31 st. FISH & OUTDOOR ApS Jyllandsgade 31, Konfliktsøgning Jyllandsgade 31.pdf Jyllandsgade 31, Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 ZapMap Signalanlæg Vesterbrogade/Indre Ringvej - minusgrønt Bestilling og ændring af renovation Jette Byriel Ebsen Loddet 24, Bestilling og ændring af renovation Inge Elise Eriksen Stensgårdsvej 67A, Indkaldelse til periodisk syn senest den Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. OK91135, Brand & Redning stk. foto Skade 52, , Serviceafdelingen, skadenr., Gothersgade Skadeanmeldelse Skade 52, , Serviceafdelingen, skadenr., Gothersgade Byggesag 14/7189, Treldenæsvej Treldevej 215, Ansøgning om opførelse af 46,5 m² carport med integreret 6,7 m² redskabsskur Treldevej 215, SV: Arbejde i Norgesgade Henvendelse om arbejde på cykelsti i Norgesgade Meddelelse fra Helena dahl Henvendelse om arbejde på cykelsti i Norgesgade Skadeanmeldelse Skade, Entreprenørgården, , VJ921, 10, Skadeanmeldelse Skade, Entreprenørgården, , TZ778, 10, Sjællandsgade 56 byggetilladelsen.dk v/kristian Sjællandsgade 56, 7000 Reinberg Simonsen FW: Strækningsbeskrivelse til FU udbud har fejl Funktionskontrakt på asfalt med Lemmikäinen

13 72109 FW: Varsling af påbud om ændring af vilkår i tilslutningstilladelser af 4. marts 2010 samt vars-ling af nyt vilkår som tillæg til denne tilladelse, DONG Oil Pipe A/S, Vejlbyvej 28, 7000 Fre-dericia, cvr , P-nr Ansøgning om optagelse af lån i forbindelse med nye vinuder - afd 401 Boligkontoret Vejlbyvej 28, Godkendelse af renoveringsprojekt, Boligkontoret, afd. 401, Rahbeksvej Anmodning om aktindsigt vedr. Lillenæs Lillenæs 69, Aktindsigt stk. Billeder Skade, Brandvæsen, , AG93812, 11, Skadeanmeldelse Skade, Brandvæsen, , AG93812, 11, Høring om forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Høring om forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Meddelelse om opsagt rottebekæmpelsesaftale ANTICIMEX A/S Frifeltvej 13, Avlscenter Rønshauge A/Saftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Underskrevet tiltrædelsesaftale Lokal arbejdstidsaftale for socialrådgivere i Socialpsykiatrien Meddelelse om opsagt rottebekæmpelsesaftale ANTICIMEX A/S Højrupvej 96 og Håstrupvej 115, Rønshauge A/S- aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Forespørgsel om bebyggelsesprocent i Erritsø Forespørgsel om bebyggelsesprocent i Erritsø Henvendelse vedr. asylcenter i forhold til lokalplan Jimmy Rasmussen Henvendelse vedr. asylcenter i forhold til lokalplan / Forhåndstilsagn udvides til også at vedrøre nedlæggelse af privat fællesvej J.nr Anmodning om forhåndstilsagn på nedlæggelse af sti ved Skovkrogen Beplantning generer trafikken Erritsøgårdsvej 17, henvendelse vedr. manglende klipning af hæk Hannerup Park budget 2015 Hannerup Park Hannerup Park budget SV: opstillings tilladelse Lift i Dalegade ved nr. 59 den 13. oktober SV: opstillings tilladelse Lift i Dalegade ved nr. 59 den 13. oktober opstillings tilladelse Lift i Dalegade ved nr. 59 den 13. oktober Mail fra KL: Undersøgelse af døgnarbejdstid i forbindelse med forberedelse af overenskomstforhandlingerne KLs undersøgelse af døgnarbejdstid efterår Kommunal datavask opgave vedr. matrikelnummer og artskoder KL Kvalitetssikring af ejendomsdata VS: Ejendomsnr tilbagebetaling i forbindelse med for meget indbetaling Søren Brems R. Steiner Vænget 14, 7000 Skatter/afgifter mv af fast ejendom Dronningensgade 97, 7000 / Dronningensgade 97, Efterårskampagne - Rotter Miljøministeriet Efterårskampagne ,

14 Naturstyrelsen Rottebekæmpelse Bülows Kaserne BBYG, Bülows Kaserne, Øster Voldgade Vedr. Grundejerforeningen Rudolf Steiner Vænget Kontrolliste + Tilbagebetalingsoplysninger Tilbagebetalinger vedr. Grundejerforeningen Rudolf Steiner Vænget Færdigmelding af kloakarbejde samt kloakplan som udført Iben Dalgas Andersen Vesterdalsvej 6, Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan plansystemdk Plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg nr. 9, Kommuneplan , Middelfart Kommune Axeltorv, stadeplads nr Axeltorv stadeplads forslag til ny bygge- og ordensregler - HF Fuglsang Kolonihaveforbundet Kolonihaveforeningen Fuglsang, vedr lejeaftale Bestilling og ændring af renovation Lea Tang Rømer Martine Christoffersens Vej 91, SV: Fjernet veksellad fra Nordensvej Fjernelse af veksellad SV: Fjernet veksellad fra Nordensvej Fjernelse af veksellad SV: Vedr. stik til rendestensrist ved Poppelvænget 10. Torben Pedersen Afvanding - Poppelvænget og Lindevej - stik SV: Tilladelse til opstilling af lift ved Vendersgade Opstilling af lift på fortov ved Vendersgade SV: Tilladelse til opstilling af lift ved Vendersgade Opstilling af lift på fortov ved Vendersgade SV: akut opstilling Opstilling af lift på fortov ved Vendersgade akut opstilling Opstilling af lift på fortov ved Vendersgade Re: SV: skiltning Spørgsmål vedr. cykling i gågaderne SV {ticketno } Hjælp til udfyldelse af bilag 4 og 5 i STAR's tilslutningsaftale.msg Tilslutningsaftale til DFDG webservices - STAR VS Rykker ny aftale med kommunernejobcentrene om tilslutning til Det fælles Datagrundlag via Webservice.msg Tilslutningsaftale til DFDG webservices - STAR fra STAR om ny aftale Tilslutningsaftale til DFDG webservices - STAR Sags id: 14/ Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej Høringssvar, Byzonetavlerne, Trelde Næsvej Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej Høringssvar vedr. placering af byzonetavler Sag. 14/ Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej Byzone tavle...høringssvar Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej færdigmelding kloak Hans Egedes Vej 12, Henvendelse vedr. Parkeringshuset, og vareindlevering Henvendelse vedr. Parkeringshuset, og vareindlevering

15 72688 Aflønning af buschauffører Trafikstyrelsen Aflønning af buschauffører ansat hos Brandvæsen Indkaldelse til periodisk syn senest den Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. TL92634, Støttecenter Fynsgade Indkaldelse til retsmøde, Brevforkyndelse Retten i Kolding Røde Banke 100, Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Vendersgade 17, reviderede og som udført tegninger over afløbsplan Holger Søbye Gårdvænget 9, Byggearbejdet indstilles. Bygningen er ændret til én bolig Follerupvej 35, VS: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej Forslag til Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej Forespørgsel til forslag til ny lokalplan LP329 Vejle Kunstmuseum Forslag til Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej Høring af lokalplanforslag LP 329 DSK, DE SAMVIRKENDE KØBMÆND Forslag til Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej Indtægts-/Udgiftsbilag Skade 49, Kirstinebjergskolen Høgevej, , VS: Grundejerforening Ekkodalens Stamvej Vejret for ejendomme på Ekkodalen og Smedegårdsvej - oprettelse af grundejerforening Rapport AR-14-CA udtaget , Pjedsted Vandværk EUROFINS MILJØ A/S Pjedstedvej 70, 7000 Ledningsnet Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Nitrifikationshæmning Agrolab Egeskovvej 265, Udtaget til , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, Analyseresultater CAT II d Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, Analyseresultater CAT II d Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, tilledningen fra CAT II B til CAT II A inlet påbegyndes d.d. kl. 13 Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, Analyseresultater CAT II d Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, Udtaget v, Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Nitrifikationshæmning Agrolab Egeskovvej 265, Rapportering af analyseresultater CAT II d Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, Rapportering af analyseresultater CAT II d Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, Dagens analyse resultater fra LURGI-døgnprøve (16. oktober 2014) Vejlbyvej 28, 7000

16 72011 Dagens analyse resultater fra LURGI-døgnprøve (15. oktober 2014) Vejlbyvej 28, Opstart af spildevandsanlægget i Råolieterminalen Vejlbyvej 28, Rapport AR-14-CA analyseperiode EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, RE: Information angående hæmning Vejlbyvej 28, Information angående hæmning Vejlbyvej 28, RE: Information angående hæmning Vejlbyvej 28, Rapport AR-14-CA udtaget til EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, Rapport AR-14-CA udtaget til , Korsvejens EUROFINS MILJØ A/S Højrupvej 116, 7000 Mejeri Afløbsbrønd Status på klagesag KomUdbud Sygeplejeartikler Udbud SV: KomUdbud - Diabetes liste over bevillinger KomUdbud Diabetesprodukter Udbud KomUdbud - Diabetes bevillinger KomUdbud Diabetesprodukter Udbud Status på klage KomUdbud Diabetesprodukter Udbud Indkaldelse til periodisk syn, senest den Trafikstyrelsen Periodisk syn, Scania, reg.nr. OM Landinspektørattest Skærbæk Havnegade 53, 7000

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Beretning 2012 Erhverv og Teknik

Beretning 2012 Erhverv og Teknik Beretning 2012 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2012... 4 2.3 Årets tendenser... 5 3. Ejendomsskatteteam...

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Direktion, 31-01-2014 Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 31. januar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Beretning 2011. Erhverv og Teknik

Beretning 2011. Erhverv og Teknik Beretning 2011 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Beretning 2011... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2011... 5 2.3 Årets tendenser...

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Indgående den 27. Juli 2015

Indgående den 27. Juli 2015 ndgående den 27 Juli Journa l Løbenr titel ndhold Afs/modt 135658 CaseNo15-12746_høring hos landbrug, landzone, natur og vand_#135435-15_v1pdf 135657 Forespørgsel på udstykning af ejendommen 135653 Ny

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere